Můj život na vesnici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Můj život na vesnici"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Holoubkov,okres Rokycany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Můj život na vesnici ŠVP PV je zpracován podle směrnic RVP PV Platnost dokumentu od do Datum: podpis ředitele: č.j. razítko školy:

2 Obsah Předkladatel...3 Zřizovatel...3 Základní charakteristika organizace...3 Škola sdružuje:...3 Úvod...3 Školní vzdělávací program...3 Vize MŠ...4 Identifikační údaje o MŠ...4 Obecná charakteristika MŠ...5 Podmínky vzdělávání...5 Materiální vybavení...5 Životospráva...5 Psychosociální podmínky...6 Organizační chod MŠ...6 Denní režim MŠ:...7 Stravování :...7 Řízení MŠ...7 Informační systém MŠ...8 Spolupráce s rodiči...8 Spolupráce s organizacemi...8 Spolupráce se ZŠ Holoubkov...8 Spolupráce se zřizovatelem...9

3 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace Holoubkov 14, Holoubkov ředitelka: Mgr. Iveta Vodičková vedoucí učitelka MŠ: Anna Malečková telefon: (ZŠ) (MŠ a ŠJ) mobilní telefon: (MŠ 1.tř.) (MŠ 2. a 3. tř.) (školní jídelna) web:

4 Zřizovatel Základní charakteristik a organizace Úvod Obec Holoubkov Holoubkov 48, Holoubkov telefon: fax: web: Škola sdružuje: základní školu - 1. až 5. ročník ZŠ, kapacita 150 žáků mateřskou školu - 3 třídy, kapacita 60 dětí školní družinu - 2 oddělení, kapacita 50 žáků školní jídelnu - školní stravování pro ZŠ, MŠ a cizí strávníky, kapacita 230 jídel Financování běžné činnosti organizace je zajištěno zdroji z veřejných rozpočtů, samotná organizace se v rámci jednoho účetního období řídí schváleným rozpočtem nákladů a výnosů. Školní vzdělávací program Náš život na vesnici je sestaven podle zásad stanovených v RVP PV vydaného MŠMT ČR č.j /2004 a v souladu s obecně platnými právními předpisy. ŠVP vychází z analýzy činnosti MŠ z předchozího období, z posouzení dosavadní práce a porovnání s požadavky RVP PV. ŠVP je zpracován do několika tematických bloků, které vychází z praktických životních problémů a situací a jsou zaměřeny k určitým činnostem tak, aby byl zajištěn dostatečný rozvoj dětí v oblastech stanovených v RVP PV. Školní vzdělávací program je zpracován týmem pedagogických pracovnic MŠ a jeho účinnost je plánovaná na období 3 let s pravidelnou aktualizací na základě evaluačních činností. Vize MŠ šťastné a spokojené dítě dobrý start do školy - naučit se základním schopnostem a dovednostem, které jsou důležité pro celý život vychovat samostatného, vnímavého, ohleduplného a pozorného člověka přizpůsobit se životu v sociální komunitě učit se poznávat prostředí, ve kterém žiji chránit přírodu

5 rozvíjet samostatnost,zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost podporovat zdravé návyky a zdravý životní styl Identifikační údaje o MŠ Obecná charakteristik a MŠ Typ MŠ: Celodenní s pravidelným provozem Zřizovatel: Obec Holoubkov Kapacita školy: 60 dětí Provozní doba školy: 6.00 hodin hodin Ředitelka školy: Mgr. Iveta Vodičková Vedoucí učitelka MŠ: Anna Malečková Pedagogičtí zaměstnanci: Učitelky: Hana Kůsová - uč. 1. třída Jana Šnajdrová - uč. 2. třída Jana Černá - uč. 2. třída Anna Malečková -uč.3.třída Bc.Olga Křížová - uč. 3. třída Provozní zaměstnanci: MŠ: ŠJ: Marcela Švábová školnice Jana Černá uklízečka Emilie Vogelová vedoucí ŠJ Ivana Dalimanová - kuchařka Vladimíra Kratochvílová pomocná kuchařka MŠ Holoubkov se nachází v okrajové části obce v blízkém sousedství lesa. Kapacita MŠ je 60 dětí. Mateřská škola má nyní tři stabilní třídy. Prostory jednotlivých tříd jsou děleny na dvě části: herní a pracovní. K dispozici je jedna stabilní lehárna pro děti 1. a 2. třídy. Pro ostatní děti jsou denně připravována lehátka v herním prostoru 3. třídy. Děti ve 3. třídě ke spaní nenutíme, ale vyžadujeme klid na lůžku. Děti ze 2. a 3. třídy využívají společnou umývárnu a toalety, děti z 1. třídy mají hygienické prostory vlastní. Stravování probíhá dle rozvrhu svačin a obědů ve stabilní jídelně. Šatny jsou samostatné pro každou třídu. V budově se dále nachází pracovna, kabinet, kancelář, kuchyně a kotelna. Pro potřeby ZŠ je umístěna v suterénu jídelna s vlastním hygienickým zázemím. K pobytu dětí venku je částečně využíván prostor obecního hřiště, nejvíce však využíváme k vycházkám a hrám nedaleký les.

6 Rádi bychom obecní hřiště využívali více, ale z hygienických důvodů to není možné. Využíváme proto pouze průlezky a ostatní herní prvky. Podmínky vzdělávání Materiální vybavení Podle finančních možností se zlepšuje celková úroveň vybavení školy, prostředí tříd i chodeb. Dbá se především na bezpečí, ale také na estetický vzhled. Prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí. Učební pomůcky i hračky jsou obnovovány a doplňovány průběžně. Při jejich umístění klademe důraz na optimální přístupnost dětem. Třídy jsou vybavené tělocvičným nářadím, které děti mohou využívat za určitých podmínek a pravidel bezpečného využívání. Chodby a šatny jsou prostorné, dobře větratelné. Jsou využívány pro prezentaci výrobků a prací dětí. Možnosti zlepšení: nejsou vyměněna všechna okna. Především na lehárně v patře je třeba vyměnit okno směřující na jih. Bylo by tak umožněno lepší a efektivnější větrání. Dobré by bylo zajistit okna v hernách sítěmi proti létajícímu hmyzu. Nutná je též výměna vchodových dveří, případně řešení unikajícího tepla vchodem. Rádi bychom též vybavili šatny novým nábytkem. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu, který je k nahlédnutí v šatnách jednotlivých tříd), je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, je zajištěn pitný režim. Má-li dítě potravinovou alergii nebo jakoukoli dietu, jídelníček je upraven jednotlivci dle zdravotních potřeb. Stravování probíhá pod dozorem pedagogických pracovníků, kteří do určité míry akceptují chutě i zvyky dětí. Děti jsou, přiměřeně k věku, vedeny k samostatnosti: nalévání nápojů, mazání pečiva, předškolní děti - příprava na stůl. Všem jsou vštěpována pravidla slušného stolování a správné hygienické návyky. Důraz je kladen na správné dodržování pitného režimu děti mají nápoje k dispozici po celý den. Denní řád je flexibilní, přizpůsobuje se potřebám a aktuální situaci. Pobyt venku je v co největší míře s ohledem na počasí a roční období. Možnosti zlepšení: začleňovat do jídelníčku více syrové zeleniny a ovoce. Snažit se rozšiřovat dětem spektrum chutí - pomazánky, luštěniny, klíčky, kuskus, pohanka a co nejméně používat polotovary. Děti jsou při stravování hlučné, proto je nutné vštěpovat všem zásady slušného stolování. Nutné je též dodržovat včasné příchody do jídelny. Snažit se přesouvat činnosti co nejvíce ven les, školní zahrada. Psychosociální podmínky Psychosociální podmínky jsou pro vzdělávání dětí plně vyhovující. Je zajištěn adaptační program pro nově příchozí dítě. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, jsou jasně daná pravidla, která dodržují dospělí i děti. V MŠ fungují určité rituály, které se snaží vyučující i děti dodržovat - přivítání s učitelkou a pozdrav při odchodu s podáním ruky, komunitní kruh (sdílení prožitků, naslouchání ostatním, společné přivítání dne, sdělení informací (co nás čeká), oslavy narozenin (zpívání Narozeninové písně a foukání svíček na dortu, kreslení obrázku pro oslavence).

7 Možnosti zlepšení: zapojovat do rituálů i rodiče, pokusit se vtáhnout je více do dění v MŠ. Požádat je o pomoc se zajištěním akcí školy. Při adaptaci nově příchozích dětí více využít pomoci sourozenců a kamarádů návštěvy ve třídě, společné vycházky apod. Organizační chod MŠ Provozní doba : hodin 1. třída Berušky provoz od 7.45 do hodin 2. třída Motýlci provoz od 7.30 do hodin 3. třída Včeličky provoz od 6.00 do hodin Školu odemyká učitelka v 6.00 hodin. Rodiče přivádí děti do šaten jednotlivých tříd, zapíší příchod a zdravotní stav do docházkového sešitu a dítě předají učitelce. Příchozí děti se scházejí ve 3. třídě, kde si je v 7.30 a 7.45 hodin převezmou učitelky 2. a 1. třídy. Rodiče mohou přivádět svoje děti do 8.00 hodin, kdy je uzavírána docházka a sčítán počet obědů a svačin. Je možné domluvit se na individuálním příchodu (dle potřeb rodičů). Po nemoci dítěte je rodič povinen vypsat potvrzení o aktuálním zdravotním stavu dítěte, případně oznámit každou změnu, omezení, alergie, apod. Možnosti zlepšení: Zamezovat pozdním ranním příchodům. Pozdní příchody tolerovat pouze po předchozí telefonické, nebo jiné dohodě. Po nemoci dítěte trvat na vypsání potvrzení o bezinfekčnosti. Denní režim MŠ: do 8.00 hodin - příchod dětí volná hra, zápis - docházka dopolední svačina ( třída) dopolední zaměstnání volná hra, příp. pracovní, či výtvarné činnosti pobyt venku oběd ( třída) spaní odpolední svačina ( třída) volná hra a činnosti dle zájmu dětí Délka pobytu venku závisí na počasí, případně jiných okolnostech ( akce školy, divadelní představení apod.)

8 Stravování : Ranní svačina probíhá v době od 8.15 do 9.00 hodin Oběd probíhá v době od do hodin Odpolední svačina probíhá v době od do hodin Děti do jídla nenutíme, požadujeme však, aby jídlo alespoň ochutnaly a pomalu si tak zvykaly na školní stravu. Možnosti zlepšení: vyžadovat, aby děti při svačinách nejdříve pomazánku ochutnaly a teprve poté případně podat suché pečivo. Nepodávat suché pečivo automaticky. Řízení MŠ Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou vymezeny v pracovních náplních. Zaměstnanci mají možnost spolupodílet se na řízení školy. Provozní zaměstnanci jsou seznámeni se ŠVP PV a podle možností se zúčastňují akcí školy. ŠVP PV je možno v průběhu roku vylepšovat, zdokonalovat, doplňovat. Všichni zaměstnanci pracují jako tým, spolupracující s rodiči. Předávají si vzájemně informace jak o dětech, tak o provozních záležitostech. Jsou loajální, nešíří žádné důvěrné informace o dětech, či interních záležitostech školy. Možnosti zlepšení: Pro snadnější přístup k informacím, rychlost a operativnost by bylo dobré zajistit v MŠ přístup k internetu. Toto by však obnášelo též výměnu zastaralého PC. Informační systém MŠ zaměstnanci jsou seznámeni se všemi směrnicemi, příkazy a pokyny vydanými ředitelkou školy (zodpovídá ved. učitelka) důležité aktuální informace pro zaměstnance školy jsou vyvěšeny na nástěnce u kuchyně. (zodpovídá ved. učitelka) zaměstnanci jsou včas a dostatečně informováni o záležitostech školy, vzniklé problémy jsou řešeny včas. (zodpovídá ředitelka, ved. učitelka) učitelky spolupracují na tvorbě ŠVP PV, provádí hodnocení, plánují akce školy, předávají si informace o dětech, absolvovaných školeních a kurzech ( ved. učitelka, ostatní učitelky) provozní porada je svolávána dle potřeby, pedagogická porada 3x ročně ( ved. učitelka) dochází k předávání informací o dětech, důležité informace jsou zaznamenány v osobním listu dítěte, aktuální informace (nemoc, problémy, ) jsou zapsány do filtru. Spolupráce s rodiči

9 Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole. Využívány jsou nástěnky v šatnách, chodbách a www stránky školy. K předávání důležitých informací, zejména o dětech, se využívá osobní kontakt. S učitelkami je možno hovořit denně ve třídě při předávání nebo vyzvedávání dítěte. Rodiče jsou zváni na akce školy, mají přístup do tříd i během dne. Mají možnost sdělit své poznatky a připomínky. Na začátku školního roku v měsíci září se uskuteční informativní schůzka s rodiči. Termín jejího konání je oznámen včas na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. Rodiče jsou zváni na veškeré akce pořádané ZŠ a MŠ Holoubkov Možnosti zlepšení: pokusit se rodiče více vtáhnout do života MŠ. Umožnit dětem, aby sdílely s rodiči své zážitky zadávání jednoduchých úkolů pro rodiče a děti. Je třeba vysvětlit rodičům, že je nutné jakékoliv změny, omezení, nemoci hlásit personálu MŠ neprodleně. Nutná je též kontrola zápisů v sešitech, které rodiče vyplňují v šatně při příchodu. Zápisy často neodpovídají skutečnosti. Spolupráce s organizacemi logopedická poradna Rokycany pí. A.Malečková PPP Rokycany děti s odkladem školní docházky a děti s potřebou IVP Občanské sdružení NĚHA keramický kroužek pro děti 3. třídy Možnosti zlepšení: intenzivnější působení v oblasti logopedické péče ve spolupráci s rodiči a logopedkou. Práce s logopedickými texty individuální práce s dítětem. Poskytnout co nejvíce informací o metodách, které umožňují dobrý start do ZŠ. Spolupráce se ZŠ Holoubkov pravidelné návštěvy společných divadelních a jiných představení účast na akcích pořádaných ZŠ návštěva předškoláků v 1. třídě budoucí prvňáčci utužování pracovního kolektivu ZŠ a MŠ vzájemné předávání pedagogických znalostí a zkušeností zápis do ZŠ (účast pedagogů MŠ dodává dětem pocit bezpečí) Možnosti zlepšení: užší spolupráce s učitelkou v 1. třídě předávání informací o dítěti (učitelka MŠ má již zkušenosti s dítětem i jeho rodinou a může upozornit na případná úskalí) Spolupráce se zřizovatelem pravidelná účast na akcích pořádaných obcí kulturní pásmo u příležitosti Vítání občánků Možnosti zlepšení: zorganizovat návštěvu dětí na OÚ v Holoubkově, případně návštěva knihovny.

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 1 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : 416 59 71 15 Zřizovatel

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Náš záměr : - obnovovat třídy takovým nábytkem, který umožní dětem prostor, samostatnou volbu hračky. Tento záměr se nám daří realizovat.

Náš záměr : - obnovovat třídy takovým nábytkem, který umožní dětem prostor, samostatnou volbu hračky. Tento záměr se nám daří realizovat. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Materiální podmínky Prostory mateřské školy jsou vyhovující, třídy mají dostatečně velké prostory, které se rozdělují na herní koutky, třídu, hernu, která slouží též pro odpočinek

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Základní škola a Mateřská škola CHRÁŠŤANY

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Základní škola a Mateřská škola CHRÁŠŤANY Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK Základní škola a Mateřská škola CHRÁŠŤANY Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A Základní škola a Mateřská škola Markvartice školní rok 2007/2008 projednán na pedagogické radě 28. 8. 2007 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

S kamarády kolem světa 2012-2015

S kamarády kolem světa 2012-2015 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání S kamarády kolem světa 2012-2015 2 Obsah ŠVP : 1. Představení školy: -Základní údaje o škole -Historie a charakteristika školy -Organizace a uspořádání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko Správně vidíme jen srdcem. (Antoine de Saint-Exupéry) Aktualizaci zpracovaly: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková a Bc. Monika Podkalská, DiS. (Projednáno

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v mateřské škole Perlička vypracovaný na základě RVP PV pod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU

ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERNINKU. PLATNOST OD ZÁŘÍ 2009 na období tří let ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU Motto : Děti mají svůj krásný pohádkový svět, náš svět jsou

Více

Školní vzdělávací program Bavíme se celý rok

Školní vzdělávací program Bavíme se celý rok Mateřská škola, Malešovice, okr. Brno- venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Bavíme se celý rok Čj. 471 / 2013 Identifikační údaje: Název: Mateřská škola, Malešovice, okres Brno- venkov,

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

"OD PODZIMU DO LÉTA"

OD PODZIMU DO LÉTA "OD PODZIMU DO LÉTA" ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Zlín Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín Kudlov 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE: Program mateřské

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Úvod Vzdělávání a výchova dětí předškolního věku probíhá v jednom z nejdůležitějších období dětského života. Je to období, které je prvopočátkem celoživotního

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více