rizikové životní pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rizikové životní pojištění"

Transkript

1 BEZ OBAV rizikové životní pojištění Masarykovo náměstí 1458, Pardubice 1

2 Koncept produktu Bez Obav Vysoce flexibilní produkt s těmito vlastnostmi: Možnost pojistit na širokou škálu pojistných rizik více osob včetně dětí na jedné pojistné smlouvě (2 dospělí,5 dětí) Volitelná riziková krytí Každý pojištěný má svá pojištěná rizika Možnost využití spořícího účtu ZDARMA Možnost daňových odpočtů 2

3 Oddělení rizikového a investičního pojistného Riziková složka hlavní pojištěný další pojištěný pojištěné děti TN ÚS IO-RD VCH-N TN HO TN-d VCH-d rizikové odečty + poplatky = RIZIKOVÉ POJISTNÉ HO-d Investiční složka pravidelné investiční pojistné mimořádné pojistné Alokační poměr garantovaný chráněný růstový dynamický akciový mix realitní mix volitelné INVESTIČNÍ POJISTNÉ (bez poplatků) 3

4 Struktura produktu Bez Obav Koncept rodinného životního pojištění s možností spoření a investování Víceosobový produkt pojištění více osob na jedné PS 1 hlavní pojištěný dospělý (vstupní věk let) 1 vedlejší pojištění dospělý, např. 2. rodič, babička, bratr, tchýně (volitelně, vstupní věk let) Max. 5 pojištěných dětí (volitelně) Pojistná doba Dospělý jako hlavní pojištěný může být pojištěn max. do 80 let věku (volitelně) Dítě max. do svých 26 let (volitelně) Pojistné Běžně placené minimální měsíční pojistné 300 Kč bez ohledu na počet pojištěných osob Mimořádné 4

5 Struktura produktu Bez Obav Rizikové pojistné: 300 Kč předepisuje se vzniká dluh Investiční pojistné: 200 Kč nevzniká dluh chová se jako stávající MP Pojistné celkem 500 Kč VS: inkasní symbol 300 Kč 200 Kč KH BP - úhrada rizik - náklady KH MP - investiční složka - bez poplatků Mimořádné pojistné: Kč mimořádný příjem zajímavé zhodnocení Automatické platební prázdniny pro klienta Menší riziko dluhu pro klienta Virtuální jednorázové pojistné Kč Pokud mám dluh & prostředky v KH MP, pak je dluh automaticky uhrazen z KH MP 5

6 Základní parametry Bez Obav Koncept (rodinného) rizikového životního pojištění s možností spoření / investování * v závislosti na zvoleném dalším pojištění 6

7 Základní parametry Bez Obav 7

8 Další pojištění Bez Obav přehled Riziko Hlavní pojištěný Další pojištěný Pojištěné děti Základní pojištění Smrt obecná Vážné choroby Invalidita obecná / úrazová Invalidita úrazová Zproštění od placení pojistného Úrazová smrt Trvalé následky úrazu Denní odškodné Hospitalizace obecná Hospitalizace úrazová Pracovní neschopnost 8

9 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav Pojistná částka pro případ smrti (S) - HLAVNÍ pojištěný Pojištění pro případ smrti (S-N) - další pojištěný Povinná minimální PČ Kč po celou dobu pojištění Maximální koncový věk 80 let Maximální PČ není omezena V případě vyšší PČ se v 70 letech snižuje na Kč PČ nad 2,5 mil. finanční dotazník Pojistnou událostí nekončí PS Maximální PČ není omezena Maximální koncový věk 75 let Volitelný konec na PS Obmyšlená osoba může být odlišná PČ nad 2,5 mil. finanční dotazník 9

10 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav Pojištění vážných chorob VCH-N 23 diagnóz pojistného krytí Maximální PČ až 4 mil. Kč PČ nad 2,5 mil. finanční dotazník Maximální vstupní věk 64 let Maximální koncový věk 65 let Vyplácí se sjednaná PČ Volitelný konec pojištění Čekací doba pro nemoc 3 měsíce, pro úraz žádná Infarkt myokardu Rakovina Cévní mozková příhoda Chronické selhání ledvin Zařazení na čekací listinu pro orgán. transplantaci Nezhoubný nádor mozku Operace věnčitých tepen Slepota Hluchota Infekce virem HIV v důsledku provedení krevní transfúze Operace aorty Paraplegie, tetraplegie, hemiplegie Koma Demence včetně Alzheimerovy choroby Parkinsonova nemoc Roztroušená skleróza Závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte tzn. závažná forma klíšťové meningoencefalitidy nebo lymeské nemoci Bakteriální meningitida Encefalitida Creutzfeldova- Jakobova nemoc Těžké popáleniny Onemocnění plic způsobující dechovou nedostatečnost Bakteriální meningitida 10

11 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav Pojištění invalidity IO, IÚ Dvě varianty: Obecná nemoc + úraz Úrazová pouze úraz Vyplácí se sjednaná PČ Maximální PČ 4 mil. Kč Pojistná doba min. 3 roky Maximální koncový věk 65 let Volitelný konec pojištění na PS Pouze invalidita nejvyššího stupně (3) Čekací doba pro nemoc 3 měsíce, pro úraz žádná Finanční underwriting : dotaz na příjem vyplnit je-li PČ vyšší než 1 mil. Kč finanční dotazník - PČ nad 2,5 mil. 11

12 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav Pojištění invalidity s výplatou důchodu Každoroční výplata k výročí počátku prvního plnění Pojistná doba min. 3 roky Maximální koncový věk 65 let Volitelný konec pojištění na PS Pouze invalidita nejvyššího stupně (3) Čekací doba pro nemoc 3 měsíce, pro úraz žádná Maximální PČ /rok možnost placení investice přímo do produktu třetí strany (penzijní připojištění apod.) 12

13 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav Pojištění zproštění od placení pojistného ZPR pro případ plné invalidity Riziko je navrženo jako výplata pojistného plnění ve výši ročního pojistného na pojistnou smlouvu Hlavní výhody tohoto řešení: Vyplácí se aktuální roční pojistné k datu PU. Roční pojistné je vyplaceno na PS okamžitě, nečeká se na příští splatnost pojistného výhoda hlavně u vyšších četností placení (pololetní, roční) a pojistných smluv s dluhem. Podmínkou pojištění rizika je shoda pojistníka s hlavním pojištěným. Pouze HLAVNÍ pojištěný Maximální koncový věk 65 let, Volitelný konec pojištění na PS Čekací doba pro nemoc 3 měsíce, pro úraz žádná 13

14 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav Pojištění úrazové smrti ÚS Maximální PČ až 10 mil. Kč Maximální koncový věk 75 let Pojistné plnění sjednaná PČ V případě autonehody (zák.361/2000 Sb.) dvojnásobek PČ Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu! Nárok na pojistné plnění - až po zaplacení prvního pojistného! 14

15 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav Pojištění úrazové smrti Pojištění trvalých následků úrazu TN Trvalé následky úrazu od 1% s progresivním plněním TN 1% - 25%...plněno dané % z 1-násobku PČ TN nad 25% - TN nad 50% - 50%...plněno dané % z 2-násobku PČ 75%...plněno dané % z 3-násobku PČ TN nad 75 % - 100%...plněno dané % z 4-násobku PČ Maximální PČ 2,5 mil. Kč S progresivním plněním až 10 mil. Kč Maximální koncový věk 75 let Také 4. RS (VPP str. 18) Artisté, kaskadéři, veškerá soutěžní, závodní a jiná sportovní činnost včetně přípravy na ni (tréninku) u profesionálních sportovců a sportovců zúčastňujících se nejvyšších republikových a zahraničních soutěží (mimo sportovců zařazených do 1. rizikové skupiny).! Nárok na pojistné plnění - až po zaplacení prvního pojistného! 15

16 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav Pojištění úrazové smrti Pojištění denního odškodného úrazu DO8Z Denní odškodné od 8. dne zpětně Maximální dávka DO Kč Maximální koncový věk 75 let Také 4. RS DO vyplácíme dle doby nezbytného léčení, maximálně však dle počtu dní, uvedeného v Oceňovací tabulce A pro jednotlivé diagnózy Finanční underwriting Dotaz na příjem v PS vyplnit vždy je-li zdanitený příjem Doklad o potvrzení příjmu od 550,-Kč včetně! Nárok na pojistné plnění - až po zaplacení prvního pojistného! 16

17 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav Pojištění pracovní neschopnosti následkem nemoci PN Pojistné plnění z pracovní neschopnosti následkem NEMOCI Vhodný doplněk k pojištění DO Dvě varianty plnění: Od 15. dne následně Od 29. dne následně Maximální dávka PN Kč Vstupní věk 18 let Maximální koncový věk 65 let Čekací doba 2 měsíce Finanční underwriting Dotaz na příjem v PS vyplnit vždy je-li zdanitený příjem Doklad o potvrzení příjmu od 550,-Kč včetně Výplata plnění je vázána na doložení čerpání nemocenských dávek 17

18 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav Pojištění hospitalizace HO, HÚ Dvě varianty: Obecná nemoc, úraz Úrazová Dávka se vyplácí od 1. dne pobytu v nemocnici Maximální dávka Kč Maximální koncový věk 75 let Dvojnásobné plnění v případě hospitalizace na JIP, ARO nebo při operaci během hospitalizace Čekací doba pro nemoc 3 měsíce (zvláštní 8 měsíců), pro úraz žádná Finanční underwriting Dotaz na příjem v PS vyplnit vždy je-li zdanitený příjem Doklad o potvrzení příjmu od 2010,-Kč včetně 18

19 pojištění (rizika) pro děti - Bez Obav Maximální vstupní věk 17 let Maximální koncový věk 26 let Rizika jsou volitelná a nezávislá, stejná rizika i pojistné částky pro všechny pojištěné děti, individuální řešení pro každé dítě bude možné pouze na elektronické smlouvě. Děti se nezařazují do rizikových skupin a nekrátí se jim pojistné plnění při PU, která nastala při sportu nebo povolání ve vyšší RS. Pojištění trvalých následků úrazu Trvalé následky úrazu od 1% s progresivním plněním Maximální PČ 1,0 mil Kč S progresivním plněním až 4 mil. Kč Pojištění denního odškodného Denní odškodné od 8. dne zpětně Maximální dávka DO 500 Kč Pojištění hospitalizace Pojistné plnění se vyplácí z důvodu nemoci nebo úrazu Dávka se vyplácí od 1. dne pobytu v nemocnici Maximální dávka HO Kč Dvojnásobné plnění v případě hospitalizace na JIP, ARO nebo při operaci během hospitalizace 19

20 pojištění (rizika) pro děti - Bez Obav Pojištění vážných chorob VCH-d 21 diagnóz Maximální PČ 1,0 mil. Kč Čekací doba pro nemoc 3 měsíce DIAGNÓZY CHOROB rakovina nezhoubný nádor mozku zařazení na čekací listinu pro orgánovou transplantaci chronické selhání ledvin ledvinové selhání operace aorty slepota hluchota paraplegie, tetraplegie, hemiplegie koma poliomyelitida meningitida, encefalitida virová hepatitida aplastická anémie diabetes mellitus I. typu syndrom krátkého střeva operace srdeční chlopně získané chronické srdeční onemocnění astma epilepsie revmatická horečka tetanus 20

21 Zdravotní oceňování - Bez Obav Hlavní a další pojištěný mají každý svůj dotazník na PS S, S-N na ,- bez oceňování Pojištěné děti nemají zdravotní oceňování a nezařazují se do rizikových skupin 21

22 Zdravotní oceňování - Bez Obav Výčet pojištění bez oceňování Komunikace s týmem underwritingu Tel volba 1 - ocenění konkrétního rizika volba 2 - stav zpracování konkrétní oceňované PS OSKZP 22

23 Finanční oceňování - Bez Obav Pojištění PN, DO, DO-d PČ nad 500,- Kč dokládá se zdanitelný příjem Zaměstnanci formulář potvrzení příjmu OSVČ -Opis rozhodných údajů zdaňového přiznání (ř.113) Osoby bez zdanitelných příjmů studenti, důchodci aj. max. PČ 500,- Kč -nezaměstnaní max. PČ 100,- Kč Pojištění IO, IU Prohlášení příjmu na PS pro PČ 1 mil. a vyšší 23

24 Elektronický kalkulátor 24

25 Kalkulačka Bez Obav 25

26 Představení materiálů

27 Pojistná smlouva (1/3) Inkasní symbol variabilní symbol pro platby pojistného placeného pojistníkem Pojistná doba Počátek pojištění je od 1. dne měsíce následujícího po uzavření PS nebo měsíce dalšího Vstupní věk je rozdíl roku narození pojištěného a roku počátku pojištění (pozor na sjednávání pojištění v prosinci s počátkem od 1. ledna!). Koncový věk je rozdíl roku narození pojištěného a roku konce pojištění. Pojistná částka pro případ smrti ve výši ,- je součástí smlouvy vždy a sjednává se pro hlavního pojištěného vyplňujte ji! Další pojištění Vyplňte pojistnou částku popř. vyberte variantu Možnost zvolit dřívější konec pojištění jednotlivých rizik 27

28 Pojistná smlouva (2/3) Pojištěné děti Všechny děti stejná rizika a stejné pojistné částky, v kalkulačce lze rozdělit Pro dané dítě končí rizika v roce v němž, konkrétní dítě dosáhne 18 let, je možné sjednat i jiný koncový věk. Pojistné tzn. celkové pojistné za všechny pojištěné osoby minimální pojistné dle četnosti - měsíční 300, čtvrtletní 900, pololetní 1800, roční 3600 dělitelnost (roční 12, pololetní 6, čtvrtletní 3) Alokační poměr ve spořícím pojistném Garantovaný program investování (2.4%) 5 investičních programů Vyplňují se procenta součet 100% Dotazy k pojištěným Pouze 4 dotazy na zdravotní stav 28

29 Pojistná smlouva (3/3) Obmyšlený Hlavní i další pojištěný má svého obmyšleného Další pojištěný pouze je-li sjednáno S-N nebo ÚS Podpisy musí být originální na všech třech stejnopisech. Pojištěný shodný s pojistníkem se podepisuje do pole pojistník. Nový formát prohlášení PEP politicky exponovaná osoba Zaškrtává se pouze, je-li pojistník PEP, jinak ne. Zabezpečený dokument (smlouva)!!! Při tisku z kalkulačky - přelepka spoje a podpis OZ 29

30 ZMĚNY v PS Bez Obav NETECHNICKÉ formulář 10Z0164 změna příjmení pojištěného změna adresy pojištěného změny obmyšleného změna četnosti placení TECHNICKÉ - možnost sjednání po 6 měsících od počátku pojištění 30

31 Sazebník poplatků 31

32 Co když.. Kdy.. Jak.. Kolik.. Kdyby se Co je to Proč.. Kam.. DOTAZY Kdo.. K čemu.. Kde se.. 32

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Bc. Zuzana Ančincová

Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Bc. Zuzana Ančincová Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta Bc. Zuzana Ančincová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá navržením pojistné ochrany pro konkrétního

Více

VZOR. Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zajištění plateb při ztrátě příjmu. Praktické rady

VZOR. Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zajištění plateb při ztrátě příjmu. Praktické rady Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zajištění plateb při ztrátě příjmu Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže:

Více

Comfort Plus. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění

Comfort Plus. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění Informace pro klienta Comfort Plus Investiční životní pojištění 01/2014 (500317-S) Informace pro klienta investičního životního pojištění Comfort Plus byly vyhotoveny ke dni 1. 1. 2014. Informace pro klienta

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné pojistné podmínky strana 23 Zvláštní pojistné podmínky strana 27 Přílohy ke zvláštním pojistným podmínkám strana 45 Informace

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Kumulativ Life. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění

Kumulativ Life. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění Informace pro klienta Kumulativ Life Investiční životní pojištění Údaje v těchto informacích pro klienta jsou platné k 1. 1. 2014 a zůstávají v platnosti až do zveřejnění nových informací pro klienta.

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění RP1

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění RP1 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění RP1 Verze 03/01.02.2012 T. Č. 120.03/01.02.2012 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investiční pojištění pro případ smrti nebo dožití (dále též hlavní

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 18 18 Zvláštní

Více

ERGO Renta Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy)

ERGO Renta Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy) ERGO Renta Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy) OBO 702 07.2015 1. Informace o pojistiteli A) Obchodní firma a právní forma pojistitele ERGO pojišťovna, a.s.,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro Allianz kapitálové pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro Allianz kapitálové pojištění 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Pojištění pro případ smrti nebo dožití, pojištění pro případ dožití (dále též hlavní pojištění ) jsou druhy životního pojištění. Sjednává se vždy pouze

Více

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život Životní pojištění DIAMANT Zdravý život 8813 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje

Více

Příloha č. 1. Základní pojmy životního pojištění

Příloha č. 1. Základní pojmy životního pojištění Příloha č. 1 Základní pojmy životního pojištění - Čekací dobou je doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi. - Investiční

Více

ELÁN ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 10. 2014

ELÁN ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 10. 2014 ELÁN ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 10. 2014 Pojistitel Základní údaje: Komerční pojišťovna, a. s. (dále jen pojišťovna, pojistitel ), Karolinská 1/650, 186 00 Praha 8, Česká

Více

Sazebník 2014 Bella Vita variabilní životní pojištění

Sazebník 2014 Bella Vita variabilní životní pojištění Sazebník 2014 Bella Vita variabilní životní pojištění Generali Pojišťovna a.s. generali.cz 02 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Obsah 06 Představujeme vám Bella Vitu 30 Obmyšlené

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Rizikové životní pojištění MULTIRISK 8615 881410/2009 8/2011 1. Jaké změny v pojistné smlouvě je možné provést? zvýšení/snížení pojistné částky změna pojistné doby dodatečné sjednání, zrušení nebo změna

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

4Life. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIMEDK-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13

4Life. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIMEDK-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13 4Life T. č. 8326 01/2014 MHA Obsah.. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIMEDK-0001. str. 2 Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13 Informace o Programu Zdravý život a programu Návrat do života

Více

Životní pojištění DIAMANT 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str.

Životní pojištění DIAMANT 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. Životní pojištění DIAMANT 2014 T. č. 7125 01/2014 MHA Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2 Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13 Informace o Programu Zdravý život a programu

Více

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str.

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014 T. č. 7120 01/2014 MHA Obsah.. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2 Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 12 Informace o Programu Zdravý život

Více

Průvodce. pojistnými produkty

Průvodce. pojistnými produkty Průvodce pojistnými produkty Obsah: Vysvětlivky... 3 Pojišťovna České Spořitelny.. 5 Flexi 2010.. 6 ČPP.. 10 Evropská jistota.. 11 ČSOB... 15 Forte...16 AXA. 19 Comfort Plus T100.. 20 Komfort Plus Partners

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05)

Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05) Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Životní rizikové pojištění Maxiefekt, které sjednává Maxima pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ MAXEFEKT (VPP/902-06)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ MAXEFEKT (VPP/902-06) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ MAXEFEKT (VPP/902-06) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Životní rizikové pojištění MaxEfekt, které sjednává MAXIMA pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30150303 platné od 15.3.2015 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život

Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život 8814 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže:

Více