v aritmetické jednotce počíta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v aritmetické jednotce počíta"

Transkript

1 v aritmetické jednotce počíta tače (Opakování) Dvojková, osmičková a šestnáctková soustava () Osmičková nebo šestnáctková soustava se používá ke snadnému zápisu binárních čísel. 2 A 3 Doplněné nuly B Číslo ve dvojkové soustavě Zápis pomocí šestnáctkové soustavy A B C D E F 2

2 Dvojková, osmičková a šestnáctková soustava (2) Osmičková nebo šestnáctková soustava se používá ke snadnému zápisu binárních čísel. Číslo ve dvojkové soustavě Doplněná nula Zápis pomocí osmičkové soustavy 3 Způsoby zobrazeníčísel Podle rozsahu a způsobu použití mohou být čísla uložena v některém z následujících formátů: Celáčísla bez znaménka (unsigned integer). Celáčísla se znaménkem (signed integer). Celáčísla v BCD kódu. Čísla v pohyblivéřádovéčárce (float). Každý formát má při provádění aritmetických operací různá omezení, která musí programátor respektovat. 4

3 Čísla unsigned integer Na n bitech lze zobrazit číslo v rozsahu... 2 n. MSB LSB bitové slovo unsigned Rozsah zobrazení Číslování bitů 5 Čísla signed integer Pro zápornáčísla se používá doplňkový kód. Na n bitech lze zobrazit číslo v rozsahu 2 n... 2 n. 27 MSB LSB S bitové slovo signed Rozsah zobrazení S Číslování bitů 6

4 Odvozeníčísla signed integer Pro zobrazení na n bitech: Kladnéčíslo se odečte od čísla 2 n (tj. v řádu, který je mimo rozsah zobrazení). Příklad: číslo 52: v ntém řádu Délka slova n bitů S ( 52) 52 7 Jednoduchá sčítačka Sčítačka (a odčítačka) pro 8bitováčísla integer. Kromě 8bitového výsledku generuje dva příznakové bity: Carry bit přenos do vyššího řádu. Overflow příznak přetečeníčísel signed integer. Operand A Operand B A B OV CY Overflow Carry bit Součet A B Sčítačka pracuje stejně s čísly unsigned integer i signed integer (!). 8

5 Sečítáníčísel unsigned integer Délka slova operandů i výsledku je omezena na 8 bitů Sečítáníčísel unsigned integer Při překročení rozsahu zobrazení dojde k přetečení dostaneme nesprávný výsledek. Přetečení je indikováno příznakovým bitem CY Nevejde se do 8bitového zobrazení Hranice přetečení CY (Carry bit) 225

6 Odečítáníčísel unsigned integer Při překročení rozsahu zobrazení dojde k přetečení dostaneme nesprávný výsledek Nevejde se do 8bitového zobrazení Hranice přetečení CY (Carry bit) 83 Rozsah zobrazení pro unsigned integer Hranice přetečení (pro 8bitové zobrazení) je mezi čísly a 255. Přetečení

7 Sečítáníčísel signed integer Přetečení je indikováno příznakovým bitem Overflow (OV) S = CY = OV (Overflow) = Hranice přetečení 28 3 Odečítáníčísel signed integer Přetečení je indikováno příznakovým bitem Overflow (OV). 27 ( 4 ) ( 37 ) 5 S = CY = OV (Overflow) = Hranice přetečení 28 4

8 Rozsah zobrazení pro signed integer Hranice přetečení (pro 8bitové zobrazení) je mezi čísly 27 a 28. Přetečení Podmínky pro nastavení bitu OV Příznakový bit OV se nastavuje podle typu operace a znamének operandů a výsledku. Znaménko. operandu Znaménko 2. operandu Znaménko výsledku Operace ADD ADD ADD ADD SUB SUB SUB SUB ADD SUB SUB OV 6

9 Shrnutí () Sčítačka pracuje stejně s čísly signed i unsigned. Výsledek a význam bitů CY a OV se liší podle toho, jsouli operandy interpretovány jako číslo signed nebo unsigned CY = OV = Unsigned Signed 7 Shrnutí (2) Sčítačka pracuje stejně s čísly signed i unsigned. Výsledek a význam bitů CY a OV se liší podle toho, jsouli operandy interpretovány jako číslo signed nebo unsigned. CY = OV = Unsigned Signed 8

10 Porovnáváníčísel integer Při porovnávání se musí rozlišovat mezi čísly unsigned a signed. A = 225 A = 3 B = 52 B = 52 Unsigned: A > B Signed: A < B Pro unsigned se používají operace nad a pod (above / below). Pro signed se používají operace větší a menší (greater / less). 9 BCD kód Jednotlivé dekadickéčíslice se ukládají v binárním tvaru Rozvinutý tvar BCD Zabalený tvar BCD 2

11 Sečítání BCD čísel () Musí se provádět dekadická korekce: Příklad: 3 5 = 8 Sečtení (ADD) H H = < 9 Dekadická korekce (DAA) H H = 8 8 H = Half Carry H =, 8 < 9 DAA neprovede úpravu výsledku 2 Sečítání BCD čísel (2) Musí se provádět dekadická korekce: Příklad: 7 5 Sečtení (ADD) 7 5 C H H = > 9 Dekadická korekce (DAA) H H = C 6 2 H = Half Carry H =, C > 9 DAA upraví výsledek 22

12 Sečítání BCD čísel (3) Musí se provádět dekadická korekce: Příklad: 9 8 Sečtení (ADD) 9 8 H H = < A Dekadická korekce (DAA) 6 7 H H = H =, < 9 DAA upraví výsledek 23 Čísla v pohyblivéřádovéčárce Před uložením jsou převedena do normalizovaného tvaru:.ddddd...d 2 exp Formát uloženého čísla (podle IEEE 854): Podle přesnosti je číslo uloženo na 32 nebo 64 bitech. Znaménko mantisy Posunutý exponent Mantisa bit 8 bitů 23 bitů ( bitů) (52 bitů) 24

13 Převod čísla do normalizovaného tvaru Příklad: normalizace čísla Normalizovaný tvar: =. 2. = Dvojkový exponent Exponent se ukládá na 8 (resp. ) bitech v posunutém tvaru. Posunutý exponent = Exponent 27 Exponent Zvláštní význam Zvláštní význam Posunutý exponent 26

14 Mantisa Zobrazuje se v přímém kódu. Číslice před řádovou čárkou se neukládá.. x 2 2 Exponent Uložená mantisa Neukládá se Znaménko 4 D 4 Úplné zobrazeníčísla D4 27 Příklady zobrazení () =. 2 28

15 Příklady zobrazení (2) Příklady zobrazení (3) Absolutně největšíčíslo: 2 28 LSB Absolutně nejmenšíčíslo: 2 26 Absolutně největší číslo Absolutně nejmenší číslo 3

16 Rozsah zobrazení Přetečení Podtečení Přetečení 28 ( 2 LSB) Použitelný rozsah 2 26 ( ) 2 26 Použitelný rozsah 2 28 LSB 3 Speciální kombinace exponent/mantisa Exponent Mantisa Význam ± (Nula) Denormal ± (Nekonečno) NaN (Not a Number) 32

17 Sečítání () Před sečtením se čísla musí převést na stejný exponent Příklad: = Exponent Mantisa Řádová čárka 33 Sečítání (2) Příklad: Exponent Mantisa Řádová čárka Nevejdou se do zobrazení Důsledek: = 34

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4 Uložení dat v počítači Data = užitečné, zpracovávané informace Kódování (formát) dat = způsob uložení v počítači (nutno vše převést na čísla ve dvojkové soustavě) Příklady kódování dat Text každému znaku

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury Data a datové typy 1 / 28 Obsah přednášky Základní datové typy Celá čísla Reálná čísla Znaky 2 / 28 Organizace dat Výběr vhodné datvé struktry různá paměťová náročnost různá

Více

2 Ukládání dat do paměti počítače

2 Ukládání dat do paměti počítače Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ..7/../8.8 Cíl Studenti budou umět zapisovat čísla ve dvojkové, osmičkové, desítkové a v šestnáctkové soustavě

Více

6. Členění počítačového hardware Architektura procesoru, Paměťová hierarchie, Systémová rozhranní, Uživatelská rozhraní

6. Členění počítačového hardware Architektura procesoru, Paměťová hierarchie, Systémová rozhranní, Uživatelská rozhraní 1. Základní vlastnosti číslicového počítače: Nespojité diskrétní (digitální, číslicové) zobrazení dat 2. Mooreův zákon o vývoji hustoty integrace Procesory: Logická kapacita: o 30% za rok, Hodinová frekvence:

Více

Mikroprocesorová technika

Mikroprocesorová technika FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Mikroprocesorová technika Garant předmětu: Ing. Václav Michálek, CSc. Autoři textu: Ing. Jiří Šebesta Mikroprocesorová

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Úvod do informačních technologií

Úvod do informačních technologií Úvod do informačních technologií přednášky Jan Outrata září prosinec 2009 (aktualizace září prosinec 2012) Jan Outrata (KI UP) Úvod do informačních technologií září prosinec 2012 1 / 34 Reprezentace dat

Více

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Úvod do informatiky texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 ČÍSELNÉ SOUSTAVY, PŘEVODY

Více

Informace o nových učebních textech

Informace o nových učebních textech Informace o nových učebních textech Pro studenty 3. ročníků oboru Elektronické počítače byly vydány tyto učební texty: 1) Elektronické počítače 1 (vydání říjen 2009) autor: Ing. Miroslav Škop 2) Jazyk

Více

Uvěďte metriky hodnocení PC, které lze získat z benchmarků. Doba CPU Hodinová frekvence Počet instrukcí CPI

Uvěďte metriky hodnocení PC, které lze získat z benchmarků. Doba CPU Hodinová frekvence Počet instrukcí CPI Uvěďte metriky hodnocení PC, které lze získat z benchmarků. (2) (Př. 3) Doba CPU provedením programu; Hodinová frekvence; Počet instrukcí získává se obtížně (pomocí simulátorů nebo HW čítačů) závisí na

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP).

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). *.h *.lib ladění Editor Preprocesor Linker Debugger Compiler *.cpp *.obj *.lis *.exe spuštění Editor Preprocesor Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). Jedná se o součást překladače,

Více

POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2

POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 Přednášky Zbyněk Raida, Irena Hlavičková, Michal Pokorný a další ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 Přednášky Zbyněk Raida, Irena Hlavičková, Michal Pokorný a další

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Knihovna kombinatorických funkcí

Knihovna kombinatorických funkcí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Knihovna kombinatorických funkcí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jiří Smejkal Brno, jaro 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem,

Více

Číslicová elektronika. Ondřej Novák a kolektiv autorů

Číslicová elektronika. Ondřej Novák a kolektiv autorů Číslicová elektronika Ondřej Novák a kolektiv autorů Liberec 24 Bibliografická reference těchto skript: NOVÁK, O. a kol. Číslicová elektronika.. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta

Více

PICAXE příručka programátora

PICAXE příručka programátora PICAXE příručka programátora Návěští Slouží k označení míst v programu pro příkazy GOTO, GOSUB, BRANCH. Musí začínat písmenem nebo podtržítkem, končit dvojtečkou. Návěští nesmí být shodné s rezervovaným

Více

SOUBOR INSTRUKCÍ PLC TECOMAT MODEL 32 BITŮ

SOUBOR INSTRUKCÍ PLC TECOMAT MODEL 32 BITŮ SOUBOR INSTRUKCÍ PLC TECOMAT MODEL 32 BITŮ Obsah SOUBOR INSTRUKCÍ PLC TECOMAT MODEL 32 BITŮ 17. vydání - září 2010 OBSAH ÚVOD...5 1. INSTRUKCE PRO ČTENÍ A ZÁPIS DAT...8 LD, LDQ, LDC...8 LDIB, LDI, LDIW,

Více

VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT

VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TECHNICKÁ PŘÍRUČKA / C č. TXCO - TYP VT6210 TP 9/2003 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vyhodnocovacího zařízení VT 6210, výrobku

Více

ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN

ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN Ing. Pavel Přívětivý ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1988 Lektorovali RNDr. Antonín Vrba, CSc., a Marko Genyk-Berezovskyj Vydalo Státní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS NÁVOD K OBSLUZE Zkrácený český návod Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS Obj. č.: 77 31 27 Obsah Strana 1. SUNDÁNÍ A NASAZENÍ KRYTU KALKULAČKY... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3.

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY ČÍSLIOVÁ TEHNIK SÍRK PŘÍKLŮ Z ČÍSLIOVÉ TEHNIKY UČENÍ TEXTY Ing Vladimír VLOUH Projekt č: Z107/110/030018 Obsah 1 ČÍSELNÉ SOUSTVY 3 PŘEVOY MEZI ČÍSELNÝMI SOUSTVMI 7 3 RITMETIKÉ OPERE V ČÍS SOUSTVÁH 17 4

Více

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2)

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2) Struktura programu a základní prvky První začátky s C Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Struktura programu a základní prvky

Struktura programu a základní prvky První začátky s C Struktura programu a základní prvky Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB Počítačová technika ing. Zdeněk Prášil OAMB 2 Poděkování: Děkuji ing.karlu Šulcovi a Miroslavu Mildovi za podnětné připomínky k obsahu a formě těchto skript a své ženě za trpělivost, se kterou snášela,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky Algoritmy pro komunikaci periferních obvodů s mikropočítačem Peripheral Circuits of Microcomputer

Více

XB File Format Ver.1 Specification

XB File Format Ver.1 Specification ================================================== Formát XB - popis formátu extensible Binary Format ================================================== Obsah dokumentu 1. Úvod k formátu 1.1 Cíle 1.2 Licence

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Základní pojmy, historie počítačů, jednotky a převody, dvojková soustava

Základní pojmy, historie počítačů, jednotky a převody, dvojková soustava Základní pojmy, historie počítačů, jednotky a převody, dvojková soustava Obsah OBSAH... 1 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 1 2 HISTORIE POČÍTAČŮ... 2 2.1 GENERACE POČÍTAČŮ... 3 2.2 KATEGORIE POČÍTAČŮ... 3 3 KONCEPCE

Více