ROADPAC 11 SI 91. SI 91 Kreslení spojených řezů. Příručka uživatele. Revize PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROADPAC 11 SI 91. SI 91 Kreslení spojených řezů. Příručka uživatele. Revize 24.02.2011. PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o."

Transkript

1 ROADPAC 11 SI 91 SI 91 Kreslení spojených řezů Příručka uživatele Revize PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. PRAGOPROJEKT a.s., Praha 4, K Ryšánce 16 VIAPONT s.r.o., Vodní 13, Brno

2 ROADPAC 11 SI 91 O B S A H 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ SOUBORY A POJMY PŘÍPRAVA PRO ZADÁNÍ VSTUPŮ INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU SI VSTUPNÍ DIALOG A VÝPOČTY V PROGRAMU SI PŘÍPRAVA ZÁBORŮ A SÍTÍ PRO VYKRESLENÍ PŘÍKLADY NA ZKOUŠENÍ FUNKCE PROGRAMU SI PŘÍKLAD Vstupní data Postup výpočtu Poznámky k úpravám stylu vykreslování PŘÍKLAD PŘÍKLAD Vstupní data PŘÍKLAD Vstupní data Příručka uživatele

3 SI 91 ROADPAC Úvod Program SI91 Spojené řezy je určen k vykreslování spojených příčných řezů komunikací. Program na základě jednoduchých vstupních údajů zajistí výpočet příčných řezů vedených návazně napříč několika trasami (např.hlavní trasa a rampy v křižovatce nebo dálnice a obslužné komunikace) a tyto řezy korektně spojí a vykreslí přímo v AutoCADu. Kresba je důsledně dělena do vrstev a používá příslušné entity AutoCADu (asociativní kóty, bloky a pod.). Pro zpracovávané trasy musí existovat platné vstupní soubory RoadPACu V43, V51 a V56. Do kresby příčných řezů je možné vykreslit i řezy dalšími terénními modely, jejich počet není omezen. Program umožňuje do kresby řezů vykreslovat trvalé a dočasné zábory a inženýrské sítě. Podkladem pro vykreslení inženýrských sítí a záborů je soubor odpovídajících polygonů získaný exportem ze situačního výkresu v AutoCADu. V současné době je kreslení inženýrských sítí ve zkušebním provozu. 2. Základní soubory a pojmy uloha.v91 uloha.c91 uloha.t91 vstupní soubor, popisující zadání spojovací soubor po první fázi výpočtu - obsahuje již vypočítané parametry pro jednotlivé řezy jako staničení na osách, orientace řezů, vzdálenosti os a potřebná omezení kresby. V případě potřeby je možno tento soubor také editovat nebo i vytvořit samostatně např. na základě údajů odměřených v situaci, pokud není možné zadání.v91 přijatelně formulovat. spojovací soubor po druhé fázi výpočtu obsahuje údaje pro vykreslení řezů do AutoCADu (obdoba souborů typu.oxx). Tento sobor je potom vykreslen v AutoCADu podle zvoleného stylu kresby v šablonách. Standardně je připravena šablona pro kreslení v měřítku 1:100 a 1:200, další šablony si mohou uživatelé upravovat/vytvářet podle svých potřeb a zvyklostí. hlavní trasa hlavní trasa výpočtu, kde se určuje staničení řezů určených k výpočtům a kreslení Příručka uživatele 3

4 ROADPAC 11 SI 91 řídící trasa trasa, ke které se připojuje řez na vedlejší trase. Má význam u složitějších případů s více trasami, které na sebe postupně navazují. Již zadaná vedlejší trasa se může stát řídící trasou pro další vedlejší trasu (viz příklad 4). U jednoduchých případů bývá řídící trasa totožná s hlavní trasou. vedlejší trasa trasa, na níž leží řezy, které připojujeme k řezům na základní resp. řídící trase. Příslušná staničení a vzdálenosti tras se počítají v první fázi výpočtu (.V91 ->.C91) rozhraní řezů rozhraní je křivka, určující, kde se bude řez mezi trasami lomit resp. kde budou na sebe řezy navazovat. Ve výpočtu ho lze zadat polygonem (.XHB, SHB) nebo pomocí programu SI16 (.V16). V případě potřeby lze zadat údaje (vzdálenosti os od rozhraní) i přímo jako hodnoty pro jednotlivé řezy do souboru.c91. ořez umožňuje na stycích řezů buď vynechat místo (ořez > 0) nebo naopak umožnit na styku překreslení řezů přes sebe (ořez < 0). Zadává se samostatně pro řídící i vedlejší trasu styl pro kreslení v AutoCADu je připravena šablona obsahující styl pro vykreslení v měřítku 1:100 (styl=100) a 1:200 (styl=200). Program umožňuje upravovat si jednotlivé položky stylu kreslení dále podle své potřeby a také si jej ukládat do knihovny stylů pro další použití. 3. Příprava pro zadání vstupů Pro zajištění nezbytných vstupních údajů je zapotřebí připravit postupně: 1. Vstupní údaje pro výpočet příčných řezů v rozsahu řešeného úseku všech tras - t.j. DTM a soubory V43, V51 a V56. Program SI91 v průběhu práce opakovaně spouští příslušné programy pro přípravu souborů SPR na všech trasách. Příčné řezy mohou být bočně omezeny (např. po výpočtech ramp programem SI42) nebo lze ponechat oříznut kresbu na dělicích čarách automaticky programem SI Pro případné vykreslení dalších terénů je potřeba připravit samostatné terénní modely pro každou vrstvu, kterou chceme vykreslit. 4 Příručka uživatele

5 SI 91 ROADPAC Zábory a sítě. Pro práci programu SI91 je nutné připravit soubor, ve kterém jsou definovány jednotlivé sítě ve formě situačního výkresu v AutoCADu. Definice výkresu je v podstatě shodná s požadavky na výkres záborů a sítí pro programy SI34 resp. SI53 (Kreslení příčnách řezů). Z tohoto výkresu se sítě přenesou do souboru "akce.xzs". Soubor je možné podle potřeby editovat a přidávat doplňující informace pro vykreslení pomocí jednoduchého editoru PipeEdit.EXE (nastavení barev, vrstev a textů ke kreslení ve výkresu). Při běhu programu SI91 jsou potom údaje o sítích a záborech doplněny do jednotlivých zpracovávaných řezů. 4. Instalace a spuštění programu SI91 Při instalaci systému RoadPAC se všechny potřebné komponenty pro běh programu instalují automaticky. Na plochu je přidána ikona, pokud není k dispozici, spustí se program McxEdit.EXE z adresáře RoadPAC. V AutoCADu se zajišťuje kreslení řezů nebo příprava sítí z menu RoadPAC 91. Pokud není toto menu viditelné, zobrazí se po zadání příkazu RP Vstupní dialog a výpočty v programu SI91 Po spuštění programu SI91 (McxEdit.EXE) se objeví základní obrazovka programu SI91. Menu Soubor má následující položky V91(C91) jiným jménem editaci -..Otevře nový soubor - Uloží soubor V91 (C91) - Uloží soubor pod jménem - Otevře soubor stylu pro editaci - Konec práce Příručka uživatele 5

6 ROADPAC 11 SI 91 Na této obrazovce se zadává celý výpočet: Hlavní trasa (101_31) a požadavek na kreslení řezů ve staničení od do po 10 m. Počet intervalů není omezen, je možné použít i systém staničení.sss, připadně v kombinaci s tabulkou. Styl zobrazení (1:100). Pokud potřebuji vlastní styl, otevřu si styl pomocí tlačítka U vedle vpravo a mohu se stylem pracovat. Lze parametricky nastavit prakticky kteroukoliv složku kreslení DTM zadáváme platný terénní model případně včetně odhumusování a geologie. Zábory a sítě zadáváme připravený soubor (site_zabory.xml), který vznikne zpracováním výkresu záboru a sítí a případnou editací programem PipeEdit.EXE Poznámka: Uvedené údaje postačují pro vykreslení jedné samostatné osy, kresba by se obsahem i vzhledem měla blížit kresbě ve standardním programu SI53 Kreslení příčných řezů. 6 Příručka uživatele

7 SI 91 ROADPAC 11 Tabulka definice závislých tras: Každý řádek v této tabulce definuje jednu další trasu, která bude přikreslena k předchozím trasám. Zadáváme tyto údaje: Řídící trasa je-li totožná s hlavní trasou, není ji nutné zadávat Příručka uživatele 7

8 ROADPAC 11 SI 91 Vedlejší trasa (R2.SHB) trasa (HOL_B), která se přikreslí s použitím rozhraní R2 Rozhraní řezů (.V16) Ořez řídící Ořez vedlejší rozhraní zadané jako osa (.SHB) nebo vstup pro program SI16 definuje velikost případného ořezu kresby příčného řezu na straně řídící trasy, hodnota >0 znamená zmenšení řezu dovnitř řezu, hodnota <0 vyvolá kreslení řezu přes dělicí čáru na druhou stranu definuje velikost případného ořezu kresby příčného řezu na straně vedlejší trasy Poznámka Záporné hodnoty ořezů se použijí v případech, kde potřebujeme nakreslit řezy na styku přes sebe, abychom mohli zkontrolovat návaznosti a případně navrhnout úpravy řešení Styl zadáváme styl pro kreslení vedlejší trasy. Každá trasa může mít odlišný styl - s výhodou se toho použije např. v případech, kde potřebujeme kreslit hlavní trasu výrazně (barevně) a vedlejší trasy jen potlačeně černobíle pro názornost. Stačí si připravit "styl_100_cb", kde potlačíme kreslení nežádoucích popisů a podrobností kresby. Ve výsledném výkresu příčných řezů potom jednoduše zajistíme obarvení hladin na vhodnou barvu. Názvy generovaných hladin ve výkresu jsou odvozené od názvů tras a umožňují snadné filtrování. Při opakovaném vykreslení se nastavení barvy hladin již nemění. Popis (informativní), při zadání trasy a rozhraní se automaticky vyplní informace, jak je závislost chápána - např. *101_31.shb' -> 'HOL_B.shb' s lomem na 'R2 Maximální vzdálenost vedlejší trasy - tuto hodnotu zadáváme, když může dojít při snímání řezů k vícenásobnému protnutí vedlejší trasy - např. u křižovatkových ramp s velkým středovým úhlem. Hledání příslušného řezu na skreslení je potom omezeno zadanou vzdáleností. Staničení od - do Omezení pro hledání řezů na vedlejší trase - využije se podobně jako předchozí údaj 8 Příručka uživatele

9 SI 91 ROADPAC 11 Po zadání a uložení vstupních údajů do souboru "trasa.v91" přejdeme k první a druhé fázi výpočtu. Menu Sestavení obsahuje tyto položky: provede se postupně celý výpočet provede se 1.fáze výpočtu - C91- provede se 2.fáze výpočtu -.T91 výpočet se provede jen ze stávajících dat pouze vykreslení existujícího.spr Před dalším postupem je vhodné ověřit, zda vypočtené řezy na sebe navazují a odpovídají zadání. K tomu slouží třetí menu Z obrazit zobrazí obsah souboru trasa.c91 (mezivýpočet po 1.fázi) okno je ovládané standardními prvky Windows Příručka uživatele 9

10 ROADPAC 11 SI 91 Pokud je náhled v pořádku, ukončíme výpočet programem SI91 a vykreslíme řezy v AutoCADu: Zvolíme Vykreslit T91 do aktivního nebo nového výkresu a zadáme jméno souboru "Trasa..T91" 10 Příručka uživatele

11 SI 91 ROADPAC Příprava záborů a sítí pro vykreslení Z připraveného výkresu záborů a sítí sejmeme údaje pomocí příkazu "Export záborů" Výsledek se uloží do souboru "jmeno.xzs". Tento soubor můžeme dále editovat pomocí programu PipeEditMDI.EXE Příručka uživatele 11

12 ROADPAC 11 SI 91 a následně jeho jméno zadáme v v základním dialogu programu SI91 pod položkou "Zábory / Sítě" 7. Příklady na zkoušení funkce programu SI91 Pro vyzkoušení programu SI91 jsou připravené na instalačním CD celkem 4 příklady: příklad_1 kreslení spojených dvou řezů, dělící čára je dána polygonem (osou) příklad_2 dtto, ale dělicí čára je definována pomocí programu SI14 vztah dvou os příklad_3 spojené řezy po výpočtu napojení rampy programem SI42 příklad_4 čtyří trasy, připojené postupně na obou stranách hlavní trasy 7.1. Příklad Vstupní data data souběžných tras 121, 100_BB (.shb,.sni,.v43,.v51) digitální model terénu bb_dtm.dt4 definice rozhraní formou pomocné osy rozhrani 100_121.shb obr.1 Schéma počítaných tras a řezů 12 Příručka uživatele

13 SI 91 ROADPAC Postup výpočtu spustit dialogové okno programu (McxEdit.exe) založit soubor rezy_priklad_1.v91 pro zadání vstupních dat skreslování řezů V okně vyplnit název hlavní trasy, styl zobrazení nastavit na 100. Ve spodní tabulce není třeba vyplňovat Řídící trasu, pokud se shoduje s Hlavní trasou (vyplňuje se pouze v případě "řetězení" zadání). Rozhraní řezů lze definovat pomocí pomocné dělící osy (použité pro příklad 1) nebo pomocí vstupního souboru.v16 programu SI16 (Souběh dvou tras). Do sloupce Popis se automaticky zobrazí schématický zápis zadání úlohy. Pro každou závislou trasu je možné zadat vlastní styl zobrazení a úsek platnosti zadání. Je také možné zadat omezení (oříznutí) generovaných řezů hlavní resp. závislé trasy. Do polí pro oříznutí se zadává vzdálenost od společného rozhraní řezů. Při zadání "0" se řezy dotýkají, při zadání zápornou hodnotou se řezy překrývají. obr.2 Dialog pro zadání.v91, rozhraní zadané pomocnou osou uložit soubor priklad1_100_121.v91 Dále lze buď příkazem Sestavit z menu Sestavení provést všechny následné výpočty nebo postupovat ve výpočtu po jednotlivých níže uvedených krocích s možností ruční modifikace spočtených parametrů pro kreslení. Počítat společná staničení (v91 > c91) z menu Sestavení Příručka uživatele 13

14 ROADPAC 11 SI 91 obr.3 Menu Sestavení Program ze zadání spočítá parametry pro skreslování příčných řezů (vzdálenost tras, orientaci os atd.) a pro další zpracování je uloží do souboru rezy_priklad_1.c91. Ten je možné otevřít v dialogovém okně pro náhled i pro případnou editaci. Někdy se může stát, že program chybně vyhodnotí směr hlavní a připojené trasy (1=souhlasný, 2=nesouhlasný). Pak je třeba toto v souboru.c91 ručně opravit. Podobně se dají upravit i další spočtené údaje (to je však méně obvyklé). obr.4 Editace souboru.c91 uložit soubor rezy_priklad_1.c91 spustit výpočet c91 > t91 z menu Sestavení 14 Příručka uživatele

15 SI 91 ROADPAC 11 obr.5 Menu Sestavení Program provede poslupnost výpočtů pro sestavení příčných řezů v požadovaných staničeních obou tras, poskládá je podle souboru rezy_priklad_1.c91 a výslednou interpretaci pro kreslení do AutoCADu uloží do souboru rezy_priklad_1.t91 vykreslení souboru rezy_priklad_1.t91 do AutoCADu příkazem Vykreslit T91 z menu RoadPAC91 obr.6 RoadPAC91 Příručka uživatele 15

16 ROADPAC 11 SI 91 obr.7 Vykreslené řezy Poznámky k úpravám stylu vykreslování V současné fázi vývoje programu jsou jednotlivé styly uloženy ve vstupním souboru úlohy.v91. Při zakládání nového vstupního souboru se do něj automaticky naimportují styly obsažené v souboru template91.stl, který je v instalačním adresáři. Jedná se o obraz libovolného souboru.v91/.c91, který obsahuje požadované upravené styly. V instalaci obsahuje tento soubor styl 100, který je optimalizován pro kreslení řezů v měřítku 1:100. Při výpočtu v91 > c91 se styly ze souboru.v91 zapisují dále do vzniklého.c91. Ze vstupního dialogu se dá příkazem Zobrazit > Definice stylů vyvolat rozšířený dialog pro změnu jednotlivých prvků kresby. Dialog je uspořádán formou standardního okna vlastností. 16 Příručka uživatele

17 SI 91 ROADPAC 11 obr.8 Okno pro úpravu stylu Jednotlivé definované entity AutoCADu (jako např. bloky pro šipky spádů, kótovací styly, styl textu) musí být obsažené ve vzorovém výkresu template91.dwg. Ten je umístěn v instalačním adresáři. Z něj se také bere defaultní nastavení hladin při Příručka uživatele 17

18 ROADPAC 11 SI 91 vykreslování řezů. Kromě souboru template91.stl lze uživatelské styly ukládat exportem do souborů knihovny stylů.s91. Editaci knihovny stylů je možné vyvolat z menu Soubor > Otevřít knihovnu stylů obr.9 Menu Soubor 18 Příručka uživatele

19 SI 91 ROADPAC Příklad 2 Je drobnou modifikací příkladu 1. Při definici dělící čáry se zde uplatní zadání pomocí souboru 121.v16 vytvořeného pomocí dialogu programu RoadPAC pro výpočet programem SI16 - souběh dvou tras. Zde je zadaná trasa 121 jako SHB1 a trasa 100_BB jako SHB2. V případě zadání pomocí v16 se do sloupce Trasa(v16) doplní základ názvu vstupního souboru programu SI16. V kolonce Popis se automaticky zobrazí schématický zápis zadání úlohy. obr.10 Dialog pro zadání.v91, rozhraní zadané souborem.v16 Ostatní postup výpočtu je identický s příkladem 1 Příručka uživatele 19

20 ROADPAC 11 SI Příklad 3 Řeší vykreslení příčných řezů rychlostní komunikace (101_31), jejích křižovatkové větve (HOL_B) a souběžné polní cesty (116). obr.11 Schéma počítaných tras a řezů V tomto příkladě je ukázáno vykreslení záborů definovaných v samostatném výkresu zabory.dwg. Pojmenování jednotlivých hladin (D_ZABOR, T_ZABOR) je v souladu s vyžadovanou konvencí. Export záborů do souboru zabory.xzs provedeme příkazem Export záborů z menu RoadPAC Příručka uživatele

21 SI 91 ROADPAC 11 obr.12 RoadPAC91 obr.13 Výkres záborů Vstupní data data souběžných tras 101_31, HOL_B, 116 (.shb,.sni,.v43,.v51) digitální model terénu r49odh.dt4 definice rozhraní formou pomocné osy rozhrani R1.shb, R2.shb soubor zabory.xzs s definicí čar trvalého a dočasného záboru Příručka uživatele 21

22 ROADPAC 11 SI 91 obr.14 Zadání vstupního souboru.v91 Po zadání vstupního souboru se provede výpočet příkazem Sestavit z menu Sestavení. Výsledkem výpočtů je soubor.t91, jehož vykreslení je znázorněno na obr. 15 obr.15 Vykreslené řezy 22 Příručka uživatele

23 SI 91 ROADPAC Příklad 4 Řeší vykreslení příčných řezů rychlostní komunikace (100_BB), jejích dvou křižovatkových větví (110A,110B) a souběžné polní cesty (121). obr.16 Schéma počítaných tras a řezů Vstupní data data souběžných tras 100_BB, 110A, 110B, 121 (.shb,.sni,.v43,.v51) digitální model terénu bb_dtm.dt4 definice rozhraní formou pomocné osy rozhrani r_100_110a.shb, r_100_110b.shb, 100_121.shb Příručka uživatele 23

24 ROADPAC 11 SI 91 obr.17 Zadání vstupního souboru.v91 Po zadání vstupního souboru se provede výpočet příkazem Sestavit z menu Sestavení. Výsledkem výpočtů je soubor.t91, jehož vykreslení je znázorněno na obr. 18 obr.18 Vykreslené řezy 24 Příručka uživatele

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

PROGRAM RP53. Kreslení příčných řezů. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP53. Kreslení příčných řezů. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP53 PROGRAM RP53 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP53 1. Úvod Program RP53 je součástí systému ROADPAC. Použije

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

VÝKRESY PBS 2013. Výkresy požární bezpečnosti staveb dle ČSN 01 3495 - nadstavba pro BricsCAD 12,13-CZ

VÝKRESY PBS 2013. Výkresy požární bezpečnosti staveb dle ČSN 01 3495 - nadstavba pro BricsCAD 12,13-CZ VÝKRESY PBS 2013 Výkresy požární bezpečnosti staveb dle ČSN 01 3495 - nadstavba pro BricsCAD 12,13-CZ Popis programu Aplikace slouží pro zefektivnění kreslení výkresů požární bezpečnosti - výkresy k požárně

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Úvod do systému Příručka uživatele Revize 25.2.2014

Úvod do systému Příručka uživatele Revize 25.2.2014 ROADPAC 14 ÚVOD Příručka uživatele Revize 25.2.2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 ROADPAC 14 O B S A H 1. STRUČNÝ POPIS SYSTÉMU ROADPAC... 3 2. OBSLUHA SYSTÉMU

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Kubatury komunikace 4

Kubatury komunikace 4 AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 Kubatury komunikace 4 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 První

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Stavař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Návod na zpracování vzorové úlohy

Návod na zpracování vzorové úlohy Přenos dat s využitím moderních registračních zařízení včetně zpracování naměřených dat a následné propojení s grafickým programem Návod na zpracování vzorové úlohy Ukázka zpracování měřených dat GNSS

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník 20.5.2014 Obsah 1 Slovo úvodem 3 2 Role v aplikaci DAS 4 3 Slovník pojmů 5 4 Domovská stránka obchodníka 6 5 Vytvoření kampaně 8 5.1 Informace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 -

v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 - Aplikace b-sms v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci b-sms... 3 2. Základní předpoklady pro používání b-sms... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy

Více

Tisk na Plotter v AutoCADu

Tisk na Plotter v AutoCADu Tisk na Plotter v AutoCADu Důležitá pravidla Vhodné je mít kolem výkresů rámečky, aby se tím zjednodušila práce při výběru okna. Tyto rámečky by měly být ve vlastní hladině, která bude netisknutelná Pokud

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Výkres. Vytvoření nového výkres. Otevření výkresu

Výkres. Vytvoření nového výkres. Otevření výkresu Výkres Vytvoření nového výkres Otevření výkresu 1 Výkres V Microstationu můžeme vytvořit výkres ve 2D (dvojrozměrný) nebo 3D (trojrozměrný). Výkres se skládá z jednoduchých prvků (úsečka, oblouk, obdélník,

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele používat konstrukční prvky ze strojírenské

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

PROGRAMY RP53A a RP71A. Rozpracovanost - výkresy a kubatury. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAMY RP53A a RP71A. Rozpracovanost - výkresy a kubatury. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 PROGRAMY RP53A a RP71A Rozpracovanost - výkresy a kubatury Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 Rozpracovanost,

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Program SeleCAD - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Obsah příručky : Obsah 2 Úvod 3 Nastavení projektu 4 Katalog 6 Zakreslení a nastavení trasy 11 Zadat křivku

Více

Dopravní značení příručka

Dopravní značení příručka 1. Stručný popis programu Dopravní značení příručka Program je určen pro Správy a údržby silnic České Republiky a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace.

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

IDEA CSS 5 Obecný průřez

IDEA CSS 5 Obecný průřez Uživatelská příručka IDEA CSS IDEA CSS 5 Obecný průřez Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA CSS Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA "SPRÁVA CENÍKŮ" PRO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ORTEX spol. s r. o., Hradec Králové 4. 6. 2009 Verze: 3.2.2 Autoři: Tomáš Fajman, Jiří Richtr, Jan Vaněk ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO ÚČELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2008 1. ÚVODEM Vybrané produkty společnosti YAMACO Software obsahují

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů

ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů Uživatelská příručka k webové aplikaci Autoři projektu: Vedoucí projektu: Členové řešitelského týmu: Spoluřešitel projektu: Ing. Petr

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Newsletter LogiKal 8.1

Newsletter LogiKal 8.1 Newsletter LogiKal 8.1 2013 by ORGADATA AG Všechna práva vyhrazena. Jakékoli rozmnožování této přiručky bude postihováno. Práva na tuto dokumentaci náleží ORGADATA Software-Dienstleistungen AG, Leer. Vydal:

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více