ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart,okres Cheb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart,okres Cheb"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart,okres Cheb PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Chválím Tě, Země má Platnost dokumentu:

2 Obsah: 1. Představení školy Základní údaje o škole Umístění školy, charakteristika budovy Charakteristika programu Filozofie programu Dlouhodobé záměry rozvoje 5 3. Podmínky pro vzdělávání Materiální Personální Sociální Řízení Spoluúčast rodičů Organizace vzdělávání Podmínky pro pohodu a zdraví. neformální kurikulum Vzdělávací obsah formální kurikulum Integrované bloky Evaluace školy Podmínky vzdělávání Personální Materiální Životospráva Řízení Psychosociální Spolupráce s rodiči Průběh vzdělávání Vzdělávací program Vyučovací formy a metody Organizace výchovně vzdělávacího procesu Vzdělávací nabídka EVVO Výsledky u dětí 40 2

3 1. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY Obecná charakteristika školy Mateřská škola je od září 2004 součástí základní školy Lázně Kynžvart Výchova a vzdělávání v naší MŠ vychází z filozofie modelového projektu podpory zdraví. Zásady, kterými se řídíme jsou v souladu s legislativou a vyplývají ze vzájemných vztahů mezi dětmi, rodinami dětí, mateřskou školou, obcí, společností, přírodou 1.1 základní údaje o škole identifikační údaje Název MŠ Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Adresa MŠ K Rybníku Lázně Kynžvart Zřizovatel MŠ Město Lázně Kynžvart REDIZO IČ Ředitelka MŠ Vedoucí učitelka MŠ Vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Pelikánová Telefon: ,mobil: Mgr. Martina Havířová mobil: Božena Kopetzká mobil: Platnost dokumentu až umístění školy, charakteristika budovy Lokalita školy Charakter budovy a okolí, organizace vzdělávání při pobytu venku Budova školy je umístěna v okrajové části města a je obklopena rozsáhlým areálem parkového charakteru Mateřská škola je umístěna v samostatné budově, s hlavní budovou ZŠ je propojena spojovací chodbou. Budova dříve sloužila základní škole a v roce 2004 byla upravena potřebám MŠ. Vedle mateřské školy se zde nachází třída školní družiny, knihovna a hudebna ZŠ, výtvarná třída ZŠ. V přízemí se 3

4 Počet tříd a jejich uspořádání Další využívané prostory nachází školní kuchyně, jídelna ZŠ a šatny MŠ V roce 2008 proběhla celková rekonstrukce školy výměna oken, zateplení fasády, snížení a zateplení stropů. Zahrada MŠ je od ostatních prostor areálu oddělena živým plotem a vzrostlými jehličnany. Je vybavena dvěma pískovišti a herními prvky, které poskytují příležitost k různým pohybovým aktivitám. Děti ještě k pobytu venku využívají přilehlé hřiště s asfaltovým povrchem. V okolí MŠ je rodinná zástavba, která umožňuje klidné prostředí. Místní komunikace, které školu obklopují nejsou příliš frekventované Děti jsou rozdělovány do dvou tříd Třídy se nacházejí v prvním poschodí budovy, jsou umístěny proti sobě přes chodbu, což umožňuje volný pohyb dětí mezi třídami Tělocvična ZŠ Počítačová učebna ZŠ Knihovna-hudebna ZŠ Kuchyňka ZŠ Jídelna ZŠ 2. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Školní vzdělávací program vychází z modelového programu Mateřská škola podporující zdraví a je v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Na vytváření školního programu i jeho inovaci se podílejí všichni zaměstnanci MŠ. Je to dokument otevřený, s dostatečným prostorem pro aktuální změny. Smyslem celého vzdělávacího programu je, aby dítě, které končí docházku do mateřské školy bylo připraveno na bezproblémový přechod do školy základní. Podporu zdraví chápeme i jako podporu zdraví celé přírody, jíž je člověk nedílnou součástí. Proto jsme pro naplnění vzdělávacího obsahu zvolili projekt zaměřený na EVVO a udržitelný rozvoj. Při vzdělávací činnosti je upřednostňováno prožitkové učení. Zásada být při tom mít možnost slyšet, vidět, dotýkat se, prožívat. Soustřeďujeme se na praktické činnosti dětí podle zásady povídej zapomenu, ukaž budu si pamatovat, zapoj mě porozumím. 2.1 filozofie programu Filozofií našeho programu je holistické pojetí zdraví. Chceme být pro děti laskavým a chápajícím průvodcem na jeho cestě za poznáním. V jednoduchých a spontánních dětských činnostech, bez stresů a zbytečného poučování, chceme děti přivést k základním a prostým hodnotám lidského prožívání. Naší vizí je, aby v mateřské škole byla pohodová, radostná, nestresující atmosféra,vztahy založené na vzájemné úctě, respektu a lásce, tvořivá, iniciativní práce, plná objevování. Dnešní děti jsou po mnoha stránkách vyspělejší než v minulosti. Znamená to ale, že jsou také šťastnější? Odpověď můžeme najít ve všech sociálně patologických jevech současnosti. Určitě nepřestalo platit, že zážitky z dětství poznamenávají na celý život, a každý člověk se ke svému šťastně prožitému dětství během svého života vrací jako k hlubině bezpečnosti. 4

5 2.2 dlouhodobé záměry rozvoje Naší vizí je vytvořit školu s ekologickým provozem, jejíž činnost je v souladu s přírodou a která vychovává novou generaci, přijímající přírodu jako základ života, uvědomující si svou odpovědnost za planetu Zemi. Generaci, která se aktivně a kreativně podílí na ochraně země a udržitelném rozvoji. ( kdo řekl, že nemůžeme změnit svět) dlouhodobé cíle se opírají o čtyři základní pilíře udržitelného rozvoje 1. sociálně kulturní rozvoj 2. ekonomický rozvoj 3. ochranu životního prostředí v oblasti předškolního vzdělávání to znamená: (1) Poznávat jeden druhého, poznávat podmínky života dětí v různých částech světa, uvědomovat si rodové (gender) rozdíly a výzvy plynoucí z tradičních genderových rolí a modelů v předškolních zařízeních, participace a vliv dětí založené na rovných právech, možnostech a povinnostech. (2) Zajistit vzdělávání pro všechny, aktivně podporovat dětské učení a rozvoj, poskytovat široké příležitosti pro plný rozvoj potenciálu dívek a chlapců, vést děti k přijetí plné odpovědnosti jako občané a učit je patřičným rozhodnutím v současnosti a v budoucnosti. (3) Vytvářet cítění pro přírodu, žít s přírodou, zaměřovat se na přírodu a životní prostředí jako na předměty a prostředky učení, za pomoci hry a učení poukazovat na ekologické problémy a výzvy. Prostředky: partnerský vztah s rodiči budovat na základě vzájemného poznání, respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti rodiny se životem školy a z toho vyplývající jednotné působení na dítě. Získat rodiče pro EVVO a přenášet jí do každodenního života rodin. Zařazování aktivit, které umožňují rodičům sdílet přírodu společně se svými dětmi. Najít vhodný způsob, jak lépe informovat rodiče o dění v MŠ zapojení do sítě Mrkvička získat rodiče pro zařazování biopotravin do jídelníčku postupně podle možností doplňovat vybavení školní zahrady prvky, které by umožňovaly aktivity zaměřené na EVVO krmítka, budky, pítka pro ptáky, hmyzí hotel,domečky pro čmeláky, kompost vytvoření živé zahrady vybudovat venkovní učebnu při vybavování školy hračkami, pomůckami mít na zřeteli udržitelný rozvoj (méně je někdy více) 5

6 ekologizace provozu školy ( třídění odpadu,vytvoření pravidel školní ekologie,zavedení ekologických čistících prostředků,sběr druhotných surovin,vybudování kompostéru,vybudování suchého kompostovacího záchodu na zahradě,využívání odpadového a přírodního materiálu při tvoření s dětmi) rozvíjení etických principů udržitelného rozvoje jednat zodpovědně uplatnit emoční inteligenci respektovat sebe a okolí jednat spravedlivě Získávání finančních prostředků z různých fondů a nadací 3.PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ: 3.1 Materiální podmínky od ostatních prostor ŽS oddělené,děti mají zajištěný klid a bezpečí. Vybavení postupně doplňováno. Velké prostory třídy způsobují zvýšenou hlučnost,umožňují sice volný pohyb dětí, ale postrádají intimitu. Nábytek je přizpůsobený věku dětí,hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát. Vybavení hračkami a pomůckami je standardní. Zaměstnanci MŠ mají vytvořené zázemí pro odpočinek,samostudium. Na pobyt venku děti využívají asfaltové hřiště a zahradu. Zahrada je vybavena nářadím vhodným pro volný pohyb dětí. V odpoledních hodinách a o víkendech je zahrada využívána jako veřejné hřiště 3.2 Životospráva dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, kterou zajišťuje školní jídelna v přízemí budovy. Odtud je odnášena v termosech do přípravné kuchyně. Strava je podávána v tříhodinových intervalech a skládá se z ranní svačiny, oběda a odpolední svačiny. Při stolování je preferována co největší samostatnost při sebeobsluze dětí. Děti nejsou nuceny do jídla a samy si volí velikost porcí. Po dohodě s rodiči a na základě lékařského doporučení jsou zohledňovány případné zakázané potraviny u jednotlivých dětí. Školní kuchyně neposkytuje dětem speciální dietní stravu. Po dohodě s vedením školy je možné si donést stravu vlastní. Jídlo je připravováno v souladu se všemi hygienickými normami a podle zásad zdravé výživy. 3.3 Personální podmínky Učitelky na škole pracují tři kvalifikované učitelky na plný úvazek a jedna učitelka na zkrácený úvazek Uklízečka zajišťuje úklid, údržbu prádla, přípravu svačin a oběda, umývá nádobí Školník zajišťuje údržbu Vedoucí školní jídelny zajišťuje školní stravování 3.4 Sociální podmínky Sociální prostředí je utvářeno na základě respektu,důvěry,úcty,empatie všech lidí v MŠ. 6

7 Pravidla přístupu a komunikace s dětmi dítě má právo odmítnout činnost individuální přístup ke každému dítěti, mít na paměti jeho specifické schopnosti, temperament, pracovní tempo nesrovnávat děti promyšleně používat odměny a tresty nechat dětem pocítit přirozený důsledek jejich jednání nepodsouvat dětem pocity, které nemá neprovádět násilnou komunikaci ( výslech, nucení k odpovědi) nehodnotit děti před kolektivem nezesměšňovat děti, neironizovat používat Já výroku při hodnocení dítěte, situace do hodnocení nezapojovat jiné děti ( podívejte se co Pepíček zase udělal,co byste tomu řekli) každé dítě má nějaké schopnosti, každé může být úspěšné fyzický kontakt dítě uklidňuje, dodává mu sebedůvěru empatický přístup k dítěti respektovat soukromí dítěte nepřerušovat násilně hru uchovávat výsledky her a činností vytvářet vztah k vlastní osobě poznáním svých zvláštností a odlišností a poznáním, že je normální lišit se od druhého Pravidla chování vytvořená společně s dětmi neodcházím ze třídy bez domluvy s učitelkou neběhám ve třídě dodržuji hygienu dávám věci na své místo neničím věci a práci druhých dokončím započatou práci, hru neubližuji, ale pomáhám nekřičím, používám vhodná slova umím požádat o pomoc, poděkovat neberu druhým věci - domluvím střídání, při neshodě vyjednávám každý člen skupiny má stejná práva a povinnosti důvěra, pravdivost,aktivní naslouchání nasazuji osobní maximum,hned se nevzdávám mám právo otevřeně vyjádřit své pocity, i ty negativní hádka musí končit usmířením při řešení konfliktů své agresi dám průchod pouze ústy(křikem, pláčem,hubováním,žalováním),ale ne kousáním a bitím 7

8 Pravidla vzájemného jednání a komunikace mezi dospělými mám právo svobodně vyjádřit svůj názor,nesouhlas,hněv respektuji názor druhého mám právo přiznat nevědomost, chybu mám právo na soukromí,nemusím se vyjadřovat k některému problému názor druhého si vyslechnu v klidu a pozorně, neskáču nikomu do řeči mám právo vyjadřovat se k věcem, které se týkají mé práce, mé osoby podávám vždy pravdivé informace otevřeně se můžu vyjádřit k práci ved. učitelky i ostatních zaměstnanců mám příležitost prožít pocit uspokojení z práce a dobrého výsledku problémy řeším věcně,kultivovaně,efektivně v náročných situacích ochotně nabízím své síly Pravidla jednání a komunikace učitelky s rodiči k rodičům přistupuje jako partner, ne z pozice nadřazeného podává vždy pravdivé informace o dítěti nevyjadřuje se před rodiči o ostatních dětech zachovává diskrétnost řídí se zákonem o ochraně osobních dat nedává nevyžádané rady snaží se maximálně vyjít rodiči vstříc při rozhovorech s rodiči získává zpětnou vazbu o kvalitě své práce konzultuje s rodiči výchovné záměry a výsledky vzdělávání dítěte poskytuje rodičům informace o pokrocích ve vývoji a vzdělávání dítěte 3.5 Řízení Statutárním orgánem školy je ředitel, který řídí a koordinuje práci vedoucí učitelky prostřednictvím porad vedení školy pedagogických rad Vedoucí učitelka reprezentuje v interním styku mateřskou školu, řídí ji a jedná jejím jménem reprezentuje mateřskou školu v externím styku v rozsahu svých pracovních povinností řídí práci učitelek. je povinna dodržovat ustanovení všech platných právních a organizačních norem zajišťuje,aby pracovníci plnili úkoly včas a hospodárně kontroluje věcnou správnost, hospodářskou odůvodněnost a zákonnost provedených prací a optimální využívání provozních zařízení a veškerého materiálu prostřednictvím vnitřního kontrolního systému vytváří příznivé fyzické i psychické pracovní prostředí vede pracovníky k pracovní kázni, oceňuje jejich iniciativy a pracovní úsilí, vyvozuje důsledky z porušení pracovních povinností 8

9 informuje ředitelku školy o rizicích a závažných nedostatcích, plnění stanovených úkolů, stanovení opatření, zpracovává podklady pro mzdovou agendu podílí se zejména na: plánování rozvoje školy - zpracovává pracovní plány na úrovni školy ŠVP, prováděcí plán přípravě, realizaci a hodnocení školního roku přípravě, sledování čerpání rozpočtu na zpracování podkladů pro materiály a zprávy ochraně a evidenci majetku vyřizování stížností, oznámení, podnětů týkajících se mateřské školy Učitelky jsou přímo podřízené vedoucí učitelce dodržují ustanovení všech platných právních a organizačních norem rozhodují samostatně o všech záležitostech na třídní úrovni řídí a zodpovídají za výchovně vzdělávací práci ve své kmenové třídě plánují rozvoj školy na třídní úrovni zpracovávají pracovní plány na třídní úrovni TVP podílí se na přípravě, realizaci a hodnocení školního roku na třídní úrovni zodpovídají za vhodnost použitých prostředků, metod a forem práce sledují,vyhodnocují a zapisují výchovně vzdělávací pokroky dětí ve své třídě informují rodiče o pokroku a výsledcích a případných výchovných problémech jejich dětí, o akcích školy jednají v záležitostech školy, pokud jsou pověřeny vedoucí učitelkou zpracovávají podklady a materiály pro evaluaci na úrovni tříd zpracovávají podklady pro materiály a zprávy na úrovni tříd jsou zodpovědné za šetrné a úsporné zacházení s materiály a vybavením školy podílí se na inventarizaci majetku Nástroje řízení Hospitace vedoucí učitelky kontrolní plán vedoucí učitelky pedagogické porady,provozní porady plány práce pokyny a nařízení vlastní hodnocení pracovníka Škola se při své činnosti řídí hlavně těmito základními organizačními a řídícími normami: školní řád MŠ provozní řád MŠ informační systém MŠ provozní řád hřiště MŠ vnitřní řád pro pedagogické pracovníky jednací řád pedagogické rady řád inventarizace a ochrany majetku a operativní evidence 9

10 archivační a skartační řád vnitřní platový předpis vnitřní kontrolní systém práva a povinnosti zaměstnanců a jiných osob BOZP povinnosti zaměstnanců PO bezpečnostní opatření pro práci s dětmi v mateřské škole vyhláška školský zákon Převládá participativní způsob řízení. O všech závažných problémech rozhodují všichni zaměstnanci společně. 3.6 Spoluúčast rodičů spoluúčast rodičů je součástí dlouhodobých záměrů rozvoje mateřské školy a je vytvářena na základě partnerství, otevřenosti, spolupráce. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Rodiče od školy mohou očekávat: informace o prospívání a pokrocích svého dítěte zachovávání diskrétnosti ve všech záležitostech týkajících se jejich dítěte a rodinného života možnost podílet se na tvorbě vzdělávacího programu možnost účastnit se vzdělávání svého dítěte absolvovat adaptační režim spolu se svým dítětem připomínky rodičů k práci školy budou respektovány náměty, nápady rodičů ke zpestření vzdělávacího programu budou podle možností zařazeny do vzdělávacího programu nebudou jim poskytovány nevyžádané rady zprostředkování odborné pomoci poskytnutí odborné literatury poradenský servis před vstupem dítěte do ZŠ individuální úpravu pravidel daných školním řádem Škola by od rodičů ráda očekávala: pomoc při úpravě prostředí školy pomoc při organizování akcí využití jejich profesních dovedností (vedení kroužků,přednášky, zajištění exkurzí na pracoviště) obohacení vzdělávacího programu jejich iniciativními nápady pomoc při materiálně technickém zabezpečení akcí podporu EVVO programu přenesení do rodin zpětnou vazbu o kvalitě práce školy Formy spolupráce: třídní schůzky individuální informační schůzky konzultace účast na tvorbě ŠVP 10

11 dobrovolný asistent -pravidelný, nepravidelný pracovní dílny vystoupení dětí společné akce pro rodiče a děti výlety, exkurze společné aktivity EVVO zapojení rodičů do projektů školy odborné poradenství půjčování odborné literatury 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání bodové hodnocení Kritérium Bodové ohodnocení 1.Opakované podání žádosti 1 rok 1 2 roky 2 3 roky 3 2.Věk 5 let věku 5 4 roky věku 4 3 roky věku 3 2 roky věku 1 3.Trvalý pobyt dítěte Trvalý pobyt v obci 3 Trvalý pobyt v ostatních obcích 1 4.Individuální situace dítěte Dítě se hlásí k celodennímu 2 provozu Školu navštěvuje sourozenec dítěte 2 Dítě žije v znevýhodněném prostředí ( sociálně, jazykově) 2 Počet tříd: dvě třídy Rozdělení dětí: do dvou věkově smíšených tříd třídy jsou spojovány od 6.00 do7.30 v I.třídě a od do v II. třídě děti mají možnost pohybovat se po celé škole po dohodě s učitelkou Charakteristika tříd: obě třídy jsou umístěny v prvním poschodí budovy. Odděluje je pouze úzká chodba, což umožňuje vzájemné návštěvy dětí. I.třída Myšky Kapacita třídy 22 dětí Třída je tvořena jednou místností ve tvaru L. Je situována na sever a do stráně a k zajištění dostatečného světla je třeba téměř nepřetržitého umělého osvětlení. Třída je rozdělena na dvě 11

12 základní zóny. Hrací zóna (podlahová krytina koberec) je dále rozdělena na centra pro hry a aktivity dětí, kde jsou umístěny skříňky a poličky s hračkami. Velikost hrací zóny není velká a neumožňuje mnoho spontánního a řízeného pohybu dětí. V pracovní a jídelní zóně (podlahová krytina linoleum) jsou umístěny jídelní stolky s výškou odstupňovanou podle věku dětí, výtvarné a pracovní centrum s velkým pracovním stolem, poličky s knihami a další centra aktivit. Hrací zóna je používána také jako ložnice pro spící děti. Lehátka na spaní jsou každý den rozkládána a ukládána do přilehlého skladu. Umývárna a WC nemají přímé osvětlení,větrání je zajištěno vzduchotechnikou, mezi toaletami jsou zástěny. II. třída Žabky Kapacita třídy 28 dětí Třída je umístěna k jihu, světlá, slunečná, proti slunci jsou okna chráněna žaluziemi. Třídu tvoří jedna místnost obdélníkového tvaru. Stejně jako I. třída je rozdělena na hrací a pohybovou zónu a pracovní a jídelní zónu. Hrací a pohybová zóna je dostatečně velká a umožňuje dostatečný spontánní i řízený pohyb. Jsou zde umístěna centra aktivit. Je využívána příležitostně jako tělocvična. V jídelní a pracovní zóně jsou vedle jídelních stolků a pracovního a výtvarného centra umístěny klavír a televize s DVD přehrávačem. Umývárna a WC nemají přímé osvětlení,větrání je zajištěno vzduchotechnikou. Intimitu na toaletě zajišťují zástěny Obě třídy jsou vybaveny standardním nábytkem, který dětem umožňuje samostatný výběr i úklid hraček. Nábytek je průběžně doplňován a obměňován. Hračky v obou třídách jsou vhodné pro děti různých věkových skupin, chlapce i dívky a neustále se obměňují a doplňují podle složení dětí ve třídě. Obě třídy jsou vybaveny přenosným radiem s CD přehrávačem a kazetovým magnetofonem. Větrání tříd je zajišťováno okny. Společné aktivity obou tříd: tradice školy exkurze,výlety akce podle plánu činností vzájemné návštěvy jednotlivých dětí podle jejich zájmu divadelní představení sportovní aktivity výcvik bruslení,lyžařský výcvik,sportovní den, otužování Rozdělení učitelek do tříd: všechny učitelky na plný úvazek pracují s dětmi obou tříd, učitelka na zkrácený úvazek pracuje s dětmi I. třídy Denní režim dětí je flexibilní. Učitelka pružně reaguje na vzniklou situaci a zájem dětí. Blok dopoledních činností obsahuje: komunitní a uvítací kruh spontánní hru dítě si vybírá podle nabídky, svého aktuálního zájmu, vlastní potřeby a fantazie. Činnosti nabízené učitelkou podle týdenního podtématu měsíčního integrovaného bloku, převládá individuální nebo skupinová aktivní činnost dětí v centrech aktivit. Výběr činnosti závisí na zájmu dítěte. Dítě má možnost kdykoli od činnosti odejít a odpočinout si. Relaxační chvilky učitelka je zařazuje podle momentálních potřeb dětí 12

13 Pohybové,jazykové,hudební chvilky Sportovní činnosti školičku bruslení,cvičení v tělocvičně ZŠ 1x týdně Ranní svačinu průběžně od 8.30 do 9.00.Děti se samy obsluhují, nalévají si nápoje,mažou chléb Pobyt venku za každého počasí.děti nechodí ven pouze při silném větru nebo dešti a při teplotě nižší než 10 stupňů. Převládá spontánní pohybová aktivita dětí. Oběd od do děti si prostírají,odnášejí použité nádobí, přinášejí jídlo. Blok odpoledních činností obsahuje: Otužování dětí vodou neotužují se děti, které jdou po obědě nebo jejichž rodiče si otužování nepřejí. Odpolední odpočinek děti nejsou rozděleny podle tříd, ale podle potřeby spánku na spící a nespící, jsou v oddělených třídách, aby se vzájemně nerušily. Spící děti mají kdykoli možnost vstát a hrát si u stolků. Nespící děti odpočívají půl hodiny na matracích (poslech četby na pokračování,relaxační hudby). Zájmové aktivity Přípravu na školu Dokončování rozdělaných činností z ranního bloku podle zájmu dětí Individuální práci s dětmi podle jejich potřeb Pohybovou chvilku Odpolední svačinu průběžná od do Spontánní hru Tradice školy: Pracovní dílny pro rodiče a děti Společná oslava Vánoc Vánoční trhy Maškarní karneval Školní akademie Předávání klíče k vědění Rozloučení se školáky Tajný výlet pro školáky Přespání v MŠ Zájmové činnosti Školička bruslení Pohybové aktivity cvičení na gymnastických míčích Hudební činnosti Drumbeny Seznamování s počítačem Hudební a pohybové činnosti jsou organizovány pro děti nejstarší věkové skupiny. Děti se do nich zapojují podle vlastního zájmu. Jsou prováděny v době odpoledního klidu. Činnosti vedou pedagogové MŠ. Jsou bezplatné a děti se do nich nepřihlašují Školička bruslení probíhá 1x týdně od měsíce listopadu do února. Je organizována pro děti od čtyř let. Výuku bruslení vedou kvalifikovaní trenéři. Školička je prováděna za úplatu a děti se do ní přihlašují. Seznamování s počítačem probíhá ve spolupráci se základní školou. S počítači děti MŠ seznamují děti II. Stupně ZŠ. Je organizováno pro všechny děti nejstarší věkové skupiny. 13

14 Probíhá v dopoledních hodinách. V době od do využívají prostor MŠ děti ze školní družiny. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti dítěte s postižením: 1. Zdravotním Zajištění možnosti pohybu dítěte v prostorách MŠ pomocí dostupných technických prostředků nebo lidských zdrojů Vytvoření podmínek pro náhradní tělovýchovné aktivity s ohledem na postižení dítěte Využívání kompenzačních pomůcek Osvojení specifických dovedností v rozsahu individuálních možností dítěte 2. Zrakovým Zajištění bezpečnosti prostředí s ohledem na zrakové postižení Dodržování předepsané zrakové hygieny Nabídka alternativních aktivit Využívání kompenzačních pomůcek Přítomnost asistenta (podle stupně postižení) Osvojení dovedností zaměřených na samostatnost a sebeobsluhu 3. Sluchovým Dodržování sluchové hygieny Využívání kompenzačních pomůcek Vhodný komunikační systém Osvojení specifických dovedností odpovídajících individuálním potřebám a možnostem dítěte 4. S poruchami pozornosti a vnímání (porucha učení a chování) Zklidňující prostředí Zvýšený bezpečnostní dohled Důsledný individuální přístup Spolupráce s SPC a rodiči Využívání speciálních didaktických pomůcek Cvičení soustředění a pozornosti 5. S poruchami řeči Zajištění průběžné logopedické péče Spolupráce s odborníky a rodiči 6. S autismem Klidné a podnětné prostředí Zajištění asistenta Snížení počtu dětí ve třídě Využívání kompenzačních pomůcek Osvojení specifických dovedností zaměřených na sebeobsluhu 14

15 Pro jednotlivé děti je podle jejich potřeb zpracován individuální vzdělávací plán. Plán zpracovávají obě učitelky, které ve třídě působí. Při zpracování plánu učitelky spolupracují s příslušnými odborníky i rodiči dítěte. Plán vychází se ŠVP a je přizpůsoben individuálním možnostem a potřebám dítěte. Plán je platný po dobu docházky dítěte do MŠ, každý rok se upřesňuje podle aktuálních potřeb a doporučení odborníka Vzdělávání dětí mladších 3 let Cílem vzdělávání dětí této věkové skupiny je: Prvotní socializace dítěte Vytváření základních návyků sebeobsluhy Prostředkem výchovy je hra Do vzdělávací nabídky školy se děti mohou zapojovat podle svého zájmu, individuálních schopností a možností. 5. PODMINKY PRO POHODU A ZDRAVÍ neformální kurikulum prováděcí plán 1. cíl:vytvořit skutečně zdravé prostředí, přátelské vůči všem přirozeným potřebám dětí, učitelek, provozních zaměstnanců a rodičů Prostředky: využívat Maslowova modelu uspokojování základních lidských potřeb. na základě znalosti potřeb obecně lidských i zvláštních potřeb dětí uspokojovat každodenní potřeby dětí i dospělých výměna zkušeností mezi učitelkami při znalosti individuálních potřeb jednotlivých dětí, poskytování zpětné vazby, vyhodnocování na poradě využívání pedagogické diagnostiky, sledování přiměřené zátěže dítěte uspořádat anketu pro rodiče a zaměstnance školy, týkající se uspokojování jejich potřeb ve vztahu k MŠ vyhodnotit na poradě 2. cíl: uplatňovat spontánní hru jako seberozvíjející prvek učení Prostředky: Přiměřeně rozčlenit hračky pro chlapce, dívky, mladší a starší děti, zajistit jejich přiměřené množství Rozčlenit velký prostor třídy na menší zóny intimnějšího charakteru- vhodným nábytkem,paravany, stříškami, sítěmi Vytvořit prostory pro různé typy her, včetně ekologických Zajistit a respektovat u dětí možnost volby Vybavit hrací kouty kostýmy, klobouky, látkami, stavebními prvky Vybavit třídy pomůckami pro zkoumání, experimentování- lupy, mikroskop, knížky s dětskými pokusy Vybavit třídy různými materiály odpadový,přírodniny, dřevo, písek 15

16 Vybavit třídy dostatečným množstvím materiálu, ze kterého by děti samy vytvářely hrací kouty velké kartony,kartonové krabice,látky a pod Nákup hraček pro dvouleté děti Učitelka v roli facilitátora 3. cíl: rozvoj optimálního tělesného vývoje dítěte, prevence aktuálních respiračních chorob Prostředky: zajistit dostatek spontánního pohybu využívání tělocvičny ZŠ zajistit dostatek náčiní pro spontánní pohyb vybavení tříd tyčemi, kruhy, překážkovými prvky, které by děti mohly využívat ve třídě zařazování lyžařského výcviku zařazování výcviku bruslení zařazování prvků jógy zařazování relaxace v průběhu celého dne zařazování turistických vycházek do okolí zařazování dechových, psychomotorických, smyslových cvičení účast na sportovních akcích zajistit přiměřené formy otužování vodou,sluncem, vzduchem - klimatické lázně 4.cíl: zkvalitnění podmínek pro zdravou výživu Prostředky: denně zařazovat ovoce nebo zeleninu spolupráce s vedoucí šk. jídelny vytvoření dotazníku pro rodiče týkajícího se školního stravování umožnit dětem podílet se na přípravě jídla prostírání,nalévání nápojů, polévky, mazání chleba, zařazování prvků vaření do vzdělávací činnosti vhodný a dostatečný pitný režim využít místních zdrojů minerální vody možnost zvolit si velikost porce, přídavek motivovat děti, aby ochutnaly i neznámé a méně oblíbené potraviny 5. cíl: podporovat sebedůvěru dětí sebepoznáním, posilováním psychické odolnosti,zlepšováním kvality sociálního prostředí, rozvojem celkové duševní pohody v příznivém sociálním klimatu Prostředky: vytvoření pravidel vzájemného soužití společně s dětmi umožnit dětem podílet se na rozhodnutích, které se jich bezprostředně týkají učitelky přiměřeně a s rozmyslem používají odměny a tresty poskytují dětem zpětnou vazbu o jejich chování a činnostech, uvědomují si, že pochvala vede k závislosti umožňovat dětem zažívat pocity úspěchu použití tvořivé dramatiky, hry v rolích,interakční hry,psychomotorická cvičení,terapeutickou pomoc, rozhovor s dítětem a s rodiči používání komunitního kruhu 16

17 dávat dětem bez rozdílu najevo náklonnost využívání přirozených vztahů k posilování odolnosti a podpoře spolupráce pozitivní hodnocení vlastní osobnosti kvalita mezilidských vztahů ( děti, zaměstnanci MŠ, rodiče, ostatní partneři) bezpečné sociální prostředí využívání heterogenních tříd k rozvoji sociální gramotnosti dětí 6. cíl: sladit potřebu svobody a potřebu řádu při dodržování pravidel vzájemného soužití Prostředky: společně zpracované uspořádání dne se zřetelem na individuální potřeby dětí a rodičů variabilita odpoledního odpočinku dětí podle potřeb možnost vstupu rodičů do MŠ v průběhu dne adaptační období podle potřeb dítěte pravidla chování nastavit tak, aby dítě mělo možnost vzdálit se od prováděné činnosti a odpočinout si při se stavování režimu dětí zohlednit dostatek času na spontánní hru 7.cíl: rozvíjet kvalitu věcného prostředí vytvářením vstřícného, estetického, podnětného a hygienicky nezávadného prostředí Prostředky: postupně podle možností doplňovat vybavení školní zahrady, které by umožňovalo aktivity zaměřené na EVVO krmítka, budky, pítka pro ptáky, hmyzí hotel,domečky pro čmeláky, kompost na zahradě si děti mohou hrát s různými přírodninami šiškami, klacíky, dřevem, kůrou, kameny výzdoba tříd i celé budovy vlastními výtvory dětí,umístění nástěnky související s EVVO pravidelně provádět revize bezpečnosti zahradního a tělovýchovného nářadí denně zajistit dostatečné větrání podle charakteru činnosti eliminovat alergeny v prostření MŠ vybavit třídy PC technikou výměna nábytku v kanceláři umístění košů na separaci odpadů ve třídě chováme zvíře třídního mazlíčka vystavujeme a obměňujeme sbírky přírodnin pěstujeme rostliny přinesené z přírody, zajímavé rostliny, např. masožravou k dispozici jsou různé pomůcky na pozorování, experimentování, měření, vážení, porovnávání k dispozici jsou přírodniny na spontánní tvoření ve třídě nejsou hračky s krátkou trvanlivostí vytvoření venkovní učebny 17

18 8.cíl: respektování úcty k veškerému životu, pochopení povinnosti žít tak, abychom neohrožovali zdraví své, druhých i zdraví přírody. Prostředky: plnění obsahu formálního kurikula zajistit spolupráci s dětským lékařem péče o chrup po obědě spolupracovat s některým ekologickým sdružením, CHKO Slavkovský les, Lesy ČR seznamovat rodiče se zásadami zdravého životního stylu nástěnky, přednášky 9.cíl: rozvíjení zdravého způsobu výchovy ke zdravému životnímu stylu, učení vlastním prožitkem, experimentováním, děláním, celým životem Prostředky: přítomnost vzorců prosociálního, etického a zdraví prospěšného chování ostatních lidí, zvláště dospělých podpora spontánního prožitkového učení při hře bohatou a promyšlenou nabídkou učitelky nedirektivní přístup mít na zřeteli osm principů mozkově kompatabilního učení podle S. Kovalikové z modelu ITV vytváření nesoutěživého bezpečného prostředí umožňujícího vyzkoušet a zažít nové poznatky a postoje vytvořit seznam opravdových prací, které budou děti vykonávat, vycházet i z návrhů dětí péče o květiny, příprava svačiny, úklid po obědě, kontrola zastavené vody apod. rozvíjet základní návyky a dovednosti zdravého životního stylu a přizpůsobovat tomu své chování vytvářet u dětí dovednosti a návyky,které jim umožní správně reagovat v situacích které by mohly ohrozit jejich zdraví -vytváření modelových situací drogy,cizí lidé,vést k dovednosti říci ne, uniknout v případě nebezpečí, svěřit se respektovat znaky prožitkového učení vlastní aktivita a tvořivost - možnost vše zažít a vyzkoušet v praxi - sebedůvěra a zdravé sebevědomí - rozhodování vlastní zodpovědnosti - spolupráce a komunikace 10.cíl: rozvíjení řízení školy, které je založeno na aktivitě, tvořivosti, spoluúčasti, spolupráci a spoluzodpovědnosti všech zúčastněných v MŠ Prostředky: vytvářet podmínky pro uspokojování profesních a individuálních potřeb každého zaměstnance spolupodílení se všech zaměstnanců i rodičů na vytváření vzdělávacího projektu nadále se vzdělávat a využívat nových poznatků v praxi přesné určení kompetencí používání pravidel vzájemné komunikace a spolužití zajištění vnějšího informačního systému pro rodiče a širší veřejnost vedoucí učitelka svým stylem řízení pomáhá vytvořit prostředí důvěry, bezpečí a respektu 18

19 při týmové práci využívat všech schopností, odbornosti a zaměření každého jednotlivého pracovníka 11. cíl: prolínání vlivu rodiny do MŠ a MŠ do života rodiny při vzájemné úctě, toleranci a odpovědnosti Prostředky: využívat profesních znalostí a dovedností rodičů při vedení kroužků, zajišťování exkurzí.,přednášek a různých akcí pro školu vytvoření kvalitního plánu spolupráce, respektovat návrhy rodičů možnost rodičů seznámit se se vzdělávací koncepcí školy volně přístupný ŠVP využít rodičů jako dobrovolných asistentů při přímé práci s dětmi zjistit,jaké jsou potřeby, nároky rodičů ve vztahu k MŠ vytvoření dotazníku vytvoření odborné knihovny pro rodiče s možností zapůjčení knih zajištění odborných přednášek pro rodiče poradenství,zprostředkování odborné pomoci logoped,dětský psycholog,spec. pedagog, pediatr rozšířit nabídku netradičních setkávání rodin a školy iniciovat vytvoření klubu rodičů adaptační program pro děti a rodiče 12.cíl: rozvíjení podmínek pro bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ Prostředky: zpracovat kvalitní plán spolupráce se ZŠ vzájemné prostudování vzdělávacích programů využívání prostor ZŠ tělocvična,počítačová učebna,jídelna účast na společných akcích vytváření společných tradic školy předávání klíče k vědění spolupracovat se SPS K. Vary při posuzování školní zralosti dětí,zajištění odborné pomoci rodičům nezralých dětí rozšířit spolupráci se ŠD vzájemné návštěvy dětí,vytváření společných projektů,prezentace výsledků činnosti neformální konzultace učitelek ZŠ a MŠ 13. cíl: začlenění mateřské školy do života obce Prostředky: prezentace školy na veřejnosti místní tisk, vývěska školy, výstavy spolupráce s MÚ vystupování na vítání občánků,výstavy, besedy se starostou spolupráce s domovem pro seniory vystupování dětí, vzájemné návštěvy, společné projekty a pracovní dílny, výstavy prací den otevřených dveří 19

20 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH formální (vzdělávané) kurikulum Chválím Tě, Země má Chválím Tě země má Tvůj žár i mráz Tvá tráva zelená Dál vábí nás Máš závoj z oblaků Bílý jak sníh Hvězdo má, bárko zázraků Na nebesích. Ať před tvou planetou Hvězdný prach zametou Dej vláhu rostlinám Dej ptákům pít Prosím svou přízeň dej i nám Dej mír a klid Motto:..člověk je sice pánem tvorstva, ale to ještě neznamená, že je moudrým pánem tvorstva, to bude tehdy, až dokáže ochránit všechno živé na Zemi Z knihy Mach a Šebestová ve škole 20

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více