Komplexní (multifaktoriální, multigenní) nemoci Genetické poradenství. ÚVOD (OBECNÁ ČÁST - ANAMNÉZA, KLINICKÉ VYŠETŘENÍ) Jan Poul

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní (multifaktoriální, multigenní) nemoci Genetické poradenství. ÚVOD (OBECNÁ ČÁST - ANAMNÉZA, KLINICKÉ VYŠETŘENÍ) Jan Poul"

Transkript

1 ÚVOD (OBECNÁ ČÁST - ANAMNÉZA, KLINICKÉ VYŠETŘENÍ) Anamnéza Klinické vyšetření ZOBRAZOVACÍ METODY Jarmila Skotáková, Marcela Charvátová Skiagraíie (nativní snímky) CT zobrazení Magnetická rezonance Sonografie Scintigrafie () ANESTÉZIE V DĚTSKÉM VĚKU Yvona Sedláčková do anestézie Předoperační vyšetření Předoperační příprava Anestézie Prevence vzniku infekce v místě operačního výkonu Hrazení krevních ztrát Pooperační analgezie GENETIKA V ORTOPEDII Renata Gaillyová, Anna Vašků Základní genetická terminologie Klinicko-genetické hodnocení chromosómových aberací Cytogenetická diagnostika Molekulárně cytogenetické vyšetření Genové mutace Monogenní nemoci Mitochondriální dědičnost Komplexní (multifaktoriální, multigenní) nemoci Genetické poradenství NOVOROZENECKÝ VĚK (VÝVOJOVÉ ASPEKTY, NEODKLADNÉ STAVY - INFEKCE)..., Ivo Borek, Jaroslava Bajerová Perinatální a neonatální morbidita Neonatální patologické stavy se vztahem k ortopedii Perinatální asfyxie, hypoxicko-ischemická encefalopatie Poruchy normálního růstu a vývoje z ortopedického hlediska () Akutní stavy u novorozenců a kojenců (, Jaroslava Bajerová) Jiná ortopedická onemocnění u novorozenců () DĚTSKÁ PÁTEŘ Richard Chaloupka, Martin Řepko, Luděk Ryba, Jiří Neubauer Embryologie a vývoj páteře Vyšetření páteře Vrozené vady bez přítomnosti skoliózy Nádory Záněty Úrazy Deformity ve frontální rovině - skoliózy... Deformity v sagitální rovině (kyfózy, lordózy) Scheuermannova nemoc Spondylolýza a spondylolistéza Bolesti zad, v kříži

2 VADY HRUDNÍKU Vladimír Bartl Anatomicko-fyziologické poznámky Rozdělení vad hrudníku Terapie vrozených vad hrudníku Terapie vpáčeného hrudníku Pectus carinatum VROZENÉ VADY HORNÍCH Humerus varus, hypoplasia humeri Hypoplazie až aplazie radia Hypoplazie až aplazie ulny Radioulnární synostóza Madelungova deformita Polydaktylie Syndaktylie Makrodaktylie VROZENÉ VADY RUKY Ivan Justan, Igor Stupka, Jiří Veselý Interakce s rodinou pacienta Embryologie a patogeneze Etiologie vrozených vad ruky Timing terapie vrozených vad ruky Popis nejčastějších vrozených vad Arthrogryphosis multiplex congenita Kamptodaktylie Vrozené vady šlachového aparátu ZÍSKANÉ VADY HORNÍCH, Ladislav Plaňka VROZENÉ VADY DOLNÍCH Proximální fokální femorální deficience Vrozené chybění tibie (longitudinální, tibie, kompletní nebo parciální dle ISO/ISPO) Vrozené chybění fibuly (longitudinální, fibula, kompletní nebo parciální dle ISO/ISPO) Vrozená luxace čéšky Vrozená luxace kolenního kloubu Diskoidní meniskus Kongenitální tibiofemorální subluxace Deformity tibie (»bowing of the tibia«) Anterolaterální zakřivení tibie Kongenitální posteromediální angulace Konstrikce měkkých tkání bérce, nohy a ruky Pes equinovarus congenitus (noha kososvislá) Metatarsus adductus»skew foot«neboli Z-tvar nohy Pes calcaneovalgus Pes planovalgus congenitus (vertikální talus) Rozštěp nohy (klepetovitá noha) Poruchy segmentace v oblasti nohy (tarzální koalice) Hallux varus Polydaktylie Makrodaktylie Delta falanga ZÍSKANÁ ORTOPEDICKÁ ONEMOCNĚNÍ DOLNÍCH Poruchy v oblasti kyčelního kloubu Vývojová coxa vara Idiopatická chondrolýza kyčelního kloubu... Femorální anteverze Coxa saltans (syndrom skákavého iliotibiálního vazu) Avulze apofýzy sedací kosti Poruchy kolena Osteochondrosis dissecans Patelofemorální instabilita Plica syndrom Patella bipartita Sinding-Larsenův-Johanssonův syndrom... Osgoodova-Schlatterova choroba Získané genu recurvatum Popliteální cysty Vady bérce Genu varum Tibia vara (Blountova choroba) Tibia vara sekundární (vyvolaná fokální fibrokartilaginózní dysplazií seu periostálni stahovači -»periosteal tethers«) Genua valga Tibiální torze Posttraumatické stavy Vady nohy Základní poznámky k noze Os tibiale externum (akcesorní kost os naviculare) Disekující osteochondróza trochley talu Kohlerova choroba I Freibergova-Kóhlerova choroba (Kóhler II) Bolesti paty u dětí Pes planovalgus (flexibilní plochá noha)... Haglundova exostóza Hallux valgus

3 Hallux valgus interphalangeus Deformity prstů Obouvání SKELETÁLNÍ DYSPLAZIE Achondroplazie Hypochondroplazie Thanatoforické trpaslictví (Thanatophoric dwarfism) Pseudoachondroplazie Spondyloepifyzární dysplazie Dysplasia epiphysealis multiplex Diastrofické trpaslictví Kniestova dysplazie Chondrodysplasia punctata (Conradi-Huhnermann syndrom) Metafyzární chondrodysplazie Cartilage-hair hypoplasia (McKusickův typ) Osteopetrosis (Albers-Schonberg) Progresivní diafyzární dyplazie (Camuratiho-Engelmannova choroba) Osteopoikilie Osteopathia striata Melorheostosis Infantilní kortikální hyperostóza (Caffeyho choroba) Pyknodysostosis Kleidokraniální dysostóza Idiopatická osteolýza (Gorhamova choroba) Mukopoly sacharidózy Niemannova-Pickova choroba SYNDROMY SE VZTAHEM K POHYBOVÉMU APARÁTU Marfanův syndrom Hereditární juvenilní oftalmoartropatie (Sticklerův syndrom) Kongenitální arachnodaktylie s kontrakturami (Bealsův syndrom) Homocy stinurie Nail-patella syndrom (Hereditární onycho-osteodysplazie) Larsenův syndrom Apertův syndrom (akrocefalosyndaktylie)... M. Down Neurofibromatóza Fibrodysplasia ossificans progressiva Ehlersův-Danlosův syndrom Gaucherova choroba Artrogrypóza (Arthrogryposis multiplex congenita) Otopalatodigitální syndrom Próteův syndrom Klippelův-Trenaunayův-Weberův syndrom... Metatropické trpaslictví (metatropic dwarfism) Kamptomelická dysplazie Chondroektodermální dysplazie (Ellisův-van Creveldův syndrom) Fairbankova choroba (dysplasia epiphysealis hemimelica) Progerie VÝVOJOVÉ VYKLOUBENÍ KYČELNÍCH KLOUBŮ Vlastní klinické vyšetření novorozeneckých kyčlí Ultrazvukové vyšetření novorozenců a kojenců Časná terapie Vývojové vykloubení kyčelních kloubů ve věku od 3 měsíců do 1 roku Diagnostika Konzervativní terapie ve věku od 3 měsíců do 1 roku Chirurgická terapie vývojového vykloubeni kyčelních kloubů v kojeneckém věku (krvavá repozice) Terapie vývojové dysplazie kyčlí u dětí v batolecím a starším věku Osteotomie femoru Pánevní osteotomie Komplikace terapie vývojového vykloubení kyčelních kloubů Chirurgická terapie následků avaskulární nekrózy LEGGOVA-CALVÉHO-PERTHESOVA CHOROBA Etiologie Patologicko-anatomický nález Klinický obraz Zobrazovací metody Leggovy-Calvého-Perthesovy choroby Terapie Leggovy-Calvého-Perthesovy choroby výsledných stavů po proběhlé Leggově-Calvého-Perthesově chorobě COXA VARA ADOLESCENS (SLIPPED CAPITAL FEMORAL EPIPHYSIS) Klinický obraz a zobrazovací metody Terapie coxa vara adolescens Terapie stabilní coxa vara adolescens

4 Terapie instabilní coxa vara adolescens Komplikace průběhu choroby NEUROORTOPEDIE, Eva Brichtová Postižení mozku () Dětská mozková obrna Klinický obraz k dětské mozkové obrně Specifické testy na odkrytí kloubních kontraktur Konzervativní terapie dětské mozkové Chirurgická terapie dětské mozkové Horní končetina Rettův syndrom Hereditární spastická paraparéza Friedreichova ataxie (hereditární spinocerebellární ataxie) Postižení míchy () Myelomeningocele Lipomeningokéla Tethered cord (ztluštělé filum terminále)... Diastematomyelie Spina bifida occulta Syndrom kaudální regrese (sakrální nebo lumbosakrální ageneze, dyspygie) Spinální muskulární atrofie Poliomyelitis () Poruchy periferního nervového systému... () Hereditární senzomotorické neuropatie Neurogenní abnormity nohy - pes cavus (»cavus foot«) Neuropatické klouby Ztráta vnímání bolesti Guillainův-Barréův syndrom (akutní polyradikuloneuritida) Neurochirurgické aspekty dětské mozkové (Eva Brichtová) Neurochirurgické aspekty defektů uzávěru neurální trubice (Eva Brichtová) ONEMOCNĚNÍ KOSTERNÍCH SVALŮ Muskulární dystrofie Ostatní svalové choroby METABOLICKÉ A ENDOKRINNÍ CHOROBY Nutriční forma D-hypovitaminózy Vitamin D-rezistentní křivice (familiární hypofosfatemická křivice) Onkogenní hypofosfatemická křivice Renální osteodystrofie (osteodystrofie ze selhání ledvin) Další endokrinologické a metabolické Poznatky základního výzkumu ve vztahu choroby se vztahem k pohybovému aparátu.. Idiopatická juvenilní osteoporóza Osteogenesis imperfekta INFEKČNÍ ZÁNĚTY KOSTÍ A KLOUBŮ Specifické infekce Nespecifické infekce Tranzientní coxitis REVMATOLOGIE (VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚTSKÉ REVMATOLOGIE) Marie Macků, Marcel Schuller VROZENÉ KRVÁCIVÉ CHOROBY VE VZTAHU K MUSKULOSKELETÁLNÍMl APARÁTU Ondřej Zapletal, Jan Blatný KOSTNÍ NÁDORY, Peter Mudry Benigní muskuloskeletální nádory a nádorům podobné afekce () Maligní kostní nádory () Diagnostika a terapie maligních kostních nádorů (osteosarkomy a Ewingovy sarkomy/ /primitivní neuroektodermální tumory) (Peter Mudry) Definice Ewingovy sarkomy a primitivní neuroektodermální nádory Osteosarkom ROZDÍLY DÉLKY DOLNÍCH ARTROSKOPIE Jiří Jochymek Artroskopie kolenního kloubu Artroskopie ramenního kloubu Artroskopie loketního kloubu

5 PROTETIKA Petra Pivoňková, Protézy dolních a horních končetin Ortotika ZVLÁŠTNOSTI PSYCHOLOGICKÝCH PŘÍSTUPŮ V DĚTSKÉM VĚKU Laura Janáčková BOLEST V DĚTSKÉM VĚKU... Laura Janáčková Akutní a chronická bolest Měření bolesti Terapie bolesti Psychoterapie bolesti

Rachitida, osteomalacie, osteoporóza, osteopatie se zvýšenou hustotou kosti: definice, etiologie, diagnostika, ortopedické aspekty léčby

Rachitida, osteomalacie, osteoporóza, osteopatie se zvýšenou hustotou kosti: definice, etiologie, diagnostika, ortopedické aspekty léčby 1. 1 Vrozená (vývojová) kyčelní dysplazie : etiologie, epidemiologie, morfologie, cévní zásobení kyčelního kloubu, zobrazovací metody, klinické vyšetření, klasifikce, organizace léčení (trojí síto) Rachitida,

Více

8. Pes equinovarus congenitus: indikace a princip operačního léčení, důležité anatomické struktury Spondylolýza a spondylolistéza: definice,

8. Pes equinovarus congenitus: indikace a princip operačního léčení, důležité anatomické struktury Spondylolýza a spondylolistéza: definice, Ortopedie 1. Vrozená (vývojová) kyčelní dysplazie: etiologie, epidemiologie, morfologie, cévní zásobení kyčelního kloubu, zobrazovací metody, klinické vyšetření, klasifikace, organizace léčení (trojí síto)

Více

Nestejná délka dolních končetin v období růstu: diagnostika, monitorování a léčení

Nestejná délka dolních končetin v období růstu: diagnostika, monitorování a léčení Nestejná délka dolních končetin v období růstu: diagnostika, monitorování a léčení doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. (ortoped, pediatr, ortopedický protetik) Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o.,

Více

Erasmus. Normální a patologické nálezy na velkých kloubech-magnetická rezonance. J.Nekula

Erasmus. Normální a patologické nálezy na velkých kloubech-magnetická rezonance. J.Nekula ERASMUS KLOUBY Erasmus Normální a patologické nálezy na velkých kloubech-magnetická rezonance. J.Nekula ANATOMIE: Kost se skládá a/ z pevné části - kompakty a spongiózy a b/ kostní dřeně. a/ pevná část

Více

Latinsko - český slovník

Latinsko - český slovník Latinsko - český slovník pohyb addukce- připažení končetiny ke střední čáře abdukce- odtažení končetiny od střední čáry dukce pohyb ve vodorovné rovině, naklánění extenze- natažení, napřímení flexe ohnutí,

Více

OBOROVÁ RADA Experimentální chirurgie

OBOROVÁ RADA Experimentální chirurgie OBOROVÁ RADA Experimentální chirurgie Předseda: Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 e-mail: jaroslav.zivny@lf1.cuni.cz Členové: Prof.

Více

Mimokloubní revmatismus

Mimokloubní revmatismus prim. MUDr. Hana Jarošová Revmatologický ústav, Praha Mimokloubní revmatismus Souhrn: Mimokloubní revmatismus se dělí na lokální (burzitidy, tenosynovitidy, entézopatie, úžinové syndromy), regionální (mysofasciální

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER PEDIATRIE pro praxi KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIII. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 19. 20. května 2005 www.pediatriepropraxi.cz Čtvrtek 19. 5. 2005 9.45 zahájení pěvecký sbor Benjamínci ZŠ

Více

T R A U M A T O L O G I E A O R T O P E D I E :

T R A U M A T O L O G I E A O R T O P E D I E : T R A U M A T O L O G I E A O R T O P E D I E : T r a u m a t o l o g i e : 1. Polytrauma a sdružené poranění 2. Algodystrofický syndrom 3. Zlomeniny pánve 4. Zlomeniny, luxace a poranění měkkých struktur

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

Obsah 8 KOST SPÁNKOVÁ A JEJÍ OBSAH,

Obsah 8 KOST SPÁNKOVÁ A JEJÍ OBSAH, xiii Obsah 1 STRUKTURA KNIHY.................. 1 1.1. Jednotlivé podkapitoly....................... 2 2 ZOBRAZOVACÍ METODY.............. 3 2.1. Ionizující záření.......................... 4 2.2. Ozáření

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

Kongenitální myopatie

Kongenitální myopatie 188 Kongenitální myopatie MUDr. Josef Kraus, CSc. 1, assoc. prof. Jiří Vajsar MD, MSc, FRCPC 2, doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 3 1 Klinika dětské neurologie, UK 2. LF a FN Motol, Praha 2 Division of

Více

Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku

Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku MUDr. Miriam Adamovičová 1. LF UK, KDDL Epilepsie Definice: Opakovaný výskyt neprovokovaných epileptických záchvatů Prevalence: U dětí až 4% U dospělých

Více

35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE

35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE 35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE zlomenina porušení kontinuity kosti (úplné i neúplné) vznikající mechanismem přímým (působení sil přímo v místě zlomeniny) nepřímým (síla působí v oblasti vzdálené

Více

Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí

Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí 314 Přehledové články Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. Klinika dětského a dorostového lékařství a Ústav dědičných metabolických poruch, 1. LF UK a

Více

Seznam výkonů, ke kterým NCB požaduje informovaný souhlas pacienta podle oddělení:

Seznam výkonů, ke kterým NCB požaduje informovaný souhlas pacienta podle oddělení: Seznam výkonů, ke kterým NCB požaduje informovaný souhlas pacienta podle oddělení: Všechna odd.: Transfuze Podání anestézie Podání anestézie u dětí Dětské: Plánované zavedení centrálního žilního katétru

Více

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014 Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY MOŽNOSTI LÉČBY Autoři MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného

Více

Další informace o textu: Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK.

Další informace o textu: Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Průvodka dokumentem Počet úrovní nadpisů 4 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 úroveň 3 styl Nadpis 3 úroveň 4 styl Nadpis 4 Znak @ označuje začátek a konec průvodce studiem u každé

Více

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii 18. Kubátův podologický den Novinky v diagnostice a léčení chorob pohybového aparátu mezioborové aspekty Lékařský dům v Praze 8. 3. 9. 3. 2013 Vydává Společnost

Více

Zdravotní tělesná výchova (ZTV)

Zdravotní tělesná výchova (ZTV) Zdravotní tělesná výchova 1 / 7 Pojem Zdravotní tělesná výchova (ZTV) Zdravotní tělesná výchova je specifická forma tělesné výchovy (TV) určená pro zdravotně oslabené jedince (tab. 2), tedy jedince zařazené

Více

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii Vydává Společnost pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK v Praze Odborná

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII 28.3. 30.3. 2012 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové pod záštitou

Více

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady PROGRAM ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015 ČAS: 7,30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KOGRESU LÉKAŘSKÁ SEKCE ČAS: 8,10 9,50 I. BLOK PŘEDNÁŠEK FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ 1. PŘEHLÉDNUTÉ ZADNÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU

Více

TRAUMATOLOGIE VE SCHÉMATECH A RTG OBRAZECH

TRAUMATOLOGIE VE SCHÉMATECH A RTG OBRAZECH TRAUMATOLOGIE VE SCHÉMATECH A RTG OBRAZECH Editoři: MUDr. Ivo Žvák, MUDr. Jan Brožík, MUDr. Jaromír Kočí, doc. MUDr. Alexander Ferko, CSc. Autorský kolektiv: MUDr. Ivo Žvák, Katedra válečné chirurgie,

Více

Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA. Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P.

Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA. Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P. Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P. 1. Corrections of postraumatic deformity using TSF 15 Ganger R.. Orthopädisches Spital Speising GmbH Vídeň,

Více

Mukopolysacharidóza. Michalík, J., Zeman, J. a kol.

Mukopolysacharidóza. Michalík, J., Zeman, J. a kol. Mukopolysacharidóza Michalík, J., Zeman, J. a kol. Mukopolysacharidóza Jan Michalík, Jiří Zeman a kol. Vydala: Společnost pro mukopolysacharidosu, 2010 Chaloupky 35 772 00 Olomouc Tisk: Silueta Pardubice,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Kristýna Nagyová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Kristýna Nagyová

Více

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY. MUDr. Věra Peterová. MR oddělení Radiodiagnostické kliniky, 1. LF UK, Neurologická ambulance, Poliklinika Centromed, s. r. o.

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY. MUDr. Věra Peterová. MR oddělení Radiodiagnostické kliniky, 1. LF UK, Neurologická ambulance, Poliklinika Centromed, s. r. o. LUMBALGIE NEJČASTĚJŠÍ DIAGNÓZA V PRAXI MUDr. Věra Peterová MR oddělení Radiodiagnostické kliniky, 1. LF UK, Neurologická ambulance, Poliklinika Centromed, s. r. o., Praha Vzhledem k tomu, že postižení

Více