Ředitel: Mgr.Jaroslav Fidrmuc. Zástupce ředitele pro ekonomiku: ing.marie Cagalová. Zástupce ředitele pro věci technické: Martin Sitte

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ředitel: Mgr.Jaroslav Fidrmuc. Zástupce ředitele pro ekonomiku: ing.marie Cagalová. Zástupce ředitele pro věci technické: Martin Sitte"

Transkript

1 Informační listy Vážení rodiče, vítáme Vás a Vaše studenty na prahu nového školního roku. Přáli bychom si, aby to byl rok plný pohody a radostné pracovní atmosféry. Rok, ve kterém Vaše děti udělají další důležitý krok ke smysluplnému a zodpovědnému dospělému životu. K tomu by měl přispět i předmět Strategie osobnostního rozvojem, pro který koncem měsíce září vydáme již 3.díl učebnice. Klíčovým úkolem tohoto školního roku je úspěšně provést studenty oktávy novou podobou maturitní zkoušky. I s tím, jak bude maturitní zkouška v letošním roce vypadat, Vás chceme seznámit na následujících stránkách našich Infolistů, které dostáváte na začátku každého školního roku. Věříme, že i další informace Vám budou užitečné, přestože některé uvádíme opakovaně. S přáním jen samých dobrých zpráv v průběhu celého školního roku za všechny pracovníky CMGaMŠ Mgr. Jaroslav Fidrmuc Lze říci, že dnes žádná škola není pro všechny žáky. Pro koho je určeno CMG? Osmileté gymnázium je školou pro absolventy pátých tříd základní školy, kteří se projevují jako mimořádně duševně čilí, chtějí se učit a jsou plní fantazie, kteří se umí učit rychle a cílevědomě, mají dobrou paměť, rádi se samostatně a vytrvale zabývají myšlenkovými a tvořivými úkoly a ve všem vykazují připravenost brát na sebe úsilí, které od nich vzdělávání na gymnáziu vyžaduje. Žáci, kteří navštěvují gymnázium musí být připraveni pracovat hodně a vytrvale na vysoké úrovni. Musí jim být zcela jasné, že jsou ve škole především proto, aby se učili, a že je přitom také důležitá lidská ohleduplnost a vysoká mravní úroveň. Ze školního vzdělávacího programu CMG Základní údaje o škole Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově, Komenského 17, Prostějov Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké Účet školy pro sponzorské dary: Česká spořitelna Prostějov, účet číslo /0800 Ředitel: Mgr.Jaroslav Fidrmuc telefon , Zástupce ředitele pro ekonomiku: ing.marie Cagalová telefon , Zástupce ředitele pro věci technické: Martin Sitte telefon , Pracovník pověřený poskytováním informací: paní Marie Richterová telefon Pracovník pověřený vyřizováním stížností: Mgr.Jaroslav Fidrmuc telefon , Gymnázium: Zástupce ředitele pro výuku: Mgr.Martina Šubčíková telefon: , Telefon: Fax: ová adresa: Organizace působící při škole: Klub studentů, rodičů a přátel CMG Předseda: ing.františek Hynek, Číslo účtu: /0300, ČSOB Prostějov Informační centrum mládeže Vedoucí: Kateřina Opatrná, Mateřská škola: Září 2010 Vedoucí učitelka: Zdislava Grmelová telefon: , ová adresa: Školní klub a středisko volného času Oáza Vedoucí: Mgr. Martin Bradáč (ŠK) Jana Hanzalíková (SVČ), Centrum celoživotního učení Vedoucí: Mgr.Taťána Ságlová, Kdy jsme Vám a Vašim dětem k dispozici aneb provozní doba Období školního vyučování: Budova školy 7:00 18:00 hodin Kancelář školy 7:30 15:30 hodin pro veřejnost 7:30 7:55, 10:00 10:40 hodin pro studenty Školní klub a SVČ Oáza 7:00 17:00 hodin ICM a studovna 7:00 7:55, 10:20 10:40 pro studenty 12:30 17:30 hodin pro studenty i veřejnost, Středa, čtvrtek: 14:00 19:00 hodin Mateřská škola 7:00 17:00 hodin (případně do 18:00 za úplatu) Centrum celoživotního učení: 7:00 15:30 hodin Poradce pro volbu dalšího studia Konzultační hodiny středa 7:50 8:40 hodin, jinak dle domluvy Školní kaplan, Poradenské středisko pro osobnostní rozvoj: Konzultační hodiny: pondělí 9:00 14:00 hodin středa 7:30 7:55 hodin, 8:30 14:00 hodin čtvrtek 9:00 12:15 hodin pátek 9:00 12:15 hodin (pokud není duchovní obnova či jiná akce školy) Možnost ových konzultací: Možnost telefonických konzultací: , Období školních prázdnin: Budova školy Kancelář školy 7:00 18:00 hodin 7:30 17:00 hodin (pouze ve středu) Školní klub a SVČ Oáza nemá pravidelný provoz, zajišťuje letní tábory ICM a studovna 10:00 16:00 hodin Školní kaplan, Poradenské středisko pro osobnostní rozvoj: Možnost ových konzultací: Možnost telefonických konzultací: ,

2 2 Máte dobrý nápad, co by ve škole šlo dělat jinak? Pak si to určitě nenechávejte pro sebe, ale přijďte nám to říci. Vždyť nám všem jde o stejnou věc: vytvářet školu, ve které se všichni budou cítit dobře a zároveň studenty co nejlépe připraví pro další studium i pro život. Nelíbí se vám něco na škole? Je to běžné a je potřeba si věci vyjasnit. Může se jednat o nedorozumění, ale může se jednat i o chybu, kterou jsme přehlédli a kterou je třeba co nejrychleji napravit. Pak prosíme přijďte nejdříve za učitelem, do jehož kompetence problém spadá, a pokuste se mu vše vysvětlit. Pokud budete mít pocit, že se situace nelepší, přijďte za ředitelem školy a pokusíme se situaci řešit společně. Máte chuť spolupracovat na vytváření školního vzdělávacího programu CMGaMŠ? Pak právě pro Vás je určena rada Klubu studentů, rodičů a přátel CMG! Jak se zapojit do práce Klubu se dočtete v článku Klub studentů, rodičů a přátel školy Můžete vést zajímavý kroužek pro naše studenty? Chcete nám pomoci při zajišťování akcí školy jako je ples, zahradní slavnost či adventní zastavení? Víte o někom, kdo může vařit našim studentů na kurzech ve školícím středisku na Staré Vodě? Pak se určitě přijďte domluvit na další spolupráci přímo k nám do školy! Zase to školné si možná povzdechnete v září. Ano, jsme škola, která od rodičů vybírá příspěvek na vzdělání, tzv. školné. Přestože to nejsou velké částky (1.800Kč na nižším, 3.000Kč na vyšším gymnáziu ročně), může být s placením celá řada problémů třeba jen nezapomenout. Proto Vám nabízíme několik způsobů, jak školné můžete uhradit. Vyberte si ten, který bude pro Vás nejsnazší: a) osobně v kanceláři školy b) jednorázovým převodem na účet Cyrilometodějského gymnázia a MŠ u České spořitelny, pobočka Prostějov účet číslo /0800. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo studenta(bez lomítka) c) formou měsíčních splátek - trvalým příkazem na výše uvedený účet se zadaným variabilním symbolem d) složenkou, kterou Vám každoročně zasíláme po Vašem studentovi. Pokud se stane a z jakýchkoli důvodů nemůžete školné uhradit, můžete vyplnit formulář Žádost o zproštění platby příspěvku na vzdělání a doručit ho na ředitelství školy. Příslušný formulář najdete na webových stránkách školy cmg.prostejov.cz/ formuláře či obdržíte v kanceláři školy. O hospodaření s takto svěřenými prostředky Vás pak každoročně informuje ročenka školy, kterou si můžete zakoupit v informačním centru školy v podkroví školní budovy. Jak budou v letošním školním roce studenti maturovat? Na svém srpnovém zasedání Vláda ČR rozhodla, že v letošním školním roce spustí dlouho připravovanou novou podobu maturitní zkoušky. Ta se od dřívější formy liší především zavedením tzv. společné části maturitní zkoušky, jejíž formu a obsah stanovuje MŠMT. V následujícím textu Vám ve struč- Společná část maturitní zkoušky povinné zkoušky: Ve školním roce 2010/11 student povinně maturuje ze 2 předmětů: českého jazyka a literatury cizího jazyka nebo matematiky Povinný předmět Povinně volitelný předmět nosti představujeme celkovou podobu nové maturitní zkoušky. Maturitní zkouška má dvě části: Společná část (státní) Profilová část (školní) V každém předmětu student volí buď základní nebo vyšší úroveň obtížnosti. Předmět Forma Termín Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Didaktický test Základní úroveň 60 minut Vyšší úroveň 90 minut Písemná práce Základní úroveň 60 minut Vyšší úroveň 90 minut Ústní zkouška 15 minut Didaktický test Základní úroveň 90 minut Poslech 30 minut Test jazyk.dovedností 60 minut Vyšší úroveň 100 minut Poslech 40 minut Test jazyk.dovedností 60 minut Písemná práce Základní úroveň 60 minut Vyšší úroveň 90 minut Ústní zkouška 15 minut Didaktický test Základní úroveň 90 minut Vyšší úroveň 120 minut Společná část maturitní zkoušky nepovinné zkoušky: Žák může konat nepovinnou zkoušku nejvýše ze chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění. 3 předmětů. Žák volí z nabídky: Český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, Forma: Český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika: forma je stejná jako u povinné zkoušky Ostatní předměty: didaktický test v délce 90 minut Profilová část maturitní zkoušky povinné zkoušky: V rámci profilové části maturitní zkoušky žák koná školní nabídce maturitních předmětů. povinnou zkoušku ze dvou předmětů uvedených ve Povinné předměty 1.předmět 2.předmět Předmět Forma zkoušky Termín Cizí jazyk (Aj, Fj, Nj), pokud žák nekonal zkoušku z cizího jazyka v rámci společné části MZ Libovolný předmět z nabídky školy Libovolný předmět z nabídky školy Ústní zkouška Ústní zkouška Didaktický test + obhajoba maturitní práce května května Test: dubna Obhajoba: května

3 Pro profilovou část maturitní zkoušky si student maturitního ročníku povinně volí do 15. listopadu dva předměty z nabídky předmětů: Anglický jazyk (pouze pokud žák nekonal zkoušku ve společné části maturitní zkoušky) Německý jazyk (pouze pokud žák nekonal zkoušku ve společné části maturitní zkoušky) Francouzský jazyk (pouze pokud žák nekonal zkoušku ve společné části maturitní zkoušky) Matematika (pouze pokud žák nekonal zkoušku ve společné části maturitní zkoušky) Profilová část maturitní zkoušky nepovinné zkoušky: Časový harmonogram Termín 30.září 31.října 15.listopadu 14.prosince 15.prosince 20.prosince 18.března 31.března 18.dubna Maturitní zkouška 17.června 24.června Činnost Základy společenských věd (zahrnuje i předmět křesťanská výchova a etika) Historie Geografie Fyzika Biologie Chemie Informační technologie Deskriptivní geometrie Hudební výchova a dějiny umění Výtvarná výchova a dějiny umění Další až 2 zkoušky z předmětů uvedené ve školní nabídce může student vykonat jako zkoušky nepovinné a to formou ústní zkoušky nebo formou obhajoby maturitní práce a zároveň didaktického testu (včetně matematiky přestože žák v profilové zkoušce psal didaktický test z matematiky). Zveřejnění školního seznamu literárních děl pro MZ z ČJ: Nejméně 40 děl pro nižší úroveň MZ Nejméně 105 děl pro vyšší úroveň MZ Zveřejnění témat školních úloh MZ z cizího jazyka (Aj, Nj, Fj) Podání přihlášky studenta k maturitní zkoušce Předání kopie potvrzené přihlášky studentům Zveřejnění témat maturitních prací s určením vedoucího práce Ukončení výběru témat maturitních prací Odevzdání maturitních prací Předání studentských seznamů literárních děl pro MZ z ČJ: Nejméně 20 děl pro nižší úroveň MZ Nejméně 30 děl pro vyšší úroveň MZ Předání posudků maturitních prací studentům dubna Písemná forma profilové části maturitní zkoušky 6.května (pátek) Ukončení výuky studentů VIII května Přípravný týden k MZ května Ústní forma společné i profilové části MZ 30.května 7.června Písemná forma společné části maturitní zkoušky Výsledky společné části MZ Bližší podrobnosti o nové podobě maturitní zkoušky naleznete v 77 a následujících zákona č.561/2004 (školský zákon) a dále ve vyhlášce MŠMT č.177/2009 Sb. O bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve Slavnostní předání maturitních i ročníkového vysvědčení a protokolů o společné části MZ středních školách maturitní zkouškou. Pro rodiče studentů maturitního ročníku připravujeme na přelomu září říjen mimořádné třídní schůzky, na kterých rádi zodpovíme i případné dotazy. Vzdělávací program Cyrilometodějského gymnázia Doopravdy Ve školním roce 2010/11 budeme učit podle vlastního školního vzdělávacího programu ve třídách prima - septima. Školní vzdělávací program jsme nazvali Doopravdy. Název má vyjadřovat úsilí, s jakým pedagogové přistupují ke své práci, ale také nasazení, které vyžadujeme od našich studentů ne jako studovat, ne jako žít, ale vzít svůj život doopravdy, uchopit život jako výzvu, šanci být sami sebou, být doopravdy teď a tady, být doopravdy pro druhé. Rozvinout vlohy a nadání, kterými jsme byli obdarováni. Snad nejlépe školní vzdělávací program CMG charakterizuje motto programu myšlenka pana profesora Petra Piťhy: Neusilujte o to, abyste byli dokonalí. Neusilujte dokonce ani o to, abyste byli dobří. Usilujte jen o to, abyste dnes byli lepší, než jste byli včera. Čím je školní vzdělávací program Cyrilometodějského gymnázia charakteristický? Vzdělávání je chápáno jako pomoc dítěti ve vývoji v dospělého člověka ve třech oblastech: o Budování osobnosti (kdo a jaký jsem, co chci jaké mám poslání a jak je naplnit) o Schopnosti být aktivním členem společnosti (přirozeně se do společnosti začlenit, aktivně vytvářet společenství, umět prosadit svoji vizi) o Schopnost se ve společnosti profesně uplatnit (znalosti, dovednosti, pracovní a studijní návyky, rozvoj podnikavosti, finanční inteligence) Důraz je kladen na tzv. klíčové kompetence (souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj Maturitní generálka čeká naše oktavány ve dnech října 2010 z předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk (anglický, německý či francouzský podle výběru studentů) a matematika. Maturitní generálka proběhne pouze ze společné části maturitní zkoušky a to formou didaktických testů a písemné práce (viz článek k maturitní zkoušce ve školním roce 2010/11). Cílem maturitní generálky je vytvořit studentům příležitost vyzkoušet obdobné testy, které je čekají v jarním termínu skutečné maturitní zkoušky. Hodnocení didaktických testů ani písemné práce nebude žákům započítáváno do hodnocení předmětu. Duchovní život na CMG Cílem práce školního kaplana na CMG v Prostějově je napomáhat integrálnímu rozvoji osobnosti studentů. Činnost školního kaplana se dělí do těchto částí: A. Školní činnost 1. pravidelná výuka náboženství a etiky 2. slavení bohoslužby ve školní kapli 3. duchovní rozhovory se studenty a vyučujícími 4. zajišťování duchovních obnov pro studenty a vyučující 5. rozvoj školní scholy 6. duchovní vedení na školních kurzech (kurzy osobnostního růstu, sportovní a turistické kurzy) 7. příprava zájemců na křest, první svaté přijímání a biřmování B. Mimoškolní činnost 1. metodická a duchovní příprava studentů animátorů pro práci s dětmi a mladými lidmi ve spolupráci s Klubem SHM Prostějov a školním klubem Oáza 2. příprava krátkodobých prázdninových akcí v průběhu školního roku (podzimní, vánoční a jarní prázdniny) 3. příprava a vedení letních pobytových a putovních táborů Všechny tyto aktivity jsou určeny jak pro studenty CMG Prostějov, tak i pro děti a mladé lidi města Prostějova i prostějovského děkanátu. Ing. Jaroslav Němec, školní kaplan a uplatnění každého člena společnosti) Vytváření klíčových kompetencí je rozděleno na oblast výuky a na oblast dalších aktivit školy V oblasti výuky se podílí na vytváření klíčových kompetencí každý předmět, integrující roli hraje specifický předmět Strategie osobnostního rozvoje V oblasti dalších aktivit je působení školy shrnuto do uceleného systému Programu osobnostního rozvoje studentů (viz samostatný článek) Školní vzdělávací program Cyrilometodějského gymnázia není uzavřený dokument, ale naopak živý organismus, který se neustále rozvíjí a doplňuje tak, aby byl zárukou kvalitního vzdělání, které CMG chce svým žákům poskytovat. Jeho úplné znění je zveřejněno na webových stránkách školy. 3

4 Vypsané ceny a odměny pro studenty CMG ve školním roce 2010/11 Ředitelství školy ve spolupráci s Farním úřadem při Povýšení sv.kříže v Prostějově, krajským výborem KDU-ČSL v Olomouci, Klubem studentů, rodičů a přátel CMG a studentským klubem Oáza vypisuje pro své studenty tyto odměny: 1. Pro studenty maturitního ročníku: Ceny nejsou nárokové, jsou uděleny pouze v případě mimořádných výsledků studentů. 1) Cena zřizovatele školy Arcibiskupství olomouckého za aktivní přístup k naplňování poslání školy (věcný dar, udělení navrhuje spirituál školy, o udělení rozhoduje o.arcibiskup nebo biskup) 2) Cena spirituála školy za aktivní přístup k naplňování duchovního rozměru církevní školy (věcný dar, o udělení rozhoduje spirituál školy) 3) Cena Cyrilometodějského gymnázia za nejlepší studijní výsledky v průběhu celého studia 3.000Kč (navrhuje třídní učitel) 4) Cena KDU-ČSL za práci pro třídní kolektiv (1.000Kč, cenu navrhuje pedagogická rada) 5) Cena Klubu studentů, rodičů a přátel CMG za mimořádný výkon v průběhu studia (1.000Kč, cenu navrhuje pedagogická rada) 6) Cena maturitní komise za mimořádný výkon při maturitní zkoušce (1.000Kč, cenu navrhuje maturitní komise) 7) Cena třídního učitele za spolupráci při organizování třídních akcí (1.000Kč, cenu navrhuje třídní učitel) Ceny jsou předávány na závěr děkovné slavnostní mše spolu s maturitním vysvědčením. 2. Pro studenty ostatních ročníků: Ceny: Ceny nejsou nárokové, jsou uděleny pouze v případě mimořádných výsledků studentů. Výuka předmětu Křesťanská a etická výchova Ročník První skupina - pokročilí studenti a) Cena spirituála za aktivní přístup k naplňování poslání školy (věcný dar) b) Cena ing.václava Kopečného CSc. pro studenta, který dosáhl vynikajícího výsledku ve studiu přírodních věd zeměpis, geologie, chemie, fyzika na vyšším gymnáziu.cenu navrhují učitelé přírodních věd. (předplatné časopisu Vesmír a finanční odměna 2.000Kč) c) Cena ing.zdeňka Švécara a RNDr.Anny Švécarové pro studenta s nejlepšími výsledky v přírodních vědách (zeměpis, geologie, chemie, fyzika ) na nižším gymnáziu. Cenu navrhují učitelé přírodních věd. (roční předplatné časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců) d) Cena Q (Cena manželů Kvapilových)za mimořádný výkon v oblasti matematiky a deskriptivní geometrie. Cenu navrhují učitelé matematiky. (2.000Kč) e) Cena išalamoun (Cena manželů Matyášových) za mimořádnou práci v oblasti informatiky. Cenu navrhují pracovníci IT Kč f) Cena Klubu studentů, rodičů a přátel CMG za nejlepší výsledek v uměleckých soutěžích. Cenu navrhují učitelé Hv, Vv a Čj.. (1.000Kč) g) Cena pedagogické rady za nejlepší sportovní výsledek. O udělení ceny rozhoduje Pedagogická rada CMG. Cenu navrhují učitelé tělesné výchovy. (500Kč) h) Cena vedoucí klubu Oáza za aktivní práci pro klub (věcný dar v hodnotě 500Kč). i) Cena vedoucí ICM za aktivní práci pro ICM (věcný dar v hodnotě 500Kč). j) Cena za nejlepší výsledek v oblasti humanitních a společenských věd. Cenu navrhují učitelé humanitních a společenských věd. (věcný dar) Ceny jsou předávány na závěr slavnostní děkovné mše na závěr roku. je povinnou součástí školního vzdělávacího programu v rozsahu jedné hodiny týdně. Jejím cílem je předat základy křesťanství, které tvoří základ evropské civilizace a kultury. Při nástupu do primy jsou studenti rozděleni na dvě skupiny podle toho, zda na základní škole navštěvovali výuku náboženství (první skupina) či ne (druhá skupina). S první skupinou můžeme navázat na předchozí znalosti a druhá skupina začíná od základů. Třídu na skupiny dělí katecheté vyučující křesťanské a etické výchovy. V dalších ročnících výuka křesťanské a etické výchovy vypadá takto: Druhá skupina - začátečníci předmět vyučující předmět vyučující prima Základy víry Ing.Hubáček Základy víry Mgr.Marková sekunda Dějiny spásy(starý zákon) o.němec Dějiny spásy(starý zákon) Mgr.Marková tercie Etická výchova Mgr.Marková Morálka o.němec kvarta Morálka o.němec Etika(zákl.kurz) Mgr.Marková kvinta Teologie - vyznání víry o.němec Etika(nadst.kurz) Mgr.Marková sexta Evangelia očima víry o.němec Etika(nadst.kurz) Mgr.Marková septima Církevní dějiny I o.němec Církevní dějiny I o.košák oktáva Církevní dějiny II o.němec Církevní dějiny II o.košák Odměny: a) Odměna pro studenta NG, který nejméně na dvou po sobě jdoucích výročních vysvědčení dosáhl průměru 1,00: věcný dar či příspěvek na vybranou akci v hodnotě 500Kč b) Odměna pro studenta VG, který nejméně na dvou po sobě jdoucích výročních vysvědčení dosáhl průměru 1,00: finanční odměna ve výši 1.500Kč c) Odměna pro studenta NG, který se umístil na 1.místě v okresním kole soutěží typu olympiády, pythagoriády: věcný dar dle vlastního výběru či příspěvek na vybranou akci v hodnotě 500Kč d) Odměna pro studenta VG, který se umístil na 1.místě v okresním kole soutěží typu olympiády: finanční odměna ve výši Kč e) Odměna pro studenta NG, který se umístil na místě v krajském a vyšším kole soutěží typu olympiády, pythagoriády: věcný dar dle vlastního výběru či příspěvek na vybranou akci v hodnotě 1.000Kč f) Odměna pro studenta VG, který se umístil na místě v krajském a vyšším kole soutěží typu olympiády, pythagoriády, SOČ(SOČ 1.místo): finanční odměna ve výši Kč g) Odměna za jazykové certifikáty: a. pro studenta, který získal mezinárodní jazykový certifikát úrovně nejméně A2: (až 50% poplatku, nejméně však 500Kč. ) b. pro studenta, který získal mezinárodní jazykový certifikát úrovně nejméně B1: (až 50% poplatku, nejméně však 800Kč.) c. pro studenta, který získal mezinárodní jazykový certifikát úrovně nejméně B2: (až 50% poplatku, nejméně však 1.200Kč). Odměny jsou předávány v průběhu roku před shromážděním školy nebo na závěr školy před třídou. Tak hodně úspěchů!!! Potřebujete poradit s výchovou svého studenta? Při škole máme zřízenou poradnu pro osobnostní rozvoj. Jejími pracovníky jsou školní kaplan P.Ing.Jaroslav Němec SDB a lektor kurzů osobnostního rozvoje Mgr.Pavel Polcr. Osobní schůzku si s nimi můžete domluvit buď em nebo telefonicky na těchto kontaktech: P.ing.Jaroslav Němec SDB: Mgr.Pavel Polcr: Nevíte, jaké další studium pro svého žáka zvolit? V rámci kurzů osobnostního rozvoje studenti v sextě a septimě absolvují speciální testy profesní diagnostiky, jejichž výsledky jsou studentům vysvětlovány odborným školním psychologem. Pokud si nejste přesto jisti, přijďte se informovat o možnostech dalšího studia k poradkyni pro volbu dalšího studia Mgr.Martině Malečkové. Pravidelné konzultační hodiny má vždy ve středu od 7:50 do 8:40 hodin, jinak na základě domluvy: cz,

5 Povinné poplatky: Poplatky na CMG pro školní rok 2010/11 Roční příspěvek na vzdělání studenta NG Roční příspěvek na vzdělání studenta VG Měsíční příspěvek na dítě v MŠ Vstupní čip (zálohová platba) Klíček k šatní skříňce (zálohová platba) Studijní průkaz Internet: Studenti NG nečlenové ŠK Oáza studenti NG členové ŠK Oáza studenti NG - členové kroužku či tvůrčí dílny ŠK studenti VG nečlenové SVČ Oáza studenti VG - členové kroužku či tvůrčí dílny SVČ poplatek za překročený limit Další zpoplatněné služby: Školních akcí je moc a pořád jen něco platíme! A určitě máte plnou pravdu. Výuku doplňujeme řadou kurzů, výměnných pobytů, poznávacích zájezdů, duchovních obnov a exkurzí. Jde nám o to, aby studenti neseděli pouze ve školních lavi- Prodej: Další studijní průkaz (při ztrátě, zničení apod.) Ročenka školy Tričko s logem školy Přihláška na SŠ Přihláška na VOŠ Přihláška na VŠ Tričko třídy Cyklistický dres CMG Použití tiskárny: Tisk stránky A4 (jednostranně, černobíle) Tisk stránky A3 (jednostranně,černobíle) Tisk stránky A4 (jednostranně, barevně) Tisk stránky A3 (jednostranně, barevně) Použití kopírky: Kopírovací karta prázdná (vrácení použité) Kopie stránky A4 (jednostranně, černobíle) Kopie stránky A3 (jednostranně,černobíle) Kopie stránky A4 (jednostranně, barevně) Kopie stránky A3 (jednostranně, barevně) Poskytování informací: Každých započatých 10 minut práce spojené s poskytnutím požadované informace Poskytnutí informace o prospěchu a chování studenta (pouze zákonnému zástupci) Vypálení dat na cd Telekomunikační poplatky a poštovné Druhopis vysvědčení Půjčování materiálu (pouze studentům školy): Půjčení sjezdových lyží včetně hůlek Půjčení běžeckých lyží včetně hůlek Půjčení snowboardu včetně bot Půjčení lyžařských bot pro sjezdové lyže Půjčení lyžařských bot pro běžecké lyže Půjčení lyžařské nebo cyklistické helmy cích, ale aby se učili v terénu a uměli získané znalosti využít v praxi. Chceme studentům předat nejen celou řadu informací, ale také je naučit orientovat se a uplatnit v současné společnosti. Abychom Kč (kancelář, banka, složenka) Kč (kancelář, banka, složenka) 360Kč (MŠ, banka, složenka) 200 Kč (TU, kancelář) 50 Kč (TU, kancelář) 30 Kč (TU, kancelář) zdarma 100MB/měsíc zdarma 300 MB/měsíc zdarma 500MB/měsíc zdarma 200 MB/měsíc zdarma500 MB/měsíc 1 Kč/MB v daném měsíci 50 Kč (kancelář) 100 Kč (ICM) 170 Kč (ICM) 5 Kč (kancelář) 5 Kč (kancelář) 10 Kč (kancelář) 100Kč (kurzy) 600Kč 1 Kč (ICM) 2 Kč (ICM) 8 Kč (ICM) 16 Kč (ICM) 10 Kč (ICM) 1 Kč (ICM) 2 Kč (ICM) 10 Kč (ICM) 20 Kč (ICM) 10Kč (kancelář) zdarma 10,-Kč (ICM, kancelář) dle platných tarifů 30 Kč (kancelář) 30Kč/den (kancelář) 20Kč/den (kancelář) 50Kč/den (kancelář) 20Kč/den (kancelář) 20Kč/den (kancelář) 20Kč/den (kancelář) Roční členský příspěvek Klubu studentů, rodičů a přátel CMG 250Kč (kancelář) V prostorách ICM vám poskytneme rozšiřující služby skenování, laminování, vázání dokumentů aj. tento cíl naplnili, je třeba u mladých lidí vytvářet také potřebné postoje, návyky a předávat hodnoty, na kterých vyrostla evropská kultura - tedy komplexně rozvíjet osobnost studentů a učit je týmové práci. A právě tyto cíle sledují všechny aktivity pořádané nad rámec běžné výuky. Je samozřejmé, že také znamenají další náklady je třeba cestovat do školícího střediska ve Staré Vodě nebo dokonce i do zahraničí. Vám, kteří by jste případně měli problémy s úhradou nákladů, Klub studentů, rodičů a přátel školy nabízí pomoc ve formě finančního příspěvku na konkrétní akci. Příslušný formulář žádosti o finanční příspěvek můžete vyzvednout v kanceláři školy nebo vytisknout z webových stránkách CMG (http://cmg.prostejov.cz/formuláře) a vyplněný poslat třídnímu učiteli, do kanceláře školy či předsedovi Klubu (Váš student nemusí o žádosti vůbec vědět. Také členové Rady Klubu studentů, rodičů a přátel CMG, kteří o výši příspěvku rozhodují, jsou o informacích tohoto typu vázáni mlčenlivostí.). Příspěvek by Vám pak měl přijít domů poštou. Bylo by totiž velká škoda, kdyby jenom z finančních důvodů se Vaše dítě těchto aktivit neúčastnilo. Na některé akce máte možnost čerpat finanční příspěvek i od zdravotních pojišťoven, které mohou klasifikovat např. lyžařský či turistický kurz jako ozdravný pobyt. Možnost přispět má často i Váš zaměstnavatel (z prostředků FKSP či sociálního fondu) či odborová organizace. Pořádek v penězích dělá přátele, říká stará lidová moudrost - s vyúčtováním všech akcí Vás na třídních schůzkách seznámí třídní učitelé nebo se můžete informovat u ekonomky školy, ing.marie Cagalové, telefon , , Klub studentů, rodičů a přátel školy Cílem práce Klubu je vytvářet zpětnou vazbu od rodičů směrem k vedení školy a tím se podílet na řízení školy a tvorbě koncepce školy. Úkolem Klubu je i podporovat rozvoj školy a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí tak, aby se školního programu v celé jeho šíři mohli účastnit všichni žáci. Členy Klubu jsou všichni rodiče, kteří v daném školním roce zaplatí členský příspěvek 250Kč. Valné hromady Klubu probíhají formou rodičovských třídních schůzek. Klub řídí Rada Klubu, kterou tvoří předseda a nejméně dva zástupci rodičů z každé třídy. Současný předseda Klubu, ing.františek Hynek ( bývá pravidelně k dispozici všem rodičům v průběhu rodičovských schůzek ve sborovně školy. Radu Klubu je možné požádat o příspěvek pro studenty, kteří by se z finančních důvodů nemohli účastnit na některé akce školy. Formulář žádosti je možné vytisknout z webových stránek školy či vyzvednout v kanceláři školy. Plán zasedání rady klubu i vlané hromady (třídní schůzky) naleznete ve školním kalendáři, který dostal první den školní výuky každý student naší školy. Těšíme se na spolupráci s Vámi v tomto školním roce! 5

6 Hodnocení známkami je v našich zeměpisných šířkách zaběhnutý a obecně používaný způsob hodnocení, přestože nenese příliš podrobnou informaci o skutečných znalostech a dovednostech studenta. Proto ve všech předmětech používáme bodové hodnocení, které je objektivnější, pro žáka motivující a má obecně větší vypovídací hodnotu. Na vysvědčení je počet bodů v každém předmětu převeden na známku podle tabulky: 6 Výkony žáků hodnotíme průběžně body, na vysvědčení známkami i body, ale chování slovně! Počet % bodů dosažených z osobního maxima Odpovídající známka (100-90)% 1 (89-75)% 2 (74-55)% 3 (54-40)% 4 (39-0)% 5 Jak to vypadá, když je žák hodnocen pouze body? Každá zkouška (ústní či písemná) má podle svého rozsahu a obtížnosti stanoven maximální počet bodů. Bodovány jsou i další výkony v hodinách - zpracování referátu, samostatné prezentace, aktivita studenta aj. Navíc body za aktivitu si žák může sám vylepšovat průběžné skóre - tj. závisí jen na něm, zda se spokojí se svými výkony a výslednou známkou, která se průběžně automaticky vypočítává(viz webové stránky školy), nebo se rozhodne ji zlepšit referátem, dobrovolným domácím úkolem apod. Proč používáme při hodnocení body? Bodové hodnocení umožňuje nejvyšší možnou přesnost a komplexnost posuzování žákova výkonu, protože body Úkolem webových stránek je přinášet aktuální informace studentům, Vám rodičům, ale i široké veřejnosti. Vedle základních informací o škole zde naleznete kontakty na jednotlivé vyučující a další zaměstnance, formuláře žádostí, roční i týdenní plány práce. V Aktualitách si přečtete, jaké akce škola chystá, ve Fotogalerii si prohlédnete fotky z proběhlých aktivit školy. Pokud potřebujete zjistit podrobnější informace k jakékoli oblasti, využijte sekci Dotazy - na Váš dotaz rádi odpovíme. Na hlavní straně máte v části Pro studenty a rodiče možnost zkontrolovat, jak se Vašemu studentovi daří v hodnocení jednotlivých předmětů (viz. článek Jak zjistím informace o hodnocení a docházce svého studenta? ). Studenti mohou pod odkazem Předmětové stránky nebo přímo na adrese predmety najít výukové materiály pro některé předměty nebo se přímo prokliknout na samostatné stránky zvoleného předmětu. Od letošního školního roku mají novou podobu, jsou přehlednější a nabízejí také nové možnosti, jako jsou informace o posledních přidaných souborech. Pokud student zapomene, kolik má zaplatit za internet, může potřebná data zjistit na školním intranetu Přes něj rovněž může komunikovat s ostatními studenty či učiteli, nahlížet do školní knihovny či si objednávat dotované výrobky programu Mléko do škol. Přímo na zohledňují rozdíly mezi velkým a malým zkoušením, přesně vystihují i takové rozdíly, které se někteří učitelé snaží vystihnout známkami typu 2+, 3- apod. minimalizuje subjektivní pohled učitele, protože kritéria pro bodové hodnocení jsou dopředu dána (jsou zveřejněna na webových stránkách školy a žáci je na začátku roku v každém předmětu dostávají), výsledné hodnocení v podobě celkového počtu dosažených procent z osobního maxima je po každé zkoušce aktualizováno a žáci i rodiče aktuálně na webových stránkách školy zjistí, jakou známku by student obdržel, kdyby se vysvědčení vydávalo už dnes vytváří systém, kterému žáci rozumějí, (např. v jazycích při ústním zkoušení mohou sami hodnotit výkony spolužáků) podporuje sebekontrolu žáků a jejich aktivitu, protože mohou průběžně nejen sledovat hodnocení svých výkonů, ale mohou sami ovlivňovat svou výslednou známku. Bodový systém hodnocení tak přispívá k tomu, aby si žák uvědomil vlastní zodpovědnost za školní výsledky a naučil se je aktivně ovlivňovat a ne jen vyčkával, jak hodnocení dopadne. A jak hodnotíme chování žáků? Jakou informaci získáte z údaje na vysvědčení chování: velmi dobré? Pokud stejně jako my tuto informaci považujete za velmi neurčitou, jistě jste uvítali, když jsme v souladu s novým školským zákonem zavedli slovní hodnocení chování. V něm alespoň stručně může třídní učitel vyjádřit, co se žákovi v chování daří, případně kde je třeba přidat, za co může být pochválen a v čem je třeba žáka povzbudit k větší píli a snaze. Mgr.Alena Smyslilová titulní straně si studenti mohou prohlédnout své rozvrhy, případně pod odkazem Aktuálně / Suplování zjistit náhradní vyučování za nepřítomného učitele. Součástí našich www stránek jsou i informace o projektech, které škola realizuje, a mimoškolních aktivitách, které nabízí studentům i širší veřejnosti studentský školní klub Oáza, Informační centrum pro mládež a další. Jak zjistím informace o hodnocení a docházce svého studenta? Dosažené body v průběhu pololetí vyučující každý týden zapisují do klasifikačního archu, který je vidět na webových stránkách školy V sekci Studium / Klasifikace, případně na titulní straně vpravo v části Pro studenty a rodiče / Klasifikace se můžete přihlásit do prostředí Bakaláři. Přihlašovacím jménem je příjmení studenta a první dvě písmena ze jména studenta psáno malými písmeny bez diakritiky a mezer. Heslem je rodné číslo studenta zadávejte ve formátu XXXXXX/ XXXX. Po přihlášení máte možnost v záložce Klasifikace shlédnout katalogový list Vašeho žáka s průběžným bodovým hodnocením spolu s celkovým přepočtem na procenta dosažených bodů z osobního maxima žáka. Podle tabulky převodu procent na známku snadno zjistíte, jakou známkou by byl Váš student hodnocen, kdyby se vysvědčení dávalo právě dnes. V záložce Absence máte možnost vidět průběžnou absenci svého dítěte ve školní docházce případně absenci v jednotlivých předmětech. V záložce Komens si můžete přečíst zprávy o průběžně udělených drobných pochvalách a napomenutích svého studenta. Doporučujeme, abyste si v nabídce zobrazit zatrhli Včetně potlačených. Přes záložku Komens / Nová zpráva lze také zasílat zprávy vyučujícím, nebo třídnímu učiteli např. omluvenku pro svého studenta. Při jakýchkoli problémech se zobrazením uvedených informací na webových stránkách školy, kontaktujte správce sítě, p. Sitteho: , Víte, kterými webovými stránkami Vaše dítě na internetu brouzdá? Studenti CMG mají k dispozici internetovou učebnu denně do 18 hodin. Zajímá Vás, které stránky v učebně navštěvují a kolik dat mají staženo? Používání školního internetu je podmíněno nutností přihlašovat se přes osobní účet žáka. Ten zapisuje do databáze názvy navštívených stránek a sčítá objem stažených dat. Na konci každého měsíce je pak zkalkulováno, kolik má student při překročení limitu zaplatit. Limit stažených dat, který hradí škola každému studentovi, je pro nižší gymnázium 100 MB měsíčně, pro vyšší gymnázium 200 MB za měsíc. Všichni studenti mají možnost si členstvím ve školním klubu nebo návštěvou kroužků počet megabytů až několikanásobně navýšit. Tento systém umožňuje také Vám rodičům sledovat, jak efektivně Váš student internet využívá a které stránky navštěvuje. Zde je návod, jak můžete zjistit, které stránky Váš student navštívil: a) Otevřete webové stránky naší školy na stránce: Zde se objeví nabídka: Přehled uživatelů Internetu a jejich stažených dat z období: Měsíce Týdny Dny b) Po kliknutí na příslušné období se Vám otevře seznam jednotlivých období daného typu. Zvolte si příslušný měsíc, týden, den, který Vás zajímá. c) Po kliknutí na období se Vám otevře seznam uživatelských jmen všech studentů, kteří se ve zobrazeném období přes školní server připojovali na internet. Najděte přihlašovací jméno Vašeho studenta (zpravidla je to příjmení dítěte tuto informaci Vám musí student sdělit, popř. Vám je při osobní návštěvě sdělí správce sítě pan Sitte) a klikněte. d) Otevře se Vám seznam v daném období navštívených stránek s dalšími informacemi. Tak a nyní jistě můžete klidně spát, protože Váš student se připojoval jen na stránky se vzdělávacími programy a Vy teď už víte, proč se mu tak skvěle daří ve studiu!

7 Omlouvání absencí a uvolnění z výuky Pokud potřebujete z jakýchkoliv důvodů uvolnit žáka z výuky, je třeba předem požádat o uvolnění třídního učitele písemně nebo ovou poštou. Pokud se jedná o uvolnění na jediný den, stačí požádat i jen jeden den předem. Pokud se jedná o uvolnění na více dnů, pak Vás prosíme, pokud je to možné, požádat s předstihem alespoň 3 dny. O uvolnění na dva a více dnů rozhoduje ředitel školy a rozhodnutí obdržíte písemně. Při návratu do školy se žák musí prokázat písemnou omluvenkou ve svém studijním průkazu podepsanou jedním z rodičů. Pokud nechcete, aby se žák účastnil některého vícedenního kurzu, pak je třeba žádat na tyto dny o uvolnění z výuky. Není v silách školy organizovat výuku pro několik jedinců a ani pro žáky není přínosem pasivně trávit čas v jiném ročníku, než který navštěvují. Pokud žák onemocněl či se z jiných nepřed- Proběhla třídní schůzka a k Vám se informace nedostala? Vůbec nevíte o tom, že se začátkem června na farní zahradě konala skvělá Zahradní slavnost pro rodiče studentů CMG? Nezlobte se na své děti, i oni mají svých povinností více než dost a pozvánka občas ve školní brašně uvízne déle, než by měla. Abychom zapomínání předcházeli, nabízíme možnost informovat rodiče pomocí sms nebo ových zpráv (pokud uvedete oba kontakty, uveďte, který kontakt upřednost- vídatelných důvodů nedostavil do školy, pak prosím telefonicky či em informujte svého třídního učitele. Při návratu do školy vybavte studenta omluvenkou ve studijním průkazu. Rodič jako zákonný zástupce studenta je oprávněn podepisovat veškeré omluvenky. Pokud by omluvenku podepisoval lékař (není nutné) či jiná organizace (sportovní oddíl apod.), pak vždy pouze do indexu. Potvrzení lékaře je naopak nutné, pokud žádáte o částečné nebo úplné uvolnění z hodin tělesné výchovy (viz formuláře na webových stránkách školy). Pokud student zamešká více jak 25% odučených hodin kteréhokoli předmětu za klasifikační období, pak podle vnitřního řádu školy zpravidla musí prokázat své znalosti při doplňkové zkoušce. Takže určitě je lepší pro návštěvu zubní ordinace apod. využít čas mimo vyučování! Informování rodičů pomocí sms zpráv a ů ňujete zpráva bude přicházet pouze na preferovaný kontakt, druhý kontakt je záložní). Pokud jste ještě škole nedali číslo svého mobilu a ovou adresu, můžete to provést i telefonicky ( či em na adresu cz). Pokud jste své číslo či adresu škole poslali a přesto Vám zprávy nechodí, vznikla někde chybička a prosím, uveďte znovu správné číslo a ovou adresu. Slibujeme, že Vás zprávami nezahltíme, ale budeme pečlivě vybírat a posílat jen to skuteč- Domníváte se, že by Vašemu dítěti prospěla výuka podle individuálního studijního plánu? Výuka podle individuálního vzdělávacího plánu je určena pro mimořádně nadané studenty či pro studenty se speciálním vzdělávacími potřebami (zdravotní znevýhodnění či postižení). Pro mimořádně nadané studenty je výuka předmětu, který bezprostředně rozvíjí oblast mimořádného nadání žáka (jazyková, matematicko logická aj. druhy inteligence), rozšířena o předmět Konzultace vybraných problémů. V něm jsou mimořádně nadaným studentům zadávány náročnější úlohy a rozšiřováno učivo. Nad úkoly pak v rámci běžných hodin studenti pracují samostatně a v další konzultaci s vyučujícím diskutují řešení zadaných úloh a problémů. Mimořádně nadaným studentům je také upravován rozvrh tak, aby se mohli účastnit i pravidelných seminářů, které pro mimořádně nadané žáky připravují univerzity. Podmínkou udělení individuálního vzdělávacího plánu mimořádně nadaným žákům je doporučení pedagogicko psychologické poradny. Na základě vyjádření ošetřujícího lékaře či pedagogicko psychologické poradny umožňujeme vytváření mimořádných podmínek ve výuce či výuku podle individuálního vzdělávacího plánu také studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Žák tak může mít nejen úlevy v tělesné výchově, ve škole používat např. druhou sadu učebnic, získat prodloužený čas na písemné zkoušky, ale v odůvodněných případech může mít i upravený rozvrh tak, že nenavštěvuje pravidelně výuku, ale skládá pouze z jednotlivých předmětů zkoušky podle předem stanoveného rozpisu. Je samozřejmé, že takový způsob vzdělávání klade na žáka mimořádné nároky a je povolován pouze v opravdu výjimečných případech. Formulář žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu najdete na webových stránkách školy. Informační centrum pro mládež (ICM) Informační centrum pro mládež Prostějov nabízí své prostory a služby nejen žákům a studentům, ale také jejich rodičům, prarodičům a přátelům. Zdarma nabízí katalogizované informace z oblastí jako je vzdělávání, práce, volný čas, cestování, EU apod. Ve školní knihovně, která je součástí ICM, si můžete vypůjčit knížky z doporučené školní četby, ve studovně se začíst do časopisů, v příjemném prostředí připravovat svůj projekt, nebo si zakoupit občerstvení při čekání na odpolední spoj domů. Můžete u nás využít počítače, internet, multifunkční zařízení se skenerem, barevnou tiskárnou a kopírkou. K dispozici jsou vám kvalitní encyklopedie v knižní i elektronické podobě. Studenti u nás mohou zís- kat informace o brigádách, koupit si slevovou kartu ISIC (která je navíc mezinárodně uznávaným průkazem studenta). Nabízíme také poradenství při hledání zaměstnání nebo při řešení nepříznivých životních situací mladých lidí, profesní diagnostiku (testy COMDI) apod. Zájemcům ve věkovém rozmezí 15 až 30 let nabízíme ve spolupráci s ČNA Mládež poradenskou činnost ohledně programu Mládež v akci, který je financován z prostředků EU. ICM je do tohoto programu zapojeno mimo jiné tím, že u nás působí dobrovolníci ze zahraničí v rámci Evropské dobrovolné služby. Informační centrum pro mládež je otevřeno v pracovní dny od 7:15 do 7:50 hodin, od 10:20 do 10:40 hodin a od 13:00 do 18:00 hodin. ICM je určeno především pro vyhledávání a práci s informacemi, proto je do 16:00 hodin zakázáno hraní jakýchkoliv her, poté jsou dovoleny pouze hry, které nemají násilný charakter. Prázdninový provoz najdete na našich webových stránkách, stejně jako všechny novinky v nabídce našich služeb a informace o našich aktivitách. Na setkávání s vámi se těší pracovní tým ICM. Kateřina Opatrná 7

8 Na CMG se studenti mohou připravovat ke složení mezinárodních jazykových certifikátů, které jsou podmínkou pro studium v zahraničí a získání zaměstnání u mnoha firem. Při přijímacích zkouškách na vysoké školy mohou znamenat další cenné body do celkového součtu. Mezinárodní jazykové certifikáty mají šest jazykových úrovní. Nejnižší úroveň je A1 (Beginner) a potom A2(Elementary). O něco vyšší je B1(Lower Intermediate) a pak B2 (Upper Intermediate). Ještě vyšší je C1(Advanced) a nejvyšší C2(Very advanced), což je prakticky na úrovni rodilého mluvčího. Příprava ke složení certifikátů probíhá především v rámci volitelných či nepovinných ho- din konverzace v anglickém, německém či francouzském jazyce v posledních ročnících studia. Certifikát z anglického jazyka se skládá na Britské radě (poplatek Britské radě činí u nejobvyklejší certifikátu FCE úroveň B Kč), Goethově institutu (německý jazyk, 2.400Kč). Certifikát z francouzského jazyka, tzv. DELF junior, se skládá na Jazykové škole v Olomouci (poplatek Kč 1500,- pro úroveň B1 a Kč 1800,- pro úroveň B2). Kandidáti jazykových certifikátů jsou testováni ze čtyř jazykových dovedností: poslechu, mluvení, čtení a psaní. Tyto části zahrnují řadu úkolů, které hodnotí schopnost prakticky používat cizí jazyk v různých situacích a efektivně komunikovat v cizím jazyce. V případě neúspěchu se peníze nevracejí. Určitou nevýhodou je, že o výsledku zkoušky se studenti doví často s dvouměsíčním zpožděním (u certifikátů z Aj do 1 měsíce po složení zkoušky), protože testy se opravují v zahraničí. Student, který složí jazykový certifikát, je výborně připraven ke složení maturitní zkoušky. Škoda tuto příležitost nevyužít zvlášť, když škola úspěšným studentům na poplatek přispívá formou cílové odměny! Školní intranet Již tři roky fungují na adrese cmg.prostejov.cz/ intranet stránky školního intranetu. Jsou určené pro studenty i zaměstnance gymnázia, kteří mají do systému vlastní přístup. Intranet v současnosti nabízí tyto funkce: Pošta studenti a zaměstnanci mohou mezi sebou jednoduše komunikovat. Učitelé mají navíc k dispozici funkci odesílání zpráv celé třídě, což jim v případě hromadného sdělení značně urychluje práci. Poštu si lze nechat automaticky přeposílat na vlastní . Knihovna snadné vyhledávání titulů ve školní knihovně s možností zjištění jejich dostupnosti a nastavení upozornění. Pracovníci ICM, kteří mají knihovnu na starosti, tuto sekci rovněž využívají pro elektronické uskutečnění půjček a vrácení titulů. Mléko do škol nová sekce, ve které si mohou studenti objednat dotované výrobky z programu Mléko do škol. Chat k dispozici je chat pro jednotlivé třídy, i pro všechny osoby na intranetu. Zjištění stavu internetu studenti si mohou rychle ověřit, kolik přidělených megabytů již za aktuální měsíc na internetu prosurfovali a vyvarovat se tak jejich překročení. Programy ke stažení sekce s aktualizovanými verzemi námi doporučených programů, které by neměly chybět na žádném počítači. Zamluvení učeben systém pro učitele umožňující zamluvení učebny, pokud není obsazena řádným vyučováním. Hry obsahuje odpočinkovou logickou hru Hledání min s žebříčkem nejlepších hráčů. a další drobné funkce Celou aplikaci si jako škola vyvíjíme sami a je tak šitá na míru přímo našim potřebám. SVČ a ŠK Oáza Místo pro Vaše děti Chcete li, aby Vaše děti trávily svůj volný čas smysluplně a na bezpečném místě, využijte nabídky klubu Oáza. Klub se nachází v přízemí budovy gymnázia a je místem setkávání, relaxace, ale také aktivního odpočinku. Děti si zde mohou napsat úkoly, zahrát šipky, stolní fot- bal, či různé deskové hry (Citadela, Osadníci, Jungle speed, Carcassone, Abalone, Cink, ). K dispozici jsou také výtvarné potřeby, občerstvení a gauč s polštářky. Můžete využít i nabídky zájmových kroužků (florbal, francouzské divadlo, keramika, schola, kytarové kroužky, geocaching, lezení na umělé stěně, konverzace v cizích jazycích a další). Klub je otevřen každý všední den od 7.00 do hodin a jsou zde přítomni dva pedagogové. Na všechny se těší Jana a Martin Pro CMG vyrobila Computer Media s.r.o. 8

Informační listy Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově pro školní rok 2013 / 2014

Informační listy Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově pro školní rok 2013 / 2014 Informační listy Vážení rodiče, Vážení rodiče vítáme Vás a Vaše studenty na prahu nového školního roku. Přejeme si, aby to byl rok nových objevů pro studenty, rok dobrých zpráv pro jejich rodiče, rok smysluplné

Více

Informační listy Cyrilometodějského gymnázia Prostějov pro školní rok 2006 / 2007

Informační listy Cyrilometodějského gymnázia Prostějov pro školní rok 2006 / 2007 Informační listy Základní údaje o škole Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově, Komenského 17, 796 01 Prostějov Telefon: +420582302541 Fax:+420582302550 E-mailová adresa: cmg@cmg.prostejov.cz http://www.cmg.prostejov.cz

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MOJE ŠKOLA GYMNÁZIUM, BROUMOV, HRADEBNÍ 218 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP G Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád. Cicero 2 Část

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3.

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3. Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.2.1 Materiální vybavení... 5 2.2.2 Prostorové vybavení... 5 2.2.3 Technické vybavení... 7

Více

Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté gymnázium Heuréka

Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté gymnázium Heuréka Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté gymnázium Heuréka Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a osmileté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G Motivační název: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Gymnázium, Šumperk

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.2.1 Materiální vybavení... 5 2.2.2 Prostorové vybavení... 5 2.2.3 Technické vybavení... 7

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos Školní vzdělávací program KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos gymnázium (čtyřleté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Verze č. 1 platná od 1. 9. 2010 Být učitelem znamená být tvůrcem krásy, lásky a lidskosti. J. A.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA A PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život Č.j.: ZŠMŠ-TR/202/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky ÚVOD Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

Přírodovědecká fakulta UK v Praze. Výběr nejdůležitějšího pro přežití prvního ročníku na vysoké škole PŘÍRUČKA PRVÁKA

Přírodovědecká fakulta UK v Praze. Výběr nejdůležitějšího pro přežití prvního ročníku na vysoké škole PŘÍRUČKA PRVÁKA Přírodovědecká fakulta UK v Praze Výběr nejdůležitějšího pro přežití prvního ročníku na vysoké škole prirucka_fotky_final.indd 1 PŘÍRUČKA PRVÁKA 2012 2013 30.7.2012 18:07:08 VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, STUDENTI PRVNÍHO

Více

Poznáním a láskou k moudrosti

Poznáním a láskou k moudrosti Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Název: Poznáním a láskou k moudrosti Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-41-M/01 Sociální činnost

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-41-M/01 Sociální činnost Církevní střední odborná škola Bojkovice Školní vzdělávací program 75-41-M/01 Sociální činnost Obsah ŠVP SOCIÁLNÍ ČINNOST - AUTORSKÝ KOLEKTIV...5 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Libertas, Eruditio, Veritas (LEV)

Libertas, Eruditio, Veritas (LEV) Školní vzdělávací program Církevní gymnázium v Kutné Hoře Libertas, Eruditio, Veritas (LEV) 1 OBSAH OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...6 2.1. VELIKOST A VYBAVENÍ ŠKOLY...6 2.2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více