HORNÍ BOJANOVICE. Veselé velikonoce ZPRAVODAJ OBCE. ročník XII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORNÍ BOJANOVICE. Veselé velikonoce ZPRAVODAJ OBCE. ročník XII."

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE HORNÍ ročník XII. BOJANOVICE Veselé velikonoce

2 OBSAH V tomto čísle najdete: úvodní slovo hospodaření za rok 2004 rozpočet na rok 2005 usnesení z Velikonoce - přehled bohoslužeb Pranostiky na březen a duben : březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem březnové slunce má krátké ruce sníh v březnu škodí osení i vinné révě březen bez vody, duben bez trávy jak prší v březnu, tak také v červnu mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku v březnu když se práší, stromy brzo raší duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou Suchý duben sedlák nemiluje, mokrý ale sobě pochvaluje Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů Brambory sázej na sv. Marka, bude jich plná jamka Na sv. Marka sej oharka Hřmí-li v dubnu, konec mrazům příspěvky okénko do mateřské školy nahlédnutí do obecní knihovny duchovní okénko hornobojanovští hasiči český zahrádkářský svaz český svaz chovatelů dech. hudba Hornobojani TJ Sokol Úvodní slovo Vážení spoluobčané, před nedávným časem jsme spolu přivítali rok 2005 a již máme necelé tři měsíce za sebou a pomalu začíná jaro. Letošní zima nás překvapila v množství sněhové nadílky, se kterou byly spokojeny zejména děti, ale již méně my dospělí. Bylo třeba stále dokola udržovat jak místní komunikace, tak i chodníky. Snažili jsme se místní komunikace prohrnovat, aby byla zajištěna sjízdnost, ale vždy se to nepodařilo hned ke všeobecné spokojenosti. Tímto bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří zajišťovali odklízení sněhu na chodnících před svými rodinnými domy. Před koncem loňského roku onemocněl starosta pan Homola a k se ze zdravotních důvodů vzdal funkce starosty a člena obecního zastupitelstva. Pan Homola byl starostou obce od roku Během tohoto období byly vybudovány všechny inženýrské sítě po obci včetně kabelové televize, byla vybudována hasičská zbrojnice, přistavěn kulturní dům, započala výstavba nových rodinných domů. Za dvorem, kde byly provedeny inženýrské sítě včetně komunikace. Dále byly v obci provedeny opravy komunikací a chodníků, úpravy hřbitova a vybudována polyfunkční nádrž. V budově bývalé školy byly započaty práce na realizaci muzea. Za vše, co pro obec udělal během výkonu funkce starosty je mu třeba srdečně poděkovat a popřát mu hodně zdraví do dalších let. Po odstoupení starosty musí zastupitelstvo zvolit nového starostu do 6 měsíců. Nová volba starosty a místostarosty proběhne do konce měsíce března. Obecní zastupitelstvo se sešlo na veřejném zasedání, kde odsouhlasilo rozpočet obce na rok 2005, který přinášíme na jiném místě zpravodaje, a plán investičních a neinvestičních akcí. Dále byly schváleny připomínky a podněty občanů a firem na změnu č.2 územního plánu obce.který začne zpracovávat firma AR projekt Brno. V letošním roce bude zdemolován rodinný dům č.p. 57 na Vrchním konci a bude dokončena kanaliz ce z ulice Za branou. V plánu je vybudování nového chodníku u novostaveb Za dvorem a přeložení stávajícího chodníku od RD manželů Jordánových po RD manželů Krůzových. Na budově mateřské školy budou vyměněna okna ze zadní části včetně vstupních dveří. V letošním roce bychom chtěli konečně dokončit vinotéku v KD. V budově bývalé školy bylo v loňském roce započato s budováním muzea, byla provedena nová podlaha včetně malby, posta- 2 3

3 vena stará kachlová kamna a od občanů sesbírány historické předměty. Je třeba však nejdříve zajistit zřizovací listinu muzea po právní stránce a následně provést soupis všech předmětů. Soupis předmětů bude provádět slečna PhDr. Nezhodová a slečna Seifertová. Od počátku roku jsme začali spolupracovat s ing. Seifertem, který provedl návrh nových webových stránek obce. Na těchto stránkách naleznete více informací, včetně možnosti inzerce, prezentace akcí a mož- PŘÍJEM: Třída 1 nosti zveřejnění názoru občanů na těchto stránkách. Tyto stránky budou postupně doplňovány a aktualizovány. Tyto nové webové stránky jsou přístupné přes stávající webové stránky Na závěr Vám přeji klidné prožití velikonočních svátků, hodně zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů v průběhu roku. Ing. V. Záruba místostarosta Hospodářský výsledek za rok 2004 rozpočet: plnění: 11 Daně z příjmu a kapitálových výnosů 1111 Daň z příjmu fyz.osob ZČ , Daň z příjmu fyz.osob sam. výd. činných , Daň z příjmu fyz.osob z kapitál. výnosů , Daň z příjmu práv. osob , Daň z přidané hodnoty , ,00 13 Poplatky a daně z vybraných činností 1341 Poplatek ze psů , Poplatek z veřejného prostranství , Poplatek za ubytování , Správní poplatky , ,00 15 Majetkové daně 1511 Daň z nemovitostí ,00 SOUČET 103% , ,00 Třída 2 rozpočet: plnění: Nedaňové příjmy Pronájem pozemků , Těžební průmysl , Stočné , TKR , Školné MŠ , Knihovna - čtenář. poplatky , Hlášení rozhlasem , Kulturní dům - pronájem , Kulturní dům - pojist. náhrady , Koupaliště vstupné , Ambulantní péče - nájemné , Poštovní středisko - nájemné , Pohřebnictví-hrobové místo , Služby občanům -štorování 0 830, Odpady , Odpady-EKO-KOM , Pojistné náhrady , Služby pro občany , Pronájem obecního majetku , Náhrady od pojišťovny , Příjmy z úroků , Příjmy z divident - Česká spořitelna ,00 SOUČET 118% ,13 Třída 3 rozpočet: plnění: Kapitálové příjmy Prodej pozemků 85% ,00 Třída 4 rozpočet: dotace: plnění: Přijaté dotace ÚZ Neinv. dotace - volby do ZK , Neinv. dotace - volby do EP , ,50 4 5

4 Přísp. na indiv. dopravu , Neinvestiční dotace ze SR , Obec. knih. Program VISK , Neinv. do neinvestiční dotace , KÚ JM - dotace školství , KÚ JM - dotace školství, vzdělávání , KÚ JMK - dotace , KÚ JMK - dotace oprava hřbitova ,00 SOUČET , ,50 Třída 8 VÝDAJE: rozpočet: Financování ,00 Skupina 2 - průmyslová a ostatní výroba rozpočet: čerpání: 1019 Zemědělství-poradenství , Komunikace , Vodovod , Kanalizace , Vodní díla , Infokanál ,50 SOUČET ,00 Součet rozpočet: dotace: čerpání: třída , ,00 třída , ,13 třída , ,00 třída , , ,50 třída ,00 SOUČET , , ,63 VÝDAJE: Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo: rozpočet: dotace: čerpání: 3111 Předškolní zařízení , Demolice staré školky , Dotace KÚ , ZŠ - příspěvek na žáky , Dotace KÚ , MŠ - KÚ na vzdělávání , Obecní knihovna , Muzeum , Obecní kronika , Příspěvek na koncert , Obecní rozhlas , Ostatní zál. kultury , Zál.sděl.prostředků - zpravodaj , Kulturní dům , TJ Sokol-příspěvek , Koupaliště , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví , Příspěvky pro Mikroregion , Územní rozvoj , Komunální služby VPP , Nebezpečný odpad , Odpadové hospodářství , Ostatní odpady , Veřejná zeleň ,50 SOUČET 97% ,20 Skupina 4 - sociální politika: rozpočet: dotace: čerpání: 4186 Příspěv. na indiv. dopravu , Charitativní činnost Charitativní činnost , Sociální politika (zájezd) ,50 SOUČET 99% ,50 6 7

5 Skupina 5 - Obrana a společnost: rozpočet: dotace: čerpání: 5512 Požární ochrana 82% ,00 Skupina 6 - Všeobecná pokladní správa a služby: rozpočet: dotace: čerpání: 6112 Obecní zastupitelstvo , Volby do zastup.kraje , Volby do EP , , Činnost státní správy ,14 SOUČET 87% , , Poplatky bance , Pojištění majetku , Sankce , Vrácení dotace na volby ,00 SOUČET 416% ,50 Součet rozpočet: dotace: čerpání: třída ,00 třída ,20 třída ,50 třída ,00 třída , ,64 SOUČET 116% , ,34 REKAPITULACE: PŘÍJMY ,63 VÝDAJE ,34 rozdíl ,29 zůstatek z roku ,52 součet ,81 odečet úroků z úvěru ,50 běžný účet k ,31 FINANČNÍ PROSTŘEDKY CELKEM: ,55 z toho základní běžný účet ,31 termínovaný vklad ,24 Rozpočet na rok 2005 PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz.osob ZČ , Daň z příjmu fyz.osob ZČ sam. výd.činných , Daň z příjmu fyz.osob ZČ z kapitál.výnosů , Daň z příjmu práv. osob , Daň z přidané hodnoty , ,00 13 Poplatky a daně z vybraných činností 1341 Poplatek ze psů 7 000, Poplatek ze psů veřejného prostranství , Poplatek za ubytování 500, Správní poplatky 6 000, ,00 15 Majetkové daně 1511 Daň z nemovitostí ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy Pronájem pozemků 1 000, Těžební průmysl , Stočné , TKR , Knihovna - čtenář. poplatky 1 000, Hlášení rozhlasem 5 000, Kulturní dům - pronájem , Koupaliště vstupné , Ambulantní péče - nájemné 3 000, Poštovní středisko - nájemné 6 000, Pohřebnictví-hrobová místa , Komun.služby - šrotovník 1 000, Odpady , Odpady-EKO-KOM , Služby pro občany 5 000,

6 Pronájem obecního majetku , Příjmy z úroků a dividendy , ,00 SOUČET tř. 1 a ,00 Třída 3 rozpočet Kapitálové příjmy Výkup pozemků ,00 Třída 4 Přijaté dotace 4112 Neinvestiční dotace , Neinvestiční dotace ze SR , , Změna stavu krátkodobých prostředků ,00 SOUČET tř. 3 a 4 Součet tř. 1 a ,00 tř. 3 a ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 VÝDAJE Skupina 2 - průmyslová a ostatní výroba 1019 Zemědělství-poradenství 2 000, Komunikace , Vodovod , Kanalizace , Infokanál ,00 Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo 3111 Předškolní zařízení , ZŠ - příspěvek na žáky , Obecní knihovna , Obecní kronika 5 000, Obnova hodnot míst.podvědomí , Obecní rozhlas , Zál.sděl.prostředků - zpravodaj , Kulturní dům , TJ Sokol-příspěvek , Koupaliště , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví , Územní rozvoj , Komunální služ. VPP , Nebezpečný odpad , Odpadové hospodářství , Ostatní odpady , Veřejná zeleň ,00 Součet skupiny ,00 Skupina 4 - sociální politika 4318 Sociální politika (zájezd) , ostatní neinv. dotace nezisk. org , charita 3 000,00 Součet skupiny ,00 Skupina 5 - obrana a společnost 5512 Požární ochrana ,00 Součet skupiny ,00 Součet skupiny ,

7 Skupina 8 - Všeobecná pokladní správa a služby 6112 Obecní zastupitelstvo , Činnost státní správy , , Poplatky bance , Pojištění majetku , Úhrady sankcí , Vrácení dotace na volby 8 500,00 Součet skupiny ,00 Součet skupina ,00 skupina ,00 skupina ,00 skupina ,00 skupina ,00 VÝDAJE CELKEM: ,00 USNESENÍ z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Horních Bojanovicích. Zastupitelstvo schvaluje: Zprávu o hospodaření za rok 2004 Zprávu o inventarizaci majetku k Rozpočet na rok 2005 dle kapitol Při uvolňování přímých nákladů na vzdělávání, nákladů na mzdy pracovníků z ÚP a ostatních dotací s účelovým znakem. Výdaje je možno uvolnit z rozpočtu obce před schválením rozpočtového opatření OZ. Veřejnou vyhlášku č.01/2005, č.02/2005 o odpadech a jeho ukládání Veřejnou vyhlášku č. 03/2005 o zrušení příspěvku na provoz MŠ Směrnice o organizačním řádu Směrnice o tvorbě rozpočtu Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole Směrnice o kontrolním řádu výborů OZ Stanovy Mikroregionu Hustopečsko a rozpočet na rok 2005 Příspěvek ČZS na činnost a výstavu vín. Převod pozemků KN p.č.1530/12, 1530/13 z majetku PF do majetku obce Příspěvek SZP ČR v Bořeticích. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva, místostarostovi odměnu za měsíc listopad a prosinec Odprodej pozemků KN p.č.1508/67, 1508/68 manželům Nezhodovým. Žádost o vykácení náletových dřevin podél zkratky na Němčičky OZ bere na vědomí: Zprávu kontrolního a finančního výboru o hospodaření MŠ. Rezignaci pana Homoly na funkci starosty a člena zastupitelstva. Žádost o prominutí odvodů a penále na MF. OZ dává za úkol místostarostovi: Požádat o převod pozemků do majetku obce kolem sklepa, sepsat s firmou ADOK s.r.o. smlouvu o pronájmu na pozemky ve vlastnictví obce. Zahájit práce na změně územního plánu č.2. OZ dává za úkol kontrolnímu a finančnímu výboru provést min. 2x ročně kontrolu hospodaření v MŠ. OZ neschvaluje: vydání kladného stanoviska k přístavbě RD č. p. 29 paní Marešové Odprodej pozemku p.č.98/21 manželům Jordánkovým, navrhuje směnu za pozemek KN p.č.1570/121 OZ pověřuje: předsedu finančního výboru p. Hoštického k podpisování usnesení a vyhlášek Hlasování o platnosti usnesení: pro - 6 členů OZ proti - 0 členů OZ zdržel se - 0 členů OZ zástupce starosty starosta 12 13

8 Velikonoce V této části zpravodaje zveřejňujeme příspěvky organizací a spolků, kteří po oslovení dodali příspěvek. Příspěvky jsou zveřejněny dle dodání na OÚ bez úprav. Datum Velikonoc: O datumu Velikonoc se často rozpoutávaly diskuze, až Koncil nicejský rozhodl po delším sporu, že datum velikonoc bude na první neděli po prvním jarním úplňku, tj. první úplněk po 21.březnu. Znamená to, že první velikonoční neděle může být 21. března a nejpozdější velikonoční neděle může být 25. dubna. Kdy se Velikonoce budou slavit : Rok března 2005 Rok dubna 2006 Rok dubna 2007 Duchovní slovo : Kéž Vám radost ze vzkříšeného Pána pronikne srdce a vede Vás po Jeho cestách. Mše Svaté v kostele na Velikonoce : Zelený čtvrtek hod. Velký pátek hod. Bílá sobota hod. Neděle velikonoční 7.30 hod. Pondělí velikonoční 8.00 hod. Mgr. Petr Papoušek Hody hody doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl kupu vajíček. Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené, že mi dá lán jetelíčka, a já řekl ne, ne, né. Paní kmotra slyšte chásku, přicházíme na pomlázku, opentlené žilky máme, kdo nám nedá, uhlídáme! Paní kmotra nemeškejte, barevná vajíčka nám dejte. Malované vajíčko, to je moje srdéčko, dávám ti ho z lásky, nevracej ho zpátky. Komu já vajíčko daruji, toho já upřimně miluji, komu vajíčko dám, toho ráda mám. Okénko do ma- Zima, která se teřské školy zpočátku zdála velmi mírná, po Novém roce nabrala sílu a předvedla svoji mocnost. Silný mráz poštípal dětem tváře do červena. Hromady sněhu zase lákaly ke klouzání, stavění sněhuláků i tvoření sněhových báboviček. Nezapomněli jsme sypat ptáčkům krmení, které jsme nasbírali na podzim při vycházkách. Za oknem jsme pozorovali, jak si pochutnávají. Chřipková epidemie, která zasáhla území celého státu, způsobila ve větší míře onemocnění dětí i zaměstnanců mateřské školy. Proto musel být provoz krátkodobě uzavřen. Byli jsme nuceni zrušit i plánované akce karneval, jarní dílnu, zápis do MŠ. Uskuteční se však v následujících měsících. Chtěla bych také touto cestou poděkovat místním organizacím za příspěvky do karnevalové tomboly, která tak bude bohatší než obvykle. Děti se již těší na jaro. Na pobyt na zahradě, hřišti, také na vycházky do lesa v kruhu svých kamarádů. Před koncem školního roku nás čeká organizace spousty akcí. Do ZŠ Hustopeče, Komenského nastoupí v září k zahájení povinné školní docházky 7 dětí. Zastupitelstvo Obce Horní Bojanovice vyhovělo mé žádosti o další naléhavé opravy budovy mateřské školy. Vzhledem k rozsahu prací bude provoz v měsících červenci a srpnu uzavřen. Věřím, že se nám podaří vše zvládnout stejně jako v roce 2003, aby děti mohly přijít v září do školky ještě hezčí. Dagmar Soukopová Krátké nahlédnutí do obecní knihovny Jak jistě všichni v obci zaregistrovali, v knihovně nastala změna z důvodů odstěhování pí Lacinové, dlouholeté knihovnice v naší obci. Knihovna poskytuje svoje služby i nadále a jsme rádi, že zájem o její služby ze strany Vás občanů neklesá. Od září loňského roku je evidence všech knih a periodik naší knihovny vedena na počítači. Čtenáři mají k dispozici počítač s on-line katalogem, kde si mohou vyhledávat požadovanou literaturu. Spolu se službami pro čtenáře poskytuje knihovna i služby pro zájemce Internetu, který může být dobrým pomocníkem při vyhledávání rad, informací a služeb pro všechny občany obce. V rámci služeb výměnného fondu, který poskytuje městská knihovna Břeclav, máme možnost 2x do roka zapůjčit pro naše čtenáře nejnovější knihy, které se objevují na knižním trhu. Do knihovny objednáváme také zajímavé časopisy, formou remitend, a to nejen pro mládež, ale i pro zahrádkáře, kutily, pro čtenáře, kteří se zajímají o své zdraví, módu a také se rádi seznamují s cizími kraji. Mnoho lidí vnímá knihovnu jako službu, která je určená hlavně pro mládež, ale to, že máme své zájemce o literaturu i mezi dospělými, svědčí o opaku. Budeme rádi, když se mezi nás přijdete podívat i vy ostatní. Vždyť obecní knihovna je místem, kde se půjčují nejenom knihy, ale i místem společného setkávání a příjemně strávených chvil

9 Několik slov o práci hornobojanovských hasičů za poslední období Práce hasičů nekončí příchodem zimního období, ale je potřeba větší připravenosti, jak techniky, tak členů zásahové jednotky, protože v zimě je nejvíce možností vzniku požárů. Hodně příčin požárů vzniká špatnou, neodbornou instalací tepelných spotřebičů a špatným technickým stavem těchto spotřebičů. Dalším nebezpečím jsou komíny. V dnešní době, kdy je možné použití kvalitních materiálů i pracovních postupů, statistiky říkají, že mnoho požárů vzniká od narušených těles komínů, špatným zazděním komínových dvířek a také zazděním trámů do komína. Další příčinou požárů je vadná instalace a rozvody elektrického proudu a elektrických spotřebičů. Proto je potřebné, aby zásahová jednotka byla připravena na zásah i ve špatných povětrnostních podmínkách i ve špatném stavu sjízdnosti vozovek a bylo možné včas zasáhnout. Jsme rádi, že v naší obci, ani okolí, žádný požár nevznikl, při kterém bychom byli potřební zasahovat. Zimního období jsme využili pro teoretickou přípravu družstva. Velitel sboru absolvoval dvoudenní školení na útvaru v Břeclavi a jeden strojník se tamtéž školil v technickém směru. Školení byla jen periodická. Taktéž jsme se chystali na tu část naší příjemnější práce, a to jsou soutěže v dovednosti zvládnutí požární techniky a samozřejmě zručnosti členů družstva. Byly vyrobeny srážecí terče, upraven sací koš a čeho si nejvíce vážíme, je provedena úprava požární stříkačky PPS 12 na nejvyšší možný výkon, a to za finančních darů sponzorů, za což jim co nejsrdečněji děkujeme. Na této úpravě stříkačky se také finančně podílel sbor, a to třetinou z celkové částky. Peníze získal za sběr železného šrotu v loňském roce. Dále za tyto peníze bylo pořízeno vybavení klubovny. Dohodou s družstvem Lidového domu, sbor přenechal za úplatu objekt na dvoře, který zbudoval ještě za užívání staré požární zbrojnice. Za tyto finanční prostředky bylo zakoupeno osm vycházkových uniforem pro slavnostní příležitosti (mohli jste je vidět při pořádání hasičského plesu). V měsíci lednu t.r. se konala Valná hromada sboru, při které proběhla volba nového výkonného výboru. Do čela jako starosta byl opět zvolen Antonín Homola, prvním náměstkem byl ustanoven Jiří Doležel, náměstkem Jindřich Krejčiřík ml., velitelem Matěj Machač, strojníkem Vít Machač, pokladníkem Zbyněk Prokeš, jednatelem Jan Prokeš a za ženy Klára Tomanová. Koncem ledna pořádal sbor tradiční hasičský ples. Podle ohlasu veřejnosti můžeme říci, že se vydařil. Všem, kteří přispěli finančně, věnovali dar do tomboly, děkujeme. Hlavně děkujeme sponzorům z řad firem, společností nebo živnostníkům za přispění darem. V lednu se v naší zbrojnici opět sešli zasloužilí hasiči okresu Břeclav, aby zavzpomínali na minulá léta a také zhodnotili práci dnešní generace. Jelikož vznikají v obci mezi občany, ale i mezi obecními zastupiteli, průpovídky, že hasiči mohou pracovat, když jim přispívá Jihomoravský krajský úřad i obecní úřad. Ovšem není to pravda. Na činnost sbor, jak je uváděno v předchozích odstavcích, si sbor zajišťuje finanční prostředky jinou činností, a nesmí na tyto prostředky použít dotační finance. Dotace lze použít na nákup, opravy, pohonné hmoty, školení a další potřeby spojené s prací jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Tato jednotka je zřízena a spravována v samostatné působnosti obcí na základě 29 zákona 133/ 85 Sb. O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tato jednotka nemusí být totožná se Sborem dobrovolných hasičů, ale Zákonem o požární ochraně je doporučována spolupráce. Obec jmenuje nebo odvolává velitele JSDH za vyjádření hasičského záchranářského sboru kraje, ke způsobilosti navržené osoby. Podle vyhlášky č. 247/2001 zřizuje obec jednotku dobrovolných hasičů zřizovací listinou. Podle této Vyhlášky absolvují velitelé JSDH a velitelé družstev v počtu dvou členů kurz V-40 v délce 40 hodin ČINNOST ZAHRÁDKÁŘŮ a pro naše potřeby JSDH čtyři strojníky v kurzu S-40 v délce 40 hodin. Oba kurzy jsou zakončeny ověřením odborné způsobilosti. Kromě toho má každý velitel ročně absolvovat dvoudenní a strojníci jednodenní školení. Dále se má obec starat o zdravotní způsobilost členů JSDH a tak dále. Kdyby se obec měla řídit ustanoveními Zákona o požární ochraně v plném znění, je ,-- Kč dotace zlomkem toho, aby byl zákon naplněn. To je jen na vysvětlenou, že Sbor dobrovolných hasičů je jen společenskou organizací a na svůj provoz, ať jsou to soutěže, zábavy, zájezdy, oslavy apod., si musí vydělat sama a nemůže použít obecní nebo státní finance určené pro provoz JSDH. Matěj Machač velitel JSDH a SDH Důležitou součástí zimní činnosti hornobojanovských zahrádkářů a vinařů jsou práce při ošetřování vína ve sklepích. Vyvrcholením těchto prací je účast na výstavách vín v okolí, hlavně však v Horních Bojanovicích. V letošním roce jsme poprvé pořádali výstavu vín v době platnosti nového vinařského zákona a zákona o spotřební dani. Výklad těchto zákonů hodně organizací odradilo od pořádání výstav vín. Naši členové po určitém váhání rozhodli nepřerušit řadu výstav vína 16 17

10 a udělali dobře. Ze zpráv ve sdělovacích prostředcích a osobních zkušeností jsme se dovídali o značně prořídlém počtu vystavovatelů a mnohem menším počtu vzorků vín na výstavách v okolí. V Horních Bojanovicích byl naopak nebývalý zájem vinařů zúčastnit se naší výstavy a prezentovat zde svá vína. Pořadatelé získali dosud nejvyšší počet vín k hodnocení, které proběhlo v neděli 13. března Čtrnáct komisí hodnotilo celkem 399 vzorků vín různých odrůd. Samotná výstava ochutnávka vín širokou veřejností - nám potvrdila, že naše výstava Vážení spoluobčané, srdečně zdravím a dovoluji si Vás obeznámit s činností Svazu chovatelů Horní Bojanovice. Naše organizace je nejmenší v naší obci, činností je však známa nejen v okresním, národním, ale i evropském kontextu, a to díky v krátkosti po sobě uspořádaných dvou evropských Z činnosti svazu chovatelů je vinaři a milovníky vín vnímána dobře. Návštěvníci výstavy byli nejen z blízkého okolí. Pořadatelé měli hodně práce, aby kvalitně obsloužili značný počet návštěvníků výstavy. Pomáhala nám šikovná dívčí obsluha, k dobré náladě přispěla cimbálová muzika LONGA, večer k tanci a poslechu vyhrávali Hornobojani. Všichni si přejeme, aby i tento letošní rok byl pro všechny úspěšný, abychom se v příštím roce opět setkali při víně a odnesli si dobrou náladu domů a do každodenní práce. Stanislav Relich-předseda organizace výstav v naší vlasti. Těchto výstav jsme se úspěšně zúčastnili se svými zvířaty. Ta druhá byla právě v loňském roce v Praze- Letňanech a všech 6 našich zvířat bylo umístěno v první třídě. Mimo tyto vrcholné akce jsme v roce 2004 měli úspěšnou účast na výstavách místních v Mikulově, Ladné, Dubňanech, okresní ve Slavkově, okresních mláďat Uherčice a okresní dospělých zvířat Velké Pavlovice. Zde jsme měli nejúspěšnější kolekci králíků a to bylo 1. místo v okrese Břeclav. Máme 2 členy, kteří jsou organizováni ve speciálních klubech králíků a 1 holubů a zde jsou též na předních pozicích. Je nás málo, naše činnost je ale pestrá a rozdělena v náročnosti na celý rok od května až po leden, kdy končí klubové speciálky. Hned se začíná zase novými odchovy na příští rok. Je to záslužná práce, nebýt těchto lidí a jejich úsilí, nebyla by na zemi již tak rozšířena různorodost a barevnost veškerého drobného zvířectva. Tato činnost pěstuje v lidech zodpovědnost a úplně jiný pohled na svět, je dobré již malé děti učit vztahu Vážení sportovní přátelé, úvodem bych Vám Sportovní zprávy k živému tvoru, rozumně vyplnit jejich volný čas a sžití s přírodou. V letošním roce nám ještě nepřišel rozpis jednotlivých výstav. Dáme však veřejnosti na vědomí místa výstav, abyste si mohli i vy koupit chovná zvířata i pro děti a případně rozšířili naše řady. Kontakt s naší organizací je možný přes jednatele přítele Jana Balšínka. Mimo výstav se pořádají zvířecí trhy. od papoušků až po morčata, kde koupíte i krmivo a jiné věci. Konají se ve Velkých Pavlovicích, Křenovicích a Hodoníně každou 1. neděli v měsíci, Uherské Hradiště a Blučina každou 3. neděli, Brno-Slatina 4. neděli v měsíci. Vážení spoluobčané, přijďte mezi nás a zpestřete si život o tento pěkný koníček. Dovolte, abych Vám popřál prostřednictvím naší organizace mnoho úspěchů v domácích chovech v letošním roce a příjemné prožití svátků velikonočních, jejichž symbolem jsou též námi chovaní malí živí tvorové. Vše dobré přeje za organizaci Emil Němeček. chtěl popřát do roku 2005 vše nejlepší hodně zdraví štěstí a osobních úspěchů v tomto roce. TJ SOKOL Horní Bojanovice měla valnou hromadu v lednu, kde byl zhodnocen uplynulý rok 2004 a naplánována činnost na rok Na valné hromadě byl odsouhlasen plán činnosti na rok Mimo zajištění fotbalových utkání byl odsouhlasen zájezd do Prahy. Dále byl odsouhlasen zájezd na utkání 1. fotbalové ligy, další ročník v nohejbalu a pohárový turnaj mužů. Jako každý rok i letos 18 19

11 jsme uspořádali ostatkovou zábavu, tentokrát se skupinou Bez-dechu a nedělní průvod masek po obci. Během zábavy byla bohatá tombola, do které přispěli členové TJ, firmy a živnostníci z obce a blízkého okolí, za což všem TJ děkuje. Na přání hráče jsme uvolnili na hostování Vlacha Kamila do Nikolčic, jinak zůstává kádr mužstva pohromadě. Z V.Pavlovic jsme získali brankáře A. Fialu. Družstvo mužů se začalo připravovat na sezonu v areálu hřiště a ve sportovní hale ve Velkých Pavlovicích. V rámci přípravy na hřišti bohužel nešlo sehrát žádný přípravný zápas. Od loňského roku jsme začali s přípravou kluků a v letošním roce je chceme přihlásit do soutěže. Dle posledního jednání se zástupci Prahy 6 byl dohodnut termín zájezdu na Tímto bych Vás chtěl pozvat na naše zápasy, ať na domácím hřišti nebo na hřištích soupeřů. Pro Vaši informovanost Vám přikládám rozpis jarní části soutěže, 14. kolo je odloženo na JARO KOLO DATUM ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ V. NĚMČICE B Sokol Horní Bojanovce Sokol Horní Bojanovice KOBYLÍ B POPICE B Sokol Horní Bojanovce Sokol Horní Bojanovce HUSTOPEČE B KLOBOUKY Sokol Horní Bojanovce Sokol Horní Bojanovce DIVÁKY V. HOSTĚRÁDKY Sokol Horní Bojanovce KŘEPICE B Sokol Horní Bojanovce Sokol Horní Bojanovce UHERČICE ŠITBOŘICE A Sokol Horní Bojanovce Sokol Horní Bojanovce ŠITBOŘICE B BRUMOVICE Sokol Horní Bojanovce Sokol Horní Bojanovce BOLERADICE Březen 2005 Výbor TJ Zpravodaj obce Horní Bojanovice, vychází čtvrtletně. Náklad 250 ks. Tisk HALP PRINT Hustopeče, tel.:

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2013

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2013 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2013 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Rozpis Daňové příjmy- prostř. FÚ 10 570,0 Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 100,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2009 Rozpočtované příjmy: Paragraf v tis. Kč (položka ) HLAVNÍ ČINNOST 1111 Daň z příjmů fyz. osob 2.000,0 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 400,0

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 18,45 hod Přítomni zastupitelé: : Jiří Szymsza, Dušan Škandera,

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07

Více

Zahájeno: 18,00 hod. Ukončeno: 18,45 hod

Zahájeno: 18,00 hod. Ukončeno: 18,45 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 18,45 hod Přítomni zastupitelé: Jiří Szymsza, Dušan Škandera,

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0 Návrh proveden a projednáván dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Schválen v zastupitelstvu dne : schvál.rozpočet návrh t e x t roky rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů v tis.kč v tis.kč Změna stavu krátkodobých

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více