PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015"

Transkript

1 INFORMACE 10/2015/z PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 Od zavádíme novinky v produktu PERSPEKTIVA 7 BN. Změny, které jsme pro Vás připravili: 1. Připojištění invalidity 2. Připojištění smrti 3. Připojištění vážných onemocnění 4. Underwriting Změny, které jsme pro Vás připravili: 1. Připojištění invalidity a) Rozšíření diagnóz s jednorázovým pojistným plněním b) Zavedení I. stupně invalidity c) Vylepšení stávajícího II. stupně invalidity d) Přidání ZDARMA invalidity IV. stupně a) Rozšíření diagnóz s jednorázovým pojistným plněním U vybraných diagnóz (tzv. trvalá invalidita) plníme 100 % PČ ihned. Sávající vybrané diagnózy jsou uvedeny ve Zvláštních pojistných podmínkách pro pojištění pro případ invalidity, článek 2 odstavec 3. Nově rozšiřujeme o další diagnózy, např.: transplantace srdce, roztroušená skleróza,

2 Alzheimerova choroba chronické neuroinfekce cévní postižení mozku a míchy postižení míchy, m. kořenů a pletení (plegie) Demyelinizační onemocnění (RS, aj.) ztráty končetin myastenia gravis slepota hluchota Chronická obstrukční plicní nemoc psoriatrická artritida osteoporóza huntingtonova choroba a další. Kompletní výčet diagnóz bude uveden ve veřejném příslibu. Bude automaticky zařazeno do všech smluv PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN. b) Zavedení I. stupně invalidity Nově zavádíme možnost sjednání I. stupně invalidity. I. stupeň bude možné sjednat pouze k balíčku II. a III. stupně. Pojistná částka pro I. stupeň = 25 % pojistné částky pro II. a III. stupeň. V případě pojistné události, vyplatíme vždy celou pojistnou částku pro I. stupeň a pojištění se změní na pojištění II. nebo III. stupně se stejnou pojistnou částkou (PČ zůstává beze změny). Riziko invalidity I. stupně lze sjednat pouze ve variantě pojištění invalidity s výplatou pojistné částky. POZOR! Riziko je nutné aktivně sjednat.

3 c) Vylepšní stávajícího II. stupně invalidity Do výplata sjednané PČ 25 % ihned a 25 % po dvou letech. Od výplata 50 % PČ ihned a 50 % po dvou letech. Pojištění invalidity po pojistné události zaniká. Příklad: Pojištění invalidity II. nebo III. stupně s PČ Kč. Vznik II. stupně ID: původní plnění Kč ihned, po dvou letech Kč (celkem Kč) nové plnění plnění Kč ihned, po dvou letech Kč (celkem Kč) Bude automaticky zařazeno do všech smluv PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN. d) Přidání ZDARMA invalidity IV. stupně Invalidita IV. stupně odpovídá snížené soběstačnosti, tj. III. nebo IV. stupeň závislosti podle zákona o sociálních službách. Sjednána zdarma automaticky k III. stupni invalidity. Pojistná částka pro IV. stupeň = 200 % PČ pro III. stupeň. Při pojistné události se vyplácí pojistná částka vždy najednou. Podmínky pro nárok na pojistné plnění z IV. stupně invalidity: ke snížené soběstačnosti musí dojít současně s přiznáním invalidity III. stupně. Riziko invalidity IV. stupně se sjednává pouze ve variantě pojištění invalidity s výplatou pojistné částky. Bude automaticky zařazeno do všech smluv PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN.

4 Změny, které jsme pro Vás připravili: 2. Připojištění smrti a) Nové riziko smrti s konstantní pojistnou částkou pro hlavního pojištěného b) Kombinpovatelnost rizik smrti pro druhého pojištěného a) Nové riziko smrti s konstantní pojistnou částkou pro hlavního pojištěného Riziko bude možné kombinovat libovolně s základním pojištěním pro případ smrti pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou pozůstalostním důchodem Lze nastavit individuální konec pojištění b) Kombinovatelnost rizik smrti pro druhého pojištěného Nově bude možné kombinovat riziko smrti s konstantní PČ a klesající PČ. Každé riziko bude možné nastavit s různým koncem pojištění. Pro stávající i nové klienty smluv PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN.

5 3. Připojištění važných onemocnění Změny proběhly pro : a) Vážná onemocnění pro dospělé b) Vážná onemocnění pro děti a) Vážná onemocnění pro dospělé Rozšíření diagnóz o rakovinu in-situ : Karcinom lokalizovaný v místě svého vzniku bez přesahu do dalších vrstev; včasná léčba může přinést plné uzdravení ( nepropuklá rakovina ). Ve variantách: Pro ni/pro něj a Exclusive Bez navýšení ceny Plníme 20 % sjednané PČ při prvním výskytu pojištění nezaniká, pokračuje s plnou PČ Bude automaticky zařazeno do všech smluv PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN. b) Vážná onemocnění pro děti Snižujeme vstupní věk do pojištění vážných onemocnění pro děti na 0 let. Tato úprava bude naprogranována do Konfigurátoru/KNZ v průběhu měsíce dubna. Pro všechny varianty dětských VO Spojeno s omezením na vrozené vývojové vady Jen v Konfigurátoru/KNZ (v papírových PS až po dotisku nových formulářů) POZOR! Riziko bude nutné aktivně sjednat.

6 Změny, které jsme pro Vás připravili: 4. Underwriting a) Opce na navýšení pojistných částek b) Změny ve zdravotním zkoumání c) Automatické zohlednění BMI v kalkulačce d) Změny ve finančním zkoumání a) Opce na navýčení pojistných částek Pojišťovna garantuje klientovi možnost navýšení rizsahu stávajícího pojištění při významných životních událostech bez zkoumání zdravotního stavu. Jedná se o tyto životní události: Ukončení studia 1. promoce alespoň 2. st. VŠ vzdělaní doložit platným vysokoškolským diplomem opci lze uplatnit pouze jednou Svatba doložit oddacím listem opci lze uplatnit pouze jednou Koupě domu/bytu doložit Kupní smlouvou a výpisem z katastru nemovitostí opci lze uplatnit pouze jednou Výstavba domu doložit platným kolaudačním rozhodnutím a výpisem z katastru nemovitostí opci lze uplatnit pouze jednou

7 Libovolný počet narození/osvojení potomka (nikoliv pěstounská péče) doložit rodným listem dítěte Navýšení až o Kč na každé z níže uvedených pojištění Riziko musí být na PS již sjednáno Pro pojištěné mladší 50 let Lze využít pouze v období do 6 měsíců od uvedené události RIZIKA: smrt invalidita trvalé následky vážná onemocnění POZOR! Na případné dodatečné doložení k žádosti o změnu PS nebude přihlíženo. b) Změny ve zdravotním zkoumání DOSPĚLÍ Riziko smrti Sjednocena lékařská prohlídka Požadavek na lékařskou prohlídku z PČ nad 2 mil. nově na PČ nad 3 mil.

8 Riziko invalidity s výplatou pojistné částky Nově zdravotní porhlídka při PČ nad 3 mil. DĚTI Trvalé následky Limit sjednání PČ bez zkoumání zdravotního stavu navýšen z Kč na Kč Pro děti mladší 18 let Ošetřování dítěte Nově PČ 100 Kč bez zkoumání zdravotního stavu c) Automatické zohlednění BMI v kalkulačce Automatický přepočet přirážek za zdravotní stav z hodnot výšky a hmotnosti pojištěného. Promítne se do propočtů jednotlivých rizik a minimální výše běžného pojistného. Bez nutnosti dodatečného podepisování dodatku k PS. Usnadní proces uzavření PS bez nutnosti zdravotního předocenění.

9 d) Změny ve finančním zkoumání Invalidita Zmírnění schématu mzda x PČ Pojištění osob obecně: Dnes se příjem dokládá: potvrzením od zaměstnavatele daňovým přiznáním Nově akceptujeme i potvrzení o výši příjmu pro hypoteční úvěr nesmí být starší 12 měsíců nax. PČ odpovídá doloženému příjmu Hrubá mzda Max. PČ na invaliditu od Kč do Kč do Od a více Podle čl. III. dobu 1 písm. a) Smlouvy o obchodním zastoupení/smlouvy o výhradním obchodním zastoupení (dále jen SmOZ ) uzavřené mezi Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen Kooperativa ), a pojišťovacím zprostředkovatelem jako obchodním zástupcem je pojišťovací zprostředkovatel při výkonu své zprostředkovatelské činnosti pro Kooperativu povinen řídit se jejími pokyny. V souladu s tím Koopeartiva vydává tuto metodickou informaci pro výkon zprostředkovatelské činnosti

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 18 18 Zvláštní

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Úvěr autocredit Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace 1 Jako doplňkovou službu ke smlouvě o úvěru si můžete pro případ nepříznivé

Více

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Pojištění schopnosti splácet Expres půjčka / Konsolidace půjček POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05)

Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05) Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Životní rizikové pojištění Maxiefekt, které sjednává Maxima pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel

Více

Pojistné podmínky Vision 5.1

Pojistné podmínky Vision 5.1 Pojistné podmínky Vision 5.1 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění......................................... 1 Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění VISION.................................

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

Pojištění k hypotéce od banky?

Pojištění k hypotéce od banky? Pojištění k hypotéce od banky? Úvěrové životní pojištění od banky Obsah Spolupráce bank a pojišťoven aneb kdo s kým?...3 Najděte 7 rozdílů pojištění v bance...4 Slevy, slevy, slevy...4 Co lze sjednat a

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Error! Bookmark

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2010 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna

Více

METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. platnost od 1.1.2013

METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. platnost od 1.1.2013 METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1 Obsah Číslo Název Strana 1. Použité zkratky[^] 2 2. Úvod[^] 3 3. Co je hypoteční úvěr 3 4. Žadatel a jeho příjmy 4 4.1 Obecné podmínky pro všechny spolu/žadatele

Více

Pojištění k úvěrům na bydlení Finanční skupiny České spořitelny

Pojištění k úvěrům na bydlení Finanční skupiny České spořitelny Pojištění k úvěrům na bydlení Finanční skupiny České spořitelny Úvod Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci splácet úvěr. Pojištění k hypotečním úvěrům, americkým hypotékám České

Více

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Obecné informace Pojišťovací zprostředkovatel: Obchodní jméno Sídlo Zápis v registru a způsob, jakým lze zápis ověřit Osvědčení o zápisu ZUNO do registru podle 21,

Více

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: S/7412-5 Verze: 1 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014 T. č. 7120 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Informace o Programu Zdravý život a programu Návrat do života k Životnímu pojištění

Více

mhypotéka Zásady poskytování hypotečních úvěrů Platnost a účinnost od: 07.06.2011 1 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1.POJEM HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1.2.DRUHY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ 1.3.ŽADATEL 1.3.1. Parametry Žadatele 1.3.2.

Více