Životní a úrazové pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Životní a úrazové pojištění"

Transkript

1 Životní a úrazové pojištění

2 Garant Plus Garant Plus je flexibilní (univerzální) životní pojištění s garantovanou úrokovou mírou ve výši 2,4 %. Toto pojištění je jedinečným spojením pojistné ochrany a zhodnocování finančních prostředků jste pojištěni proti rizikům, která mohou v životě nastat, a zároveň jsou vaše finanční prostředky chráněny před případným negativním vývojem na finančních trzích. min. 15 let max. 75 let běžně placené pojistné: let, nebo do 55, 60, 62, 65, 70, 75, 80, 85 let věku jednorázově placené pojistné: 5 30 let, nebo do 55, 60, 62, 65, 70, 75, 80, 85 let věku Výplata z pojištění pro případ smrti lze volit ze dvou variant pojistné ochrany: 1. bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti, nebo aktuální hodnota účtu pojištění (podle toho, která hodnota bude vyšší) 2. bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti a aktuální hodnota účtu pojištění pro případ dožití bude vyplacena aktuální hodnota účtu pojištění Mimořádné vklady a výběry v případě volných peněžních prostředků je možné vložit prostředky do pojistné smlouvy Garant Plus formou mimořádného pojistného (nejméně Kč pro jednotlivou platbu) a zvolit některý z programů nabízených pro účet mimořádného pojistného vybrat si můžete z následujících programů pro účet mimořádného pojistného konzervativní strategie vyvážená strategie dynamická strategie (svět, Evropa, Amerika, Asie) strategie s vyhlašovanou úrokovou mírou v této strategii jsou prostředky chráněny před negativním vývojem na finančních trzích až do výše vyhlašované úrokové míry v případě potřeby je možné prostředky z účtu mimořádného pojistného vybrat (min. výše výběru je Kč) možnost vysokého pojistného krytí garantovaná úroková míra 2,4 % pro garantovanou strategii daňové výhody bonusy za výši pravidelně hrazeného pojistného výplata pojistného plnění formou renty možnost připojistit v rámci pojistné smlouvy až 3 děti pojištěného možnost příspěvku zaměstnavatele zamykání výnosu jednorázově

3 Invest Čekáte od pojištění více než jen pojistnou ochranu? Chcete aktivně ovlivňovat svůj výnos z pojištění a zároveň být chráněni před rizikem? Preferujete flexibilitu produktu v pojistné i investiční části? Toto investiční pojištění je výborným spojením pojistné ochrany pro případ smrti, úrazu nebo nemoci a investice. min. 15 let max. 75 let běžně placené pojistné: let, nebo do 55, 60, 62, 65, 70, 75, 80, 85 let věku jednorázově placené pojistné: 5 30 let, nebo do 55, 60, 62, 65, 70, 75, 80, 85 let věku Výplata z pojištění pro případ smrti lze volit ze dvou variant pojistné ochrany: 1. bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti, nebo aktuální hodnota účtu pojištění (podle toho, která hodnota bude vyšší) 2. bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti a aktuální hodnota účtu pojištění pro případ dožití bude vyplacena aktuální hodnota účtu pojištění Úrazové pojištění Díky daňové úlevě od státu můžete mít navíc pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním. Pojistné krytí je v tomto případě až 4 mil. Kč.* * Klient v 1. rizikové skupině, progresivní plnění do 500 % pojistné částky, pojistné činí Kč ročně. aktivní ovlivnění výnosu z pojištění volba varianty a rozsahu pojistné ochrany pro případ smrti možnost vkládání mimořádného pojistného možnost mimořádných výběrů z pojištění daňové výhody výplata pojistné částky formou renty bonusy pro klienta až 5 % ze zaplaceného pojistného možnost příspěvků zaměstnavatele na pravidelně placenou pojistnou smlouvu možnost jednorázového mimořádného pojistného od zaměstnavatele na již existující pojistnou smlouvu Investiční strategie konzervativní (hotovost, dluhopisy) vyvážená (hotovost, dluhopisy, regionální akcie, globální akcie) dynamická svět, Evropa, Amerika, Asie (hotovost, dluhopisy, regionální akcie, globální akcie) jednorázově

4 Renta Renta je kapitálové životní pojištění, které vám umožní zachovat si životní standard i v době po ukončení pojištění a zároveň v případě smrti úrazem poskytne ochranu vašim blízkým ve výši trojnásobku základní pojistné částky. min. 15 let max. 65 let 10, 15, 20, 25, 35 let, nebo do 60, 65 let věku stavebnicová struktura produktu umožňuje kombinaci pro každou životní situaci daňové výhody garantovaná pojistná částka pro případ smrti úrazem a dožití není vyžadován zdravotní dotazník možnost příspěvku zaměstnavatele Maximální věk při dožití 75 let Výplata z pojištění pro případ smrti úrazem bude vyplacen trojnásobek základní pojistné částky, pokud je prokázána smrt úrazem pro případ smrti v případě smrti, která nebyla způsobena úrazem, bude vyplaceno zaplacené pojistné a podíl na zisku pro případ dožití bude vyplacena pojistná částka a podíl na zisku, výplatu lze provést jednorázově, nebo formou renty

5 Život Plus Jedná se o kapitálové životní pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti. Většinou se doporučuje, aby jste si ho sjednali tak, že se výplata pojistného plnění uskuteční v době ukončení vaší aktivní pracovní činnosti. Vytvoříte si tak dostatečnou rezervu pro to, abyste si i v důchodovém věku mohli plnit svá přání. min. 15 let max. 65 let 10, 15 20, 25, 30 let, nebo do 60, 65 let věku Maximální věk při dožití stavebnicová struktura produktu umožňuje kombinaci pro každou životní situaci uspokojuje potřeby živitele/ky rodiny a kryje riziko smrti stavebnicová struktura produktu umožňuje zvolit kombinaci pro každou životní situaci daňové výhody garantovaná pojistná částka pro případ smrti a dožití výplata pojistného plnění může probíhat i formou renty možnost příspěvku zaměstnavatele jednorázově 75 let Výplata z pojištění pro případ smrti (pokud pojištěný zemře před datem konce pojištění) bude vyplacena sjednaná pojistná částka a podíl na zisku pro případ dožití (pokud se pojištěný dožije konce sjednané doby) bude vyplacena sjednaná pojistná částka a podíl na zisku

6 Spektrum Term Spektrum je kapitálové životní pojištění pro případ dožití nebo předčasné smrti s možností výběru částek z kapitálové hodnoty v průběhu trvání pojistné smlouvy. Pojištění poskytuje ochranu jednak vašim blízkým pro případ, že se ocitnou bez živitele/ky, a jednak přímo vám, protože umožní zachovat si životní standard i po ukončení pojištění. pojistná doba na 20 let vstupní věk min. 15 let, max. 55 let pojistná doba na 25 let vstupní věk min. 15 let, max. 50 let pojistná doba do 60 let věku vstupní věk min. 15 let, max. 35 let pojistná doba do 65 let věku vstupní věk min. 15 let, max. 40 let 20, 25 let, nebo do 60, 65 let věku Výplata z pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin bude vyplacena pojistná částka a podíl na zisku pro případ dožití bude vyplacena pojistná částka včetně podílu na zisku snížená o výběry z kapitálové hodnoty Term je rizikové životní pojištění, které nabízí krytí rizika smrti. Pojištění tohoto typu ocení zejména ti z vás, kteří jsou živitelé rodin. V kombinaci s dalšími připojištěními zabezpečuje komplexní rizikový program, takže si vaše rodina může udržet životní úroveň i v případě nečekané události. min. 15 let max. 65 let 5, 10, 15 20, 25, 30 let, nebo do 60, 65 let věku Maximální věk při dožití 75 let Výplata z pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin určené osobě bude vyplacena pojistná částka jednorázově

7 Premium Někdy stačí opravdu málo a život se vám obrátí úplně naruby. Může se stát, že vážně onemocníte, nebo vás postihne nepříjemný úraz a nebudete moci vykonávat svoji práci. Co bude dál? Buďte připraveni na každou situaci a nedovolte, aby si s vámi život zahrával. Zajistěte sebe a ochraňte své nejbližší! min. 18 let max. 55 let není vyžadováno lékařské vyšetření vysoká pojistná ochrana za nízké pojistné kombinace krytí rizika smrti, smrti následkem úrazu, rizika vzniku závažných onemocnění a úplné trvalé invalidity čtvrtletně, pololetně, ročně 15 let Výplata z pojištění pro případ diagnózy závažného onemocnění bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti úrazem bude vyplacen dvojnásobek pojistné částky pro případ úplné a trvalé invalidity zproštění od placení pojistného až do konce pojistné doby pro případ dožití se konce pojistné doby bude vráceno 25 % zaplaceného pojistného včetně administrativního poplatku* * Za předpokladu, že nebyl uplatněn žádný pojistný nárok pro případ smrti nebo závažného onemocnění.

8 Relax Volitelná připojištění* Relax je životní pojištění, které vám řeší zabezpečení životního standardu v postproduktivním věku. Pokud uplyne doba sjednaná v pojištění, je vyplacena pojistná částka a podíl na zisku. Relax je pojištění vhodné pro zabezpečení vaší životní úrovně a finančních prostředků při ukončení aktivní pracovní činnosti. Pojistné plnění je možné vyplácet i formou renty. Produkt je vhodný pro ty z vás, kteří máte volné finanční prostředky - platí se formou jednorázového pojistného. min. 15 let max. 65 let 10, 15, 20 let, nebo do 60, 65 let věku Výplata z pojištění smrt z jakýchkoliv příčin bude vyplaceno uhrazené pojistné a podíl na zisku dožití bude vyplacena pojistná částka a podíl na zisku zproštění od placení pojistného připojištění pro případ závažného onemocnění připojištění pro případ smrti následkem úrazu připojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu připojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním připojištění pro případ chirurgického zákroku připojištění denního odškodného pro případ hospitalizace (úraz a/nebo nemoc) připojištění pro případ rekonvalescence následující po hospitalizaci (úraz a/nebo nemoc) připojištění pro případ zlomenin a popálenin připojištění pro případ lékařské konzultace a speciální hospitalizace USA Klinika Plus připojištění pro případ onemocnění rakovinou nebo jinými 32 závažnými onemocněními a úrazy VitaLife připojištění zdraví ExtraMed připojištění sirotčího plnění možnost úrazového připojištění až 3 dětí * Volitelná připojištění nelze sjednat k životnímu pojištění Premium a Relax. jednorázově

9 Pojištění pro případ smrti následkem úrazu Pojištění pro případ smrti následkem úrazu chrání především ty z vás, kteří jste finančně závislí na pojištěném, právě vám je totiž určena výplata pojistného plnění. Vzhledem k vysokému počtu osob, které každoročně přicházejí v České republice o život právě následkem úrazu (například při dopravních nehodách), je pojištění smrtelného úrazu velmi důležitou součástí každého úrazového pojistného programu. základní pilíř úrazové pojistné ochrany poskytnutí pomoci v případě fatálních následků úrazu možnost sjednání vysoké pojistné částky pojistná ochrana finanční stability rodin i jednotlivců min. 15 let max. 74 let 1 rok Pojistné částky maximální pojistné částky lze sjednat podle individuálních potřeb pojištěného Konec pojištění max. 75 let věku (80 let věku, pokud je uzavřeno jako připojištění k životnímu pojištění Invest nebo Garant Plus)

10 Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu Kvalitní úrazové pojištění, které je speciálně zaměřené na krytí trvalé invalidity následkem úrazu a pomůže vám i vaší rodině překonat nejobtížnější období, kdy se můžete ocitnout bez finančních prostředků. dospělý: min. 15 let, max. 74 let dítě: min. 0 roků, max. 14 let 1 rok nezbytná pojistná ochrana pro případ úrazu možnost sjednání vysoké pojistné částky flexibilní nastavení pojištění trvalé invalidity možnost progresivního pojistného plnění (až 5násobek sjednané pojistné částky) efekt progresivního plnění již od 21 % tělesného poškození Pojistná ochrana neprogresivní pojistné plnění progresivní pojistné plnění (čím vyšší ocenění tělesného poškození, tím vyšší pojistné plnění) až 2,5násobek sjednané pojistné částky (250 %) až 5násobek sjednané pojistné částky (500 %) Pojistné částky pojistné částky lze sjednat podle individuálních potřeb pojištěného Konec pojištění dospělý: 75 let věku (80 let věku, pokud je sjednáno jako připojištění k životnímu pojištění Invest nebo Garant Plus) dítě: 18 let věku, pokud sjednáno v rámci samostatného úrazového pojištění (24 let věku, pokud je sjednáno jako připojištění k životnímu pojištění Invest a Invest junior nebo Garant Plus a Garant junior)

11 Pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace V dnešní uspěchané době je jedním z největších nebezpečí úraz, který přichází naprosto nečekaně, bez varovných příznaků. Může náhle a velmi výrazně snížit vaše příjmy a zároveň prudce zvýšit osobní výdaje. Nejen úrazy, ale i onemocnění vyžadující hospitalizaci nebo operaci mohou přinést nečekané vydání, proto nabízíme i možnost pojištění chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace. dospělý: min. 15 let, max. 54 let dítě: min. 3 měsíce, max. 14 let 1 rok Pojistná ochrana pro případ hospitalizace ji lze sjednat na: úraz a/nebo nemoc, nebo jen úraz Pojistnou ochranu lze rozšířit o pojištění rekonvalescence následující po hospitalizaci. pro případ chirurgického zákroku ji lze sjednat na: úraz a/nebo nemoc, nebo jen úraz Pojistné částky hospitalizace: 100 Kč Kč denního odškodného chirurgický zákrok: Kč Kč Konec pojištění dospělý: 75 let věku (pro případ úrazu), 60 let věku (pro případ úrazu a/nebo nemoci) dítě: 18 let věku, pokud je sjednáno v rámci samostatného úrazového pojištění (24 let věku, pokud je uzavřeno jako připojištění k životnímu pojištění Invest a Invest junior nebo Garant Plus a Garant junior) žádané pojištění, které spolu se základními produkty úrazového pojištění tvoří komplexní pojistnou ochranu možnost flexibilního nastavení pojistné ochrany pro případ úrazu a/nebo nemoci atraktivní pojistné částky dvojnásobné pojistné plnění v případě hospitalizace v zemích EU pojistnou událostí je rozuměna nejen klasická operace nutná z důvodu závažných zdravotních komplikací při úrazu a/nebo nemoci, ale také menší zákroky, dále pak lékařské ošetření při vykloubení, zlomenině, popálenině a dalších drobnějších úrazech dvojnásobné pojistné plnění v případě operace zlomeniny

12 Pojištění pro případ zlomenin a popálenin Popálenina či zlomená kost může, ale nemusí, zanechat trvalé následky či vyžadovat hospitalizaci, avšak vždy představuje velmi nepříjemný zásah do života. Pojištění pro případ zlomenin a popálenin vám zaručí finanční pomoc určenou na zvýšené výdaje vyvolané úrazem, při kterém došlo právě ke zlomenině nebo popálení. dospělý: min. 15 let, max. 74 let dítě: min. 3 měsíce, max. 14 let pojistné plnění je poskytováno i bez trvalých následků úrazu vysoké pojistné částky efektivní doplněk pojistné ochrany k základním produktům úrazového pojištění pojistné plnění poskytuje prostředky na nadstandardní péči či zvýšení komfortu pacienta 1 rok Pojistná ochrana pojistné plnění z tohoto pojištění je vypláceno na základě diagnózy zlomeniny či popáleniny způsobené úrazem, a to bez ohledu na existenci trvalých následků těchto událostí Pojistné částky pojištění pro případ zlomenin a popálenin nabízí možnost sjednat si atraktivní pojistnou ochranu, pojistné částky lze sjednat až do Kč Konec pojištění 75 let věku

13 Pojištění úrazů a závažných onemocnění VitaLife Závažná onemocnění jsou u žen i mužů v České republice diagnostikována stále častěji a jejich léčba je obvykle velmi nákladná. MetLife Amcico má pro vás nabídku pojištění VitaLife, které se vztahuje na 32 nejčastějších závažných onemocnění a úrazů včetně rakoviny. min. 18 let max. 64 let 1 rok Varianty pojistné ochrany rakovina 32 závažných onemocnění a úrazů: rakovina, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, by-pass chirurgie koronárních cév, selhání ledvin, aplastická anemie, slepota, terminální/konečné stadium selhání plic, terminální/konečné stadium selhání jater, kóma, hluchota (ztráta sluchu), operace srdeční chlopně, ztráta řeči, závažné popáleniny, transplantace životně důležitých orgánů a transplantace kostní dřeně, roztroušená skleróza, ochrnutí končetin (ztráta schopnosti používat končetiny), Parkinsonova nemoc, operace aorty, Alzheimerova nemoc/těžká demence (před věkem 60 let), fulminantní hepatitida, primární plicní hypertenze, terminální onemocnění, nezhoubný nádor na mozku, encefalitida, poliomyelitida, bakteriální meningitida, závažné poranění hlavy, apalický syndrom, další závažné choroby věnčitých (koronárních) tepen, progresivní sklerodermie, systémový Lupus Erytematodes s postižením ledvin Pojistné částky Pojistné částky: Kč Kč Konec pojištění 65 let věku řešení rizik, která představují jedny z největších hrozeb dnešní doby pojistná ochrana pro případ rakoviny nebo 32 závažných nemocí a úrazů odpovídající pojistné částky až do Kč kompenzace ztráty příjmů během doby léčení a pokrytí nákladů spojených s léčbou (léky, vyšetření, hospitalizace, doprava apod.)

14 Pojištění zdraví ExtraMed Díky unikátnímu programu ExtraMed vám pomůžeme snáze překonat často velice nepříjemné období nemoci či úrazu. ExtraMed vám poskytne rychlou finanční hotovost v situacích, kdy ji budete skutečně potřebovat. min. 6 měsíců max. 64 let 1 rok Pojistná ochrana ExtraMed je kompaktní balíček skládající se z 10 pojistných ochran obsažených v těchto programech: Konec pojištění 65 let věku krytí poplatků ve zdravotnictví široká pojistná ochrana pro případ úrazů a/nebo nemocí atraktivní nastavení tří pojistných programů unikátní složení programů (balíček deseti jedinečných výhod) výplata pojistného plnění přímo pojištěnému sami rozhodnete, jakým způsobem použijete finanční plnění Pojistná ochrana / Program SILVER GOLD PLATINUM Převoz pacienta lékařskou službou 600 Kč Kč Kč Přijetí do nemocnice 600 Kč Kč Kč Hospitalizace 300 Kč 500 Kč 800 Kč Chirurgický zákrok Anestézie do Kč 25 % z operačního zákroku do Kč 25 % z operačního zákroku do Kč 25 % z operačního zákroku Hospitalizace na JIP 300 Kč 500 Kč 800 Kč Rekonvalescence 150 Kč 250 Kč 400 Kč Návštěva u lékaře 600 Kč Kč Kč Diagnostické vyšetření 300 Kč 500 Kč 800 Kč Lékařská konzultace ano ano ano

15 Úrazové pojištění Řidič Úrazové pojištění Řidič je jedinečný pojistný produkt, který se zaměřuje na krytí rizik spojených se silničním provozem. Je určeno pro všechny účastníky silničního provozu, a to jak aktivní, tak pasivní, např. řidiče motorových vozidel, spolujezdce, cyklisty, chodce a další. min. 18 let max. 74 let 1 rok Pojistná ochrana Všechny programy nabízejí velmi vysokou pojistnou ochranu v případě nejzávažnějších následků dopravních nehod. Konec pojištění 75 let věku pojištění speciálně určené účastníkům silničního provozu, ale nejen jim zvýšené pojistné plnění pro úrazy při dopravních nehodách pojištění zaměřené na největší rizika silničního provozu vysoké pojistné částky až Kč pestrá nabídka šesti možných programů pojištění pro aktivní (řidič) i pasivní (chodec) účastníky silničního provozu Pojistný program STANDARD I STANDARD II SILVER I SILVER II GOLD I GOLD II JEDNONÁSOBEK DVOJNÁSOBEK (úrazy následkem dopravní nehody) TROJNÁSOBEK (smrt úrazem obou rodičů následkem stejné dopravní nehody) Smrt úrazem Trvalá ivalidita Smrt úrazem Trvalá invalidita Smrt úrazem (v Kč) úrazem (v Kč) (v Kč) úrazem (v Kč) (v Kč)

16 USA Klinika Plus V případě nemoci nebo zhoršení zdravotního stavu vám MetLife Amcico nabízí přístup k lékařským konzultacím s významnými medicínskými centry v USA. Ve spolupráci s mezinárodním partnerem, který se specializuje na zprostředkování lékařských konzultací, vám produkt USA Klinika Plus zajistí nárok na dvě konzultace za rok (a celkově až 6 konzultací po dobu trvání pojistné smlouvy). min. 6 měsíců, max. 64 let přístup k lékařským konzultacím v USA bez cestování využití lékařských doporučení založených na nejmodernějších poznatcích spolupráce s renomovanými klinikami v USA Tato brožura slouží jen pro ilustraci, podrobné informace o životním a úrazovém pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách. 1 rok Pojistná ochrana lékařská konzultace v případě následné hospitalizace 500 Kč denního odškodného Prostřednictvím pojištění USA Klinika Plus vám budou specialisté k dispozici v případě tak závažných onemocnění, jako jsou: rakovina, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, ochrnutí, selhání ledvin, zánětlivé onemocnění střev, kóma, roztroušená skleróza, těžké popáleniny, chronický zánět jater, cukrovka, transplantace životně důležitých orgánů Konec pojištění 65 let věku

17 Váš pojišťovací zprostředkovatel: Amcico pojišťovna a.s. V Celnici 1028/ Praha 1 infolinka: Amcico pojišťovna a.s. is a MetLife, Inc. Company 2010 METLIFE, INC. PEANUTS 2010 Peanuts Worldwide M221/0111

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

rizikové životní pojištění

rizikové životní pojištění BEZ OBAV rizikové životní pojištění Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice 1 Koncept produktu Bez Obav Vysoce flexibilní produkt s těmito vlastnostmi: Možnost pojistit na širokou škálu pojistných rizik

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Frekvence placení Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně

Frekvence placení Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI KOMBI POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK KOMBI 2.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník pojištění úrazu a nemoci KOMBI obsahuje

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ. Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014.

NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ. Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014. NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014. Pojištění pro každého jehož práce je tvořena převážně na kolech. Riziko výpadku příjmů

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

FLEXI životní pojištění sazby rizik

FLEXI životní pojištění sazby rizik Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin Pojištění kapitálové hodnoty Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin s lineárně

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK BL 1.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění. Stručná charakteristika pojistných

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. září Tento Sazebník investičního životního pojištění FAIRLIFE

Více

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Život & Þ nanční nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Pan Pohoda živitel rodiny Pracuje jako účetní v jednom menším městě a jeho čistý měsíční příjem činí 22 000 Kč. Manželka je na mateřské.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ KAMARÁD POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK KAM 1.2 účinnost od 1. září 2016 Tento Sazebník pojištění KAMARÁD obsahuje aktuální výši poplatků, alokačních

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové a úrazové složky pojištění a investic do fondů, které pojišťovna nabízí.

Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové a úrazové složky pojištění a investic do fondů, které pojišťovna nabízí. PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI životní pojištění Co pojištění nabízí Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Za podpory NOS PČR policisté získali nadstandardní podmínky Co je Vám nabízeno Exkluzivně

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění Zpracovala: Michaela Janstová

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry.

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Minimální pojistné 100 Kč měsíčně / 200 Kč při platbě složenkou 150 Kč čtvrtletně Počátek pojištění od 1. dne měsíce. Minimální

Více

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7.

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7. Generali Pojišťovna a.s. Na Pankráci 121 140 21 Praha 4 Sazebník rizikového ho produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro smlouvy sjednané po 1. 7. 2015 včetně) Vážený kliente, dovolujeme si

Více

MODELOVÁNÍ PRŮBĚHU POJIŠTĚNÍ Životní pojištění - DIAMANT Zdravý život

MODELOVÁNÍ PRŮBĚHU POJIŠTĚNÍ Životní pojištění - DIAMANT Zdravý život Základní údaje 1. Pojištěný: Příjmení a jméno: Model Rodné číslo: 8301 Vstupní věk: 30 let MODELOVÁNÍ PRŮBĚHU POJIŠTĚNÍ Životní pojištění - DIAMANT Zdravý život Pojistná doba: 30 let, počátek: 12. 3. 2013,

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 4.1 účinnost od 1. prosince 2016 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více

DOSIA Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

DOSIA Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. DOSIA Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Za podpory DOSIA členové získali nadstandardní podmínky Co je Vám nabízeno Exkluzivně vyjednáno pro členy DOSIA,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Podmínky pro placení mimořádného pojistného u investičního životního pojištění při jednorázovém mimořádném pojistném při pravidelně

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové a úrazové složky pojištění a investic do fondů, které pojišťovna nabízí.

Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové a úrazové složky pojištění a investic do fondů, které pojišťovna nabízí. PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z4020 PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 12. 2016 FLEXI životní pojištění Co pojištění nabízí Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové

Více

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 INFORMACE 10/2015/z PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 Od 1.4.2015 zavádíme novinky v produktu PERSPEKTIVA 7 BN. Změny, které jsme pro Vás připravili: 1. Připojištění invalidity 2. Připojištění smrti 3. Připojištění

Více

Rizikové životní pojištění NN Život

Rizikové životní pojištění NN Život Rizikové životní pojištění NN Život Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 Sazebník 06 36 Produktové limity 04 Sazebník hlavního pojištění 1. i 2. pojištěný (RZ4C,

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z3020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 7. 2016 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Zdraví. vaše ochrana na cestách

Zdraví. vaše ochrana na cestách Zdraví vaše ochrana na cestách EXKLUZIVNĚ PRO KLIENTY Telefónica Czech Republic, a.s. Vážený kliente, gratulujeme Vám k rozhodnutí zakoupit si program Zdraví. Tento výjimečný program je určen výhradně

Více

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ PARTNEŘI A PODPORA Od září 2009 jsme partnerem Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni Od listopadu 2010 jsme partnerem Odborového svazu

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. prosince 2016 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z4020 PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 12. 2016 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

Smluvní ujednání KOMBInovaného vkladového pojištění pro dospělé

Smluvní ujednání KOMBInovaného vkladového pojištění pro dospělé Smluvní ujednání KOMBInovaného vkladového pojištění pro dospělé verze ŽP-SU-KOM-0001 ČÁST A Společná ustanovení Úvodní ustanovení 1.1. Pokud touto smlouvou není dohodnuto jinak, platí pro toto pojištění

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Změna daňového zvýhodnění

Změna daňového zvýhodnění Změna daňového zvýhodnění 1 Příspěvek zaměstnavatele podmínky daňového zvýhodnění Stávající: 2 x 60 zaměstnanec pojistník = pojištěný právo na plnění má pojištěný zaměstnanec, při smrti obmyšlený, kromě

Více

1 Pojistná smlouva EasyLife

1 Pojistná smlouva EasyLife SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ EASYLIFE 6 METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. SAZEBNÍK EL 6.0 účinnost od 1. ledna 2014 Tento Sazebník investičního životního pojištění EasyLife obsahuje vždy ke dni uzavření

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

Komplexní životní program ZFP Život+

Komplexní životní program ZFP Život+ Komplexní životní program ZFP Život+ ÚČASTNÍCI POJIŠTĚNÍ Pojistitel: Českápojišťovnaa.s.,Spálená75/16,11304Praha1,Českárepublika,IČ:45272956,zapsanávObchodnímrejstříkuuMěstskéhosouduvPrazeoddílB,vložka1464(dále

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

PŘEHLED POPLATKŮ ZA SPRÁVU AKTIV V INVESTIČNÍCH STRATEGIÍCH POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

PŘEHLED POPLATKŮ ZA SPRÁVU AKTIV V INVESTIČNÍCH STRATEGIÍCH POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 PŘEHLED POPLATKŮ ZA SPRÁVU AKTIV V INVESTIČNÍCH STRATEGIÍCH POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU PŘEHLED 1.3 od 1. dubna 2015 Maximální výše poplatků aktiv v investičních strategiích

Více

AKČNÍ bonusové krytí ZDARMA za narození dvojčat, trojčat a vícerčat

AKČNÍ bonusové krytí ZDARMA za narození dvojčat, trojčat a vícerčat Evidenční číslo 012/_FM/2_2015 Obchodní sdělení Věc: Marketingová kampaň jaro 2015 Určeno pro: Finanční instituce, makléři OS vydává: Odbor podpory prodeje Datum účinnosti: 15.2.2015 Platnost do: 15.4.2015

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny snížením hodnoty účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek D., který

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 500 Kč

Více