Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. KRAJSKÉ KOLO kategorie D. časová náročnost 90 min ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. KRAJSKÉ KOLO kategorie D. časová náročnost 90 min ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI"

Transkript

1 Ústřední komise Chemické olympiády 5. ročník 015/016 KRAJSKÉ KOLO kategorie D časová náročnost 90 min ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI

2 Řešení teoretické části krajského kola ChO kat. D 015/016 TEORETICKÁ ČÁST KRAJSKÉHO KOLA (70 BODŮ) Vaše odpovědi a výsledky zapisujte do předtištěných rámečků jen tyto výsledky budou hodnoceny! Soutěžní číslo: celkem 70 Úloha 1 Nevěřte všemu (hledáme chyby v textu) 7 bodů Zakroužkujte chyby v následujícím textu. Pozor za každou nalezenou a zakroužkovanou chybu získáte 1 bod. Pokud ale označíte jako chybu správné tvrzení, bude vám 0,5 bodu odečteno. Měď je z hlediska své reaktivity s kyselinami ušlechtilý kov. Za normálních podmínek se rozpouští pouze v kyselině chlorovodíkové, s kyselinou dusičnou reaguje pouze, je-li horká. S většinou kyselin pak reaguje pouze za přítomnosti redukčních činidel. Ve sloučeninách se obvykle vyskytuje v oxidačním čísle +II nebo II. Měď je obvykle získávána z rud, především z chalkosinu a sfaleritu, v čisté podobě se v přírodě vyskytuje jen zřídka. Ve většině používaných rud je obsah mědi alespoň 0 %. Hlavní použití mědi je v oblasti elektrotechniky, rozsáhlé využití mají také její slitiny, zejména amalgámy a bronz. Zakroužkovaná tvrzení nemusí přesně odpovídat zde uvedeným úsekům textu, stačí, pokud budou obsahovat podstatu chyby (např. zakroužkování kyselině chlorovodíkové je stejně správně jako zakroužkování rozpouští se pouze v kyselině chlorovodíkové ). Za každou správně zakroužkovanou chybu 1 bod. Pokud je za chybu označeno správné tvrzení, odečte se 0,5 bodu. 7 Úloha Beketovova řada kovů 11 bodů 1. Seřaďte kovy zinek, draslík, olovo, vápník, stříbro, hliník, železo, platina podle schopnosti tvořit kationty od nejreaktivnějšího k nejméně reaktivnímu. Seřazení kovů dle reaktivity: K > Ca > Al > Zn > Fe > Pb > Ag > Pt Za chybně umístěný kov 0,5 bodu. Protože se v různých informačních zdrojích objevují odlišné verze Beketovovy řady, bude první chyba tolerována; 0,5 bodu bude odečteno až počínaje druhou chybou. 4

3 Řešení teoretické části krajského kola ChO kat. D 015/016. Vyberte ty z nich, které za normálních podmínek reagují s vodou, a napište rovnice těchto reakcí (neuvažujte korozi). Kovy reagující s vodou: K, Ca Reakce kovů s vodou: K + H O KOH + H Ca + H O Ca(OH) + H Za každý správně vybraný kov 1 bod, celkem maximálně. Za každou rovnici. Za případné rovnice domnělých reakcí dalších kovů s vodou již neodečítejte. V zadání je výslovně uvedeno, aby soutěžící neuvažovali korozi kovů, celkem Vyberte z uvedeného seznamu všechny ušlechtilé kovy. Ag, Pt Za každý správně vybraný kov 0,5 bodu, za každou chybu 0,5 bodu, celkem 1 bod. 1 Úloha 3 Sestavování rovnic 15 bodů Napište a vyčíslete rovnici reakce, kterou lze z dané výchozí látky připravit požadovaný produkt. Kromě uvedené látky se na reakci podílí vždy ještě jeden reaktant. Reakce č. 1, a 4 lze označit za podvojnou záměnu, ve zbývajících je jedním z reaktantů prvek. číslo rovnice výchozí látka produkt 1 dusičnan měďnatý sulfid měďnatý uhličitan měďnatý fluorid měďnatý 3 bromid měďnatý bromid měďný 4 dusičnan měďnatý hydroxid měďnatý 5 síran měďnatý měď 1. Cu(NO 3 ) + H S CuS + HNO 3. CuCO 3 + HF CuF + H O + CO Lze uznat i CuCO 3 + HF CuF + H CO CuBr + Cu CuBr 4. Cu(NO 3 ) + NaOH Cu(OH) + NaNO 3 Lze uznat použití jakéhokoli hydroxidu. 3

4 Řešení teoretické části krajského kola ChO kat. D 015/ CuSO 4 + Zn Cu + ZnSO 4 Lze uznat použití jiného neušlechtilého kovu. Za každou správně uvedenou reakci Úloha 4 Reaktivita mědi a jejích sloučenin 9 bodů Z níže uvedených reakcí vyberte ty, které mohou probíhat, doplňte jejich produkty a rovnice vyčíslete. U ostatních zapište reakce neprobíhá ; nestačí pouze nedoplnit pravou stranu rovnice. 1. Cu(NO 3 ) + Ag reakce neprobíhá. Cu + HCl (koncentrovaná) reakce neprobíhá 3. CuSO 4 + Zn ZnSO 4 + Cu 4. Cu + H SO 4 (koncentrovaná, horká) CuSO 4 + SO + H O Za správně uvedené reakce 1 3 po bodech, za správně doplněnou reakci Úloha 5 Neznámé látky 16 bodů Dvouprvková sloučenina A reaguje s plynným prvkem B za vzniku oxidu měďného a plynného oxidu C (REAKCE 1). Reagují-li spolu sloučenina A a oxid měďný, vzniká kovový prvek D opět plyn C (REAKCE ). Kovový prvek D se rozpouští ve směsi bezkyslíkaté kyseliny E (M r = 36,46) a dvouprvkového oxidačního činidla F, které se běžně používá i jako dezinfekce při drobnějších poraněních. Při této reakci vzniká sloučenina G, která je solí kyseliny E, v níž se prvek D nachází v oxidačním čísle II. Dalším produktem je kapalina H (REAKCE 3). Určete všechny zmíněné látky a napište chemické rovnice popsaných dějů. A sulfid měďný B kyslík C oxid siřičitý D měď E kyselina chlorovodíková F peroxid vodíku 4

5 Řešení teoretické části krajského kola ChO kat. D 015/016 G chlorid měďnatý H voda REAKCE 1: Cu S + 3 O Cu O + SO REAKCE : Cu O + Cu S 6 Cu + SO REAKCE 3: Cu + HCl + H O CuCl + H O Za každou správně určenou látku 1 bod, celkem maximálně 8 bodů. Za správně uvedenou reakci 1, za správně uvedené reakce a 3 po 3 bodech. Za rovnice reakcí celkem maximálně 8 bodů 16 Úloha 6 Vzpomínka na okresní kolo ChO 1 bodů K 0 cm 3 roztoku CuSO 4 o molární koncentraci c = 1,0 mol dm 3 byl přidán nadbytek uhličitanu sodného (REAKCE 1 podvojná záměna). Vznikající uhličitan měďnatý byl následně rozpuštěn v nadbytku kyseliny trihydrogenfosforečné (REAKCE podvojná záměna). 1. Uveďte rovnice obou popsaných reakcí. REAKCE 1: CuSO 4 + Na CO 3 CuCO 3 + Na SO 4 REAKCE : 3 CuCO 3 + H 3 PO 4 Cu 3 (PO 4 ) + 3 H O + 3 CO Lze uznat i 3 CuCO 3 + H 3 PO 4 Cu 3 (PO 4 ) + 3 H CO 3 Za správně uvedenou reakci 1, za správně uvedenou reakci 3. Celkem 5 bodů. 5. Vypočtěte hmotnost takto připraveného fosforečnanu měďnatého (předpokládejte, že obsahuje všechnu měď původně se nacházející v roztoku). M(fosforečnan měďnatý) = 380,59 g mol 1 5

6 Řešení teoretické části krajského kola ChO kat. D 015/016 Z chemických rovnic navazujících reakcí vyplývá poměr látkových množství: (Cu (PO ) ) (CuSO ) = 1 3 (CuSO ) = (CuSO ) (CuSO ) =1,0 0,00 =0,00 mol (Cu (PO ) ) = 1 3 (CuSO ) = 1 0,00 0,00667 mol 3 (Cu (PO ) ) = (Cu (PO ) ) (Cu (PO ) ) =0, ,59, Uvedeným postupem bylo připraveno přibližně,54 g fosforečnanu měďnatého. JINÝ POSTUP VÝPOČTU: Hmotnost fosforečnanu měďnatého je rovna součinu jeho molární hmotnosti a látkového množství: (Cu (PO ) ) = (Cu (PO ) ) (Cu (PO ) ) Látkové množství fosforečnanu měďnatého je rovno jedné třetině látkového množství síranu měďnatého: (Cu (PO ) ) = 1 3 (CuSO ) (Cu (PO ) ) Látkové množství síranu měďnatého lze vypočítat jako součin objemu roztoku síranu měďnatého a jeho molární koncentrace: (Cu (PO ) ) = 1 3 (roztok CuSO ) (roztok CuSO ) (Cu (PO ) ) Před dosazením je nutný převod objemu na dm 3, nebo převod molární koncentrace na mol cm 3 : (Cu (PO ) ) = 1 0,0 1,0 380,59 g,54 g 3 Za určení látkového množství CuSO 4. Za určení látkového množství Cu 3 (PO 4 ) 4. 7 Za správný výpočet hmotnosti připraveného Cu 3 (PO 4 ) 1 bod, celkem 7 bodů. Pokud řešitelé nebudou počítat se stechiometrickým poměrem 1:3, ale další postup bude logicky správný, mohou získat místo 7 bodů nejvýše 3. 6

7 Ústřední komise Chemické olympiády 5. ročník 015/016 KRAJSKÉ KOLO kategorie D časová náročnost 90 min ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI

8 Řešení praktické části krajského kola ChO kat. D 015/016 PRAKTICKÁ ČÁST KRAJSKÉHO KOLA (30 BODŮ) Úloha 1 Od černé k modré a dalším barvám 1 bodů V závěrečné praktické úloze letošního ročníku se opět, stejně jako v domácím kole, zaměříme na některé reakce měďnatých sloučenin. Pomůcky a chemikálie: kahan zápalky trojnožka keramická síťka kapátko skleněná tyčinka kádinka 100 cm 3 odměrný válec 10 cm 3, vhodnější je odměrná zkumavka odměrný válec 50 cm 3 stojan na zkumavky 3 zkumavky oxid měďnatý (0,5 g) 5% roztok kyseliny dusičné 5% roztok jodidu draselného 5% roztok žluté krevní soli (trihydrátu hexakyanoželeznatanu tetradraselného) 5% roztok uhličitanu sodného Pracovní postup 1. Na pracovním stole je v kádince připraveno 0,5 g oxidu měďnatého.. Připravte aparaturu na zahřívání: nad kahan umístěte trojnožku, položte na ni keramickou síťku a kádinku s oxidem měďnatým. 3. Odměrným válcem odměřte 35 cm 3 5% roztoku kyseliny dusičné, vlijte do kádinky s oxidem měďnatým a za stálého míchání zahřívejte. Pozorujte změnu barvy. Pokud se oxid měďnatý ani po dosažení varu nerozpustí, přidejte kapátkem nezbytně nutné množství roztoku kyseliny dusičné. Zapište pozorované změny a rovnici reakce. 4. Do 3 zkumavek odměřte po 5 cm 3 roztoku připraveného podle bodu 3 tohoto postupu (zbylý roztok na konci práce odevzdejte). 5. Do 1. zkumavky přidejte 5% roztok jodidu draselného, pozorujte barevnou změnu. 6. Do. zkumavky přidejte 5% roztok žluté krevní soli, pozorujte barevnou změnu. 7. K roztoku ve 3. zkumavce postupně přidávejte kapátkem 5% roztok uhličitanu sodného. Úkol: K rozpuštění oxidu mědnatého byla použita kyselina dusičná v mírném nadbytku (urychlení reakce, kompenzace nedokonalého průběhu rozpouštění). Roztok uhličitanu sodného reaguje zásaditě. Určete (bez použití acidobazického indikátoru), která změna umožňuje určit, že v soustavě již není kyselina dusičná v nadbytku. Vysvětlete (viz pracovní list).

9 Řešení praktické části krajského kola ChO kat. D 015/ Výpočet Podle pracovního postupu se oxid měďnatý rozpouští v mírném nadbytku kyseliny dusičné. Vypočtěte, jaký minimální objem 5% HNO 3 (ρ = 1,0 g cm 3 ) je teoreticky třeba k rozpuštění 1,0 g oxidu měďnatého. M(CuO) = 79,55 g mol 1 M(HNO 3 ) = 63,01 g mol 1 Otázky a úkoly Proveďte výpočty a zodpovězte otázky podle pokynů v pracovním listu. Úloha Rozloučení s modrou skalicí 9 bodů Rozloučíme se s krystalickou modrou skalicí i s jejím roztokem. Dnes dokonce bez vážení. Pomůcky a chemikálie: kahan zápalky trojnožka keramická síťka porcelánová krystalizační miska chemické kleště laboratorní lžička skleněná tyčinka kádinka 100 cm 3 odměrný válec 50 cm 3 stojan na zkumavky zkumavky modrá skalice dekahydrát uhličitanu sodného železný hřebík zinek (granule) Pracovní postup 1. Nad kahan umístěte trojnožku s keramickou síťkou, do krystalizační misky nasypte rozetřenou modrou skalici ( lžičky) a za stálého promíchávání zahřívejte, dokud nedojde k barevné změně (jako v okresním kole ChO).. Produkt, který vznikne zahříváním, přesypte do malé kádinky (ne nutně všechen, drobné ztráty reakci neovlivní), přidejte lžičky pevného dekahydrátu uhličitanu sodného a promíchejte pomocí skleněné tyčinky. Směs zahřívejte za míchání tyčinkou. Pozorujte a vysvětlete barevnou změnu. 3. V kádince s přibližně 5 cm 3 vody rozpusťte lžičku modré skalice. Roztok rozdělte do dvou zkumavek; do první vhoďte železný hřebík, do druhé granuli zinku. a) Popište a vysvětlete pozorované změny. 3

10 Řešení praktické části krajského kola ChO kat. D 015/016 b) Zapište rovnici chemického děje, který proběhl po vhození železného hřebíku do roztoku modré skalice. c) Uveďte příklad jednoho kovu, který by s roztokem modré skalice tímto způsobem nereagoval, své rozhodnutí stručně zdůvodněte. Otázky a úkoly Proveďte výpočty a zodpovězte otázky podle pokynů v pracovním listu. 4

11 Řešení praktické části krajského kola ChO kat. D 015/016 PRACOVNÍ LIST Vaše odpovědi a výsledky zapisujte do předtištěných rámečků jen tyto výsledky budou hodnoceny! Soutěžní číslo: celkem 30 Úloha 1 Od černé k modré a dalším barvám 1 bodů Otázky a úkoly 1. Uveďte pozorované změny při zahřívání oxidu měďnatého s roztokem kyseliny dusičné. Oxiď měďnatý se v roztoku kyseliny dusičné rozpustil za vzniku modrého roztoku. Za realizaci úkolu a popis pozorovaného změny celkem Uveďte rovnici reakce oxidu měďnatého s roztokem kyseliny dusičné. CuO + HNO 3 Cu(NO 3 ) + H O 3. Uveďte pozorovanou změnu při reakci měďnaté soli s roztokem jodidu draselného. Vznik okrově (žlutohnědě) zbarvené směsi Uveďte rovnici reakce měďnaté soli s roztokem jodidu draselného (nezapomeňte na změnu oxidačního čísla). Cu(NO 3 ) + 4 KI CuI + I + 4 KNO 3 5. Uveďte pozorovanou změnu při reakci měďnaté soli se žlutou krevní solí. 5

12 Řešení praktické části krajského kola ChO kat. D 015/016 Vznik hnědé (hnědočervené) sraženiny Uveďte pozorovanou změnu při reakci měďnaté soli s uhličitanem sodným. Vznik modrozelené sraženiny Vysvětlete reakci uhličitanu sodného s měďnatou solí. Uhličitan sodný reaguje po přidání k roztoku ve 3. zkumavce nejprve s nadbytečnou kyselinou dusičnou, sraženinu lze pozorovat až při reakci uhličitanu sodného s dusičnanem měďnatým. 8. Uveďte rovnici, která umožnila určit, že kyselina dusičná již není v nadbytku. Na CO 3 + Cu(NO 3 ) CuCO 3 + NaNO 3 9. Výpočet Podle pracovního postupu se oxid měďnatý rozpouští v mírném nadbytku kyseliny dusičné. Vypočtěte, jaký minimální objem 5% HNO 3 (ρ = 1,0 g cm 3 ) je teoreticky třeba k rozpuštění 1,0 g oxidu měďnatého. M(CuO) = 79,55 g mol 1 M(HNO 3 ) = 63,01 g mol 1 1 mol CuO reaguje se moly HNO 3 79,55 g CuO odpovídá 16,0 g HNO 3 1,0 g CuO odpovídá x g HNO 3 (100% teor.) (HNO,100% teor) = 16,0 1,0 79,55 (HNO, 100% teor) 1,584 g g 6

13 Řešení praktické části krajského kola ChO kat. D 015/016 (5% HNO ) = (HNO ) (5% HNO ) 1,584 0,05 =31,68 g (5% HNO ) = (5% HNO ) (5% HNO ) = 31,680 1,0 =31,06 cm K rozpuštění 1,0 g oxidu měďnatého je třeba minimálně cca 31,1 cm 3 5% roztoku kyseliny dusičné. Za správně uvedený poměr reaktantů 1 bod, za výpočet látkového množství kyseliny dusičné, za výpočet hmotnosti 5% HNO 3, za výpočet objemu. Celkem 7 bodů. 7 Úloha Rozloučení s modrou skalicí 9 bodů Otázky a úkoly 1. Uveďte pozorování barevných změn při žíhání modré skalice a při zahřívání produktu žíhání modré skalice s dekahydrátem uhličitanu sodného. Barva modré skalice po vyžíhání: změna barvy na bílou (špinavě bílou, našedlou) Barva po zahřívání směsi: směs se zbarvila modře Za realizaci úkolu a popis každé z barevných změn 1 bod, celkem.. Vysvětlete změny, ke kterým došlo při žíhání modré skalice a při zahřívání produktu žíhání modré skalice s dekahydrátem uhličitanu sodného. Při zahřívání modré skalice došlo k dehydrataci na bezvodý síran měďnatý. Došlo k dehydrataci dekahydrátu uhličitanu sodného a naopak k hydrataci bezvodého síranu měďnatého příčinou barevné změny byl vznik pentahydrátu síranu měďnatého (modré skalice). Za vysvětlení každé z barevných změn 1 bod, celkem. 7

14 Řešení praktické části krajského kola ChO kat. D 015/ Popište změny, které nastaly po přidání železa a zinku k roztoku modré skalice. Povrch železného hřebíku i granule zinku se pokryl vrstvou vyloučené mědi (červenohnědé zbarvení) Vysvětlete průběh reakcí, které nastaly po přidání železa a zinku k roztoku modré skalice. Oba kovy se nacházejí v Beketovově řadě nalevo od mědi, proto mohou vyredukovat měď z měďnaté soli Uveďte jednu rovnici reakce, které nastaly po přidání železa a zinku k roztoku modré skalice. Fe + Cu(NO 3 ) Fe(NO 3 ) + Cu nebo Zn + Cu(NO 3 ) Zn(NO 3 ) + Cu Za správně uvedenou reakci max.. 6. Uveďte kov, který by s roztokem modré skalice tímto způsobem nereagoval, svou odpověď zdůvodněte. Tímto způsobem by nereagovaly kovy, které jsou v Beketovově řadě napravo od mědi (nikoliv od vodíku): stříbro, rtuť, zlato, platina. 1 8

15 Máš už dost obyčejných táborů? Co je vyměnit za dva týdny chemických pokusů, přednášek a zábavných her? července 016 Více informací najdeš na Otoč!

16 10 důvodů proč jet na Běstvinku 1. Vyzkoušíš si efektní chemické pokusy, které ve škole neuvidíš. Uslyšíš zajímavé přednášky předních vědců i nadšených lektorů 3. Uvidíš na vlastní oči kapalný dusík i odkapávající rozžhavené železo 4. Zahraješ si pravý běstvinský famfrpál 5. Místo rozcvičky budeš bránit tábor před mimozemskou invazí 6. Naučíš se mluvit jako Darth Vader 7. Zkusíš si vyrobit ruční papír, uvařit mýdlo nebo vypálit dřevěné uhlí 8. Odhalíš, co skrývá tajemná zóna za táborem, kde neplatí přírodní zákony 9. Zapálíš se pro chemii doslova* *Ale nic se ti nestane 10. Poznáš skvělé přátele na celý život

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. OKRESNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. OKRESNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 52. ročník 2015/2016 OKRESNÍ KOLO kategorie D časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI Řešení teoretické části okresního kola ChO kat. D 2015/2016 TEORETICKÁ ČÁST

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU Ústřední komise Chemické olympiády 52. ročník 2015/2016 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Vaše odpovědi a výsledky zapisujte do

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 52. ročník 2015/2016 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH 21 Řešení školního kola ChO kat. B 2015/2016 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Měď v minerálech 12

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI: 70 BODŮ

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI: 70 BODŮ Ústřední komise Chemické olympiády 54. ročník 2017/2018 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI: 70 BODŮ Řešení teoretické části školního kola ChO kat. D 2017/2018. Úloha 1 Hádej, kdo jsem. 11

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů

Návod k laboratornímu cvičení. Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů Návod k laboratornímu cvičení Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů Úkol č. 1: Barvení plamene Pomůcky: kahan, zápalky, tuha upevněná ve verzatilce nebo platinový drátek Chemikálie: nasycené

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE ŠKOLA: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test TEMA: KOVY ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin železa a kobaltu P + D PRVKY Laboratorní práce Úkol 1: Určete, které vlivy se podílí na korozi železa. Koroze je označení pro děj probíhající na povrchu některých kovů. Na jejím

Více

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli 1. Termochemie Úkol: Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli Pomůcky : a) kádinky, teploměr, odměrný válec, váženka, váhy, kalorimetr,

Více

Soli kyslíkatých kyselin

Soli kyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 19. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Soli důležitých anorganických

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Téma: Hydroxyderiváty uhlovodíků ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Úkol 1: Dokažte přítomnost ethanolu ve víně. Ethanol bezbarvá kapalina, která je základní součástí alkoholických nápojů. Ethanol

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy Úkol č. 1: Ověřování fyzikálních vlastností alkoholů Návod k laboratornímu cvičení Alkoholy Pomůcky: 3 velké zkumavky - A,B,C, hodinové sklíčko, kapátko nebo skleněná tyčinka Chemikálie: etanol (F), etan-1,2-

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny Úkol 1: Připravte acetaldehyd. Karbonylová skupina aldehydů podléhá velmi snadno oxidaci až na skupinu karboxylovou.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK LABORATORNÍ PRÁCE Č. 24 KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK PRINCIP Organická kvalitativní elementární analýza zkoumá chemické složení organických látek, zabývá se identifikací jednotlivých

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_356_Kovy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018 OKRESNÍ KOLO. kategorie D ZADÁNÍ (70 BODŮ) časová náročnost: 90 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018 OKRESNÍ KOLO. kategorie D ZADÁNÍ (70 BODŮ) časová náročnost: 90 minut Ústřední komise Chemické olympiády 54. ročník 2017/2018 OKRESNÍ KOLO kategorie D ZADÁNÍ (70 BODŮ) časová náročnost: 90 minut Zadání Teoretické části Okresního kola ChO Kat. D 2017/2018 Úloha 1 Hádej, kdo

Více

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ POKYNY Prostuduj si teoretický úvod a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly zkontroluj si správné řešení úkolů podle řešení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ 1) Vliv koncentrace reaktantů čím

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci Teoretická část. Řešení úloh

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci Teoretická část. Řešení úloh 2. Chemický turnaj kategorie starší žáci 31. 5. 2013 Teoretická část Řešení úloh Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů Rovnice:...S + O 2 SO 2... Název oxidu:...siřičitý... rovnice 2 b. Rovnice:

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin Úkol 1: Stanovte obsah vody v modré skalici. Modrá skalice patří mezi hydrát, což jsou látky, nejčastěji soli, s krystalicky

Více

Katedra chemie FP TUL ANC-C4. stechiometrie

Katedra chemie FP TUL  ANC-C4. stechiometrie ANC-C4 stechiometrie ANC-C4 Studenti vyrobili Mohrovu sůl (síran železnato-amonný-hexahydrát). Protože nechali vyrobenou látku volně krystalovat, došlo časem k pokrytí krystalů hydrolytickými produkty

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Galvanické pokovování a reakce kovů autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) Úloha 1 Neznámý nerost 21 bodů 1. Barva plamene:

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

Název: Exotermní reakce

Název: Exotermní reakce Název: Exotermní reakce Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek: Kovy či redoxní

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Bílkoviny

Návod k laboratornímu cvičení. Bílkoviny Úkol č. 1: Důkazy bílkovin ve vaječném bílku a) natvrdo uvařené vejce s kyselinou dusičnou Pomůcky: Petriho miska, pipeta, nůž. Návod k laboratornímu cvičení Bílkoviny Chemikálie: koncentrovaná kyselina

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách Úkol 1: Dokažte přítomnost uhlíku a vodíku v organických sloučeninách. Uhlík spolu s vodíkem jsou základními

Více

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie Dokažte pohyb částic látek! Na zpětný projektor umístíme 2 Petriho misky s vodou. Na hladinu vody v misce vložíme zrnko kafru a do středu druhé ponoříme několik krystalků manganistanu draselného. Co to

Více

Úloha 1: Kovy v osmisměrce

Úloha 1: Kovy v osmisměrce Úloha 1: Kovy v osmisměrce Zadání: V osmisměrce je ukryto ve všech směrech 12 kovů, z nichž pouze jeden (umístěný vodorovně ve středu osmisměrky) je.. Po vyškrtání názvů kovů (v legendě zapsány pouze jejich

Více

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina Stříbro Stříbro Stříbro latinsky Argentum Značka Ag protonové číslo 47 relativní atomová hmotnost 107,8682 Paulingova elektronegativita 1,93 elektronová konfigurace [Kr]] 4d 5s 1 teplota tánít 1234,93

Více

Název: Halogeny II - halogenidy

Název: Halogeny II - halogenidy Název: Halogeny II - halogenidy Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek:

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Bílkoviny(proteiny) Vlhkost

Více

Obrázek 3: Zápis srážecí reakce

Obrázek 3: Zápis srážecí reakce VG STUDENT CHEMIE T É M A: SRÁŽENÍ, IZOLACE SRAŽENIN Vypracoval/a: Spolupracoval/a: Třída: Datum: ANOTACE: V této laboratorní práci se žáci seznámí s pojmem sraženina a srážení, provedou srážení jodidu

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Název: Beketovova řada kovů

Název: Beketovova řada kovů Název: Beketovova řada kovů Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek:

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

Obecná chemie, anorganická chemie

Obecná chemie, anorganická chemie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor,

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

PŘECHODNÉ PRVKY - II

PŘECHODNÉ PRVKY - II PŘECHODNÉ PRVKY - II Měď 11. skupina (I.B), 4. perioda nejstabilnější oxidační číslo II, často I ryzí v přírodě vzácná, sloučeniny kuprit Cu 2 O, chalkopyrit CuFeS 2 měkký, houževnatý, načervenalý kov,

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 2010/2011 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Redoxní děje 12 bodů 1. Stechiometrické koeficienty reakcí: a) Zn

Více

Laboratorní práce z chemie č. Téma: S-prvky

Laboratorní práce z chemie č. Téma: S-prvky Autor: Mgr. Lenka Fišerová Škola: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, po. Vytvořeno: listopad 2012 Kód: VY_32_INOVACE_13_05Fis_ChLPVG Předmět: CHEMIE Ročník:2. ročník VG Téma: S prvky Cíl: Prakticky ověřit

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 12.skupina

Více

LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE

LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 5. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci vypočítají složení roztoku.

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. OKRESNÍ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. OKRESNÍ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (55 bodů) Úloha 1 Závislost rozpustnosti

Více

Téma: Bengálské ohně (provádí studenti SPŠCH)

Téma: Bengálské ohně (provádí studenti SPŠCH) Téma: Bengálské ohně (provádí studenti SPŠCH) Úkol: Připravte bengálské ohně rozdílných barev. Teorie: Bengálský oheň je druh pyrotechnické směsi. V závislosti na dodané příměsi má různé barvy. Škrob slouží

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: Soli Střední škola ok: 2012 2013 Varianta: A Soli Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník SOLI sůl je sloučenina, která se skládá z iontu kovu a

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

Analytické experimenty vhodné do školní výuky Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie a Katedra analytické chemie Kurs: Současné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ Analytické experimenty vhodné

Více

Přechodné kovy skupiny I.B a II.B

Přechodné kovy skupiny I.B a II.B Přechodné kovy skupiny I.B a II.B Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 7. 9. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Základní charakteriska

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 5 RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE KRYSTALIZACE PRINCIP Krystalizace je důležitý postup při získávání čistých tuhých látek z jejich roztoků. Tuhá látka se rozpustí ve vhodném rozpouštědle.

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE ZÁKLADNÍ POJMY : Chemická rovnice (např. hoření zemního plynu): CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O CH 4, O 2 jsou reaktanty; CO 2, H 2 O jsou produkty; čísla 2 jsou stechiometrické

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

Název: Deriváty uhlovodíků karbonylové sloučeniny

Název: Deriváty uhlovodíků karbonylové sloučeniny Název: Deriváty uhlovodíků karbonylové sloučeniny Autor: Mgr. Štěpán Mička Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 4. Tématický

Více

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol n... látkové množství látky (mol) M... molární hmotnost látky (g/mol) m... hmotnost látky (m) III. Výpočty z chemických rovnic chemické rovnice umožňují vypočítat množství jednotlivých látek, které se

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více