Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory"

Transkript

1 ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années. Après les déjeuners-débats avec le Président Zeman et le Premier Ministre Sobotka, l année sera couronnée par la signature d un nouvel accord de coopération par nos deux premiers ministres lors du Forum économique franco-tchèque du 9 décembre. Notre présence ici a encore de belles perspectives d avenir. 21 Nous saluons à ce titre l excellente coopération avec les services de l Ambassade et la généreuse hospitalité de notre Ambassadeur au Palais Buquoy. Et nous réjouissons de vous retrouver lors des nombreuses activités prévues pour vous : visitez le web! Cordialement Drazí přátelé, francouzská přítomnost v České republice je zřetelná: zaměstnanců a za posledních sedm let v průměru každý třetí týden vstupuje na český trh jedna nová společnost. Letošní rok, kdy jsme se na debatním obědě měli možnost setkat jak s prezidentem Zemanem, tak premiérem Sobotkou, úspěšně završí podpis nové dohody o spolupráci na Francouzsko-českém ekonomickém fóru, které se uskuteční 9. prosince. Naše zdejší přítomnost má pěkné vyhlídky do budoucna. ACTUALITÉS / AKTUALITY 04 Économie France RT / Ekonomika Francie ČR 06 Actualités juridiques / Právní aktuality 06 Sociétés membres / Členské společnosti VIE DE LA CHAMBRE / ZE ŽIVOTA KOMORY 08 Déjeuner-débat / Debatní oběd: Miloš Zeman 09 Déjeuner-débat / Debatní oběd: Bohuslav Sobotka 10 La CCFT au diapason avec l actualité politique de l automne / FČOK sladila krok s politickými událostmi podzimu 14 Nouveaux membres / Noví členové 18 Beaujolais nouveau & Svatomartinské 19 Agenda des événements / Kalendář akcí 20 HR Strategy Club 20 Club PME / Klub MSP 21 Speed business meeting Olomouc 21 Rendez-vous avec les nouveaux membres / s novými členy APPUI AUX ENTREPRISES / PODPORA PRO PODNIKY 12 Pavillon France au Salon international de construction mécanique / Francouzský pavilon na MSV FOCUS SUR L ÉNERGIE / ZAOSTŘENO NA ENERGETIKU 16 Le futur du nucléaire tchèque au sein de l Europe verte / Budoucnost české jaderné energie v zelené Evropě AGENDA CULTUREL / KULTURA 22 Velmi si ceníme vynikající spolupráce s francouzskou ambasádou a velkorysého přijetí pana velvyslance v Buquoyském paláci. Těšíme se na setkání s Vámi na některé z našich nadcházejících akcí, podívejte se na náš web! Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory Srdečně Váš Constantin Kinský Président de la Chambre de commerce franco-tchèque Předseda Francouzsko-české obchodní komory Comité de rédaction / Redakční rada: Jaroslav Hubata-Vacek,, Fabrice Martin-Plichta Ont collaboré à ce numéro / Na čísle spolupracovali: Fabrice Martin-Plichta, Linda Salajková, Lucie Zralá, Marta Wallenfelsová Traductions / Překlady: Relecture / Korektury:, Marta Wallenfelsová, Béatrice Mohedano-Bréthes Couverture / Obálka: FČOK Contact publicitaire / Obchodní kontakt: Jaroslav Hubata-Vacek, Abonnements / Předplatné: Atelier graphique / Grafické studio: Symbiont Impression / Tisk: TISKAP s.r.o., Tirage / Náklad: 3000 exemplaires / 3000 výtisků Registrační číslo MK ČR E Les opinions exprimées dans les articles externes ne reflètent pas forcément l opinion de la rédaction ni celle de la CCFT. / Názory vyjádřené v otištěných externích článcích nevyjadřují nutně názor redakce ani FČOK. Chambre de commerce franco-tchèque Francouzsko-česká obchodní komora IBC, Pobřežní 3, Praha 8 Tel. : Fax: Internet : CONTACT 74 DÉCEMBRE 2014 FÉVRIER 2015 / PROSINEC 2014 ÚNOR

2 ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE /13 10/13 La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Production mensuelle des véhicules en RT Měsíční produkce osobních aut v ČR (ks) 11/13 12/13 Balance du commerce extérieur Bilance zahraničního obchodu 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 fr 08/14 cz 09/14 ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR LE TRI DES ORDURES MÉNAGÈRES NE PROGRESSE PLUS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V ČR SE JIŽ NEZLEPŠUJE Balance des commodités / Bilance komodit Commerce extérieur (sans les commodités) / Zahraniční obchod očištěný o komodity Commerce extérieur / Zahraniční obchod (mld CZK) FOTO: NEBUĎTE LÍNÍ, TŘIĎTE ODPAD! /08 08/10 08/12 08/14 Production industrielle et commandes Průmyslová výroba a zakázky 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % Industrie / Průmysl Commandes industrielles de l étranger / Průmyslové zakázky ze zahraničí Commandes industrielles / Průmyslové zakázky 01/07 06/07 11/07 04/08 09/08 02/09 07/09 11/09 05/10 10/10 03/11 08/11 01/12 06/12 11/12 04/13 09/13 02/14 07/14 11/14 Les statistiques de la production industrielle et du commerce extérieur des mois estivaux ont étés influencés par les congés collectifs et par le passage à la production du nouveau modèle de Škoda Fabia. L absence de production du mois d août a été compensée par une augmentation significative de septembre, ce qui est confirmé par les statistiques. En août, seulement voitures ont été produits contre en septembre. Les résultats dans les mêmes mois de 2013 ont été 96, respectivement 99 milles voitures. La montée continue de nouvelles commandes dans tous les domaines d industrie indique des tendances positives pour des mois à venir. Des influences extérieures représentent un risque considérable, qui pourrait ralentir la production tchèque. La croissance prévue de l industrie tchèque est de 3,9 % pour cette année et 3,1 % pour Celozávodní dovolené a přechod na nový model Fabie zahýbaly letními statistikami průmyslové výroby a zahraničního obchodu. Srpnový výpadek produkce byl kompenzován výrazně lepším růstem v září. A statistiky dávají tomuto argumentu za pravdu. Zatímco v srpnu bylo vyrobeno jen 75 tis. aut, za září vyjelo z továren 119 tis. nových vozidel. Vloni tomu bylo ve stejných měsících 96 tis., resp. 99 tis. Pokračující růst nových objednávek v celém průmyslu naznačuje prozatím příznivý vývoj pro následující měsíce. Významné riziko však představuje vnější prostředí, které by tuzemskou výrobu mohlo utlumit. Letos čekáme růst průmyslu o 3,9 %, v příštím roce pak o 3,1 %. Les Tchèques ont produit en 2013, 307 kg d ordures ménagères, soit moins que la moyenne européenne, mais n ont trié que 43 kg, également en-dessous de la moyenne. Si ce dernier chiffre représente trois fois plus qu en 2002, il est en baisse par rapport au début de la décennie. Malgré une campagne publicitaire sous le motto «Ne soyez pas faignants, triez vos ordures» et l augmentation des conteneurs de tri, les Tchèques ne parviennent à trier davantage que 14 kg de papier, 11 kg de verre et 10 kg de plastiques. V roce 2013 vyprodukoval průměrný Čech 307 kg odpadků z domácnosti, což je méně než evropský průměr. Avšak vytřídil pouhých 43 kg, což je také pod průměrem EU. Druhé z čísel se od roku 2002 ztrojnásobilo, od roku 2010 však klesá. V současné době probíhá reklamní kampaň s heslem Nebuďte líní, třiďte odpad!, počet kontejnerů na tříděný odpad stále stoupá a průměrný Čech ročně vytřídí 14 kg papírů, 11 kg skla a 10 kg plastů. ENTREPRENDRE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE DEVIENT PLUS FACILE, SELON LA BANQUE MONDIALE La République tchèque s est rangée à la 44 e place du classement de «Doing Business 2014» réalisé par la Banque mondiale, trois échelons de mieux que l année précédente. Elle a été néanmoins dépassée par la Slovaquie et la Pologne, ainsi que la Bulgarie et la Géorgie. Elle s est en particulier améliorée dans trois des dix critères utilisés. La création d entreprise a été simplifiée, surtout par la baisse du capital exigé, l intro- 4 DÉCEMBRE 2014 FÉVRIER 2015 / PROSINEC 2014 ÚNOR 2015 CONTACT 74

3 ACTUALITÉS AKTUALITY duction du nouveau Code civil a renforcé l application du droit et l accès aux prêts a été, en théorie, facilité. SVĚTOVÁ BANKA: PODNIKÁNÍ V ČR JE SNAZŠÍ V žebříčku Světové banky Doing business 2014 se Česká republika umístila na 44. příčce a ve srovnání s loňským rokem si o tři místa polepšila. Přesto ji předstihlo jak Slovensko a Polsko, tak Bulharsko a Gruzie. Česko se zlepšilo zejména ve třech hodnocených kritériích. Zakládání nových společností je jednodušší díky snížení požadovaného kapitálu a zavedení nového Občanského zákoníku. Teoreticky mají mít podniky lepší přístup k půjčkám. VERS LA CRÉATION DE ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Afin de conserver l attractivité de la République tchèque pour les investisseurs suite à la baisse des subventions de l Etat de 40 à 25 % du montant de l investissement imposée par la Commission européenne, le gouvernement Sobotka envisage la création de cinq zones économiques spéciales aux conditions fiscales avantageuses. Les aides à la création d emplois devraient également être étendues aux centres appels et aux data centers, jusqu alors écartés. De plus, davantage de régions devraient pouvoir demander des aides à la création d emplois. NOVELA ZAVEDE ZVLÁŠTNÍ EKONOMICKÉ ZÓNY V ČR Pro zachování atraktivity České republiky pro zahraniční investory po snížení maximální výše veřejné podpory ze 40 na 25 % podle pravidel Evropské komise, zvažuje Sobotkova vláda zavedení pěti zvláštních ekonomických zón s výhodnými daňovými podmínkami. Podpora vzniku nových pracovních míst by se tentokrát měla týkat i call center a datových center. Více regionů také bude moci žádat o příspěvek na pracovní místo. LA MOITIÉ DES EXPORTATIONS TCHÈQUES FINISSENT DANS LES QUATRE PAYS VOISINS. L Allemagne, la Slovaquie, la Pologne et l Autriche ont été les destinataires de 46,5 % des exportations tchèques réalisées en Le grand voisin occidental a absorbé à lui seul 61 % de l export vers les pays voisins, ce qui représente 28,6 % du commerce extérieur tchèque. Cette part se maintient à un niveau élevé, même si les échanges avec la Chine, la Russie et l Ukraine ont connu les plus fortes croissances entre 2005 et La part des exportations vers ces trois pays est passée de 7,4 % à 11,1 %. POLOVINA ČESKÉHO EXPORTU SMĚŘUJE DO SOUSEDNÍCH ZEMÍ Německo, Slovensko, Polsko a Rakousko jsou cílem 46,5 % českého exportu za rok Jen velký západní soused pojmul 61 % zboží vyvezeného do sousedních zemí, což představuje 28,6 % českého zahraničního obchodu. Tento podíl se drží na velmi vysoké úrovni, přestože obchodní výměna s Čínou, Ruskem a Ukrajinou zažila nejrychlejší růst v letech 2005 až Vývoz do těchto tří zemí tehdy stoupl ze 7,4 % na 11,1 %. LA MOITIÉ DE L INDUSTRIE TCHÈQUE EST DÉTENUE PAR DES CAPITAUX ÉTRANGERS En 2012, les entreprises contrôlées par des capitaux étrangers ont réalisé 58,9 % du chiffre d affaires total de l industrie en République tchèque. La valeur ajoutée créée par ces entreprises (501 mds CZK, 20 mds ) représente exactement la moitié de celle créée par l ensemble du secteur. Elles emploient par ailleurs 45,1 % du nombre total d employés du secteur secondaire (soit personnes). Les entreprises détenues par des sociétés de pays de l Union européenne dominent à 80 %, celles d Allemagne pesant à elles seules 30 % des différents critères. ZA POLOVINOU ČESKÉHO PRŮMYSLU STOJÍ ZAHRANIČNÍ KAPITÁL V roce 2012 společnosti kontrolované zahraničním kapitálem vytvořily 58,9 % celkového obratu průmyslu v České republice. Přidaná hodnota vytvořená těmito společnostmi (501 mld. Kč, 20 mld. ) představuje přesně jednu polovinu přidané hodnoty průmyslového sektoru. Tyto společnosti zaměstnávají 45,1 % všech pracovníků v průmyslu, tj. 546 tisíc osob. Mezi společnosti se zahraničním kapitálem převládají s 80 % majitelé z Evropské unie, z toho celých 30 % tvoří Německo. LES SUPERMARCHÉS PEUVENT DONNER LES ALIMENTS PLUS SIMPLEMENT Lorsqu un supermarché ou un producteur veulent offrir gratuitement des aliments aux organisations caritatives ou aux personnes désavantagées, ils doivent payer un impôt. Cet impôt est souvent la seule raison pour jeter ces aliment plutôt qu en faire un don. A partir de décembre, l État va permettre que la base pour les impôts ainsi que l impôt lui-même vont être proches de zéro, comparé au 15 % actuels. L initiative pour ce changement de TVA est au programme Que vous envisagiez de pénétrer de nouveaux marchés ou de simplifier vos opérations, nous vous proposons un QuickStart. TMF Group est un prestataire international qui fournit des services à forte valeur ajoutée à ses clients opérant ou investissant à l échelle mondiale. En République tchèque, nous offrons des services de tenue de comptabilité, de RH et de gestion des paies et de secrétariat juridique de la plateforme Business pour la société et a été soutenue également lors de la Collecte nationale alimentaire, qui a eu lieu le samedi 22 novembre au plus de 380 endroits à travers la Tchéquie. SUPERMARKETY A FIRMY DARUJÍ NEPRODANÉ JÍDLO SNADNĚJI Daň z darovaných potravin, kterou musí nyní české supermarkety a výrobci potravin platit, je důvodem, proč se často zdráhají potraviny darovat například charitě nebo sociálně slabým, a raději jídlo vyhazují. Od prosince Stát firmám umožní, aby základ daně v případě darovaných potravin byl blízký nule nebo zcela nulový, DPH tak bude zanedbatelná, namísto současných 15 %. Iniciativa za změnu u DPH je dlouhodobě na programu neziskové platformy Byznys pro společnost a kampaně v rámci charitativní Národní potravinové sbírky, jejíž druhý ročník proběhl v sobotu 22. listopadu 2014 na více než 380 místech po celém Česku. tmf-group.com/czech QS ad fr.indd 1 CONTACT 74 DÉCEMBRE 2014 FÉVRIER 2015 / PROSINEC 2014 ÚNOR /22/2014 4:34:02 PM

4 ACTUALITÉS JURIDIQUES PRÁVNÍ AKTUALITY La rubrique a été réalisée par / Rubriku připravila: Advokátní a patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol. AMENDEMENT DU CODE CIVIL EN COURS DE PRÉPARATION Le Ministère de la Justice de la République Tchèque prépare un amendement important du nouveau Code Civil en vigueur depuis le 1 er janvier Dans le cadre des préparations, le public professionnel ainsi que les représentants des chambres des professions juridiques et des associations commerciales seront invités à participer aux débats. PŘIPRAVOVANÁ NOVELIZACE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Ministerstvo spravedlnosti ČR připravuje rozsáhlejší novelizaci nového občanského zákoníku účinného od V rámci přípravných prací osloví odbornou veřejnost včetně reprezentantů komor a sdružení právnických profesí a podnikatelských asociací a přizve je k účasti v pravidelných diskusních setkáních. ABAISSEMENT DU PLAFOND POUR LES PAIEMENTS EN LIQUIDE Le Parlement de la République Tchèque a adopté l amendement de la loi sur la limitation des paiements en liquide. On entendra par paiement toute remise ou tout transfert de moyens financiers à l autre partie ; le plafond actuel de CZK, au-delà duquel le paiement doit être effectué par virement, est abaissé à CZK. SNÍŽENÍ MAXIMÁLNÍHO LIMITU PRO PLATBY V HOTOVOSTI Parlament ČR schválil změnu zákona o omezení plateb v hotovosti. Platbou bude jakékoli předání nebo převedení peněžních prostředků druhé straně, přičemž se snižuje limit, od kterého je nutno provést platbu bezhotovostně, ze stávajících Kč na Kč. MISE EN PLACE DU TROISIÈME TARIF DE TVA Le Parlement de la République Tchèque a approuvé la mise en place du troisième tarif de TVA de dix pourcents. Ce tarif sera applicable dès l année prochaine et concernera les livres, les médicaments (y compris les médicaments vétérinaires) et la nourriture pour nourrissons. Actuellement sont en place le tarif de base de 21 % et le tarif réduit de 15 %. ZAVEDENÍ TŘETÍ SAZBY DPH Parlament ČR schválil zavedení třetí, desetiprocentní sazby DPH. Sazba má platit od příštího roku a vztahovat se bude na knihy, léky (včetně veterinárních) a kojeneckou výživu. V současné době platí základní sazba 21 % a snížená 15 %. AUGMENTATION DU SALAIRE MINIMUM Dès le 1 er janvier 2015, le tarif de base du salaire minimum, qui est actuellement 50,60 CZK/h (soit CZK/mois), augmentera à 55 CZK/h (soit CZK/mois). Le nouveau tarif sera applicable à tous les salariés ayant conclu un contrat de travail, une convention de mission ou une convention de travail partiel. ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY Od dojde ke zvýšení základní sazby minimální mzdy na 55 Kč za hodinu (dosud z 50,60 Kč za hodinu), resp. na Kč za měsíc (dosud Kč za měsíc). Nové minimální sazby budou platit pro všechny zaměstnance vykonávající práci na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. AMENDEMENT DE LA LOI SUR L ASSURANCE DES ACCIDENTS DES SALARIÉS Le législateur a de nouveau rapporté l entrée en vigueur de la Loi sur l assurance des accidents des salariés, cette fois-ci de deux ans, soit au 1 er janvier La règlementation des compensations des accidents de travail et des maladies professionnelles sera jusqu alors prévue par le Code du Travail. NOVELA ZÁKONA O ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ Zákonodárce znovu posunul účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, tentokráte o dva roky, tj. na 1. leden Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání je tak nadále upraveno zákoníkem práce. SOCIÉTÉS MEMBRES ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI BUREAU DE LOCATION SIXT 24/24 À LA GARE CENTRALE DE PRAGUE SIXT OTEVŘEL NONSTOP PŮJČOVNU V PRAZE HLAVNÍM NÁDRAŽÍ Sixt a d abord ouvert un bureau de location de voitures à la gare d Ostrava-Svinov, pour ajouter en septembre un bureau non-stop à la gare centrale de Prague. Ces deux bureaux sont une réponse à la modernisation de l autoroute D1, qui pousse les managers à prendre le train plus souvent. Depuis 15 ans, Sixt propose des locations de voitures et de camionnettes et exploite près de 3500 véhicules en leasing opérationnel. Sixt nejprve otevřel pobočku na nádraží Ostrava-Svinov, v září přidal nonstop pobočku na pražském Hlavním nádraží. Obě jsou reakcí na modernizaci dálnice D1, manažeři totiž častěji jezdí vlaky. Autopůjčovna Sixt již 15 let poskytuje pronájmy osobních vozidel a dodávek, provozuje také bezmála 3500 vozidel na operativní leasing. MINES PARISTECH AVEC VALEO, PSA PEUGEOT CITROËN ET SAFRAN FONDENT UNE CHAIRE DE RECHERCHE MINES ParisTech, première école en France par son volume de recherche contractuelle et avec une tradition remontant à 1783, a annoncé la création d une nouvelle chaire de recherche internationale dans les secteurs automobile et aéronautique, en partenariat avec les industriels Valeo, PSA Peugeot Citroën et Safran. Financée par la Fondation MINES ParisTech, avec 3,7 millions d euros déposés par ces industriels, la chaire travaillera pendant cinq ans sur le sujet de la conduite automatisée. Ses objectifs seront de FOTO: SIXT 6 DÉCEMBRE 2014 FÉVRIER 2015 / PROSINEC 2014 ÚNOR 2015 CONTACT 74

5 SOCIÉTÉS MEMBRES ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI faire progresser les connaissances sur les véhicules automatisés; de développer les dispositifs d intelligence embarquée et de tester les véhicules automatisés. MINES PARISTECH A VALEO, PSA PEUGEOT CITROËN A SAFRAN SPOLEČNĚ ZAKLÁDAJÍ NOVOU KATEDRU MINES ParisTech, nejvýznamnější vysoká škola ve Francii z hlediska objemu smluvního výzkumu a s tradicí od roku 1783, oznámila vytvoření nové katedry pro mezinárodní výzkum v automobilovém a leteckém odvětví. Provoz katedry bude financovat nadace Fondation MINES ParisTech, do níž průmyslové podniky Valeo, PSA Peugeot Citroën a Safran vložily 3,7 milionů EUR. Katedra bude po dobu pěti let pracovat na otázkách automatizovaného řízení. Jejím cílem bude rozšíření znalostí o automaticky řízených vozech; vývoj inteligentních palubních systémů a testování vozů s automatickým řízením. DRFG A ENRICHI SON PORTFOLIO D UN BÂTIMENT AU CENTRE DE BRNO Le groupe d investissement tchèque DRFG va transformer ce bâtiment administratif en bâtiment d habitation, l hôtel ouvrira ses portes vers le milieu de La spécificité de ce logement sera sa gestion électronique les réservations, le paiement ainsi que le séjour et le départ seront gérés électroniquement. DRFG ROZŠÍŘILA PORTFOLIO O BUDOVU V CENTRU BRNA Administrativní budovu česká investiční skupina DRFG přestaví na ubytovací zařízení apartmánového typu, do provozu bude uvedena v polovině roku Zajímavostí je, že celé ubytování bude řešeno v rámci elektronické komunikace jak rezervace, tak platba, samotné ubytování i odjezd. LE 1 ER CONGRÈS SCIENTIFIQUE PIERRE FABRE Les 12 et 13 septembre, 150 dermatologues tchèques et slovaques ont participé à des conférences sur des thèmes actuels comme l acné, la dermatite atopique, l hémangiome infantile, les cheveux et le cuir chevelu. Le plus grand congrès de l histoire de la filiale tchèque de Pierre Fabre s est tenu à l hôtel Hilton Prague. PRVNÍ VĚDECKÝ KONGRES PIERRE FABRE Ve dnech 12. a 13. září se na 150 českých a slovenských dermatologů zúčastnilo přednášek na téma akné, atopická dermatitida, hemangiom u dětí, vlasy a pokožka hlavy. Největší kongres v historii české pobočky společnosti Pierre Fabre se uskutečnil v hotelu Hilton Prague. LE GROUPE AXA SOUTIENT LE PROJET «LA LUCIOLE» Le groupe financier AXA a renoué avec sa tradition et a offert CZK au projet «La Luciole», qui aide les malvoyants et les non-voyants. Ce don profitera à des individus malvoyants et à des organisations à but non-lucratif, qui aident les non-voyants. SKUPINA AXA PODPOŘILA SVĚTLUŠKU Finanční skupina AXA navázala na svou tradici a podpořila půlmilionovou částkou projekt Světluška, který pomáhá zrakově postiženým. Dar bude použit na podporu zrakově postižených jednotlivců i neziskových organizací, které nevidomým pomáhají. KOMERČNÍ BANKA, PARTENAIRE DE LA GALERIE NATIONALE DE PRAGUE La banque Komerční banka est devenue le partenaire de la Galerie nationale de Prague, institution d État qui est en charge de la plus grande collection d art en Tchéquie. Dans le cadre de ce partenariat, la galerie propose de s occuper de la collection d art de la Komerční banka, qui comporte plus de 3500 œuvres. En échange, la galerie pourra placer ces œuvres dans ses expositions. KOMERČNÍ BANKA PARTNEREM NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE Komerční banka se stala partnerem Národní galerie v Praze, státní instituce, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v Česku. V rámci partnerství nabízí galerie spolupráci při péči o uměleckou sbírku Komerční banky, která čítá více než uměleckých děl. Na oplátku pak tato díla může využít pro své výstavy. NOUVEAUX SKY BAR ET LOCAUX AU DIPLOMAT HOTEL PRAGUE L hôtel quatre étoiles Diplomat a élargi son offre de locaux pour les meetings grâce à la reconstruction du neuvième étage. L hôtel peut actuellement accueillir jusqu à 1250 participants des conférences. NOVÝ SKY BAR A MEETINGOVÉ PROSTORY V DIPLOMAT HOTELU PRAGUE Čtyřhvězdičkový Diplomat Hotel Prague rozšířil své meetingové kapacity přestavbou nejvyššího devátého podlaží a může nyní hostit konference čítající až 1250 účastníků. Patro čítá tři místnosti: Brussels, Luxemburg a Europe, poslední zmiňovaná nabízí přístup na střešní terasu. Le 1 er septembre, Martina Klubicova a pris en charge la Direction de Synergie République tchèque en tant que Directeur Délégué. Elle remplace M. Ludovic Frossard. Od 1. září stojí v čele společnosti Synérgie Česká republika Martina Klubicová, delegovaná ředitelka. Nahradila Ludovica Frossarda. Jiří Fiala Jiří Fiala est devenu partenaire du cabinet d avocats Vyskočil, Krošlák a spol. Il travaillait auparavant dans l équipe immobilière du cabinet Clifford Chance. Partnerem Advokátní a patentové kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol. se stal Jiří Fiala (42), který dříve dlouhodobě působil v nemovitostním týmu advokátní kanceláře Clifford Chance. CONTACT 74 DÉCEMBRE 2014 FÉVRIER 2015 / PROSINEC 2014 ÚNOR

PAVILLON FRANCE FRANCOUZSKÝ PAVILON MSV 2014, BRNO VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY

PAVILLON FRANCE FRANCOUZSKÝ PAVILON MSV 2014, BRNO VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE FÉVRIER PROSINEC ÚNOR 74 2014/15 WWW.CCFT-FCOK.CZ VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY Beaujolais nouveau & Svatomartinské 20. 11.

Více

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9 PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 7 octobre

Více

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 16 octobre

Více

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010 Bod pořadu jednání: Smlouva o partnerské spolupráci Zpracovala: odbor, oddělení: Ing. Miluše Charyparová odd.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKA FAKULTA, USTAV ROMANSKÝCH JAZYKU A LITERATUR Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque)

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, podle

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace VY_32_INOVACE_FJ_144 PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

L analyse de l impact médiatique

L analyse de l impact médiatique 1 L analyse de l impact médiatique Le 31 mai 2016, une conférence de presse multithématique s est tenue au Café 35 à l Institut français de Prague. Jean-Pierre Asvazadourian, ambassadeur de France, a présenté

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

Souminulý čas Imparfait Test

Souminulý čas Imparfait Test VY_32_INOVACE_FJ_149 Souminulý čas Imparfait Test Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis,

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.12.24 KOM(24)794v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního

Více

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis Ročník: 4. a 6.

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová

PhDr. Jana Bros-Svobodová Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Konverzace Famille (Rodina) Pracovní list lze zařadit do hodin konverzace francouzského jazyka. Základem je poslechové

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 6. (4.

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Fabrice Martin-Plichta ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Dialogue des cultures : interprétation, traduction

Dialogue des cultures : interprétation, traduction Colloque international Dialogue des cultures: interprétation, traduction organisé par l Institut de Traductologie Université Charles de Prague, en collaboration avec l association Gallica et l Union des

Více

LTUREL KULTURA ACTUALITÉS AKTUALITY ACTUALITÉS SECT KTOROVÉ AKTUALITY SOCIÉTÉS MEMBRES ČLENSKÉ SPOLEČN

LTUREL KULTURA ACTUALITÉS AKTUALITY ACTUALITÉS SECT KTOROVÉ AKTUALITY SOCIÉTÉS MEMBRES ČLENSKÉ SPOLEČN CHAMBREDECOMMERCE SEPTEMBRE 73 FRANCO-TCHÈQUE NOVEMBRE FRANCOUZSKO-ČESKÁ ZÁŘÍ OBCHODNÍKOMORA LISTOPAD 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ APPUI AUX ENTREPRISES PODPORA PRO PODNIKY Pavillon France / Francouzský pavilon

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_157 Subjonctif Konjunktiv PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE : LA FORCE MOTRICE DE L ÉCONOMIE TCHÈQUE

LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE : LA FORCE MOTRICE DE L ÉCONOMIE TCHÈQUE SOCIÉTÉS MEMBRES ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE : LA FORCE MOTRICE DE L ÉCONOMIE TCHÈQUE Allemagne Russie Chine Slovaquie Pologne Ukraine USA Inde France Canada Autre 34,3 % 14,8 % 5,8 %

Více

FOCUS SUR L INDUSTRIE AUTOMOBILE ZAOSTŘENO NA AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL SEPTEMBRE NOVEMBRE ZÁŘÍ LISTOPAD 2016 APPUI AUX ENTREPRISES PODPORA PRO PODNIKY

FOCUS SUR L INDUSTRIE AUTOMOBILE ZAOSTŘENO NA AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL SEPTEMBRE NOVEMBRE ZÁŘÍ LISTOPAD 2016 APPUI AUX ENTREPRISES PODPORA PRO PODNIKY APPUI AUX ENTREPRISES PODPORA PRO PODNIKY Pavillon France au Salon MSV / Francouzský pavilon na MSV Brno, 3 7/10/2016 PROCHAINS ÉVÉNEMENTS PŘÍŠTÍ AKCE Beaujolais nouveau & Svatomartinské 22/11/2016 SEPTEMBRE

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

REFERENCE: MTF4 CODIC:

REFERENCE: MTF4 CODIC: MARQUE: PROLINE REFERENCE: MTF4 CODIC: 3523551 MTF4 AVERTISSEMENTS Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

d électricité stagne actualités aktuality

d électricité stagne actualités aktuality ÉCONOMie en BreF ekonomika ve zkratce actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Fabrice Martin-Plichta ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování Francouzský jazyk Voyages IIIcestování III Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292 Téma: Les boissons Autor: Číslo projektu: Mgr. Michaela Bašná CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 2. 3. Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: hotelnictví jazykové vzdělávání odborná slovní zásoba

Více

de femmes à la direction des Češi odmítají kvóty pro

de femmes à la direction des Češi odmítají kvóty pro ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % -6 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % 4Q08 1Q09 La rubrique a été réalisée par Komerční banka.

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů

Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů Průzkum Francouzsko-české obchodní komory Constantin Kinský Jaroslav Hubata-Vacek 10. 10. 2013 Obsah Představení FČOK O průzkumu základní kritéria

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR REPRISE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE NÁVRAT ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA ČESKÝ TRH

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR REPRISE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE NÁVRAT ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA ČESKÝ TRH ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka.

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

14 / 3 / 2013 CHAMBREDECOMMERCE BŘEZEN. Déjeuner-débat / Debatní oběd: Jean-Claude Marin & Pavel Zeman 7/2/2013

14 / 3 / 2013 CHAMBREDECOMMERCE BŘEZEN. Déjeuner-débat / Debatní oběd: Jean-Claude Marin & Pavel Zeman 7/2/2013 CHAMBREDECOMMERCE MARS 67 FRANCO-TCHÈQUE MAI FRANCOUZSKO-ČESKÁ BŘEZEN OBCHODNÍKOMORA KVĚTEN 2013 www.ccft-fcok.cz VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY František Kupka: Chemin vers Amorpha / Cesta k Amorfě

Více

Les touristes étrangers

Les touristes étrangers ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR FORTE REPRISE DES CRÉATIONS D'ENTREPRISES STOUPÁ POČET NOVĚ ZAKLÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR FORTE REPRISE DES CRÉATIONS D'ENTREPRISES STOUPÁ POČET NOVĚ ZAKLÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka.

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

Název: Bilan de matière

Název: Bilan de matière Název: Bilan de matière Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques.

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět,

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 43 listopad 2016

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 43 listopad 2016 školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 43 listopad 2016 www.zssv.cz sestra Benedikta Bajky V rámci soutěže Vícejazyčnost je bohatství se skupina pokročilých francouzštinářů 6. AB pustila do práce

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

LES EXPORTATIONS TCHÈQUES EN FRANCE À LA RECHERCHE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE

LES EXPORTATIONS TCHÈQUES EN FRANCE À LA RECHERCHE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE LES EXPORTATIONS TCHÈQUES EN FRANCE À LA RECHERCHE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE ČESKÝ EXPORT DO FRANCIE SE CHYTÁ NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ FABRICE MARTIN-PLICHTA LES ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora SOMMAIRE DU RAPPORT ANNUEL OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY La Chambre de commerce franco-tchèque, qui a fêté

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT

REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 08.10.2004 KOM(2004)644 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 5 % 4 % 3 % 2 % 1 %

Více

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava SOKOL DE PARIS Association Sportive et Culturelle Bulletin / Zpravodaj Sommaire / Obsah Fête de la Saint Venceslas Premier semestre au Sokol de Paris Cérémonies du souvenir Info Contacts Août 2015 N 75

Více

À NOTER DANS VOS AGENDAS! ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE:

À NOTER DANS VOS AGENDAS! ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE: AGENDA DES ÉVÉNEMENTS KALENDÁŘ AKCÍ À NOTER DANS VOS AGENDAS! ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE: 8/6, 8 13H FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE / FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM Lieu à préciser / Místo bude upřesněno

Více

PAVILLON FRANCE FRANCOUZSKÝ PAVILON MSV, SEPTEMBRE NOVEMBRE ZÁŘÍ LISTOPAD 2017 PROCHAINS ÉVÉNEMENTS PŘÍŠTÍ AKCE

PAVILLON FRANCE FRANCOUZSKÝ PAVILON MSV, SEPTEMBRE NOVEMBRE ZÁŘÍ LISTOPAD 2017 PROCHAINS ÉVÉNEMENTS PŘÍŠTÍ AKCE PROCHAINS ÉVÉNEMENTS PŘÍŠTÍ AKCE Beaujolais Nouveau & Svatomartinské 16. 11. 2017 PROCHAINS ÉVÉNEMENTS PŘÍŠTÍ AKCE Petit déjeuner des directeurs généraux / Snídaně generálních ředitelů 15. 9. & 24. 11.

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno 29. 9.2011 5. 10. 2011 Ludovic Labesse / Alena Bulantová Théo Krauss / Jan Marek Pierre Hommez / Kateřina Kührová Théophile Berteloot Les Questions / Otázky Question

Více

Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France. Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône

Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France. Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône Financování nerodinné individuální péče o děti ve Francii Céline Argenti-Dubourget,

Více

DÉJEUNER-DÉBAT AVEC LE MINISTRE JAN MLÁDEK DEBATNÍ OBĚD S JANEM MLÁDKEM

DÉJEUNER-DÉBAT AVEC LE MINISTRE JAN MLÁDEK DEBATNÍ OBĚD S JANEM MLÁDKEM Jan Mládek a mentioné que la Banque nationale (ČNB) feignait parfois de ne pas faire partie de la politique tchèque, alors qu elle dépend du ministère des Finances. Selon le ministre, le système de nomination

Více

L INDUSTRIE AUTOMOBILE TCHÈQUE ATTIRE LES INVESTISSEMENTS FRANÇAIS PAR MILLIARDS ČESKÝ AUTOPRŮMYSL LETOS PŘITÁHNE FRANCOUZSKÉ INVESTICE ZA MILIARDY

L INDUSTRIE AUTOMOBILE TCHÈQUE ATTIRE LES INVESTISSEMENTS FRANÇAIS PAR MILLIARDS ČESKÝ AUTOPRŮMYSL LETOS PŘITÁHNE FRANCOUZSKÉ INVESTICE ZA MILIARDY L INDUSTRIE AUTOMOBILE TCHÈQUE ATTIRE LES INVESTISSEMENTS FRANÇAIS PAR MILLIARDS ČESKÝ AUTOPRŮMYSL LETOS PŘITÁHNE FRANCOUZSKÉ INVESTICE ZA MILIARDY VANDA KOFROŇOVÁ, RÉDACTRICE ÉCONOMIQUE / EKONOMICKÁ REDAKTORKA

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR LES FAMILLES TCHÈQUES TIENNENT À LEURS ENTREPRISES ČEŠI SI ZAKLÁDAJÍ NA RODINNÝCH PODNICÍCH

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR LES FAMILLES TCHÈQUES TIENNENT À LEURS ENTREPRISES ČEŠI SI ZAKLÁDAJÍ NA RODINNÝCH PODNICÍCH ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais - Bases Můžete mi pomoci, prosím? Demander de l'aide Mluvíte anglicky? Demander si une personne parle anglais Můžete mi pomoci, prosím? Mluvíte anglicky? Mluvíte _[language]_? Demander si une personne

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury Relations franco-tchèques des villes jumelées : Blansko Bouloc, Villeneuve-lès-Bouloc et Vacquiers Bakalářská práce :

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

300 m. 65 m L ART DE VIVRE ENSEMBLE UMĚNÍ ŽÍT POSPOLU. ALTITUDE AU SOMMET / NADMOŘSKÁ VÝŠKA VRCHOLU 361 / 378 m *1887 *1891 PARIS PRAHA PETŘÍN

300 m. 65 m L ART DE VIVRE ENSEMBLE UMĚNÍ ŽÍT POSPOLU. ALTITUDE AU SOMMET / NADMOŘSKÁ VÝŠKA VRCHOLU 361 / 378 m *1887 *1891 PARIS PRAHA PETŘÍN PROCHAINS ÉVÉNEMENTS PŘÍŠTÍ AKCE Quo vadis 2017 Cocktail de Nouvel An / Novoroční koktejl, 12. 1. 2017 PROCHAINS ÉVÉNEMENTS PŘÍŠTÍ AKCE Patinage sur glace / Bruslení, 6. 12. 2016 Tournoi de futsal / Futsalový

Více

Souminulý čas Imparfait Pracovní list

Souminulý čas Imparfait Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_148 Souminulý čas Imparfait Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou

Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou Janka Priesolová* Odborný jazyk jako specializovaný jazykový subsystém obsahuje specifické rysy nejen lexikální, ale i gramatické

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ ODBORNÝCH STUDENTSKÝCH PRAXÍ CONTRAT DE COLLABORATION PENDANT LA RÉALISATION D UN STAGE ÉTUDIANT

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ ODBORNÝCH STUDENTSKÝCH PRAXÍ CONTRAT DE COLLABORATION PENDANT LA RÉALISATION D UN STAGE ÉTUDIANT Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) UMIFRE 13 CNRS-MAEDI USR 3138 Na Florenci 1420/3, CZ-110 00 Prague 1 Tél. : (+420) 224 921 400 e-mail : cefres@cefres.cz www.cefres.cz SMLOUVA

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

Francouzský jazyk 9. ročník

Francouzský jazyk 9. ročník Francouzský jazyk 9. ročník evátá třída (Testovací klíč: GEXFTMOO) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 8 14 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním /

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_158 Subjonctif Konjunktiv TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

Voyage Se débrouiller

Voyage Se débrouiller - Lieux Je suis perdu. Ne pas savoir où vous êtes Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Demander un sur un plan Où puis-je trouver? Demander où se trouve une en particulier Ztratil(a) jsem se. Můžete/Můžeš

Více