vonkajšie prejavy: vysoká miera nezamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, zvyšovanie počtu poberateľov DHN, rozdielny vývoj polarizácie príjmov v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vonkajšie prejavy: vysoká miera nezamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, zvyšovanie počtu poberateľov DHN, rozdielny vývoj polarizácie príjmov v"

Transkript

1 doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosť. prof.

2 1. príčina chudoby prehlbovanie príjmovej polarizácie, vývoj a stav dnes 2. vplyv vonkajších faktorov v pokračujúcej kríze (ekonomika a geopolitika, EÚ, Západ verzus Východ) 3. prehlbovanie príjmovej polarizácie dôsledok štrukturálnych nerovnováh v ekonomikách regiónov SR po roku 1989.

3 vonkajšie prejavy: vysoká miera nezamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, zvyšovanie počtu poberateľov DHN, rozdielny vývoj polarizácie príjmov v regiónoch (kraje, okresy), pretrvávanie stagnácie miezd, nízka úroveň miezd a starobných dôchodkov, nastúpený trend starnutia populácie a riziká napĺňania fondov sociálneho zabezpečenia

4 Spolu Predaktívni Aktívni roční roční nad 80 rokov

5 SR 13,9 13,8 14,7 14,8 14,3 Bratislavský 10 9,6 10, ,1 Trnavský 12,3 12, ,2 13,4 Trenčiansky 12,4 12,6 14,3 13,6 12,6 Nitriansky 14,9 15, ,2 16,0 Žilinský 13,8 14,2 14,8 14,8 14,7 Banskobystrický 14 14,5 15,3 15,5 14,8 Prešovský 15,3 16,2 17,2 17,5 16,9 Košický 14,2 15,2 15,7 15,8 15,9

6 kraje <1. decil decil decil >9. decil Bratislavský 9,5 8,7 17,4 29,7 Trnavský 10,1 11,2 12,6 11,9 Trenčiansky 10,5 10,5 12,2 9,5 Nitriansky 14,3 15,9 11,7 10,0 Žilinský 13,5 12,7 12,7 10,5 Banskobystrický 12,1 11,9 10,6 8,1 Prešovský 15,8 15,4 10,5 7,8 Košický 14,3 13,7 12,4 12,5

7 SR 11,4 9,4 8,0 8,34 12,7 12,5 13,6 14,4 13,5 Bratislavský 2,6 2,3 2,0 2,3 4,4 4,6 5,4 5,7 6,2 Trnavský 7,2 5,2 4,3 4,3 8,4 8,2 8,9 9,4 9,2 Trenčiansky 6,8 5,2 4,5 4,9 10,1 9,5 9,9 10,9 10,7 Nitriansky 11,4 9,1 7,1 7,4 11,7 11,8 13,3 14,1 12,5 Žilinský 9,3 7,0 5,6 6,2 10,9 10,9 11,1 12,8 12,5 Banskobystrický 18,3 16,2 14,1 14,3 19,2 18,9 19,8 20,8 18,3 Prešovský 15,8 13,7 12,1 12,9 18,3 17,8 18,95 20,7 19,35 Košický 17,5 15,2 13,0 13,5 17,3 16,8 18,8 19,6 17,2

8 Dlhodobá nezamestnanosť v SR DN >4 DN >4 DN >4 DN >4 DN >4 DN >4 Bratislavský 21,6 3,2 17,1 3,6 23,9 1,7 25,0 1,7 31,3 2,5 33,8 3,7 Trnavský 38,8 11,0 27,5 11,9 35,0 5,4 33,9 4,8 38,6 6,0 39,4 7,7 Trenčiansky 36,9 9,2 29,0 11,7 38,0 6,0 37,3 5,9 40,6 6,9 44,4 10,1 Nitriansky 52,5 19,6 38,9 19,4 45,1 11,0 43,3 9,8 46,9 10,8 50,2 14,1 Žilinský 42,2 11,8 34,8 16,2 40,2 8,5 38,3 8,0 42,8 8,8 45,5 11,3 Banskobystrický 56,9 21,6 52,9 27,7 58,5 21,5 56,4 21,5 58,0 22,7 61,8 27,0 Prešovský 55,5 21,2 46,8 22,9 54,7 17,0 53,4 17,3 56,4 19,3 61,1 24,0 Košický 58,5 21,7 49,1 24,9 54,7 18,5 54,7 18,2 57,5 20,2 60,9 24,0 SR 51,2 18,1 43,3 21,2 48,4 14,0 47,2 13,6 50,3 15,0 53,6 18,4 Zdroj: ÚPSVaR Poznámka: * DN = podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovej evidovanej nezamestnanosti ** >4 = podiel uchádzačov o zamestnanie evidovaných v evidencii nezamestnanosti po dobu viac ako 4 roky na celkovej evidovanej nezamestnanosti

9

10

11

12

13

14 2013 : 10 % osôb s najnižšími ČP = 1,68 % z celkových ČP, 10 % s najvyššími príjmami = 28,9%, ani súčet ČP prvých spodných 50 % nedosahuje úroveň príjmov horných 10 % populácie, po roku 2008 hrubé mzdy až po 5. percentil klesali, ( u najvyšších príjmových percentilov rástli rýchlejším tempom ako u zvyšku populácie (rast nezamestnanosti i dlhodobej), fixácia nízkej úrovne príjmov vo vidieckom priestore i v menších mestách (PO, KE, BB, TT,NR a ZA), ženy, dôchodcovia.

15 mesto vidiek mesto vidiek mesto vidiek mesto vidiek mesto vidiek mesto vidiek ,4 92,2 74,9 85,2 72,7 83,8 73,0 83,2 72,3 83,0 71,7 82, ,4 7,0 20,2 13,0 21,9 14,3 21,2 14,6 21,7 14,7 22,3 15, ,9 0,6 2,9 1,1 3,3 1,2 3,4 1,5 3,5 1,5 3,6 1, ,5 0,1 1,0 0,3 1,1 0,3 1,1 0,4 1,2 0,4 1,2 0, ,6 0,1 0,9 0,3 1,0 0,3 1,1 0,4 1,2 0,4 1,1 0,4

16 < 300 eur eur eur > BA 11,1 7,2 7,4 30,8 56,8 73,9 39,0 29,2 18,2 19,2 6,9 0,53 TT 18,6 12,8 14,9 39,3 69,8 81,0 33,8 15,8 4,0 8,4 1,6 0,05 TN 16,8 10,0 10,0 41,9 71,2 84,6 35,0 17,7 5,4 6,4 1,2 0,06 NR 22,7 15,9 20,5 41,7 70,3 75,8 29,4 12,6 3,6 6,2 1,2 0,05 ZA 19,1 11,1 10,1 42,8 72,4 84,8 31,6 15,1 5,1 6,5 1,5 0,07 BB 21,2 11,4 12,0 40,9 71,7 82,6 31,8 15,6 5,3 6,1 1,3 0,07 PO 23,3 12,8 12,4 43,2 74,1 83,6 28,4 12,0 3,9 5,1 1,0 0,03 KE 21,5 12,5 14,1 37,9 66,4 78,6 31,9 19,5 7,3 8,6 1,6 0,09

17

18 spôsob transformácie SR (liberalizácia, privatizácia, deregulácia ) po 1989 Chicagska škola ekonómie; vonkajšie prostredie určované cez investičné toky, investičné skupiny, TNK; rozširovanie spotrebiteľského trhu EÚ, prenos produkčných kapacít - konkurencieschopnosť, domáce zdroje SR na podporu prílevu PZI, transformácia finančného sektora - vstup zahraničných investorov, úvery, integračné procesy: limit možností národ. vlád ovplyvniť národ. ekonomiku, stále viac noriem EÚ nadradených národ. Normám;

19 regionálna politika EÚ len národné podmienky zohľadnenie viac na úrovni 3 oblastí S, nie na úrovni LAU1, dôležitý len indikátor HDP, nie štrukturálne problémy okresov; kríza, dlhové bremená, zlá exportná situácia väčšiny európskych firiem (euro); eurovoľby 2014 nárast euroskeptikov a separatistické tendencie.

20 štrukturálny charakter nezamestnanosti a dlhodobá nezamestnanosť, nízka úroveň miezd a jej fixácia, stagnácia, impakt technológií - pokles potreby práce (vývoj po roku 1989, harmonizácia a vstup do EÚ, vstup do EMU, nástup krízy, pretrvávanie krízy), s tým súvisiace nastavenie ekonomiky viac na vonkajšie prostredie - export, nedostatočné zohľadnenie potreby formovania domácej ponuky regionálne diferencovanej a vnútroregionálneho dopytu na strane domácností.

21

22

23

24

25 zvyšovanie závislosti na exporte - výrazný problém budúceho vývoja, závislosť slov. firiem na reťazci veľkých exportérov, Volkswagen, Peugeot, KIA, kríza, sankcie... o úspechu SR a raste HDP rozhoduje 30 veľkých TNK, zosilnenie procesu reštrukturalizácie exist. prac. miest, nižšia mzdová náročnosť nových prac. miest - konkurencieschopnosť, trvalý nárast dočasnej a sezónnej práce (bez sociálnej ochrany), stagnácia miezd, zníženie platieb do penzijných systémov, vo väzbe na starnutie dlhodobé zhoršovanie štátneho rozpočtu, medzigeneračná nesolidarita, úvery u všetkých, úspory u malej časti populácie, nízke príjmy, slabý domáci potenciálny dopyt, problémy v spotrebe, rast chudoby imigrantov posilňovanie extrémizmu, rast chudoby Európanov posilňovanie nacionalizmu a separatizmu.

26 Ďakujem za pozornosť.

Prognóza vývoja ekonomiky SR v roku 2017 z pohľadu NBS

Prognóza vývoja ekonomiky SR v roku 2017 z pohľadu NBS Prognóza vývoja ekonomiky SR v roku 2017 z pohľadu NBS 20. ročník ekonomickej konferencie SOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2017 Hotel SHERATON, Bratislava

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

Pohlavné choroby v SR 2016

Pohlavné choroby v SR 2016 Štatistické prehľady Pohlavné v SR 2016 Prehľad informuje o výskyte pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom hlásených poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na území SR. Štatistické zisťovanie

Více

Pohlavné choroby v SR 2014

Pohlavné choroby v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Pohlavné v SR 21 Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov o pohlavných chorobách prenosných sexuálnym stykom. Od roku 21 sa hlásenie pohlavnej Z (MZ SR) 8-12 zasiela len

Více

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 K 31.12.2014 evidoval ÚPSVaR (po vyčistení údajov) celkovo 6 333 uchádzačov o zamestnanie z radov čerstvých absolventov Slovenských vysokých škôl. Vzhľadom

Více

Pohlavné choroby v SR 2015

Pohlavné choroby v SR 2015 Štatistické prehľady Pohlavné v SR 2015 Prehľad informuje o výskyte pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom v SR. V roku 2014 došlo kvôli zjednoteniu údajov k zmene metodiky zberu, po ktorej sa hlásenie

Více

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Riadny termín 15. apríl 2015 Náhradný termín 21. apríl 2015 Administrované testy Test z matematiky

Více

Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 %

Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 % Žilina, 20. December 2011 Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 % (štatistické údaje za 9 11/2011, zdroj: Autobazar.sk) Podľa portálu Autobazar.sk sa v mesiacoch september november 2011 predalo

Více

Makroekonomické prognózy MFSR na roky

Makroekonomické prognózy MFSR na roky Makroekonomické prognózy MFSR na roky 2009-2012 (aktualizácia September 2009) Zoznam tabuliek HDP, NÁRODNÉ ÚČTY 1 - Nominálny HDP v štruktúre 2 - Reálny HDP v štruktúre 3 - Hrubá pridaná hodnota 4 - Deflátory

Více

Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne

Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne Národný projekt Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne Operačný program: Žiadateľ: Ľudské zdroje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Výška NFP: 50 000 000,00 Miesto realizácie

Více

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI Mgr. Marek Modranský vedúci Odboru rozvoja a informatiky Základné údaje o spoločnosti Počet zamestnancov:

Více

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Štatistické prehľady Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Prehľad prináša výsledky štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti kardiologickej A (MZ SR) 17-01 za rok 2016 realizovaného

Více

Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch Juraj Sabaka

Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch Juraj Sabaka Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch 2014-2020 Juraj Sabaka IKT sektor v EÚ Význam» podľa Európskej komisie má IKT sektor polovičný podiel na hospodárskom raste EÚ za posledných 15

Více

Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji

Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87, 080 02 Prešov Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji Prešov, november 2013 Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti na Slovensku, v Prešovskom

Více

Nerovnomerný vývoj v počte vyhlásených konkurzov pokračuje

Nerovnomerný vývoj v počte vyhlásených konkurzov pokračuje Nerovnomerný vývoj v počte vyhlásených konkurzov pokračuje Bratislava, dňa.11.212 - SCB Slovak Credit Bureau, s.r.o. spracovalo na základe rozhodnutí konkurzných súdov analýzu vývoja počtu a podielu vyhlásených

Více

EU SILC. Statistics on income and living conditions. Zisťovanie o príjmoch a ţivotných podmienkach

EU SILC. Statistics on income and living conditions. Zisťovanie o príjmoch a ţivotných podmienkach EU SILC Statistics on income and living conditions Zisťovanie o príjmoch a ţivotných podmienkach Úvod realizuje sa vo všetkých 27 štátoch EÚ a okrem toho aj v Nórsku a na Islande na Slovensku od roku 2005

Více

Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie

Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku 2012 Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie ENVI-PAK a.s. ENVI-PAK je oprávnená organizácia (zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch)

Více

Tuberkulóza ako choroba z povolania. Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Tuberkulóza ako choroba z povolania. Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. Tuberkulóza ako choroba z povolania Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. 32% svetovej populácie je infikovaných tuberkulózou = 1,86 miliardy ľudí V roku 2009 bolo hlásených 9,4 mil. nových prípadov TBC - t.j.

Více

DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU. Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010

DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU. Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010 DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010 SLOVENSKÝ VIDIEK 86% územia 43% obyvateľov 2747 vidieckych obcí (zo 2891) Vývoj sídelnej štruktúry a správy 1948-1989

Více

Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95

Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95 ZASADNUTIE VÝBORU PREZÍDIA ÚMS, BRATISLAVA, 13.12.2013 bod č. 3/1a Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95 1. Obce a vyššie územné celky Rozpočty miest, obcí

Více

Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava,

Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava, Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava, subertov@euba.sk elena.subertova@euba.sk Počet podnikateľských subjektov

Více

ZMENY NA TRHU PRÁCE Z POHĽADU POTRIEB VEDOMOSTNEJ EKONOMIKY V SR

ZMENY NA TRHU PRÁCE Z POHĽADU POTRIEB VEDOMOSTNEJ EKONOMIKY V SR Inštitút zamestnanosti: Seminár z ekonómie trhu práce Miroslav Štefánik, Ekonomický/Prognostický ústav SAV ZMENY NA TRHU PRÁCE Z POHĽADU POTRIE VEDOMOSTNEJ EKONOMIKY V SR Definícia vedomostnej spoločnosti

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

Fondy EÚ v SR na roky

Fondy EÚ v SR na roky Fondy EÚ v SR na roky 2007-2013 Príležitosti pre podnikateľov. Mukačevo,, 6.12.2006 Vladimír Benč Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov e-mail:

Více

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Strana 1 / 7 Dohody Zmenou zákona o sociálnom a zdravotnom poistení sa od 01.01.2013 rozšíril okruh pracovných vzťahov, ktoré podliehajú odvodovej povinnosti o kategóriu dohôd vykonávaných mimo pracovného

Více

Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec. PhDr. Eneke Hanzelová, PhD

Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec. PhDr. Eneke Hanzelová, PhD Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec PhDr. Eneke Hanzelová, PhD Politiky trhu práce Pasívna politika trhu práce súhrn programov zameraných na udržanie príjmu nezamestnaných

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012 Ročník 2013 ZŠ-11/2013 Národné centrum zdravotníckych

Více

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl Testovanie 9 v školskom roku 2008/09 Tlačová konferencia 28. apríl 2009 1 Testovanie 9 - Ide o celoslovenské certifikačné testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ. - V školskom roku 2008/09 sa uskutočnilo 11. marca

Více

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY Základným kritériom rozvoja cestnej siete je rast prepravných požiadaviek vo sfére cestnej dopravy, vyplývajúci z celospoločenských požiadaviek prepravy osôb a nákladov, vyjadrený

Více

Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte

Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte EKONOMICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte Viliam Páleník a kolektív Bratislava 2012 Autorský kolektív: Ing. Tomáš DOMONKOS, PhD.(kap. 5.3)

Více

Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník

Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník Šk. rok 2016/2017 1. Prednáška (29.9.2016) Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - Úvodné informácie k predmetu ZET - Potreby a statky

Více

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015 Štatistické prehľady Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015 Prehľad informuje o výsledkoch štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A

Více

Skúsenosti INEKO a PAS

Skúsenosti INEKO a PAS Skúsenosti INEKO a PAS s modelom PROST a modelmi Európskej komisie Bratislava, 15.12.2010 12 2010 Workshop INEKO Peter Klátik Matej Tunega Prehľad použitých modelov PROST model Svetovej banky pre dôchodkový

Více

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY Uchádzači o zamestnanie prítok odtok 691 stav disponibilných UoZ 6 944 + 322 miera nezam. z celk. počtu UoZ 369 miera evidovanej 5 742 UoZ 11,61 % 9,6 % Vývoj v okrese Dunajská Streda v roku 21 Počet UoZ

Více

vyzýva SZRB Asset Management, a. s.

vyzýva SZRB Asset Management, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyzýva žiadateľa SZRB Asset Management, a. s. na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného

Více

Finančná kríza a jej vplyv na obyvateľov Slovenska

Finančná kríza a jej vplyv na obyvateľov Slovenska Viktor Lehotský, SOŠ Komenského č. 27, 90201 Pezinok Finančná kríza a jej vplyv na obyvateľov Slovenska Vyučujúci MOF: Mgr. Helena Klimova 1. SS 2012/2013 24.4. 2013 Úvod Jednou z najpublikovanejších a

Více

UKAZOVATELE HODNOTIACE ÚROVEŇ REGIÓNOV

UKAZOVATELE HODNOTIACE ÚROVEŇ REGIÓNOV UKAZOVATELE HODNOTIACE ÚROVEŇ REGIÓNOV Štefan Samson Technická univerzita v Košiciach Ekonomická fakulta Němcovej 32 00 01 Košice Slovenská Republika Tel. 0021 55 602 3290 Email: Stefan.Samson@tuke.sk

Více

Úmrtnost v České a Slovenské republice a jejich krajích v letech

Úmrtnost v České a Slovenské republice a jejich krajích v letech Úmrtnost v České a Slovenské republice a jejich krajích v letech 1996 2009 XLI. konference ČDS Česko a Slovensko ve společném státě a samostatně, podobnosti a odlišnosti Olomouc 26. 27. května 2011 Ivana

Více

Sladovnícky priemysel na Slovensku súčasný stav a perspektíva

Sladovnícky priemysel na Slovensku súčasný stav a perspektíva SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE VÝROBCOV PIVA A SLADU Sladovnícky priemysel na Slovensku súčasný stav a perspektíva Mgr. Júlia Hurná, PhD. prezidentka Nitra/Košice, 3.-4. december 2013 SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE VÝROBCOV

Více

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA. Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA. Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako spoločenská veda definícia ekonómie, základné ekonomické

Více

Koncepcia rozvoja kapitálového trhu. Finančné riadenie podnikov 2014

Koncepcia rozvoja kapitálového trhu. Finančné riadenie podnikov 2014 Koncepcia rozvoja kapitálového trhu Finančné riadenie podnikov 2014 Roman Turok-Heteš Generálny riaditeľ Sekcie finančného trhu 22. október 2014 Koncepcia rozvoja KT MF SR ako gestor prípravy Koncepcie

Více

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spojená škola Martin Spojená škola Martin Strana 1 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných

Více

Pripravované zmeny od

Pripravované zmeny od Pripravované zmeny od 1.1. 2012 Súčasný systém Hrubá mzda = HM na SP = 9,4 % z HM na ZP = 4 % z HM spolu = 13,4% z HM Poistné Z-ľa na SP = 25,2 % z HM Poistné Z-ľa na ZP = 10 % z HM Poistné zam-eľa spolu

Více

Trend medziročného poklesu počtu nových konkurzov a reštrukturalizácií pokračoval aj v druhom štvrťroku 2015

Trend medziročného poklesu počtu nových konkurzov a reštrukturalizácií pokračoval aj v druhom štvrťroku 2015 1 z 5 Trend medziročného poklesu počtu nových konkurzov a reštrukturalizácií pokračoval aj v druhom štvrťroku 2015 Vývoj vo všetkých krajoch nebol v súlade s trendom poklesu počtu nových subjektov v úpadku

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE Štatistiky produktu ISTAV - SLOVENSKO za III. štvrťrok roku 2014 ISTAV (www.istav.cz) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a

Více

Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy

Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, 29.-30.1.2015 Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy RNDr. Andrej Šteiner, PhD. Karpatský rozvojový inštitút zmena klímy a jej dopady

Více

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Predpokladaný vstup Bulharska a Rumunska do EÚ Európska komisia vníma ekonomický vývoj Rumunska a Bulharska pomerne kladne a ak sa štatút trhovej

Více

Medzitrh práce. Michal Páleník Inštitút zamestnanosti,

Medzitrh práce. Michal Páleník Inštitút zamestnanosti, Michal Páleník Inštitút zamestnanosti, www.iz.sk Medzitrh práce 26. novembra 2013 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného program Zamestnanosť a sociálna

Více

Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR. Ako naskočiť na európsky vlak?

Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR. Ako naskočiť na európsky vlak? Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR Ako naskočiť na európsky vlak? Obsah Slovensko a egovernment Vízia egovernmentu Princípy politiky koordinácie Cieľový stav 2 Slovensko a egovernment Postavenie

Více

Počty podnikateľských subjektov v úpadku boli v druhom štvrťroku rekordne vysoké

Počty podnikateľských subjektov v úpadku boli v druhom štvrťroku rekordne vysoké 1 z 5 Počty podnikateľských subjektov v úpadku boli v druhom štvrťroku rekordne vysoké Počet vyhlásených konkurzov bol v porovnaní s druhými štvrťrokmi najvyšší od roku 26. V druhom štvrťroku 214 bolo

Více

Zavedenie URA v Slovenskej republike

Zavedenie URA v Slovenskej republike Zavedenie URA v Slovenskej republike Dana Palacková Katedra poisťovníctva Ekonomická univerzita v Bratislave Stupne ekonomickej integrácie Zóna voľného obchodu Colná únia Spoločný trh Hospodárska a menová

Více

Predmetom súťaže je študentský projekt rodinného alebo bytového domu s využitím systému Ytong, ktorý je tvorený v rámci školských osnov.

Predmetom súťaže je študentský projekt rodinného alebo bytového domu s využitím systému Ytong, ktorý je tvorený v rámci školských osnov. Stredoškolská študentská súťaž Ytong 9. ročník Pravidlá a podmienky účasti (Zmeny v cenách celoštátneho kola) Vyhlasovateľ: Xella CZ, s. r. o., Xella Slovensko, spol. s r. o. Názov súťaže: Stredoškolská

Více

Základné údaje o dopravných nehodách na území Slovenskej republiky v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006

Základné údaje o dopravných nehodách na území Slovenskej republiky v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 Členenie dopravných nehôd podľa následkov 1% 3% 10% Základné údaje o dopravných nehodách na území Slovenskej republiky v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 I. Celková situácia V roku 2007 bolo na území

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku Nezdaniteľná časť na manžela/manželku 2015 Nezdaniteľná časť na druha / družku Nezdaniteľná časť na priateľa / priateľku daňovník žije s manželkou v spoločnej domácnosti 115 Občianskeho zákonníka Domácnosť

Více

Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe

Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe Medziročný vývoj základných ukazovateľov Zamestnanosť - priemyselná výroba +4,4% - tlač a reprodukcia

Více

Karl Marx Das Kapital (1867) Rudolf Hilferding Das Finanzkapital (1910) ekonomické vedy. finančná veda. finančné kategórie (daň, clo, úver,...

Karl Marx Das Kapital (1867) Rudolf Hilferding Das Finanzkapital (1910) ekonomické vedy. finančná veda. finančné kategórie (daň, clo, úver,... (1. prednáška) prírodné vedy ekonomické vedy technické spoločenské finančná veda Adam Smith Pojednanie o...(1776) finančné kategórie (daň, clo, úver,...) financie 2 formy bohatstva: materiálne statky (fixný

Více

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( )

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Vývoj spotreby tepla na ÚK v kwh: V roku pre potreby ústredného

Více

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE 1 OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE K O N F E R E N C I A K P R E D S T A V E N I U O P E R A Č N É H O P R O G R A M U V Ý S K U M A I N O V Á C I E A K P O D P O R E V Ý S K U M U, V Ý V O J A A I N

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

VÝSKUM A INOVÁCIE

VÝSKUM A INOVÁCIE OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE 2014-2020 Prehľad prioritných osí, špecifických cieľov a podporovaných aktivít OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE Nadväznosť na OP 2007 2013 OP KaHR Dátum schválenia:

Více

Nástroje pro ovlivnění lokalizace přímých zahraničních investic Nástroje vplývajúce na lokalizáciu priamych zahraničných investícií

Nástroje pro ovlivnění lokalizace přímých zahraničních investic Nástroje vplývajúce na lokalizáciu priamych zahraničných investícií Nástroje pro ovlivnění lokalizace přímých zahraničních investic Nástroje vplývajúce na lokalizáciu priamych zahraničných investícií Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra regionálních

Více

NOVINKA: RAUTHERM SPEED Akciová ponuka 2017

NOVINKA: RAUTHERM SPEED Akciová ponuka 2017 WHEN KVALITA USING ZA SUPER CENY remove Akciová ponuka text frame podlahového from sample vykurovania page 2017 NOVINKA: RAUTHERM SPEED Akciová ponuka 2017 Speed znamená v anglickom jazyku rýchlosť, a

Více

LEADER/CLLD v programovom období

LEADER/CLLD v programovom období LEADER/CLLD v programovom období 2014-2020 Metóda LEADER Inovatívny prístup pre rozvoj vidieka Verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny(mas) História LEADER LEADERI(1991 1993) LEADERII(1994

Více

Možnosti financovania využitia OZE

Možnosti financovania využitia OZE short term has no future Možnosti financovania využitia OZE ENEF 2008 - Energetická efektívnosť a zelená energia Ladislav Tolmáči 23. október 2008 Dexia banka Slovensko 1993 2000 2001 2003 2006 Člen Dexia

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Informácia o bytovej výstavbe v Slovenskej republike za rok 2011

Informácia o bytovej výstavbe v Slovenskej republike za rok 2011 Informácia o bytovej výstavbe v Slovenskej republike za rok 2011 Podľa údajov, ktoré poskytli obce ako stavebné úrady do zisťovaní o bytovej výstavbe Štatistickému úradu Slovenskej republiky, sa v roku

Více

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty podnikajúce v stavebnom priemysle získavajú

Více

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016 Štatistické prehľady Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016 Prehľad prezentuje výsledky štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

Spotreba, úspory, investície. Ing. Zuzana Staníková, PhD.

Spotreba, úspory, investície. Ing. Zuzana Staníková, PhD. Spotreba, úspory, investície Spotreba Úspory Investície HDP AD Spotreba (C) celkové výdavky domácnosti vynaložené na spotrebu tovarov a služieb za určité časové obdobie. Spotrebná funkcia C = C A + MPC.

Více

STRATEGICKÝ MANAŽMENT (Referát: Externá diagnostika - analýza makroprostredia)

STRATEGICKÝ MANAŽMENT (Referát: Externá diagnostika - analýza makroprostredia) STRATEGICKÝ MANAŽMENT (Referát: Externá diagnostika - analýza makroprostredia) 1. Priame zahraničné investície v krajinách V4 2. Hľadanie dôvodov pre priateľstvo medzi PZI a SR Štruktúra práce: 1. Základné

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA Výrazná tvorba nových pracovních míst Čeká se růst ekonomiky 2,5% v 2016 Dle FEDu: rizika z Číny na ekonomiku

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti. Obnova bytovej budovy

Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti. Obnova bytovej budovy Otvorene o obnove bytových domov Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti Konferencia Piešťany 14. 15.4.2015 Postupovať v zmysle platnej legislatívy Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Více

Na Slovensku je vytvorený systém viacerých podporných ekonomických nástrojov na rozvoj a obnovu bývania, ktoré sú financované z verejných zdrojov:

Na Slovensku je vytvorený systém viacerých podporných ekonomických nástrojov na rozvoj a obnovu bývania, ktoré sú financované z verejných zdrojov: Praha 21. jún 2011 Na Slovensku je vytvorený systém viacerých podporných ekonomických nástrojov na rozvoj a obnovu bývania, ktoré sú financované z verejných zdrojov: dotácie na odstránenie tzv. systémových

Více

PREHĽAD O OBETIACH ZARADENÝCH DO PROGRAMU PODPORY A OCHRANY OBETÍ OBCHODOVANIA S ĽUĎMI ZA ROK

PREHĽAD O OBETIACH ZARADENÝCH DO PROGRAMU PODPORY A OCHRANY OBETÍ OBCHODOVANIA S ĽUĎMI ZA ROK Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality PREHĽAD O OBETIACH ZARADENÝCH DO PROGRAMU

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca

Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca Lotta Blaškovičová, Martin Belan, Katarína Melová, Ľudovít Molnár, Valéria

Více

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014 Júlia Pšenková RZD - lehoty 10.2.2015 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch, 16.2.2015 ZC povinný

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti. POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MAKROEKONOMICKÝM SCÉNÁŘEM Rozdíly makroekonomických scénářů současného podzimního Konvergenčního programu (CP)

Více

úspory. investície. podmienky transformácie

úspory. investície. podmienky transformácie Finančný trh definícia funkcie členenie nástroje kapitálového trhu Definícia Trh - miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation)

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Mgr. Jakub Birka Národný kontaktný bod pre Horizont 2020: - Inkluzívne spoločnosti - Rozšírenie účasti a šírenie

Více

EURES Európske služby zamestnanosti

EURES Európske služby zamestnanosti EURES Európske služby zamestnanosti Sieť EURES (European Employment Services): - bola založená a je finančne podporovaná Európskou komisiou, - predstavuje v rámci EÚ hlavný nástroj na podporu nadnárodnej

Více

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra Nové ekologické trendy v stavebníctve - biomasa, vodná, veterná a slnečná energia Stavebné fórum. sk OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE základné východiska a zámery, podpora OZE Košice 19. máj 2009 Ing. Keher

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL L POĽNOHOSPOD NOHOSPODÁRSKEJ. Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka. Tel.:

ENERGETICKÝ POTENCIÁL L POĽNOHOSPOD NOHOSPODÁRSKEJ. Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka. Tel.: ENERGETICKÝ POTENCIÁL L POĽNOHOSPOD NOHOSPODÁRSKEJ BIOMASY A EKONOMICKÉ EFEKTY JEJ VYUŽÍVANIA VANIA NA ENERGETICKÉ ÚČELY Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka Tel.: 0907 158 005 E-mail: pepich@sktc-106.sk

Více

Ďalšie smerovanie OP VaI

Ďalšie smerovanie OP VaI Ďalšie smerovanie OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR Výročná konferencia operačného programu Výskum a inovácie za rok 2016 07. 12. 2016, Hotel Safron, Bratislava Implementačná stratégia a možnosti

Více

Bohumila TAUCHMANNOVÁ, INCOMA Slovakia. Retail Summit 2010 Praha

Bohumila TAUCHMANNOVÁ, INCOMA Slovakia. Retail Summit 2010 Praha Bohumila TAUCHMANNOVÁ, INCOMA Slovakia Retail Summit 2010 EDUKAČNÁ KAMPAŇ NAKUPUJEME DOMA Vysvetliť spotrebiteľovi, prečo je dôležité nakupovať na domácom trhu a kupovať domáce produkty a služby Aký dopad

Více

Finančný spotrebiteľ a finančná stabilita. Štefan Rychtárik Národná banka Slovenska

Finančný spotrebiteľ a finančná stabilita. Štefan Rychtárik Národná banka Slovenska Finančný spotrebiteľ a finančná stabilita Štefan Rychtárik Národná banka Slovenska Dni finančného spotrebiteľa, 12 14. október 2016 Program Čo treba vedieť o finančnej stabilite Peniaze, ceny, úvery a

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

Prečo je stavebné sporenie pre Slovensko dôležité?

Prečo je stavebné sporenie pre Slovensko dôležité? Konferencia QUO VADIS BÝVANIE NA SLOVENSKU? 16. február 2012 Prečo je stavebné sporenie pre Slovensko dôležité? Ing. Imrich Béreš predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. 1 OBSAH 1. Bývanie

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Ročník 2012 ZŠ-12/2012 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více