Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011)"

Transkript

1 Patologicko anatomické oddělení Vančurova 1548, Kladno Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Obsah: 1. Úvod 1.1 Definice a zkratky 2. Základní informace o oddělní patologie 2.1 Statut a vedení oddělení 2.2 Zaměření činnosti oddělení patologie a jeho laboratoří 2.3 Organizace oddělení 2.4 Systém kontroly kvality, správná laboratorní praxe 3. Rozsah a popis služeb 3.1 Spektrum vyšetřovaného materiálu Bioptický materiál Cytologický materiál 3.2 Vyšetření prováděná v rutinním režimu 3.3 Vyšetření prováděny v urgentním režimu (STATIM, rychlá peroperační biopsie) 3.4 Základní barvící metody 4. Transport biologického materiálu 4.1 Požadavky na transport biologického materiálu 4.2 Transport materiálu pro vyšetření peroperačního vzorku 4.3 Transport cytologického materiálu 4.4 Doprava vzorků 5. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku 5.1 Povinné údaje na štítku transportní nádoby 5.2 Povinné údaje na žádance 6. Preanalytické procesy 6.1 Příjem bioptických a cytologických vzorků a vedení dokumentace 6.2 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky - neshoda Při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance Při nesprávné identifikaci biologického materiálu Při nereprezentativnosti materiálu 7. Postanalytické procesy 7.1 Vydávání výsledků 7.2 Sdělování výsledků telefonicky 7.3 Změny výsledků po jejich vydání 8. Autoptický provoz 8.1.Rozhodnutí o provedení pitvy 8.2 Příjem těl zemřelých a jejich transport 8.3 Požadavky na dodanou dokumentaci k zemřelému 8.4 Postup při příjmu těl zemřelých v autoptickém provozu a vedení dokumentace 8.5 Pitva 8.6 Vydávání výsledků pitev 8.7 Vydávání těl zemřelých 9. Související dokumenty file:///c:/downloads/patologie.htm 1/9

2 1. Úvod Dokument byl vypracován pro potřeby uživatelů služeb oddělení patologie ON Kladno a jeho laboratoří a jeho cílem je seznámit žadatele o laboratorní vyšetření s nabídkou našich služeb a poskytnout zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické fáze i vlastního laboratorního vyšetření, které jsou nutné pro docílení správného výsledku vyšetření a jeho vyhodnocení v léčebném procesu. Podle potřeb klinické a laboratorní praxe budou jednotlivé informace v této laboratorní příručce průběžně aktualizovány, vydání nové verze laboratorní příručky bude označeno v zápatí dokumentu. Laboratorní příručka je k dispozici v elektronické podobě na intranetu a webových stránkách Definice a zkratky PAO patologicko anatomické oddělení ON Kladno Oblastní nemocnice Kladno LIS laboratorní informační systém 2. Základní informace o oddělení patologie 2.1. Statut a vedení oddělení PAO je součástí laboratorního komplementu nestátního zdravotnického zařízení Oblastní nemocnice Kladno a.s. (dále ON Kladno) Primář oddělení: MUDr. Petra Beroušková tel.: Zástupce primáře: MUDr. Václav Hlava tel.: Vedoucí laborantka: Vladimíra Ďuricová Tel.: Sekretariát oddělení: Jitka Rojdlová Tel.: Fax: Zaměření činnosti oddělení patologie ON Kladno a jeho laboratoří Oddělení patologie zajišťuje autoptická, bioptická a negynekologická cytologická rutinní vyšetření biologického materiálu humánního původu v odbornostech 807, 823. Laboratoř je vedena v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální požadavky a požadavky odborné společnosti. Imunohistochemická a genetická vyšetření jsou realizována formou konzultační činnosti. Seznam konzultačních pracovišť: Bioptická laboratoř Plzeň, s.r.o. Ústavu patologie 1. LF UK a VFN Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2.LF a FN Motol 2.3 Organizace oddělení PAO je rozděleno na následující úseky : Příjem I příjem bioptického a nekroptického materiálu: z klinických a ambulantních pracovišť a pitevního traktu PAO zasílané tkáňové vzorky, části orgánů i celé orgány jsou zde tříděny, makroskopicky dokumentovány popisem a číslovány, přikrojeny, zakazetovány a zpracovány v autotechnikonu. Následně zality na zalévací lince do parafínových bloků zalévací parafinový systém TBS 88. Příjem II příjem cytologického materiálu: je zde prováděn příjem a číslování cytologického materiálu. Bioptická a nekroptická laboratoř I : barvení preparátů základním barvením hematoxylin-eosin, speciálními a impregnačními metodami, montování preparátů. Laboratoř je vybavena kryostatem pro zpracování rychlé peroperační biopsie, digestořemi, termostaty, lednicemi, skříněmi pro uskladnění reagencií, laboratorními stoly, laboratorní váhou. Bioptická laboratoř II krájírna: provádí krájení parafínových bloků a zhotovování histologických řezů. Laboratoř je vybavena sáňkovými mikrotomy, chladničkami a ploténkami k napínání parafínových řezů. file:///c:/downloads/patologie.htm 2/9

3 Cytologická laboratoř: cytodiagnostika je zaměřena na hodnocení buněčných populací získaných ze sekretu, ze stěru sliznic, z výpotku, z moči a z nejrůznějších tělních tekutin. Laboratoř je vybavena cytospinem. Pitevní trakt: zajišťuje provádění pitev zemřelých v ON Kladno a smluvních zařízeních k ověření příčiny úmrtí ve zdravotnickém zařízení a dále manipulaci s těly zemřelých. Administrativa: zajišťuje veškerou administrativní práci (zpracování žádanek, zpracování tištěné formy výsledků, archivaci, korespondenci, agendu zemřelých, agendu pro vykazování výkonů pro pojišťovny,) pomocí LIS PatPro a koordinační činnosti týkající se chodu PAO, jako např. spolupráce s oční bankou. Archivace: - tištěné výsledkové protokoly jsou archivovány nejméně 10 let na PAO - tkáňové bloky, histologické preparáty a preparáty negynekologických cytologií jsou uchovávány 10 let a poté likvidovány - zbytkový materiál z bioptických vzorků je skladován v prostorech pro zbytkový materiál v suterénu PAO a likviduje se po stanovení definitivní diagnózy ( viz. Provozní řád) 2.4 Systém kontroly kvality, správná laboratorní praxe Laboratoř uplatňuje zásady systému interní i externí kontroly kvality v laboratoři dle Směrnice o EHK PAO, Směrnice o IKK PAO Laboratoř je vedena v Registru klinických laboratoří NASKL. 3. Rozsah a popis služeb Pro dosažení co nejlepšího výsledku je nutné, aby klinik poskytl patologovi přesné informace o pacientovi a charakteru odebraného vzorku. Ve většině případů je dostačující uvést klinické údaje na žádanku, v nejasných případech je optimální telefonická komunikace patologa s klinikem Spektrum vyšetřovaného materiálu Bioptický materiál: Resekáty: žaludek, žlučník, appendix, tenké střevo, tlusté střevo, konečník, anální kanál, močový měchýř, ledviny, děloha+adnexa, chámovod, varlata, nadvarlata, prsní žláza, štítná žláza, lymfatické uzliny, slinná žláza, kostní materiál atd. Resekáty musí být odebrány tak, aby anatomické poměry byly jasně prokazatelné, případně řádně označené nejlépe stehy. Místa, na která chce klinik zvláště upozornit, označí stehem, ponechá vodič, či označí barevně. Standardně ihned po odběru resekát vložit do vhodné nádoby s širokým hrdlem a zalít dostatečným množstvím 10% neutrálního formaldehydu. U složitých případů doporučujeme individuální konzultaci případu s patologem. Diagnostické excize: kožní excize, prsní žláza, slinná žláza, synoviální tkáň, měkké tkáně atd. Kyretáže: cervikální kanál, dutina děložní atd. Endoskopický materiál: sliznice žaludku, duodena, tenké střevo, tlusté střevo, konečník, bronchiální sliznice, nosní sliznice, sliznice močového měchýře, tkáň prostaty, děložní stěny atd. Punkční biopsie: prsní žláza, prostata, játra, plíce, měkké tkáně atd. U menších vzorků je nutná okamžitá fixace materiálu, z důvodu jeho zaschnutí na vzduchu a znehodnocení. Doba fixace by neměla překročit 24 hodin. Čeho se vyvarovat: - zbytečně malý objem bioptického vzorku - mechanické zhmoždění tkáně nešetrnou manipulací - zpožděné dodání nativního vzorku na patologii - použití malého množství fixační tekutiny na velký objem tkáně - špatné označení vzorku stehy a jinými značkami určujícími topografii vzorku - zaslání různých topografických odběrů v jedné odběrové nádobce - absence předchozí domluvy s patologem při odběru pro speciální bioptická vyšetření Cytologický materiál (negynekologický) Vyšetření tělních tekutin a výplachů: pohrudniční výpotky, nitrobřišní výpotky, kloubní výpotek, mozkomíšní mok, obsah cyst, pseudocyst atd.. Tekutiny jsou zpracovávány jako nátěr, pomocí cytospinu, případně jako cytoblok, dle charakteru dodaného materiálu Tenkojehlové aspirační cytologie: prsní žláza, uzliny, slinná žláza, pankreas, játra, bronchiální punkce, cysty, synoviální tekutina, ložiska hmatná pod kůží nebo detekovaná znázorňovacími metodami atd.. Materiál je vystříknut v kapkách na podložní skla a je zhotoven jako nátěr. Miniaturní částky tkáně jsou fixovány ve formolu a zpracovány jako cytoblok. file:///c:/downloads/patologie.htm 3/9

4 Kartáčové stěry: např. bronchiální sliznice, mimojaterní žlučové cesty, žaludek. Čeho se vyvarovat: - tlustých nátěrů - zaschnutí vzorku před provedením nátěru - slepení skel - nedoporučujeme proplach jehly ani stříkačky - nešetrné manipulaci se vzorky 3.2 Vyšetření prováděná v rutinním režimu - bioptická vyšetření prováděná standardními i speciálními histologickými metodami - provádění pitev a následné zpracování autoptické tkáně standardními i speciálními histologickými metodami - cytologická vyšetření z nativních materiálů nebo již zhotovených nátěrů 3.3 Vyšetření prováděná v urgentním režimu (STATIM, rychlá peroperační biopsie) - STATIM - materiál označený jako STATIM má vždy přednost ve zpracování před ostatním materiálem. - rychlá peroperační biopsie - vždy po telefonické domluvě, v průběhu operace, kdy lékař potřebuje důkaz o změnách histologické stavby tkáně nebo orgánu. Časový interval od příjmu do zhotovení preparátu je minut. Odečtení může trvat až 20 minut. Telefonicky je sdělen výsledek na číslo uvedené na žádance. 3.4 Základní barvící metody Základní histologické barvící metody SOPV011 Barvení histologických řezů hematoxyl, SOPV018 Barvení histologických řezů Harris Speciální barvící histochemické metody Svalovina, vazivo SOPV003 Barvení histologických řezů modrým Elastika SOPV005 Barvení resorcin-fuchsin Polysacharidy SOPV010 Barvení Schiffovým reagens (PAS), SOPV008 Barvení polysacharidů (alciánová modř Hlen SOPV006 Barvení hlenu mucikarmínem Gram na bakterie. SOPV 002 Barvení bakterií podle Grama Barvení mykobakterií podle Ziehl-Neelsena. SOPV001 Průkaz mykobakteria podle Ziehl-Neel Amyloid. SOPV013 Barvení amyloidu Železo SOPV015 Barvení železa podle Perlse Fibrin. SOPV 019 Barvení fibrinu dle Malloryho Giemsa Romanowski SOPV 004 Barvení tkáně Giemsou Romanowski SOPV016 Barvení nátěrů Giemsou Romanowsk Glykogen SOPV0017 Barvení glykogenu Impregnační metody SOPV007 Impregnace Helicobacter pylori Retikulární vlákna. SOPV012 Barvení histologických řezů dle Gömör Vápník. SOPV 020 Impregnace vápníku dle Kossy Melanin SOPV009 Impregnace melanimu podle Massona, SOPV014 Barvení podle Bodiana Plísně SOPV 022 Impregnace plísní Neurosekreční granula u karcinoidu dle Grimelia SOPV 021 Impregnace karcinoidu dle Grimelia 4. Transport biologického materiálu 4.1.Požadavky na transport bioptického materiálu Materiál musí být ihned po odběru vložen do fixační tekutiny tak, aby tekutina měla k materiálu přístup ze všech stran. Před transportem a při něm je materiál ve fixačním roztoku přechováván při pokojové teplotě. Doba fixace by neměla překročit 24 hodin. Materiál je do laboratoře transportován ve fixační tekutině - 10% neutrální formaldehyd. Tuto fixační tekutinu je třeba uchovávat ve tmě nebo ve tmavší lahvi. Plastová nebo skleněná transportní nádoba s úzkým hrdlem je nevhodná zvláště pro objemnější biologický materiál, který fixací ztuhne, ztratí pružnost a nelze ho z nádoby vyjmout. Každá transportní nádoba s biologickým materiálem musí být opatřena identifikačním štítkem. Ke každému biologickému materiálu musí být dodán Požadavkový list (žádanka) ve dvou vyhotoveních Transport materiálu pro vyšetření rychlého peroperačního vzorku Rychlé peroperační vyšetření je nutno žádat před zasláním vzorku biologického materiálu na telefonním čísle nebo Nefixovaný biologický materiál je předán do bioptické laboratoře v uzavřené transportní nádobě bez fixační tekutiny (nativní), v odběrové nádobce označené identifikačním štítkem. Ke každému biologickému materiálu musí být dodán Požadavkový list (žádanka) ve dvou vyhotoveních. Na žádance je třeba zřetelně vyznačit telefonní číslo, na které má být výsledek file:///c:/downloads/patologie.htm 4/9

5 sdělen požadujícímu lékaři Transport cytologického materiálu Tělní tekutiny požadujeme dodat ihned po odběru, pokud toto není možno doporučujeme tělní tekutinu fixovat Bouinovou tekutinou. Doba fixace by neměla překročit 24 hodin. Hotové nátěry je nutné fixovat zaschnutím na vzduchu a následně zaslat v kontejneru pro přepravu sklíček, musí být označeny jménem a rodným číslem pacienta. 4.4 Doprava vzorků Zajištění svozu vzorků biologického materiálu: materiál z areálu ON Kladno je realizován sanitáři podle aktuálního rozvrhu ordinací a operačních plánů jednotlivých oddělení. Dopravu vzorků od smluvních žadatelů zajišťuje pracoviště žadatele. Příjem bioptického a cytologického biologického materiálu: pondělí až pátek od 6:30 do 14:00 hodin Příjem peroperačních biopsií: pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hodin 5. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku 5.1 Povinné údaje na štítku transportní nádoby - jméno a příjmení pacienta - rodné číslo (číslo pojištěnce) nebo datum narození event. náhradní rodné číslo - název oddělení požadujícího vyšetření - identifikace biologického materiálu 5.2. Povinné údaje na žádance - jméno a příjmení pacienta - rodné číslo (číslo pojištěnce) nebo datum narození event. náhradní rodné číslo - adresa místa pobytu vyšetřované osoby v ČR - zdravotní pojišťovna pacienta - identifikační číslo zdravotnického pracoviště - klinická (hlavní) diagnóza popřípadě (vedlejší) diagnózy pacienta - jméno a příjmení lékaře požadujícího vyšetření: čitelně vypsat rukou nebo otisknout jmenovku lékaře + vždy podpis lékaře - razítko oddělení (nebo zdravotnického zařízení) žadatele - identifikace biologického materiálu - požadovaný druh vyšetření - další důležitá sdělení pro laboratoř (délky trvání a průběh onemocnění, lokalizace, předchozí léčba atd.) - datum a čas odběru primárního vzorku 6. Preanalytické procesy 6.1. Příjem bioptických a cytologických vzorků a vedení dokumentace Příjem vzorků na PAO probíhá na základě dodané řádně vyplněné žádanky a nádobky se vzorkem a začíná kontrolou úplnosti a shody údajů na žádance a odběrové nádobce a kontrolou kvality dodaného materiálu viz. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky neshoda. Následuje přiřazení identifikačního laboratorního čísla, shodně na průvodní list a odběrovou nádobu a kazetku. Přikrojená tkáň se vloží do označené biokazetky, zbylá tkáň se vrátí do odběrové nádoby, na žádanku laborantka označí počet excizí a počet biokazetek, následuje selekce požadovaných vyšetření na rutinní, speciální a statimové. V případě nezpracování celého vzorku se zbylý biologický materiál uchovává v původní nádobě v odvětratelné místnosti do stanovení definitivní diagnózy. V případě cytologického materiálu jsou vzorky rovněž označeny identifikačním číslem, stejným číslem jsou označeny všechny již hotově dodané nebo zhotovované preparáty, případně cytobloky a zaevidované vzorky jsou okamžitě zpracovávány. Zbylý materiál je uchován v chladničce do stanovení definitivní diagnózy, poté je zlikvidován (viz. Ř-PAO Provozní řád). Materiál je denně pod přidělenými identifikačními čísly evidován v LIS v kanceláři oddělení. Originály žádanek s doplněnou diagnózou se uchovávají v archivu PAO po dobu 10ti let. Všichni pracovníci přicházející do kontaktu s údaji vyšetřovaných pacientů jsou vázáni povinnou mlčenlivostí (viz. náplň práce). 6.2 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky - neshoda Při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál na PAO upraví pro skladování (fixace) je-li to z hlediska typu materiálu a požadavku možné. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace pacienta, laboratoř tentýž den kontaktuje odesílající oddělení a požaduje dodání nové žádanky s úplnou identifikací. V případě dosažitelnosti odesílajícího subjektu se laboratoř u biologického materiálu pokusí file:///c:/downloads/patologie.htm 5/9

6 doplnit chybějící identifikační údaje na žádance, na základě telefonického kontaktu. Vzhledem k závažnosti záměny s možnými fatálními následky musí se i neúplné údaje na žádance a nádobce s biologickým materiálem shodovat. Pracovník, který zjistí neshodu, ji oznámí vedoucímu laboratoře a provede záznam do stávající žádanky, neshodu zaznamená do F-PAO-024 Deník řešení neshod a pokud je to možné telefonicky vyžádá nápravu Při nesprávné identifikaci biologického materiálu Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se tento nepřijme. Vrátí se zpět na oddělení, kde dojde k odstranění zjištěných nedostatků. Jedná se zejména o následující případy: - nepřítomnost identifikačního štítku na transportní nádobě - zcela nečitelné označení transportní nádoby Pracovník, který zjistí neshodu, ji oznámí vedoucímu laboratoře a provede záznam do stávající žádanky, neshodu zaznamená do F-PAO-024 Deník řešení neshod a pokud je to možné telefonicky vyžádá nápravu Při nereprezentativnosti materiálu V případě, kdy při příjmu zjistí laborantka, že dodaný vzorek je např. v nevhodné nádobě, špatně fixovaný (nedostatečné množství fixační tekutiny), autolyzovaný. Laboratoř nemůže nezaručit validní výsledek vyšetření. Pracovník, který zjistí neshodu, ji oznámí vedoucímu laboratoře a provede záznam do stávající žádanky, neshodu zaznamená do F-PAO-024 Deník řešení neshod a pokud je to možné telefonicky vyžádá nápravu. 7. Postanalytické procesy 7.1 Vydávání výsledků - žadatelé z klinických pracovišť ON Kladno a externí žadatelé získají výsledky z distribuce přes podatelnu ON v tištěné podobě a to buď sjednaným rozvozem nebo distribucí České pošty - vydání výsledku v tištěné podobě jinému lékaři než žadateli (např. jinému odbornému lékaři nebo ošetřujícímu lékaři) je možné na základě písemné žádosti zaslané na PAO, v rámci ON Kladno a spolupracujících pracovišť po telefonické domluvě - výsledky pro onkologický registr jsou zasílány 1x týdně v tištěné podobě Výsledek bioptického a cytologického vyšetření je zapsán a vytištěn LIS a obsahuje: - identifikaci vyšetřujícího pracoviště - identifikaci požadujícího pracoviště (žadatele) - identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny) - datum odběru, datum příjmu na PAO a datum vyřešení - nález (identifikační číslo vzorku, nález, závěr) - vykázané kódy pro pojišťovnu - jméno a podpis vyhodnocujícího patologa Všechny výsledky jsou dostupné pouze v vytištěné podobě a jsou standardně distribuovány. Uvolňování a tisk výsledků je prováděn každý všední den. Distribuci výsledků provádí sekretariát PAO 7.2 Sdělování výsledků telefonicky - výsledky jsou telefonicky sdělovány v kanceláři oddělení pouze požadujícím pracovištím - telefonické dotazy kliniků řeší lékař patolog, který stanovil histologickou diagnózu - telefonické dotazy od jiných osob než je požadující klinik nejsou zodpovídány - rychlá peroperační vyšetření jsou telefonicky sdělována vždy, záznam provede patolog na bioptickou žádanku, zaznamená komu výsledek sdělil, čas a datum sdělení - STATIM bioptické a cytologické nálezy sdělí lékař patolog telefonicky lékaři žadateli na klinické pracoviště - sděluje-li lékař PAO výsledek STATIM vyšetření a peroperačních vyšetření telefonicky, hovor ukončí teprve poté, když si je jist, že lékař, kterému výsledek sdělil, sdělení patologa v plném rozsahu porozuměl. - veškerá telefonická sdělení výsledku jsou evidována v LIS PatPro, je zaznamenán datum a čas sdělení, komu byl výsledek sdělen a kdo výsledek sdělil - požaduje-li lékař po patologovi předběžný výsledek (tzv. pracovní diagnózu) která nemusí korelovat s definitivní diagnózou, je mu zaslán výsledek označený jako předběžný. 7.3 Změny výsledků po jejich vydání Pokud je výsledková zpráva změněna, musí být uveden datum a jméno osoby, která změnu provedla. Ve výsledkové zprávě je toto označeno jako revize, původní záznam musí být uložen a změny přidány editačním postupem. Tuto změnu ohlásí patolog nebo pověřený pracovník oddělení patologie na oddělení žadatele. Přes veškeré opatření nelze však zcela vyloučit vznik nahodilých chyb a omylů jako například k zapsání nálezu do file:///c:/downloads/patologie.htm 6/9

7 nálezu jiného pacienta pod jiné identifikační číslo. 8. Autoptický provoz Pitvy zemřelých se na PAO provádějí k ověření hlavního onemocnění, komplikací, které vedly k úmrtí, bezprostřední příčiny úmrtí a vedlejších méně významných nálezů u osob zemřelých ve zdravotnickém zařízení. Dále podává informace o rozsahu patologických změn, informuje o adekvátnosti terapie, registruje změny, které nebyly diagnostikovány. Diagnostické výsledky jsou formulovány na základě makroskopického nálezu, na základě histologického vyšetření a dalších laboratorních vyšetření. Za odbornou úroveň odpovídá primář oddělení, za technický provoz odpovídá vedoucí laborantka (s pověřeným sanitářem). Pitvu indikuje klinik, provádí kvalifikovaný patolog. Pitva je pravidelně prováděna v dopoledních hodinách 6 24 hodin od úmrtí, nejdříve muže být provedena po 2 hodinách od klinické diagnózy smrti. Celý proces probíhá za maximálního dodržování pravidel etického zacházení se zemřelými. 8.1 Rozhodnutí o provedení pitvy Zdravotní pitva - provádí se na základě rozhodnutí lékaře a to v případech, kdy by mohla být přínosem pro medicínu a být nápomocná pro další pacienty. - rozhodnutí o provedení pitvy vyplývá ze zákonné povinnosti provést pitvu osoby zemřelé ve zdravotnickém zařízení (Vyhláška č.19/1988 Sb. o postupu při úmrtí a pohřebnictví) - z rozhodnutí ošetřujícího (ohledajícího) lékaře, který je uveden v Listu o prohlídce mrtvého - u zemřelého s podezřením na diagnózu pravděpodobné prionové choroby, neurodegenerativního onemocnění nejasné etiologie je pitva povinná bez výjimky a provádí se výlučně v Národní referenční laboratoři prionových chorob (NRL), Oddělení patologie a molekulání medicíny Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. 8.2 Příjem těl zemřelých a jejich transport Těla zemřelých k provedení zdravotní pitvy jsou svážena sanitáři oddělení patologie při úmrtí v ON Kladno a při úmrtí v jiných zdravotnických zařízeních transport těla zajišťuje pohřební služba. Transport těl zemřelých v ON Kladno je realizován k tomu určenými vozidly v nepřetržitém provozu. Tělo zemřelého přebírá sanitář PAO. Těla zemřelých jsou uložena na PAO v chladících boxech. Je nepřípustné, aby s těly zemřelých v prostorách PAO manipulovaly cizí osoby. 8.3 Požadavky na dodanou dokumentaci k zemřelému S každým tělem zemřelého musí být dodán řádně vyplněný List o prohlídce mrtvého ve třech provedeních a Průvodní list ke klinické pitvě (podrobná lékařská zpráva o průběhu hospitalizace a onemocnění). Dokumentace k zemřelému musí být dodána spolu s tělem zemřelého. List o prohlídce mrtvého musí obsahovat: - jméno a příjmení zemřelého - datum narození - rodné číslo - pohlaví - místo (oddělení), datum a hodina úmrtí - zaměstnání - stav - bydliště - rodiče (otec, matka) - příčinu úmrtí a popis onemocnění, pro které se pacient léčil a které vedlo k úmrtí - kódy MKN - vyznačený požadavek pitvy - označení případných nesnímatelných předmětů z drahých kovů - razítko a podpis lékaře, který prováděl prohlídku zemřelého na oddělení - razítko a podpis ošetřujícího lékaře Průvodní list k pitvě zemřelého musí obsahovat : - jméno a příjmení zemřelého - rodné číslo - pojišťovnu - datum přijetí do zdravotnického zařízení - datum a hodinu úmrtí - číslo chorobopisu - oddělení, kde pacient zemřel - laboratorní výsledky a výsledky zobrazovacích metod - předchozí operace a terapie Průvodní list k pitvě vypisuje ošetřující lékař a popisuje v něm klinickou diagnózu, průběh hospitalizace a další důležité informace. 8.4 Postup při příjmu těl zemřelých v autoptickém provozu a vedení dokumentace file:///c:/downloads/patologie.htm 7/9

8 Tělo zemřelého přebírá sanitář PAO. Kontroluje: - označení těla identifikačním náramkem (metodický pokyn ON Kladno č. 006) - identitu zemřelého s listem o prohlídce mrtvého - počet listů (originál + 2 kopie) o Prohlídce mrtvého a průvodní list k pitvě Vyplnění Listu o prohlídce mrtvého se řídí metodikou ÚZIS ČR 2006 dostupnou na webových stránkách: Bez této dokumentace nelze zemřelého převzít. - cennosti snímatelné ozdoby (metodický pokyn ON Kladno č. 007). Jakékoliv nesrovnalosti zapíše do evidenční knihy zemřelých a neprodleně ohlásí primáři PAO. Do evidenční knihy zemřelých zapíše: a) jméno a příjmení zemřelého a rok narození b) oddělení, kde došlo k úmrtí c) den a hodinu úmrtí d) den a hodinu příjmu na PAO e) snímatelné ozdoby Tělo zemřelého je ihned po převzetí uloženo do chladícího boxu, označeného jménem zemřelého a rokem narození. Evidence zemřelých je prováděna každodenně v kanceláři PAO v Knize zemřelých a zároveň v LIS. Osobní údaje zemřelých jsou uchovávány tak, aby nebyly dostupné jiným osobám, než pracovníkům, kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí (viz.náplň práce). 8.5 Pitva Pitvu zemřelého provádí lékař patolog standardním způsobem zevním ohledáním, prohlídkou tělních dutin, pitvou jednotlivých orgánů, jejich změřením, zvážením, popisem, odběrem vzorků pro histologické vyšetření. Pitevna je vybavena pitevními stoly a dalším speciálním vybavením (k uložení nástrojů, fixačních tekutin, odběrových nádob na tkáňové vzorky, tělní tekutiny atd.). Manipulaci s tělem zemřelého, přípravné a pomocné práce provádí autoptičtí sanitáři. Pitvu orgánových komplexů provádí patolog, jenž je po provedení pitvy nadiktuje administrativní pracovnici do počítače. Kliničtí lékaři jsou vždy zváni k pitvě. Odběr tkáně k histologickému vyšetření zajišťuje a za označení odebraného materiálu odpovídá pitvající lékař, spektrum odebraných vzorků tkání volí dle složitosti případu, minimálně však zajistí vzorky všech chorobně změněných orgánů. K fixaci a skladování se používají plastové nádoby různých velikostí, jako fixační tekutina se používá 10% neutrální formaldehyd. Odebraný materiál se skladuje ve speciální místnosti v suterénu PAO, a to nejméně do doby uzavření pitevního protokolu. 8.6 Vydávání výsledků pitev Výsledek nekroptického vyšetření je zapsán a vytištěn LIS a obsahuje: - identifikaci vyšetřujícího pracoviště - identifikaci požadujícího pracoviště (žadatele) - identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny) - datum úmrtí, datum příjmu na PAO a datum vyřešení - pitevní diagnózu - vykázané kódy pro pojišťovnu - jméno a podpis vyhodnocujícího patologa Pitevní protokoly jsou dostupné pouze v vytištěné podobě a jsou standardně distribuovány. Uvolňování a tisk protokolů je prováděn každý všední den. Distribuci výsledků provádí sekretariát PAO - kopie části Pitevního protokolu s anatomickou diagnózou a výsledkem histologického vyšetření jsou zaslány v listinné podobě na oddělení, kde došlo k úmrtí. - na základně písemné žádosti je kopie části pitevního protokolu s anatomickou diagnózou zaslána obvodnímu lékaři - pozůstalí, kteří žádají vydání kopie části pitevního protokolu s anatomickou diagnózou případně celý protokol je tento v plném rozsahu poskytnut, na žádost pozůstalých je možné přeložení anatomické diagnózy z latinského do českého jazyka, po uhrazení poplatku v pokladně ON Kladno. Ceník je k dispozici jak na PAO tak na webových stránkách ON Kladno. 8.7 Vydávání těl zemřelých Pohřební službě vydává těla zemřelých pitevní sanitář po předložení potvrzení o sjednání pohřbu od zadavatele. V případě sociálního pohřbu potvrzení magistrátu nebo obce s rozšířenou působností o zřízení pohřbu. Za těchto předpokladů: a) po provedení pitvy file:///c:/downloads/patologie.htm 8/9

9 b) od provedení pitvy bylo upuštěno c) pitva nebyla indikována Do evidenční knihy těl zemřelých je proveden zápis o: a) den a hodina předání těla zemřelého b) název pohřební služby, které bylo tělo předáno c) jméno a podpis pracovníka pohřební služby, který tělo zemřelého převzal 9. Související dokumenty Ceník výkonů pro přímou platbu - dostupný na webových stránkách: MP006 Označení těla identifikačním náramkem - dostupný na intranetu ON Kladno a v tištěné podobě MP007 Nakládání s cennostmi v nemocnici - dostupný na intranetu ON Kladno a v tištěné podobě file:///c:/downloads/patologie.htm 9/9

Oddělení patologické anatomie

Oddělení patologické anatomie Vančurova 1548, 272 59 Kladno Tel.: 312 606 111 IČO 27256537 Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 1 Obsah LP A-01 Předmluva...

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Obsah A Předmluva B Informace o oddělení B1.1 Identifikace laboratoře B1.2 Telefonní kontakty B 2 Základní informace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Patologickoanatomické oddělení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Alena Konečná Číslo výtisku: Počet příloh: 0 Schválil: MUDr. Iva Horáková Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: 1.1.2015 Strana č./stran 1/14 Obsah

Více

vedoucí laboratoře : prim.mudr.pavel Noll noll@nemck.cz tel. 380 761 213 vedoucí laborantka: Andrea Jurná jurna@nemck.cz tel.

vedoucí laboratoře : prim.mudr.pavel Noll noll@nemck.cz tel. 380 761 213 vedoucí laborantka: Andrea Jurná jurna@nemck.cz tel. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s. Adresa: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov IČO : 260 951 49 VYPRACOVALA : Andrea Jurná SCHVÁLIL : prim. MUDr. Pavel Noll Kontakty

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah Počet stran: 9 Verze č.: 1 Výtisk č.: Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014 Schválil MUDr. Vadim Stolnyi 18.12.2014 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI... 2 2.1 Úroveň

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř MDgK- plus Stránka 1 z 9 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI 3 2.1. Základní informace o laboratoři...3 2.2. Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb...

Více

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení.

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení. Pitvy odd.patologie NT_OSM_PAT_23 Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od : 01.04. 2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc MUDr. Josef Kult Prim.Mudr.Josef Kult Před použitím

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ústav patologie Studničkova 2, 128 00 Praha 2 SM-PAT 07 Strana 1 z 13 Příručka pro odběr Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Pojmy a zkratky... 2 3.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko - anatomické oddělení L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko-anatomické oddělení Oblastní nemocnice Příbram a.s. U nemocnice 84, 261 26 Příbram I Identifikace: PATPB/LP/2010-12-01

Více

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS 613 00 Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO 15189 Datum vydání: 10.5.2012 Datum ú innosti: 10.5.2012 Zru

Více

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah Obsah Úvod... 3 1. Účel... 4 2. Oblast platnosti... 4 3. Použité zkratky a pojmy... 4 3.1. Zkratky... 4 3.2. Základní pojmy... 4 4. Popis problematiky... 5 4.1. Informace o laboratoři... 5 4.1.1. Identifikace

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15 Obsah OBSAH... 2 ČÁST A... 4 ÚVOD... 4 A1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 A2. ÚČEL... 4 A3. OBLAST PLATNOSTI... 4 A4. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY... 4 ČÁST B... 5 IDENTIFIKACE LABORATOŘE A SPEKTRUM POSKYTOVANÝCH

Více

LP-OKP Laboratorní příručka OKP

LP-OKP Laboratorní příručka OKP Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Výtisk č. 1 Verze č. 05 Nahrazuje verzi: 04 Platnost od: 17.8. 2015 Zpracoval: Anna Schmidtová, ZK Datum:

Více

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků:

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků: PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov

Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov Laboratorní příručka Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov 1. vydání 1.6.2013 Revize 1x ročně Strana 1 (celkem 17) Schválil: Doc.MUDr. Alena Chlumská, CSC. Předmluva Vážené kolegyně, vážení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BLP01/PAT LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Termín vydání: srpen 2015 Zhotovil: Vedoucí laborant Mgr. Lucie Kurfűrstová Platnost: 3. 8. 2015 Oponoval: Primář oddělení Manažer laboratoří prim. MUDr. Vlasta Faltýnková

Více

Laboratorní příručka oddělení patologie. Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Laboratorní příručka oddělení patologie. Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Laboratorní příručka oddělení patologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou duševním vlastnictvím Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Dokument ani žádná

Více

Laboratorní příručka patologického oddělení

Laboratorní příručka patologického oddělení Vydání č. 3 - strana 1 ze 18 Panochova nemocnice Turnov s.r.o. Směrnice SME_2012_002 Laboratorní příručka patologického oddělení Směrnici vypracoval MUDr. Radek Matlach Odborný garant směrnice MUDr. Radmila

Více

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie strana 1 (celkem mimo ONN a.s je zakázáno. Obsah 1. Úvod... 3 2. Použité zkratky a pojmy...

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze J Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: J Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Zpracoval (i) Prim.MUDr.Vítková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SMĚRNICE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: MUDr.Richard DOMÍN, kontrolor kvality Schválil: Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D., primář LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 9.0 Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Více

Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie

Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie Strana 1 z 20 Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie Zpracoval: Blanka Véghová Manager kvality Účinnost dokumentu od: 28.11.2014 Garant: Doc.MUDr.Pavel Dundr, Ph.D. První

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu na PAO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty Rozdělovník Funkce

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 4 Počet stran: 14 P 02 Laboratorní příručka Poslední revize dne 28. 7. 2015 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Jiří Voženílek MUDr. Jiří Voženílek Podpis Datum 28.7.2015 28.7.2015 P

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze K Účinnost dokumentu od: 13.6.2016 Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: K Zpracoval Prim.MUDr.Vítková Jana Polívková

Více

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ústavu patologie FNO Účinnost: 1. února 2010 Schválil: MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. přednosta Ústavu patologie

Více

PATKV/LP/2015 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATKV/LP/2015 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: PATKV/LP/2015 Počet stran: 12 Počet příloh: 0 Verze: 6 Datum tisku:22.07.2015 Platnost od: 22.07.2015

Více

2.4.2. Laboratoře. 2.4.3. Pitevní trakt

2.4.2. Laboratoře. 2.4.3. Pitevní trakt Patologickoanatomické oddělení Václavská 570 537 27 Chrudim Laboratorní příručka pro odběr primárních vzorků Platné od: 1.1.2012 Verze: 2 1. Úvod Tato laboratorní příručka je vydána Patologicko-anatomickým

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1. manažer kvality elektronicky -

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny:

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 1.10.2014 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

Laboratorní příručka Biocytolab s.r.o. Obsah Úvod...4 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Informace o laboratoři...5

Laboratorní příručka Biocytolab s.r.o. Obsah Úvod...4 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Informace o laboratoři...5 LP Strana: 1 /19 Vypracoval: Bc. Jana Vrátná Schválil: MUDr. Vladimír Hořava Platnost od: Datum a podpis: Datum a podpis: 1.6.2015 Obsah 0 Úvod...4 1 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Zkratky a pojmy...5

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOS

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOS L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A B I O S w w w. m e d i e k o s l a b o r. c z LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOS Typ dokumentace: Řízená dokumentace II. vrstvy Verze: 01 Autor: Mgr. Hana Slobodianová Schválil

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř Cytohisto Břeclav, Bří. Mrštíků 3065, PSČ 690 02. Výtisk č.: 01. Počet stran: 20. Počet příloh: 0.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř Cytohisto Břeclav, Bří. Mrštíků 3065, PSČ 690 02. Výtisk č.: 01. Počet stran: 20. Počet příloh: 0. Břeclav, Bří. Mrštíků 3065, PSČ 690 02 Výtisk č.: 01 Počet stran: 20 Počet příloh: 0 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Datum vydání: 9.1.2015 Datum účinnosti: 9.1.2015 Zpracoval Schválil Jméno RNDr. Blanka Tesaříková

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie Fakultní nemocnic e Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 15.4.2011 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL

Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL Vydání: 2. Počet stran: 17 Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu klinické a molekulární patologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Danuše

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 04 Platnost: 01.03.2013 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký Datum: 01.03.2013 Podpis:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE Podklady pro spolupráci mezi oddělením patologie a klinickými pracovišti INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE ODDĚLENÍ PATOLOGIE NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC a. s. VERZE 1.2 ZPRACOVALA: Dagmar Simonidesová

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Typ dokumentace: Veřejná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 22. 12. 2014 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Tabulka změn a revizí

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Tabulka změn a revizí Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Důvěrnost: Důvěrná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 1. 4. 2013 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír Benčík

Více

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka LP platnost od 1.9.2013 strana 1 (celkem 22) Obsah 1. Úvod... 3 2. Použité zkratky a pojmy... 3 2.1. Zkratky... 3 2.2. Základní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vydání: 3. Počet stran: 22 Datum vydání: 16.4.2015 Platné od: 16.4.2015 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1 Místnost č. 605 MUDr. Jan Nožička,Ph.D. Název dokumentu: s platností od 16.

Více

Laboratorní příručka Ústav patologie FNO

Laboratorní příručka Ústav patologie FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba Ústav patologie FNO Evid. značka: PL-ÚP Identifikace: Identifikace výtisku: Nahrazuje: 05 Revize číslo: 06 účinnost od: 01.09.2015

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 2 Počet stran: 15 Datum vydání: 3.4.2013 Revize LP Datum revize Jméno a podpis Datum revize Jméno a podpis Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU DRUHY BIOPTICKÝCH ODBĚRŮ

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU DRUHY BIOPTICKÝCH ODBĚRŮ 1 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU DRUHY BIOPTICKÝCH ODBĚRŮ a) Diagnostické bioptické odběry. Operační výkon nebo endoskopický odběr je indikován pro bioptické vyšetření. Cílem chirurgického

Více

ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. LF UK a FN HK

ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. LF UK a FN HK LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ LF UK a FN HK Vypracoval H. Jindrová Jméno a příjmení, funkce Přezkoumal MUDr. M. Šafr Schválil MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Platnost od: 1.6.2013 Podpis Datum

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 05 Platnost: 02.03.2015 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký, Bc. Renáta Hřibová Datum:

Více

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie 1. Základní informace o laboratoři Identifikace laboratoře a důležité údaje 1. Název laboratoře: Oddělení patologické anatomie Vsetínské nemocnice a.s.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o.

Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Název vyšetření: Cervikovaginální histologické vyšetření a diagnostika PAP Metoda slouží k záchytu prekanceróz a malignity

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 3 Počet stran: 15 Datum vydání: 10.4.2015 Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Zkontroloval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Výtisk

Více

Laboratorní příručka oddělení patologické anatomie LP 01-0445/12

Laboratorní příručka oddělení patologické anatomie LP 01-0445/12 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení patologické anatomie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 20. 7. 2012 Nahrazuje: Laboratorní příručka oddělení patologické anatomie ze dne 1. 12. 2010 Funkce Jméno

Více

Laboratorní manuál pro uživatele služeb laboratoří Ústavu patologie

Laboratorní manuál pro uživatele služeb laboratoří Ústavu patologie Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ústav patologie Studničkova 2, 128 00 Praha 2 Strana 1 z 38 Laboratorní manuál Zpracoval: Odb.as. Ing. Daniel Tvrdík, Ph.D. manažer jakosti Garant: Odb.as. Ing. Daniel

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků BIOLAB Praha Výtisk číslo: Vydání: 2 Počet stran: 9 Příručka pro odběr primárních vzorků Nabývá účinnosti dne 1.1.2010 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Markéta Trnková MUDr. Markéta Trnková Podpis Datum

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ

PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Fingerlandův ústav patologie FN HK PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Číslo předpisu LP Verze č. 8 Výtisk č. 1 Tímto předpisem se ruší PpOPV verze 7 z 1.3.2014 Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis Autor

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S T A N D A R D N Í O P E R AČNÍ POSTUP S O P _10000_05 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Úroveň dokumentu: IV Datum vydání: 01.06.2011 Datum účinnosti: 01.06.2011

Více

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Telefon: 543 183 295 KVALIFIKAČNÍ KURZY AKREDITOVANÉ MZČR Akreditovaný kvalifikační kurz pro obory: - Všeobecný sanitář - Sanitář pro operační sál - Sanitář pro

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení patologicko-anatomické Vypracovala Marcela Mášková Schválil MUDr. Pavel Holan Akreditováno Spojenou akreditační komisí, o.p.s. audit I NASKL Stránka 1 z 27 1 Obsah 1 Obsah...

Více

Patologické oddělení SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a. s. Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy. Laboratorní příručka

Patologické oddělení SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a. s. Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy. Laboratorní příručka Patologické oddělení SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a. s. Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy Verze: 02 Fáze: užívání Platnost od: 1.9.2013 Počet stran: 13 Laboratorní příručka LP/PAO/09-13 Proces: IIl. PLP Důležitost

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Telefon: 543 183 295 KVALIFIKAČNÍ KURZY AKREDITOVANÉ MZČR Garant: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 9l Brno a Profesní odborová Unie zdravotnických

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více