Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM"

Transkript

1 Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM

2 ÚVOD SYSTÉMY CAD/CAM Systémová oblast CAD Systémová oblast CAM Zdrojový program Postprocesing Zpracování součásti v systému KOVOPROG... 5 ZÁVĚR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

3 ÚVOD Oblast programování CNC strojů je naplňována a realizována několika způsoby. Každý z nich svému uživateli nabízí mnohé výhody, ovšem i některá úskalí. Správná volba způsobu tvorby programů a vhodného řídícího systému je ovlivněna několika faktory, jejichž výčet může začínat u strojního vybavení podniku a může končit u kvality zaměstnanců. Pokud si zvolíme pro tvorbu programů oblast ručního programování, naše práce bude vyžadovat velké soustředění a také mnoho zkušeností. Musíme počítat také s poměrně větší pracností a můžeme se také dostat do situace, kdy velká grafická náročnost součásti nám neumožní program prakticky zvládnout. Vytvořený program touto metodou vyžadují důslednou kontrolu, jednak v simulačním prostředí příslušného programu, tak pečlivé odlaďování výroby součástí přímo na CNC stroji. I tak je tento způsob tvorby programů ve výrobě stále velmi oblíbený a to především pro poměrně snadnou optimalizaci. Další možností, jak zvýšit flexibilitu přípravy CNC stroje pro výrobu, je jeho naprogramování v prostředí dialogu příslušného řídícího systému (ShopTurn, ShopMill, SmarT.NC, Manuál Guide, MAPS, CAMWARE atd.). I tento způsob přípravy programů má své zaměření a to především v kusové či malosériové výrobě. 1 SYSTÉMY CAD/CAM Tvorbu programů s počítačovou podporou můžeme označit jako strojní programování, které je realizováno pomocí různých CAD/CAM systémů. V těchto systémech je vlastní program vytvářen tak, že na základě počítačem vytvořené výkresové dokumentace je jednotlivým částem obrysu přiřazován postupně způsob obrábění a taktéž nástroje s řeznými podmínkami. Komplexní CAD/CAM programovací systémy v sobě zahrnují v podstatě dvě základní systémové oblasti. První z nich /CAD/ je určen pro práci s elektronickou výkresovou dokumentací a druhý z nich /CAM/ můžeme označit jako technologickou podporu výroby. (GibbsCAM, SurfCAM, SolidCAM..). OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

4 1.1 Systémová oblast CAD Tato oblast je určena jednak pro konstrukci elektronické výkresové dokumentace, ale taktéž pro načítání externích výkresů a jejich případnou úpravu. Úroveň integrovaných CAD systémů, připravujících elektronické výkresy pro technologickou oblast, může být různá a jejich kvalita výrazně ovlivňuje naši další práci. Jejich nespornou výhodou je ovšem bezproblémový přenos dat do CAM systému. Externí, specializovaný CAD je kvalitativně převážně na vyšší úrovni, ale přenos dat jejich výkresových formátů pro potřeby našeho CAM systému může být spojen s nejrůznější problematikou. Při přenosu dat může někdy docházet k nepřesnostem a náš získaný výsledný model nemusí být kompletní vznikají zde především trhliny v kontuře (přerušení spojitosti kontury), ztráta historie cesty při úpravě modelu, atd.. Pro přenos dat z jednoho CAD formátu do druhého můžeme využít taktéž tzv. externí překladače, které se využívají jako samostatné aplikace a jejich hlavním úkolem je otevřít a přeložit CAD data do formátu, který umí náš CAD/ CAM systémy načíst. V současné době se stává standartou načítání 3D dat formátů Autodesk Inventor, SolidWorks, Solid Edge, Catia, Pro/ENGINEER, IGES či Parasolid, pro výkresy 2D formáty DXF, DWG a seznamy bodu TXT. CAD Computer Aided Design Počítačová podpora konstrukce, tvorba a úprava výkresové dokumentace 1.2 Systémová oblast CAM V této systémové oblasti vytváříme návrh procesu (strategii) výroby a to včetně volby nástrojů, řezných podmínek, kontroly pracovního postupu atd. Výsledkem je pak NC program, který lze použít do konkrétního stroje s konkrétním řídícím systémem. CAM Computer Manufacturing Aided Počítačová podpora návrhu drah nástrojů při obrábění OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 3 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

5 1.2.1 Zdrojový program Při automatizovaném programování vycházíme z elektronické podoby výkresové dokumentace a konkrétních podmínek výroby. Naše zvolená strategie obrábění je potom vytvářena v prostředí řídícího programu v souladu s pravidly pro jeho zápis. Takto vypracovaný zdrojový program, nazýván taktéž partprogram, slouží jako základ pro zpracování do konkrétní podoby NC programu konkrétního CNC stroje. Výstupem zdrojového programu je nejčastěji textová podoba (CL DATA), která nejsou přímo použitelné v žádném systému pro NC řízení Postprocesing Abychom mohli využít virtuální data obrábění ze zdrojového programu pro konkrétní řídící systém, musí tyto informace projít přes speciální postprocesor, který umí vygenerovat reálný NC program právě s ohledem na řídící systém a stroj. Takový NC program je zapsán ve formě, která odpovídá významovým a synaktickým pravidlům pro použití v řídícím systému NC stroje. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

6 1.3 Zpracování součásti v systému KOVOPROG ZADÁNÍ: Součást je určena pro zpracování v řídícím systému Kovoprog v dávce 1000ks, polotovarem je průběžná tyč Ø40, jakosti ČSN Výroba bude probíhat na strojích GILDEMEISTER CTX420 LINEAR, které jsou osazeny řídícím systémem Sinumerik. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 5 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

7 Úvodní obrazovka Kovoprogu při zvolení možnosti soustružení. Vytvoření polotovaru Vytvoření nového obrobku Při zvolení možnosti nový obrobek zvolíme rozměry pracovního prostoru. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 6 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

8 Umístění pracovního prostoru + popisky jednotlivých karet a panelů. Hlavní panel Panel postupového listu Panel kreslení geometrie a kontury Volba rovin Nástrojová hlava Postupový list Pomocí rovnoběžek se svislou osou začneme kreslit obrobek (osa z). OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

9 Pomocí rovnoběžek s vodorovnou osou zakreslíme průměry (osa x). Nyní zakreslíme výsledný tvar kontury - kontura musí být uzavřená (při přerušení kontury se vyskytují problémy s výsledným obráběním). OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 8 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

10 Při otevření položky vřetene (program figura) v postupovém listu si zvolíme přířez pro obrobek a nastavíme polohu výchozího bodu, výměny nástroje atd. Okno pro určení přířezu a výchozích bodů. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 9 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

11 Nyní otevřeme záložku nástrojová hlava a zde osadíme hlavu potřebnými nástroji. Zvolíme typ nože soustružnický nůž (hrubovací) a dále doplníme charakteristiku nástroje Zde zvolíme tvar břitové destičky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 10 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

12 Dále vložíme zapichovací nůž a doplníme parametry. Vložení dokončovacího nástroje. V okně postupového listu máme k dispozici seznam vytvořených nástrojů, jejich očíslování atd. Při rozkliknutí můžeme dále editovat. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 11 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

13 Vložení závitového nože - vnější závit. Vložení upichovacího nože - konečné upíchnutí obrobku. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 12 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

14 Volbou nastavení a výběrem možnosti postprocesor si můžeme nastavit veškeré parametry pro cílový stroj a výsledný program (posuvy, bloky, způsob programování rádiusů atd.) Okno pro nastavení postprocesoru. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 13 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

15 Zahájení tvorby postupového listu s následnou simulaci obrábění: Vložíme hrubovací stranový nástroj č. 1 Zvolíme funkci ručního programování a nastavíme dráhu nože z výchozího bodu stroje k přířezu rychloposuvem. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 14 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

16 Dále z nabídky vybereme možnost hrubování a umístíme počátek a konec zvolené operace. Volba příčného obrábění Parametry pro hrubování: Posuv, tříska, přídavek atd. Odjezd rychloposuvem od osy obrábění (volba ručního obrábění). OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 15 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

17 Hrubování obrobku. Konec hrubování Začátek hrubování Vložení roviny odjezdu pro výměnu nástroje. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 16 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

18 Umístění zapichovacího nože do postupového listu. Přejezd rychloposuvem nad zápich (volba ruční obrábění). OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 17 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

19 Hrubování zápichu - označíme počátek a konec hrubování zápichu, vyplníme parametry pro hrubování. Zvolení možnosti příčného obrábění. Ruční přejezd ze zápichu. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 18 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

20 Dokončování zápichu pomocí funkce konturování. Začátek dokončování Konec dokončování Zvolení rychlosti posuvu. Funkce oprava na tvar nože přizpůsobí dráhu nástroje podle šířky a rádiusu plátku. Ruční přejezd na druhý zápich. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 19 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

21 Vytvoření zápichu pomocí zapichovacího cyklu. Parametry pro zápich: šířka, hloubka, sražení, atd. Vložení nože pro dokončování kontury. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 20 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

22 Příjezd rychloposuvem před konturu. Vložení funkce konturování dokončování kontury. Zvolení způsobu najetí na konturu. Začátek kontury. Otevřené možnosti najetí na konturu. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 21 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

23 Vložení konce konturování a zadání velikosti posuvů. Konec kontury před zápichem. Otevření nabídky změna velikosti posuvu. Konkrétní zadání velikosti posuvu v daném místě OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 22 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

24 Přeskočení zápichu a vložení další části kontury. Vynechání zápichu a vložení poslední části kontury. Volba odjetí z kontury Volba odjetí z kontury. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 23 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

25 Vložení závitového nože. Řeznou rychlost zadáme 40m/min. Příjezd rychloposuvem před obrobek. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 24 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

26 Vložení funkce závitování zadání začátku a konce závitu. Konec závitu. Začátek závitu. Parametry pro závit stoupání, typ, přísuv, atd. Vložení nástroje pro upíchnutí obrobku. Vložení odjezdu do roviny výměny nástroje. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 25 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

27 Přejezd rychloposuvem nad místo upíchnutí. Upíchnutí obrobku. Parametry pro upíchnutí posuv, najetí, vzdálenost, atd. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 26 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

28 Vložení odjezdu do roviny výměny nástroje. Celkový pohled na opracovanou součást. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 27 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

29 Natočení a pohled v řezu. V režimu simulace si můžeme námi vytvořený program virtuálně odzkoušet. Na panelu simulace si volíme start, stop a rychlost. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 28 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

30 Při volbě možnosti NC program se nám zobrazí vygenerovaný program konkrétně zvoleným a nastaveným postprocesorem. Jako další možnost se nám nabízí vygenerování seřizovacího listu. Zde vyčteme osazení nástrojové hlavy, jednotlivé dílčí časy použitých nástrojů. Seřizovací list můžeme editovat a doplnit o poznámky. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 29 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

31 Ve volbě konfigurace generátoru (v našem případě se jedná o Sinumerik) si nastavíme potřebná data pro objektivní vyhodnocování časů jednotlivých cyklů. Konfiguraci generátoru, hodnoty rychloposuvů obvykle vyčteme z dokumentace k jednotlivým CNC strojům. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 30 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

32 ZÁVĚR Současná nabídka CAD/CAM systémů je poměrně široká. Volba toho správného ovšem není jednoduchá ani pro firmu s produkční výrobou, ale ani pro školská zařízení. Neexistující univerzální CAD/CAM nás donutí vybírat systém specializovaný na konkrétní technologii, u kterého je samozřejmostí české menu a bude splňovat naše požadavky konkrétního provozního prostředí. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 31 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

CAM HSM Works Referenční příručka

CAM HSM Works Referenční příručka Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 CAM HSM Works Referenční příručka Podpůrné materiály pro

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B2341 Strojírenství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Akademický rok 2011/2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2341 Strojírenství

Více

Maturitní práce. Porovnání využití CAD/CAM systému s výstupem HEIDENHAIN.

Maturitní práce. Porovnání využití CAD/CAM systému s výstupem HEIDENHAIN. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek Karla Čapka 402, Písek Školní rok: 2011/2012 Kmenový obor: 2643M Elektronika Studijní obor: 26 43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika Maturitní práce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Obsah 1. ÚVOD... 1 2. OVLÁDACÍ PRVKY... 2 2.1.

Více

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: čtvrtý Zpracoval: Josef Dominik Modul: Dílenské programování

Více

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MOŽNOSTI

Více

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF MACHINING TECHNOLOGY FUNKCE ŘÍDICÍHO

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Září 2014 Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou známé svým celkovým výkonem a rozsáhlým vybavením. Navíc mohou být optimálně

Více

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů Jan Laník Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním současných 3D CAD systémů a jejich možnostmi při vytváření modelů.

Více

Funkce systému TNC 640. Porovnání s itnc 530

Funkce systému TNC 640. Porovnání s itnc 530 Funkce systému TNC 640 Porovnání s itnc 530 Prosinec 2014 Přednosti systému TNC 640 Nová 3D simulační grafika Zaměření na prai a orientace na uživatele Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Kurz v programování CNC obráběcích strojů v jazyku Heidenhain itnc 530

MASARYKOVA UNIVERZITA. Kurz v programování CNC obráběcích strojů v jazyku Heidenhain itnc 530 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Kurz v programování CNC obráběcích strojů v jazyku Heidenhain itnc 530 Bakalářská práce Jiří Ulman 2015 Čestné prohlášení

Více

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn Úvod 1 Seřizování stroje 2 Opracování obrobku 3 SINUMERIK 840D sl ShopTurn Obsluha/programování Sestavování programu v systému ShopTurn Funkce systému ShopTurn Práce v manuálním režimu 4 5 6 Program v

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Vytvořeno v rámci projektu: Implementace

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN Technický týdeník 19 24. 30. 9. 2013 19 HIWIN = vítr do plachet strojírenských firem Nová image firmy, větší výstavní prostor, celá řada statických i pohyblivých exponátů a samozřejmě žhavé novinky tohle

Více

Návod na tvorbu výrobního postupu

Návod na tvorbu výrobního postupu Návod na tvorbu výrobního postupu Následující text je pomocný studijní materiál, který by měl pomoci studentům se sestavováním výrobního postupu zadaného v předmětu Technologie II. Rozsah a zaměření tohoto

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a součástí časopisu je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé

Více

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU Modelování součástí z plechu Autodesk Inventor poskytuje uživatelům vedle obecných nástrojů pro parametrické a adaptivní

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více