Zadání 1. kola soutěže Kdo by se bál chemie? 2014/2015. Úloha 1: Detergenty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadání 1. kola soutěže Kdo by se bál chemie? 2014/2015. Úloha 1: Detergenty"

Transkript

1 Zadání 1. kola soutěže Kdo by se bál chemie? 2014/2015 Úloha 1: Detergenty 15 b Zadání: Každý den je používáme, bereme je jako samozřejmou součást všedního dne a vůbec si neuvědomujeme, že bychom bez nich jen těžko dodržovali základní hygienická pravidla. Jsou připravované synteticky, ale i v přírodě se vyskytují jim podobné látky, např. v rostlinách. 1. Vysvětlete pojem detergenty. Napište jejich základní rozdělení. 2. Uveďte český název a přiložte obrázek (foto) rostliny, kterou lze použít jako detergent. Proč ji lze jako detergent použít? 3. Vyberte v domácnosti alespoň pět detergentů, etiketu z nich vystřihněte a zvýrazněte jejich složení. Vysvětlete následující pojmy z etiket a k čemu v detergentech slouží: tenzidy - saponáty - rozjasňovače - fosfáty - enzymy - 4. Popište základní kroky při výrobě mýdla a uveďte vstupní suroviny. 1/8

2 Úloha 2 : Nepravá hřebenovka Zadání: Řešením hřebenovky získáte název místa s nejvyšší pravděpodobností výskytu elektronů v atomu b 1. Chemická reakce, např. se vzdušným kyslíkem, při které dochází ke zvyšování oxidačního čísla. 2. Název pro červené anorganické barvivo (HgS). 3. Jiný (systematický název) pro anion v boraxu. 4. Název chemického prvku, který získal podle země, ve které byl nalezen nejznámější diamant na světě (Koh-i-noor). 5. Nejvíce měřená fyzikální veličina. 6. Chemický rozbor látek. 7. Mléčný sacharid. 1. Hřebenovku si vytiskněte a doplňte. Úloha 3 : Chemické prvky v periodické tabulce 20 b Zadání: Periodickou tabulku prvků sestrojil v roce... slavný ruský chemik... Uspořádání chemických prvků podle rostoucí hmotnosti jejich atomů (relativní atomové hmotnosti A R ), rostoucího.... (značka Z) a podle periodicky se opakujících podobných vlastností v tabulce se řídí tzv Chemické prvky jsou v tabulce řazeny do period a skupin. Z periodické tabulky každý chemik zjistí mnoho důležitých údajů o chemických prvcích mimo jiné i tzv. elektronegativitu (Elneg). 2/8

3 1. Doplňte volná místa v textu (vytečkovaná). 2. Co znamená v periodické tabulce perioda a co skupina? Kolik jich máme? Jak a proč se značí? Co znamená a k čemu slouží elektronegativita? Perioda - Skupina - Elektronegativita - 3. Z periodické tabulky zjistěte údaje uvedené v následující tabulce a doplňte je. Prvek Znač A R Z e - Elneg Prvek Znač A R Z e - Elneg Slouč M R Vazba Li Na K Vysvětlivky: F Cl Br Znač značka prvku A R relativní atomová hmotnost e - - počet elektronů Elneg elektronegativita Slouč značka sloučeniny (molekuly) vzniklé z uvedených prvků (v jednom řádku) M R relativní molekulová hmotnost Vazba typ vazby ve sloučenině 4. Pojmenujte vzniklé sloučeniny. Uveďte výpočet relativní molekulové hmotnosti a zdůvodněte typ vazby (výpočet z Elneg)). 3/8

4 Úloha 4 : Přírodní ph-metr pokus 10 b Zadání: Za důležitou fyzikální veličinu chemických látek považujeme tzv. ph. Díky této veličině lze určit, zda je látka kyselá, neutrální nebo zásaditá. Tuto veličinu zavedl dánský biochemik Peter Lauritz Sörensen a jednoduše řečeno, vyjadřuje koncentraci vodíkových iontů v roztoku. Čím je vyšší, tím je roztok kyselejší a naopak. Číselně nám udává stupnici kyselosti, kdy ph < 7 je typické pro látky kyselé povahy, ph = 7 pro látky neutrální, ph > 7 je typické pro látky zásadité povahy. Hodnotu ph můžeme orientačně určit pomocí indikátorů, což jsou většinou organické látky, které na změnu ph reagují změnou zbarvení. Takovým přírodním indikátorem neboli ph-metrem je i výluh z červeného zelí. Pomůcky: červené zelí, destilovaná voda, kádinka 400 ml, plynový kahan, trojnožka, keramická síťka, skleněná tyčinka, ph papírek, stojan se zkumavkami, vzorky - látky běžně používané v domácnosti, např. ocet, minerálka, kyselina citrónová, jedlá soda, káva, Coca Cola, WC čistič, prášek na praní, čistič stříbra, mýdlo vyberte si tak, abyste měli minimálně tři zástupce jednotlivých oblastí na stupnici kyselosti a aby barevná změna indikátoru byla snadno pozorovatelná 1. Do kádinky nalijte cca 300 ml destilované vody a začněte ji zahřívat. Mezitím si natrhejte na 3 až 4 kousky list červeného zelí a vložte je do ohřívané vody. Za občasného míchání skleněnou tyčinkou krátce povařte. 2. Nechte vychladnout a kousky zelí vyjměte nebo přefiltrujte. Se získaným přírodním indikátorem budete dále pracovat. Mezitím si očíslujte vzorky a příslušným číslem si popište zkumavky. 3. Do čistých zkumavek si odlijte cca 2 ml kapalného vzorku, přidejte cca 1 ml indikátoru, protřepejte a pozorujte barevnou změnu. Pokud budete mít vzorek pevného skupenství, přidáte k němu cca 2 ml destilované vody, protřepejte a postupujte stejně jako v případě kapalného vzorku. 4. Kontrolu ph použitých vzorků proveďte univerzálním ph papírkem tak, že si do čistých zkumavek opět odlijte malé množství vzorku, ponořte do něj opláchnutou a osušenou skleněnou tyčinku, vyjměte ji a dotkněte se ph papírku. Před ponořením do dalšího vzorku, tyčinku vždy opláchněte destilovanou vodou a osušte. 5. Výsledky svých pokusů zaznamenejte do vámi připravené tabulky. Některé zdařilé barevné změny vyfotografujte a přiložte k řešení. 4/8

5 Vzor pro vámi připravovanou tabulku Číslo Vzorek Barva ind. před přidáním Barva ind. po přidání Barva ph papírku Vlastnost vzorku ph Úloha 5 : Kyseliny - jejich výroba a využití výpočty 20 b Zadání: Na světě se vyrobí několik miliónů tun kyselin ročně. Jednou z nich je kyselina vyrobená oxidací síry, druhou je kyselina vyrobená oxidací amoniaku. Následuje absorpce vzniklých plynů ve vodě. Obě kyseliny mají velmi široké praktické využití. 1. Napište, o které kyseliny se jedná. Dále uveďte chemické rovnice jejich výroby a správně je vyčíslete. S + O 2... N 2 + H V uvedených rovnicích barevně vyznačte meziprodukty. 3. Napište minimálně dvě důležité vlastnosti obou kyselin. 4. Za rok se vyrobí cca 150 miliónů tun první kyseliny. Druhé kyseliny se vyrobí cca 5x méně. Kolik tun kyslíku se pro jejich výrobu spotřebuje? Kolik toto množství představuje v m 3? Při přepočtu vycházejte z toho, že za ideálních podmínek 1 mol plynu zaujímá 22,41 litrů! 5/8

6 5. Přiřaďte k uvedeným praktickým využitím příslušné kyseliny. Použití: při rafinaci ropných směsí k výrobě průmyslových hnojiv k výrobě detergentů k výrobě syntetických vláken k výrobě nátěrových hmotnost k výrobě NH 4 NO 3 k výrobě výbušnin do olověných akumulátorů Úloha 6 : Doplňovačka organické látky Zadání: V doplňovačce je ukryt obchodní název plastu..., který je hojně používán v domácnosti, v elektrotechnice a medicíně Název monomeru používaného při výrobě nejrozšířenějšího plastu (PE). 2. Tradiční název pro C 2 H Toxický plyn páchnoucí po zkažených vejcích. 4. Název pro produkty polymerace. 5. Přírodní kapalná směs uhlovodíků. 6. Čpící plyn vznikající rozkladem dusíkatých látek. 1. Doplňovačku si vytiskněte a doplňte. 7 b 6/8

7 Úloha 7 : Laboratorní pomůcky 10 b Zadání: Skutečný chemik se v chemické laboratoři bez laboratorních pomůcek neobejde. Součástí laboratorních pomůcek je tzv. laboratorní sklo. 1. K uvedenému laboratornímu sklu vyhledej příslušné obrázky, vytiskni si je, vystřihni a nalep k názvům. 2. Napiš k čemu slouží. KUŽELOVÁ BAŇKA FILTRAČNÍ NÁLEVKA ODPAŘOVACÍ MISKA NEDĚLENÁ PIPETA ODMĚRNÁ BAŇKA DĚLÍCÍ NÁLEVKA BÜCHNEROVA NÁLEVKA PETRIHO MISKA VARNÁ BAŇKA TŘECÍ MISKA S TLOUČKEM 7/8

8 Úloha 8: Chemie ve filmu 10 b Zadání: V televizním seriálu... režiséra Karla Smyczka, který byl napsán podle knihy židovského autora odehrávajícím se v jeho rodišti... v podhůří Orlických hor s hudbou od nedávno zesnulého skladatele Petr Hapky, se parta kluků baví různými rošťárnami. Mezi ně patří i zahrabávání karbidu do sněhu na cestě, po které se navrací s mlékem v konvičce jimi nenáviděný pan Fajst. Nemají ho v oblibě kvůli jeho moralizování a oblíbené činnosti. Rád jim totiž prohlíží uši, zda je mají řádně umyté. Při této činnosti jim náležitě spílá. Zahrabáním karbidu do sněhu dojde k chemické reakci, při které se v seriálu ozývá..., což pana Fajsta náležitě vyděsí. 1. Doplňte vytečkovaná místa. Příslušné informace získáte shlédnutím tohoto seriálu. 2. Karbid se vyrábí z koksu a vápna při vysokých teplotách (až 2500 ºC) v elektrické peci. Vzniklý produkt byl využíván horníky v lampách nazývaných karbidky k osvětlení při práci v dolech. Napište rovnici výroby karbidu a rovnici reakce, která probíhala v karbidkách. 3. Určete o jakou chemickou reakci v seriálu se jedná a zapište její chemickou rovnici. 3. Pojmenujte vzniklý produkt (oba používané názvy), napište jeho strukturní vzorec a uveďte jeho praktické využití. 4. Tento produkt patří mezi nenasycené uhlovodíky. Zdůvodněte toto tvrzení. 8/8

Zadání 1. kola soutěže Kdo by se bál chemie? 2013/2014. Úloha 1: Voda chemická látka?

Zadání 1. kola soutěže Kdo by se bál chemie? 2013/2014. Úloha 1: Voda chemická látka? Zadání 1. kola soutěže Kdo by se bál chemie? 2013/2014 Úloha 1: Voda chemická látka? 20 b Zadání: Každý den se setkáváme s vodou, zdá se nám, že je zcela obyčejná, ale není tomu tak. Bez ní by na zemi

Více

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů)

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Katedra chemie PřF OU Studijní materiál pro studenty

Více

NETRADIČNÍ EXPERIMENTY Z ORGANICKÉ A PRAKTICKÉ CHEMIE

NETRADIČNÍ EXPERIMENTY Z ORGANICKÉ A PRAKTICKÉ CHEMIE UNIVERZITA KARLVA V PRAZE, PŘÍRDVĚDECKÁ FAKULTA Katedra učitelství a didaktiky chemie NETRADIČNÍ EXPERIMENTY Z RGANICKÉ A PRAKTICKÉ CHEMIE PŘÍRDNÍ MATERIÁLY, NEBVYKLÉ USPŘÁDÁNÍ A PMŮCKY Autorky: RNDr.

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví

Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví Ludmila Zajoncová a kol. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Olomouc 2013 Oponenti: RNDr. Martin Jáč, Ph.D. Mgr. Ludmila

Více

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ Doc. PaedDr.

Více

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 BSAH Předmluva 5 Seznam experimentů 7 Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 Zajímavé chemické experimenty s látkami každodenního života 9 Chemik detektivem forenzní chemie 31 Použité zdroje

Více

Zajímavé experimenty z chemie kolem nás

Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Renata Šulcová, Hana Böhmová, Eva Stratilová Urválková Praha 2009 UNIVERZITA KARLVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Autoři:

Více

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Milan Armstark Plzeň 2012 0 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně

Více

Ročník 11 (2012/2013) Série 1

Ročník 11 (2012/2013) Série 1 Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou Ročník 11 (2012/2013) Série 1 Korespondenční seminář probíhá pod záštitou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Hlavova 2030 128 43 Praha 2 Vážení

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převážná část

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE 5.6. 5.6.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU CHEMIE: Vyučovací předmět Chemie je začleněn do oblasti Člověk a příroda. Dovednosti a zkušenosti,

Více

Cvičení z anorganické chemie I

Cvičení z anorganické chemie I Cvičení z anorganické chemie I H a prvky 14. až 18. skupiny Tuto sbírku úloh sestavili Stanislav Luňák a Petr Šíma Obsah: 0. Úvod... 1 1. Vodík, kyslík a voda... 2 2. Vzácné plyny... 9 3.Halogeny... 10

Více

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I Gymnázium Botičská Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I Úvod do organické chemie, uhlovodíky, halogenderiváty, dusíkaté deriváty Tuto sbírku úloh sestavil Petr Šíma, učitel Gymnázia Botičská v

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA SBÍRKA ÚLOH POČÍTAČE V CHEMII PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Příloha diplomové práce

MASARYKOVA UNIVERZITA SBÍRKA ÚLOH POČÍTAČE V CHEMII PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Příloha diplomové práce MASARYKVA UNIVERZITA PEDAGGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A DBRNÉH VZDĚLÁVÁNÍ SBÍRKA ÚLH PČÍTAČE V CHEMII Příloha diplomové práce Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. Vypracovala:

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy)

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká

Více

věda hrou VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Určeno pro děti od 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která se seznámila s návodem.

věda hrou VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Určeno pro děti od 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která se seznámila s návodem. DOPORUČENO věda hrou PRO MLADÉ BADATELE Clementoni S.p.A. Zona Industriale Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy Tel. +39 071-75811 Fax +39 071-7581234 www.clementoni.com VAROVÁNÍ! Určeno pro děti od 10

Více

Sbírka atraktivních úloh z anorganické chemie II

Sbírka atraktivních úloh z anorganické chemie II Gymnázium Botičská Sbírka atraktivních úloh z anorganické chemie II Prvky bloku s, d a f a prvky skupiny bóru (prvky 1. až 13. skupiny) Tuto sbírku úloh sestavili Stanislav Luňák a Petr Šíma, učitelé Gymnázia

Více

Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni.

Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni. Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni.it www.clementoni.com Distributor pro ČR: ALBI Česká republika

Více

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ Doc.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231 5.9.2 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je úzce spjat s ostatními předměty z této vzdělávací oblasti, Přírodopisem, Zeměpisem

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Aplikace matematických výpočtů v chemii

Aplikace matematických výpočtů v chemii MASARYKOVA UNIVERZITA Pedaoická fakulta Katedra chemie Aplikace matematických výpočtů v chemii Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: Mr. Irena Plucková, Ph.D. Vypracovala: Bc. Miloslava Plachá

Více

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí?

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí? 1 41. Shrnutí anorganické chémié Jaký je rozdíl mezi látkou a směsí? Uveď příklad směsí stejnorodých a různorodých. Který typ směsi vzniká při protřepání vodného roztoku saponátu? Co za směs je mořská

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

4.1.2.1 Reakce NH4SCN s Ba(OH)2... 22

4.1.2.1 Reakce NH4SCN s Ba(OH)2... 22 OBSAH 1 KLASIFIKACE LÁTEK... 5 1.1 Dělení látek...5 1.1.1 Chromatografie...5 1.1.1.1 Složení potravinářských barviv... 5 1.1.1. Složení barviv ve fixech... 7 1.1. Adsorpce...9 1.1..1 Aktivní uhlí a červené

Více

POKUSY Z CHEMIE I PRAKTICKÉHO ŽIVOTA A EXPERIMENTY S MIKROVLNNOU TROUBOU. Renata Šulcová a Hana Böhmová

POKUSY Z CHEMIE I PRAKTICKÉHO ŽIVOTA A EXPERIMENTY S MIKROVLNNOU TROUBOU. Renata Šulcová a Hana Böhmová POKUSY Z CHEMIE I PRAKTICKÉHO ŽIVOTA A EXPERIMENTY S MIKROVLNNOU TROUBOU Renata Šulcová a Hana Böhmová Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2007 Laboratorní experimenty s přírodními látkami

Více

Úkoly pro projektový týden deváťáků 2005

Úkoly pro projektový týden deváťáků 2005 Úkoly pro projektový týden deváťáků 2005 1) Závody do vrchu Úkol : Vypočti průměrnou rychlost a výkon cyklisty při jízdě do vrchu Zadání : a) Uspořádej závody na kolech do vrchu pro svoje spolužáky. (

Více