Zobrazení dat Cíl kapitoly:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zobrazení dat Cíl kapitoly:"

Transkript

1 Zobrazení dat Cíl kapitoly: Cílem této kapitoly je sezn{mit čten{ře se způsoby z{pisu dat (čísel, znaků, řetězců) v počítači. Proto jsou zde postupně vysvětleny číselné soustavy, způsoby kódov{ní české abecedy. V n{sledujících lekcích je uveden způsob z{znamu znaků a řetězců, d{le z{znam celých a re{lných čísel. V poslední lekci budou n{sledovat z{kladní fakta o šifrov{ní. Klíčové pojmy: ASCII, BCD, Číselné soustavy, detekřní kód, dvojková soustava, dvojkový doplněk, float, hexadecimální soustava, integer, ISO latin 2, kódy, KOI-8, osmičková soustava, parita, přepočty, přímý kód, samoopravný kód, word, Část 1 - znaky Úvod Počítače i v prvním desítiletí 21. století počítají st{le ve dvojkové soustavě. Tento systém n{m umožňuje pracovat i s poměrně velmi zašuměným sign{lem. Všechny údaje zapsané do registrů, pamětí počítatače jsou tedy uloženy ve formě odpovídající dvojkové soustavě. Zobrazení dat, zad{v{ní dat a dnes i přenosy dat mohou ale být v jiných soustav{ch, které se pro uložení převedou do dvojkové soustavy. V těchto lekcích zobrazení dat se budeme zabývat vlastním tvarem uložení jednotlivých typů dat. Pr{ci v jednotlivých číselných soustav{ch a převodů bude probr{no jen u méně zn{mých postupů. Spr{vné pochopení lekcí vyžaduje znalost prvního kurzu hadware. Úvodem z{kladní pojmy KÓDY Kód je soubor znaků a pravidel k zaznamenání a přenosu informací. Při kódování se převádí jeden soubor znaků do druhého. Zvláštní skupinou kódování je šifrování dat ČÍSLICOVÉ KÓDY

2 Číselné soustavy V informatice se ječastěji opužívají tyto soustavy Dvojková, Šestnáctková, desítková a osmičková. Zápis znaků Jednotlivé znaky zobrazujeme pomocí doporučeného kódování. Původní kódování anglické abecedy (a,b,c,d, ), zobrazitelných (.,?,:, ) a nezobrazitelných znaků (esc, ach, start_of_head,.) bylo a je pomocí 7mi bitového ASCII kódu. Dnes se používá rozšířený8mi bitový ASCII kód zahrnující národní abecedy. K identifikaci rozšíření je třeba předem specifikovat kódování znaků v rozšíření (hodnot 128 až 255). Dnes se používá zejména 16ti bitový UNICODE, nebo UTF-8, která pro znaky základního ASCII kódu používá kód délky 1B, pro speciální znaky národních abeced 2 resp. 3 bajty kódu UTF-8. Dnešní počítače při počítání se znaky provádíjejich dočasnou konverzi a to 8mi bitových znaků na 16ti bitové, resp 8mi a 16ti bitových na 32 bitové. Výsleddky se ukládají v původní délce. Čeština Znaky lze zobrazit v ASCII kódu (základní je jen 7mi bitový, rozšířený o národní abecedy je 8mi bitový) nebo v16ti bitovým UNICODE nebo s proměnným počtem bytů (1 až 3) - UTF-8 a to jak 8mi, tak i 16 ti bitových celků (1 až 2) UTF-16 nebo 32 bitovým UTF-32. Rozšířený ASCII (8mi bitový) KOI-8 (kod dja obmeny informacii) - Znaky s interpunkcí nejsou uspořádány abecedně, takže třídění běžnými prostředky je nemožné. Kód Kamenických překódovaná ASCII tabulka tak, aby znaky při nezapnutém kódu tvarově co nejvíce se přibližovaly českým znakům. Latin II neboli DOS jsou ponechány řecké znaky, čeština využívá i semigrafických znaků. ISO-Latin II neboli ISO používající Windows EBCDIC 8mi bitový kód pro sálové počítače. Přiřazování kódů není náplní tohoto kurzu. Zájemcům doporučujeme Wikipedii nebo ČÍSLICOVÉ KÓDY

3 Zápisy řetězců Řetězce znaků jsou zapisovány jako posloupnosti znaků obvykle zakončené bajtem nul. Tím je specifikována jejich délka. V jazyce pascal byl požadavek na řetězce poněkud jiný. Každý řetězec začínal dvojkovým číslem (v přímém kódu) označujícím délku řetězce. Tím ale délka řetězce je omezena jen na 255 znaků. Další pojmy Zápis znaků i čísel tedy mohou být délky Byte - 1B tj. 8b 7 0 Velikost Kde bit 7 je MSB nejvýznamnější bit ( zkratka MSB z anglického Most Significant Bit) tj. bit s nejvyšší hodnotou v binárním vyjádření čísla, Bit 0 LSB - Least Significant Bit bit s nejnižší hodnotou Word slovo jeho délka se řídí typem procesorů (sběrnic a registrů) a bývá 2B nebo 4B Double word - dvojité slovo 32bitů nebo 64 bitů Little Endian při seriové komunikaci je posílán nejdříve nenižšíí bit a byte, pak postupně vyššího řádu. Při zápisu do paměti je zapsán na nejnižší adrese nejnižší bajt. Big Endian při seriové komunikaci se zasílá bit a byte na nejvyššího řádu, pak postupně ostatní. Při zápisu v paměti je zapsán nejvyšší bajt na nejnižší adrese. Detekční kódy umožňují detekci chyb. Základní detekční kódy detekují jen jednu chybu. nejčastější a nejjednodušší je parita. Parita je přidaný 9. bit doplňující součet zprávy (bajtu) na sudý počet jedniček - sudá (even) parita nebo lichý počet jedniček lichá (odd) parita. Opravné kódy opravují zjištěnou chybu. Lze použít křížovou paritu pro odhalení jedné chyby, nebo složitější polynomické kódy jako je CRC - cyclic redundancy check ČÍSLICOVÉ KÓDY

4 ECC - error corecting code Úkoly: 1. Co je to znak? 2. Proč musí tabulka ASCII zahrnovat zobrazitelné i nezobrazitelné znaky? 3. Které znaky jsou nezobrazitelné, uveďte další příklady. 4. Jaký je rozdíl mezi detekčním a opravným kódem? 5. Určete hodnotu sudé parity bro bajt 0F3H. 6. Jak se změní hodnota paritního bitu, nastanou-li v bajtu 2 chyby? 7. Jakou dvojkovou hodnotu má MSB a LSB u dvoubajtového a čtyřbajtového slova? 8. Jaká je hodnota MSB u rozšiřujících znaků národních abeced v ASCII kódu? 9. Musí se u UNICODE uvádět druh národní abecedy? ČÍSLICOVÉ KÓDY

5 ČÍSLICOVÉ KÓDY

Úvod do informačních technologií

Úvod do informačních technologií Úvod do informačních technologií přednášky Jan Outrata září prosinec 2009 (aktualizace září prosinec 2012) Jan Outrata (KI UP) Úvod do informačních technologií září prosinec 2012 1 / 34 Reprezentace dat

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury Data a datové typy 1 / 28 Obsah přednášky Základní datové typy Celá čísla Reálná čísla Znaky 2 / 28 Organizace dat Výběr vhodné datvé struktry různá paměťová náročnost různá

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Ostrava, 2002 Mgr. Rostislav Fojtík 2 Obsah Organizace kurzu... 7 Organizace výukových lekcí... 8 Úvodní lekce... 11 Cíl lekce... 11 Architektura počítačů - ARPOC... 11 Obsah kurzu...

Více

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Úvod do informatiky texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 ČÍSELNÉ SOUSTAVY, PŘEVODY

Více

XB File Format Ver.1 Specification

XB File Format Ver.1 Specification ================================================== Formát XB - popis formátu extensible Binary Format ================================================== Obsah dokumentu 1. Úvod k formátu 1.1 Cíle 1.2 Licence

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Číslicová elektronika. Ondřej Novák a kolektiv autorů

Číslicová elektronika. Ondřej Novák a kolektiv autorů Číslicová elektronika Ondřej Novák a kolektiv autorů Liberec 24 Bibliografická reference těchto skript: NOVÁK, O. a kol. Číslicová elektronika.. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta

Více

2 Ukládání dat do paměti počítače

2 Ukládání dat do paměti počítače Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ..7/../8.8 Cíl Studenti budou umět zapisovat čísla ve dvojkové, osmičkové, desítkové a v šestnáctkové soustavě

Více

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Martin Řehák

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Martin Řehák ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 6 Martin Řehák České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická Katedra: mikroelektroniky Školní rok: 4/5 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student:

Více

Kódování cyklické kódy Coding cyclic code. Jakub Kettner

Kódování cyklické kódy Coding cyclic code. Jakub Kettner Kódování cyklické kódy Coding cyclic code Jakub Kettner Bakalářská práce 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

PŘEDNÁŠKA PS 6 Přenos dat v počítačových sítích

PŘEDNÁŠKA PS 6 Přenos dat v počítačových sítích PŘEDNÁŠKA PS 6 Přenos dat v počítačových sítích Část 2 Osnova Metody detekce chybovosti Pravděpodobnost chyby ve zprávě Parita Kontrolní blokový součet (pseudosoučet) Redundantní cyklické kódy Jiný způsob

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..7 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Informace a využití výpočetní techniky. v managementu jakosti

Informace a využití výpočetní techniky. v managementu jakosti Informace a využití výpočetní techniky v managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Otakar Král a kol. Národní informační středisko pro podporu jakosti Praha 2004 Publikace

Více

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4 Uložení dat v počítači Data = užitečné, zpracovávané informace Kódování (formát) dat = způsob uložení v počítači (nutno vše převést na čísla ve dvojkové soustavě) Příklady kódování dat Text každému znaku

Více

Mřížkové kódování. Ivan Pravda

Mřížkové kódování. Ivan Pravda Mřížkové kódování Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Mřížkové kódování Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových systémů Bakalářská práce Návrh diskového pole pomocí flashdisků Jakub Pavčo Vedoucí

Více

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <->

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <-> Znaky každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak číslo) kódování jiný příklad kódování existuje mnoho kódů pojmy: morseova abeceda problémy o znaková sada které znaky

Více

Mikroprocesorová technika

Mikroprocesorová technika FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Mikroprocesorová technika Garant předmětu: Ing. Václav Michálek, CSc. Autoři textu: Ing. Jiří Šebesta Mikroprocesorová

Více

Práce s textovými proměnnými v DetStudiu

Práce s textovými proměnnými v DetStudiu AP0035 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Práce s textovými proměnnými v DetStudiu Abstrakt Aplikační poznámka řeší problematiku použití znakových sad při práci s textovými proměnnými v DetStudiu. Autor: Zbyněk Říha Dokument:

Více

Základy informatiky. Učební text. Roman Danel. VŠB - TU Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut ekonomiky a systémů řízení

Základy informatiky. Učební text. Roman Danel. VŠB - TU Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut ekonomiky a systémů řízení Základy informatiky Učební text Roman Danel VŠB - TU Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut ekonomiky a systémů řízení Tato skripta vznikla za podpory strojní fakulty VŠB. 2012 Obsah 1. Úvod, základní

Více

1/ Kapacita [B] - množství informací, které je možné do paměti uložit.

1/ Kapacita [B] - množství informací, které je možné do paměti uložit. Polovodičové paměti Cílem této kapitoly je sezn{mit se s jednotlivými typy pamětí, které se používají ve výpočetní technice. Poznat parametry pamětí a jejich rozdělení. Pochopit z{klady činnosti vnitřních

Více

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB Počítačová technika ing. Zdeněk Prášil OAMB 2 Poděkování: Děkuji ing.karlu Šulcovi a Miroslavu Mildovi za podnětné připomínky k obsahu a formě těchto skript a své ženě za trpělivost, se kterou snášela,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky Algoritmy pro komunikaci periferních obvodů s mikropočítačem Peripheral Circuits of Microcomputer

Více

POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2

POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 Přednášky Zbyněk Raida, Irena Hlavičková, Michal Pokorný a další ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 Přednášky Zbyněk Raida, Irena Hlavičková, Michal Pokorný a další

Více

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Ing. Josef Brzák, CSc PRAHA 2012 1 Název: Manažerská informatika Autor:

Více

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP).

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). *.h *.lib ladění Editor Preprocesor Linker Debugger Compiler *.cpp *.obj *.lis *.exe spuštění Editor Preprocesor Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). Jedná se o součást překladače,

Více

Praktická cvičení algoritmů

Praktická cvičení algoritmů texty pro distanční studium Ing. Eliška Treterová Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra Informatiky a počítačů Ostrava 2003 2 Praktická cvičení algoritmů Úvod...5 1. Jednoduchá

Více