Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Pracovní listy pro 6.ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Pracovní listy pro 6.ročník"

Transkript

1 Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Pracovní listy pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém projektu OPVK - Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vypracoval: kolektiv učitelů ZŠ a MŠ Jince.

2 ÚVOD Nově vzniklé materiály vytvořené v grantovém projektu OPVK jsou zaměřeny na realizaci všech průřezových témat ve výuce. Velký důraz je kladen na environmentální výchovu, dále na využití poznatků o vlasti a světě ve srovnání a posuzování s regionálními zvláštnostmi. Součástí pracovních listů a metodických příruček jsou i vytvořené aktivity na interaktivní tabuli, které přímo navazují na jednotlivé pracovní listy.

3 Seznam pracovních listů a metodických pokynů rozdělených podle průřezových témat Osobnostní a sociální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 1. Vodník ČJ PaedDr.J.Šmejkalová 4 2. Vyjmenovaná slova ČJ PaedDr.J.Šmejkalová 7 Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 3. Den lidských práv OV Mgr.O.Pospíšilová Den lidských práv D, OV Mgr.B.Vyskočilová Den evropské unie OV Mgr.O.Pospíšilová Památka obětí holocaustu D Mgr.B.Vyskočilová Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel OV Mgr.O.Pospíšilová 25 Environmentální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 8. Hydrosféra Z Mgr.J.Pilíková Měření průměrné denní teploty Z Mgr.J.Pilíková Atmosféra Z Mgr.J.Pilíková Podmínky života na Zemi Z Mgr.J.Pilíková Globální oteplování F Ing.J.Lysá Alternativní zdroje energie energie vody F Ing.J.Lysá 40 Mediální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 14. Co všechno je třeba k natočení filmu Inf, OV, RV Mgr.M.Obluková Grafický design Inf, OV, RV Mgr.M.Obluková 48

4 Pracovní list č. 1: VODNÍK balada Karla Jaromíra Erbena melodram Zdeňka Fibicha filmové zpracování 1. Stručně charakterizuj prostředí jednotlivých částí balady, kde se děj odehrává a jednající postavy. 2. Jaké základní lidské vztahy popisuje autor? 3. Odpověz na otázky Čím se dcera provinila? Co porušila? Jak byla potrestána? 4

5 4. V básni najdi a vypiš příklady: přímé řeči metafory: kontrastu: zastarávajících slov: trojí opakování: 5. Jaký druh rýmu je v první části a jaký ve třetí části? Vypiš příklady. 6. Ke kterému žánru má balada nejblíže? 7. Jak se nazývá literární prostředek u podtržených hlásek? Vyvalily se vlny zdola roztáhnuly se v širá kola a na topole podle skal zelený mužík zatleskal. 5

6 8. Charakterizuj postavu nadpřirozené bytosti (jak se jeví v první a jak ve čtvrté části). první část: čtvrtá část: 9. Po zhlédnutí filmu porovnej postavu vodníka Erbenova a vodníka filmového. 6

7 Pracovní list č. 2: VYJMENOVANÁ SLOVA 1. Doplň Zvířecí nesmysly M-š závodila s hlem-žděm na m-tině. Brz-čko nastane s-chravé počasí a hlemžď vezme do svého b-tu sl-zského sl-máka. S-kora zp-vala se s-čkem v hradní v- žce. S-sel s-čel na zm-ji, že mu v-s-pala zrní z ml-na. Kob-la s b-kem tančili v Přib-slavi v novém příb-tku. Hm-z se třp-til na slunci. V-žle si nacpalo do p-tle chm-ří a v-dra žv-kala s-rové tyčinky. 2. Vymysli příběh, kde se (uvnitř slova) bude psát pouze -y- Např. Nastaly sychravé časy. Myš už má své zásoby. Sýkorka spoléhá na našeho syna, co nasype dobrého. Budeme výskat na sáňkách a lyžích. Tak uplyne čas. 7

8 3. Slož báseň, aby v každém verši bylo 1 vyjmenované slovo a) př. Na naší mýtině zahoukal výr že malá myšička ztratila sýr. b) báseň zkus zazpívat na známou nebo svoji melodii 4. Napiš příběh (nebo jen 7 vět), aby v každé větě byla slova po 1 obojetné hlásce (po b, l, m, p, s, v, z), slovo podtrhni př. Byl jeden býk. Stále vzlykal, že nemá přátele. Jednou v noci se nachomýtl na mýtině. Potkal netopýra. A ten ho poslal do Ruzyně. Z vysoké výšky přiletěli milí ptáčci. Byly to sýkorky a doprovodily ho domů. 8

9 5. Chybějící slova (substantiva) nakresli V zimě ozobávají lůj. Letos pojedu na hory s novými. U vody nás obtěžoval bodavý. Po cestě se plazil. Z našeho vyrostl pěkný mladý muž. je naše největší sova. Zmrzlé zábradlí neolizuj. 6. K uvedeným výrazům napiš synonymum, které je vyjmenovaným slovem. potomek časně pražské letiště nevlídné počasí zpracovávat zuby jásat, křičet červenat se načechrávat peří zakopávat zvířecí rty čistit dům zvyk rostlina klisna existovat naříkat hlodavec žok, vak najedený neuvařený kácet 9

10 7. Z vyjmenovaných slov vypiš podstatná jména (po l, p, s) přídavná jména (po b, l, s) slovesa (po m, s, v, z) zájmeno (po m, v) příslovce (po z) 8. Utvoř příslovce k vyjmenovaným slovům bystrý pýcha sychravý 9. Vypiš vlastní jména z vyjmenovaných slov 10

11 10. Z vyjmenovaných slov vypiš: ptáky savce plže plazy rostliny 11. Doplň vhodné sloveso Nešťastný člověk pláčem, ale šťastné dítě radostí. Rodné město B. Smetany se Litomyšl. Květina bez vody. Petr nejraději značku Winterfresh. Zlatý prstýnek se nejvíce. Po špatném činu svědomí. Bojí se, a tak doma. Nad úkolem, ale často se. Sousedi už v novém domě. Hladový naprázdno, ale sytý jídlem. 12. Doplň do věty správné slovo mít mýt Až budu své auto, projedu celý kraj. nádobí mě moc nebaví. 11

12 visel vysel Dědeček nová semínka ředkviček. Na šňůře vypraný župan. vížka výška Kolem hradní létali ptáci. Letadlo slétlo z veliké. slintá slyne Naše obec velkým nalezištěm trilobitů. Malé batole, když mu rostou zoubky. bít být Už tu nechci déle, nelíbí se mi tu. svého psa může jen ubožák. sípat sypat Baví mě zrní slepicím. Po nastydnutí zas bude. pýcha píchá není dobrá vlastnost. Růže s trny hodně. nabít nabýt Válečným tažením král hodně majetku. Myslivec si zapomněl pušku. 12

13 Pracovní list č. 3.1: DEN LIDSKÝCH PRÁV 1) Keltští kněží 2) Starověký stát na Nilu 3) Starověká stavba tvaru jehlanu 4) Krutovláda 5) Písmo v Mezopotámii 6) Starověké náboženské centrum 7) 60 kusů 8) 12 kusů 9) Město v Mezopotámii, kde byla knihovna hliněných desek 10) Egyptské písmo Úkoly: 1) Vysvětli pojem (tajenka) 2) Jak si představuješ význam slova z tajenky? 3) Má nějaká omezení ( mantinely ) 4) Diskuse : principy, co nám umožňuje 13

14 Pracovní list č. 3.2: DEN LIDSKÝCH PRÁV 1) Muž podle bible 2) Lidé utiskovaní za 2.sv.války fašisty (národnost) 3) Potlačování určité rasy lidí 4) Základní právní nařízení 5) Deset božích přikázání 6) Základní kniha křesťanů 7) Lidé označovaní nesprávně jako cikáni 8) Stupňovitá stavba v Mezopotámii 9) Biblická postava muže stavícího loď 10) Jak se této lodi říkalo 11) Zimní církevní svátky 12) Biblická první žena Úkoly : 1) Najdi význam tohoto slova ve Slovníku 2) Diskutuj nad jednotlivými příklady tohoto chování 3) Má diskriminace nějakou spojitost se šikanou? - uveď příklady a jak se proti tomuto jednání bránit 14

15 Pracovní list č. 4.1: LIDSKÁ PRÁVA Nakresli si své právo DĚ T S K Á P R Á V A Právo žít v míru PRÁVO NA LÁSKU Právo na výživu Právo na vzdělání Právo na lékařskou péči PRÁVO na bezstarostnou hru Právo na jméno a národnost Právo na péči při postižení PRÁVO VŠE UŽÍVAT BEZ ROZDÍLU POHLAVÍ, RASY, NÁBOŽENSTVÍ, PŮVODU. 15

16 Pracovní list 4.2 Všem dětem

17 Pracovní list 4.3: ÚMLUVA o právech dítěte 1. Kdo se rozumí dítětem podle této Úmluvy? Kdo dohlíží na její dodržování? Doma... Ve světě Co se říká v předmluvě - preambuli tohoto dokumentu? Co se říká v článku 7 Úmluvy? Jak se zde mluví o osvojování dětí?

18 6. Co řeší článek 23 Úmluvy? V kterém článku je probíráno právo na vzdělání?... 8.Kdy byla Úmluva přijata, kdy byla podepsána Českou republikou, kolik má celý dokument článků a co znamená výraz nadzákonná norma? nadzákonná... 18

19 Pracovní list č.5: DEN EVROPSKÉ UNIE 1) Hlavní město Španělska 2) Bílá barva na naší vlajce symbolizuje. 3) Vlajka prezidenta republiky 4) Kaple nad níž jsou uloženy korunovační klenoty 5) Modrá barva na naší vlajce symbolizuje 6) Evropská měna 7) Vrcholný představitel republiky 8) Oblast v okolí Domažlic 9) Řeka protékající Prahou 10) Základní dokument státu 11) České platidlo 12) Naši severní sousedé (národnost) CO VÍŠ O TAJENCE? 19

20 Pracovní list č.6.1: INTERNETOVÉ ZDROJE Cílem těchto internetových stránek je poskytovat informace, dokumenty a další materiály o genocidě Židů a Romů za druhé světové války, o dějinách rasismu a antisemitismu. INTERNETOVÉ STRÁNKY holocaust.cz tak mají přispět k výchově proti rasismu, jehož projevy jsou bohužel v naší společnosti stále přítomné. Holocaust pronásledování a genocida Židů, Romů a dalších skupin, jež nacisté považovali za méněcenné patří k nejhrůznějším zkušenostem celých lidských dějin. A to nejen počtem zavražděných, ale též metodou vyhlazování, které bylo organizované za využití rozsáhlého byrokratického aparátu a moderních technických prostředků. Miliony mužů, žen a dětí byly bezcitně zavražděny ve jménu ideologie, která hlásala nadřazenost tzv. germánské rasy. 1. Najdi, co byl projekt Winton train v roce 2009, zadej toto spojení do vyhledavače Co znamená anglické slovo train? Zjisti základní informace o osobě pana Nicholase Wintona. 20

21 Pracovní list 6.2: KŘÍŽOVKA Winton train - znění motta akce 1.název písmene 2.počítačová síť 3.začátek závodu 4.nárok na něco 5.dovoz 6.opravná zkouška 7.právník 8.česká řeka 9.jihoamer. stát 10.dělenec a 11.druh květenství 12.sourozenec 13.angl. číst 14.chlapecké jméno 15.stav bez války Tajenka: 21

22 Pracovní list 6.3: SÍLA LIDSKOSTI Dosud se mělo za to, že z posledního Wintonova vlaku, který měl vyjet v září roku 1939 a který zastavila válka, nepřežilo žádné dítě. Není to pravda. Ruth Federmannová místo v Anglii skončila v tehdejší Palestině. Nyní tam má velkou rodinu a vlastní největší síť luxusních hotelů v zemi. Už našla další děti, jež tehdy rovněž seděly ve vlaku, a přestože jim štěstí 1. září nepřálo, nakonec přežily. Její příběh - ( pro společnou četbu + otázky) UPRCHLICE, HOTELIÉRKA Ruth se narodila jako Steklmacherová v roce Zatímco její rodina doma nepřežila válku, ona založila svou rodinu v Izraeli. Nyní má dvě děti, sedm vnuků a čtyři pravnuky. Do Čech se poprvé vrátila v roce 1990, a jezdí už pravidelně. Její matka pocházela ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku. Sama vypráví: Vím jen, že jsme přišli na nádraží, ale ani jsme se nedostali dovnitř. Proti nám chodili rodiče s dětmi a všichni nám říkali: Ten vlak nejede. A tak se Ruth s maminkou otočily také a jely zpátky domů na pražské Vinohrady, do Blanické ulice 26. Maminku to mrzelo, pro dceru to byla dobrá zpráva. Byla jsem ráda, že nikam nejedu, říká paní Ruth. Chtěla jsem totiž úplně jinam. Měla tehdy dvě možnosti, Anglii a Palestinu. Maminka byla pro tu první možnost, protože věděla, že dcera tam získá lepší vzdělání.ruth chtěla jet do Palestiny.Rozhodnutí, že Ruth musí odjet do ciziny padlo hned po Mnichovu. Měla jsem tetu v Tel Avivu a docela se mi tam chtělo. Byla jsem taky členkou jedné židovské sportovní organizace, ta mi trochu pomohla.tak jsem v dětském transportu odjela vlakem do Terstu. Pamatuji si, že nás bylo šestnáct. Celou cestu až do Itálie tam s námi jel gestapák. Pořád tam stál a nic neříkal,dva nebo tři dny, už nevím, jak dlouho jsme se tam trmáceli. Z Itálie pak pokračovali lodí Praha zůstala kdesi daleko. Ale zase ne tak daleko, protože Ruth stejně skoro jako každý tehdy věřila, že se dřív či později zase bez problémů vrátí. Že nebude tak zle si možná myslela i její matka. Zůstala doma i se starším synem, který byl od malička ochrnutý. Když dnes víme, co následovalo, je důvod až neuvěřitelný. Paní Steckmacherová věřila,že se jim nic nemůže stát,protože její zemřelý manžel byl za 22

23 první války rakouským důstojníkem, a tak si naivně myslela,že nacisté, kteří mají tak rádi uniformy a stále se ohánějí vojenskými tradicemi, nechají rodinu z úcty k vojákovi na pokoji. Ruth dorazila do Tel Avivu 4. prosince A tam začal její nový život, který se protáhl už navždy.to samozřejmě tehdy nemohla vědět. Zpočátku to tam vypadalo dokonce všelijak. Byli jsme tam cizí, to víte,že se mi stýskalo Všechno se změnilo, když se seznámila s mladým mužem, který přijel do Palestiny v roce Byl to německý Žid, který bojoval za občanské války ve Španělsku, potom tam dřepěl roky v internačním táboře. Vzali se. Měli jsme dohromady jeden kufr. To bylo všechno, co jsme měli Ale on měl hlavu. Bratři Federmannové, Jekutiel a Sammo, si v roce 1947 koupili penzion s jedenadvaceti pokoji.nacházel se v Tel Avivu přímo u moře. Jmenoval se Kate Dan. Jméno pro budoucí řetězec, který jednou bude nejstarší a největší v Izraeli, bylo na světě. Pár let to samozřejmě trvalo. Po mnoha letech přivedly hotely paní Federmannovou znovu do Prahy.A na místa, která důvěrně znala.bylo to v roce Železná opona padla a Izrael přestal být pro Československo nepřátelským státem. Díky tomu se mohly stát dvě věci najednou.přední hoteliéři se rozhodli, že svolají do Prahy kongres Mezinárodního hotelového svazu. A protože v jeho čele byl jako prezident Jekutiel Federmann, mohl přijet nejen on,ale i jeho manželka. Bylo to úžasné, šla jsem se podívat na ta místa. Prohlédla jsem si stavby, které projektoval otec. Byl totiž architekt a do své smrti v roce 1933 toho stihl opravdu dost, popisuje paní Ruth. Cesta do Prahy pro ni byla důležitá i z jiného důvodu. V té době se už zase začala zajímat o svou minulost. Než našla odvahu vracet se ke svým kořenům, uběhla celá desetiletí. Zpočátku totiž reagovala jako mnoho lidí, kteří vyvázli z holocaustu, zatímco jejich příbuzní v něm zahynuli. Zkusila se od minulosti odstřihnout, jako by žádná nebyla. Nechtěla jsem nic vědět. Zavřela jsem knoflíky jako u starého radia, říká teď. K minulosti se začala vracet před třiceti lety, když jí někdo přinesl rodokmen, aby ho zkusila doplnit.už od začátku věděla moc dobře, jak to bylo s maminkou a bratrem. Mám od ní pohlednici z Terezína. Pak to ustalo. Po válce jsem si dopisovala s přítelkyní v Praze, která mi řekla, že matka zahynula 19. října 1944 v Osvětimi, a bratr čtyři dni po ní. Protože rodinu už hledat nemohla, začala aspoň pátrat po dětech z posledního Wintonova vlaku, které už stejně jako ona nestačily kvůli válce odjet. Věděla, jak na to. 23

24 Moje teta měla tehdy v Praze dva byty a jeden půjčovala lidem od Wintona, aby v něm mohly přespávat rodiny z venkova, které přivezly děti na cestu do Anglie. A tak přes bratrance získala seznam, na kterém bylo padesát jmen. Byla to jen část posledního vlaku. Našla čtyři. Úkoly: Proč tento dětský vlak už z Prahy nemohl vyjet? Kolik v něm mělo jet dětí? Pozorně sleduj prezentaci Síla příběhu 24

25 Pracovní list č.7.1: Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel (18.duben) NIŽBOR 1) Při které řece se nachází Nižbor? 2) Jedná se o hrad či zámek? Vysvětli. 3) Jaký byl jeho původní název? 4) Kdo stavbu založil? 5) Kdy Keltové přišli na naše území? 6) Který keltský kmen to přesně byl? 7) Jaké svátky se z jejich doby dochovaly? 8) Dochoval se do dnešní doby též nějaký zvyk? 9) Jak se nazývala jejich hradiště? 10) Kněží byli nazýváni 11) Má označení Bójové přímý vztah se starobylým názvem Čech? 12) Co tě na expozici nejvíce zaujalo? 25

26 Pracovní list č.7.2: Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel (18.duben) NIŽBOR 1) Mezi jaké etnikum patří Češi, Slováci, Poláci 2) Na jihozápadě stř. Evropy žili po r. 500 př.n.l 3) Jejich jarní svátek dnes slavíme jako.. 4) Navršenému kamení a hlíně nad hrobem říkáme.. 5) Jak se říká keltským kněžím? 6) Z jaké jazykové skupiny vznikla většina současných evropských jazyků? 7) Město u Berouna, kde je expozice keltského osídlení. 8) Jak se říká keltským hradištím? 9) Jak se jmenují nádoby na popel zemřelých? 10) Který kmen vytlačil na přelomu letopočtu Kelty? CO VÍŠ O SLOVĚ Z TAJENKY? JAKOU SOUVISLOST MÁ SE ZÁMKEM V NIŽBORU? 26

27 Pracovní list č.8: HYDROSFÉRA Vodní obal Země se nazývá:.. Hydrosféru tvoří: Oceán a moře: (97% vody veškerá voda na Zemi) Souše: voda povrchová podpovrchová voda ledovce vodní pára voda v organismech atd. 1. Rozdělení vody -podle skupenství: -pevné- -kapalné -. -plynné - 2. Přiřaďte k sobě správné pojmy: A/ voda v atmosféře 1. salinita B/ oceán 2. Bajkal C/ mořská voda 3. Antarktida D/ zemětřesení 4. sníh, déšť, kroupy E/ řeka 5. tsunami F/ jezero 6. chov ryb G/ rybník 7. krasové jevy H/ podzemní voda 8. Pacifik I / led 9. meandry 27

28 3. Poznejte oceán: Název oceánu Rozloha [mil. km²] Vlastnosti 178,7 největší a nejhlubší 91,6 nejšpinavější 76,2 nejteplejší 14,7 nejchladnější Zdroj: Skokan, L. a kol.: Geografické tabulky. 2. vyd. Praha: Scientia, s. 8. ISBN

29 Pracovní list č. 9 MĚŘENÍ PRŮMĚRNÉ DENNÍ TEPLOTY Okamžitá teplota je teplota naměřené v daném okamžiku zjistíme pohledem na teploměr. Průměrná denní teplota je teplota, kterou vypočítáme z měření okamžité teploty v 7hodin, ve 14 hodin, ve 21 hodin-uvedeme údaj 2x. Hodnoty sečteme a vypočítáme aritmetický průměr naměřených hodnot dne. datum měření v 7h měření ve 14 h měření ve 21h měření ve 21h průměrná denní teplota Průměrné hodnoty porovnáme ve třídě po týdnu sledování. 29

30 Pracovní list č.10: ATMOSFÉRA 1. Co je atmosféra? Co je meteorologie? Které pojmy k sobě patří: podzimní rovnodennost zimní slunovrat nejdelší den den i noc trvají 12 začátek zimy začátek podzimu jarní rovnodennost letní slunovrat nejkratší den

31 4. Vyznač důležité rovnoběžky a pojmenuj podnebné pásy: 5. S pomocí atlasu urči, v jakém podnebném pásu leží: a) Praha. b) Maledivy.. c) Špicberky... d) Island.. e) Camberra. f) Sapporo 6. Podnebí je 31

32 Pracovní list č.11: PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI Vyjmenuj základní podmínky života na Zemi: Žhavé magma 2.Vulkán 3.Pevné skupenství vody 4.Oblak Kontinent 2. Klima 3. Uměle zbudovaná vodní cesta 4. Hvězdná soustava 5. Pravidelný vítr v Asii kontinent 2. okamžitý stav atmosféry 3. umělá vodní cesta 4. hvězdná soustava 5. pravidelný sezónní vítr

33 4. 1. Podzemní dutina-v krasovém jevu 2. Světová strana 3. Kosmické objekty 4. Značka našich elektrospotřebičů 5. Nejvyšší evropské pohoří 6. Rostlinstvo na Zemi

34 Pracovní list č.12: GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ V posledních letech se na naší planetě dějí zvláštní věci. Dochází k nejrůznějším přírodním katastrofám, které byly před několika desítkami let zcela neznámé. Tornáda bouří už i v České republice, některé oblasti jsou postiženy povodněmi, jiné katastrofálními suchy, na obou pólech tají ledovce. Země se ohřívá. Důvodem je globální oteplování. Průměrná teplota vzrostla o 0,6 C a oteplování se nadále zrychluje. Hlavní příčinnou je..(tajenka). Říká se mu skleníkový plyn. 0,6 +0,25 :5 +0,33-0, ,43-0,03 :2-0,5.3 :0,5-0,05 0,31 0,6 1 0,25 0,9 0,1 0,5 0,07 0,85 1,5 0,2 0,17 3 A B Č D E H I L O T U X Ý 34

35 Tento plyn vzniká spalováním fosilních paliv ropy, zemního plynu a uhlí, hromadí se v atmosféře a mění ji na obří skleník zadržující teplo. Dalším skleníkovým plynem je metan, největší podíl na něm má chov dobytka a pěstování rýže Dále se uvolňuje třeba z (SUDOKU) Do každého řádku, sloupce a menšího čtverce doplňte číslice od 1 do 9 tak, aby se neopakovaly. Sudoku má jen 1 řešení. Tajenku po dosazení písmen přečtete v tmavším sloupci O Á Ů M E K Č L R Dalším skleníkovým plynem je freon. Do atmosféry se dostává z chladících zařízení, hasicích přístrojů, sprejů 35

36 Překvapivě hlavním skleníkovým plynem je vodní pára, ale její množství v atmosféře lidská činnost neovlivňuje. I oteplování planety je částečně přirozený vývoj, ale vlivem lidské činnosti se oteplování urychluje. Tím, jak roste množství oxidu uhličitého v atmosféře, tím roste i průměrná teplota. V České republice je průměrná roční teplota (290,5 : 83 = ) C, Vědci předpokládají, že v roce 2100 bude asi o 3 C vyšší. Očekává se, že vyšší teploty povedou k dalším klimatickým změnám, zvedání hladin oceánů, někde budou povodně, jinde katastrofální sucha, čekají nás vlny veder, hurikány. Může dojít vlivem globálního oteplování k nástupu doby ledové? Někteří vědci se domnívají, že může. Golfský proud přináší na Evropský kontinent teplo. Pokud by došlo k zastavení Golfského proudu, nastane u nás velmi studené klima. To může ovlivnit i lehčí sladká voda z tajících ledovců 36

37 Ještě v roce 1950 dosahoval led v Severním ledovém oceánu tloušťky (207,7 : 67 = ) m, dnes už jenom (86,4 : 48 = ) m. Tyto změny pociťují nejen lední medvědi, ale i tuleni, sobi a další živočichové. Poslední doba ledová byla před lety a trvala několik století. Jak můžeme zpomalit oteplování naší planety? Určitě úsporou..(tajenka) Zdroj elektrického napětí 5. Střelka kompasu 2. Nevodiče 6. Látky, které vedou el.proud 3. Jiskrový elektrický výboj 7. Fyzikální veličina měřená ve 4. Fyzikální veličina se značkou I voltech 37

38 Ke snížení skleníkových plynů v atmosféře přispěje i využívání obnovitelných zdrojů energie, jako je energie Slunce, větru, vody nebo biomasy. Pomůže i omezení kácení lesů, které přeměňují oxid uhličitý pomocí fotosyntézy. Použité zdroje: cs.wikipedia.org 38

39 OTÁZKY : 1) Proč dochází ke globálnímu oteplování? 2) Jaké jsou důsledky oteplování planety? 3) Které plyny jsou skleníkové? 4) O kolik metrů se zmenšila tloušťka ledu v Severním ledovém oceánu za posledních 50 let? 5) Jak Golfský proud ovlivňuje podnebí v Evropě? 6) Které lidské činnosti nejvíce přispívají k oteplování planety? 7) Jak můžeme globální oteplování zastavit nebo zpomalit? 39

40 Pracovní list č.13: ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ENERGIE VODY Využití energie vody má u nás dlouholetou tradici. Malé vodní elektrárny bývaly téměř na každém jezu. Sloužily nejrůznějším lidským činnostem, poháněly vodní kola u mlýnů, pil, hamrů. Výskyt vody na Zemi je mnohem vyšší než na ostatních planetách, proto se z vesmíru jeví modrobílá bílá od vodní páry, modrá od vody. Bez vody by život nebyl možný. V České republice nejsou přírodní podmínky pro budování vodních elektráren.. 40

41 1,94 + 3,7 = 63,2 4,86 = 6. 5,7 = 46,4 : 10 = 5,5. 3,6 = 0,95 : 5 = 11,1 : 1,5 = 4,64 58,34 5,64 7,4 19,8 14,6 0,19 1,908 34,2 2,31 Á D I Í L M N Ř E O Naše řeky mají (tajenka) a nedostatek vody. Proto vodní elektrárny vyrábí poměrně malé množství energie g (kg) 0,75 m (dm) 3,6 hl ( l ) 75 cm (m) 1,56 t (kg) 3600 s ( h ) 1,5 min (s ) 0,9 m (mm) 7,5 A 15,6 M 90 Á 1 P 900 D 1560 S 360 L 0,75 Ý 41

42 Víte že : - jádra komet obsahují vodu a podle jedné z teorií jí přinesly na Zemi? - rostliny obsahují ( 243 : 2,7 ) %, lidské tělo asi ( 270 : 4,5 ) % vody, (190 : 9,5 ) % ztráta je již smrtelná? - povodeň v roce 2009 byla třetí nejhorší katastrofa v novodobé historii České republiky? Vyžádala si ( 78 : 5,2 ) lidských životů a škody přesahovaly ( 95,2 : 17 ) miliard Kč. Většina vodních elektráren u nás je vystavěna na Vltavě, kde tvoří vltavskou kaskádu, patří sem..,.., Lipno, Slapy a další : :9 : A D Í K L M O R Ř Ý Mezi 7 největšími divy České republiky je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, má největší spád a největší výkon. 42

43 Vodní elektrárny mají : - energetický - vodohospodářský - ekologický význam. Vodní elektrárny neznečišťují ovzduší, nedevastují krajinu těžbou a dopravou surovin, jsou bezodpadové, nezávislé na dovozu surovin a jsou bezpečné. Představují levný zdroj energie. Používají se hlavně ve špičkách během pracovního dne, kdy je zvýšená spotřeba elektrické energie. Určitou nevýhodou vodních elektráren je nutnost zatopení velkého území a tím i značná cena a čas výstavby. Přehradní hráze brání menším povodním, ale i běžnému provozu na řece a musí se budovat plavební komory. Ale přehrady slouží i jiným účelům: pro rekreaci, rybolov, jako zdroj pitné vody. Energie vody je nejvýznamnější zdroj energie. 43

44 1) Nejmenší částečka látky 2) V = 3) Jednotka času ( 60 s) 4) Záporně nebo kladně nabitý atom 5) H 2 O 6) Samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice látky druhé 7) Hmotnost 1 cm 3 látky 8) Základní jednotka délky 9) Dva a více atomů je.. 10) Přitahuje železné předměty 11) g = gravitační. 44

45 OTÁZKY: 1) Jaké jsou výhody vodních elektráren? 2) Jaké jsou nevýhody vodních elektráren? 3) Víš, co znamená alternativní a obnovitelný zdroj energie? 4) Kdy hlavně se používá elektrická energie z vodních elektráren? 5) Která elektrárna u nás má největší výkon a spád? 6) Jaké vodní elektrárny znáš? 7) K čemu můžeme použít energii vody nebo přehrad? 8) Znáš písničky, pohádky nebo filmy, které mají v názvu vodu? Napiš je. 9) Jak se mohla dostat voda na Zemi? 45

46 Pracovní list č.14: CO VŠECHNO JE POTŘEBA K NATOČENÍ FILMU Představte si, že sedíte doma před televizí. Do vašeho DVD přehrávače jste vložili film a hodinu a půl se u něj dobře bavíte. Protože se vám film moc líbil, půjčíte ho několika kamarádům. Těm se také velmi líbil. Líbil se i vašim rodičům a všichni ho chtějí zase půjčit svým známým a dalším kamarádům atd. atd. Tak si ho všichni vypálili, někteří si ho stáhli z internetu. Ale koupili jste si ho jen vy. Ostatní za film nezaplatili ani korunu. Napadlo vás někdy, co všechno muselo proběhnout, než jste se mohli na film podívat a co všechno museli tvůrci filmu zaplatit, než ho natočili? První, co musí režisér mít, je dobrý (vylušti) ÁNŘSÉC. To je tedy první věc, za kterou se musí zaplatit. Producent musí společně s režisérem vytvořit celkový rozpočet filmu a peníze na film sehnat nebo si je půjčit. Pak se může vytvořit ÝVOLIFM TÁBŠ a najmout všechny potřebné lidi. Vylušti, kteří to jsou a slova vypiš. 46

47 Čím dál častěji jsou potřeba ( ) ( ) pro tvorbu nejrůznějších ( ) ( ). Klíč (háčky a čárky si přidej, kde je potřeba): A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Co všechno je potřeba k natočení filmu Určitě přijdete na spoustu dalších lidí, kteří pomáhají při profesionálním natáčení filmu jako asistent režiséra,. Teď přejdeme k technickému vybavení. Sami jistě přijdete na to, co je pro natočení filmu nezbytné. Vyjmenujte alespoň tři věci:... Další potřeby pro samotnou výrobu jednotlivých titulů se mohou diametrálně lišit podle zaměření filmu, nároků tvůrců na realizaci jednotlivých scén, lokací (např. natáčení v chráněných památkách), ateliérů, dekorací, digitálních efektů, nutnosti cestování po světě apod. Nemalé jsou též náklady na dokončovací práce v laboratořích (střih, hudba, zvuk, apod.). Film je konečně hotov. Co je třeba ještě udělat, aby na něj někdo šel do kina? Vyrobit potřebné množství kopií pro jednotlivá kina a země, případně nadabovat a samozřejmě reklama. Honoráře: je třeba zaplatit nejen celý filmový štáb - režiséra, kameramana, zvukaře, výtvarníky, maskéry, kostyméry, tvůrce speciálních efektů a mnoho dalších, ale také herce hlavních, vedlejších či epizodních rolí stejně jako komparsisty a v neposlední řadě také samotné producenty. Kulisy, kamerový jeřáb, stativ, světla-reflektory, filmový skener, střižna, zvukové studio. 47

48 Pracovní list č.15: DESIGN Cílem designu je co nejúčelněji propojit funkční a estetickou složku navrhovaného předmětu. Ve velké míře při tom využívá nové materiály a technologie. Termín design může označovat jak činnost, při které určitý produkt vzniká, tak výsledný produkt této činnosti. Podle oborů, ve kterých se design uplatňuje, rozlišujeme: průmyslový design - specifická forma umění, promítnutá do komerční (spotřebitelské) sféry. Pro každou dobu byly samozřejmě typické jiné materiály a jiný styl - což už samo o sobě pomáhalo definovat design té či oné doby. grafický design webdesign vzhled webové stránky módní design oblečení a textilie floristický design květinová výzdoba pro různé příležitosti, způsob vazby kytic experience design se snaží vytvářet smysluplnou zkušenost. Přístup "experience design" kombinuje design v nejrůznějších rozměrech (včetně času), všech 5 smyslů, interaktivitu, stejně jako smyslové vnímání uživatelů a emocionální kontext. Tento přístup se netýká jen digitálních médií, ale jakéhokoliv média. environmental design vytváří design tak, aby byl v souladu a symbióze s okolním prostředím, týká se především architektonických děl, ovlivňuje výběr technologií i materiálů I design má svá určitá vnitřní pravidla, aby jeho umění nespělo ke kýči. Pro tvorbu designu je nutné se naučit i ta nejrutinnější pravidla pro osvojení jeho nepsaných zákonů. Naučíme-li se 48

49 dobře chápat vnitřní záležitosti např. grafického designu, může naše výtvarná fantazie vyváženě narušovat daná pravidla a tím rozšiřovat spektrum výtvarného umění. Design vidíme v každém výrobku, ve všech věcech kolem nás. Je to vlastně vzhled výrobku, který by měl být v souladu s funkcí a funkčností výrobku a v průběhu staletí se samozřejmě měnil jak díky technickému a technologickému pokroku, tak i podle módy. To si můžeme ukázat třeba na proměnách telefonu. Již v druhé polovině 19. století získával design výrobků své důležité místo a pomáhal zákazníkům snadněji identifikovat značku. Pro pochopení správného fungování designu výrobků a použití designu v reklamě poslouží nejlépe (učebnicové) příklady společností, které dokonce zašly daleko za hranice designu. Jejich výrobky nejenom přímo odkazovaly na výrobce a svou značku, ale navíc byly i synonymem své doby, životního stylu, popřípadě luxusu. Jmenujme jeden příklad (pravděpodobně ten nejzářnější) za všechny - společnost Coca Cola. Dalšími takovými výrobci jsou například Nivea nebo Shell. Zde se nám přímo prolíná design produktu se svou značkou (typická coca-cola lahev, plechová krabička tmavě modré barvy). Dalším takovým výrobkem je například typický tvar chladiče u automobilů značky Mercedes. 49

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 13 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 13 název č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Planeta Země, svět na mapě - povrch V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o časových

Více

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Metodická příručka pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme.

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. Práce s počítačem 1. MOTIVAČNÍ KURZ 2. POČÍTAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název č. 14 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a ostatní kraje ČR V pracovních listech

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 žák charakterizuje na elementární úrovni vesmír a sluneční soustavu objasní postavení Slunce a planet sluneční soustavy ve vesmíru srovnává podstatné vlastnosti

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

HYDROSFÉRA. Opakování

HYDROSFÉRA. Opakování HYDROSFÉRA Opakování Co je HYDROSFÉRA? = VODNÍ obal Země Modrá planeta Proč bývá planeta Země takto označována? O čem to vypovídá? Funkce vody Vyjmenujte co nejvíce způsobů, jak člověk využíval vodu v

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

1. Holocaust 2. Holocaust zvolené téma. 4. Cílová skupina. 6. Vyjadřovací prostředky 7. Projekt jednotlivé části: 10. Dokumentační fotografie

1. Holocaust 2. Holocaust zvolené téma. 4. Cílová skupina. 6. Vyjadřovací prostředky 7. Projekt jednotlivé části: 10. Dokumentační fotografie Holocaust Vnímáme minulost? Mezioborový výukový projekt Lucie Pištěková OV/VV 5. ročník Koncept projektu 1. Holocaust 2. Holocaust zvolené téma 3. Umělecko vzdělávací cíl 4. Cílová skupina 5. Délka projektu

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

VY_32_INOVACE_Z1204. Severní Evropa přírodní poměry. Mgr. Dagmar Petřková

VY_32_INOVACE_Z1204. Severní Evropa přírodní poměry. Mgr. Dagmar Petřková Kód materiálu Název materiálu Severní Evropa přírodní poměry Datum 1. 4. 20111 Anotace Autor Jazyk Pracovní list určený pro skupinovou práci žáků s textem, mapami a vyhledáváním informací na webu. Podporuje

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 1.stupně ZŠ Prvouka Pracovní listy pro žáky ZŠ 1.ročník Tento výukový materiál je součástí metodiky a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku prvouky

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08 Název: Oblast: Autor: Číslo: Stručná anotace: Jižní Asie Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_08 Pracovní list do zeměpisu 7. ročníku pro samostatnou práci žáků, žáci pomocí atlasu vyhledají

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT SLONÍ SPRCHA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT SLONÍ SPRCHA aktivita VODA ANOTACE: Žáci si prostřednictvím aktivity uvědomí význam vody v přírodě a důsledky, které plynou z jejího nedostatku. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY: člověk a jeho svět PRŮŘEZOVÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.1 Rozbor uměleckého a neuměleckého

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Martin Svoboda, IV. B

Martin Svoboda, IV. B Martin Svoboda, IV. B Obecné vymezení Regiony v blízkosti zeměpisného pólu Místa za polárním kruhem (vymezen rovnoběžkami 66 33 severní a jižní zeměpisné šířky) Severní polární oblast = Arktida Jižní polární

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE Materiál pro domácí VY_03_Z6E_52 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovců cíl analyzovat činnost ledovců - rozlišit typy ledovců a rozdíl v jejich činnosti - důležitým modelačním prvkem - ve vysokých horách horské ledovec, pevninské ledovce (ledové

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE - průtočné, přílivové a přečerpávací elektrárny, vodíkový palivový článek (interaktivní tabule)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE - průtočné, přílivové a přečerpávací elektrárny, vodíkový palivový článek (interaktivní tabule) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE - průtočné, přílivové a přečerpávací elektrárny, vodíkový palivový článek (interaktivní tabule)

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA 5.4. 5.4.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: Vyučovací předmět Přírodověda vychází

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více