MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE"

Transkript

1 MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO MOSKEVSKÁ 2929 ZPRACOVALA : Mgr. MICHAELA ČERMÁKOVÁ 2014

2 SEZNAM LABORATORNÍCH PRACÍ 8. ROČNÍK Teplota varu Dělení směsí filtrace Uhlík vlastnosti aktivního uhlí Ovlivnění rychlosti chemické reakce katalyzátorem Kyselost a zásaditost roztoků zjišťování hodnoty ph 9. ROČNÍK Napětí článků s různými elektrodami Chemická reakce a teplo Modely molekul uhlovodíků Acetylen Kyselina octová

3 Laboratorní práce z chemie Téma: TEPLOTA VARU Třída: Datum : Hodnocení : Příprava : Teplota varu patří spolu teplotou tání mezi základní vlastnosti látek. Podle hodnoty teploty varu lze ověřit zda není látka znečištěna nečistoty teplotu varu látky zvyšují. Úkol: Určete teplotu varu ethanolu lihu C 2 H 5 OH Chemikálie: ethanol líh C 2 H 5 OH Pomůcky: stojan, varný kruh se šroubem ( k upevnění na stojan ), síťka, lihový kahan, 2 křížové svorky, 2 držáky, 100 ml kádinka, široká zkumavka, gumová zátka s dvěma otvory, cca 30 cm dlouhá skleněná trubice jako chladič, zápalky, rozhraní SPARKlink, teplotní čidlo Postup: 1. Sestavte aparaturu podle obrázku : a) na kruh se síťkou postavte kádinku s vodou vodní lázeň b) do držáku upevněte širokou zkumavku s cca 5 ml ethanolu a ponořte ji do kádinky c) zkumavku uzavřete zátkou se skleněnou trubicí jako chladičem v jednom otvoru, druhým otvorem prochází teplotní čidlo upevněné v dalším držáku

4 2. Zapněte počítač, teplotní čidlo připojte k rozhraní SPARKlink, které propojíte s počítačem pomocí USB portu. 3. Spusťte program SPARKvue. 4. Klikněte na pokyn SESTAVIT a vytvořte si stránku skládající se z grafu závislosti teploty na čase, číselné hodnoty a ručičkového ukazatele. 5. Začněte pozvolna zahřívat vodní lázeň s ethanolem, spusťte měření a pozorně sledujte nárůst teploty. 6. Jakmile začne ethanol vřít, zaznamenejte jeho teplotu varu, zároveň ukončete měření a klikněte na symbol snímku ( FOTOAPARÁT ). 7. Snímek se získanými výsledky označte svými jmény a uložte na plochu počítače. Pozorování a výsledky : Doplň : Naměřená hodnota teploty varu ethanolu je Teplota varu ethanolu vyhledaná v tabulkách je. Závěr : Zdůvodni rozdíl mezi vámi naměřenou hodnotou teploty varu ethanolu a hodnotou vyhledanou v tabulkách ( o kolik ºC je větší či menší a proč ) :

5 Laboratorní práce z chemie Téma: DĚLENÍ SMĚSÍ - FILTRACE Třída: Datum : Hodnocení : Příprava : Filtrace patří mezi základní metody oddělování složek směsí. K dalším metodám patří i usazování, odstřeďování, krystalizace, destilace, sublimace a chromatografie. Úkol: Oddělte složky suspenze pomocí filtrace. Použijte různé filtrační materiály k oddělení složek suspenze křídy a vody. Porovnejte jejich účinnost a vhodnost. Chemikálie: jemně rozetřená školní křída, voda Pomůcky: stojan, křížová svorka, filtrační kruh, jednotlivé části filtrační aparatury, odměrný válec 50 ml, 3 kádinky, třecí miska s tloučkem, lžička, střička, vata, filtrační papír, stopky Postup: 1. Sestavte filtrační aparaturu podle nákresu. 2. Kousek bílé školní křídy jemně rozetřete v třecí misce a na pomocném papíře lžičkou rozdělte na dvě přibližně stejné části. V odměrném válci odměřte 30 ml vody. V kádince připravte suspenzi z vody a jedné části rozetřené křídy. Suspenzi pořádně promíchejte skleněnou tyčinkou. 3. Proveďte filtraci připravené suspenze. Sledujte čas potřebný k provedení filtrace a čistotu získaného filtrátu. 4. Proveďte filtraci : a) pomocí vaty jako filtru b) pomocí filtračního papíru 5. Každý filtrát zachyťte zvlášť do kádinky a porovnejte jejich čistotu.

6 Pozorování a výsledky: 1. Do tabulky zaznamenej výsledky svého pozorování : vata filtrační papír čistota ( vzhled ) filtrátu čas filtrace [s] 2. Popiš jednotlivé části filtrační aparatury : Závěr: Suspenze je... Je to směs.. ( různorodá stejnorodá) Filtrace směsi přes byla rychlejší. Filtrát získaný filtrací směsi přes.byl čistší.

7 Laboratorní práce z chemie Téma: UHLÍK VLASTNOSTI AKTIVNÍHO UHLÍ Třída: Datum : Hodnocení : Příprava : Aktivní uhlí má velký povrch m 2 /g. Kávová lžička aktivního uhlí představuje povrch s plochou velkou jako fotbalové hřiště. Na svém povrchu zachycuje barviva i jedovaté plyny a páry. Úkol: Ověřte vlastnosti aktivního uhlí. Ověřte schopnost aktivního uhlí zachycovat na svém povrchu barviva. Chemikálie: vodný roztok barviva (cca 20 ml vody se 4 kapkami červeného inkoustu), aktivní uhlí ( 2 tablety živočišného uhlí - léku Carbosorb) Pomůcky: filtrační aparatura (stojan, křížová svorka, filtrační kruh, skleněná tyčinka, filtrační nálevka, filtrační papír), 3 kádinky, třecí miska s tloučkem, široká zkumavka + stojan, zátka, lžička Postup: 1. Sestavte filtrační aparaturu. 2. Připravte roztok barviva asi 20 ml vody a 4 kapky inkoustu - a přefiltrujte ho. Získáte filtrát č. 1, který uschováte ke kontrole a porovnání. 3. Ještě jednou připravte roztok barviva stejným způsobem. V třecí misce rozetřete 2 tablety živočišného uhlí. Roztok barviva přelijte do široké zkumavky a vsypte k němu rozetřené tablety živočišného uhlí. Zkumavku uzátkujte a směs dobře protřepejte. Poté protřepanou směs přefiltrujte. Získáte filtrát č. 2, který opět uschovejte ke kontrole. 4. Porovnejte vzhled obou filtrátů. roztok barviva roztok barviva s rozetřenými tabletami živočišného uhlí filtrát č. 1 filtrát č. 2

8 Pozorování a výsledky: Zakresli a popiš vzhled obou filtrátů : filtrát č. 1 filtrát č. 2 Závěr: Doplň : Filtrací vodného roztoku inkoustu se původní zbarvení. Filtrací směsi vodného roztoku inkoustu s rozetřeným živočišným uhlím získáme.. filtrát. Prokázali jsme, že aktivní uhlí barvivo z roztoku ( zachytí nezachytí).

9 Laboratorní práce z chemie Téma: OVLIVNĚNÍ RYCHLOSTI CHEMICKÉ REAKCE KATALYZÁTOREM Třída: Datum : Hodnocení : Příprava : Rozkladem peroxidu vodíku vzniká voda a kyslík. Rychlost rozkladu lze ovlivnit některými látkami. Přítomnost kyslíku vznikajícího při rozkladu lze prokázat žhnoucí špejlí případně měřením jeho množství pomocí senzoru ( v ovzduší je přibližně 21 % O 2 ). Úkol: Proveď rozklad peroxidu vodíku pomocí některých katalyzátorů a dokaž přítomnost vznikajícího kyslíku. Chemikálie: 3% roztok peroxidu vodíku ( lékařský ), oxid chromitý Cr 2 O 3, jodid draselný KI, oxid manganičitý burel MnO 2, manganistan draselný hypermangan KMnO 4 Pomůcky: I. kádinka, stojan na zkumavky, 4 zkumavky, lžička, kahan, špejle, zápalky, Petriho miska ( nebo velké hodinové sklíčko ) II. 4 široké zkumavky + stojan, PASCO senzor plynného kyslíku, USBlink Postup: I. 1. Na Petriho misku si lžičkou naberte malé množství od každého katalyzátoru. 2. Do kádinky odměřte přibližně 40ml peroxidu vodíku H 2 O 2 a rozdělte ho ( cca po 10ml ) do čtyř zkumavek umístěných ve stojanu. 3. Do jednotlivých zkumavek postupně vsypte malé množství ( na špičku lžičky, v případě manganistanu draselného cca 3-4 krystalky ) určitého katalyzátoru a krouživým pohybem promíchejte. 3. Připravte si žhnoucí špejli a vsuňte ji nad hladinu v každé zkumavce. Pozorujte. II. 1. Senzor plynného kyslíku připojíme pomocí USBlinku k počítači. 2. Otevřeme program SPARKvue a pomocí pokynu SESTAVIT vytvoříme okno s číselnou hodnotou a grafem závislosti množství kyslíku ( v % ) na čase.

10 3. Do čtyř širokých zkumavek umístěných ve stojanu nalijeme přibližně stejná množství peroxidu vodíku ( cca 15 ml ). 4. Do zkumavek postupně přidáme některý katalyzátor ( malé množství ), krouživým pohybem promícháme, uzavřeme zátkou se senzorem a změříme množství kyslíku vznikajícího rozkladem peroxidu vodíku ( senzor podle potřeby zkalibrujeme ). 5. Množství vznikajícího kyslíku zaznamenáváme do tabulky. Pozorování a výsledky : 1. Vyplň tabulku : manganistan draselný KMnO 4 oxid chromitý Cr 2 O 3 oxid manganičitý MnO 2 jodid draselný KI O 2 [ % ] 10s O 2 [ % ] 20s O 2 [ % ] 30s 2. Seřaď zkoumané katalyzátory podle jejich účinnosti při rozkladu peroxidu vodíku (od nejúčinnějšího po nejméně účinný) a) b) c) d) Závěr : 1. Porovnej způsoby důkazu kyslíku vznikajícího při rozkladu peroxidu vodíku : ŽHNOUCÍ ŠPEJLE klady : zápory : SENZOR PLYNNÉHO KYSLÍKU klady : zápory : 2. Napiš chemickou rovnici rozkladu peroxidu vodíku ( nezapomeň vyčíslit! ):

11 Laboratorní práce z chemie Téma: KYSELOST A ZÁSADITOST ROZTOKŮ - ZJIŠŤOVÁNÍ HODNOTY ph Třída: Datum : Hodnocení : Příprava : Vodíkový exponent ph je číselný údaj udávající míru kyselosti či zásaditosti roztoků. Přesně se ph rovná zápornému dekadickému logaritmu aktivity oxoniových kationtů H 3 O +. K přibližnému stanovení hodnoty ph se používá UIP univerzální indikátorový papírek a k přesnému určení hodnoty ph se používají ph metry. Úkol: Určete hodnotu ph roztoků pomocí univerzálního indikátorového papírku a pomocí ph senzoru. Chemikálie: destilovaná voda, ocet, Coca-Cola, roztok kyseliny solné technické kyseliny chlorovodíkové HCl, jedlá soda - hydrogenuhličitan sodný NaHCO 3, citronová šťáva Lemonka, prací prášek, minerální voda, mýdlo, ovocné víno Pomůcky: 2 kádinky, skleněná tyčinka ( případně kapátko ), lžička, velká Petriho miska, univerzální indikátorový papírek UIP, USBlink, senzor ph Postup: 1. Senzor ph ze sady obecná chemie připojte pomocí USBlinku k počítači. Otevřete program SPARKvue, klikněte na SESTAVIT a v následujícím okně nastavte číselnou hodnotu pro zobrazování naměřené hodnoty ph roztoků. 2. Do kádinky odměřte cca 30 ml zkoumaného roztoku. V případě sypké látky nejprve připravte její roztok v destilované vodě. 3. Skleněnou tyčinkou nebo kapátkem naneste vzorek zkoumaného roztoku na univerzální indikátorový papírek a pomocí přiložené stupnice určete přibližnou hodnotu ph a zapište ji do tabulky. 4. Senzor ph vložte do kádinky s roztokem, spusťte měření, hodnotu ph zapište do tabulky. Senzor vždy před každým měřením oplachujte destilovanou vodou.

12 Pozorování a výsledky : 1. Vyplň tabulku : látka ocet Coca - Cola kyselina solná jedlá soda citronová šťáva prací prášek minerální voda mýdlo ovocné víno přibližná hodnota ph pomocí UIP změřená hodnota ph pomocí ph senzoru 2. V tabulce vybarvi políčka s názvy látek - červeně označ kyselé roztoky a modře označ zásadité roztoky. Závěr : 1. Zapiš, jaké ph mají jednotlivé roztoky a jaké je zbarvení UIP ponořeného do daného roztoku : ph zbarvení UIP a) neutrální roztoky b) zásadité roztoky c) kyselé roztoky 2. Seřaď zkoumané látky od nejkyselejší až po nejzásaditější :

13 Laboratorní práce z chemie Téma: NAPĚTÍ ČLÁNKŮ S RŮZNÝMI ELEKTRODAMI Třída: Datum : Hodnocení : Příprava : Galvanický článek je zařízení, ve kterém jsou zdrojem elektrické energie probíhající redoxní reakce. Úkol: Změřte napětí chemických zdrojů elektrické energie za použití různých elektrod Chemikálie: 10% roztok kyseliny sírové H 2 SO 4, destilovaná voda Pomůcky: 2 kádinky ( 100ml ), elektrody měděná, zinková, olověná a železná, senzor elektrického náboje PS 2132, rozhraní SPARKlink, filtrační papír Postup: 1. Zapněte počítač, rozhraní SPARKlink propojte s počítačem pomocí USB portu, do rozhraní připojte senzor elektrického náboje : 2. Spusťte program SPARKvue. Klikněte na pokyn SESTAVIT a vytvořte okno obsahující číselnou hodnotu a ručičkový ukazatel. 3. Do jedné kádinky nalijte destilovanou vodu do druhé kádinky nalijte roztok kyseliny sírové a ponořte do něj dvě různé elektrody ( podle tabulky ), ke kterým připojíte senzor elektrického náboje. 4. Změřte napětí vytvořeného článku a určete jejich polaritu - která elektroda je kladným a která záporným pólem zdroje. 5. Vyměňte elektrody elektrody vždy oplachujte v destilované vodě v druhé kádince a lehce osušte filtračním papírem.

14 6. Vyberte dvojici elektrod, pomocí kterých jste naměřili největší napětí. Tyto dvě elektrody zapíchněte do citronu ( ten nejprve chvíli poválejte po lavici, aby se uvolnila šťáva elektrolyt ) tak, aby byly blízko u sebe ale nedotýkaly se. Připojte senzor a změřte napětí takto vytvořeného přírodního článku. Pozorování a výsledky : Vyplň tabulku : Elektroda +/- Elektroda +/- Napětí článku [V] Cu Fe Fe Cu Pb Zn Pb Cu Pb Zn Zn Fe Závěr : 1. Seřaď SESTUPNĚ - jednotlivé dvojice kovů podle naměřené velikosti napětí ( piš slovy): Vysvětli, jak souvisí polarita elektrod z určitých kovů s jejich umístěním v řadě kovů : 3. Zapiš velikost napětí, které poskytl citronový článek :

15 Laboratorní práce z chemie Téma: CHEMICKÁ REAKCE A TEPLO Třída: Datum : Hodnocení : Příprava : Chemické reakce, při kterých se uvolňuje teplo se nazývají exotermické (uvolňování tepla se projeví jako ohřívání okolí ). Reakce, při kterých se teplo spotřebovává se nazývají endotermické ( spotřebovávání tepla se projeví jako ochlazování okolí ). EXOTERMICKÁ REAKCE ENDOTERMICKÁ REAKCE produkty Q reaktanty Q produkty reaktanty t t Úkol: Rozhodněte, zda je reakce endotermická nebo exotermická. Znázorněte graficky závislost teploty na čase v průběhu reakcí. Chemikálie: destilovaná voda, 3% peroxid vodíku H 2 O 2, oxid manganičitý MnO 2, hydroxid barnatý Ba(OH) 2.8H 2 O, thiokyanatan amonný NH 4 SCN Pomůcky: 2 kádinky 100ml + 50ml, 2 laboratorní lžičky, odměrný válec, skleněná tyčinka, teplotní čidlo, rozhraní SPARKlink Postup: 1. Teplotní čidlo připojte k rozhraní SPARKlink, a to pomocí USB portu propojte s počítačem. 2. Spusťte program SPARKvue, klikněte na příkaz SESTAVIT a vytvořte okno obsahující graf závislosti teploty na čase a číselnou hodnotu. Proveďte reakce, pomocí kurzoru si upravte graf tak, aby byl přehledný a data z něj dobře čitelná. Výsledky měření si zaznamenejte ( ikona FOTOAPARÁT ) a uložte. Rozhodněte, o jaký druh reakce se jedná, vyplňte tabulku a zakreslete grafy na mm papír. 3. Při měření teploty postupujte následovně : a) Do větší kádinky vložte menší, ve které bude probíhat reakce. b) Po vložení teploměru do prvního reaktantu chvilku počkejte až se teplota ustálí. c) Spusťte měření a zaznamenejte počáteční teplotu t 1. d) Přidejte druhý reaktant, sledujte změnu teploty dokud se hodnota teploty neustálí ( nebo neobrátí ) ( cca s ) a zapište konečnou teplotu t 2.

16 4. Proveďte následující reakce : a) Do menší kádinky nalijte roztok 20 ml peroxidu vodíku a 10 ml vody a proveďte jeho rozklad pomocí oxidu manganičitého použijte malou lžičku. b) V menší kádince smíchejte malou lžičku thiokyanatanu amonného a větší lžičku hydroxidu barnatého, míchejte teplotním čidlem. Pozorování, výsledky a závěr: Vyplň tabulku : reakce počáteční teplota t 1 konečná teplota t 2 rozdíl teplot t 1 t 2 a) rozklad peroxidu vodíku oxidem manganičitým b) reakce thiokyanatanu amonného s hydroxidem barnatým Doplň ( endotermická / exotermická ) : a) rozklad peroxidu vodíku oxidem manganičitým je reakce.. b) reakce thiokyanatanu amonného s hydroxidem barnatým je reakce

17

18 Laboratorní práce z chemie Téma: MODELY MOLEKUL UHLOVODÍKŮ Třída: Datum : Hodnocení : Příprava : Mezi základní druhy uhlovodíků patří alkany, cykloalkany, alkeny a alkyny. Základními rozdíly mezi jednotlivými druhy uhlovodíků jsou typy uhlíkatých řetězců a typ vazby mezi atomy uhlíku. Délka vazby C-H je 0,110 nm, vazby C-C 0,153 nm, vazby C=C 0,134 nm a C C 0,121 nm. Úkol: Sestavte modely molekul některých uhlovodíků. Sestavte modely molekul vybraných uhlovodíků. Zapište jejich vzorce. Pomůcky: stavebnice modelů molekul organických sloučenin Postup: 1. Sestavte modely molekul těchto uhlovodíků : a) pentan b) but 2 yn c) hex 2 en d) propen e) cykloheptan 2. V tabulce uveďte název, strukturní vzorec a souhrnný (molekulový) vzorec každého uhlovodíku, jehož model jste sestavili. Pozorování a výsledky: Do samostatné tabulky vypracuj přehled názvů a vzorců uhlovodíků, jejichž modely jste sestavili. Závěr: Vysvětli následující pojmy : a) uhlovodíky b) alkany c) alkeny

19 d) alkyny e) cykloalkany

20 NÁZEV STRUKTURNÍ VZOREC SOUHRNNÝ VZOREC

21 NÁZEV STRUKTURNÍ VZOREC SOUHRNNÝ VZOREC

22 Laboratorní práce z chemie Téma: ACETYLEN Třída: Datum : Hodnocení : Příprava : Acetylen ( ethyn ) je nejjednodušším alkynem. Díky přítomnosti trojné vazby C C je acetylen velmi reaktivní. Reakce s roztokem manganistanu draselného KMnO 4 slouží k důkazu této násobné vazby. Úkol: Připravte acetylen a ověřte některé jeho vlastnosti. Připravte acetylen reakcí karbidu vápenatého s vodou. Ověřte barevnou změnu roztoku manganistanu draselného a pozorujte hoření acetylenu. Chemikálie: karbid vápenatý acetylid vápenatý CaC 2 ( cca 2 malé kousky ), slabý roztok manganistanu draselného KMnO 4 ( růžový roztok ), voda, saponát Pomůcky: stojan, křížová svorka, držák, široká odsávací zkumavka, zátka, dělící (přikapávací) nálevka, 2 kádinky, porcelánová miska, hadička, lžička, lihový kahan, špejle, zápalky Postup: 1. Sestavte jednoduchou aparaturu na vyvíjení plynu. 2. Reakcí vody s karbidem vápenatým připravte acetylen. Z dělicí nálevky opatrně přikapávejte vodu na karbid vápenatý umístěný v široké odsávací zkumavce. Průběh reakce regulujte podle potřebného množství vyvíjeného acetylenu. 3. Vznikající acetylen nejprve zavádějte do kádinky s růžovým roztokem manganistanu draselného. Pozorujte probíhající barevnou změnu. 4. Acetylen dále zavádějte do porcelánové misky s vodou a saponátem. Unikající acetylen vytvoří v misce bubliny. 5. Ke vzniklým bublinám naplněným acetylenem VELMI OPATRNĚ A DALEKO OD APARATURY (na opačné straně pracovního stolu) přibližte zapálenou špejli. Pozorně sledujte průběh hoření acetylenu.

23 Nákres a popis aparatury : Pozorování a výsledky: 1. Jaká barevná změna nastala při zavádění acetylenu do růžového roztoku manganistanu draselného? 2. Popiš slovně průběh hoření acetylenu : 3. Proč je třeba postupovat při zapalování acetylenu opatrně, jakou vlastnost acetylenu musíme mít na paměti? Závěr : Zakresli strukturní vzorec acetylenu: Napiš chemickou rovnici přípravy acetylenu z karbidu vápenatého a vody :

24 Laboratorní práce z chemie Téma: KYSELINA OCTOVÁ Třída: Datum : Hodnocení : Příprava : Ocet je přibližně 8% roztok kyseliny octové CH 3 COOH, která patří spolu s dalšími významnými organickými kyselinami mezi karboxylové kyseliny. Úkol: Proveďte některé reakce s octem kyselinou octovou. Chemikálie: ocet 8% roztok kyseliny octové CH 3 COOH, práškový uhličitan vápenatý CaCO 3, 8%-10% roztok hydroxidu sodného NaOH, indikátor Pomůcky: menší kuželová baňka, 3 menší kádinky, skleněná tyčinka, podložní sklíčko, kapátko, pinzeta, 2 špejle, zápalky, kahan, svíčka, papír Postup: I. Tajné písmo Kyselina octová chemicky mění hlavní složku papíru celulózu. Papír, který s kyselinou přišel do styku hoří při nižší teplotě než obvykle. 1. Špejlí namočenou v octu nakreslete na papír obrázek nebo napište zprávu. 2. Obrázek nechte na vzduchu volně uschnout. 3. Papír opatrně zahřívejte nad plamenem svíčky. Výsledek své práce odevzdejte. II. Reakce kyseliny octové s uhličitanem vápenatým 1. Do kuželové baňky odměřte přibližně 25 ml octa. 2. Přisypte malou lžičku práškového uhličitanu vápenatého a krouživým pohybem obsah baňky promíchejte. Pozorujte probíhající reakci. 3. Vznikající plyn dokažte pomocí hořící špejle, kterou vložíte do kuželové baňky s probíhající reakcí. III. Reakce kyseliny octové s hydroxidem sodným 1. Do kádinky nalijte asi 25 ml octa a přikápněte 2-3 kapky indikátoru fenolftaleinu. 2. Pomalu přilívejte roztok hydroxidu sodného míchejte krouživým pohybem - až do vzniku trvalého růžového zbarvení fenolftaleinu. 3. Pár kapek produktu kápněte kapátkem na podložní sklíčko. 4. Pomocí pinzety sklíčko párkrát protáhněte nad plamenem kahanu. Pozorujte.

25 Pozorování a výsledky : II. Průběh reakce vyjadřuje následující chemická rovnice - doplň názvy reaktantů a produktů : 2 CH 3 COOH + CaCO 3 (CH 3 COO) 2 Ca + CO 2 + H 2 O Co se stalo s plamenem špejle vložené do kuželové baňky? Proč?. Kde, k čemu se této reakce v domácnosti využívá?. III. Jak se nazývá reakce kyseliny s hydroxidem?.. Doplň chemickou rovnici popisující provedenou reakci :. + NaOH.. + H 2 O kyselina octová +. octan sodný + Závěr : Vysvětli pojem karboxylová kyselina : Zakresli strukturní vzorec kyseliny octové :

26 ZDROJE : Obrázky : LP 8. ročník - Ovlivnění rychlosti chemické reakce katalyzátorem Literatura : Beneš, P., Pumpr,V., Banýr, J.: Základy praktické chemie 1. FORTUNA, Praha s. ISBN Beneš, P., Pumpr,V., Banýr, J.: Základy praktické chemie 2. FORTUNA, Praha s. ISBN Čtrnáctová, H. a kol.: Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Prospektrum, Praha s. ISBN Beneš, P., Pumpr,V., Banýr, J.: Základy chemie 1. FORTUNA, Praha s. ISBN Beneš, P., Pumpr,V., Banýr, J.: Základy chemie 2. FORTUNA, Praha s. ISBN Doulík, P. a kol.: Chemie 9 příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus, Plzeň s. ISBN Doulík, P. a kol.: Chemie 8 příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus, Plzeň s. ISBN Beneš, P., Pumpr, V. : Chemie pro základní a občanskou školu. KVARTA, Praha s. ISBN

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2 Téma: Uhlovodíky ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2 Pozn: Organické látky, jako jsou petrolej, hexan nebo naftalen, nepatří do umyvadla, ale do speciální nádoby na organický odpad!! Úkol 1: Zkoumejte

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin Úkol 1: Stanovte obsah vody v modré skalici. Modrá skalice patří mezi hydrát, což jsou látky, nejčastěji soli, s krystalicky

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin železa a kobaltu P + D PRVKY Laboratorní práce Úkol 1: Určete, které vlivy se podílí na korozi železa. Koroze je označení pro děj probíhající na povrchu některých kovů. Na jejím

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Typy chemických reakcí Laboratorní práce

Typy chemických reakcí Laboratorní práce Typy chemických reakcí Laboratorní práce VY_52_INOVACE_212 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Typy chemických reakcí Laboratorní práce Jméno Třída..Datum Úkol: Proveďte

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

Název: Exotermický a endotermický děj

Název: Exotermický a endotermický děj Název: Exotermický a endotermický děj 1) Kypřící prášek, skořápka či zinek s octem? Pomůcky: ocet, zinek, kypřící prášek, led, sůl, hydroxid sodný, skořápka, chlorid vápenatý, chlorid sodný, 4 větší zkumavky,

Více

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 26 HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY PRINCIP Hydroxyderiváty jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku hydroxylovou

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

Název: Exotermický a endotermický děj

Název: Exotermický a endotermický děj Název: Exotermický a endotermický děj Téma: Exotermický a endotermický děj Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Výukové materiály Předmět (obor): chemie Doporučený

Více

Třída..Datum. 5. upravte interval sběhu dat v průběhu měření: Experiment Sběr dat: délka 300 sekund; 1 vzorek/sekundu, 1 sekunda/vzorek.

Třída..Datum. 5. upravte interval sběhu dat v průběhu měření: Experiment Sběr dat: délka 300 sekund; 1 vzorek/sekundu, 1 sekunda/vzorek. Laboratorní práce Sledování teploty varu ethanolu s využitím čidla teploty Vernier VY_52_Inovace_238 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Jméno Třída..Datum Úkol: Sledujte

Více

Půdy vlastnosti II. (laboratorní práce)

Půdy vlastnosti II. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Půdy vlastnosti II. (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-9-39 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 9. třída Autor:

Více

Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anotace

Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anotace Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Vodík a kyslík

Návod k laboratornímu cvičení. Vodík a kyslík Úkol č. 1: Příprava vodíku Návod k laboratornímu cvičení Vodík a kyslík Pomůcky: stojan, držák na zkumavky (křížová svorka), široká zkumavka s bočním vývodem, zátka, hadička, skleněná trubička, skleněná

Více

Příprava krystalů látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Příprava krystalů látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Příprava krystalů látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-06 Předmět:

Více

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut 2. Chemický turnaj kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013 Zadání úloh Teoretická část 45 minut Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů a) Síra je hořlavý prvek, jejím hořením vzniká

Více

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09 Inovace výuky chemie ph a neutralizace Ch 8/09 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny 8. ročník

Více

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie Dokažte pohyb částic látek! Na zpětný projektor umístíme 2 Petriho misky s vodou. Na hladinu vody v misce vložíme zrnko kafru a do středu druhé ponoříme několik krystalků manganistanu draselného. Co to

Více

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z organické chemie

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vitamíny Vlhkost vzduchu

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny Úkol č. 1: Přítomnost vitaminu C v ovoci a zelenině Návod k laboratornímu cvičení Vitamíny Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační kruh, nálevka, filtrační papír, zkumavky, stojan na zkumavky Chemikálie:

Více

LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE

LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 5. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci vypočítají složení roztoku.

Více

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý LP č. 3 - ESTERY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky vyzkouší

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí II

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí II Úkol č. 1: Destilace Návod k laboratornímu cvičení Oddělování složek směsí II Pomůcky: plynový kahan, stojan, držák, síťka, alonž, teploměr, chladič, destilační baňka, jímadlo, gumové hadičky (na přívod

Více

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní sklo: měkké (tyčinky, spojovací trubice, kapiláry) tvrdé označení SIMAX (většina varného a odměrného skla) Zahřívání skla: Tenkostěnné nádoby (kádinky,

Více

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Více

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma. Richard Philips Feynman "Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman Tato publikace vznikla díky operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK LABORATORNÍ PRÁCE Č. 24 KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK PRINCIP Organická kvalitativní elementární analýza zkoumá chemické složení organických látek, zabývá se identifikací jednotlivých

Více

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Téma Zásady a jejich neutralizace, amoniak Ročník 9. Anotace Aktivita slouží

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Směsi VY_32_INOVACE_03_3_01_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SMĚSI Směsi jsou složitější látky, které

Více

Laboratorní práce z chemie č. Téma: S-prvky

Laboratorní práce z chemie č. Téma: S-prvky Autor: Mgr. Lenka Fišerová Škola: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, po. Vytvořeno: listopad 2012 Kód: VY_32_INOVACE_13_05Fis_ChLPVG Předmět: CHEMIE Ročník:2. ročník VG Téma: S prvky Cíl: Prakticky ověřit

Více

3) Kvalitativní chemická analýza

3) Kvalitativní chemická analýza 3) Kvalitativní chemická analýza Kvalitativní analýza je součástí analytické chemie a zabývá se zjišťováním, které látky (prvky, ionty, sloučeniny, funkční skupiny atd.) jsou obsaženy ve vzorku. Lze ji

Více

LP č. 2 - ALKOHOLY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 10. 2012. Ročník: devátý

LP č. 2 - ALKOHOLY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 10. 2012. Ročník: devátý LP č. 2 - ALKOHOLY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Název: Tajná písma. Výukové materiály. Téma: Organické a anorganické látky a indikátory. Úroveň: 2. stupeň ZŠ

Název: Tajná písma. Výukové materiály. Téma: Organické a anorganické látky a indikátory. Úroveň: 2. stupeň ZŠ Název: Tajná písma Výukové materiály Téma: Organické a anorganické látky a indikátory Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14

Více

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_209 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní

Více

215.2.17 HODNOCENÍ ASFALTŮ

215.2.17 HODNOCENÍ ASFALTŮ 215.2.17 HODNOCENÍ ASFALTŮ ÚVOD Asfalty jsou tmavé plastické až tuhé podíly z ropy koloidního charakteru. Obsahují především asfalteny, ropné pryskyřice a nejtěžší ropné olejové podíly. Nejjednodušším

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny Úkol 1: Připravte acetaldehyd. Karbonylová skupina aldehydů podléhá velmi snadno oxidaci až na skupinu karboxylovou.

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 2010/2011 OKRESNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 90 minut Kolektiv autorů 47. ročníku Chemické olympiády kategorie D VŠCHT

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách Úkol 1: Dokažte přítomnost uhlíku a vodíku v organických sloučeninách. Uhlík spolu s vodíkem jsou základními

Více

chemie chemické reakce Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů Mezipředmětové vztahy

chemie chemické reakce Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů Mezipředmětové vztahy Teplo chemické reakce pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada chemie 03 úloha číslo Cíle Cílem této laboratorní úlohy je stanovení hodnoty tepla chemické reakce rozkladu

Více

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle Na azbestovou síťku navršíme hromádku (2 lžičky) (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, kterou zapálíme hořící špejlí. tepelný rozklad dichromanu (NH 4 ) 2 Cr

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020 Sada Kat. číslo 104.0020 Strana 1 z 68 Strana 2 z 68 Sada pomůcek Obsah Pokyny k uspořádání pokusu... 4 Plán uspořádání... 5 Přehled jednotlivých součástí... 6, 7 Přehled drobných součástí... 8, 9 Popisy

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Oddělování složek směsí autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ

Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření vzniku kyselého deště. Ověření souvislosti mezi změnou kyselosti roztoku a změnou ph. Příprava oxidu uhličitého. MODULY A SENZORY PC + program

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Laboratorní cvičení č. Oddělování složek směsí

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

DOCELA OBYČEJNÁ VODA

DOCELA OBYČEJNÁ VODA Skupina č. Pracovali: Téma : DOCELA OBYČEJNÁ VODA Úloha č.1 Příprava destilované vody. Sestavte destilační aparaturu, do baňky nalijte vodu (s trochou modré skalice) a zahřívejte. Popište získaný destilát.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Téma: Hydroxyderiváty uhlovodíků ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Úkol 1: Dokažte přítomnost ethanolu ve víně. Ethanol bezbarvá kapalina, která je základní součástí alkoholických nápojů. Ethanol

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Vitamíny Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, matematika Ročník: 5. Tématický celek: Biochemie

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Detergenty (Mýdla) (laboratorní práce)

Detergenty (Mýdla) (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Detergenty (Mýdla) (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-07 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_INOVACE_CHE_417 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Alklany a cykloalkany Homologická řada alkanů Nerozvětvené alkany tvoří homologickou řadu obecného vzorce C n H 2n+2, kde n jsou malá celá čísla.

Více

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční

Více

Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny. Cíl: Porovnat průběh a rychlost rozpouštění pevných forem vitamínu C v kyselině chlorovodíkové

Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny. Cíl: Porovnat průběh a rychlost rozpouštění pevných forem vitamínu C v kyselině chlorovodíkové Sledování rozpustnosti vitamínu C v žaludeční kyselině demonstrační pokus VY_52_Inovace_244 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny

Více

KUFŘÍK CHEMIE Q QA2 419.0012

KUFŘÍK CHEMIE Q QA2 419.0012 KUFŘÍK CHEMIE Q QA2 419.0012 CHEMIE 2 4190012 ENOSA Překlad do francouzštiny : Alain Vadon Překlad do češtiny : Hana Tománková 1 SEZNAM LABORATORNÍCH ÚLOH ZÁKLADNÍ LABORATORNÍ TECHNIKY Práce se sklem (I).

Více

CHEMIE. Pracovní list č.1 - žákovská verze Téma: Stanovení obsahu oxidu uhličitého. Mgr. Lenka Horutová. Student a konkurenceschopnost

CHEMIE. Pracovní list č.1 - žákovská verze Téma: Stanovení obsahu oxidu uhličitého. Mgr. Lenka Horutová. Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.1 - žákovská verze Téma: Stanovení obsahu oxidu uhličitého Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

Vitamíny v potravinách

Vitamíny v potravinách Inovace výuky Chemie Vitamíny v potravinách Ch 9/06 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Přírodní látky 9. ročník

Více

A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5

A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5 A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5 Na rozdíl od anorganických sloučenin, jsou organické sloučeniny v naprosté většině méně odolné proti chemickým a fyzikálním zásahům. Působením teploty vyšší než 350 C nebo i

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka 2018/19

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Polymery Autor: Mgr. Štěpán Mička Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 6. Tématický celek: Makromolekulární látky Stručná

Více

chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce

chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce Úvodní list Předmět: Chemie Cílová skupina: 1. ročník SŠ Délka trvání: 90 min. (laboratorní cvičení) Název hodiny: Směsi Výukový celek: Soustavy

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy Úkol č. 1: Ověřování fyzikálních vlastností alkoholů Návod k laboratornímu cvičení Alkoholy Pomůcky: 3 velké zkumavky - A,B,C, hodinové sklíčko, kapátko nebo skleněná tyčinka Chemikálie: etanol (F), etan-1,2-

Více

Úloha č. 1 Příprava nifedipinu

Úloha č. 1 Příprava nifedipinu Úloha č. 1 Příprava nifedipinu Do kulaté baňky o objemu 50 ml předložíme 4 mmol 2-nitrobenzaldehydu, 9 mmol methylacetacetátu, 1,2 ml 25% NH 4 OH a 1 ml methanolu. Na baňku nasadíme zpětný chladič a umístíme

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil

Více

4.01 Barevné reakce manganistanu draselného. Projekt Trojlístek

4.01 Barevné reakce manganistanu draselného. Projekt Trojlístek 4. Přírodní látky: zdroje, vlastnosti a důkazy 4.01 Barevné reakce manganistanu draselného. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana

Více

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup Chemie Pøíspìvek pøidal Administrator Tuesday, 05 March 2013 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 Názvosloví uhlovodíkù Významné anorganické kyseliny Významné oxidy Deriváty uhlovodíkù halogenderiváty Kyslíkaté

Více

hodina chemie- pátek v týdnu po LP

hodina chemie- pátek v týdnu po LP SCHÉMA PROTOKOLU PROTOKOL č. Datum: kdy jste prováděli cvičení (ne kdy píšete protokol) Jméno + třída Téma: tématický celek, kterého se cvičení týká Úkol č.1: název prvního úkolu Teorie : princip prováděného

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI 215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Teplota vzduchu: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Cukry(sacharidy) Tlak vzduchu: Vlhkost

Více

UHLOVODÍKY A HALOGENDERIVÁTY

UHLOVODÍKY A HALOGENDERIVÁTY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 25 UHLOVODÍKY A HALOGENDERIVÁTY PRINCIP Uhlovodíky jsou nejjednodušší organické sloučeniny, jejichž molekuly jsou tvořeny pouze uhlíkem a vodíkem. Uhlovodíky klasifikujeme z několika

Více

Název: Pozorování ptačího vejce

Název: Pozorování ptačího vejce Název: Pozorování ptačího vejce Výukové materiály Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie + chemie, matematika,

Více

TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ. Pokus experimentální odvození řady napětí kovů

TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ. Pokus experimentální odvození řady napětí kovů TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ Pokus experimentální odvození řady napětí kovů Pomůcky: Petriho miska (o průměru 10 cm), laboratorní voltmetr, 2 zkušební hroty se spojovacími vodiči, filtrační papír, nůžky, jemný

Více

Vlastnosti aktivního uhlí pomocí žákovské soupravy pro chemii

Vlastnosti aktivního uhlí pomocí žákovské soupravy pro chemii Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Vlastnosti aktivního uhlí pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-08 Předmět:

Více

Podstata krápníkových jevů. Ch 8/07

Podstata krápníkových jevů. Ch 8/07 Inovace výuky Chemie Podstata krápníkových jevů Ch 8/07 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny

Více

chemie Chemické hodiny Cíle Zařazení do výuky Podrobnější rozbor cílů Zadání úlohy Časová náročnost Pomůcky Návaznost experimentů

chemie Chemické hodiny Cíle Zařazení do výuky Podrobnější rozbor cílů Zadání úlohy Časová náročnost Pomůcky Návaznost experimentů Chemické hodiny pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil T. Feltl chemie 04 úloha číslo Cíle Demonstrace oscilačních reakcí jako úvod k chemické kinetice. Podrobnější rozbor cílů Seznámení

Více

Úloha 1: Kovy v osmisměrce

Úloha 1: Kovy v osmisměrce Úloha 1: Kovy v osmisměrce Zadání: V osmisměrce je ukryto ve všech směrech 12 kovů, z nichž pouze jeden (umístěný vodorovně ve středu osmisměrky) je.. Po vyškrtání názvů kovů (v legendě zapsány pouze jejich

Více

PRVKY 16. (VI. A) SKUPINY

PRVKY 16. (VI. A) SKUPINY PRVKY 16. (VI. A) SKUPINY I. TEST Úvodní text Doplňte v textu chybějící výrazy: Prvky 16. skupiny periodické tabulky lze souhrnně nazývat chalkogeny. Ve valenční vrstvě mají 6 elektronů. Jejich elektronová

Více

Experiment C-15 DESTILACE 1

Experiment C-15 DESTILACE 1 Experiment C-15 DESTILACE 1 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více