Životní a úrazové pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Životní a úrazové pojištění"

Transkript

1 Životní a úrazové pojištění

2 Garant Plus Garant Plus je flexibilní (univerzální) životní pojištění s garantovanou úrokovou mírou ve výši 2,4 %. Toto pojištění je jedinečným spojením pojistné ochrany a zhodnocování finančních prostředků jste pojištěni proti rizikům, která mohou v životě nastat, a zároveň jsou vaše finanční prostředky chráněny před případným negativním vývojem na finančních trzích. min. 15 let max. 75 let běžně placené pojistné: let, nebo do 55, 60, 62, 65, 70, 75, 80, 85 let věku jednorázově placené pojistné: 5 30 let, nebo do 55, 60, 62, 65, 70, 75, 80, 85 let věku Výplata z pojištění pro případ smrti lze volit ze dvou variant pojistné ochrany: 1. bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti, nebo aktuální hodnota účtu pojištění (podle toho, která hodnota bude vyšší) 2. bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti a aktuální hodnota účtu pojištění pro případ dožití bude vyplacena aktuální hodnota účtu pojištění Mimořádné vklady a výběry v případě volných peněžních prostředků je možné vložit prostředky do pojistné smlouvy Garant Plus formou mimořádného pojistného (nejméně Kč pro jednotlivou platbu) a zvolit některý z programů nabízených pro účet mimořádného pojistného vybrat si můžete z následujících programů pro účet mimořádného pojistného konzervativní strategie vyvážená strategie dynamická strategie (svět, Evropa, Amerika, Asie) strategie s vyhlašovanou úrokovou mírou v této strategii jsou prostředky chráněny před negativním vývojem na finančních trzích až do výše vyhlašované úrokové míry v případě potřeby je možné prostředky z účtu mimořádného pojistného vybrat (min. výše výběru je Kč) možnost vysokého pojistného krytí garantovaná úroková míra 2,4 % pro garantovanou strategii daňové výhody bonusy za výši pravidelně hrazeného pojistného výplata pojistného plnění formou renty možnost připojistit v rámci pojistné smlouvy až 3 děti pojištěného možnost příspěvku zaměstnavatele zamykání výnosu jednorázově

3 Invest Čekáte od pojištění více než jen pojistnou ochranu? Chcete aktivně ovlivňovat svůj výnos z pojištění a zároveň být chráněni před rizikem? Preferujete flexibilitu produktu v pojistné i investiční části? Toto investiční pojištění je výborným spojením pojistné ochrany pro případ smrti, úrazu nebo nemoci a investice. min. 15 let max. 75 let běžně placené pojistné: let, nebo do 55, 60, 62, 65, 70, 75, 80, 85 let věku jednorázově placené pojistné: 5 30 let, nebo do 55, 60, 62, 65, 70, 75, 80, 85 let věku Výplata z pojištění pro případ smrti lze volit ze dvou variant pojistné ochrany: 1. bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti, nebo aktuální hodnota účtu pojištění (podle toho, která hodnota bude vyšší) 2. bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti a aktuální hodnota účtu pojištění pro případ dožití bude vyplacena aktuální hodnota účtu pojištění Úrazové pojištění Díky daňové úlevě od státu můžete mít navíc pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním. Pojistné krytí je v tomto případě až 4 mil. Kč.* * Klient v 1. rizikové skupině, progresivní plnění do 500 % pojistné částky, pojistné činí Kč ročně. aktivní ovlivnění výnosu z pojištění volba varianty a rozsahu pojistné ochrany pro případ smrti možnost vkládání mimořádného pojistného možnost mimořádných výběrů z pojištění daňové výhody výplata pojistné částky formou renty bonusy pro klienta až 5 % ze zaplaceného pojistného možnost příspěvků zaměstnavatele na pravidelně placenou pojistnou smlouvu možnost jednorázového mimořádného pojistného od zaměstnavatele na již existující pojistnou smlouvu Investiční strategie konzervativní (hotovost, dluhopisy) vyvážená (hotovost, dluhopisy, regionální akcie, globální akcie) dynamická svět, Evropa, Amerika, Asie (hotovost, dluhopisy, regionální akcie, globální akcie) jednorázově

4 Renta Renta je kapitálové životní pojištění, které vám umožní zachovat si životní standard i v době po ukončení pojištění a zároveň v případě smrti úrazem poskytne ochranu vašim blízkým ve výši trojnásobku základní pojistné částky. min. 15 let max. 65 let 10, 15, 20, 25, 35 let, nebo do 60, 65 let věku stavebnicová struktura produktu umožňuje kombinaci pro každou životní situaci daňové výhody garantovaná pojistná částka pro případ smrti úrazem a dožití není vyžadován zdravotní dotazník možnost příspěvku zaměstnavatele Maximální věk při dožití 75 let Výplata z pojištění pro případ smrti úrazem bude vyplacen trojnásobek základní pojistné částky, pokud je prokázána smrt úrazem pro případ smrti v případě smrti, která nebyla způsobena úrazem, bude vyplaceno zaplacené pojistné a podíl na zisku pro případ dožití bude vyplacena pojistná částka a podíl na zisku, výplatu lze provést jednorázově, nebo formou renty

5 Život Plus Jedná se o kapitálové životní pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti. Většinou se doporučuje, aby jste si ho sjednali tak, že se výplata pojistného plnění uskuteční v době ukončení vaší aktivní pracovní činnosti. Vytvoříte si tak dostatečnou rezervu pro to, abyste si i v důchodovém věku mohli plnit svá přání. min. 15 let max. 65 let 10, 15 20, 25, 30 let, nebo do 60, 65 let věku Maximální věk při dožití stavebnicová struktura produktu umožňuje kombinaci pro každou životní situaci uspokojuje potřeby živitele/ky rodiny a kryje riziko smrti stavebnicová struktura produktu umožňuje zvolit kombinaci pro každou životní situaci daňové výhody garantovaná pojistná částka pro případ smrti a dožití výplata pojistného plnění může probíhat i formou renty možnost příspěvku zaměstnavatele jednorázově 75 let Výplata z pojištění pro případ smrti (pokud pojištěný zemře před datem konce pojištění) bude vyplacena sjednaná pojistná částka a podíl na zisku pro případ dožití (pokud se pojištěný dožije konce sjednané doby) bude vyplacena sjednaná pojistná částka a podíl na zisku

6 Spektrum Term Spektrum je kapitálové životní pojištění pro případ dožití nebo předčasné smrti s možností výběru částek z kapitálové hodnoty v průběhu trvání pojistné smlouvy. Pojištění poskytuje ochranu jednak vašim blízkým pro případ, že se ocitnou bez živitele/ky, a jednak přímo vám, protože umožní zachovat si životní standard i po ukončení pojištění. pojistná doba na 20 let vstupní věk min. 15 let, max. 55 let pojistná doba na 25 let vstupní věk min. 15 let, max. 50 let pojistná doba do 60 let věku vstupní věk min. 15 let, max. 35 let pojistná doba do 65 let věku vstupní věk min. 15 let, max. 40 let 20, 25 let, nebo do 60, 65 let věku Výplata z pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin bude vyplacena pojistná částka a podíl na zisku pro případ dožití bude vyplacena pojistná částka včetně podílu na zisku snížená o výběry z kapitálové hodnoty Term je rizikové životní pojištění, které nabízí krytí rizika smrti. Pojištění tohoto typu ocení zejména ti z vás, kteří jsou živitelé rodin. V kombinaci s dalšími připojištěními zabezpečuje komplexní rizikový program, takže si vaše rodina může udržet životní úroveň i v případě nečekané události. min. 15 let max. 65 let 5, 10, 15 20, 25, 30 let, nebo do 60, 65 let věku Maximální věk při dožití 75 let Výplata z pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin určené osobě bude vyplacena pojistná částka jednorázově

7 Premium Někdy stačí opravdu málo a život se vám obrátí úplně naruby. Může se stát, že vážně onemocníte, nebo vás postihne nepříjemný úraz a nebudete moci vykonávat svoji práci. Co bude dál? Buďte připraveni na každou situaci a nedovolte, aby si s vámi život zahrával. Zajistěte sebe a ochraňte své nejbližší! min. 18 let max. 55 let není vyžadováno lékařské vyšetření vysoká pojistná ochrana za nízké pojistné kombinace krytí rizika smrti, smrti následkem úrazu, rizika vzniku závažných onemocnění a úplné trvalé invalidity čtvrtletně, pololetně, ročně 15 let Výplata z pojištění pro případ diagnózy závažného onemocnění bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti úrazem bude vyplacen dvojnásobek pojistné částky pro případ úplné a trvalé invalidity zproštění od placení pojistného až do konce pojistné doby pro případ dožití se konce pojistné doby bude vráceno 25 % zaplaceného pojistného včetně administrativního poplatku* * Za předpokladu, že nebyl uplatněn žádný pojistný nárok pro případ smrti nebo závažného onemocnění.

8 Relax Volitelná připojištění* Relax je životní pojištění, které vám řeší zabezpečení životního standardu v postproduktivním věku. Pokud uplyne doba sjednaná v pojištění, je vyplacena pojistná částka a podíl na zisku. Relax je pojištění vhodné pro zabezpečení vaší životní úrovně a finančních prostředků při ukončení aktivní pracovní činnosti. Pojistné plnění je možné vyplácet i formou renty. Produkt je vhodný pro ty z vás, kteří máte volné finanční prostředky - platí se formou jednorázového pojistného. min. 15 let max. 65 let 10, 15, 20 let, nebo do 60, 65 let věku Výplata z pojištění smrt z jakýchkoliv příčin bude vyplaceno uhrazené pojistné a podíl na zisku dožití bude vyplacena pojistná částka a podíl na zisku zproštění od placení pojistného připojištění pro případ závažného onemocnění připojištění pro případ smrti následkem úrazu připojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu připojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním připojištění pro případ chirurgického zákroku připojištění denního odškodného pro případ hospitalizace (úraz a/nebo nemoc) připojištění pro případ rekonvalescence následující po hospitalizaci (úraz a/nebo nemoc) připojištění pro případ zlomenin a popálenin připojištění pro případ lékařské konzultace a speciální hospitalizace USA Klinika Plus připojištění pro případ onemocnění rakovinou nebo jinými 32 závažnými onemocněními a úrazy VitaLife připojištění zdraví ExtraMed připojištění sirotčího plnění možnost úrazového připojištění až 3 dětí * Volitelná připojištění nelze sjednat k životnímu pojištění Premium a Relax. jednorázově

9 Pojištění pro případ smrti následkem úrazu Pojištění pro případ smrti následkem úrazu chrání především ty z vás, kteří jste finančně závislí na pojištěném, právě vám je totiž určena výplata pojistného plnění. Vzhledem k vysokému počtu osob, které každoročně přicházejí v České republice o život právě následkem úrazu (například při dopravních nehodách), je pojištění smrtelného úrazu velmi důležitou součástí každého úrazového pojistného programu. základní pilíř úrazové pojistné ochrany poskytnutí pomoci v případě fatálních následků úrazu možnost sjednání vysoké pojistné částky pojistná ochrana finanční stability rodin i jednotlivců min. 15 let max. 74 let 1 rok Pojistné částky maximální pojistné částky lze sjednat podle individuálních potřeb pojištěného Konec pojištění max. 75 let věku (80 let věku, pokud je uzavřeno jako připojištění k životnímu pojištění Invest nebo Garant Plus)

10 Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu Kvalitní úrazové pojištění, které je speciálně zaměřené na krytí trvalé invalidity následkem úrazu a pomůže vám i vaší rodině překonat nejobtížnější období, kdy se můžete ocitnout bez finančních prostředků. dospělý: min. 15 let, max. 74 let dítě: min. 0 roků, max. 14 let 1 rok nezbytná pojistná ochrana pro případ úrazu možnost sjednání vysoké pojistné částky flexibilní nastavení pojištění trvalé invalidity možnost progresivního pojistného plnění (až 5násobek sjednané pojistné částky) efekt progresivního plnění již od 21 % tělesného poškození Pojistná ochrana neprogresivní pojistné plnění progresivní pojistné plnění (čím vyšší ocenění tělesného poškození, tím vyšší pojistné plnění) až 2,5násobek sjednané pojistné částky (250 %) až 5násobek sjednané pojistné částky (500 %) Pojistné částky pojistné částky lze sjednat podle individuálních potřeb pojištěného Konec pojištění dospělý: 75 let věku (80 let věku, pokud je sjednáno jako připojištění k životnímu pojištění Invest nebo Garant Plus) dítě: 18 let věku, pokud sjednáno v rámci samostatného úrazového pojištění (24 let věku, pokud je sjednáno jako připojištění k životnímu pojištění Invest a Invest junior nebo Garant Plus a Garant junior)

11 Pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace V dnešní uspěchané době je jedním z největších nebezpečí úraz, který přichází naprosto nečekaně, bez varovných příznaků. Může náhle a velmi výrazně snížit vaše příjmy a zároveň prudce zvýšit osobní výdaje. Nejen úrazy, ale i onemocnění vyžadující hospitalizaci nebo operaci mohou přinést nečekané vydání, proto nabízíme i možnost pojištění chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace. dospělý: min. 15 let, max. 54 let dítě: min. 3 měsíce, max. 14 let 1 rok Pojistná ochrana pro případ hospitalizace ji lze sjednat na: úraz a/nebo nemoc, nebo jen úraz Pojistnou ochranu lze rozšířit o pojištění rekonvalescence následující po hospitalizaci. pro případ chirurgického zákroku ji lze sjednat na: úraz a/nebo nemoc, nebo jen úraz Pojistné částky hospitalizace: 100 Kč Kč denního odškodného chirurgický zákrok: Kč Kč Konec pojištění dospělý: 75 let věku (pro případ úrazu), 60 let věku (pro případ úrazu a/nebo nemoci) dítě: 18 let věku, pokud je sjednáno v rámci samostatného úrazového pojištění (24 let věku, pokud je uzavřeno jako připojištění k životnímu pojištění Invest a Invest junior nebo Garant Plus a Garant junior) žádané pojištění, které spolu se základními produkty úrazového pojištění tvoří komplexní pojistnou ochranu možnost flexibilního nastavení pojistné ochrany pro případ úrazu a/nebo nemoci atraktivní pojistné částky dvojnásobné pojistné plnění v případě hospitalizace v zemích EU pojistnou událostí je rozuměna nejen klasická operace nutná z důvodu závažných zdravotních komplikací při úrazu a/nebo nemoci, ale také menší zákroky, dále pak lékařské ošetření při vykloubení, zlomenině, popálenině a dalších drobnějších úrazech dvojnásobné pojistné plnění v případě operace zlomeniny

12 Pojištění pro případ zlomenin a popálenin Popálenina či zlomená kost může, ale nemusí, zanechat trvalé následky či vyžadovat hospitalizaci, avšak vždy představuje velmi nepříjemný zásah do života. Pojištění pro případ zlomenin a popálenin vám zaručí finanční pomoc určenou na zvýšené výdaje vyvolané úrazem, při kterém došlo právě ke zlomenině nebo popálení. dospělý: min. 15 let, max. 74 let dítě: min. 3 měsíce, max. 14 let pojistné plnění je poskytováno i bez trvalých následků úrazu vysoké pojistné částky efektivní doplněk pojistné ochrany k základním produktům úrazového pojištění pojistné plnění poskytuje prostředky na nadstandardní péči či zvýšení komfortu pacienta 1 rok Pojistná ochrana pojistné plnění z tohoto pojištění je vypláceno na základě diagnózy zlomeniny či popáleniny způsobené úrazem, a to bez ohledu na existenci trvalých následků těchto událostí Pojistné částky pojištění pro případ zlomenin a popálenin nabízí možnost sjednat si atraktivní pojistnou ochranu, pojistné částky lze sjednat až do Kč Konec pojištění 75 let věku

13 Pojištění úrazů a závažných onemocnění VitaLife Závažná onemocnění jsou u žen i mužů v České republice diagnostikována stále častěji a jejich léčba je obvykle velmi nákladná. MetLife Amcico má pro vás nabídku pojištění VitaLife, které se vztahuje na 32 nejčastějších závažných onemocnění a úrazů včetně rakoviny. min. 18 let max. 64 let 1 rok Varianty pojistné ochrany rakovina 32 závažných onemocnění a úrazů: rakovina, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, by-pass chirurgie koronárních cév, selhání ledvin, aplastická anemie, slepota, terminální/konečné stadium selhání plic, terminální/konečné stadium selhání jater, kóma, hluchota (ztráta sluchu), operace srdeční chlopně, ztráta řeči, závažné popáleniny, transplantace životně důležitých orgánů a transplantace kostní dřeně, roztroušená skleróza, ochrnutí končetin (ztráta schopnosti používat končetiny), Parkinsonova nemoc, operace aorty, Alzheimerova nemoc/těžká demence (před věkem 60 let), fulminantní hepatitida, primární plicní hypertenze, terminální onemocnění, nezhoubný nádor na mozku, encefalitida, poliomyelitida, bakteriální meningitida, závažné poranění hlavy, apalický syndrom, další závažné choroby věnčitých (koronárních) tepen, progresivní sklerodermie, systémový Lupus Erytematodes s postižením ledvin Pojistné částky Pojistné částky: Kč Kč Konec pojištění 65 let věku řešení rizik, která představují jedny z největších hrozeb dnešní doby pojistná ochrana pro případ rakoviny nebo 32 závažných nemocí a úrazů odpovídající pojistné částky až do Kč kompenzace ztráty příjmů během doby léčení a pokrytí nákladů spojených s léčbou (léky, vyšetření, hospitalizace, doprava apod.)

14 Pojištění zdraví ExtraMed Díky unikátnímu programu ExtraMed vám pomůžeme snáze překonat často velice nepříjemné období nemoci či úrazu. ExtraMed vám poskytne rychlou finanční hotovost v situacích, kdy ji budete skutečně potřebovat. min. 6 měsíců max. 64 let 1 rok Pojistná ochrana ExtraMed je kompaktní balíček skládající se z 10 pojistných ochran obsažených v těchto programech: Konec pojištění 65 let věku krytí poplatků ve zdravotnictví široká pojistná ochrana pro případ úrazů a/nebo nemocí atraktivní nastavení tří pojistných programů unikátní složení programů (balíček deseti jedinečných výhod) výplata pojistného plnění přímo pojištěnému sami rozhodnete, jakým způsobem použijete finanční plnění Pojistná ochrana / Program SILVER GOLD PLATINUM Převoz pacienta lékařskou službou 600 Kč Kč Kč Přijetí do nemocnice 600 Kč Kč Kč Hospitalizace 300 Kč 500 Kč 800 Kč Chirurgický zákrok Anestézie do Kč 25 % z operačního zákroku do Kč 25 % z operačního zákroku do Kč 25 % z operačního zákroku Hospitalizace na JIP 300 Kč 500 Kč 800 Kč Rekonvalescence 150 Kč 250 Kč 400 Kč Návštěva u lékaře 600 Kč Kč Kč Diagnostické vyšetření 300 Kč 500 Kč 800 Kč Lékařská konzultace ano ano ano

15 Úrazové pojištění Řidič Úrazové pojištění Řidič je jedinečný pojistný produkt, který se zaměřuje na krytí rizik spojených se silničním provozem. Je určeno pro všechny účastníky silničního provozu, a to jak aktivní, tak pasivní, např. řidiče motorových vozidel, spolujezdce, cyklisty, chodce a další. min. 18 let max. 74 let 1 rok Pojistná ochrana Všechny programy nabízejí velmi vysokou pojistnou ochranu v případě nejzávažnějších následků dopravních nehod. Konec pojištění 75 let věku pojištění speciálně určené účastníkům silničního provozu, ale nejen jim zvýšené pojistné plnění pro úrazy při dopravních nehodách pojištění zaměřené na největší rizika silničního provozu vysoké pojistné částky až Kč pestrá nabídka šesti možných programů pojištění pro aktivní (řidič) i pasivní (chodec) účastníky silničního provozu Pojistný program STANDARD I STANDARD II SILVER I SILVER II GOLD I GOLD II JEDNONÁSOBEK DVOJNÁSOBEK (úrazy následkem dopravní nehody) TROJNÁSOBEK (smrt úrazem obou rodičů následkem stejné dopravní nehody) Smrt úrazem Trvalá ivalidita Smrt úrazem Trvalá invalidita Smrt úrazem (v Kč) úrazem (v Kč) (v Kč) úrazem (v Kč) (v Kč)

16 USA Klinika Plus V případě nemoci nebo zhoršení zdravotního stavu vám MetLife Amcico nabízí přístup k lékařským konzultacím s významnými medicínskými centry v USA. Ve spolupráci s mezinárodním partnerem, který se specializuje na zprostředkování lékařských konzultací, vám produkt USA Klinika Plus zajistí nárok na dvě konzultace za rok (a celkově až 6 konzultací po dobu trvání pojistné smlouvy). min. 6 měsíců, max. 64 let přístup k lékařským konzultacím v USA bez cestování využití lékařských doporučení založených na nejmodernějších poznatcích spolupráce s renomovanými klinikami v USA Tato brožura slouží jen pro ilustraci, podrobné informace o životním a úrazovém pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách. 1 rok Pojistná ochrana lékařská konzultace v případě následné hospitalizace 500 Kč denního odškodného Prostřednictvím pojištění USA Klinika Plus vám budou specialisté k dispozici v případě tak závažných onemocnění, jako jsou: rakovina, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, ochrnutí, selhání ledvin, zánětlivé onemocnění střev, kóma, roztroušená skleróza, těžké popáleniny, chronický zánět jater, cukrovka, transplantace životně důležitých orgánů Konec pojištění 65 let věku

17 Váš pojišťovací zprostředkovatel: Amcico pojišťovna a.s. V Celnici 1028/ Praha 1 infolinka: Amcico pojišťovna a.s. is a MetLife, Inc. Company 2010 METLIFE, INC. PEANUTS 2010 Peanuts Worldwide M221/0111

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

rizikové životní pojištění

rizikové životní pojištění BEZ OBAV rizikové životní pojištění Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice 1 Koncept produktu Bez Obav Vysoce flexibilní produkt s těmito vlastnostmi: Možnost pojistit na širokou škálu pojistných rizik

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění. Stručná charakteristika pojistných

Více

Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové a úrazové složky pojištění a investic do fondů, které pojišťovna nabízí.

Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové a úrazové složky pojištění a investic do fondů, které pojišťovna nabízí. PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI životní pojištění Co pojištění nabízí Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 INFORMACE 10/2015/z PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 Od 1.4.2015 zavádíme novinky v produktu PERSPEKTIVA 7 BN. Změny, které jsme pro Vás připravili: 1. Připojištění invalidity 2. Připojištění smrti 3. Připojištění

Více

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry.

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Minimální pojistné 100 Kč měsíčně / 200 Kč při platbě složenkou 150 Kč čtvrtletně Počátek pojištění od 1. dne měsíce. Minimální

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

VZOR. Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zajištění plateb při ztrátě příjmu. Praktické rady

VZOR. Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zajištění plateb při ztrátě příjmu. Praktické rady Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zajištění plateb při ztrátě příjmu Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže:

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Příloha č. 1. Základní pojmy životního pojištění

Příloha č. 1. Základní pojmy životního pojištění Příloha č. 1 Základní pojmy životního pojištění - Čekací dobou je doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi. - Investiční

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a PILÍŘE PROJEKTU

Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a PILÍŘE PROJEKTU Představení projektu Co je TREFA? Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a přísun financí i těm nejmenším klubům

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 2 Bod 1 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Rizikové životní pojištění MULTIRISK 8615 881410/2009 8/2011 1. Jaké změny v pojistné smlouvě je možné provést? zvýšení/snížení pojistné částky změna pojistné doby dodatečné sjednání, zrušení nebo změna

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONĚMOCNĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONĚMOCNĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONĚMOCNĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Speciální pojistné podmínky (dále jen SPP ) se řídí zákonem o pojistné smlouvě a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění spojená s investičními

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů

Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů Úkolem tohoto materiálu je informovat cvičitele a cvičence odboru všestrannosti o centrálním pojištění ČOS prostřednictvím nejčastěji kladených otázek. 1/ Na koho

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Pastelka (IJ3/IJ3J)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Pastelka (IJ3/IJ3J) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Pastelka (IJ3/IJ3J) 03/01.02.2012 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investiční pojištění (dále též hlavní pojištění nebo investiční pojištění ) je

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění RP1

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění RP1 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění RP1 Verze 03/01.02.2012 T. Č. 120.03/01.02.2012 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investiční pojištění pro případ smrti nebo dožití (dále též hlavní

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Pastelka (IJ3/IJ3J)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Pastelka (IJ3/IJ3J) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Pastelka (IJ3/IJ3J) verze 01/01.01.2010 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investiční pojištění (dále též hlavní pojištění nebo investiční pojištění

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Globalinvest

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Globalinvest ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Globalinvest Verze 06/01.04.2007 1. Všeobecná ustanovení 2. Zvláštní ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investiční pojištění pro případ smrti nebo dožití (dále

Více

Průvodce. pojistnými produkty

Průvodce. pojistnými produkty Průvodce pojistnými produkty Obsah: Vysvětlivky... 3 Pojišťovna České Spořitelny.. 5 Flexi 2010.. 6 ČPP.. 10 Evropská jistota.. 11 ČSOB... 15 Forte...16 AXA. 19 Comfort Plus T100.. 20 Komfort Plus Partners

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro Allianz kapitálové pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro Allianz kapitálové pojištění 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Pojištění pro případ smrti nebo dožití, pojištění pro případ dožití (dále též hlavní pojištění ) jsou druhy životního pojištění. Sjednává se vždy pouze

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné pojistné podmínky strana 23 Zvláštní pojistné podmínky strana 27 Přílohy ke zvláštním pojistným podmínkám strana 45 Informace

Více

Comfort Plus. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění

Comfort Plus. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění Informace pro klienta Comfort Plus Investiční životní pojištění 01/2014 (500317-S) Informace pro klienta investičního životního pojištění Comfort Plus byly vyhotoveny ke dni 1. 1. 2014. Informace pro klienta

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro Allianz kapitálové pojištění Verze 04/01.05.2006

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro Allianz kapitálové pojištění Verze 04/01.05.2006 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro Allianz kapitálové pojištění Verze 04/01.05.2006 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Pojištění pro případ smrti nebo dožití, pojištění pro případ dožití (dále

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

BP/MP BP/MP BP/MP BP/MP JP/MP MP Nemovitosti (20) BP/MP BP/MP BP/MP BP/MP JP/MP MP. Akcie středoevropské (15) BP/MP BP/MP BP/MP BP/MP JP/MP MP

BP/MP BP/MP BP/MP BP/MP JP/MP MP Nemovitosti (20) BP/MP BP/MP BP/MP BP/MP JP/MP MP. Akcie středoevropské (15) BP/MP BP/MP BP/MP BP/MP JP/MP MP Investiční strategie FairLife 1.1 Kamarád 1.2 EasyLife 6.1 InvestLife BalanceLife GarantLife 1.1 1.1 1.1 Peněžní trh (11) BP/MP BP/MP BP/MP BP/MP /MP MP Státní dluhopisy (22) BP/MP BP/MP BP/MP BP/MP /MP

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Členství v Rakouském ALPENVEREINU

Členství v Rakouském ALPENVEREINU Rychlá navigace Co je Alpenverein Výhody členství ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ Všeobecné podmínky Nabídka členství Alpenvereinu 2010 a 2011 Připojištění trvalé invalidity Získejte nového člena Alpenvereinu = Alpenverein

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ F1 F1 SAFETY (RP1)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ F1 F1 SAFETY (RP1) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ F1 F1 SAFETY (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 18 18 Zvláštní Zvláštní

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ INFORMACE K POJIŠTĚNÍ Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím, které mohou být podstatné pro Vaše rozhodnutí uzavřít pojistnou smlouvu. Níže naleznete základní obecné informace o pojišťovně i

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

OSOBNÍ ŽIVOTNÍ PLÁN S GARANTOVANÝM PROGRAMEM INVESTOVÁNÍ. (dále též jen OZG 3.0 )

OSOBNÍ ŽIVOTNÍ PLÁN S GARANTOVANÝM PROGRAMEM INVESTOVÁNÍ. (dále též jen OZG 3.0 ) SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. OSOBNÍ ŽIVOTNÍ PLÁN S GARANTOVANÝM PROGRAMEM INVESTOVÁNÍ (dále též jen OZG 3.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato smluvní

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 )

GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP

Více

Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Bc. Zuzana Ančincová

Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Bc. Zuzana Ančincová Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta Bc. Zuzana Ančincová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá navržením pojistné ochrany pro konkrétního

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro pojištění osob Allianz pojišťovny, a. s., platným od 1. ledna 2005, (dále jen VPP

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum: 28.1.2013 1 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti

Více