Školní vzdělávací program Společně pod jednou střechou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Společně pod jednou střechou"

Transkript

1 1

2 Podle zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon), 5, vydává ředitelka mateřské školy tento školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program je zpracován v souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., 2 a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program je veřejný dokument, který slouží k nahlédnutí zákonným zástupcům dětí a další veřejnosti, je možno z něj pořizovat výpisky, je otevřen změnám a dodatkům. LOGO naší mateřské školy : 2

3 Obsah ŠVP I. Informační část Strana Identifikační údaje o škole Charakteristika naší mateřské školy Podmínky výchovně vzdělávací práce II.Vzdělávací obsahová část Dlouhodobý koncepční záměr-vize-východiska, cíle Charakteristika našeho ŠVP Integrované bloky, zařazení do TVP, kritéria pro tvorbu, denní řád Specifika výchovně vzdělávacího procesu narušená komunikace Pravidla pravidelné činnosti součásti denního řádu Příloha č. 1 Rozpracování integrovaných bloků III. Evaluace Evaluační plán Použité zkratky v ŠVP IV.PŘÍLOHY č.1) Anketa pro rodiče dětí č.2) Přehled osobnostních charakteristik č.3) Záznamový arch pro sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v posledním roce předškolního vzdělávání č.4) Názorný orientační přehled o postupu dítěte v rozvoji a učení č.5) přehled o rozvoji vybraných dovedností a způsobilosti dítěte v oblasti řeči a jazyka č.6) Spolupráce s jinými subjekty č.7) Poradenská činnost školy č.8) Nabízené činnosti č.9) Pedagogické zásady č.10) Pedagogická práce učitelky č.11) Dětská práva č.12) Dlouhodobý projekt Ukážeme, co dovedeme č.13) Další aktivity zájmové činnosti č.14) Evaluační kritéria a osnovy 3

4 Identifikační údaje o škole : Název a adresa : Mateřská škola Havířov Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, Kontaktní údaje : Telefon : MŠ Mobil: ŠJ ředitelství MŠ : ostatní zaměstnanci MŠ : ŠJ : Internetová adresa MŠ : Ředitelka MŠ : Zuzana Nováková Zřizovatel MŠ : Statutární Město Havířov Zástupce zřizovatele: Mgr.Martina Dresslerová, vedoucí OŠK MMH Kontaktní údaje na zástupce zřizovatele : Tento dokument byl schválen na pedagogické radě dne: Zpracovatel : ředitelka MŠ a všichni pedagogičtí zaměstnanci. Čj.: MŠČe 238/2011 Spis.znak a skartační lhůta : A10 Platnost dokumentu : od do doby následující aktualizace Účinnost dokumentu : Počet listů : 34 Počet příloh : 14 4

5 Charakteristika naší mateřské školy Naše mateřská škola vznikla v roce Původně byla pětitřídní, nyní má pouze tři třídy. Část budovy je pronajata sociálnímu odboru města Havířova, konkrétně organizaci Santé, kde mají sídlo děti s postižením a také dospělí s různými druhy postižení se zde scházejí. Mateřská škola se nachází v poměrně klidné části města, je mimo hlavní silnici. Obklopuje nás vlastní školní zahrada s dětským mobiliářem a nedaleko naší budovy je pěkný lesopark, sloužící k častým pobytům dětí venku. Budova je dvoupodlažní, kdy v přízemí je umístěna vlastní kuchyň s přilehlými místnostmi k ní náležejícími, dále pak sklad prádla a prádelna, sklad čistících prostředků, úklidová místnost, výlevka, spisovna mateřské školy, kancelář vedoucí školní jídelny a účetní, šatna a sociální zařízení pro zaměstnance z přízemí, přípravna jídla a třída MYŠEK třída logopedická. Budova má dva vstupy jeden pro běžné třídy a druhý pro logopedickou třídu. Tato třída je vybudována z bývalých jeslí, je rozměrově menší než ostatní dvě třídy, proto zde byla umístěna právě třída pro děti s vadami řeči, protože je v ní snížena kapacita dětí na maximálně devatenáct. V posledních letech však přibývá dětí s kombinovanými vadami, proto máme ve třídě maximálně šestnáct dětí. Součástí třídy je prostorná venkovní terasa, kterou p.učitelky využívají k pobytům venku. Dále pak využívají pro svou práci denní místnost pro nápravu řeči, která je vybavena speciálními pomůckami, které jsou k tomuto účelu určené. V těsné blízkosti třídy je keramická dílna a keramická pec, sloužící pro práci dětí v keramickém kroužku a také pro ostatní třídy. Ze třídy se vstupuje přímo do šatny a do sociálních zařízení, která jsou nově zrekonstruovaná. Od ledna 2011 děti spí ve své třídě, přibylo celodenních dětí a již není možno dělit děti na spaní. Za šatnou dětí je umístěna ředitelna mateřské školy. 5

6 Třída MYŠEK - 6

7 Třída KOŤAT První poschodí navštěvují děti běžných tříd, které jsou dvě. V levé straně budovy je třída KOŤÁTEK, která je dispozičně řešena do písmene L. V přední části je umístěna třída, v zadní pak herna a lehárna v jednom. V herně je také místnost pro ukládání lehátek a lůžkovin. Vedle třídy je nově vybudované CA ateliér kde je nově vyvedena voda s dřezem. Ze třídy je vstup přímo do šatny dětí a také na sociální zařízení. 7

8 Třída BERUŠEK Naproti šatny, přes chodbu je umístěna šatna dětí ze třídy BERUŠEK, z níž se vstupuje přímo do této třídy. Třída je rozlehlá, prostorná a světlá, je v ní vybudována spousta hracích koutků. Součástí třídy jsou sociální zařízení, za třídou je pak sklad lehátek a lůžkovin, vedle něj je umístěna sborovna pro pedagogy a pracovna pro zástupce ředitele. Nachází se zde také úklidová místnost pro 1. poschodí. a výlevka. Mezi třídami je přípravna jídla s výtahem, sklad tělovýchovného nářadí, šatna a sociální zařízení pro zaměstnance z 1. poschodí. Schodiště je opatřeno novým povrchem a zábradlím s dřevěnými madly. V prostorách, které sloužily původně jako sklad lehátek, vzniklo krásné nové CA Kostky. Z původního centrálního skladu TV nářadí vzniklo k vybouráním vstupu ze třídy nové CA Manipulační a stolní hry. 8

9 Budova naší mateřské školy, přední vstup. 9 ZÁŘÍ 2008

10 Zadní pohled na budovu a naše zahrada. 10 ZÁŘÍ 2008

11 PODMÍNKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. MATERIÁLNÍ (VĚCNÉ) PODMÍNKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE Naše mateřská škola má odpovídající prostory pro děti, jejich uspořádání a vybavení poskytuje dětem možnost skupinových a individuálních činností. Každá třída je rozdělena na dvě části: v jedné jsou stolky a židličky, zde si děti hrají a rovněž se zde podává jídlo. Ve druhé části je volný prostor s hracími koutky, ve kterém si děti hrají a po obědě zde na rozložených lehátkách odpočívají. Každá třída má svou šatnu, umývárnu a WC. Naše třídy jsou dostatečně vybaveny dětským nábytkem a hračkami, které jsou dětem volně přístupné v otevřených regálech, policích a kontejnerech. Z hlediska estetického usilujeme o jednotný styl vybavení v MŠ, tj. světlé dřevo na nábytek, doplňky z přírodních materiálů a výzdoba zejména z prací našich dětí. Od ledna 2011 začínáme pracovat v programu Začít spolu a přizpůsobujeme této myšlence i jednotlivé třídy, ve kterých tvoříme Centra aktivit CA, dle zásad ZaS. Dle tohoto programu budou pracovat všechny třídy Berušky, Koťátka i Myšky. Každá třída má jiný charakter. Při doplňování vybavení tříd dbáme na to, aby děti při přechodu na jinou třídu nalezly nové hračky a nové podněty pro své hry a činnosti. Vybavení našich tříd respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí Třídy Od pracujeme ve všech třídách s věkově smíšenými dětmi. KOŤÁTKA třída je vybavena stolečky a přenosnými židličkami. Jsou zde CA podle Zas. Během školního roku 2011/2012 bude dovybaveno CA Dílna a Domácnost.Ostatní CA jsme vybavili již v průběhu uplynulého šk.roku a nyní půjde již jen o drobné dopňování dle potřeb a finančních možností školy.v CA Knihy a písmena slouží k práci také počítač. Z důvodu nastavení věkově smíšených tříd, bylo nutno vybavit třídu různě vysokým nábytkem (židle, stoly), což se podařilo ve šk.roce 2010/2011. BERUŠKY V šk.roce 2010/2011 jsme zřídili centra aktivit a děti si samy vybírají dle vlastní chuti, kde si budou hrát a označí svou fotografií zvolené centrum. Třída je vybavena stoly dle výšky dětí a mobilními židličkami. V Ca Ateliér byla do třídy přivedena voda a zhotoven mycí prostor, který využívají také děti pro CA Domácnost a Voda a písek.nově je vybudováno CA Kostky, ve kterém se realizují hlavně chlapci. Dostatečný prostor umožňuje dětem během dne různé pohybové aktivity s tělovýchovným nářadím či náčiním. Pro odpočinek děti využívají lehká přenosná lehátka, která jsou označena jejich značkou.ve šk.roce 2011/2012 přibylo nové samostatné CA Manipulační a stolní hry. MYŠKY logopedická třída pro děti s vadami řeči a vadami kombinovanými. Třída je menší než běžné třídy, je rozdělena nábytkem na koutky, které slouží ke skupinové a individuální práci s dětmi. Ve třídě jsou stolky pro společné činnosti a stolování dětí, PC, oddělený prostor pro konstruktivní hry, v další části je koutek pro pohybové činnosti a pro činnosti logopedické. Nově vznikl koutek Knihy a písmena přebudováním šatny. Také je zde prostor pro grafomotorické a výtvarné činnosti. Menší prostor pro volný pohyb je kompenzován častým pobytem na venkovní terase a na školní zahradě (viz školní zahrada). Děti se učí správně mluvit u logopedického zrcadla, mají zde velké množství her a pomůcek pro smyslové hry a činnosti.samostatná místnost slouží pro nácvik řeči, tam děti denně cvičí s p. učitelkami. 11

12 1.2. Venkovní terasa V přízemí u logopedické třídy je vybudovaná venkovní terasa, která slouží k pobytu venku a k pohybovým činnostem dětí Keramická dílna V přízemí mateřské školy je prostorná, nově zrekonstruovaná a vybavená keramická dílna a sušárna hotových výrobků. Pro práci v keramické dílně mají 2 zaměstnanci odpovídající znalosti, získané v odborných seminářích pro keramiku a pro obsluhu keramické pece. Dílna je plně využívána mateřskou školou a za úplatu i zákonným zástupcům dětí Zahrada Školní zahrada není příliš rozlehlá a nemá mnoho hracích prvků. V letošním roce byly zabudovány lavičkové houpačky. Ve šk.roce 2010/2011 se podařilo zrekonstruovat starý bazének na fungující sprchové centrum s klidovým prostorem, se zabudovanými lavičkovými houpačkami. Dále jsou zde dvě velká fungující pískoviště, kreslící tabule, nová i zrenovovaná pružinová houpadla, klouzačka a věž v pískovišti, dřevěný vláček a indiánský domeček. Před zahájením šk.roku 2011/2012 bylo v přední části zahrady, která je nyní naprosto nevyužita vybudováno pryžové dopravní hřiště. Od r mají děti k dispozici velkou trampolínu. V zimě mají děti k dispozici umělý svah na sáňkování. Na zahradě jsou vysázeny listnaté i jehličnaté dřeviny, keře je však nutno obnovit. Vzrostlé stromy zajišťují v letních měsících stín a příjemné klima na zahradě Poloha naší mateřské školy Mateřská škola stojí v klidné části města, mimo hlavní komunikace, ve vzrostlé zahradě. Její umístění je oproti středu města poněkud výše, proto nejsme tolik ohrožováni inverzemi v jarních a podzimních měsících. Naše poloha umožňuje bezpečné vycházky dětí do okolí MŠ a do blízké přírody. Vzhledem k tomu, že v blízkosti naší mateřské školy je Kulturní dům, navázali jsme spolupráci a vystavujeme zpravidla 2x ročně ve vestibulu KD dětské práce. Dlouhodobé cíle stanovené kolektivem zaměstnanců pro zlepšení materiálních podmínek školy: 1. Vybudování tělocvičny přebudovat venkovní terasu na zastřešenou a zakrytou tělocvičnu, která bude sloužit dětem celé mateřské školy k pohybovým aktivitám. 2. Výměna krytů na topení nechat vyrobit mobilní kryty, které budou lehce demontovatelné a umožní tak snadnější a lepší úklid. 3.Dovybavit zadní část zahrady novými hracími prvky. 4.Pořídit horolezeckou stěnu do třídy Berušek. splněno září

13 2. PSYCHOHYGIENICKÉ PODMÍNKY (ŽIVOTOSPRÁVA) 2.1. Školní stravování Jídelníček v naší mateřské škole je sestavován tak, aby odpovídal zásadám správné výživy, aby uspokojil nároky dětského organismu, který roste a vyvíjí se a také aby dětem chutnal. Máme zpracovaný vitaminový program, který zajistí dostatečný přísun vitaminů ve formě ovoce a zeleniny a vitaminového nápoje. Máme plně zajištěný pitný režim, děti mají po celý den k dispozici nápoj (ovocné čaje, ovocné sirupy). V jídelníčku máme dostatečně zastoupeny mléčné výrobky, luštěniny, ryby, ve zvýšené míře děti dostávají cereální pečivo Denní řád Denní řád našich dětí je přizpůsoben jejich věku a specifickým potřebám. Rodiče mohou děti po dohodě s učitelkami přivádět do MŠ podle svých potřeb a možností, mohou si děti vyzvednout rovněž podle svých možností nebo podle okamžité potřeby. Denní činnosti dětí vycházejí ze třídních vzdělávacích programů a mohou pružně zareagovat na nečekaný podnět nebo situaci. V průběhu dne se pravidelně opakují některé rituály, které přispívají k pocitu bezpečí a klidu našich dětí. Jsou to např. rituál pozdravu, komunitní kruh, společné stolování (oběd), svačinky jsou postupné, dle potřeby dětí, pravidelný odpočinek po obědě, apod. S ohledem na vysoké počty dětí ve třídách využíváme ve velké míře CA, kde je možno s dětmi pracovat individuálně a mají také své soukromí, pokud chtějí. V denním režimu jsou rovnoměrně zastoupeny spontánní a řízené činnosti, organizace dne se může přizpůsobit aktuální situaci nebo potřebám dětí Pobyt venku Pobyt venku je každodenní pravidelnou součástí denního programu dětí. Rozhodující vliv na délku pobytu venku má počasí, děti nechodí ven za silných inverzí, silného deště a větru, a za mrazu vyšším než - 7 stupňů C. Místo pobytu venku určuje učitelka podle programu činností dětí nebo podle nevšedních událostí a možností v okolí MŠ nebo ve městě. V maximální možné míře je využíván pobyt na školní zahradě, pravidelně jsou zařazovány vycházky mimo areál MŠ Alternativní odpočinek Pravidelnou součástí denního režimu dětí v naší mateřské škole je odpočinek po obědě. Respektujeme odlišnou potřebu spánku jednotlivých dětí. Nespící starší děti odcházejí po obědě s učitelkou do třídy, kde relaxují, poslouchají pohádky a v klidu si hrají. Ostatní děti se po obědě převléknou, lehnou si na lehátka, poslechnou si pohádku a usínají. Děti ve třídě Koťátek a Berušek mají tabuli se svými značkami a samy si značky na spaní chystají. p.školnice a uklízečka nachystají podle připravených značek lehátka, která jsou lehká a omyvatelná.této části dne se také využívá k různým klidnějším činnostem, např. k dokončování výtvarných prací, keramických činností, pracovních listů apod. Dlouhodobé cíle stanovené kolektivem psychohygienických podmínek školy: zaměstnanců 1. Zajistit uskladnění lůžkovin dětí dle Vyhlášky č. 410/2005 Sb., 4 - výroba regálů na lůžkoviny. 13 pro zlepšení

14 3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY V naší mateřské škole usilujeme o vytváření pozitivního a podnětného prostředí, které dětem poskytne dostatek prostoru pro jejich sebe utváření a všestranný rozvoj. Respektujeme individuální potřeby dětí a snažíme se o jejich trvalé uspokojování. Naše mateřská škola vychází vstříc potřebám dětí konkrétními kroky: MASLOWOVA HIERARCHIE LIDSKÝCH POTŘEB Fyziologické potřeby Děti mají zajištěno plnohodnotné stravování. Děti mají po celý den k dispozici nápoj pitný režim. Děti mají dostatek prostoru pro pohyb. Děti mají zajištěn odpočinek podle svých individuálních potřeb. Děti mohou použít WC podle svých potřeb, snažíme se zajistit jim soukromí. V mateřské škole zajišťujeme optimální tepelný režim, ve dvou třídách používáme zvlhčovače vzduchu, v letních měsících ve všech třídách ventilátory. V mateřské škole dodržujeme bezpečnostní opatření a trvale dbáme na zdravotní prevenci. Potřeba bezpečí, jistoty, stálosti, pořádku. Každý den s dětmi pravidelně opakujeme některé činnosti a rituály (pozdrav s učitelkou, komunikační kruh, přání před jídlem, apod.). Dbáme na důsledné dodržování pravidel vzájemného chování ve skupině dětí. Udržujeme po celý školní rok stabilní materiální prostředí jednotlivých tříd. Postupně seznamujeme děti s celým kolektivem zaměstnanců naší mateřské školy, děti znají jménem všechny učitelky ve všech třídách. Snažíme se minimalizovat nutné organizační změny (spojování dětí), v nezbytném případě děti i rodiče vždy informujeme proč se spojují, kam půjdou a která tam bude učitelka. Pokud je to možné, mají děti možnost volby třídy, do které půjdou. Učitelky jsou s dětmi stále ve třídách, svou přítomností zajišťují dětem pocit jistoty a bezpečí. Potřeba lásky, shody, náklonnosti, sounáležitosti. Všichni dospělí v naší mateřské škole mají k dětem laskavý a vlídný přístup. Děti často chválíme, při kontaktu s dětmi často používáme dotyk, objetí. Podporujeme vznikající dětská přátelství. Učitelky jsou k dětem spravedlivé, svou péči a pozornost věnují rovnoměrně všem dětem. Děti mají dostatek příležitostí k soukromému rozhovoru s učitelkou. Učitelka dítě vždy vyslechne. Slavíme dětské svátky a narozeniny. Vedeme děti ke vzájemnému přijímání a toleranci zdravotních a etnických odlišností. Umožňujeme dětem prožívat v mateřské škole společné emocionální prožitky, např. divadla, výlety, přespávání v MŠ, apod. Umožňujeme dětem prožívat společné emocionální zážitky se svými rodiči při Dnech otevřených dveří, při slavnostech a dalších společných aktivitách v MŠ. 14

15 Potřeba sebedůvěry, sebeúcty, úspěchu. Připravujeme takový program, ve kterém má každé dítě možnost být v některé činnosti úspěšné. Vyzdvihujeme a chválíme každý úspěch u dítěte. V naší mateřské škole nesoutěžíme. Vystavujeme výtvarné práce všech dětí. Vedeme děti od nejmenšího oddělení k samostatnosti (oblékání, stolování, hygiena). Podporujeme samostatné rozhodování dětí tam, kde je to možné. Vedeme děti k tomu, aby samostatně vyjádřily svá přání a své názory. Vedeme děti ke schopnosti vyřídit jednoduchou záležitost v kuchyni, v jiné třídě, s vedoucí ŠJ (vzkazy, pomůcky, svačina na přidání, docházky, apod.). Všechny úspěchy dětí ukazujeme rodičům při slavnostech a besídkách, při Dnech otevřených dveří, na výstavkách dětských prací, vernisážích. Potřeba seberealizace, sebeuplatnění. Poskytujeme dětem dostatečně podnětné prostředí, aby se každé dítě mohlo realizovat podle svých možností a schopností. Poskytujeme možnost zájmové činnosti podle přání dětí (výtvarné činnosti, keramiku, logohrátky, zobcovou flétnu, angličtinu, tenis, jízdu na koni, plavání apod.). K dětem přistupujeme individuálně, respektujeme jejich hranice, chválíme každý úspěch. 4. PODMÍNKY POTŘEBAMI. PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI Učitelky ve speciální třídě mají dostatečné odborné vzdělání pro speciální péči (speciální pedagogové, logopedický asistent). Speciální třída úzce spolupracuje s odborníky z pedagogicko psychologické poradny, z SPC Karviná, s klinickým logopedem, s klinickým psychologem, aj. Speciální třída má takové zařízení a vybavení, které umožňuje individuální péči podle zdravotních potřeb jednotlivých dětí. Handicapované děti jsou všemi zaměstnanci naší mateřské školy přijímány kladně a jsou plně respektovány jejich individuální potřeby. Speciální třída má dostatek prostoru pro speciální péči o děti a zároveň jsou integrovány do všech společných aktivit naší mateřské školy. Dlouhodobé cíle stanovené kolektivem zaměstnanců pro zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami : 1. Využít obvodové zdi ve třídě a herně pro obrázkový materiál ( nalepit na stávající obložení zátěžový koberec) splněno, srpen Využít místnost ke cvičení řeči k běžným aktivitám dovybavit ji (koberec, interaktivní tabule ) splněno, leden

16 5. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Pedagogický kolektiv Zuzana Nováková ředitelka MŠ Bc.Soňa Gabryšová učitelka LOGO Ladislava Kotasová učitelka Uršula Kuliková učitelka Zuzana Březovská učitelka od Šárka Starková učitelka od Bc.Veronika Filadelfiová učitelka od Mgr.Monika Wieczorková učitelka LOGO Pavlína Matulová pedagogický asistent k autistickému dítěti v LOGO třídě Pedagogický kolektiv je aktivní a kreativní. Učitelky mají pozitivní vztah k dětem a mají zájem o další rozvoj školy. Koncepce mateřské školy vzniká na základě týmové práce, na návrhu a realizaci programu školy se podílejí všechny učitelky. Ve speciální třídě mají p.uč potřebnou kvalifikaci. Provozní zaměstnanci Účetní a vedoucí ŠJ Kuchařky Božena Vlková Jana Válková Zuzana Dembowská Ivana Venzerová Pavlína Matulová Školnice Úklid Provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí školy, zajišťují hladký provoz školy a podílí se na uspokojování základních fyziologických potřeb dětí. Kvalita jejich práce a jejich osobnostní vlastnosti přispívají k pozitivnímu školnímu klimatu. Dlouhodobé cíle stanovené kolektivem zaměstnanců pro zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami : 1.DOKONČIT JEDNOOBOROVÉ STUDIUM NA VŠ UKONČENÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU Z LOGOPEDIE, VÉST TAK SAMOSTATNĚ DĚTI BEZ POMOCI KLINICKÉHO LOGOPEDA 6. ORGANIZACE Celý denní režim je flexibilní, jsou zařazovány činnosti frontální, individuální, spontánní i řízené Vedeme děti k samostatnosti při výběru činností Činnosti nabízíme v hojné míře, vždy zaměřené na daný tematický celek Každé dítě je přijímáno od zákonných zástupců osobně učitelkou Každé dítě je opět vydáváno pouze osobám určeným v pověření o vyzvedávání dítěte z MŠ Při přijímání nových dětí je zvolen určitý adaptační režim (individuální), dle schopnosti dítěte přizpůsobit se novému prostředí a odloučit se od zákonných zástupců Je vytvářen prostor pro soukromí dětí (koutky) pro klidné činnosti Plánování je prováděno systematicky, plánují vždy obě kolegyně spolu a vychází z potřeb dětí Snažíme se vytvářet materiálně kvalitní a estetické prostředí s dobrým vybavením (pomůcky, hračky, didaktický materiál, pracovní a výtvarný materiál ) Počty dětí ve třídách nepřekračujeme, děti z jednotlivých tříd jsou spojovány jen v nutných případech Blíže je denní režim specifikován v jednotlivých TVP 16

17 Dlouhodobé cíle stanovené kolektivem zaměstnanců pro zlepšení připravenosti dětí na vstup do ZŠ: 1. ZABEZPEČIT ORGANIZAČNĚ ODPOLEDNE DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU (NESPÍCÍ) A ZAJISTIT JIM PRAVIDELNÝ PROGRAM A REŽIM.- SPLNĚNO VE ŠK.R.2012/ ŘÍZENÍ Ředitelka školy stanovila pravomoci a úkoly zaměstnancům, všichni s nimi byli seznámeni Vnitřní informační systém funguje ve dvou stupních řízení od ŘMŠ přes zástupce ředitele k učitelkám, od ŘMŠ přes vedoucí ŠJ ke kuchařkám a od ŘMŠ přes školnici k provozním zaměstnancům ŘMŠ představuje I.stupeň, vedoucí ŠJ a školnice II.stupeň řízení Vnější informační systém funguje denním kontaktem se zákonnými zástupci dětí, přímo přes děti, vyvěšením na informační tabule v MŠ, na www stránkách MŠ, prostřednictvím časopisu Bublinky, na informačních schůzkách, informačními letáčky a pozvánkami Ředitelka školy spolupracuje se zřizovatelem a s jinými subjekty ( plavecká škola, veselá škola angličtiny, KDLJ, základní škola, ZUŠ, SPC Karviná, PPP, dětský psycholog, klinický logoped, Santé ) a vždy jsou stanovena jasná pravidla spolupráce Vypracování ŠVP je prováděno týmově, ředitelka MŠ jej písemně zpracuje, graficky upraví a zajistí vyvěšení v MŠ a seznámení se zákonnými zástupci dětí Plánování vychází z předchozích analýz a rozborů a je využívána zpětná vazba Ankety mezi zákonnými zástupci i zaměstnanci slouží jako výstup pro další práci Všichni zaměstnanci jsou ze strany ředitelky hodnoceni pozitivně, jsou motivováni a podporováni k vzájemné spolupráci, aby práce v MŠ byla týmovou prací 8.SPOLUÚČAST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Snažíme se vytvářet důvěru mezi rodiči a zaměstnanci a využívat spolupráci jak při denních činnostech, tak při různých motivačně zaměřených projektech celé MŠ Naše mateřská škola je vždy rodičům otevřena, mohou kdykoliv vstoupit a účastnit se činností a her Denně jsou informováni o dění v dané třídě vyvěšením na informačních tabulích, osobním kontaktem s učitelkami Individuálně jsou informováni v případě potřeby ( vada řeči, vyslání do SPC nebo k vyřízení odkladu školní docházky) a také o celkovém pokroku svých dětí Pedagogové zachovávají diskrétnost a chrání soukromí rodiny Snažíme se nabízet rodičům poradenský servis individuálními radami, zapůjčováním odborné literatury, přednáškami odborníků a včasným upozorněním na problémy dítěte Organizujeme různé společné akce pro rodiny a děti Představit rodičům program Začít spolu a za jejich podpory a spolupráce jej postupně uvádět do praxe od Spolupracovat úzce s výborem a členy Klubu přátel školy občanské sdružení. Dlouhodobé cíle stanovené kolektivem zaměstnanců pro zlepšení spolupráce s rodiči: 1. Zaměřit se na pravidelná společná setkání s rodiči na úrovni tříd, uskutečňovat na základě požadavků různé besedy, půjčovat rodičům odbornou literaturu a zkvalitnit tím poradenský servis pro rodiče. 17

18 2. Vtáhnout rodiče do dopoledního programu MŠ a seznamovat je postupně se zásadami programu ZaS. splněno, dále pokračovat DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ ZÁMĚR - VIZE VÝCHODISKA Proč mně je šest a tobě pět, proč kolem nás je velký svět? Proč kvete strom, proč padá sníh, proč rosa roste na růžích, proč bývá světlo nebo tma, proč jedna maminka je jen má? Proč ty jsi kluk a já holka, proč je pro nás otevřená školka, proč si chodíme do školky hrát, proč každý kluk i holka je můj kamarád? Proč jezdí auto, zpívá pták, proč je to všechno právě tak? Už to víme PROČ! Protože jsme se na vše ptali, hodně si hráli a taky se smáli. Co všechno umíme z té naší školičky, ať nám všem vydrží po život celičký! Chceme, aby děti z naší mateřské školy: UMĚLY ODPOVĚDĚT NA SPOUSTU OTÁZEK Z OKOLNÍHO ŽIVOTA, MNOHÉ UMĚLY TAKÉ ZAZPÍVAT, NAKRESLIT ČI ZTVÁRNIT POHYBEM A UVĚDOMILY SI, ŽE KAMARÁDI A RODINA PRO NĚ HODNĚ ZNAMENAJÍ A ŽE MY JE VÍCE NEŽ JÁ. 18

19 Z hlavní myšlenky VIZE vyšly dlouhodobé cíle našeho ŠVP : Chceme, aby dítě před nástupem do základní školy ovládalo běžné způsoby pohybu v různém prostředí, dbalo na bezpečnost vlastní i druhých, v případě nebezpečí vědělo, jak se nejvhodněji zachovat a dokázalo říci ne v situacích, které to vyžadují umělo správně zacházet s běžnými předměty, nářadím a náčiním, pracovními nástroji i materiálem a zvládalo jednoduché pracovní úkony dokázalo přirozeně a gramaticky správně komunikovat se svým okolím, sdělovat svůj názor, formulovat otázku i smysluplně odpovědět na položenou otázku umělo bez ostychu vyprávět známé pohádky i vymyšlené příběhy s využitím modulace hlasu dokázalo řešit jednoduché myšlenkové i praktické problémy, nebálo se chybovat, nenechávalo se odradit dílčími neúspěchy umělo spolupracovat s ostatními, dokázalo uzavírat kompromisy a dodržovalo dohodnutá pravidla dodržovalo přiměřená pravidla společenského chování ve styku s dětmi i dospělými umělo vyjádřit svou představu, zážitek, skutečnost prostřednictvím pohybových, hudebních, výtvarných a dramatických činností mělo povědomí o významu životního prostředí a pomáhalo pečovat o své nejbližší okolí 19

20 Charakteristika našeho ŠVP Lidská společnost se mění, vyvíjí, lidstvo postupuje rychlými kroky vpřed k dalším poznatkům, schopnostem, možnostem. Jsou to ale vždy kroky vpřed k lepší budoucnosti, nebo už je to jasný směr ke konci lidstva, k jeho sebezničení? Ani vědecké teze nadávají na tuto otázku jednoznačnou odpověď. Komunikace tváří v tvář vázne. Objevují se mobilní telefony, SMS a y a ty nahrazují obyčejný lidský rozhovor. V této společnosti vyrůstají naše děti naše budoucnost. Výzkumy ukazují, že dnešní děti jsou individualističtější, kritičtější, více zaměřené na prosazení sebe samých. Vztahy k druhým a dodržování norem a pravidel pro ně naopak ztrácejí na důležitosti. V naší mateřské škole intenzivně vnímáme současnou společenskou situaci a cítíme potřebu vzdělávat naše děti tak, aby byly schopné žít, pohybovat se a využívat všech vymožeností vyspělé moderní společnosti, zároveň však, aby při tom vždy uplatňovaly vnitřní morálku a základní lidské hodnoty. Chceme, aby trvale upřednostňovaly kvalitní mezilidské vztahy před materiálními hodnotami. Každá mateřská škola má: usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví rozvíjet jeho osobní spokojenost a pohodu napomáhat mu v chápání okolního světa motivovat je k dalšímu poznávání a učení učit dítě žít ve společnosti ostatních přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané Naše mateřská škola má: ideální podmínky vést děti vzdělávací cestou k trvale udržitelnému životu. Chceme vzbuzovat u dětí zájem o vše nové a nepoznané a mít možnost to prozkoumat a poznat, zodpovídat za svou volbu a činy. Chceme vychovat samostatně uvažující bytost, která umí říct svůj názor. Chceme spoluvytvářet pozitivní klima a pohodu ve své třídě, umět se dohodnout s vrstevníky. Chceme si najít co nejlepší vztah k rodinám dětí a spolupracovat s nimi v oblasti výchovy a vzdělávání. Chceme si vytvořit pozitivní vztah k práci prostřednictvím námětových her, prožitkových a dalších činností v MŠ, chceme podporovat fantazii a tvůrčí myšlení. Chceme v dětech podněcovat kladný vztah k okolí a k prostředí, ve kterém žijí. 20

21 Chceme rozvíjet citovou a sociální oblast, vytvořit vztah ke zdravému životnímu stylu. Chceme vytvořit u dětí základy k celoživotnímu vzdělávání a učení a schopnosti naslouchat a komunikovat nejen se svými vrstevníky. Celá filozofie našeho ŠVP vychází z hlavních cílů a záměrů programu ZaS. Integrované bloky naplňují vize mateřské školy a umožňují dětem přirozeným způsobem získávat žádoucí kompetence, které jsou v souladu s RVP PV a se záměry mateřské školy rozvíjet u dětí klíčové životní dovednosti. INTEGROVANÉ BLOKY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Náš školní program je velmi bohatý a pestrý, v naší mateřské škole máme takové podmínky, které umožňují mnoho činností a aktivit ze všech oblastí dětského života. Vycházíme z poznatku, že předškolní dítě aktivně vstřebává všechny podněty a vlivy vnějšího okolí a reaguje na ně různými činnostmi a aktivitou. Naše mateřská škola podporuje všestranné a rovnoměrné rozvíjení dětských vědomostí, schopností a dovedností, s respektováním individuálních věkových, vývojových i zdravotních potřeb. Název programu Společně pod jednou střechou zůstává dlouhodobým programem, každý rok se mění podtitul ŠVP a integrované bloky, ze kterých vycházejí doporučené tematické celky. Název podtitulu je KDO? a názvy integrovaných bloků: 1. JÁ 2. TY 3. MY ZAŘAZENÍ INTEGROVANÝCH BLOKŮ DO TVP Tematický program školy je zpracován jako dlouhodobý tříletý. Všechny 3 integrované bloky vycházejí z oblastí v RVP PV. Integrované bloky jsou závazné pro všechny třídy. Určují širší obsahový rámec, ve kterém se všechny třídy pohybují. Každý integrovaný blok má vypracovány očekávané výstupy, dlouhodobý záměr, související aktivity a tematické celky, které mají doporučující charakter a nejsou časově omezené. V příloze č.8 jsou nabídnuty ke všem IB činnosti. Tematické celky nejsou konkrétně nastavené, jsou spíše obecné a doporučující a pedagogové si vybírají ten tematický celek, se kterým chtějí daný měsíc pracovat. Není nutné využít všechny tematické celky v průběhu jednoho školního roku. Zpravidla jsou plánovány na jeden měsíc a dále jsou rozpracovány v TVP. 21

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Název: Objevujeme svět kolem nás

Název: Objevujeme svět kolem nás Název školy: Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, Č. j. D4/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: Objevujeme svět kolem nás Motto: Nemůžeme dělat velké věci, ale jen malé věci

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře, a my je za to mohli pochválit a nedopusťme,

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5.května 233, 403 32 Povrly Vypracoval: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Účinnost ode dne: 1.9.2008 Mgr. Jaroslava Najmonová,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1.9.2009 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,,

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-615/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-615/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-615/11-A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 10/2103 Sídlo: Ve Stínu 10/2103, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133 IČO 710 12 117 Tel: 416/594292 Mateřská škola Bezručova 499 Provozní řád mateřské školy Školní rok 2007/2008 dle zákona

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1485/09-P. Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1485/09-P. Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1485/09-P Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace Adresa: Čížkov 5, 335 61 Spálené Poříčí Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 2 Tlumačov. pro. školní rok 2007-2008. V Tlumačově 10. 10.

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 2 Tlumačov. pro. školní rok 2007-2008. V Tlumačově 10. 10. Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 2 Tlumačov ROČNÍ PLÁN pro školní rok 2007-2008 V Tlumačově 10. 10. 2007 Zpracoval: Bc. Ludmila Stodůlková, ředitelka 1. Informace o škole Název

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kam nás nohy ponesou?

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kam nás nohy ponesou? ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kam nás nohy ponesou? MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÝ SMOLIVEC, okres Plzeň- jih, příspěvková organizace 1. 9. 2014 31. 8. 2017 Č. j.: 142/14 OBSAH ŠVP: I. Představení školy II. Charakteristika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více