Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Pracovní listy pro 6.ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Pracovní listy pro 6.ročník"

Transkript

1 Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Pracovní listy pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém projektu OPVK - Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vypracoval: kolektiv učitelů ZŠ a MŠ Jince.

2 ÚVOD Nově vzniklé materiály vytvořené v grantovém projektu OPVK jsou zaměřeny na realizaci všech průřezových témat ve výuce. Velký důraz je kladen na environmentální výchovu, dále na využití poznatků o vlasti a světě ve srovnání a posuzování s regionálními zvláštnostmi. Součástí pracovních listů a metodických příruček jsou i vytvořené aktivity na interaktivní tabuli, které přímo navazují na jednotlivé pracovní listy.

3 Seznam pracovních listů a metodických pokynů rozdělených podle průřezových témat Osobnostní a sociální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 1. Vodník ČJ PaedDr.J.Šmejkalová 4 2. Vyjmenovaná slova ČJ PaedDr.J.Šmejkalová 7 Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 3. Den lidských práv OV Mgr.O.Pospíšilová Den lidských práv D, OV Mgr.B.Vyskočilová Den evropské unie OV Mgr.O.Pospíšilová Památka obětí holocaustu D Mgr.B.Vyskočilová Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel OV Mgr.O.Pospíšilová 25 Environmentální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 8. Hydrosféra Z Mgr.J.Pilíková Měření průměrné denní teploty Z Mgr.J.Pilíková Atmosféra Z Mgr.J.Pilíková Podmínky života na Zemi Z Mgr.J.Pilíková Globální oteplování F Ing.J.Lysá Alternativní zdroje energie energie vody F Ing.J.Lysá 40 Mediální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 14. Co všechno je třeba k natočení filmu Inf, OV, RV Mgr.M.Obluková Grafický design Inf, OV, RV Mgr.M.Obluková 48

4 Pracovní list č. 1: VODNÍK balada Karla Jaromíra Erbena melodram Zdeňka Fibicha filmové zpracování 1. Stručně charakterizuj prostředí jednotlivých částí balady, kde se děj odehrává a jednající postavy. 2. Jaké základní lidské vztahy popisuje autor? 3. Odpověz na otázky Čím se dcera provinila? Co porušila? Jak byla potrestána? 4

5 4. V básni najdi a vypiš příklady: přímé řeči metafory: kontrastu: zastarávajících slov: trojí opakování: 5. Jaký druh rýmu je v první části a jaký ve třetí části? Vypiš příklady. 6. Ke kterému žánru má balada nejblíže? 7. Jak se nazývá literární prostředek u podtržených hlásek? Vyvalily se vlny zdola roztáhnuly se v širá kola a na topole podle skal zelený mužík zatleskal. 5

6 8. Charakterizuj postavu nadpřirozené bytosti (jak se jeví v první a jak ve čtvrté části). první část: čtvrtá část: 9. Po zhlédnutí filmu porovnej postavu vodníka Erbenova a vodníka filmového. 6

7 Pracovní list č. 2: VYJMENOVANÁ SLOVA 1. Doplň Zvířecí nesmysly M-š závodila s hlem-žděm na m-tině. Brz-čko nastane s-chravé počasí a hlemžď vezme do svého b-tu sl-zského sl-máka. S-kora zp-vala se s-čkem v hradní v- žce. S-sel s-čel na zm-ji, že mu v-s-pala zrní z ml-na. Kob-la s b-kem tančili v Přib-slavi v novém příb-tku. Hm-z se třp-til na slunci. V-žle si nacpalo do p-tle chm-ří a v-dra žv-kala s-rové tyčinky. 2. Vymysli příběh, kde se (uvnitř slova) bude psát pouze -y- Např. Nastaly sychravé časy. Myš už má své zásoby. Sýkorka spoléhá na našeho syna, co nasype dobrého. Budeme výskat na sáňkách a lyžích. Tak uplyne čas. 7

8 3. Slož báseň, aby v každém verši bylo 1 vyjmenované slovo a) př. Na naší mýtině zahoukal výr že malá myšička ztratila sýr. b) báseň zkus zazpívat na známou nebo svoji melodii 4. Napiš příběh (nebo jen 7 vět), aby v každé větě byla slova po 1 obojetné hlásce (po b, l, m, p, s, v, z), slovo podtrhni př. Byl jeden býk. Stále vzlykal, že nemá přátele. Jednou v noci se nachomýtl na mýtině. Potkal netopýra. A ten ho poslal do Ruzyně. Z vysoké výšky přiletěli milí ptáčci. Byly to sýkorky a doprovodily ho domů. 8

9 5. Chybějící slova (substantiva) nakresli V zimě ozobávají lůj. Letos pojedu na hory s novými. U vody nás obtěžoval bodavý. Po cestě se plazil. Z našeho vyrostl pěkný mladý muž. je naše největší sova. Zmrzlé zábradlí neolizuj. 6. K uvedeným výrazům napiš synonymum, které je vyjmenovaným slovem. potomek časně pražské letiště nevlídné počasí zpracovávat zuby jásat, křičet červenat se načechrávat peří zakopávat zvířecí rty čistit dům zvyk rostlina klisna existovat naříkat hlodavec žok, vak najedený neuvařený kácet 9

10 7. Z vyjmenovaných slov vypiš podstatná jména (po l, p, s) přídavná jména (po b, l, s) slovesa (po m, s, v, z) zájmeno (po m, v) příslovce (po z) 8. Utvoř příslovce k vyjmenovaným slovům bystrý pýcha sychravý 9. Vypiš vlastní jména z vyjmenovaných slov 10

11 10. Z vyjmenovaných slov vypiš: ptáky savce plže plazy rostliny 11. Doplň vhodné sloveso Nešťastný člověk pláčem, ale šťastné dítě radostí. Rodné město B. Smetany se Litomyšl. Květina bez vody. Petr nejraději značku Winterfresh. Zlatý prstýnek se nejvíce. Po špatném činu svědomí. Bojí se, a tak doma. Nad úkolem, ale často se. Sousedi už v novém domě. Hladový naprázdno, ale sytý jídlem. 12. Doplň do věty správné slovo mít mýt Až budu své auto, projedu celý kraj. nádobí mě moc nebaví. 11

12 visel vysel Dědeček nová semínka ředkviček. Na šňůře vypraný župan. vížka výška Kolem hradní létali ptáci. Letadlo slétlo z veliké. slintá slyne Naše obec velkým nalezištěm trilobitů. Malé batole, když mu rostou zoubky. bít být Už tu nechci déle, nelíbí se mi tu. svého psa může jen ubožák. sípat sypat Baví mě zrní slepicím. Po nastydnutí zas bude. pýcha píchá není dobrá vlastnost. Růže s trny hodně. nabít nabýt Válečným tažením král hodně majetku. Myslivec si zapomněl pušku. 12

13 Pracovní list č. 3.1: DEN LIDSKÝCH PRÁV 1) Keltští kněží 2) Starověký stát na Nilu 3) Starověká stavba tvaru jehlanu 4) Krutovláda 5) Písmo v Mezopotámii 6) Starověké náboženské centrum 7) 60 kusů 8) 12 kusů 9) Město v Mezopotámii, kde byla knihovna hliněných desek 10) Egyptské písmo Úkoly: 1) Vysvětli pojem (tajenka) 2) Jak si představuješ význam slova z tajenky? 3) Má nějaká omezení ( mantinely ) 4) Diskuse : principy, co nám umožňuje 13

14 Pracovní list č. 3.2: DEN LIDSKÝCH PRÁV 1) Muž podle bible 2) Lidé utiskovaní za 2.sv.války fašisty (národnost) 3) Potlačování určité rasy lidí 4) Základní právní nařízení 5) Deset božích přikázání 6) Základní kniha křesťanů 7) Lidé označovaní nesprávně jako cikáni 8) Stupňovitá stavba v Mezopotámii 9) Biblická postava muže stavícího loď 10) Jak se této lodi říkalo 11) Zimní církevní svátky 12) Biblická první žena Úkoly : 1) Najdi význam tohoto slova ve Slovníku 2) Diskutuj nad jednotlivými příklady tohoto chování 3) Má diskriminace nějakou spojitost se šikanou? - uveď příklady a jak se proti tomuto jednání bránit 14

15 Pracovní list č. 4.1: LIDSKÁ PRÁVA Nakresli si své právo DĚ T S K Á P R Á V A Právo žít v míru PRÁVO NA LÁSKU Právo na výživu Právo na vzdělání Právo na lékařskou péči PRÁVO na bezstarostnou hru Právo na jméno a národnost Právo na péči při postižení PRÁVO VŠE UŽÍVAT BEZ ROZDÍLU POHLAVÍ, RASY, NÁBOŽENSTVÍ, PŮVODU. 15

16 Pracovní list 4.2 Všem dětem

17 Pracovní list 4.3: ÚMLUVA o právech dítěte 1. Kdo se rozumí dítětem podle této Úmluvy? Kdo dohlíží na její dodržování? Doma... Ve světě Co se říká v předmluvě - preambuli tohoto dokumentu? Co se říká v článku 7 Úmluvy? Jak se zde mluví o osvojování dětí?

18 6. Co řeší článek 23 Úmluvy? V kterém článku je probíráno právo na vzdělání?... 8.Kdy byla Úmluva přijata, kdy byla podepsána Českou republikou, kolik má celý dokument článků a co znamená výraz nadzákonná norma? nadzákonná... 18

19 Pracovní list č.5: DEN EVROPSKÉ UNIE 1) Hlavní město Španělska 2) Bílá barva na naší vlajce symbolizuje. 3) Vlajka prezidenta republiky 4) Kaple nad níž jsou uloženy korunovační klenoty 5) Modrá barva na naší vlajce symbolizuje 6) Evropská měna 7) Vrcholný představitel republiky 8) Oblast v okolí Domažlic 9) Řeka protékající Prahou 10) Základní dokument státu 11) České platidlo 12) Naši severní sousedé (národnost) CO VÍŠ O TAJENCE? 19

20 Pracovní list č.6.1: INTERNETOVÉ ZDROJE Cílem těchto internetových stránek je poskytovat informace, dokumenty a další materiály o genocidě Židů a Romů za druhé světové války, o dějinách rasismu a antisemitismu. INTERNETOVÉ STRÁNKY holocaust.cz tak mají přispět k výchově proti rasismu, jehož projevy jsou bohužel v naší společnosti stále přítomné. Holocaust pronásledování a genocida Židů, Romů a dalších skupin, jež nacisté považovali za méněcenné patří k nejhrůznějším zkušenostem celých lidských dějin. A to nejen počtem zavražděných, ale též metodou vyhlazování, které bylo organizované za využití rozsáhlého byrokratického aparátu a moderních technických prostředků. Miliony mužů, žen a dětí byly bezcitně zavražděny ve jménu ideologie, která hlásala nadřazenost tzv. germánské rasy. 1. Najdi, co byl projekt Winton train v roce 2009, zadej toto spojení do vyhledavače Co znamená anglické slovo train? Zjisti základní informace o osobě pana Nicholase Wintona. 20

21 Pracovní list 6.2: KŘÍŽOVKA Winton train - znění motta akce 1.název písmene 2.počítačová síť 3.začátek závodu 4.nárok na něco 5.dovoz 6.opravná zkouška 7.právník 8.česká řeka 9.jihoamer. stát 10.dělenec a 11.druh květenství 12.sourozenec 13.angl. číst 14.chlapecké jméno 15.stav bez války Tajenka: 21

22 Pracovní list 6.3: SÍLA LIDSKOSTI Dosud se mělo za to, že z posledního Wintonova vlaku, který měl vyjet v září roku 1939 a který zastavila válka, nepřežilo žádné dítě. Není to pravda. Ruth Federmannová místo v Anglii skončila v tehdejší Palestině. Nyní tam má velkou rodinu a vlastní největší síť luxusních hotelů v zemi. Už našla další děti, jež tehdy rovněž seděly ve vlaku, a přestože jim štěstí 1. září nepřálo, nakonec přežily. Její příběh - ( pro společnou četbu + otázky) UPRCHLICE, HOTELIÉRKA Ruth se narodila jako Steklmacherová v roce Zatímco její rodina doma nepřežila válku, ona založila svou rodinu v Izraeli. Nyní má dvě děti, sedm vnuků a čtyři pravnuky. Do Čech se poprvé vrátila v roce 1990, a jezdí už pravidelně. Její matka pocházela ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku. Sama vypráví: Vím jen, že jsme přišli na nádraží, ale ani jsme se nedostali dovnitř. Proti nám chodili rodiče s dětmi a všichni nám říkali: Ten vlak nejede. A tak se Ruth s maminkou otočily také a jely zpátky domů na pražské Vinohrady, do Blanické ulice 26. Maminku to mrzelo, pro dceru to byla dobrá zpráva. Byla jsem ráda, že nikam nejedu, říká paní Ruth. Chtěla jsem totiž úplně jinam. Měla tehdy dvě možnosti, Anglii a Palestinu. Maminka byla pro tu první možnost, protože věděla, že dcera tam získá lepší vzdělání.ruth chtěla jet do Palestiny.Rozhodnutí, že Ruth musí odjet do ciziny padlo hned po Mnichovu. Měla jsem tetu v Tel Avivu a docela se mi tam chtělo. Byla jsem taky členkou jedné židovské sportovní organizace, ta mi trochu pomohla.tak jsem v dětském transportu odjela vlakem do Terstu. Pamatuji si, že nás bylo šestnáct. Celou cestu až do Itálie tam s námi jel gestapák. Pořád tam stál a nic neříkal,dva nebo tři dny, už nevím, jak dlouho jsme se tam trmáceli. Z Itálie pak pokračovali lodí Praha zůstala kdesi daleko. Ale zase ne tak daleko, protože Ruth stejně skoro jako každý tehdy věřila, že se dřív či později zase bez problémů vrátí. Že nebude tak zle si možná myslela i její matka. Zůstala doma i se starším synem, který byl od malička ochrnutý. Když dnes víme, co následovalo, je důvod až neuvěřitelný. Paní Steckmacherová věřila,že se jim nic nemůže stát,protože její zemřelý manžel byl za 22

23 první války rakouským důstojníkem, a tak si naivně myslela,že nacisté, kteří mají tak rádi uniformy a stále se ohánějí vojenskými tradicemi, nechají rodinu z úcty k vojákovi na pokoji. Ruth dorazila do Tel Avivu 4. prosince A tam začal její nový život, který se protáhl už navždy.to samozřejmě tehdy nemohla vědět. Zpočátku to tam vypadalo dokonce všelijak. Byli jsme tam cizí, to víte,že se mi stýskalo Všechno se změnilo, když se seznámila s mladým mužem, který přijel do Palestiny v roce Byl to německý Žid, který bojoval za občanské války ve Španělsku, potom tam dřepěl roky v internačním táboře. Vzali se. Měli jsme dohromady jeden kufr. To bylo všechno, co jsme měli Ale on měl hlavu. Bratři Federmannové, Jekutiel a Sammo, si v roce 1947 koupili penzion s jedenadvaceti pokoji.nacházel se v Tel Avivu přímo u moře. Jmenoval se Kate Dan. Jméno pro budoucí řetězec, který jednou bude nejstarší a největší v Izraeli, bylo na světě. Pár let to samozřejmě trvalo. Po mnoha letech přivedly hotely paní Federmannovou znovu do Prahy.A na místa, která důvěrně znala.bylo to v roce Železná opona padla a Izrael přestal být pro Československo nepřátelským státem. Díky tomu se mohly stát dvě věci najednou.přední hoteliéři se rozhodli, že svolají do Prahy kongres Mezinárodního hotelového svazu. A protože v jeho čele byl jako prezident Jekutiel Federmann, mohl přijet nejen on,ale i jeho manželka. Bylo to úžasné, šla jsem se podívat na ta místa. Prohlédla jsem si stavby, které projektoval otec. Byl totiž architekt a do své smrti v roce 1933 toho stihl opravdu dost, popisuje paní Ruth. Cesta do Prahy pro ni byla důležitá i z jiného důvodu. V té době se už zase začala zajímat o svou minulost. Než našla odvahu vracet se ke svým kořenům, uběhla celá desetiletí. Zpočátku totiž reagovala jako mnoho lidí, kteří vyvázli z holocaustu, zatímco jejich příbuzní v něm zahynuli. Zkusila se od minulosti odstřihnout, jako by žádná nebyla. Nechtěla jsem nic vědět. Zavřela jsem knoflíky jako u starého radia, říká teď. K minulosti se začala vracet před třiceti lety, když jí někdo přinesl rodokmen, aby ho zkusila doplnit.už od začátku věděla moc dobře, jak to bylo s maminkou a bratrem. Mám od ní pohlednici z Terezína. Pak to ustalo. Po válce jsem si dopisovala s přítelkyní v Praze, která mi řekla, že matka zahynula 19. října 1944 v Osvětimi, a bratr čtyři dni po ní. Protože rodinu už hledat nemohla, začala aspoň pátrat po dětech z posledního Wintonova vlaku, které už stejně jako ona nestačily kvůli válce odjet. Věděla, jak na to. 23

24 Moje teta měla tehdy v Praze dva byty a jeden půjčovala lidem od Wintona, aby v něm mohly přespávat rodiny z venkova, které přivezly děti na cestu do Anglie. A tak přes bratrance získala seznam, na kterém bylo padesát jmen. Byla to jen část posledního vlaku. Našla čtyři. Úkoly: Proč tento dětský vlak už z Prahy nemohl vyjet? Kolik v něm mělo jet dětí? Pozorně sleduj prezentaci Síla příběhu 24

25 Pracovní list č.7.1: Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel (18.duben) NIŽBOR 1) Při které řece se nachází Nižbor? 2) Jedná se o hrad či zámek? Vysvětli. 3) Jaký byl jeho původní název? 4) Kdo stavbu založil? 5) Kdy Keltové přišli na naše území? 6) Který keltský kmen to přesně byl? 7) Jaké svátky se z jejich doby dochovaly? 8) Dochoval se do dnešní doby též nějaký zvyk? 9) Jak se nazývala jejich hradiště? 10) Kněží byli nazýváni 11) Má označení Bójové přímý vztah se starobylým názvem Čech? 12) Co tě na expozici nejvíce zaujalo? 25

26 Pracovní list č.7.2: Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel (18.duben) NIŽBOR 1) Mezi jaké etnikum patří Češi, Slováci, Poláci 2) Na jihozápadě stř. Evropy žili po r. 500 př.n.l 3) Jejich jarní svátek dnes slavíme jako.. 4) Navršenému kamení a hlíně nad hrobem říkáme.. 5) Jak se říká keltským kněžím? 6) Z jaké jazykové skupiny vznikla většina současných evropských jazyků? 7) Město u Berouna, kde je expozice keltského osídlení. 8) Jak se říká keltským hradištím? 9) Jak se jmenují nádoby na popel zemřelých? 10) Který kmen vytlačil na přelomu letopočtu Kelty? CO VÍŠ O SLOVĚ Z TAJENKY? JAKOU SOUVISLOST MÁ SE ZÁMKEM V NIŽBORU? 26

27 Pracovní list č.8: HYDROSFÉRA Vodní obal Země se nazývá:.. Hydrosféru tvoří: Oceán a moře: (97% vody veškerá voda na Zemi) Souše: voda povrchová podpovrchová voda ledovce vodní pára voda v organismech atd. 1. Rozdělení vody -podle skupenství: -pevné- -kapalné -. -plynné - 2. Přiřaďte k sobě správné pojmy: A/ voda v atmosféře 1. salinita B/ oceán 2. Bajkal C/ mořská voda 3. Antarktida D/ zemětřesení 4. sníh, déšť, kroupy E/ řeka 5. tsunami F/ jezero 6. chov ryb G/ rybník 7. krasové jevy H/ podzemní voda 8. Pacifik I / led 9. meandry 27

28 3. Poznejte oceán: Název oceánu Rozloha [mil. km²] Vlastnosti 178,7 největší a nejhlubší 91,6 nejšpinavější 76,2 nejteplejší 14,7 nejchladnější Zdroj: Skokan, L. a kol.: Geografické tabulky. 2. vyd. Praha: Scientia, s. 8. ISBN

29 Pracovní list č. 9 MĚŘENÍ PRŮMĚRNÉ DENNÍ TEPLOTY Okamžitá teplota je teplota naměřené v daném okamžiku zjistíme pohledem na teploměr. Průměrná denní teplota je teplota, kterou vypočítáme z měření okamžité teploty v 7hodin, ve 14 hodin, ve 21 hodin-uvedeme údaj 2x. Hodnoty sečteme a vypočítáme aritmetický průměr naměřených hodnot dne. datum měření v 7h měření ve 14 h měření ve 21h měření ve 21h průměrná denní teplota Průměrné hodnoty porovnáme ve třídě po týdnu sledování. 29

30 Pracovní list č.10: ATMOSFÉRA 1. Co je atmosféra? Co je meteorologie? Které pojmy k sobě patří: podzimní rovnodennost zimní slunovrat nejdelší den den i noc trvají 12 začátek zimy začátek podzimu jarní rovnodennost letní slunovrat nejkratší den

31 4. Vyznač důležité rovnoběžky a pojmenuj podnebné pásy: 5. S pomocí atlasu urči, v jakém podnebném pásu leží: a) Praha. b) Maledivy.. c) Špicberky... d) Island.. e) Camberra. f) Sapporo 6. Podnebí je 31

32 Pracovní list č.11: PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI Vyjmenuj základní podmínky života na Zemi: Žhavé magma 2.Vulkán 3.Pevné skupenství vody 4.Oblak Kontinent 2. Klima 3. Uměle zbudovaná vodní cesta 4. Hvězdná soustava 5. Pravidelný vítr v Asii kontinent 2. okamžitý stav atmosféry 3. umělá vodní cesta 4. hvězdná soustava 5. pravidelný sezónní vítr

33 4. 1. Podzemní dutina-v krasovém jevu 2. Světová strana 3. Kosmické objekty 4. Značka našich elektrospotřebičů 5. Nejvyšší evropské pohoří 6. Rostlinstvo na Zemi

34 Pracovní list č.12: GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ V posledních letech se na naší planetě dějí zvláštní věci. Dochází k nejrůznějším přírodním katastrofám, které byly před několika desítkami let zcela neznámé. Tornáda bouří už i v České republice, některé oblasti jsou postiženy povodněmi, jiné katastrofálními suchy, na obou pólech tají ledovce. Země se ohřívá. Důvodem je globální oteplování. Průměrná teplota vzrostla o 0,6 C a oteplování se nadále zrychluje. Hlavní příčinnou je..(tajenka). Říká se mu skleníkový plyn. 0,6 +0,25 :5 +0,33-0, ,43-0,03 :2-0,5.3 :0,5-0,05 0,31 0,6 1 0,25 0,9 0,1 0,5 0,07 0,85 1,5 0,2 0,17 3 A B Č D E H I L O T U X Ý 34

35 Tento plyn vzniká spalováním fosilních paliv ropy, zemního plynu a uhlí, hromadí se v atmosféře a mění ji na obří skleník zadržující teplo. Dalším skleníkovým plynem je metan, největší podíl na něm má chov dobytka a pěstování rýže Dále se uvolňuje třeba z (SUDOKU) Do každého řádku, sloupce a menšího čtverce doplňte číslice od 1 do 9 tak, aby se neopakovaly. Sudoku má jen 1 řešení. Tajenku po dosazení písmen přečtete v tmavším sloupci O Á Ů M E K Č L R Dalším skleníkovým plynem je freon. Do atmosféry se dostává z chladících zařízení, hasicích přístrojů, sprejů 35

36 Překvapivě hlavním skleníkovým plynem je vodní pára, ale její množství v atmosféře lidská činnost neovlivňuje. I oteplování planety je částečně přirozený vývoj, ale vlivem lidské činnosti se oteplování urychluje. Tím, jak roste množství oxidu uhličitého v atmosféře, tím roste i průměrná teplota. V České republice je průměrná roční teplota (290,5 : 83 = ) C, Vědci předpokládají, že v roce 2100 bude asi o 3 C vyšší. Očekává se, že vyšší teploty povedou k dalším klimatickým změnám, zvedání hladin oceánů, někde budou povodně, jinde katastrofální sucha, čekají nás vlny veder, hurikány. Může dojít vlivem globálního oteplování k nástupu doby ledové? Někteří vědci se domnívají, že může. Golfský proud přináší na Evropský kontinent teplo. Pokud by došlo k zastavení Golfského proudu, nastane u nás velmi studené klima. To může ovlivnit i lehčí sladká voda z tajících ledovců 36

37 Ještě v roce 1950 dosahoval led v Severním ledovém oceánu tloušťky (207,7 : 67 = ) m, dnes už jenom (86,4 : 48 = ) m. Tyto změny pociťují nejen lední medvědi, ale i tuleni, sobi a další živočichové. Poslední doba ledová byla před lety a trvala několik století. Jak můžeme zpomalit oteplování naší planety? Určitě úsporou..(tajenka) Zdroj elektrického napětí 5. Střelka kompasu 2. Nevodiče 6. Látky, které vedou el.proud 3. Jiskrový elektrický výboj 7. Fyzikální veličina měřená ve 4. Fyzikální veličina se značkou I voltech 37

38 Ke snížení skleníkových plynů v atmosféře přispěje i využívání obnovitelných zdrojů energie, jako je energie Slunce, větru, vody nebo biomasy. Pomůže i omezení kácení lesů, které přeměňují oxid uhličitý pomocí fotosyntézy. Použité zdroje: cs.wikipedia.org 38

39 OTÁZKY : 1) Proč dochází ke globálnímu oteplování? 2) Jaké jsou důsledky oteplování planety? 3) Které plyny jsou skleníkové? 4) O kolik metrů se zmenšila tloušťka ledu v Severním ledovém oceánu za posledních 50 let? 5) Jak Golfský proud ovlivňuje podnebí v Evropě? 6) Které lidské činnosti nejvíce přispívají k oteplování planety? 7) Jak můžeme globální oteplování zastavit nebo zpomalit? 39

40 Pracovní list č.13: ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ENERGIE VODY Využití energie vody má u nás dlouholetou tradici. Malé vodní elektrárny bývaly téměř na každém jezu. Sloužily nejrůznějším lidským činnostem, poháněly vodní kola u mlýnů, pil, hamrů. Výskyt vody na Zemi je mnohem vyšší než na ostatních planetách, proto se z vesmíru jeví modrobílá bílá od vodní páry, modrá od vody. Bez vody by život nebyl možný. V České republice nejsou přírodní podmínky pro budování vodních elektráren.. 40

41 1,94 + 3,7 = 63,2 4,86 = 6. 5,7 = 46,4 : 10 = 5,5. 3,6 = 0,95 : 5 = 11,1 : 1,5 = 4,64 58,34 5,64 7,4 19,8 14,6 0,19 1,908 34,2 2,31 Á D I Í L M N Ř E O Naše řeky mají (tajenka) a nedostatek vody. Proto vodní elektrárny vyrábí poměrně malé množství energie g (kg) 0,75 m (dm) 3,6 hl ( l ) 75 cm (m) 1,56 t (kg) 3600 s ( h ) 1,5 min (s ) 0,9 m (mm) 7,5 A 15,6 M 90 Á 1 P 900 D 1560 S 360 L 0,75 Ý 41

42 Víte že : - jádra komet obsahují vodu a podle jedné z teorií jí přinesly na Zemi? - rostliny obsahují ( 243 : 2,7 ) %, lidské tělo asi ( 270 : 4,5 ) % vody, (190 : 9,5 ) % ztráta je již smrtelná? - povodeň v roce 2009 byla třetí nejhorší katastrofa v novodobé historii České republiky? Vyžádala si ( 78 : 5,2 ) lidských životů a škody přesahovaly ( 95,2 : 17 ) miliard Kč. Většina vodních elektráren u nás je vystavěna na Vltavě, kde tvoří vltavskou kaskádu, patří sem..,.., Lipno, Slapy a další : :9 : A D Í K L M O R Ř Ý Mezi 7 největšími divy České republiky je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, má největší spád a největší výkon. 42

43 Vodní elektrárny mají : - energetický - vodohospodářský - ekologický význam. Vodní elektrárny neznečišťují ovzduší, nedevastují krajinu těžbou a dopravou surovin, jsou bezodpadové, nezávislé na dovozu surovin a jsou bezpečné. Představují levný zdroj energie. Používají se hlavně ve špičkách během pracovního dne, kdy je zvýšená spotřeba elektrické energie. Určitou nevýhodou vodních elektráren je nutnost zatopení velkého území a tím i značná cena a čas výstavby. Přehradní hráze brání menším povodním, ale i běžnému provozu na řece a musí se budovat plavební komory. Ale přehrady slouží i jiným účelům: pro rekreaci, rybolov, jako zdroj pitné vody. Energie vody je nejvýznamnější zdroj energie. 43

44 1) Nejmenší částečka látky 2) V = 3) Jednotka času ( 60 s) 4) Záporně nebo kladně nabitý atom 5) H 2 O 6) Samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice látky druhé 7) Hmotnost 1 cm 3 látky 8) Základní jednotka délky 9) Dva a více atomů je.. 10) Přitahuje železné předměty 11) g = gravitační. 44

45 OTÁZKY: 1) Jaké jsou výhody vodních elektráren? 2) Jaké jsou nevýhody vodních elektráren? 3) Víš, co znamená alternativní a obnovitelný zdroj energie? 4) Kdy hlavně se používá elektrická energie z vodních elektráren? 5) Která elektrárna u nás má největší výkon a spád? 6) Jaké vodní elektrárny znáš? 7) K čemu můžeme použít energii vody nebo přehrad? 8) Znáš písničky, pohádky nebo filmy, které mají v názvu vodu? Napiš je. 9) Jak se mohla dostat voda na Zemi? 45

46 Pracovní list č.14: CO VŠECHNO JE POTŘEBA K NATOČENÍ FILMU Představte si, že sedíte doma před televizí. Do vašeho DVD přehrávače jste vložili film a hodinu a půl se u něj dobře bavíte. Protože se vám film moc líbil, půjčíte ho několika kamarádům. Těm se také velmi líbil. Líbil se i vašim rodičům a všichni ho chtějí zase půjčit svým známým a dalším kamarádům atd. atd. Tak si ho všichni vypálili, někteří si ho stáhli z internetu. Ale koupili jste si ho jen vy. Ostatní za film nezaplatili ani korunu. Napadlo vás někdy, co všechno muselo proběhnout, než jste se mohli na film podívat a co všechno museli tvůrci filmu zaplatit, než ho natočili? První, co musí režisér mít, je dobrý (vylušti) ÁNŘSÉC. To je tedy první věc, za kterou se musí zaplatit. Producent musí společně s režisérem vytvořit celkový rozpočet filmu a peníze na film sehnat nebo si je půjčit. Pak se může vytvořit ÝVOLIFM TÁBŠ a najmout všechny potřebné lidi. Vylušti, kteří to jsou a slova vypiš. 46

47 Čím dál častěji jsou potřeba ( ) ( ) pro tvorbu nejrůznějších ( ) ( ). Klíč (háčky a čárky si přidej, kde je potřeba): A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Co všechno je potřeba k natočení filmu Určitě přijdete na spoustu dalších lidí, kteří pomáhají při profesionálním natáčení filmu jako asistent režiséra,. Teď přejdeme k technickému vybavení. Sami jistě přijdete na to, co je pro natočení filmu nezbytné. Vyjmenujte alespoň tři věci:... Další potřeby pro samotnou výrobu jednotlivých titulů se mohou diametrálně lišit podle zaměření filmu, nároků tvůrců na realizaci jednotlivých scén, lokací (např. natáčení v chráněných památkách), ateliérů, dekorací, digitálních efektů, nutnosti cestování po světě apod. Nemalé jsou též náklady na dokončovací práce v laboratořích (střih, hudba, zvuk, apod.). Film je konečně hotov. Co je třeba ještě udělat, aby na něj někdo šel do kina? Vyrobit potřebné množství kopií pro jednotlivá kina a země, případně nadabovat a samozřejmě reklama. Honoráře: je třeba zaplatit nejen celý filmový štáb - režiséra, kameramana, zvukaře, výtvarníky, maskéry, kostyméry, tvůrce speciálních efektů a mnoho dalších, ale také herce hlavních, vedlejších či epizodních rolí stejně jako komparsisty a v neposlední řadě také samotné producenty. Kulisy, kamerový jeřáb, stativ, světla-reflektory, filmový skener, střižna, zvukové studio. 47

48 Pracovní list č.15: DESIGN Cílem designu je co nejúčelněji propojit funkční a estetickou složku navrhovaného předmětu. Ve velké míře při tom využívá nové materiály a technologie. Termín design může označovat jak činnost, při které určitý produkt vzniká, tak výsledný produkt této činnosti. Podle oborů, ve kterých se design uplatňuje, rozlišujeme: průmyslový design - specifická forma umění, promítnutá do komerční (spotřebitelské) sféry. Pro každou dobu byly samozřejmě typické jiné materiály a jiný styl - což už samo o sobě pomáhalo definovat design té či oné doby. grafický design webdesign vzhled webové stránky módní design oblečení a textilie floristický design květinová výzdoba pro různé příležitosti, způsob vazby kytic experience design se snaží vytvářet smysluplnou zkušenost. Přístup "experience design" kombinuje design v nejrůznějších rozměrech (včetně času), všech 5 smyslů, interaktivitu, stejně jako smyslové vnímání uživatelů a emocionální kontext. Tento přístup se netýká jen digitálních médií, ale jakéhokoliv média. environmental design vytváří design tak, aby byl v souladu a symbióze s okolním prostředím, týká se především architektonických děl, ovlivňuje výběr technologií i materiálů I design má svá určitá vnitřní pravidla, aby jeho umění nespělo ke kýči. Pro tvorbu designu je nutné se naučit i ta nejrutinnější pravidla pro osvojení jeho nepsaných zákonů. Naučíme-li se 48

49 dobře chápat vnitřní záležitosti např. grafického designu, může naše výtvarná fantazie vyváženě narušovat daná pravidla a tím rozšiřovat spektrum výtvarného umění. Design vidíme v každém výrobku, ve všech věcech kolem nás. Je to vlastně vzhled výrobku, který by měl být v souladu s funkcí a funkčností výrobku a v průběhu staletí se samozřejmě měnil jak díky technickému a technologickému pokroku, tak i podle módy. To si můžeme ukázat třeba na proměnách telefonu. Již v druhé polovině 19. století získával design výrobků své důležité místo a pomáhal zákazníkům snadněji identifikovat značku. Pro pochopení správného fungování designu výrobků a použití designu v reklamě poslouží nejlépe (učebnicové) příklady společností, které dokonce zašly daleko za hranice designu. Jejich výrobky nejenom přímo odkazovaly na výrobce a svou značku, ale navíc byly i synonymem své doby, životního stylu, popřípadě luxusu. Jmenujme jeden příklad (pravděpodobně ten nejzářnější) za všechny - společnost Coca Cola. Dalšími takovými výrobci jsou například Nivea nebo Shell. Zde se nám přímo prolíná design produktu se svou značkou (typická coca-cola lahev, plechová krabička tmavě modré barvy). Dalším takovým výrobkem je například typický tvar chladiče u automobilů značky Mercedes. 49

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 13 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 13 název č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Planeta Země, svět na mapě - povrch V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o časových

Více

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu - Prima Zeměpis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence pracovní Kompetence k učení postavení

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Téma: Hlavní město Praha Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Více

SAMOSTUDIUM, KONTROLA OTÁZEK

SAMOSTUDIUM, KONTROLA OTÁZEK Materiál pro domácí VY_03_Z6E_22 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Jazyková výchova. Vyjmenovaná a příbuzná slova

Jazyková výchova. Vyjmenovaná a příbuzná slova Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Vyjmenovaná a příbuzná slova Odůvodnění pravopisu po obojetných souhláskách Ročník

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Drobné prachové částice, polétavý prach

Drobné prachové částice, polétavý prach Drobné prachové částice, polétavý prach Jsme velmi drobné prachové částice. Jsme malé a lehké, proto se snadno zvíříme a trvá dlouho, než se zase usadíme. Lidé nám proto začali říkat polétavý prach. Čím

Více

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Hydrosféra Vodstvo na pevninách 3 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Hydrosféra Vodstvo na pevninách 3 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ Materiál pro domácí VY_03_Z6E_25 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií.

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií. Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Zeměpis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Metodická příručka pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém

Více

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a příroda - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

26. Hydrosféra Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

26. Hydrosféra Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 26. Hydrosféra Hydrosféra Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Naše vlast - v Evropě Metodický list

Naše vlast - v Evropě Metodický list Naše vlast - v Evropě Metodický list práce u tabule - reálie ČR, poloha ČR v Evropě, státní symboly ČR práce do sešitu + list ke kopírování - reálie ČR téma k diskusi - vztah občanů ke státním symbolům

Více

Projekt byl rozdělen na 3 části, dva se uskutečnily ve škole, jednou byli žáci na exkurzi do Planetária a Mořského světa v Praze.

Projekt byl rozdělen na 3 části, dva se uskutečnily ve škole, jednou byli žáci na exkurzi do Planetária a Mořského světa v Praze. Výuka fyziky v projektech se ZŠ se zaměřuje: výuku fyziky a řešení fyzikálních problémů procvičování logiky, dedukce, aplikace znalosti na daný jev ukázku pokusů k danému tématu propojení fyzikálních jevů

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 18/08

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 18/08 Číslo materiálu: Název materiálu: PÍSEMNÉ OPKOVCÍ TESTY 1.pololetí Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Marcela Kováříková 1. Co je symbioza. Jaký je rozdíl mezi symbiozou a parazitismem.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra VY_52_INOVACE_71 Hydrosféra Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra Leden 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno pro prezentaci učiva Hydrosféra Základní informace

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Martina Bábíčková, Ph.D

Martina Bábíčková, Ph.D Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 9.9.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Život na Zemi Téma klíčová slova Opakování učiva přírodovědy pracovní

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme.

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. Práce s počítačem 1. MOTIVAČNÍ KURZ 2. POČÍTAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby Soutežící: ˇ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby 1 2 body Doprava patří mezi velmi rychle se rozvíjející

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ - INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

ročník 7. č. 15 název

ročník 7. č. 15 název č. 15 název Krajinná sféra Země anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech a oceánech, charakterizují podnebné pásy a rozlišují půdní obal a biosféru. Testovou i zábavnou formou

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně září Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří určí polohu a objasní stavbu

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU STAVBA LÁTEK, ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI. NEUSPOŘÁDANÝ POHYB ČÁSTIC. ČÁSTIC. SLOŽENÍ LÁTEK. VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ TĚLES. SÍLA, GRAV. SÍLA A GRAV. POLE. Základní pojmy:

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce bez atlasu autorské řešení 40 minut 1) S využitím všech pojmů spojte správně dvojice: 1. azimut

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Příčiny změny klimatu V této kapitole se dozvíte: Jaké jsou změny astronomických faktorů. Jaké jsou změny pozemského původu. Jaké jsou změny příčinou

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Opakování hydrosféra VY_52_INOVACE_140. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 6.

Opakování hydrosféra VY_52_INOVACE_140. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 6. Opakování hydrosféra VY_52_INOVACE_140 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 6. 1 Z nabídky pod modrým obdélníkem postupně vytahuj řeky a umísti je do správného světadílu.

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 11. Atmosféra Země - vlastnosti Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

EU V/2 1/Z27. Světový oceán EU V/2 1/Z27 Světový oceán Výukový materiál (prezentace PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Světový oceán. Prezentace slouží jako výklad i motivace v podobě fotografií

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Obsah: Podnebí Podnebné pásy Podnebí v České republice Počasí Předpověď počasí Co meteorologové sledují a používají Meteorologické přístroje Meteorologická stanice

Více

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to globální oteplování V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Co je to změna klimatu. Co jsou to antropogenní změny.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Sekunda 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Jméno: 1. Červenou pastelkou obtáhni hranice států severní Evropy. Modrou pastelkou doplň názvy moří a oceánů.

Jméno: 1. Červenou pastelkou obtáhni hranice států severní Evropy. Modrou pastelkou doplň názvy moří a oceánů. č. 5 název Státy severní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají severní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky: OBECNÝ FYZICKÝ VY_03_Z6E_20 ZEMĚPIS - Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.15 Vzdělávací oblast: fosilní paliva,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

ÚLOHY pro 2. ročník soutěže KOUMÁK 1. kolo

ÚLOHY pro 2. ročník soutěže KOUMÁK 1. kolo ÚLOHY pro 2. ročník soutěže KOUMÁK 1. kolo Úloha č. 1. Časopis Kvítek stojí 30 Kč a časopis Auto stojí 50 Kč. Paní v trafice prodala stejný počet od každého časopisu a utržila za tyto dva druhy časopisů

Více

Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás II.

Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás II. Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás II. Termíny konání: 9. září 2014 Cíle exkurze: žáci se seznámí s těžbou a zpracováním grafitu pochopí práci v grafitovém dole provedou (slovní) porovnání používaných

Více

ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ. Mgr. J. Bělinová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ. Mgr. J. Bělinová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ Mgr. J. Bělinová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ALOIS JIRÁSEK VY_32_INOVACE_06_2_03_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA

Více