Dílčí část B13. Kolektiv řešitelů KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, Brno pracoviště: Purkyňova 648/125, Brno.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dílčí část B13. Kolektiv řešitelů KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, Brno pracoviště: Purkyňova 648/125, Brno."

Transkript

1 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního tarifu a specifikace požadavků na odbavovací systém, clearing, zúčtování tržeb a controlling dopravního systému Dílčí část B13 Sestavení matice počtu tarifních jednic ve všech přípustných relacích a sestavení matice průměrné kilometrické vzdálenosti spojení mezi jednotlivými zónami Zpracoval: Kolektiv řešitelů KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, Brno pracoviště: Purkyňova 648/125, Brno Datum: červen 2015 Strá ka 1 z 7

2 Obsah Sestave í atice počtu tarif ích jed ic ve všech přípust ých relacích a sestave í atice prů ěr é kilo etrické vzdále osti spoje í ezi jed otlivý i zó a i...1 Zadá í B Tarif í apa a tarif í atice Zapojení MHD do Tarifu VDV...5 Sez a příloh...6 Vysvětle í zkratek...7 Strá ka 2 z 7

3 Zadání B13 Sestave í atice počtu tarif ích jed ic ve všech přípust ých relacích a sestave í atice prů ěr é kilo etrické vzdále osti spoje í ezi jed otlivý i zó a i Strá ka 3 z 7

4 1 Tarifní mapa a tarifní matice Po rozdělení Kraje Vysočiny do tarifních zón byly v každé zóně vybrány přepravně nejvýznamnější zastávky veřejné dopravy, tzv. tarifní zastávky. Zde platí pravidlo: Každá tarifní zóna je reprezentována pouze jednou tarifní zastávkou. K těmto tarifním zastávkám jsou přiřazeny další zastávky veřejné dopravy (MHD, zastávky PAD, železniční stanice a zastávky) v jejím blízkém okolí. Každá tarifní zastávka je do mapy zakreslena jako bod. Spojením těchto bodů vznikne základní tarifní síť, která udává skutečnou vzdálenost (relaci) mezi zónami při použití veřejné hromadné dopravy. Pro zachování stávající výše tržeb v systému veřejné dopravy bylo s tarifními vzdálenostmi dále pracováno vzdálenost mezi jednotlivými zónami určují tzv. tarifní jednice. Změnou počtu tarifních jednic je možné docílit zdražovaní příp. zlevňování vybraných mezizónových relací. Hlavním cílem těchto úprav je zabránit poklesu ceny jízdného ve srovnání s dnešními tarify dopravců a pro cestující vytvořit spravedlivý tarifní systém. Obrázek: Ukázka Tarifní mapy Veřejné dopravy Vysočiny Při konstrukci tarifní mapy Veřejné dopravy Vysočiny bylo snahou stanovovat maximální vzdálenost mezi sousedními zónami 6 tarifních jednic. Těmto 6 tarifním jednicím je přiřazena cena plného jízdného ve výši 14 Kč. Ve výjimečných případech, kdy mezi jednotlivými zónami není početné osídlení a v okolí měst s městskou hromadnou dopravou (se kterými je, z důvodu ponechání rozhodnutí o tarifu v dané zóně na místní samosprávě, počítáno jako s jednou nadzónou) je tarifní vzdálenost, tj. počet tarifních jednic, mezi dvěma sousedními zónami vyšší. Strá ka 4 z 7

5 Při stanovení přepravní vzdálenosti mezi nesousedními zónami je spočítána nejkratší cesta pomocí upraveného Dijkstrova algoritmu. Algoritmus pracuje tak, že nejprve přiřadí výchozí zóně hodnotu 0. Všem ostatním zónám přiřadí hodnotu nekonečna a tuto následně snižuje až na nejnižší možnou hodnotu. To provádí tak, že všem zónám spojeným s výchozí zónou tarifní hranou přiřadí místo nekonečna hodnotu prezentovanou počtem tarifních jednic této tarifní hrany. Z takto ohodnocených sousedních zón vybere tu s nejnižší hodnotou a postoupí do ní. Následně opět provede přičtení počtu tarifních jednic z této zóny do jejích sousedních zón. Pakliže narazí na sousední zónu, která již byla ohodnocena (existuje k ní z výchozí zóny cesta s menším počtem tarifních hran), porovná vypočítanou hodnotu s hodnotou získanou předchozími kroky a je-li nyní vypočítaná hodnota nižší, tak jí nahradí tu původní, jinak původní hodnotu ponechá. Hodnota zóny, u které již byly při výpočtech zohledněny všechny tarifní hrany z ní vedoucí,se bere jako finální a tato zóna se již v dalších výpočtech ignoruje. Celý algoritmus se opakuje přesně tolikrát, kolik je v oblasti zón (každý cyklus zjistí finální hodnotu u právě jedné zóny). Vlastní výpočet se provádí při jakékoliv změně tarifní mapy (přidání či odebrání tarifní hrany, změna počtu tarifních jednic) a jeho výstupem je Tarifní matice VDV, která je rozhodná pro stanovení jízdného. 1.1 Zapojení MHD do Tarifu VDV K zapojení městských hromadných doprav provozovaných na území Kraje Vysočina do Tarifu Veřejné dopravy Vysočiny bude docházet na základě smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem, ve kterém je MHD provozována. Zapojení jednotlivých MHD do Tarifu VDV bude možné dvěma způsoby: 1. Plnohodnotná tarifní integrace Městská hromadná doprava bude součástí nabídky veřejné dopravy v dané tarifní zóně. Cestující s integrovaným jízdním dokladem bude moci v rámci stanovené platnosti jízdního dokladu využívat i linky MHD. Pro pokrytí protarifovací ztráty ze zapojení MHD do Tarifu VDV dojde k navýšení počtu tarifních jednic mezi zónou s MHD a sousedními tarifními zónami. Výše tohoto navýšení bude upřesněna po uzavření smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem, ve kterém je MHD provozována. 2. Částečná tarifní integrace Městská hromadná doprava v daném městě bude vyčleněna do samostatné tarifní zóny (např. Třebíč MHD). Do dané tarifní zóny nebudou zahrnuty žádné jiné linky PAD ani železniční dopravy. Cestující, který bude chtít v daném městě využít i MHD si bude muset zakoupit jízdní doklad až do tarifní zóny označené MHD. Podmínky pro zakoupení jízdního dokladu do zóny s MHD budou stanoveny smlouvou mezi Krajem Vysočina a městem, ve kterém je MHD provozována. Cena za jízdenku bez možnosti využití MHD bude stanovena na základě počtu tarifních jednic v Tarifní mapě VDV. Strá ka 5 z 7

6 Seznam příloh Příloha č. B13/1: Tarifní systém Veřejné dopravy Vysočiny tarifní hrany Strá ka 6 z 7

7 Vysvětlení zkratek MHD PAD VDV městská hromadná doprava příměstská autobusová doprava Veřejná doprava Vysočiny Strá ka 7 z 7

8 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního tarifu a specifikace požadavků na odbavovací systém, clearing, zúčtování tržeb a controlling dopravního systému Dílčí část B13 Sestavení matice počtu tarifních jednic ve všech přípustných relacích a sestavení matice průměrné kilometrické vzdálenosti spojení mezi jednotlivými zónami Příloha č. B13/1 Zpracoval: Kolektiv řešitelů KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, Brno pracoviště: Purkyňova 648/125, Brno Datum: červen 2015 Stránka 1 z 1

9 Tarifní systém veřejné dopravy Kraje Vysočina Oblast: 0 - Jihlava Číslo zóny Název zóny Číslo soused. zóny Název soused. Zóny Délka tarif. hrany 001 Jihlava 016 Střítež Jihlava 015 Měšín Jihlava 032 Velký Beranov Jihlava 037 Puklice Jihlava 045 Rančířov Jihlava 057 Kostelec Jihlava 058 Cejle Jihlava 071 Výskytná nad Jihlavou Jihlava 084 Hybrálec Jihlava 421 Štoky Polná 012 Brzkov Polná 019 Záborná Polná 028 Dobroutov Polná 013 Věžnička Polná 017 Dobronín Polná 018 Kamenná Polná 423 Věžnice (HB) Brzkov 441 Přibyslav Věžnička 014 Ždírec Ždírec 015 Měšín Střítež 017 Dobronín Dobronín 018 Kamenná Záborná 026 Stáj Záborná 637 Poděšín Jamné 027 Zhoř Jamné 022 Rybné Jamné 033 Kozlov Jamné 032 Velký Beranov Rybné 023 Nadějov Rybné 030 Věžnice Nadějov 027 Zhoř Nadějov 024 Jersín Jersín 025 Arnolec Jersín 712 Meziříčko (Žď) Jersín 713 Černá Arnolec 026 Stáj Stáj 027 Zhoř Stáj 647 Rudolec Zhoř 028 Dobroutov Věžnice 034 Vysoké Studnice Věžnice 036 Kamenice Věžnice 712 Meziříčko (Žď) Luka nad Jihlavou 032 Velký Beranov Luka nad Jihlavou 035 Bítovčice Luka nad Jihlavou 038 Brtnice Luka nad Jihlavou 037 Puklice Velký Beranov 033 Kozlov Kozlov 034 Vysoké Studnice Bítovčice 036 Kamenice Kamenice 711 Měřín Kamenice 249 Radošov Puklice 038 Brtnice Brtnice 039 Kněžice Brtnice 041 Stonařov Brtnice 257 Zašovice Kněžice 257 Zašovice Kněžice 279 Opatov (Tř) Nevcehle 047 Pavlov Nevcehle 103 Žatec 3

10 041 Stonařov 042 Suchá Stonařov 048 Dlouhá Brtnice Stonařov 046 Otín Stonařov 051 Třešť Suchá 043 Vílanec Vílanec 044 Cerekvička - Rosice Vílanec 045 Rančířov Cerekvička - Rosice 045 Rančířov Otín 047 Pavlov Pavlov 048 Dlouhá Brtnice Pavlov 052 Panenská Rozsíčka Dlouhá Brtnice + Brtnička 049 Hladov Hladov 131 Stará íše Třešť 056 Jezdovice Třešť 061 Batelov Třešť 055 Růžená Třešť 053 Hodice Panenská Rozsíčka 053 Hodice Hodice 051 Třešť Hodice 109 Sedlejov Hodice 054 Třeštice Třeštice 114 Doupě Třeštice 105 Volevčice Jezdovice 057 Kostelec Kostelec 066 Dolní Cerekev Kostelec 058 Cejle Cejle + Dvorce 059 Hubenov Hubenov 072 Ježená Batelov 062 Rohozná Batelov 063 Švábov Batelov 064 Horní Dubenky Batelov 868 Horní Cerekev Rohozná 066 Dolní Cerekev Rohozná 889 Nový Rychnov Horní Dubenky + Kaliště 065 Jihlávka Horní Dubenky + Kaliště 067 Klatovec Jihlávka 861 Počátky Klatovec 068 Panenské Dubenky Panenské Dubenky 861 Počátky Vyskytná nad Jihlavou 072 Ježená Vyskytná nad Jihlavou 077 Šimanov Ježená 073 Dušejov Dušejov 074 Hojkov Dušejov 076 Opatov Hojkov + Boršov 075 Milíčov Milíčov 889 Nový Rychnov Opatov + Zbilidy 077 Šimanov Opatov + Zbilidy 078 Dudín Opatov + Zbilidy 883 Vyskytná Šimanov 079 Ústí Šimanov 081 Větrný Jeníkov Dudín 079 Ústí Dudín 944 Mysletín Ústí 083 Kalhov Ústí 945 Humpolec - Krasoňov Větrný Jeníkov + Zbinohy 082 Bílý Kámen Větrný Jeníkov + Zbinohy 083 Kalhov Větrný Jeníkov + Zbinohy 419 Skorkov Bílý Kámen 084 Hybrálec Hybrálec 085 Smrčná Smrčná 428 Úsobí 6

11 Tarifní systém veřejné dopravy Kraje Vysočina Oblast: 1 - Telč Číslo zóny Název zóny Číslo soused. zóny Název soused. zóny Délka tarif. hrany 101 Telč 102 Dyjice Telč 103 Žatec Telč 104 Mysliboř Telč 105 Volevčice Telč 106 Vanov Telč 107 Hostětice Telč 108 Krahulčí Telč 141 Radkov Telč 117 Kostelní Myslová Telč 119 Borovná Dyjice 122 Dolní Vilímeč Dyjice 123 Vystrčenovice Dyjice 136 Ořechov Vanov 112 ásná Hostětice 111 Mrákotín Krahulčí 111 Mrákotín Sedlejov 104 Mysliboř Mrákotín 112 ásná Mrákotín 115 Olší ásná 113 ídelov ídelov 114 Doupě Olší 116 Zadní Vydří Zadní Vydří 117 Kostelní Myslová Zadní Vydří 118 Horní Myslová Horní Myslová 119 Borovná Nová íše 122 Dolní Vilímeč Nová íše 123 Vystrčenovice Nová íše 124 Bohuslavice Nová íše 125 Zdeňkov Nová íše 126 Krasonice Bohuslavice 131 Stará íše Bohuslavice 134 Rozseč Zdeňkov 126 Krasonice Zdeňkov 321 Želetava Krasonice 127 Knínice Stará íše 132 Markvartice (Ji) Stará íše 135 Olšany Markvartice (Ji) 133 Svojkovice Markvartice (Ji) 278 Předín Svojkovice 134 Rozseč Svojkovice 321 Želetava Olšany 136 Ořechov Radkov 142 Strachoňovice Strachoňovice 143 Černíč 3

12 Tarifní systém veřejné dopravy Kraje Vysočina Oblast: 2 - Třebíč Číslo zóny Název zóny Číslo soused. zóny Název soused. zóny Délka tarif. hrany 201 Třebíč 211 Vladislav Třebíč 214 Kožichovice Třebíč 217 Střítež (Tř) Třebíč 261 Stařeč Třebíč 253 Krahulov Třebíč 256 Nová Ves (Tř) Třebíč 243 Číhalín Třebíč 244 Okřešice Třebíč 223 Trnava Vladislav 227 Smrk Vladislav 363 Koněšín Vladislav 212 Číměř Vladislav 229 Valdíkov Číměř 213 Dolní Vilémovice Dolní Vilémovice 218 Klučov Dolní Vilémovice 284 Lipník Kožichovice 215 Slavičky Slavičky 295 Třebenice Třebíč - Slavice 217 Střítež (Tř) Třebíč - Slavice 219 Petrůvky Třebíč - Slavice 283 Výčapy Třebíč - Slavice 272 Mikulovice Střítež (Tř) 218 Klučov Klučov 284 Lipník Petrůvky 284 Lipník Budišov 222 Nárameč Budišov 232 Hodov Budišov 224 Kamenná (Tř) Budišov 225 Pyšel Budišov 228 Kojatín Nárameč 229 Valdíkov Nárameč 239 Přeckov Trnava 239 Přeckov Pyšel 226 Pozďatín Pyšel 373 Zahrádka Pyšel 735 Tasov Pozďatín 227 Smrk Smrk 228 Kojatín Rudíkov 232 Hodov Rudíkov 239 Přeckov Rudíkov 238 Hroznatín Rudíkov 235 Vlčatín Rudíkov 708 Oslavička Studnice 234 Rohy Rohy 708 Oslavička Vlčatín 236 Nový Telečkov Nový Telečkov 237 Horní Heřmanice Horní Heřmanice 247 Bochovice Horní Heřmanice 709 Uhřínov Přeckov 245 Benetice Horní Smrčné 249 Radošov Čechtín 242 Červená Lhota Čechtín 248 Kouty (Tř) Červená Lhota 243 Číhalín Okřešice 245 Benetice Benetice 246 Svatoslav Svatoslav 247 Bochovice Bochovice 717 Horní Radslavice Kouty (Tř) 259 Chlum Číchov 251 Okříšky Číchov 258 Bransouze Okříšky 254 Přibyslavice 3

13 251 Okříšky 252 Petrovice Okříšky 266 Hvězdoňovice Okříšky 267 Pokojovice Okříšky 268 Heraltice Okříšky 257 Zašovice Petrovice 253 Krahulov Petrovice 256 Nová Ves (Tř) Krahulov 264 Markvartice (Tř) Krahulov 266 Hvězdoňovice Přibyslavice 255 Radonín Přibyslavice 256 Nová Ves (Tř) Radonín 257 Zašovice Zašovice 268 Heraltice Bransouze 259 Chlum Stařeč 262 Čechočovice Stařeč 269 Mastník Čechočovice 263 Rokytnice nad Rokytnou Rokytnice nad Rokytnou 264 Markvartice (Tř) Rokytnice nad Rokytnou 276 ímov Markvartice (Tř) 265 Chlístov Chlístov 277 Štěměchy Hvězdoňovice 267 Pokojovice Pokojovice 268 Heraltice Mastník 273 Kojetice Loukovice 273 Kojetice Loukovice 275 Šebkovice Čáslavice 273 Kojetice Čáslavice 276 ímov Čáslavice 323 Babice Mikulovice 274 Horní Újezd Kojetice 274 Horní Újezd Horní Újezd 275 Šebkovice Horní Újezd 281 Jaroměřice nad Rokytnou Šebkovice 282 Lesůňky Šebkovice 309 Dolní Lažany Šebkovice 324 Lesonice ímov 321 Želetava Štěměchy 278 Předín Předín 279 Opatov (Tř) Předín 320 Lesná (Tř) Jaroměřice nad Rokytnou 283 Výčapy Jaroměřice nad Rokytnou 286 Myslibořice Jaroměřice nad Rokytnou 287 Příštpo Jaroměřice nad Rokytnou 300 Bohušice Jaroměřice nad Rokytnou 302 Blatnice Jaroměřice nad Rokytnou 282 Lesůňky Lipník 285 Zárubice Zárubice 286 Myslibořice Zárubice 288 Odunec Myslibořice 289 Račice (Tř) Odunec 289 Račice (Tř) Račice (Tř) 291 Hrotovice Račice (Tř) 296 Bačice Slatina 287 Příšťpo Slatina 299 Rozkoš Hrotovice 292 Dalešice Hrotovice 393 Slavětice Dalešice 293 Stropešín Stropešín 294 Valeč Valeč 295 Třebenice Bačice 297 Radkovice u Hrotovic Radkovice u Hrotovic 298 Biskupice - Pulkov Radkovice u Hrotovic 394 Litovany Biskupice - Pulkov 299 Rozkoš 6

14 Tarifní systém veřejné dopravy Kraje Vysočina Oblast: 3 - Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou Číslo zóny Název zóny Číslo soused. zóny Název soused. zóny Délka tarif. hrany 300 Bohušice 301 Moravské Budějovice Moravské Budějovice 303 Zvěrkovice Moravské Budějovice 304 Častohostice Moravské Budějovice 311 Nové Syrovice Moravské Budějovice 332 Dědice Moravské Budějovice 326 Litohoř Moravské Budějovice 307 Lukov Blatnice 307 Lukov Častohostice 305 Blížkovice Blížkovice 306 Ctidružice Lukov 308 Vícenice Vícenice 309 Dolní Lažany Nové Syrovice 312 Dešov Nové Syrovice 315 Kojatice Nové Syrovice 332 Dědice Nové Syrovice 316 Láz Dešov 313 Vysočany Dešov 314 Hornice Hornice 315 Kojatice Lesná (Tř) 321 Želetava Želetava 322 Cidlina Želetava 324 Lesonice Želetava 337 Meziříčko (Tř) Cidlina 324 Lesonice Babice 324 Lesonice Lesonice 325 Jakubov u Moravských Budějovic Lesonice 328 Martínkov Jakubov u Moravských Budějovic 326 Litohoř Litohoř 327 Domamil Domamil 328 Martínkov Domamil 329 Komárovice Domamil 339 Štěpkov Komárovice 331 Budkov Budkov 332 Dědice Budkov 333 Lomy Budkov 344 Oponešice Dědice 343 Rácovice Lomy 334 Chotěbudice Lomy 335 Budeč (Tř) Chotěbudice 351 Jemnice Budeč (Tř) 126 Krasonice (Tř) Budeč (Tř) 338 Radkovice u Budče Krasonice (Tř) 337 Meziříčko (Tř) Radkovice u Budče 339 Štěpkov Mladoňovice 342 Třebelovice Mladoňovice 347 Kdousov Mladoňovice 346 Slavíkovice Mladoňovice 345 Lhotice Mladoňovice 342 Třebelovice Třebelovice 344 Oponešice Třebelovice 343 Rácovice Lhotice 351 Jemnice Slavíkovice 351 Jemnice Kdousov 348 Kostníky Kostníky 354 Police Jemnice 353 Radotice Jemnice 355 Pálovice Jemnice 352 Jiratice Jiratice 354 Police Radotice 354 Police Pálovice 356 Menhartice Studenec 363 Koněšín Studenec 364 Hartvíkovice Studenec 367 Vícenice u Náměště n. O Kozlany 363 Koněšín Kozlany 364 Hartvíkovice 3

15 364 Hartvíkovice 365 Popůvky Popůvky 366 Sedlec Popůvky 383 Kramolín Sedlec 367 Vícenice u Náměště n. O Vícenice u Náměště n. O. 371 Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou 372 Ocmanice Náměšť nad Oslavou 374 Jinošov Náměšť nad Oslavou 387 Kralice nad Oslavou Ocmanice 373 Zahrádka Jinošov 375 Hluboké Jinošov 376 Krokočín Jinošov 377 Jasenice Krokočín 731 Velká Bíteš Jasenice 378 Čikov Jasenice 731 Velká Bíteš Čikov 732 Velká Bíteš - Březka Čikov 735 Tasov Mohelno 382 Lhánice Mohelno 383 Kramolín Mohelno 384 Kladeruby nad Oslavou Mohelno 392 Dukovany Kramolín 393 Slavětice Kladeruby nad Oslavou 385 Kuroslepy Kuroslepy 386 Březník Březník 387 Kralice nad Oslavou Kralice nad Oslavou 388 Sudice Sudice 389 Rapotice Rouchovany 392 Dukovany Rouchovany 393 Slavětice Rouchovany 394 Litovany Dukovany 393 Slavětice 8

16 Tarifní systém veřejné dopravy Kraje Vysočina Oblast: 4 - Havlíčkův Brod Číslo zóny Název zóny Číslo soused. zóny Název soused. zóny Délka tarif. hrany 401 Havlíčkův Brod 453 Břevnice Havlíčkův Brod 454 Knyk Havlíčkův Brod 436 Pohled Havlíčkův Brod 434 Bartoušov Havlíčkův Brod 424 Vysoká Havlíčkův Brod 421 Štoky Havlíčkův Brod 425 Okrouhlička Havlíčkův Brod 426 Lípa Havlíčkův Brod 415 Michalovice Havlíčkův Brod 416 Hurtova Lhota Havlíčkův Brod 591 Okrouhlice Havlíčkův Brod 596 Veselý Žďár Herálec (HB) 412 Boňkov Herálec (HB) 413 Květinov Herálec (HB) 426 Lípa Herálec (HB) 419 Skorkov Herálec (HB) 901 Humpolec Květinov 415 Michalovice Květinov 414 Věž Věž 901 Humpolec Hurtova Lhota 417 Krásná Hora Krásná Hora 418 Lipnice nad Sázavou Lipnice nad Sázavou 581 Dolní Město Štoky 422 Šlapanov Štoky 425 Okrouhlička Šlapanov 423 Věžnice (HB) Šlapanov 424 Vysoká Lípa 427 Úhořilka Úhořilka 428 Úsobí Česká Bělá 432 Krátká Ves Česká Bělá 437 Ždírec (HB) Česká Bělá 444 Žižkovo Pole Česká Bělá 501 Chotěboř Česká Bělá 505 Jitkov Krátká Ves 436 Pohled Dlouhá Ves 434 Bartoušov Dlouhá Ves 441 Přibyslav Stříbrné Hory 436 Pohled Stříbrné Hory 441 Přibyslav Ždírec (HB) 436 Pohled Přibyslav 442 Modlíkov Přibyslav 444 Žižkovo Pole Přibyslav 445 Olešenka Přibyslav 635 Nové Dvory Přibyslav 632 Malá Losenice Modlíkov 443 Havlíčkova Borová Havlíčkova Borová 506 Oudoleň Olešenka 636 Nížkov Rozsochatec 452 Kojetín Rozsochatec 455 Dolní Krupá Rozsochatec 501 Chotěboř Rozsochatec 502 Čachotín Kojetín 453 Břevnice Knyk 455 Dolní Krupá Knyk 456 Horní Krupá Knyk 457 Radostín (HB) Dolní Krupá 456 Horní Krupá Radostín (HB) 458 Olešná (HB) Olešná (HB) 459 Skuhrov Skuhrov 464 Kámen (HB) Skuhrov 465 Tis Habry 462 Rybníček Habry 467 Bačkov Habry 468 Chrtníč Habry 471 Golčův Jeníkov Habry 547 Vepříkov Rybníček 463 Leškovice Kámen (HB) 465 Tis Kámen (HB) 504 Sedletín Tis 466 Habry - Zboží Habry - Zboží 467 Bačkov Chrtníč 471 Golčův Jeníkov Golčův Jeníkov 472 Skryje Golčův Jeníkov 476 Podmoky Golčův Jeníkov 477 Vlkaneč Golčův Jeníkov 546 Vilémov Skryje 473 Zvěstovice Zvěstovice 474 Kněžice Kněžice 475 Třemošnice (HB) Třemošnice (HB) 537 Běstvina Vlkaneč 478 Nová Ves u Leštiny Nová Ves u Leštiny 561 Leština u Světlé 2

17 Tarifní systém veřejné dopravy Kraje Vysočina Oblast: 5 - Chotěboř, Světlá nad Sázavou Číslo zóny Název zóny Číslo soused. zóny Název soused. zóny Délka tarif. hrany 501 Chotěboř 502 Čachotín Chotěboř 503 Jilem Chotěboř 548 Nová Ves u Chotěboře Chotěboř 542 Nejepín Chotěboř 531 Maleč Chotěboř 521 Libice nad Doubravou Chotěboř 522 Bezděkov Chotěboř 513 Sobíňov Jilem 504 Sedletín Jitkov 506 Oudoleň Oudoleň 507 Slavětín Ždírec nad Doubravou 512 Krucemburk Ždírec nad Doubravou 513 Sobíňov Ždírec nad Doubravou 514 Podmoklany Krucemburk 611 Vojnův Městec Podmoklany 523 Sloupno Libice nad Doubravou 522 Bezděkov Libice nad Doubravou 525 Lány Libice nad Doubravou 531 Maleč Bezděkov 523 Sloupno Sloupno 524 Slavíkov Lány 526 Libice n. D. - Barovice Libice n. D. - Barovice 527 Horní Bradlo Maleč 532 Rušinov Maleč 535 Čečkovice Maleč 543 Víska Rušinov 533 Klokočov Klokočov 534 Seč, Hoješín Čečkovice 536 Jeřišno Jeřišno 537 Běstvina Běstvina 538 Borek, Ostružno Uhelná Příbram 542 Nejepín Uhelná Příbram 544 Borek Uhelná Příbram 546 Vilémov Uhelná Příbram 547 Vepříkov Víska 548 Nová Ves u Chotěboře Borek 545 Kraborovice Kraborovice 546 Vilémov Světlá nad Sázavou 552 Nová Ves u Světlé Světlá nad Sázavou 553 Druhanov Světlá nad Sázavou 563 Kunemil Světlá nad Sázavou 594 Příseka Světlá nad Sázavou 581 Dolní Město Světlá nad Sázavou 573 Vilémovice Světlá nad Sázavou 574 Pavlov (HB) Nová Ves u Světlé 591 Okrouhlice Druhanov 554 Ovesná Lhota Leština u Světlé 562 Sázavka Leština u Světlé 564 Kynice Sázavka 563 Kunemil Kynice 565 Číhošť Číhošť 566 Vlkanov Číhošť 567 Prosíčka Vlkanov 574 Pavlov (HB) Prosíčka 575 Hradec Ledeč nad Sázavou 572 Ostrov Ledeč nad Sázavou 583 Bojiště Ledeč nad Sázavou 587 Kožlí Ledeč nad Sázavou 578 Chřenovice Ledeč nad Sázavou 577 Jedlá Ledeč nad Sázavou 575 Hradec Ostrov 573 Vilémovice Ostrov 574 Pavlov (HB) Hradec 576 Kozlov (HB) Jedlá 578 Chřenovice Jedlá 579 Bělá (HB) Dolní Město 582 Trpišovice Dolní Město 584 Horní Paseka Dolní Město 923 ečice Trpišovice 583 Bojiště Bojiště 585 Kouty (HB) Horní Paseka 585 Kouty (HB) Horní Paseka 586 Kamenná Lhota Horní Paseka 916 Koberovice Kamenná Lhota 587 Kožlí Kožlí 588 Hněvkovice Okrouhlice 593 Pohleď Malčín 594 Příseka Malčín 595 Lučice Pohleď 594 Příseka Lučice 596 Veselý Žďár 3

18 Tarifní systém veřejné dopravy Kraje Vysočina Oblast: 6 - Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě Číslo zóny Název zóny Číslo soused. zóny Název soused. zóny Délka tarif. hrany 601 Žďár nad Sázavou 688 Počítky Žďár nad Sázavou 672 Radňovice Žďár nad Sázavou 660 Jámy Žďár nad Sázavou 650 Vatín Žďár nad Sázavou 642 Budeč (Žď) Žďár nad Sázavou 633 Hamry nad Sázavou Žďár nad Sázavou 616 Polnička Žďár nad Sázavou 615 Světnov Vojnův Městec 612 Radostín (Žď) Vojnův Městec 613 Karlov Karlov 614 Škrdlovice Škrdlovice 615 Světnov Škrdlovice 616 Polnička Světnov 624 Cikháj Polnička 617 Račín Račín 618 Vepřová Vepřová 632 Malá Losenice Svratka 622 Chlumětín Svratka 623 Herálec (Žď) Svratka 625 Křižánky Herálec (Žď) 624 Cikháj Křižánky 626 Krásné Křižánky 681 Sněžné Krásné 627 Daňkovice Daňkovice 681 Sněžné Velká Losenice 632 Malá Losenice Velká Losenice 634 Sázava Velká Losenice 635 Nové Dvory Hamry nad Sázavou 634 Sázava Sázava 635 Nové Dvory Sázava 636 Nížkov Sázava 639 Matějov Nížkov 637 Poděšín Poděšín 638 Sirákov Sirákov 649 Újezd Matějov 641 Nové Veselí Nové Veselí 642 Budeč (Žď) Nové Veselí 643 Březí nad Oslavou Nové Veselí 646 Bohdalov Nové Veselí 649 Újezd Březí nad Oslavou 644 Kotlasy Březí nad Oslavou 645 Pokojov Pokojov 646 Bohdalov Pokojov 654 Znětínek Bohdalov 647 Rudolec Bohdalov 648 Kyjov Vatín 659 Sazomín Ostrov nad Oslavou 652 Radostín nad Oslavou Ostrov nad Oslavou 759 Rousměrov Ostrov nad Oslavou 656 Bohdalec Ostrov nad Oslavou 658 Obyčtov Radostín nad Oslavou 653 Krásněves Radostín nad Oslavou 654 Znětínek Krásněves 725 Bory Znětínek 655 Pavlov (Žď) Znětínek 704 Zadní Zhořec Pavlov (Žď) 713 Černá Bohdalec 657 Hodíškov Bohdalec 666 Radešín Hodíškov 658 Obyčtov Hodíškov 665 ečice (Žď) Obyčtov 659 Sazomín Jámy 665 ečice (Žď) Bobrová 662 Mirošov (Žď) Bobrová 663 Podolí Bobrová 666 Radešín 3

19 661 Bobrová 668 Dlouhé Bobrová 765 Zvole Mirošov (Žď) 751 Moravec Podolí 664 Radešínská Svratka Radešínská Svratka 665 ečice (Žď) ečice (Žď) 671 Nové Město na Moravě Radešín 667 Bobrůvka Dlouhé 669 Křídla Křídla 674 Nová Ves u Nového Města n. M Křídla 765 Zvole Nové Město na Moravě 672 Radňovice Nové Město na Moravě 673 Zubří Nové Město na Moravě 674 Nová Ves u Nového Města n. M Nové Město na Moravě 682 Kuklík Nové Město na Moravě 686 Vlachovice Nové Město na Moravě 694 Věcov Nové Město na Moravě 770 Rozsochy Sněžné 682 Kuklík Sněžné 683 Kadov Sněžné 693 Líšná Kadov 684 Fryšava pod Žákovou horou Fryšava pod Žákovou horou 685 Tři Studně Tři Studně 686 Vlachovice Tři Studně 687 Sklené Sklené 688 Počítky Počítky 689 Lhotka Jimramov 692 Nový Jimramov Jimramov 694 Věcov Jimramov 695 Borovnice Jimramov 696 Korouhev Jimramov 697 Strachujov Jimramov 799 Ubušínek Nový Jimramov 693 Líšná Věcov 774 Lísek Strachujov 698 Unčín Unčín 778 Dalečín 2

20 Tarifní systém veřejné dopravy Kraje Vysočina Oblast: 7 -Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem Číslo zóny Název zóny Číslo soused. zóny Název soused. zóny Délka tarif. hrany 700 Velké Meziříčí - Olší 701 Velké Meziříčí Velké Meziříčí - Olší 703 Netín Velké Meziříčí 702 Lavičky Velké Meziříčí 705 Oslavice Velké Meziříčí 709 Uhřínov Velké Meziříčí 723 Martinice Velké Meziříčí 724 Vídeň Velké Meziříčí 733 Petráveč Velké Meziříčí 737 Jabloňov Velké Meziříčí 740 Březejc Lavičky 715 Stránecká Zhoř Netín 704 Zadní Zhořec Netín 714 Blízkov Netín 715 Stránecká Zhoř Oslavice 706 Osové Oslavice 707 Baliny Baliny 708 Oslavička Baliny 709 Uhřínov Uhřínov 716 Otín (Žď) Měřín 712 Meziříčko (Žď) Měřín 713 Černá Měřín 714 Blízkov Měřín 715 Stránecká Zhoř Měřín 716 Otín (Žď) Otín (Žď) 717 Horní Radslavice Otín (Žď) 718 Pavlínov Otín (Žď) 719 Chlumek Horní Radslavice 718 Pavlínov Sviny 721 Křižanov Křižanov 722 Kozlov (Žď) Křižanov 726 Dobrá Voda (Žď) Křižanov 727 Kadolec Křižanov 728 Heřmanov Křižanov 752 Pikárec Křižanov 753 Kundratice Křižanov 756 Jívoví Kozlov (Žď) 723 Martinice Vídeň 725 Bory Vídeň 726 Dobrá Voda (Žď) Kadolec 728 Heřmanov Kadolec 749 Ořechov (Žď) Heřmanov 729 Nová Ves (Žď) Nová Ves (Žď) 747 Vidonín Velká Bíteš 736 Nové Sady Velká Bíteš 739 Křoví Velká Bíteš 743 Vlkov Velká Bíteš - Březka 738 Ruda Velká Bíteš - Březka 736 Nové Sady Velká Bíteš - Březka 742 Záblatí Petráveč 734 Dolní Heřmanice Dolní Heřmanice 735 Tasov Jabloňov 738 Ruda Křoví 744 Březské Březejc 749 Ořechov (Žď) Osová Bítýška 742 Záblatí Osová Bítýška 743 Vlkov Osová Bítýška 745 Březí Osová Bítýška 748 Skřinářov Osová Bítýška 749 Ořechov (Žď) Vlkov 744 Březské Březské 745 Březí Březí 746 Rozseč (Žď) Rozseč (Žď) 747 Vidonín Skřinářov 749 Ořechov (Žď) Radkov (Žď) 751 Moravec 4

21 751 Moravec 752 Pikárec Moravec 761 Strážek Kundratice 754 Horní Libochová Horní Libochová 755 Dolní Libochová Dolní Libochová 761 Strážek Jívoví 757 Radenice Radenice 758 Sklené nad Oslavou Sklené nad Oslavou 759 Rousměrov Strážek 762 Vratislávka Strážek 764 Blažkov Strážek 766 Bukov Dolní Rožínka 764 Blažkov Dolní Rožínka 766 Bukov Dolní Rožínka 769 Rodkov Dolní Rožínka 788 Rožná Blažkov 765 Zvole Zvole 769 Rodkov Bukov 767 Střítež (Žď) Střítež (Žď) 768 Moravecké Pavlovice Střítež (Žď) 786 Sejřek Moravecké Pavlovice 786 Sejřek Rodkov 771 Bystřice nad Perštejnem Rozsochy 771 Bystřice nad Perštejnem Bystřice nad Perštejnem 772 Věchnov Bystřice nad Perštejnem 773 Bohuňov Bystřice nad Perštejnem 775 Ždánice Bystřice nad Perštejnem 781 Štěpánov nad Svratkou Bystřice nad Perštejnem 793 Vír Věchnov 788 Rožná Věchnov 789 Býšovec Bohuňov 774 Lísek Ždánice 776 Písečné Písečné 777 Velké Janovice Velké Janovice 778 Dalečín Dalečín 779 Chlum - Korouhvice Dalečín 799 Ubušínek Chlum - Korouhvice 793 Vír Nedvědice 784 Ujčov Nedvědice 785 Skorotice Nedvědice 786 Sejřek Nedvědice 789 Býšovec Štěpánov nad Svratkou 782 Koroužné Štěpánov nad Svratkou 784 Ujčov Koroužné 783 Prosetín Sejřek 787 Věžná (Žď) Věžná (Žď) 788 Rožná Rovečné 792 Věstín Rovečné 794 Velké Tresné Rovečné 796 Nyklovice Věstín 793 Vír Velké Tresné 795 Olešnice Nyklovice 797 Bystré Nyklovice 798 Sulkovec Sulkovec 799 Ubušínek 3

22 Tarifní systém veřejné dopravy Kraje Vysočina Oblast: 8 - Pelhřimov Číslo zóny Název zóny Číslo soused. zóny Název soused. zóny Délka tarif. hrany 801 Pelhřimov 812 Pelhřimov-Lipice Pelhřimov 814 Bácovice Pelhřimov 894 Krasíkovice Pelhřimov 891 Kojčice Pelhřimov 881 Olešná (Pe) Pelhřimov 885 Putimov Pelhřimov 887 Pavlov (Pe) Pelhřimov 871 Rynárec Pelhřimov 846 Libkova Voda Pelhřimov 847 Ondřejov Nová Cerekev 819 Leskovice Nová Cerekev 812 Pelhřimov-Lipice Nová Cerekev 833 Moraveč Nová Cerekev 844 Nová Cerekev - Markvarec Pelhřimov-Lipice 813 Čížkov Pelhřimov-Lipice 814 Bácovice Čížkov 819 Leskovice Bácovice 815 Červená ečice Bácovice 816 Útěchovice Červená ečice 822 Křelovice Útěchovice 817 Útěchovičky Útěchovičky 818 Litohošť Litohošť 819 Leskovice Leskovice 967 Zlátenka Leskovice 968 Pošná Košetice 822 Křelovice Košetice 823 Arneštovice Košetice 827 Martinice u Onšova Košetice 994 Buřenice Křelovice 911 Želiv Křelovice 931 Senožaty Arneštovice 824 Hořepník Hořepník 825 Rovná Hořepník 826 Bořetice Hořepník 985 Samšín Hořepník 986 Lesná (Pe) Martinice u Onšova 828 Onšov Martinice u Onšova 829 Chyšná Onšov 936 Studený Chyšná 998 Chýstovice Černovice 832 Lidmaň Černovice 834 Křeč Černovice 835 Černovice - Benešov Černovice 836 Hojovice Černovice 839 Mnich - Chválkov Černovice 963 Věžná (Pe) Lidmaň 833 Moraveč Lidmaň 843 Těmice Křeč 961 Obrataň Černovice - Benešov 852 Včelnička Hojovice 837 Bořetín Bořetín 838 Mnich Mnich 839 Mnich - Chválkov Mnich 853 Bohdalín Božejov 842 Střítež (Pe) Božejov 845 Ústrašín Božejov 851 Kamenice nad Lipou Střítež (Pe) 843 Těmice Těmice 844 Nová Cerekev - Markvarec Těmice 851 Kamenice nad Lipou Ústrašín 846 Libkova Voda Ústrašín 847 Ondřejov Kamenice nad Lipou 852 Včelnička 3

23 851 Kamenice nad Lipou 854 Žďár Kamenice nad Lipou 856 Rodinov Kamenice nad Lipou 857 Lhota - Vlasenice Včelnička 853 Bohdalín Žďár 855 Nová Včelnice Rodinov 859 Žirovnice Lhota - Vlasenice 858 Častrov Častrov 859 Žirovnice Častrov 876 Mezná Žirovnice 861 Počátky Žirovnice 862 Stojčín Počátky 862 Stojčín Počátky 864 Polesí Počátky 865 Horní Ves Stojčín 863 Popelín Polesí 866 Bělá (Pe) Horní Ves 868 Horní Cerekev Bělá (Pe) 867 Veselá Veselá 877 Pelhřimov - Janovice Horní Cerekev 874 Nová Buková Horní Cerekev 889 Nový Rychnov Rynárec 872 Zajíčkov Rynárec 875 Čelistná Zajíčkov 873 Dobrá Voda (Pe) Zajíčkov 877 Pelhřimov - Janovice Dobrá Voda (Pe) 874 Nová Buková Nová Buková 889 Nový Rychnov Čelistná 876 Mezná Žirov 882 Pelhřimov - Strměchy Olešná (Pe) 882 Pelhřimov - Strměchy Pelhřimov - Strměchy 883 Vyskytná Pelhřimov - Strměchy 946 Zachotín Vyskytná 884 Jankov Vyskytná 889 Nový Rychnov Putimov 886 Proseč pod Křemešníkem Proseč pod Křemešníkem 888 Pelhřimov - Radňov Pavlov (Pe) 888 Pelhřimov - Radňov Pelhřimov - Radňov 889 Nový Rychnov Kojčice 892 Dehtáře Dehtáře 893 Velký Rybník Velký Rybník 943 Mladé Bříště Krasíkovice 895 Svépravice Svépravice 915 Sedlice 3

24 Tarifní systém veřejné dopravy Kraje Vysočina Oblast: 9 - Humpolec, Pacov Číslo zóny Název zóny Číslo soused. zóny Název soused. zóny Délka tarif. hrany 901 Humpolec 913 Jiřice Humpolec 914 Humpolec - Kletečná Humpolec 921 Čejov Humpolec 926 Horní Rápotice Humpolec 927 Budíkov Humpolec 941 Vystrkov Humpolec 945 Humpolec - Krasoňov Želiv 912 Humpolec - Petrovice Želiv 915 Sedlice Želiv 931 Senožaty Humpolec - Petrovice 913 Jiřice Jiřice 916 Koberovice Humpolec - Kletečná 915 Sedlice Koberovice 917 Vojslavice Čejov 922 Kejžlice Kejžlice 923 ečice (Pe) ečice (Pe) 924 Proseč Proseč 925 Kaliště Kaliště 926 Horní Rápotice Senožaty 932 Syrov Senožaty 933 Hořice Hořice 934 Ježov Hořice 935 Dunice Dunice 936 Studený Vystrkov 942 Bystrá Vystrkov 943 Mladé Bříště Mladé Bříště 944 Mysletín Mysletín 946 Zachotín Pacov 962 Cetoraz Pacov 964 Eš Pacov 968 Pošná Pacov 971 Zhořec Pacov 974 Pacov - Jetřichovec Pacov 981 Velká Chyška Pacov 983 Bratřice Pacov 985 Samšín Obrataň 962 Cetoraz Obrataň 963 Věžná (Pe) Obrataň 965 Kámen (Pe) Eš 965 Kámen (Pe) Kámen (Pe) 966 Vysoká Lhota Vysoká Lhota 967 Zlátenka Zhořec 972 Zadní Střítež Zadní Střítež 973 Pojbuky Pacov - Jetřichovec 975 Těchobuz Těchobuz 976 Smilovy Hory Smilovy Hory 977 Mladá Vožice Velká Chyška 982 Útěchovice pod Stražištěm Útěchovice pod Stražištěm 993 Vyklantice Bratřice 984 Salačova Lhota Salačova Lhota 992 Mezilesí Samšín 986 Lesná (Pe) Lukavec 992 Mezilesí Lukavec 993 Vyklantice Lukavec 995 Načeradec Vyklantice 994 Buřenice Načeradec 996 Čáslavsko Čáslavsko 997 Křešín Křešín 998 Chýstovice 3

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP Dosažitelní uchazeči Podíl nezaměstnaných uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 659 12 935 5,1%

Více

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov Borovník - pečetí

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2016 Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí 4 732 Kč 1 1 Bezděkov - pečetí Velká Bíteš 2 770 Kč 1 1 Blažkov 5 942 Kč 1 1 Blízkov - pečetí

Více

Stav záměru 1.a. 2.a. 3.a. D A A Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov D A A. C C C Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou

Stav záměru 1.a. 2.a. 3.a. D A A Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov D A A. C C C Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2. SEZNM ZÁMĚRŮ N PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ : záměr trvá B záměr realizován C záměr není dále sledován D záměr změněn zpřesněn E záměr vypuštěn týká se území pouze jedné obec a bude lépe prověřen územním

Více

Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2015

Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2015 Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2015 Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2015 - obce nad 10 000 obyvatel Poř. NÁZEV OBCE Body 1. Velké Meziříčí 58,66 2. Nové

Více

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou Okres Žďár Baliny k.ú. Baliny Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. Blažkov všechna k.ú. Bobrová všechna k.ú. ÚPN SÚ OkÚ Žďár Bobrůvka k.ú. Bobrůvka Bohdalec k.ú. Bohdalec Bohdalov všechna k.ú ÚPO

Více

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012 Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Ivan Kunstmüller, Vojtěch Mrlík, Pavel Koubek, Pavel Hobza březen 2013 Pobočka České společnosti ornitologické

Více

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové Podíl Podíl náklady vlastníka obce kraje Arnolec Arnolec kaple sv. Vendelína Obec Arnolec 334 930 234 451 100 479 Babice Babice Nejsvětější Trojice Babice

Více

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Podíl kraje kaple sv. Jihlava Arnolec Arnolec Vendelína Obec Arnolec 219 532 153 672 65 860 Babice Babice Nejsvětější Trojice

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

KRAJ VYSOČINA. Bačkov 38

KRAJ VYSOČINA. Bačkov 38 Bačkov Obecní úřad tel.: Miroslav Karel: Bačkov 38 fax: PSČ mobil: 776 21 29 63 Počet obyvatel: Světlá nad Sázavou lubos.knotef@seznamlcz Rozloha: 58291 ha starosta Bartoušov Bartoušov 71 fax: 569 43 81

Více

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí Kraj Vysočina přehled oceněných obcí 2017 (14 soutěžících obcí) Heřmanov - okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha) Dolní Město - okres Havlíčkův Brod (bílá stuha) Třeštice - okres Jihlava (modrá stuha) Sobíňov

Více

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva RK-09-2015-12, př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2011 Rozesláno dne 22. listopadu 2011 Částka 3 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž

Více

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 Obsah I. Stav koncepce a rozvoje sítě II.

Více

Retrospektivní vývoj počtu obyvatel podle jednotlivých sčítání lidu, domů abytů (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 1998) Obec Část obce

Retrospektivní vývoj počtu obyvatel podle jednotlivých sčítání lidu, domů abytů (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 1998) Obec Část obce (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 8) 10 18 0 1 0 1 1 0 1 1 Žďár nad Sázavou Mělkovice Radonín Stržanov Veselíčko Žďár nad Sázavou 1 Žďár nad Sázavou 2 Žďár nad Sázavou 3 Žďár nad Sázavou 4

Více

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Obsah Úvod Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček RK-20-2015-36, př. 2 Počet stran: 31 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

Dílčí část B12. Zpracování zónového uspořádání ve velikosti obce, číslování zón, přiřazení zastávek zóně

Dílčí část B12. Zpracování zónového uspořádání ve velikosti obce, číslování zón, přiřazení zastávek zóně Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

RK , př. 1 počet stran: 138

RK , př. 1 počet stran: 138 RK-10-2017-59, př. 1 počet stran: 138 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 K 10 11 11 Obsah Úvod 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2 Řízení a správa v oblasti školství 6

Více

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina ZK-02-2005-54, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu Adresář základních škol kraje Vysočina JIHLAVA p.č. Základní škola - úplná: 27 ulice místo PSČ e-mail ředitel/ka telelefon webové stránky ZŠ 1 ZŠ a mš Batelov, p.o. Školní 373 Batelov 588 51 reditel@zsbatelov.cz

Více

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-08-2006-47, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 1.2 Řízení a správa v oblasti školství

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jihlava 1 1 Obecné

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 ZK-02-2013-57, př. 1upr1 počet stran: 134 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Telč 1 1 Obecné informace

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. Základní souhrnné kvantitativní údaje 6. Řízení a správa v oblasti školství. Stav

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Jednotky požární ochrany

Jednotky požární ochrany Jednotky požární ochrany V roce 2014 bylo na území Kraje Vysočina dislokováno 21 jednotek HZS Kraje Vysočina (kategorie JPO I), 4 jednotky HZS podniku (EDU, Čepro Šlapanov, SŽDC a Bosch Diesel), 10 jednotek

Více

Katastrální území LFA Cena pro rok 2005 v K /m2

Katastrální území LFA Cena pro rok 2005 v K /m2 Tab. příl. 1. Tab. příl. 1. Zařazení do LFA a průměrná cena zemědělské půdy podle katastrálních území v okrese Jihlava k 1. 1. 2005 Katastrální území LFA Cena pro rok 2005 v Kč/m 2 Antonínův Důl O 3,41

Více

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaR E P NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Černého 24, 635 00 BRNO kancelář: Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 05 4521 1053, tel: 4524

Více

PŘÍLOHA 12: SEZNAM ŠETŘENÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA 12: SEZNAM ŠETŘENÝCH OBCÍ PŘÍLOHA 12: SEZNAM ŠETŘENÝCH OBCÍ Obec Počet obyvatel ORP Okres Jihomoravský kraj Běhařovice 412 Znojmo Znojmo Benešov 642 Boskovice Blansko Boleradice 870 Hustopeče Břeclav Borkovany 760 Hustopeče Břeclav

Více

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY KRAJ VYSOČINA říjen 2007 OBSAH 1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 6 1.1 Základní informace 7 1.1.1 Základní údaje pro výpočet a

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 ZK-02-2008-63, př. 1 počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací

Více

Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu dojezdu Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat Bačkov Bačkov

Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu dojezdu Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat Bačkov Bačkov Poplachový plán HAVLÍČKŮV BROD Kód ZUJ Název obce Kód části Název části obce Kód UTJ Název katastrálního území Kód ZSJ Název základní sídelní jednotky Hasební obvod Stupeň nebez Stupeň polachu Předurčené

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2011 Rozesláno dne 24. června 2011 Částka 2 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Obecník 2. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Starý

Více

Adresy obecních a městských úřadů. Adresy obecních a městských úřadů

Adresy obecních a městských úřadů. Adresy obecních a městských úřadů Adresy obecních a městských úřadů Adresy obecních a městských úřadů Obecní úřad Starosta PSČ Adresa ZUJ Telefon Fax Arneštovice Stanislav Suk 394 21 Arneštovice 16 509388 565 447 066 Arnolec Ing. Ladislav

Více

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 96/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-07-29 Odpověď na č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

Program obnovy venkova Vysočiny přehled schválených dotací

Program obnovy venkova Vysočiny přehled schválených dotací Program obnovy venkova Vysočiny 2013 - přehled schválených dotací ID žádosti ORP Název obce IČO Název projektu ZZ00507.0001 BY Blažkov 00599263 Oprava kulturního domu 282 109 000 ZZ00507.0002 BY Bohuňov

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko

Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Dokument Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko vznikl v roce 2015 jako jeden z výstupů projektu Sdružení místních samospráv s názvem MAS jako nástroj spolupráce

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 13. července 2004 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Dlouhá Ves 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí

Více

790200 Třebíč-Jihlava-Humpolec/Pelhřimov-Loket-Praha Platí od 9.5.2016 do 10.12.2016

790200 Třebíč-Jihlava-Humpolec/Pelhřimov-Loket-Praha Platí od 9.5.2016 do 10.12.2016 Třebíč-ihlava-Humpolec/Pelhřimov-Loket-Praha Platí.. do.. Přepravu zajišťuje: TRAO-BUS, s.r.o., Komenského nám., Třebíč, tel., www.icomtransport.cz/trado-bus/, info.trebic@icomtransport.cz R R H Třebíč

Více

ORP Bystřice nad Pernštejnem

ORP Bystřice nad Pernštejnem Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Pernštejnem 1 1 Obecné

Více

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS BATELOV ČSV ZO Horní Dubenky Kaliště 74 58851 Batelov tel. 567 374 246 rtovní šachový klub Cejle Cejle 10 58851 Batelov tel. 607 747 224 TJ Sokol Bohdalov Bohdalov 162 59213 Bohdalov ČSV, ZO Batelov U

Více

ORP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ORP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 35/09-KCODBo-Ne Datum: 2009-07-01 Odpověď na č. j.: Ze dne: viz. rozdělovník (rozesláno elektronickou cestou)

Více

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 BRK- 04-2011-01P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 Poř. Název akce Stavebník Vodní tok Obec (Kat. 1, - zvýšení kapacity koryta

Více

Odbor dopravy a komunálních služeb

Odbor dopravy a komunálních služeb MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 7657/17 - SPIS 86/2017/PJ/8 V

Více

ORP Nové Město na Moravě

ORP Nové Město na Moravě Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP na Moravě 1 1 Obecné

Více

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je: Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí Činnost svazku se dělí na hlavní činnost a vedlejší (hospodářskou) činnost. Předmětem činnosti svazku v hlavní činnosti především je: 1. Ochrana životního

Více

ČÍSELNÍK OBCÍ, ČÁSTÍ OBCÍ A ZÁKLADNÍCH SÍDELNÍCH JEDNOTEK

ČÍSELNÍK OBCÍ, ČÁSTÍ OBCÍ A ZÁKLADNÍCH SÍDELNÍCH JEDNOTEK METODIKA Ročník 2006 Kód publikace: 13-6107-06 Počet výtisků: 50 Jihlava, březen 2006 Č.j. 44/2006-8100 ČÍSELNÍK OBCÍ, ČÁSTÍ OBCÍ A ZÁKLADNÍCH SÍDELNÍCH JEDNOTEK KRAJ VYSOČINA Zpracoval: ČSÚ, KS Jihlava

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 70287/2015. Barbora Švíková OZPZ 2940/2014

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 70287/2015. Barbora Švíková OZPZ 2940/2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-511/E-2016 Datum vyhlášení: 26.1.2016 Č.j.: HSJI-511-2/E-2016 Počet listů: 3 Počet příloh: 3/9 Výzva k podání nabídky

Více

4. Ochrana přírody a krajiny Obec Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 Baliny Přírodní park Baliny 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí 6 Březské maloplošné chráněné území - přírodní památky

Více

Komentář vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území

Komentář vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území Komentář vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území Úvod Území ORP Jihlava bylo v rámci hodnocení vyváženosti územních podmínek v Územně

Více

VD_A.9_Vztah vodních útvarů a obcí

VD_A.9_Vztah vodních útvarů a obcí 12 373 000 Líšnický potok po ústí do toku Vltava 541311 Smolotely Příbram Středočeský 19,96 100,00 540757 Milín Příbram Středočeský 19,28 44,07 541028 Pečice Příbram Středočeský 15,96 95,50 564559 Bohostice

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA AKTUALIZACE č. 1

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA AKTUALIZACE č. 1 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA AKTUALIZACE č. 1 I. ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE AKTUALIZACE č. 1 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 září 2012 DHV CR, spol. s r.o. 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI:

Více

Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k )

Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k ) Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k 1. 1. 2003) Hranice obvodů pověř. obec. úřadů Hranice obcí Opatov Radoš ov Nový Telečkov Horní Smrčné Svat oslav Horní Heřmanice Bochovice Chlum Kouty

Více

Věc: Rozeslání návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z

Věc: Rozeslání návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z ODESÍLATEL: Bc. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Dle Rozdělovníku V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 17. července 2015 35544/ENV/15

Více

(1) Požární poplachový plán kraje Vysočina (dále jen poplachový plán ) slouží:

(1) Požární poplachový plán kraje Vysočina (dále jen poplachový plán ) slouží: NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 5. 9. 2006 č. 2/2006 kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více

MĚSTA A MĚSTYSE v kraji Vysočina

MĚSTA A MĚSTYSE v kraji Vysočina SOUBORNÉ INFORMACE Ročník 2007 Informace o regionech, městech a obcích Jihlava, květen 2007 Kód publikace: 13-6127-07 Č. j.: 025 / 2007-7114 MĚSTA A MĚSTYSE v kraji Vysočina Zpracoval: ČSÚ, oddělení regionálních

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 14. července 2015 č. 3/2015

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 14. července 2015 č. 3/2015 NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 14. července 2015 č. 3/2015 kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 9/09-KCODBo-Oš Datum: 2009-01-27 Odpověď na č. j.: Ze dne: viz. rozdělovník (rozesláno elektronickou cestou)

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Humpolecko + Havlíčkobrodsko + Pelhřimovsko + Jihlavsko VE DNECH 27. 30. 8. 2015

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Humpolecko + Havlíčkobrodsko + Pelhřimovsko + Jihlavsko VE DNECH 27. 30. 8. 2015 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Humpolecko + Havlíčkobrodsko + Pelhřimovsko + Jihlavsko VE DNECH 27. 30. 8. 2015 Ubytování: Doprava: Odjezd: Návrat: 3 noci v penzionu Sedlácký dvůr v Jiřicích (2-4 L pokoje

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 72/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-06-04 Odpověď na č.j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

Půjčovna elektrokol a elektroskútrů, nabíjecí místo

Půjčovna elektrokol a elektroskútrů, nabíjecí místo Líbila se vám vyjížďka? Vyzkoušejte i další E.ON e-půjčovny v turisticky zajímavých lokalitách: e-šumava Lipno nad Vltavou Žďár nad Sázavou Brno a Moravský kras Kaplice Slavonice Pasohlávky České Budějovice

Více

MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu

MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER Název

Více

Současný plán pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami:

Současný plán pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami: BRK--205-09, př. počet stran: 6 Aktualizace plánu pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace s účinností od roku 205 Úvodní informace:

Více

Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod

Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod Předmět: analýza stavu území Objednatel: Regionální rada regionu Jihovýchod

Více

Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. P o z v á n k a

Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. P o z v á n k a KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina P o z v á n k a V souladu

Více

10. Vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany

10. Vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany 10. Vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany David Hána, Jiří Nemeškal Pro další podrobnější analýzu a vypracování odhadu budoucího vývoje okolí Jaderné elektrárny

Více

Volby do zastupitelstva obce. Pořadové číslo Bílý Kámen 1 Nezávislí 2014 Bílý Kámen 2 Komunistická strana Čech a Moravy. Název volební strany

Volby do zastupitelstva obce. Pořadové číslo Bílý Kámen 1 Nezávislí 2014 Bílý Kámen 2 Komunistická strana Čech a Moravy. Název volební strany Volby do zastupitelstva obce Pořadové číslo Bílý Kámen 1 Nezávislí 2014 Bílý Kámen 2 Komunistická strana Čech a Moravy Bílý Kámen 3 BÍLÝ KÁMEN Bítovčice 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá

Více

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Bohumil Voneš Příloha Budišovského zpravodaje 3/2012 1. 10. 2012 Úvod Kopaná se v Budišově, stejně jako v okolních obcích,

Více

Seznam jezdeckých stanic v kraji Vysočina

Seznam jezdeckých stanic v kraji Vysočina Seznam jezdeckých stanic v kraji Vysočina Název stanice Adresa Kontakt 1. STÁJ PICADELLA Nová Ves u Světlé 15, 582 91 Miloš Burian Tel: +420 732 150 002, +420 775 067 268 2. RANČ DVOŘÁK Nádražní 604, 582

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

_1_1 Ano DV Milín - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace A Ano Středočeský 2, 3, 54 čl11/3/a/vii 2_V_L_Z DV100062

_1_1 Ano DV Milín - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace A Ano Středočeský 2, 3, 54 čl11/3/a/vii 2_V_L_Z DV100062 RS 12373000 1_1_1 Ano DV100014 Milín - rekonstrukce a dostavba A Ano 25 000 000 Středočeský 12378000 - - Solenice rekonstrukce a výstavba, DV100062 doplnění funkce A Ano 9 000 000 Středočeský 2, 3 čl11/3/g

Více

240 Brno - Jihlava km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4820

240 Brno - Jihlava km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4820 240 Brno - Jihlava km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4820 4860 4802 4864 4866 4822 4 IDS JMK S4, R4 Brno - Náměšť nad Oslavou 0 Brno 250,260,300,340 100 0 39 5 39 6 39 7 20 7 39 8 39 9 20 3 Brno-Horní

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Chotěboř 1 1 Obecné

Více

Jezdecké stanice na Vysočině

Jezdecké stanice na Vysočině Jedecké stanice na Vysočině - 2017 Č. Náev Adresa Provoovatel Email Telefon 1 Pelestrovská hospůdka 2 Butterhill Ranch Veselý Žďár 97, 580 01 Alena Horáková Úhořilka 12, 582 52 Mgr. A. Marie Štoky Čiplová

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Vysočina a křižanovská vrchovina VE DNECH 26. - 29.8.2010

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Vysočina a křižanovská vrchovina VE DNECH 26. - 29.8.2010 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Vysočina a křižanovská vrchovina VE DNECH 26. - 29.8.2010 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, MTB, trek) Ubytování: 3 noci s polopenzí v LDT Doubrava Stará

Více

Příloha č.1 k výrokové části rozhodnutí č.j. SPU /2017

Příloha č.1 k výrokové části rozhodnutí č.j. SPU /2017 Příloha č.1 k výrokové části rozhodnutí č.j. SPU 005500/2017 Seznam účastníků řízení Příjmení, jméno Název 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. Datum narození ICO Adresa bydliště (ulice, PSČ, obec) Číslo

Více

PŘEHLED LOVU ZVĚŘE A PŘEDLOŽENÝCH TROFEJÍ

PŘEHLED LOVU ZVĚŘE A PŘEDLOŽENÝCH TROFEJÍ Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Havlíčkův Brod PŘEHLED LOVU ZVĚŘE A PŘEDLOŽENÝCH TROFEJÍ v okrese Havlíčkův Brod za rok 2015 Havlíčkův Brod, Perknov, duben 2016 Obsah

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od do

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od do Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha1 Č.j.: 24667/2016-SŽDC-O16 NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 11.12.2016 do 9.12.2017

Více

Seznam vybraných obcí pro oslovení starostů k dotazníkovému šetření obec kraj okres Počet obyv. Příjmení a jméno studenta/tky UČO Jalubí Zlínský

Seznam vybraných obcí pro oslovení starostů k dotazníkovému šetření obec kraj okres Počet obyv. Příjmení a jméno studenta/tky UČO Jalubí Zlínský Seznam vybraných obcí pro oslovení starostů k dotazníkovému šetření obec kraj okres Počet obyv. Příjmení a jméno studenta/tky UČO Jalubí Zlínský Uherské Hradiště 1804 Přemyslovice Olomoucký Prostějov 1298

Více

Strategie spolupráce obcí MAS Havlíčkův kraj

Strategie spolupráce obcí MAS Havlíčkův kraj Dodatek strategie MAS = Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS Strategie spolupráce obcí MAS Havlíčkův kraj Dokument Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více