SNAZŠÍ ŽIVOT S CELIAKIÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SNAZŠÍ ŽIVOT S CELIAKIÍ"

Transkript

1 SNAZŠÍ ŽIVOT S CELIAKIÍ

2 Tiráž: Copyright 2010 Dr.Schär AG/ SPA, Winkelau 9,39014 Burgstall, Itálie Všechna práva vyhrazena. Přetisk a rozmnožování, a to i ve zkrácené podobě, stejně jako šíření po internetu jsou možné pouze s písemným souhlasem společnosti Dr. Schär AG/ SPA. Text: Dr. Schär Professionals, MUDr. Jernej Dolinsek, zweiblick // kommunikation Grafi cká úprava: zweiblick // design, Mnichov Tisk: Athesia 2. vydáni 2013

3 SNAZŠÍ ŽIVOT S CELIAKIÍ PŘÍRUČKA PRO ZAHÁJENÍ BEZLEPKOVÉ DIETY 1

4 ÚVOD MUDR. JERNEJ DOLINSEK Celiakie již není neznámou a vzácnou nemocí. Je jen málo lidí, kteří o ní nikdy neslyšeli, kteří nemají blízkého příbuzného nebo přítele s touto nemocí nebo sami celiakii nemají. Vývoj v medicíně a inovace na poli diagnostiky celiakie hodně pomohly dosáhnout tohoto zlepšení. Avšak spíše to bylo ovlivněno mnoha aktivitami pro rozšíření povědomí veřejnosti o vážnosti celiakie. Změny v obecném povědomí mají nesmírný význam pro pacienty trpící celiakií, jelikož bariéry, které nemoc tvoří, jsou vzácnější a léčením nemoci je lze snadněji překonat. Zvýšení kvality bezlepkových výrobků, široký výběr a snadnější přístup k nim umožňují pacientům trpícím celiakií relativně běžný způsob života. Rychlé stanovení správné diagnózy a příslušná léčba s přísnou bezlepkovou dietou umožňují pacientům navrátit zdraví, užívat si plně života, a 2

5 tudíž zabránit rozvoji nemocí s celiakií spojených, které mohou, nejsou-li léčeny, vážně ovlivnit kvalitu jejich života. Přesto však stále existuje ohledně celiakie mnoho výzev. Dosavadní úspěchy vytvářejí další motivaci pro nové nápady a iniciativy. Tato brožura bezpochyby významně přispěje ke zvýšení povědomí o celiakii, neboť pomůže nalézt odpovědi na mnoho otázek souvisejících s celiakií. Na druhé straně poskytne pacientům trpícím celiakií možnost při užívání správné diety prožívat normální život. 3

6 OBSAH 1. CELIAKIE 1.1 Celiakie, no a? Co je celiakie? Jaké má celiakie symptomy? Jaké jsou klinické formy celiakie? Jak často se celiakie vyskytuje? Co dělat při podezření na celiakii? Duhringova choroba (dermatitis herpetiformis) Nesnášenlivost laktózy Jak se léčí celiakie? BEZLEPKOVÁ DIETA 2.1 Co znamená bezlepková dieta? Jaké pozitivní účinky má bezlepková dieta? Bezlepkové druhy obilovin Obiloviny s obsahem lepku Co se může jíst? Zdravá a vyvážená strava bez lepku Nákup potravin jako výzva Speciální bezlepkové potraviny Tipy pro domácí stravování 56 4

7 OBSAH 3. DR. SCHÄR 3.1 Dr. Schär Společnost Schär GlutenfreeRoads DALŠÍ INFORMACE Další informace 69 5

8 CELIAKIE 1

9 1.1 CELIAKIE, NO A? DIAGNÓZA, KTERÁ PŘINÁŠÍ SPOUSTU OTÁZEK. Zvláště takových, které se týkají změny v každodenním stravování a obav, že se nutně zhorší kvalita života. Tyto obavy jsou však neopodstatněné, protože i celiaci mohou nadále žít bez obtíží. Jen je zapotřebí dodržovat určitá pravidla. Život s celiakií může být životem zcela bez kompromisů. 7

10 1.2 CO JE CELIAKIE? CELIAKIE JE TRVALÁ NESNÁŠENLIVOST VŮČI LEPKU. Vnitřní stěna tenkého střeva je pokryta klky, které zajišťují vstřebávání živin Celiakie je trvalá nesnášenlivost imunitního systému vůči lepkové bílkovině glutenu (lepku), který se nachází v mnoha obilovinách, jako je například pšenice, žito, ječmen, špalda, kamut, oves a žitovec. Postižení nesmějí jíst žádné výrobky, které obsahují lepkové obiloviny. U dětí a dospělých s příslušnou genetickou dispozicí vede příjem lepkových potravin nebo i potravin, které obsahují pouze stopové množství lepku, k imunitní reakci v tenkém střevě. Dochází k chronickému zánětu sliznice tenkého střeva a vymizení (atrofi i) klků. Sliznice tenkého střeva je pokryta klky a jemnými výchlipkami, tzv. mikrovily, které zvětšují povrch, jímž jsou přijímány živiny. U pacientů postižených celiakií dochází k téměř úplnému vymizení těchto klků a mikrovilů a k poškození sliznice tenkého střeva. Celiaci proto nemohou přijímat žádné nebo téměř žádné živiny, jako jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a minerální látky. Výsledkem je ne- 8

11 žito ječmen pšenice dostatečná výživa a podvýživa. Dokladem toho, že na vznik celiakie mají vliv také genetické faktory, je desetkrát častější výskyt této choroby u příbuzných prvního stupně než v celkové populaci. Mnoho genů, které tyto dědičné dispozice řídí, však ještě nebylo prozkoumáno. 9

12 1.3 JAKÉ MÁ CELIAKIE SYMPTOMY? CELIAKIE MŮŽE MÍT RŮZNÉ SYMPTOMY. Typické symptomy celiakie jsou průjem, úbytek hmotnosti a síly, nafouklé břicho, bolesti břicha, nevolnost a poruchy růstu u dětí. V některých případech se vyskytují také symptomy mimo oblast tenkého střeva, například nedostatek železa s anémií (chudokrevnost), osteoporóza (lámavost kostí), amenorea (absence menstruace) a nedostatek vitamínů a minerálních látek. Celiakii mohou nasvědčovat také jiná onemocnění zasahující imunitní systém, například diabetes typu 1 a onemocnění štítné žlázy, nebo neurologické choroby, například epilepsie, ataxie a neuropatie. Symptomy jsou natolik rozmanité, že se celiakie dělí na různé klinické formy, které je zapotřebí brát v úvahu při diagnóze. 10

13 1.4 JAKÉ JSOU KLINICKÉ FORMY CELIAKIE? STRUČNÝ POPIS KLINICKÝCH FOREM CELIAKIE. Typická celiakie Typická neboli symptomatická celiakie se vyvíjí již velmi brzy, zpravidla několik měsíců po odstavení kojence, a projevuje se typickými příznaky nedostatečného příjmu potravy: chronickým průjmem, poruchami růstu, nechutenstvím, nevolností a nafouklým bříškem. Atypická celiakie Atypická celiakie se naproti tomu vyskytuje až v pozdějším věku a má příznaky mimo oblast tenkého střeva, jako je například chudokrevnost z nedostatku železa, nesnášenlivost laktózy, opakující se bolesti břicha, poškození zubní skloviny, poruchy plodnosti, Duhringova choroba (dermatitis herpetiformis) a poruchy růstu ve školním věku. 11

14 Tichá celiakie Tichá celiakie je u pacientů bez zřejmých příznaků diagnostikována většinou náhodně zjištěním přítomnosti pozitivních protilátek při vyšetření krve. I když se u této formy celiakie zpočátku nevyskytují žádné obtíže, ve skutečnosti se postižení cítí tělesně i duševně výkonnější, jakmile začnou dodržovat bezlepkovou dietu. Celiakie má mnoho tváří. Potenciální celiakie Jako potenciální celiakie se označují takové případy, u kterých byly v krvi stanoveny příslušné protilátky, ale biopsie tenkého střeva je neprůkazná. U lidí s touto formou celiakie může časem dojít ke znatelnému poškození tenkého střeva. Potenciální celiakie je často diagnostikována také u lidí, kteří trpí autoimunním onemocněním, zvláště diabetem typu 1 či onemocněním štítné žlázy, popřípadě genetickými syndromy, například Downovým, Turnerovým a Williamsovým syndromem, nebo nedostatkem imunoglobulinu A (IgA) (onemocněním z nedostatku protilátek). 12

15 LEDOVEC CELIAKIE TYPICKÁ A ATYPICKÁ CELIAKIE TICHÁ CELIAKIE Viditelné poškození sliznice POTENCIÁLNÍ CELIAKIE Normální sliznice 13

16 1.5 JAK ČASTO SE CELIAKIE VYSKYTUJE? TOUTO NEMOCÍ TRPÍ AŽ 1 % OBYVATELSTVA. Prevalence celiakie je velmi vysoká! V posledních letech se ukázalo, že celiakie se vyskytuje mnohem častěji, než se předpokládalo. V některých zemích byla popsána prevalence celiakie zhruba 1:100 až 1:500. To znamená, že celiakií je postiženo až 1 % obyvatelstva, přičemž většina případů je bezpříznakových, tedy bez typického průběhu celiakie, a proto nejsou diagnostikovány. Také v mnoha zemích východní Evropy není celiakie často diagnostikována a prevalence je velmi vysoká. 14

17 Jak časté onemocnění je celiakie? Postižený je 1 ze

18 16

19 1.6 CO DĚLAT PŘI PODEZŘENÍ NA CELIAKII? K JEDNOZNAČNÉ DIAGNÓZE VEDOU RŮZNÁ VYŠETŘENÍ. V případě symptomů, které ukazují na celiakii, je pro první diagnózu většinou dostačující vyšetření krve. Defi nitivní diagnóza může být stanovena pouze pomocí biopsie tenkého střeva. Při biopsii se odeberou a vyšetří vzorky tkáně, aby se zjistilo případné poškození tenkého střeva. Bezlepkovou dietu NEZAHAJUJTE před stanovením diagnózy! 17

20 Sérologická vyšetření Podezření na celiakii může být potvrzeno vyšetřením krve. Při tomto vyšetření se nejprve zkoumají takzvané protilátky třídy IgA proti tkáňové transglutamináze (anti-ttg). Jedná se o maximálně spolehlivý a rutinně prováděný krevní test. Stejně spolehlivé, ale méně používané je stanovení protilátek proti endomysiu (EMA). Protilátky proti gliadinu (AGA) třídy IgA a IgG jsou nejpřesvědčivější zvláště u dětí do 3 let, protože poskytují jednoznačnější výsledky než ostatní protilátky. Pouhá změna AGA IgG není pro samotnou diagnózu rozhodující (kromě diagnózy u dětí s nedostatkem IgA). Biopsie tenkého střeva V případě pozitivních výsledků z krevních testů je k jednoznačnému stanovení diagnózy zapotřebí provést biopsii tenkého střeva pomocí gastroskopie. Pokud jsou krevní nálezy pozitivní a také pokud byly zjištěny typické změny v oblasti tenkého střeva, je možné diagnózu celiakie defi nitivně potvrdit. 18

21 Po stanovení diagnózy jsou důležité pravidelné roční lékařské prohlídky kvůli kontrole některých laboratorních hodnot. 19

22 DUHRINGOVA CHOROBA (DERMATITIS HERPETIFORMIS) 1.7 DH je kožní manifestací celiakie. Duhringova choroba (dermatitis herpetiformis, DH) je projev celiakie ve formě zánětlivého onemocnění kůže. Je proto považována za takzvanou kožní manifestaci celiakie. Pokud je u pacienta diagnostikován tento typ dermatitidy, automaticky provází celiakii. Opačně to však platit nemusí. Pro DH jsou charakteristické silně svědivé puchýřky, které mají většinou červené zabarvení. U 90 % pacientů se tato kožní vyrážka objevuje na loktech a předloktí. Jedinou příčinnou a nejefektivnější léčbu DH představuje přísná bezlepková dieta. U většiny pacientů však trvá poměrně dlouho (několik měsíců až let), než symptomy díky bezlepkové dietě zmizí. V tomto mezičase se proto doporučuje dodatečná farmakoterapie. Bezlepková dieta snižuje riziko trvalého poškození zdraví a dokáže zajistit optimální zdravotní stav. 20

23 1.8 NESNÁŠENLIVOST LAKTÓZY Před stanovením diagnózy a také nějakou dobu po jejím stanovení se u celiaků může navíc vyskytnout nesnášenlivost laktózy, která je způsobena poškozením sliznice tenkého střeva. V těchto případech může příjem potravin obsahujících laktózu vést k přetrvávajícím symptomům, například bolestem břicha a nadýmání. Při léčbě nesnášenlivosti laktózy je nezbytně nutné vynechat potraviny s vysokým obsahem laktózy (plnotučné mléko, zmrzlinu vyrobenou z mléka, čerstvé sýry atd.). Namísto plnotučného mléka je možné používat mléko bez laktózy nebo sójové mléko, které je k dostání téměř v každém supermarketu. V mnoha případech však může nesnášenlivost laktózy přetrvávat i po zahájení bezlepkové diety a normalizaci sliznice tenkého střeva. Příčinou je nedostatek enzymu laktázy, který se obecně velmi často vyskytuje u obyvatelstva jižní Evropy, avšak není způsoben celiakií. Častým průvodním jevem celiakie je nesnášenlivost laktózy. 21

24 1.9 JAK SE LÉČÍ CELIAKIE? BEZSTAROSTNÝ ŽIVOT S PŘÍSNOU BEZLEPKOVOU DIETOU. Jakmile je stanovena diagnóza, dochází k několika zásadním změnám. Pouhým přechodem na přísně bezlepkovou dietu a zcela bez užívání léků nejprve pozvolna odezní symptomy. Bezlepková dieta zajistí celiakovi optimální zdraví, celkově dobrý zdravotní stav, vymizení obtíží a také zlepšení tělesné a duševní kondice. Diagnóza celiakie a následná změna stravování přináší mnoho otázek. Proto je vhodné ihned po stanovení diagnózy a v případě problémů s dodržováním bezlepkové diety využít odborného poradenství výživového specialisty. 22

25 Léčba celiakie v budoucnosti V současné době probíhají různé vědecké studie s cílem najít další možnosti léčby. Zkoumá se například, jestli by bylo možné podávat při celiakii účinný lék ve formě tabletek, nebo dokonce provádět očkování proti celiakii. To je však zatím ještě hudba budoucnosti. Vědci se však shodují na tom, že nejlepší a nejjednodušší léčbou celiakie je dnes bezlepková dieta, která může být v budoucnu případně doplněna léky. 23

26 BEZLEPKOVÁ DIETA 2 24

27 2.1 CO ZNAMENÁ BEZLEPKOVÁ DIETA? BEZLEPKOVÁ DIETA JE JEDINOU LÉČBOU CELIAKIE. Jediná současná léčba celiakie spočívá v bezlepkové dietě. Při ní je třeba dbát na to, aby se z jídelníčku vynechaly všechny potraviny, které byly vyrobeny z obilovin obsahujících lepek. Jeho množství přitom nehraje žádnou roli, protože zdraví může být poškozeno i minimálním, respektive stopovým množstvím lepku, i když ne u všech postižených dochází k obtížím bezprostředně po jeho požití. Z dlouhodobého hlediska se může sliznice střeva poškodit opakovaně, aniž by se objevily konkrétní symptomy. 25

28 Proto je důležité být při výběru potravin a při jídle vždy obezřetný, ale nepropadat panice při každém pomyšlení na lepek ani se nenechat úplně znejistět takový postoj by byl zcela neopodstatněný. Po přechodu na bezlepkovou dietu dochází k mnoha pozitivním změnám a bez jakéhokoli užívání léků je možné dosáhnout optimálního zdravotního stavu. Vzdát se chleba a těstovin určitě není snadné, protože se jedná o důležité součásti moderního stravování. Přechod na bezlepkovou dietu však usnadní celá řada přirozeně bezlepkových potravin (kukuřice, rýže, brambory, maso, ovoce, zelenina atd.) a také speciálně vyráběné produkty (chleba, těstoviny, koláče, korpusy na pizzu, mouka, sušenky, sladkosti a hotová jídla). Pro usnadnění nákupu jsou tyto speciální produkty označeny nápisem bez lepku a/nebo symbolem přeškrtnutého klasu a obdržíte je v prodejnách se zdravou výživou, drogeriích dm a obchodech s potravinami. 26

29 27

30 2.2 JAKÉ POZITIVNÍ ÚČINKY MÁ BEZLEPKOVÁ DIETA? SYMPTOMY MIZÍ, HODNOTY SE NORMALIZUJÍ. Symptomy mizí, hodnoty stanovené při vyšetření krve a také sliznice tenkého střeva se vracejí do normálního stavu. U celiaků s typickými symptomy, zvláště u dětí, jsou účinky bezlepkové diety patrné ihned. Během několika málo dní se vrací chuť k jídlu a celkově dobrý zdravotní stav, ustává průjem a u dětí se normalizuje růst. Také případné projevy nedostatečné výživy, například snížená mineralizace kostí nebo chudokrevnost způsobená nedostatkem železa, pozvolna odeznívají. Bezlepková dieta, zvláště pokud se s ní začalo ihned po stanovení diagnózy, omezuje riziko dlouhodobých zdravotních problémů. 28

31 CO JE DOBRÉ VĚDĚT Sliznice střev se normalizuje Tělo přijímá a využívá výživné látky Ztráta tělesné hmotnosti se vyrovnává Celkový zdravotní stav se zlepšuje 29

32 2.3 BEZLEPKOVÉ DRUHY OBILOVIN VÝBĚR OBILOVIN BEZ LEPKU JE VĚTŠÍ, NEŽ JE OBECNĚ ZNÁMO. Ne všechny druhy obilovin obsahují lepek. Existují takové, které jsou přirozeně bezlepkové a lze je používat jako alternativu lepkových obilovin. K přirozeně bezlepkovým druhům obilovin patří kukuřice, rýže, proso, pohanka, amarant (laskavec), tef (milička habešská) a quinoa (merlík chilský). Bezlepkové obiloviny se při pečení chovají jinak než obiloviny s obsahem lepku, který jako lepková bílkovina usnadňuje pečení. U přirozeně bezlepkových druhů obilovin dávejte pozor na to, zda nebyly kontaminovány lepkovými obilovinami (například při mletí, přepravě nebo skladování). Pokud chcete mít jistotu, dávejte přednost obilovinám a mouce, které mají označení bez lepku nebo jsou doporučeny společnostmi celiaků. 30

33 kukuřice rýže proso luštěniny amarant (laskavec) quinoa (merlík chilský) pohanka brambory Také brambory a luštěniny, například fazole a čočka, jsou bezlepkové a představují důležitou součást vyvážené bezlepkové stravy. Nejvhodnější je používat celou paletu bezlepkových obilovin, brambory a různé luštěniny a začlenit je do pestrého jídelníčku. To je základ vyvážené a zdravé stravy. 31

34 2.4 OBILOVINY S OBSAHEM LEPKU DŮLEŽITÉ JSOU PODROBNÉ ZNALOSTI, KDE SE LEPEK NACHÁZÍ. Lepková bílkovina gluten je obsažena v následujících obilovinách: pšenice, ječmen, špalda, žito, oves, kamut a žitovec. Celiaci by se měli s těmito obilovinami seznámit, aby se ve své stravě dokázali lepku vyvarovat. 32

35 pšenice ječmen žito špalda kamut pšenice špalda žitovec oves 33

36 2.5 CO SE MŮŽE JÍST? VŠECHNY POTRAVINY SE DĚLÍ DO TŘÍ SKUPIN PODLE RIZIKA. BEZPEČNÉ POTRAVINY Existuje mnoho produktů, které jsou přirozeně bezlepkové a bezpečné: již dříve uvedené bezlepkové obiloviny, brambory, luštěniny, tapioka, kaštany, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, vejce, rostlinné oleje, ovoce a zelenina. Kromě toho existuje mnoho speciálně vyráběných produktů (chléb, těstoviny, koláče, korpusy na pizzu, mouka, sušenky, cukrovinky, a dokonce různá hotová jídla). Tyto speciální produkty jsou označeny nápisem bez lepku, respektive symbolem přeškrtnutého klasu. To je zárukou, že produkt je bezlepkový a odpovídá aktuálním zákonným předpisům. 34

37 Na následujících stranách naleznete přehledné tabulky s bezpečnými, nebezpečnými a zakázanými potravinami. Uvědomte si prosím, že tyto seznamy nemusí být úplné, a informujte se ve společnosti celiaků ve vaší zemi. NEBEZPEČNÉ POTRAVINY Nebezpečné jsou všechny potraviny, které mohou obsahovat lepek jako přísadu nebo přídavnou látku. Jsou to například hotová jídla, uzeniny, sójové omáčky či zmrzlina. U těchto potravin je zvláště důležité podrobně číst údaje o složení uvedené na obalu, protože pokud je ve výrobku jako přísada obsažen lepek, musí zde být také uveden. Nebezpečné jsou i ty potraviny, které mohly být kontaminovány lepkem při výrobě. Zde se vyplatí nahlédnout do seznamů potravin vydávaných společností celiaků. ZAKÁZANÉ POTRAVINY Zakázané jsou všechny obiloviny s obsahem lepku a potraviny, které obsahují pšenici, žito, ječmen, špaldu, kamut a žitovec, například chléb, pizza, těstoviny, sušenky, koláče, krekry atd. Je zapotřebí vyvarovat se i ovsa, protože je lepkem často kontaminován. 35

38 OBILÍ ZARUČENĚ BEZLEPKOVÉ Brambory, kukuřice, rýže (také divoká rýže), proso a tef, pohanka, quinoa, amarant, rohovníková moučka, tapioka, maniok, kaštany Uvědomte si prosím nebezpečí kontaminace u obilovin a dávejte přednost dietním výrobkům s odpovídajícím označením. NEBEZPEČNÉ (Podrobně čtěte seznam přísad) Hotové výrobky (např. bramborová kaše), bramborové lupínky, pufovaná rýže ZAKÁZANÉ, LEPKOVÉ Pšenice, oves, ječmen, žito, špalda, žitovec, pšenice dvouzrnka, kamut, zelená zrna pšenice špaldy, pšenice jednozrnka, bulgur, kuskus Všechny těstoviny, pečivo, vločky, müsli atd. vyrobené z těchto druhů obilí 36

39 OVOCE ZARUČENĚ BEZLEPKOVÉ Veškeré ovoce a ořechy NEBEZPEČNÉ (Podrobně čtěte seznam přísad) Suché plody 37

40 ZELENINA ZARUČENĚ BEZLEPKOVÉ Všechny druhy zeleniny a luštěnin NEBEZPEČNÉ (Podrobně čtěte seznam přísad) Hotová zeleninová jídla ZAKÁZANÉ, LEPKOVÉ Pokrmy se zeleninou a obilím, smažená nebo obalovaná zelenina 38

41 MLÉČNÉ VÝROBKY ZARUČENĚ BEZLEPKOVÉ Mléko, přírodní jogurt, smetana, čerstvé sýry, tvaroh, mascarpone, mozzarella, přírodní sýry, např. eidam, gouda, ementál, parmazán NEBEZPEČNÉ (Podrobně čtěte seznam přísad) Krémy a pudinky, hotové mléčné koktejly, tavené sýry, rokfór, sýrové výrobky ZAKÁZANÉ, LEPKOVÉ Mléčné výrobky s cereáliemi, např. jogurt s müsli 39

42 MASO, RYBY A VEJCE ZARUČENĚ BEZLEPKOVÉ Všechny druhy masa a ryb, vejce NEBEZPEČNÉ (Podrobně čtěte seznam přísad) Hotová jídla a hotové omáčky s masem nebo rybami, uzeniny ZAKÁZANÉ, LEPKOVÉ Ryby nebo maso smažené, obalované nebo s omáčkou obsahující lepek 40

43 TUKY, KOŘENÍ, OMÁČKY A PEČICÍ PŘÍSADY ZARUČENĚ BEZLEPKOVÉ Všechny oleje, máslo, margarín, sádlo, ocet, čisté koření, sůl, pepř NEBEZPEČNÉ (Podrobně čtěte seznam přísad) Hotové omáčky, sójové omáčky, přípravky k ochucení, bujónové kostky, pečicí přísady, např. kypřicí prášek ZAKÁZANÉ, LEPKOVÉ Všechny omáčky s přísadami obsahujícími lepek 41

44 CUKROVINKY A SLADIDLA ZARUČENĚ BEZLEPKOVÉ Všechny druhy cukru, med, marmeláda NEBEZPEČNÉ (Podrobně čtěte seznam přísad) Čokoláda, bonbony, kakao, zmrzlina, žvýkačky ZAKÁZANÉ, LEPKOVÉ Čokoláda s cereáliemi 42

45 NÁPOJE ZARUČENĚ BEZLEPKOVÉ Osvěžující nápoje, např. cola a limonády, zrnková káva, čaj, ovocné šťávy a nektary, veškeré alkoholické nápoje kromě piva a sladové whisky NEBEZPEČNÉ (Podrobně čtěte seznam přísad) Hotové směsi na frapé, kakao ZAKÁZANÉ, LEPKOVÉ Pivo, ječné nebo sladové náhražky kávy, nápoje s balastními látkami obsahujícími lepek, nápoje obsahující oves 43

46 2.6 ZDRAVÁ A VYVÁŽENÁ STRAVA BEZ LEPKU ZDRAVÍ PROSPĚŠNÁ ROZMANITOST. Chcete-li zůstat zdraví a čilí, musíte dbát na rozmanitou a pestrou stravu, pít dostatek vody, šetřit solí a pravidelně se pohybovat. Zdravou a vyváženou stravu můžeme znázornit pomocí pyramidy tvořené různými stupni. Každý úsek obsahuje jednu skupinu potravin. Tip! Rozmanitost Pestrost Pohyb Potraviny ve spodní části pyramidy (zelenina a ovoce) by se měly konzumovat ve větším množství, potraviny v horní části (tuky, sladkosti) v menším množství. 44

47 Tuky, oleje, sladkosti Maso, ryby, vejce, mléko a mléčné výrobky Obiloviny, brambory, luštěniny Ovoce a zelenina Pohyb a tekutiny 45

48 Ovoce a zelenina: Ke každému hlavnímu jídlu Ovoce a zelenina obsahují vlákninu, vitamíny, minerální látky, stopové prvky a antioxidanty. Denně byste měli zkonzumovat 3 porce zeleniny a 2 porce ovoce, pokud možno v různých barvách (1 porce = alespoň 120 g = hrst). Výrobky z obilovin, brambory a luštěniny: Denně Výrobky z obilovin, například bezlepkový chléb a bezlepkové těstoviny, brambory a rýže, pohanka, amarant a quinoa, ale také luštěniny (fazole, hrách, čočka a cizrna) obsahují mnoho sacharidů a balastních látek, kromě toho také bílkoviny, vitamíny (zejména skupiny B) a minerální látky. Dodávají energii, kterou tělo snadno využije. Ke každému hlavnímu jídlu byste měli sníst jednu potravinu z této skupiny, tedy 3 porce denně. Jedna porce = cca g bezlepkového chleba, cca 200 g brambor, cca 100 g bezlepkových těstovin, g luštěnin. 46

49 Mléko a mléčné výrobky: Denně Mléko a mléčné výrobky, například jogurt, tvaroh a sýry, obsahují bílkoviny, tuk, vápník a vitamíny. Snězte 2 3 porce denně, pokud možno se sníženým obsahem tuku. Jedna porce = cca 200 ml mléka, g jogurtu nebo tvarohu, 30 g sýra. Maso, ryby, vejce: Denně dostatečné množství Maso, ryby a vejce obsahují bílkoviny, tuky, minerální látky a vitamín B. Do této skupiny lze zařadit také rostlinné zdroje bílkovin (tofu), ale částečně i luštěniny. Denně byste měli zkonzumovat střídavě 1 porci masa nebo ryb (cca g) nebo jako alternativu dvakrát týdně luštěniny (cca 60 g) nebo jiné zdroje bílkovin. Nejzdravější je libové hovězí maso, drůbež a ryby. Vejce byste měli jíst maximálně dvakrát týdně. 47

50 Tuky, oleje a sladkosti: Denně s mírou Tuky a oleje obsahují esenciální mastné kyseliny a vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E, K). Nejzdravější jsou rostlinné tuky, například za studena lisovaný olivový olej a jádrové oleje. Spotřebujte denně maximálně 3 porce po 10 g. Živočišné tuky, například máslo, by se měly konzumovat s mírou. Sladkosti, slané pamlsky a slazené nápoje si dopřávejte jen občas a šetřete cukrem. NĚKOLIK MALÝCH RAD Vypijte denně alespoň 1,5 2 litry vody. Nejvhodnější je pitná/ minerální voda, zředěné ovocné a zeleninové šťávy, neslazené bylinkové a ovocné čaje Pokrmy připravujte šetrně a bez tuku (pečené, dušené, vařené v páře) Jezte pomalu, dobře žvýkejte a jídlo si vychutnejte Používejte raději čerstvé bylinky a koření místo soli Jezte rozmanitou stravu Alkohol pijte střídmě Při přípravě pokrmů používejte pouze zaručeně bezlepkové přísady Zamezte kontaminaci s lepkovými potravinami Pravidelně sportujte 48

51 49

52 2.7 NÁKUP POTRAVIN JAKO VÝZVA NĚKOLIK PRAVIDEL A TIPŮ USNADNÍ ROZHODOVÁNÍ PŘI NAKUPOVÁNÍ. Každodenní nakupování potravin není pro celiaky vůbec jednoduché. Nabídka výrobků je sice široká, ale při každém rozhodování se vynoří otázka: Opravdu to také můžu jíst? Pokud však budete dodržovat několik pravidel, bezlepkové nakupování se pro vás rychle stane poklidnou rutinou. 50

53 TIPY PRO SPOLEHLIVĚ BEZLEPKOVÉ NAKUPOVÁNÍ Čtěte pozorně složení výrobku uvedené na obalu. Lepek se přidává do mnoha potravin. Existuje mnoho potravin, které jsou přirozeně bezlepkové: maso, ryby, ovoce, zelenina, mléko a mnoho mléčných výrobků, rýže, kukuřice, brambory, luštěniny. Mnoho výrobců, například společnost Schär a DS, vyrábí speciální bezlepkové produkty, jako je chléb, špagety, koláče, sušenky, přesnídávky a hotová jídla. Všímejte si nápisu bez lepku a symbolu přeškrtnutého klasu 51

54 Rozpoznání lepku ve výrobcích Ne vždy je možné poznat lepek ve výrobcích na první pohled. Udělejte si na nakupování čas a pozorně čtěte složení jednotlivých výrobků, abyste se ujistili, že výrobek je opravdu bezlepkový. Čtěte údaje o přísadách také na obalech výrobků, které kupujete denně nebo téměř denně, protože receptury se často mění. Pokud některou z přísad uvedenou na etiketě neznáte, výrobek raději nekupujte. Ne vždy je však lepek ve výrobku skutečně obsažen, i když je uveden na obale. Například rostlinný olej je vždy bezlepkový, i když se vyrábí z obilovin, které lepek obsahují. A škrob, který obsahuje lepek, musí být v zemích EU odpovídajícím způsobem deklarován. Pokud je uveden pouze jako škrob nebo modifi kovaný škrob, musí být bezlepkový. 52

55 Odkaz na adresy společností celiaků: Při bezlepkovém nakupování mohou pomoci také informace společnosti celiaků v dané zemi. Některé společnosti celiaků nabízejí podrobné seznamy potravin pro každodenní nákupy. Staňte se členem společnosti celiaků, a obdržíte seznamy potravin a další užitečné informace pro život s celiakií a bezlepkovou dietu ve vaší zemi

56 SPECIÁLNÍ BEZLEPKOVÉ POTRAVINY VELKÝ VÝBĚR VÝROBKŮ USNADŇUJE ŽIVOT S CELIAKIÍ. 2.8 Bez lepku = do 20 ppm (2 mg/100 g, 0,00002 %) Nejbezpečnější je, pokud dáte přednost produktům vyrobeným speciálně pro celiaky, například výrobkům od společnosti Schär a DS. Vyvážený jídelníček obsahuje také výrobky z obilovin, které organismu dodávají cenné sacharidy, vlákninu a minerální látky. K nim patří například mouka, müsli, chléb, těstoviny a pizza. Pro pacienty postižené celiakií je v této skupině potravin celá řada speciálních dietetických výrobků, které přesně odpovídají jejich potřebám, chutnají stejně dobře jako ty normální a umožňují bezstarostný život bez omezení. 54

57 CO ZNAMENÁ ÚDAJ BEZ LEPKU? Kdy smí být výrobek označen údajem bez lepku? Defi nice pojmu bez lepku se v jednotlivých zemích liší. Komise Codex alimentarius přijala na svém 31. zasedání v červenci 2008 směrnice s názvem Codex Standard for Foods for Special Dietary Use for Persons Intolerant to gluten. Dne 20. ledna 2009 byly tyto směrnice schváleny Evropskou unií v rámci Nařízení komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku. Podle tohoto nového nařízení EU jsou potraviny s maximálním obsahem lepku do 20 ppm (2 mg/100 g) považovány za BEZLEPKOVÉ. Potraviny s ppm lepku již nesmějí být označovány za bezlepkové, ale musí nést označení velmi nízký obsah lepku. Přechodné období pro toto nařízení skončilo dnem Symbol přeškrtnutého klasu, který označuje výrobek bez lepku, je společnostmi celiaků v příslušné zemi propůjčován výrobkům, respektive výrobcům, kteří mohou zaručit bezlepkovost svých výrobků díky odpovídajícímu systému řízení kvality a odpovídajícím analýzám. 55

58 2.9 TIPY PRO DOMÁCÍ STRAVOVÁNÍ ZARUČENĚ BEZLEPKOVÁ KUCHYNĚ. Kromě výběru bezlepkových potravin je třeba v kuchyni dbát především na to, aby tyto potraviny nebyly během svého uložení a přípravy kontaminovány lepkem. Díky několika jednoduchým radám snadno zamezíte kontaminaci lepkem ve vaší kuchyni. 56

59 57

60 TIPY PRO BEZLEPKOVOU KUCHYNI Je třeba přeorganizovat spižírnu a skříň v kuchyni. Přísně oddělujte lepkové a bezlepkové výrobky a vytvořte si bezlepkový koutek. Měli byste používat dva toustovače, jeden z nich výhradně pro bezlepkový chléb. Stejně by tomu mělo být i s košíky na pečivo. Nedotýkejte se bezlepkových pokrmů pomoučenýma rukama nebo znečištěnými kuchyňskými přístroji, které přišly do kontaktu s lepkovými pokrmy. Bezlepková jídla pokládejte jen na čisté povrchy (pracovní plochy, pečicí plechy atd.) a před vařením nebo pečením důkladně omyjte kuchyňské náčiní (vařečku, cedník apod.). 58

61 TIPY PRO BEZLEPKOVOU KUCHYNI Na povrchu, který by mohl být kontaminován, používejte jako podložku pečicí papír nebo alobal. Při použití obilného mlýnku dbejte, aby byl mlýnek používán pouze pro bezlepkové obiloviny. Vyčleňte si dřevěné náčiní pro přípravu pouze bezlepkových jídel, protože ve štěrbinkách často zůstávají zbytky mouky. Nepoužívejte olej ani vodu, které již byly použity pro fritování, smažení či vaření lepkových pokrmů. 59

62 DR. SCHÄR 3 60

63 3.1 DR. SCHÄR BEZLEPKOVÉ POTRAVINY: BEZPEČNÉ, CHUTNÉ A INOVATIVNÍ. Nabídnout inovativní řešení problémů lidem, kteří jsou odkázáni na bezlepkovou dietu. Tak zní již více než 30 let heslo společnosti Dr. Schär. Jako průkopník a nesporná jednička na evropském trhu v oblasti bezlepkových potravin nabízí tato společnost se svými šesti značkami (Schär, DS, Glutano, Glutafi n, Beiker a Trufree) široký sortiment běžných a hluboce mražených výrobků bez lepku, které jsou nejen vysoce kvalitní, naprosto bezpečné a inovativní, ale také výborně chutnají. Tyto výrobky se prodávají po celém světě. Společnost Dr. Schär začala velmi brzy investovat do výzkumu a vybudovala vlastní výzkumné a vývojové oddělení, aby mohla celiakům nabídnout zdravou výživu, která bude nanejvýš bezpečná a kvalitní a zároveň se bude vyznačovat vynikající chutí. Vědecké poznatky získané v tomto výzkumném oddělení, stejně jako výsled- 61

64 ky z průzkumů trhu a neustálých rozhovorů se zákazníky a konzumenty se pak využívají při vývoji výrobků. Jen tak je možné držet krok s dobou a neustále nabízet celiakům vysoce atraktivní, inovativní produkty jako nejlepší možné řešení jejich výživových problémů. 62

65 63

66 SYMPTOMY Celiakie může mít různé symptomy. Typickými příznaky je například průjem, úbytek určitých protilátek v krvi. K potvrzení dia- Celiakii je možné prokázat stanovením hmotnosti a slabost, nadmuté břicho, bolesti břicha, nevolnost a poruchy růstu, střeva. gnózy je třeba provést biopsii tenkého především u dětí. U dospělých se navíc vyskytují symptomy mimo oblast tenkého střeva: únava, malátnost, anémie, osteoporóza, nedostatek vitamínů a minerál- V současné době existuje jediná možnost, jak nemoc léčit, a tou je přísná doživotní bezlepková dieta. Důsledným dodržováním této diety se postižení se velmi rychle zbaví obtíží. Mnoho potravin ních látek a nesnášenlivost laktózy. VÝSKYT V POPULACI DIAGNÓZA ením í diakého LÉČBA BEZLEPKOVÁ DIETA možpřísná edným žení se potravin ř. maso, ko a celá kuřice a velký výo je mouka, chléb, těstoviny, sušenky. PĚT TIPŮ PŘI CELIAKII 1 Přísná doživotní bezlepková die- Přísná doživotní bezlepková die- ta, která v případě celiakie představu- je jedinou léčbu. 2 Konzumace jen takových potravin, které jsou zaručeně bezlepkové. Zárukou bezlepkovosti je symbol škrtnutého klasu na obalech produktů. pře- jsou přirozeně bezlepkové: brambory, kukuřice, rýže, vejce, maso, ryby, ovoce, zelenina, mléko a celá řada mléčných výrobků. Dbejte však na nebezpečí kontaminace při přípravě bezlepkových produktů. nebezpečí kontaminace při přípravě bezlepkových produktů. seznam přísad: mnoho potravin obsahuje skrytý lepek. Obilí Brambory, kukuřice, rýže (také divoká rýže), proso a tef, pohanka, quinoa, amarant, rohovníková moučka, tapioka, maniok, kaštany Pozor na možnou kontaminaci mouky 5 U výrobce bezlepkových výrobků Schär je možné vyžádat si bezplatný informační materiál o celiakii a bezlepkové dietě a také katalog výrobků určený i pro pacienty: Zelenina Všechny druhy zeleniny a luštěniny Podrobně čtěte seznam přísad Hotové výrobky (např. Pšenice, oves, ječmen, žito, bramborová kaše), bramborové špalda, žitovec, pšenice lupínky, pufovaná rýže dvouzrnka, kamut, zelená zrna pšenice špaldy, pšenice jednozrnka, bulgur, kuskus, Všechny těstoviny, pečivo, vločky, müsli atd. vyrobené z těchto druhů obilí Krémy a pudinky, hotové mléčné koktejly, tavené sýry, rokfór, sýrové výrobky mascarpone, mozzarella, přírodní sýry, např. eidam, gouda, ementál, parmazán Maso, ryby a vejce Všechny druhy masa a ryb, vejce Hotová jídla a hotové omáčky s masem nebo rybami, uzeniny Tuky, koření, omáčky Všechny oleje, máslo, Hotové omáčky, sójové a pečicí přísady margarín, sádlo, ocet, čisté omáčky, kořenicí přípravky, koření, sůl, pepř bujónové kostky, pečicí přísady, např. kypřicí prášek Cukrovinky a sladidla Všechny druhy cukru, Čokoláda, bonbony, kakao, med, marmeláda zmrzlina, žvýkačky Nápoje Osvěžující nápoje, např. cola a limonády, zrnková káva, čaj, ovocné šťávy a nektary, veškeré alkoholické nápoje kromě piva a sladové whisky Dr. Schär GmbH, Winkelau 9, I Postal (BZ) obalovaná zelenina Mléčné výrobky s cereáliemi, např. jogurt s müsli Ryby nebo maso smažené, obalované nebo s omáčkou obsahující lepek Všechny omáčky s přísadami obsahujícími lepek Čokoláda s cereáliemi Hotové směsi na frapé, kakao Pivo, ječné nebo sladové náhražky kávy, nápoje s balastními látkami obsahujícími lepek, nápoje obsahující oves SCZ JIŽ 30 LET SOUSTAVNĚ PEČUJE O PACIENTY POSTIŽENÉ CELIAKIÍ. Již více než čtvrt století se společnost Schär soustavně stará o to, aby lidé v celé Evropě, kteří trpí nesnášenlivostí lepku, mohli žít bezproblémový a chutný život. A to díky obrovskému výběru kvalitních, přirozeně bezlepkových výrobků s kontrolovanými přísadami pro maximální bezpečnost a kvalitu chuti. Výrobky společnosti Schär jsou k dostání v obchodech zdravé výživy, drogeriích dm a částečně také v obchodech s potravinami. Co je celiakie? Celiakie je trvalá nesnášenlivost lepku, tedy bílkoviny, která je obsažena v následujících druzích obilí: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda. Při požití obilnin nebo potravin obsahujících lepek dochází k zánětu střeva, tvorbě střevních klků a poškození sliznice tenkého střeva. V takovém případě tělo nedokáže využít přijaté živiny, jako jsou bílkoviny, tuky, uhlohydráty, vitamíny a minerální látky, nebo jen velmi omezeně. Celiakie se vyskytuje častěji, než se předpokládá. Touto nemocí trpí až 1 % obyva- ryby, vejce, ovoce a zelenina, mléko a celá je přirozeně bezlepkových, např. maso, telstva. Na jednoho diagnostikovaného řada mléčných výrobků, rýže, kukuřice a pacienta v Evropě připadá 7 až 10 postižených, u kterých není nemoc objevena. běr bezlepkových produktů, jako je mou- brambory. Kromě toho trh nabízí velký vý- Celiakie se vyskytuje v každém věku! Dr. Schär GmbH, Winkelau 9, I Postal (BZ) 3 Existuje mnoho potravin, které 4 Zásadně vždy čtěte etiketu a Zaručeně bezlepkové Ovoce Veškeré ovoce a ořechy Suché plody Mléčné výrobky Mléko, přírodní jogurt, smetana, čerstvé sýry, tvaroh, Schaer_Infoblatt_CS_ indd :23:32 Bezlepkové a lepkové potraviny Nebezpečné Kompetence společnosti Schär v problematice celiakie však dalece překračují výrobní paletu. Společnost Schär podporuje lékaře a výživové poradce při diagnóze a nutričním poradenství celiaků a postiženým nabízí pomocnou ruku v podobě četných informací a služeb. Zakázané, lepkové Hotová zeleninová jídla Pokrmy se zeleninou a obilím, smažená nebo Schaer_Infoblatt_CS_ indd :23:57 64

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz)

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) CELIAKIE bezlepková strava PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) Celiakie Celiakální sprue, glutenová enteropatie, glutenová intolerance 1:200-1:250 (v ČR) Dětství i dospělost Genetická

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Lepek a jeho zavádění do kojenecké stravy

Lepek a jeho zavádění do kojenecké stravy Lepek a jeho zavádění do kojenecké stravy Co je lepek Lepek, jinak také gluten, je směsí dvou bílkovin, které se nacházejí společně se škrobem ve vnitřní části semen (endospermu) některých obilovin, především

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Bezlepková dieta Celiakie. Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut Nemocnice Jihlava

Bezlepková dieta Celiakie. Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut Nemocnice Jihlava Bezlepková dieta Celiakie Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut Nemocnice Jihlava Celiakie je onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku. Lepek je bílkovina obsažená v obilí. Celiakie je vrozená,

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa při onkologických onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy 1 energeticky bohatá zároveň vysoce biologicky hodnotná zajištěno pestrostí dieta proto: dostatek bílkovin

Více

Celiakie a. alergie na lepek. Co dělat?

Celiakie a. alergie na lepek. Co dělat? Celiakie a alergie na lepek Co dělat? Celiakie a alergie na lepek Celiakie je onemocnění, při kterém tělo není schopné strávit lepek, bílkovinu nacházející se v různých druzích obilovin. Mírnější forma

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 2.3.PO*Květáková polévka se zeleným hráškem/1,3,7 1. Smetanové fusilli s kuřecím na rozmarýnu a jarní zeleninou/brokolice, sladký hrášek a kukuřice/1,3,7 5. / GF, V/ Květáková polévka

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST?

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? ALENA SUCHÁNKOVÁ www.permanet.cz 21. 10. 2015, Ekologický institut Veronica, Brno PERMAKULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA - ZDRAVÍ, JÍDLO, BYDLENÍ, VÝCHOVA 1990 - ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ NA ZÁKLADĚ POTRAVINOVÉ PYRAMIDY

VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ NA ZÁKLADĚ POTRAVINOVÉ PYRAMIDY Úvod do výživy 17. 12. 2015 VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ NA ZÁKLADĚ POTRAVINOVÉ PYRAMIDY Martina Voznicová Veronika Zehnálková Proč pyramida aneb FBDG FBDG = Food Based Dietary Guidelines = na skupinách potravin

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA CELIAKIE. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Kateřina Švandová, IX.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA CELIAKIE. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Kateřina Švandová, IX. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA CELIAKIE Autor práce: Kateřina Švandová, IX.A Konzultant: Mgr. Radim Novotný Školní rok: 2010 2011 2010

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Pokyny k sepsání jídelníčku

Pokyny k sepsání jídelníčku Pokyny k sepsání jídelníčku měl byste zaznamenat vše co sníte a vypijete během 2 všedních (po-pá) a 1 víkendového dne (so+ne) obecné zásady: jídelníček zapisujte průběžně nejlépe hned poté, co něco sníte

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

CHLÉB A PEČIVO LNĚNÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB

CHLÉB A PEČIVO LNĚNÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB KATALOG PRODUKTŮ CHLÉB A PEČIVO dextróza, lecitin, voda, sádlo, droždí, sůl, cukr, diarol, pšeničný škrob do 20 mg / kg BÍLÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB Hmotnost: 650 g nebo 500 g Cena 650g: 74,20 Kč bez DPH 89,00

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek 2. - 6.6.2014 Přesnídávka : Mléčná rýže, kukuřičné lupínky Polévka : Rajská s těstovinami Hlavní chod : Zeleninové rizoto se sýrem, červená řepa Svačina : Rohlík s kuřecí pěnou, rajče Přesnídávka : Bábovka,

Více

Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec

Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec Čerstvé suroviny a potraviny ve školních stravovacích zařízeních Obecné doporučení: Statutární město Liberec

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Menu únor 2015. 2. Tradiční domácí kuchyně Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle

Menu únor 2015. 2. Tradiční domácí kuchyně Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle 2.2. PO *Zeleninová polévka s mořskou řasou a krupkami Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle 5. Fit / GF, V/ Zeleninová polévka s mořskou řasou

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM 5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM Dieta při diabetu je nejvýznamnější faktor při prevenci vzniku diabetu. Existují poznatky, že nesprávně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Škola Mateřská škola Komenského, Komenského 1011, Kuřim Jídelníček za měsíc březen 2015 21 stravovacích dní Hodnotitel MVDr. Anna Niklová Hodnocení polévek

Více

Dieta u dialyzovaných pacientů

Dieta u dialyzovaných pacientů Dieta u dialyzovaných pacientů Hyperfosfatémie u dialyzovaných pacientů, její rizika a možnosti řešení Dana Sasaková - nutriční terapeut FMC DS, s.r.o. Kunětická hora, Dříteč 155, 24.5.2013 Čtyři základní

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: PRIR - 48 Pracovní list seznámí žáky s jednotlivými složkami potravy. Mgr. Kateřina Vanýsková Čeština Vzdělávací oblast Člověk

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Tato prezentace seznamuje žáky s různými druhy obilovin, jejich složením a využitím ve výživě

Tato prezentace seznamuje žáky s různými druhy obilovin, jejich složením a využitím ve výživě Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Prolog 11. Pro koho je knížka 12 Víme, co jíme a co jedí naše děti? 14

Prolog 11. Pro koho je knížka 12 Víme, co jíme a co jedí naše děti? 14 Obsah Prolog 11 Pro koho je knížka 12 Víme, co jíme a co jedí naše děti? 14 Je život nebezpečný? 15 Proč je vlastně všechno velko? 16 Velkovýroby, velkochovy, velkojatka, širé lány 17 Chemická válka 18

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

CHLÉB A PEČIVO LNĚNÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB SLUNEČNICOVÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB

CHLÉB A PEČIVO LNĚNÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB SLUNEČNICOVÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB KATALOG PRODUKTŮ CHLÉB A PEČIVO BÍLÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB dextróza, lecitin, voda, sádlo, droždí, sůl, cukr, diarol, pšeničný škrob do 20 mg / kg Hmotnost: 650 g nebo 500 g Cena 650g: 74,20 Kč bez DPH 89,00

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny úterý 2.6.2009 Polévka: brokolicová španělský ptáček, dušená rýže středa 3.6.2009 Polévka:

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1 Pondělí 5.1.2015 Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Úterý 6.1.2015 zeleninový vývar stěstovinou (obsahuje al. : 01, 07, 03) čočka na kyselo, vejce

Více

Proč jíst celozrnné obiloviny?

Proč jíst celozrnné obiloviny? Proč jíst obiloviny? Proč č jíst celozrnné Proč jíst celozrnné obiloviny? 1 Proč jíst celozrnné obiloviny? Celé zno obilí Klíček Endosperm Slupka 2 Proč jíst celozrnné obiloviny? Proč jíst celozrnné obiloviny?

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

DIETNÍ SYSTÉM. Mgr. Jana Stávková

DIETNÍ SYSTÉM. Mgr. Jana Stávková DIETNÍ SYSTÉM Mgr. Jana Stávková NUTRIČNÍ TERAPEUT!!! DIETA Strava zohledňující specifické poţadavky na sloţení, energetickou hodnotu, technologickou úpravu, které vyţaduje onemocnění pacientů Snídaně

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek JakHubnout NE W leden 2016 správně Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek Jakou zvolit dietu? 2016 štíhlá a krásná. Tisíce ženvužroce to zvládly, vy to také zvládnete! Zvládli jste Vánoce?

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

Čistá výživa pro mozek. Výborná chuť s maximálním účinkem

Čistá výživa pro mozek. Výborná chuť s maximálním účinkem Čistá výživa pro mozek Výborná chuť s maximálním účinkem Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita. Již déle než 20

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1.10.2015 čtvrtek Ovocný čaj Chléb, vajíčková pomazánka z tvarohu, zelenina, mléko 1,3,7,10

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

CELIAKIE, FENYLKETONURIE, DIABETES MELITUS

CELIAKIE, FENYLKETONURIE, DIABETES MELITUS CELIAKIE, FENYLKETONURIE, DIABETES MELITUS projevy, léčba, jídelníček CELIAKIE - autoimunitní dědičné onemocnění způsobeno nesnášenlivostí lepku - častější výskyt u žen, postihuje děti, kterým chybí enzym

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Tolerance pšeničného glutenu CELIAKIE

Tolerance pšeničného glutenu CELIAKIE www.khalilpakistan.com Tolerance pšeničného glutenu CELIAKIE MUDr. Josef Jonáš www.purcellmountainfarms.com 1 Přecitlivělost na gluten se může v člověku vyvinout v kterémkoliv věku. Může mít katastrofální

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík pátek 2.4.2010 Polévka: bramborová s hráškem lečo s masem, brambor, tvarohová tyčinka změna jídelníčku vyhrazena

Více

Zdravý životní styl předškolních dětí

Zdravý životní styl předškolních dětí Zdravý životní styl předškolních dětí Charakteristika předškolního věku dynamika vývoje a rozvoj dovedností ve všech oblastech, zejména v oblasti motorické, kognitivní, řečové a sociální rychlost růstu

Více

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5. pondělí 4.5.2015

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5. pondělí 4.5.2015 pondělí 4.5.2015 týden 4.5. až 10.5. celozrnný chléb s rozhudou, och. mléko, zelenina (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 11, Polévka: rajčatová s bulgurem (obsahuje alergeny*: 1a, 9) pangásius se sýrem a vej.,

Více

Diabetická dieta. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie IKEM, Praha

Diabetická dieta. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie IKEM, Praha Diabetická dieta Diabetická dieta je základem léčby diabetu. Stravou lze významně ovlivnit celkový zdravotní stav, zejména glykémii, hmotnost a krevní tuky. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra

Více