Školní vzdělávací program Společně pod jednou střechou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Společně pod jednou střechou"

Transkript

1 1

2 Podle zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon), 5, vydává ředitelka mateřské školy tento školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program je zpracován v souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., 2 a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program je veřejný dokument, který slouží k nahlédnutí zákonným zástupcům dětí a další veřejnosti, je možno z něj pořizovat výpisky, je otevřen změnám a dodatkům. LOGO naší mateřské školy : 2

3 Obsah ŠVP I. Informační část Strana Identifikační údaje o škole Charakteristika naší mateřské školy Podmínky výchovně vzdělávací práce II.Vzdělávací obsahová část Dlouhodobý koncepční záměr-vize-východiska, cíle Charakteristika našeho ŠVP Integrované bloky, zařazení do TVP, kritéria pro tvorbu, denní řád Specifika výchovně vzdělávacího procesu narušená komunikace Pravidla pravidelné činnosti součásti denního řádu Příloha č. 1 Rozpracování integrovaných bloků III. Evaluace Evaluační plán Použité zkratky v ŠVP IV.PŘÍLOHY č.1) Anketa pro rodiče dětí č.2) Přehled osobnostních charakteristik č.3) Záznamový arch pro sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v posledním roce předškolního vzdělávání č.4) Názorný orientační přehled o postupu dítěte v rozvoji a učení č.5) přehled o rozvoji vybraných dovedností a způsobilosti dítěte v oblasti řeči a jazyka č.6) Spolupráce s jinými subjekty č.7) Poradenská činnost školy č.8) Nabízené činnosti č.9) Pedagogické zásady č.10) Pedagogická práce učitelky č.11) Dětská práva č.12) Dlouhodobý projekt Ukážeme, co dovedeme č.13) Další aktivity zájmové činnosti č.14) Evaluační kritéria a osnovy 3

4 Identifikační údaje o škole : Název a adresa : Mateřská škola Havířov Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, Kontaktní údaje : Telefon : MŠ Mobil: ŠJ ředitelství MŠ : ostatní zaměstnanci MŠ : ŠJ : Internetová adresa MŠ : Ředitelka MŠ : Zuzana Nováková Zřizovatel MŠ : Statutární Město Havířov Zástupce zřizovatele: Mgr.Martina Dresslerová, vedoucí OŠK MMH Kontaktní údaje na zástupce zřizovatele : Tento dokument byl schválen na pedagogické radě dne: Zpracovatel : ředitelka MŠ a všichni pedagogičtí zaměstnanci. Čj.: MŠČe 238/2011 Spis.znak a skartační lhůta : A10 Platnost dokumentu : od do doby následující aktualizace Účinnost dokumentu : Počet listů : 34 Počet příloh : 14 4

5 Charakteristika naší mateřské školy Naše mateřská škola vznikla v roce Původně byla pětitřídní, nyní má pouze tři třídy. Část budovy je pronajata sociálnímu odboru města Havířova, konkrétně organizaci Santé, kde mají sídlo děti s postižením a také dospělí s různými druhy postižení se zde scházejí. Mateřská škola se nachází v poměrně klidné části města, je mimo hlavní silnici. Obklopuje nás vlastní školní zahrada s dětským mobiliářem a nedaleko naší budovy je pěkný lesopark, sloužící k častým pobytům dětí venku. Budova je dvoupodlažní, kdy v přízemí je umístěna vlastní kuchyň s přilehlými místnostmi k ní náležejícími, dále pak sklad prádla a prádelna, sklad čistících prostředků, úklidová místnost, výlevka, spisovna mateřské školy, kancelář vedoucí školní jídelny a účetní, šatna a sociální zařízení pro zaměstnance z přízemí, přípravna jídla a třída MYŠEK třída logopedická. Budova má dva vstupy jeden pro běžné třídy a druhý pro logopedickou třídu. Tato třída je vybudována z bývalých jeslí, je rozměrově menší než ostatní dvě třídy, proto zde byla umístěna právě třída pro děti s vadami řeči, protože je v ní snížena kapacita dětí na maximálně devatenáct. V posledních letech však přibývá dětí s kombinovanými vadami, proto máme ve třídě maximálně šestnáct dětí. Součástí třídy je prostorná venkovní terasa, kterou p.učitelky využívají k pobytům venku. Dále pak využívají pro svou práci denní místnost pro nápravu řeči, která je vybavena speciálními pomůckami, které jsou k tomuto účelu určené. V těsné blízkosti třídy je keramická dílna a keramická pec, sloužící pro práci dětí v keramickém kroužku a také pro ostatní třídy. Ze třídy se vstupuje přímo do šatny a do sociálních zařízení, která jsou nově zrekonstruovaná. Od ledna 2011 děti spí ve své třídě, přibylo celodenních dětí a již není možno dělit děti na spaní. Za šatnou dětí je umístěna ředitelna mateřské školy. 5

6 Třída MYŠEK - 6

7 Třída KOŤAT První poschodí navštěvují děti běžných tříd, které jsou dvě. V levé straně budovy je třída KOŤÁTEK, která je dispozičně řešena do písmene L. V přední části je umístěna třída, v zadní pak herna a lehárna v jednom. V herně je také místnost pro ukládání lehátek a lůžkovin. Vedle třídy je nově vybudované CA ateliér kde je nově vyvedena voda s dřezem. Ze třídy je vstup přímo do šatny dětí a také na sociální zařízení. 7

8 Třída BERUŠEK Naproti šatny, přes chodbu je umístěna šatna dětí ze třídy BERUŠEK, z níž se vstupuje přímo do této třídy. Třída je rozlehlá, prostorná a světlá, je v ní vybudována spousta hracích koutků. Součástí třídy jsou sociální zařízení, za třídou je pak sklad lehátek a lůžkovin, vedle něj je umístěna sborovna pro pedagogy a pracovna pro zástupce ředitele. Nachází se zde také úklidová místnost pro 1. poschodí. a výlevka. Mezi třídami je přípravna jídla s výtahem, sklad tělovýchovného nářadí, šatna a sociální zařízení pro zaměstnance z 1. poschodí. Schodiště je opatřeno novým povrchem a zábradlím s dřevěnými madly. V prostorách, které sloužily původně jako sklad lehátek, vzniklo krásné nové CA Kostky. Z původního centrálního skladu TV nářadí vzniklo k vybouráním vstupu ze třídy nové CA Manipulační a stolní hry. 8

9 Budova naší mateřské školy, přední vstup. 9 ZÁŘÍ 2008

10 Zadní pohled na budovu a naše zahrada. 10 ZÁŘÍ 2008

11 PODMÍNKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. MATERIÁLNÍ (VĚCNÉ) PODMÍNKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE Naše mateřská škola má odpovídající prostory pro děti, jejich uspořádání a vybavení poskytuje dětem možnost skupinových a individuálních činností. Každá třída je rozdělena na dvě části: v jedné jsou stolky a židličky, zde si děti hrají a rovněž se zde podává jídlo. Ve druhé části je volný prostor s hracími koutky, ve kterém si děti hrají a po obědě zde na rozložených lehátkách odpočívají. Každá třída má svou šatnu, umývárnu a WC. Naše třídy jsou dostatečně vybaveny dětským nábytkem a hračkami, které jsou dětem volně přístupné v otevřených regálech, policích a kontejnerech. Z hlediska estetického usilujeme o jednotný styl vybavení v MŠ, tj. světlé dřevo na nábytek, doplňky z přírodních materiálů a výzdoba zejména z prací našich dětí. Od ledna 2011 začínáme pracovat v programu Začít spolu a přizpůsobujeme této myšlence i jednotlivé třídy, ve kterých tvoříme Centra aktivit CA, dle zásad ZaS. Dle tohoto programu budou pracovat všechny třídy Berušky, Koťátka i Myšky. Každá třída má jiný charakter. Při doplňování vybavení tříd dbáme na to, aby děti při přechodu na jinou třídu nalezly nové hračky a nové podněty pro své hry a činnosti. Vybavení našich tříd respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí Třídy Od pracujeme ve všech třídách s věkově smíšenými dětmi. KOŤÁTKA třída je vybavena stolečky a přenosnými židličkami. Jsou zde CA podle Zas. Během školního roku 2011/2012 bude dovybaveno CA Dílna a Domácnost.Ostatní CA jsme vybavili již v průběhu uplynulého šk.roku a nyní půjde již jen o drobné dopňování dle potřeb a finančních možností školy.v CA Knihy a písmena slouží k práci také počítač. Z důvodu nastavení věkově smíšených tříd, bylo nutno vybavit třídu různě vysokým nábytkem (židle, stoly), což se podařilo ve šk.roce 2010/2011. BERUŠKY V šk.roce 2010/2011 jsme zřídili centra aktivit a děti si samy vybírají dle vlastní chuti, kde si budou hrát a označí svou fotografií zvolené centrum. Třída je vybavena stoly dle výšky dětí a mobilními židličkami. V Ca Ateliér byla do třídy přivedena voda a zhotoven mycí prostor, který využívají také děti pro CA Domácnost a Voda a písek.nově je vybudováno CA Kostky, ve kterém se realizují hlavně chlapci. Dostatečný prostor umožňuje dětem během dne různé pohybové aktivity s tělovýchovným nářadím či náčiním. Pro odpočinek děti využívají lehká přenosná lehátka, která jsou označena jejich značkou.ve šk.roce 2011/2012 přibylo nové samostatné CA Manipulační a stolní hry. MYŠKY logopedická třída pro děti s vadami řeči a vadami kombinovanými. Třída je menší než běžné třídy, je rozdělena nábytkem na koutky, které slouží ke skupinové a individuální práci s dětmi. Ve třídě jsou stolky pro společné činnosti a stolování dětí, PC, oddělený prostor pro konstruktivní hry, v další části je koutek pro pohybové činnosti a pro činnosti logopedické. Nově vznikl koutek Knihy a písmena přebudováním šatny. Také je zde prostor pro grafomotorické a výtvarné činnosti. Menší prostor pro volný pohyb je kompenzován častým pobytem na venkovní terase a na školní zahradě (viz školní zahrada). Děti se učí správně mluvit u logopedického zrcadla, mají zde velké množství her a pomůcek pro smyslové hry a činnosti.samostatná místnost slouží pro nácvik řeči, tam děti denně cvičí s p. učitelkami. 11

12 1.2. Venkovní terasa V přízemí u logopedické třídy je vybudovaná venkovní terasa, která slouží k pobytu venku a k pohybovým činnostem dětí Keramická dílna V přízemí mateřské školy je prostorná, nově zrekonstruovaná a vybavená keramická dílna a sušárna hotových výrobků. Pro práci v keramické dílně mají 2 zaměstnanci odpovídající znalosti, získané v odborných seminářích pro keramiku a pro obsluhu keramické pece. Dílna je plně využívána mateřskou školou a za úplatu i zákonným zástupcům dětí Zahrada Školní zahrada není příliš rozlehlá a nemá mnoho hracích prvků. V letošním roce byly zabudovány lavičkové houpačky. Ve šk.roce 2010/2011 se podařilo zrekonstruovat starý bazének na fungující sprchové centrum s klidovým prostorem, se zabudovanými lavičkovými houpačkami. Dále jsou zde dvě velká fungující pískoviště, kreslící tabule, nová i zrenovovaná pružinová houpadla, klouzačka a věž v pískovišti, dřevěný vláček a indiánský domeček. Před zahájením šk.roku 2011/2012 bylo v přední části zahrady, která je nyní naprosto nevyužita vybudováno pryžové dopravní hřiště. Od r mají děti k dispozici velkou trampolínu. V zimě mají děti k dispozici umělý svah na sáňkování. Na zahradě jsou vysázeny listnaté i jehličnaté dřeviny, keře je však nutno obnovit. Vzrostlé stromy zajišťují v letních měsících stín a příjemné klima na zahradě Poloha naší mateřské školy Mateřská škola stojí v klidné části města, mimo hlavní komunikace, ve vzrostlé zahradě. Její umístění je oproti středu města poněkud výše, proto nejsme tolik ohrožováni inverzemi v jarních a podzimních měsících. Naše poloha umožňuje bezpečné vycházky dětí do okolí MŠ a do blízké přírody. Vzhledem k tomu, že v blízkosti naší mateřské školy je Kulturní dům, navázali jsme spolupráci a vystavujeme zpravidla 2x ročně ve vestibulu KD dětské práce. Dlouhodobé cíle stanovené kolektivem zaměstnanců pro zlepšení materiálních podmínek školy: 1. Vybudování tělocvičny přebudovat venkovní terasu na zastřešenou a zakrytou tělocvičnu, která bude sloužit dětem celé mateřské školy k pohybovým aktivitám. 2. Výměna krytů na topení nechat vyrobit mobilní kryty, které budou lehce demontovatelné a umožní tak snadnější a lepší úklid. 3.Dovybavit zadní část zahrady novými hracími prvky. 4.Pořídit horolezeckou stěnu do třídy Berušek. splněno září

13 2. PSYCHOHYGIENICKÉ PODMÍNKY (ŽIVOTOSPRÁVA) 2.1. Školní stravování Jídelníček v naší mateřské škole je sestavován tak, aby odpovídal zásadám správné výživy, aby uspokojil nároky dětského organismu, který roste a vyvíjí se a také aby dětem chutnal. Máme zpracovaný vitaminový program, který zajistí dostatečný přísun vitaminů ve formě ovoce a zeleniny a vitaminového nápoje. Máme plně zajištěný pitný režim, děti mají po celý den k dispozici nápoj (ovocné čaje, ovocné sirupy). V jídelníčku máme dostatečně zastoupeny mléčné výrobky, luštěniny, ryby, ve zvýšené míře děti dostávají cereální pečivo Denní řád Denní řád našich dětí je přizpůsoben jejich věku a specifickým potřebám. Rodiče mohou děti po dohodě s učitelkami přivádět do MŠ podle svých potřeb a možností, mohou si děti vyzvednout rovněž podle svých možností nebo podle okamžité potřeby. Denní činnosti dětí vycházejí ze třídních vzdělávacích programů a mohou pružně zareagovat na nečekaný podnět nebo situaci. V průběhu dne se pravidelně opakují některé rituály, které přispívají k pocitu bezpečí a klidu našich dětí. Jsou to např. rituál pozdravu, komunitní kruh, společné stolování (oběd), svačinky jsou postupné, dle potřeby dětí, pravidelný odpočinek po obědě, apod. S ohledem na vysoké počty dětí ve třídách využíváme ve velké míře CA, kde je možno s dětmi pracovat individuálně a mají také své soukromí, pokud chtějí. V denním režimu jsou rovnoměrně zastoupeny spontánní a řízené činnosti, organizace dne se může přizpůsobit aktuální situaci nebo potřebám dětí Pobyt venku Pobyt venku je každodenní pravidelnou součástí denního programu dětí. Rozhodující vliv na délku pobytu venku má počasí, děti nechodí ven za silných inverzí, silného deště a větru, a za mrazu vyšším než - 7 stupňů C. Místo pobytu venku určuje učitelka podle programu činností dětí nebo podle nevšedních událostí a možností v okolí MŠ nebo ve městě. V maximální možné míře je využíván pobyt na školní zahradě, pravidelně jsou zařazovány vycházky mimo areál MŠ Alternativní odpočinek Pravidelnou součástí denního režimu dětí v naší mateřské škole je odpočinek po obědě. Respektujeme odlišnou potřebu spánku jednotlivých dětí. Nespící starší děti odcházejí po obědě s učitelkou do třídy, kde relaxují, poslouchají pohádky a v klidu si hrají. Ostatní děti se po obědě převléknou, lehnou si na lehátka, poslechnou si pohádku a usínají. Děti ve třídě Koťátek a Berušek mají tabuli se svými značkami a samy si značky na spaní chystají. p.školnice a uklízečka nachystají podle připravených značek lehátka, která jsou lehká a omyvatelná.této části dne se také využívá k různým klidnějším činnostem, např. k dokončování výtvarných prací, keramických činností, pracovních listů apod. Dlouhodobé cíle stanovené kolektivem psychohygienických podmínek školy: zaměstnanců 1. Zajistit uskladnění lůžkovin dětí dle Vyhlášky č. 410/2005 Sb., 4 - výroba regálů na lůžkoviny. 13 pro zlepšení

14 3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY V naší mateřské škole usilujeme o vytváření pozitivního a podnětného prostředí, které dětem poskytne dostatek prostoru pro jejich sebe utváření a všestranný rozvoj. Respektujeme individuální potřeby dětí a snažíme se o jejich trvalé uspokojování. Naše mateřská škola vychází vstříc potřebám dětí konkrétními kroky: MASLOWOVA HIERARCHIE LIDSKÝCH POTŘEB Fyziologické potřeby Děti mají zajištěno plnohodnotné stravování. Děti mají po celý den k dispozici nápoj pitný režim. Děti mají dostatek prostoru pro pohyb. Děti mají zajištěn odpočinek podle svých individuálních potřeb. Děti mohou použít WC podle svých potřeb, snažíme se zajistit jim soukromí. V mateřské škole zajišťujeme optimální tepelný režim, ve dvou třídách používáme zvlhčovače vzduchu, v letních měsících ve všech třídách ventilátory. V mateřské škole dodržujeme bezpečnostní opatření a trvale dbáme na zdravotní prevenci. Potřeba bezpečí, jistoty, stálosti, pořádku. Každý den s dětmi pravidelně opakujeme některé činnosti a rituály (pozdrav s učitelkou, komunikační kruh, přání před jídlem, apod.). Dbáme na důsledné dodržování pravidel vzájemného chování ve skupině dětí. Udržujeme po celý školní rok stabilní materiální prostředí jednotlivých tříd. Postupně seznamujeme děti s celým kolektivem zaměstnanců naší mateřské školy, děti znají jménem všechny učitelky ve všech třídách. Snažíme se minimalizovat nutné organizační změny (spojování dětí), v nezbytném případě děti i rodiče vždy informujeme proč se spojují, kam půjdou a která tam bude učitelka. Pokud je to možné, mají děti možnost volby třídy, do které půjdou. Učitelky jsou s dětmi stále ve třídách, svou přítomností zajišťují dětem pocit jistoty a bezpečí. Potřeba lásky, shody, náklonnosti, sounáležitosti. Všichni dospělí v naší mateřské škole mají k dětem laskavý a vlídný přístup. Děti často chválíme, při kontaktu s dětmi často používáme dotyk, objetí. Podporujeme vznikající dětská přátelství. Učitelky jsou k dětem spravedlivé, svou péči a pozornost věnují rovnoměrně všem dětem. Děti mají dostatek příležitostí k soukromému rozhovoru s učitelkou. Učitelka dítě vždy vyslechne. Slavíme dětské svátky a narozeniny. Vedeme děti ke vzájemnému přijímání a toleranci zdravotních a etnických odlišností. Umožňujeme dětem prožívat v mateřské škole společné emocionální prožitky, např. divadla, výlety, přespávání v MŠ, apod. Umožňujeme dětem prožívat společné emocionální zážitky se svými rodiči při Dnech otevřených dveří, při slavnostech a dalších společných aktivitách v MŠ. 14

15 Potřeba sebedůvěry, sebeúcty, úspěchu. Připravujeme takový program, ve kterém má každé dítě možnost být v některé činnosti úspěšné. Vyzdvihujeme a chválíme každý úspěch u dítěte. V naší mateřské škole nesoutěžíme. Vystavujeme výtvarné práce všech dětí. Vedeme děti od nejmenšího oddělení k samostatnosti (oblékání, stolování, hygiena). Podporujeme samostatné rozhodování dětí tam, kde je to možné. Vedeme děti k tomu, aby samostatně vyjádřily svá přání a své názory. Vedeme děti ke schopnosti vyřídit jednoduchou záležitost v kuchyni, v jiné třídě, s vedoucí ŠJ (vzkazy, pomůcky, svačina na přidání, docházky, apod.). Všechny úspěchy dětí ukazujeme rodičům při slavnostech a besídkách, při Dnech otevřených dveří, na výstavkách dětských prací, vernisážích. Potřeba seberealizace, sebeuplatnění. Poskytujeme dětem dostatečně podnětné prostředí, aby se každé dítě mohlo realizovat podle svých možností a schopností. Poskytujeme možnost zájmové činnosti podle přání dětí (výtvarné činnosti, keramiku, logohrátky, zobcovou flétnu, angličtinu, tenis, jízdu na koni, plavání apod.). K dětem přistupujeme individuálně, respektujeme jejich hranice, chválíme každý úspěch. 4. PODMÍNKY POTŘEBAMI. PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI Učitelky ve speciální třídě mají dostatečné odborné vzdělání pro speciální péči (speciální pedagogové, logopedický asistent). Speciální třída úzce spolupracuje s odborníky z pedagogicko psychologické poradny, z SPC Karviná, s klinickým logopedem, s klinickým psychologem, aj. Speciální třída má takové zařízení a vybavení, které umožňuje individuální péči podle zdravotních potřeb jednotlivých dětí. Handicapované děti jsou všemi zaměstnanci naší mateřské školy přijímány kladně a jsou plně respektovány jejich individuální potřeby. Speciální třída má dostatek prostoru pro speciální péči o děti a zároveň jsou integrovány do všech společných aktivit naší mateřské školy. Dlouhodobé cíle stanovené kolektivem zaměstnanců pro zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami : 1. Využít obvodové zdi ve třídě a herně pro obrázkový materiál ( nalepit na stávající obložení zátěžový koberec) splněno, srpen Využít místnost ke cvičení řeči k běžným aktivitám dovybavit ji (koberec, interaktivní tabule ) splněno, leden

16 5. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Pedagogický kolektiv Zuzana Nováková ředitelka MŠ Bc.Soňa Gabryšová učitelka LOGO Ladislava Kotasová učitelka Uršula Kuliková učitelka Zuzana Březovská učitelka od Šárka Starková učitelka od Bc.Veronika Filadelfiová učitelka od Mgr.Monika Wieczorková učitelka LOGO Pavlína Matulová pedagogický asistent k autistickému dítěti v LOGO třídě Pedagogický kolektiv je aktivní a kreativní. Učitelky mají pozitivní vztah k dětem a mají zájem o další rozvoj školy. Koncepce mateřské školy vzniká na základě týmové práce, na návrhu a realizaci programu školy se podílejí všechny učitelky. Ve speciální třídě mají p.uč potřebnou kvalifikaci. Provozní zaměstnanci Účetní a vedoucí ŠJ Kuchařky Božena Vlková Jana Válková Zuzana Dembowská Ivana Venzerová Pavlína Matulová Školnice Úklid Provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí školy, zajišťují hladký provoz školy a podílí se na uspokojování základních fyziologických potřeb dětí. Kvalita jejich práce a jejich osobnostní vlastnosti přispívají k pozitivnímu školnímu klimatu. Dlouhodobé cíle stanovené kolektivem zaměstnanců pro zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami : 1.DOKONČIT JEDNOOBOROVÉ STUDIUM NA VŠ UKONČENÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU Z LOGOPEDIE, VÉST TAK SAMOSTATNĚ DĚTI BEZ POMOCI KLINICKÉHO LOGOPEDA 6. ORGANIZACE Celý denní režim je flexibilní, jsou zařazovány činnosti frontální, individuální, spontánní i řízené Vedeme děti k samostatnosti při výběru činností Činnosti nabízíme v hojné míře, vždy zaměřené na daný tematický celek Každé dítě je přijímáno od zákonných zástupců osobně učitelkou Každé dítě je opět vydáváno pouze osobám určeným v pověření o vyzvedávání dítěte z MŠ Při přijímání nových dětí je zvolen určitý adaptační režim (individuální), dle schopnosti dítěte přizpůsobit se novému prostředí a odloučit se od zákonných zástupců Je vytvářen prostor pro soukromí dětí (koutky) pro klidné činnosti Plánování je prováděno systematicky, plánují vždy obě kolegyně spolu a vychází z potřeb dětí Snažíme se vytvářet materiálně kvalitní a estetické prostředí s dobrým vybavením (pomůcky, hračky, didaktický materiál, pracovní a výtvarný materiál ) Počty dětí ve třídách nepřekračujeme, děti z jednotlivých tříd jsou spojovány jen v nutných případech Blíže je denní režim specifikován v jednotlivých TVP 16

17 Dlouhodobé cíle stanovené kolektivem zaměstnanců pro zlepšení připravenosti dětí na vstup do ZŠ: 1. ZABEZPEČIT ORGANIZAČNĚ ODPOLEDNE DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU (NESPÍCÍ) A ZAJISTIT JIM PRAVIDELNÝ PROGRAM A REŽIM.- SPLNĚNO VE ŠK.R.2012/ ŘÍZENÍ Ředitelka školy stanovila pravomoci a úkoly zaměstnancům, všichni s nimi byli seznámeni Vnitřní informační systém funguje ve dvou stupních řízení od ŘMŠ přes zástupce ředitele k učitelkám, od ŘMŠ přes vedoucí ŠJ ke kuchařkám a od ŘMŠ přes školnici k provozním zaměstnancům ŘMŠ představuje I.stupeň, vedoucí ŠJ a školnice II.stupeň řízení Vnější informační systém funguje denním kontaktem se zákonnými zástupci dětí, přímo přes děti, vyvěšením na informační tabule v MŠ, na www stránkách MŠ, prostřednictvím časopisu Bublinky, na informačních schůzkách, informačními letáčky a pozvánkami Ředitelka školy spolupracuje se zřizovatelem a s jinými subjekty ( plavecká škola, veselá škola angličtiny, KDLJ, základní škola, ZUŠ, SPC Karviná, PPP, dětský psycholog, klinický logoped, Santé ) a vždy jsou stanovena jasná pravidla spolupráce Vypracování ŠVP je prováděno týmově, ředitelka MŠ jej písemně zpracuje, graficky upraví a zajistí vyvěšení v MŠ a seznámení se zákonnými zástupci dětí Plánování vychází z předchozích analýz a rozborů a je využívána zpětná vazba Ankety mezi zákonnými zástupci i zaměstnanci slouží jako výstup pro další práci Všichni zaměstnanci jsou ze strany ředitelky hodnoceni pozitivně, jsou motivováni a podporováni k vzájemné spolupráci, aby práce v MŠ byla týmovou prací 8.SPOLUÚČAST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Snažíme se vytvářet důvěru mezi rodiči a zaměstnanci a využívat spolupráci jak při denních činnostech, tak při různých motivačně zaměřených projektech celé MŠ Naše mateřská škola je vždy rodičům otevřena, mohou kdykoliv vstoupit a účastnit se činností a her Denně jsou informováni o dění v dané třídě vyvěšením na informačních tabulích, osobním kontaktem s učitelkami Individuálně jsou informováni v případě potřeby ( vada řeči, vyslání do SPC nebo k vyřízení odkladu školní docházky) a také o celkovém pokroku svých dětí Pedagogové zachovávají diskrétnost a chrání soukromí rodiny Snažíme se nabízet rodičům poradenský servis individuálními radami, zapůjčováním odborné literatury, přednáškami odborníků a včasným upozorněním na problémy dítěte Organizujeme různé společné akce pro rodiny a děti Představit rodičům program Začít spolu a za jejich podpory a spolupráce jej postupně uvádět do praxe od Spolupracovat úzce s výborem a členy Klubu přátel školy občanské sdružení. Dlouhodobé cíle stanovené kolektivem zaměstnanců pro zlepšení spolupráce s rodiči: 1. Zaměřit se na pravidelná společná setkání s rodiči na úrovni tříd, uskutečňovat na základě požadavků různé besedy, půjčovat rodičům odbornou literaturu a zkvalitnit tím poradenský servis pro rodiče. 17

18 2. Vtáhnout rodiče do dopoledního programu MŠ a seznamovat je postupně se zásadami programu ZaS. splněno, dále pokračovat DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ ZÁMĚR - VIZE VÝCHODISKA Proč mně je šest a tobě pět, proč kolem nás je velký svět? Proč kvete strom, proč padá sníh, proč rosa roste na růžích, proč bývá světlo nebo tma, proč jedna maminka je jen má? Proč ty jsi kluk a já holka, proč je pro nás otevřená školka, proč si chodíme do školky hrát, proč každý kluk i holka je můj kamarád? Proč jezdí auto, zpívá pták, proč je to všechno právě tak? Už to víme PROČ! Protože jsme se na vše ptali, hodně si hráli a taky se smáli. Co všechno umíme z té naší školičky, ať nám všem vydrží po život celičký! Chceme, aby děti z naší mateřské školy: UMĚLY ODPOVĚDĚT NA SPOUSTU OTÁZEK Z OKOLNÍHO ŽIVOTA, MNOHÉ UMĚLY TAKÉ ZAZPÍVAT, NAKRESLIT ČI ZTVÁRNIT POHYBEM A UVĚDOMILY SI, ŽE KAMARÁDI A RODINA PRO NĚ HODNĚ ZNAMENAJÍ A ŽE MY JE VÍCE NEŽ JÁ. 18

19 Z hlavní myšlenky VIZE vyšly dlouhodobé cíle našeho ŠVP : Chceme, aby dítě před nástupem do základní školy ovládalo běžné způsoby pohybu v různém prostředí, dbalo na bezpečnost vlastní i druhých, v případě nebezpečí vědělo, jak se nejvhodněji zachovat a dokázalo říci ne v situacích, které to vyžadují umělo správně zacházet s běžnými předměty, nářadím a náčiním, pracovními nástroji i materiálem a zvládalo jednoduché pracovní úkony dokázalo přirozeně a gramaticky správně komunikovat se svým okolím, sdělovat svůj názor, formulovat otázku i smysluplně odpovědět na položenou otázku umělo bez ostychu vyprávět známé pohádky i vymyšlené příběhy s využitím modulace hlasu dokázalo řešit jednoduché myšlenkové i praktické problémy, nebálo se chybovat, nenechávalo se odradit dílčími neúspěchy umělo spolupracovat s ostatními, dokázalo uzavírat kompromisy a dodržovalo dohodnutá pravidla dodržovalo přiměřená pravidla společenského chování ve styku s dětmi i dospělými umělo vyjádřit svou představu, zážitek, skutečnost prostřednictvím pohybových, hudebních, výtvarných a dramatických činností mělo povědomí o významu životního prostředí a pomáhalo pečovat o své nejbližší okolí 19

20 Charakteristika našeho ŠVP Lidská společnost se mění, vyvíjí, lidstvo postupuje rychlými kroky vpřed k dalším poznatkům, schopnostem, možnostem. Jsou to ale vždy kroky vpřed k lepší budoucnosti, nebo už je to jasný směr ke konci lidstva, k jeho sebezničení? Ani vědecké teze nadávají na tuto otázku jednoznačnou odpověď. Komunikace tváří v tvář vázne. Objevují se mobilní telefony, SMS a y a ty nahrazují obyčejný lidský rozhovor. V této společnosti vyrůstají naše děti naše budoucnost. Výzkumy ukazují, že dnešní děti jsou individualističtější, kritičtější, více zaměřené na prosazení sebe samých. Vztahy k druhým a dodržování norem a pravidel pro ně naopak ztrácejí na důležitosti. V naší mateřské škole intenzivně vnímáme současnou společenskou situaci a cítíme potřebu vzdělávat naše děti tak, aby byly schopné žít, pohybovat se a využívat všech vymožeností vyspělé moderní společnosti, zároveň však, aby při tom vždy uplatňovaly vnitřní morálku a základní lidské hodnoty. Chceme, aby trvale upřednostňovaly kvalitní mezilidské vztahy před materiálními hodnotami. Každá mateřská škola má: usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví rozvíjet jeho osobní spokojenost a pohodu napomáhat mu v chápání okolního světa motivovat je k dalšímu poznávání a učení učit dítě žít ve společnosti ostatních přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané Naše mateřská škola má: ideální podmínky vést děti vzdělávací cestou k trvale udržitelnému životu. Chceme vzbuzovat u dětí zájem o vše nové a nepoznané a mít možnost to prozkoumat a poznat, zodpovídat za svou volbu a činy. Chceme vychovat samostatně uvažující bytost, která umí říct svůj názor. Chceme spoluvytvářet pozitivní klima a pohodu ve své třídě, umět se dohodnout s vrstevníky. Chceme si najít co nejlepší vztah k rodinám dětí a spolupracovat s nimi v oblasti výchovy a vzdělávání. Chceme si vytvořit pozitivní vztah k práci prostřednictvím námětových her, prožitkových a dalších činností v MŠ, chceme podporovat fantazii a tvůrčí myšlení. Chceme v dětech podněcovat kladný vztah k okolí a k prostředí, ve kterém žijí. 20

21 Chceme rozvíjet citovou a sociální oblast, vytvořit vztah ke zdravému životnímu stylu. Chceme vytvořit u dětí základy k celoživotnímu vzdělávání a učení a schopnosti naslouchat a komunikovat nejen se svými vrstevníky. Celá filozofie našeho ŠVP vychází z hlavních cílů a záměrů programu ZaS. Integrované bloky naplňují vize mateřské školy a umožňují dětem přirozeným způsobem získávat žádoucí kompetence, které jsou v souladu s RVP PV a se záměry mateřské školy rozvíjet u dětí klíčové životní dovednosti. INTEGROVANÉ BLOKY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Náš školní program je velmi bohatý a pestrý, v naší mateřské škole máme takové podmínky, které umožňují mnoho činností a aktivit ze všech oblastí dětského života. Vycházíme z poznatku, že předškolní dítě aktivně vstřebává všechny podněty a vlivy vnějšího okolí a reaguje na ně různými činnostmi a aktivitou. Naše mateřská škola podporuje všestranné a rovnoměrné rozvíjení dětských vědomostí, schopností a dovedností, s respektováním individuálních věkových, vývojových i zdravotních potřeb. Název programu Společně pod jednou střechou zůstává dlouhodobým programem, každý rok se mění podtitul ŠVP a integrované bloky, ze kterých vycházejí doporučené tematické celky. Název podtitulu je KDO? a názvy integrovaných bloků: 1. JÁ 2. TY 3. MY ZAŘAZENÍ INTEGROVANÝCH BLOKŮ DO TVP Tematický program školy je zpracován jako dlouhodobý tříletý. Všechny 3 integrované bloky vycházejí z oblastí v RVP PV. Integrované bloky jsou závazné pro všechny třídy. Určují širší obsahový rámec, ve kterém se všechny třídy pohybují. Každý integrovaný blok má vypracovány očekávané výstupy, dlouhodobý záměr, související aktivity a tematické celky, které mají doporučující charakter a nejsou časově omezené. V příloze č.8 jsou nabídnuty ke všem IB činnosti. Tematické celky nejsou konkrétně nastavené, jsou spíše obecné a doporučující a pedagogové si vybírají ten tematický celek, se kterým chtějí daný měsíc pracovat. Není nutné využít všechny tematické celky v průběhu jednoho školního roku. Zpravidla jsou plánovány na jeden měsíc a dále jsou rozpracovány v TVP. 21

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Platnost od 1. 9. 2008 Aktualizace k 31. 8. 2010,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

pro předškolní vzdělávání Motto:

pro předškolní vzdělávání Motto: pro předškolní vzdělávání Motto: Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum Obsah ŠVP pro PV 1. Identifikační údaje

Více

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Starý Hrozenkov,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Plán výchovně vzdělávací práce 2008-2012 Představení mateřské školy Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Ve Zlíně Malenovicích 25. 8. 2014 Datum účinnosti od 1. 9. 2014 Projednáváno na pedagogické radě

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Barevný rok v Duhové škole

Barevný rok v Duhové škole MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více