Cíl hry. Obsah krabice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cíl hry. Obsah krabice"

Transkript

1 Převezměte kontrolu nad národy Středomoří v 15. století. Vyšlete své galéry plné vojáků a zboží a zdolejte mocné vlny. Zmocněte se strategicky nejvýhodnějších pozic a naplňte své sklady, abyste mohli nashromáždit skutečné jmění, které umožní vašemu impériu vzkvétat a učiní jej ještě obávanějším. Cíl hry Hráči se vžijí do rolí obchodníků z největších přístavních měst Středomoří v 15. století. Skrze obchodování a bitvy se pokouší šířit svůj vliv v této části světa. Na konci hry vítězí nejbohatší hráč. 14 k. dřeva 12 k. 12 k. 12 k. kamene mramoru vína 12 k. zlata 10 k. koření 5 speciálních kostek Obsah krabice 15 galér 1 papír s nálepkami 120 žetonů námořníků (30 pro každého hráče) 24 kostiček galér (6 pro každého hráče) 54 mincí (1, 5, 10 a 50 dukátů) 5 žetonů bazilik 5 žetonů pevností 19 karet přístavů 5 šlechtických karet 4 karty nápověd 4 karty uzavření 1 bílý a 1 černý ukazatel A) Dráha tahů (počáteční pozice pro hru 4 hráčů) B) Kolo (pole šlechtice) C) Místo pro šlechtické karty D) Přístav E) Zboží vyprodukované přístavem (mramor) F) Přístavní sklad G) Počáteční přístavy

2 Příprava hry (pro 4 hráče) Poznámka: Před první hrou pečlivě přilepte očíslované přelepky na přední části 15 galér. Hrací desku položte doprostřed stolu. Galéry, žetony pevností a bazilik, kostičky zboží, dukáty a karty přístavů položte vedle hrací desky. Bílý ukazatel umístěte na první pole dráhy tahů pro 4 hráče (A). Kostičky galér umístěte blízko Kola. Černý ukazatel umístěte na Kolo na pole šlechtice (B). 5 šlechtických karet zamíchejte a umístěte lícem dolů na levou stranu Benátského lva (C). Pravá strana Benátského lva bude užita na odhození těchto karet lícem nahoru. Vyberte náhodně začínajícího hráče. Každý z hráčů si vybere barvu a převezme 22 námořníků této barvy a 5 dukátů. Každý hráč si poté vybere, po směru hodinových ručiček se začínajícím hráčem jako prvním na tahu, počáteční přístav z 5 dostupných (G) a také 1 galéru. Jakmile je vybrána galéra, je na Kolo umístěna kostička galéry hráčovy barvy na pole shodující se s číslem galéry (tím je znázorněno, které galéry jsou ve hře). Hráč také umístí 3 námořníky své barvy na svůj počáteční přístav a 3 další do své galéry. Galéra je umístěna na mořské pole, ve kterém se nachází hráčem vybraný přístav. 1) Nakládání: během tohoto kroku majitel galéry může v přístavu, ve kterém se nachází, naložit námořníky nebo kostičky zboží na palubu. Každá galéra má 5 míst, na které mohou být umístěny buď kostičky zboží, nebo námořníci. Námořníci: Majitel galéry může hospodařit s námořníky v přístavu, ve kterém se nachází jeho galéra na tahu, podle potřeby. Pokud je přístav pod kontrolou hráče (což znamená, že jsou zde umístěni námořníci hráče), může naložit na galéru námořníky z přístavu nebo přemístit námořníky z jiné galéry v tomto přístavu na galéru na tahu. Hráč také může vyložit námořníky z galéry na tahu do přístavu nebo je přemístit na jinou ze svých galér. Pokud je přístav neutrální (žádní námořníci) nebo pod kontrolou jiného hráče, může hráč námořníky pouze přemísťovat mezi svými galérami v dané oblasti, nesmí ale námořníky umístit do přístavu. Omezení: Galéra může obsahovat až 5 námořníků a musí vždy obsahovat alespoň 1 námořníka. Galéra bez námořníků se potopila, a tedy je již pro hráče nedostupná. Umístěte takovou galéru mimo hrací desku a kostičku galéry odeberte z Kola. Hráčům je povoleno dobrovolně potopit vlastní loď. Maximální množství námořníků v přístavu je určeno velikostí skladiště. Například v Benátkách může být díky skladišti o velikosti 5 polí nejvýše 5 námořníků. Nakonec je také nemožné opustit přístav naložením všech námořníků z přístavu na galéru, musí zde zbýt vždy alespoň 1 námořník. Jakmile hráči umístili své galéry, vyberou si každý ještě jednu galéru, tentokrát proti směru hodinových ručiček počínaje posledním hráčem. Nová galéra je umístěna vedle předchozí rovněž se třemi námořníky na palubě. Poznámka: Dukáty ve hře jsou z jedné strany "prázdné". Hráči by se měli před hrou rozhodnout, jestli chtějí hrát hru, kde budou hodnoty jejich dukátů před ostatními hráči skryty nebo ne. Podle tohoto rozhodnutí otočte příslušnou stranou vaše dukáty. Průběh hry (4 hráči) Hra se odehrává během několika kol (5-11 pro 4 hráče). Během jednoho kola se na tah postupně dostávají všechny galéry ve hře a poté je tažena šlechtická karta. Po tomto tažení karty někdy může následovat bodování. Kolo hry Černý ukazatel je posunut po směru hodinových ručiček na první pole Kola, na kterém se nachází kostička galéry. Tato galéra se stává galérou na tahu. Její majitel má 2 možnosti: Akci nebo Investici. A) Akce Akční fáze je rozdělena na 3 kroky (Nakládání/Pohyb/Prodej nebo Boj). Každý z těchto kroků je dobrovolný a hráč může využít jeden, dva nebo i všechny kroky, musí ale zachovat pořadí těchto kroků (nejprve Nakládání, poté Pohyb a nakonec Prodej nebo Boj). Příklad 1: Galéra 4, která je v současné době umístěna v Benátském (València) přístavu a obsahuje 1 námořníka za galérou na tahu. Její majitel (modrý hráč), se rozhodne s touto galérou provádět Akci. Nejprve přemístí 2 námořníky z galéry 6 (což je jeho galéra a je také právě umístěna v Benátkách). Nemůže ale vzít námořníka z přístavu v Benátkách, protože je to jediný jeho námořník v přístavu. Hráč také mohl přesunout námořníka z galéry 4 do Benátek nebo na galéru 6, tím by ale potopil svou galéru s číslem 4. Zboží: Majitel galéry může naložit zboží podle typu produkovaného příslušným přístavem na svou galéru na tahu. Pokud je přístav pod jeho kontrolou, může naložit 1 kostičku zboží produkovaného druhu na galéru zadarmo. Za každou další kostičku zboží bude muset odevzdat 1 dukát do společné zásoby. Pokud je přístav neutrální (žádní námořníci), za každé naložené zboží produkovaného druhu musí hráč odevzdat 1 dukát do společné zásoby. Pokud přístav ovládá jiný hráč, za každé naložené zboží produkovaného druhu musí hráč odevzdat 1 dukát majiteli přístavu.

3 Hráč také může přemísťovat zboží mezi svými galérami na tomto poli. Tato akce je zdarma. Omezení: Galéra může obsahovat nejvýše 4 kostičky zboží (vždy totiž musí být přítomen alespoň 1 námořník). Během této fáze je možné zboží vysypat přes palubu a tím vytvořit místo pro jiné zboží nebo námořníky. ukončí svůj pohyb a hráč se přesune ke kroku 3 (Prodej nebo Bitva). Blokádu není možné vyhlásit na poli, na kterém galéra na tahu zahájila svůj tah. Galéra tedy vždy může provést nakládání a opustit pole, na kterém začínala svůj tah. Pokud hráčova galéra vpluje na pole, na kterém může více hráčů vyhlásit blokádu, činí hráči toto rozhodnutí od toho, který má na tomto poli nejvíce námořníků (v případě shody námořníků ten s nižším číslem galéry). Hráč na tahu se může ostatních hráčů před svým tahem zeptat na jejich záměry, ale nikdo z hráčů není vázán svým slovem! Obchodování s dukáty nebo zbožím mezi hráči je zaká-záno. 3) Prodej nebo Bitva: Během tohoto kroku může hráč použít galéru na tahu k prodeji zboží, bitvě o přístav (neutrální nebo náležící jinému hráči) nebo zaútočit na jednu nebo více cizích galér. Pokračování příkladu 1: Modrý nyní naloží zboží na svoji galéru s číslem 4. Protože je v Benátkách produkováno dřevo, rozhodne se naložit 2 kostičky dřeva. Toho docílí odevzdáním 1 dukátu do společné zásoby (1. kostička zboží je totiž pro majitele přístavu zadarmo). 2) Pohyb: Během tohoto kroku může hráč pohnout galérou na tahu po hrací desce. Množství pohybu je určeno počtem námořníků na palubě. Za každého námořníka je možné posunout galéru o 1 pole. a) Prodej: Hráč může prodat jedno nebo více zboží z galéry na tahu v přístavu, kde se jeho galéra nachází. Prodávané zboží nesmí být možné v tomto přístavu produkovat ani se již nesmí nacházet v skladišti přístavu. Každý druh zboží je tedy v jednom přístavu možné prodat nejvýše v jednom kusu. Prodané kostičky zboží jsou umístěny do skladiště na prázdné pole s nejnižší možnou hodnotou. Hráč poté získá peníze ze společné zásoby. Pokud je majitelem přístavu, nezíská nic. Pokud je přístav neutrální nebo náleží jinému hráči, získá prodávající hráč tolik dukátů ze společné zásoby, kolik je napsáno na poli, kam umístil kostičku zboží (2 až 6). Koření: Pokud hráč prodává koření (fialové kostičky), dostane za každou prodanou kostičku o 2 dukáty více (tedy 2 dukáty ve svém přístavu a 4 až 8 dukátů v neutrálním nebo cizím přístavu). Pokračování příkladu 1: Modrý hráč posune galérou s číslem 4. Protože jsou na palubě 3 námořníci, může jí pohnout až o 3 pole například do přístavu v Tripolisu (Tripoli). Blokáda během pohybu: Pokud během pohybu galéra na tahu vpluje na pole, na kterém má jiný hráč více námořníků na svých galérách než hráč na své galéře na tahu (námořníci v přístavu se nepočítají), tento hráč může vyhlásit blokádu. Galéra v tu chvíli Víno: Karty přístavů mají 2 strany, neutrální stranu a stranu s vínem. Normálně je vidět strana neutrální. Jakmile je do přístavního skladu umístěna kostička vína, otočte kartu přístavu na stranu s vínem. Tato strana bude využívána na konci některých kol Poznámka: Přístavy produkující víno nemají neutrální stranu. Blokáda během prodeje: Pravidla blokády se vztahují i na prodej. Hráč s více námořníky na svých galérách, než je na galéře na tahu, tedy může zabránit blokádou v provedení obchodu. Hráči, kterému je takto zabráněno v obchodu, se může rozhodnout zahájit bitvu s blokujícími galérami nebo ukončit svůj tah. Pokračování příkladu: Modrý hráč posune galérou s číslem 4. Pokračování příkladu 1: Během svého pohybu k Tripolisu potká galéra modrého hráče 2 galéry červeného hráče v Alžíru (Alger). Protože má každá z galér červeného po dvou námořnících a tedy převahu, vyhlásí proti modrému blokádu. Galéra modrého hráče tedy musí zastavit na tomto poli. Pokračování příkladu 1: Protože se již modrý nemůže přesunout dále, rozhodne se prodat 1 kostičku dřeva do přístavního skladu. I v tomto případě se rozhodne červený zahájit blokádu a prodej tedy neproběhne. Modrý hráč se nyní musí rozhodnout, zdali zahájit bitvu nebo ukončit svůj tah.

4 b) Bitva: hráč se může rozhodnout zaútočit na jednu nebo více nepřátelských galér na poli, kde jeho galéra ukončila pohyb. Může se také rozhodnout zaútočit na přístav. Bitva proti galérám: hráč galéry na tahu (nazývaný útočník) nejprve spočítá svou bojovou hodnotu: ta je rovna počtu námořníků přítomných na jeho galéře, od čehož se odečte vzdálenost, kterou galéra urazila. Pro hráče, na kterého je útočeno (obránce), je bojová hodnota rovna počtu námořníků na napadené galéře. Bitva je vyhodnocena souběžnými hody kostek. První kolo bitvy: Každý hráč hodí tolika kostkami, jaká je jejich bojová hodnota a porazí tolik námořníků druhé strany, kolik symbolů lebek hodil na svých kostkách. Takto zabití námořníci se vracejí do hráčovy zásoby. Bitva proti více galérám: Při vplutí na pole s více galérami musí galéra na tahu bojovat s galérami postupně (i pokud náleží jiným hráčům). Hráč si vybere jednu z přítomných galér a postupuje podle výše popsaných instrukcí. Po úspěšném boji se hráč může rozhodnout pokračovat v boji s jinou galérou nebo ukončit tah. Bitva proti přístavu: Postup bitvy záleží na majiteli přístavu. Pokud je přístav neutrální (žádní námořníci), vlastník galéry na tahu prohlásí přístav za svůj umístěním 1 námořníka do přístavu. Pokud je na galéře v tuto chvíli jediný námořník, je tímto tahem galéra potopena. Příslušná karta přístavu je umístěna před hráče. Je možné zabrat neutrální přístav i v případě, že je přítomna nepřátelská galéra (pokud nedojde k blokádě). Pokračování příkladu 1: Modrý se rozhodne zahájit bitvu. Ze dvou galér červeného se nejprve rozhodne napadnout tu s číslem 7. Bojová hodnota modrého je 2 (3 námořníci - 1 uražené pole). Bojová hodnota červeného je 2 (2 námořníci). Oba hráči hodí dvěma kostkami a každému se povede zasadit jeden zásah. Každý z hráčů tedy musí odstranit jednoho námořníka ze své galéry. Následující kola: před každým hodem se útočník může rozhodnout zastavit bitvu. V tom případě se již dál nehází a hráčův tah je u konce. Pokud bitva pokračuje, hráči přepočítají svou bojovou hodnotu a postupují jako v prvním kole. Pokud útočník neztratil žádného námořníka, jeho bojová hodnota se nezmění. Pokud ztratil nějaké námořníky, jeho bojová hodnota je nyní rovna počtu námořníku na galéře, nikdy ale ne více, než měl původně. Výpočet obráncovy bojové hodnoty se nemění. Pokračování příkladu 1: Modrý se rozhodne pokračovat v bitvě. Jeho bojová hodnota je stále 2 (má ještě 2 námořníky). Bojová hodnota červeného se snížila na 1. Oba hráči hodí znovu kostkami a znovu zasadí 1 zásah. Modrý tedy ztrácí jednoho námořníka, ale červený s posledním námořníkem ztrácí i galéru, která je potopena. Konec bitvy: Jakmile nemá jedna ze stran žádné námořníky, bitva končí. Pokud je to útočník, je jeho galéra potopena a umístěna vedle hrací desky (kostička galéry je odebrána z Kola). Stejné pravidlo platí i pro obránce. Vyhrávající strana se může rozhodnout z potápějící se lodi sebrat zboží, pokud je na jejich galéře dost místa (námořníci nemohou být za tímto účelem hozeni přes palubu). Konec příkladu: Modrý se rozhodne si přisvojit kostičku mramoru a umístí ji na svou galéru. Nyní se může rozhodnout zaútočit i na druhou galéru a případně zaútočit na přístav. Jeho bojová hodnota je nyní ale už jen 1, a tak se rozhodne ukončit tah. Příklad 2: Galéra s číslem 8 je galérou na tahu. Oranžový hráč právě připlul do Neapole (Napoli). Má kostičku dřeva, ale raději by zabral přístav. Protože je přístav neutrální, stačí do něj přesunout jednoho námořníka (nebo i více). Černý hráč nemůže tomuto činu zabránit, protože má jen 3 námořníky a nemůže tedy zahájit blokádu. Oranžový hráč si tedy vezme kartu přístavu Neapol a umístí ji před sebe. Pokud přístav patří jinému hráči, musí majitel galéry na tahu o přístav bojovat. Pokud je v přístavu navíc přítomna galéra v barvě majitele přístavu, musí útočník nejprve porazit v bitvě tuto nebo tyto galéry (galéry jiných hráčů není třeba potápět. Tito hráči nemohou zahájit blokádu). Pravidla pro bitvu o přístav jsou stejná jako v boji mezi galérami, mimo případ, kdy je v přístavu umístěna pevnost (více dále). V případě vyhrané bitvy nyní může hráč na tahu vylodit některé své námořníky a převzít tak od neúspěšného obránce kartu přístavu. V některých případech jsou poraženi námořníci obou stran. Tehdy se přístav stává znovu neutrálním (karta přístavu je vrácena do zásoby vedle hrací desky). Pevnosti: Pokud napadený přístav obsahuje pevnost (více v sekci Investice), získá obránce výhodu. Před zahájením bitvy hodí obránce dvěma kostkami a vyhodnotí případné zásahy. Pevnost v bitvě již není znovu využita (je využita jen na začátku bitvy o přístav), ale zůstává v přístavu nehledě na vlastníka přístavu. Pevnost nemůže útočit na galéry uskutečňující Prodej. Blokáda a bitva: Hráč může zahájit blokádu, aby zabránil jinému hráči převzít neutrální přístav. Takový hráč může buď skončit svůj tah, nebo zahájit bitvu s blokujícími galérami před zabráním přístavu. Poté jeho tah končí (a tedy již nemůže provést Prodej nebo Pohyb). Hráčův poslední přístav: Pokud má hráč svůj poslední přístav, není možné jej dobývat.

5 B) Investice Místo využití galéry na tahu se může hráč rozhodnout investovat do svého impéria. Může takto nakoupit výhody do každého svého přístavu Najmutí námořníků: Každý najatý námořník stojí 1 dukát. Hráč může námořníky umístit do kteréhokoli svého přístavu, dokud zachová limit velikosti přístavu. Může se také rozhodnout umístit najaté námořníky přímo na galéry ve svých přístavech (ale ne v jiných). Galéra: Hráč může ve fázi investice koupit nejvýše 1 novou galéru. Nová galéra stojí 1 dukát za každou vlastněnou galéru. Nová galéra může být umístěna jen v přístavu hráče. Pevnost: Postavit pevnost stojí 2 dukáty. Pevnost může být postavena jen v přístavu obsahujícím dřevo a kámen (ať už produkovaný nebo vyskytující se ve skladu). Kostičky zboží tímto tahem nejsou odstraněny. Přístav může obsahovat nejvýše 1 pevnost. Bazilika: Postavit baziliku stojí 2 dukáty. Baziliku je možné postavit jen v přístavu obsahujícím zlato a mramor (ať už produkovaný nebo vyskytující se ve skladu). Kostičky zboží tímto tahem nejsou odstraněny. Přístav může obsahovat nejvýše 1 baziliku. Příklad 4: Kolo je u konce a je tažena šlechtická karta. Jedná se o dvojitou kartu přesýpacích hodin. Bílý ukazatel se posune o dvě pole kupředu. Protože překročí žluté bodovací pole, bude před začátkem dalšího kola provedeno bodování. Pokud má některý z hráčů méně než 2 galéry, může před začátkem dalšího kola provést fázi Investice. Bodování Pokud bílý ukazatel dosáhne nebo překročí žluté pole na dráze tahů, proběhne bodování. Každý hráč získá dukáty podle následujících kritérií: Každý vlastněný přístav hráči vynese tolik dukátů, jako je součet obsazených polí skladiště (tedy mezi 0 a 20 dukáty). Každá bazilika hráči vynese 5 dukátů. Poznámka: I pokud hráči hrají skrytou hru, musí ostatním hráčům oznámit, kolik dukátů při bodování získali. Příklad 3: Galéra 9 přichází na tah, ale černý hráč se rozhodne provést Investici. Najme 5 námořníků, 1 umístí do Konstantinopole, 1 do Antakye a 3 na svou galéru 12 (která kotví v jednom z jeho přístavů). Do Antakye již nemůže umístit více námořníků, protože ve zdejším přístavu je limit 3 námořníků. V Antakyi také postaví baziliku, protože zdejší přístav produkuje zlato a obsahuje ve skladišti mramor. Za provedené investice zaplatí hráč 7 dukátů (1 za každého námořníka a 2 za baziliku). Jeho tah tímto končí. Konec kola Jakmile proběhl tah všech galér, přesune se černý ukazatel na pole šlechtice. Poté je tažena šlechtická karta. Podle toho, jaká karta je tažena, je bílý ukazatel posunut na dráze tahů. Karta vína: Bílý žeton se nepohybuje. Každý hráč získává 3 dukáty za každý vlastněný přístav produkující nebo obsahující víno. Poté je karta zahozena lícem nahoru. Karta přesýpacích hodin (2x): Bílý ukazatel se posune o 1 pole. Pokud bílý ukazatel dosáhne žlutého pole, nastane bodování. Tato karta je poté zahozena lícem nahoru. Dvojitá karta přesýpacích hodin: Bílý ukazatel se posune o 2 pole. Pokud bílý ukazatel dosáhne nebo překročí žluté pole, nastane bodování. Tato karta je poté zahozena lícem nahoru. Dvojitá karta přesýpacích hodin s mícháním: Bílý ukazatel se posune o 2 pole. Pokud bílý ukazatel dosáhne nebo překročí žluté pole, nastane bodování. Zahozené karty se nyní smíchají se zbylými kartami a je vytvořen nový balíček šlechtických karet umístěný lícem dolů na levé straně Benátského lva. Hráči s méně než dvěma galérami: Poté co je tažena šlechtická karta a po případném bodování mohou hráči s méně než dvěma galérami provést zvláštní fázi investice. Mohou použít své dukáty k nákupu nových galér a námořníků za běžnou cenu, aby měli na začátku dalšího kola 2 galéry. Příklad 5: Benátský sklad obsahuje 4 kostičky zboží a baziliku. Za tento přístav modrý hráč obdrží 20 dukátů (15 za skladiště a 5 za baziliku). Tento součet provede u všech svých měst a ohlásí celkový výnos. Konec hry: Hra končí po třetím bodování. Nejbohatší hráč poté vyhrává hru. V případě remízy vítězí hráč s vyšším počtem karet přístavů. Varianty: Serenissima pro 3 hráče Hra je totožná s verzí pro 4 hráče s následujícími rozdíly: Každý hráč používá 26 námořníků. Hraje se jen s 12 galérami (galéry 13 až 15 jsou ponechány v krabici) Bílý ukazatel je umístěn na začáteční pole dráhy tahů pro 2 nebo 3 hráče (červené pole). Bodování probíhá při dosažení nebo překročení červených polí.

6 Před začátkem hry hráči uzavřou přístav produkující dřevo, víno, kámen a mramor. To je znázorněno umístěním karet uzavření na tyto přístavy. Tato pole mohou být splavována, ale nelze zde provádět obchod. Serenissima pro 2 hráče Hra je totožná s verzí pro 3 hráče s následujícími rozdíly: Každý hráč používá 30 námořníků. Hráči začínají hru se třemi galérami (vybíranými střídavě). Každá galéra stejně jako počáteční přístav začíná se 3 námořníky. Poznámky autora Během nádherných časů Serenissimy byly obchod a boj o vliv úzce svázány. Tyto bitvy nebyly v žádném případě dobyvačné války s cílem zničení protivníků. Byly nade vše otázkou posílení vlastních privilegií a obchodního monopolu. Dnešní protivník se dalším dnem mohl stát důležitým klientem. V mnoha případech například Benátky obchodovaly s městy nebo zeměmi, se kterými byly jinde ve sporu. Oproti všeobecnému názoru nebyli námořníci na Benátských lodích otroci ani vězni, ale svobodní lidé sloužící z nutnosti ať už jako námořníci nebo vojáci. Často byli třeba rodinní příslušníci sponzora výpravy k zajištění správnosti obchodních transakcí. Tato Benátská kuriozita vysvětluje kvalitu a motivaci posádek jejich lodí. Až na konci období republiky, v době vojenského a ekonomického úpadku, na palubách Benátských lodí sloužili otroci a vězni. Proto námořníci v této hře slouží jak k pohybu, tak k boji. Proto také při delším pohybu únava oslabuje bojové schopnosti posádky. Hráči mohou být překvapeni, že je to "banka", kdo jim platí prodané zboží a ne hráč, kterému náleží přístav. Musíte prostě uvážit, že hráč vlastnící přístav ve skutečnosti neovládá město nebo jeho lidi, ale zajišťuje monopol komerčních transakcí užitím vojenské převahy. Zboží ale kupují lidé ve městě žijící. Kostičky zboží v přístavech nepředstavují krabice s daným zbožím, ale je možné si je spíše představit jako zavedení obchodní smlouvy, která město zásobuje daným zbožím. Proto nemůžete v přístavu prodat zboží, které je zde již přítomno nebo zboží, které zde není produkováno. Ze stejného důvodu nejsou kostičky zboží spotřebovány při stavbě pevností nebo bazilik. Stačí, že je přístav daným zbožím zásobován. Přeloženo pro:

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS od Uweho Rosenberga Hráči: 2-5 hráčů Věk: 10+ Herní doba: 45 min FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS I pěstitelé fazolí si po těžké celodenní dřině na poli chtějí užít trochu zábavy s kostkami. Zde se jim naskýtá

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci K dispozici máte dvě verze: 1) s bílým pozadím pro úsporný tisk 2) s barevným pozadím, pokud se vám bude víc líbit Jedná se o oboustranný

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Cíl hry Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Dovedným budováním osídlení hráči vytváří svá vlastní království. Jejich cílem je získat na konci hry co nejvíce zlata. Podmínky pro jeho získání

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO SETUP karty: každý hráč si náhodně vylosuje 6 karet, zvolí jednu a současně s ostatními hráči ji odkryje. města: každý hráč si zvolí barvu jednotek a umístí hlavní město. Při hře dvou, tří a čtyř hráčů

Více

1. Cíl hry. 2. Komponenty

1. Cíl hry. 2. Komponenty 1. Cíl hry Hráči se stávají dračími Akolyty, kteří hledají magické krystaly, aby se stali dračími králi či královnami. Krystalem zobrazeným na kartě bojiště je odměněn hráč, který vyhraje boj na bojišti,

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra CZ Habermaaß-hra 3616A /4717N Zvířecí pyramida karetní hra Zvířecí pyramida karetní hra Rozechvělá hra pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Obsahuje dvě herní varianty. Autor: Ilustrace: Poskytovatel

Více

královna Má hodnotu 16.

královna Má hodnotu 16. Karty vlivu Karty vlivu je možné rozdělit na 3 druhy: 1. karty, které mají pouze číselnou hodnotu 2. karty s okamžitým efektem 3. karty s efektem při vyhodnocování Hodnota i efekt každé karty se uplatní

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy Svět překrásných barev ožívá, když si hráč vybírá z karet zakázek, zobrazující 34 nejlepší umělecká díla evropských mistrů minulých šesti století. Hráči tvoří svou zakázku mícháním základních barev chytrým

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Autor hry: Gary Kim Ilustrace: Stephane Gantiz Grafika: Ian Parovel Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Překlad do češtiny: Tomáš Endymion Hubka Choson je hra pro 2 až 4 hráče ve věku 14 a výše.

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

VÁLEČNÝ STAV KORUPCE OBLÉHÁNÍ TROJSKÝ KŮŇ SOCHY TROJÚHELNÍKOVÝ OBCHOD

VÁLEČNÝ STAV KORUPCE OBLÉHÁNÍ TROJSKÝ KŮŇ SOCHY TROJÚHELNÍKOVÝ OBCHOD VÁLEČNÝ STAV KORUPCE Všichni hráči se zúčastní skryté dražby pomocí kostiček železa. Všechny nabídky se vracejí vlastníkům zpět. Hráč, který vsadil nejvíce (remíza se nepočítá), odstraní jednoho občana

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B).

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B). Pro 2 4 hráče od 10 let Autor oblíbené hry Osadníci z Katanu vás nyní zve s novou originální hrou do rozbouřených mořských vln. Bojujte proti pirátům, chytře naplánujte své obchodní strategie a pomozte

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8 Maharaja Hra, ve které budujete paláce v Indii 1. Úvod... 1 2. Hrací materiál... 2 3. Začínáme hrát... 2 3.1. Hrací deska... 2 3.2. Příprava hry... 2 3.3. Bodovací tabulka... 2 4. Základní průběh hry...

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty)

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty) Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Vysláni nejslavnějšími zoologickými zahradami Západního Světa, vydávají se týmy lovců zvěře do džunglí Sumatry, aby chytily a přivezly

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

minut Ystari 2004 Cyril Demaegd Michal Snoopyx Jur

minut Ystari 2004 Cyril Demaegd Michal Snoopyx Jur Počet hráčů: 2-4 Věk: 12+ Délka hry: 45-90 minut Vydavatel: Ystari Rok vydání: 2004 Autor: Cyril Demaegd Překlad pravidel a úprava:michal Snoopyx Jurčík Obsah Ys 56 válečků (překupníků) s čísly, 14 ve

Více

Niagara. Materiál. Cíl hry

Niagara. Materiál. Cíl hry Niagara V divokých peřejích řeky Niagara propadli odvážní dobrodruhové diamantové horečce. Aby získali drahokamy plují ve svých kanoích až k hraně vodopádů. Ano nejcennější poklady se nachází v těsné blízkosti

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk.

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk. Jak se hraje Cardline? Vítězí ten hráč, který jako první úspěšně umístí svoji poslední kartu. Každý hráč se ve svém tahu pokouší umístit jednu ze svých karet na správné místo. Pokud hráč umístí kartu špatně,

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý)

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý) Michael Kiesling Hráči představují vůdce vikingských kmenů, které se z pevniny vydávají na moře a objevují a osídlují neznámé ostrovy. Na ostrovech těží zlato a bojují proti nepřátelským lodím. Zvítězí

Více

aneb Mizerný nekromant

aneb Mizerný nekromant KOSTLIVEC aneb Mizerný nekromant Pravidla hry Úvod Kostlivec je desková/karetní hra, jejímž cílem je postavit ze souboru kostí a různých doplňků kostlivce, který bude schopen porazit kostlivce postaveného

Více

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2).

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2). Materiál 9 destiček ulic, dále jen hrací pole. - jsou oboustranné a slouží jako hrací plocha (městská čtvrť) Na jedné straně není vyobrazena žádná postava to je prázdná strana. Na druhé straně postava

Více

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření Vážení přátelé, máte před sebou rozšíření hry Evoluce. Před tím, než začnete tuto hru hrát, spojte oba balíčky karet základní a rozšíření - a pořádně je zamíchejte.

Více

CÍL CÍL HRY HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ Michael Schacht TŘI NOVÉ BUDOVY (Drei Zusatzgebäude) 4 nové destičky, a sice: - 1 restaurace (Restaurant) - 1 obchod se suvenýry (Souvenirshop) - 2 pavilóny (Pavillon) Čtyři nové destičky

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let

Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let Každý hráč má svou vlastní archu a chce na ni vzít co nejvíce zvířat. Bohužel nějaký chlapík jménem Noe si nárokuje všechny zvířecí

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion Po zničující válce je všemi hlavními rasami galaxie uzavřen mír a vytvořena Aliance. Prvním krokem Aliance je vytvoření

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Návod. Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení:

Návod. Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení: Návod Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení: 5 oboustranných hracích ploch 75 prvků v pěti barvách 5 ukazatelů bodování bodovací plocha návod Obrázek 1

Více

Hannibal (Kartágo) Periklés (Řecko)

Hannibal (Kartágo) Periklés (Řecko) MARE NOSTRUM MYTOLOGIE Pomocné karty hrdinové Tyto kartičky mají na levé straně místo pro originální kartu. Tu tam můžete pouze položit příp. připevnit pomocí růžků do fotoalba nebo obalů na sběratelské

Více

Habermaaß-hra 5432A /4795N. Koláček nebo král

Habermaaß-hra 5432A /4795N. Koláček nebo král CZ Habermaaß-hra 5432A /4795N Koláček nebo král Koláček nebo král Rychlá karetní hra podporující rychlé rozhodování pro 2-4 hráče ve věku od 5 let. Hra má FEX efekt na zvýšení stupně obtížnosti! Autor:

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice Ukradni Galaxy, Sharana, Alhambru Desková hra ve které si můžete vyzkoušet vzrušení jako velitel party zlodějů, která se snaží ukrást Ford Galaxy, Volkswagen Sharan anebo Seat Alhambra. Ve zkratce Každý

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče Streetcar Linie 1 1996 Mayfair Games 1995 Goldsieber Pravidla hry Hra pro 2 5 hráčů 40 60 minut pro 5 hráčů 20 30 minut pro 2 hráče Designed by Stefan Dorra CZ překlad: Merlin 2009, runebound@gmail.com,

Více

Anno 1701: Das Brettspiel překlad: tondakolik

Anno 1701: Das Brettspiel překlad: tondakolik Anno 1701: Das Brettspiel překlad: tondakolik Myšlenka hry Píše se rok 1701. Dle rozkazu královny jste se vydali osídlovat nové ostrovy a budovat nové kolonie. Musíte udělat vše pro bohatství a slávu koruny.

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek)

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) Hra pro 2-5 hráčů od 8 let v trvání asi 30 minut Herní materiál a příprava hry 1 herní plán, 15 dřevěných sedláků (3 od každé barvy: modrá, žlutá,

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech.

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Možná tušíte, že žirafa může být vysoká přes 5 metrů a krokodýl nilský může vážit až 700 kilogramů. Ale víte, jak

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien )

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) Klaus Teuber Herní materiál 2 rámečkové díly 4 přehledové karty 4 pole moře 3 pole džungle 2 pole sopek 1 pole zlatonosné řeky

Více

V krátkosti. Obsah. Příprava

V krátkosti. Obsah. Příprava V krátkosti Při pátrání po slávě, zlatu a legendárním Prstenu moci vedeš skupinku dobrodruhů a postupně prozkoumáváte čtyři věže. Každá věž má tři patra plná nebezpečí a pokladů. Bez ohledu na počet hráčů

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Herní materiál: 10 Karet krajiny pro mini rozšíření»oslava«(pravidla viz str. 12). Pravidla hry v češtině a slovenštině.

Herní materiál: 10 Karet krajiny pro mini rozšíření»oslava«(pravidla viz str. 12). Pravidla hry v češtině a slovenštině. Klaus-Jürgen Wrede Důmyslná taktická stolní hra pro 2-5 hráčů od 8 let, jejímž autorem je Klaus-Jürgen Wrede. Jihofrancouzské město Carcassone je pověstné svým jedinečným opevněním, které se vyvíjelo od

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více.

Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více. Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více. Herní komponenty 12 planet 1 mezihvězdná brána 5 vesmírných lodí v pěti barvách, po jedné pro každého

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Jay Cormier & Sen-Foong Lim Ve hře Tortuga se z hráčů stávají piráti, prahnoucí po pokladech Karibiku. Vaším cílem je legendární pirátský přístav Tortuga pouze zde budou uloupené poklady v bezpečí, a vás

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí:

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí: Legendary Inventors Cíl hry V průběhu hry se hráči budou podílet na tvorbě vynálezů a získávat patenty, aby získali co nejvíce vítězných bodů a stali se nejúspěšnějším týmem vynálezců, které kdy poznal

Více

PRAVIDLA. OBSAH 56 karet 1 pravidla

PRAVIDLA. OBSAH 56 karet 1 pravidla PRAVIDLA Íháá, bůů, kvák kvák, haf haf! Každé zvíře se chce stát novým králem. Je na tobě, aby ses stal nejrychlejším v mimickém napodobení zvuku zvířete na kartě. Ale pozor! Správné zvíře na kartě závisí

Více

0. Destičku 10. herní materiál a příprava hry pro hru ve 4 hráčích. herní materiál a příprava hry

0. Destičku 10. herní materiál a příprava hry pro hru ve 4 hráčích. herní materiál a příprava hry herní materiál a příprava hry pro hru ve 4 hráčích herní materiál 1 herní plán 35 figurek dělníků (8 ve čtyřech barvách hráčů, tyrkysové a 1 černá) 8 označovacích figur (po ve čtyřech barvách hráčů) 48

Více

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná.

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Herní materiál 6 kostek se surovinami blok s 60 herními plány Příprava Každý hráč dostane list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Princip hry

Více

FRONTA. Komponenty hry

FRONTA. Komponenty hry FRONTA Chceme vás informovat, že v momentě otevření této krabice se ocitnete v osmdesátých letech dvacátého století. Nyní máte úplně jiné životní cíle a prozaické touhy. Bohužel realizace vašich snů je

Více

Komponenty a příprava hry

Komponenty a příprava hry Hra Wolfganga Panninga pro 2-4 hráče Komponenty a příprava hry 1 herní plán - představuje 6 měst, do kterých jsou v průběhu hry přidávány různé čtvrtě. Uprostřed je počítadlo bodů určené k záznamu bodů,

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

ANNO 1503 ŠLECHTICI A PIRÁTI HRA OBSAHUJE PŘÍPRAVA HRY

ANNO 1503 ŠLECHTICI A PIRÁTI HRA OBSAHUJE PŘÍPRAVA HRY ANNO 1503 ŠLECHTICI A PIRÁTI Sotva našli osadníci v novém světě domov a štěstí, jsou zaskočeni zprávou, že vody na východě ovládli nebezpeční piráti. Piráti totiž zotročili nevinné domorodce a mají kontrolu

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

návod ke hře GWINT Gwint je karetní hra pro 2 hráče, ve které se spolu na bojišti utkají dvě armády.

návod ke hře GWINT Gwint je karetní hra pro 2 hráče, ve které se spolu na bojišti utkají dvě armády. návod ke hře GWINT Gwint je karetní hra pro 2 hráče, ve které se spolu na bojišti utkají dvě armády. Hráči se střídají a každý ve svém tahu na bojiště vynese jednu kartu. Na konci každého kola si hráči

Více

Obsah: Karty vynálezů. Karty továren ÚVOD

Obsah: Karty vynálezů. Karty továren ÚVOD Obsah: ÚVOD Prozkoumejte životy a mysli Alexandera Grahama Bella, Karla Benze, bratrů Wrightových a dalších pionýrů vynálezectví a zakuste vzrušení průmyslové revoluce. Buďte u toho, až budou v Éře vynálezů

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

1. Komponenty. 54 mincí (dukáty)

1. Komponenty. 54 mincí (dukáty) Ponořte se do barevného světa věštců a hadích tanečnic. Vraťte se do doby, kdy kočovné společnosti mužů, žen a zvířat byli schopny okouzlit celé vesnice pomocí svých vystoupení, písněmi a příběhy. Vy budete

Více

Cíl hry. Bylo nebylo. Příprava hry

Cíl hry. Bylo nebylo. Příprava hry Caylus Magna Carta - Standard Hra od William Attia - Ilustrace od Arnaud Demaegd - Grafika od Cyril Demaegd - FAQ und Forum : http://www.ystari.com; překlad cz: Cauly pro www.svet-deskovych-her.cz Vítejte

Více

Dirk Baumann * 1971 diplomovaný informatik a autor her. Autor: Dirk Baumann Ilustrace: Grafika/návrh: Rolf Vogt Redakce: Thorsten Gimmler

Dirk Baumann * 1971 diplomovaný informatik a autor her. Autor: Dirk Baumann Ilustrace: Grafika/návrh: Rolf Vogt Redakce: Thorsten Gimmler Autor: Dirk Baumann Ilustrace: Grafika/návrh: Rolf Vogt Redakce: Thorsten Gimmler 2 4 od 6 do 99 20 30 min. Součásti hry Hrací pole s více vrstvami s podzemním bludištěm a svrchní deskou. 24 dřevěných

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

Dinosauří Člověče nezlob se

Dinosauří Člověče nezlob se Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury. 1.1. Každý hráč

Více