C Vadný bioptický materiál C Vadný cytologický materiál ČÁST D FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15"

Transkript

1

2 Obsah OBSAH... 2 ČÁST A... 4 ÚVOD... 4 A1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 A2. ÚČEL... 4 A3. OBLAST PLATNOSTI... 4 A4. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY... 4 ČÁST B... 5 IDENTIFIKACE LABORATOŘE A SPEKTRUM POSKYTOVANÝCH SLUŽEB... 5 B1. IDENTIFIKACE ORGANIZACE... 5 B2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI... 5 B3. ZAMĚŘENÍ A ORGANIZACE PROVOZU LABORATOŘE... 5 B4. ÚROVEŇ A STAV AKREDITACE... 6 B5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, ČLENĚNÍ ODDĚLENÍ... 6 B6. SPEKTRUM A POPIS NABÍZENÝCH SLUŽEB... 7 B6.1. Přehled prováděných vyšetření a výkonů... 7 B6.2. Základní metody zpracování materiálu... 7 B Základní histologické, cytologické a speciální metody barvení... 7 B Imunohistochemické vyšetřovací metody... 7 B Peroperační vyšetření (zmrazovací preparát)... 8 B Statimová vyšetření... 8 ČÁST C... 8 MANUÁL PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ... 8 C1. OBECNÉ POŽADAVKY NA ZASÍLÁNÍ MATERIÁLU... 9 C1.1. Bioptická průvodka... 9 C1.2. Odběr materiálu C1.3. Odběrový systém (nádoby na materiál) C1.4. Fixace - opatření proti vysýchání (autolýze) bioptického materiálu C1.5. Transport bioptických vzorků C2. SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA ZASÍLÁNÍ MATERIÁLU C 2.1. Běžné bioptické vzorky C2.2. Rychlá peroperační biopsie C2.3. Požadavky na punkční biopsie C2.4. Požadavky na endoskopické vzorky C2.5. Požadavky na vyšetření prognostických markérů u karcinomu prsu - hormonální receptory ER, PR, Ki 67, p53, HER 2/neu C2.6. Požadavky na vyšetření sentinelové uzliny C2.7. Požadavky na cytologické vyšetření C2.8. Požadavky na vyšetřené pohyblivosti řasinek C3. PŘÍJEM VADNÝCH - KOLIZNÍCH VZORKŮ C3.1. Kritéria pro odmítnutí bioptického a cytologického materiálu C3.2. Postupy při doručení vadných - kolizních vzorků C Vadný bioptický materiál C Vadný cytologický materiál ČÁST D FÁZE PO VYŠETŘENÍ Verze: 2 2/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

3 D1. BEZPEČNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ MATERIÁLU D2. SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU D3. OPAKOVANÁ A DODATEČNÁ VYŠETŘENÍ D4. KONZULTAČNÍ VYŠETŘENÍ D5. VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ D5.1. Časová náročnost zpracování vzorků D5.2. Hlášení výsledků v kritických intervalech D5.3. Vydávání výsledků D5.4. Změny výsledků po jejich vydání D Oprava identifikační části D Oprava výsledkové části D6. ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ ČÁST F AUTOPTICKÝ PROVOZ F1. OBECNÁ USTANOVENÍ F2. PROVÁDĚNÍ PITEV F3. DOKUMENTACE F4. VÝSLEDKY PITEV ČÁST G SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ČÁST H ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ PŘÍLOHA Č. 1 VZOR - BIOPTICKÁ PRŮVODKA PŘÍLOHA Č. 2 SEZNAM KONZULTANTSKÝCH PRACOVIŠŤ Verze: 2 3/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

4 ČÁST A ÚVOD A1. Úvodní ustanovení Tato organizační směrnice stanovuje a popisuje postupy předcházející provedení laboratorního vyšetření, požadavky na správný odběr materiálu, zásady manipulace s materiálem a pravidla zasílání materiálu do laboratoře. Dále poskytuje seznam námi prováděných vyšetřovacích metod a stanovuje postupy následující po vyšetření. Dále příručka stanovuje postupy předcházející provedení pitvy a postupy při příjmu a výdeji těla zemřelého. A2. Účel Laboratorní příručka obsahuje informace o laboratoři Patologicko-anatomického oddělení Pardubické nemocnice. Cílem je optimalizace spolupráce mezi žadatelem o vyšetření a laboratoří tak, aby vždy vedla k docílení správného výsledku vyšetření. Obsah laboratorní příručky je sestaven v souladu s normou ČSN EN ISO A3. Oblast platnosti Postupy a zásady stanovené touto organizační směrnicí jsou platné a závazné pro všechny zaměstnance PAO a žadatele o námi poskytované služby. A4. Definice pojmů a zkratky Definice pojmů Preanalytická fáze - postupy předcházející vyšetření: jde o souhrn procesů, které začínají u klinického lékaře a zahrnují: žádanku o vyšetření - tzv. bioptickou průvodku, přípravu pacienta, odběr vzorku a dopravu materiálu do laboratoře. Tady tyto postupy končí a začíná analytická fáze vyšetřování probíhající na Patologicko-anatomickém oddělení. Postanalytická fáze - postupy následující po vyšetření: jde o procesy, které jsou zahájené po ukončení analytické fáze vyšetření a obsahují: interpretaci výsledku, jeho schvalování a uvolnění, ev. předání. Dále sem patří archivace výsledků a materiálu. Zákazník - lékař nebo samoplátce, který vyšetření požaduje. Bioptická průvodka průvodní list k zásilce histologického materiálu Zkratky PKN PAO BM IHC ZL OpenLIMS NIS Patologicko-anatomické oddělení biologický materiál imunohistochemické vyšetření zdravotnický laborant laboratorní informační systém celonemocniční informační systém MEDEA Verze: 2 4/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

5 ČÁST B IDENTIFIKACE LABORATOŘE A SPEKTRUM POSKYTOVANÝCH SLUŽEB B1. Identifikace organizace Název organizace: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Identifikační údaje: IČ: DIČ: CZ Statutární zástupce organizace: MUDr. Tomáš Gottvald předseda představenstva a generální ředitel Ing. Ivana Urešová, MBA ředitelka Pardubické nemocnice Adresa: Kyjevská 44, Pardubice Telefon: Fax: Internetové stránky: B2. Základní informace o laboratoři Název oddělení: Patologicko-anatomické oddělení Adresa: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská Pardubice Umístění oddělení:, budova č. 9 Primářka oddělení: MUDr. Mária Hácová Zástupce primářky: MUDr. Jan Studnička Vedoucí laborantka: Bc. Petra Čefelínová Kontakty Telefon Primář oddělení MUDr. Mária Hácová Zástupce primáře MUDr. Jan Studnička Vedoucí laborantka Bc. Petra Čefelínová Administrativa Fax na oddělení Příjem materiálu B3. Zaměření a organizace provozu laboratoře Laboratorní část: Laboratoř nabízí pro všechna oddělení PKN a externí pracoviště vyšetření bioptická (včetně imunohistochemického), cytologická (negynekologická cytologie), pro PKN zajišťuje rychlou Verze: 2 5/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

6 peroperační biopsii a statimová vyšetření (do 24 hodin od přijetí). Superstatimy (vyšetření do 5 hodin) laboratoř neprovádí. Laboratoř poskytuje také konzultační služby. Pitevní část: V rámci autoptického provozu provádíme pitvy zdravotní (zemřelí ve zdravotnickém zařízení). V souladu s tím se provádějí i vyšetření nekroptická (podrobnější informace viz část F). Organizace provozu laboratoře Provozní doba laboratoře Po Pá Provozní doba administrativní kanceláře Po Pá Příjem biologického materiálu Po Pá Příjem vzorků určených k peroperačnímu Po Pá vyšetření Příjem vzorků a nátěrů k cytologickému vyšetření Zajištění svozu zemřelých v rámci nemocnice Po Pá Je zajištěno formou 24 hodinové služby vlastním sanitním vozidlem Předání zemřelých pohřební službě Po Pá B4. Úroveň a stav akreditace Pracoviště má zavedený systém kvality dle normy ČSN EN ISO Laboratoř je součástí Pardubické nemocnice, která je akreditovaná u SAK od 12/2014. Laboratoř je vedena v Registru klinických laboratoří a splnila všechny podmínky Auditu II dle NASKL a získala Osvědčení o splnění podmínek Auditu II pro odbornost 823 Laboratoř patologie. B5. Personální obsazení, členění oddělení Personální obsazení Základní zpracování bioptických a cytologických vzorků provádějí zdravotní laborantky, které splňují kvalifikační kritéria. Imunohistochemické a histochemické vyšetření provádějí laborantky s příslušnou specializací. Cytologický gynekologický screening u nás neprovádíme. Pomocné práce v laboratorním i pitevním provozu provádějí sanitáři/ky, kteří absolvovali příslušný kurz. Přikrojení a následné vyhodnocení bioptických vzorků s vypracováním závěrečné zprávy zajišťují lékaři s odpovídajícím vzděláním. Příslušní lékaři také uvolňují výsledky do celonemocničního informačního systém MEDEA. Administrativní část zabezpečují administrativní pracovnice s ekonomickým vzděláním. Jedná se o přepis závěrečné zprávy do PC a následné vytištění papírové formy výsledku, dále zabezpečují archivaci výsledků a veškerou agendu s pojišťovnami. V jejich kompetenci je přebírání písemné dokumentace k pitvám zemřelých a příprava příslušné dokumentace potřebné k provedení pitvy. Členění oddělení Laboratorní trakt: Základní provoz laboratoře pro standardní histologické vyšetření bioptických a nekroptických vzorků; samostatné laboratoře - laboratoře imunohistochemie, cytologie a speciálního barvení. Verze: 2 6/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

7 Všechny laboratoře jsou vybaveny přístrojovou technikou, která splňuje nepodkročitelná minima Patologické společnosti. Pitevní trakt - 3 pitevní stoly, chladicí a mrazící zařízení. Administrativní pracoviště oddělení je připojeno na laboratorní informační systém Open LIMS. Zpracovává veškeré administrativní práce (zápis a tisk výsledků, archivaci výsledků, korespondenci, agendu zemřelých atd.). Pracovny lékařů - kromě základního vybavení je součástí mikroskop a PC s připojením na celonemocniční informační systém (MEDEA). B6. Spektrum a popis nabízených služeb B6.1. Přehled prováděných vyšetření a výkonů Laboratoř poskytuje: základní histopatologické vyšetření bioptického materiálu, základní histopatologické vyšetření cytologického materiálu (mimo gynekologickou cytologii), speciální histopatologická vyšetření bioptického materiálu, imunohistochemická vyšetření, peroperační vyšetření, statimová vyšetření bioptická, vyšetření pohyblivosti řasinek nativního respiračního epitelu, provádění pitev a následné vyšetření nekroptického materiálu, konzultační vyšetření. B6.2. Základní metody zpracování materiálu zhotovení parafinového bloku a příprava preparátu, zhotovení preparátu ze zmrazených tkání, zhotovení cytologických preparátů, zpracování materiálu odebraného při pitvě, zhotovení parafinového bloku a příprava preparát. B Základní histologické, cytologické a speciální metody barvení základní histologické barvení: hematoxylin eosin základní cytologické barvení: May Grünwald Giemsa Romanovski speciální barvení: nejčastěji na průkaz mikroorganismů (Gram, Grocott, BK, WS), průkaz amyloidu, tuků, železa, PAS, barvení vazivových vláken, hlenu,. Aktuální seznam metod je uveden na stránkách Patologicko-anatomického oddělení Pardubické nemocnice B Imunohistochemické vyšetřovací metody Speciální laboratorní metoda, jež využívá detekce jednotlivých tkáňových antigenů pomocí specifických protilátek. V histopatologii se využívá k účelům diagnostickým (vyhledávání a znázorňování antigenů, specifických pro určité typy buněk a tkání upřesnění diagnózy a specifikování různých druhů nádorů) i prognostickým (předpověď reakce na léčbu u některých druhů nádorů např. karcinomy prsní žlázy). Verze: 2 7/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

8 Imunohistochemické vyšetření je velmi nákladné, proto nevlastníme celé spektrum všech možných protilátek, ale jenom ty základní a nejvíce používané. Je-li třeba stanovit antigeny, proti nimž nemáme protilátku, odesíláme tkáňové bločky na specializovaná pracoviště (viz část H - Související dokumenty Příloha č. 2: Seznam smluvních a konzultačních pracovišť). Aktuální seznam protilátek je uveden na stránkách Patologicko-anatomického oddělení Pardubické nemocnice. B Peroperační vyšetření (zmrazovací preparát) Peroperační biopsie je metoda zpracování tkáně rychlým zmrazením. Vyšetření provádíme po telefonické domluvě. Peroperační biopsie přijímáme každý pracovní den od 8:00 14:30 hod. Výsledek je do 30 min. od příjmu materiálu, hodnocení je spíše orientační (rámcová klasifikace a určení biologické povahy léze). Z technických důvodů nelze zpracovat tkáň kalcifikovanou a tukovou. Požadavky na preanalytickou fázi vyšetření: zaslání materiálu k vyšetření technikou zmrazovacích řezů nutno předem telefonicky nahlásit na tel. č nebo 3403, zasílá se nativní materiál, materiál musí být doručen okamžitě po odběru (do 10 minut), na žádance musí být uveden čas odběru, musí být jasně vyznačen požadavek zmrazovací preparát nebo peroperační biopsie nebo zmrazák!!!!, materiál musí být označen identifikačním štítkem, s materiálem musí být doručena průvodka s uvedením telefonního čísla, na které má být nález sdělen a jméno lékaře, který vyšetření požaduje, na průvodce musí být uvedena lokalita, ze které materiál pochází. B Statimová vyšetření Výsledek základního barvení HE do 24 hodin zasílá se fixovaný materiál jako na běžnou biopsii, musí být uveden čas, kdy byl materiál vložen do fixace (materiál se zpracovává až po dokonalém profixování u větších tkáňových vzorků může fixace prodloužit dobu odezvy!!!), materiál se zasílá ihned po odběru, materiál musí být označen identifikačním štítkem, s materiálem musí být doručena průvodka s uvedením telefonního čísla, na které má být nález sdělen a jméno lékaře, který vyšetření požaduje, na průvodce musí být uvedena lokalita, ze které materiál pochází. ČÁST C MANUÁL PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Tato část stanovuje požadavky na zvýšení kvality preanalytické fáze vyšetření, tudíž požadavky na správný odběr, fixaci, zacházení a doručení materiálu pro histologická a cytologická vyšetření tak, aby se zabránilo znehodnocení vyšetřovaných vzorků a nedošlo k jejich Verze: 2 8/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

9 eventuální záměně. V důsledku toho by byla ohrožena kvalita dalšího zpracování vzorků a konečný výsledek pro další léčbu pacienta. Tyto informace slouží zejména lékařům, kteří materiál k histologickému vyšetření odesílají, ale také i dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří jakýmkoliv způsobem na tomto procesu participují a jsou zodpovědní za správný odběr, fixaci a označení materiálu. C1. Obecné požadavky na zasílání materiálu V případě nejasností se lze obrátit na vedoucí laborantku tel. č. 3402, event. na tel. č příjem materiálu. C1.1. Bioptická průvodka S každým materiálem, který je zasílán do laboratoře, musí být dodána řádně vyplněná bioptická průvodka. Povinné údaje na bioptické průvodce: jméno a příjmení pacienta, rodné číslo, příp. datum narození (novorozenci, cizinci), číslo - kód pojišťovny, adresa místa pobytu vyšetřované osoby, identifikace žadatele - jméno a podpis odesílajícího lékaře IČP adresa žadatele, klinická diagnóza ev. stručný klinický průběh, titul, jméno a příjmení lékaře, který vyšetření požaduje, vždy podpis příslušného lékaře, odbornost lékaře, razítko oddělení nebo nezdravotnického zařízení žadatele, druh biologického materiálu, při požadavku na přednostní zpracování materiálu označit žádanku jako PEROPERAČNÍ nebo STATIM a uvést telefonní číslo, na které má být výsledek sdělen, v případě vyžádaných specializovaných vyšetření uvést druh požadovaného vyšetření, popsat rozlišení vzorků, pokud jich na jednu žádanku je zasláno více, datum odběru. Doporučené údaje: předchozí histologická vyšetření a léčebné procesy, které pacient prodělal, popis odebraného materiálu popř. anatomická lokalizace, předchozí ozařování či chemoterapie. Vzor bioptické průvodky: viz část H Související dokumenty: Příloha č. 1. V rámci PKN jsou žádanky automaticky tištěny v systém MEDEA. Pro mimo nemocniční žadatele lze vzor bioptické průvodky najít na stránkách Patologickoanatomického oddělení Pardubické nemocnice nebo lze doporučený formát zaslat na požádání v tištěné formě nebo elektronicky. Bližší informace u vrchní laborantky na tel Bioptické průvodky musí být zabezpečeny proti potřísnění voděodolným obalem (euroobal, plastový obal). Verze: 2 9/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

10 Za potvrzení správnosti údajů na žádance odpovídá lékař požadující vyšetření. Veškeré údaje na žádance musí být vyplněny čitelně. Pokud se použije k identifikaci pacienta štítek, údaje na něm musí být jasně čitelné. C1.2. Odběr materiálu Do laboratoře se musí odebraný materiál dodat v takovém stavu, v jakém byl pacientovi odebrán klinikem (nerozřezaný apod.). Patolog odpovídá za vyšetření tkání, proto by klinický lékař bez jeho souhlasu ev. bez předchozí domluvy, neměl preparáty otvírat, nařezávat, rozdělovat na menší kousky, protože tyto zásahy mění původní rozměry a ruší anatomické vztahy a vedou k znesnadnění orientace tkáně. Toto je možné provádět po předchozí domluvě s patologem. Při odebrání většího množství materiálu od téhož pacienta je nutné všechny nádobky řádně označit (údaje na štítku se musí shodovat s údaji na bioptické průvodce). Velmi malé částice je možné vložit do fixačního roztoku na molitanovém proužku, popřípadě na filtračním papíře. Odebraný materiál nesmí být doručen bez fixačního roztoku (viz Kritéria pro odmítnutí primárních vzorků bod C3.1). Značení operačních preparátů: Materiál je možné přímo na sále označit a popsat. Značení se týká zejména "zdůraznění" diagnosticky určitých úseků nebo konkrétního místa operačního preparátu, na který chce operatér patologa upozornit. Je možné značení resekčních ploch nebo resekčních okrajů, eventuálně jiných míst k lepší orientaci operačního preparátu. Na označení ložisek nebo okrajů je vhodný barevný šicí materiál, na značení ploch černá tuš (ev. jiné komerčně dodávané barvičky). Toto značení je vždy nutné zaznamenat do bioptické průvodky. Označení materiálu je vhodné doplnit slovním doprovodem ev. nákresem. C1.3. Odběrový systém (nádoby na materiál) Nádoba, ve které se materiál dodává, musí být uzavíratelná tak, aby víko těsnilo a fixační tekutina nemohla unikat. Musí být dostatečně objemná, aby byl materiál dostatečně ponořen do tekutiny a nedotýkal se stran nádoby. V jedné nádobě je doporučeno dodávat maximálně 1 tkáňový vzorek. Jestli pochází více vzorků z jedné lokality, je možné uložit do nádoby různé množství materiálu, je však třeba respektovat objem nádoby a dodržet množství použitého formaldehydu (např. polypy GIT, excize z prsu, příslušná lamela, fascie). Tyto je však opět nutno náležitě popsat ev. označit, vzhledem k dalšímu rozlišení. Nádoba musí být označena identifikačním štítkem. Údaje uvedené na štítku musí být shodné s údaji na bioptické průvodce. Povrch nádoby nesmí být znečištěn biologickým materiálem. Povinné údaje na identifikačním štítku transportní nádoby: jméno a příjmení pacienta, rodné číslo pacienta (nebo číslo pojištěnce) nebo datum narození (postačuje rok narození), číselné označení nádob v případě vícečetného odběru do více nádob u jednoho pacient. Verze: 2 10/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

11 Poznámka: Identifikační štítky jsou v rámci PKN automaticky tištěny v NIS MEDEA. Pracovníci Patologickoanatomického oddělení nemají k těmto štítkům přístup. C1.4. Fixace - opatření proti vysýchání (autolýze) bioptického materiálu Důležitost okamžité fixace: cílem je zabránit autolýze a vysychání, neboť v extirpovaných tkáních začíná krátce po vyjmutí z organizmu proces rozkladu. Autolýzou a vysycháním dochází k poškození nebo úplnému znehodnocení biologického materiálu. Rychlost vysýchání je závislá na rozměru tkáně, teplotě a vlhkosti prostředí. Základní fixační roztok je pufrovaný 10% formol (4% formaldehyd) dodávaný lékárnou PKN. Pokyny pro fixaci: tkáň musí být neprodleně vložena do fixačního roztoku, nemůže být ponechána volně na vzduchu, fixační tekutiny by mělo být 10-20x více než je objem materiálu, do odběrové nádoby se nejdříve nalije fixační roztok a až poté se vloží materiál!!, POZOR! Pokud je fixačního roztoku málo dojde k znehodnocení materiálu, nefixované tkáně nesmí přijít do styku s vodou (ani destilovanou vodou); voda poškozuje jemné struktury buněk a negativně ovlivňuje mikroskopické vyšetření, pokud je třeba tkáň pod tekoucí vodou opláchnout, přebytek vody je nutné odstranit, materiál určený k rychlé peroperační biopsii je zasílán bez fixačního roztoku. C1.5. Transport bioptických vzorků Transport biologického materiálu je zabezpečován pracovníky PKN, svozovou službou, případně pracovníky externích organizací. Spádová oblast pro svoz není limitována, spolupráce není vázána smluvně, základem je ústní dohoda o spolupráci s návazností na pokyny k odběrům a prováděná vyšetření uvedená v laboratorní příručce. Organizace transportu probíhá tak, aby byly dodržovány všechny podmínky preanalytické fáze. materiál je přepravován v nádobě s pevným uzávěrem a ponořen do fixačního roztoku; do laboratoře by měl být materiál dopraven maximálně do 24 hodin po vyjmutí z organizmu; delší doba transportu do laboratoře není vhodná, a to z důvodu "přefixování" materiálu; pokud nelze materiál dodat ihned, lze jej uchovávat při pokojové teplotě a druhý den co nejdříve předat na Patologicko-anatomické oddělení; materiál není vhodné uchovávat v lednici nižší teploty zpomalují fixaci; při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu na laboratorní, pokojovou, teplotu v zimě); uzavřená, odběrová nádobka ani žádanka nesmí být v žádném případě zvenčí potřísněna biologickým materiálem, během transportu musí být odběrové nádoby umístěny v pevné a nepropustné nádobě nebo stojánku odděleně od žádanek. Verze: 2 11/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

12 C2. Speciální požadavky na zasílání materiálu C 2.1. Běžné bioptické vzorky Výsledek vyšetření Speciální pokyny pro odběr Označení materiálu Fixace Do 5 dnů. Dle potřeby důležité oblasti popsat ev. označit barevně odlišenými stehy. Není vhodné používat jehly. Na bioptickou průvodku toto zaznamenat, nakreslit. Konizáty čípku - označit stehem dle ciferníku - např. steh u č. 12. Mukosektomie - po vyjmutí a těsně před vložením do přepravní nádoby je vhodné natáhnout vzorek na korkovou podložku a upevnit pomocí špendlíku. Lze použít barevně odlišné špendlíky k označení stran. Neprodleně po vyjmutí vložit do fixačního roztoku. Resekáty plic - před vložením do roztoku formaldehydehydu je vhodné aplikovat přímo na sále do bronchiálního stromu dostatečné množství fixačního roztoku za účelem "vnitřní" fixace a po vložení resekát přikrýt gázou, namočenou ve fixačním roztoku. C2.2. Rychlá peroperační biopsie Na bioptické průvodce musí být navíc uvedeno telefonní číslo na operační sál, kam lékař - patolog sdělí výsledek. Výsledek vyšetření Speciální pokyny pro odběr Označení materiálu Fixace Do 30 minut. Jedná se o materiál nativní, převážně menších rozměrů, který je určen ke zpracování zmrazením. Materiál je zasílán bez fixačního roztoku. Transport materiálu probíhá neprodleně po vyjmutí z těla pacienta. Dle potřeby klinika označit "předmět zájmu" vyšetření. V ostatních případech patolog rozhoduje o odběru 1-2 vzorků, které budou vyšetřeny zmrazovací technikou. Zbytek materiálu je pak vyšetřen standardně, jako "Běžné bioptické vzorky. Bez fixačního roztoku. C2.3. Požadavky na punkční biopsie Výsledek vyšetření Speciální pokyny pro odběr Označení materiálu Fixace Do 5 pracovních dnů. Jedná se o materiál menších rozměrů, převážně o válečky tkáně, které je vhodné vložit do histologické kazety mezi 2 molitany a takto celou kazetu vložit do transportní nádoby s formaldehydem. Popsat lokalizaci válečků. Jestli jde o stejnou lokalizaci (tumor prsu), do jedné kazetky lze vložit více vzorků z jednoho ložiska, jestli jde o různou lokalizaci (punkční biopsie prostaty), nutno pro každou lokalitu dát zvlášť kazetku ev. zvlášť označit přepravní nádobu (zkumavku) a toto označit na identifikačním štítku, např. číslem. Neprodleně po vyjmutí vložit do fixačního roztoku. Verze: 2 12/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

13 C2.4. Požadavky na endoskopické vzorky Výsledek vyšetření Speciální pokyny pro odběr Označení materiálu Fixace Do 5 pracovních dnů. Jedná se o materiál převážně menších rozměrů, o drobné částečky, které je možné vložit do přepravní nádoby (zkumavky) nebo je možné je vložit mezi 2 molitany a tyto pak do histologické kazety. Takto celou kazetu vložit do transportní nádoby. Popsat lokalizaci vzorků. Jde-li o stejnou lokalizaci (1 polyp), do jedné kazetky ev. přepravní nádoby lze vložit více vzorků, jde-li o různou lokalizaci (kardie, antrum), nutno pro každou lokalitu dát zvlášť kazetku a označit na identifikačním štítku, např. číslem. Tyto informace zaznamenat na bioptickou průvodku. Neprodleně po vyjmutí vložit do fixačního roztoku. C2.5. Požadavky na vyšetření prognostických markérů u karcinomu prsu - hormonální receptory ER, PR, Ki 67, p53, HER 2/neu Výsledek vyšetření Speciální pokyny pro odběr Označení materiálu Fixace Do 10 pracovních dnů. Punkční biopsie - vhodné vložit mezi 2 molitany a tyto pak do histologické kazety. Takto celou kazetu vložit do transportní nádoby. Jdeli o více válečků se stejnou lokalizací (1 ložisko), lze tyto vložit do jedné kazetky, jde-li o různou lokalizaci (z více ložisek), nutno pro každou lokalitu dát zvlášť kazetku a označit na identifikačním štítku, např. číslem. Tyto informace zaznamenat na bioptickou průvodku. Resekáty, excize zdůraznění" diagnosticky určitých úseků nebo konkrétního místa operačního preparátu, na který chce operatér patologa upozornit (ložisko, okraj). Je vhodné označení resekčních ploch nebo resekčních okrajů eventuálně jiných míst, k lepší orientaci operačního preparátu, pomocí stehů (krátký steh mediálně, dlouhý laterálně, různé barvy stehu). Tyto údaje zaznamenat na bioptickou průvodku. Tkáňový parafinový blok - dodatečné vyšetření na vyžádání klinikem. Nutné písemně žádat o dodatečné vyšetření na požadavkovém listě. Neprodleně po vyjmutí vložit do fixačního roztoku. C2.6. Požadavky na vyšetření sentinelové uzliny Výsledek vyšetření Speciální pokyny pro odběr Označení materiálu Fixace Do 10 pracovních dnů. Jedná se o materiál převážně menších rozměrů. Každou sentinelovou uzlinu vložit do zvláštní nádoby a tyto označit identifikačním štítkem. Neprodleně po vyjmutí vložit do fixačního roztoku. Verze: 2 13/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

14 C2.7. Požadavky na cytologické vyšetření Výsledek vyšetření Speciální pokyny pro odběr Označení materiálu Fixace Do 10 pracovních dnů. Cytologické nátěry negynekologické, otiskové preparáty, tělní tekutiny, tkáňové mikrofragmenty. Bez bližší specifikace. Zdroj materiálu uvést na bioptické průvodce. Nátěry zaschnutí nátěru a bez další fixace zaslat v přepravní krabičce do laboratoře. Tekutý materiál nativní nefixovaný materiál ihned po odběru zaslat do laboratoře, před transportem uchovávat při 4 C. C2.8. Požadavky na vyšetřené pohyblivosti řasinek Výsledek vyšetření Speciální pokyny pro odběr Označení materiálu Fixace Do 20 minut. Stěr kyretou nebo excize respiračního epitelu z dýchacích cest. Bez bližší specifikace, bioptická průvodka musí být připravena před odběrem, materiál je ihned po odběru transportován do laboratoře. Materiál je zpracován ihned po odběru, tzn., že jde o materiál nativní. Nevkládat do žádného fixačního roztoku. Je vhodné se předem domluvit na tel. čísle , C3. Příjem vadných - kolizních vzorků C3.1. Kritéria pro odmítnutí bioptického a cytologického materiálu Zde jsou uvedena kritéria pro odmítnutí vadných kolizních vzorků, která se svým charakterem nebo identifikací odchylují od požadavků pracoviště. Z těchto důvodů může být dodaný materiál odmítnut. Po zjištění neshody a následném odmítnutí vzorku je tento proces zaznamenán do knihy neshod. Kritéria odmítnutí jsou: nejasná identifikace jednotlivých vzorků; absence identifikačního štítku na zkumavkách; nečitelné označení zkumavek s odebraným materiálem; nepřiložená bioptická průvodka nebo jiná doprovodná dokumentace; nesouhlas údajů na bioptické průvodce a na nádobě (zkumavce) s materiálem; materiál ve stavu znemožňujícím standardní zpracování (autolyzovaný materiál, materiál bez použití fixačního roztoku - nevztahuje se na rychlou peroperační biopsii); potřísněné nádoby krví nebo jiným biologickým materiálem; materiál dodán bez průvodky nebo průvodka bez materiálu. C3.2. Postupy při doručení vadných - kolizních vzorků C Vadný bioptický materiál Histologický materiál je dodán v porušeném obalu nebo je nádobka otevřená, ale obsahuje dodaný materiál, který je neporušený a ve fixačním roztoku, pak je tento zpracován běžnou laboratorní technikou. Pokud je materiál příliš malý a došlo-li k jeho vylití, ev. ztrátě společně s fixační tekutinou, pak jej nelze zpracovat. Tento stav oznámí laborantka lékaři - patologovi, Verze: 2 14/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

15 ten informuje příslušného lékaře a tento stav zaznamená na bioptickou průvodku; o této události je veden záznam do knihy neshod. C Vadný cytologický materiál Dodáno rozbité sklo (s nezpracovaným nátěrem) Pokud je sklo částečně zachovalé a lze jej "orientačně" obarvit, pak se tento materiál zpracuje dle možností a vyhodnotí se alespoň "orientační" odečet. Je-li sklo rozbito zcela, nelze jej obarvit a materiál nelze vyhodnotit. Odesílající lékař je o tomto informován a je veden záznam do knihy neshod. Bezbuněčné nátěry - ev. nesprávný odběr cytology Provede se standardní zpracování a provede se odečet. Nález se vyhodnotí a odešle příslušnému lékaři. Vylití tekutiny, určené k cytologickému odběru: Částečné - postačuje-li množství materiálu ke zpracování, pak je toto následně zpracováno. Úplné - laborantka informuje lékaře, který toto následně sdělí ošetřujícímu lékaři a je proveden záznam do knihy neshod. ČÁST D FÁZE PO VYŠETŘENÍ D1. Bezpečné odstraňování materiálu Bezpečná likvidace biologického materiálu po vyšetření je popsána ve vnitřním předpisu - Nakládání s odpady v PKN. D2. Skladování materiálu skladování vzorků je v souladu s obecnými právními předpisy a doporučeními společnosti; vzorky, u kterých je to možné, jsou omezenou dobu skladovány pro případné opakování vyšetření nebo do vyšetření požadované lékařem; část biologického materiálu je zpracována beze zbytku; pokud je laboratorně zpracována jen část dodaného materiálu a je k dispozici zbytkový materiál, pak dojde k jeho uložení a tento je pak uchováván minimálně do doby uvolnění výsledku do NIS (MEDEA); následně je materiál likvidován dle platné legislativy (viz D1- Bezpečné odstraňování materiálu). D3. Opakovaná a dodatečná vyšetření Ošetřující lékař může požádat o opakované či o dodatečné vyšetření již zaslaného vzorku. Toto musí vždy konzultovat s lékařem - patologem, který rozhodne o typu tohoto dalšího vyšetření. Vzorek tkáně může být opakovaně ev. dodatečně vyšetřen následujícím způsobem: přikrojením dalšího vzorku ze zbytkového materiálu (je-li ještě k dispozici), z archivovaného parafinového bločku, zhotovením nových preparátů, opakovaným vyšetřením již zpracovaných a archivovaných preparátů, použití dalších speciálních barvení ev. imunohistochemického vyšetření, Verze: 2 15/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

16 zaslání materiálu ke druhému čtení, event. konzultačnímu vyšetření, ze strany laboratoře jsou akceptovány písemné, event. ústní a telefonické požadavky na provedení opakovaného ev. dodatečného vyšetření, v případě ústního požadavku lékař - patolog zapíše typ požadovaného vyšetření na bioptickou průvodku spolu se jménem lékaře, který toto vyšetření požadoval; toto potvrdí svým podpisem, v případě písemného požadavku zašle žadatel řádně vyplněný požadavkový list se žádostí o dodatečné vyšetření, výsledky opakovaných ev. dodatkových vyšetření jsou zapsány do OpenLIMSu formou dodatku ke stávající závěrečné zprávě, odeslány do systému MEDEA a vytištěny; v tištěné formě jsou zaslány lékaři, který toto vyšetření indikoval, a jsou součásti původní bioptické průvodky, maximální časový interval na požadování opakovaných vyšetření je 15 let - doba, kdy je materiál ve formě parafinových bloků a preparátů archivován. D4. Konzultační vyšetření V případě nutnosti provedení rozsáhlejších vyšetření (hlavně imunohistochemie, elektronová mikroskopie, molekulárně genetické vyšetření) je materiál zasílán ke konzultačnímu vyšetření. V případě, že je podezření na nesprávnost diagnózy, je opakování vyšetření provedeno na náklady laboratoře. Seznam konzultačních pracovišť viz část G - Související dokumenty Příloha 2. D5. Vydávání výsledků D5.1. Časová náročnost zpracování vzorků 5-15 minut zhotovení preparátu, Vyšetření zmrazených řezů - rychlá 1-10 minut odečtení, peroperační biopsie Výsledek sděluje lékař ihned telefonicky. Běžné vzorky (pouze hematoxylin - eozin) Do 4 pracovních dnů od přijetí materiálu v laboratoři. Běžné vzorky (nedofixovaný materiál) Do 5 pracovních dnů od přijetí materiálu v laboratoři. Další manipulace: a) přikrojení dalšího vzorku ze zbytkového nezpracovaného materiálu b) prokrájení již zhotovených parafinových Prodlužuje dobu od přijetí materiálu k vydání bloků výsledku na 8-10 dnů. c) provedení speciálního barvení Imunohistochemické vyšetření Cytologická vyšetření běžná Konzultační vyšetření, 2. čtení, odvápnění, další imunohistochemická vyšetření Výsledky pitev a nekropsií Cca 1-2 týdny. Do 5 pracovních dnů. Nelze přesně určit (řídí se závažností nálezu a náročností zpracování pro stanovení diagnózy, 1-3 týdny). Do 3 měsíců od pitvy zemřelého. Verze: 2 16/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

17 D5.2. Hlášení výsledků v kritických intervalech Kritické intervaly se vztahují: Na peroperační vyšetření, kdy okamžitě po laboratorním vyšetření a odečtení lékařem je údaj hlášen telefonicky odesílajícímu lékaři na klinické pracoviště. Na běžná vyšetření, kdy lékař na základě odečtu má podezření, že se jedná o vysoce infekční, nakažlivou chorobu. Neprodleně o tomto telefonicky informuje ošetřujícího lékaře. Každé hlášení "kritického nálezu" je zaznamenáno do F_8_12_PAT_54 Telefonické hlášení výsledků. D5.3. Vydávání výsledků Zjištěný mikroskopický nález je zaznamenán do elektronické průvodky Open LIMS a následně odeslán elektronicky do NIS (MEDEA). Tyto závěrečné zprávy jsou zasílány na příslušná oddělení jednak elektronicky (Open LIMS), jednak v písemné formě. Výsledek může lékař sdělit i telefonicky, to však v případě, kdy bezpečně zná příslušného lékaře. Elektronické uvolňování výsledků do MEDEA se provádí několikrát denně (min. 1x) a toto oprávnění má lékař se specializací (atestace II. stupně). Originály závěrečných zpráv spolu s bioptickou průvodkou jsou uchovávány na PAO. Jsou archivovány minimálně 15 let. Zápis v elektronické formě je uložen v databázi NIS. Kopie maligních nálezů se automaticky zasílají na příslušný onkologický registr. Závěry konzultačních vyšetření jsou připsány formou "Dodatku" do stávajících zpráv v rámci OpenLIMSu a jsou odeslány v rámci MEDEA do NIS. Tento dodatek je rovněž vytištěn a zaslán na příslušné oddělení. Originál Zprávy z konzultačního vyšetření je přiložen k bioptické průvodce a archivován na PAO. Rozhodně nejsou o výsledku histologického vyšetření informováni pacienti. Toto spadá pouze a výhradně do kompetence klinického lékaře, který histopatologické vyšetření indikoval. Lékaři, kteří pracují mimo PKN a indikují histopatologické vyšetření na Patologickoanatomickém oddělení, tak obdrží výsledek hodnocení pouze v tištěné formě. Jedná se o kopii, originál je přiložen k Bioptické průvodce a je archivován na Patologickoanatomickém oddělení. D5.4. Změny výsledků po jejich vydání Změny výsledkových listů pořízených laboratorním informačním systémem je možno provádět v identifikační části a ve výsledkové části. D Oprava identifikační části Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny, změna nebo významná oprava příjmení nebo jména pacienta před odesláním výsledkového listu. Oprava identifikace (čísla pojištěnce, příjmení nebo jména pacienta) se provádí při zadávání požadavků nebo v rámci oprav databáze. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou. D Oprava výsledkové části Verze: 2 17/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

18 Opravou výsledkové části se rozumí změna údajů číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které již byly zaslány na klinická pracoviště, byly uzavřeny. Uzavřený výsledek již nelze opravovat. Ke stávajícímu nálezu lze napsat dodatek - je zde uvedena změna původní chybné informace, osoba, která opravu provádí, datum, podpis. Tato změna se telefonicky nahlásí. Opravu výsledku schvaluje primář oddělení. Pod pojem "Opravy" nepatří doplnění textové informace k výsledkům (dodatečná, konzultační vyšetření). V případě, že na žádost klinického lékaře je vyžádáno druhé čtení a dojde ke změně, ev. k doplnění diagnostického závěru, tak se tento závěr v OpenLIMSu dopíše rovněž ve formě dodatku. Bioptická průvodka s novým "Dodatkem" se v rámci MEDEA a v tištěné formě odešle lékaři, který toto druhé čtení vyžádal. Originál výsledku druhého čtení je přiložen k originální bioptické průvodce a je archivován. D6. Řešení stížností Při stížnosti pacienta je postupováno dle OS_03_12_PKN. Vyřizování těchto stížností je v kompetenci Referátu pro komunikaci s veřejností. Písemnou stížnost doručenou na oddělení postoupí vedoucí Oddělení komunikace a marketingu. Při ústní nebo telefonické stížnosti je vyhotoven záznam o této stížnosti a ten je postoupen na Oddělení komunikace a marketingu. Vyřizování stížností podaných zaměstnanci PKN a ostatními zdravotnickými pracovníky je, s výjimkou drobných připomínek řešitelných okamžitě, věcí vedení laboratoře. Stížnost lze podat na: průběh provádění laboratorního vyšetření; rozsah provedeného vyšetření; termín provedeného vyšetření; výsledek vyšetření pokud žadatel nesouhlasí s výsledkem, může požádat o 2. čtení, které bude provedeno v PKN nebo na jiném pracovišti (viz Konzultační vyšetření D4.); způsob jednání pracovníka oddělení ČÁST F AUTOPTICKÝ PROVOZ V rámci autoptického provozu provádíme pitvy zdravotní (zemřelí ve zdravotnickém zařízení). V souladu s tím se provádějí i vyšetření nekroptická. F1. Obecná ustanovení V rámci autoptického provozu lze provádět pitvy zdravotní (zemřelí ve zdravotnickém zařízení), pitvy zdravotně bezpečnostní (zemřelí mimo zdravotnické zařízení, "z terénu" pro ZZS PK) a pitvy soudní pro orgány PČR. Na Patologicko-anatomickém oddělení se provádějí pitvy zdravotní (patologickoanatomické), pitvy zdravotně bezpečnostní a pitvy soudní na oddělení soudního lékařství. Pitvu je možno provést nejdříve 2 hodiny po konstatování smrti. Tělo zemřelého musí být řádně označeno. Zemřelí v PKN mají na ruce identifikační náramek. Verze: 2 18/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

19 Nekroptický materiál, který se odebírá při pitvě, a zhotovují se z něj histologické preparáty, se získává za diagnostickým účelem a slouží k upřesnění a potvrzení diagnózy. Na našem oddělení není přípustné vystavení zemřelého pro účely posledního rozloučení s pozůstalými toto na požádání pozůstalých zajistí pohřební služba v pietním prostředí. F2. Provádění pitev Oddělení patologie provádí povinně pitvy, které vyplývají ze zákona č.372/2011 Sb., 88. Pitvy, jejichž provedení není určené zákonem, budou provedeny pouze tehdy, bude-li k dispozici prokazatelný souhlas zemřelého s pitvou vyjádřený ještě před smrtí. F3. Dokumentace Povinná dokumentace je uvedena v směrnici OS_39_13_PKN Postup při úmrtí pacienta v PKN a při příjmu zemřelých od ostatních subjektů, která je uložena na informačním portále PKN. Bez potřebné a úplné dokumentace nebude možné tělo přijmout. Informace pro klinické lékaře a pro pozůstalé: Jak u dospělých tak i u dětí (resp. mrtvě rozených plodů) si musí pozůstalí sjednat pohřeb prostřednictvím pohřební služby. Mohou takto učinit ihned po oznámení úmrtí. Není potřeba čekat na žádné dokumenty. F4. Výsledky pitev Výsledek pitvy - pitevní diagnóza - je odeslán v době co nejkratší na klinické oddělení, které si vyžádalo pitvu. Kopie pitevní zprávy a dodané zdravotní dokumentace není pozůstalým vydávána. O toto vydání je nutno požádat prostřednictvím Právního oddělení nebo prostřednictvím ošetřujícího lékaře zemřelého. Informace o výsledku pitvy z legislativních důvodů sděluje pozůstalým (přímým příbuzným) ošetřující lékař, na základě obdržené písemné pitevní diagnózy. Informace o výsledku pitvy pozůstalému může podat i pitvající lékař osobně, NIKDY ne však telefonicky. Pitevní protokoly jsou na PAO archivovány 100 let. ČÁST G SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY Příloha č. 1: Příloha č. 2: Vzor - Bioptická průvodka Seznam konzultantských pracovišť ČÁST H ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ Touto laboratorní příručkou se ruší organizační směrnice OS_35_13_PKN_54_1 ve verzi 1 Laboratorní příručka Patologicko-anatomického oddělení a Oddělení soudního lékařství Pardubické krajské nemocnice, a.s. pro PAO. Verze: 2 19/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

20 Příloha č. 1 Vzor - Bioptická průvodka Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, Pardubice IČ: Verze: 2 20/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SMĚRNICE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: MUDr.Richard DOMÍN, kontrolor kvality Schválil: Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D., primář LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 9.0 Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny:

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 1.10.2014 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 4 Počet stran: 14 P 02 Laboratorní příručka Poslední revize dne 28. 7. 2015 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Jiří Voženílek MUDr. Jiří Voženílek Podpis Datum 28.7.2015 28.7.2015 P

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu na PAO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty Rozdělovník Funkce

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ

PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Fingerlandův ústav patologie FN HK PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Číslo předpisu LP Verze č. 8 Výtisk č. 1 Tímto předpisem se ruší PpOPV verze 7 z 1.3.2014 Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis Autor

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BLP01/PAT LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Termín vydání: srpen 2015 Zhotovil: Vedoucí laborant Mgr. Lucie Kurfűrstová Platnost: 3. 8. 2015 Oponoval: Primář oddělení Manažer laboratoří prim. MUDr. Vlasta Faltýnková

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011)

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Patologicko anatomické oddělení Vančurova 1548, 272 59 Kladno Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Obsah: 1. Úvod 1.1 Definice a zkratky

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah Obsah Úvod... 3 1. Účel... 4 2. Oblast platnosti... 4 3. Použité zkratky a pojmy... 4 3.1. Zkratky... 4 3.2. Základní pojmy... 4 4. Popis problematiky... 5 4.1. Informace o laboratoři... 5 4.1.1. Identifikace

Více

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS 613 00 Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO 15189 Datum vydání: 10.5.2012 Datum ú innosti: 10.5.2012 Zru

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka LP platnost od 1.9.2013 strana 1 (celkem 22) Obsah 1. Úvod... 3 2. Použité zkratky a pojmy... 3 2.1. Zkratky... 3 2.2. Základní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 04 Platnost: 01.03.2013 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký Datum: 01.03.2013 Podpis:

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

PATKV/LP/2015 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATKV/LP/2015 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: PATKV/LP/2015 Počet stran: 12 Počet příloh: 0 Verze: 6 Datum tisku:22.07.2015 Platnost od: 22.07.2015

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Typ dokumentace: Veřejná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 22. 12. 2014 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 3 Počet stran: 15 Datum vydání: 10.4.2015 Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Zkontroloval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Výtisk

Více

Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL

Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL Vydání: 2. Počet stran: 17 Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu klinické a molekulární patologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Danuše

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků BIOLAB Praha Výtisk číslo: Vydání: 2 Počet stran: 9 Příručka pro odběr primárních vzorků Nabývá účinnosti dne 1.1.2010 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Markéta Trnková MUDr. Markéta Trnková Podpis Datum

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení patologicko-anatomické Vypracovala Marcela Mášková Schválil MUDr. Pavel Holan Akreditováno Spojenou akreditační komisí, o.p.s. audit I NASKL Stránka 1 z 27 1 Obsah 1 Obsah...

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE Podklady pro spolupráci mezi oddělením patologie a klinickými pracovišti INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE ODDĚLENÍ PATOLOGIE NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC a. s. VERZE 1.2 ZPRACOVALA: Dagmar Simonidesová

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti,

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 13 A - ÚVOD A1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o naší laboratoři, o naší

Více

Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o.

Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Název vyšetření: Cervikovaginální histologické vyšetření a diagnostika PAP Metoda slouží k záchytu prekanceróz a malignity

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Patologická anatomie náplň činnosti

Patologická anatomie náplň činnosti Patologická anatomie náplň činnosti Patologická anatomie obor sledující morfologické změny v průběhu patologického děje, tj. především za nemoci hlavní náplní práce: autopsie (pitva, nekropsie) = studium

Více

5.1. Průvodka k histologickému/cytologickému vyšetření (žádanka, průvodka) 5.6. Specifické požadavky na odběr a fixaci některých typů vzorků

5.1. Průvodka k histologickému/cytologickému vyšetření (žádanka, průvodka) 5.6. Specifické požadavky na odběr a fixaci některých typů vzorků Obsah 1. Účel a oblast platnosti dokumentu 2. Odpovědnosti a pravomoci 3. Pojmy a zkratky 4. Informace o laboratoři 4.1. Identifikace laboratoře a důležité údaje 4.2. Základní informace o laboratoři 4.3.

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ Sdružení pro poradenství při poskytování pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb i příbuzných oborů v ČR VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ PLATNÁ USTANOVENÍ DLE ZÁKONA 256/2001

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby SQ 6 Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby A) Způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby Všechny písemné dokumenty, které mají souvislost se

Více

Standardizace imunohistologického stanovení steroidních receptorů mezi pracovišti - studie proveditelnosti.

Standardizace imunohistologického stanovení steroidních receptorů mezi pracovišti - studie proveditelnosti. Standardizace imunohistologického stanovení steroidních receptorů mezi pracovišti - studie proveditelnosti. Fabian P., Nenutil R., Benčík V., Bobot L., Jandáková E., Kolář Z., Pavlovský Z., Ryška A., Veselý

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02 Přehled laboratorních vyšetření a doporučení Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek Září 2011 verze 02 1.8.2011 2 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Obsah Obsah...2 Úvod...4 3. Informace o laboratoři...5

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

P_0101 rev.00. Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV

P_0101 rev.00. Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0101 rev.00 Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze:1.0 str. 1 PROKOPEC COP s.r.o. Centrum onkologické prevence v gynekologii Gynekologická ordinace a laboratoř gynekologické cytologie U Tří lvů 4 370 01, České Budějovice IČO 28159632 LABORATORNÍ

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Starosta města Rejštejn vydal v souladu s 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více