Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011)"

Transkript

1 Patologicko anatomické oddělení Vančurova 1548, Kladno Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Obsah: 1. Úvod 1.1 Definice a zkratky 2. Základní informace o oddělní patologie 2.1 Statut a vedení oddělení 2.2 Zaměření činnosti oddělení patologie a jeho laboratoří 2.3 Organizace oddělení 2.4 Systém kontroly kvality, správná laboratorní praxe 3. Rozsah a popis služeb 3.1 Spektrum vyšetřovaného materiálu Bioptický materiál Cytologický materiál 3.2 Vyšetření prováděná v rutinním režimu 3.3 Vyšetření prováděny v urgentním režimu (STATIM, rychlá peroperační biopsie) 3.4 Základní barvící metody 4. Transport biologického materiálu 4.1 Požadavky na transport biologického materiálu 4.2 Transport materiálu pro vyšetření peroperačního vzorku 4.3 Transport cytologického materiálu 4.4 Doprava vzorků 5. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku 5.1 Povinné údaje na štítku transportní nádoby 5.2 Povinné údaje na žádance 6. Preanalytické procesy 6.1 Příjem bioptických a cytologických vzorků a vedení dokumentace 6.2 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky - neshoda Při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance Při nesprávné identifikaci biologického materiálu Při nereprezentativnosti materiálu 7. Postanalytické procesy 7.1 Vydávání výsledků 7.2 Sdělování výsledků telefonicky 7.3 Změny výsledků po jejich vydání 8. Autoptický provoz 8.1.Rozhodnutí o provedení pitvy 8.2 Příjem těl zemřelých a jejich transport 8.3 Požadavky na dodanou dokumentaci k zemřelému 8.4 Postup při příjmu těl zemřelých v autoptickém provozu a vedení dokumentace 8.5 Pitva 8.6 Vydávání výsledků pitev 8.7 Vydávání těl zemřelých 9. Související dokumenty file:///c:/downloads/patologie.htm 1/9

2 1. Úvod Dokument byl vypracován pro potřeby uživatelů služeb oddělení patologie ON Kladno a jeho laboratoří a jeho cílem je seznámit žadatele o laboratorní vyšetření s nabídkou našich služeb a poskytnout zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické fáze i vlastního laboratorního vyšetření, které jsou nutné pro docílení správného výsledku vyšetření a jeho vyhodnocení v léčebném procesu. Podle potřeb klinické a laboratorní praxe budou jednotlivé informace v této laboratorní příručce průběžně aktualizovány, vydání nové verze laboratorní příručky bude označeno v zápatí dokumentu. Laboratorní příručka je k dispozici v elektronické podobě na intranetu a webových stránkách Definice a zkratky PAO patologicko anatomické oddělení ON Kladno Oblastní nemocnice Kladno LIS laboratorní informační systém 2. Základní informace o oddělení patologie 2.1. Statut a vedení oddělení PAO je součástí laboratorního komplementu nestátního zdravotnického zařízení Oblastní nemocnice Kladno a.s. (dále ON Kladno) Primář oddělení: MUDr. Petra Beroušková tel.: Zástupce primáře: MUDr. Václav Hlava tel.: Vedoucí laborantka: Vladimíra Ďuricová Tel.: Sekretariát oddělení: Jitka Rojdlová Tel.: Fax: Zaměření činnosti oddělení patologie ON Kladno a jeho laboratoří Oddělení patologie zajišťuje autoptická, bioptická a negynekologická cytologická rutinní vyšetření biologického materiálu humánního původu v odbornostech 807, 823. Laboratoř je vedena v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální požadavky a požadavky odborné společnosti. Imunohistochemická a genetická vyšetření jsou realizována formou konzultační činnosti. Seznam konzultačních pracovišť: Bioptická laboratoř Plzeň, s.r.o. Ústavu patologie 1. LF UK a VFN Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2.LF a FN Motol 2.3 Organizace oddělení PAO je rozděleno na následující úseky : Příjem I příjem bioptického a nekroptického materiálu: z klinických a ambulantních pracovišť a pitevního traktu PAO zasílané tkáňové vzorky, části orgánů i celé orgány jsou zde tříděny, makroskopicky dokumentovány popisem a číslovány, přikrojeny, zakazetovány a zpracovány v autotechnikonu. Následně zality na zalévací lince do parafínových bloků zalévací parafinový systém TBS 88. Příjem II příjem cytologického materiálu: je zde prováděn příjem a číslování cytologického materiálu. Bioptická a nekroptická laboratoř I : barvení preparátů základním barvením hematoxylin-eosin, speciálními a impregnačními metodami, montování preparátů. Laboratoř je vybavena kryostatem pro zpracování rychlé peroperační biopsie, digestořemi, termostaty, lednicemi, skříněmi pro uskladnění reagencií, laboratorními stoly, laboratorní váhou. Bioptická laboratoř II krájírna: provádí krájení parafínových bloků a zhotovování histologických řezů. Laboratoř je vybavena sáňkovými mikrotomy, chladničkami a ploténkami k napínání parafínových řezů. file:///c:/downloads/patologie.htm 2/9

3 Cytologická laboratoř: cytodiagnostika je zaměřena na hodnocení buněčných populací získaných ze sekretu, ze stěru sliznic, z výpotku, z moči a z nejrůznějších tělních tekutin. Laboratoř je vybavena cytospinem. Pitevní trakt: zajišťuje provádění pitev zemřelých v ON Kladno a smluvních zařízeních k ověření příčiny úmrtí ve zdravotnickém zařízení a dále manipulaci s těly zemřelých. Administrativa: zajišťuje veškerou administrativní práci (zpracování žádanek, zpracování tištěné formy výsledků, archivaci, korespondenci, agendu zemřelých, agendu pro vykazování výkonů pro pojišťovny,) pomocí LIS PatPro a koordinační činnosti týkající se chodu PAO, jako např. spolupráce s oční bankou. Archivace: - tištěné výsledkové protokoly jsou archivovány nejméně 10 let na PAO - tkáňové bloky, histologické preparáty a preparáty negynekologických cytologií jsou uchovávány 10 let a poté likvidovány - zbytkový materiál z bioptických vzorků je skladován v prostorech pro zbytkový materiál v suterénu PAO a likviduje se po stanovení definitivní diagnózy ( viz. Provozní řád) 2.4 Systém kontroly kvality, správná laboratorní praxe Laboratoř uplatňuje zásady systému interní i externí kontroly kvality v laboratoři dle Směrnice o EHK PAO, Směrnice o IKK PAO Laboratoř je vedena v Registru klinických laboratoří NASKL. 3. Rozsah a popis služeb Pro dosažení co nejlepšího výsledku je nutné, aby klinik poskytl patologovi přesné informace o pacientovi a charakteru odebraného vzorku. Ve většině případů je dostačující uvést klinické údaje na žádanku, v nejasných případech je optimální telefonická komunikace patologa s klinikem Spektrum vyšetřovaného materiálu Bioptický materiál: Resekáty: žaludek, žlučník, appendix, tenké střevo, tlusté střevo, konečník, anální kanál, močový měchýř, ledviny, děloha+adnexa, chámovod, varlata, nadvarlata, prsní žláza, štítná žláza, lymfatické uzliny, slinná žláza, kostní materiál atd. Resekáty musí být odebrány tak, aby anatomické poměry byly jasně prokazatelné, případně řádně označené nejlépe stehy. Místa, na která chce klinik zvláště upozornit, označí stehem, ponechá vodič, či označí barevně. Standardně ihned po odběru resekát vložit do vhodné nádoby s širokým hrdlem a zalít dostatečným množstvím 10% neutrálního formaldehydu. U složitých případů doporučujeme individuální konzultaci případu s patologem. Diagnostické excize: kožní excize, prsní žláza, slinná žláza, synoviální tkáň, měkké tkáně atd. Kyretáže: cervikální kanál, dutina děložní atd. Endoskopický materiál: sliznice žaludku, duodena, tenké střevo, tlusté střevo, konečník, bronchiální sliznice, nosní sliznice, sliznice močového měchýře, tkáň prostaty, děložní stěny atd. Punkční biopsie: prsní žláza, prostata, játra, plíce, měkké tkáně atd. U menších vzorků je nutná okamžitá fixace materiálu, z důvodu jeho zaschnutí na vzduchu a znehodnocení. Doba fixace by neměla překročit 24 hodin. Čeho se vyvarovat: - zbytečně malý objem bioptického vzorku - mechanické zhmoždění tkáně nešetrnou manipulací - zpožděné dodání nativního vzorku na patologii - použití malého množství fixační tekutiny na velký objem tkáně - špatné označení vzorku stehy a jinými značkami určujícími topografii vzorku - zaslání různých topografických odběrů v jedné odběrové nádobce - absence předchozí domluvy s patologem při odběru pro speciální bioptická vyšetření Cytologický materiál (negynekologický) Vyšetření tělních tekutin a výplachů: pohrudniční výpotky, nitrobřišní výpotky, kloubní výpotek, mozkomíšní mok, obsah cyst, pseudocyst atd.. Tekutiny jsou zpracovávány jako nátěr, pomocí cytospinu, případně jako cytoblok, dle charakteru dodaného materiálu Tenkojehlové aspirační cytologie: prsní žláza, uzliny, slinná žláza, pankreas, játra, bronchiální punkce, cysty, synoviální tekutina, ložiska hmatná pod kůží nebo detekovaná znázorňovacími metodami atd.. Materiál je vystříknut v kapkách na podložní skla a je zhotoven jako nátěr. Miniaturní částky tkáně jsou fixovány ve formolu a zpracovány jako cytoblok. file:///c:/downloads/patologie.htm 3/9

4 Kartáčové stěry: např. bronchiální sliznice, mimojaterní žlučové cesty, žaludek. Čeho se vyvarovat: - tlustých nátěrů - zaschnutí vzorku před provedením nátěru - slepení skel - nedoporučujeme proplach jehly ani stříkačky - nešetrné manipulaci se vzorky 3.2 Vyšetření prováděná v rutinním režimu - bioptická vyšetření prováděná standardními i speciálními histologickými metodami - provádění pitev a následné zpracování autoptické tkáně standardními i speciálními histologickými metodami - cytologická vyšetření z nativních materiálů nebo již zhotovených nátěrů 3.3 Vyšetření prováděná v urgentním režimu (STATIM, rychlá peroperační biopsie) - STATIM - materiál označený jako STATIM má vždy přednost ve zpracování před ostatním materiálem. - rychlá peroperační biopsie - vždy po telefonické domluvě, v průběhu operace, kdy lékař potřebuje důkaz o změnách histologické stavby tkáně nebo orgánu. Časový interval od příjmu do zhotovení preparátu je minut. Odečtení může trvat až 20 minut. Telefonicky je sdělen výsledek na číslo uvedené na žádance. 3.4 Základní barvící metody Základní histologické barvící metody SOPV011 Barvení histologických řezů hematoxyl, SOPV018 Barvení histologických řezů Harris Speciální barvící histochemické metody Svalovina, vazivo SOPV003 Barvení histologických řezů modrým Elastika SOPV005 Barvení resorcin-fuchsin Polysacharidy SOPV010 Barvení Schiffovým reagens (PAS), SOPV008 Barvení polysacharidů (alciánová modř Hlen SOPV006 Barvení hlenu mucikarmínem Gram na bakterie. SOPV 002 Barvení bakterií podle Grama Barvení mykobakterií podle Ziehl-Neelsena. SOPV001 Průkaz mykobakteria podle Ziehl-Neel Amyloid. SOPV013 Barvení amyloidu Železo SOPV015 Barvení železa podle Perlse Fibrin. SOPV 019 Barvení fibrinu dle Malloryho Giemsa Romanowski SOPV 004 Barvení tkáně Giemsou Romanowski SOPV016 Barvení nátěrů Giemsou Romanowsk Glykogen SOPV0017 Barvení glykogenu Impregnační metody SOPV007 Impregnace Helicobacter pylori Retikulární vlákna. SOPV012 Barvení histologických řezů dle Gömör Vápník. SOPV 020 Impregnace vápníku dle Kossy Melanin SOPV009 Impregnace melanimu podle Massona, SOPV014 Barvení podle Bodiana Plísně SOPV 022 Impregnace plísní Neurosekreční granula u karcinoidu dle Grimelia SOPV 021 Impregnace karcinoidu dle Grimelia 4. Transport biologického materiálu 4.1.Požadavky na transport bioptického materiálu Materiál musí být ihned po odběru vložen do fixační tekutiny tak, aby tekutina měla k materiálu přístup ze všech stran. Před transportem a při něm je materiál ve fixačním roztoku přechováván při pokojové teplotě. Doba fixace by neměla překročit 24 hodin. Materiál je do laboratoře transportován ve fixační tekutině - 10% neutrální formaldehyd. Tuto fixační tekutinu je třeba uchovávat ve tmě nebo ve tmavší lahvi. Plastová nebo skleněná transportní nádoba s úzkým hrdlem je nevhodná zvláště pro objemnější biologický materiál, který fixací ztuhne, ztratí pružnost a nelze ho z nádoby vyjmout. Každá transportní nádoba s biologickým materiálem musí být opatřena identifikačním štítkem. Ke každému biologickému materiálu musí být dodán Požadavkový list (žádanka) ve dvou vyhotoveních Transport materiálu pro vyšetření rychlého peroperačního vzorku Rychlé peroperační vyšetření je nutno žádat před zasláním vzorku biologického materiálu na telefonním čísle nebo Nefixovaný biologický materiál je předán do bioptické laboratoře v uzavřené transportní nádobě bez fixační tekutiny (nativní), v odběrové nádobce označené identifikačním štítkem. Ke každému biologickému materiálu musí být dodán Požadavkový list (žádanka) ve dvou vyhotoveních. Na žádance je třeba zřetelně vyznačit telefonní číslo, na které má být výsledek file:///c:/downloads/patologie.htm 4/9

5 sdělen požadujícímu lékaři Transport cytologického materiálu Tělní tekutiny požadujeme dodat ihned po odběru, pokud toto není možno doporučujeme tělní tekutinu fixovat Bouinovou tekutinou. Doba fixace by neměla překročit 24 hodin. Hotové nátěry je nutné fixovat zaschnutím na vzduchu a následně zaslat v kontejneru pro přepravu sklíček, musí být označeny jménem a rodným číslem pacienta. 4.4 Doprava vzorků Zajištění svozu vzorků biologického materiálu: materiál z areálu ON Kladno je realizován sanitáři podle aktuálního rozvrhu ordinací a operačních plánů jednotlivých oddělení. Dopravu vzorků od smluvních žadatelů zajišťuje pracoviště žadatele. Příjem bioptického a cytologického biologického materiálu: pondělí až pátek od 6:30 do 14:00 hodin Příjem peroperačních biopsií: pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hodin 5. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku 5.1 Povinné údaje na štítku transportní nádoby - jméno a příjmení pacienta - rodné číslo (číslo pojištěnce) nebo datum narození event. náhradní rodné číslo - název oddělení požadujícího vyšetření - identifikace biologického materiálu 5.2. Povinné údaje na žádance - jméno a příjmení pacienta - rodné číslo (číslo pojištěnce) nebo datum narození event. náhradní rodné číslo - adresa místa pobytu vyšetřované osoby v ČR - zdravotní pojišťovna pacienta - identifikační číslo zdravotnického pracoviště - klinická (hlavní) diagnóza popřípadě (vedlejší) diagnózy pacienta - jméno a příjmení lékaře požadujícího vyšetření: čitelně vypsat rukou nebo otisknout jmenovku lékaře + vždy podpis lékaře - razítko oddělení (nebo zdravotnického zařízení) žadatele - identifikace biologického materiálu - požadovaný druh vyšetření - další důležitá sdělení pro laboratoř (délky trvání a průběh onemocnění, lokalizace, předchozí léčba atd.) - datum a čas odběru primárního vzorku 6. Preanalytické procesy 6.1. Příjem bioptických a cytologických vzorků a vedení dokumentace Příjem vzorků na PAO probíhá na základě dodané řádně vyplněné žádanky a nádobky se vzorkem a začíná kontrolou úplnosti a shody údajů na žádance a odběrové nádobce a kontrolou kvality dodaného materiálu viz. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky neshoda. Následuje přiřazení identifikačního laboratorního čísla, shodně na průvodní list a odběrovou nádobu a kazetku. Přikrojená tkáň se vloží do označené biokazetky, zbylá tkáň se vrátí do odběrové nádoby, na žádanku laborantka označí počet excizí a počet biokazetek, následuje selekce požadovaných vyšetření na rutinní, speciální a statimové. V případě nezpracování celého vzorku se zbylý biologický materiál uchovává v původní nádobě v odvětratelné místnosti do stanovení definitivní diagnózy. V případě cytologického materiálu jsou vzorky rovněž označeny identifikačním číslem, stejným číslem jsou označeny všechny již hotově dodané nebo zhotovované preparáty, případně cytobloky a zaevidované vzorky jsou okamžitě zpracovávány. Zbylý materiál je uchován v chladničce do stanovení definitivní diagnózy, poté je zlikvidován (viz. Ř-PAO Provozní řád). Materiál je denně pod přidělenými identifikačními čísly evidován v LIS v kanceláři oddělení. Originály žádanek s doplněnou diagnózou se uchovávají v archivu PAO po dobu 10ti let. Všichni pracovníci přicházející do kontaktu s údaji vyšetřovaných pacientů jsou vázáni povinnou mlčenlivostí (viz. náplň práce). 6.2 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky - neshoda Při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál na PAO upraví pro skladování (fixace) je-li to z hlediska typu materiálu a požadavku možné. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace pacienta, laboratoř tentýž den kontaktuje odesílající oddělení a požaduje dodání nové žádanky s úplnou identifikací. V případě dosažitelnosti odesílajícího subjektu se laboratoř u biologického materiálu pokusí file:///c:/downloads/patologie.htm 5/9

6 doplnit chybějící identifikační údaje na žádance, na základě telefonického kontaktu. Vzhledem k závažnosti záměny s možnými fatálními následky musí se i neúplné údaje na žádance a nádobce s biologickým materiálem shodovat. Pracovník, který zjistí neshodu, ji oznámí vedoucímu laboratoře a provede záznam do stávající žádanky, neshodu zaznamená do F-PAO-024 Deník řešení neshod a pokud je to možné telefonicky vyžádá nápravu Při nesprávné identifikaci biologického materiálu Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se tento nepřijme. Vrátí se zpět na oddělení, kde dojde k odstranění zjištěných nedostatků. Jedná se zejména o následující případy: - nepřítomnost identifikačního štítku na transportní nádobě - zcela nečitelné označení transportní nádoby Pracovník, který zjistí neshodu, ji oznámí vedoucímu laboratoře a provede záznam do stávající žádanky, neshodu zaznamená do F-PAO-024 Deník řešení neshod a pokud je to možné telefonicky vyžádá nápravu Při nereprezentativnosti materiálu V případě, kdy při příjmu zjistí laborantka, že dodaný vzorek je např. v nevhodné nádobě, špatně fixovaný (nedostatečné množství fixační tekutiny), autolyzovaný. Laboratoř nemůže nezaručit validní výsledek vyšetření. Pracovník, který zjistí neshodu, ji oznámí vedoucímu laboratoře a provede záznam do stávající žádanky, neshodu zaznamená do F-PAO-024 Deník řešení neshod a pokud je to možné telefonicky vyžádá nápravu. 7. Postanalytické procesy 7.1 Vydávání výsledků - žadatelé z klinických pracovišť ON Kladno a externí žadatelé získají výsledky z distribuce přes podatelnu ON v tištěné podobě a to buď sjednaným rozvozem nebo distribucí České pošty - vydání výsledku v tištěné podobě jinému lékaři než žadateli (např. jinému odbornému lékaři nebo ošetřujícímu lékaři) je možné na základě písemné žádosti zaslané na PAO, v rámci ON Kladno a spolupracujících pracovišť po telefonické domluvě - výsledky pro onkologický registr jsou zasílány 1x týdně v tištěné podobě Výsledek bioptického a cytologického vyšetření je zapsán a vytištěn LIS a obsahuje: - identifikaci vyšetřujícího pracoviště - identifikaci požadujícího pracoviště (žadatele) - identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny) - datum odběru, datum příjmu na PAO a datum vyřešení - nález (identifikační číslo vzorku, nález, závěr) - vykázané kódy pro pojišťovnu - jméno a podpis vyhodnocujícího patologa Všechny výsledky jsou dostupné pouze v vytištěné podobě a jsou standardně distribuovány. Uvolňování a tisk výsledků je prováděn každý všední den. Distribuci výsledků provádí sekretariát PAO 7.2 Sdělování výsledků telefonicky - výsledky jsou telefonicky sdělovány v kanceláři oddělení pouze požadujícím pracovištím - telefonické dotazy kliniků řeší lékař patolog, který stanovil histologickou diagnózu - telefonické dotazy od jiných osob než je požadující klinik nejsou zodpovídány - rychlá peroperační vyšetření jsou telefonicky sdělována vždy, záznam provede patolog na bioptickou žádanku, zaznamená komu výsledek sdělil, čas a datum sdělení - STATIM bioptické a cytologické nálezy sdělí lékař patolog telefonicky lékaři žadateli na klinické pracoviště - sděluje-li lékař PAO výsledek STATIM vyšetření a peroperačních vyšetření telefonicky, hovor ukončí teprve poté, když si je jist, že lékař, kterému výsledek sdělil, sdělení patologa v plném rozsahu porozuměl. - veškerá telefonická sdělení výsledku jsou evidována v LIS PatPro, je zaznamenán datum a čas sdělení, komu byl výsledek sdělen a kdo výsledek sdělil - požaduje-li lékař po patologovi předběžný výsledek (tzv. pracovní diagnózu) která nemusí korelovat s definitivní diagnózou, je mu zaslán výsledek označený jako předběžný. 7.3 Změny výsledků po jejich vydání Pokud je výsledková zpráva změněna, musí být uveden datum a jméno osoby, která změnu provedla. Ve výsledkové zprávě je toto označeno jako revize, původní záznam musí být uložen a změny přidány editačním postupem. Tuto změnu ohlásí patolog nebo pověřený pracovník oddělení patologie na oddělení žadatele. Přes veškeré opatření nelze však zcela vyloučit vznik nahodilých chyb a omylů jako například k zapsání nálezu do file:///c:/downloads/patologie.htm 6/9

7 nálezu jiného pacienta pod jiné identifikační číslo. 8. Autoptický provoz Pitvy zemřelých se na PAO provádějí k ověření hlavního onemocnění, komplikací, které vedly k úmrtí, bezprostřední příčiny úmrtí a vedlejších méně významných nálezů u osob zemřelých ve zdravotnickém zařízení. Dále podává informace o rozsahu patologických změn, informuje o adekvátnosti terapie, registruje změny, které nebyly diagnostikovány. Diagnostické výsledky jsou formulovány na základě makroskopického nálezu, na základě histologického vyšetření a dalších laboratorních vyšetření. Za odbornou úroveň odpovídá primář oddělení, za technický provoz odpovídá vedoucí laborantka (s pověřeným sanitářem). Pitvu indikuje klinik, provádí kvalifikovaný patolog. Pitva je pravidelně prováděna v dopoledních hodinách 6 24 hodin od úmrtí, nejdříve muže být provedena po 2 hodinách od klinické diagnózy smrti. Celý proces probíhá za maximálního dodržování pravidel etického zacházení se zemřelými. 8.1 Rozhodnutí o provedení pitvy Zdravotní pitva - provádí se na základě rozhodnutí lékaře a to v případech, kdy by mohla být přínosem pro medicínu a být nápomocná pro další pacienty. - rozhodnutí o provedení pitvy vyplývá ze zákonné povinnosti provést pitvu osoby zemřelé ve zdravotnickém zařízení (Vyhláška č.19/1988 Sb. o postupu při úmrtí a pohřebnictví) - z rozhodnutí ošetřujícího (ohledajícího) lékaře, který je uveden v Listu o prohlídce mrtvého - u zemřelého s podezřením na diagnózu pravděpodobné prionové choroby, neurodegenerativního onemocnění nejasné etiologie je pitva povinná bez výjimky a provádí se výlučně v Národní referenční laboratoři prionových chorob (NRL), Oddělení patologie a molekulání medicíny Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. 8.2 Příjem těl zemřelých a jejich transport Těla zemřelých k provedení zdravotní pitvy jsou svážena sanitáři oddělení patologie při úmrtí v ON Kladno a při úmrtí v jiných zdravotnických zařízeních transport těla zajišťuje pohřební služba. Transport těl zemřelých v ON Kladno je realizován k tomu určenými vozidly v nepřetržitém provozu. Tělo zemřelého přebírá sanitář PAO. Těla zemřelých jsou uložena na PAO v chladících boxech. Je nepřípustné, aby s těly zemřelých v prostorách PAO manipulovaly cizí osoby. 8.3 Požadavky na dodanou dokumentaci k zemřelému S každým tělem zemřelého musí být dodán řádně vyplněný List o prohlídce mrtvého ve třech provedeních a Průvodní list ke klinické pitvě (podrobná lékařská zpráva o průběhu hospitalizace a onemocnění). Dokumentace k zemřelému musí být dodána spolu s tělem zemřelého. List o prohlídce mrtvého musí obsahovat: - jméno a příjmení zemřelého - datum narození - rodné číslo - pohlaví - místo (oddělení), datum a hodina úmrtí - zaměstnání - stav - bydliště - rodiče (otec, matka) - příčinu úmrtí a popis onemocnění, pro které se pacient léčil a které vedlo k úmrtí - kódy MKN - vyznačený požadavek pitvy - označení případných nesnímatelných předmětů z drahých kovů - razítko a podpis lékaře, který prováděl prohlídku zemřelého na oddělení - razítko a podpis ošetřujícího lékaře Průvodní list k pitvě zemřelého musí obsahovat : - jméno a příjmení zemřelého - rodné číslo - pojišťovnu - datum přijetí do zdravotnického zařízení - datum a hodinu úmrtí - číslo chorobopisu - oddělení, kde pacient zemřel - laboratorní výsledky a výsledky zobrazovacích metod - předchozí operace a terapie Průvodní list k pitvě vypisuje ošetřující lékař a popisuje v něm klinickou diagnózu, průběh hospitalizace a další důležité informace. 8.4 Postup při příjmu těl zemřelých v autoptickém provozu a vedení dokumentace file:///c:/downloads/patologie.htm 7/9

8 Tělo zemřelého přebírá sanitář PAO. Kontroluje: - označení těla identifikačním náramkem (metodický pokyn ON Kladno č. 006) - identitu zemřelého s listem o prohlídce mrtvého - počet listů (originál + 2 kopie) o Prohlídce mrtvého a průvodní list k pitvě Vyplnění Listu o prohlídce mrtvého se řídí metodikou ÚZIS ČR 2006 dostupnou na webových stránkách: Bez této dokumentace nelze zemřelého převzít. - cennosti snímatelné ozdoby (metodický pokyn ON Kladno č. 007). Jakékoliv nesrovnalosti zapíše do evidenční knihy zemřelých a neprodleně ohlásí primáři PAO. Do evidenční knihy zemřelých zapíše: a) jméno a příjmení zemřelého a rok narození b) oddělení, kde došlo k úmrtí c) den a hodinu úmrtí d) den a hodinu příjmu na PAO e) snímatelné ozdoby Tělo zemřelého je ihned po převzetí uloženo do chladícího boxu, označeného jménem zemřelého a rokem narození. Evidence zemřelých je prováděna každodenně v kanceláři PAO v Knize zemřelých a zároveň v LIS. Osobní údaje zemřelých jsou uchovávány tak, aby nebyly dostupné jiným osobám, než pracovníkům, kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí (viz.náplň práce). 8.5 Pitva Pitvu zemřelého provádí lékař patolog standardním způsobem zevním ohledáním, prohlídkou tělních dutin, pitvou jednotlivých orgánů, jejich změřením, zvážením, popisem, odběrem vzorků pro histologické vyšetření. Pitevna je vybavena pitevními stoly a dalším speciálním vybavením (k uložení nástrojů, fixačních tekutin, odběrových nádob na tkáňové vzorky, tělní tekutiny atd.). Manipulaci s tělem zemřelého, přípravné a pomocné práce provádí autoptičtí sanitáři. Pitvu orgánových komplexů provádí patolog, jenž je po provedení pitvy nadiktuje administrativní pracovnici do počítače. Kliničtí lékaři jsou vždy zváni k pitvě. Odběr tkáně k histologickému vyšetření zajišťuje a za označení odebraného materiálu odpovídá pitvající lékař, spektrum odebraných vzorků tkání volí dle složitosti případu, minimálně však zajistí vzorky všech chorobně změněných orgánů. K fixaci a skladování se používají plastové nádoby různých velikostí, jako fixační tekutina se používá 10% neutrální formaldehyd. Odebraný materiál se skladuje ve speciální místnosti v suterénu PAO, a to nejméně do doby uzavření pitevního protokolu. 8.6 Vydávání výsledků pitev Výsledek nekroptického vyšetření je zapsán a vytištěn LIS a obsahuje: - identifikaci vyšetřujícího pracoviště - identifikaci požadujícího pracoviště (žadatele) - identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny) - datum úmrtí, datum příjmu na PAO a datum vyřešení - pitevní diagnózu - vykázané kódy pro pojišťovnu - jméno a podpis vyhodnocujícího patologa Pitevní protokoly jsou dostupné pouze v vytištěné podobě a jsou standardně distribuovány. Uvolňování a tisk protokolů je prováděn každý všední den. Distribuci výsledků provádí sekretariát PAO - kopie části Pitevního protokolu s anatomickou diagnózou a výsledkem histologického vyšetření jsou zaslány v listinné podobě na oddělení, kde došlo k úmrtí. - na základně písemné žádosti je kopie části pitevního protokolu s anatomickou diagnózou zaslána obvodnímu lékaři - pozůstalí, kteří žádají vydání kopie části pitevního protokolu s anatomickou diagnózou případně celý protokol je tento v plném rozsahu poskytnut, na žádost pozůstalých je možné přeložení anatomické diagnózy z latinského do českého jazyka, po uhrazení poplatku v pokladně ON Kladno. Ceník je k dispozici jak na PAO tak na webových stránkách ON Kladno. 8.7 Vydávání těl zemřelých Pohřební službě vydává těla zemřelých pitevní sanitář po předložení potvrzení o sjednání pohřbu od zadavatele. V případě sociálního pohřbu potvrzení magistrátu nebo obce s rozšířenou působností o zřízení pohřbu. Za těchto předpokladů: a) po provedení pitvy file:///c:/downloads/patologie.htm 8/9

9 b) od provedení pitvy bylo upuštěno c) pitva nebyla indikována Do evidenční knihy těl zemřelých je proveden zápis o: a) den a hodina předání těla zemřelého b) název pohřební služby, které bylo tělo předáno c) jméno a podpis pracovníka pohřební služby, který tělo zemřelého převzal 9. Související dokumenty Ceník výkonů pro přímou platbu - dostupný na webových stránkách: MP006 Označení těla identifikačním náramkem - dostupný na intranetu ON Kladno a v tištěné podobě MP007 Nakládání s cennostmi v nemocnici - dostupný na intranetu ON Kladno a v tištěné podobě file:///c:/downloads/patologie.htm 9/9

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

5.1. Průvodka k histologickému/cytologickému vyšetření (žádanka, průvodka) 5.6. Specifické požadavky na odběr a fixaci některých typů vzorků

5.1. Průvodka k histologickému/cytologickému vyšetření (žádanka, průvodka) 5.6. Specifické požadavky na odběr a fixaci některých typů vzorků Obsah 1. Účel a oblast platnosti dokumentu 2. Odpovědnosti a pravomoci 3. Pojmy a zkratky 4. Informace o laboratoři 4.1. Identifikace laboratoře a důležité údaje 4.2. Základní informace o laboratoři 4.3.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu na PAO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty Rozdělovník Funkce

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02 Přehled laboratorních vyšetření a doporučení Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek Září 2011 verze 02 1.8.2011 2 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Obsah Obsah...2 Úvod...4 3. Informace o laboratoři...5

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 26) CGB laboratoř a.s. Referenční laboratoř firmy OLYMPUS Vydáno dne: 12.5.2011 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoře klinické patologie a cytologie A Úvod B Identifikace laboratoře B-1 Základní

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2014 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘÍCH ÚSTAVU IMUNOLOGIE...

Více

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Transfuzní oddělení I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 442 262, e-mail: to@fnol.cz LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL 2. vydání

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/003/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.4.2014 Revize: 1x za 1 rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Po vytištění

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoře ALA Jeseník s.r.o. Jeseník 2008 Obsah: 1. ÚVOD...2 2. Definice a zkratky...3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O Laboratoří...3 3.1. Statut a důležité údaje...3 3.2.

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

Název dokumentu. Abstrakt. Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis

Název dokumentu. Abstrakt. Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44 532 03 Pardubice Název dokumentu LP-TOX Laboratorní příručka strana : 1z 39 LP-TOX Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka Toxikologické laboratoře

Více

ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ Řízený dokument. Č. v. Funkce Jméno Podpis 1 Manažer kvality Mgr. Martina Smitalová

ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ Řízený dokument. Č. v. Funkce Jméno Podpis 1 Manažer kvality Mgr. Martina Smitalová Strana: 1 z celkem 30 Jméno Vypracoval: Mgr. Martina Smitalová Schválil: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. Podpis Rozdělovník Č. v. Funkce Jméno Podpis 1 Manažer kvality Mgr. Martina Smitalová Seznam revizí

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_LMBG_SME_12_001 Laboratorní příručka verze A Účinnost dokumentu od: 1.10.2012 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LMBG_SME_12_001 Verze dokumentu: A Laboratorní příručka LMBG Typ dokumentu: Systémový

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA mocnice Pelhřimov Oddělení hematologie a transfuziologie 2015 Výtisk č.1 Datum vydání: 16.2.2015 Stránka 1/55 Vypracoval: RNDr. Mária Kušnierová (vedoucí laboratoře) Ing. Alena Knížová

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více