Typ fondu Peněžní trh Dluhopisy Akciový trh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typ fondu Peněžní trh Dluhopisy Akciový trh"

Transkript

1 Přehled fondů Garantovaný fond - Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje jistotu a garantovaný výnos. ČSOB Konzervativní fond - Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje vyšší výnos, než nabízí termínovaný vklad v bance. ČSOB Růstový Opatrný investor, který je ovšem ochoten slevit ze své jistoty výměnou za vyšší výnos. ČSOB Dynamický Dynamický investor, kterému nevadí krátkodobé kolísání hodnoty investice a očekává vyšší výnos až za delší období. ČSOB Akciový mix Dynamický investor, který požaduje dlouhodobě ty nejvyšší výnosy i za cenu vyššího rizika a nevadí mu větší kolísání cen cenných papírů. ČSOB Realitní mix Dynamický investor, který rád experimentuje a požaduje dlouhodobě ty nejvyšší výnosy i za cenu vyššího rizika a nevadí mu větší kolísání cen cenných papírů. Pozn.:Realitní mix je pouze doplňková investiční strategie a díky vyšší míře rizika (způsobeno specializací fondu) by její podíl neměl překročit 10% celkové investiční strategie klienta. Při zachování tohoto pravidla je možné Realitní mix nabídnout klientům, u kterých počet dosažených bodů v investičním dotazníku je vyšší než 56. Rozložení aktiv Typ fondu Peněžní trh Dluhopisy Akciový trh ČSOB Konzervativní 32,83 % 56,00 % 11,17 % ČSOB Růstový 7,54 % 32,75 % 59,71 % ČSOB Dynamický 2,95 % 11,45 % 85,61 % ČSOB Akciový mix 0,00% 0,00% 100% ČSOB Realitní mix 0,52% 0,00% 99,48% Porovnání fondů Stupeň rizika

2 Výkonnost 6 měsíců, 1 rok a 3 roky je počítána za posledních 6 měsíců, 1 rok a 3 roky. Výkonnost fondů datum: Fond výkonnost (%) 6 měsíců 1 rok 3 roky p.a. od od (p.a.) ČSOB Růstový fond -3,99% 1,80% 7,51% 42,62% 2,98% ČSOB Dynamický fond -5,12% 2,26% 10,20% 42,42% 2,97% ČSOB Akciový Mix 5,64% 10,29% 15,82% - - ČSOB Realitní mix -7,60% 4,66% 9,16% - - Termínovaný vklad 0,08% 0,17% 0,34% 9,99% 0,79% ČSOB Konzervativní fond -1,44% 0,73% 2,22% 28,63% 2,10% *U Realitního mixu jde o simulaci výnosů, kdyby fond vznikl , vývoj na základě skutečných dat je zobrazen až od

3 Garantovaný fond Datum zpracování Základní informace o fondu Jedná se o interní program investování pojistitele s vyhlašovanou výší minimálního zhodnocení. Aktuální výše minimálního vyhlášeného zhodnocení je uvedena na stránkách Portfolio programu investování je složeno z jednotlivých investičních instrumentů pořízených společností ČSOB Pojišťovna. Jedná se zejména o státní dluhopisy, korporátní dluhopisy investičního stupně a depozitní produkty. Pojistitel nabízí zvlášť garantovaný program investování pro běžné pojistné a pro mimořádné pojistné. Pro běžné pojistné je aktuální výše vyhlášeného zhodnocení 1,90% p.a. a pro mimořádné pojistné 1,00% p.a.. Nad rámec vyhlášeného minimálního zhodnocení může být v závislosti na daném produktu přiznán finanční bonus. Garantovaný program investování je vhodný pro opatrné klienty s krátkodobým investičním horizontem.

4 Fond: ČSOB Konzervativní Produktové skóre Investiční zaměření ČSOB Konzervativní je součástí rodiny KBC Master. Jedná se o fond fondů, který vybírá investiční příležitosti především mezi ostatními fondy (včetně fondů skupiny KBC, a to i do více podfondů stejného fondu) podle dané investiční strategie. Cizoměnová aktiva v portfoliích fondů jsou zajištěna proti měnovému riziku. Fond je denominován v CZK. ČSOB Konzervativní upřednostňuje stabilitu hodnoty vložených peněžních prostředků. Průměrný výnos investice doporučované prostřednictvím tohoto fondu by měl v daném investičním horizontu mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. Doporučený investiční horizont pro takto realizované investice je 2 roky. Měsíční komentář správce fondu k Srpen byl pro fond silně negativním měsícem, když došlo k poklesu cen jak na akciových, tak i na dluhopisových trzích. Hodnota podílového listu tak za poslední měsíc poklesla o 1,02%. Od začátku letošního roku fond dosáhl výkonnosti -0,01%. Poté, co se v červenci zlepšila situace na akciových trzích v souvislosti s vyřešením řecké krize, se objevil nový strašák ve formě obav z vývoje čínské ekonomiky. Zejména ve druhé polovině srpna tak na akciových trzích došlo k silné korekci. Evropské akcie téměř vymazaly všechny zisky od začátku roku a americké akcie jsou od začátku toku hluboce v záporu. Růst ekonomiky USA byl ve 2. čtvrtletí revidován směrem nahoru na 3,7 %, což bylo výrazně více, než naznačoval předběžný údaj (2,3 % na roční bázi). Značně se vylepšil růst investic a k mírnému zlepšení došlo u soukromé spotřeby, která zůstala klíčovým tahounem ekonomiky. Předstihové ukazatele v Evropě stále signalizují oživení. Lehké zklamání zaznamenal růst HDP za druhý kvartál, který byl lehce pod očekáváním analytiků z důvodu řecké krize a ekonomického zpomalení v Číně. V porovnání s minulými měsíci jsme se po korekci, která nastala koncem srpna, rozhodli akciovou složku nadvážit. Z regionálního hlediska nadále preferujeme investice do evropských akcií oproti americkým a také držíme zvýšený podíl investic do japonských a středoevropských titulů. Z konkrétních sektorů a témat preferujeme investice do procyklických akcií firem produkujících zboží dlouhodobé spotřeby, do technologických firem a také do finančního sektoru. Ceny na dluhopisových trzích během srpna sice nejprve rostly (výnosy klesaly) v souvislosti s potencionálním hospodářským zpomalením v Číně, na konci měsíce však zaznamenaly prudký pokles a skončily pod úrovněmi z počátku měsíce. Výnos desetiletého německého státního dluhopisu vzrostl o 0,14 % (cena mírně poklesla) a aktuálně se nachází na úrovni kolem 0,80 %. Ceny státních dluhopisů dalších jádrových zemí eurozóny během srpna rovněž poklesly (výnosy vzrostly) a ještě o něco hůře si vedly dluhopisy periferních zemí eurozóny. Navzdory vývoji v Evropě byly české dluhopisy poměrně stabilní a na konci srpna výnos desetiletého státního dluhopisu pohyboval okolo 0,9% Durace dluhopisových portfolií je nyní nastavena na podváženou úroveň. Pro měsíc září je podíl akciových investic nastaven na mírně nadváženou úroveň. K navýšení podílu akciových investic z neutrální úrovně jsme přikročili po korekci cen v závěru srpna, jež svoji hloubkou podle našeho názoru nekorespondovala s dostupnými fakty. V následujícím období bude ostře sledován vývoj v Číně a také další postup americké centrální banky v otázce zvyšování úrokových sazeb. Podíl dluhopisové složky je pro měsíc září nastaven na mírně podváženou úroveň. Z dlouhodobějšího hlediska by se měla na cenách dluhopisů negativně projevovat vliv postupně zrychlující inflace jak v eurozóně, tak i v České republice. Zvýšení oficiální úrokové sazby v eurozóně i České republice je sice ještě daleko, nicméně náš dlouhodobější výhled předpokládá postupný růst výnosů v souvislosti s hospodářským oživováním v Evropě. Stejně jako u jiných fondů platí, že hodnota investice a příjem z ní může v čase kolísat, a proto není zaručena návratnost původní investice.

5 Fond: ČSOB Konzervativní Základní informace o fondu Vývoj fondu

6 Fond: ČSOB Růstový Produktové skóre Investiční zaměření ČSOB Růstový je součástí rodiny KBC Master. Jedná se o fond fondů, který vybírá investiční příležitosti především mezi ostatními fondy (včetně fondů skupiny KBC, a to i do více podfondů stejného fondu) podle dané investiční strategie. Cizoměnová aktiva v portfoliích fondů jsou zajištěna proti měnovému riziku. Fond je denominován v CZK. ČSOB Růstový vychází z požadavku na výnos podstatně převyšující vklady u bank. Z toho vyplývá i významné riziko, protože hodnota investice může i ve střednědobém horizontu klesat pod výchozí hodnotu. Doporučované investiční období pro takto realizované investice je 5 let. Měsíční komentář správce fondu k Srpen byl pro fond silně negativním měsícem, když došlo k poklesu cen jak na akciových, tak i na dluhopisových trzích. Hodnota podílového listu tak za poslední měsíc poklesla o 3,93%. Od začátku letošního roku fond dosáhl výkonnosti 1,15%. Poté, co se v červenci zlepšila situace na akciových trzích v souvislosti s vyřešením řecké krize, se objevil nový strašák ve formě obav z vývoje čínské ekonomiky. Zejména ve druhé polovině srpna tak na akciových trzích došlo k silné korekci. Evropské akcie téměř vymazaly všechny zisky od začátku roku a americké akcie jsou od začátku toku hluboce v záporu. Růst ekonomiky USA byl ve 2. čtvrtletí revidován směrem nahoru na 3,7 %, což bylo výrazně více, než naznačoval předběžný údaj (2,3 % na roční bázi). Značně se vylepšil růst investic a k mírnému zlepšení došlo u soukromé spotřeby, která zůstala klíčovým tahounem ekonomiky. Předstihové ukazatele v Evropě stále signalizují oživení. Lehké zklamání zaznamenal růst HDP za druhý kvartál, který byl lehce pod očekáváním analytiků z důvodu řecké krize a ekonomického zpomalení v Číně. V porovnání s minulými měsíci jsme se po korekci, která nastala koncem srpna, rozhodli akciovou složku nadvážit. Z regionálního hlediska nadále preferujeme investice do evropských akcií oproti americkým a také držíme zvýšený podíl investic do japonských a středoevropských titulů. Z konkrétních sektorů a témat preferujeme investice do procyklických akcií firem produkujících zboží dlouhodobé spotřeby, do technologických firem a také do finančního sektoru. Ceny na dluhopisových trzích během srpna sice nejprve rostly (výnosy klesaly) v souvislosti s potencionálním hospodářským zpomalením v Číně, na konci měsíce však zaznamenaly prudký pokles a skončily pod úrovněmi z počátku měsíce. Výnos desetiletého německého státního dluhopisu vzrostl o 0,14 % (cena mírně poklesla) a aktuálně se nachází na úrovni kolem 0,80 %. Ceny státních dluhopisů dalších jádrových zemí eurozóny během srpna rovněž poklesly (výnosy vzrostly) a ještě o něco hůře si vedly dluhopisy periferních zemí eurozóny. Navzdory vývoji v Evropě byly české dluhopisy poměrně stabilní a na konci srpna výnos desetiletého státního dluhopisu pohyboval okolo 0,9% Durace dluhopisových portfolií je nyní nastavena na podváženou úroveň. Pro měsíc září je podíl akciových investic nastaven na mírně nadváženou úroveň. K navýšení podílu akciových investic z neutrální úrovně jsme přikročili po korekci cen v závěru srpna, jež svoji hloubkou podle našeho názoru nekorespondovala s dostupnými fakty. V následujícím období bude ostře sledován vývoj v Číně a také další postup americké centrální banky v otázce zvyšování úrokových sazeb. Podíl dluhopisové složky je pro měsíc září nastaven na mírně podváženou úroveň. Z dlouhodobějšího hlediska by se měla na cenách dluhopisů negativně projevovat vliv postupně zrychlující inflace jak v eurozóně, tak i v České republice. Zvýšení oficiální úrokové sazby v eurozóně i České republice je sice ještě daleko, nicméně náš dlouhodobější výhled předpokládá postupný růst výnosů v souvislosti s hospodářským oživováním v Evropě. V rámci alternativních investic je mírně nadvážen podíl realitních akcií. Podíl investic do komodit je v současnosti nastaven na neutrální úroveň. Stejně jako u jiných fondů platí, že hodnota investice a příjem z ní může v čase kolísat, a proto není zaručena návratnost původní investice.

7 Fond: ČSOB Růstový Základní informace o fondu Vývoj fondu

8 Fond: ČSOB Dynamický Produktové skóre Investiční zaměření ČSOB Dynamický je součástí rodiny KBC Master Fund. Jedná se o fond fondů, který vybírá investiční příležitosti především mezi ostatními fondy (včetně fondů skupiny KBC, a to i do více podfondů stejného fondu) podle dané investiční strategie. Cizoměnová aktiva v portfoliích fondů jsou zajištěna proti měnovému riziku. Fond je denominován v CZK. ČSOB Dynamický vychází z požadavku na maximální zhodnocení vložených peněžních prostředků. Hlavním cílem je co nejvyšší zhodnocení, na možné výkyvy cen v průběhu investice není v rozhodující míře brán zřetel. Doporučený investiční horizont pro takto realizované investice je 7 let. Měsíční komentář správce fondu k Srpen byl pro fond silně negativním měsícem, když došlo k poklesu cen jak na akciových, tak i na dluhopisových trzích. Hodnota podílového listu tak za poslední měsíc poklesla o 5,70%. Od začátku letošního roku fond dosáhl výkonnosti 1,77%. Poté, co se v červenci zlepšila situace na akciových trzích v souvislosti s vyřešením řecké krize, se objevil nový strašák ve formě obav z vývoje čínské ekonomiky. Zejména ve druhé polovině srpna tak na akciových trzích došlo k silné korekci. Evropské akcie téměř vymazaly všechny zisky od začátku roku a americké akcie jsou od začátku toku hluboce v záporu. Růst ekonomiky USA byl ve 2. čtvrtletí revidován směrem nahoru na 3,7 %, což bylo výrazně více, než naznačoval předběžný údaj (2,3 % na roční bázi). Značně se vylepšil růst investic a k mírnému zlepšení došlo u soukromé spotřeby, která zůstala klíčovým tahounem ekonomiky. Předstihové ukazatele v Evropě stále signalizují oživení. Lehké zklamání zaznamenal růst HDP za druhý kvartál, který byl lehce pod očekáváním analytiků z důvodu řecké krize a ekonomického zpomalení v Číně. V porovnání s minulými měsíci jsme se po korekci, která nastala koncem srpna, rozhodli akciovou složku nadvážit. Z regionálního hlediska nadále preferujeme investice do evropských akcií oproti americkým a také držíme zvýšený podíl investic do japonských a středoevropských titulů. Z konkrétních sektorů a témat preferujeme investice do procyklických akcií firem produkujících zboží dlouhodobé spotřeby, do technologických firem a také do finančního sektoru. Ceny na dluhopisových trzích během srpna sice nejprve rostly (výnosy klesaly) v souvislosti s potencionálním hospodářským zpomalením v Číně, na konci měsíce však zaznamenaly prudký pokles a skončily pod úrovněmi z počátku měsíce. Výnos desetiletého německého státního dluhopisu vzrostl o 0,14 % (cena mírně poklesla) a aktuálně se nachází na úrovni kolem 0,80 %. Ceny státních dluhopisů dalších jádrových zemí eurozóny během srpna rovněž poklesly (výnosy vzrostly) a ještě o něco hůře si vedly dluhopisy periferních zemí eurozóny. Navzdory vývoji v Evropě byly české dluhopisy poměrně stabilní a na konci srpna výnos desetiletého státního dluhopisu pohyboval okolo 0,9% Durace dluhopisových portfolií je nyní nastavena na podváženou úroveň. Pro měsíc září je podíl akciových investic nastaven na mírně nadváženou úroveň. K navýšení podílu akciových investic z neutrální úrovně jsme přikročili po korekci cen v závěru srpna, jež svoji hloubkou podle našeho názoru nekorespondovala s dostupnými fakty. V následujícím období bude ostře sledován vývoj v Číně a také další postup americké centrální banky v otázce zvyšování úrokových sazeb. Podíl dluhopisové složky je pro měsíc září nastaven na mírně podváženou úroveň. Z dlouhodobějšího hlediska by se měla na cenách dluhopisů negativně projevovat vliv postupně zrychlující inflace jak v eurozóně, tak i v České republice. Zvýšení oficiální úrokové sazby v eurozóně i České republice je sice ještě daleko, nicméně náš dlouhodobější výhled předpokládá postupný růst výnosů v souvislosti s hospodářským oživováním v Evropě. V rámci alternativních investic je mírně nadvážen podíl realitních akcií. Podíl investic do komodit je v současnosti nastaven na neutrální úroveň. Stejně jako u jiných fondů platí, že hodnota investice a příjem z ní může v čase kolísat, a proto není zaručena návratnost původní investice.

9 Fond: ČSOB Dynamický Základní informace o fondu Vývoj fondu

10 Tržní programy investování: Akciový mix Produktové skóre Datum aktualizace: Investiční zaměření Fond investuje do světových akcií bez ohledu na oborové hranice. Zaměřuje se především na akcie obsažené v indexech S&P100, STOXX Europe 50 a Nikkei 225. Je určen pro investory, kteří vyhledávají možnost vysokého zhodnocení a jsou obeznámeni s riziky akciových trhů. Fond je zajištěn proti měnovému riziku a díky tomu se v případě nepříznivého vývoje na devizovém trhu eliminuje kurzový rozdíl, který by se jinak negativně promítl do výkonnosti fondu. Investice do fondu je možné doporučit pouze s dlouhodobým investičním horizontem (7 a více let). Měsíční komentář správce fondu k Řecko sice konečně přestalo strašit akciové trhy, ovšem objevil se jiný a větší strašák, a to Čína. Horší makroekonomická data z tamní ekonomiky společně s řízenou devalvací čínského juanu ze strany čínské centrální banky vytvořily podmínky pro výraznou tržní korekci. Mnohé indexy poklesly o více než 10 % a došlo silnému nárůstu volatility. Korekce na rostoucím trhu jsou z historického pohledu docela běžným jevem, ovšem v posledních letech se díky aktivistické politice centrálních bank staly jevem vzácným. Postupné zpomalování a transformace čínské ekonomiky není novou informací, avšak jelikož se jedná o druhou největší ekonomiku světa, tak investoři jsou pochopitelně více nervózní. Hodnota podílového listu fondu se v srpnu snížila o 8,0 %. Americký index S&P 100 ztratil 6,8 %, evropský Stoxx Europe 50 dokonce 9,4 % a stranou nezůstal ani japonský Nikkei 225, který poklesl o 8,2 %. Dařilo se spíše defenzívním sektorům (telekomunikace a utility), cyklické sektory (banky, materiály) ztrácely více. Rozdíly mezi sektory přitom nebyly tak výrazné, jak by se mohlo na první pohled zdát, což svědčí o tom, že investoři moc nerozlišovali mezi konkrétními tituly a prodávali hlava nehlava. V rámci strategické alokace fondu setrvalo nadvážení akcií eurozóny a Japonska a podvážená pozice u amerických a britských akcií. Již dlouhodobě preferujeme cyklické sektory s ohledem na očekávané zrychlení globálního ekonomického růstu. V nejbližší době by na trzích mohla přetrvávat poněkud vyšší volatilita, než se situace začne postupně uklidňovat. Zajímavé bude sledovat, zda americký Fed odstartuje v září cyklus zvyšování úrokových sazeb nebo své rozhodnutí ještě odloží. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

11 Fond: ČSOB Akciový mix Základní informace o fondu Vývoj fondu Typ Vlastní kapitál (mil.) akciový 1647,58 CZK Datum vzniku Měna CZK Typ výnosu kapitalizační Cena 0, Datum aktualizace ISIN *výpočet fondu již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování) Nejvýznamnější tituly v portfoliu fond (k ) APPLE INC 3,93 % NOMURA ETF - NIKKEI 225 3,35 % NIKKO EXCHANGE TRADE 2,97 % NOVARTIS AG (NAAM) 2,22 % NESTLE AG (NOM) 2,09 % EXXON MOBIL CORP 1,95 % GOOGLE INC-CL A 1,79 % MICROSOFT CORP 1,62 % ROCHE HOLDING (GNUS) 1,55 % BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,52 % Struktura portfolia podle typu aktiv (k ) Akcie 99,67 % Hotovost 0,33 %

12 Tržní programy investování: Realitní mix Produktové skóre Datum aktualizace: Investiční zaměření Fond investuje do cenných papírů, jejichž emitent zaměřuje své aktivity na oblasti realit a developmentu (výstavba, správa, provozování nemovitostí či obchodování s nimi). Fond ukládá své prostředky do společností působících na evropském a americkém realitním trhu. Převážná část aktiv fondu je zajištěna proti měnovému riziku a díky tomu se do výkonnosti fondu plně nepromítá vliv změny měnových kurzů. Měsíční komentář správce fondu k Řecko sice konečně přestalo strašit akciové trhy, ovšem objevil se jiný a větší strašák, a to Čína. Horší makroekonomická data z tamní ekonomiky společně s řízenou devalvací čínského juanu ze strany čínské centrální banky vytvořily podmínky pro výraznou tržní korekci. Mnohé indexy poklesly o více než 10 % a došlo silnému nárůstu volatility. Korekce na rostoucím trhu jsou z historického pohledu docela běžným jevem, ovšem v posledních letech se díky aktivistické politice centrálních bank staly jevem vzácným. Postupné zpomalování a transformace čínské ekonomiky není novou informací, avšak jelikož se jedná o druhou největší ekonomiku světa, tak investoři jsou pochopitelně více nervózní. Hodnota podílového listu fondu se v srpnu snížila o 4,6 %. Podle společnosti Savills (globální poskytovatel služeb v oblasti realit) se investice do komerčních realit v Evropě zvýšily v 1. pol. r o 25 % meziročně a dosáhly nejvyšší úrovně od roku 2007 (vrchol předchozího cyklu). V podobném duchu se vyjádřila i společnost DTZ, konzultant v oblasti realitního trhu, která očekává, že globální objem investic do komerčních nemovitostí by se letos měl zvýšit o 22 % meziročně a přiblížit se předchozímu vrcholu z roku Index západoevropských realitních společností (Stoxx Europe 600 Real Estate) poklesl o 3,7 % a index amerických realitních společností (S&P 500 Real Estate) o 5,4 %. Z hlediska regionální alokace portfolia jsme ponechali nadvážení západoevropského regionu, mírně podváženou pozici u amerického regionu a opět mírně snížili podvážení střední a východní Evropy. V nejbližší době by na trzích mohla přetrvávat poněkud vyšší volatilita, než se situace začne postupně uklidňovat. Zajímavé bude sledovat, zda americký Fed odstartuje v září cyklus zvyšování úrokových sazeb nebo své rozhodnutí ještě odloží. Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Každá investice obsahuje riziko odvíjející se od jejího charakteru.

13 ČSOB Realitní mix Základní informace o fondu Vývoj fondu Typ Vlastní kapitál (mil.) akciový 524,6 CZK Datum vzniku Měna CZK Typ výnosu kapitalizační Cena 0, Datum aktualizace ISIN Nejvýznamnější tituly v portfoliu fond (k ) IMMOFINANZ AG 7,43 % UNIBAIL RODAMCO 6,27 % SIMON PROPERTY GROUP 6,02 % LAND SECURITIES GR 4,47 % CA IMMOBILIEN ANLAGE 4,27 % AMERICAN TOWER CORPORATION 4,1 % BRITISH LAND 3,74 % DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE 3,71 % PUBLIC STORAGE INC 2,98 % CROWN CASTLE INTL CORP 2,88 % Struktura portfolia podle typu aktiv (k ) Akcie 99,25 % Hotovost 0,75 %

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Allianz investiční fondy

Allianz investiční fondy Allianz investiční fondy Napětí na blízkém východě a katastrofa v Japonsku způsobily pokles na akciovém trhu. Komentář k vývoji na finančních trzích Úvod Začátek prvního kvartálu roku 2011 byl ve znamení

Více

Investiční životní pojištění pro zdraví a důchod

Investiční životní pojištění pro zdraví a důchod fondy investiční fondy životního pojištění Komentář k vývoji ekonomiky a dopady na ceny fondů investičního životního pojištění k 14. 9. 2015 komentáře k ekonomické situaci v České republice, k trhu dluhopisů

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN. Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN. Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008 Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008 V investičním životním pojištění je ideálně spojeno pojištění s výhodnou investicí volných finančních prostředků.

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz zajištěné produkty

Allianz zajištěné produkty Allianz zajištěné produkty Komentář červenec až září 2010 České dluhopisy i ve druhém kvartálu opět pokračovaly ve své spanilé jízdě. Komentář k vývoji na finančních trzích I třetí kvartál se nesl v znamení

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

Allianz zajištěné produkty

Allianz zajištěné produkty Allianz zajištěné produkty Situace v Eurozóně se ve čtvrtém kvartálu opět zhoršila. Komentář k vývoji na finančních trzích Ve čtvrtém kvartálu se opět do popředí dostaly špatné zprávy z Eurozóny. Irsko

Více

Diskontní certifikáty

Diskontní certifikáty V následujícím přehledu najdete aktuálně nakoupené produkty, kromě otevřených podílových fondů, na hlavní investiční platformě OCCAM CONSULT. Jsou seřazeny do skupin dle svých vlastností a investičních

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

aktuální složení portfolia červenec září 2014 změny ve složení portfolia oproti předcházejícímu čtvrtletí KB Privátní správa aktiv 5D

aktuální složení portfolia červenec září 2014 změny ve složení portfolia oproti předcházejícímu čtvrtletí KB Privátní správa aktiv 5D INVESTIČNÍ ASISTENT Informace o vývoji trhů a fondů IKS / Amundi. Všechny údaje týkající se výkonnosti a složení portfolia jsou uvedeny k datu 16. 6. 2014. červenec Září 2014 konzervativní portfolio fondů

Více

General market note. Vývoj HDP v USA ve 4. čtvrtletí ukazuje na stagnaci

General market note. Vývoj HDP v USA ve 4. čtvrtletí ukazuje na stagnaci General market note http://www.vorechovsky.cz General market note 31. ledna 2010 Dan Vořechovský Vývoj HDP v USA ve 4. čtvrtletí ukazuje na stagnaci V pátek 29. 1. 2010 ve 14:30 středoevropského času byla

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Vital Invest. Výkonnost Vašeho investičního pojištění v roce 2009

Vital Invest. Výkonnost Vašeho investičního pojištění v roce 2009 Vital Invest Výkonnost Vašeho investičního pojištění v roce 2009 Vážení klienti, na následujících stránkách Vám přinášíme podrobné informace o vývoji jednotlivých fondů v roce 2009, do nichž jste investovali

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Investiční espresso 1/2011

Investiční espresso 1/2011 Investiční espresso 1/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 8.2. 2011 OBSAH 1. Ohlédnutí za rokem 2010 od získání licence po nastavení služby 2. Jak dopadla naše

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Fincentrum & Forbes Investice roku 2014: Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Praha, 4. února 2015 Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Investiční výhled 2010

Investiční výhled 2010 2010 Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfoliomanažer Investiční společnosti ČS 3. února 2010 Peněžní a dluhopisové trhy Během roku 2010 se fondy peněžního

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Zde byla v poslední době zveřejněna čísla o HDP za 1. čtvrtletí. Bohužel však byla mnohem horší než předběžné

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Investiční espresso 2/2012

Investiční espresso 2/2012 Investiční espresso 2/2012 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 16.7. 2012 OBSAH Pohled na aktuální situaci na finančních trzích Vývoj našich portfolií v první polovině

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2015 OBSAH Všeobecné produktové informace 2 Vývoj fondu a ukazatele 3 Analýza fondu 4 Proces rozložení aktiv / Vývoj pravidelné investice 6 Přehled o trhu 7 Příloha 8 Marketingová

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Červenec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem srpna vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 0,5 procenta. V meziročním

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU Název fondu: ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 05/2014

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 05/2014 jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 1 05/2014 Obsah 1 Základní informace o BALANCE Index 6 2 Emitent podkladového aktiva 3 Parametry produktu 4 Popis

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015

Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015 Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015 Aleš Prandstetter, Hlavní investiční stratég, ČSOB Asset Management Trhy a investiční strategie Červen 2015 Máme se už akcií začít bát....aneb kam

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Srpen 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Hrubý domácí produkt české ekonomiky ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl o 4,5 procenta meziročně po

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu

ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu Martin Skalický, investiční ředitel REICO České spořitelny Filip Kubricht, finanční ředitel REICO České spořitelny 15. 11. 2010 Obsah Aktuální situace

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Nejčastější investiční omyly

Nejčastější investiční omyly Nejčastější investiční omyly Praha, 23. října 2013 Přednášející: Petr Žabža Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420

Více