I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY"

Transkript

1 LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí pevných látek s kyselinami nebo louhy vyrobíme plyn, který jímáme do předlohy a dokazujeme pomocí jeho charakteristických vlastností. Plyny jsou těžší, nebo lehčí než vzduch, a podle toho je třeba upravit jímací aparaturu. VIDEONÁVOD ÚKOL Č. 1: PŘÍPRAVA CO 2 Oxid uhličitý se v laboratoři připravuje dvěma způsoby: 1. rozkladem uhličitanů kyselinami CaCO 3 + 2HCl CO 2 + H 2 O + CaCl 2 2. tepelným rozkladem uhličitanů (např. vápence) CaCO 3 CaO + CO 2 V laboratorní práci použijeme metodu č. 1. Univerzální nebo lakmusový papírek, špejle, 2 kádinky 250 ml, dělicí nálevka 250 ml, zátka, frakční baňka 250 ml, svíčka, 3 zkumavky. Kusový uhličitan vápenatý CaCO 3, HCl (1:1), vápenná voda Ca(OH) 2, lakmus.

2 1. Sestrojíme aparaturu podle schématu. 2. Do frakční baňky dále asi 5 kousků vápence, do dělicí nálevky nalijeme 50 ml HCl (1 : 1). 3. Začneme pomalu přikapávat HCl z dělicí nálevky a pozorujeme šumění vápence. 4. Vznikající CO 2 jímáme do zkumavky čistý, nebo probubláváme do roztoku kapaliny dle následujících důkazů. Nákres aparatury: Příprava CO 2 HCl (1:1) CO 2 CaCO3 Důkazy oxidu uhličitého 1. Oxid uhličitý vzniklý rozkladem vápence zavádíme do nasyceného roztoku hydroxidu vápenatého (vápenné vody). Původně bezbarvý roztok se zakalí vzniklou bílou sraženinou uhličitanu vápenatého, což je důkazem oxidu uhličitého. Rovnice důkazu: Ca(OH) 2 (aq) + CO 2 (g) CaCO 3 (s) + H 2 O(l)

3 2. Oxid uhličitý je plyn těžší než vzduch. Můžeme jej jímat do zkumavky. Ke zkumavce naplněné CO 2 přiložíme hořící špejli, která by měla účinkem CO 2 zhasnout. 3. Do zkumavky opět jímáme CO 2 připravený rozkladem vápence. Do kádinky umístíme hořící čajovou svíčku a CO 2 ze zkumavky vlijeme do kádinky (resp. jej zavádíme přímo do kádinky). Svíčka by měla zhasnout. 4. Oxid uhličitý necháme probublávat do zkumavky s vodou. CO 2 se rozpouští ve vodě za vzniku kyseliny uhličité. Po 3 minutách zkoumáme reakci roztoku ph papírkem, resp. přídavkem 5 kapek indikátoru lakmus. Změnu zbarvení zapíšeme. Rovnice důkazu: CO 2 (g) + H 2 O(l) H 2 CO 3 (l) ÚKOL Č. 2: PŘÍPRAVA SO 2 Oxid siřičitý připravíme spalováním síry na spalovací lžičce. Jímáním do vody jej zachytíme a dokážeme jako kyselinu siřičitou. Lakmusový papírek, laboratorní lžička, spalovací lžička, Erlenmeyerova baňka, kádinka 250 ml, zátka s otvorem, kahan. Síra, lakmus, destilovaná voda. Do spalovací lžičky naberte práškovou S, rozehřejte nad plamenem, až se roztaví a začne hořet. Ihned poté vložte do Erlenmeyerovy baňky naplněné vodou s lakmusem, zazátkujte a nechte v digestoři reagovat. Pozorujte vznik bílých dýmů a změnu zbarvení indikátoru.

4 Nákres aparatury: I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Spalování síry SO2 S H2O Spalování síry: S + O 2 SO 2 SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 ÚKOL Č. 3: PŘÍPRAVA VODÍKU HCl (1 : 1), Zn granulovaný, CuO, Na, fenolftalein. 2 zkumavky, zátka, lžička, skleněná trubice, špejle, krystalizační miska, síťka, nůž. 1. Do zkumavky nalijeme 5 ml HCl (1 : 1), přidáme 1 granuli Zn. Zkumavku uzavřeme zátkou se skleněnou trubičkou. Vznikající vodík jímáme do suché zkumavky v držáku a

5 po naplnění zkumavku oddálíme od zdroje a vodík zapálíme pomocí hořící špejle. Třaskavá směs vodíku a kyslíku shoří s charakteristickým zvukem tzv. štěknutím. 2. Do směsi HCl a Zn ve zkumavce nasypeme 1 malou lžičku CuO. Redukčním působením vznikajícího vodíku se vytvoří červená houbovitá Cu. 3. Ukrojíme nožem malý kousek Na a vhodíme do vody se 3 kapkami fenolftaleinu v krystalizační misce. Misku ihned zakryjeme síťkou, sledujeme změnu zbarvení. Nákres aparatury: Příprava a důkaz vodíku H 2 H 2 HCl (1:1) Zn Rovnice důkazu vodíku: H 2 + CuO H 2 O + Cu Rovnice reakce se sodíkem: 2Na + 2H 2 O 2NaOH + H 2

6 ÚKOL Č. 4: PŘÍPRAVA AMONIAKU _NH 3 Amoniak připravíme reakcí amonných solí se silným hydroxidem. Důkazem je charakteristický zápach vytěsněného amoniaku a jeho zásaditá reakce. Lakmusový papírek, laboratorní lžička, zkumavka. NH 4 Cl, NaOH (c = 0,5 mol/l), lakmus nebo ph papírek, destilovaná voda. Do zkumavky dáme asi 0,5 g NH 4 Cl a přidáme cca 1 ml NaOH (c = 0,5 mol/l). Ověříme ph vznikajícího plynu na navlhčeném ph papírku. Opatrně přičichneme přiháněním par amoniaku. NH 4 Cl + NaOH NH 3 + NaCl + H 2 O ÚKOL Č. 5: PŘÍPRAVA KYSLÍKU O 2 Kyslík lze připravit několika způsoby tepelným rozkladem látek obsahujících kyslík, nebo reakcí peroxidu vodíku se silnými oxidačními činidly, která peroxid redukuje. Erlenmeyerova baňka, laboratorní lžička, špejle. MnO 2, 10% H 2 O 2.

7 Do Erlenmeyerovy baňky dáme asi 0,5 g MnO 2, a přidáme cca 10 ml 10% H 2 O 2. Směs začne bouřlivě reagovat. Asi po 3-5 minutách zkoušíme zapálit vzniklý kyslík doutnající špejlí. MnO 2 + H 2 O 2 O 2 + MnO + H 2 O Poznámka: Vzhledem k časové náročnosti práce je třeba v jednom cvičení vybrat jen dvě přípravy plynů včetně důkazů, které žáci provedou. Další pokusy je vhodné předvést demonstrativně (především u slabších skupin, u silnějších skupin mohou žáci provádět samostatně i více prací). BEZPEČNOST PRÁCE Dodržovat bezpečnost při práci s alkalickými kovy sodík způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, při styku s vodou reaguje a uvolňuje hořlavé plyny. Používat ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít, skladovat pod petrolejem. Peroxid vodíku 30% je silně žíravá látka, způsobuje poleptání očí, při práci používejte ochranné rukavice. Oxid siřičitý je dráždivý plyn, pracovat v digestoři.

Bengálské ohně. Rovnice: 2KClO 3 3O 2 + 2KCl

Bengálské ohně. Rovnice: 2KClO 3 3O 2 + 2KCl Bengálské ohně chlorečnan draselný KClO 3, moučkový cukr, dusičnan barnatý Ba(NO 3 ) 2, dusičnan strontnatý Sr(NO 3 ) 2, třecí miska, filtrační papír, lžička, stojany, provázek Postupně rozetřeme v misce

Více

Chemikálie a pom cky: Postup: Princip:

Chemikálie a pom cky: Postup: Princip: chlorid železitý FeCl 3, thiokyanatan draselný KSCN, hexakyanoželeznatan draselný K 4 [Fe(CN) 6 ] (žlutá krevní sůl), kyselina salicylová, kádinky, filtrační papír, štětce Připravíme si tři roztoky: 1.

Více

4.1.2.1 Reakce NH4SCN s Ba(OH)2... 22

4.1.2.1 Reakce NH4SCN s Ba(OH)2... 22 OBSAH 1 KLASIFIKACE LÁTEK... 5 1.1 Dělení látek...5 1.1.1 Chromatografie...5 1.1.1.1 Složení potravinářských barviv... 5 1.1.1. Složení barviv ve fixech... 7 1.1. Adsorpce...9 1.1..1 Aktivní uhlí a červené

Více

SOUČASNÉ POJETÍ EXPERIMENTÁLNÍ VÝUKY CHEMIE

SOUČASNÉ POJETÍ EXPERIMENTÁLNÍ VÝUKY CHEMIE SOUČASNÉ POJETÍ EXPERIMENTÁLNÍ VÝUKY CHEMIE NA ZŠ A SŠ RNDr. Petr Koloros Gymnázium Pierra de Coubertina 390 01 Tábor *** Návody jsou dostupné na adrese: www.natur.cuni.cz/~kudch/main/jpd3 *** Současné

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta SOUBOR CHEMICKÝCH EXPERIMENTŮ NA TÉMA HYDROXYSLOUČENINY UHLOVODÍKŮ PRO II.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta SOUBOR CHEMICKÝCH EXPERIMENTŮ NA TÉMA HYDROXYSLOUČENINY UHLOVODÍKŮ PRO II. UNIVERZITA KARLVA V PRAZE SUBR CEMICKÝC EXPERIMENTŮ NA TÉMA YDRXYSLUČENINY ULVDÍKŮ PR II. RČNÍK GYMNÁZIA Kyselý charakter vodíkového atomu v hydroxylových skupinách alkoholů Cíl pokusu: Dokázat kyselý

Více

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ Doc. PaedDr.

Více

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Milan Armstark Plzeň 2012 0 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně

Více

4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt Trojlístek

4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt Trojlístek 4. Přírodní látky: zdroje, vlastnosti a důkazy 4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 BSAH Předmluva 5 Seznam experimentů 7 Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 Zajímavé chemické experimenty s látkami každodenního života 9 Chemik detektivem forenzní chemie 31 Použité zdroje

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie. Ing. Andrea Kleckerová BRNO 2013

Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie. Ing. Andrea Kleckerová BRNO 2013 Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie Chemie potravin - laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová BRNO 2013 Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Nejrozšířenější prvky na Zemi 12 bodů 1. A hliník, Al B vodík, H

Více

Zajímavé experimenty z chemie kolem nás

Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Renata Šulcová, Hana Böhmová, Eva Stratilová Urválková Praha 2009 UNIVERZITA KARLVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Autoři:

Více

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Masarykova střední škola chemická Praha 1, Křemencova 12

Masarykova střední škola chemická Praha 1, Křemencova 12 Masarykova střední škola chemická Praha 1, Křemencova 12 Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Vydaná podle 44a odstavce 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy)

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká

Více

Aplikace matematických výpočtů v chemii

Aplikace matematických výpočtů v chemii MASARYKOVA UNIVERZITA Pedaoická fakulta Katedra chemie Aplikace matematických výpočtů v chemii Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: Mr. Irena Plucková, Ph.D. Vypracovala: Bc. Miloslava Plachá

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů)

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Katedra chemie PřF OU Studijní materiál pro studenty

Více

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle 44a odstavce 10 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Gymnázium J. Kainara,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE PRINCIP V chemické laboratoři se používá k některým stanovením tzv. mikrokrystaloskopie. Jedná se o použití optického mikroskopu při kvalitativních důkazech látek na

Více

CHEMICKÉ POKUSY NA DOMA. Pavel Teplý Petr Šmejkal Jana Zaspalová Jan Kotek David Hurný

CHEMICKÉ POKUSY NA DOMA. Pavel Teplý Petr Šmejkal Jana Zaspalová Jan Kotek David Hurný CHEMICKÉ POKUSY NA DOMA Pavel Teplý Petr Šmejkal Jana Zaspalová Jan Kotek David Hurný DOMÁCÍ LIMONÁDA Jak může být chemie prospěšná v kuchyni? Naučíme se, jak jednoduše připravit domácí limonádu. S naším

Více

Úkol č. 19... 52 Chemické světlo... 52 Úkol č. 20... 54 Úspora energie při svícení... 54 Zdroje:... 56 Literatura... 56 Internetové stránky:...

Úkol č. 19... 52 Chemické světlo... 52 Úkol č. 20... 54 Úspora energie při svícení... 54 Zdroje:... 56 Literatura... 56 Internetové stránky:... Obsah Úvod:... 2 1. Voda... 3 Úkol č. 1... 4 Měření ph vody z různých zdrojů... 4 Úkol č. 2... 6 Odkyselování vody aerací (provzdušňováním)... 6 Úkol č. 3... 10 Měření rozpuštěného kyslíku ve vodě z různých

Více