Ředitel: Mgr.Jaroslav Fidrmuc. Zástupce ředitele pro ekonomiku: ing.marie Cagalová. Zástupce ředitele pro věci technické: Martin Sitte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ředitel: Mgr.Jaroslav Fidrmuc. Zástupce ředitele pro ekonomiku: ing.marie Cagalová. Zástupce ředitele pro věci technické: Martin Sitte"

Transkript

1 Informační listy Vážení rodiče, vítáme Vás a Vaše studenty na prahu nového školního roku. Přáli bychom si, aby to byl rok plný pohody a radostné pracovní atmosféry. Rok, ve kterém Vaše děti udělají další důležitý krok ke smysluplnému a zodpovědnému dospělému životu. K tomu by měl přispět i předmět Strategie osobnostního rozvojem, pro který koncem měsíce září vydáme již 3.díl učebnice. Klíčovým úkolem tohoto školního roku je úspěšně provést studenty oktávy novou podobou maturitní zkoušky. I s tím, jak bude maturitní zkouška v letošním roce vypadat, Vás chceme seznámit na následujících stránkách našich Infolistů, které dostáváte na začátku každého školního roku. Věříme, že i další informace Vám budou užitečné, přestože některé uvádíme opakovaně. S přáním jen samých dobrých zpráv v průběhu celého školního roku za všechny pracovníky CMGaMŠ Mgr. Jaroslav Fidrmuc Lze říci, že dnes žádná škola není pro všechny žáky. Pro koho je určeno CMG? Osmileté gymnázium je školou pro absolventy pátých tříd základní školy, kteří se projevují jako mimořádně duševně čilí, chtějí se učit a jsou plní fantazie, kteří se umí učit rychle a cílevědomě, mají dobrou paměť, rádi se samostatně a vytrvale zabývají myšlenkovými a tvořivými úkoly a ve všem vykazují připravenost brát na sebe úsilí, které od nich vzdělávání na gymnáziu vyžaduje. Žáci, kteří navštěvují gymnázium musí být připraveni pracovat hodně a vytrvale na vysoké úrovni. Musí jim být zcela jasné, že jsou ve škole především proto, aby se učili, a že je přitom také důležitá lidská ohleduplnost a vysoká mravní úroveň. Ze školního vzdělávacího programu CMG Základní údaje o škole Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově, Komenského 17, Prostějov Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké Účet školy pro sponzorské dary: Česká spořitelna Prostějov, účet číslo /0800 Ředitel: Mgr.Jaroslav Fidrmuc telefon , Zástupce ředitele pro ekonomiku: ing.marie Cagalová telefon , Zástupce ředitele pro věci technické: Martin Sitte telefon , Pracovník pověřený poskytováním informací: paní Marie Richterová telefon Pracovník pověřený vyřizováním stížností: Mgr.Jaroslav Fidrmuc telefon , Gymnázium: Zástupce ředitele pro výuku: Mgr.Martina Šubčíková telefon: , Telefon: Fax: ová adresa: Organizace působící při škole: Klub studentů, rodičů a přátel CMG Předseda: ing.františek Hynek, Číslo účtu: /0300, ČSOB Prostějov Informační centrum mládeže Vedoucí: Kateřina Opatrná, Mateřská škola: Září 2010 Vedoucí učitelka: Zdislava Grmelová telefon: , ová adresa: Školní klub a středisko volného času Oáza Vedoucí: Mgr. Martin Bradáč (ŠK) Jana Hanzalíková (SVČ), Centrum celoživotního učení Vedoucí: Mgr.Taťána Ságlová, Kdy jsme Vám a Vašim dětem k dispozici aneb provozní doba Období školního vyučování: Budova školy 7:00 18:00 hodin Kancelář školy 7:30 15:30 hodin pro veřejnost 7:30 7:55, 10:00 10:40 hodin pro studenty Školní klub a SVČ Oáza 7:00 17:00 hodin ICM a studovna 7:00 7:55, 10:20 10:40 pro studenty 12:30 17:30 hodin pro studenty i veřejnost, Středa, čtvrtek: 14:00 19:00 hodin Mateřská škola 7:00 17:00 hodin (případně do 18:00 za úplatu) Centrum celoživotního učení: 7:00 15:30 hodin Poradce pro volbu dalšího studia Konzultační hodiny středa 7:50 8:40 hodin, jinak dle domluvy Školní kaplan, Poradenské středisko pro osobnostní rozvoj: Konzultační hodiny: pondělí 9:00 14:00 hodin středa 7:30 7:55 hodin, 8:30 14:00 hodin čtvrtek 9:00 12:15 hodin pátek 9:00 12:15 hodin (pokud není duchovní obnova či jiná akce školy) Možnost ových konzultací: Možnost telefonických konzultací: , Období školních prázdnin: Budova školy Kancelář školy 7:00 18:00 hodin 7:30 17:00 hodin (pouze ve středu) Školní klub a SVČ Oáza nemá pravidelný provoz, zajišťuje letní tábory ICM a studovna 10:00 16:00 hodin Školní kaplan, Poradenské středisko pro osobnostní rozvoj: Možnost ových konzultací: Možnost telefonických konzultací: ,

2 2 Máte dobrý nápad, co by ve škole šlo dělat jinak? Pak si to určitě nenechávejte pro sebe, ale přijďte nám to říci. Vždyť nám všem jde o stejnou věc: vytvářet školu, ve které se všichni budou cítit dobře a zároveň studenty co nejlépe připraví pro další studium i pro život. Nelíbí se vám něco na škole? Je to běžné a je potřeba si věci vyjasnit. Může se jednat o nedorozumění, ale může se jednat i o chybu, kterou jsme přehlédli a kterou je třeba co nejrychleji napravit. Pak prosíme přijďte nejdříve za učitelem, do jehož kompetence problém spadá, a pokuste se mu vše vysvětlit. Pokud budete mít pocit, že se situace nelepší, přijďte za ředitelem školy a pokusíme se situaci řešit společně. Máte chuť spolupracovat na vytváření školního vzdělávacího programu CMGaMŠ? Pak právě pro Vás je určena rada Klubu studentů, rodičů a přátel CMG! Jak se zapojit do práce Klubu se dočtete v článku Klub studentů, rodičů a přátel školy Můžete vést zajímavý kroužek pro naše studenty? Chcete nám pomoci při zajišťování akcí školy jako je ples, zahradní slavnost či adventní zastavení? Víte o někom, kdo může vařit našim studentů na kurzech ve školícím středisku na Staré Vodě? Pak se určitě přijďte domluvit na další spolupráci přímo k nám do školy! Zase to školné si možná povzdechnete v září. Ano, jsme škola, která od rodičů vybírá příspěvek na vzdělání, tzv. školné. Přestože to nejsou velké částky (1.800Kč na nižším, 3.000Kč na vyšším gymnáziu ročně), může být s placením celá řada problémů třeba jen nezapomenout. Proto Vám nabízíme několik způsobů, jak školné můžete uhradit. Vyberte si ten, který bude pro Vás nejsnazší: a) osobně v kanceláři školy b) jednorázovým převodem na účet Cyrilometodějského gymnázia a MŠ u České spořitelny, pobočka Prostějov účet číslo /0800. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo studenta(bez lomítka) c) formou měsíčních splátek - trvalým příkazem na výše uvedený účet se zadaným variabilním symbolem d) složenkou, kterou Vám každoročně zasíláme po Vašem studentovi. Pokud se stane a z jakýchkoli důvodů nemůžete školné uhradit, můžete vyplnit formulář Žádost o zproštění platby příspěvku na vzdělání a doručit ho na ředitelství školy. Příslušný formulář najdete na webových stránkách školy cmg.prostejov.cz/ formuláře či obdržíte v kanceláři školy. O hospodaření s takto svěřenými prostředky Vás pak každoročně informuje ročenka školy, kterou si můžete zakoupit v informačním centru školy v podkroví školní budovy. Jak budou v letošním školním roce studenti maturovat? Na svém srpnovém zasedání Vláda ČR rozhodla, že v letošním školním roce spustí dlouho připravovanou novou podobu maturitní zkoušky. Ta se od dřívější formy liší především zavedením tzv. společné části maturitní zkoušky, jejíž formu a obsah stanovuje MŠMT. V následujícím textu Vám ve struč- Společná část maturitní zkoušky povinné zkoušky: Ve školním roce 2010/11 student povinně maturuje ze 2 předmětů: českého jazyka a literatury cizího jazyka nebo matematiky Povinný předmět Povinně volitelný předmět nosti představujeme celkovou podobu nové maturitní zkoušky. Maturitní zkouška má dvě části: Společná část (státní) Profilová část (školní) V každém předmětu student volí buď základní nebo vyšší úroveň obtížnosti. Předmět Forma Termín Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Didaktický test Základní úroveň 60 minut Vyšší úroveň 90 minut Písemná práce Základní úroveň 60 minut Vyšší úroveň 90 minut Ústní zkouška 15 minut Didaktický test Základní úroveň 90 minut Poslech 30 minut Test jazyk.dovedností 60 minut Vyšší úroveň 100 minut Poslech 40 minut Test jazyk.dovedností 60 minut Písemná práce Základní úroveň 60 minut Vyšší úroveň 90 minut Ústní zkouška 15 minut Didaktický test Základní úroveň 90 minut Vyšší úroveň 120 minut Společná část maturitní zkoušky nepovinné zkoušky: Žák může konat nepovinnou zkoušku nejvýše ze chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění. 3 předmětů. Žák volí z nabídky: Český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, Forma: Český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika: forma je stejná jako u povinné zkoušky Ostatní předměty: didaktický test v délce 90 minut Profilová část maturitní zkoušky povinné zkoušky: V rámci profilové části maturitní zkoušky žák koná školní nabídce maturitních předmětů. povinnou zkoušku ze dvou předmětů uvedených ve Povinné předměty 1.předmět 2.předmět Předmět Forma zkoušky Termín Cizí jazyk (Aj, Fj, Nj), pokud žák nekonal zkoušku z cizího jazyka v rámci společné části MZ Libovolný předmět z nabídky školy Libovolný předmět z nabídky školy Ústní zkouška Ústní zkouška Didaktický test + obhajoba maturitní práce května května Test: dubna Obhajoba: května

3 Pro profilovou část maturitní zkoušky si student maturitního ročníku povinně volí do 15. listopadu dva předměty z nabídky předmětů: Anglický jazyk (pouze pokud žák nekonal zkoušku ve společné části maturitní zkoušky) Německý jazyk (pouze pokud žák nekonal zkoušku ve společné části maturitní zkoušky) Francouzský jazyk (pouze pokud žák nekonal zkoušku ve společné části maturitní zkoušky) Matematika (pouze pokud žák nekonal zkoušku ve společné části maturitní zkoušky) Profilová část maturitní zkoušky nepovinné zkoušky: Časový harmonogram Termín 30.září 31.října 15.listopadu 14.prosince 15.prosince 20.prosince 18.března 31.března 18.dubna Maturitní zkouška 17.června 24.června Činnost Základy společenských věd (zahrnuje i předmět křesťanská výchova a etika) Historie Geografie Fyzika Biologie Chemie Informační technologie Deskriptivní geometrie Hudební výchova a dějiny umění Výtvarná výchova a dějiny umění Další až 2 zkoušky z předmětů uvedené ve školní nabídce může student vykonat jako zkoušky nepovinné a to formou ústní zkoušky nebo formou obhajoby maturitní práce a zároveň didaktického testu (včetně matematiky přestože žák v profilové zkoušce psal didaktický test z matematiky). Zveřejnění školního seznamu literárních děl pro MZ z ČJ: Nejméně 40 děl pro nižší úroveň MZ Nejméně 105 děl pro vyšší úroveň MZ Zveřejnění témat školních úloh MZ z cizího jazyka (Aj, Nj, Fj) Podání přihlášky studenta k maturitní zkoušce Předání kopie potvrzené přihlášky studentům Zveřejnění témat maturitních prací s určením vedoucího práce Ukončení výběru témat maturitních prací Odevzdání maturitních prací Předání studentských seznamů literárních děl pro MZ z ČJ: Nejméně 20 děl pro nižší úroveň MZ Nejméně 30 děl pro vyšší úroveň MZ Předání posudků maturitních prací studentům dubna Písemná forma profilové části maturitní zkoušky 6.května (pátek) Ukončení výuky studentů VIII května Přípravný týden k MZ května Ústní forma společné i profilové části MZ 30.května 7.června Písemná forma společné části maturitní zkoušky Výsledky společné části MZ Bližší podrobnosti o nové podobě maturitní zkoušky naleznete v 77 a následujících zákona č.561/2004 (školský zákon) a dále ve vyhlášce MŠMT č.177/2009 Sb. O bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve Slavnostní předání maturitních i ročníkového vysvědčení a protokolů o společné části MZ středních školách maturitní zkouškou. Pro rodiče studentů maturitního ročníku připravujeme na přelomu září říjen mimořádné třídní schůzky, na kterých rádi zodpovíme i případné dotazy. Vzdělávací program Cyrilometodějského gymnázia Doopravdy Ve školním roce 2010/11 budeme učit podle vlastního školního vzdělávacího programu ve třídách prima - septima. Školní vzdělávací program jsme nazvali Doopravdy. Název má vyjadřovat úsilí, s jakým pedagogové přistupují ke své práci, ale také nasazení, které vyžadujeme od našich studentů ne jako studovat, ne jako žít, ale vzít svůj život doopravdy, uchopit život jako výzvu, šanci být sami sebou, být doopravdy teď a tady, být doopravdy pro druhé. Rozvinout vlohy a nadání, kterými jsme byli obdarováni. Snad nejlépe školní vzdělávací program CMG charakterizuje motto programu myšlenka pana profesora Petra Piťhy: Neusilujte o to, abyste byli dokonalí. Neusilujte dokonce ani o to, abyste byli dobří. Usilujte jen o to, abyste dnes byli lepší, než jste byli včera. Čím je školní vzdělávací program Cyrilometodějského gymnázia charakteristický? Vzdělávání je chápáno jako pomoc dítěti ve vývoji v dospělého člověka ve třech oblastech: o Budování osobnosti (kdo a jaký jsem, co chci jaké mám poslání a jak je naplnit) o Schopnosti být aktivním členem společnosti (přirozeně se do společnosti začlenit, aktivně vytvářet společenství, umět prosadit svoji vizi) o Schopnost se ve společnosti profesně uplatnit (znalosti, dovednosti, pracovní a studijní návyky, rozvoj podnikavosti, finanční inteligence) Důraz je kladen na tzv. klíčové kompetence (souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj Maturitní generálka čeká naše oktavány ve dnech října 2010 z předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk (anglický, německý či francouzský podle výběru studentů) a matematika. Maturitní generálka proběhne pouze ze společné části maturitní zkoušky a to formou didaktických testů a písemné práce (viz článek k maturitní zkoušce ve školním roce 2010/11). Cílem maturitní generálky je vytvořit studentům příležitost vyzkoušet obdobné testy, které je čekají v jarním termínu skutečné maturitní zkoušky. Hodnocení didaktických testů ani písemné práce nebude žákům započítáváno do hodnocení předmětu. Duchovní život na CMG Cílem práce školního kaplana na CMG v Prostějově je napomáhat integrálnímu rozvoji osobnosti studentů. Činnost školního kaplana se dělí do těchto částí: A. Školní činnost 1. pravidelná výuka náboženství a etiky 2. slavení bohoslužby ve školní kapli 3. duchovní rozhovory se studenty a vyučujícími 4. zajišťování duchovních obnov pro studenty a vyučující 5. rozvoj školní scholy 6. duchovní vedení na školních kurzech (kurzy osobnostního růstu, sportovní a turistické kurzy) 7. příprava zájemců na křest, první svaté přijímání a biřmování B. Mimoškolní činnost 1. metodická a duchovní příprava studentů animátorů pro práci s dětmi a mladými lidmi ve spolupráci s Klubem SHM Prostějov a školním klubem Oáza 2. příprava krátkodobých prázdninových akcí v průběhu školního roku (podzimní, vánoční a jarní prázdniny) 3. příprava a vedení letních pobytových a putovních táborů Všechny tyto aktivity jsou určeny jak pro studenty CMG Prostějov, tak i pro děti a mladé lidi města Prostějova i prostějovského děkanátu. Ing. Jaroslav Němec, školní kaplan a uplatnění každého člena společnosti) Vytváření klíčových kompetencí je rozděleno na oblast výuky a na oblast dalších aktivit školy V oblasti výuky se podílí na vytváření klíčových kompetencí každý předmět, integrující roli hraje specifický předmět Strategie osobnostního rozvoje V oblasti dalších aktivit je působení školy shrnuto do uceleného systému Programu osobnostního rozvoje studentů (viz samostatný článek) Školní vzdělávací program Cyrilometodějského gymnázia není uzavřený dokument, ale naopak živý organismus, který se neustále rozvíjí a doplňuje tak, aby byl zárukou kvalitního vzdělání, které CMG chce svým žákům poskytovat. Jeho úplné znění je zveřejněno na webových stránkách školy. 3

4 Vypsané ceny a odměny pro studenty CMG ve školním roce 2010/11 Ředitelství školy ve spolupráci s Farním úřadem při Povýšení sv.kříže v Prostějově, krajským výborem KDU-ČSL v Olomouci, Klubem studentů, rodičů a přátel CMG a studentským klubem Oáza vypisuje pro své studenty tyto odměny: 1. Pro studenty maturitního ročníku: Ceny nejsou nárokové, jsou uděleny pouze v případě mimořádných výsledků studentů. 1) Cena zřizovatele školy Arcibiskupství olomouckého za aktivní přístup k naplňování poslání školy (věcný dar, udělení navrhuje spirituál školy, o udělení rozhoduje o.arcibiskup nebo biskup) 2) Cena spirituála školy za aktivní přístup k naplňování duchovního rozměru církevní školy (věcný dar, o udělení rozhoduje spirituál školy) 3) Cena Cyrilometodějského gymnázia za nejlepší studijní výsledky v průběhu celého studia 3.000Kč (navrhuje třídní učitel) 4) Cena KDU-ČSL za práci pro třídní kolektiv (1.000Kč, cenu navrhuje pedagogická rada) 5) Cena Klubu studentů, rodičů a přátel CMG za mimořádný výkon v průběhu studia (1.000Kč, cenu navrhuje pedagogická rada) 6) Cena maturitní komise za mimořádný výkon při maturitní zkoušce (1.000Kč, cenu navrhuje maturitní komise) 7) Cena třídního učitele za spolupráci při organizování třídních akcí (1.000Kč, cenu navrhuje třídní učitel) Ceny jsou předávány na závěr děkovné slavnostní mše spolu s maturitním vysvědčením. 2. Pro studenty ostatních ročníků: Ceny: Ceny nejsou nárokové, jsou uděleny pouze v případě mimořádných výsledků studentů. Výuka předmětu Křesťanská a etická výchova Ročník První skupina - pokročilí studenti a) Cena spirituála za aktivní přístup k naplňování poslání školy (věcný dar) b) Cena ing.václava Kopečného CSc. pro studenta, který dosáhl vynikajícího výsledku ve studiu přírodních věd zeměpis, geologie, chemie, fyzika na vyšším gymnáziu.cenu navrhují učitelé přírodních věd. (předplatné časopisu Vesmír a finanční odměna 2.000Kč) c) Cena ing.zdeňka Švécara a RNDr.Anny Švécarové pro studenta s nejlepšími výsledky v přírodních vědách (zeměpis, geologie, chemie, fyzika ) na nižším gymnáziu. Cenu navrhují učitelé přírodních věd. (roční předplatné časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců) d) Cena Q (Cena manželů Kvapilových)za mimořádný výkon v oblasti matematiky a deskriptivní geometrie. Cenu navrhují učitelé matematiky. (2.000Kč) e) Cena išalamoun (Cena manželů Matyášových) za mimořádnou práci v oblasti informatiky. Cenu navrhují pracovníci IT Kč f) Cena Klubu studentů, rodičů a přátel CMG za nejlepší výsledek v uměleckých soutěžích. Cenu navrhují učitelé Hv, Vv a Čj.. (1.000Kč) g) Cena pedagogické rady za nejlepší sportovní výsledek. O udělení ceny rozhoduje Pedagogická rada CMG. Cenu navrhují učitelé tělesné výchovy. (500Kč) h) Cena vedoucí klubu Oáza za aktivní práci pro klub (věcný dar v hodnotě 500Kč). i) Cena vedoucí ICM za aktivní práci pro ICM (věcný dar v hodnotě 500Kč). j) Cena za nejlepší výsledek v oblasti humanitních a společenských věd. Cenu navrhují učitelé humanitních a společenských věd. (věcný dar) Ceny jsou předávány na závěr slavnostní děkovné mše na závěr roku. je povinnou součástí školního vzdělávacího programu v rozsahu jedné hodiny týdně. Jejím cílem je předat základy křesťanství, které tvoří základ evropské civilizace a kultury. Při nástupu do primy jsou studenti rozděleni na dvě skupiny podle toho, zda na základní škole navštěvovali výuku náboženství (první skupina) či ne (druhá skupina). S první skupinou můžeme navázat na předchozí znalosti a druhá skupina začíná od základů. Třídu na skupiny dělí katecheté vyučující křesťanské a etické výchovy. V dalších ročnících výuka křesťanské a etické výchovy vypadá takto: Druhá skupina - začátečníci předmět vyučující předmět vyučující prima Základy víry Ing.Hubáček Základy víry Mgr.Marková sekunda Dějiny spásy(starý zákon) o.němec Dějiny spásy(starý zákon) Mgr.Marková tercie Etická výchova Mgr.Marková Morálka o.němec kvarta Morálka o.němec Etika(zákl.kurz) Mgr.Marková kvinta Teologie - vyznání víry o.němec Etika(nadst.kurz) Mgr.Marková sexta Evangelia očima víry o.němec Etika(nadst.kurz) Mgr.Marková septima Církevní dějiny I o.němec Církevní dějiny I o.košák oktáva Církevní dějiny II o.němec Církevní dějiny II o.košák Odměny: a) Odměna pro studenta NG, který nejméně na dvou po sobě jdoucích výročních vysvědčení dosáhl průměru 1,00: věcný dar či příspěvek na vybranou akci v hodnotě 500Kč b) Odměna pro studenta VG, který nejméně na dvou po sobě jdoucích výročních vysvědčení dosáhl průměru 1,00: finanční odměna ve výši 1.500Kč c) Odměna pro studenta NG, který se umístil na 1.místě v okresním kole soutěží typu olympiády, pythagoriády: věcný dar dle vlastního výběru či příspěvek na vybranou akci v hodnotě 500Kč d) Odměna pro studenta VG, který se umístil na 1.místě v okresním kole soutěží typu olympiády: finanční odměna ve výši Kč e) Odměna pro studenta NG, který se umístil na místě v krajském a vyšším kole soutěží typu olympiády, pythagoriády: věcný dar dle vlastního výběru či příspěvek na vybranou akci v hodnotě 1.000Kč f) Odměna pro studenta VG, který se umístil na místě v krajském a vyšším kole soutěží typu olympiády, pythagoriády, SOČ(SOČ 1.místo): finanční odměna ve výši Kč g) Odměna za jazykové certifikáty: a. pro studenta, který získal mezinárodní jazykový certifikát úrovně nejméně A2: (až 50% poplatku, nejméně však 500Kč. ) b. pro studenta, který získal mezinárodní jazykový certifikát úrovně nejméně B1: (až 50% poplatku, nejméně však 800Kč.) c. pro studenta, který získal mezinárodní jazykový certifikát úrovně nejméně B2: (až 50% poplatku, nejméně však 1.200Kč). Odměny jsou předávány v průběhu roku před shromážděním školy nebo na závěr školy před třídou. Tak hodně úspěchů!!! Potřebujete poradit s výchovou svého studenta? Při škole máme zřízenou poradnu pro osobnostní rozvoj. Jejími pracovníky jsou školní kaplan P.Ing.Jaroslav Němec SDB a lektor kurzů osobnostního rozvoje Mgr.Pavel Polcr. Osobní schůzku si s nimi můžete domluvit buď em nebo telefonicky na těchto kontaktech: P.ing.Jaroslav Němec SDB: Mgr.Pavel Polcr: Nevíte, jaké další studium pro svého žáka zvolit? V rámci kurzů osobnostního rozvoje studenti v sextě a septimě absolvují speciální testy profesní diagnostiky, jejichž výsledky jsou studentům vysvětlovány odborným školním psychologem. Pokud si nejste přesto jisti, přijďte se informovat o možnostech dalšího studia k poradkyni pro volbu dalšího studia Mgr.Martině Malečkové. Pravidelné konzultační hodiny má vždy ve středu od 7:50 do 8:40 hodin, jinak na základě domluvy: cz,

5 Povinné poplatky: Poplatky na CMG pro školní rok 2010/11 Roční příspěvek na vzdělání studenta NG Roční příspěvek na vzdělání studenta VG Měsíční příspěvek na dítě v MŠ Vstupní čip (zálohová platba) Klíček k šatní skříňce (zálohová platba) Studijní průkaz Internet: Studenti NG nečlenové ŠK Oáza studenti NG členové ŠK Oáza studenti NG - členové kroužku či tvůrčí dílny ŠK studenti VG nečlenové SVČ Oáza studenti VG - členové kroužku či tvůrčí dílny SVČ poplatek za překročený limit Další zpoplatněné služby: Školních akcí je moc a pořád jen něco platíme! A určitě máte plnou pravdu. Výuku doplňujeme řadou kurzů, výměnných pobytů, poznávacích zájezdů, duchovních obnov a exkurzí. Jde nám o to, aby studenti neseděli pouze ve školních lavi- Prodej: Další studijní průkaz (při ztrátě, zničení apod.) Ročenka školy Tričko s logem školy Přihláška na SŠ Přihláška na VOŠ Přihláška na VŠ Tričko třídy Cyklistický dres CMG Použití tiskárny: Tisk stránky A4 (jednostranně, černobíle) Tisk stránky A3 (jednostranně,černobíle) Tisk stránky A4 (jednostranně, barevně) Tisk stránky A3 (jednostranně, barevně) Použití kopírky: Kopírovací karta prázdná (vrácení použité) Kopie stránky A4 (jednostranně, černobíle) Kopie stránky A3 (jednostranně,černobíle) Kopie stránky A4 (jednostranně, barevně) Kopie stránky A3 (jednostranně, barevně) Poskytování informací: Každých započatých 10 minut práce spojené s poskytnutím požadované informace Poskytnutí informace o prospěchu a chování studenta (pouze zákonnému zástupci) Vypálení dat na cd Telekomunikační poplatky a poštovné Druhopis vysvědčení Půjčování materiálu (pouze studentům školy): Půjčení sjezdových lyží včetně hůlek Půjčení běžeckých lyží včetně hůlek Půjčení snowboardu včetně bot Půjčení lyžařských bot pro sjezdové lyže Půjčení lyžařských bot pro běžecké lyže Půjčení lyžařské nebo cyklistické helmy cích, ale aby se učili v terénu a uměli získané znalosti využít v praxi. Chceme studentům předat nejen celou řadu informací, ale také je naučit orientovat se a uplatnit v současné společnosti. Abychom Kč (kancelář, banka, složenka) Kč (kancelář, banka, složenka) 360Kč (MŠ, banka, složenka) 200 Kč (TU, kancelář) 50 Kč (TU, kancelář) 30 Kč (TU, kancelář) zdarma 100MB/měsíc zdarma 300 MB/měsíc zdarma 500MB/měsíc zdarma 200 MB/měsíc zdarma500 MB/měsíc 1 Kč/MB v daném měsíci 50 Kč (kancelář) 100 Kč (ICM) 170 Kč (ICM) 5 Kč (kancelář) 5 Kč (kancelář) 10 Kč (kancelář) 100Kč (kurzy) 600Kč 1 Kč (ICM) 2 Kč (ICM) 8 Kč (ICM) 16 Kč (ICM) 10 Kč (ICM) 1 Kč (ICM) 2 Kč (ICM) 10 Kč (ICM) 20 Kč (ICM) 10Kč (kancelář) zdarma 10,-Kč (ICM, kancelář) dle platných tarifů 30 Kč (kancelář) 30Kč/den (kancelář) 20Kč/den (kancelář) 50Kč/den (kancelář) 20Kč/den (kancelář) 20Kč/den (kancelář) 20Kč/den (kancelář) Roční členský příspěvek Klubu studentů, rodičů a přátel CMG 250Kč (kancelář) V prostorách ICM vám poskytneme rozšiřující služby skenování, laminování, vázání dokumentů aj. tento cíl naplnili, je třeba u mladých lidí vytvářet také potřebné postoje, návyky a předávat hodnoty, na kterých vyrostla evropská kultura - tedy komplexně rozvíjet osobnost studentů a učit je týmové práci. A právě tyto cíle sledují všechny aktivity pořádané nad rámec běžné výuky. Je samozřejmé, že také znamenají další náklady je třeba cestovat do školícího střediska ve Staré Vodě nebo dokonce i do zahraničí. Vám, kteří by jste případně měli problémy s úhradou nákladů, Klub studentů, rodičů a přátel školy nabízí pomoc ve formě finančního příspěvku na konkrétní akci. Příslušný formulář žádosti o finanční příspěvek můžete vyzvednout v kanceláři školy nebo vytisknout z webových stránkách CMG (http://cmg.prostejov.cz/formuláře) a vyplněný poslat třídnímu učiteli, do kanceláře školy či předsedovi Klubu (Váš student nemusí o žádosti vůbec vědět. Také členové Rady Klubu studentů, rodičů a přátel CMG, kteří o výši příspěvku rozhodují, jsou o informacích tohoto typu vázáni mlčenlivostí.). Příspěvek by Vám pak měl přijít domů poštou. Bylo by totiž velká škoda, kdyby jenom z finančních důvodů se Vaše dítě těchto aktivit neúčastnilo. Na některé akce máte možnost čerpat finanční příspěvek i od zdravotních pojišťoven, které mohou klasifikovat např. lyžařský či turistický kurz jako ozdravný pobyt. Možnost přispět má často i Váš zaměstnavatel (z prostředků FKSP či sociálního fondu) či odborová organizace. Pořádek v penězích dělá přátele, říká stará lidová moudrost - s vyúčtováním všech akcí Vás na třídních schůzkách seznámí třídní učitelé nebo se můžete informovat u ekonomky školy, ing.marie Cagalové, telefon , , Klub studentů, rodičů a přátel školy Cílem práce Klubu je vytvářet zpětnou vazbu od rodičů směrem k vedení školy a tím se podílet na řízení školy a tvorbě koncepce školy. Úkolem Klubu je i podporovat rozvoj školy a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí tak, aby se školního programu v celé jeho šíři mohli účastnit všichni žáci. Členy Klubu jsou všichni rodiče, kteří v daném školním roce zaplatí členský příspěvek 250Kč. Valné hromady Klubu probíhají formou rodičovských třídních schůzek. Klub řídí Rada Klubu, kterou tvoří předseda a nejméně dva zástupci rodičů z každé třídy. Současný předseda Klubu, ing.františek Hynek ( bývá pravidelně k dispozici všem rodičům v průběhu rodičovských schůzek ve sborovně školy. Radu Klubu je možné požádat o příspěvek pro studenty, kteří by se z finančních důvodů nemohli účastnit na některé akce školy. Formulář žádosti je možné vytisknout z webových stránek školy či vyzvednout v kanceláři školy. Plán zasedání rady klubu i vlané hromady (třídní schůzky) naleznete ve školním kalendáři, který dostal první den školní výuky každý student naší školy. Těšíme se na spolupráci s Vámi v tomto školním roce! 5

6 Hodnocení známkami je v našich zeměpisných šířkách zaběhnutý a obecně používaný způsob hodnocení, přestože nenese příliš podrobnou informaci o skutečných znalostech a dovednostech studenta. Proto ve všech předmětech používáme bodové hodnocení, které je objektivnější, pro žáka motivující a má obecně větší vypovídací hodnotu. Na vysvědčení je počet bodů v každém předmětu převeden na známku podle tabulky: 6 Výkony žáků hodnotíme průběžně body, na vysvědčení známkami i body, ale chování slovně! Počet % bodů dosažených z osobního maxima Odpovídající známka (100-90)% 1 (89-75)% 2 (74-55)% 3 (54-40)% 4 (39-0)% 5 Jak to vypadá, když je žák hodnocen pouze body? Každá zkouška (ústní či písemná) má podle svého rozsahu a obtížnosti stanoven maximální počet bodů. Bodovány jsou i další výkony v hodinách - zpracování referátu, samostatné prezentace, aktivita studenta aj. Navíc body za aktivitu si žák může sám vylepšovat průběžné skóre - tj. závisí jen na něm, zda se spokojí se svými výkony a výslednou známkou, která se průběžně automaticky vypočítává(viz webové stránky školy), nebo se rozhodne ji zlepšit referátem, dobrovolným domácím úkolem apod. Proč používáme při hodnocení body? Bodové hodnocení umožňuje nejvyšší možnou přesnost a komplexnost posuzování žákova výkonu, protože body Úkolem webových stránek je přinášet aktuální informace studentům, Vám rodičům, ale i široké veřejnosti. Vedle základních informací o škole zde naleznete kontakty na jednotlivé vyučující a další zaměstnance, formuláře žádostí, roční i týdenní plány práce. V Aktualitách si přečtete, jaké akce škola chystá, ve Fotogalerii si prohlédnete fotky z proběhlých aktivit školy. Pokud potřebujete zjistit podrobnější informace k jakékoli oblasti, využijte sekci Dotazy - na Váš dotaz rádi odpovíme. Na hlavní straně máte v části Pro studenty a rodiče možnost zkontrolovat, jak se Vašemu studentovi daří v hodnocení jednotlivých předmětů (viz. článek Jak zjistím informace o hodnocení a docházce svého studenta? ). Studenti mohou pod odkazem Předmětové stránky nebo přímo na adrese predmety najít výukové materiály pro některé předměty nebo se přímo prokliknout na samostatné stránky zvoleného předmětu. Od letošního školního roku mají novou podobu, jsou přehlednější a nabízejí také nové možnosti, jako jsou informace o posledních přidaných souborech. Pokud student zapomene, kolik má zaplatit za internet, může potřebná data zjistit na školním intranetu Přes něj rovněž může komunikovat s ostatními studenty či učiteli, nahlížet do školní knihovny či si objednávat dotované výrobky programu Mléko do škol. Přímo na zohledňují rozdíly mezi velkým a malým zkoušením, přesně vystihují i takové rozdíly, které se někteří učitelé snaží vystihnout známkami typu 2+, 3- apod. minimalizuje subjektivní pohled učitele, protože kritéria pro bodové hodnocení jsou dopředu dána (jsou zveřejněna na webových stránkách školy a žáci je na začátku roku v každém předmětu dostávají), výsledné hodnocení v podobě celkového počtu dosažených procent z osobního maxima je po každé zkoušce aktualizováno a žáci i rodiče aktuálně na webových stránkách školy zjistí, jakou známku by student obdržel, kdyby se vysvědčení vydávalo už dnes vytváří systém, kterému žáci rozumějí, (např. v jazycích při ústním zkoušení mohou sami hodnotit výkony spolužáků) podporuje sebekontrolu žáků a jejich aktivitu, protože mohou průběžně nejen sledovat hodnocení svých výkonů, ale mohou sami ovlivňovat svou výslednou známku. Bodový systém hodnocení tak přispívá k tomu, aby si žák uvědomil vlastní zodpovědnost za školní výsledky a naučil se je aktivně ovlivňovat a ne jen vyčkával, jak hodnocení dopadne. A jak hodnotíme chování žáků? Jakou informaci získáte z údaje na vysvědčení chování: velmi dobré? Pokud stejně jako my tuto informaci považujete za velmi neurčitou, jistě jste uvítali, když jsme v souladu s novým školským zákonem zavedli slovní hodnocení chování. V něm alespoň stručně může třídní učitel vyjádřit, co se žákovi v chování daří, případně kde je třeba přidat, za co může být pochválen a v čem je třeba žáka povzbudit k větší píli a snaze. Mgr.Alena Smyslilová titulní straně si studenti mohou prohlédnout své rozvrhy, případně pod odkazem Aktuálně / Suplování zjistit náhradní vyučování za nepřítomného učitele. Součástí našich www stránek jsou i informace o projektech, které škola realizuje, a mimoškolních aktivitách, které nabízí studentům i širší veřejnosti studentský školní klub Oáza, Informační centrum pro mládež a další. Jak zjistím informace o hodnocení a docházce svého studenta? Dosažené body v průběhu pololetí vyučující každý týden zapisují do klasifikačního archu, který je vidět na webových stránkách školy V sekci Studium / Klasifikace, případně na titulní straně vpravo v části Pro studenty a rodiče / Klasifikace se můžete přihlásit do prostředí Bakaláři. Přihlašovacím jménem je příjmení studenta a první dvě písmena ze jména studenta psáno malými písmeny bez diakritiky a mezer. Heslem je rodné číslo studenta zadávejte ve formátu XXXXXX/ XXXX. Po přihlášení máte možnost v záložce Klasifikace shlédnout katalogový list Vašeho žáka s průběžným bodovým hodnocením spolu s celkovým přepočtem na procenta dosažených bodů z osobního maxima žáka. Podle tabulky převodu procent na známku snadno zjistíte, jakou známkou by byl Váš student hodnocen, kdyby se vysvědčení dávalo právě dnes. V záložce Absence máte možnost vidět průběžnou absenci svého dítěte ve školní docházce případně absenci v jednotlivých předmětech. V záložce Komens si můžete přečíst zprávy o průběžně udělených drobných pochvalách a napomenutích svého studenta. Doporučujeme, abyste si v nabídce zobrazit zatrhli Včetně potlačených. Přes záložku Komens / Nová zpráva lze také zasílat zprávy vyučujícím, nebo třídnímu učiteli např. omluvenku pro svého studenta. Při jakýchkoli problémech se zobrazením uvedených informací na webových stránkách školy, kontaktujte správce sítě, p. Sitteho: , Víte, kterými webovými stránkami Vaše dítě na internetu brouzdá? Studenti CMG mají k dispozici internetovou učebnu denně do 18 hodin. Zajímá Vás, které stránky v učebně navštěvují a kolik dat mají staženo? Používání školního internetu je podmíněno nutností přihlašovat se přes osobní účet žáka. Ten zapisuje do databáze názvy navštívených stránek a sčítá objem stažených dat. Na konci každého měsíce je pak zkalkulováno, kolik má student při překročení limitu zaplatit. Limit stažených dat, který hradí škola každému studentovi, je pro nižší gymnázium 100 MB měsíčně, pro vyšší gymnázium 200 MB za měsíc. Všichni studenti mají možnost si členstvím ve školním klubu nebo návštěvou kroužků počet megabytů až několikanásobně navýšit. Tento systém umožňuje také Vám rodičům sledovat, jak efektivně Váš student internet využívá a které stránky navštěvuje. Zde je návod, jak můžete zjistit, které stránky Váš student navštívil: a) Otevřete webové stránky naší školy na stránce: Zde se objeví nabídka: Přehled uživatelů Internetu a jejich stažených dat z období: Měsíce Týdny Dny b) Po kliknutí na příslušné období se Vám otevře seznam jednotlivých období daného typu. Zvolte si příslušný měsíc, týden, den, který Vás zajímá. c) Po kliknutí na období se Vám otevře seznam uživatelských jmen všech studentů, kteří se ve zobrazeném období přes školní server připojovali na internet. Najděte přihlašovací jméno Vašeho studenta (zpravidla je to příjmení dítěte tuto informaci Vám musí student sdělit, popř. Vám je při osobní návštěvě sdělí správce sítě pan Sitte) a klikněte. d) Otevře se Vám seznam v daném období navštívených stránek s dalšími informacemi. Tak a nyní jistě můžete klidně spát, protože Váš student se připojoval jen na stránky se vzdělávacími programy a Vy teď už víte, proč se mu tak skvěle daří ve studiu!

7 Omlouvání absencí a uvolnění z výuky Pokud potřebujete z jakýchkoliv důvodů uvolnit žáka z výuky, je třeba předem požádat o uvolnění třídního učitele písemně nebo ovou poštou. Pokud se jedná o uvolnění na jediný den, stačí požádat i jen jeden den předem. Pokud se jedná o uvolnění na více dnů, pak Vás prosíme, pokud je to možné, požádat s předstihem alespoň 3 dny. O uvolnění na dva a více dnů rozhoduje ředitel školy a rozhodnutí obdržíte písemně. Při návratu do školy se žák musí prokázat písemnou omluvenkou ve svém studijním průkazu podepsanou jedním z rodičů. Pokud nechcete, aby se žák účastnil některého vícedenního kurzu, pak je třeba žádat na tyto dny o uvolnění z výuky. Není v silách školy organizovat výuku pro několik jedinců a ani pro žáky není přínosem pasivně trávit čas v jiném ročníku, než který navštěvují. Pokud žák onemocněl či se z jiných nepřed- Proběhla třídní schůzka a k Vám se informace nedostala? Vůbec nevíte o tom, že se začátkem června na farní zahradě konala skvělá Zahradní slavnost pro rodiče studentů CMG? Nezlobte se na své děti, i oni mají svých povinností více než dost a pozvánka občas ve školní brašně uvízne déle, než by měla. Abychom zapomínání předcházeli, nabízíme možnost informovat rodiče pomocí sms nebo ových zpráv (pokud uvedete oba kontakty, uveďte, který kontakt upřednost- vídatelných důvodů nedostavil do školy, pak prosím telefonicky či em informujte svého třídního učitele. Při návratu do školy vybavte studenta omluvenkou ve studijním průkazu. Rodič jako zákonný zástupce studenta je oprávněn podepisovat veškeré omluvenky. Pokud by omluvenku podepisoval lékař (není nutné) či jiná organizace (sportovní oddíl apod.), pak vždy pouze do indexu. Potvrzení lékaře je naopak nutné, pokud žádáte o částečné nebo úplné uvolnění z hodin tělesné výchovy (viz formuláře na webových stránkách školy). Pokud student zamešká více jak 25% odučených hodin kteréhokoli předmětu za klasifikační období, pak podle vnitřního řádu školy zpravidla musí prokázat své znalosti při doplňkové zkoušce. Takže určitě je lepší pro návštěvu zubní ordinace apod. využít čas mimo vyučování! Informování rodičů pomocí sms zpráv a ů ňujete zpráva bude přicházet pouze na preferovaný kontakt, druhý kontakt je záložní). Pokud jste ještě škole nedali číslo svého mobilu a ovou adresu, můžete to provést i telefonicky ( či em na adresu cz). Pokud jste své číslo či adresu škole poslali a přesto Vám zprávy nechodí, vznikla někde chybička a prosím, uveďte znovu správné číslo a ovou adresu. Slibujeme, že Vás zprávami nezahltíme, ale budeme pečlivě vybírat a posílat jen to skuteč- Domníváte se, že by Vašemu dítěti prospěla výuka podle individuálního studijního plánu? Výuka podle individuálního vzdělávacího plánu je určena pro mimořádně nadané studenty či pro studenty se speciálním vzdělávacími potřebami (zdravotní znevýhodnění či postižení). Pro mimořádně nadané studenty je výuka předmětu, který bezprostředně rozvíjí oblast mimořádného nadání žáka (jazyková, matematicko logická aj. druhy inteligence), rozšířena o předmět Konzultace vybraných problémů. V něm jsou mimořádně nadaným studentům zadávány náročnější úlohy a rozšiřováno učivo. Nad úkoly pak v rámci běžných hodin studenti pracují samostatně a v další konzultaci s vyučujícím diskutují řešení zadaných úloh a problémů. Mimořádně nadaným studentům je také upravován rozvrh tak, aby se mohli účastnit i pravidelných seminářů, které pro mimořádně nadané žáky připravují univerzity. Podmínkou udělení individuálního vzdělávacího plánu mimořádně nadaným žákům je doporučení pedagogicko psychologické poradny. Na základě vyjádření ošetřujícího lékaře či pedagogicko psychologické poradny umožňujeme vytváření mimořádných podmínek ve výuce či výuku podle individuálního vzdělávacího plánu také studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Žák tak může mít nejen úlevy v tělesné výchově, ve škole používat např. druhou sadu učebnic, získat prodloužený čas na písemné zkoušky, ale v odůvodněných případech může mít i upravený rozvrh tak, že nenavštěvuje pravidelně výuku, ale skládá pouze z jednotlivých předmětů zkoušky podle předem stanoveného rozpisu. Je samozřejmé, že takový způsob vzdělávání klade na žáka mimořádné nároky a je povolován pouze v opravdu výjimečných případech. Formulář žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu najdete na webových stránkách školy. Informační centrum pro mládež (ICM) Informační centrum pro mládež Prostějov nabízí své prostory a služby nejen žákům a studentům, ale také jejich rodičům, prarodičům a přátelům. Zdarma nabízí katalogizované informace z oblastí jako je vzdělávání, práce, volný čas, cestování, EU apod. Ve školní knihovně, která je součástí ICM, si můžete vypůjčit knížky z doporučené školní četby, ve studovně se začíst do časopisů, v příjemném prostředí připravovat svůj projekt, nebo si zakoupit občerstvení při čekání na odpolední spoj domů. Můžete u nás využít počítače, internet, multifunkční zařízení se skenerem, barevnou tiskárnou a kopírkou. K dispozici jsou vám kvalitní encyklopedie v knižní i elektronické podobě. Studenti u nás mohou zís- kat informace o brigádách, koupit si slevovou kartu ISIC (která je navíc mezinárodně uznávaným průkazem studenta). Nabízíme také poradenství při hledání zaměstnání nebo při řešení nepříznivých životních situací mladých lidí, profesní diagnostiku (testy COMDI) apod. Zájemcům ve věkovém rozmezí 15 až 30 let nabízíme ve spolupráci s ČNA Mládež poradenskou činnost ohledně programu Mládež v akci, který je financován z prostředků EU. ICM je do tohoto programu zapojeno mimo jiné tím, že u nás působí dobrovolníci ze zahraničí v rámci Evropské dobrovolné služby. Informační centrum pro mládež je otevřeno v pracovní dny od 7:15 do 7:50 hodin, od 10:20 do 10:40 hodin a od 13:00 do 18:00 hodin. ICM je určeno především pro vyhledávání a práci s informacemi, proto je do 16:00 hodin zakázáno hraní jakýchkoliv her, poté jsou dovoleny pouze hry, které nemají násilný charakter. Prázdninový provoz najdete na našich webových stránkách, stejně jako všechny novinky v nabídce našich služeb a informace o našich aktivitách. Na setkávání s vámi se těší pracovní tým ICM. Kateřina Opatrná 7

8 Na CMG se studenti mohou připravovat ke složení mezinárodních jazykových certifikátů, které jsou podmínkou pro studium v zahraničí a získání zaměstnání u mnoha firem. Při přijímacích zkouškách na vysoké školy mohou znamenat další cenné body do celkového součtu. Mezinárodní jazykové certifikáty mají šest jazykových úrovní. Nejnižší úroveň je A1 (Beginner) a potom A2(Elementary). O něco vyšší je B1(Lower Intermediate) a pak B2 (Upper Intermediate). Ještě vyšší je C1(Advanced) a nejvyšší C2(Very advanced), což je prakticky na úrovni rodilého mluvčího. Příprava ke složení certifikátů probíhá především v rámci volitelných či nepovinných ho- din konverzace v anglickém, německém či francouzském jazyce v posledních ročnících studia. Certifikát z anglického jazyka se skládá na Britské radě (poplatek Britské radě činí u nejobvyklejší certifikátu FCE úroveň B Kč), Goethově institutu (německý jazyk, 2.400Kč). Certifikát z francouzského jazyka, tzv. DELF junior, se skládá na Jazykové škole v Olomouci (poplatek Kč 1500,- pro úroveň B1 a Kč 1800,- pro úroveň B2). Kandidáti jazykových certifikátů jsou testováni ze čtyř jazykových dovedností: poslechu, mluvení, čtení a psaní. Tyto části zahrnují řadu úkolů, které hodnotí schopnost prakticky používat cizí jazyk v různých situacích a efektivně komunikovat v cizím jazyce. V případě neúspěchu se peníze nevracejí. Určitou nevýhodou je, že o výsledku zkoušky se studenti doví často s dvouměsíčním zpožděním (u certifikátů z Aj do 1 měsíce po složení zkoušky), protože testy se opravují v zahraničí. Student, který složí jazykový certifikát, je výborně připraven ke složení maturitní zkoušky. Škoda tuto příležitost nevyužít zvlášť, když škola úspěšným studentům na poplatek přispívá formou cílové odměny! Školní intranet Již tři roky fungují na adrese cmg.prostejov.cz/ intranet stránky školního intranetu. Jsou určené pro studenty i zaměstnance gymnázia, kteří mají do systému vlastní přístup. Intranet v současnosti nabízí tyto funkce: Pošta studenti a zaměstnanci mohou mezi sebou jednoduše komunikovat. Učitelé mají navíc k dispozici funkci odesílání zpráv celé třídě, což jim v případě hromadného sdělení značně urychluje práci. Poštu si lze nechat automaticky přeposílat na vlastní . Knihovna snadné vyhledávání titulů ve školní knihovně s možností zjištění jejich dostupnosti a nastavení upozornění. Pracovníci ICM, kteří mají knihovnu na starosti, tuto sekci rovněž využívají pro elektronické uskutečnění půjček a vrácení titulů. Mléko do škol nová sekce, ve které si mohou studenti objednat dotované výrobky z programu Mléko do škol. Chat k dispozici je chat pro jednotlivé třídy, i pro všechny osoby na intranetu. Zjištění stavu internetu studenti si mohou rychle ověřit, kolik přidělených megabytů již za aktuální měsíc na internetu prosurfovali a vyvarovat se tak jejich překročení. Programy ke stažení sekce s aktualizovanými verzemi námi doporučených programů, které by neměly chybět na žádném počítači. Zamluvení učeben systém pro učitele umožňující zamluvení učebny, pokud není obsazena řádným vyučováním. Hry obsahuje odpočinkovou logickou hru Hledání min s žebříčkem nejlepších hráčů. a další drobné funkce Celou aplikaci si jako škola vyvíjíme sami a je tak šitá na míru přímo našim potřebám. SVČ a ŠK Oáza Místo pro Vaše děti Chcete li, aby Vaše děti trávily svůj volný čas smysluplně a na bezpečném místě, využijte nabídky klubu Oáza. Klub se nachází v přízemí budovy gymnázia a je místem setkávání, relaxace, ale také aktivního odpočinku. Děti si zde mohou napsat úkoly, zahrát šipky, stolní fot- bal, či různé deskové hry (Citadela, Osadníci, Jungle speed, Carcassone, Abalone, Cink, ). K dispozici jsou také výtvarné potřeby, občerstvení a gauč s polštářky. Můžete využít i nabídky zájmových kroužků (florbal, francouzské divadlo, keramika, schola, kytarové kroužky, geocaching, lezení na umělé stěně, konverzace v cizích jazycích a další). Klub je otevřen každý všední den od 7.00 do hodin a jsou zde přítomni dva pedagogové. Na všechny se těší Jana a Martin Pro CMG vyrobila Computer Media s.r.o. 8

Informační listy Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově pro školní rok 2012/13

Informační listy Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově pro školní rok 2012/13 Informační listy Vážení rodiče, vítáme Vás a Vaše studenty na prahu nového školního roku. Přáli bychom si, aby to byl dobrý rok, ve kterém Vaše děti udělají další důležitý krok ke smysluplnému a zodpovědnému

Více

Informační listy Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově pro školní rok 2013 / 2014

Informační listy Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově pro školní rok 2013 / 2014 Informační listy Vážení rodiče, Vážení rodiče vítáme Vás a Vaše studenty na prahu nového školního roku. Přejeme si, aby to byl rok nových objevů pro studenty, rok dobrých zpráv pro jejich rodiče, rok smysluplné

Více

Informační listy Cyrilometodějského gymnázia Prostějov pro školní rok 2006 / 2007

Informační listy Cyrilometodějského gymnázia Prostějov pro školní rok 2006 / 2007 Informační listy Základní údaje o škole Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově, Komenského 17, 796 01 Prostějov Telefon: +420582302541 Fax:+420582302550 E-mailová adresa: cmg@cmg.prostejov.cz http://www.cmg.prostejov.cz

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I

W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I Program Bakalář je jednotný systém dat umožňující dokonalé využití všech údajů. Je v něm vedena kompletní administrace dat žáků a učitelů, klasifikace

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2015 2016 bude přijato nejvýše 60 žáků pátých

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky:

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky: Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, (dále jen zákon ), která pro vymezené

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Po otevření tohoto odkazu se musíte přihlásit pomocí přiděleného jména a hesla.

Po otevření tohoto odkazu se musíte přihlásit pomocí přiděleného jména a hesla. Vážení rodiče. Od nového školního roku se chystáme ve všech třídách vám zpřístupnit internetovou aplikaci, která vás bude informovat o řadě událostí ve škole. Bude to přehled docházky vašeho dítěte, přehled

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin Elektronická komunikace s rodiči a žáky Šestým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronickým zpracováním školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č. 364/2005 Sb.).

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 V Hradci Králové, 12. 11. 2012, č.j. 1652/2012 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Základní ovládací prvky elektronické žákovské knížky

Základní ovládací prvky elektronické žákovské knížky Základní ovládací prvky elektronické žákovské knížky Přihlášení do systému elektronické žákovské knížky Po zadání adresy skola.zsmasarykovysady.net:8080 (nebo kliknutím na odkaz z webových stránek školy)

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Sedmým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronicky školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č.

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno VNITŘNÍ ŘÁD STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU S M Ě R N I C E SVČ čís. 1/2012 I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní řád vychází ze zákona č. 561/2004

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu. Gymnaziální školní vzdělávací

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE Dobrý den, tento návod Vám má pomoci se zorientovat ve webové aplikaci Bakaláři ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA. Webová aplikace Bakaláři obsahuje: Osobní údaje žáka -

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4 www.skolahostivar.cz Maturitní zkouška školní rok 2010/2011 Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové

Více

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz IČO: 61386898

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice 2013 Popis programu Bakaláři Databázový systém Bakaláři je na škole v provozu již šestnáct

Více

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016)

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) Vážení rodiče, začal další školní rok a jménem všech učitelů a zaměstnanců železnorudské školy vám chci poděkovat za vaši podporu škole v minulém školním roce

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Po zobrazení stránek školy na adrese www.soustop.cz klikněte na záložku Bakaláři: Zobrazí se přihlašovací obrazovka do systému Bakaláři: Do přihlašovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386. www.spss-mel.cz

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386. www.spss-mel.cz Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 www.spss-mel.cz Obor studijní obor: 36-47-M/01 Stavebnictví zaměření: Pozemní stavitelství Stavitelství a architektonická tvorba Kontakty na

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

V Mostě dne 28. ledna 2014. Podkrušnohorské gymnázium, Most přijímací řízení pro školní rok 2014 / 2015

V Mostě dne 28. ledna 2014. Podkrušnohorské gymnázium, Most přijímací řízení pro školní rok 2014 / 2015 PODKRUŠNOHORSKÉ GYMNÁZIUM, MOST, příspěvková organizace pracoviště Most: Čs. armády 1530, 434 46 Most, tel. 476 441 974 gymmost@gymmost.cz http://www.gymmost.cz pracoviště Bílina: Břežánská 9, 418 34 Bílina,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016 30. 1. 2015, Praha Ředitelka školy tímto vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení. Pro přijetí do 1. a 3. ročníku šestiletého gymnázia (studijní obor 79-41-K/610, ŠVP dle pilotní verze RVP DG) jsou povinné

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více