Sešit pro laboratorní práci z chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sešit pro laboratorní práci z chemie"

Transkript

1 Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Teorie pro laboratorní práci Příprava oxidu měďnatého Chemické reakce jsou děje, při kterých v molekulách reagujících látek dochází k zániku původních vazeb a ke vzniku vazeb nových. Změny vazeb mají za následek vznik nových druhů molekul. Produkty reakce mají i jiné chemické a fyzikální vlastnosti, než měli výchozí látky. Chemici často potřebují znát odpověď na otázku, jaká množství látek musí navážit, aby připravili určitou sloučeninu. Vstupní informace pro chemickou reakci poskytují výpočty z chemických rovnic a to je také základem této laboratorní práce. Chemická rovnice Všechny chemické reakce vyházejí ze zákona zachování hmotnosti to znamená, že součet hmotností látek do reakce vstupujících se rovná součtu hmotností látek z reakce vystupujících. Pro chemické reakce rovněž platí, že počty atomů určitého druhu musí být na obou stranách rovnice shodné (výjimkou jsou radioaktivní přeměny). Oxid měďnatý je v této laboratorní práci produktem, jeho vzorec je CuO, je to černohnědá pevná látka, která se v přírodě nachází jako minerál tenorit. CuO se v praxi používá jako pigment k barvení skla a keramiky, leštidlo v optice, katalyzátor při výrobě hedvábí nebo jako vodič elektrického proudu. Síran měďnatý pentahydrát skalice modrá je v této laboratorní práci výchozí látkou, patří k těm nejběžnějším sloučeninám mědi. Jeho vzorec CuSO 4. 5H 2 O je to azurově modrá krystalická látka, která krystalizuje v trojklonných krystalech. V bezvodém stavu, tedy CuSO 4 je to bílý prášek, který se dá použít k důkazu vody v organických kapalinách. V praxi se používá pro výrobu minerálních barev, k impregnaci dřeva, moření osiva, jako součást poměďovací lázně apod. Obr. 1: Krystalizace čili růst krystalů, při které dochází k pravidelnému uspořádání částic do krystalové mřížky. Krystalizace je jednou z důležitých separačních metod. Filtrace je metoda oddělování pevné látky od kapaliny na porézní přepážce filtru. V chemické laboratoři se k tomu používá filtrační aparatura a jako filtr nejčastěji filtrační papír. Tekutina protékající filtrem se nazývá filtrát, pevná látka se zachytí na filtru.

3 Pracovní postup pro laboratorní práci Příprava oxidu měďnatého 1. Navážíme 5 g pentahydrátu síranu měďnatého (CuSO 4. 5H 2 O) 2. Do kádinky nalijeme 50 ml vody a síran rozpustíme, mícháme skleněnou tyčinkou. 3. K roztoku přilijeme 35 ml roztoku hydroxidu sodného. 4. Kádinku pak za občasného míchání zahříváme tak dlouho až změní sraženina zbarvení. 5. Směs v kádince necháme usadit a sestavíme filtrační aparaturu a směs přefiltrujeme. 1. Produkt zachycený na filtru ještě promyjeme asi v 50 ml destilované vody a usušíme v sušárně, nebo podle času sušíme volně. 6. Hmotnost produktu přesně zvážíme a zaznamenáme si hodnotu pro další výpočty.

4 Pokyny pro přípravu laboratorní práce Příprava oxidu měďnatého Chemické látky CuSO 4. 5 H 2 O (asi 5 g na skupinu) 10% NaOH fenolftalein Pomůcky kádinka (250 ml) váhy laboratorní lžička skleněná tyčinka stojan kahan filtrační papír nůžky filtrační nálevka filtrační kruh Příprava 10% NaOH Do větší kádinky nalijeme 900 ml destilované vody a přisypeme 100 g pevného NaOH. Okamžitě roztok mícháme, aby se NaOH nepřipekl ke dnu kádinky. Pozor jedná se o žíravinu! Příprava indikátoru fenolftaleinu. 1 g fenolftaleinu rozpustíme ve směsi 70 ml etanolu a 30 ml destilované vody.

5 Pracovní list pro laboratorní práci Příprava daného množství oxidu měďnatého. 1. Reakce zapište chemickými rovnicemi a popište barevné změny při reakci: 2. Uveďte výpočet hmotnosti oxidu měďnatého, kterou jste měli z navážky získat, a hmotnost skutečně získaného produktu, skutečný výtěžek vyjádřete i v %, ztráty se pokuste zdůvodnit. 3. Teoretický výpočet Zahříváním směsi práškového uhlíku a oxidu měďnatého vznikl oxid uhličitý a měď. Vypočítejte z rovnice, jaké množství C a CuO musí zreagovat, abychom získaly 10 g mědi?

6 4. Nakreslete a popište filtrační aparaturu. 5. Doplňte. Filtraci provádíme za normálního nebo. tlaku. Při filtraci za normálního tlaku umístníme filtrační nálevku do Dovnitř vložíme filtrační papír tak, aby sahal.cm pod okraj. Pomocí. zvlhčíme nálevku, aby dobře přilnul ke stěnám nálevky. Pod nálevku umístníme kádinku tak,..do nálevky nalijeme směs pevné látky a kapaliny po.po průtoku kapaliny filtrem získáme v kádince čistou kapalinu zvanou.. a na filtru máme pevnou látku. Jako filtr lze použít i jiné materiály např,.,..,.. Při filtraci za sníženého tlaku použijeme porcelánovou Na dno nálevky dáme kruh z filtračního papíru, který je o něco menší než dno nálevky, a zvlhčíme ho vodou. Nálevku upevníme do odsávací baňky a připojíme přes pojistnou nádobu k. Do nálevky nalijeme směs určenou k filtraci a..zapojíme. Po ukončení filtrace nejprve uzavřeme a pak vyjmeme nálevku z baňky.

7 6. Kde všude se v praxi a průmyslu využívá filtrace, uveďte alespoň 5 příkladů. 7. Ekologická otázka: Měď je esenciálním stopovým prvkem, je nepostradatelná při tvorbě hemoglobinu, melaninu a některých enzymů. Množství mědi v krevním séru je asi 0,001 %. Jsou sloučeniny mědi toxické, a co je Wilsonova choroba?

8 Doporučená literatura MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s. r. o., ISBN s ŠKARKA, B., BENEŠ, P., SZEMESOVÁ, M. Laboratorní cvičení z chemie. 2. vyd. Praha: SPN, ISBN s Přehled požadovaných znalostí a dovedností. 1. Názvosloví anorganických sloučenin. 2. Znalost zápisu chemické reakce chemickou rovnicí. 3. Znalost výpočtu výtěžku z chemické rovnice. 4. Znalost výpočtu skutečného výtěžku v %. 5. Sestavit základní filtrační aparaturu podle nákresu. 6. Samostatně si připravit filtrační papír do filtrační nálevky. 7. Znalost přesného vážení navážky a výtěžku. Použitý obrázkový materiál: Obr. 1: Stephanb. Commmons.wikimedia.org [online]. [cit ] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:copper_sulfate.jpg>

Aplikace matematických výpočtů v chemii

Aplikace matematických výpočtů v chemii MASARYKOVA UNIVERZITA Pedaoická fakulta Katedra chemie Aplikace matematických výpočtů v chemii Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: Mr. Irena Plucková, Ph.D. Vypracovala: Bc. Miloslava Plachá

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Reakce aminokyselin a bílkovin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II OSTRAVSKÁ UNIVERZITA [ TADY KLEPNĚ TE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] FAKULTA CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II TOMÁŠ HUDEC OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSAH PŘ EDMĚ

Více

T É M A: CHROMATOGRAFIE. Spolupracoval/a: ANOTACE: TEORIE:

T É M A: CHROMATOGRAFIE. Spolupracoval/a: ANOTACE: TEORIE: SEM STUDENT CHEMIE T É M A: Vypracoval/a: Spolupracoval/a: CHROMATOGRAFIE Třída: Datum: ANOTACE: Cílem této laboratorní práce je provést TLC chromatografické stanovení dvou organických látek chininu a

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Metodické listy OPVK Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Druhý stupeň ZŠ 9. VÝZNAM OVOCE JAKO ZDROJE CENNÝCH LÁTEK VE STRAVĚ Praktické cvičení pokus kategorie a vyžadující běžné vybavení Co

Více

4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt Trojlístek

4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt Trojlístek 4. Přírodní látky: zdroje, vlastnosti a důkazy 4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Milan Armstark Plzeň 2012 0 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů)

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Katedra chemie PřF OU Studijní materiál pro studenty

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy)

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA SBÍRKA ÚLOH POČÍTAČE V CHEMII PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Příloha diplomové práce

MASARYKOVA UNIVERZITA SBÍRKA ÚLOH POČÍTAČE V CHEMII PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Příloha diplomové práce MASARYKVA UNIVERZITA PEDAGGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A DBRNÉH VZDĚLÁVÁNÍ SBÍRKA ÚLH PČÍTAČE V CHEMII Příloha diplomové práce Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. Vypracovala:

Více

chemie Separační metody v chemii (filtrace, destilace, extrakce, chromatografie, sublimace) Akademie věd ČR hledá mladé vědce Úvodní list Předmět: Chemie Cílová skupina: 1. ročník SŠ/G Délka trvání: 90

Více

Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví

Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví Ludmila Zajoncová a kol. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Olomouc 2013 Oponenti: RNDr. Martin Jáč, Ph.D. Mgr. Ludmila

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie. Ing. Andrea Kleckerová BRNO 2013

Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie. Ing. Andrea Kleckerová BRNO 2013 Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie Chemie potravin - laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová BRNO 2013 Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Křížové pravidlo Používá se pro výpočet poměru hmotnostních dílů dvou výchozích roztoků jejichž smícháním vznikne nový roztok. K výpočtu musí

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin.

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Co to jsou soli? Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Soli jsou nejvýznamnější iontové sloučeniny, které se ve velké míře vyskytují v zemské kůře. Jsou nejdůležitějším

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

2.05 Chemická zahrádka. Projekt Trojlístek

2.05 Chemická zahrádka. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.05 Chemická zahrádka. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

Ročník 11 (2012/2013) Série 1

Ročník 11 (2012/2013) Série 1 Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou Ročník 11 (2012/2013) Série 1 Korespondenční seminář probíhá pod záštitou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Hlavova 2030 128 43 Praha 2 Vážení

Více

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ Doc. PaedDr.

Více

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav chemických léčiv Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní Jiří Pazourek Iva Kapustíková Klára Odehnalová Tato

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Vydání tohoto textu bylo podpořeno rozvojovým programem MŠMT ČR Podpora soutěží a přehlídek

Více