HORNÍ BOJANOVICE. Veselé velikonoce ZPRAVODAJ OBCE. ročník XII.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORNÍ BOJANOVICE. Veselé velikonoce ZPRAVODAJ OBCE. ročník XII."

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE HORNÍ ročník XII. BOJANOVICE Veselé velikonoce

2 OBSAH V tomto čísle najdete: úvodní slovo hospodaření za rok 2004 rozpočet na rok 2005 usnesení z Velikonoce - přehled bohoslužeb Pranostiky na březen a duben : březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem březnové slunce má krátké ruce sníh v březnu škodí osení i vinné révě březen bez vody, duben bez trávy jak prší v březnu, tak také v červnu mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku v březnu když se práší, stromy brzo raší duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou Suchý duben sedlák nemiluje, mokrý ale sobě pochvaluje Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů Brambory sázej na sv. Marka, bude jich plná jamka Na sv. Marka sej oharka Hřmí-li v dubnu, konec mrazům příspěvky okénko do mateřské školy nahlédnutí do obecní knihovny duchovní okénko hornobojanovští hasiči český zahrádkářský svaz český svaz chovatelů dech. hudba Hornobojani TJ Sokol Úvodní slovo Vážení spoluobčané, před nedávným časem jsme spolu přivítali rok 2005 a již máme necelé tři měsíce za sebou a pomalu začíná jaro. Letošní zima nás překvapila v množství sněhové nadílky, se kterou byly spokojeny zejména děti, ale již méně my dospělí. Bylo třeba stále dokola udržovat jak místní komunikace, tak i chodníky. Snažili jsme se místní komunikace prohrnovat, aby byla zajištěna sjízdnost, ale vždy se to nepodařilo hned ke všeobecné spokojenosti. Tímto bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří zajišťovali odklízení sněhu na chodnících před svými rodinnými domy. Před koncem loňského roku onemocněl starosta pan Homola a k se ze zdravotních důvodů vzdal funkce starosty a člena obecního zastupitelstva. Pan Homola byl starostou obce od roku Během tohoto období byly vybudovány všechny inženýrské sítě po obci včetně kabelové televize, byla vybudována hasičská zbrojnice, přistavěn kulturní dům, započala výstavba nových rodinných domů. Za dvorem, kde byly provedeny inženýrské sítě včetně komunikace. Dále byly v obci provedeny opravy komunikací a chodníků, úpravy hřbitova a vybudována polyfunkční nádrž. V budově bývalé školy byly započaty práce na realizaci muzea. Za vše, co pro obec udělal během výkonu funkce starosty je mu třeba srdečně poděkovat a popřát mu hodně zdraví do dalších let. Po odstoupení starosty musí zastupitelstvo zvolit nového starostu do 6 měsíců. Nová volba starosty a místostarosty proběhne do konce měsíce března. Obecní zastupitelstvo se sešlo na veřejném zasedání, kde odsouhlasilo rozpočet obce na rok 2005, který přinášíme na jiném místě zpravodaje, a plán investičních a neinvestičních akcí. Dále byly schváleny připomínky a podněty občanů a firem na změnu č.2 územního plánu obce.který začne zpracovávat firma AR projekt Brno. V letošním roce bude zdemolován rodinný dům č.p. 57 na Vrchním konci a bude dokončena kanaliz ce z ulice Za branou. V plánu je vybudování nového chodníku u novostaveb Za dvorem a přeložení stávajícího chodníku od RD manželů Jordánových po RD manželů Krůzových. Na budově mateřské školy budou vyměněna okna ze zadní části včetně vstupních dveří. V letošním roce bychom chtěli konečně dokončit vinotéku v KD. V budově bývalé školy bylo v loňském roce započato s budováním muzea, byla provedena nová podlaha včetně malby, posta- 2 3

3 vena stará kachlová kamna a od občanů sesbírány historické předměty. Je třeba však nejdříve zajistit zřizovací listinu muzea po právní stránce a následně provést soupis všech předmětů. Soupis předmětů bude provádět slečna PhDr. Nezhodová a slečna Seifertová. Od počátku roku jsme začali spolupracovat s ing. Seifertem, který provedl návrh nových webových stránek obce. Na těchto stránkách naleznete více informací, včetně možnosti inzerce, prezentace akcí a mož- PŘÍJEM: Třída 1 nosti zveřejnění názoru občanů na těchto stránkách. Tyto stránky budou postupně doplňovány a aktualizovány. Tyto nové webové stránky jsou přístupné přes stávající webové stránky Na závěr Vám přeji klidné prožití velikonočních svátků, hodně zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů v průběhu roku. Ing. V. Záruba místostarosta Hospodářský výsledek za rok 2004 rozpočet: plnění: 11 Daně z příjmu a kapitálových výnosů 1111 Daň z příjmu fyz.osob ZČ , Daň z příjmu fyz.osob sam. výd. činných , Daň z příjmu fyz.osob z kapitál. výnosů , Daň z příjmu práv. osob , Daň z přidané hodnoty , ,00 13 Poplatky a daně z vybraných činností 1341 Poplatek ze psů , Poplatek z veřejného prostranství , Poplatek za ubytování , Správní poplatky , ,00 15 Majetkové daně 1511 Daň z nemovitostí ,00 SOUČET 103% , ,00 Třída 2 rozpočet: plnění: Nedaňové příjmy Pronájem pozemků , Těžební průmysl , Stočné , TKR , Školné MŠ , Knihovna - čtenář. poplatky , Hlášení rozhlasem , Kulturní dům - pronájem , Kulturní dům - pojist. náhrady , Koupaliště vstupné , Ambulantní péče - nájemné , Poštovní středisko - nájemné , Pohřebnictví-hrobové místo , Služby občanům -štorování 0 830, Odpady , Odpady-EKO-KOM , Pojistné náhrady , Služby pro občany , Pronájem obecního majetku , Náhrady od pojišťovny , Příjmy z úroků , Příjmy z divident - Česká spořitelna ,00 SOUČET 118% ,13 Třída 3 rozpočet: plnění: Kapitálové příjmy Prodej pozemků 85% ,00 Třída 4 rozpočet: dotace: plnění: Přijaté dotace ÚZ Neinv. dotace - volby do ZK , Neinv. dotace - volby do EP , ,50 4 5

4 Přísp. na indiv. dopravu , Neinvestiční dotace ze SR , Obec. knih. Program VISK , Neinv. do neinvestiční dotace , KÚ JM - dotace školství , KÚ JM - dotace školství, vzdělávání , KÚ JMK - dotace , KÚ JMK - dotace oprava hřbitova ,00 SOUČET , ,50 Třída 8 VÝDAJE: rozpočet: Financování ,00 Skupina 2 - průmyslová a ostatní výroba rozpočet: čerpání: 1019 Zemědělství-poradenství , Komunikace , Vodovod , Kanalizace , Vodní díla , Infokanál ,50 SOUČET ,00 Součet rozpočet: dotace: čerpání: třída , ,00 třída , ,13 třída , ,00 třída , , ,50 třída ,00 SOUČET , , ,63 VÝDAJE: Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo: rozpočet: dotace: čerpání: 3111 Předškolní zařízení , Demolice staré školky , Dotace KÚ , ZŠ - příspěvek na žáky , Dotace KÚ , MŠ - KÚ na vzdělávání , Obecní knihovna , Muzeum , Obecní kronika , Příspěvek na koncert , Obecní rozhlas , Ostatní zál. kultury , Zál.sděl.prostředků - zpravodaj , Kulturní dům , TJ Sokol-příspěvek , Koupaliště , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví , Příspěvky pro Mikroregion , Územní rozvoj , Komunální služby VPP , Nebezpečný odpad , Odpadové hospodářství , Ostatní odpady , Veřejná zeleň ,50 SOUČET 97% ,20 Skupina 4 - sociální politika: rozpočet: dotace: čerpání: 4186 Příspěv. na indiv. dopravu , Charitativní činnost Charitativní činnost , Sociální politika (zájezd) ,50 SOUČET 99% ,50 6 7

5 Skupina 5 - Obrana a společnost: rozpočet: dotace: čerpání: 5512 Požární ochrana 82% ,00 Skupina 6 - Všeobecná pokladní správa a služby: rozpočet: dotace: čerpání: 6112 Obecní zastupitelstvo , Volby do zastup.kraje , Volby do EP , , Činnost státní správy ,14 SOUČET 87% , , Poplatky bance , Pojištění majetku , Sankce , Vrácení dotace na volby ,00 SOUČET 416% ,50 Součet rozpočet: dotace: čerpání: třída ,00 třída ,20 třída ,50 třída ,00 třída , ,64 SOUČET 116% , ,34 REKAPITULACE: PŘÍJMY ,63 VÝDAJE ,34 rozdíl ,29 zůstatek z roku ,52 součet ,81 odečet úroků z úvěru ,50 běžný účet k ,31 FINANČNÍ PROSTŘEDKY CELKEM: ,55 z toho základní běžný účet ,31 termínovaný vklad ,24 Rozpočet na rok 2005 PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz.osob ZČ , Daň z příjmu fyz.osob ZČ sam. výd.činných , Daň z příjmu fyz.osob ZČ z kapitál.výnosů , Daň z příjmu práv. osob , Daň z přidané hodnoty , ,00 13 Poplatky a daně z vybraných činností 1341 Poplatek ze psů 7 000, Poplatek ze psů veřejného prostranství , Poplatek za ubytování 500, Správní poplatky 6 000, ,00 15 Majetkové daně 1511 Daň z nemovitostí ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy Pronájem pozemků 1 000, Těžební průmysl , Stočné , TKR , Knihovna - čtenář. poplatky 1 000, Hlášení rozhlasem 5 000, Kulturní dům - pronájem , Koupaliště vstupné , Ambulantní péče - nájemné 3 000, Poštovní středisko - nájemné 6 000, Pohřebnictví-hrobová místa , Komun.služby - šrotovník 1 000, Odpady , Odpady-EKO-KOM , Služby pro občany 5 000,

6 Pronájem obecního majetku , Příjmy z úroků a dividendy , ,00 SOUČET tř. 1 a ,00 Třída 3 rozpočet Kapitálové příjmy Výkup pozemků ,00 Třída 4 Přijaté dotace 4112 Neinvestiční dotace , Neinvestiční dotace ze SR , , Změna stavu krátkodobých prostředků ,00 SOUČET tř. 3 a 4 Součet tř. 1 a ,00 tř. 3 a ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 VÝDAJE Skupina 2 - průmyslová a ostatní výroba 1019 Zemědělství-poradenství 2 000, Komunikace , Vodovod , Kanalizace , Infokanál ,00 Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo 3111 Předškolní zařízení , ZŠ - příspěvek na žáky , Obecní knihovna , Obecní kronika 5 000, Obnova hodnot míst.podvědomí , Obecní rozhlas , Zál.sděl.prostředků - zpravodaj , Kulturní dům , TJ Sokol-příspěvek , Koupaliště , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví , Územní rozvoj , Komunální služ. VPP , Nebezpečný odpad , Odpadové hospodářství , Ostatní odpady , Veřejná zeleň ,00 Součet skupiny ,00 Skupina 4 - sociální politika 4318 Sociální politika (zájezd) , ostatní neinv. dotace nezisk. org , charita 3 000,00 Součet skupiny ,00 Skupina 5 - obrana a společnost 5512 Požární ochrana ,00 Součet skupiny ,00 Součet skupiny ,

7 Skupina 8 - Všeobecná pokladní správa a služby 6112 Obecní zastupitelstvo , Činnost státní správy , , Poplatky bance , Pojištění majetku , Úhrady sankcí , Vrácení dotace na volby 8 500,00 Součet skupiny ,00 Součet skupina ,00 skupina ,00 skupina ,00 skupina ,00 skupina ,00 VÝDAJE CELKEM: ,00 USNESENÍ z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Horních Bojanovicích. Zastupitelstvo schvaluje: Zprávu o hospodaření za rok 2004 Zprávu o inventarizaci majetku k Rozpočet na rok 2005 dle kapitol Při uvolňování přímých nákladů na vzdělávání, nákladů na mzdy pracovníků z ÚP a ostatních dotací s účelovým znakem. Výdaje je možno uvolnit z rozpočtu obce před schválením rozpočtového opatření OZ. Veřejnou vyhlášku č.01/2005, č.02/2005 o odpadech a jeho ukládání Veřejnou vyhlášku č. 03/2005 o zrušení příspěvku na provoz MŠ Směrnice o organizačním řádu Směrnice o tvorbě rozpočtu Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole Směrnice o kontrolním řádu výborů OZ Stanovy Mikroregionu Hustopečsko a rozpočet na rok 2005 Příspěvek ČZS na činnost a výstavu vín. Převod pozemků KN p.č.1530/12, 1530/13 z majetku PF do majetku obce Příspěvek SZP ČR v Bořeticích. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva, místostarostovi odměnu za měsíc listopad a prosinec Odprodej pozemků KN p.č.1508/67, 1508/68 manželům Nezhodovým. Žádost o vykácení náletových dřevin podél zkratky na Němčičky OZ bere na vědomí: Zprávu kontrolního a finančního výboru o hospodaření MŠ. Rezignaci pana Homoly na funkci starosty a člena zastupitelstva. Žádost o prominutí odvodů a penále na MF. OZ dává za úkol místostarostovi: Požádat o převod pozemků do majetku obce kolem sklepa, sepsat s firmou ADOK s.r.o. smlouvu o pronájmu na pozemky ve vlastnictví obce. Zahájit práce na změně územního plánu č.2. OZ dává za úkol kontrolnímu a finančnímu výboru provést min. 2x ročně kontrolu hospodaření v MŠ. OZ neschvaluje: vydání kladného stanoviska k přístavbě RD č. p. 29 paní Marešové Odprodej pozemku p.č.98/21 manželům Jordánkovým, navrhuje směnu za pozemek KN p.č.1570/121 OZ pověřuje: předsedu finančního výboru p. Hoštického k podpisování usnesení a vyhlášek Hlasování o platnosti usnesení: pro - 6 členů OZ proti - 0 členů OZ zdržel se - 0 členů OZ zástupce starosty starosta 12 13

8 Velikonoce V této části zpravodaje zveřejňujeme příspěvky organizací a spolků, kteří po oslovení dodali příspěvek. Příspěvky jsou zveřejněny dle dodání na OÚ bez úprav. Datum Velikonoc: O datumu Velikonoc se často rozpoutávaly diskuze, až Koncil nicejský rozhodl po delším sporu, že datum velikonoc bude na první neděli po prvním jarním úplňku, tj. první úplněk po 21.březnu. Znamená to, že první velikonoční neděle může být 21. března a nejpozdější velikonoční neděle může být 25. dubna. Kdy se Velikonoce budou slavit : Rok března 2005 Rok dubna 2006 Rok dubna 2007 Duchovní slovo : Kéž Vám radost ze vzkříšeného Pána pronikne srdce a vede Vás po Jeho cestách. Mše Svaté v kostele na Velikonoce : Zelený čtvrtek hod. Velký pátek hod. Bílá sobota hod. Neděle velikonoční 7.30 hod. Pondělí velikonoční 8.00 hod. Mgr. Petr Papoušek Hody hody doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl kupu vajíček. Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené, že mi dá lán jetelíčka, a já řekl ne, ne, né. Paní kmotra slyšte chásku, přicházíme na pomlázku, opentlené žilky máme, kdo nám nedá, uhlídáme! Paní kmotra nemeškejte, barevná vajíčka nám dejte. Malované vajíčko, to je moje srdéčko, dávám ti ho z lásky, nevracej ho zpátky. Komu já vajíčko daruji, toho já upřimně miluji, komu vajíčko dám, toho ráda mám. Okénko do ma- Zima, která se teřské školy zpočátku zdála velmi mírná, po Novém roce nabrala sílu a předvedla svoji mocnost. Silný mráz poštípal dětem tváře do červena. Hromady sněhu zase lákaly ke klouzání, stavění sněhuláků i tvoření sněhových báboviček. Nezapomněli jsme sypat ptáčkům krmení, které jsme nasbírali na podzim při vycházkách. Za oknem jsme pozorovali, jak si pochutnávají. Chřipková epidemie, která zasáhla území celého státu, způsobila ve větší míře onemocnění dětí i zaměstnanců mateřské školy. Proto musel být provoz krátkodobě uzavřen. Byli jsme nuceni zrušit i plánované akce karneval, jarní dílnu, zápis do MŠ. Uskuteční se však v následujících měsících. Chtěla bych také touto cestou poděkovat místním organizacím za příspěvky do karnevalové tomboly, která tak bude bohatší než obvykle. Děti se již těší na jaro. Na pobyt na zahradě, hřišti, také na vycházky do lesa v kruhu svých kamarádů. Před koncem školního roku nás čeká organizace spousty akcí. Do ZŠ Hustopeče, Komenského nastoupí v září k zahájení povinné školní docházky 7 dětí. Zastupitelstvo Obce Horní Bojanovice vyhovělo mé žádosti o další naléhavé opravy budovy mateřské školy. Vzhledem k rozsahu prací bude provoz v měsících červenci a srpnu uzavřen. Věřím, že se nám podaří vše zvládnout stejně jako v roce 2003, aby děti mohly přijít v září do školky ještě hezčí. Dagmar Soukopová Krátké nahlédnutí do obecní knihovny Jak jistě všichni v obci zaregistrovali, v knihovně nastala změna z důvodů odstěhování pí Lacinové, dlouholeté knihovnice v naší obci. Knihovna poskytuje svoje služby i nadále a jsme rádi, že zájem o její služby ze strany Vás občanů neklesá. Od září loňského roku je evidence všech knih a periodik naší knihovny vedena na počítači. Čtenáři mají k dispozici počítač s on-line katalogem, kde si mohou vyhledávat požadovanou literaturu. Spolu se službami pro čtenáře poskytuje knihovna i služby pro zájemce Internetu, který může být dobrým pomocníkem při vyhledávání rad, informací a služeb pro všechny občany obce. V rámci služeb výměnného fondu, který poskytuje městská knihovna Břeclav, máme možnost 2x do roka zapůjčit pro naše čtenáře nejnovější knihy, které se objevují na knižním trhu. Do knihovny objednáváme také zajímavé časopisy, formou remitend, a to nejen pro mládež, ale i pro zahrádkáře, kutily, pro čtenáře, kteří se zajímají o své zdraví, módu a také se rádi seznamují s cizími kraji. Mnoho lidí vnímá knihovnu jako službu, která je určená hlavně pro mládež, ale to, že máme své zájemce o literaturu i mezi dospělými, svědčí o opaku. Budeme rádi, když se mezi nás přijdete podívat i vy ostatní. Vždyť obecní knihovna je místem, kde se půjčují nejenom knihy, ale i místem společného setkávání a příjemně strávených chvil

9 Několik slov o práci hornobojanovských hasičů za poslední období Práce hasičů nekončí příchodem zimního období, ale je potřeba větší připravenosti, jak techniky, tak členů zásahové jednotky, protože v zimě je nejvíce možností vzniku požárů. Hodně příčin požárů vzniká špatnou, neodbornou instalací tepelných spotřebičů a špatným technickým stavem těchto spotřebičů. Dalším nebezpečím jsou komíny. V dnešní době, kdy je možné použití kvalitních materiálů i pracovních postupů, statistiky říkají, že mnoho požárů vzniká od narušených těles komínů, špatným zazděním komínových dvířek a také zazděním trámů do komína. Další příčinou požárů je vadná instalace a rozvody elektrického proudu a elektrických spotřebičů. Proto je potřebné, aby zásahová jednotka byla připravena na zásah i ve špatných povětrnostních podmínkách i ve špatném stavu sjízdnosti vozovek a bylo možné včas zasáhnout. Jsme rádi, že v naší obci, ani okolí, žádný požár nevznikl, při kterém bychom byli potřební zasahovat. Zimního období jsme využili pro teoretickou přípravu družstva. Velitel sboru absolvoval dvoudenní školení na útvaru v Břeclavi a jeden strojník se tamtéž školil v technickém směru. Školení byla jen periodická. Taktéž jsme se chystali na tu část naší příjemnější práce, a to jsou soutěže v dovednosti zvládnutí požární techniky a samozřejmě zručnosti členů družstva. Byly vyrobeny srážecí terče, upraven sací koš a čeho si nejvíce vážíme, je provedena úprava požární stříkačky PPS 12 na nejvyšší možný výkon, a to za finančních darů sponzorů, za což jim co nejsrdečněji děkujeme. Na této úpravě stříkačky se také finančně podílel sbor, a to třetinou z celkové částky. Peníze získal za sběr železného šrotu v loňském roce. Dále za tyto peníze bylo pořízeno vybavení klubovny. Dohodou s družstvem Lidového domu, sbor přenechal za úplatu objekt na dvoře, který zbudoval ještě za užívání staré požární zbrojnice. Za tyto finanční prostředky bylo zakoupeno osm vycházkových uniforem pro slavnostní příležitosti (mohli jste je vidět při pořádání hasičského plesu). V měsíci lednu t.r. se konala Valná hromada sboru, při které proběhla volba nového výkonného výboru. Do čela jako starosta byl opět zvolen Antonín Homola, prvním náměstkem byl ustanoven Jiří Doležel, náměstkem Jindřich Krejčiřík ml., velitelem Matěj Machač, strojníkem Vít Machač, pokladníkem Zbyněk Prokeš, jednatelem Jan Prokeš a za ženy Klára Tomanová. Koncem ledna pořádal sbor tradiční hasičský ples. Podle ohlasu veřejnosti můžeme říci, že se vydařil. Všem, kteří přispěli finančně, věnovali dar do tomboly, děkujeme. Hlavně děkujeme sponzorům z řad firem, společností nebo živnostníkům za přispění darem. V lednu se v naší zbrojnici opět sešli zasloužilí hasiči okresu Břeclav, aby zavzpomínali na minulá léta a také zhodnotili práci dnešní generace. Jelikož vznikají v obci mezi občany, ale i mezi obecními zastupiteli, průpovídky, že hasiči mohou pracovat, když jim přispívá Jihomoravský krajský úřad i obecní úřad. Ovšem není to pravda. Na činnost sbor, jak je uváděno v předchozích odstavcích, si sbor zajišťuje finanční prostředky jinou činností, a nesmí na tyto prostředky použít dotační finance. Dotace lze použít na nákup, opravy, pohonné hmoty, školení a další potřeby spojené s prací jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Tato jednotka je zřízena a spravována v samostatné působnosti obcí na základě 29 zákona 133/ 85 Sb. O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tato jednotka nemusí být totožná se Sborem dobrovolných hasičů, ale Zákonem o požární ochraně je doporučována spolupráce. Obec jmenuje nebo odvolává velitele JSDH za vyjádření hasičského záchranářského sboru kraje, ke způsobilosti navržené osoby. Podle vyhlášky č. 247/2001 zřizuje obec jednotku dobrovolných hasičů zřizovací listinou. Podle této Vyhlášky absolvují velitelé JSDH a velitelé družstev v počtu dvou členů kurz V-40 v délce 40 hodin ČINNOST ZAHRÁDKÁŘŮ a pro naše potřeby JSDH čtyři strojníky v kurzu S-40 v délce 40 hodin. Oba kurzy jsou zakončeny ověřením odborné způsobilosti. Kromě toho má každý velitel ročně absolvovat dvoudenní a strojníci jednodenní školení. Dále se má obec starat o zdravotní způsobilost členů JSDH a tak dále. Kdyby se obec měla řídit ustanoveními Zákona o požární ochraně v plném znění, je ,-- Kč dotace zlomkem toho, aby byl zákon naplněn. To je jen na vysvětlenou, že Sbor dobrovolných hasičů je jen společenskou organizací a na svůj provoz, ať jsou to soutěže, zábavy, zájezdy, oslavy apod., si musí vydělat sama a nemůže použít obecní nebo státní finance určené pro provoz JSDH. Matěj Machač velitel JSDH a SDH Důležitou součástí zimní činnosti hornobojanovských zahrádkářů a vinařů jsou práce při ošetřování vína ve sklepích. Vyvrcholením těchto prací je účast na výstavách vín v okolí, hlavně však v Horních Bojanovicích. V letošním roce jsme poprvé pořádali výstavu vín v době platnosti nového vinařského zákona a zákona o spotřební dani. Výklad těchto zákonů hodně organizací odradilo od pořádání výstav vín. Naši členové po určitém váhání rozhodli nepřerušit řadu výstav vína 16 17

10 a udělali dobře. Ze zpráv ve sdělovacích prostředcích a osobních zkušeností jsme se dovídali o značně prořídlém počtu vystavovatelů a mnohem menším počtu vzorků vín na výstavách v okolí. V Horních Bojanovicích byl naopak nebývalý zájem vinařů zúčastnit se naší výstavy a prezentovat zde svá vína. Pořadatelé získali dosud nejvyšší počet vín k hodnocení, které proběhlo v neděli 13. března Čtrnáct komisí hodnotilo celkem 399 vzorků vín různých odrůd. Samotná výstava ochutnávka vín širokou veřejností - nám potvrdila, že naše výstava Vážení spoluobčané, srdečně zdravím a dovoluji si Vás obeznámit s činností Svazu chovatelů Horní Bojanovice. Naše organizace je nejmenší v naší obci, činností je však známa nejen v okresním, národním, ale i evropském kontextu, a to díky v krátkosti po sobě uspořádaných dvou evropských Z činnosti svazu chovatelů je vinaři a milovníky vín vnímána dobře. Návštěvníci výstavy byli nejen z blízkého okolí. Pořadatelé měli hodně práce, aby kvalitně obsloužili značný počet návštěvníků výstavy. Pomáhala nám šikovná dívčí obsluha, k dobré náladě přispěla cimbálová muzika LONGA, večer k tanci a poslechu vyhrávali Hornobojani. Všichni si přejeme, aby i tento letošní rok byl pro všechny úspěšný, abychom se v příštím roce opět setkali při víně a odnesli si dobrou náladu domů a do každodenní práce. Stanislav Relich-předseda organizace výstav v naší vlasti. Těchto výstav jsme se úspěšně zúčastnili se svými zvířaty. Ta druhá byla právě v loňském roce v Praze- Letňanech a všech 6 našich zvířat bylo umístěno v první třídě. Mimo tyto vrcholné akce jsme v roce 2004 měli úspěšnou účast na výstavách místních v Mikulově, Ladné, Dubňanech, okresní ve Slavkově, okresních mláďat Uherčice a okresní dospělých zvířat Velké Pavlovice. Zde jsme měli nejúspěšnější kolekci králíků a to bylo 1. místo v okrese Břeclav. Máme 2 členy, kteří jsou organizováni ve speciálních klubech králíků a 1 holubů a zde jsou též na předních pozicích. Je nás málo, naše činnost je ale pestrá a rozdělena v náročnosti na celý rok od května až po leden, kdy končí klubové speciálky. Hned se začíná zase novými odchovy na příští rok. Je to záslužná práce, nebýt těchto lidí a jejich úsilí, nebyla by na zemi již tak rozšířena různorodost a barevnost veškerého drobného zvířectva. Tato činnost pěstuje v lidech zodpovědnost a úplně jiný pohled na svět, je dobré již malé děti učit vztahu Vážení sportovní přátelé, úvodem bych Vám Sportovní zprávy k živému tvoru, rozumně vyplnit jejich volný čas a sžití s přírodou. V letošním roce nám ještě nepřišel rozpis jednotlivých výstav. Dáme však veřejnosti na vědomí místa výstav, abyste si mohli i vy koupit chovná zvířata i pro děti a případně rozšířili naše řady. Kontakt s naší organizací je možný přes jednatele přítele Jana Balšínka. Mimo výstav se pořádají zvířecí trhy. od papoušků až po morčata, kde koupíte i krmivo a jiné věci. Konají se ve Velkých Pavlovicích, Křenovicích a Hodoníně každou 1. neděli v měsíci, Uherské Hradiště a Blučina každou 3. neděli, Brno-Slatina 4. neděli v měsíci. Vážení spoluobčané, přijďte mezi nás a zpestřete si život o tento pěkný koníček. Dovolte, abych Vám popřál prostřednictvím naší organizace mnoho úspěchů v domácích chovech v letošním roce a příjemné prožití svátků velikonočních, jejichž symbolem jsou též námi chovaní malí živí tvorové. Vše dobré přeje za organizaci Emil Němeček. chtěl popřát do roku 2005 vše nejlepší hodně zdraví štěstí a osobních úspěchů v tomto roce. TJ SOKOL Horní Bojanovice měla valnou hromadu v lednu, kde byl zhodnocen uplynulý rok 2004 a naplánována činnost na rok Na valné hromadě byl odsouhlasen plán činnosti na rok Mimo zajištění fotbalových utkání byl odsouhlasen zájezd do Prahy. Dále byl odsouhlasen zájezd na utkání 1. fotbalové ligy, další ročník v nohejbalu a pohárový turnaj mužů. Jako každý rok i letos 18 19

11 jsme uspořádali ostatkovou zábavu, tentokrát se skupinou Bez-dechu a nedělní průvod masek po obci. Během zábavy byla bohatá tombola, do které přispěli členové TJ, firmy a živnostníci z obce a blízkého okolí, za což všem TJ děkuje. Na přání hráče jsme uvolnili na hostování Vlacha Kamila do Nikolčic, jinak zůstává kádr mužstva pohromadě. Z V.Pavlovic jsme získali brankáře A. Fialu. Družstvo mužů se začalo připravovat na sezonu v areálu hřiště a ve sportovní hale ve Velkých Pavlovicích. V rámci přípravy na hřišti bohužel nešlo sehrát žádný přípravný zápas. Od loňského roku jsme začali s přípravou kluků a v letošním roce je chceme přihlásit do soutěže. Dle posledního jednání se zástupci Prahy 6 byl dohodnut termín zájezdu na Tímto bych Vás chtěl pozvat na naše zápasy, ať na domácím hřišti nebo na hřištích soupeřů. Pro Vaši informovanost Vám přikládám rozpis jarní části soutěže, 14. kolo je odloženo na JARO KOLO DATUM ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ V. NĚMČICE B Sokol Horní Bojanovce Sokol Horní Bojanovice KOBYLÍ B POPICE B Sokol Horní Bojanovce Sokol Horní Bojanovce HUSTOPEČE B KLOBOUKY Sokol Horní Bojanovce Sokol Horní Bojanovce DIVÁKY V. HOSTĚRÁDKY Sokol Horní Bojanovce KŘEPICE B Sokol Horní Bojanovce Sokol Horní Bojanovce UHERČICE ŠITBOŘICE A Sokol Horní Bojanovce Sokol Horní Bojanovce ŠITBOŘICE B BRUMOVICE Sokol Horní Bojanovce Sokol Horní Bojanovce BOLERADICE Březen 2005 Výbor TJ Zpravodaj obce Horní Bojanovice, vychází čtvrtletně. Náklad 250 ks. Tisk HALP PRINT Hustopeče, tel.:

Zveme všechny občany na vánoční akce v tomto roce

Zveme všechny občany na vánoční akce v tomto roce Zveme všechny občany na vánoční akce v tomto roce Zpívání koled u vánočního stromu 24.12.2007 v 16,00 hodin Vánoční koncert v kostele 28.12.2007 v 16,00 hodin (Bob Frídl a Gajdoši) Novoroční přípitek s

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

ZPRAVODAJ OBCE VÁŽANY NAD LITAVOU 5/2015

ZPRAVODAJ OBCE VÁŽANY NAD LITAVOU 5/2015 Vážanský ZPRAVODAJ OBCE VÁŽANY NAD LITAVOU 5/2015 83 Foto: Patrik Fr bort Slovo starosty obce Ing. Václav Matyáš Vážení spoluobčané, po téměř půl roce, od mého zvolení do funkce starosty obce, kdy jste

Více

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje...

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje... www.zdirec.cz Cena 5, Kè ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 199 Závěr zimy Občas krajem zavane vůně jako příslib jara a sluníčko se směje o něco veseleji a déle. Sluníčko pozvolna získává na síle, ale i tak nám

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Jaké jsou uzávěrky

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

PTENSKÝ ZPRAVODAJ. Březen 2012 Č. 1. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 26. 1. 2012

PTENSKÝ ZPRAVODAJ. Březen 2012 Č. 1. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 26. 1. 2012 PTENSKÝ ZPRAVODAJ Březen 2012 Č. 1 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 26. 1. 2012 A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes.

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. OTNICKÝ 47 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 17. ročník 30. března 2012 Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. ANDĚLSKÁ ŠOU V DĚLNICKÉM DOMĚ MAŠKARNÍ PLES ŠKOLNÍ

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Z jednání Rady obce. d) prodej domu č.p. 169, pozemku ve dvoře p.č. 1286/5 a pozemku před prodejnou p.č. 2280/6

Z jednání Rady obce. d) prodej domu č.p. 169, pozemku ve dvoře p.č. 1286/5 a pozemku před prodejnou p.č. 2280/6 Ročník XXI. Číslo 1 Leden - Březen 2006 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, přestože se letošní zima ještě nemíní vzdát vlády, pohled do kalendáře je

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Březen 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky 3. díl...4 Aktuální seznam e-mailových adres...5 Rozpočet obce Vysočany - rok

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

noviny č.1/2013 Kněžpolské noviny Kněžpolské Krásné a veselé velikonoční svátky, bohatou pomlázku a dny plné sluníčka přeje

noviny č.1/2013 Kněžpolské noviny Kněžpolské Krásné a veselé velikonoční svátky, bohatou pomlázku a dny plné sluníčka přeje www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.1/2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás pozdravil v prvním letošním vydání Kněžpolských novin. Ačkoliv se již kalendářně přihlásilo

Více

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006. Jarní Z jižních Čech

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006. Jarní Z jižních Čech KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006 Jarní Z jižních Čech Sedláček rozsívá, ptáček za ním sbírá. Sej sedláčku hodně hustě, ať za tebou pěkně roste pšenička zelená Zpráva o činnosti

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Zpravodaj obce Velký Ořechov

Zpravodaj obce Velký Ořechov Zpravodaj obce Velký Ořechov Číslo 7 Prosinec 2009 Počet výtisků: 230 Tel./Fax: 577 996 034 Email: velkyorechov@velkyorechov.cz WWW: www.velkyorechov.cz Vydává: Obec Velký Ořechov Redakční rada: Alena

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického 1/2015 PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ SLOVO STAROSTKY V nedávné době byly zahájeny též restaurátorské práce na některých památkách v obci (kříž u hřbitova, sousoší Kalvárie před kostelem Sv. Prokopa, schody do kapličky

Více

Slovo starosty - bilancování funkčního období

Slovo starosty - bilancování funkčního období Čtvrtletník obce Křepice Číslo 2/2008 Slovo starosty - bilancování funkčního období Vážení spoluobčané! Předchozí vydání Zpravodaje se nesloa ve znamení konce roku, Vánoc, informací o činnosti rady obce

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Volby do zastupitelstev a do Senátu strana 4 111 nových míst na ZŠ Hudcova strana 5 Podzimní akce OPM strana 6 číslo 4

Více

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 1 BŘEZEN 2015 ZDARMA SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pomalu se blíží jaro a tedy i doba, kdy je možné započat s realizací záměrů pro letošní rok. Pokrývači firmy Hlaváč

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007 Akce na rok 2007 10. 2. Tradiční ostatky 9. 4. Velikonoční pomlázka 19. 5 Babské hody hrají Žadovjáci 25. 5. Nočník 2007 23. 6. Oslavy 80. výročí založení oddílu kopané a 110. výročí TJ Sokol v naší obci

Více