C Vadný bioptický materiál C Vadný cytologický materiál ČÁST D FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15"

Transkript

1

2 Obsah OBSAH... 2 ČÁST A... 4 ÚVOD... 4 A1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 A2. ÚČEL... 4 A3. OBLAST PLATNOSTI... 4 A4. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY... 4 ČÁST B... 5 IDENTIFIKACE LABORATOŘE A SPEKTRUM POSKYTOVANÝCH SLUŽEB... 5 B1. IDENTIFIKACE ORGANIZACE... 5 B2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI... 5 B3. ZAMĚŘENÍ A ORGANIZACE PROVOZU LABORATOŘE... 5 B4. ÚROVEŇ A STAV AKREDITACE... 6 B5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, ČLENĚNÍ ODDĚLENÍ... 6 B6. SPEKTRUM A POPIS NABÍZENÝCH SLUŽEB... 7 B6.1. Přehled prováděných vyšetření a výkonů... 7 B6.2. Základní metody zpracování materiálu... 7 B Základní histologické, cytologické a speciální metody barvení... 7 B Imunohistochemické vyšetřovací metody... 7 B Peroperační vyšetření (zmrazovací preparát)... 8 B Statimová vyšetření... 8 ČÁST C... 8 MANUÁL PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ... 8 C1. OBECNÉ POŽADAVKY NA ZASÍLÁNÍ MATERIÁLU... 9 C1.1. Bioptická průvodka... 9 C1.2. Odběr materiálu C1.3. Odběrový systém (nádoby na materiál) C1.4. Fixace - opatření proti vysýchání (autolýze) bioptického materiálu C1.5. Transport bioptických vzorků C2. SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA ZASÍLÁNÍ MATERIÁLU C 2.1. Běžné bioptické vzorky C2.2. Rychlá peroperační biopsie C2.3. Požadavky na punkční biopsie C2.4. Požadavky na endoskopické vzorky C2.5. Požadavky na vyšetření prognostických markérů u karcinomu prsu - hormonální receptory ER, PR, Ki 67, p53, HER 2/neu C2.6. Požadavky na vyšetření sentinelové uzliny C2.7. Požadavky na cytologické vyšetření C2.8. Požadavky na vyšetřené pohyblivosti řasinek C3. PŘÍJEM VADNÝCH - KOLIZNÍCH VZORKŮ C3.1. Kritéria pro odmítnutí bioptického a cytologického materiálu C3.2. Postupy při doručení vadných - kolizních vzorků C Vadný bioptický materiál C Vadný cytologický materiál ČÁST D FÁZE PO VYŠETŘENÍ Verze: 2 2/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

3 D1. BEZPEČNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ MATERIÁLU D2. SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU D3. OPAKOVANÁ A DODATEČNÁ VYŠETŘENÍ D4. KONZULTAČNÍ VYŠETŘENÍ D5. VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ D5.1. Časová náročnost zpracování vzorků D5.2. Hlášení výsledků v kritických intervalech D5.3. Vydávání výsledků D5.4. Změny výsledků po jejich vydání D Oprava identifikační části D Oprava výsledkové části D6. ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ ČÁST F AUTOPTICKÝ PROVOZ F1. OBECNÁ USTANOVENÍ F2. PROVÁDĚNÍ PITEV F3. DOKUMENTACE F4. VÝSLEDKY PITEV ČÁST G SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ČÁST H ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ PŘÍLOHA Č. 1 VZOR - BIOPTICKÁ PRŮVODKA PŘÍLOHA Č. 2 SEZNAM KONZULTANTSKÝCH PRACOVIŠŤ Verze: 2 3/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

4 ČÁST A ÚVOD A1. Úvodní ustanovení Tato organizační směrnice stanovuje a popisuje postupy předcházející provedení laboratorního vyšetření, požadavky na správný odběr materiálu, zásady manipulace s materiálem a pravidla zasílání materiálu do laboratoře. Dále poskytuje seznam námi prováděných vyšetřovacích metod a stanovuje postupy následující po vyšetření. Dále příručka stanovuje postupy předcházející provedení pitvy a postupy při příjmu a výdeji těla zemřelého. A2. Účel Laboratorní příručka obsahuje informace o laboratoři Patologicko-anatomického oddělení Pardubické nemocnice. Cílem je optimalizace spolupráce mezi žadatelem o vyšetření a laboratoří tak, aby vždy vedla k docílení správného výsledku vyšetření. Obsah laboratorní příručky je sestaven v souladu s normou ČSN EN ISO A3. Oblast platnosti Postupy a zásady stanovené touto organizační směrnicí jsou platné a závazné pro všechny zaměstnance PAO a žadatele o námi poskytované služby. A4. Definice pojmů a zkratky Definice pojmů Preanalytická fáze - postupy předcházející vyšetření: jde o souhrn procesů, které začínají u klinického lékaře a zahrnují: žádanku o vyšetření - tzv. bioptickou průvodku, přípravu pacienta, odběr vzorku a dopravu materiálu do laboratoře. Tady tyto postupy končí a začíná analytická fáze vyšetřování probíhající na Patologicko-anatomickém oddělení. Postanalytická fáze - postupy následující po vyšetření: jde o procesy, které jsou zahájené po ukončení analytické fáze vyšetření a obsahují: interpretaci výsledku, jeho schvalování a uvolnění, ev. předání. Dále sem patří archivace výsledků a materiálu. Zákazník - lékař nebo samoplátce, který vyšetření požaduje. Bioptická průvodka průvodní list k zásilce histologického materiálu Zkratky PKN PAO BM IHC ZL OpenLIMS NIS Patologicko-anatomické oddělení biologický materiál imunohistochemické vyšetření zdravotnický laborant laboratorní informační systém celonemocniční informační systém MEDEA Verze: 2 4/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

5 ČÁST B IDENTIFIKACE LABORATOŘE A SPEKTRUM POSKYTOVANÝCH SLUŽEB B1. Identifikace organizace Název organizace: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Identifikační údaje: IČ: DIČ: CZ Statutární zástupce organizace: MUDr. Tomáš Gottvald předseda představenstva a generální ředitel Ing. Ivana Urešová, MBA ředitelka Pardubické nemocnice Adresa: Kyjevská 44, Pardubice Telefon: Fax: Internetové stránky: B2. Základní informace o laboratoři Název oddělení: Patologicko-anatomické oddělení Adresa: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská Pardubice Umístění oddělení:, budova č. 9 Primářka oddělení: MUDr. Mária Hácová Zástupce primářky: MUDr. Jan Studnička Vedoucí laborantka: Bc. Petra Čefelínová Kontakty Telefon Primář oddělení MUDr. Mária Hácová Zástupce primáře MUDr. Jan Studnička Vedoucí laborantka Bc. Petra Čefelínová Administrativa Fax na oddělení Příjem materiálu B3. Zaměření a organizace provozu laboratoře Laboratorní část: Laboratoř nabízí pro všechna oddělení PKN a externí pracoviště vyšetření bioptická (včetně imunohistochemického), cytologická (negynekologická cytologie), pro PKN zajišťuje rychlou Verze: 2 5/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

6 peroperační biopsii a statimová vyšetření (do 24 hodin od přijetí). Superstatimy (vyšetření do 5 hodin) laboratoř neprovádí. Laboratoř poskytuje také konzultační služby. Pitevní část: V rámci autoptického provozu provádíme pitvy zdravotní (zemřelí ve zdravotnickém zařízení). V souladu s tím se provádějí i vyšetření nekroptická (podrobnější informace viz část F). Organizace provozu laboratoře Provozní doba laboratoře Po Pá Provozní doba administrativní kanceláře Po Pá Příjem biologického materiálu Po Pá Příjem vzorků určených k peroperačnímu Po Pá vyšetření Příjem vzorků a nátěrů k cytologickému vyšetření Zajištění svozu zemřelých v rámci nemocnice Po Pá Je zajištěno formou 24 hodinové služby vlastním sanitním vozidlem Předání zemřelých pohřební službě Po Pá B4. Úroveň a stav akreditace Pracoviště má zavedený systém kvality dle normy ČSN EN ISO Laboratoř je součástí Pardubické nemocnice, která je akreditovaná u SAK od 12/2014. Laboratoř je vedena v Registru klinických laboratoří a splnila všechny podmínky Auditu II dle NASKL a získala Osvědčení o splnění podmínek Auditu II pro odbornost 823 Laboratoř patologie. B5. Personální obsazení, členění oddělení Personální obsazení Základní zpracování bioptických a cytologických vzorků provádějí zdravotní laborantky, které splňují kvalifikační kritéria. Imunohistochemické a histochemické vyšetření provádějí laborantky s příslušnou specializací. Cytologický gynekologický screening u nás neprovádíme. Pomocné práce v laboratorním i pitevním provozu provádějí sanitáři/ky, kteří absolvovali příslušný kurz. Přikrojení a následné vyhodnocení bioptických vzorků s vypracováním závěrečné zprávy zajišťují lékaři s odpovídajícím vzděláním. Příslušní lékaři také uvolňují výsledky do celonemocničního informačního systém MEDEA. Administrativní část zabezpečují administrativní pracovnice s ekonomickým vzděláním. Jedná se o přepis závěrečné zprávy do PC a následné vytištění papírové formy výsledku, dále zabezpečují archivaci výsledků a veškerou agendu s pojišťovnami. V jejich kompetenci je přebírání písemné dokumentace k pitvám zemřelých a příprava příslušné dokumentace potřebné k provedení pitvy. Členění oddělení Laboratorní trakt: Základní provoz laboratoře pro standardní histologické vyšetření bioptických a nekroptických vzorků; samostatné laboratoře - laboratoře imunohistochemie, cytologie a speciálního barvení. Verze: 2 6/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

7 Všechny laboratoře jsou vybaveny přístrojovou technikou, která splňuje nepodkročitelná minima Patologické společnosti. Pitevní trakt - 3 pitevní stoly, chladicí a mrazící zařízení. Administrativní pracoviště oddělení je připojeno na laboratorní informační systém Open LIMS. Zpracovává veškeré administrativní práce (zápis a tisk výsledků, archivaci výsledků, korespondenci, agendu zemřelých atd.). Pracovny lékařů - kromě základního vybavení je součástí mikroskop a PC s připojením na celonemocniční informační systém (MEDEA). B6. Spektrum a popis nabízených služeb B6.1. Přehled prováděných vyšetření a výkonů Laboratoř poskytuje: základní histopatologické vyšetření bioptického materiálu, základní histopatologické vyšetření cytologického materiálu (mimo gynekologickou cytologii), speciální histopatologická vyšetření bioptického materiálu, imunohistochemická vyšetření, peroperační vyšetření, statimová vyšetření bioptická, vyšetření pohyblivosti řasinek nativního respiračního epitelu, provádění pitev a následné vyšetření nekroptického materiálu, konzultační vyšetření. B6.2. Základní metody zpracování materiálu zhotovení parafinového bloku a příprava preparátu, zhotovení preparátu ze zmrazených tkání, zhotovení cytologických preparátů, zpracování materiálu odebraného při pitvě, zhotovení parafinového bloku a příprava preparát. B Základní histologické, cytologické a speciální metody barvení základní histologické barvení: hematoxylin eosin základní cytologické barvení: May Grünwald Giemsa Romanovski speciální barvení: nejčastěji na průkaz mikroorganismů (Gram, Grocott, BK, WS), průkaz amyloidu, tuků, železa, PAS, barvení vazivových vláken, hlenu,. Aktuální seznam metod je uveden na stránkách Patologicko-anatomického oddělení Pardubické nemocnice B Imunohistochemické vyšetřovací metody Speciální laboratorní metoda, jež využívá detekce jednotlivých tkáňových antigenů pomocí specifických protilátek. V histopatologii se využívá k účelům diagnostickým (vyhledávání a znázorňování antigenů, specifických pro určité typy buněk a tkání upřesnění diagnózy a specifikování různých druhů nádorů) i prognostickým (předpověď reakce na léčbu u některých druhů nádorů např. karcinomy prsní žlázy). Verze: 2 7/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

8 Imunohistochemické vyšetření je velmi nákladné, proto nevlastníme celé spektrum všech možných protilátek, ale jenom ty základní a nejvíce používané. Je-li třeba stanovit antigeny, proti nimž nemáme protilátku, odesíláme tkáňové bločky na specializovaná pracoviště (viz část H - Související dokumenty Příloha č. 2: Seznam smluvních a konzultačních pracovišť). Aktuální seznam protilátek je uveden na stránkách Patologicko-anatomického oddělení Pardubické nemocnice. B Peroperační vyšetření (zmrazovací preparát) Peroperační biopsie je metoda zpracování tkáně rychlým zmrazením. Vyšetření provádíme po telefonické domluvě. Peroperační biopsie přijímáme každý pracovní den od 8:00 14:30 hod. Výsledek je do 30 min. od příjmu materiálu, hodnocení je spíše orientační (rámcová klasifikace a určení biologické povahy léze). Z technických důvodů nelze zpracovat tkáň kalcifikovanou a tukovou. Požadavky na preanalytickou fázi vyšetření: zaslání materiálu k vyšetření technikou zmrazovacích řezů nutno předem telefonicky nahlásit na tel. č nebo 3403, zasílá se nativní materiál, materiál musí být doručen okamžitě po odběru (do 10 minut), na žádance musí být uveden čas odběru, musí být jasně vyznačen požadavek zmrazovací preparát nebo peroperační biopsie nebo zmrazák!!!!, materiál musí být označen identifikačním štítkem, s materiálem musí být doručena průvodka s uvedením telefonního čísla, na které má být nález sdělen a jméno lékaře, který vyšetření požaduje, na průvodce musí být uvedena lokalita, ze které materiál pochází. B Statimová vyšetření Výsledek základního barvení HE do 24 hodin zasílá se fixovaný materiál jako na běžnou biopsii, musí být uveden čas, kdy byl materiál vložen do fixace (materiál se zpracovává až po dokonalém profixování u větších tkáňových vzorků může fixace prodloužit dobu odezvy!!!), materiál se zasílá ihned po odběru, materiál musí být označen identifikačním štítkem, s materiálem musí být doručena průvodka s uvedením telefonního čísla, na které má být nález sdělen a jméno lékaře, který vyšetření požaduje, na průvodce musí být uvedena lokalita, ze které materiál pochází. ČÁST C MANUÁL PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Tato část stanovuje požadavky na zvýšení kvality preanalytické fáze vyšetření, tudíž požadavky na správný odběr, fixaci, zacházení a doručení materiálu pro histologická a cytologická vyšetření tak, aby se zabránilo znehodnocení vyšetřovaných vzorků a nedošlo k jejich Verze: 2 8/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

9 eventuální záměně. V důsledku toho by byla ohrožena kvalita dalšího zpracování vzorků a konečný výsledek pro další léčbu pacienta. Tyto informace slouží zejména lékařům, kteří materiál k histologickému vyšetření odesílají, ale také i dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří jakýmkoliv způsobem na tomto procesu participují a jsou zodpovědní za správný odběr, fixaci a označení materiálu. C1. Obecné požadavky na zasílání materiálu V případě nejasností se lze obrátit na vedoucí laborantku tel. č. 3402, event. na tel. č příjem materiálu. C1.1. Bioptická průvodka S každým materiálem, který je zasílán do laboratoře, musí být dodána řádně vyplněná bioptická průvodka. Povinné údaje na bioptické průvodce: jméno a příjmení pacienta, rodné číslo, příp. datum narození (novorozenci, cizinci), číslo - kód pojišťovny, adresa místa pobytu vyšetřované osoby, identifikace žadatele - jméno a podpis odesílajícího lékaře IČP adresa žadatele, klinická diagnóza ev. stručný klinický průběh, titul, jméno a příjmení lékaře, který vyšetření požaduje, vždy podpis příslušného lékaře, odbornost lékaře, razítko oddělení nebo nezdravotnického zařízení žadatele, druh biologického materiálu, při požadavku na přednostní zpracování materiálu označit žádanku jako PEROPERAČNÍ nebo STATIM a uvést telefonní číslo, na které má být výsledek sdělen, v případě vyžádaných specializovaných vyšetření uvést druh požadovaného vyšetření, popsat rozlišení vzorků, pokud jich na jednu žádanku je zasláno více, datum odběru. Doporučené údaje: předchozí histologická vyšetření a léčebné procesy, které pacient prodělal, popis odebraného materiálu popř. anatomická lokalizace, předchozí ozařování či chemoterapie. Vzor bioptické průvodky: viz část H Související dokumenty: Příloha č. 1. V rámci PKN jsou žádanky automaticky tištěny v systém MEDEA. Pro mimo nemocniční žadatele lze vzor bioptické průvodky najít na stránkách Patologickoanatomického oddělení Pardubické nemocnice nebo lze doporučený formát zaslat na požádání v tištěné formě nebo elektronicky. Bližší informace u vrchní laborantky na tel Bioptické průvodky musí být zabezpečeny proti potřísnění voděodolným obalem (euroobal, plastový obal). Verze: 2 9/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

10 Za potvrzení správnosti údajů na žádance odpovídá lékař požadující vyšetření. Veškeré údaje na žádance musí být vyplněny čitelně. Pokud se použije k identifikaci pacienta štítek, údaje na něm musí být jasně čitelné. C1.2. Odběr materiálu Do laboratoře se musí odebraný materiál dodat v takovém stavu, v jakém byl pacientovi odebrán klinikem (nerozřezaný apod.). Patolog odpovídá za vyšetření tkání, proto by klinický lékař bez jeho souhlasu ev. bez předchozí domluvy, neměl preparáty otvírat, nařezávat, rozdělovat na menší kousky, protože tyto zásahy mění původní rozměry a ruší anatomické vztahy a vedou k znesnadnění orientace tkáně. Toto je možné provádět po předchozí domluvě s patologem. Při odebrání většího množství materiálu od téhož pacienta je nutné všechny nádobky řádně označit (údaje na štítku se musí shodovat s údaji na bioptické průvodce). Velmi malé částice je možné vložit do fixačního roztoku na molitanovém proužku, popřípadě na filtračním papíře. Odebraný materiál nesmí být doručen bez fixačního roztoku (viz Kritéria pro odmítnutí primárních vzorků bod C3.1). Značení operačních preparátů: Materiál je možné přímo na sále označit a popsat. Značení se týká zejména "zdůraznění" diagnosticky určitých úseků nebo konkrétního místa operačního preparátu, na který chce operatér patologa upozornit. Je možné značení resekčních ploch nebo resekčních okrajů, eventuálně jiných míst k lepší orientaci operačního preparátu. Na označení ložisek nebo okrajů je vhodný barevný šicí materiál, na značení ploch černá tuš (ev. jiné komerčně dodávané barvičky). Toto značení je vždy nutné zaznamenat do bioptické průvodky. Označení materiálu je vhodné doplnit slovním doprovodem ev. nákresem. C1.3. Odběrový systém (nádoby na materiál) Nádoba, ve které se materiál dodává, musí být uzavíratelná tak, aby víko těsnilo a fixační tekutina nemohla unikat. Musí být dostatečně objemná, aby byl materiál dostatečně ponořen do tekutiny a nedotýkal se stran nádoby. V jedné nádobě je doporučeno dodávat maximálně 1 tkáňový vzorek. Jestli pochází více vzorků z jedné lokality, je možné uložit do nádoby různé množství materiálu, je však třeba respektovat objem nádoby a dodržet množství použitého formaldehydu (např. polypy GIT, excize z prsu, příslušná lamela, fascie). Tyto je však opět nutno náležitě popsat ev. označit, vzhledem k dalšímu rozlišení. Nádoba musí být označena identifikačním štítkem. Údaje uvedené na štítku musí být shodné s údaji na bioptické průvodce. Povrch nádoby nesmí být znečištěn biologickým materiálem. Povinné údaje na identifikačním štítku transportní nádoby: jméno a příjmení pacienta, rodné číslo pacienta (nebo číslo pojištěnce) nebo datum narození (postačuje rok narození), číselné označení nádob v případě vícečetného odběru do více nádob u jednoho pacient. Verze: 2 10/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

11 Poznámka: Identifikační štítky jsou v rámci PKN automaticky tištěny v NIS MEDEA. Pracovníci Patologickoanatomického oddělení nemají k těmto štítkům přístup. C1.4. Fixace - opatření proti vysýchání (autolýze) bioptického materiálu Důležitost okamžité fixace: cílem je zabránit autolýze a vysychání, neboť v extirpovaných tkáních začíná krátce po vyjmutí z organizmu proces rozkladu. Autolýzou a vysycháním dochází k poškození nebo úplnému znehodnocení biologického materiálu. Rychlost vysýchání je závislá na rozměru tkáně, teplotě a vlhkosti prostředí. Základní fixační roztok je pufrovaný 10% formol (4% formaldehyd) dodávaný lékárnou PKN. Pokyny pro fixaci: tkáň musí být neprodleně vložena do fixačního roztoku, nemůže být ponechána volně na vzduchu, fixační tekutiny by mělo být 10-20x více než je objem materiálu, do odběrové nádoby se nejdříve nalije fixační roztok a až poté se vloží materiál!!, POZOR! Pokud je fixačního roztoku málo dojde k znehodnocení materiálu, nefixované tkáně nesmí přijít do styku s vodou (ani destilovanou vodou); voda poškozuje jemné struktury buněk a negativně ovlivňuje mikroskopické vyšetření, pokud je třeba tkáň pod tekoucí vodou opláchnout, přebytek vody je nutné odstranit, materiál určený k rychlé peroperační biopsii je zasílán bez fixačního roztoku. C1.5. Transport bioptických vzorků Transport biologického materiálu je zabezpečován pracovníky PKN, svozovou službou, případně pracovníky externích organizací. Spádová oblast pro svoz není limitována, spolupráce není vázána smluvně, základem je ústní dohoda o spolupráci s návazností na pokyny k odběrům a prováděná vyšetření uvedená v laboratorní příručce. Organizace transportu probíhá tak, aby byly dodržovány všechny podmínky preanalytické fáze. materiál je přepravován v nádobě s pevným uzávěrem a ponořen do fixačního roztoku; do laboratoře by měl být materiál dopraven maximálně do 24 hodin po vyjmutí z organizmu; delší doba transportu do laboratoře není vhodná, a to z důvodu "přefixování" materiálu; pokud nelze materiál dodat ihned, lze jej uchovávat při pokojové teplotě a druhý den co nejdříve předat na Patologicko-anatomické oddělení; materiál není vhodné uchovávat v lednici nižší teploty zpomalují fixaci; při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu na laboratorní, pokojovou, teplotu v zimě); uzavřená, odběrová nádobka ani žádanka nesmí být v žádném případě zvenčí potřísněna biologickým materiálem, během transportu musí být odběrové nádoby umístěny v pevné a nepropustné nádobě nebo stojánku odděleně od žádanek. Verze: 2 11/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

12 C2. Speciální požadavky na zasílání materiálu C 2.1. Běžné bioptické vzorky Výsledek vyšetření Speciální pokyny pro odběr Označení materiálu Fixace Do 5 dnů. Dle potřeby důležité oblasti popsat ev. označit barevně odlišenými stehy. Není vhodné používat jehly. Na bioptickou průvodku toto zaznamenat, nakreslit. Konizáty čípku - označit stehem dle ciferníku - např. steh u č. 12. Mukosektomie - po vyjmutí a těsně před vložením do přepravní nádoby je vhodné natáhnout vzorek na korkovou podložku a upevnit pomocí špendlíku. Lze použít barevně odlišné špendlíky k označení stran. Neprodleně po vyjmutí vložit do fixačního roztoku. Resekáty plic - před vložením do roztoku formaldehydehydu je vhodné aplikovat přímo na sále do bronchiálního stromu dostatečné množství fixačního roztoku za účelem "vnitřní" fixace a po vložení resekát přikrýt gázou, namočenou ve fixačním roztoku. C2.2. Rychlá peroperační biopsie Na bioptické průvodce musí být navíc uvedeno telefonní číslo na operační sál, kam lékař - patolog sdělí výsledek. Výsledek vyšetření Speciální pokyny pro odběr Označení materiálu Fixace Do 30 minut. Jedná se o materiál nativní, převážně menších rozměrů, který je určen ke zpracování zmrazením. Materiál je zasílán bez fixačního roztoku. Transport materiálu probíhá neprodleně po vyjmutí z těla pacienta. Dle potřeby klinika označit "předmět zájmu" vyšetření. V ostatních případech patolog rozhoduje o odběru 1-2 vzorků, které budou vyšetřeny zmrazovací technikou. Zbytek materiálu je pak vyšetřen standardně, jako "Běžné bioptické vzorky. Bez fixačního roztoku. C2.3. Požadavky na punkční biopsie Výsledek vyšetření Speciální pokyny pro odběr Označení materiálu Fixace Do 5 pracovních dnů. Jedná se o materiál menších rozměrů, převážně o válečky tkáně, které je vhodné vložit do histologické kazety mezi 2 molitany a takto celou kazetu vložit do transportní nádoby s formaldehydem. Popsat lokalizaci válečků. Jestli jde o stejnou lokalizaci (tumor prsu), do jedné kazetky lze vložit více vzorků z jednoho ložiska, jestli jde o různou lokalizaci (punkční biopsie prostaty), nutno pro každou lokalitu dát zvlášť kazetku ev. zvlášť označit přepravní nádobu (zkumavku) a toto označit na identifikačním štítku, např. číslem. Neprodleně po vyjmutí vložit do fixačního roztoku. Verze: 2 12/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

13 C2.4. Požadavky na endoskopické vzorky Výsledek vyšetření Speciální pokyny pro odběr Označení materiálu Fixace Do 5 pracovních dnů. Jedná se o materiál převážně menších rozměrů, o drobné částečky, které je možné vložit do přepravní nádoby (zkumavky) nebo je možné je vložit mezi 2 molitany a tyto pak do histologické kazety. Takto celou kazetu vložit do transportní nádoby. Popsat lokalizaci vzorků. Jde-li o stejnou lokalizaci (1 polyp), do jedné kazetky ev. přepravní nádoby lze vložit více vzorků, jde-li o různou lokalizaci (kardie, antrum), nutno pro každou lokalitu dát zvlášť kazetku a označit na identifikačním štítku, např. číslem. Tyto informace zaznamenat na bioptickou průvodku. Neprodleně po vyjmutí vložit do fixačního roztoku. C2.5. Požadavky na vyšetření prognostických markérů u karcinomu prsu - hormonální receptory ER, PR, Ki 67, p53, HER 2/neu Výsledek vyšetření Speciální pokyny pro odběr Označení materiálu Fixace Do 10 pracovních dnů. Punkční biopsie - vhodné vložit mezi 2 molitany a tyto pak do histologické kazety. Takto celou kazetu vložit do transportní nádoby. Jdeli o více válečků se stejnou lokalizací (1 ložisko), lze tyto vložit do jedné kazetky, jde-li o různou lokalizaci (z více ložisek), nutno pro každou lokalitu dát zvlášť kazetku a označit na identifikačním štítku, např. číslem. Tyto informace zaznamenat na bioptickou průvodku. Resekáty, excize zdůraznění" diagnosticky určitých úseků nebo konkrétního místa operačního preparátu, na který chce operatér patologa upozornit (ložisko, okraj). Je vhodné označení resekčních ploch nebo resekčních okrajů eventuálně jiných míst, k lepší orientaci operačního preparátu, pomocí stehů (krátký steh mediálně, dlouhý laterálně, různé barvy stehu). Tyto údaje zaznamenat na bioptickou průvodku. Tkáňový parafinový blok - dodatečné vyšetření na vyžádání klinikem. Nutné písemně žádat o dodatečné vyšetření na požadavkovém listě. Neprodleně po vyjmutí vložit do fixačního roztoku. C2.6. Požadavky na vyšetření sentinelové uzliny Výsledek vyšetření Speciální pokyny pro odběr Označení materiálu Fixace Do 10 pracovních dnů. Jedná se o materiál převážně menších rozměrů. Každou sentinelovou uzlinu vložit do zvláštní nádoby a tyto označit identifikačním štítkem. Neprodleně po vyjmutí vložit do fixačního roztoku. Verze: 2 13/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

14 C2.7. Požadavky na cytologické vyšetření Výsledek vyšetření Speciální pokyny pro odběr Označení materiálu Fixace Do 10 pracovních dnů. Cytologické nátěry negynekologické, otiskové preparáty, tělní tekutiny, tkáňové mikrofragmenty. Bez bližší specifikace. Zdroj materiálu uvést na bioptické průvodce. Nátěry zaschnutí nátěru a bez další fixace zaslat v přepravní krabičce do laboratoře. Tekutý materiál nativní nefixovaný materiál ihned po odběru zaslat do laboratoře, před transportem uchovávat při 4 C. C2.8. Požadavky na vyšetřené pohyblivosti řasinek Výsledek vyšetření Speciální pokyny pro odběr Označení materiálu Fixace Do 20 minut. Stěr kyretou nebo excize respiračního epitelu z dýchacích cest. Bez bližší specifikace, bioptická průvodka musí být připravena před odběrem, materiál je ihned po odběru transportován do laboratoře. Materiál je zpracován ihned po odběru, tzn., že jde o materiál nativní. Nevkládat do žádného fixačního roztoku. Je vhodné se předem domluvit na tel. čísle , C3. Příjem vadných - kolizních vzorků C3.1. Kritéria pro odmítnutí bioptického a cytologického materiálu Zde jsou uvedena kritéria pro odmítnutí vadných kolizních vzorků, která se svým charakterem nebo identifikací odchylují od požadavků pracoviště. Z těchto důvodů může být dodaný materiál odmítnut. Po zjištění neshody a následném odmítnutí vzorku je tento proces zaznamenán do knihy neshod. Kritéria odmítnutí jsou: nejasná identifikace jednotlivých vzorků; absence identifikačního štítku na zkumavkách; nečitelné označení zkumavek s odebraným materiálem; nepřiložená bioptická průvodka nebo jiná doprovodná dokumentace; nesouhlas údajů na bioptické průvodce a na nádobě (zkumavce) s materiálem; materiál ve stavu znemožňujícím standardní zpracování (autolyzovaný materiál, materiál bez použití fixačního roztoku - nevztahuje se na rychlou peroperační biopsii); potřísněné nádoby krví nebo jiným biologickým materiálem; materiál dodán bez průvodky nebo průvodka bez materiálu. C3.2. Postupy při doručení vadných - kolizních vzorků C Vadný bioptický materiál Histologický materiál je dodán v porušeném obalu nebo je nádobka otevřená, ale obsahuje dodaný materiál, který je neporušený a ve fixačním roztoku, pak je tento zpracován běžnou laboratorní technikou. Pokud je materiál příliš malý a došlo-li k jeho vylití, ev. ztrátě společně s fixační tekutinou, pak jej nelze zpracovat. Tento stav oznámí laborantka lékaři - patologovi, Verze: 2 14/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

15 ten informuje příslušného lékaře a tento stav zaznamená na bioptickou průvodku; o této události je veden záznam do knihy neshod. C Vadný cytologický materiál Dodáno rozbité sklo (s nezpracovaným nátěrem) Pokud je sklo částečně zachovalé a lze jej "orientačně" obarvit, pak se tento materiál zpracuje dle možností a vyhodnotí se alespoň "orientační" odečet. Je-li sklo rozbito zcela, nelze jej obarvit a materiál nelze vyhodnotit. Odesílající lékař je o tomto informován a je veden záznam do knihy neshod. Bezbuněčné nátěry - ev. nesprávný odběr cytology Provede se standardní zpracování a provede se odečet. Nález se vyhodnotí a odešle příslušnému lékaři. Vylití tekutiny, určené k cytologickému odběru: Částečné - postačuje-li množství materiálu ke zpracování, pak je toto následně zpracováno. Úplné - laborantka informuje lékaře, který toto následně sdělí ošetřujícímu lékaři a je proveden záznam do knihy neshod. ČÁST D FÁZE PO VYŠETŘENÍ D1. Bezpečné odstraňování materiálu Bezpečná likvidace biologického materiálu po vyšetření je popsána ve vnitřním předpisu - Nakládání s odpady v PKN. D2. Skladování materiálu skladování vzorků je v souladu s obecnými právními předpisy a doporučeními společnosti; vzorky, u kterých je to možné, jsou omezenou dobu skladovány pro případné opakování vyšetření nebo do vyšetření požadované lékařem; část biologického materiálu je zpracována beze zbytku; pokud je laboratorně zpracována jen část dodaného materiálu a je k dispozici zbytkový materiál, pak dojde k jeho uložení a tento je pak uchováván minimálně do doby uvolnění výsledku do NIS (MEDEA); následně je materiál likvidován dle platné legislativy (viz D1- Bezpečné odstraňování materiálu). D3. Opakovaná a dodatečná vyšetření Ošetřující lékař může požádat o opakované či o dodatečné vyšetření již zaslaného vzorku. Toto musí vždy konzultovat s lékařem - patologem, který rozhodne o typu tohoto dalšího vyšetření. Vzorek tkáně může být opakovaně ev. dodatečně vyšetřen následujícím způsobem: přikrojením dalšího vzorku ze zbytkového materiálu (je-li ještě k dispozici), z archivovaného parafinového bločku, zhotovením nových preparátů, opakovaným vyšetřením již zpracovaných a archivovaných preparátů, použití dalších speciálních barvení ev. imunohistochemického vyšetření, Verze: 2 15/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

16 zaslání materiálu ke druhému čtení, event. konzultačnímu vyšetření, ze strany laboratoře jsou akceptovány písemné, event. ústní a telefonické požadavky na provedení opakovaného ev. dodatečného vyšetření, v případě ústního požadavku lékař - patolog zapíše typ požadovaného vyšetření na bioptickou průvodku spolu se jménem lékaře, který toto vyšetření požadoval; toto potvrdí svým podpisem, v případě písemného požadavku zašle žadatel řádně vyplněný požadavkový list se žádostí o dodatečné vyšetření, výsledky opakovaných ev. dodatkových vyšetření jsou zapsány do OpenLIMSu formou dodatku ke stávající závěrečné zprávě, odeslány do systému MEDEA a vytištěny; v tištěné formě jsou zaslány lékaři, který toto vyšetření indikoval, a jsou součásti původní bioptické průvodky, maximální časový interval na požadování opakovaných vyšetření je 15 let - doba, kdy je materiál ve formě parafinových bloků a preparátů archivován. D4. Konzultační vyšetření V případě nutnosti provedení rozsáhlejších vyšetření (hlavně imunohistochemie, elektronová mikroskopie, molekulárně genetické vyšetření) je materiál zasílán ke konzultačnímu vyšetření. V případě, že je podezření na nesprávnost diagnózy, je opakování vyšetření provedeno na náklady laboratoře. Seznam konzultačních pracovišť viz část G - Související dokumenty Příloha 2. D5. Vydávání výsledků D5.1. Časová náročnost zpracování vzorků 5-15 minut zhotovení preparátu, Vyšetření zmrazených řezů - rychlá 1-10 minut odečtení, peroperační biopsie Výsledek sděluje lékař ihned telefonicky. Běžné vzorky (pouze hematoxylin - eozin) Do 4 pracovních dnů od přijetí materiálu v laboratoři. Běžné vzorky (nedofixovaný materiál) Do 5 pracovních dnů od přijetí materiálu v laboratoři. Další manipulace: a) přikrojení dalšího vzorku ze zbytkového nezpracovaného materiálu b) prokrájení již zhotovených parafinových Prodlužuje dobu od přijetí materiálu k vydání bloků výsledku na 8-10 dnů. c) provedení speciálního barvení Imunohistochemické vyšetření Cytologická vyšetření běžná Konzultační vyšetření, 2. čtení, odvápnění, další imunohistochemická vyšetření Výsledky pitev a nekropsií Cca 1-2 týdny. Do 5 pracovních dnů. Nelze přesně určit (řídí se závažností nálezu a náročností zpracování pro stanovení diagnózy, 1-3 týdny). Do 3 měsíců od pitvy zemřelého. Verze: 2 16/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

17 D5.2. Hlášení výsledků v kritických intervalech Kritické intervaly se vztahují: Na peroperační vyšetření, kdy okamžitě po laboratorním vyšetření a odečtení lékařem je údaj hlášen telefonicky odesílajícímu lékaři na klinické pracoviště. Na běžná vyšetření, kdy lékař na základě odečtu má podezření, že se jedná o vysoce infekční, nakažlivou chorobu. Neprodleně o tomto telefonicky informuje ošetřujícího lékaře. Každé hlášení "kritického nálezu" je zaznamenáno do F_8_12_PAT_54 Telefonické hlášení výsledků. D5.3. Vydávání výsledků Zjištěný mikroskopický nález je zaznamenán do elektronické průvodky Open LIMS a následně odeslán elektronicky do NIS (MEDEA). Tyto závěrečné zprávy jsou zasílány na příslušná oddělení jednak elektronicky (Open LIMS), jednak v písemné formě. Výsledek může lékař sdělit i telefonicky, to však v případě, kdy bezpečně zná příslušného lékaře. Elektronické uvolňování výsledků do MEDEA se provádí několikrát denně (min. 1x) a toto oprávnění má lékař se specializací (atestace II. stupně). Originály závěrečných zpráv spolu s bioptickou průvodkou jsou uchovávány na PAO. Jsou archivovány minimálně 15 let. Zápis v elektronické formě je uložen v databázi NIS. Kopie maligních nálezů se automaticky zasílají na příslušný onkologický registr. Závěry konzultačních vyšetření jsou připsány formou "Dodatku" do stávajících zpráv v rámci OpenLIMSu a jsou odeslány v rámci MEDEA do NIS. Tento dodatek je rovněž vytištěn a zaslán na příslušné oddělení. Originál Zprávy z konzultačního vyšetření je přiložen k bioptické průvodce a archivován na PAO. Rozhodně nejsou o výsledku histologického vyšetření informováni pacienti. Toto spadá pouze a výhradně do kompetence klinického lékaře, který histopatologické vyšetření indikoval. Lékaři, kteří pracují mimo PKN a indikují histopatologické vyšetření na Patologickoanatomickém oddělení, tak obdrží výsledek hodnocení pouze v tištěné formě. Jedná se o kopii, originál je přiložen k Bioptické průvodce a je archivován na Patologickoanatomickém oddělení. D5.4. Změny výsledků po jejich vydání Změny výsledkových listů pořízených laboratorním informačním systémem je možno provádět v identifikační části a ve výsledkové části. D Oprava identifikační části Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny, změna nebo významná oprava příjmení nebo jména pacienta před odesláním výsledkového listu. Oprava identifikace (čísla pojištěnce, příjmení nebo jména pacienta) se provádí při zadávání požadavků nebo v rámci oprav databáze. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou. D Oprava výsledkové části Verze: 2 17/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

18 Opravou výsledkové části se rozumí změna údajů číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které již byly zaslány na klinická pracoviště, byly uzavřeny. Uzavřený výsledek již nelze opravovat. Ke stávajícímu nálezu lze napsat dodatek - je zde uvedena změna původní chybné informace, osoba, která opravu provádí, datum, podpis. Tato změna se telefonicky nahlásí. Opravu výsledku schvaluje primář oddělení. Pod pojem "Opravy" nepatří doplnění textové informace k výsledkům (dodatečná, konzultační vyšetření). V případě, že na žádost klinického lékaře je vyžádáno druhé čtení a dojde ke změně, ev. k doplnění diagnostického závěru, tak se tento závěr v OpenLIMSu dopíše rovněž ve formě dodatku. Bioptická průvodka s novým "Dodatkem" se v rámci MEDEA a v tištěné formě odešle lékaři, který toto druhé čtení vyžádal. Originál výsledku druhého čtení je přiložen k originální bioptické průvodce a je archivován. D6. Řešení stížností Při stížnosti pacienta je postupováno dle OS_03_12_PKN. Vyřizování těchto stížností je v kompetenci Referátu pro komunikaci s veřejností. Písemnou stížnost doručenou na oddělení postoupí vedoucí Oddělení komunikace a marketingu. Při ústní nebo telefonické stížnosti je vyhotoven záznam o této stížnosti a ten je postoupen na Oddělení komunikace a marketingu. Vyřizování stížností podaných zaměstnanci PKN a ostatními zdravotnickými pracovníky je, s výjimkou drobných připomínek řešitelných okamžitě, věcí vedení laboratoře. Stížnost lze podat na: průběh provádění laboratorního vyšetření; rozsah provedeného vyšetření; termín provedeného vyšetření; výsledek vyšetření pokud žadatel nesouhlasí s výsledkem, může požádat o 2. čtení, které bude provedeno v PKN nebo na jiném pracovišti (viz Konzultační vyšetření D4.); způsob jednání pracovníka oddělení ČÁST F AUTOPTICKÝ PROVOZ V rámci autoptického provozu provádíme pitvy zdravotní (zemřelí ve zdravotnickém zařízení). V souladu s tím se provádějí i vyšetření nekroptická. F1. Obecná ustanovení V rámci autoptického provozu lze provádět pitvy zdravotní (zemřelí ve zdravotnickém zařízení), pitvy zdravotně bezpečnostní (zemřelí mimo zdravotnické zařízení, "z terénu" pro ZZS PK) a pitvy soudní pro orgány PČR. Na Patologicko-anatomickém oddělení se provádějí pitvy zdravotní (patologickoanatomické), pitvy zdravotně bezpečnostní a pitvy soudní na oddělení soudního lékařství. Pitvu je možno provést nejdříve 2 hodiny po konstatování smrti. Tělo zemřelého musí být řádně označeno. Zemřelí v PKN mají na ruce identifikační náramek. Verze: 2 18/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

19 Nekroptický materiál, který se odebírá při pitvě, a zhotovují se z něj histologické preparáty, se získává za diagnostickým účelem a slouží k upřesnění a potvrzení diagnózy. Na našem oddělení není přípustné vystavení zemřelého pro účely posledního rozloučení s pozůstalými toto na požádání pozůstalých zajistí pohřební služba v pietním prostředí. F2. Provádění pitev Oddělení patologie provádí povinně pitvy, které vyplývají ze zákona č.372/2011 Sb., 88. Pitvy, jejichž provedení není určené zákonem, budou provedeny pouze tehdy, bude-li k dispozici prokazatelný souhlas zemřelého s pitvou vyjádřený ještě před smrtí. F3. Dokumentace Povinná dokumentace je uvedena v směrnici OS_39_13_PKN Postup při úmrtí pacienta v PKN a při příjmu zemřelých od ostatních subjektů, která je uložena na informačním portále PKN. Bez potřebné a úplné dokumentace nebude možné tělo přijmout. Informace pro klinické lékaře a pro pozůstalé: Jak u dospělých tak i u dětí (resp. mrtvě rozených plodů) si musí pozůstalí sjednat pohřeb prostřednictvím pohřební služby. Mohou takto učinit ihned po oznámení úmrtí. Není potřeba čekat na žádné dokumenty. F4. Výsledky pitev Výsledek pitvy - pitevní diagnóza - je odeslán v době co nejkratší na klinické oddělení, které si vyžádalo pitvu. Kopie pitevní zprávy a dodané zdravotní dokumentace není pozůstalým vydávána. O toto vydání je nutno požádat prostřednictvím Právního oddělení nebo prostřednictvím ošetřujícího lékaře zemřelého. Informace o výsledku pitvy z legislativních důvodů sděluje pozůstalým (přímým příbuzným) ošetřující lékař, na základě obdržené písemné pitevní diagnózy. Informace o výsledku pitvy pozůstalému může podat i pitvající lékař osobně, NIKDY ne však telefonicky. Pitevní protokoly jsou na PAO archivovány 100 let. ČÁST G SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY Příloha č. 1: Příloha č. 2: Vzor - Bioptická průvodka Seznam konzultantských pracovišť ČÁST H ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ Touto laboratorní příručkou se ruší organizační směrnice OS_35_13_PKN_54_1 ve verzi 1 Laboratorní příručka Patologicko-anatomického oddělení a Oddělení soudního lékařství Pardubické krajské nemocnice, a.s. pro PAO. Verze: 2 19/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

20 Příloha č. 1 Vzor - Bioptická průvodka Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, Pardubice IČ: Verze: 2 20/ 21 Rozdělovník: Informační portál PKN

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Patologickoanatomické oddělení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Alena Konečná Číslo výtisku: Počet příloh: 0 Schválil: MUDr. Iva Horáková Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: 1.1.2015 Strana č./stran 1/14 Obsah

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Obsah A Předmluva B Informace o oddělení B1.1 Identifikace laboratoře B1.2 Telefonní kontakty B 2 Základní informace

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Verze: 03 Autor (jméno, datum, podpis): Schválil (jméno, datum, podpis): Interní MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Lenka Vithová, vedoucí

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů 1) Definice laboratoře Definice laboratoře Laboratoř zajišťující morfologická (cytologická a histologická, příp. další speciální) vyšetření tkání lidského

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah Počet stran: 9 Verze č.: 1 Výtisk č.: Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014 Schválil MUDr. Vadim Stolnyi 18.12.2014 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI... 2 2.1 Úroveň

Více

2.4.2. Laboratoře. 2.4.3. Pitevní trakt

2.4.2. Laboratoře. 2.4.3. Pitevní trakt Patologickoanatomické oddělení Václavská 570 537 27 Chrudim Laboratorní příručka pro odběr primárních vzorků Platné od: 1.1.2012 Verze: 2 1. Úvod Tato laboratorní příručka je vydána Patologicko-anatomickým

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SMĚRNICE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: MUDr.Richard DOMÍN, kontrolor kvality Schválil: Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D., primář LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 9.0 Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze K Účinnost dokumentu od: 13.6.2016 Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: K Zpracoval Prim.MUDr.Vítková Jana Polívková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř MDgK- plus Stránka 1 z 9 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI 3 2.1. Základní informace o laboratoři...3 2.2. Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb...

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

vedoucí laboratoře : prim.mudr.pavel Noll noll@nemck.cz tel. 380 761 213 vedoucí laborantka: Andrea Jurná jurna@nemck.cz tel.

vedoucí laboratoře : prim.mudr.pavel Noll noll@nemck.cz tel. 380 761 213 vedoucí laborantka: Andrea Jurná jurna@nemck.cz tel. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s. Adresa: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov IČO : 260 951 49 VYPRACOVALA : Andrea Jurná SCHVÁLIL : prim. MUDr. Pavel Noll Kontakty

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana : 1 z 11 Chrudimská nemocnice - Patologicko - anatomické oddělení Václavská 570 Chrudim Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze J Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: J Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Zpracoval (i) Prim.MUDr.Vítková

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko - anatomické oddělení L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko-anatomické oddělení Oblastní nemocnice Příbram a.s. U nemocnice 84, 261 26 Příbram I Identifikace: PATPB/LP/2010-12-01

Více

Laboratorní příručka patologie

Laboratorní příručka patologie Typ dokumentu: Instrukce Číslo dokumentu: I 5 Oblast využití: klinická pracoviště Platnost od: 1.11. 2014 Verze č.: 3 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka patologie Účel dokumentu

Více

Laboratorní příručka PAT

Laboratorní příručka PAT Laboratorní příručka PAT Směrnice Zpracoval/a: Jana Svobodová Vydal/a: Ing. Eva Tomášová Funkce: Podpis: vedoucí laborant Funkce: Dne: ředitel Spolupracoval(a): Hana Bartošíková Podpis: Odborný garant:

Více

Laboratorní příručka patologického oddělení

Laboratorní příručka patologického oddělení Vydání č. 3 - strana 1 ze 18 Panochova nemocnice Turnov s.r.o. Směrnice SME_2012_002 Laboratorní příručka patologického oddělení Směrnici vypracoval MUDr. Radek Matlach Odborný garant směrnice MUDr. Radmila

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie Fakultní nemocnic e Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 15.4.2011 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov

Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov Laboratorní příručka Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov 1. vydání 1.6.2013 Revize 1x ročně Strana 1 (celkem 17) Schválil: Doc.MUDr. Alena Chlumská, CSC. Předmluva Vážené kolegyně, vážení

Více

Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie

Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie Strana 1 z 20 Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie Zpracoval: Blanka Véghová Manager kvality Účinnost dokumentu od: 28.11.2014 Garant: Doc.MUDr.Pavel Dundr, Ph.D. První

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko - anatomické oddělení L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko-anatomické oddělení Oblastní nemocnice Příbram a.s. Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I Identifikace: PATPB/LP/ Verze

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 4 Počet stran: 14 P 02 Laboratorní příručka Poslední revize dne 28. 7. 2015 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Jiří Voženílek MUDr. Jiří Voženílek Podpis Datum 28.7.2015 28.7.2015 P

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny:

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 1.10.2014 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Laboratorní příručka oddělení Patologie

Laboratorní příručka oddělení Patologie Laboratorní příručka oddělení Patologie Zpracoval/a : Hana Bartošíková Funkce: zdravotní laborantka Podpis: Spolupracoval(a): Jana Svobodová Vlastník originálu: asistentka ředitele Schválil/a: Ing. Leoš

Více

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie strana 1 (celkem mimo ONN a.s je zakázáno. Obsah 1. Úvod... 3 2. Použité zkratky a pojmy...

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ústav patologie Studničkova 2, 128 00 Praha 2 SM-PAT 07 Strana 1 z 13 Příručka pro odběr Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Pojmy a zkratky... 2 3.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vydání: 3. Počet stran: 22 Datum vydání: 16.4.2015 Platné od: 16.4.2015 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1 Místnost č. 605 MUDr. Jan Nožička,Ph.D. Název dokumentu: s platností od 16.

Více

LP-OKP Laboratorní příručka OKP

LP-OKP Laboratorní příručka OKP Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Výtisk č. 1 Verze č. 05 Nahrazuje verzi: 04 Platnost od: 17.8. 2015 Zpracoval: Anna Schmidtová, ZK Datum:

Více

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení.

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení. Pitvy odd.patologie NT_OSM_PAT_23 Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od : 01.04. 2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc MUDr. Josef Kult Prim.Mudr.Josef Kult Před použitím

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu na PAO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty Rozdělovník Funkce

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení patologie ÚVN

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení patologie ÚVN LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚVN - 2017 - Platnost od: 15.1.2017 Vypracoval: Bc. Ladislava Krejčíková dne: 20.12.2016 podpis: Posoudil: Bc. Ladislava Krejčíková dne: 27.12.2016 podpis: Schválil: primář MUDr. Petr

Více

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah Obsah Úvod... 3 1. Účel... 4 2. Oblast platnosti... 4 3. Použité zkratky a pojmy... 4 3.1. Zkratky... 4 3.2. Základní pojmy... 4 4. Popis problematiky... 5 4.1. Informace o laboratoři... 5 4.1.1. Identifikace

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BLP01/PAT LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Termín vydání: srpen 2015 Zhotovil: Vedoucí laborant Mgr. Lucie Kurfűrstová Platnost: 3. 8. 2015 Oponoval: Primář oddělení Manažer laboratoří prim. MUDr. Vlasta Faltýnková

Více

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků:

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků: PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1. manažer kvality elektronicky -

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ

PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Fingerlandův ústav patologie FN HK PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Číslo předpisu LP Verze č. 8 Výtisk č. 1 Tímto předpisem se ruší PpOPV verze 7 z 1.3.2014 Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis Autor

Více

Laboratorní příručka Biocytolab s.r.o. Obsah Úvod...4 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Informace o laboratoři...5

Laboratorní příručka Biocytolab s.r.o. Obsah Úvod...4 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Informace o laboratoři...5 LP Strana: 1 /19 Vypracoval: Bc. Jana Vrátná Schválil: MUDr. Vladimír Hořava Platnost od: Datum a podpis: Datum a podpis: 1.6.2015 Obsah 0 Úvod...4 1 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Zkratky a pojmy...5

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

Laboratorní příručka oddělení patologie. Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Laboratorní příručka oddělení patologie. Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Laboratorní příručka oddělení patologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou duševním vlastnictvím Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Dokument ani žádná

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno Strana: 1/14 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Ing.Dana Knoflíčková Mgr. Šárka Bořilová Přezkoumal: MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. Vedoucí lékař Schválil: MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. Vedoucí lékař Datum schválení:

Více

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS 613 00 Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO 15189 Datum vydání: 10.5.2012 Datum ú innosti: 10.5.2012 Zru

Více

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011)

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Patologicko anatomické oddělení Vančurova 1548, 272 59 Kladno Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Obsah: 1. Úvod 1.1 Definice a zkratky

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOS

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOS L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A B I O S w w w. m e d i e k o s l a b o r. c z LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOS Typ dokumentace: Řízená dokumentace II. vrstvy Verze: 01 Autor: Mgr. Hana Slobodianová Schválil

Více

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ústavu patologie FNO Účinnost: 1. února 2010 Schválil: MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. přednosta Ústavu patologie

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Hvězdova 1073/33, 140 00 Praha 4 Laboratorní příručka Výtisk č.:01 Počet stran: 6 Datum vydání: 18.8.2016 Datum účinnosti: 18.8.2016 Zrušovací ustanovení: / Zpracoval Schválil Jméno Ing.Kristýna Chaloupková

Více

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4,

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-522 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: Ověřil: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Mgr.

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

Oddělení patologické anatomie

Oddělení patologické anatomie Vančurova 1548, 272 59 Kladno Tel.: 312 606 111 IČO 27256537 Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 1 Obsah LP A-01 Předmluva...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Fingerlandův ústav patologie

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Fingerlandův ústav patologie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Fingerlandův ústav patologie Platnost od Účinnost od 4. 11. 2016 4. 11. 2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší PpOPV verze 8 z 15.3.2015 Výtisk č. 1 Jméno a příjmení, funkce Datum

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Tabulka změn a revizí

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Tabulka změn a revizí Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Důvěrnost: Důvěrná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 1. 4. 2013 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír Benčík

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Typ dokumentace: Veřejná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 22. 12. 2014 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír

Více

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka LP platnost od 1.9.2013 strana 1 (celkem 22) Obsah 1. Úvod... 3 2. Použité zkratky a pojmy... 3 2.1. Zkratky... 3 2.2. Základní

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL TL VÚSL Ev. č.: 39 / 37 / 99 / 2016 - ÚVN Platnost od: 26.01.2016 Vypracoval: Bc. Radka Katsarosová dne: 26.01.2016 podpis: Posoudil: Ing. Ivana Černá dne: 26.01.2016 podpis: Schválil: primář plk. MUDr.

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru HISTOLOGIE. (zdravotní laborant)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru HISTOLOGIE. (zdravotní laborant) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru HISTOLOGIE (zdravotní laborant) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření a doporučení Slezské nemocnice Olomoucká 470/86 Opava 746 01 Název dokumentu ID LP-01 Strana/celkem: 2/33 Verze: Datum vydání: Vypracoval: Schválil:

Více

ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. LF UK a FN HK

ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. LF UK a FN HK LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ LF UK a FN HK Vypracoval H. Jindrová Jméno a příjmení, funkce Přezkoumal MUDr. M. Šafr Schválil MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Platnost od: 1.6.2013 Podpis Datum

Více

Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL

Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL Vydání: 2. Počet stran: 17 Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu klinické a molekulární patologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Danuše

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 04 Platnost: 01.03.2013 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký Datum: 01.03.2013 Podpis:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Rychlost odezvy statimových vyšetření Celkový počet Statim vyšetření Statim vyšetření % Průměrná doba odezvy (min) bakteriologie Ag/toxin Clostridium

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

Laboratorní příručka oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z.

Laboratorní příručka oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Laboratorní příručka oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Obsah: 1. Účel...2 2. Platnost...2 3. Použité zkratky a pojmy...2 4. Odpovědnosti a pravomoci...2 5. Vlastní popis předmětu...3

Více

PATKV/LP/2015 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATKV/LP/2015 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: PATKV/LP/2015 Počet stran: 12 Počet příloh: 0 Verze: 6 Datum tisku:22.07.2015 Platnost od: 22.07.2015

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 2 Počet stran: 15 Datum vydání: 3.4.2013 Revize LP Datum revize Jméno a podpis Datum revize Jméno a podpis Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality

Více

Laboratorní příručka PAO

Laboratorní příručka PAO ONMB, a.s., nemocnice Verze: 02 Počet stran: 25 Kód dokumentu: LP PAO 001 Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1 Kancelář vedoucí laborantky Lenka Macounová Název dokumentu: Rozdělovník: Verze 02

Více

Laboratorní příručka Ústav patologie FNO

Laboratorní příručka Ústav patologie FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba Ústav patologie FNO Evid. značka: PL-ÚP Identifikace: Identifikace výtisku: Nahrazuje: 05 Revize číslo: 06 účinnost od: 01.09.2015

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř Cytohisto Břeclav, Bří. Mrštíků 3065, PSČ 690 02. Výtisk č.: 01. Počet stran: 20. Počet příloh: 0.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř Cytohisto Břeclav, Bří. Mrštíků 3065, PSČ 690 02. Výtisk č.: 01. Počet stran: 20. Počet příloh: 0. Břeclav, Bří. Mrštíků 3065, PSČ 690 02 Výtisk č.: 01 Počet stran: 20 Počet příloh: 0 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Datum vydání: 9.1.2015 Datum účinnosti: 9.1.2015 Zpracoval Schválil Jméno RNDr. Blanka Tesaříková

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 3 Počet stran: 15 Datum vydání: 10.4.2015 Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Zkontroloval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Výtisk

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 7 8 1 3 7 5 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S MĚRNICE SM_906 rev.00 Vyřizování stížností ve FNKV Datum vydání: 11.06.2013 Datum účinnosti: 14.06.2013 Doba platnosti: Bez omezení, revize 1x ročně Vazba na akreditační

Více

Oddělení patologické anatomie

Oddělení patologické anatomie Vančurova 1548, 272 59 Kladno Tel.: 312 606 111 IČO 27256537 Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Kladno, a.s. LP A-1 Předmluva Vážené kolegyně,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE Uherskohradišťská nemocnice a.s. J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE LP-02-2011-UHN Verze provedení/dostupnost/počet stran 3.0 / ox.nspuh.cz Autor (jméno, funkce,

Více