Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry"

Transkript

1

2 Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému výročí vydání původní hry. Všechno je zde větší: oboustranný herní plán nyní nabízí možnost zahrát si v celé Evropě a Severní Americe namísto původního Německa a USA. Tvarované dřevěné části nyní vypadají jako opravdové generátory, rozlišeny jsou také jednotlivé druhy surovin; mimo jiné byly odpadky z původní verze hry nahrazeny zemním plynem. Všechny elektrárny byly změněny a nově byly přidány karty doplňování surovin pro zjednodušení tabulky doplňování. Hra je pořád Vysokým napětím tak, jak ho znáte s napínavými dražbami, nervy drásajícími spekulacemi se surovinami, komplexními sítěmi měst a těsným soupeřením mezi hráči, které končí strhujícím finále, ve kterém o vítězství bojuje několik hráčů. Do rukou se vám dostává krabice plná povedených a prověřených komponent v inovovaných tvarech. Přejeme vám hodně zábavy! Obsah Dvě mapy Severní Amerika a Evropa Pravidla pro Severní Ameriku i Evropu jsou totožná. Pokud se mezi mapami vyskytnou rozdíly, nebo jsou pro některou z nich použita zvláštní pravidla, odpovídající odstavce začínají obrázkem a názvem příslušné mapy. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu Vysoké napětí deluxe přináší nová pravidla pro hru 2 hráčů. Navíc k soupeření se svým protihráčem musíte ve svých plánech počítat také s intrikami soupeřícího Trustu a případně je zahrnout do boje se svým protihráčem. Níže popisujeme všechna pravidla pro hru 2 až 6 hráčů, včetně pravidel pro obě nové mapy. Na konci této příručky pravidel naleznete dodatečná pravidla pro hru 2 hráčů. Příprava hry 1 velký oboustranný herní plán: Evropa / Severní Amerika s trhem elektráren, bodovací stupnicí, stupnicí pořadí hráčů a trhem surovin 132 generátorů v 6 barvách: 22 pro každého hráče 86 žetonů surovin: 27 žetonů uhlí, 24 žetonů zemního plynu, 20 žetonů ropy, 12 žetonů uranu 1 aukční kladívko, 1 žeton slevy, 1 bariéra epocha 2, 1 bariéra konec hry 120 mincí měny Elektro : 40 1, 15 5, a hracích karet: 43 karet elektráren: 42 elektráren s čísly 03 40, 42, 44, 46 a 50, 1 karta Epocha 3 5 přehledových karet doplňování surovin 6 přehledových karet výdělků 2 1. Položte herní plán doprostřed stolu. Pro první hru doporučujeme zvolit mapu Severní Ameriky. Mapa je rozdělena na 7 oblastí, z nichž každá obsahuje 7 měst. V každé hře si hráči vyberou souvislou herní zónu tvořenou počtem spojených oblastí, které závisí na počtu hráčů. Ta se stane herní zónou pro VŠECHNY hráče. Barevné odlišení oblastí je důležité pouze pro tento počáteční výběr. 2. Každý hráč si vezme 50 Elektro, přehledovou kartu výdělků a všechny generátory jedné barvy. 3. Každý hráč umístí jeden ze svých generátorů na pole 0 na bodovací stupnici za připojení generátorů do levého sloupce stupnice pořadí hráčů. 4. Vezměte jeden generátor každého hráče a určete pořadí hráčů náhodným rozlosováním generátorů do levého sloupce stupnice pořadí hráčů. 5. začátku hry mají hráči přístup k různým surovinám za různé ceny. Pro určení těchto cen použijte tabulku vpravo a zaplňte místa na trhu surovin (ten najdete podél spodního okraje plánu). Číslo v levé spodní části každého pole ukazuje cenu žetonu suroviny. Uhlí Plyn Ropa Uran Počet hráčů Evropa Počet oblastí Sev. Amerika Pole 2 9 Pole 2 9 Pole 3 8 Pole 3 8 Pole 3 9 Pole 4 9 Pole 8 9 Pole 9

3 9. / Příklad pro Severní Ameriku: Na začátku hry stojí nejlevnější žetony uhlí 2 Elektro každý a nejlevnější žetony zemního plynu 3 Elektro každý. 6. Položte zbylé žetony surovin do zásoby poblíž trhu surovin. Mince rozdělte podle hodnot a položte vedle herního plánu. Severní Amerika doplňování surovin pro hru 6 hráčů 7. Na pole vedle trhu surovin položte vhodnou přehledovou kartu doplňování surovin. Každá karta ukazuje hodnoty doplňování pro obě mapy a pro konkrétní počty hráčů. 8. Velká pole v horní části herního plánu představují trh s elektrárnami. V Severní Americe má trh 8 míst, v Evropě pak 9 míst. Vezměte karty elektráren s tmavým rubem (čísla 03 až 15) a zamíchejte je. Poté položte elektrárny na trh elektráren takto: Severní Amerika: Vezměte horních 8 karet a vyložte je lícem nahoru. Seřaďte je vzestupně podle čísel. Ty s nejnižšími čísly položte do horní řady trhu (momentální trh) ve vzestupném pořadí zleva doprava. Poté položte zbývající čtyři karty do spodní řady (budoucí trh) ve vzestupném pořadí zleva doprava. Nakonec vezměte jednu kartu elektrárny a položte ji lícem dolů stranou. Evropa: Vezměte horních 9 karet a vyložte je lícem nahoru. Seřaďte je vzestupně podle čísel. Ty s nejnižšími čísly položte do horní řady trhu (momentální trh) ve vzestupném pořadí zleva doprava. Poté položte zbývajících pět větších elektráren do spodní řady (budoucí trh) ve vzestupném pořadí zleva doprava. Když přidáváte v průběhu hry nové elektrárny na trh elektráren, vždy všechny elektrárny na trhu seřaďte vzestupně tak, aby 4 nejlevnější byly na momentálním trhu. 9. Dejte stranou kartu Epocha 3, poté zamíchejte karty elektráren se světlým rubem. Náhodně odeberte tolik karet elektráren, kolik udává tabulka vpravo. Tyto karty vraťte do krabice, aniž byste se na ně dívali. Všechny zbylé karty elektráren smíchejte dohromady a položte je jako zásobu lícem dolů vedle trhu elektráren. Barevné odlišení hráčům napoví, zda je horní karta v balíčku silnější (světlý rub) nebo slabší (tmavý rub) elektrárnou. Elektrárna s tmavým rubem Elektrárna se světlým rubem 2 hráči hráči hráči 1 3 žádná žádná 5 6 hráčů 10. Přípravu zakončete takto: Severní Amerika: Položte kartu Epocha 3 lícem dolů pod hromádku karet, vezměte počáteční elektrárnu, která byla položena stranou v kroku 8, a položte ji lícem dolů nahoru na hromádku karet. Evropa: Položte kartu Epocha 3 lícem dolů pod hromádku karet. Tímto krokem končí příprava hry. Doufáme, že si hru pořádně užijete! 3

4 Elektrárny 1. Každá elektrárna má číslo. Toto číslo je nejnižší přijatelnou nabídkou, když je elektrárna dražena. Hráči toto číslo používají k roztřídění elektráren podle velikosti na trhu elektráren. Tato čísla jsou také důležitá při určování pořadí hráčů, pokud má více hráčů stejný počet měst ve své síti. Pokud pravidla zmiňují malé nebo velké elektrárny, odkazují se na elektrárny s malými nebo velkými čísly na trhu elektráren. 2. Obrázek uprostřed znázorňuje elektrárnu a na hru nemá vliv. 3. Barva elektrárny a symboly v levém dolním rohu ukazují druh(y) surovin(y) a počet žetonů, které elektrárna potřebuje, aby vyráběla elektřinu (hnědá: uhlí, modrá: zemní plyn, černá: ropa, červená: uran). Hráči nikdy nemohou použít více nebo méně žetonů surovin, než udává číslo na kartě, aby vyrobili 1. elektřinu. Každá elektrárna smí skladovat pouze druh suroviny, který využívá k výrobě a smí skladovat nejvýše dvakrát tolik žetonů, kolik je na ní vyznačeno symbolů surovin. 2. Plyn Ropa Uhlí Uran Hybridní elektrárny mají modrou/černou barvu a dva symboly surovin. Hráči do nich mohou nakupovat a používat jakoukoli kombinaci plynu a/nebo ropy. Většinou si hráči kupují levnější z obou surovin. Pro výrobu elektřiny potřebují hráči udaný počet surovin (jednu nebo obě dvě v kombinaci) a v elektrárně mohou skladovat dvakrát tolik žetonů surovin (dohromady, ne každého druhu zvlášť). Ekologické elektrárny mají zelenou barvu. Nepotřebují žádné suroviny a nemohou také žádné suroviny skladovat. 4. Číslo před generátorem udává, kolik měst může tato elektrárna zásobovat elektřinou. Hráči nemohou použít například jen polovinu potřebných žetonů surovin, aby zásobovali jen polovinu měst. Přestože elektrárna může skladovat dvakrát více žetonů surovin, než potřebuje k provozu, nemůže v jednom kole zásobovat dvojnásobný počet měst. Ekologické elektrárny vždy zásobují až tolik měst, kolik udává příslušné číslo! Příklad: Pro zakoupení elektrárny číslo 20 je potřeba vždy nabídnout nejméně 20 Elektro. Na výrobu elektřiny potřebuje přesně 3 žetony uhlí a zásobuje 4 města. Hráči mohou v této elektrárně skladovat až 6 žetonů uhlí. Hybridní elektrárna číslo 22 produkuje elektřinu pro 5 měst a k tomu potřebuje libovolnou kombinaci 3 žetonů zemního plynu a ropy (3 žetony zemního plynu, 3 žetony ropy, 1 žeton ropy a 2 žetony zemního plynu atd.). Hráči mohou v této elektrárně skladovat až 6 žetonů těchto dvou druhů surovin (např. 3 žetony od každého druhu, 6 žetonů ropy nebo jakoukoli jinou kombinaci obou druhů až do výše šesti žetonů). Ekologická elektrárna číslo 36 nepotřebuje žádné suroviny a nemůže je skladovat. Zásobuje 5 měst. Průběh hry Hra se hraje na několik kol. Každé kolo hry se skládá z pěti fází. V každé fázi provedou všichni hráči své akce v pořadí specifickém pro danou fázi. Poté kolo pokračuje další fází. Mezi těchto pět fází patří: 1. Určení pořadí hráčů 2. Dražba elektráren 3. Nákup surovin 4. Stavba generátorů 5. Byrokracie Hra se navíc dělí na tři epochy. Tyto epochy budou vysvětleny po popisu jednotlivých fází kola. Fáze 1: Určení pořadí hráčů Hráči určí pořadí hráčů pro dané kolo. Prvním hráčem je hráč s nejvíce městy ve své síti (jeho generátor je nejvýše na bodovací stupnici za připojená města). Pokud je na této pozici remíza, prvním hráčem se stává hráč s největší elektrárnou. Položte generátor tohoto hráče na první pole v levém sloupci pořadí hráčů. Zbylé pozice určete stejným způsobem. Nezapomeňte: Na začátku hry je pořadí hráčů určeno náhodně. 4 Příklad: Zuzka propojila 6 měst, Pavla a Ondra po pěti a Lukáš 4. Zuzka je prvním hráčem a položí svůj generátor na první pozici na stupnici pořadí hráčů. Pavla a Ondra mají remízu a zkontrolují proto své elektrárny. Největší elektrárna Pavly má číslo 17 a největší elektrárna Ondry má číslo 15. Pavla je tedy druhá a Ondra třetí. Jako poslední položí na čtvrtou pozici na stupnici pořadí hráčů svůj generátor Lukáš. Zuzka položí svůj generátor na první pozici.

5 Fáze 2: Dražba elektráren V této fázi smí každý hráč koupit nejvýše 1 elektrárnu. Tato fáze se hraje v pořadí hráčů počínaje prvním (první generátor na stupnici pořadí hráčů). Hráč si vybere mezi následujícími dvěma akcemi: a. Vybere elektrárnu a zahájí její dražbu Hráč si vybere jednu ze čtyř elektráren na momentálním trhu a začne její dražbu. Na tuto elektrárnu položí dražební kladívko. Hráč si nesmí vybrat žádnou z elektráren na budoucím trhu! Poté učiní nabídku na tuto elektrárnu. Musí nabídnout aspoň tolik peněz, jaké je číslo dražené elektrárny, ale počáteční nabídka může být i vyšší. Dále pak v pořadí kolem stolu po směru hodinových ručiček mohou postupně ostatní hráči přihodit nebo pasovat. Jakmile hráč pasuje, nesmí se již do dané dražby vrátit. Hráči přihazují a pasují tak dlouho, dokud nezůstane v dražbě jediný hráč. Ten zaplatí svou nejvyšší nabídku do banku a vezme si vydraženou elektrárnu. Aby hráč ukázal, že už elektrárnu koupil, přesune svůj generátor na stupnici pořadí hráčů do pravého sloupce. Hráč si vybere elektrárnu číslo 05 z momentálního trhu. Poté okamžitě otočte novou elektrárnu ze zásoby karet, abyste nahradili právě koupenou a položte ji na trh elektráren. Přemístěte elektrárny ve vzestupném pořadí podle čísel: čtyři nejnižší na momentální trh a vyšší elektrárny na budoucí trh. Hráč koupil elektrárnu. DŮLEŽITÁ PRAVIDLA: Jakmile hráč pořídil v daném kole elektrárnu, nemůže se již účastnit dalších dražeb, ani nemůže elektrárnu do dražby nabídnout. Jeho generátor je v pravém sloupci na stupnici pořadí hráčů. Jakmile dražící hráč zvítězí v dražbě a koupí elektrárnu, je na tahu další hráč v pořadí kola, pokud dosud tento hráč nekoupil žádnou elektrárnu (tzn. jeho generátor je ještě stále v levém sloupci na stupnici pořadí hráčů). Tento hráč nyní určí novou elektrárnu z momentálního trhu pro dražbu. Pokud v dražbě zvítězil jiný hráč než ten, kdo ji vyvolal, smí hráč, který dražbu vyvolal, začít novou dražbu s novou elektrárnou z momentálního trhu nebo odstoupit z dražby. Během hry může každý hráč vlastnit současně nejvýše 3 elektrárny. Jakmile koupí čtvrtou, musí jednu ze starších elektráren sešrotovat a odstranit ji ze hry. Nesmí sešrotovat právě vydraženou elektrárnu. Hráč smí přesunout suroviny ze sešrotované elektrárny do zbylých tří elektráren, pokud některá z nich může skladovat daný druh surovin. Pokud některé suroviny již není kam umístit (nezbývá kapacita, příp. hráč nemá jiné elektrárny tohoto druhu), musí hráč tyto suroviny vrátit do zásoby, ne na trh surovin (viz Karty elektráren na straně 4 ). Pokud se kdykoli v průběhu hry na momentálním trhu nalézá elektrárna s číslem stejným nebo nižším, než je počet měst hráče s nejnižším počtem měst, okamžitě tuto elektrárnu odstraňte ze hry a nahraďte ji novou elektrárnou z balíčku. Je možné, že nově otočenou kartu bude také potřeba odhodit a otočit místo ní další kartu. Jako obvykle pak elektrárny poskládejte vzestupně podle čísel. Toto pravidlo neovlivňuje elektrárny, které jsou v držení hráčů. Poslední hráč v této fázi může koupit elektrárnu za minimální nabídku. Severní Amerika: Na začátku fáze 2 položte na nejmenší elektrárnu (tzn. s nejnižším číslem) na momentálním trhu žeton slevy. Minimální nabídka za tuto elektrárnu je snížena na 1 Elektro nehledě na číslo této elektrárny. Na začátku fáze 2 položte žeton slevy na nejmenší elektrárnu. Pokud je během fáze 2 z balíčku přidána na trh ještě menší elektrárna (ne tehdy, pokud je na trh příliš malá), odstraňte žeton slevy a nadále se řiďte vytištěnou minimální nabídkou na kartě. Pokud zlevněnou elektrárnu nikdo nekoupí, odstraňte ji na konci fáze 2 ze hry. Nahraďte ji novou elektrárnou ze zásoby. Během žádné jiné fáze kola neexistují zlevněné elektrárny. Žeton slevy umístěte vedle trhu elektráren. Pokud je na trh umístěna menší b. Vzdát se dražby elektrárna, odstraňte žeton slevy. Pokud hráč nechce nabídnout elektrárnu do dražby, musí z této fáze kola odstoupit. Pokud tak učiní, nesmí se již v této fázi účastnit dražeb a nekoupí si tedy v tomto kole žádnou elektrárnu. Pro připomenutí přesune hráč svůj generátor na stupnici pořadí hráčů doprava. Poté je na řadě další hráč v pořadí, pokud si již v této fázi nekoupil elektrárnu (tzn. jeho generátor je ještě stále v levém sloupci na stupnici pořadí hráčů). Výjimka pro první kolo hry: Každý hráč si musí koupit elektrárnu a nikdo nesmí v této fázi odstoupit! Evropa: Pokud všichni hráči odstoupí z dražby a v kole není prodána žádná elektrárna, odstraňte ze hry elektrárnu s nejnižším číslem na momentálním trhu a nahraďte ji otočením nové karty elektrárny z balíčku. Poté uspořádejte trh podle pravidel. Výjimka pro první kolo: Protože pořadí hráčů bylo na začátku hry zvoleno náhodně, POUZE JEDNOU NYNÍ hráči na konci této fáze znovu určí pořadí hráčů. Protože všichni hráči budou vlastnit právě jednu elektrárnu, využijte pro určení pořadí pro další fáze prvního kola pravidlo o remíze (viz fáze 1: Určení pořadí hráčů). Po skončení této fáze přesuňte generátory všech hráčů zpět do levého sloupce na stupnici pořadí hráčů. 5

6 Fáze 3: Nákup surovin V této fázi mohou hráči nakupovat suroviny pro své elektrárny z trhu surovin. Tato fáze se hraje v opačném pořadí hráčů, počínaje posledním hráčem (poslední generátor na stupnici pořadí hráčů) a dále předposledním atd. dokud neprovede svůj tah první hráč, čímž tato fáze končí. Jak již bylo vysvětleno v sekci Elektrárny, každá elektrárna potřebuje k tomu, aby vyráběla elektřinu, určitý počet žetonů surovin, které souhlasí s počtem symbolů na kartě. Skladovat pak může nanejvýš dvakrát tolik žetonů. Dokud mají hráči skladovací místo, mohou nakupovat suroviny do svých elektráren. Hráči nesmí nakupovat suroviny, které jejich elektrárny neumí zpracovat. Příklad: Uhelná elektrárna číslo 4 může skladovat až 4 žetony uhlí, hybridní elektrárna 35 může skladovat až 4 žetony zemního plynu a/nebo ropy v libovolné kombinaci. Ekologická elektrárna číslo 31 nepotřebuje žádné suroviny a tím pádem také žádné žetony nemůže skladovat. Hráč si kupuje suroviny z polí na trhu surovin. Číslo vytištěné v levém dolním rohu každého pole surovin udává cenu za jeden žeton. Hráč zaplatí do banku součet za všechny koupené žetony surovin. Poté přesune svůj generátor do pravého sloupce na stupnici pořadí hráčů a na tahu je další hráč. Pokud je některý druh suroviny v aktuálním kole vyčerpán, nemohou být suroviny tohoto druhu nakoupeny až do dalšího kola, kdy je trh doplněn. Kdykoli v průběhu hry smí hráč přesunout žetony surovin mezi svými elektrárnami, pokud mají elektrárny volné místo na skladování těchto surovin. Dva nejlevnější žetony uhlí stojí každý 2 Elektro. Poté, co všichni hráči dokončí tuto fázi, přesuňte všechny generátory na stupnici pořadí hráčů zpět do levého sloupce. Fáze 4: Stavba generátorů V této fázi mohou hráči rozšiřovat své rozvodné sítě připojováním nových měst. Stejně jako fáze 3 se i tato fáze hraje v opačném pořadí hráčů, počínaje posledním hráčem (poslední generátor na stupnici pořadí hráčů). Tato fáze končí poté, co svůj tah odehraje první hráč. Na začátku hry hráči nemají žádná města a tedy ani žádnou síť. Pro postavení prvního generátoru ve své síti si hráč vybere libovolné prázdné město (nesmí na něm již ležet generátor jiného hráče) kdekoli ve herní zóně na mapě. Jeden ze svých generátorů umístí na pole 10 v tomto městě a zaplatí za něj do banku 10 Elektro. Všechna další města, která hráč přidá do své sítě, musí být připojena alespoň k jednomu městu, které má již tento hráč ve své síti (tzn. k městu s jedním z jeho generátorů). Při připojování města si hráč vybere nejlevnější spojení mezi některým z měst ve své síti a novým městem a zaplatí do banku součet připojovací ceny a nejlevnější stavební ceny (každé město má místo na tři generátory o ceně 10, 15 a 20). Hráč smí ve svém tahu v jedné fázi připojit do své sítě i více měst, pokud je schopen zaplatit stavební a připojovací ceny. Po připojení všech požadovaných měst přesune hráč svůj generátor na stupnici pořadí hráčů doprava a na řadě je další hráč. Důležitá pravidla: V epoše 1 může být každé město připojeno pouze jedním hráčem. V epoše 2 může být každé město připojeno dvěma hráči a v epoše 3 pak třemi hráči. Celková cena je 10, 15 nebo 20 Elektro za první, druhý nebo třetí generátor ve městě plus cena za připojení mezi městy. Dokud je na městě v aktuální epoše prázdné pole, hráč smí přidat do své sítě jakékoli město v herní zóně. Může využít libovolný počet připojení a může projít městem bez toho, aby do něj umístil generátor. Hráči nikdy nemohou využít města a spojení mimo herní zónu zvolenou pro danou hru! 6 Pole s číslem 10 Pole s číslem 20 (k dispozici v epoše 3) Pole s číslem 15 (k dispozici v epoše 2)

7 Severní Amerika: Každá z metropolí New York a Mexico City se skládá ze 2 měst s připojovací cenou 0 Elektro. Hráč smí mít nejvýše 1 generátor v každém za dvou měst metropole. Hráč se nikdy nemůže připojit ke stejnému městu dvakrát. To umožní, aby během epochy 3 mohli město připojit až 3 hráči. Po připojení města položí hráč jeden ze svých generátorů na nové město na pole s nejnižší cenou (10, 15 nebo 20 Elektro). Pokud je například město v epoše 2 stále prázdné, hráč jej smí připojit za 10 Elektro. Všechna připojená města hráče jsou v jeho síti. Hráč může svou síť rozšiřovat pouze ze svých připojených měst. Pokud se hráč připojuje v jednom tahu k více městům, smí využít města, která v tomto tahu přidal, jako základ pro připojení k dalším městům. Vždy platí plnou cenu za připojení a stavbu z jednoho připojeného města do každého nového města a to i tehdy, pokud za toto připojení již platil dříve ve hře (např. mohl obejít město, aby se dostal do jiného, a nyní chce toto město také přidat do své sítě). Příklad: Během epochy 1 může Zuzka (modrá) rozšířit svou síť za 10 Elektro do metropole New York (A), protože mezi severním a jižním New Yorkem se neplatí cena za připojení. Pro připojení Toronta by musela zaplatit 21 Elektro ( ) a využít přímé spojení z Pittsburghu do Toronta (B). Pro připojení Charlotte by celková cena pro Zuzku činila 29 Elektro ( ), protože Ondra jako první připojil Washington (C). Zuzka musí toto město přeskočit, protože v epoše 1 nesmí město připojit druhý hráč. Pokud je již hra v epoše 2 a ve městech je dovoleno stavět druhé generátory, smí Zuzka připojit Philadelphii (D) za 18 Elektro (15 + 3) nebo Washington (E) za 22 Elektro (15 + 7). Pokud Zuzka připojí obě města ve stejné fázi, zaplatí 38 Elektro. Nejprve připojí Philadelphii za 18 Elektro a poté Washington za dalších 20 Elektro. C B E A D Hráči si nemusí vybrat počáteční města v prvním kole. Mohou své sítě založit v pozdějších kolech, například pro ovlivnění své pozice na stupnici pořadí hráčů. Pokud hráč připojí několik měst najednou, doporučujeme, aby nové generátory umístil nejprve stranou vedle měst. Tak může jednoduše zkontrolovat všechny ceny a připojení. Po zaplacení všech poplatků může umístit generátory do běžných pozic. Když hráč připojí do své sítě nové město, okamžitě upraví svou pozici na bodovací stupnici za připojená města tak, aby každý hráč viděl, kolik má tento hráč aktuálně ve své síti měst. Pokud se kdykoli v průběhu hry na momentálním trhu nalézá elektrárna s číslem stejným nebo nižším, než je počet měst, která má hráč s nejnižším počtem měst, okamžitě tuto elektrárnu odstraňte ze hry a nahraďte ji novou elektrárnou z balíčku. Je možné, že nově otočenou kartu bude také potřeba odhodit a vzít za ni další kartu. Jako obvykle pak elektrárny poskládejte vzestupně podle čísel. Toto pravidlo neovlivňuje elektrárny, které jsou v držení hráčů. Příklad: Zuzka přidá do své sítě šesté město. Elektrárna číslo 6 je na momentálním trhu elektráren, takže ji odstraní ze hry a otočí za ni náhradu. Pokud nějací hráči vlastní elektrárny s čísly 3 5, ponechají si je. Poté, co všichni hráči dokončili tuto fázi, přesuňte všechny generátory do levého sloupce na stupnici pořadí hráčů. 7

8 Fáze 5: Byrokracie V této fázi hráči vyrábějí elektřinu, aby zásobili své sítě a tím vydělali peníze. Poté doplňte trh surovin a nakonec upravte trh elektráren. 1. Zisk peněz: Počínaje prvním hráčem každý hráč nahlásí, kolik měst ve své síti si přeje (a je schopen) zásobovat elektřinou. Tím vydělá peníze v závislosti na počtu měst, která zásobuje, jak je uvedeno na přehledové kartě výdělků. Hráč, který nezásobuje žádné město, získá 10 Elektro (garantované minimum). Hráči odstraní požadované suroviny z elektráren, které v tomto kole vyráběly elektřinu a umístí je do zásoby vedle trhu surovin (ne na pole na trhu surovin!). Hráč si může vybrat zásobovat méně měst, než má ve své síti (příp. není schopen zásobit všechna). Hráč je vyplacen pouze za zásobená města. Pokud hráč vyrobí více elektřiny, než má měst ve své síti, nadbytek propadá. Každý hráč si smí vybrat, kolik a které elektrárny použít. Nemusí zásobovat všechna města a to ani tehdy, pokud má k tomu dostatek elektráren. Příklad: Zuzka vlastní 6 měst a elektrárny 10, 14 a 21. Na všech má maximální počet žetonů surovin. Z elektráren odstraní 2 žetony ropy, 1 žeton zemního plynu a 1 žeton uranu a přesune je do zásoby. Tím vyrobí elektřinu pro 7 měst ( ). Vydělá 73 elektro za 6 zásobených měst. Přebytečná elektřina propadá Doplnění trhu surovin: V závislosti na počtu hráčů a momentální epoše hry doplňte trh surovin žetony surovin ze zásoby. Přehledová karta doplňování surovin vedle trhu surovin ukazuje odpovídající hodnoty pro každý druh suroviny. Pokládejte žetony surovin na prázdná pole počínaje nejvyšším (nejdražším) polem, dokud jich neumístíte tolik, kolik udává karta. Počet žetonů ve hře je omezen. Pokud není v zásobě dost žetonů některého druhu na doplnění, je tento druh doplněn jen zčásti. To se může stát, pokud hráči skladují velké objemy žetonů ve svých elektrárnách. Příklad: Ve hře 5 hráčů na mapě Severní Ameriky bylo v prvním kole koupeno 10 žetonů uhlí, 2 žetony zemního plynu a 1 žeton ropy. Podle přehledové karty doplňování surovin jsou pro hru 5 hráčů a epochu 1 doplněny: 4 žetony uhlí, 3 žetony zemního plynu, 4 žetony ropy a 3 žetony uranu. V zásobě je dostatek žetonů, takže hráči umístí dva žetony uhlí na pole 4 a dva na pole 3 (vždy se začíná od nejdražších prázdných míst). Na pole 3 jsou položeny dva žetony zemního plynu, jeden pak na pole 2. Jeden žeton ropy je položen na pole 4, dva žetony ropy na pole 3 a poslední žeton na pole 2. Nakonec jsou položeny dva žetony uranu na pole 8 a jeden na pole 7. Trh surovin pak vypadá následovně: Ve srovnání se začátkem hry šla na konci prvního kola cena uhlí nahoru, nejlevnější žeton uhlí nyní stojí 3 Elektro. Zemní plyn, ropa a uran jsou však nyní levnější. 3. Úprava trhu elektráren: Během epochy 1 a epochy 2 vložte kartu elektrárny s nejvyšším číslem z budoucího trhu lícem dolů pod balíček karet elektráren a otočte novou elektrárnu jako náhradu. Poté přeskládejte trh podle pravidel. Tímto je zajištěno, že pod kartou Epocha 3 jsou v balíčku karet největší elektrárny, které jsou následně dostupné v epoše 3. Během epochy 3 odstraňte ze hry nejmenší elektrárnu na momentálním trhu a otočte náhradu z balíčku. Během posledních kol hry je možné, že bude balíček karet elektráren zcela dobrán a nebude možné karty nahrazovat. Hra pokračuje a v každé fázi 5 odstraňte nejmenší elektrárnu z aktuálního trhu. Fáze 5 a celé kolo je nyní kompletní. Začněte nové kolo fází 1. 8

9 3 epochy hry Hra postupně prochází třemi epochami, přičemž začíná epochou 1. Epocha 2 je spuštěna, když první hráč připojí do své sítě určitý počet měst. Epocha 3 začíná poté, co je z balíčku karet elektráren dobrána karta Epocha 3. Hra většinou končí v epoše 3, někdy ale může skončit už v epoše 2. Tato sekce popisuje změny pravidel a zvláštní situace spojené s jednotlivými epochami hry. Epocha 1 Hra začíná epochou 1. Každé město může být součástí sítě pouze jednoho hráče (v každém městě smí stát nejvýše jeden generátor). Stavební cesta za první generátor je 10 Elektro. Doplňování surovin během epochy 1 se řídí levým sloupcem na přehledové kartě doplňování surovin. Epocha 2 Epocha 2 začíná na začátku fáze 5 (Byrokracie) poté, co alespoň jeden hráč připojil do své sítě určitý počet měst. Přesný počet měst závisí na počtu hráčů. Potřebný (či vyšší) počet měst může připojit i více hráčů v jednom kole. Pro připomenutí je ve hře přítomná podlouhlá bariéra epochy 2, kterou hráči umístí mezi příslušná pole na bodovací stupnici za připojená města. Severní Amerika: Na začátku epochy 2 (a pouze tehdy) odstraňte z momentálního trhu elektrárnu s nejnižším číslem a nahraďte ji novou elektrárnou z balíčku. Evropa: Začátku epochy 2 (a pouze tehdy) odstraňte z momentálního trhu elektrárnu s nejnižším číslem. Nenahrazujte ji, aby byl budoucí trh nadále omezen na 4 největší elektrárny. V epoše 2 může být každé město součástí sítí dvou hráčů (v každém městě mohou stát dva různé generátory). Stavební cena za druhý generátor je 15 Elektro. V epoše 2 mohou hráči stále stavět na prvním místě v prázdném městě za 10 Elektro. Doplňování surovin během epochy 2 se řídí prostředním sloupcem na přehledové kartě doplňování surovin. Počet hráčů Připojená města Pro 2 5 hráčů začíná epocha 2 poté, co některý z hráčů připojí do své sítě 7 měst. 7 6 Epocha 3 Jakmile otočíte z balíčku karet elektráren kartu Epocha 3, začíná epocha 3 na začátku další fáze hry! V extrémně vzácných případech může epocha 3 začít před epochou 2. V takovém případě nejprve proveďte všechny změny pro epochu 2 a poté ihned i změny pro epochu 3. Počínaje epochou 2 již nepoužívejte toto pole. Může se tak stát jedním ze tří způsobů: 1. Karta Epocha 3 je otočena ve fázi 2 (Dražba elektráren). Kartu považujte za největší elektrárnu po zbytek této fáze a položte ji na konec budoucího trhu. Okamžitě zamíchejte balíček karet elektráren, ve kterém jsou karty, které byly dříve umístěny dospodu balíčku. Nově vzniklý balíček položte opět lícem dolů. Pokračujte v dražbě elektráren a dobírejte náhrady podle potřeby tak, aby každý hráč dostal šanci koupit elektrárnu, nebo odstoupit z dražby. Po skončení fáze 2 odstraňte elektrárnu s nejnižším číslem na momentálním trhu a kartu Epocha 3 ze hry. Neotáčejte za ně náhrady! Epocha 3 začne na začátku fáze 3 (Nákup surovin). 2. Karta Epocha 3 je otočena ve fázi 4 (Stavba generátorů) jako náhrada za příliš malou elektrárnu. Tuto malou elektrárnu i kartu Epocha 3 odstraňte ze hry. Neotáčejte náhrady. Zamíchejte balíček karet elektráren tak, jak je popsáno výše a položte jej lícem dolů. Epocha 3 začne na začátku fáze 5 (Byrokracie). 3. Karta Epocha 3 je otočena ve fázi 5 (Byrokracie). Odstraňte tuto kartu a nejmenší elektrárnu na momentálním trhu ze hry. Neotáčejte náhrady. Zamíchejte balíček karet elektráren tak, jak je popsáno výše a položte jej lícem dolů. Doplňování surovin se naposledy řídí pravidly pro epochu 2 (prostřední sloupec na příslušné přehledové kartě). Epocha 3 začne na začátku fáze 1 dalšího kola (Určení pořadí hráčů). Během epochy 3 je na trhu elektráren k dispozici pouze 6 elektráren. Počínaje další fází 2 (Dražba elektráren) mohou hráči zahájit dražbu kterékoli z těchto 6 elektráren. V epoše 3 neexistuje budoucí trh. Počínaje epochou 3 již nepoužívejte toto pole. V epoše 3 může být každé město součástí sítí tří hráčů (v každém městě mohou stát tři různé generátory). Stavební cena za třetí generátor je 20 Elektro. V epoše 3 mohou hráči stále stavět na prvním místě v prázdném městě za 10 Elektro nebo na druhém místě za 15 Elektro. Doplňování surovin během epochy 3 se řídí pravým sloupcem na přehledové kartě doplňování surovin. 9

10 Konec hry a vítězství Hra končí okamžitě po fázi 4 (Stavba generátorů), kdy má alespoň jeden hráč připojen do své sítě určitý počet měst závislý na počtu hráčů ve hře. Hráči mohou využít podlouhlou bariéru konec hry, kterou mohou umístit před odpovídající pole na bodovací stupnici za připojená města. Jakmile jeden hráč překročí svým generátorem tuto bariéru, hra skončí na konci této fáze (dohrají ji všichni hráči). Hráči mohou připojit víc měst, než je potřeba k ukončení hry. V následující fázi 5 (Byrokracie) hráči nevydělávají peníze za zásobování měst. Místo toho zjistí, který hráč je schopen dodat elektřinu do nejvíce měst s použitím surovin a elektráren, které vlastní. Hráč, který může zásobit nejvíce měst, se stává vítězem hry! V případě remízy vítězí ten z remizujících hráčů, kterému zbylo více peněz. Ve vzácných případech může hráč vyhrát hru s více městy v síti, než je nutné pro ukončení hry. Důležité: někdy se může stát, že vítězem se stane jiný hráč než ten, kdo ukončil hru (připojením daného počtu měst). Stane se tak v případě, že hráč, který ukončil hru, nemá dostatečně silné elektrárny na zásobení všech svých měst, nebo mu chybí suroviny na provoz elektráren. Počet hráčů Připojená města Hra 3 4 hráčů končí, jakmile některý z hráčů připojí 17 měst. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu Úvod Kromě soupeření se svým protihráčem musíte ve svých plánech počítat také s intrikami zavedeného Trustu. Ten blokuje města a zabírá si pro sebe nejzajímavější elektrárny, přičemž spotřebovává odpovídající suroviny. Ve hře platí všechna pravidla základní hry. Níže najdete DALŠÍ pravidla, která Trustu umožňují, aby vám znepříjemnil hru. Příprava 1. Trust potřebuje své vlastní místo vedle herní desky, kam umisťuje své elektrárny. Trust obdrží 16 generátorů ve své barvě plus jeden generátor navíc pro určení pořadí hráčů (Trust neumisťuje generátor na bodovací stupnici za připojená města). Trust nezískává žádné peníze. 2. Náhodně určete prvního hráče (jednoho ze dvou hráčů) a jeden z jeho generátorů položte na pole 1 v pořadí hráčů. Trust hraje celou hru VŽDY jako druhý. Generátor zbývajícího hráče položte na pole Vyberte souvislou herní zónu tvořenou 3 sousedícími oblastmi a na 6 sousedících měst položte 6 generátorů Trustu na pole s čísly 10. Generátory Trustu umísťujte následujícím způsobem: První hráč položí jeden generátor na město podle svého výběru. Druhý hráč položí dva generátory do sousedství již položených generátorů Trustu. Poté položí dva generátory podle stejných pravidel první hráč. Nakonec položí druhý hráč podle stejných pravidel poslední generátor Trustu. Zbylých 10 generátorů Trustu tvoří zásobu vedle herního plánu. Prvních 6 generátorů Trustu položte na místo s číslem 10 do 6 sousedících měst. Průběh hry Obecná pravidla Trust nepoužívá peníze; elektrárny a suroviny získává zdarma. Generátory do měst umisťuje také zdarma. Trust nespouští epochu 2. Jeho generátory pouze blokují první či druhá pole na městech. 10 Fáze 1: Určení pořadí hráčů Trust je v pořadí hráčů vždy druhý!

11 Fáze 2: Dražba elektráren První hráč si vybere elektrárnu na momentálním trhu a zahájí o ni dražbu nebo z dražby odstoupí. Dražby se účastní pouze hráči, Trust nikdy nepřihazuje. Poté, co jeden z hráčů koupí elektrárnu nebo první hráč odstoupí z dražby, si Trust vezme největší (čtvrtou) elektrárnu na momentálním trhu a položí ji vedle své zásoby generátorů. Tato elektrárna se nedraží! Pokud Trust vlastní 3 elektrárny, vezme si novou elektrárnu z trhu pouze tehdy, pokud má nová elektrárna číslo vyšší než nejmenší elektrárna vlastněná Trustem. Trust si vždy bere elektrárnu s vyšším číslem, pokud je dostupná. V takovém případě Trust sešrotuje svou nejmenší elektrárnu a odstraní ji ze hry. Evropa: Pokud oba hráči odstoupí z této fáze a Trust si nevezme novou elektrárnu, odstraňte ze hry nejmenší elektrárnu na momentálním trhu a nahraďte ji otočením nové karty elektrárny z balíčku. Poté upravte trh podle pravidel. Fáze 3: Nákup surovin Trust si vždy vezme všechny potřebné suroviny pro všechny své elektrárny pro běžnou výrobu. Je tedy ve fázi 5 (Byrokracie) vždy schopen dodat elektřinu všemi svými elektrárnami. Trust nikdy neskladuje suroviny v elektrárnách. Pokud na trhu není dostatek surovin, Trust si vezme všechny, které může. Pokud Trust vlastní hybridní elektrárnu, bere si střídavě 1 zemní plyn a 1 ropu, dokud jsou k dispozici obě suroviny (vždy začíná zemním plynem). Okamžitě položte generátor Trustu na pole s číslem 15 ve městě. Fáze 4: Stavba generátorů V epoše 1 hráči nemohou do svých sítí připojit města, která jsou již na polích s číslem 10 obsazena generátory Trustu. Tato města budou k dispozici od začátku epochy 2. Dokud má Trust v zásobě generátory, pokaždé když některý z hráčů připojí nové (prázdné) město, musí poté položit generátor Trustu na pole 15 v tomto městě. Takto bude prvních 10 měst, která hráči připojí, blokováno v epoše 2 a budou moci být připojena druhým z hráčů až v epoše 3. Fáze 5: Byrokracie Trust vrátí všechny žetony surovin ze svých elektráren zpět do zásoby vedle trhu surovin. Konec hry Hra končí okamžitě po fázi 4 (Stavba generátorů), pokud má alespoň jeden hráč do své sítě připojeno 18 či více měst. Trust nemůže vyhrát ve hře má pouze škodící funkci. Výrobce a distributor pro ČR: Distribútor pre SR: ALBI Česká republika a.s. Albi, s. r. o. Thámova 13 Oravská ulica 8557/ Praha Žilina Infolinka: F-Spiele Autor: Friedemann Friese Ilustrace a grafika: Harald Lieske Realizace: Henning Kröpke Překlad do češtiny: Ondřej Kurka 2F-Spiele 11

12 12 Přehled: Fáze kola / 3 epochy hry Fáze 1: Určení pořadí hráčů Přeskládejte pořadí generátorů v levém sloupci pořadí hráčů. První hráč: hráč s nejvíce městy ve své síti. V případě remízy: hráč s největší elektrárnou. Fáze 2: Dražba elektráren Tato fáze se hraje v pořadí hráčů počínaje prvním hráčem. a) Vyberte elektrárnu do dražby Hráč si vybere jednu ze čtyř elektráren na momentálním trhu. Hráči draží v pořadí po směru hodinových ručiček. Minimální nabídka je stejná jako číslo elektrárny. Za kolo smí každý hráč koupit nejvýše jednu elektrárnu. Každý hráč může vlastnit nejvýše 3 elektrárny najednou. Severní Amerika: Na nejmenší elektrárnu na momentálním trhu položte žeton slevy. Minimální nabídka na tuto elektrárnu je snížena na 1 Elektro b) Vzdát se dražby Pokud hráč odstoupí z této fáze, nesmí již přihazovat v žádné dražbě tohoto kola a nezíská v tomto kole žádnou elektrárnu. Během prvního kola musí každý hráč koupit elektrárnu a nesmí z této fáze odstoupit! Evropa: Pokud všichni hráči odstoupí z dražby, odstraňte ze hry nejmenší elektrárnu na momentálním trhu. Fáze 3: Nákup surovin Tato fáze se hraje v opačném pořadí hráčů začíná poslední hráč. Hráč může nakupovat libovolné žetony surovin, na které má peníze a které může uskladnit ve svých elektrárnách. Každá elektrárna může uskladnit maximálně dvojnásobek surovin, které potřebuje pro výrobu. Fáze 4: Stavba generátorů Tato fáze se hraje v opačném pořadí hráčů začíná poslední hráč. Každý hráč si může vybrat počáteční město kdekoli v souvislé herní zóně! Hráč smí ve svém tahu připojit tolik měst, kolik chce, pokud na to má peníze. Cena: stavební cena plus spojovací ceny mezi městy. Pokud je na momentálním trhu elektrárna s číslem stejným nebo nižším, než je počet měst hráče s nejnižším počtem měst, okamžitě ji odstraňte ze hry. Fáze 5: Byrokracie 1. Zisk peněz Každý hráč získá hotovost z banku podle toho, kolik měst zásobil elektřinou. Přesná čísla jsou na přehledové kartě výdělků. 2. Doplnění trhu surovin V závislosti na počtu hráčů ve hře a aktuální epoše hry doplňte trh surovin žetony surovin ze zásoby s pomocí přehledové karty doplňování surovin. 3. Úprava trhu elektráren: a) Během epochy 1 a epochy 2: největší elektrárnu na budoucím trhu vložte dospodu balíčku karet elektráren. b) Během epochy 3: odstraňte ze hry nejmenší elektrárnu na momentálním trhu. Epocha 1 Hra začíná epochou 1. Každé město smí být součástí sítě pouze jednoho hráče. Stavební cena za první generátor je 10 Elektro. Doplňování surovin se řídí levým sloupcem na přehledové kartě doplňování surovin. Epocha 2 Epocha 2 začíná na začátku fáze 5 (Byrokracie) poté, co alespoň jeden hráč připojil ve fázi 4 do své sítě určený počet měst. Severní Amerika: na začátku epochy 2 (a pouze tehdy) odstraňte ze hry nejmenší elektrárnu na momentálním trhu a nahraďte ji novou elektrárnou z balíčku Europa: na začátku epochy 2 (a pouze tehdy) odstraňte ze hry elektrárnu s nejnižším číslem na momentálním trhu. Nenahrazujte ji budoucí trh je tak zmenšen na 4 elektrárny s vyššími čísly. Každé město smí být součástí sítě dvou hráčů. Stavební cena za druhý generátor je 15 Elektro. Doplňování surovin se řídí prostředním sloupcem na přehledové kartě doplňování surovin. Epocha 3 Jakmile je z balíčku karet elektráren otočena karta Epocha 3, začíná epocha 3 na začátku další fáze hry. Na začátku epochy 3 odstraňte kartu Epocha 3 a nejmenší elektrárnu na momentálním trhu ze hry. Během epochy 3 je na trhu elektráren k dispozici pouze 6 elektráren. Hráči mohou dražit kteroukoli z těchto 6 elektráren. Každé město může být součástí sítě tří hráčů. Stavební cena za třetí generátor je 20 Elektro. Doplňování surovin se řídí pravým sloupcem na přehledové kartě doplňování surovin.

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Korea. Průběh hry. Poznámka: Severní Korea neobchoduje vůbec s uranem.

Korea. Průběh hry. Poznámka: Severní Korea neobchoduje vůbec s uranem. Hrací plány Čína a Korea mohou být použity pouze s komponentami základní hry Vysoké napětí. Při hře s hracím plánem Čína nebo Korea zůstávají v platnosti pravidla základní hry kromě několika zde uvedených

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

Pravidla hry. Herní materiál

Pravidla hry. Herní materiál Průmyslovou revoluci v Americe by si bez železnice snad ani nikdo nedokázal představit. Rozvíjet tak velkou zemi bez možnosti přepravovat potřebný materiál na velké vzdálenosti zkrátka nejde. Železniční

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie Obchodní soutěž ve věku výsadních společností pro 2 až 4 hráče od 12 let Autor: Alexander Pfister Vývoj a pravidla: Viktor Kobilke Ilustrace: Klemens Franz, Andreas Resch Hra a historie Ve hře Mombasa

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír.

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír. Kdo by nechtěl proměnit olovo ve zlato či získat kámen mudrců? V podzemních laboratořích se pracuje bez ustání a věda se rozvíjí rychlým tempem Alchymisté s vážnou tváří odměřují tekutiny ve zkumavkách

Více

obchodních smluv s místními panovníky.

obchodních smluv s místními panovníky. V roce 1498 dorazila portugalská výprava Vasca da Gamy do indického Kalikutu. V té době to byl pozoruhodný čin. Bylo to totiž první obeplutí Afriky. Místní panovníci proto portugalským kupcům umožnili

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Příprava hry. Centrální karty

Příprava hry. Centrální karty Jak se má chovat pravý viktoriánský gentleman? Měl by starostlivě pečovat o svůj majetek, účastit se opulentních hostin, dělat dojem na vlivné osoby Jinými slovy, pravý viktoriánský gentleman je nesnesitelně

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu.

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu. 1 Přehled hry Občanská válka přinesla do celé galaxie chaos a zmatek. Rebelové se snaží obnovit svobodu a volnost po celé galaxii, zatímco Impérium plánuje zkázu Rebelům a jakékoli naději, kterou probouzejí.

Více

Vysoce napínavá hra pro 2 6 hráčů

Vysoce napínavá hra pro 2 6 hráčů Herní materiál 1 oboustranný herní plán (mapa, tabulka rozvoje, trh se surovinami) 132 dřevěných domečků: 22 od každé z barev: zelené, žluté, červené, modré, fialové a černé 84 dřevěných žetonů surovin:

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Min. Art.No.: RIO524 Made in Germany Copyright 2015

Min. Art.No.: RIO524 Made in Germany Copyright 2015 Art.No.: RIO524 Made in Germany Copyright 2015 www.riograndegames.com 6 55132 00524 1 WARNING! Choking hazard - small parts. Not suitable for children under 3 years. Please keep this information for further

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Historické pozadí Santy Anno

Historické pozadí Santy Anno Historické pozadí Jsi jedním z pirátů, kteří na palubě trojstěžníku Santy Anno nahánějí hrůzu celému Karibiku. Po celonoční zábavě a nestřídmém pití rumu jsi ovšem dočista zapomněl, kde je zakotven tvůj

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY ANDREAS SEYFARTH San Juan Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut 4 karty rytířů 4 karty stanů 8 karet lokací 16 karet akcí z toho 4 x E, 2 x A, 2 x T, 2 x G, 2 x Q, 4 x P 14 karet úkolů 18 karet ctností 2 přehledové

Více

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B).

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B). Pro 2 4 hráče od 10 let Autor oblíbené hry Osadníci z Katanu vás nyní zve s novou originální hrou do rozbouřených mořských vln. Bojujte proti pirátům, chytře naplánujte své obchodní strategie a pomozte

Více

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp

Více

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a c b Charles Chevallier d c c g e a Charles Chevallier pravidla hry Jste paleontology, kteří hledají kosti dinosaurů na nově objeveném nalezišti. Nejslavnějším paleontologem se stane ten, kdo dokáže objevit

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho

Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho Obsah krabice Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho 1 hrací deska (mapa, skórovací tabulka, trh se surovinami) na obou stranách (Německo a USA) 132 dřevěných

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Razzia!. Od Reinera Knizia

Razzia!. Od Reinera Knizia Razzia!. Od Reinera Knizia Počet hráčů: 2 5 Věk: od 12 let Hrací doba: přibližně 45 minut Herní materiál. 99 karet kořistí (obsahují 6 typů karet s barevně odlišným rámečkem) 20 červených 20 cetek (4 od

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet Zde je tvá loď a posádka, co netrpělivě čeká na svého kapitána... Konečně můžeš vyplout na širé moře. Čeká tě dlouhá a náročná cesta ke vzdáleným přístavům. Během plavby budeš čelit nástrahám pirátů, kteří

Více

Klášterní ekonomie ve středověku. Příprava hry. 3 hráči 4 hráči krátká hra 1-2 hráči 3-4 hráčů

Klášterní ekonomie ve středověku. Příprava hry. 3 hráči 4 hráči krátká hra 1-2 hráči 3-4 hráčů Klášterní ekonomie ve středověku Ora et Laba obsahuje dvě sady pravidel se stejným obsahem: obecná pravidla pro rychlé naučení hry a detailní pravidla pro vyhledávání specifických otázek. Předtím, než

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra CZ Habermaaß-hra 3616A /4717N Zvířecí pyramida karetní hra Zvířecí pyramida karetní hra Rozechvělá hra pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Obsahuje dvě herní varianty. Autor: Ilustrace: Poskytovatel

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM...

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 1 Obsah OBSAH PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 3 1. Obecné pokyny... 3 2. Zahájení partie... 4 3. Braní zajatců... 5 4. Zákaz sebevraždy... 7 5. Výjimka ze zákazu sebevraždy... 8 6. Pravidlo kó... 10 7. Pravidlo

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Vysloužilý universitní profesor, nabubřelý průzkumník, hbitá

Více

Herní materiál. Příprava hry. 2 3 hráči: 20 karet 4 5 hráčů: 16 karet 6 7 hráčů: 12 karet 8 hráčů: 10 karet

Herní materiál. Příprava hry. 2 3 hráči: 20 karet 4 5 hráčů: 16 karet 6 7 hráčů: 12 karet 8 hráčů: 10 karet Herní materiál 160 karet 14 sad po 10 kartách (s čísly 1-10) 20 karet «nůžky» pravidla hry Příprava hry Všechny karty důkladně zamíchejte. Rozdejte každému hráči stejné množství karet (počet karet se odvíjí

Více

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI.

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI. IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe Systém Attacku! je navržen tak, aby vám umožnil poøídit si základní sadu pravidel a èástí, se kterými si mùžete užít tuto hru jako samostatný produkt. Až budete

Více

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná.

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Herní materiál 6 kostek se surovinami blok s 60 herními plány Příprava Každý hráč dostane list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Princip hry

Více

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy!

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy! Připravte si mapy a zásoby, výprava do neznámých krajin právě začíná! Kdo ví, co se nachází za hustou džunglí, nad níž každé ráno vychází slunce? Jen málo je známo a je na čase tato místa prozkoumat. Věštba

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Cíl hry Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Dovedným budováním osídlení hráči vytváří svá vlastní království. Jejich cílem je získat na konci hry co nejvíce zlata. Podmínky pro jeho získání

Více

Ach, peníze! Není přece nic krásnějšího, než cinkot mincí ve vlastních rukou. Zní mnohem lépe než cinkání mincí v rukou někoho jiného.

Ach, peníze! Není přece nic krásnějšího, než cinkot mincí ve vlastních rukou. Zní mnohem lépe než cinkání mincí v rukou někoho jiného. Ach, peníze! Není přece nic krásnějšího, než cinkot mincí ve vlastních rukou. Zní mnohem lépe než cinkání mincí v rukou někoho jiného. Námaha...ta je nyní za tebou. Život byl k tobě přívětivý. Před několika

Více

Záhadní Protossové, pokročilá a sofistikovaná rasa z planety Aiur, z dálky potají pozorovali nově se objevivší rasu Terranů.

Záhadní Protossové, pokročilá a sofistikovaná rasa z planety Aiur, z dálky potají pozorovali nově se objevivší rasu Terranů. Galaxie v chaosu... Terranům se v Koprulu sektoru dařilo, třebaže byli navždy odloučeni od svého domova na Zemi a třebaže vedli války o ztenčující se zdroje. Prosperovali a začali osídlovat nové planety.

Více

Malacca Pravidla hry verze 2.0

Malacca Pravidla hry verze 2.0 Malacca Pravidla hry verze 2.0 Seznam herních komponent: 12 karta lodě 24 karta běžných akcí, z toho: 8 červená karta útok (+ 1) 8 modrá karta obrana (+ 1) 8 zelená karta obchod ( 1) 16 karta speciálních

Více

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Na farmě bývají klidné noci, ale bylo tomu tak vždy? Po dlouhém dni na polích farmy, poté co jsi snědl plný talíř dobré polévky, zahrál si partičku

Více

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty)

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty) Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Vysláni nejslavnějšími zoologickými zahradami Západního Světa, vydávají se týmy lovců zvěře do džunglí Sumatry, aby chytily a přivezly

Více

Dinosauří Člověče nezlob se

Dinosauří Člověče nezlob se Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury. 1.1. Každý hráč

Více

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM VELKOMĚSTO ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM ROZŠÍŘENÍ ZÁCHRANÁŘI BOJ S OHNĚM NELZE HRÁT SAMOSTATNĚ. 8 595558 301393 Obsah: oboustranný herní plán, nová karta specializace, pravidla hry Autor hry: Travis Worthington

Více

Habermaaß-hra 4089 CZ

Habermaaß-hra 4089 CZ CZ Habermaaß-hra 4089 Schuhbidu Dvě barevné hry rozvíjející pozorování a reakci pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autoři: Christian Barnikel & Heike Rosskopf Ilustrace: Clara Suetens Délka hry: cca.

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

královna Má hodnotu 16.

královna Má hodnotu 16. Karty vlivu Karty vlivu je možné rozdělit na 3 druhy: 1. karty, které mají pouze číselnou hodnotu 2. karty s okamžitým efektem 3. karty s efektem při vyhodnocování Hodnota i efekt každé karty se uplatní

Více

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy Svět překrásných barev ožívá, když si hráč vybírá z karet zakázek, zobrazující 34 nejlepší umělecká díla evropských mistrů minulých šesti století. Hráči tvoří svou zakázku mícháním základních barev chytrým

Více

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu Pravidla hry Cíl hry Po vyklouznutí z pokřivených pařátů Baby Jagy se vám povedlo utéct z jejího domu. A právě tehdy vás čarodějnice začíná pronásledovat ve svém létajícím kotli. Pokud jí chcete uniknout,

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS od Uweho Rosenberga Hráči: 2-5 hráčů Věk: 10+ Herní doba: 45 min FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS I pěstitelé fazolí si po těžké celodenní dřině na poli chtějí užít trochu zábavy s kostkami. Zde se jim naskýtá

Více

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče)

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče) návod blackbox BlackBox Právě jste otevřeli BlackBox. Jedná se o stolní karetní hru, která by vám měla pomoci zorientovat se v oboru informačních studií a knihovnictví. Hra se skládá z celkem 17 odborných

Více

(Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr

(Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr (Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr Železnice spojující města Des Moines a Bismarck na pláních sleduje starou cestu. Dostavníky se tu řítí bok po boku železného oře v oblacích

Více

POWER GRID FRIEDEMANN FRIESE

POWER GRID FRIEDEMANN FRIESE POWER GRID FRIEDEMANN FRIESE PRVNÍ JISKRY Obsah hry 2 1 1 6 destiček (4 pro 2-6 hráčů, 1 pro 4-6 hráčů (označená), 1 pro 5-6 hráčů (označená)) 2 1 skladovací deska se stupnicemi pro velikost klanu (1-15)

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však

Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však pranic neublíží zaženem je zpátky hned! KOOPERATIVNÍ

Více

Ž ivá karetní hra. Úvod. Popis hry

Ž ivá karetní hra. Úvod. Popis hry Úvod Ž ivá karetní hra Dobře jsi udělal, že jsi přišel, pronesl Elrond. Dnes uslyšíš všechno, co potřebujete pro pochopení Nepřítelova záměru. Nemůžete udělat nic než vzdorovat, s nadějí nebo bez ní. Nestojíte

Více

Fr iedem an n Fr iese

Fr iedem an n Fr iese Friedemann Friese hráčů. Hra pro 2-5 vznešenych Obsah hry 3 1 1. 140 stavebních karet (5 sad po 28 kartách, jedna pro každého hráče) 4 2 2. 5 přehledových karet 3. 7 karet poptávky pivovarů 4. 6 karet

Více

CHYTRÝ FOTBAL. fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03

CHYTRÝ FOTBAL. fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03 CHYTRÝ FOTBAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03 Chytrý fotbal Stolní logická hra inspirovaná fotbalem Pravidla a situace této hry vychází ze skutečného fotbalu. Vyhraje ten, kdo

Více

pro 2 až 5 hráčů od 13 let, délka hry 60 90 minut

pro 2 až 5 hráčů od 13 let, délka hry 60 90 minut Hráči žijí na tomto dobře známém ostrově uprostřed Tichého oceánu. Hlavní ostrov je hustě osídlen a každý se stará o své záležitosti. Rybáři rybaří, surfaři surfují, tanečnice tančí, ovoce roste Také okolní

Více

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech.

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Možná tušíte, že žirafa může být vysoká přes 5 metrů a krokodýl nilský může vážit až 700 kilogramů. Ale víte, jak

Více

Metodický materiál. Cvičné příklady a témata pro soutěž OFFICE - ZŠ. Ing. Zdeněk Matúš, Mgr. Čestmír Glogar, 2015,

Metodický materiál. Cvičné příklady a témata pro soutěž OFFICE - ZŠ. Ing. Zdeněk Matúš, Mgr. Čestmír Glogar, 2015, KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín, 595-538-000,

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let

Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let Každý hráč má svou vlastní archu a chce na ni vzít co nejvíce zvířat. Bohužel nějaký chlapík jménem Noe si nárokuje všechny zvířecí

Více

Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz

Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz Objednávku e-learningových kurzů je možné provést: 1. Přihlášení přes záložku Personalista (Postup pro personalistu s jedinečnými přihl.údaji) 2. Přihlášení přímo

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Sestavy dlaždic. Příprava dlaždic pro definici sestavy

Sestavy dlaždic. Příprava dlaždic pro definici sestavy Sestavy dlaždic Sestava dlaždic je předem připravené a na disk uložené uspořádání dlaždic, které lze pokládat buďto jednotlivě nebo na celou určenou plochu. Jedna sestava dlaždic může obsahovat dlaždice

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více