Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011)"

Transkript

1 Patologicko anatomické oddělení Vančurova 1548, Kladno Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Obsah: 1. Úvod 1.1 Definice a zkratky 2. Základní informace o oddělní patologie 2.1 Statut a vedení oddělení 2.2 Zaměření činnosti oddělení patologie a jeho laboratoří 2.3 Organizace oddělení 2.4 Systém kontroly kvality, správná laboratorní praxe 3. Rozsah a popis služeb 3.1 Spektrum vyšetřovaného materiálu Bioptický materiál Cytologický materiál 3.2 Vyšetření prováděná v rutinním režimu 3.3 Vyšetření prováděny v urgentním režimu (STATIM, rychlá peroperační biopsie) 3.4 Základní barvící metody 4. Transport biologického materiálu 4.1 Požadavky na transport biologického materiálu 4.2 Transport materiálu pro vyšetření peroperačního vzorku 4.3 Transport cytologického materiálu 4.4 Doprava vzorků 5. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku 5.1 Povinné údaje na štítku transportní nádoby 5.2 Povinné údaje na žádance 6. Preanalytické procesy 6.1 Příjem bioptických a cytologických vzorků a vedení dokumentace 6.2 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky - neshoda Při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance Při nesprávné identifikaci biologického materiálu Při nereprezentativnosti materiálu 7. Postanalytické procesy 7.1 Vydávání výsledků 7.2 Sdělování výsledků telefonicky 7.3 Změny výsledků po jejich vydání 8. Autoptický provoz 8.1.Rozhodnutí o provedení pitvy 8.2 Příjem těl zemřelých a jejich transport 8.3 Požadavky na dodanou dokumentaci k zemřelému 8.4 Postup při příjmu těl zemřelých v autoptickém provozu a vedení dokumentace 8.5 Pitva 8.6 Vydávání výsledků pitev 8.7 Vydávání těl zemřelých 9. Související dokumenty file:///c:/downloads/patologie.htm 1/9

2 1. Úvod Dokument byl vypracován pro potřeby uživatelů služeb oddělení patologie ON Kladno a jeho laboratoří a jeho cílem je seznámit žadatele o laboratorní vyšetření s nabídkou našich služeb a poskytnout zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické fáze i vlastního laboratorního vyšetření, které jsou nutné pro docílení správného výsledku vyšetření a jeho vyhodnocení v léčebném procesu. Podle potřeb klinické a laboratorní praxe budou jednotlivé informace v této laboratorní příručce průběžně aktualizovány, vydání nové verze laboratorní příručky bude označeno v zápatí dokumentu. Laboratorní příručka je k dispozici v elektronické podobě na intranetu a webových stránkách Definice a zkratky PAO patologicko anatomické oddělení ON Kladno Oblastní nemocnice Kladno LIS laboratorní informační systém 2. Základní informace o oddělení patologie 2.1. Statut a vedení oddělení PAO je součástí laboratorního komplementu nestátního zdravotnického zařízení Oblastní nemocnice Kladno a.s. (dále ON Kladno) Primář oddělení: MUDr. Petra Beroušková tel.: Zástupce primáře: MUDr. Václav Hlava tel.: Vedoucí laborantka: Vladimíra Ďuricová Tel.: Sekretariát oddělení: Jitka Rojdlová Tel.: Fax: Zaměření činnosti oddělení patologie ON Kladno a jeho laboratoří Oddělení patologie zajišťuje autoptická, bioptická a negynekologická cytologická rutinní vyšetření biologického materiálu humánního původu v odbornostech 807, 823. Laboratoř je vedena v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální požadavky a požadavky odborné společnosti. Imunohistochemická a genetická vyšetření jsou realizována formou konzultační činnosti. Seznam konzultačních pracovišť: Bioptická laboratoř Plzeň, s.r.o. Ústavu patologie 1. LF UK a VFN Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2.LF a FN Motol 2.3 Organizace oddělení PAO je rozděleno na následující úseky : Příjem I příjem bioptického a nekroptického materiálu: z klinických a ambulantních pracovišť a pitevního traktu PAO zasílané tkáňové vzorky, části orgánů i celé orgány jsou zde tříděny, makroskopicky dokumentovány popisem a číslovány, přikrojeny, zakazetovány a zpracovány v autotechnikonu. Následně zality na zalévací lince do parafínových bloků zalévací parafinový systém TBS 88. Příjem II příjem cytologického materiálu: je zde prováděn příjem a číslování cytologického materiálu. Bioptická a nekroptická laboratoř I : barvení preparátů základním barvením hematoxylin-eosin, speciálními a impregnačními metodami, montování preparátů. Laboratoř je vybavena kryostatem pro zpracování rychlé peroperační biopsie, digestořemi, termostaty, lednicemi, skříněmi pro uskladnění reagencií, laboratorními stoly, laboratorní váhou. Bioptická laboratoř II krájírna: provádí krájení parafínových bloků a zhotovování histologických řezů. Laboratoř je vybavena sáňkovými mikrotomy, chladničkami a ploténkami k napínání parafínových řezů. file:///c:/downloads/patologie.htm 2/9

3 Cytologická laboratoř: cytodiagnostika je zaměřena na hodnocení buněčných populací získaných ze sekretu, ze stěru sliznic, z výpotku, z moči a z nejrůznějších tělních tekutin. Laboratoř je vybavena cytospinem. Pitevní trakt: zajišťuje provádění pitev zemřelých v ON Kladno a smluvních zařízeních k ověření příčiny úmrtí ve zdravotnickém zařízení a dále manipulaci s těly zemřelých. Administrativa: zajišťuje veškerou administrativní práci (zpracování žádanek, zpracování tištěné formy výsledků, archivaci, korespondenci, agendu zemřelých, agendu pro vykazování výkonů pro pojišťovny,) pomocí LIS PatPro a koordinační činnosti týkající se chodu PAO, jako např. spolupráce s oční bankou. Archivace: - tištěné výsledkové protokoly jsou archivovány nejméně 10 let na PAO - tkáňové bloky, histologické preparáty a preparáty negynekologických cytologií jsou uchovávány 10 let a poté likvidovány - zbytkový materiál z bioptických vzorků je skladován v prostorech pro zbytkový materiál v suterénu PAO a likviduje se po stanovení definitivní diagnózy ( viz. Provozní řád) 2.4 Systém kontroly kvality, správná laboratorní praxe Laboratoř uplatňuje zásady systému interní i externí kontroly kvality v laboratoři dle Směrnice o EHK PAO, Směrnice o IKK PAO Laboratoř je vedena v Registru klinických laboratoří NASKL. 3. Rozsah a popis služeb Pro dosažení co nejlepšího výsledku je nutné, aby klinik poskytl patologovi přesné informace o pacientovi a charakteru odebraného vzorku. Ve většině případů je dostačující uvést klinické údaje na žádanku, v nejasných případech je optimální telefonická komunikace patologa s klinikem Spektrum vyšetřovaného materiálu Bioptický materiál: Resekáty: žaludek, žlučník, appendix, tenké střevo, tlusté střevo, konečník, anální kanál, močový měchýř, ledviny, děloha+adnexa, chámovod, varlata, nadvarlata, prsní žláza, štítná žláza, lymfatické uzliny, slinná žláza, kostní materiál atd. Resekáty musí být odebrány tak, aby anatomické poměry byly jasně prokazatelné, případně řádně označené nejlépe stehy. Místa, na která chce klinik zvláště upozornit, označí stehem, ponechá vodič, či označí barevně. Standardně ihned po odběru resekát vložit do vhodné nádoby s širokým hrdlem a zalít dostatečným množstvím 10% neutrálního formaldehydu. U složitých případů doporučujeme individuální konzultaci případu s patologem. Diagnostické excize: kožní excize, prsní žláza, slinná žláza, synoviální tkáň, měkké tkáně atd. Kyretáže: cervikální kanál, dutina děložní atd. Endoskopický materiál: sliznice žaludku, duodena, tenké střevo, tlusté střevo, konečník, bronchiální sliznice, nosní sliznice, sliznice močového měchýře, tkáň prostaty, děložní stěny atd. Punkční biopsie: prsní žláza, prostata, játra, plíce, měkké tkáně atd. U menších vzorků je nutná okamžitá fixace materiálu, z důvodu jeho zaschnutí na vzduchu a znehodnocení. Doba fixace by neměla překročit 24 hodin. Čeho se vyvarovat: - zbytečně malý objem bioptického vzorku - mechanické zhmoždění tkáně nešetrnou manipulací - zpožděné dodání nativního vzorku na patologii - použití malého množství fixační tekutiny na velký objem tkáně - špatné označení vzorku stehy a jinými značkami určujícími topografii vzorku - zaslání různých topografických odběrů v jedné odběrové nádobce - absence předchozí domluvy s patologem při odběru pro speciální bioptická vyšetření Cytologický materiál (negynekologický) Vyšetření tělních tekutin a výplachů: pohrudniční výpotky, nitrobřišní výpotky, kloubní výpotek, mozkomíšní mok, obsah cyst, pseudocyst atd.. Tekutiny jsou zpracovávány jako nátěr, pomocí cytospinu, případně jako cytoblok, dle charakteru dodaného materiálu Tenkojehlové aspirační cytologie: prsní žláza, uzliny, slinná žláza, pankreas, játra, bronchiální punkce, cysty, synoviální tekutina, ložiska hmatná pod kůží nebo detekovaná znázorňovacími metodami atd.. Materiál je vystříknut v kapkách na podložní skla a je zhotoven jako nátěr. Miniaturní částky tkáně jsou fixovány ve formolu a zpracovány jako cytoblok. file:///c:/downloads/patologie.htm 3/9

4 Kartáčové stěry: např. bronchiální sliznice, mimojaterní žlučové cesty, žaludek. Čeho se vyvarovat: - tlustých nátěrů - zaschnutí vzorku před provedením nátěru - slepení skel - nedoporučujeme proplach jehly ani stříkačky - nešetrné manipulaci se vzorky 3.2 Vyšetření prováděná v rutinním režimu - bioptická vyšetření prováděná standardními i speciálními histologickými metodami - provádění pitev a následné zpracování autoptické tkáně standardními i speciálními histologickými metodami - cytologická vyšetření z nativních materiálů nebo již zhotovených nátěrů 3.3 Vyšetření prováděná v urgentním režimu (STATIM, rychlá peroperační biopsie) - STATIM - materiál označený jako STATIM má vždy přednost ve zpracování před ostatním materiálem. - rychlá peroperační biopsie - vždy po telefonické domluvě, v průběhu operace, kdy lékař potřebuje důkaz o změnách histologické stavby tkáně nebo orgánu. Časový interval od příjmu do zhotovení preparátu je minut. Odečtení může trvat až 20 minut. Telefonicky je sdělen výsledek na číslo uvedené na žádance. 3.4 Základní barvící metody Základní histologické barvící metody SOPV011 Barvení histologických řezů hematoxyl, SOPV018 Barvení histologických řezů Harris Speciální barvící histochemické metody Svalovina, vazivo SOPV003 Barvení histologických řezů modrým Elastika SOPV005 Barvení resorcin-fuchsin Polysacharidy SOPV010 Barvení Schiffovým reagens (PAS), SOPV008 Barvení polysacharidů (alciánová modř Hlen SOPV006 Barvení hlenu mucikarmínem Gram na bakterie. SOPV 002 Barvení bakterií podle Grama Barvení mykobakterií podle Ziehl-Neelsena. SOPV001 Průkaz mykobakteria podle Ziehl-Neel Amyloid. SOPV013 Barvení amyloidu Železo SOPV015 Barvení železa podle Perlse Fibrin. SOPV 019 Barvení fibrinu dle Malloryho Giemsa Romanowski SOPV 004 Barvení tkáně Giemsou Romanowski SOPV016 Barvení nátěrů Giemsou Romanowsk Glykogen SOPV0017 Barvení glykogenu Impregnační metody SOPV007 Impregnace Helicobacter pylori Retikulární vlákna. SOPV012 Barvení histologických řezů dle Gömör Vápník. SOPV 020 Impregnace vápníku dle Kossy Melanin SOPV009 Impregnace melanimu podle Massona, SOPV014 Barvení podle Bodiana Plísně SOPV 022 Impregnace plísní Neurosekreční granula u karcinoidu dle Grimelia SOPV 021 Impregnace karcinoidu dle Grimelia 4. Transport biologického materiálu 4.1.Požadavky na transport bioptického materiálu Materiál musí být ihned po odběru vložen do fixační tekutiny tak, aby tekutina měla k materiálu přístup ze všech stran. Před transportem a při něm je materiál ve fixačním roztoku přechováván při pokojové teplotě. Doba fixace by neměla překročit 24 hodin. Materiál je do laboratoře transportován ve fixační tekutině - 10% neutrální formaldehyd. Tuto fixační tekutinu je třeba uchovávat ve tmě nebo ve tmavší lahvi. Plastová nebo skleněná transportní nádoba s úzkým hrdlem je nevhodná zvláště pro objemnější biologický materiál, který fixací ztuhne, ztratí pružnost a nelze ho z nádoby vyjmout. Každá transportní nádoba s biologickým materiálem musí být opatřena identifikačním štítkem. Ke každému biologickému materiálu musí být dodán Požadavkový list (žádanka) ve dvou vyhotoveních Transport materiálu pro vyšetření rychlého peroperačního vzorku Rychlé peroperační vyšetření je nutno žádat před zasláním vzorku biologického materiálu na telefonním čísle nebo Nefixovaný biologický materiál je předán do bioptické laboratoře v uzavřené transportní nádobě bez fixační tekutiny (nativní), v odběrové nádobce označené identifikačním štítkem. Ke každému biologickému materiálu musí být dodán Požadavkový list (žádanka) ve dvou vyhotoveních. Na žádance je třeba zřetelně vyznačit telefonní číslo, na které má být výsledek file:///c:/downloads/patologie.htm 4/9

5 sdělen požadujícímu lékaři Transport cytologického materiálu Tělní tekutiny požadujeme dodat ihned po odběru, pokud toto není možno doporučujeme tělní tekutinu fixovat Bouinovou tekutinou. Doba fixace by neměla překročit 24 hodin. Hotové nátěry je nutné fixovat zaschnutím na vzduchu a následně zaslat v kontejneru pro přepravu sklíček, musí být označeny jménem a rodným číslem pacienta. 4.4 Doprava vzorků Zajištění svozu vzorků biologického materiálu: materiál z areálu ON Kladno je realizován sanitáři podle aktuálního rozvrhu ordinací a operačních plánů jednotlivých oddělení. Dopravu vzorků od smluvních žadatelů zajišťuje pracoviště žadatele. Příjem bioptického a cytologického biologického materiálu: pondělí až pátek od 6:30 do 14:00 hodin Příjem peroperačních biopsií: pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hodin 5. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku 5.1 Povinné údaje na štítku transportní nádoby - jméno a příjmení pacienta - rodné číslo (číslo pojištěnce) nebo datum narození event. náhradní rodné číslo - název oddělení požadujícího vyšetření - identifikace biologického materiálu 5.2. Povinné údaje na žádance - jméno a příjmení pacienta - rodné číslo (číslo pojištěnce) nebo datum narození event. náhradní rodné číslo - adresa místa pobytu vyšetřované osoby v ČR - zdravotní pojišťovna pacienta - identifikační číslo zdravotnického pracoviště - klinická (hlavní) diagnóza popřípadě (vedlejší) diagnózy pacienta - jméno a příjmení lékaře požadujícího vyšetření: čitelně vypsat rukou nebo otisknout jmenovku lékaře + vždy podpis lékaře - razítko oddělení (nebo zdravotnického zařízení) žadatele - identifikace biologického materiálu - požadovaný druh vyšetření - další důležitá sdělení pro laboratoř (délky trvání a průběh onemocnění, lokalizace, předchozí léčba atd.) - datum a čas odběru primárního vzorku 6. Preanalytické procesy 6.1. Příjem bioptických a cytologických vzorků a vedení dokumentace Příjem vzorků na PAO probíhá na základě dodané řádně vyplněné žádanky a nádobky se vzorkem a začíná kontrolou úplnosti a shody údajů na žádance a odběrové nádobce a kontrolou kvality dodaného materiálu viz. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky neshoda. Následuje přiřazení identifikačního laboratorního čísla, shodně na průvodní list a odběrovou nádobu a kazetku. Přikrojená tkáň se vloží do označené biokazetky, zbylá tkáň se vrátí do odběrové nádoby, na žádanku laborantka označí počet excizí a počet biokazetek, následuje selekce požadovaných vyšetření na rutinní, speciální a statimové. V případě nezpracování celého vzorku se zbylý biologický materiál uchovává v původní nádobě v odvětratelné místnosti do stanovení definitivní diagnózy. V případě cytologického materiálu jsou vzorky rovněž označeny identifikačním číslem, stejným číslem jsou označeny všechny již hotově dodané nebo zhotovované preparáty, případně cytobloky a zaevidované vzorky jsou okamžitě zpracovávány. Zbylý materiál je uchován v chladničce do stanovení definitivní diagnózy, poté je zlikvidován (viz. Ř-PAO Provozní řád). Materiál je denně pod přidělenými identifikačními čísly evidován v LIS v kanceláři oddělení. Originály žádanek s doplněnou diagnózou se uchovávají v archivu PAO po dobu 10ti let. Všichni pracovníci přicházející do kontaktu s údaji vyšetřovaných pacientů jsou vázáni povinnou mlčenlivostí (viz. náplň práce). 6.2 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky - neshoda Při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál na PAO upraví pro skladování (fixace) je-li to z hlediska typu materiálu a požadavku možné. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace pacienta, laboratoř tentýž den kontaktuje odesílající oddělení a požaduje dodání nové žádanky s úplnou identifikací. V případě dosažitelnosti odesílajícího subjektu se laboratoř u biologického materiálu pokusí file:///c:/downloads/patologie.htm 5/9

6 doplnit chybějící identifikační údaje na žádance, na základě telefonického kontaktu. Vzhledem k závažnosti záměny s možnými fatálními následky musí se i neúplné údaje na žádance a nádobce s biologickým materiálem shodovat. Pracovník, který zjistí neshodu, ji oznámí vedoucímu laboratoře a provede záznam do stávající žádanky, neshodu zaznamená do F-PAO-024 Deník řešení neshod a pokud je to možné telefonicky vyžádá nápravu Při nesprávné identifikaci biologického materiálu Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se tento nepřijme. Vrátí se zpět na oddělení, kde dojde k odstranění zjištěných nedostatků. Jedná se zejména o následující případy: - nepřítomnost identifikačního štítku na transportní nádobě - zcela nečitelné označení transportní nádoby Pracovník, který zjistí neshodu, ji oznámí vedoucímu laboratoře a provede záznam do stávající žádanky, neshodu zaznamená do F-PAO-024 Deník řešení neshod a pokud je to možné telefonicky vyžádá nápravu Při nereprezentativnosti materiálu V případě, kdy při příjmu zjistí laborantka, že dodaný vzorek je např. v nevhodné nádobě, špatně fixovaný (nedostatečné množství fixační tekutiny), autolyzovaný. Laboratoř nemůže nezaručit validní výsledek vyšetření. Pracovník, který zjistí neshodu, ji oznámí vedoucímu laboratoře a provede záznam do stávající žádanky, neshodu zaznamená do F-PAO-024 Deník řešení neshod a pokud je to možné telefonicky vyžádá nápravu. 7. Postanalytické procesy 7.1 Vydávání výsledků - žadatelé z klinických pracovišť ON Kladno a externí žadatelé získají výsledky z distribuce přes podatelnu ON v tištěné podobě a to buď sjednaným rozvozem nebo distribucí České pošty - vydání výsledku v tištěné podobě jinému lékaři než žadateli (např. jinému odbornému lékaři nebo ošetřujícímu lékaři) je možné na základě písemné žádosti zaslané na PAO, v rámci ON Kladno a spolupracujících pracovišť po telefonické domluvě - výsledky pro onkologický registr jsou zasílány 1x týdně v tištěné podobě Výsledek bioptického a cytologického vyšetření je zapsán a vytištěn LIS a obsahuje: - identifikaci vyšetřujícího pracoviště - identifikaci požadujícího pracoviště (žadatele) - identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny) - datum odběru, datum příjmu na PAO a datum vyřešení - nález (identifikační číslo vzorku, nález, závěr) - vykázané kódy pro pojišťovnu - jméno a podpis vyhodnocujícího patologa Všechny výsledky jsou dostupné pouze v vytištěné podobě a jsou standardně distribuovány. Uvolňování a tisk výsledků je prováděn každý všední den. Distribuci výsledků provádí sekretariát PAO 7.2 Sdělování výsledků telefonicky - výsledky jsou telefonicky sdělovány v kanceláři oddělení pouze požadujícím pracovištím - telefonické dotazy kliniků řeší lékař patolog, který stanovil histologickou diagnózu - telefonické dotazy od jiných osob než je požadující klinik nejsou zodpovídány - rychlá peroperační vyšetření jsou telefonicky sdělována vždy, záznam provede patolog na bioptickou žádanku, zaznamená komu výsledek sdělil, čas a datum sdělení - STATIM bioptické a cytologické nálezy sdělí lékař patolog telefonicky lékaři žadateli na klinické pracoviště - sděluje-li lékař PAO výsledek STATIM vyšetření a peroperačních vyšetření telefonicky, hovor ukončí teprve poté, když si je jist, že lékař, kterému výsledek sdělil, sdělení patologa v plném rozsahu porozuměl. - veškerá telefonická sdělení výsledku jsou evidována v LIS PatPro, je zaznamenán datum a čas sdělení, komu byl výsledek sdělen a kdo výsledek sdělil - požaduje-li lékař po patologovi předběžný výsledek (tzv. pracovní diagnózu) která nemusí korelovat s definitivní diagnózou, je mu zaslán výsledek označený jako předběžný. 7.3 Změny výsledků po jejich vydání Pokud je výsledková zpráva změněna, musí být uveden datum a jméno osoby, která změnu provedla. Ve výsledkové zprávě je toto označeno jako revize, původní záznam musí být uložen a změny přidány editačním postupem. Tuto změnu ohlásí patolog nebo pověřený pracovník oddělení patologie na oddělení žadatele. Přes veškeré opatření nelze však zcela vyloučit vznik nahodilých chyb a omylů jako například k zapsání nálezu do file:///c:/downloads/patologie.htm 6/9

7 nálezu jiného pacienta pod jiné identifikační číslo. 8. Autoptický provoz Pitvy zemřelých se na PAO provádějí k ověření hlavního onemocnění, komplikací, které vedly k úmrtí, bezprostřední příčiny úmrtí a vedlejších méně významných nálezů u osob zemřelých ve zdravotnickém zařízení. Dále podává informace o rozsahu patologických změn, informuje o adekvátnosti terapie, registruje změny, které nebyly diagnostikovány. Diagnostické výsledky jsou formulovány na základě makroskopického nálezu, na základě histologického vyšetření a dalších laboratorních vyšetření. Za odbornou úroveň odpovídá primář oddělení, za technický provoz odpovídá vedoucí laborantka (s pověřeným sanitářem). Pitvu indikuje klinik, provádí kvalifikovaný patolog. Pitva je pravidelně prováděna v dopoledních hodinách 6 24 hodin od úmrtí, nejdříve muže být provedena po 2 hodinách od klinické diagnózy smrti. Celý proces probíhá za maximálního dodržování pravidel etického zacházení se zemřelými. 8.1 Rozhodnutí o provedení pitvy Zdravotní pitva - provádí se na základě rozhodnutí lékaře a to v případech, kdy by mohla být přínosem pro medicínu a být nápomocná pro další pacienty. - rozhodnutí o provedení pitvy vyplývá ze zákonné povinnosti provést pitvu osoby zemřelé ve zdravotnickém zařízení (Vyhláška č.19/1988 Sb. o postupu při úmrtí a pohřebnictví) - z rozhodnutí ošetřujícího (ohledajícího) lékaře, který je uveden v Listu o prohlídce mrtvého - u zemřelého s podezřením na diagnózu pravděpodobné prionové choroby, neurodegenerativního onemocnění nejasné etiologie je pitva povinná bez výjimky a provádí se výlučně v Národní referenční laboratoři prionových chorob (NRL), Oddělení patologie a molekulání medicíny Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. 8.2 Příjem těl zemřelých a jejich transport Těla zemřelých k provedení zdravotní pitvy jsou svážena sanitáři oddělení patologie při úmrtí v ON Kladno a při úmrtí v jiných zdravotnických zařízeních transport těla zajišťuje pohřební služba. Transport těl zemřelých v ON Kladno je realizován k tomu určenými vozidly v nepřetržitém provozu. Tělo zemřelého přebírá sanitář PAO. Těla zemřelých jsou uložena na PAO v chladících boxech. Je nepřípustné, aby s těly zemřelých v prostorách PAO manipulovaly cizí osoby. 8.3 Požadavky na dodanou dokumentaci k zemřelému S každým tělem zemřelého musí být dodán řádně vyplněný List o prohlídce mrtvého ve třech provedeních a Průvodní list ke klinické pitvě (podrobná lékařská zpráva o průběhu hospitalizace a onemocnění). Dokumentace k zemřelému musí být dodána spolu s tělem zemřelého. List o prohlídce mrtvého musí obsahovat: - jméno a příjmení zemřelého - datum narození - rodné číslo - pohlaví - místo (oddělení), datum a hodina úmrtí - zaměstnání - stav - bydliště - rodiče (otec, matka) - příčinu úmrtí a popis onemocnění, pro které se pacient léčil a které vedlo k úmrtí - kódy MKN - vyznačený požadavek pitvy - označení případných nesnímatelných předmětů z drahých kovů - razítko a podpis lékaře, který prováděl prohlídku zemřelého na oddělení - razítko a podpis ošetřujícího lékaře Průvodní list k pitvě zemřelého musí obsahovat : - jméno a příjmení zemřelého - rodné číslo - pojišťovnu - datum přijetí do zdravotnického zařízení - datum a hodinu úmrtí - číslo chorobopisu - oddělení, kde pacient zemřel - laboratorní výsledky a výsledky zobrazovacích metod - předchozí operace a terapie Průvodní list k pitvě vypisuje ošetřující lékař a popisuje v něm klinickou diagnózu, průběh hospitalizace a další důležité informace. 8.4 Postup při příjmu těl zemřelých v autoptickém provozu a vedení dokumentace file:///c:/downloads/patologie.htm 7/9

8 Tělo zemřelého přebírá sanitář PAO. Kontroluje: - označení těla identifikačním náramkem (metodický pokyn ON Kladno č. 006) - identitu zemřelého s listem o prohlídce mrtvého - počet listů (originál + 2 kopie) o Prohlídce mrtvého a průvodní list k pitvě Vyplnění Listu o prohlídce mrtvého se řídí metodikou ÚZIS ČR 2006 dostupnou na webových stránkách: Bez této dokumentace nelze zemřelého převzít. - cennosti snímatelné ozdoby (metodický pokyn ON Kladno č. 007). Jakékoliv nesrovnalosti zapíše do evidenční knihy zemřelých a neprodleně ohlásí primáři PAO. Do evidenční knihy zemřelých zapíše: a) jméno a příjmení zemřelého a rok narození b) oddělení, kde došlo k úmrtí c) den a hodinu úmrtí d) den a hodinu příjmu na PAO e) snímatelné ozdoby Tělo zemřelého je ihned po převzetí uloženo do chladícího boxu, označeného jménem zemřelého a rokem narození. Evidence zemřelých je prováděna každodenně v kanceláři PAO v Knize zemřelých a zároveň v LIS. Osobní údaje zemřelých jsou uchovávány tak, aby nebyly dostupné jiným osobám, než pracovníkům, kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí (viz.náplň práce). 8.5 Pitva Pitvu zemřelého provádí lékař patolog standardním způsobem zevním ohledáním, prohlídkou tělních dutin, pitvou jednotlivých orgánů, jejich změřením, zvážením, popisem, odběrem vzorků pro histologické vyšetření. Pitevna je vybavena pitevními stoly a dalším speciálním vybavením (k uložení nástrojů, fixačních tekutin, odběrových nádob na tkáňové vzorky, tělní tekutiny atd.). Manipulaci s tělem zemřelého, přípravné a pomocné práce provádí autoptičtí sanitáři. Pitvu orgánových komplexů provádí patolog, jenž je po provedení pitvy nadiktuje administrativní pracovnici do počítače. Kliničtí lékaři jsou vždy zváni k pitvě. Odběr tkáně k histologickému vyšetření zajišťuje a za označení odebraného materiálu odpovídá pitvající lékař, spektrum odebraných vzorků tkání volí dle složitosti případu, minimálně však zajistí vzorky všech chorobně změněných orgánů. K fixaci a skladování se používají plastové nádoby různých velikostí, jako fixační tekutina se používá 10% neutrální formaldehyd. Odebraný materiál se skladuje ve speciální místnosti v suterénu PAO, a to nejméně do doby uzavření pitevního protokolu. 8.6 Vydávání výsledků pitev Výsledek nekroptického vyšetření je zapsán a vytištěn LIS a obsahuje: - identifikaci vyšetřujícího pracoviště - identifikaci požadujícího pracoviště (žadatele) - identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny) - datum úmrtí, datum příjmu na PAO a datum vyřešení - pitevní diagnózu - vykázané kódy pro pojišťovnu - jméno a podpis vyhodnocujícího patologa Pitevní protokoly jsou dostupné pouze v vytištěné podobě a jsou standardně distribuovány. Uvolňování a tisk protokolů je prováděn každý všední den. Distribuci výsledků provádí sekretariát PAO - kopie části Pitevního protokolu s anatomickou diagnózou a výsledkem histologického vyšetření jsou zaslány v listinné podobě na oddělení, kde došlo k úmrtí. - na základně písemné žádosti je kopie části pitevního protokolu s anatomickou diagnózou zaslána obvodnímu lékaři - pozůstalí, kteří žádají vydání kopie části pitevního protokolu s anatomickou diagnózou případně celý protokol je tento v plném rozsahu poskytnut, na žádost pozůstalých je možné přeložení anatomické diagnózy z latinského do českého jazyka, po uhrazení poplatku v pokladně ON Kladno. Ceník je k dispozici jak na PAO tak na webových stránkách ON Kladno. 8.7 Vydávání těl zemřelých Pohřební službě vydává těla zemřelých pitevní sanitář po předložení potvrzení o sjednání pohřbu od zadavatele. V případě sociálního pohřbu potvrzení magistrátu nebo obce s rozšířenou působností o zřízení pohřbu. Za těchto předpokladů: a) po provedení pitvy file:///c:/downloads/patologie.htm 8/9

9 b) od provedení pitvy bylo upuštěno c) pitva nebyla indikována Do evidenční knihy těl zemřelých je proveden zápis o: a) den a hodina předání těla zemřelého b) název pohřební služby, které bylo tělo předáno c) jméno a podpis pracovníka pohřební služby, který tělo zemřelého převzal 9. Související dokumenty Ceník výkonů pro přímou platbu - dostupný na webových stránkách: MP006 Označení těla identifikačním náramkem - dostupný na intranetu ON Kladno a v tištěné podobě MP007 Nakládání s cennostmi v nemocnici - dostupný na intranetu ON Kladno a v tištěné podobě file:///c:/downloads/patologie.htm 9/9

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS 613 00 Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO 15189 Datum vydání: 10.5.2012 Datum ú innosti: 10.5.2012 Zru

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BLP01/PAT LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Termín vydání: srpen 2015 Zhotovil: Vedoucí laborant Mgr. Lucie Kurfűrstová Platnost: 3. 8. 2015 Oponoval: Primář oddělení Manažer laboratoří prim. MUDr. Vlasta Faltýnková

Více

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15 Obsah OBSAH... 2 ČÁST A... 4 ÚVOD... 4 A1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 A2. ÚČEL... 4 A3. OBLAST PLATNOSTI... 4 A4. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY... 4 ČÁST B... 5 IDENTIFIKACE LABORATOŘE A SPEKTRUM POSKYTOVANÝCH

Více

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah Obsah Úvod... 3 1. Účel... 4 2. Oblast platnosti... 4 3. Použité zkratky a pojmy... 4 3.1. Zkratky... 4 3.2. Základní pojmy... 4 4. Popis problematiky... 5 4.1. Informace o laboratoři... 5 4.1.1. Identifikace

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu na PAO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty Rozdělovník Funkce

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SMĚRNICE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: MUDr.Richard DOMÍN, kontrolor kvality Schválil: Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D., primář LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 9.0 Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

PATKV/LP/2015 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATKV/LP/2015 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: PATKV/LP/2015 Počet stran: 12 Počet příloh: 0 Verze: 6 Datum tisku:22.07.2015 Platnost od: 22.07.2015

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 4 Počet stran: 14 P 02 Laboratorní příručka Poslední revize dne 28. 7. 2015 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Jiří Voženílek MUDr. Jiří Voženílek Podpis Datum 28.7.2015 28.7.2015 P

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny:

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 1.10.2014 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 04 Platnost: 01.03.2013 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký Datum: 01.03.2013 Podpis:

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE Podklady pro spolupráci mezi oddělením patologie a klinickými pracovišti INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE ODDĚLENÍ PATOLOGIE NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC a. s. VERZE 1.2 ZPRACOVALA: Dagmar Simonidesová

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL

Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL Vydání: 2. Počet stran: 17 Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu klinické a molekulární patologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Danuše

Více

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka LP platnost od 1.9.2013 strana 1 (celkem 22) Obsah 1. Úvod... 3 2. Použité zkratky a pojmy... 3 2.1. Zkratky... 3 2.2. Základní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Typ dokumentace: Veřejná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 22. 12. 2014 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků BIOLAB Praha Výtisk číslo: Vydání: 2 Počet stran: 9 Příručka pro odběr primárních vzorků Nabývá účinnosti dne 1.1.2010 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Markéta Trnková MUDr. Markéta Trnková Podpis Datum

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o.

Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Název vyšetření: Cervikovaginální histologické vyšetření a diagnostika PAP Metoda slouží k záchytu prekanceróz a malignity

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 3 Počet stran: 15 Datum vydání: 10.4.2015 Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Zkontroloval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Výtisk

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ

PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Fingerlandův ústav patologie FN HK PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Číslo předpisu LP Verze č. 8 Výtisk č. 1 Tímto předpisem se ruší PpOPV verze 7 z 1.3.2014 Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis Autor

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení patologicko-anatomické Vypracovala Marcela Mášková Schválil MUDr. Pavel Holan Akreditováno Spojenou akreditační komisí, o.p.s. audit I NASKL Stránka 1 z 27 1 Obsah 1 Obsah...

Více

Patologická anatomie náplň činnosti

Patologická anatomie náplň činnosti Patologická anatomie náplň činnosti Patologická anatomie obor sledující morfologické změny v průběhu patologického děje, tj. především za nemoci hlavní náplní práce: autopsie (pitva, nekropsie) = studium

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

5.1. Průvodka k histologickému/cytologickému vyšetření (žádanka, průvodka) 5.6. Specifické požadavky na odběr a fixaci některých typů vzorků

5.1. Průvodka k histologickému/cytologickému vyšetření (žádanka, průvodka) 5.6. Specifické požadavky na odběr a fixaci některých typů vzorků Obsah 1. Účel a oblast platnosti dokumentu 2. Odpovědnosti a pravomoci 3. Pojmy a zkratky 4. Informace o laboratoři 4.1. Identifikace laboratoře a důležité údaje 4.2. Základní informace o laboratoři 4.3.

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ Sdružení pro poradenství při poskytování pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb i příbuzných oborů v ČR VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ PLATNÁ USTANOVENÍ DLE ZÁKONA 256/2001

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Cytologie a cytodiagnostika nejen na patologii. Jaroslava Rutarová 4.12.2008

Cytologie a cytodiagnostika nejen na patologii. Jaroslava Rutarová 4.12.2008 Cytologie a cytodiagnostika nejen na patologii. Jaroslava Rutarová 4.12.2008 Opakování matka moudrosti BUŇKA - je základní morfologickou a funkční jednotkou mnohobuněčných organismů - je schopna základních

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02 Přehled laboratorních vyšetření a doporučení Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek Září 2011 verze 02 1.8.2011 2 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Obsah Obsah...2 Úvod...4 3. Informace o laboratoři...5

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti,

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 13 A - ÚVOD A1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o naší laboratoři, o naší

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů

Metodika pro pořizování a předávání dokladů Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 21 textu metodiky Upravené znění na základě výsledků projednání

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Adresa: Kladská 1, 120 00 Praha 2, tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522 IČ 49624911, www.kladska.cz,

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Řád krematoria v Klatovech

Řád krematoria v Klatovech Řád krematoria v Klatovech Technické služby města Klatov (dále jen TSMK), středisko Správa hřbitovů a krematoria, Pohřební služba, provozují krematorium v Klatovech. Provádějí zpopelnění mrtvých lidských

Více

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze:1.0 str. 1 PROKOPEC COP s.r.o. Centrum onkologické prevence v gynekologii Gynekologická ordinace a laboratoř gynekologické cytologie U Tří lvů 4 370 01, České Budějovice IČO 28159632 LABORATORNÍ

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

PATOLOGIE. Informace o oboru. MUDr. Romana Andělová Ústav patologie FNO

PATOLOGIE. Informace o oboru. MUDr. Romana Andělová Ústav patologie FNO PATOLOGIE Informace o oboru MUDr. Romana Andělová Ústav patologie FNO Vymezení patologie Je to nauka o nemoci, jejích příčinách, vývoji a mechanismu vzniku: pathos=nemoc logos=nauka Experimentální,klinická

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 26) CGB laboratoř a.s. Referenční laboratoř firmy OLYMPUS Vydáno dne: 12.5.2011 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoře klinické patologie a cytologie A Úvod B Identifikace laboratoře B-1 Základní

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění CENÍK I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění Gynekologické oddělení bez Interrupce do 8. týdne těhotenství 3 000,00 2 608,70 391,30 15 Interrupce po 8. týdnu těhotenství

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

ROMANA ANDĚLOVÁ ÚSTAV PATOLOGIE FNO SEMINÁŘ ORL 22.5.2008

ROMANA ANDĚLOVÁ ÚSTAV PATOLOGIE FNO SEMINÁŘ ORL 22.5.2008 ŠTÍTNÁ ŽLÁZA A NÁSTRAHY N JEJÍHO ZPRACOVÁNÍ ROMANA ANDĚLOVÁ ÚSTAV PATOLOGIE FNO SEMINÁŘ ORL 22.5.2008 ŠTÍTNÁ ŽLÁZA METODY ZPRACOVÁNÍ CYTOLOGIE BIOPSIE CYTOLOGIE Foto cytol. Prep. Nebo drobné kytky jako

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci 385/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více