Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory"

Transkript

1 ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années. Après les déjeuners-débats avec le Président Zeman et le Premier Ministre Sobotka, l année sera couronnée par la signature d un nouvel accord de coopération par nos deux premiers ministres lors du Forum économique franco-tchèque du 9 décembre. Notre présence ici a encore de belles perspectives d avenir. 21 Nous saluons à ce titre l excellente coopération avec les services de l Ambassade et la généreuse hospitalité de notre Ambassadeur au Palais Buquoy. Et nous réjouissons de vous retrouver lors des nombreuses activités prévues pour vous : visitez le web! Cordialement Drazí přátelé, francouzská přítomnost v České republice je zřetelná: zaměstnanců a za posledních sedm let v průměru každý třetí týden vstupuje na český trh jedna nová společnost. Letošní rok, kdy jsme se na debatním obědě měli možnost setkat jak s prezidentem Zemanem, tak premiérem Sobotkou, úspěšně završí podpis nové dohody o spolupráci na Francouzsko-českém ekonomickém fóru, které se uskuteční 9. prosince. Naše zdejší přítomnost má pěkné vyhlídky do budoucna. ACTUALITÉS / AKTUALITY 04 Économie France RT / Ekonomika Francie ČR 06 Actualités juridiques / Právní aktuality 06 Sociétés membres / Členské společnosti VIE DE LA CHAMBRE / ZE ŽIVOTA KOMORY 08 Déjeuner-débat / Debatní oběd: Miloš Zeman 09 Déjeuner-débat / Debatní oběd: Bohuslav Sobotka 10 La CCFT au diapason avec l actualité politique de l automne / FČOK sladila krok s politickými událostmi podzimu 14 Nouveaux membres / Noví členové 18 Beaujolais nouveau & Svatomartinské 19 Agenda des événements / Kalendář akcí 20 HR Strategy Club 20 Club PME / Klub MSP 21 Speed business meeting Olomouc 21 Rendez-vous avec les nouveaux membres / s novými členy APPUI AUX ENTREPRISES / PODPORA PRO PODNIKY 12 Pavillon France au Salon international de construction mécanique / Francouzský pavilon na MSV FOCUS SUR L ÉNERGIE / ZAOSTŘENO NA ENERGETIKU 16 Le futur du nucléaire tchèque au sein de l Europe verte / Budoucnost české jaderné energie v zelené Evropě AGENDA CULTUREL / KULTURA 22 Velmi si ceníme vynikající spolupráce s francouzskou ambasádou a velkorysého přijetí pana velvyslance v Buquoyském paláci. Těšíme se na setkání s Vámi na některé z našich nadcházejících akcí, podívejte se na náš web! Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory Srdečně Váš Constantin Kinský Président de la Chambre de commerce franco-tchèque Předseda Francouzsko-české obchodní komory Comité de rédaction / Redakční rada: Jaroslav Hubata-Vacek,, Fabrice Martin-Plichta Ont collaboré à ce numéro / Na čísle spolupracovali: Fabrice Martin-Plichta, Linda Salajková, Lucie Zralá, Marta Wallenfelsová Traductions / Překlady: Relecture / Korektury:, Marta Wallenfelsová, Béatrice Mohedano-Bréthes Couverture / Obálka: FČOK Contact publicitaire / Obchodní kontakt: Jaroslav Hubata-Vacek, Abonnements / Předplatné: Atelier graphique / Grafické studio: Symbiont Impression / Tisk: TISKAP s.r.o., Tirage / Náklad: 3000 exemplaires / 3000 výtisků Registrační číslo MK ČR E Les opinions exprimées dans les articles externes ne reflètent pas forcément l opinion de la rédaction ni celle de la CCFT. / Názory vyjádřené v otištěných externích článcích nevyjadřují nutně názor redakce ani FČOK. Chambre de commerce franco-tchèque Francouzsko-česká obchodní komora IBC, Pobřežní 3, Praha 8 Tel. : Fax: Internet : CONTACT 74 DÉCEMBRE 2014 FÉVRIER 2015 / PROSINEC 2014 ÚNOR

2 ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE /13 10/13 La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Production mensuelle des véhicules en RT Měsíční produkce osobních aut v ČR (ks) 11/13 12/13 Balance du commerce extérieur Bilance zahraničního obchodu 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 fr 08/14 cz 09/14 ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR LE TRI DES ORDURES MÉNAGÈRES NE PROGRESSE PLUS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V ČR SE JIŽ NEZLEPŠUJE Balance des commodités / Bilance komodit Commerce extérieur (sans les commodités) / Zahraniční obchod očištěný o komodity Commerce extérieur / Zahraniční obchod (mld CZK) FOTO: NEBUĎTE LÍNÍ, TŘIĎTE ODPAD! /08 08/10 08/12 08/14 Production industrielle et commandes Průmyslová výroba a zakázky 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % Industrie / Průmysl Commandes industrielles de l étranger / Průmyslové zakázky ze zahraničí Commandes industrielles / Průmyslové zakázky 01/07 06/07 11/07 04/08 09/08 02/09 07/09 11/09 05/10 10/10 03/11 08/11 01/12 06/12 11/12 04/13 09/13 02/14 07/14 11/14 Les statistiques de la production industrielle et du commerce extérieur des mois estivaux ont étés influencés par les congés collectifs et par le passage à la production du nouveau modèle de Škoda Fabia. L absence de production du mois d août a été compensée par une augmentation significative de septembre, ce qui est confirmé par les statistiques. En août, seulement voitures ont été produits contre en septembre. Les résultats dans les mêmes mois de 2013 ont été 96, respectivement 99 milles voitures. La montée continue de nouvelles commandes dans tous les domaines d industrie indique des tendances positives pour des mois à venir. Des influences extérieures représentent un risque considérable, qui pourrait ralentir la production tchèque. La croissance prévue de l industrie tchèque est de 3,9 % pour cette année et 3,1 % pour Celozávodní dovolené a přechod na nový model Fabie zahýbaly letními statistikami průmyslové výroby a zahraničního obchodu. Srpnový výpadek produkce byl kompenzován výrazně lepším růstem v září. A statistiky dávají tomuto argumentu za pravdu. Zatímco v srpnu bylo vyrobeno jen 75 tis. aut, za září vyjelo z továren 119 tis. nových vozidel. Vloni tomu bylo ve stejných měsících 96 tis., resp. 99 tis. Pokračující růst nových objednávek v celém průmyslu naznačuje prozatím příznivý vývoj pro následující měsíce. Významné riziko však představuje vnější prostředí, které by tuzemskou výrobu mohlo utlumit. Letos čekáme růst průmyslu o 3,9 %, v příštím roce pak o 3,1 %. Les Tchèques ont produit en 2013, 307 kg d ordures ménagères, soit moins que la moyenne européenne, mais n ont trié que 43 kg, également en-dessous de la moyenne. Si ce dernier chiffre représente trois fois plus qu en 2002, il est en baisse par rapport au début de la décennie. Malgré une campagne publicitaire sous le motto «Ne soyez pas faignants, triez vos ordures» et l augmentation des conteneurs de tri, les Tchèques ne parviennent à trier davantage que 14 kg de papier, 11 kg de verre et 10 kg de plastiques. V roce 2013 vyprodukoval průměrný Čech 307 kg odpadků z domácnosti, což je méně než evropský průměr. Avšak vytřídil pouhých 43 kg, což je také pod průměrem EU. Druhé z čísel se od roku 2002 ztrojnásobilo, od roku 2010 však klesá. V současné době probíhá reklamní kampaň s heslem Nebuďte líní, třiďte odpad!, počet kontejnerů na tříděný odpad stále stoupá a průměrný Čech ročně vytřídí 14 kg papírů, 11 kg skla a 10 kg plastů. ENTREPRENDRE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE DEVIENT PLUS FACILE, SELON LA BANQUE MONDIALE La République tchèque s est rangée à la 44 e place du classement de «Doing Business 2014» réalisé par la Banque mondiale, trois échelons de mieux que l année précédente. Elle a été néanmoins dépassée par la Slovaquie et la Pologne, ainsi que la Bulgarie et la Géorgie. Elle s est en particulier améliorée dans trois des dix critères utilisés. La création d entreprise a été simplifiée, surtout par la baisse du capital exigé, l intro- 4 DÉCEMBRE 2014 FÉVRIER 2015 / PROSINEC 2014 ÚNOR 2015 CONTACT 74

3 ACTUALITÉS AKTUALITY duction du nouveau Code civil a renforcé l application du droit et l accès aux prêts a été, en théorie, facilité. SVĚTOVÁ BANKA: PODNIKÁNÍ V ČR JE SNAZŠÍ V žebříčku Světové banky Doing business 2014 se Česká republika umístila na 44. příčce a ve srovnání s loňským rokem si o tři místa polepšila. Přesto ji předstihlo jak Slovensko a Polsko, tak Bulharsko a Gruzie. Česko se zlepšilo zejména ve třech hodnocených kritériích. Zakládání nových společností je jednodušší díky snížení požadovaného kapitálu a zavedení nového Občanského zákoníku. Teoreticky mají mít podniky lepší přístup k půjčkám. VERS LA CRÉATION DE ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Afin de conserver l attractivité de la République tchèque pour les investisseurs suite à la baisse des subventions de l Etat de 40 à 25 % du montant de l investissement imposée par la Commission européenne, le gouvernement Sobotka envisage la création de cinq zones économiques spéciales aux conditions fiscales avantageuses. Les aides à la création d emplois devraient également être étendues aux centres appels et aux data centers, jusqu alors écartés. De plus, davantage de régions devraient pouvoir demander des aides à la création d emplois. NOVELA ZAVEDE ZVLÁŠTNÍ EKONOMICKÉ ZÓNY V ČR Pro zachování atraktivity České republiky pro zahraniční investory po snížení maximální výše veřejné podpory ze 40 na 25 % podle pravidel Evropské komise, zvažuje Sobotkova vláda zavedení pěti zvláštních ekonomických zón s výhodnými daňovými podmínkami. Podpora vzniku nových pracovních míst by se tentokrát měla týkat i call center a datových center. Více regionů také bude moci žádat o příspěvek na pracovní místo. LA MOITIÉ DES EXPORTATIONS TCHÈQUES FINISSENT DANS LES QUATRE PAYS VOISINS. L Allemagne, la Slovaquie, la Pologne et l Autriche ont été les destinataires de 46,5 % des exportations tchèques réalisées en Le grand voisin occidental a absorbé à lui seul 61 % de l export vers les pays voisins, ce qui représente 28,6 % du commerce extérieur tchèque. Cette part se maintient à un niveau élevé, même si les échanges avec la Chine, la Russie et l Ukraine ont connu les plus fortes croissances entre 2005 et La part des exportations vers ces trois pays est passée de 7,4 % à 11,1 %. POLOVINA ČESKÉHO EXPORTU SMĚŘUJE DO SOUSEDNÍCH ZEMÍ Německo, Slovensko, Polsko a Rakousko jsou cílem 46,5 % českého exportu za rok Jen velký západní soused pojmul 61 % zboží vyvezeného do sousedních zemí, což představuje 28,6 % českého zahraničního obchodu. Tento podíl se drží na velmi vysoké úrovni, přestože obchodní výměna s Čínou, Ruskem a Ukrajinou zažila nejrychlejší růst v letech 2005 až Vývoz do těchto tří zemí tehdy stoupl ze 7,4 % na 11,1 %. LA MOITIÉ DE L INDUSTRIE TCHÈQUE EST DÉTENUE PAR DES CAPITAUX ÉTRANGERS En 2012, les entreprises contrôlées par des capitaux étrangers ont réalisé 58,9 % du chiffre d affaires total de l industrie en République tchèque. La valeur ajoutée créée par ces entreprises (501 mds CZK, 20 mds ) représente exactement la moitié de celle créée par l ensemble du secteur. Elles emploient par ailleurs 45,1 % du nombre total d employés du secteur secondaire (soit personnes). Les entreprises détenues par des sociétés de pays de l Union européenne dominent à 80 %, celles d Allemagne pesant à elles seules 30 % des différents critères. ZA POLOVINOU ČESKÉHO PRŮMYSLU STOJÍ ZAHRANIČNÍ KAPITÁL V roce 2012 společnosti kontrolované zahraničním kapitálem vytvořily 58,9 % celkového obratu průmyslu v České republice. Přidaná hodnota vytvořená těmito společnostmi (501 mld. Kč, 20 mld. ) představuje přesně jednu polovinu přidané hodnoty průmyslového sektoru. Tyto společnosti zaměstnávají 45,1 % všech pracovníků v průmyslu, tj. 546 tisíc osob. Mezi společnosti se zahraničním kapitálem převládají s 80 % majitelé z Evropské unie, z toho celých 30 % tvoří Německo. LES SUPERMARCHÉS PEUVENT DONNER LES ALIMENTS PLUS SIMPLEMENT Lorsqu un supermarché ou un producteur veulent offrir gratuitement des aliments aux organisations caritatives ou aux personnes désavantagées, ils doivent payer un impôt. Cet impôt est souvent la seule raison pour jeter ces aliment plutôt qu en faire un don. A partir de décembre, l État va permettre que la base pour les impôts ainsi que l impôt lui-même vont être proches de zéro, comparé au 15 % actuels. L initiative pour ce changement de TVA est au programme Que vous envisagiez de pénétrer de nouveaux marchés ou de simplifier vos opérations, nous vous proposons un QuickStart. TMF Group est un prestataire international qui fournit des services à forte valeur ajoutée à ses clients opérant ou investissant à l échelle mondiale. En République tchèque, nous offrons des services de tenue de comptabilité, de RH et de gestion des paies et de secrétariat juridique de la plateforme Business pour la société et a été soutenue également lors de la Collecte nationale alimentaire, qui a eu lieu le samedi 22 novembre au plus de 380 endroits à travers la Tchéquie. SUPERMARKETY A FIRMY DARUJÍ NEPRODANÉ JÍDLO SNADNĚJI Daň z darovaných potravin, kterou musí nyní české supermarkety a výrobci potravin platit, je důvodem, proč se často zdráhají potraviny darovat například charitě nebo sociálně slabým, a raději jídlo vyhazují. Od prosince Stát firmám umožní, aby základ daně v případě darovaných potravin byl blízký nule nebo zcela nulový, DPH tak bude zanedbatelná, namísto současných 15 %. Iniciativa za změnu u DPH je dlouhodobě na programu neziskové platformy Byznys pro společnost a kampaně v rámci charitativní Národní potravinové sbírky, jejíž druhý ročník proběhl v sobotu 22. listopadu 2014 na více než 380 místech po celém Česku. tmf-group.com/czech QS ad fr.indd 1 CONTACT 74 DÉCEMBRE 2014 FÉVRIER 2015 / PROSINEC 2014 ÚNOR /22/2014 4:34:02 PM

4 ACTUALITÉS JURIDIQUES PRÁVNÍ AKTUALITY La rubrique a été réalisée par / Rubriku připravila: Advokátní a patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol. AMENDEMENT DU CODE CIVIL EN COURS DE PRÉPARATION Le Ministère de la Justice de la République Tchèque prépare un amendement important du nouveau Code Civil en vigueur depuis le 1 er janvier Dans le cadre des préparations, le public professionnel ainsi que les représentants des chambres des professions juridiques et des associations commerciales seront invités à participer aux débats. PŘIPRAVOVANÁ NOVELIZACE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Ministerstvo spravedlnosti ČR připravuje rozsáhlejší novelizaci nového občanského zákoníku účinného od V rámci přípravných prací osloví odbornou veřejnost včetně reprezentantů komor a sdružení právnických profesí a podnikatelských asociací a přizve je k účasti v pravidelných diskusních setkáních. ABAISSEMENT DU PLAFOND POUR LES PAIEMENTS EN LIQUIDE Le Parlement de la République Tchèque a adopté l amendement de la loi sur la limitation des paiements en liquide. On entendra par paiement toute remise ou tout transfert de moyens financiers à l autre partie ; le plafond actuel de CZK, au-delà duquel le paiement doit être effectué par virement, est abaissé à CZK. SNÍŽENÍ MAXIMÁLNÍHO LIMITU PRO PLATBY V HOTOVOSTI Parlament ČR schválil změnu zákona o omezení plateb v hotovosti. Platbou bude jakékoli předání nebo převedení peněžních prostředků druhé straně, přičemž se snižuje limit, od kterého je nutno provést platbu bezhotovostně, ze stávajících Kč na Kč. MISE EN PLACE DU TROISIÈME TARIF DE TVA Le Parlement de la République Tchèque a approuvé la mise en place du troisième tarif de TVA de dix pourcents. Ce tarif sera applicable dès l année prochaine et concernera les livres, les médicaments (y compris les médicaments vétérinaires) et la nourriture pour nourrissons. Actuellement sont en place le tarif de base de 21 % et le tarif réduit de 15 %. ZAVEDENÍ TŘETÍ SAZBY DPH Parlament ČR schválil zavedení třetí, desetiprocentní sazby DPH. Sazba má platit od příštího roku a vztahovat se bude na knihy, léky (včetně veterinárních) a kojeneckou výživu. V současné době platí základní sazba 21 % a snížená 15 %. AUGMENTATION DU SALAIRE MINIMUM Dès le 1 er janvier 2015, le tarif de base du salaire minimum, qui est actuellement 50,60 CZK/h (soit CZK/mois), augmentera à 55 CZK/h (soit CZK/mois). Le nouveau tarif sera applicable à tous les salariés ayant conclu un contrat de travail, une convention de mission ou une convention de travail partiel. ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY Od dojde ke zvýšení základní sazby minimální mzdy na 55 Kč za hodinu (dosud z 50,60 Kč za hodinu), resp. na Kč za měsíc (dosud Kč za měsíc). Nové minimální sazby budou platit pro všechny zaměstnance vykonávající práci na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. AMENDEMENT DE LA LOI SUR L ASSURANCE DES ACCIDENTS DES SALARIÉS Le législateur a de nouveau rapporté l entrée en vigueur de la Loi sur l assurance des accidents des salariés, cette fois-ci de deux ans, soit au 1 er janvier La règlementation des compensations des accidents de travail et des maladies professionnelles sera jusqu alors prévue par le Code du Travail. NOVELA ZÁKONA O ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ Zákonodárce znovu posunul účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, tentokráte o dva roky, tj. na 1. leden Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání je tak nadále upraveno zákoníkem práce. SOCIÉTÉS MEMBRES ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI BUREAU DE LOCATION SIXT 24/24 À LA GARE CENTRALE DE PRAGUE SIXT OTEVŘEL NONSTOP PŮJČOVNU V PRAZE HLAVNÍM NÁDRAŽÍ Sixt a d abord ouvert un bureau de location de voitures à la gare d Ostrava-Svinov, pour ajouter en septembre un bureau non-stop à la gare centrale de Prague. Ces deux bureaux sont une réponse à la modernisation de l autoroute D1, qui pousse les managers à prendre le train plus souvent. Depuis 15 ans, Sixt propose des locations de voitures et de camionnettes et exploite près de 3500 véhicules en leasing opérationnel. Sixt nejprve otevřel pobočku na nádraží Ostrava-Svinov, v září přidal nonstop pobočku na pražském Hlavním nádraží. Obě jsou reakcí na modernizaci dálnice D1, manažeři totiž častěji jezdí vlaky. Autopůjčovna Sixt již 15 let poskytuje pronájmy osobních vozidel a dodávek, provozuje také bezmála 3500 vozidel na operativní leasing. MINES PARISTECH AVEC VALEO, PSA PEUGEOT CITROËN ET SAFRAN FONDENT UNE CHAIRE DE RECHERCHE MINES ParisTech, première école en France par son volume de recherche contractuelle et avec une tradition remontant à 1783, a annoncé la création d une nouvelle chaire de recherche internationale dans les secteurs automobile et aéronautique, en partenariat avec les industriels Valeo, PSA Peugeot Citroën et Safran. Financée par la Fondation MINES ParisTech, avec 3,7 millions d euros déposés par ces industriels, la chaire travaillera pendant cinq ans sur le sujet de la conduite automatisée. Ses objectifs seront de FOTO: SIXT 6 DÉCEMBRE 2014 FÉVRIER 2015 / PROSINEC 2014 ÚNOR 2015 CONTACT 74

5 SOCIÉTÉS MEMBRES ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI faire progresser les connaissances sur les véhicules automatisés; de développer les dispositifs d intelligence embarquée et de tester les véhicules automatisés. MINES PARISTECH A VALEO, PSA PEUGEOT CITROËN A SAFRAN SPOLEČNĚ ZAKLÁDAJÍ NOVOU KATEDRU MINES ParisTech, nejvýznamnější vysoká škola ve Francii z hlediska objemu smluvního výzkumu a s tradicí od roku 1783, oznámila vytvoření nové katedry pro mezinárodní výzkum v automobilovém a leteckém odvětví. Provoz katedry bude financovat nadace Fondation MINES ParisTech, do níž průmyslové podniky Valeo, PSA Peugeot Citroën a Safran vložily 3,7 milionů EUR. Katedra bude po dobu pěti let pracovat na otázkách automatizovaného řízení. Jejím cílem bude rozšíření znalostí o automaticky řízených vozech; vývoj inteligentních palubních systémů a testování vozů s automatickým řízením. DRFG A ENRICHI SON PORTFOLIO D UN BÂTIMENT AU CENTRE DE BRNO Le groupe d investissement tchèque DRFG va transformer ce bâtiment administratif en bâtiment d habitation, l hôtel ouvrira ses portes vers le milieu de La spécificité de ce logement sera sa gestion électronique les réservations, le paiement ainsi que le séjour et le départ seront gérés électroniquement. DRFG ROZŠÍŘILA PORTFOLIO O BUDOVU V CENTRU BRNA Administrativní budovu česká investiční skupina DRFG přestaví na ubytovací zařízení apartmánového typu, do provozu bude uvedena v polovině roku Zajímavostí je, že celé ubytování bude řešeno v rámci elektronické komunikace jak rezervace, tak platba, samotné ubytování i odjezd. LE 1 ER CONGRÈS SCIENTIFIQUE PIERRE FABRE Les 12 et 13 septembre, 150 dermatologues tchèques et slovaques ont participé à des conférences sur des thèmes actuels comme l acné, la dermatite atopique, l hémangiome infantile, les cheveux et le cuir chevelu. Le plus grand congrès de l histoire de la filiale tchèque de Pierre Fabre s est tenu à l hôtel Hilton Prague. PRVNÍ VĚDECKÝ KONGRES PIERRE FABRE Ve dnech 12. a 13. září se na 150 českých a slovenských dermatologů zúčastnilo přednášek na téma akné, atopická dermatitida, hemangiom u dětí, vlasy a pokožka hlavy. Největší kongres v historii české pobočky společnosti Pierre Fabre se uskutečnil v hotelu Hilton Prague. LE GROUPE AXA SOUTIENT LE PROJET «LA LUCIOLE» Le groupe financier AXA a renoué avec sa tradition et a offert CZK au projet «La Luciole», qui aide les malvoyants et les non-voyants. Ce don profitera à des individus malvoyants et à des organisations à but non-lucratif, qui aident les non-voyants. SKUPINA AXA PODPOŘILA SVĚTLUŠKU Finanční skupina AXA navázala na svou tradici a podpořila půlmilionovou částkou projekt Světluška, který pomáhá zrakově postiženým. Dar bude použit na podporu zrakově postižených jednotlivců i neziskových organizací, které nevidomým pomáhají. KOMERČNÍ BANKA, PARTENAIRE DE LA GALERIE NATIONALE DE PRAGUE La banque Komerční banka est devenue le partenaire de la Galerie nationale de Prague, institution d État qui est en charge de la plus grande collection d art en Tchéquie. Dans le cadre de ce partenariat, la galerie propose de s occuper de la collection d art de la Komerční banka, qui comporte plus de 3500 œuvres. En échange, la galerie pourra placer ces œuvres dans ses expositions. KOMERČNÍ BANKA PARTNEREM NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE Komerční banka se stala partnerem Národní galerie v Praze, státní instituce, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v Česku. V rámci partnerství nabízí galerie spolupráci při péči o uměleckou sbírku Komerční banky, která čítá více než uměleckých děl. Na oplátku pak tato díla může využít pro své výstavy. NOUVEAUX SKY BAR ET LOCAUX AU DIPLOMAT HOTEL PRAGUE L hôtel quatre étoiles Diplomat a élargi son offre de locaux pour les meetings grâce à la reconstruction du neuvième étage. L hôtel peut actuellement accueillir jusqu à 1250 participants des conférences. NOVÝ SKY BAR A MEETINGOVÉ PROSTORY V DIPLOMAT HOTELU PRAGUE Čtyřhvězdičkový Diplomat Hotel Prague rozšířil své meetingové kapacity přestavbou nejvyššího devátého podlaží a může nyní hostit konference čítající až 1250 účastníků. Patro čítá tři místnosti: Brussels, Luxemburg a Europe, poslední zmiňovaná nabízí přístup na střešní terasu. Le 1 er septembre, Martina Klubicova a pris en charge la Direction de Synergie République tchèque en tant que Directeur Délégué. Elle remplace M. Ludovic Frossard. Od 1. září stojí v čele společnosti Synérgie Česká republika Martina Klubicová, delegovaná ředitelka. Nahradila Ludovica Frossarda. Jiří Fiala Jiří Fiala est devenu partenaire du cabinet d avocats Vyskočil, Krošlák a spol. Il travaillait auparavant dans l équipe immobilière du cabinet Clifford Chance. Partnerem Advokátní a patentové kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol. se stal Jiří Fiala (42), který dříve dlouhodobě působil v nemovitostním týmu advokátní kanceláře Clifford Chance. CONTACT 74 DÉCEMBRE 2014 FÉVRIER 2015 / PROSINEC 2014 ÚNOR

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et French-Czech Golf Cup 2013 La deuxième édition du tournoi de golf organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque a été marquée par des exploits sportifs inoubliables, un temps magnifique et un superbe

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Cinéma. Výstava. najdete rovněž na internetové stránce Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz/frankofonie

Cinéma. Výstava. najdete rovněž na internetové stránce Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz/frankofonie Sommaire 1 Message du Secrétaire général 2 Prague 14 Brno 15 České Budějovice 15 Děčín 16 Hradec Králové 18 Kladno 19 Olomouc 20 Plzeň 21 Ústí nad Labem 22 Zlín 23 À suivre... 24 La Francophonie Obsah

Více