Pracovní list číslo 01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní list číslo 01"

Transkript

1

2 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) Postup práce: 1. Spustíme EdLab software 2. Připojíme EdLab s teplotním čidlem, které je automaticky připojeno 3. Nastavíme pokus: perioda vzorkování 1s, doba měření 3 minuty 4. Zapálíme kahan. Pustíme naplno přívod plynu a otevřeme naplno přívod kyslíku. 5. Spustíme pokus. Teplotu kahanu měříme postupně na čtyřech místech podle obrázku. Zdroj: Vacík a kol.: Chemie pro I.ročník gymnázií, Praha, SPN Upravíme a popíšeme graf 2. Vysvětli, proč je v různých částech plamene rozdílná teplota. 3. Odpověz na následující otázky související s pozorovanými jevy: Je hoření exotermická nebo endotermická reakce? Své tvrzení dolož příkladem z praxe. Vysvětli rozdíl mezi ohněm a požárem. Jakým způsobem bys zahřál v laboratoři zkumavku bez přístupu k plynovému kahanu? Zhodnocení provedení úkolu žákem: 1/1

3 Téma Změna teploty při rozpouštění některých solí Pracovní list číslo 02 Notebook NB, EdLab, čidlo teploty, kádinky, třecí miska (pro rychlejší rozpouštění hydroxidu jej můžeme rozetřít), tyčinka, chemická lžička, Chemikálie: NaOH, NaNO 3, LiCl NH 4 Cl, NH 4 NO 3, KNO 3,KCl, CuSO 4, CuSO 4.5H 2 O, močovina, voda 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Rozpouštěná látka (vzorec) Max a min teplota ( o C) Exo nebo endo Postup práce: 1. Spustíme EdLab software 2. Připojíme EdLab s čidlem teploty, které je automaticky připojeno 3. Nastavíme pokus: perioda vzorkování 2 s ( NaNO 3 ) a 5s (NaOH), doba měření 5 minut 4. Čidlo teploty vložíme do kádinky s vodou (cca ml vody) 5. Spustíme pokus 6. Do kádinky nasypeme příslušnou látku ( vybere vyučující) a sledujeme změnu teploty (cca 1 chemickou lžičku látky do 50 ml vody). 7. Sledujeme změny teploty při rozpouštění. 8. Na základě výsledků určíme, u které látky se v průběhu jejich rozpouštění zvyšovala teplota a energie se tedy uvolňovala (exotermické děje) a u kterých se teplota snižovala (endotermické děje). 2. Odpověz na následující otázky související s pozorovanými jevy: Doplň. Chladící pytlík na jedno použití používaný k ochlazení poraněného místa obsahuje dvě oddělení: v jednom je, v druhém. Urči význam následujících značek, které charakterizují skupenství látek: s, l, g, aq Jak nazýváme roztok, ve kterém se látka stále rozpouští? Jak se nazývají látky, které ve svých molekulách obsahují molekuly vody? 1/2 5

4 Doplň názvy a vzorce solí : Název Vzorec dihydrát fosforečnanu hořečnatého CuSO 4. 5H 2 O CaSO 4. 1/2H 2 O heptahydrát síranu železnatého 2/2 5

5 Téma Teplota tání thiosíranu sodného Pracovní list číslo 03 Notebook, EdLab, čidlo teploty, Chemikálie: Na 2 S 2 O 3. 5H 2 O pentahydrát thiosíranu sodného, voda 1. Proveď pokus a výsledky zapiš do tabulky ( jako teplotu tání urči tu, která se při zahřívání nejdéle neměnila, proveď také kontrolu zrakem: Čas ( s) T( o C) Postup práce: 1. Sestavíme si aparaturu pro zahřívání na vodní lázni 2. Spustíme EdLab software 3. Připojíme EdLab s teplotním čidlem, které je automaticky připojeno 4. Nastavíme pokus: perioda vzorkování 2s, doba měření 10 minut 5. Teplotní čidlo vložíme do zkumavky naplněné do poloviny s thiosíranem sodným, zapálíme kahan a spustíme pokus teploměr vodní lázeň Na 2 S 2 O 3.5H 2 O 6. Zahříváme vodní lázeň a sledujeme změny teploty thiosíranu sodného. Při dosažení teploty tání nedochází k růstu teploty až do chvíle, kdy všechen thiosíran roztaje. 7. Výsledný graf upravíme a určíme teplotu tání. 2. Teplota tání Na 2 S 2 O 3. 5H 2 O je experimentálně: tabulkově: 3. Najdi definici teploty tání a teploty tuhnutí. 3/2 5

6 4. Kovy v tabulce postupně zahříváme. Který z nich taje jako druhý a který vře jako první? Ve chvíli, kdy je všechny roztavíme, začneme je ochlazovat. Který z nich ztuhne jako třetí? název kovu teplota tání teplota varu hliník 660 C 2467 C měď 1084 C 43 C olovo 327 C 1744 C stříbro 961 C 2212 C zlato 1064 C 2856 C železo 1538 C 2870 C Zhodnocení provedení úkolu žákem: 4/2 5

7 Pracovní list číslo 04 Téma Simulace solení silnic Notebook ( NB), EdLab, čidlo teploty, čidlo relativní vlhkosti vzduchu, kádinka, skleněná tyčinka, skleněná vana, utěrka, kladívko, chemická lžička, Chemikálie: chlorid sodný (NaCl), led 1. Proveď pokus alespoň dvakrát a doplň tabulku: Pokus č. Nejnižší teplota dosažená u ledu Postup práce: 1 2 Nejnižší teplota směsi led + sůl 1. Spustíme EdLab software 2. Připojíme k NB EdLab a k němu čidlo teploty, které je automaticky detekováno 3. Skleněnou chemickou vanu ( případně kádinku) naplníme alespoň do poloviny nadrceným ledem ( můžeme kusy ledu zabalit do hadry a kladívkem rozbít) 4. Nastavíme měření - perioda vzorkování 500 ms, doba měření 10 minut, vložíme čidlo teploty do vany s ledem a spustíme pokus 5. Sledujeme pokles teploty až do chvíle, kdy se ustálí. Následně nasypeme na led cca 5 plných chemických lžiček soli (NaCl) a sledujeme teplotní změny. Občas můžeme promíchat. 6. Výsledná směs má vzhled rozbředlého sněhu, se kterou se můžeme setkat na prosolené cestě v zimě. V praxi to znamená, že na cestě není sníh, na kterém lze uklouznout a navíc se vše snáze uklidí. 7. Analyzujeme výsledný graf, který můžeme upravit např. pomocí zvětšení 2. Odpověz na následující otázky související s pozorovanými jevy: Urči význam následujících značek: s l g aq Existuje vztah mezi poměrem ledu s chloridem sodným a dosaženou teplotou? Pokud ano, tak jaký? Zhodnocení provedení úkolu žákem: 5/2 5

8 Téma Změny ph při ředění roztoku HCl Pracovní list číslo 05 Notebook NB, čidlo kyselosti ph, kádinky, skleněná tyčinka, Chemikálie: destilovaná voda, 0,5 M HCl (připraví vyučující) 1. Proveď pokus a doplň tabulku: c(hcl) ph Postup práce: 1. Spustíme EdLab software 2. Připojíme EdLab s čidlem ph které je automaticky připojeno 3. Nastavíme pokus: perioda vzorkování 1s, doba měření 2 minuty 4. Postupně připravujeme roztoky zvolených koncentrací HCl: c =0,5 mol.dm-3 Následně zředíme tento roztok 5x (1 díl roztoku a 4 díly destilované vody). Opět změříme ph a tento roztok zředíme 100 x (1 díl roztoku a 99 dílů destilované vody) 5. Po změření vzorku vždy čidlo opláchneme destilovanou (pitnou) vodou a změříme další vzorek. Na závěr ukončíme pokus. 6. Analyzujeme výsledný graf 2. Odpověz na následující otázky související s pozorovanými jevy: Urči význam následujících značek: s l g aq Existuje vztah mezi poměrem ledu s chloridem sodným a dosaženou teplotou? Pokud ano, tak jaký? Zhodnocení provedení úkolu žákem: 6/2 5

9 Pracovní list číslo 06 Téma Stanovení ph látek Najdi ph některých tekutin, které se produkují v lidském těle a urči jejich kyselost nebo zásaditost: krev, žaludeční šťávy, moč. Zapiš rovnici reakce, při níž ze dvou molekul vody vzniká molekula kyseliny a molekula zásady. Napiš název této reakce a reakce probíhající opačným směrem. Zjisti, kdo je na obrázku. Je to významný fyzik a chemik, jeden ze zakladatelů fyzikální chemie a autor jedné z teorií kyselin a zásad. V roce 1903 obdržel Nobelovu cenu. AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: V dnešní době chemicky upravované stravy, náhražek, konzerv, instantních hotových jídel a éček přijímáme hlavně potraviny, které v těle způsobují kyselou reakci a kvašení. Najdi alespoň pět potravin, které mají zásadotvorný charakter. Jaký je rozdíl mezi včelím a vosím bodnutím z pohledu kyselosti nebo zásaditosti? 7/2 5

10 Téma Kyselost a zásaditost vodných roztoků solí Pracovní list číslo 07 Notebook NB, EdLab, čidlo kyselosti - ph, kádinka, skleněná tyčinka Chemikálie: destilovaná voda, roztoky solí: chlorid sodný NaCl, hydrogenuhličitan sodnýnahco 3, uhličitan sodný Na 2 CO 3, chlorid amonnýnh 4 Cl 1. Proveď pokus a doplň tabulku Název látky Vzorec látky ph Roztok je destilovaná voda 7 neutrální Postup práce: 1. Spustíme EdLab software 2. Připojíme EdLab s čidlem ph které je automaticky připojeno 3. Nastavíme pokus: perioda vzorkování 1s, doba měření 2 minuty 4. Postupně připravujeme roztoky zvolených solí (1 chemická lžička do 100 ml pitné vody) a změříme ph vzniklého roztoku. 5. Po změření vzorku zvolíme pauzu, čidlo opláchneme destilovanou (pitnou) vodou a změříme další vzorek. Na závěr ukončíme pokus. 6. Analyzujeme výsledný graf a určíme průběh hydrolýzy zvolených solí 2. Označ správné názvy nebo vzorce hydroxidů a kyselin: název vzorec A a) hydroxid vápenatý b) hydroxid draselný c) hydroxid sodný NaOH B hydroxid hlinitý a) Al(OH) 3 b) Al(OH) 2 c) Al(OH) 4 8/2 5

11 C a) kyselina chlorovodíková b) kyselina chlorná c) kyselina chlorečná HCl D kyselina dusitá a) HNO 3 b) HNO 4 E F a) kyselina manganistá b) kyselina manganitá c) kyselina manganičitá hydroxid amonný c) HNO 2 HMnO 4 a) NH 3 OH b) NH 2 OH c) NH 4 OH 3. Odpověz na následující otázky související s pozorovanými jevy: Co je to vlastně sůl a z čeho se skládá? Přiřaď odpovídající lakmusový indikátorový papírek k obsahu příslušné kuželové baňky. 1) 2) a) b) Zhodnocení provedení úkolu žákem: 9/2 5

12 Pracovní list číslo 08 Téma Hledání bodu ekvivalence Notebook NB, EdLab, čidlo kyselosti - ph, titrační aparatura, pipeta, magnetické míchadlo Chemikálie: 0,5M roztok HCl, 0,5M roztok KOH,destilovaná voda, fenolftalein ( např.1% roztok v ethanolu) 1. Zapiš do tabulky zjištěné výsledky svého měření: položka hodnota počáteční ph ph v bodě ekvivalence Konečné ph Postup práce: 1. Připravíme si roztoky HCl a KOH 2. Byretu naplníme 0,5M roztokem HCl 3. Do kádinky si odpipetujeme 15 ml 0,5M roztoku KOH a zředíme jej destilovanou vodou 4. Do kádinky se vzorkem neznámé koncentrace vložíme magnetické míchadlo a přikápneme acidobazický indikátor (fenolftalein) 5. Spustíme EdLab software 6. Připojíme EdLab s čidlem ph které je automaticky připojeno 7. Nastavíme pokus: perioda vzorkování 1s, doba měření 2 minuty 8. Do kádinky s roztokem KOH vložíme čidlo ph a spustíme míchadlo 9. Spustíme pokus a z byrety po kapkách přikapáváme roztok HCl. Zpočátku můžeme přikapávat rychleji, v blízkosti bodu ekvivalence po kapkách. 10. V tzv. bodě ekvivalence pozorujeme odbarvení roztoku KOH a prudkou změnu ph. 11. Pokračujeme dále až do nadbytku kyseliny chlorovodíkové. 12. Pokus ukončíme a na grafu najdeme příslušný bod ekvivalence určíme jeho ph 2. Odpověz na následující otázky: Urči podle hodnot ph, zda jsou následující roztoky kyselé, zásadité nebo neutrální: ph = 3,2 ph = 12,4 ph = 7 Zhodnocení provedení úkolu žákem:.. 10/

13 Pracovní list číslo 09 Téma Acidobazické vlastnosti oxidů 1. Zapiš rovnice reakcí při výrobě plynných oxidů v rámci praktického pokusu. 2. Zapiš rovnice reakcí oxidů s vodou v rámci praktického pokusu. 3. Urči plyn, který je bezbarvý, štiplavě páchnoucí, jedovatý, těžší než vzduch a používá se například k dezinfekci a bělení. 4. Vysvětli rozdíl mezi emisemi a imisemi. 5. Jak se nejčastěji získává oxid siřičitý při výrobě kyseliny sírové kontaktním způsobem. Zapiš také rovnici reakce. 6. Ke zpracování vápence dochází především ve vápenkách. Popiš obrázek včetně příslušné chemické rovnice. 11/

14 Pracovní list číslo 10 Téma Jablečný galvanický článek Notebook NB, EdLab, voltmetr, aparatura pro vývoj plynu, jablko,cu elektroda, Al elektroda, Fe elektroda 1. Proveď alespoň tři pokusy s různými kombinacemi elektrod a doplň následující tabulku: Pokus č. elektrody Změřené napětí Postup práce: 1. Spustíme EdLab software 2. Připojíme k NB EdLab a k němu voltmetr, který je automaticky detekován 3. Nastavíme pokus: perioda vzorkování 500 ms, doba měření 4 minuty 4. Do jablka zapíchneme elektrody měděnou a železnou a připojíme voltmetr 5. Spustíme pokus a měříme napětí příslušného pomerančového článku. Napětí se ustálí na stabilní hodnotě, kterou odečteme 6. Zmáčkneme pauzu, k měděné elektrodě připojíme elektrodu hliníkovou a opět změříme. 7. Zmáčkneme pauzu a k měděné elektrodě připojíme opět měděnou elektrodu a opět změříme. 12/

15 2. Vysvětli rozdíl mezi napětím jednotlivých vytvořených článků. 3. Seřaď kovy použité na elektrody podle ušlechtilosti. 4. Odpověz na následující otázky související s pozorovanými jevy: 1. Zn (s) + Cu 2+ Zn 2+ + Cu (s) Která látka je v reakci oxidačním a která redukčním činidlem? 2. Na elektrodě, která se nazývá anoda, probíhá oxidace nebo redukce? 3. Podle kterého vědce je pojmenován voltmetr i jednotka napětí? Zhodnocení provedení úkolu žákem: 13/

16 Pracovní list číslo 11 Téma Příprava kyslíku 1. Analyzujte následující graf a určete, která z použitých látek se chovala jako katalyzátor a která jako inhibitor? Přidání H 2 SO 4 Přidání MnO 2 2. Jakým způsobem se vyrábí kyslík průmyslově? 3. Odpovězte na následující otázky související s pozorovanými jevy: Jakou reakci jste v praxi provedli? Zapište její rovnici. Vymyslete alespoň dva alternativní způsoby přípravy kyslíku v laboratoři a zapište jejich rovnice. Kdo poprvé a jakým způsobem připravil čistý kyslík? 14/

17 Pracovní list číslo 12 Téma Oxid uhličitý Notebook (NB), EdLab, čidlo CO2, aparatura pro vývoj plynu Chemikálie: Voda, jedlá soda NaHCO 3 (kypřící prášek do pečiva), ocet CH 3 COOH (w =8%) 1. Proveď pokus a doplň tabulku s hodnotami CO 2 Kádinka Počáteční hodnota CO 2 Nejvyšší hodnota CO Postup práce: 1. Sestavíme si aparaturu pro vývoj oxidu uhličitého, případně její modifikaci. Přidáme potřebné chemikálie 2. Spustíme EdLab software 3. Připojíme k NB EdLab a k němu čidlo CO2, které je automaticky detekováno 4. Nastavíme pokus: perioda vzorkování 2s, doba měření 2 minuty 5. Čidlo CO2 umístíme do kádinky tak, aby se nenamočilo případným nasátím obsahu baňky. Následně spustíme pokus a přilejeme ocet k sodě. Pozorujeme změny v koncentraci oxidu uhličitého. 6. Nakonec najímaný plyn, který má větší hustotu než vzduch, přelejeme do další kádinky (baňky), kde rovněž změříme změny koncentrace oxidu uhličitého. Nastavení pokusu: perioda vzorkování 2s, doba měření 3 minuty ocet čidlo soda cca do 1/2 baňky 15/

18 2. Odpověz na následující otázky související s pozorovanými jevy: Zapiš rovnici přípravy oxidu uhličitého z uhličitanu sodného a octa Oxid uhličitý řadíme také mezi skleníkové plyny. Proč? Uveďte alespoň dva alternativní postupy ( použité reaktanty), pomocí kterých lze vyrobit oxid uhličitý také. Zhodnocení provedení úkolu žákem: 16/

19 Pracovní list číslo 13 Téma Kyselina sírová Z následujícího grafu urči, jaké je tepelné zabarvení reakce. Kyselina sírová tvoří s vodou tzv. azeotropní směs. Co to znamená? Zapiš rovnice reakcí koncentrované kyseliny sírové s mědí a zředěné kyseliny sírové se zinkem. Napiš alespoň pět oblastí využití kyseliny sírové. Zapiš rovnicemi základní stupně výroby kyseliny sírové kontaktním způsobem. Co je to pasivace kovů? Pasivují se některé i vůči kyselině sírové? 17/

20 Téma Rovnováha chroman dichroman Pracovní list číslo Z grafu zjisti ph roztoků při změně barvy, výsledky doplň do tabulky: oranžová? barva: ph barva: ph barva: ph 2. Podle výsledků vyslov závěr, v jakém prostředí jsou stabilnější dichromanové ionty než ionty chromanové. 3. Odpovězte na následující otázky související s pozorovanými jevy: Jakým způsobem jsi v průběhu pokusu měnil rovnováhu? Na jakém principu změna rovnováhy fungovala? Navrhni další kyseliny nebo zásady, které byste v rámci pokusu mohli použít. 18/

21 Pracovní list číslo 15 Téma Vápno Notebook NB, EdLab, čidlo teploty, čidlo kyselosti -ph metr, kádinka, chemické kleště (spalovací lžička), skleněná tyčinka, kahan 1. Prakticky proveď pokus (alespoň dvakrát) a výsledky doplň do následující tabulky: Pokus č. Nejvyšší teplota Nejvyšší ph 1 2 Postup práce: 1. Spustíme EdLab software 2. Připojíme EdLab s teplotním čidlem a čidlem kyselosti, která jsou automaticky připojena 3. Nastavíme pokus: perioda vzorkování 2s, doba měření 3 minuty 4. Senzor teploty a ph metr vložíme do kádinky s destilovanou vodou. 5. Do chemických kleští vezmeme kousek kusového CaCO3(např. mramor) a žíháme. Ve chvíli, kdy dosáhneme čidlo ph CaCO 3 červeného žáru, spustíme měření. Kleště na chvíli vytáhneme z plamene a látku vhodíme do kádinky. Zamícháme. 6. Sledujeme změny ph a teploty 19/

22 2. Najdi nejstarší informaci o použití vápna na našem území a zakresli toto místo do mapy. 3. Co jsou to hydraulická stavební pojiva? Zhodnocení provedení úkolu žákem: 20/

23 Pracovní list číslo 16 Téma Sádra Notebook NB, EdLab, teplotní čidlo, nádoba na sádru, lžička 1. Proveď pokus a doplň tabulku teplota Sádra tuhne Sádra po ztuhnutí roste/klesá roste/klesá Postup práce: 1. Spustíme EdLab software 2. Připojíme EdLab s teplotním čidlem, které je automaticky připojeno 3. Nastavíme pokus: perioda vzorkování 5s, doba měření 15 minut (tuhnutí + 15 minut chladnutí) 4. Do nádoby na sádru (uřízneme spodní část plastové lahve na minerálku nebo koupíme nádobu přímo v obchodě) nalejeme vodu (cca do 1/3). Lžičkou přidáváme do vody sádru (dokud nevytvoří na hladině malý kužel) a směs mícháme, dokud nevznikne tvárná hmota. 5. Do nádoby na sádru vložíme Senzor teploty tak, abychom mohli měřit teplotu sádrové směsi, a spustíme měření. teploměr potřený Ramseyovým tukem 6. Zásadní změna teploty nastává ve chvíli tuhnutí a následně po ztuhnutí sádry se teplota opět mění. 21/

24 2. Nachází se někde v České republice ložiska sádrovce? Najdi kde a zjisti, zda se ještě v současné době využívají. Zakresli tato místa do mapy ČR. 3. Napiš vzorce těchto látek: oxid vápenatý, uhličitan vápenatý, síran vápenatý, dihydrát síranu vápenatého, hydroxid vápenatý. 4. Co jsou to hydraulická stavební pojiva? Zhodnocení provedení úkolu žákem: 22/

25 Téma Důkaz uhlíku a vodíku v sacharose Pracovní list číslo 17 Notebook NB, EdLab, čidlo CO 2, čidlo relativní vlhkosti vzduchu, odsávací zkumavka, gumová hadička, skleněná trubička, skleněná chemická vana (kádinka), kahan Chemikálie: sacharosa (C 12 H 22 O 11 ), oxid měďnatý, CuO 1. Proveď důkaz uhlíku v sacharose a výsledky zapiš do tabulky: nejnižší koncentrace CO2 nejvyšší koncentrace CO2 2. Proveď důkaz vodíku v sacharose a výsledky zapiš do tabulky nejnižší relativní vlhkost nejvyšší vzdušná vlhkost Postup práce: 1. Spustíme EdLab software 2. Připojíme k NB EdLab a k němu čidlo CO2, které je automaticky detekováno 3. Nastavíme pokus: perioda vzorkování 2s, doba měření 5 minut 4. Do odsávací zkumavky nasypeme promíchanou směs sacharosy a oxidu měďnatého v poměru 1 :2. Směs převrstvíme lžičkou oxidu měďnatého. Zkumavku uzavřeme zátkou a hadičku s trubičkou vedeme do kádinky s připraveným čidlem CO2.ačidlem relativní vlhkosti vzduchu 23/

26 čidlo CO 2 sacharosa + CuO čidlo vlhkosti 5. Spustíme pokus a zapálíme kahan. 6. Sledujeme nárůst koncentrace CO2 a vlhkosti 7. Analyzujeme grafický výstup 3. Vymysli alternativní možnost důkazu uhlíku a vodíku v sacharose bez systému EdLab Zhodnocení provedení úkolu žákem: 24/

27 Pracovní list číslo 18 Téma Enzymy Katalasa je katalyzátorem reakce rozkladu peroxidu vodíku. Co se s ní v průběhu děje? Je na konci reakce změněna v jinou látku? Jak se nazývají negativní katalyzátory, které snižují rychlost chemické reakce? Proč se přidávají enzymy do pracích prášků? /

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Název: Exotermický a endotermický děj

Název: Exotermický a endotermický děj Název: Exotermický a endotermický děj Téma: Exotermický a endotermický děj Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Výukové materiály Předmět (obor): chemie Doporučený

Více

Název: Exotermický a endotermický děj

Název: Exotermický a endotermický děj Název: Exotermický a endotermický děj 1) Kypřící prášek, skořápka či zinek s octem? Pomůcky: ocet, zinek, kypřící prášek, led, sůl, hydroxid sodný, skořápka, chlorid vápenatý, chlorid sodný, 4 větší zkumavky,

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin železa a kobaltu P + D PRVKY Laboratorní práce Úkol 1: Určete, které vlivy se podílí na korozi železa. Koroze je označení pro děj probíhající na povrchu některých kovů. Na jejím

Více

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 26 HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY PRINCIP Hydroxyderiváty jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku hydroxylovou

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin Úkol 1: Stanovte obsah vody v modré skalici. Modrá skalice patří mezi hydrát, což jsou látky, nejčastěji soli, s krystalicky

Více

MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE

MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO MOSKEVSKÁ 2929 ZPRACOVALA : Mgr. MICHAELA ČERMÁKOVÁ 2014 SEZNAM LABORATORNÍCH PRACÍ 8. ROČNÍK Teplota varu Dělení směsí filtrace Uhlík vlastnosti

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Typy chemických reakcí

Typy chemických reakcí Typy chemických reakcí přeměny přírody souvisejí s chemickými ději chemické reakce probíhají při přeměnách: živé přírody neživé přírody chemické reakce: výroba kovů plastů potravin léků stavebních materiálů

Více

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut 2. Chemický turnaj kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013 Zadání úloh Teoretická část 45 minut Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů a) Síra je hořlavý prvek, jejím hořením vzniká

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Vodík a kyslík

Návod k laboratornímu cvičení. Vodík a kyslík Úkol č. 1: Příprava vodíku Návod k laboratornímu cvičení Vodík a kyslík Pomůcky: stojan, držák na zkumavky (křížová svorka), široká zkumavka s bočním vývodem, zátka, hadička, skleněná trubička, skleněná

Více

Školní chemické pokusy Tomáš Hudec

Školní chemické pokusy Tomáš Hudec EdLAb v chemii Školní chemické pokusy Tomáš Hudec Funkce školního chemického pokusu informativní funkce pokusu: soubor informací, které žáci v průběhu všech fázi chemického pokusu získávají formativní

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle Na azbestovou síťku navršíme hromádku (2 lžičky) (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, kterou zapálíme hořící špejlí. tepelný rozklad dichromanu (NH 4 ) 2 Cr

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Typy chemických reakcí Laboratorní práce

Typy chemických reakcí Laboratorní práce Typy chemických reakcí Laboratorní práce VY_52_INOVACE_212 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Typy chemických reakcí Laboratorní práce Jméno Třída..Datum Úkol: Proveďte

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Reakce organických látek

Reakce organických látek Pavel Lauko 5.2.2002 DI I. roč. 3.sk. Reakce organických látek 1. Příprava methanu dekarboxylací octanu sodného Roztoky a materiál: octan sodný, natronové vápno, manganistan draselný, cyklohexan. Postup:

Více

Název: Tajná písma. Výukové materiály. Téma: Organické a anorganické látky a indikátory. Úroveň: 2. stupeň ZŠ

Název: Tajná písma. Výukové materiály. Téma: Organické a anorganické látky a indikátory. Úroveň: 2. stupeň ZŠ Název: Tajná písma Výukové materiály Téma: Organické a anorganické látky a indikátory Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14

Více

CHEMIE. Pracovní list č.1 - žákovská verze Téma: Stanovení obsahu oxidu uhličitého. Mgr. Lenka Horutová. Student a konkurenceschopnost

CHEMIE. Pracovní list č.1 - žákovská verze Téma: Stanovení obsahu oxidu uhličitého. Mgr. Lenka Horutová. Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.1 - žákovská verze Téma: Stanovení obsahu oxidu uhličitého Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie Dokažte pohyb částic látek! Na zpětný projektor umístíme 2 Petriho misky s vodou. Na hladinu vody v misce vložíme zrnko kafru a do středu druhé ponoříme několik krystalků manganistanu draselného. Co to

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách Úkol 1: Dokažte přítomnost uhlíku a vodíku v organických sloučeninách. Uhlík spolu s vodíkem jsou základními

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2 Téma: Uhlovodíky ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2 Pozn: Organické látky, jako jsou petrolej, hexan nebo naftalen, nepatří do umyvadla, ale do speciální nádoby na organický odpad!! Úkol 1: Zkoumejte

Více

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli 1. Termochemie Úkol: Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli Pomůcky : a) kádinky, teploměr, odměrný válec, váženka, váhy, kalorimetr,

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_355_S-prvky a jejich sloučeniny Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná

Více

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020 Sada Kat. číslo 104.0020 Strana 1 z 68 Strana 2 z 68 Sada pomůcek Obsah Pokyny k uspořádání pokusu... 4 Plán uspořádání... 5 Přehled jednotlivých součástí... 6, 7 Přehled drobných součástí... 8, 9 Popisy

Více

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.10 Pomědění hřebíků. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie obecná elektrochemie 1. ročník Datum tvorby 3.1.2014 Anotace

Více

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK LABORATORNÍ PRÁCE Č. 24 KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK PRINCIP Organická kvalitativní elementární analýza zkoumá chemické složení organických látek, zabývá se identifikací jednotlivých

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem

Více

1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU

1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU 27. 1. 2016 TÉMA: Komplexní sloučeniny Ernest Török ÚKOL: Důkaz komplexních sloučenin 2M/14M 1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU 2x zkumavka, odměrný válec (malý), lžička o HCl (20%) o NaOH (10%), hliníkové

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovnívh listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil

Více

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Alkalické kovy Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 23. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Alkalické kovy vlastnos a výroba

Více

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí Soli Vznik solí Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů ( popř. amonného kationtu NH4 + ) a aniontů kyselin. Např. KNO 3 obsahuje draselný kationt K + a aniont kyseliny dusičné NO 3, NaCl

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Vitamíny Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, matematika Ročník: 5. Tématický celek: Biochemie

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Téma: Hydroxyderiváty uhlovodíků ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Úkol 1: Dokažte přítomnost ethanolu ve víně. Ethanol bezbarvá kapalina, která je základní součástí alkoholických nápojů. Ethanol

Více

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze 2. Chemické rovnice Chemická rovnice je schématický zápis chemického děje (reakce), který nás informuje o reaktantech (výchozích látkách), produktech, dále o stechiometrii reakce tzn. o vzájemném poměru

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice

Více

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah 10 CHEMIE 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie zpracovává vzdělávací obsah oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu chemie

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 26 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.010

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

Půdy vlastnosti II. (laboratorní práce)

Půdy vlastnosti II. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Půdy vlastnosti II. (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-9-39 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 9. třída Autor:

Více

Pracovní list č. 3 Mgr. Veronika Pluhařová duben 2012 CHEMIE 8. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

Pracovní list č. 3 Mgr. Veronika Pluhařová duben 2012 CHEMIE 8. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Pracovní list č. 3 Mgr. Veronika Pluhařová duben 2012 CHEMIE 8. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Proveďte ve skupinách následující pokusy. Nad výsledky diskutujte. Odpovězte na otázky. 1.

Více

Solné rekordy. Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují.

Solné rekordy. Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují. Soli nad zlato Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Solné rekordy Úkol 1a: Na obrázku

Více

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý 1. Máte k dispozici 800 gramů 24% roztoku. Vy ale potřebujete jen 600 gramů 16% roztoku. Jak to zařídíte? Kolik roztoku odeberete a jaké množstvím vody přidáte? 2. Jodičnan draselný reaguje s oxidem siřičitým

Více

Dusík a jeho sloučeniny

Dusík a jeho sloučeniny Dusík a jeho sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5

A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5 A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5 Na rozdíl od anorganických sloučenin, jsou organické sloučeniny v naprosté většině méně odolné proti chemickým a fyzikálním zásahům. Působením teploty vyšší než 350 C nebo i

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická Koroze Úvod Jako téma své seminární práce v T-kurzu jsem si zvolil korozi, zejména korozi železa a oceli. Větší část práce jsem zpracoval experimentálně, abych zjistil podmínky urychlující nebo naopak

Více

VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9

VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Soli prezentace VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soli jsou chemické

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ POKYNY Prostuduj si teoretický úvod a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly zkontroluj si správné řešení úkolů podle řešení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ 1) Vliv koncentrace reaktantů čím

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů

Návod k laboratornímu cvičení. Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů Návod k laboratornímu cvičení Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů Úkol č. 1: Barvení plamene Pomůcky: kahan, zápalky, tuha upevněná ve verzatilce nebo platinový drátek Chemikálie: nasycené

Více

Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anotace

Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anotace Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý LP č. 3 - ESTERY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky vyzkouší

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík 1. Charakteristika 1 1 H 1s 1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické,

Více

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika Úloha: Karboxylové kyseliny, č. 3 Úkoly: Příprava kys. mravenčí z chloroformu Rozklad kys. mravenčí Esterifikace Rozklad kys. šťavelové Příprava kys. benzoové oxidací toluenu Reakce kys. benzoové a salicylové

Více

Výukový materiál určený k prezentaci učitelem, popřípadě jako materiál určený pro samostudium žáka.

Výukový materiál určený k prezentaci učitelem, popřípadě jako materiál určený pro samostudium žáka. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Žák: - určí společné a rozdílné vlastnosti - pracuje bezpečně s vybranými a běžně používanými

Více

ELEKTROCHEMIE 419.0002

ELEKTROCHEMIE 419.0002 ELEKTROCHEMIE 419.0002 LABORATORNÍ PRÁCE Z ELEKTROCHEMIE NÁVODY PRO VYUČUJÍCÍHO Miguel Angel Gomez Crespo Mario Redondo Ciércoles Francouzský překlad : Alain Vadon Český překlad: Jaromír Kekule ELEKTROCHEMIE

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Obecná a anorganická chemie. Halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny

Obecná a anorganická chemie. Halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny Ročník 9. Anotace Očekávaný

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

ÚLOHA 1: Stanovení koncentrace kyseliny ve vzorku potenciometrickou titrací

ÚLOHA 1: Stanovení koncentrace kyseliny ve vzorku potenciometrickou titrací UPOZORNĚNÍ V tabulkách pro jednotlivé úlohy jsou uvedeny předpokládané pomůcky, potřebné pro vypracování experimentální části úlohy. Některé pomůcky (lžička, váženka, stopky, elmag. míchadélko, tyčinka

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vodík a kyslík Vlhkost

Více