Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Pracovní listy pro 6.ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Pracovní listy pro 6.ročník"

Transkript

1 Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Pracovní listy pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém projektu OPVK - Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vypracoval: kolektiv učitelů ZŠ a MŠ Jince.

2 ÚVOD Nově vzniklé materiály vytvořené v grantovém projektu OPVK jsou zaměřeny na realizaci všech průřezových témat ve výuce. Velký důraz je kladen na environmentální výchovu, dále na využití poznatků o vlasti a světě ve srovnání a posuzování s regionálními zvláštnostmi. Součástí pracovních listů a metodických příruček jsou i vytvořené aktivity na interaktivní tabuli, které přímo navazují na jednotlivé pracovní listy.

3 Seznam pracovních listů a metodických pokynů rozdělených podle průřezových témat Osobnostní a sociální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 1. Vodník ČJ PaedDr.J.Šmejkalová 4 2. Vyjmenovaná slova ČJ PaedDr.J.Šmejkalová 7 Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 3. Den lidských práv OV Mgr.O.Pospíšilová Den lidských práv D, OV Mgr.B.Vyskočilová Den evropské unie OV Mgr.O.Pospíšilová Památka obětí holocaustu D Mgr.B.Vyskočilová Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel OV Mgr.O.Pospíšilová 25 Environmentální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 8. Hydrosféra Z Mgr.J.Pilíková Měření průměrné denní teploty Z Mgr.J.Pilíková Atmosféra Z Mgr.J.Pilíková Podmínky života na Zemi Z Mgr.J.Pilíková Globální oteplování F Ing.J.Lysá Alternativní zdroje energie energie vody F Ing.J.Lysá 40 Mediální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 14. Co všechno je třeba k natočení filmu Inf, OV, RV Mgr.M.Obluková Grafický design Inf, OV, RV Mgr.M.Obluková 48

4 Pracovní list č. 1: VODNÍK balada Karla Jaromíra Erbena melodram Zdeňka Fibicha filmové zpracování 1. Stručně charakterizuj prostředí jednotlivých částí balady, kde se děj odehrává a jednající postavy. 2. Jaké základní lidské vztahy popisuje autor? 3. Odpověz na otázky Čím se dcera provinila? Co porušila? Jak byla potrestána? 4

5 4. V básni najdi a vypiš příklady: přímé řeči metafory: kontrastu: zastarávajících slov: trojí opakování: 5. Jaký druh rýmu je v první části a jaký ve třetí části? Vypiš příklady. 6. Ke kterému žánru má balada nejblíže? 7. Jak se nazývá literární prostředek u podtržených hlásek? Vyvalily se vlny zdola roztáhnuly se v širá kola a na topole podle skal zelený mužík zatleskal. 5

6 8. Charakterizuj postavu nadpřirozené bytosti (jak se jeví v první a jak ve čtvrté části). první část: čtvrtá část: 9. Po zhlédnutí filmu porovnej postavu vodníka Erbenova a vodníka filmového. 6

7 Pracovní list č. 2: VYJMENOVANÁ SLOVA 1. Doplň Zvířecí nesmysly M-š závodila s hlem-žděm na m-tině. Brz-čko nastane s-chravé počasí a hlemžď vezme do svého b-tu sl-zského sl-máka. S-kora zp-vala se s-čkem v hradní v- žce. S-sel s-čel na zm-ji, že mu v-s-pala zrní z ml-na. Kob-la s b-kem tančili v Přib-slavi v novém příb-tku. Hm-z se třp-til na slunci. V-žle si nacpalo do p-tle chm-ří a v-dra žv-kala s-rové tyčinky. 2. Vymysli příběh, kde se (uvnitř slova) bude psát pouze -y- Např. Nastaly sychravé časy. Myš už má své zásoby. Sýkorka spoléhá na našeho syna, co nasype dobrého. Budeme výskat na sáňkách a lyžích. Tak uplyne čas. 7

8 3. Slož báseň, aby v každém verši bylo 1 vyjmenované slovo a) př. Na naší mýtině zahoukal výr že malá myšička ztratila sýr. b) báseň zkus zazpívat na známou nebo svoji melodii 4. Napiš příběh (nebo jen 7 vět), aby v každé větě byla slova po 1 obojetné hlásce (po b, l, m, p, s, v, z), slovo podtrhni př. Byl jeden býk. Stále vzlykal, že nemá přátele. Jednou v noci se nachomýtl na mýtině. Potkal netopýra. A ten ho poslal do Ruzyně. Z vysoké výšky přiletěli milí ptáčci. Byly to sýkorky a doprovodily ho domů. 8

9 5. Chybějící slova (substantiva) nakresli V zimě ozobávají lůj. Letos pojedu na hory s novými. U vody nás obtěžoval bodavý. Po cestě se plazil. Z našeho vyrostl pěkný mladý muž. je naše největší sova. Zmrzlé zábradlí neolizuj. 6. K uvedeným výrazům napiš synonymum, které je vyjmenovaným slovem. potomek časně pražské letiště nevlídné počasí zpracovávat zuby jásat, křičet červenat se načechrávat peří zakopávat zvířecí rty čistit dům zvyk rostlina klisna existovat naříkat hlodavec žok, vak najedený neuvařený kácet 9

10 7. Z vyjmenovaných slov vypiš podstatná jména (po l, p, s) přídavná jména (po b, l, s) slovesa (po m, s, v, z) zájmeno (po m, v) příslovce (po z) 8. Utvoř příslovce k vyjmenovaným slovům bystrý pýcha sychravý 9. Vypiš vlastní jména z vyjmenovaných slov 10

11 10. Z vyjmenovaných slov vypiš: ptáky savce plže plazy rostliny 11. Doplň vhodné sloveso Nešťastný člověk pláčem, ale šťastné dítě radostí. Rodné město B. Smetany se Litomyšl. Květina bez vody. Petr nejraději značku Winterfresh. Zlatý prstýnek se nejvíce. Po špatném činu svědomí. Bojí se, a tak doma. Nad úkolem, ale často se. Sousedi už v novém domě. Hladový naprázdno, ale sytý jídlem. 12. Doplň do věty správné slovo mít mýt Až budu své auto, projedu celý kraj. nádobí mě moc nebaví. 11

12 visel vysel Dědeček nová semínka ředkviček. Na šňůře vypraný župan. vížka výška Kolem hradní létali ptáci. Letadlo slétlo z veliké. slintá slyne Naše obec velkým nalezištěm trilobitů. Malé batole, když mu rostou zoubky. bít být Už tu nechci déle, nelíbí se mi tu. svého psa může jen ubožák. sípat sypat Baví mě zrní slepicím. Po nastydnutí zas bude. pýcha píchá není dobrá vlastnost. Růže s trny hodně. nabít nabýt Válečným tažením král hodně majetku. Myslivec si zapomněl pušku. 12

13 Pracovní list č. 3.1: DEN LIDSKÝCH PRÁV 1) Keltští kněží 2) Starověký stát na Nilu 3) Starověká stavba tvaru jehlanu 4) Krutovláda 5) Písmo v Mezopotámii 6) Starověké náboženské centrum 7) 60 kusů 8) 12 kusů 9) Město v Mezopotámii, kde byla knihovna hliněných desek 10) Egyptské písmo Úkoly: 1) Vysvětli pojem (tajenka) 2) Jak si představuješ význam slova z tajenky? 3) Má nějaká omezení ( mantinely ) 4) Diskuse : principy, co nám umožňuje 13

14 Pracovní list č. 3.2: DEN LIDSKÝCH PRÁV 1) Muž podle bible 2) Lidé utiskovaní za 2.sv.války fašisty (národnost) 3) Potlačování určité rasy lidí 4) Základní právní nařízení 5) Deset božích přikázání 6) Základní kniha křesťanů 7) Lidé označovaní nesprávně jako cikáni 8) Stupňovitá stavba v Mezopotámii 9) Biblická postava muže stavícího loď 10) Jak se této lodi říkalo 11) Zimní církevní svátky 12) Biblická první žena Úkoly : 1) Najdi význam tohoto slova ve Slovníku 2) Diskutuj nad jednotlivými příklady tohoto chování 3) Má diskriminace nějakou spojitost se šikanou? - uveď příklady a jak se proti tomuto jednání bránit 14

15 Pracovní list č. 4.1: LIDSKÁ PRÁVA Nakresli si své právo DĚ T S K Á P R Á V A Právo žít v míru PRÁVO NA LÁSKU Právo na výživu Právo na vzdělání Právo na lékařskou péči PRÁVO na bezstarostnou hru Právo na jméno a národnost Právo na péči při postižení PRÁVO VŠE UŽÍVAT BEZ ROZDÍLU POHLAVÍ, RASY, NÁBOŽENSTVÍ, PŮVODU. 15

16 Pracovní list 4.2 Všem dětem

17 Pracovní list 4.3: ÚMLUVA o právech dítěte 1. Kdo se rozumí dítětem podle této Úmluvy? Kdo dohlíží na její dodržování? Doma... Ve světě Co se říká v předmluvě - preambuli tohoto dokumentu? Co se říká v článku 7 Úmluvy? Jak se zde mluví o osvojování dětí?

18 6. Co řeší článek 23 Úmluvy? V kterém článku je probíráno právo na vzdělání?... 8.Kdy byla Úmluva přijata, kdy byla podepsána Českou republikou, kolik má celý dokument článků a co znamená výraz nadzákonná norma? nadzákonná... 18

19 Pracovní list č.5: DEN EVROPSKÉ UNIE 1) Hlavní město Španělska 2) Bílá barva na naší vlajce symbolizuje. 3) Vlajka prezidenta republiky 4) Kaple nad níž jsou uloženy korunovační klenoty 5) Modrá barva na naší vlajce symbolizuje 6) Evropská měna 7) Vrcholný představitel republiky 8) Oblast v okolí Domažlic 9) Řeka protékající Prahou 10) Základní dokument státu 11) České platidlo 12) Naši severní sousedé (národnost) CO VÍŠ O TAJENCE? 19

20 Pracovní list č.6.1: INTERNETOVÉ ZDROJE Cílem těchto internetových stránek je poskytovat informace, dokumenty a další materiály o genocidě Židů a Romů za druhé světové války, o dějinách rasismu a antisemitismu. INTERNETOVÉ STRÁNKY holocaust.cz tak mají přispět k výchově proti rasismu, jehož projevy jsou bohužel v naší společnosti stále přítomné. Holocaust pronásledování a genocida Židů, Romů a dalších skupin, jež nacisté považovali za méněcenné patří k nejhrůznějším zkušenostem celých lidských dějin. A to nejen počtem zavražděných, ale též metodou vyhlazování, které bylo organizované za využití rozsáhlého byrokratického aparátu a moderních technických prostředků. Miliony mužů, žen a dětí byly bezcitně zavražděny ve jménu ideologie, která hlásala nadřazenost tzv. germánské rasy. 1. Najdi, co byl projekt Winton train v roce 2009, zadej toto spojení do vyhledavače Co znamená anglické slovo train? Zjisti základní informace o osobě pana Nicholase Wintona. 20

21 Pracovní list 6.2: KŘÍŽOVKA Winton train - znění motta akce 1.název písmene 2.počítačová síť 3.začátek závodu 4.nárok na něco 5.dovoz 6.opravná zkouška 7.právník 8.česká řeka 9.jihoamer. stát 10.dělenec a 11.druh květenství 12.sourozenec 13.angl. číst 14.chlapecké jméno 15.stav bez války Tajenka: 21

22 Pracovní list 6.3: SÍLA LIDSKOSTI Dosud se mělo za to, že z posledního Wintonova vlaku, který měl vyjet v září roku 1939 a který zastavila válka, nepřežilo žádné dítě. Není to pravda. Ruth Federmannová místo v Anglii skončila v tehdejší Palestině. Nyní tam má velkou rodinu a vlastní největší síť luxusních hotelů v zemi. Už našla další děti, jež tehdy rovněž seděly ve vlaku, a přestože jim štěstí 1. září nepřálo, nakonec přežily. Její příběh - ( pro společnou četbu + otázky) UPRCHLICE, HOTELIÉRKA Ruth se narodila jako Steklmacherová v roce Zatímco její rodina doma nepřežila válku, ona založila svou rodinu v Izraeli. Nyní má dvě děti, sedm vnuků a čtyři pravnuky. Do Čech se poprvé vrátila v roce 1990, a jezdí už pravidelně. Její matka pocházela ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku. Sama vypráví: Vím jen, že jsme přišli na nádraží, ale ani jsme se nedostali dovnitř. Proti nám chodili rodiče s dětmi a všichni nám říkali: Ten vlak nejede. A tak se Ruth s maminkou otočily také a jely zpátky domů na pražské Vinohrady, do Blanické ulice 26. Maminku to mrzelo, pro dceru to byla dobrá zpráva. Byla jsem ráda, že nikam nejedu, říká paní Ruth. Chtěla jsem totiž úplně jinam. Měla tehdy dvě možnosti, Anglii a Palestinu. Maminka byla pro tu první možnost, protože věděla, že dcera tam získá lepší vzdělání.ruth chtěla jet do Palestiny.Rozhodnutí, že Ruth musí odjet do ciziny padlo hned po Mnichovu. Měla jsem tetu v Tel Avivu a docela se mi tam chtělo. Byla jsem taky členkou jedné židovské sportovní organizace, ta mi trochu pomohla.tak jsem v dětském transportu odjela vlakem do Terstu. Pamatuji si, že nás bylo šestnáct. Celou cestu až do Itálie tam s námi jel gestapák. Pořád tam stál a nic neříkal,dva nebo tři dny, už nevím, jak dlouho jsme se tam trmáceli. Z Itálie pak pokračovali lodí Praha zůstala kdesi daleko. Ale zase ne tak daleko, protože Ruth stejně skoro jako každý tehdy věřila, že se dřív či později zase bez problémů vrátí. Že nebude tak zle si možná myslela i její matka. Zůstala doma i se starším synem, který byl od malička ochrnutý. Když dnes víme, co následovalo, je důvod až neuvěřitelný. Paní Steckmacherová věřila,že se jim nic nemůže stát,protože její zemřelý manžel byl za 22

23 první války rakouským důstojníkem, a tak si naivně myslela,že nacisté, kteří mají tak rádi uniformy a stále se ohánějí vojenskými tradicemi, nechají rodinu z úcty k vojákovi na pokoji. Ruth dorazila do Tel Avivu 4. prosince A tam začal její nový život, který se protáhl už navždy.to samozřejmě tehdy nemohla vědět. Zpočátku to tam vypadalo dokonce všelijak. Byli jsme tam cizí, to víte,že se mi stýskalo Všechno se změnilo, když se seznámila s mladým mužem, který přijel do Palestiny v roce Byl to německý Žid, který bojoval za občanské války ve Španělsku, potom tam dřepěl roky v internačním táboře. Vzali se. Měli jsme dohromady jeden kufr. To bylo všechno, co jsme měli Ale on měl hlavu. Bratři Federmannové, Jekutiel a Sammo, si v roce 1947 koupili penzion s jedenadvaceti pokoji.nacházel se v Tel Avivu přímo u moře. Jmenoval se Kate Dan. Jméno pro budoucí řetězec, který jednou bude nejstarší a největší v Izraeli, bylo na světě. Pár let to samozřejmě trvalo. Po mnoha letech přivedly hotely paní Federmannovou znovu do Prahy.A na místa, která důvěrně znala.bylo to v roce Železná opona padla a Izrael přestal být pro Československo nepřátelským státem. Díky tomu se mohly stát dvě věci najednou.přední hoteliéři se rozhodli, že svolají do Prahy kongres Mezinárodního hotelového svazu. A protože v jeho čele byl jako prezident Jekutiel Federmann, mohl přijet nejen on,ale i jeho manželka. Bylo to úžasné, šla jsem se podívat na ta místa. Prohlédla jsem si stavby, které projektoval otec. Byl totiž architekt a do své smrti v roce 1933 toho stihl opravdu dost, popisuje paní Ruth. Cesta do Prahy pro ni byla důležitá i z jiného důvodu. V té době se už zase začala zajímat o svou minulost. Než našla odvahu vracet se ke svým kořenům, uběhla celá desetiletí. Zpočátku totiž reagovala jako mnoho lidí, kteří vyvázli z holocaustu, zatímco jejich příbuzní v něm zahynuli. Zkusila se od minulosti odstřihnout, jako by žádná nebyla. Nechtěla jsem nic vědět. Zavřela jsem knoflíky jako u starého radia, říká teď. K minulosti se začala vracet před třiceti lety, když jí někdo přinesl rodokmen, aby ho zkusila doplnit.už od začátku věděla moc dobře, jak to bylo s maminkou a bratrem. Mám od ní pohlednici z Terezína. Pak to ustalo. Po válce jsem si dopisovala s přítelkyní v Praze, která mi řekla, že matka zahynula 19. října 1944 v Osvětimi, a bratr čtyři dni po ní. Protože rodinu už hledat nemohla, začala aspoň pátrat po dětech z posledního Wintonova vlaku, které už stejně jako ona nestačily kvůli válce odjet. Věděla, jak na to. 23

24 Moje teta měla tehdy v Praze dva byty a jeden půjčovala lidem od Wintona, aby v něm mohly přespávat rodiny z venkova, které přivezly děti na cestu do Anglie. A tak přes bratrance získala seznam, na kterém bylo padesát jmen. Byla to jen část posledního vlaku. Našla čtyři. Úkoly: Proč tento dětský vlak už z Prahy nemohl vyjet? Kolik v něm mělo jet dětí? Pozorně sleduj prezentaci Síla příběhu 24

25 Pracovní list č.7.1: Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel (18.duben) NIŽBOR 1) Při které řece se nachází Nižbor? 2) Jedná se o hrad či zámek? Vysvětli. 3) Jaký byl jeho původní název? 4) Kdo stavbu založil? 5) Kdy Keltové přišli na naše území? 6) Který keltský kmen to přesně byl? 7) Jaké svátky se z jejich doby dochovaly? 8) Dochoval se do dnešní doby též nějaký zvyk? 9) Jak se nazývala jejich hradiště? 10) Kněží byli nazýváni 11) Má označení Bójové přímý vztah se starobylým názvem Čech? 12) Co tě na expozici nejvíce zaujalo? 25

26 Pracovní list č.7.2: Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel (18.duben) NIŽBOR 1) Mezi jaké etnikum patří Češi, Slováci, Poláci 2) Na jihozápadě stř. Evropy žili po r. 500 př.n.l 3) Jejich jarní svátek dnes slavíme jako.. 4) Navršenému kamení a hlíně nad hrobem říkáme.. 5) Jak se říká keltským kněžím? 6) Z jaké jazykové skupiny vznikla většina současných evropských jazyků? 7) Město u Berouna, kde je expozice keltského osídlení. 8) Jak se říká keltským hradištím? 9) Jak se jmenují nádoby na popel zemřelých? 10) Který kmen vytlačil na přelomu letopočtu Kelty? CO VÍŠ O SLOVĚ Z TAJENKY? JAKOU SOUVISLOST MÁ SE ZÁMKEM V NIŽBORU? 26

27 Pracovní list č.8: HYDROSFÉRA Vodní obal Země se nazývá:.. Hydrosféru tvoří: Oceán a moře: (97% vody veškerá voda na Zemi) Souše: voda povrchová podpovrchová voda ledovce vodní pára voda v organismech atd. 1. Rozdělení vody -podle skupenství: -pevné- -kapalné -. -plynné - 2. Přiřaďte k sobě správné pojmy: A/ voda v atmosféře 1. salinita B/ oceán 2. Bajkal C/ mořská voda 3. Antarktida D/ zemětřesení 4. sníh, déšť, kroupy E/ řeka 5. tsunami F/ jezero 6. chov ryb G/ rybník 7. krasové jevy H/ podzemní voda 8. Pacifik I / led 9. meandry 27

28 3. Poznejte oceán: Název oceánu Rozloha [mil. km²] Vlastnosti 178,7 největší a nejhlubší 91,6 nejšpinavější 76,2 nejteplejší 14,7 nejchladnější Zdroj: Skokan, L. a kol.: Geografické tabulky. 2. vyd. Praha: Scientia, s. 8. ISBN

29 Pracovní list č. 9 MĚŘENÍ PRŮMĚRNÉ DENNÍ TEPLOTY Okamžitá teplota je teplota naměřené v daném okamžiku zjistíme pohledem na teploměr. Průměrná denní teplota je teplota, kterou vypočítáme z měření okamžité teploty v 7hodin, ve 14 hodin, ve 21 hodin-uvedeme údaj 2x. Hodnoty sečteme a vypočítáme aritmetický průměr naměřených hodnot dne. datum měření v 7h měření ve 14 h měření ve 21h měření ve 21h průměrná denní teplota Průměrné hodnoty porovnáme ve třídě po týdnu sledování. 29

30 Pracovní list č.10: ATMOSFÉRA 1. Co je atmosféra? Co je meteorologie? Které pojmy k sobě patří: podzimní rovnodennost zimní slunovrat nejdelší den den i noc trvají 12 začátek zimy začátek podzimu jarní rovnodennost letní slunovrat nejkratší den

31 4. Vyznač důležité rovnoběžky a pojmenuj podnebné pásy: 5. S pomocí atlasu urči, v jakém podnebném pásu leží: a) Praha. b) Maledivy.. c) Špicberky... d) Island.. e) Camberra. f) Sapporo 6. Podnebí je 31

32 Pracovní list č.11: PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI Vyjmenuj základní podmínky života na Zemi: Žhavé magma 2.Vulkán 3.Pevné skupenství vody 4.Oblak Kontinent 2. Klima 3. Uměle zbudovaná vodní cesta 4. Hvězdná soustava 5. Pravidelný vítr v Asii kontinent 2. okamžitý stav atmosféry 3. umělá vodní cesta 4. hvězdná soustava 5. pravidelný sezónní vítr

33 4. 1. Podzemní dutina-v krasovém jevu 2. Světová strana 3. Kosmické objekty 4. Značka našich elektrospotřebičů 5. Nejvyšší evropské pohoří 6. Rostlinstvo na Zemi

34 Pracovní list č.12: GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ V posledních letech se na naší planetě dějí zvláštní věci. Dochází k nejrůznějším přírodním katastrofám, které byly před několika desítkami let zcela neznámé. Tornáda bouří už i v České republice, některé oblasti jsou postiženy povodněmi, jiné katastrofálními suchy, na obou pólech tají ledovce. Země se ohřívá. Důvodem je globální oteplování. Průměrná teplota vzrostla o 0,6 C a oteplování se nadále zrychluje. Hlavní příčinnou je..(tajenka). Říká se mu skleníkový plyn. 0,6 +0,25 :5 +0,33-0, ,43-0,03 :2-0,5.3 :0,5-0,05 0,31 0,6 1 0,25 0,9 0,1 0,5 0,07 0,85 1,5 0,2 0,17 3 A B Č D E H I L O T U X Ý 34

35 Tento plyn vzniká spalováním fosilních paliv ropy, zemního plynu a uhlí, hromadí se v atmosféře a mění ji na obří skleník zadržující teplo. Dalším skleníkovým plynem je metan, největší podíl na něm má chov dobytka a pěstování rýže Dále se uvolňuje třeba z (SUDOKU) Do každého řádku, sloupce a menšího čtverce doplňte číslice od 1 do 9 tak, aby se neopakovaly. Sudoku má jen 1 řešení. Tajenku po dosazení písmen přečtete v tmavším sloupci O Á Ů M E K Č L R Dalším skleníkovým plynem je freon. Do atmosféry se dostává z chladících zařízení, hasicích přístrojů, sprejů 35

36 Překvapivě hlavním skleníkovým plynem je vodní pára, ale její množství v atmosféře lidská činnost neovlivňuje. I oteplování planety je částečně přirozený vývoj, ale vlivem lidské činnosti se oteplování urychluje. Tím, jak roste množství oxidu uhličitého v atmosféře, tím roste i průměrná teplota. V České republice je průměrná roční teplota (290,5 : 83 = ) C, Vědci předpokládají, že v roce 2100 bude asi o 3 C vyšší. Očekává se, že vyšší teploty povedou k dalším klimatickým změnám, zvedání hladin oceánů, někde budou povodně, jinde katastrofální sucha, čekají nás vlny veder, hurikány. Může dojít vlivem globálního oteplování k nástupu doby ledové? Někteří vědci se domnívají, že může. Golfský proud přináší na Evropský kontinent teplo. Pokud by došlo k zastavení Golfského proudu, nastane u nás velmi studené klima. To může ovlivnit i lehčí sladká voda z tajících ledovců 36

37 Ještě v roce 1950 dosahoval led v Severním ledovém oceánu tloušťky (207,7 : 67 = ) m, dnes už jenom (86,4 : 48 = ) m. Tyto změny pociťují nejen lední medvědi, ale i tuleni, sobi a další živočichové. Poslední doba ledová byla před lety a trvala několik století. Jak můžeme zpomalit oteplování naší planety? Určitě úsporou..(tajenka) Zdroj elektrického napětí 5. Střelka kompasu 2. Nevodiče 6. Látky, které vedou el.proud 3. Jiskrový elektrický výboj 7. Fyzikální veličina měřená ve 4. Fyzikální veličina se značkou I voltech 37

38 Ke snížení skleníkových plynů v atmosféře přispěje i využívání obnovitelných zdrojů energie, jako je energie Slunce, větru, vody nebo biomasy. Pomůže i omezení kácení lesů, které přeměňují oxid uhličitý pomocí fotosyntézy. Použité zdroje: cs.wikipedia.org 38

39 OTÁZKY : 1) Proč dochází ke globálnímu oteplování? 2) Jaké jsou důsledky oteplování planety? 3) Které plyny jsou skleníkové? 4) O kolik metrů se zmenšila tloušťka ledu v Severním ledovém oceánu za posledních 50 let? 5) Jak Golfský proud ovlivňuje podnebí v Evropě? 6) Které lidské činnosti nejvíce přispívají k oteplování planety? 7) Jak můžeme globální oteplování zastavit nebo zpomalit? 39

40 Pracovní list č.13: ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ENERGIE VODY Využití energie vody má u nás dlouholetou tradici. Malé vodní elektrárny bývaly téměř na každém jezu. Sloužily nejrůznějším lidským činnostem, poháněly vodní kola u mlýnů, pil, hamrů. Výskyt vody na Zemi je mnohem vyšší než na ostatních planetách, proto se z vesmíru jeví modrobílá bílá od vodní páry, modrá od vody. Bez vody by život nebyl možný. V České republice nejsou přírodní podmínky pro budování vodních elektráren.. 40

41 1,94 + 3,7 = 63,2 4,86 = 6. 5,7 = 46,4 : 10 = 5,5. 3,6 = 0,95 : 5 = 11,1 : 1,5 = 4,64 58,34 5,64 7,4 19,8 14,6 0,19 1,908 34,2 2,31 Á D I Í L M N Ř E O Naše řeky mají (tajenka) a nedostatek vody. Proto vodní elektrárny vyrábí poměrně malé množství energie g (kg) 0,75 m (dm) 3,6 hl ( l ) 75 cm (m) 1,56 t (kg) 3600 s ( h ) 1,5 min (s ) 0,9 m (mm) 7,5 A 15,6 M 90 Á 1 P 900 D 1560 S 360 L 0,75 Ý 41

42 Víte že : - jádra komet obsahují vodu a podle jedné z teorií jí přinesly na Zemi? - rostliny obsahují ( 243 : 2,7 ) %, lidské tělo asi ( 270 : 4,5 ) % vody, (190 : 9,5 ) % ztráta je již smrtelná? - povodeň v roce 2009 byla třetí nejhorší katastrofa v novodobé historii České republiky? Vyžádala si ( 78 : 5,2 ) lidských životů a škody přesahovaly ( 95,2 : 17 ) miliard Kč. Většina vodních elektráren u nás je vystavěna na Vltavě, kde tvoří vltavskou kaskádu, patří sem..,.., Lipno, Slapy a další : :9 : A D Í K L M O R Ř Ý Mezi 7 největšími divy České republiky je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, má největší spád a největší výkon. 42

43 Vodní elektrárny mají : - energetický - vodohospodářský - ekologický význam. Vodní elektrárny neznečišťují ovzduší, nedevastují krajinu těžbou a dopravou surovin, jsou bezodpadové, nezávislé na dovozu surovin a jsou bezpečné. Představují levný zdroj energie. Používají se hlavně ve špičkách během pracovního dne, kdy je zvýšená spotřeba elektrické energie. Určitou nevýhodou vodních elektráren je nutnost zatopení velkého území a tím i značná cena a čas výstavby. Přehradní hráze brání menším povodním, ale i běžnému provozu na řece a musí se budovat plavební komory. Ale přehrady slouží i jiným účelům: pro rekreaci, rybolov, jako zdroj pitné vody. Energie vody je nejvýznamnější zdroj energie. 43

44 1) Nejmenší částečka látky 2) V = 3) Jednotka času ( 60 s) 4) Záporně nebo kladně nabitý atom 5) H 2 O 6) Samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice látky druhé 7) Hmotnost 1 cm 3 látky 8) Základní jednotka délky 9) Dva a více atomů je.. 10) Přitahuje železné předměty 11) g = gravitační. 44

45 OTÁZKY: 1) Jaké jsou výhody vodních elektráren? 2) Jaké jsou nevýhody vodních elektráren? 3) Víš, co znamená alternativní a obnovitelný zdroj energie? 4) Kdy hlavně se používá elektrická energie z vodních elektráren? 5) Která elektrárna u nás má největší výkon a spád? 6) Jaké vodní elektrárny znáš? 7) K čemu můžeme použít energii vody nebo přehrad? 8) Znáš písničky, pohádky nebo filmy, které mají v názvu vodu? Napiš je. 9) Jak se mohla dostat voda na Zemi? 45

46 Pracovní list č.14: CO VŠECHNO JE POTŘEBA K NATOČENÍ FILMU Představte si, že sedíte doma před televizí. Do vašeho DVD přehrávače jste vložili film a hodinu a půl se u něj dobře bavíte. Protože se vám film moc líbil, půjčíte ho několika kamarádům. Těm se také velmi líbil. Líbil se i vašim rodičům a všichni ho chtějí zase půjčit svým známým a dalším kamarádům atd. atd. Tak si ho všichni vypálili, někteří si ho stáhli z internetu. Ale koupili jste si ho jen vy. Ostatní za film nezaplatili ani korunu. Napadlo vás někdy, co všechno muselo proběhnout, než jste se mohli na film podívat a co všechno museli tvůrci filmu zaplatit, než ho natočili? První, co musí režisér mít, je dobrý (vylušti) ÁNŘSÉC. To je tedy první věc, za kterou se musí zaplatit. Producent musí společně s režisérem vytvořit celkový rozpočet filmu a peníze na film sehnat nebo si je půjčit. Pak se může vytvořit ÝVOLIFM TÁBŠ a najmout všechny potřebné lidi. Vylušti, kteří to jsou a slova vypiš. 46

47 Čím dál častěji jsou potřeba ( ) ( ) pro tvorbu nejrůznějších ( ) ( ). Klíč (háčky a čárky si přidej, kde je potřeba): A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Co všechno je potřeba k natočení filmu Určitě přijdete na spoustu dalších lidí, kteří pomáhají při profesionálním natáčení filmu jako asistent režiséra,. Teď přejdeme k technickému vybavení. Sami jistě přijdete na to, co je pro natočení filmu nezbytné. Vyjmenujte alespoň tři věci:... Další potřeby pro samotnou výrobu jednotlivých titulů se mohou diametrálně lišit podle zaměření filmu, nároků tvůrců na realizaci jednotlivých scén, lokací (např. natáčení v chráněných památkách), ateliérů, dekorací, digitálních efektů, nutnosti cestování po světě apod. Nemalé jsou též náklady na dokončovací práce v laboratořích (střih, hudba, zvuk, apod.). Film je konečně hotov. Co je třeba ještě udělat, aby na něj někdo šel do kina? Vyrobit potřebné množství kopií pro jednotlivá kina a země, případně nadabovat a samozřejmě reklama. Honoráře: je třeba zaplatit nejen celý filmový štáb - režiséra, kameramana, zvukaře, výtvarníky, maskéry, kostyméry, tvůrce speciálních efektů a mnoho dalších, ale také herce hlavních, vedlejších či epizodních rolí stejně jako komparsisty a v neposlední řadě také samotné producenty. Kulisy, kamerový jeřáb, stativ, světla-reflektory, filmový skener, střižna, zvukové studio. 47

48 Pracovní list č.15: DESIGN Cílem designu je co nejúčelněji propojit funkční a estetickou složku navrhovaného předmětu. Ve velké míře při tom využívá nové materiály a technologie. Termín design může označovat jak činnost, při které určitý produkt vzniká, tak výsledný produkt této činnosti. Podle oborů, ve kterých se design uplatňuje, rozlišujeme: průmyslový design - specifická forma umění, promítnutá do komerční (spotřebitelské) sféry. Pro každou dobu byly samozřejmě typické jiné materiály a jiný styl - což už samo o sobě pomáhalo definovat design té či oné doby. grafický design webdesign vzhled webové stránky módní design oblečení a textilie floristický design květinová výzdoba pro různé příležitosti, způsob vazby kytic experience design se snaží vytvářet smysluplnou zkušenost. Přístup "experience design" kombinuje design v nejrůznějších rozměrech (včetně času), všech 5 smyslů, interaktivitu, stejně jako smyslové vnímání uživatelů a emocionální kontext. Tento přístup se netýká jen digitálních médií, ale jakéhokoliv média. environmental design vytváří design tak, aby byl v souladu a symbióze s okolním prostředím, týká se především architektonických děl, ovlivňuje výběr technologií i materiálů I design má svá určitá vnitřní pravidla, aby jeho umění nespělo ke kýči. Pro tvorbu designu je nutné se naučit i ta nejrutinnější pravidla pro osvojení jeho nepsaných zákonů. Naučíme-li se 48

49 dobře chápat vnitřní záležitosti např. grafického designu, může naše výtvarná fantazie vyváženě narušovat daná pravidla a tím rozšiřovat spektrum výtvarného umění. Design vidíme v každém výrobku, ve všech věcech kolem nás. Je to vlastně vzhled výrobku, který by měl být v souladu s funkcí a funkčností výrobku a v průběhu staletí se samozřejmě měnil jak díky technickému a technologickému pokroku, tak i podle módy. To si můžeme ukázat třeba na proměnách telefonu. Již v druhé polovině 19. století získával design výrobků své důležité místo a pomáhal zákazníkům snadněji identifikovat značku. Pro pochopení správného fungování designu výrobků a použití designu v reklamě poslouží nejlépe (učebnicové) příklady společností, které dokonce zašly daleko za hranice designu. Jejich výrobky nejenom přímo odkazovaly na výrobce a svou značku, ale navíc byly i synonymem své doby, životního stylu, popřípadě luxusu. Jmenujme jeden příklad (pravděpodobně ten nejzářnější) za všechny - společnost Coca Cola. Dalšími takovými výrobci jsou například Nivea nebo Shell. Zde se nám přímo prolíná design produktu se svou značkou (typická coca-cola lahev, plechová krabička tmavě modré barvy). Dalším takovým výrobkem je například typický tvar chladiče u automobilů značky Mercedes. 49

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Metodická příručka pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém

Více

Pracovní listy pro 9.ročník

Pracovní listy pro 9.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Pracovní listy pro 9.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém projektu

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky SŠ

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky SŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky SŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky SŠ Autoři: Petr Čáp, Filip Hotový a kol. autorů ARPOK, o. p. s., Olomouc 2014 Obsah Poděkování

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ KOLEM NÁS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ KOLEM NÁS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Karin Šulcová LIDÉ KOLEM NÁS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovaly: RNDr. Irena Smolová, Ph.D.; Mgr. Jana Svobodníková; Eva Pechová Recenzovali: PaedDr.

Více

metodika multikulturní výchovy

metodika multikulturní výchovy metodika multikulturní výchovy V dnešním světě se potkáváme a budeme potkávat s růzností v mnoha variacích. Každý člověk je jiný, i kdyby vyrůstal ve stejném prostředí jako my. Toho druhého nezměníme,

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4 KLÍČ 5 ODKAZY, ZDROJE 3.1.

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4 KLÍČ 5 ODKAZY, ZDROJE 3.1. Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. HUMANITÁRNÍ POMOC Aktivita 1: Haiti Pracovní list 1 A 1 / PL 1 Pracovní list 2 A 1 / PL 2 Pracovní

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy ČLOVĚK A JEHO SVĚT Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy Recenzovali: PaedDr. Blanka Janovská, Mgr. Roman Kroufek Schválilo MŠMT čj. 9885/2008-22

Více

TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov

TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov Co to je, když se řekne TRVALÁ UDRŽITELNOST Vydáno díky grantu OPEN SOCIETY FUND PRAHA 1 Milé kolegyně, milí kolegové, žáci

Více

Voda je všude kolem nás

Voda je všude kolem nás Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Voda je všude kolem nás Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí diplomové práce: Veronika Hradilová

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

Neživý svět se začíná probouzet

Neživý svět se začíná probouzet podzim 2013 Neživý svět se začíná probouzet 26 obsah 10 15 Až internet obemkne celý svět 34 35 Armáda barevných figurek podává hlášení 16 19 Filip Pertold se s námi nechtěl bavit o budoucnosti. Podle ekonoma

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, náš hodinář Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Otáčení Země kolem své osy Země jako baletka PL 1 PL 1 Oběh Země kolem

Více

Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda

Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda Soubor pracovních listů pro žáky CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi Voda Voda Soubor pracovních listů pro žáky 2013 Realizátor: Seductus, s.r.o. Vladimíra

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Charakteristika vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 5. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) se vyučuje v samostatném předmětu Prvouka. Ve 2. období

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI 1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: CŽV k získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou

Více

---------------- 4.část ---------------------

---------------- 4.část --------------------- ---------------- 4.část --------------------- Zadání cvičných testů k přípravě na Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd realizované centrem Cermať~ Následující cvičné testy nebyly vytvořeny Centrem

Více

Skautská stezka pro vedoucí

Skautská stezka pro vedoucí Skautská stezka pro vedoucí 1 Co umím a znám Kdo jsem Můj kamarád Můj domov Svět okolo nás Příroda kolem nás Praktický život Fyzická zdatnost Buď připraven Hledání řešení Vyjadřování Zručnost Můj oddíl

Více

S vietnamskými dětmi na českých školách. Multikulturní inspirace H&H

S vietnamskými dětmi na českých školách. Multikulturní inspirace H&H 1 S vietnamskými dětmi na českých školách Multikulturní inspirace H&H 2 S vietnamskými dětmi na českých školách Jan Černík, Ján Ičo, Jiří Kocourek, Petr Komers, Šárka Martínková, Kateřina Nováková, Eva

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

Z P R AV O D A J. č. 1/2014. Předjaří na Spáleném mlýně na Bobravě První písemná zmínka o Spáleném mlýně je z roku 1378

Z P R AV O D A J. č. 1/2014. Předjaří na Spáleném mlýně na Bobravě První písemná zmínka o Spáleném mlýně je z roku 1378 OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 1/2014 Předjaří na Spáleném mlýně na Bobravě První písemná zmínka o Spáleném mlýně je z roku 1378 Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou letošní první

Více

EnvironmEntální výchova

EnvironmEntální výchova EnvironmEntální výchova PhDr. Alena Thorovská Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (c Z.1.07/1.3.00/19.0002) 1

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET 11/2013 POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET Psal se rok 1913, rok, kdy ve světě Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, kdy Dalajláma vyhlásil nezávislost Tibetu, kdy v Norsku

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE Podnikání a život Vietnamců v Chebu Cheb, 2002 Trung TA MINH Poděkování Při předání této bakalářské práce k posouzení v rámci ukončení

Více

abecedaosn Informační centrum OSN Globální otázky očima studentů českých škol

abecedaosn Informační centrum OSN Globální otázky očima studentů českých škol Informační centrum OSN V Praze působí od roku 1947. Je součástí celosvětové sítě informačních center OSN ve více než sedmdesáti zemích. Kromě informační činnosti oficiálně zastupuje Sekretariát OSN v České

Více

5.1. Vietnamci. projekt Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., 2002

5.1. Vietnamci. projekt Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., 2002 5.1. Vietnamci 357 Obsah 359 CÍLE 360 CO VÍME O VIETNAMU? 363 Z DĚJIN VIETNAMU 365 UDÁLOSTI 20. STOLETÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE 367 SOUČASNÝ VIETNAM 368 HÁDEJ, KDO PŘIJDE NA VEČEŘI 372 ČESKO-VIETNAMSKÉ VZTAHY

Více

5. Cizinci v ČR. projekt Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., 2002

5. Cizinci v ČR. projekt Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., 2002 5. Cizinci v ČR 355 Obsah 357 5.1 VIETNAMCI 393 5.2 UKRAJINCI 423 5.3 BĚLORUSOVÉ 437 5.4 MUSLIMOVÉ 467 5.5 PROFILY CIZINCŮ ŽIJÍCÍCH V ČR 356 5.1. Vietnamci 357 Obsah 359 CÍLE 360 CO VÍME O VIETNAMU? 363

Více