Odborné semináře a kurzy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné semináře a kurzy"

Transkript

1 Odborné semináře a kurzy listopad 2013 únor 2014

2 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů, daňových specialistů a dalších odborníků v oblasti účetnictví a financí podniku. V rámci naší činnosti udržujeme vztahy s celou řadou profesních institucí nejen v ČR, ale i v zahraničí, a dále s odbornými pracovišti Ministerstva financí ČR (zejm. v oblasti reformy účetnictví veřejného sektoru). Našim klientům nabízíme vzdělávání od úplné rekvalifikace (zejm. účetnictví, daně a mzdy), přes doplňkové profesní vzdělávání, až po profesní rozvoj nejvyšší kvalifikační úrovně kvalifikace IFRS specialista, Systém certifikace a vzdělávání účetní profese v ČR, který splňuje všechna kritéria kvality stanovená Mezinárodní federací účetních (IFAC). Kvalifikovaní lektoři, kteří mají dlouholetou odbornou praxi, jsou pro naše klienty zárukou poskytování ověřených informací a kvalitního profesního rozvoje. V tomto katalogu Vám nabízíme ODBORNÉ SEMINÁŘE A KURZY (listopad 2013 únor 2014), na kterých se seznámíte s aktuálními změnami a s vybranými tematickými okruhy z oblasti účetnictví, daní, mzdové problematiky, práva, ale i financí, se zaměřením na podnikatelské subjekty. S kompletní nabídkou vzdělávacích akcí se můžete seznámit na našich webových stránkách v rubrice VZDĚLÁVÁNÍ, která je rozdělena podle zaměření na tyto oblasti: Reforma účetnictví státu Kvalifikace IFRS specialista Odborné semináře a kurzy Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT E-learning Firemní vzdělávání na zakázku. Přípravné a tréninkové kurzy pro adepty registrované v Systému Certifikace účetní profese, kteří se připravují na certifikační zkoušky, jsou zařazeny do rubriky CERTIFIKACE. Tyto kurzy jsou vhodné i pro zájemce, kteří nejsou registrováni v tomto systému profesního vzdělávání, ale mají zájem si prohloubit své znalosti v určité disciplíně či problematice. K vyhledávání vzdělávacích akcí podle dalších kritérií (lektor, termín apod.) můžete využít i rubriku VYBERTE SI SVŮJ KURZ. U jednotlivých kurzů či seminářů jsou uvedeny podrobné informace o obsahovém zaměření, množstevních slevách a možnostech uplatnění slevových voucherů. U každé vzdělávací akce je možnost on-line přihlášení s informacemi o způsobu úhrady vložného a organizačním zabezpečení vzdělávací akce. Po zaslání elektronické přihlášky je posluchačům doručeno potvrzení o přijetí přihlášky, jehož součástí je i proforma faktura. Při uplatňování množstevních slev či slevových voucherů prosíme posluchače, aby tyto informace uváděli do poznámky v přihlášce, následně jim zašleme proforma fakturu s uvedením konečné ceny vložného. Slevové vouchery je možné předložit až při prezenci před zahájením samotné akce. Vzdělávací akce se konají v učebnách v centru Prahy. Podrobné informace zasíláme posluchačům čtyři pracovní dny před zahájením akce formou pozvánky. Veškeré dotazy k naší nabídce vzdělávání Vám rádi zodpovíme telefonicky, em či při Vaší osobní návštěvě. Lada Zíková manažer pro vzdělávání INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. Hybernská 1009/24, , Praha 1, nebo 715 Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

3 Časový harmonogram TERMÍN NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE STRANA Závazky z právního jednání (pro podnikatele) - Nový občanský zákoník Účtové třídy 0 a 1 dlouhodobý majetek a zásoby Nejčastější chyby při vedení účetnictví II HR management Základy IFRS Účetní závěrka (Účetnictví a daně pro pokročilé) Účetnictví v insolvenci Nový občanský zákoník a pracovněprávní vztahy propojenost a změny Chyby při pořizování majetku, prodej, nájem Praktikum z daní podnikatelů (včetně zkoušky) Praktikum z daní podnikatelů (bez zkoušky) Daň z přidané hodnoty (Praktikum z daní podnikatelů) Kontrola inspekce práce Audit jak se připravit na příchod auditora Účetní a daňová specifika soukromých zdravotnických zařízení Zúčtovací vztahy účtová třída Time management a relaxační techniky Daň z příjmů právnických osob (Praktikum z daní podnikatelů) Sestavení účetních výkazů praktikum Společnost s ručením omezeným po rekodifikaci Účetnictví podnikatelů pro pracovníky bank a leasingových společností Daňové doklady a fakturace Opravné položky, rezervy, odložená daň Daň z příjmů fyzických osob (Praktikum z daní podnikatelů) IFRS specialista zkouška nanečisto Inventarizace a uzávěrkové operace IFRS specialista trénink IFRS update Změny v účetnictví a daních podnikatelů Zákoník práce, nový občanský zákoník a prováděcí předpisy v roce Pohledávky z účetního a daňového pohledu Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků roční zúčtování záloh za rok IFRS praktické aplikace (včetně zkoušky) IFRS praktické aplikace (bez zkoušky) Výkaznictví podle IFRS (IFRS praktické aplikace) Zákoník práce 2014 a jeho aplikace v praxi IFRS pro pokročilé I Požadavky na vedení účetnictví při čerpání prostředků z fondů EU (pro podnikatele) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS (IFRS praktické aplikace) Odměňování zaměstnanců a statutárů účetní a daňové aspekty Změny v účetnictví a daních podnikatelů Zákoník práce, nový občanský zákoník a prováděcí předpisy v roce Zaměstnanci a finanční nástroje podle IFRS (IFRS praktické aplikace) Daňově uznatelné náklady na co si dát pozor Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok Dotace, daně, zásoby, výnosy a příprava ÚZ podle IFRS (IFRS praktické aplikace) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok Změny v účetnictví a daních podnikatelů IFRS pro pokročilé II Příloha jako významná součást účetní závěrky Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

4 Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS (IFRS praktické aplikace) Opravné položky, rezervy, odložená daň Mzdy v příkladech DPH co o této dani musí účetní vědět? Finanční analýza Finanční controlling Poznámka: Povinnost plnění Kontinuálního profesního vzdělávání () se vztahuje na všechny certifikované účetní počínaje kalendářním rokem následujícím po roce, ve kterém obdrželi certifikát. je vymezeno směrnicí Komory certifikovaných účetních, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání v návaznosti na Etický kodex profesních účetních a Mezinárodní vzdělávací standard IES IFAC č. 7 Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti. Odborné semináře a kurzy označené zkratkou, mohou posluchači, kteří jsou držiteli profesních certifikátů SÚ, zahrnout do hlášení o plnění této povinnosti za příslušné období, přičemž je lze zahrnout následovně: 9 16 hodin: 6 hodin ve strukturované části 9 15 hodin: 5 hodin ve strukturované části 9 14 hodin: 4 hodiny ve strukturované části Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

5 Závazky z právního jednání (pro podnikatele) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK URČENO Cílem semináře je podání úvodního výkladu k právní úpravě závazkového práva podle nového občanského zákoníku, konkrétně pak závazků z právních jednání. Posluchači budou seznámeni se základními principy nové právní úpravy, seminář by jim měl pomoci používat nový občanský zákoník v jejich podnikatelské praxi. 1. Užitečné zdroje informací kde také hledat užitečné informace o nové právní úpravě 2. Přechodná ustanovení kdy ještě použít dosavadní občanský zákoník a kdy již nový 3. Důležité novinky co v dosavadním občanském zákoníku vůbec nenajdeme 4. Obecná ustanovení jaká pravidla platí pro všechny závazky společně nové základní zásady závazkového práva nové pojmy závazkového práva a jejich definice právní jednání vznik, změna a zánik závazků neplatnost, zdánlivost, neúčinnost promlčení slabší a silnější strana, odborník, spotřebitel 5. Zvláštní ustanovení výklad o nové systematice jednotlivých smluvních typů 6. Závěrečná diskuze prostor pro dotazy LEKTOR Mgr. Petr Balabán - advokát :00 15: Kč (1 860 Kč)* (1 860 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních. 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 660 Kč)* (1 660 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 560 Kč)* (1 560 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 460 Kč)* (1 460 Kč)** Účtové třídy 0 a 1 dlouhodobý majetek a zásoby URČENO Seminář je vhodný pro účetní, pracovníky účetních firem, ekonomické a daňové poradce. Členění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (používané pojmy a jejich význam) Zásady účtování v účtové třídě 0 Pravidla pro oceňování a odpisování Řešení příkladů účtování (pořízení, odpisování a vyřazování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, účtování o drobném nehmotném a hmotném majetku, technické zhodnocení) Členění zásob Zásady účtování v účtové třídě 1 Oceňování zásob Řešení příkladů účtování (nakoupené zásoby způsob A, cenové odchylky, dobropisy opravné daňové doklady, nakoupené zásoby způsob B, zásoby vytvořené vlastní činností, inventarizační rozdíly a uzávěrkové účetní případy) DPH související se zásobami LEKTOR Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce :00 16: Kč (2 520 Kč)* posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

6 Nejčastější chyby při vedení účetnictví II. URČENO Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, účetní metodiky, účetní a daňové poradce. Cílem kurzu je vysvětlit a na příkladech ukázat správné účetní a daňové postupy u vybraných účetních okruhů účtování. Zmíněna budou i některá zajímavá soudní rozhodnutí z oblasti účetnictví a daně z příjmů. Účtování výdajů charakteru technického zhodnocení Rezervy účetní a daňový pohled Zdravotní a sociální pojištění z pohledu účetnictví a daně z příjmů Úroky z prodlení a smluvní pokuty v účetnictví a dani z příjmů Zálohy, odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkám vybrané oblasti LEKTOR Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce :00 16: Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* (1 660 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* (1 560 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* (1 460 Kč)** NEPŘEHLÉDNĚTE Posluchačům, kteří se zúčastnili semináře "Nejčastější chyby při vedení účetnictví I." (termín , VS 33112), poskytneme slevu na vložné k tomuto semináři (VS 33121) ve výši Kč. K této slevě již nelze uplatnit slevový voucher či množstevní slevu, vložné není možné převést do dalšího semestru HR management URČENO Seminář je určen účetním, ekonomům, finančním manažerům a dalším posluchačům, kteří potřebují získat znalosti v dané oblasti. Nástroje řízení lidských zdrojů v organizaci Cílený výběr zaměstnanců Adaptační proces Moderní metody řízení Motivace zaměstnanců Metody rozvoje pracovníků Leadership Manažerský koučing jako metoda řízení lidských zdrojů v praxi LEKTOR Ing. Libuše Neščáková, MBA specialista na problematiku soft skills a manažerských dovedností :00 16: Kč (2 040 Kč)* (1 500 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních STUDUJTE SPOLEČNĚ množstevní slevy při účasti na této akci 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 840 Kč)* (1 300 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 740 Kč)* (1 200 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 640 Kč)* (1 100 Kč)** Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

7 Základy IFRS URČENO Čtyřdenní kurz je určen především účetním, finančním manažerů a dalším ekonomickým pracovníkům, kteří potřebují získat základní přehled o rozdílech mezi ČÚS a IFRS. Seminář je zaměřen na základní rozdíly v principech vykazování položek účetní závěrky formou jednoduchých příkladů. 1. den Klasifikace položek účetní závěrky a její základní struktura, ukazatel zisku na akcii 2. den Dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný, jeho oceňování a vykazování 3. den Finanční leasing, zásoby, pohledávky, závazky a rezervy 4. den Náklady a výnosy LEKTOR Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE , , a :00 16: Kč (8 000 Kč)* (5 900 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních STUDUJTE SPOLEČNĚ množstevní sleva při účasti na této akci: 2 posluchači sleva 800 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (7 200 Kč)* (5 100 Kč)** 3 posluchači sleva Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (7 000 Kč)* (4 900 Kč)** 4 posluchači a více sleva Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (6 800 Kč)* (4 700 Kč)** Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci. Účetní závěrka (Účetnictví a daně pro pokročilé) URČENO Seminář je určen účetním, finančním manažerům a účetním metodikům obchodních společností, účetním poradcům. Pozn.: nutná kalkulačka. Legislativní rámec účetní závěrky změny a jejich dopad do účetní závěrky Podstatné daňové změny ve vazbě na účetní závěrku Komplikované a problémové operace při sestavení účetní závěrky Účetní výkazy včetně změn rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích (cash flow), přehled o změnách vlastního kapitálu Následné povinnosti účetní jednotky spojené s roční účetní závěrkou (výroční zpráva, zveřejnění, audit apod.) Příklady Diskuse LEKTOR Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE :00 16: Kč (2 520 Kč)* posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč) 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

8 Účetnictví v insolvenci URČENO Seminář je určen účetním, hlavním účetním, finančním manažerům a dalším ekonomickým pracovníkům, kteří si potřebují ujasnit specifika související s účetnictvím ve firmách, které jsou v insolvenčním řízení. Specifika účtování v insolvenci, termíny sestavování účetních závěrek, druhy účetních závěrek a odpovědnost jednotlivých osob za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a archivaci účetních záznamů. LEKTOR Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE :00 16: Kč (2 520 Kč)* (1 400 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních. K této ceně již nelze uplatnit další slevy. Vložné nelze v tomto případě převést na jinou akci. 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* Nový občanský zákoník a pracovněprávní vztahy propojenost a nejdůležitější změny URČENO Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů. Nový občanský zákoník (NOZ) bude od 1. ledna 2014 podstatně ovlivňovat pracovněprávní vztahy. Řada jeho ustanovení se bude uplatňovat nejen v personální činnosti zaměstnavatelů, ale zasáhnou i do práv a povinností zaměstnanců. Vedle NOZ přináší změny v zákoníku práce i tzv. změnový zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. Mezi desítkami měnících se zákonů je i zákoník práce. Účelem semináře je s použitím příslušné judikatury informovat a doporučit řešení základních personálních otázek, které se vyskytnout v této oblasti. Obecná část Legislativní aktuality ke dni konání semináře Právní jednání, vznik práv a povinností v pracovněprávních vztazích Platnost a neplatnost (absolutní a relativní) právního jednání, uplatňování neplatnosti Právní jednání za zaměstnavatele, osoby k tomu pověřené a zmocněné, překročení plné moci, způsobilost zaměstnavatele zaměstnávat Použití NOZ v pracovněprávních vztazích, princip podpůrnosti a delegace Hlavní zásady pracovního práva ovlivněné NOZ Možnost stanovení (sjednání) vyšších práv zaměstnance, využití vnitřního předpisu a kolektivní smlouvy, nájem služebního bytu, další benefity Dobré mravy, obchodní zvyklosti - nové definice, význam pro personální vztahy Zvláštní část Nové právní vymezení zaměstnavatele (nový pojem závod), rodinný závod, účast na řízení závodu, podíl na zisku, smluvní strany Smlouvy a dohody podle NOZ v personální činnosti, zastřený pracovněprávní vztah, práce načerno, Švarc systém, Obsah a forma pracovní smlouvy a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (zkušební doba, odstoupení od smlouvy, příslib zaměstnání) Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru (výběrové řízení, příslib zaměstnání - úprava v NOZ, novela zákona o vstupních lékařských prohlídkách) Nová právní úprava pracovního poměru na dobu určitou Skončení pracovního poměru, nové výpovědní důvody, neplatnost výpovědi Mzdové otázky, nová právní úprava srážek ze mzdy podle NOZ Náhrada škody podle NOZ ve vztahu k zákoníku práce, odpovědnost zaměstnance, ztráta na důchodu, posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění po zrušených vyhláškách LEKTOR JUDr. Ladislav Jouza advokát, rozhodce pracovních sporů, spoluautor pracovněprávních předpisů Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

9 :00 15: Kč (2 430 Kč)* (1 790 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 230 Kč)* (1 590 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 130 Kč)* (1 490 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 030 Kč)* (1 390 Kč)** Chyby při pořizování majetku, prodej, nájem /způsoby financování, úvěry, leasing, odpočet DPH, prodej, nájem/ URČENO Seminář je určen manažerům na střední a vyšší úrovni řízení, poradcům a hlavním účetním, kteří chtějí získat jistotu pro svá rozhodnutí, bezpečné finanční řízení a ve svém důsledku ochránit i sami sebe. Seminář je cíleně zaměřen na praktické rady a návody, jak se vyvarovat účetních a daňových chyb při manažerském řízení společnosti, které mohou ohrozit finanční stabilitu firmy, příp. způsobit kolizi se zákonem. Jak se vyvarovat chyb při pořizování dlouhodobého hmotného majetku? Jakých chyb se dopouštíme při vedení evidence dlouhodobého majetku? Jak se rozděluje nehmotný a hmotný majetek v účetnictví a jaký to má vliv na základ daně z příjmů? Různé způsoby financování hmotného majetku a chyby, kterých bychom se měli vyvarovat (úvěr a finanční leasing). Odpočet DPH při pořízení hmotného majetku používaného i mimo ekonomickou činnost. Kupujeme a prodáváme nemovitost a jaká daňová a účetní úskalí to přináší? Nájem nebytových prostor a výdaje s tím spojené opravy, údržba, technické zhodnocení, kauce (depozit) apod. Používání automobilů pro ekonomickou a neekonomickou činnost z hlediska DPH a daně z příjmů. LEKTOŘI Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce, Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce :00 15: Kč (2 430 Kč)* (1 790 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 230 Kč)* (1 590 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 130 Kč)* (1 490 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 030 Kč)* (1 390 Kč)** Praktikum z daní podnikatelů URČENO Kurz je určen začínajícím účetním (ekonomům) podnikatelských subjektů. Vhodný je např. pro absolventy rekvalifikačního kurzu Účetnictví podnikatelů, v průběhu kterého získali základní znalosti daňové problematiky a se vstupem do účetní praxe si potřebují své znalosti prohlubovat. Dále kurz doporučujeme adeptům systému certifikace, kteří se připravují na zkoušku z předmětu Daně, jako vhodný doplněk samostudia. V průběhu kurzu si posluchači zopakují základní daňové pojmy a principy, seznámí se s aktuálními změnami v daňových a souvisejících předpisech, formou řešení praktických příkladů si procvičí oblasti, ve kterých často dochází v praxi k chybám. Pozn.: nutná kalkulačka. 1. téma Daň z přidané hodnoty (termín ) Pojmy a principy fungování DPH Podmínky pro povinné plátcovství Uplatňování zákona v případě tuzemských zdanitelných plnění Dodání zboží a poskytování služeb v rámci EU Stanovení základu daně Sazby DPH Chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH 2. téma Daň z příjmů právnických osob (termín ) Rekapitulace základních pojmů a principů fungování daně z příjmů právnických osob Vybrané problémy daně z příjmů právnických osob Chyby a omyly při aplikaci zákona o daních z příjmů zdanitelné a nezdaňované příjmy, daňové a nedaňové náklady, daňové odpisy, transformace výsledku hospodaření na základ daně Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

10 3. téma Daň z příjmů fyzických osob (termín ) Rekapitulace základních pojmů a principů fungování daně z příjmů fyzických osob Vymezení dílčích základů daně Postup výpočtu daňové povinnosti fyzických osob Vybrané problémy daně z příjmů fyzických osob (zaměstnanci, spolupracující osoby, sdružení, spoluvlastnictví) Chyby a omyly Kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou (termín , 9 12 hod.), která je nepovinnou částí kurzu. Posluchačům, kteří úspěšně složí závěrečnou zkoušku, je vydáno Osvědčení Institutu certifikace účetních, a.s. o absolvování kurzu. LEKTOR Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce Kurz si můžete objednat jako celek, a to se zkouškou nebo bez zkoušky, příp. se přihlásit pouze na vybrané semináře (témata) podle uvedených variabilních symbolů (VS). TÉMA Daň z přidané hodnoty :00 16: Kč (2 520 Kč)* Daň z příjmů právnických osob :00 16: Kč (2 520 Kč)* Daň z příjmů fyzických osob :00 16: Kč (2 520 Kč)* Celý kurz bez zkoušky Kč (5 690 Kč)* Celý kurz vč. zkoušky :00 12: Kč (6 640 Kč)* STUDUJTE SPOLEČNĚ množstevní slevy při účasti na celém kurzu vč. zkoušky VS nebo bez zkoušky VS 32104: 2 posluchači sleva 600 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (6 040 Kč)*, resp Kč (5 090 Kč)* v případě kurzu bez zkoušky 3 posluchači sleva 900 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (5 740 Kč)*, resp Kč (4 790 Kč)* v případě kurzu bez zkoušky 4 posluchači a více sleva Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (5 440 Kč)*, resp Kč (4 490 Kč)* v případě kurzu bez zkoušky STUDUJTE SPOLEČNĚ množstevní slevy při účasti na vybraném semináři VS 32101, VS nebo VS 32103: 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu, resp. vybraného semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na vzdělávací akci se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru Kontrola inspekce práce URČENO Personalistům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům, asistentkám. Každý už to slyšel, mnohý to zažil. Ohlásí se kontrola z inspektorátu práce a i sebepoctivější zaměstnavatel zaváhá: Mám vše v pořádku? Co mám čekat? Jak mají vypadat pracovní smlouvy, ukončení pracovních poměrů, evidence pracovní doby? Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, jaké sankce lze udělit, jaký postup lze očekávat? To a mnohem více se dozvíte na semináři. LEKTOR Povinnosti zaměstnavatele související s pracovním poměrem (založení), informováním o obsahu pracovního poměru, odměňováním (zaručené mzdy, příplatky, srážky atd.), pracovní dobou a její evidencí, dovolenou, ukončováním pracovních poměrů, preventivními prohlídkami, vedením osobních spisů, možností odchýlení od zákoníku práce Dana Blažková poradenství a lektorská činnost v pracovním právu a personalistice :00 13: Kč (1 800 Kč)* posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 600 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 500 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 400 Kč)* Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

11 Audit jak se připravit na příchod auditora URČENO Seminář je určen účetním, hlavním účetním a dalším ekonomickým pracovníkům, jejichž účetní závěrka je ověřována auditorem. Seminář je zaměřen na metody používané auditorem při ověřování účetní závěrky a z toho plynoucí požadavky auditora na podklady pro ověření účetní závěrky. Základní informace plynoucí ze zákona o auditorech Auditorské postupy Příprava účetní závěrky k ověření Příklady postupů auditora a s tím souvisejících požadavků na firmu LEKTOR Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE :00 16: Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* (1 660 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* (1 560 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* (1 460 Kč)** Účetní a daňová specifika soukromých zdravotnických zařízení URČENO Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, účetní metodiky, účetní a daňové poradce. LEKTOR Dlouhodobý majetek nemovitosti, zařízení, vybavení, ocenění, odpisování, způsoby pořízení (nákup, dar, bezplatné nabytí), způsoby vyřazení majetku, účtování, vykazování, inventarizace, drobný majetek vymezení, účtování, vykazování, inventarizace Zásoby zdravotnický materiál, hygienický materiál, léky, ostatní, oceňování, evidence, účtování, inventarizace, vykazování Leasing finanční, operativní, časové rozlišování, účtování, inventarizace Náklady, výnosy, výsledek hospodaření nakoupené služby, mzdové náklady, nájemné, odpad, poplatky, časové rozlišování, účtování nákladů, vztah s pojišťovnami, pacienty, přijaté tržby, poplatky Pohledávky, závazky, půjčky, úvěry, dary Vlastní kapitál základní kapitál, fondy, hospodářský výsledek Daně DPH, daň z příjmu Výkaznictví účetní závěrka Ing. Ivana Podhráská auditor :00 14: Kč (2 330 Kč)* (1 720 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 130 Kč)* (1 520 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 030 Kč)* (1 420 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 930 Kč)* (1 320 Kč)** Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

12 Zúčtovací vztahy účtová třída 3 URČENO Seminář je vhodný pro účetní, pracovníky účetních firem, ekonomické a daňové poradce. Zásady účtování v účtové třídě 3 Principy oceňování Řešení příkladů účtování pohledávky a závazky z obchodních vztahů, pohledávky a závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek, pohledávky a závazky v cizí měně, účtování mezd, účtování daní, časové rozlišení nákladů a výnosů dohadné účty LEKTOR Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce :00 16: Kč (2 520 Kč)* posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* Time management a relaxační techniky URČENO Seminář je určen účetním, ekonomům, finančním manažerům a dalším posluchačům, kteří chtějí zvládat danou problematiku. Stanovování priorit Řízení vlastního času Zvládání stresových situací Nácvik rozpoznání stresoru a reakce na něj Taktiky zvládání stresu Syndrom vyhoření a jeho úskalí Praktické relaxační techniky a uvolňovací techniky LEKTOR Ing. Libuše Neščáková, MBA specialista na problematiku soft skills a manažerských dovedností :00 16: Kč (2 040 Kč)* (1 500 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních STUDUJTE SPOLEČNĚ množstevní slevy při účasti na této akci 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 840 Kč)* (1 300 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 740 Kč)* (1 200 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 640 Kč)* (1 100 Kč)** Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

13 Sestavení účetních výkazů praktikum URČENO Praktický kurz je určen účetním, hlavním účetním, finančním manažerům, účetním poradcům a dalším posluchačům, kteří si potřebují osvojit problematiku účetní závěrky. Účastníci semináře si procvičí sestavení účetních výkazů formou strukturovaných příkladů a případových studií koncipovaných v jednoduchých, ale i složitějších podobách. V průběhu semináře budou použita mj. zadání aplikovaná při zkoušce Účetnictví principy a techniky. 1. den Rozvaha. Výkaz zisku a ztráty 2. den Přehled o peněžních tocích. Přehled o změnách vlastního kapitálu LEKTOR Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE :00 14: Kč (3 800 Kč)* (2 800 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních. 2 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (3 500 Kč)* (2 500 Kč)** 3 posluchači sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (3 400 Kč)* (2 400 Kč)** 4 posluchači a více sleva 500 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (3 300 Kč)* (2 300 Kč)** Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci. DOPORUČUJEME Kurz doporučujeme adeptům systému certifikace, kteří se připravují na zkoušku Účetnictví principy a techniky (podali přihlášku k prosincové zkoušce). Pro tyto posluchače jsme připravili akční vložné Kč vč. DPH. K této ceně již nelze uplatnit slevový voucher či množstevní slevu, vložné nelze převést do dalšího semestru Společnost s ručením omezeným po rekodifikaci Úprava obchodních společností je nově soustředěna v zákoně o obchodních korporacích, ovšem řada otázek je řešena i v novém občanském zákoníku (obecná úprava právnických osob, resp. korporací). Systém právní úpravy použitelný na obchodní společnosti se tím vrství a komplikuje. Cílem semináře je seznámit posluchače s hlavními změnami, které rekodifikace přináší a s nimiž je dobré předem počítat a včas se na ně připravit, ale také upozornit na největší výkladová úskalí, před něž nová právní úprava praxi staví, a nastínit jejich možná řešení. Systém nové právní úpravy Povinnost přizpůsobit právní poměry nové úpravě (lhůty a výkladové problémy) Společenská smlouva a její nové povinné/doporučené náležitosti Změny v právní úpravě podílů, jejich druhů a jejich převodu; nová rizika pro nabyvatele Kmenový list a jeho převod Podíl ve společném jmění manželů/svěřeneckém fondu Další způsoby zániku účasti ve společnosti, vypořádací podíl Nová práva a nové povinnosti společníků Změny týkající se valné hromady (působnost, svolání, orgány, průběh, rozhodování, napadení platnosti usnesení u soudu aj.) Změny týkající se jednatele (působnost, vznik/zánik/pozastavení výkonu funkce, smlouva o výkonu funkce, odměňování, povinnosti a odpovědnost) Změny týkající se vlastního kapitálu a rozdělování vlastních zdrojů Další otázky LEKTOR JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, člen expertní skupiny pro nový občanský zákoník :00 16: Kč (2 250 Kč)* (1 860 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

14 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 050 Kč)* (1 660 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 950 Kč)* (1 560 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 850 Kč)* (1 460 Kč)** NEPŘEHLÉDNĚTE Semináři předchází přednáška Akciové společnosti po rekodifikaci (termín , variabilní symbol 33159). Účetnictví podnikatelů pro pracovníky bank a leasingových společností URČENO Dvoudenní kurz je určen pracovníkům, kteří poskytují úvěry a půjčky podnikatelským subjektům, kontrolují jejich čerpání, účelové využití, splátkový režim, platební disciplínu a solventnost. Cílem kurzu je naučit se orientovat v účetních výkazech. LEKTOR Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Významnost informace Vypovídací schopnost položek ve výkazech Výklad základních pojmů dlouhodobý majetek, zásoby, finanční majetek, majetkové účasti, cenné papíry, vlastní kapitál, vlastní a cizí zdroje, pohledávky, závazky, opravné položky, kursové rozdíly, časové rozlišení, význam dohadných položek, výsledek hospodaření, náklady a výnosy jejich členění, tvorba zisku, dopady rozhodování podnikatelského subjektu na výsledek hospodaření Nebezpečí nadhodnocení majetku, výnosů v účetních výkazech Nejčastější nesprávnosti v účetních výkazech Ing. Ivana Podhráská auditor :00 15: Kč (3 900 Kč)* posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (3 600 Kč)* 3 posluchači sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (3 500 Kč)* 4 posluchači a více sleva 500 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (3 400 Kč)* Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci. Daňové doklady a fakturace 2013 URČENO Seminář je určen pro účetní, účetní a daňové poradce, ekonomy a daňové metodiky. Členění daňových dokladů a jejich náležitosti Fakturace v tuzemsku, EU a třetích zemích Vyúčtování záloh, resp. úplat Přepočet cizí měny pro potřeby DPH po novele zákona Uplatňování dokladů z časového hlediska Změny u daňových dokladů u přenesení daňové povinnosti na příjemce Forma daň. dokladů a její převod a další LEKTOR Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce :00 12: Kč (1 260 Kč)* Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

15 Opravné položky, rezervy, odložená daň URČENO Seminář je určen účetním, ekonomům, účetním a daňovým poradcům, finančním manažerům, kteří si potřebují ujasnit specifika související s problematikou opravných položek, rezerv a odložené daně. Opravné položky a rezervy zákonné a účetní, tvorba, zúčtování a dopady do účetní závěrky a na daň z příjmů Odložená daň důvody vzniku, výpočet a dopady do účetní závěrky LEKTOR Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE :00 16: Kč (2 520 Kč)* (1 400 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních. K této ceně již nelze uplatnit další slevy. Vložné nelze v tomto případě převést na jinou akci. 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* IFRS specialista zkouška nanečisto Posluchačům, kteří se připravují na zkoušku v rámci kvalifikace IFRS specialista nebo v rámci systému certifikace na zkoušku IFRS (úroveň Účetní expert), nabízíme možnost ověření znalostí ještě před řádnou zkouškou, a to formou zkoušky NANEČISTO. Zadání v tomto případě připraví lektorka, která zkoušky následně vyhodnotí. Výsledek, vč. krátkého komentáře lektorky, bude sdělen posluchačům elektronickou cestou v horizontu 3-5 dní (dle počtu posluchačů). V rámci tréninkového kurzu (po jeho skončení) bude možnost konzultovat příp. chyby. LEKTOR Ing. Alice Šrámková, FCCA Účetní expert, předsedkyně Komory certifikovaných účetních :00 12: Kč Posluchači, kteří se zúčastní přípravného kurzu IFRS specialista (VS 31142) nebo přípravného kurzu IFRS specialista vč. tréninku (VS 31145), se mohou ke zkoušce nanečisto přihlásit za zvýhodněnou cenu 600 Kč vč. DPH. Inventarizace a uzávěrkové operace URČENO Seminář je určen pro účetní, účetní a daňové poradce, ekonomy a daňové metodiky. Právní úprava inventarizace Vnitřní předpisy podniku pro inventarizaci Fyzická a dokladová inventura jednotlivých položek majetku a závazků Inventurní soupisy Inventarizační zápisy Vypořádání inventarizačních rozdílů Časté chyby a omyly související s inventarizací Tvorba a rozpouštění opravných položek a rezervy Časové rozlišování nákladů a výnosů Dohadné účty aktivní a pasivní Vyúčtování závěrkových kurzových rozdílů Zaúčtování daně z příjmů splatné a odložené Kontrolní vazby v účetnictví a účetní závěrce LEKTOR Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce :00 16: Kč (2 520 Kč)* posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

16 IFRS specialista trénink Opakování Trainingové příklady a případové studie LEKTOR Ing. Alice Šrámková, FCCA Účetní expert, předsedkyně Komory certifikovaných účetních , :30 14: Kč (6 360 Kč)* (4 690 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních STUDUJTE SPOLEČNĚ - množstevní slevy při účasti na této akci: 2 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (6 060 Kč)* (4 390 Kč)** 3 posluchači sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (5 960 Kč)* (4 290 Kč)** 4 posluchači a více sleva 500 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (5 860 Kč)* (4 190 Kč)** Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci. IFRS update URČENO Seminář je určen všem, kteří aktivně pracují s IFRS, příp. IFRS již dříve studovali a potřebují si své vědomosti zaktualizovat o nové události a poslední změny. Cílem kurzu je přinést informace o aktuálním dění a představit aktuální novelizace a změny účinné jednak pro rok 2013, ale i pro roky následující. Prostor bude věnován také rozpracovaným projektům a jejich vývoji, přiblíženy budou oblasti, které se jeví jako problematické a jejich změny se diskutují. Konkrétní obsah kurzu bude laděn průběžně s ohledem na poslední vývoj v tvorbě IFRS. Nový IFRS upravující výnosy (vydání očekáváno ve třetím čtvrtletí 2013) Rozbor druhého návrhu k úpravě leasingů (vydán v 5/2013) Nová interpretace IFRIC 21 (vydána v 5/2013) Novelizace vyplývající z Výročních projektů (fáze ; ; ) Další plánované změny, které jsou aktuálně zahrnuty do agendy IASB LEKTOR Ing. Libor Vašek, Ph.D. Účetní expert, VŠE Fakulta financí a účetnictví, člen KCÚ :00 16: Kč (2 520 Kč)* (1 400 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních. K této ceně již nelze uplatnit další slevy. Vložné nelze v tomto případě převést na jinou akci. 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

17 Změny v účetnictví a daních podnikatelů 2014 URČENO Seminář je určen především podnikatelům, účetním, ekonomům, účetním a daňovým poradcům. Změny v uplatňování Novely zákona o daních z příjmů Novinky u daně z nemovitostí Aktuální změny v souvisejících předpisech (účetnictví, pojištění atd.) Aktuální výklady, stanoviska a rozhodnutí v oblasti účetnictví a v daních Program semináře je připraven podle stavu legislativních změn k datu konání, proto jeho aktuální verzi zveřejníme až v průběhu semestru. LEKTOŘI Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce, Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce :00 16: Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* (1 660 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* (1 560 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* (1 460 Kč)** Zákoník práce, nový občanský zákoník a prováděcí předpisy v roce 2014 URČENO Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů. Zákoník práce nemůže s ohledem na rozsáhlost své působnosti komplexně a detailně upravovat práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích. Proto v řadě ustanovení ponechává podrobnosti prováděcím předpisům, které byly v současném období aktualizovány. Příslušná ustanovení ZP jsou tak konkretizována v jiné právní normě, a to v nařízení vlády nebo ve vyhlášce (např. v oblasti cestovních náhrad) nebo odkazem na jiný zákon nebo předpis (např. zákon o zákazu diskriminace, o pracovnělékařské péči apod.). Kromě toho zákoník práce byl novelizován zákonem v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V průběhu semináře budou vysvětleny nejdůležitější úpravy a problémy s tím spojené, k nimž došlo v tomto období. Součástí semináře je informace o souvislostech nového občanského zákoníku (včetně tzv. změnového zákona) s pracovněprávními vztahy a o jeho vlivu na zákoník práce. Aktuální vývoj legislativy v době konání semináře Novela zákoníku práce platná pro rok 2014 Zásadní změny ve zdravotní péči o zaměstnance Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnance v průběhu pracovního poměru, lékařské posudky Změny v nařízení vlády k pracovním podmínkám a pracovnímu prostředí (zápočet bezpečnostních přestávek do pracovní doby, ochranné nápoje, přestávky při práci s počítačem, rizikové faktory na pracovišti apod.) Nový občanský zákoník (NOZ) jeho použití v pracovněprávních vztazích Prováděcí předpisy k zákoníku práce: - Povinnosti zaměstnavatelů v dodržování rovnosti na pracovišti (antidiskriminační zákon, rovnost ve mzdách, důkazní břemeno apod.) - Srážky ze mzdy podle nového občanského zákoníku a zákoníku práce od 1. ledna Minimální a zaručená mzda, příplatky v obtížném pracovním prostředí nařízení vlády - Prováděcí nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům a záznamům o úrazech - Vyhlášky MPSV a Ministerstva financí ke stravnému a použití osobních vozidel na pracovních cestách změny od 1. ledna Zákaz kouření na pracovištích podle zvláštního zákona - Pracovní doba v dopravě podle nařízení vlády - Zákazy prací podle nařízení vlády a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví - Nařízení vlády k důležitým osobním překážkám v práci Právní řešení ekonomických potíží zaměstnavatele Rodinné právo a zákoník práce souhlas manžela se zaměstnáváním a s podnikáním, sdělování údajů ze mzdové, personální a majetkové oblasti, manželé na jednom pracovišti Počítání času a lhůt, promlčení a zánik práva podle NOZ v zákoníku práce Zajištění plnění povinností zaměstnance (ručení, zástavní právo, konkurenční doložka podle NOZ a zákoníku práce, bezdůvodné obohacení) Diskuse, odpovědi na dotazy Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

18 LEKTOR JUDr. Ladislav Jouza advokát, rozhodce pracovních sporů, spoluautor pracovněprávních předpisů :00 15: Kč (2 430 Kč)* (1 790 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 230 Kč)* (1 590 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 130 Kč)* (1 490 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 030 Kč)* (1 390 Kč)** Pohledávky z účetního a daňového pohledu URČENO Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Závazkové právo Splnění úhrada, postupné plnění, započtení, postoupení Promlčení Úroky z prodlení, smluvní pokuty Účtování Postoupení pohledávky, tvorba opravných položek, odpis pohledávek, kursové rozdíly Sledování pohledávek z hlediska splatnosti, věřitelů,, analytická evidence Inventarizace, konfirmační dopisy, inventarizační rozdíly Pohledávky krátkodobé, dlouhodobé, tuzemské, zahraniční, zálohy Vykazování pohledávek Daně Zákon č. 593/92 Sb., o rezervách, v platném znění daňové opravné položky Zákon č. 586/92 Sb., o dani z příjmů, v platném znění opravné položky, odpis pohledávek LEKTOR Ing. Ivana Podhráská auditor :00 14: Kč (2 330 Kč)* (1 350 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních. K této ceně již nelze uplatnit další slevy. Vložné nelze v tomto případě převést na jinou akci. 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 130 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 030 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 930 Kč)* Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

19 Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků roční zúčtování záloh za rok 2013 URČENO Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Co patří do závislé činnosti Kdo je zaměstnanec, kdo je zaměstnavatel Co je předmětem daně Příjmy osvobozené od daně Srážková daň Problémy při výpočtu zálohy na daň Roční zúčtování kdy ho lze provést a kdy ne Co je daňovým nákladem zaměstnavatele, vazba na zdanitelný příjem zaměstnance Praktické příklady LEKTOR Ing. Jitka Pavelková účetní a ekonomický poradce :00 16: Kč (2 520 Kč)* posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* IFRS praktické aplikace URČENO Kurz doporučujeme finančním ředitelům, hlavním účetním a účetním, kteří připravují nebo budou připravovat účetní závěrku v souladu s IFRS. Kurz je vhodnou alternativou pro ty zájemce, kteří neusilují o získání diplomu IFRS specialista, ale pro potřeby své praxe se musí seznámit s hlavními pravidly a požadavky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Kurz doporučujeme i k zopakování vybraných oblastí IFRS posluchačům, kteří před delší dobou absolvovali kurzy k problematice IFRS a teprve nyní začínají standardy aplikovat v praxi. V průběhu sedmidenního kurzu se posluchači seznámí s vybranými IFRS a s jejich dopadem na často se vyskytující účetní transakce. Problematika bude ilustrována na praktických příkladech. Pozn.: nutná kalkulačka s funkcemi. 1. téma Výkaznictví podle IFRS (termín ) Koncepční rámec pro přípravu a předkládání účetní závěrky IAS 1 Předkládání účetní závěrky IAS 7 Výkaz peněžních toků IAS 8 Účetní pravidla, změny účetních odhadů a chyby IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví IAS 21 Dopady změn měnových kurzů IAS 10 Události po rozvahovém dni IFRS 8 Segmenty činnosti IAS 33 Zisk na akcii IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran IFRS 13 Oceňování reálné hodnoty 2. téma Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS (termín ) IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení IAS 17 Leasingy SIC-15 Operativní leasingy pobídky SIC-27 Posouzení podstaty transakce obsahující právní formu leasingu IFRIC-4 Posouzení, zda smlouva obsahuje leasing IAS 23 Výpůjční náklady IAS 38 Nehmotná aktiva SIC-32 Nehmotná aktiva náklady na webové stránky IAS 40 Investice do nemovitostí IAS 36 Snížení hodnoty aktiv IFRIC 10 Mezitímní výkaznictví a snížení hodnoty aktiv IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva IFRIC-1 Změny v existujících závazcích vyplývajících z povinnosti odstranit aktivum, uvést místo do původního stavu a podobných důvodů 3. téma Zaměstnanci a finanční nástroje podle IFRS (termín ) IAS 19 Zaměstnanecké požitky IFRS 2 Úhrady vázané na akcie IAS 32 Finanční nástroje: vykazování IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejnění IFRS 9 Finanční nástroje 4. téma Dotace, daně, zásoby, výnosy a příprava účetní závěrky podle IFRS (termín ) IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory SIC-10 Státní podpora bez specifického vztahu k provozním činnostem IAS 12 Daně ze zisku IAS 2 Zásoby IAS 18 Výnosy SIC-31 Výnosy barterové transakce zahrnující reklamní služby IFRIC-12 Ujednání o koncesovaných službách IFRIC-13 Zákaznické věrnostní programy IAS 11 Smlouvy o zhotovení IFRIC-15 Smlouvy o výstavbě nemovitostí IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

20 5. téma Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS (termín ) IFRS 3 Podnikové kombinace IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka IAS 27 Individuální účetní závěrka IAS 28 Investice do přidružených a společných podniků IFRS 11 Společná ujednání IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách Kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou (termín ), která je nepovinnou částí kurzu. Posluchačům, kteří zkoušku úspěšně složí, je vydáno Osvědčení Institutu certifikace účetních, a.s. o absolvování kurzu. LEKTOR Ing. Martina Janoušková, FCCA lektor a konzultant k problematice IFRS Kurz si můžete objednat jako celek, a to se zkouškou nebo bez zkoušky, příp. se přihlásit pouze na vybrané semináře (témata) podle uvedených variabilních symbolů (VS). TÉMA Výkaznictví podle IFRS :00 16: Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** Dlouhodobý majetek a rezervy :00 16: Kč (4 560 Kč)* (3 360 Kč)** Zaměstnanci, finanční nástroje :00 16: Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** Dotace, daně, zásoby, výnosy a příprava účetní závěrky :00 16: Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** Podnikové kombinace a konsolidace :00 16: Kč (4 560 Kč)* (3 360 Kč)** Celý kurz vč. zkoušky :00 12: Kč ( Kč)* ( Kč)** Celý kurz bez zkoušky Kč ( Kč)* ( Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních STUDUJTE SPOLEČNĚ množstevní slevy při účasti na celém kurzu vč. zkoušky VS nebo bez zkoušky VS 32078: 2 posluchači sleva Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč ( Kč)* ( Kč)**, resp Kč ( Kč)* ( Kč)** v případě kurzu bez zkoušky 3 posluchači sleva Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč ( Kč)* ( Kč)**, resp Kč ( Kč)* ( Kč)** v případě kurzu bez zkoušky 4 posluchači a více sleva Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč ( Kč)* ( Kč)**, resp Kč ( Kč)* ( Kč)** v případě kurzu bez zkoušky STUDUJTE SPOLEČNĚ množstevní slevy při účasti na vybraném semináři VS nebo nebo 32075: 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* (1 660 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* (1 560 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* (1 460 Kč)** STUDUJTE SPOLEČNĚ množstevní slevy při účasti na vybraném semináři VS nebo 32076: 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (4 360 Kč)* (3 160 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (4 260 Kč)* (3 060 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (4 160 Kč)* (2 960 Kč)** Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu, resp. vybraného semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na vzdělávací akci se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru Odborné semináře a kurzy, listopad 2013 únor

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních BRnO s.r.o. Šumavská 15, 602 00 Brno, telefon: 541 592 384, fax: 541 592 384 Bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu:

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010

SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.: 241

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013. www.vox.cz. 1. VOX a. s.

DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013. www.vox.cz. 1. VOX a. s. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013 1. VOX a.s. Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 tel.: 226 539 670, 777 741 777 e-mail: prihlaska@vox-kurzy.cz www.vox.cz

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 BRNO Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Ekonomické a finanční vzdělávání

Ekonomické a finanční vzdělávání V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Ekonomické a finanční vzdělávání kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Vážení přátelé, dostává se vám do rukou katalog odborných ů, které bude naše vzdě lá - vací agentura pořádat do konce letošního roku. Nabídku ů ovlivnil zejména

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 4. 6. Nová právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona... 44 4. 6. DPH v roce 2014... 157 5. 6. Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více