VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 2

3 Výroční zpráva společnosti VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A.S. za rok

4 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A.S. ZA ROK Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti Významné události uplynulého kalendářního roku Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Poslání společnosti a podnikatelský cíl Organizační schéma společnosti k Základní ekonomické ukazatele společnosti za rok Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha účetní závěrky

5 07. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2014 a v následujících letech, základní aspekty střednědobého plánu společnosti Zpráva o vztazích Zpráva dozorčí rady Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

6 01 ÚVODNÍ SLOVO předsedkyně PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych úvodem výroční zprávy Vítkovické nemocnice a.s., předtím než shrnu významné události roku 2013, poděkovala všem, kteří se na činnosti nemocnice podíleli. Ráda bych touto cestou poděkovala všem svým kolegům, kteří vnímají svoje poslání pro dobro pacienta, pro budoucnost své nemocnice i svůj odborný růst a svým zodpovědným přístupem vytvářejí dobré jméno nemocnice. Poskytujeme péči v celé šíři, tedy od péče praktických lékařů, ambulantních specialistů, komplementu, po péči nemocniční v širokém rozsahu až po péči superspecializovanou, a to je naše silná stránka. Moje poděkování patří též všem pacientům, kteří využili zdravotních služeb nemocnice a svými podněty pomohli a pomáhají ke zlepšování péče. Nemohu opomenout všechny obchodní partnery a zaměstnance celé skupiny AGEL, jimž děkuji za každodenní vzájemnou spolupráci. Děkuji také členům dozorčí rady společnosti Vítkovická nemocnice a.s. a vedení společnosti AGEL. Bez jejich podpory a spolupráce bychom nemohli zajistit všechny úkoly, které před námi stály. MUDr. Marie Marsová, MBA předsedkyně představenstva společnosti Vítkovická nemocnice a.s. Rok 2013 byl pro nás rokem velmi obtížným především z hlediska ekonomického. Restriktivní úhradová vyhláška nás přinutila k hledání maximálních rezerv a omezení investičních akcí. I přesto jsme ošetřili více pacientů v ambulancích i na lůžkách nemocnice než v roce referenčním, otevřeli jsme nové oddělení následné péče a pokračovali jsme v odborném růstu nemocnice. Pacienti byli u nás spokojeni a stále nás vyhledávali. Výborně jsme též obstáli v reakreditaci Spojenou akreditační komisí. 6

7 01 ÚVODNÍ SLOVO předsedkyně PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Vítkovická nemocnice a.s. je společností, jejíž renomé především v odbornostech gastroenterologie a endovaskulárních intervencí přesahuje hranice České republiky. Je společností, která je z hlediska ekonomického, personálního i medicínsko-tržního podílu stabilní, perspektivní a má svoje nezastupitelné místo na trhu zdravotních služeb nejen v ostravském regionu a Moravskoslezském kraji, ale i v České republice. V roce 2013 jsme uvedli do provozu nové Iktové centrum, v prosinci 2013 doplněné i o nové CT vybavení. V březnu 2013 jsme nahradili původní informační systém Akord novým klinickoinformačním systémem IKIS. V témže měsíci jsme otevřeli nové oddělení následné péče, které významně pomáhá v doléčování akutních pacientů. O měsíc později jsme otevřeli novou ortopedickou ambulanci. S důrazem na kontinuitu péče jsme spojili v jeden organizační celek oddělení chirurgie s urologií. Velmi složitou byla výměna dodavatele stravy pacientů i zaměstnanců, od 1. září se jím stala firma Sodexo. V září 2013 byla dokončena investiční akce nového vjezdového systému nemocnice se zlepšením průjezdu nemocnicí a navýšením počtu parkovacích míst. A konečně ve dnech listopadu 2013 prošla nemocnice úspěšnou reakreditací Spojenou akreditační komisí, o.p.s. Nejdůležitějším potenciálem Vítkovické nemocnice a.s. je vysoká odborná erudice lékařů a sester. Lékaři Vítkovické nemocnice a.s. jsou organizátory a aktivními účastníky mezinárodních konferencí a sympozií, dovoluji si zmínit alespoň Ostrava Live Endoscopy 2013, Angiologické dny či presentace na sympoziu AGEL. V polovině roku 2013 společnost Vítkovická nemocnice a.s. založila dceřinou společnost Mateřská škola AGEL s.r.o. Základní kapitál této společnosti činí Kč. I to je signálem, že vnímáme spokojené zaměstnance jako zdroj bohatství firmy. 7

8 02 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU 2013 Investice Největší stavební investicí roku 2013 byla instalace online automatického vjezdového systému v částce cca tisíc korun, v rámci které došlo i k částečné úpravě vozovek a chodníků a výměně vstupních automatických dveří do budovy vrátnice. Cílem této investice bylo zlepšit průjezdnost areálem nemocnice, zvýšit bezpečnost provozu a komfort pro pacienty. Nový vjezdový systém přinesl změnu organizace dopravy v areálu nemocnice na jednosměrný provoz, kdy vjezd do nemocnice se dvěma automatickými závorami zůstal u budovy vrátnice a výjezd vznikl nově u pavilonu I. Tato investice byla plně hrazena z vlastních zdrojů organizace. Menší stavební investicí byly úpravy prostor pro oddělení následné péče a instalace nového CT. Tato investice byla financována z vlastních zdrojů a to v částce 657 tisíc Kč. Hlavní technologické investice směřovaly do vybavení Iktového centra, kde bylo nainstalováno nové CT a pořízeny 2 plicní ventilátory. Tyto přístroje byly z 85 % financovány z evropských fondů. Kromě těchto investic byla novou zdravotnickou technikou vybavena i další oddělení: Nově zřízené oddělení následné péče bylo vybaveno 20 ks elektricky polohovatelných lůžek, sprchovacím lůžkem, EKG, odsávačkou, infusní pumpou, lineárním dávkovačem a myčkou podložních mís. Na chirurgické operační sály byly zakoupeny nový operační stůl pro bariatrické pacienty, elektrokolagulační a gamadetekční přístroj. Na gastroenterologickou endoskopii byly zařazeny kapslový kolonoskopický systém a nová endoskopická věž včetně videogastroskopu, videokolonoskopu, videoduodenoskopu a pediatrického videokolonoskopu. Na oddělení dopravy bylo všech 9 sanitních vozů vybaveno defibrilátory. Na neurologické lůžkové oddělení bylo pořízeno nové EKG. Na oddělení klinické biochemie a hematologie byla pořízena 1 centrifuga. Rehabilitační lůžkové oddělení bylo vybaveno novými lymfodrenážními, elektroterapeutickými a magnetoterapeutickými přístroji. Všechna tato zdravotnická technika byla pořízena na oddělení v celkové hodnotě tisíc Kč. 8

9 02 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU 2013 Vítkovická nemocnice a.s. slavnostní otevření Iktového centra Vítkovická nemocnice a.s. Jednotka intenzivní péče Iktového centra 9

10 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI Obchodní firma Vítkovická nemocnice a.s. Datum zápisu: 5. června 1995 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1050 Sídlo: Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/l5, PSČ: Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání ke dni : Předmětem podnikání společnosti je: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, - masérské, rekondiční a regenerační služby, - ostraha majetku a osob, - hostinská činnost, - péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Obor, forma, případně druh zdravotní péče: lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut, ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, revmatologie, klinický logoped, klinický psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, - zdravotnická dopravní služba. Adresy míst poskytování zdravotních služeb: 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: oddělení vnitřního lékařství, mezioborová jednotka intenzivní péče interních oborů, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál, ultrazvukové vyšetřovny, - gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, ambulance dietologická, obesitologická a poruch metabolismu, hyperlipidemická poradna, ambulance alergologie a klinické imunologie, ambulance klinické onkologie, 10

11 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI oddělení pneumologie a ftizeologie, ambulance pneumologie a ftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, bronchologický endoskopický sálek, - iktové centrum, neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, - dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická a ortopedická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin, - chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, traumatologická ambulance, ambulance cévní chirurgie, ambulance proktologická, ambulance mammologická, ambulance miniinvazivní chirurgie a ortopedie, operační sály, - gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál, - otorinolaryngologická ambulance, - urologické oddělení, urologická ambulance, endoskopický urologický sál, - oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, anesteziologická ambulance, - ambulance všeobecného praktického lékařství, - oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, pracoviště ergoterapeutů, - psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa, - dermatovenerologická ambulance, - pracoviště klinického logopeda, - pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, mammografické pracoviště, sonografické pracoviště, - pracoviště dopravní zdravotnické služby, - pracoviště centrální sterilizace, - revmatologická ambulance, - pracoviště nutričního terapeuta, - oddělení následné lůžkové péče. 2. Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 2624/29, PSČ: kardiologická ambulance. 3. Bohumín, Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ: neurologická ambulance. Základní kapitál: ,- Kč, splaceno 100 %. Akcie: 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč, 11 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč. Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Jediný akcionář: AGEL a.s. Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: Identifikační číslo:

12 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI Složení statutárního orgánu společnosti ke dni O13: Představenstvo: MUDr. Marie Marsová, MBA předsedkyně představenstva Ing. Pavel Bědajanek místopředseda představenstva Ing. Petr Hýža člen představenstva 12

13 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI Dozorčí rada: MUDr. Filip Horák, MBA předseda dozorčí rady MUDr. Michal Lišaník člen dozorčí rady z řad zaměstnanců Petr Dlabal člen dozorčí rady 13

14 04 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODNIKATELSKÝ CÍL Vítkovická nemocnice a.s. je profesionální soukromou ostravskou nemocnicí. Svých cílů dosahuje budováním prosperující společnosti s vysokou firemní kulturou. Svůj úspěch staví na profesionálních zaměstnancích řešících problémy pacientů s vysokou odborností a s maximálním zájmem o jejich spokojenost. Nemocnice se zaměřuje na specializovanou a vysoce specializovanou péči, především v odbornostech gastroenterologie, angiologie, iktového programu, chirurgie orientované na nádorová onemocnění zažívacího traktu a ženského prsu a péči o matku a dítě. Chceme patřit k nejlepším ve zdravotní péči zažívacího traktu (Centrum péče o zažívací trakt), cévního systému (Vaskulární centrum) v rámci České republiky, v porodnictví (Centrum péče o matku a dítě) a v péči o pacienty s diagnózou cévní mozkové příhody CMP (Iktové centrum) a specifické chirurgii (koloproktologie, bariatrie, mamologie) mezi nejlepší v Moravskoslezském kraji. Cílem Vítkovické nemocnice a.s. je udržet vysoký standard poskytované zdravotní péče a neustále zlepšovat prostředí nemocnice ve vztahu k pacientům a zaměstnancům. K dosažení tohoto cíle je nutné udržet i stabilní ekonomiku společnosti, spočívající v udržení přiměřené likvidity a rentability. Vítkovická nemocnice a.s. - Centrum péče o zažívací trakt 14

15 04 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODNIKATELSKÝ CÍL Vítkovická nemocnice a.s. Vaskulární centrum Vítkovická nemocnice a.s. porodní box 15

16 05 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI K VALNÁ HROMADA Představenstvo Dozorčí rada Předseda představenstva - ředitel Místopředseda představenstva - ekonom Odborný garant zdravotní péče Primář gastroenterol. oddělení Právní úsek Referent Úsek ústavní hygieny Ústavní hygienik Sekretariát společnosti Asistentka ředitele Úsek kvality Manažer kvality Léčebná péče Ošetřovatel. péče Řízení lidských zdrojů Ekonomika a finance Informatika Technika a provoz Doprava Ředitel Manažerka ošetř. péče Personální manažer Ekonom Manažer IT Manažer TPO Vedoucí dopravy 16

17 17

18 06 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE SPOLEČNOSTI ZA ROK ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 6.3. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 6.4. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 6.5. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK

19 06 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Vítkovická nemocnice a.s. Zalužanského 1192/15, Ostrava - Vítkovice akciová společnost IČ: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 28. března 2014 Statutární orgán účetní jednotky Podpis MUDr. Marie Marsová, MBA předsedkyně představenstva Ing. Pavel Bědajanek místopředseda představenstva 19

20 6.1. ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, Ostrava, IČ (v tisících Kč) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly - ovládaná osoba C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.II. Dlouhodobé pohledávky 8 C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 8 C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba C.III.6. Stát - daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období

21 6.1. ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů B.II.9. Jiné závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období

22 6.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění období končící k Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, Ostrava, IČ (v tisících Kč) Období do Obdobi do II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu 1 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 25 5 O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. - splatná Q 2. - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

23 6.3. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU k datu Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, Ostrava, IČ Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Stav k (v tisících Kč) VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Rozdělení výsledku hospodaření Ostatní fondy Přijaté dary Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Ostatní fondy Přijaté dary Výsledek hospodaření za běžné období Stav k

24 6.4. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH období končící k Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, Ostrava, IČ (v tisících Kč) Období do 12/31/2013 Období do 12/31/2012 P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace 587 A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.2.3. Změna stavu zásob A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu financování C.2. Dopady změn vlastního kapitálu C.2.4. Přijaté peněžní dary C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -24 C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

25 6.5. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 Název společnosti: Vítkovická nemocnice a.s. Sídlo: Zalužanského 1192/15, Ostrava - Vítkovice Právní forma: akciová společnost IČ: Obsah 1. Obecné údaje Založení a charakteristika společnosti Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období Organizační struktura společnosti Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni Identifikace skupiny Účetní metody Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Finanční majetek Zásoby Pohledávky Závazky Úvěry Rezervy Daně Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Finanční leasing Výnosy Použití odhadů Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období Přehled o peněžních tocích 8 3. Doplňující údaje Dlouhodobý nehmotný majetek (dnm) Dlouhodobý hmotný majetek (dhm) Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem Majetek najatý formou finančního leasingu Dlouhodobý finanční majetek 8 25

26 6.5. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK Zásoby Krátkodobé pohledávky Časové rozlišení aktivní Vlastní kapitál Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Časové rozlišení pasivní Odložená daň z příjmů Výnosy z běžné činnosti Spotřebované nákupy Služby Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány Ostatní provozní výnosy a náklady Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty Závazky neuvedené v účetnictví Události, které nastaly po datu účetní závěrky 26 Příloha č. 1 - Organizační struktura společnosti 26 Příloha č. 2 - Organizační struktura skupiny k

27 6.5. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika společnosti Vítkovická nemocnice a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou smlouvou jako akciová společnost a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B, číslo vložky 1050, dne 5. června Předmětem podnikání společnosti je: a) ústavní, ambulantní a komplementární zdravotní péče, dopravní zdravotnická služba, a to: lůžková péče v oborech: vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, anestezilogie a intenzívní medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut, oddělení následné péče. ambulantní péče v oborech a odbornostech: všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, urologie, otorinolaryngologie, anesteziologie a intenzívní medicína, revmatologie, klinický logoped, klinický psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, komplementární péče v oborech: hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, dopravní zdravotnická služba. b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; c) masérské, rekondiční a regenerační služby; d) hostinská činnost; e) ostraha majetku a osob; f) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; g) péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Sídlo společnosti je Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ Společnost má základní kapitál ve výši tis. Kč. 27

28 6.5. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Akcionář % podílu na základním kapitálu AGEL a.s. 100 % Celkem 100 % 1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V průběhu roku 2013 byly provedeny změny v obchodním rejstříku a to přidáním činnosti v oboru nutriční terapeut a oddělení následné péče Organizační struktura společnosti Organizační schéma společnosti je obsaženo v příloze číslo 1 tohoto dokumentu Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni Funkce Jméno Představenstvo Předseda MUDr. Marie Marsová, MBA Místopředseda Člen Ing. Pavel Bědajanek Ing. Petr Hýža Dozorčí rada Předseda MUDr. Filip Horák, MBA Člen Člen MUDr. Michal Lišaník Petr Dlabal 1.5. Identifikace skupiny Společnost patří do holdingového uskupení společnosti AGEL a.s. a je součástí konsolidačního celku. Identifikace konsolidačního celku je obsažena v příloze číslo 2 tohoto dokumentu. 2. Účetní metody Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 28

29 6.5. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč), není-li dále uvedeno jinak Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku. Do kategorie dlouhodobého majetku je zařazován i majetek v pořizovací ceně od 10 tis. do 40 tis. Kč, pokud má charakter dlouhodobého majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší než jeden rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky. Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného či nehmotného majetku částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého koupí nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající účetní jednotky nebo účetní jednotky účastné přeměny sníženým o převzaté závazky. Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje do nákladů rovnoměrně 180 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny. Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně do výnosů 180 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku následujícím způsobem: Druh majetku Metoda odepisování Počet let Software lineární 3 Stavby lineární 30 Zdravotní technika lineární 3-10 Kancelářská a reprodukční technika lineární 3 Dopravní prostředky lineární 4-5 Inventář lineární 8 Ostatní dlouhodobý majetek lineární

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OČNÍ CENTRUM AGEL S. R. O.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OČNÍ CENTRUM AGEL S. R. O. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OČNÍ CENTRUM AGEL S. R. O. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI OČNÍ CENTRUM AGEL S. R. O. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo jednatele společnosti 5 6 02. Významné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti AGEL a.s. 2. Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2009 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Více

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7 Výroční zpráva 2OO9 OBSAH: Rok 2009 v číslech 4 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5 Zpráva dozorčí rady 7 Hospodářské výsledky a významné ekonomické a strategické skutečnosti roku 2009 8 Podnikání

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 Březen 2010 Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvodní slovo ředitele společnosti III. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích

Více

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva VZ Czech E189023 www.domena.cz Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 49 242 40 000 41 694 30 000 27 501 31 377 20 000 10 000 0 2009 2010 Celkový obchodní

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika Výroční zpráva 2013 2 Obsah I. Úvodní slovo ředitele 4 II. Obecné údaje 6 III. Orgány společnosti 7 IV. Zpráva představenstva 8 V. Zpráva dozorčí rady 14 VI. Účetní závěrka za rok 2013 15 VII. Příloha

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY 2004 Konsolidovaná účetní závěrka Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ŽPSV Uherský Ostroh a.s. ve zkráceném rozsahu IČO: 46346741

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s.

VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s. VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s. OBSAH SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA............................ 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2012.......................... 4 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ A CERTIFIKACE....................

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

OBSAH FINANČNÍ ČÁST... 11

OBSAH FINANČNÍ ČÁST... 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA............................ 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2014.......................... 4 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ A CERTIFIKACE....................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Šumperská nemocnice a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Šumperská nemocnice a.s. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Šumperská nemocnice a.s. 3.0 text Obsah výroční zprávy společnosti Šumperská nemocnice a.s. za rok 2010 1.0 Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti Šumperská nemocnice a.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Obsah. Ampluservis, a.s.

Obsah. Ampluservis, a.s. výroční zpráva 2011 Ampluservis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více