FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM"

Transkript

1 CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ VÝMĚNA SONDAGE D OPINION ANKETA SUCCÈS DE LA COOPÉRATION FRANCO-TCHÈQUE ÚSPĚCHY FRANCOUZSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE ÉNERGIE FINANCEMENT ET MANAGEMENT DES PROJETS D INFRASTRUCTURE OPORTUNITÉS D INVESTISSEMENT ET COOPÉRATION ÉCONOMIQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES VILLES ENERGETIKA FINANCOVÁNÍ A ŘÍZENÍ INFRASTRUKTURNÍCH PROJEKTŮ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI A OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST

2 COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÝ OBCHOD COMMERCIAL RELATIONS BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND FRANCE France is 6 th trade partner of Czech republic France is 4 th client of Czech republic French position among foreign investors on the Czech market 5 th rank Trade volumes K Trade growth in last ten years 140 % Number of citizens employed by French companies Number of French subsidiaries 500 FDI influx from France M Surplus of Czech trade balance with France M Percentage of total Czech exports flowing to the French market 4.8 % Czech imports from France growth in % THE STRUCTURE OF CZECH EXPORTS TO FRANCE (IN PERCENTAGE OF THE TOTAL/VALUE IN MILLIONS ) Vehicles (28 %/1 685), Information technology machines and appliance (12 %/722), Electric machines and appliance (9 %/541), Industrial machines and appliance (8 %/481), Telecommunications appliance and equipment (7 %/421), Metal items (4 %/240), Generators, motors and their equipment (3 %/180), Others (29 %). Total: mil.. THE STRUCTURE OF CZECH IMPORTS FROM FRANCE (IN PERCENTAGE OF THE TOTAL/VALUE IN MILLIONS ) Vehicles (17 %/588), Medical and pharmaceutical products (8 %/276), Iron and steel (8 %), Electric machines and appliance (8 %), Industrial machines and appliance (5 %/173), Metal items (5 %), Essential oils, resinoids and perfumeries products (4 %/138), Generators, motors and their equipment (4 %), Manufactured rubber (3 %/103), Raw plastic material (3 %). Total: mil.. For further information, read CCFT News! FRANCE WELCOMES TALENT, INVESTMENT AND HUMOR COMMON STEREOTYPES DID YOU KNOW? N 1 French companies are not competitive 31 French companies are in the 2013 Fortune global 500 ranking; 4 th in the World, 1st in Europe N 2 France s R&D lags behind its competitors France implemented the highest attractive R&D support mechanism in Europe (KPMG 2012) N 3 French are grumpy and reluctant to work 80 % of French are happy to get up every morning to go to work N 4 French workers are lazy and inefficient French workers: the 3 rd highest European hourly productivity (The Conference Board 2013) N 5 France s attractiveness is no longer up to date France is the 1 st European FDI destination in industry and logistics (Ernst & Young 2013) N 6 France is not a friendly foreign country 20,000 foreign companies chose to settle in France (INSEE), also 2 nd European destination praised by foreign students N 7 Innovation and dynamism flew away from France France, with 71 innovation clusters, is the leading European country for newly founded businesses (Eurostat 2013) N 8 It is difficult to find qualified employees in France 43 % of 25-to-34 years-old French have a University-level degree (OECD) N 9 French are unable to speak any foreign languages 59 % of French aged know at least one foreign language (Eurostat 2013) N 10 France is an attractive and pleasant country where «l art de vivre» smoothens life and spurs creativity RIGHT France remains the world s leading destination for foreign tourists (UNWTO 2013), and has the 2 nd best quality of life in Europe 2 CONTACT ÉDITION SPÉCIALE, DÉCEMBRE 2014 / ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ, PROSINEC 2014

3 ÉDITORIAL EDITORIAL LE RÔLE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE DANS LES RELATIONS ÉCONOMIQUES DES DEUX PAYS ROLE FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY V EKONOMICKÝCH VZTAZÍCH OBOU ZEMÍ Vous me demandez d évaluer la présence française ici. La République Tchèque est une terre d accueil, généreuse et ouverte sur le monde. Il est toujours surprenant de constater le contraste entre une certaine tradition de mécontentement et de scepticisme, typiquement «tchèques» et la réalité du succès de ce pays depuis la Révolution de Velours. Mais soyez rassurés : cette tradition de mécontentement est aussi bien française et bien d autres choses plus positives nous rapprochent, comme l humour et le culte de la discussion. Les entreprises françaises qui ont fait le pari de venir ici et de soutenir le développement de ce pays par leurs investissements ne peuvent que se féliciter de ce choix. La meilleure preuve en est que de nombreux cadres tchèques sont à la tête d entreprises à capitaux français ici ou effectuent de brillantes carrières dans de grands groupes français de part le monde. Un deuxième exemple est le succès du Svatomartinské víno, directement inspiré de l exemple du Beaujolais nouveau et qui maintenant a dépassé ce dernier en consommation locale. Nous avons eu plaisir à célébrer ces deux vins fous et chaleureux le 20 novembre, avec presque 400 amis de la Chambre de commerce franco-tchèque. Avec environ 500 entreprises et 100,000 emplois, la France est le 5 ème investisseur en République tchèque, voire le 3 ème ou le 4 ème si on exclut les holdings financiers de ces chiffres. Les grands groupes venus durant les privatisations des années 1990 sont bien visibles et cette présence n a cessé de croître depuis. Même depuis la crise financière de 2007, période défavorable aux investissements, nous recevons à l incubateur de la Chambre de commerce franco-tchèque plus d une nouvelle entreprise désireuse de développer ses affaires ici toutes les 4 semaines. Oui : plus d une entreprise nouvelle toutes les 4 se maines, régulièrement et depuis 7 ans. L avenir appartient plutôt aux PME et nous avons pour cela créé un club des PME francotchèques. Nous espérons que les entrepreneurs tchèques seront plus nombreux à tenter leur chance en France mais surtout à vouloir s associer avec des partenaires français pour tenter ensemble leur chance ailleurs, par exemple dans les pays francophones d Afrique, terre de croissance. Nous avons évoqué ces thèmes avec le président Miloš Zeman et le premier ministre Bohuslav Sobotka lors des déjeuners-débats de la Chambre de commerce franco-tchèque à l ambassade. Le Forum économique du 9 décembre sera l occasion d y travailler. Il n est de richesse que partagée! Zajímá vás, jak hodnotím zdejší francouzskou přítomnost. Česká republika je pohostinná země, štědrá a otevřená vůči světu. Stále mě překvapuje rozpor mezi typicky českým zvykem být skeptický a nespokojený a realitou této země, od dob Sametové revoluce úspěšnou. Věřte, že i Francouzi jsou tradičně nespokojení a najdeme i jiné, a pozitivnější, společné charakteristiky, které nás sbližují, například humor a kult diskuse. Francouzské společnosti, které se rozhodly vstoupit na český trh a podpořit růst české ekonomiky svými investicemi, jsou dnes jistě se svým rozhodnutím spokojeny. Nejlepším důkazem jsou četní čeští manažeři ve vedení podniků s francouzským kapitálem přímo v České republice, mnozí budují úspěšné kariéry ve velkých francouzských firmách po celém světě. Druhým příkladem je úspěch Svatomartinského vína, kterého se v Čechách vypije více než Beaujolais nouveau, jímž se svatomartinská tradice inspirovala. Ve čtvrtek 20. listopadu jsme měli to potěšení ochutnávat tato dvě mladá a hřejivá vína s více než 400 příznivci Francouzsko-české obchodní komory. S přibližně 500 společnostmi a zaměstnanci je Francie 5. největším investorem v České republice. Pokud nepočítáme finanční holdingy, posune se Francie na 4. nebo dokonce 3. příčku. Velké skupiny, které do země přišly v 90. letech během privatizace, jsou dobře etablované a jejich přítomnost soustavně roste. Od roku 2007, i přes finanční krizi a nepříznivé podmínky pro investice, přichází do podnikatelského inkubátoru Francouzsko-české obchodní komory v průměru jedna nová společnost každé čtyři týdny. Ano, jedna nová společnost každé 4 týdny, pravidelně po celých sedm let. Protože budoucnost přeje zejména malým a středním podnikům (MSP), založili jsme francouzsko-český klub MSP. Doufáme, že přibude českých podnikatelů, kteří zkusí své štěstí ve Francii a kteří především budou chtít navázat spolupráci s francouzskými partnery, aby se společně pokusili získat postavení na nových trzích, například ve frankofonní Africe, území s velkým potenciálem. Hovořili jsme o těchto tématech také s prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Bohuslavem Sobotkou během debatních obědů Francouzsko-české obchodní komory na francouzském velvyslanectví. Ekonomické fórum 9. prosince bude příležitostí v této diskusi pokračovat. Bohatství roste ze spolupráce! Constantin Kinský Président de la Chambre de commerce franco-tchèque Předseda Francouzsko-české obchodní komory CONTACT ÉDITION SPÉCIALE, DÉCEMBRE 2014 / ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ, PROSINEC

4 ÉDITORIAL EDITORIAL REDÉMARRAGE DES RELATIONS FRANCO-TCHÈQUES RESTART FRANCOUZSKO-ČESKÝCH VZTAHŮ Le Premier ministre, M. Manuel Valls, se rend à Prague les 8 et 9 décembre. Il s agit de la première visite officielle d un chef de gouvernement français en République tchèque depuis Ce déplacement fait suite à la visite du Premier ministre tchèque en France, en avril de cette année, ainsi qu à la visite officielle du Président Miloš Zeman, en septembre. Il s inscrit donc dans une nouvelle dynamique des relations bilatérales et constituera un moment privilégié de notre dialogue et de nos échanges. Les entretiens de M. Valls avec son homologue et avec le Président Zeman porteront sur l Union européenne, sur ses priorités, au premier chef la croissance et l emploi, comme sur les défis auxquels celle-ci doit faire face. Notre relation bilatérale sera bien sûr au cœur des entretiens, avec en particulier la signature par les deux Premiers ministres du Plan d action du partenariat stratégique franco-tchèque qui sera la feuille de route de notre coopération pour les prochaines années. D autres accords viendront concrétiser la volonté des deux gouvernements de travailler ensemble dans le domaine scientifique, technologique et industriel comme pour favoriser la mobilité de nos étudiants. La visite de M. Manuel Valls, qui sera accompagné d une délégation de représentants d entreprises composée par le MEDEF, comprendra naturellement un important volet économique avec l organisation, le 9 décembre, d un forum franco-tchèque destiné aux entreprises. Ouvert par les deux Premiers ministres, il s articulera autour de plusieurs tables rondes sur des thématiques telles que les infrastructures, l énergie, le développement urbain, l attractivité de la France et de la République tchèque et les coopérations bilatérales. Ces travaux devraient permettre de souligner l importance de la présence économique et des investissements français en République tchèque et d explorer les possibilités de développer de nouveaux partenariats. Je suis persuadé que les deux déjeuners-débats avec le Président Zeman (2 septembre) et le Premier ministre Bohuslav Sobotka (13 novembre), co-organisés au Palais Buquoy par la Chambre de commerce francotchèque et l ambassade, auront contribué à sensibiliser les responsables tchèques sur les enjeux économiques bilatéraux. La visite du Premier ministre permettra par ailleurs de marquer l anniversaire du petit-déjeuner du 9 décembre 1988 au cours duquel François Mitterrand a reçu à l ambassade de France des dissidents tchècoslovaques dont Vaclav Havel. Cette rencontre, première reconnaissance de l opposition au régime communiste par un Chef d Etat occidental, a constitué une étape décisive dans les relations entre la France et la République tchèque. Předseda vlády Manuel Valls navštíví Prahu ve dnech 8. a 9. prosince. Jedná se o první oficiální návštěvu předsedy francouzské vlády v České republice od roku Premiér tak navazuje na návštěvu předsedy české vlády ve Francii letos v dubnu i na zářijovou oficiální návštěvu prezidenta Miloše Zemana. Nadcházející setkání je součástí aktuálního dynamického rozvoje vzájemných vztahů a bude také jejich významným momentem. Jednání pana Vallse s jeho protějškem a s prezidentem Zemanem se budou týkat Evropské unie a jejích priorit, zejména pak ekonomického růstu a zaměstnanosti coby hlavních výzev, jimž musí čelit. Naše bilaterální styky budou samozřejmě nejdůležitějším bodem těchto rozhovorů, jejichž významnou součástí bude podpis Akčního plánu francouzsko-českého strategického partnerství, který se stane naší cestovní mapou na několik příštích let. Smlouvy o spolupráci budou konkrétním vyjádřením vůle obou našich vlád spolupracovat ve vědě, technologiích a průmyslu, jakož i podpořit mobilitu našich studentů. Návštěva Manuela Vallse, jehož bude doprovázet delegace zástupců podniků, kterou sestavil MEDEF (Svaz ředitelů podniků), bude mít také významnou ekonomickou část. 9. prosince se uskuteční francouzsko- -české podnikatelské fórum. Zahájí jej oba předsedové vlád a bude mít podobu několika tématických kulatých stolů, zaměřených na infrastruktury, energetiku, rozvoj měst, přitažlivost Francie a České republiky a na bilaterální spolupráci. Smyslem těchto kulatých stolů je podtrhnout význam francouzských podniků a investic v České republice a posoudit možnosti nových partnerství. Jsem přesvědčený, že debatní oběd s prezidentem Zemanem (2. září) a poté s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou (13. listopadu), jež na Francouzském velvyslanectví pořádala Francouzsko-česká obchodní komora spolu s ambasádou, přitáhly pozornost českých představitelů k ekonomickým výzvám, jimž obě naše země čelí. Návštěva předsedy vlády bude také příležitostí připomenout si snídani 9. prosince 1988, během níž François Mitterrand přivítal na Francouzském velvyslanectví československé disidenty, mezi jinými Václava Havla. Toto setkání bylo vlastně prvním projevem podpory československému disentu od hlavy západního státu a stalo se významnou etapou ve vztazích mezi Francií a Českou republikou. Jean-Pierre Asvazadourian ambassadeur de France en République tchèque Velvyslanec Francie v České republice FOTO: AMBASSADE DE FRANCE 4 CONTACT ÉDITION SPÉCIALE, DÉCEMBRE 2014 / ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ, PROSINEC 2014

5 COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÝ OBCHOD LES PERSPECTIVES DE COOPÉRATION FRANCO-TCHÈQUE PERSPEKTIVY FRANCOUZSKO- -ČESKÉ SPOLUPRÁCE Etant donné que j ai consacré une partie de ma vie professionnelle à la relation bilatérale entre la République tchèque et la France, j approuve bien la coopération renouvelée entre les deux pays à différents niveaux. Après la visite officielle du président tchèque en septembre de cette année à Paris, nous allons accueillir ces jours à Prague le Premier ministre français. Au programme est également le Forum économique où nous pouvons discuter d une série de sujets qui nous lient car le nucléaire n est pas le seul sujet à aborder. Le développement positif dans nos relations économiques se reflète par plusieurs paramètres. La quatrième réunion du Groupe de travail franco-tchèque pour l énergie a eu lieu à Paris après une pause de près de deux années. Le développement des relations économiques et commerciales aux niveaux national et régional ainsi que la recherche d opportunités d investissement fait partie des priorités de long terme de l ambassade tchèque à Paris. Ceci est important en prenant considération des investissements d entreprises tchèques en France jusqu à présent limités. Pour ces dernières, ii existe pourtant beaucoup de secteurs prometteurs : l ingénierie dans les domaines de haute technologie, la technologie de protection de l environnement, la sous-traitance pour les industries aéronautique, aérospatiale et l industrie de transport, les produits innovants high-tech pour les secteurs clés d économie (par exemple les soins de santé), les services de TIC, le design, l énergie, les industries chimique et pharmaceutique etc. L équipe agissante au bénéfice des relations mutuelles à Prague est également très active. A côté de l ambassade de France, avec en tête l ambassadeur Asvazadourian, un homme agile et linguistiquement bien équipé (qui d autre du corps diplomatique pourrait lire ainsi que citer en tchèque le roman Saturnin de l écrivain tchèque Jirotka?), il y a d autres partenaires fiables comme La Chambre de commerce francotchèque (CCFT) ou Les conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF). Je reviens vers le programme réussi de l Année économique franco-tchèque datant de la période de nos présidences successives du Conseil de l Union européenne de Les objectifs du programme étaient alors les suivants : la reprise des relations économiques et commerciales bilatérales, la recherche de solutions communes à des problèmes clés de la communauté dans le domaine économique, l amélioration de «l image» mutuelle de nos pays par une meilleure connaissance de nos savoirfaire et l abandon de certains «clichés et simplifications». Et c est là où je vois la place pour une mise en œuvre pour laquelle ils existent aujourd hui peut-être même des conditions plus appropriées. J espère que le Forum économique sera une première occasion pour cette mise en œuvre. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem se část svého profesního života podílel na česko- -francouzské bilaterální relaci, velmi vítám okysličenou spolupráci mezi oběma zeměmi na různých úrovních. Po oficiální návštěvě českého prezidenta v září tohoto roku v Paříži přivítáme tyto dny v Praze francouzského premiéra, a čeká nás Ekonomické fórum, na kterém budeme moci debatovat řadu témat, která nás pojí, neboť nejsme spřízněni pouze jádrem... Pozitivní vývoj v našich hospodářských vztazích se projevuje více, než jen jedním či dvěma parametry. Po téměř dvouleté pauze se uskutečnilo v Paříži 4. zasedání francouzsko-české pracovní skupiny pro energetiku. Rozvoj ekonomických a obchodních vztahů na celostátní i regionální úrovni i hledání investičních příležitostí patří mezi dlouhodobé priority českého velvyslanectví v Paříži; to je důležité mimo jiné s ohledem na doposud omezené investice českých firem ve Francii. Existuje pro ně přitom mnoho perspektivních sektorů: strojírenství v technologicky náročných oborech, technologie pro ochranu životního prostředí, subdodávky pro letecký, kosmický a dopravní průmysl, inovativní high-tech produkty pro klíčové sektory ekonomiky (např. zdravotnictví), ICT služby, design, energetika, chemický a farmaceutický průmysl a další. Velmi aktivní je rovněž tým působící ve prospěch vzájemných vztahů v Praze. Vedle francouzské ambasády, vedené činorodým a skvěle jazykově vybaveným velvyslancem Asvazadourianem (kdo jiný z diplomatického sboru česky přečetl a cituje Jirotkova Saturnina?), jsou spolehlivými partnery Francouzsko-česká obchodní komora i tzv. Conseillers du Commerce Extérieur de la France. Vrátím se zpět v čase k úspěšnému programu Česko-francouzského ekonomického roku z období našich následných předsednictví v Radě Evropské unie Mezi tehdejší cíle programu patřilo vedle oživení oboustranných hospodářských a obchodních vztahů také hledání společných řešení hlavních komunitárních otázek v ekonomické oblasti, vylepšení image našich zemí lepším vzájemným poznáním našich know-how a opuštění jistých klišé a zjednodušení. A zde vidím stále prostor pro realizaci, pro kterou jsou dnes možná ještě vhodnější podmínky. Těším se, že Ekonomické fórum bude pro tuto realizaci první příležitostí. Ing. Vladimír Bärtl Vice-ministre pour le Commerce extérieur et pour l Union européenne, Ministère de l Industrie et du Commerce. náměstek ministra pro zahraniční obchod a Evropskou unii, Ministerstvo průmyslu a obchodu CONTACT ÉDITION SPÉCIALE, DÉCEMBRE 2014 / ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ, PROSINEC

6 SONDAGE D OPINION ANKETA SELON VOUS, DANS QUEL DOMAINE REPOSE LE PLUS GRAND POTENTIEL DES RELATIONS ÉCONOMIQUES FRANCO-TCHÈQUES POUR LE FUTUR? KDE VIDÍTE NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL PRO BUDOUCÍ ROZVOJ ČESKO-FRANCOUZSKÝCH EKONOMICKÝCH VZTAHŮ? JEAN-ANDRÉ BARBOSA GENERAL MANAGER, AREVA, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU Sans que cela soit une surprise, je pense que le nucléaire. Si les nouveaux projets sont réalisés avec l équipe de France, ceci développera de manière très significative les relations économiques franco-tchèques dans le futur. Asi to nebude velké překvapení, ale myslím si, že jaderná energetika. Pokud se nové projekty uskuteční s francouzskými společnostmi, velmi významně to napomůže budoucímu rozvoji česko-francouzských obchodních vztahů. PETR BRZEZINA PRESIDENT, ALSTOM CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA A mon avis, le plus grand potentiel repose dans une coopération étroite dans le nucléaire et dans l infrastructure ferroviaire de haute vitesse. Les deux projets sont d importance nationale, construits pour les prochaines générations. Il est donc sage d appliquer des années d expériences dans la préparation, réalisation et exploitation pour une valorisation efficace des investissements et en même temps de maximaliser l impact social tel que l amélioration de la qualité de vie, diminution des émissions et de la dépendance des combustibles fossiles ou l emploi local. Z mého pohledu je největší potenciál v úzké spolupráci v oblasti rozvoje jaderné energetiky a vysokorychlostní vlakové infrastruktury. V obou případech jde o dlouhodobé projekty celonárodního významu budované pro příští generaci, kde je moudré uplatnit mnohaleté zkušenosti v přípravě, realizaci a provozu pro efektivní zhodnocení vložených investic a maximalizaci společenských dopadů jako je zlepšení kvality života, snížení emisí, snížení závislosti na fosilních palivech, lokální zaměstnanost a dalších. ALBERT LE DIRAC'H CHAIRMAN OF THE BOARD AND CEO, KOMERČNÍ BANKA, a. s. Pour préparer le futur, n oublions pas le présent. Les relations économiques existantes sont diversifiées et couvrent un très grand nombre de secteurs : de l industrie pharmaceutique à l automobile en passant par les réseaux de chaleur et le traitement de l eau, les services financiers, l agro-alimentaire, la cosmétique, les produits de luxe et le BTP (la liste n est pas limitative). Pour le futur, consolidons et renforçons toutes ces relations avec un intérêt particulier pour trois domaines d activité appelés à connaître un surcroît sensible d investissements dans les années qui viennent : les infrastructures de transport (autoroutes et rail), l énergie et la cyber-sécurité. Při přemýšlení o budoucnosti nesmíme zapomínat na současnost. Již existující obchodní vztahy jsou velmi diverzifikované a zahrnují mnoho sektorů: od farmaceutického průmyslu přes automobilový, teplovody, úpravny vody, finanční služby, potravinářství, kosmetiku, luxusní výrobky až po stavebnictví. A seznam není zdaleka úplný. V budoucnu konsolidujme a posilujme všechny tyto vztahy se zvláštním důrazem na tři oblasti, do kterých by se v nejbližších letech mělo stále výrazněji investovat: dopravní infrastruktura, energetika a kybernetická bezpečnost. JAKUB KEJVAL COUNTRY CHIEF EXECUTIVE, BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o. Les principaux domaines de développement des relations économiques de la République tchèque et de la France sont à mon avis l infrastructure et l énergie. Le potentiel de croissance repose dans l industrie automobile et aérospatiale, ainsi que dans l énergie (l énergie nucléaire ou l efficacité énergétique et le développement de sources d énergie renouvelables) et à long terme, dans l informatique et dans la biotechnologie. Hlavní oblasti rozvoje ekonomických vztahů ČR a Francie spatřuji v oblasti infrastruktury a energetiky. Růstový potenciál má automobilový 6 CONTACT ÉDITION SPÉCIALE, DÉCEMBRE 2014 / ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ, PROSINEC 2014

7 SONDAGE D OPINION ANKETA a letecký průmysl, dále energetika (jaderné energie nebo energetická efektivita a rozvoj obnovitelných zdrojů) a výhledově i informatika a biotechnologie. OLDRICH OBERMAIER GÉRANT / JEDNATEL, GROUPE BONGRAIN Les domaines dans lesquels je vois du potentiel pour la coopération sont par exemple le transport (ALSTOM, Peugeot, aéronautique), énergie (AREVA), industrie alimentaire et agriculture. Chez les Français, il faudrait améliorer la qualité d informations sur le République tchèque. Parfois, elle est très basse, voire du niveau de la presse à scandales, et ceci également chez les représentants des entreprises françaises qui vivent en République tchèque. Il faudrait profiter de l enclin tchèque pour la France, qui est d après les sondages le pays le plus populaire après la Slovaquie, surtout dans le domaine de l agriculture et de l alimentaire. Les Tchèques devraient arrêter d adorer tout ce qui est allemand pour la seule raison que nous ne parlons pas le français et nos connaissances sur la France sont faibles. Nous, qui aimons la France, devons être plus actifs. Obory, kde vidím potenciál spolupráce, jsou například doprava (ALSTOM, Peugeot, letectví), energetika (AREVA), potravinářství a zemědělství. Z francouzské strany je třeba zlepšit úroveň informovanosti o situace v České republice. Někdy je velmi nízká, a to i u v Čechách žijících zástupců francouzských firem. Mají často informace na úrovni bulváru. Je třeba využít sympatií k Francii (kromě Slovenska podle výzkumu veřejného mínění nejoblíbenější národ), zejména v potravinářství a zemědělství. Z české strany je potřeba přestat adorovat vše německé jen proto, že neumíme francouzsky a o Francii víme relativně málo. Víc aktivity od nás, kteří máme rádi Francii... JÉRÔME WALTER ANDROS BUSINESS MANAGER CENTRAL EUROPE La France et la République tchèque sont des pays de terroirs et de savoir-faire culinaires reconnus dans le monde entier. Le secteur alimentaire, et principalement les produits de qualité, ont un fort potentiel. Aujourd'hui, l'enjeu est de pouvoir travailler ensemble plus efficacement, en facilitant la coopération entre nos deux pays. Francie a Česká republika jsou dvě kulinářské mocnosti, uznávané po celém světě pro své kuchařské umění. Potravinářství, a zejména pak kvalitní produkty, mají velký potenciál. Dnes je důležité efektivní společné úsilí, které usnadní další spolupráci našich zemí. 57 e Salon international des constructions mécaniques MSV e Salon international du transport et de la logistique Brno, République tchèque Représentation en France: Chambre de commerce franco-tchèque IBC, Pobřežní 3 CZ Praha 8 tel.: fax: BVV Trade Fairs Brno Výstaviště 405/ Brno tel.: fax: CONTACT ÉDITION SPÉCIALE, DÉCEMBRE 2014 / ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ, PROSINEC

8 FOTO: FONDATION LOUIS VUITTON SUCCÈS DE LA COOPERATION FRANCO-TCHÈQUE ÚSPĚCHY FRANCOUZSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE SIPRAL A VÊTU DE VERRE LE MUSÉE AU CENTRE DE PARIS SIPRAL DAL SKLENĚNÝ KABÁT MUZEU V CENTRU PAŘÍŽE Au centre de Paris, près de la forêt de Boulogne, le musée de la Fondation Louis Vuitton a vu le jour. Il est surnommé voilier ou scarabée géant. Une partie de son apparence futuriste est dûe à l entreprise tchèque Sipral. Crée en 1991 à Prague, Sipral est devenu célèbre par sa capacité à inventer et produire des façades vitrées légères de forme quelconque. Ce savoir-faire a été utile pour envelopper le musée de l architecte Frank Gehry. DES FRANÇAIS, DES TCHÈQUES ET DES DIZAINES D AUTRES NATIONALITÉS Le chantier à Paris était un grand labyrinthe des nations de presque toute l Europe. À la réalisation du projet participaient quelques 300 ingénieurs et architectes, dont 40 professionnels de Sipral qui ont consacré plus de 150 milles heures de travail aux constructions vitrées. Plus de 100 employés de Sipral circulaient à travers l Europe, vous pouviez les trouver au siège de Sipral à Prague, au centre logistique de fabrication à Jirny près de Prague et à Paris, sur le chantier. Le centre logistique de fabrication à Jirny assurait l assemblage et la préfabrication maximale des produits avant leur transport sur le chantier. C est ici, qu on a préparé les colis de livraison pour les envoyer à des dates précises sur le chantier dans la forêt de Boulogne. Ce projet n était pas la première coopération entre Sipral et cette marque de renom. En 2004, Sipral a réalisé une grille décorative dorée pour le magasin Louis Vuitton à Paris, ce qui a ouvert de nombreuses portes à ce fournisseur tchèque des enveloppes vitrées et structures atypiques en verre et métaux légers. TECHNOLOGIE DE POINTE AU SERVICE DE LA BEAUTÉ Le nouveau bâtiment, un espace d expositions artistiques, de concerts et défilés de mode, a ouvert ses portes aux visiteurs fin octobre. Pour ce projet, Sipral a développé deux systèmes de façade sur commande, type montant-traverse en profilés d aluminium, qui ont permis l apparence originale et asymétrique des façades vitrées. Après les essais de sécurité réalisés en Allemagne, le nouveau système a reçu l approbation des autorités françaises pour être utilisé. Une des raretés techniques du projet est un logiciel architectural utilisé pour le planning des travaux sur le chantier. La liaison du modèle en trois dimensions avec le planning de la construction, une animation en 4D est née avec le temps comme la 4 e dimension. V centru Paříže, na kraji Bouloňského lesíka, vyrostlo skleněné muzeum Nadace Louise Vuittona. Přezdívá se mu plachetnice nebo obří brouk a na jeho futuristickém vzhledu se podílela i česká firma Sipral, která vznikla v roce 1991 v Praze a ve světě architektury se proslavila schopností navrhnout, vyrobit a dodat lehké prosklené fasádní konstrukce jakéhokoliv tvaru a formy. A právě to bylo potřeba pro opláštění budovy muzea podle architekta Franka Gehryho. FRANCOUZI, ČEŠI A DESÍTKY DALŠÍCH NÁRODŮ Stavba v Paříži byla jedním velkým labyrintem národů takřka z celé Evropy. Na realizaci projektu se podílelo přibližně 300 inženýrů a architektů, z toho na Sipralu v Praze řešilo prosklené konstrukce 40 projektantů, kteří na návrzích strávili přibližně 150 tisíc hodin. Více než stovka zaměstnanců Sipralu pendlovala po celé Evropě, našli byste je v pražském sídle firmy, ve výrobní hale v Jirnech u Prahy a v Paříži, na stavbě samotné. Výrobně-logistické centrum v Jirnech u Prahy zajišťovalo kompletaci a maximální možnou prefabrikaci výrobků před přepravou na stavbu. Ve skladech se také kompletovaly jednotlivé zásilky, které v naprosto přesném načasování putovaly na stavbu v Bouloňském lesíku. Pro Sipral to nebyla první spolupráce se známou módní značkou. V roce 2004 znamenala zakázka na dekorační pozlacenou mříž do prodejny Louis Vuitton v Paříži průlom pro českého dodavatele lehkých obvodových plášťů budov. ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE VE JMÉNU KRÁSY Nová budova, která se pro návštěvníky otevřela na konci října, je uměleckým prostorem, kde se budou konat výstavy, koncerty i módní přehlídky. Sipral pro účely této stavby vyvinul dva nové fasádní systémy z hliníkových profilů, které umožnily neotřelé a nepravidelné tvary prosklených ploch. Po otestování systémů v Německu byly schváleny i francouzskými úřady a mohly se použít. Další technickou raritou projektu je speciální architektonický software, který byl pak použit i pro plánování postupu prací na stavbě. Propojením 3D modelu s harmonogramem stavby vznikla animace, kdy čtvrtým rozměrem byl čas. 8 CONTACT ÉDITION SPÉCIALE, DÉCEMBRE 2014 / ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ, PROSINEC 2014

9 SUCCÈS DE LA COOPERATION FRANCO-TCHÈQUE ÚSPĚCHY FRANCOUZSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE FOTO: ADFORS Le groupe français Saint-Gobain, qui a pris pied en République tchèque au début des années 1990, continue de se renforcer dans le pays. Le conseil d administration a décidé d augmenter les capacités de production de l usine de Saint-Gobain Adfors à Litomyšl (140 km à l est de Prague) où est produit du fil et des grilles de verre. Près de 600 millions de couronnes (22 millions d euros) seront investis au cours des trois prochaines années pour une hausse à terme de 30 % de la production. Cet investissement majeur a reçu le soutien du gouvernement tchèque qui a octroyé une exonération d impôt sur le surplus de revenus produit par cet agrandissement et ceux à hauteur de 19 % de la valeur de l investissement. 80 % de la production ira, comme c est déjà le cas actuellement, à l exportation, en particulier vers l Allemagne et la France. D autres marchés montent aussi en puissance, comme la Pologne, la Roumanie, la Turquie et l Ukraine. Adfors, un des fers de lance de Saint- Gobain en République tchèque, devrait encore connaître d importants investissements, en particulier dans la seconde usine de la marque à Hodonice (Moravie du sud). Au total, Adfors emploie actuellement 1580 employés et devrait voir ses effectifs atteindre environ 1800 personnes d ici trois ans. Le second pilier tchèque de l une des plus anciennes sociétés françaises elle a été créée en 1665 est Saint-Gobain Sekurit qui fabrique pare-brises et vitres pour automobiles à Hořovice (40 km à l ouest de Prague). Fondée en 1994, l usine emploie presque 600 personnes. Ses vitres équipent bien sûr les voitures fabriquées en République tchèque mais aussi celles produites dans les pays voisins. SAINT-GOBAIN POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SAINT-GOBAIN ROZŠIŘUJE SVÉ PŮSOBENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Présent en République tchèque à travers dix filiales, le groupe Saint-Gobain devrait réaliser en 2014 un chiffre d affaires en hausse de quelque 5 % par rapport à Adfors devrait ainsi dégager un bénéfice de 876 millions de couronnes (32 millions d euros) pour un chiffre de 5,5 milliards de couronnes (200 millions d euros). Malgré la crise du bâtiment et de la construction qui a touché non seulement la République tchèque mais aussi la plupart des pays de la région ces dernières années, Saint-Gobain, numéro un mondial dans l habitat, a réussi à tirer son épingle du jeu grâce à une ambitieuse politique d innovation et un fort développement de ses activités en Europe centrale. Francouzská korporace Saint-Gobain vstoupila na český trh na začátku 90. let a dnes posiluje svou pozici. Správní rada společnosti rozhodla o navýšení produkčních kapacit závodu Saint-Gobain Adfors v Litomyšli, ve kterém se vyrábí skleněná vlákna a mřížky. V horizontu tří let dosáhne investice 600 milionů korun (22 milionů eur) a objem výroby stoupne o 30 %. Tato významná investice získala i podporu české vlády. Ta schválila úlevu na dani ze zisku, který společnost z této nové investice vytvoří, a to až do výše 19 %. Tak jako doposud půjde 80 % produkce na export, zejména pak do Německa a do Francie. Na síle získává i export do dalších zemí, kupříkladu do Polska, Rumunska, Turecka nebo na Ukrajinu. Adfors, jeden z tahounů skupiny Saint- Gobain v České republice, pravděpodobně čekají i další velké investice, zejména pak do druhého závodu společnosti v moravských Hodonicích. V současné době Adfors zaměstnává pracovníků, do tří let by jich mělo být až Druhým pilířem jedné z nejstarších francouzských společností (založena v roce 1665) je Saint-Gobain Sekurit. V Hořovicích, 40 km západně od Prahy, vyrábí skla do automobilového průmyslu. Závod byl založen v roce 1994 a dnes zaměstnává na 600 osob. Tato skla najdeme jak na autech české provenience, tak na autech vyrobených v sousedních zemích. Na českém trhu působí celkem deset filiálek skupiny Saint-Gobain, která pro letošek odhaduje růst obratu o 5 % ve srovnání s rokem Adfors by se měl na zisku podílet 876 miliony korun (32 milionů eur) při obratu 5,5 miliardy korun (200 milionů eur). I přes krizi ve stavebnictví, která v posledních letech zasáhla jak český trh, tak většinu zemí v regionu, si Saint-Gobain dovedl se situací velmi dobře poradit. Světová jednička se prosadila i díky ambiciózní politice inovací a silnému rozvoji aktivit ve střední Evropě. CONTACT ÉDITION SPÉCIALE, DÉCEMBRE 2014 / ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ, PROSINEC

10 SUCCÈS DE LA COOPERATION FRANCO-TCHÈQUE ÚSPĚCHY FRANCOUZSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE L INCUBATEUR PME INKUBÁTOR PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Avoir un incubateur devient un peu la mode entre les géants de l industrie ou des services. Ce système d accompagnement et de soins intensifs d une petite ou moyenne entreprise tentant d aborder un nouveau marché a été introduit il y a 6 ans en République tchèque par la Chambre de commerce franco-tchèque (CCFT). Aujourd hui, 52 entreprises tiennent sur leurs pieds et prospèrent sur le marché tchèque. Créé en 2008, l incubateur d entreprises de la CCFT est une structure d accompagnement de projets d implantation sur le marché tchèque, un marché souvent inconnu pour les PME françaises. L incubateur peut leur apporter un appui en termes de conseil et de domiciliation d entreprise ainsi que de la mise à disposition des commerciaux à temps partagé, d hébergement et du portage salarial de collaborateurs locaux ou de V.I.E lors des premières étapes de l apprivoisement de ce nouveau marché. La gamme des services de la CCFT s élargit au fur et à mesure que les entreprises cuvées grandissent la prestation de la création et de gestion de filiales aide à optimiser les coûts administratifs, commerciaux et logistiques. Podnikatelský inkubátor se pro velké společnosti stává tak trochu módní záležitostí. Tento systém podpory a intenzivní péče o malou L INCUBATEUR PME EN CHIFFRES ( ) 6 ans d existence 59 sociétés domiciliées 23 commerciaux ŕ temps partagé 36 campagnes de recrutement des employés 14 portages salariaux 25 hébergements dans le bureau d incubateur dont 8 V.I.E, coaching 2 SARL créées 1 filiale dans la gestion de la CCFT Au total : 80 sociétés accompagnées dont 52 toujours actives sur le marché tchèque nebo střední firmu při jejím vstupu na nový trh zavedla v České republice před 6 lety Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK). Díky inkubátoru dnes působí na českém trhu 52 společností. Od roku 2008 pomáhá inkubátor FČOK malým a středním podnikům s projekty implementace na českém trhu, který je pro mnohé francouzské firmy velkou neznámou. Inkubátor těmto společnostem může nabídnout poradenství, poskytnutí virtuálního sídla společnosti, služby obchodního zástupce na částečný úvazek, kancelářské prostory nebo personální služby pro první české zaměstnance firmy. Paleta služeb FČOK se rozšiřuje podle potřeb a růstu klientských společností. Nabízí založení a správu české pobočky, optimalizaci administrativních, obchodních a logistických nákladů. CHAMBRELAN LE MARCHÉ TCHÈQUE EST UN TREMPLIN VERS L EUROPE DE L EST ČESKÝ TRH JE ODRAZOVÝM MŮSTKEM PRO TRHY VÝCHODNÍ EVROPY INKUBÁTOR MSP V ČÍSLECH ( ) 59 sociétés domiciliées 6 let existence inkubátoru 59 francouzských firem využívajících p oštovní adresu FČOK 23 projektů obchodníků na částečný úvazek 36 vyhledaných zaměstnanců pro francouzské firmy 14 agenturních zaměstnanců 25 pronajatých pracovních míst v inkubátoru, koučing 2 založené s.r.o. 1 firma s kompletní účetní správou vedenou FČOK Celkem: 80 společností, z nichž 52 na českém trhu stále působí Depuis plus de 50 ans, Chambrelan SAS conçoit, fabrique et fournit des glissières télescopiques et des rails de guidage linéaire vendus dans tous les secteurs industriels. En 2005, la société crée son antenne commerciale sur le marché tchèque, qu elle utilise aujourd hui comme tremplin vers les marchés d Europe centrale et de l est. Après une étude de marché, une première étape avec un commercial à temps partagé au sein de la Chambre de commerce franco-tchèque (CCFT) a été démarrée pour évaluer le potentiel de développement sur les marchés tchèque et slovaque. Une participation régulière au pavillon France de la CCFT du salon international de construction mécanique à Brno (MSV) a permis d augmenter les ventes. Parallèlement, après l embauche d un commercial tchèque, la société a été domiciliée auprès de la CCFT. Cette année, la barre des 10 millions vient d être dépassée. Etant une PME, le développement de l export à Chambrelan se fait étape par étape: après les pays limitrophes, les pays plus éloignés comme la Tchéquie ou la Pologne ont été ciblés. Aujourd hui Prague est le point de départ vers d autres pays, comme la Russie ou les pays de l ex-yougoslavie, des marchés potentiellement intéressants à terme. L étroite collaboration entre Chambrelan et la CCFT est la clef du succès sur ce marché. Společnost Chambrelan SAS již 50 let navrhuje, vyrábí a dodává kuličkové teleskopické lišty a lineární kolejnicová vedení pro průmyslové využití. V roce 2005 založila pobočku v České republice a ta se stala odrazovým můstkem pro vstup na trhy střední a východní Evropy. Na začátku Chambrelan provedl průzkum českého trhu a jeho potenciálu, poté najal prvního obchodníka na částečný úvazek a ten potenciál začal rozvíjet. Poptávka po unikátním výrobku rostla a Chambrelan využil služeb Francouzsko-české obchodní komory (FČOK) a vystavoval na Francouzském pavilonu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, s pomocí FČOK našel svého prvního zaměstnance a nakonec založil českou pobočku firmy, která využívá službu poskytnutí sídla a adresy FČOK. Chambrelan je středně velká firma a export rozvíjela po etapách. Nejprve v zemích sousedících s Francií, potom do zemí jako Česká republika nebo Polsko. Dnes už je česká pobočka výchozím bodem pro vstup na další potencionálně zajímavé trhy, zejména pak do zemí bývalé Jugoslávie a do Ruska. Právě v Praze našla společnost Chambrelan pro tuto expanzi dostatečně jazykově vybavené spolupracovníky. 10 CONTACT ÉDITION SPÉCIALE, DÉCEMBRE 2014 / ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ, PROSINEC 2014

11 SUCCÈS DE LA COOPERATION FRANCO-TCHÈQUE ÚSPĚCHY FRANCOUZSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE LES TOITURES TCHÈQUES AU-DESSUS DES PISCINES ET TERRASSES FRANÇAISES ČESKÉ ZASTŘEŠENÍ NA FRAN- COUZSKÉ BAZÉNY A TERASY L histoire de la société Alukov a commencé au siècle dernier. Fondé en 1995 à Orle, près de Chrudim, elle avait l intention d entreprendre dans le domaine des constructions en aluminium pour les portes et fenêtres. La production s est vite adaptée aux conditions du marché et s est spécialisée sur les toitures mobiles pour les piscines et les terrasses. Le directeur d Alukov Jan Zitko a fondé son entreprise à l époque d une concurrence quasi inexistante. Il a rapidement conquis des marchés d est pour se lancer vers l ouest plus tard. Actuellement, les produits d Alukov servent aux plus de clients dans le monde entier. Quelques 400 employés produisent plus de toitures par an. Le site principal de production de m 2 se trouve en République tchèque. Alukov exporte vers plus de 40 pays du monde, la France à elle seule représente 40 % des bénéfices. En France, la tradition des piscines couvertes datait des années 70 et l entrée d Alukov n était pas facile, mais ils ont réussi. Aujourd hui, la société est représentée par 26 distributeurs régionaux et grâce à eux, on trouve des toitures tchèques partout en France. Historie společnosti Alukov sahá do minulého století, založena byla v roce 1995 v Orli u Chrudimi, s původním záměrem podnikat ve výrobě hliníkových konstrukcí dveří a oken. Záhy se však výroba přizpůsobila reálným podmínkám trhu a začala se specializovat na mobilní zastřešovací systémy, zejména pro bazény a terasy. Ředitel společnosti Alukov Jan Zitko začínal podnikat v době, kdy v oboru nebyla žádná konkurence. Rychle pronikl na východní trhy a pak postupně i na západ. V současnosti používá výrobky společnosti Alukov více než 20 tisíc zákazníků po celém světě, 400 zaměstnanců uspokojí ročně na zakázek. Hlavní výrobní areály se nacházejí v České republice a mají rozlohu m 2. Společnost vyváží do čtyřiceti zemí světa, jedním z největších odbytišť je Francie, odkud plyne až 40 % zisku společnosti. Ve Francii už tradice zastřešení bazénů existovala přibližně od 70. let a Alukov neměl vstup na trh jednoduchý. Ale povedlo se. Alukov dnes ve Francii zastupuje 26 regionálních distributorů, díky nimž jsou česká zastřešení k vidění po celé Francii. MARTIS PÉROVNA, RESSORT DE CROISSANCE POUR LACHANT SPRING MARTIS PÉROVNA, VZPRUHA PRO LACHANT SPRING Spécialiste depuis cent ans des ressorts industriels fils et plats, la société Lachant Spring, l un des leaders français du secteur, a acquis en 2008 le fabriquant pragois Martis Pérovna, une PME tchèque innovante fondée en Lachant Spring, qui dispose de deux usines en France à Châteaudun (28) et à La Grande Paroisse (77), emploie quelque 150 salariés hautement qualifiés. Son investissement en République tchèque a permis d élargir sa gamme de produits, d accompagner des clients et de gagner de nouveaux marchés en Europe centrale. Près de 50% de sa production étant destiné à l industrie automobile, il était logique pour Lachant Spring de s installer dans un pays qui produit plus d un million de véhicules, à proximité aussi d autres grands producteurs automobiles (Allemagne, Slovaquie). Avec près d un millier d entreprises clients à travers le monde et surtout en Europe, Lachant Spring qui dispose de quelques 250 machines-outils des plus simples pour la découpe jusqu aux plus sophistiquées, est en mesure de concevoir et développer les pièces les plus compliquées. Společnost Lachant Spring, specialista v oblasti vývoje a výroby přesných pružin z kruhových i plochých profilů a jeden z francouzských leaderů v tomto odvětví, koupila v roce 2008 pražského výrobce Martis Pérovna, který se řadí mezi české inovativní malé a střední podniky založené roku Lachant Spring disponuje dvěma továrnami ve Francii, v Châteaudunu (region Centre, 100 km od Paříže) a v La Grande Paroisse (region Île-de-France), a zaměstnává asi 150 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Jeho investice v České republice umožnila rozšířit sortiment produktů, podpořit úroveň péče o zákazníky a navázat nové obchodní vztahy ve střední Evropě. Téměř 50 % výroby je určeno pro automobilový průmysl. Je tedy logické, že se společnost Lachant Spring usadila v zemi, která produkuje více než jeden milion vozů, a zároveň v blízkosti jiných velkých výrobců automobilů (Německo, Slovensko). S téměř tisíci zákazníky po celém světě a především v Evropě, s dvěma sty padesáti obráběcími stroji od nejjednodušších na řezání až po ty sofistikovanější, se společnost Lachant Spring řadí mezi ty, které jsou schopny navrhnout a vyvinout jedny z nejkomplikovanějších dílů. Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory 2014 Comité de rédaction / Redakční rada: Jaroslav Hubata-Vacek Linda Salajková Relecture / Korektury: Linda Salajková Marta Wallenfelsová Couverture / Obálka: Symbiont Atelier graphique / Grafické studio: Mgr. Simona Ullspergerová Impression / Tisk: TISKAP s.r.o. Tirage / Náklad: 500 exemplaires / 500 výtisků Registrační číslo MK ČR E Les opinions exprimées dans les articles externes ne reflètent pas forcément l opinion de la rédaction ni celle de la CCFT. / Názory vyjádřené v otištěných externích článcích nevyjadřují nutně názor redakce ani FČOK. Chambre de commerce franco-tchèque Francouzsko-česká obchodní komora IBC, Pobřežní 3, Praha 8 Tel. : Fax: Internet : CONTACT ÉDITION SPÉCIALE, DÉCEMBRE 2014 / ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ, PROSINEC

12

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9 PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 7 octobre

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010 Bod pořadu jednání: Smlouva o partnerské spolupráci Zpracovala: odbor, oddělení: Ing. Miluše Charyparová odd.

Více

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 16 octobre

Více

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKA FAKULTA, USTAV ROMANSKÝCH JAZYKU A LITERATUR Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis Ročník: 4. a 6.

Více

Souminulý čas Imparfait Test

Souminulý čas Imparfait Test VY_32_INOVACE_FJ_149 Souminulý čas Imparfait Test Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis,

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

L analyse de l impact médiatique

L analyse de l impact médiatique 1 L analyse de l impact médiatique Le 31 mai 2016, une conférence de presse multithématique s est tenue au Café 35 à l Institut français de Prague. Jean-Pierre Asvazadourian, ambassadeur de France, a présenté

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace VY_32_INOVACE_FJ_144 PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_157 Subjonctif Konjunktiv PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová

PhDr. Jana Bros-Svobodová Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Konverzace Famille (Rodina) Pracovní list lze zařadit do hodin konverzace francouzského jazyka. Základem je poslechové

Více

PAVILLON FRANCE FRANCOUZSKÝ PAVILON MSV 2014, BRNO VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY

PAVILLON FRANCE FRANCOUZSKÝ PAVILON MSV 2014, BRNO VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE FÉVRIER PROSINEC ÚNOR 74 2014/15 WWW.CCFT-FCOK.CZ VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY Beaujolais nouveau & Svatomartinské 20. 11.

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Dialogue des cultures : interprétation, traduction

Dialogue des cultures : interprétation, traduction Colloque international Dialogue des cultures: interprétation, traduction organisé par l Institut de Traductologie Université Charles de Prague, en collaboration avec l association Gallica et l Union des

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 6. (4.

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

Francouzský jazyk 9. ročník

Francouzský jazyk 9. ročník Francouzský jazyk 9. ročník evátá třída (Testovací klíč: GEXFTMOO) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 8 14 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním /

Více

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování Francouzský jazyk Voyages IIIcestování III Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292 Téma: Les boissons Autor: Číslo projektu: Mgr. Michaela Bašná CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 2. 3. Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: hotelnictví jazykové vzdělávání odborná slovní zásoba

Více

REFERENCE: MTF4 CODIC:

REFERENCE: MTF4 CODIC: MARQUE: PROLINE REFERENCE: MTF4 CODIC: 3523551 MTF4 AVERTISSEMENTS Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE : LA FORCE MOTRICE DE L ÉCONOMIE TCHÈQUE

LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE : LA FORCE MOTRICE DE L ÉCONOMIE TCHÈQUE SOCIÉTÉS MEMBRES ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE : LA FORCE MOTRICE DE L ÉCONOMIE TCHÈQUE Allemagne Russie Chine Slovaquie Pologne Ukraine USA Inde France Canada Autre 34,3 % 14,8 % 5,8 %

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016 PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016 15. 16. října 2016 Dny kantonské opery v Jihomoravském kraji Šest klasických čínských příběhů ve formě tradičního umění zahrnujícího hudbu, zpěv, bojová

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_158 Subjonctif Konjunktiv TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora SOMMAIRE DU RAPPORT ANNUEL OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY La Chambre de commerce franco-tchèque, qui a fêté

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques.

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět,

Více

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL CIER INOXYDBLE UŠLECHTILÁ OCEL Solutions sur mesure en acier inoxydable Individuální řešení z ušlechtilé oceli Chez Wuppermann, nous vivons au quotidien notre passion de l acier pour répondre aux plus

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

FOCUS SUR L INDUSTRIE AUTOMOBILE ZAOSTŘENO NA AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL SEPTEMBRE NOVEMBRE ZÁŘÍ LISTOPAD 2016 APPUI AUX ENTREPRISES PODPORA PRO PODNIKY

FOCUS SUR L INDUSTRIE AUTOMOBILE ZAOSTŘENO NA AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL SEPTEMBRE NOVEMBRE ZÁŘÍ LISTOPAD 2016 APPUI AUX ENTREPRISES PODPORA PRO PODNIKY APPUI AUX ENTREPRISES PODPORA PRO PODNIKY Pavillon France au Salon MSV / Francouzský pavilon na MSV Brno, 3 7/10/2016 PROCHAINS ÉVÉNEMENTS PŘÍŠTÍ AKCE Beaujolais nouveau & Svatomartinské 22/11/2016 SEPTEMBRE

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 08.10.2004 KOM(2004)644 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque)

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, podle

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

LES EXPORTATIONS TCHÈQUES EN FRANCE À LA RECHERCHE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE

LES EXPORTATIONS TCHÈQUES EN FRANCE À LA RECHERCHE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE LES EXPORTATIONS TCHÈQUES EN FRANCE À LA RECHERCHE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE ČESKÝ EXPORT DO FRANCIE SE CHYTÁ NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ FABRICE MARTIN-PLICHTA LES ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno 29. 9.2011 5. 10. 2011 Ludovic Labesse / Alena Bulantová Théo Krauss / Jan Marek Pierre Hommez / Kateřina Kührová Théophile Berteloot Les Questions / Otázky Question

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : 100.000 emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années.

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

Souminulý čas Imparfait Pracovní list

Souminulý čas Imparfait Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_148 Souminulý čas Imparfait Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ LEÇON DEUX 2 MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ J aimerais bien vous présenter ma famille. Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons une ferme dans les montagnes. Nous, ça veut dire mes parents,

Více

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava SOKOL DE PARIS Association Sportive et Culturelle Bulletin / Zpravodaj Sommaire / Obsah Fête de la Saint Venceslas Premier semestre au Sokol de Paris Cérémonies du souvenir Info Contacts Août 2015 N 75

Více

L INDUSTRIE AUTOMOBILE TCHÈQUE ATTIRE LES INVESTISSEMENTS FRANÇAIS PAR MILLIARDS ČESKÝ AUTOPRŮMYSL LETOS PŘITÁHNE FRANCOUZSKÉ INVESTICE ZA MILIARDY

L INDUSTRIE AUTOMOBILE TCHÈQUE ATTIRE LES INVESTISSEMENTS FRANÇAIS PAR MILLIARDS ČESKÝ AUTOPRŮMYSL LETOS PŘITÁHNE FRANCOUZSKÉ INVESTICE ZA MILIARDY L INDUSTRIE AUTOMOBILE TCHÈQUE ATTIRE LES INVESTISSEMENTS FRANÇAIS PAR MILLIARDS ČESKÝ AUTOPRŮMYSL LETOS PŘITÁHNE FRANCOUZSKÉ INVESTICE ZA MILIARDY VANDA KOFROŇOVÁ, RÉDACTRICE ÉCONOMIQUE / EKONOMICKÁ REDAKTORKA

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

Název: Bilan de matière

Název: Bilan de matière Název: Bilan de matière Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики

Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace Martin Йиржи Pospíšil Пытличек ředitel Начальник Odboru zahraničně отдела СНГ ekonomických и других politik I. Hlavní témata příspěvku

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury Relations franco-tchèques des villes jumelées : Blansko Bouloc, Villeneuve-lès-Bouloc et Vacquiers Bakalářská práce :

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Název: Fonction affine - révision

Název: Fonction affine - révision Název: Fonction aine - révision Autor: Mgr Hana Černá Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: a 4 ročník bilingvní sekce

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR REPRISE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE NÁVRAT ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA ČESKÝ TRH

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR REPRISE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE NÁVRAT ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA ČESKÝ TRH ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka.

Více

Ústav románských jazyků a literatur

Ústav románských jazyků a literatur Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav románských jazyků a literatur Bakalářská diplomová práce 2012 Martina Gromešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta románských jazyků a literatur Francouzský

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 3550 291 participants aux événements de la CCFT / účastníků na akcích FČOK 78 sociétés membres

Více

Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů

Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů Průzkum Francouzsko-české obchodní komory Constantin Kinský Jaroslav Hubata-Vacek 10. 10. 2013 Obsah Představení FČOK O průzkumu základní kritéria

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

COMMENT GÉRER DES CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS ET TROUVER LE MEILLEUR PERSONNEL / ORGANIZAČNÍ ZMĚNY VE FIRMĚ A JAK NAJÍT TY NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANCE

COMMENT GÉRER DES CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS ET TROUVER LE MEILLEUR PERSONNEL / ORGANIZAČNÍ ZMĚNY VE FIRMĚ A JAK NAJÍT TY NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANCE sont confirmés, nous serons ravis de revenir vers vous et de vous rencontrer aussi nombreux comme toujours. Na podzim se uskutečnila dvě setkání HR Strategy Clubu a vedení členských společností tak mělo

Více

Chapeau Dalkia Morava!

Chapeau Dalkia Morava! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia

Více

Praha jako regionální HQ nadnárodních firem Stavební fórum. Petr Pospíšil Ředitel Odboru řízení investičních projektů Praha, 7.

Praha jako regionální HQ nadnárodních firem Stavební fórum. Petr Pospíšil Ředitel Odboru řízení investičních projektů Praha, 7. Praha jako regionální HQ nadnárodních firem Stavební fórum Petr Pospíšil Ředitel Odboru řízení investičních projektů Praha, 7. května, 2013 Obsah 1.CzechInvest a jeho služby 2.Rozhodovací faktory 3.Statistiky

Více

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Internacionalizace, projekt Cluster COOP Regionální setkání CluStrat; Cheb 7.3.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Obsah: Internacionalizace Co? Proč? Jak? Podpora internacionalizace Národní a evropský

Více

Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou

Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou Janka Priesolová* Odborný jazyk jako specializovaný jazykový subsystém obsahuje specifické rysy nejen lexikální, ale i gramatické

Více

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2011 květen mai Francouzský

Více

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky typ výrobku / type of product: posuvné dveře do niky - šířka 800 mm (instalace 77-790 mm) posuvné dvere

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

LOCAL LEADERS meeting

LOCAL LEADERS meeting LOCAL LEADERS meeting china investment forum PRAHA, 28. - 29. srpna 2014 Regionální spolupráce - důležitý motor spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy program PRAHA záštita Čínská lidová

Více

À NOTER DANS VOS AGENDAS! ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE:

À NOTER DANS VOS AGENDAS! ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE: AGENDA DES ÉVÉNEMENTS KALENDÁŘ AKCÍ À NOTER DANS VOS AGENDAS! ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE: 8/6, 8 13H FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE / FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM Lieu à préciser / Místo bude upřesněno

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière)

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Výukové materiály Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové

Více

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p.

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p. modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2011 srpen aout ˆ Den

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT

REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ

Více

4 / 2006 červen juin. člen skupiny

4 / 2006 červen juin. člen skupiny 4 / 2006 červen juin Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Voyage Se débrouiller

Voyage Se débrouiller - Lieux Je suis perdu. Ne pas savoir où vous êtes Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Demander un sur un plan Où puis-je trouver? Demander où se trouve une en particulier Ztratil(a) jsem se. Můžete/Můžeš

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka Jana Kozmová* Konektory a jejich správné pou ití v obecném i odborném jazyce jsou pøedmìtem tzv. textové gramatiky (grammaire du texte). K porozumìní

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více