Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 říjen 2013 Mgr. Jiří Suchý

2 Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace IZO: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Kapacita: 400 žáků Zřizovatel: obec Bánov Právní forma: obec IČO: Statutární orgán školy: ředitel Mgr. Jiří Suchý Datum jmenování: Datum potvrzení ve funkci: Statutární zástupce ředitele: Mgr. Vlastimil Ondra Datum jmenování: Kontakt na zařízení: tel/fax: , Datum založení školy: 1. září 1951 Datum zařazení do sítě: 26. února 1996 Poslední aktualizace v síti: Identifikátor ředitelství: Součásti školy zařazené do sítě: Školní družina - kapacita 65 žáků - IZO: Školní klub kapacita 200 žáků - IZO: Školní jídelna - kapacita 280 jídel - IZO: Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2012/2013 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet žáků na ped.úvazek /skupin 1. stupeň stupeň ,5 10,95 10,87 Školní družina ,5 1,8 31,6 Školní klub x 0,5 x Školní jídelna x 194 x 3,5 x Školská rada má 9 členů. Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: Klub rodičů a přátel školy 2

3 Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2012/2013 v ročnících počet žáků ŠVP Škola východního Slovácka Ve školním roce 2012/2013 nabídla škola žákům tyto volitelné a nepovinné předměty: a) volitelné předměty: informatika (pro žáky 9. ročníku) biologicko ekologické praktikum ( pro žáky 8. a 9. ročníku ) seminář a cvičení z fyziky (pro žáky 7. ročníku) seminář a praktikum z chemie (pro žáky 8. a 9. ročníku) sportovní hry (pro žáky ročníku) konverzace z angličtiny (pro žáky 8. a 9. ročníku) etická výchova (pro žáky ročníku) tvorba školního časopisu (pro žáky ročníku) b) nepovinné předměty: náboženství ( pro všechny žáky ) Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 19 18,45 Externí pracovníci 0 0 3

4 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013: P.Č. TITUL VZDĚLÁNÍ FUNKCE DÉLKA PRAXE 1. Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel středoškolské vychovatelka ŠK 5. Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel 7 7. Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské výchovný poradce 12. Mgr. vysokoškolské ředitel Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel Ing. vysokoškolské učitel středoškolské vychovatelka ŠD 19. středoškolské vychovatelka ŠD Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : Věková struktura pracovníků je pravidelně rozložena. Chybí některé aprobace (I. stupeň, HV, Ze). Přesto je kvalifikovanost pedagogických pracovníků dobrá. ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY Z HLEDISKA ODBORNÉ A PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI UČITELŮ : v % Požadovaný stupeň vzdělání : 1. stupeň stupeň 100 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 10 7,9 Externí pracovníci 0 0 4

5 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1 hospodářka, účetní 1,0 SOU, rekvalifikační kurz 2 školník, údržbář 1,0 SOU 3 uklízečka 0,6 SOU 4 uklízečka 0,6 SOU 5 uklízečka 0,6 SOU 6 uklízečka 0,6 SOU 7 vedoucí ŠJ 0,9 SOŠ 8 kuchařka 0,9 SOU 9 kuchařka 0,80 SOU 10 pomocná kuchařka 0,9 základní Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy: název počet Motivační setkání učitelů Aj. 2 Čtení bez slabikování 3 GeoGebra v matematice 1 Interaktivní tabule SMART 2 Badatelé CZ 2 Tvorba DUM a Cloud technologie 16 DVPP plní důležitou funkci ve vzdělávání učitelů. Ze strany vedení školy jsou vytvářeny velmi dobré podmínky pro další vzdělávání. Učitelé jsou bez problémů na akce DVPP uvolňováni. V letošním roce mělo vliv na DVPP omezené množství finančních prostředků. 5

6 Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013 : Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí do tříd 2012 o odklad 1. třídy 2012 tříd 2013 o odklad 1. třídy Očekávaný demografický vývoj Rok zápisu Ročník Předpokládaný počet dětí u zápisu celkem Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2012/2013: Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2012/2013: Gymnázium SOŠ vč. SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté konzervatoří

7 Hodnocení výsledků výchovného působení Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 7 3,125 3 neuspokojivé 5 2,23 Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 19 0,27 2. pololetí 32 0,32 za školní rok 51 0,3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení Počet žáků Mentálně postižení 0 Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 Zdravotní znevýhodnění 29 S vývojovými poruchami učení 8 S vývojovými poruchami chování 1 Celkem 39 7

8 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2012/2013: Název soutěže, přehlídky Školní kolo Počty účastníků : Okresní Krajské kolo kolo Ústřední kolo Pythagoriáda 56 9 Matematická olympiáda 7 4 Matematický klokan Fyzikální olympiáda 8 0 Archimediáda 10 2 Olympiáda z ČJ 14 2 Olympiáda v AJ Olympiáda v AJ Biologická olympiáda C Biologická olympiáda D 0 0 Chemická olympiáda 7 0 Soutěž v informatice 0 0 Dějepisná olympiáda 13 1 Zeměpisná olympiáda A 4 0 Zeměpisná olympiáda B 5 0 Zeměpisná olympiáda C 7 0 Pythagoriáda místo: Dominik Klon, 4. místo: Alexandr Skalský Matematická olympiáda 3. místo: Alexandr Skalský (kategorie Z5) a 4. místo: Alexandr Skalský (kategorie Z6) Matematický klokan místo okres UH: Alexandr Skalský, 2. místo Zlínský kraj: Alexandr Skalský Biologická olympiáda C 2. místo okres UH: Daniel Beníček, 2. místo Zlínský kraj: Daniel Beníček Olympiáda v anglickém jazyce 2. místo okres UH: Eliška Vranková Rozbor školní úrazovosti - pouze registrované úrazy ZŠ ŠD ŠJ SK celkem odškodněno: počet / částka / Kč Výsledky inspekcí a kontrol 1. Veřejnosprávní kontrola provedená Krajským úřadem Zlínského kraje dne výsledky kontroly jsou uloženy v ředitelně školy 8

9 Další údaje o škole a) zájmové kroužky Ve školním roce 2012/2013 pracovalo na škole 18 zájmových kroužků v rámci školního klubu. 1. Vybíjená 1 vyuč. hodina I. Vítková 2. Volejbal 2 vyuč. hodiny G. Krchňáčková 3. Taneční 1 vyuč. hodina L. Švehlíková 4. Keramický 4 vyuč. hodiny A. Volná 5. Český jazyk 1 vyuč. hodina D. Bařinová 6. Matematický 1 vyuč. hodina I. Mačková 7. Pantoflíček 2 vyuč. hodiny J. Suchý 8. Filmový 2 vyuč. hodiny V. Ondra 9. Flétničky 1 vyuč. hodina J. Malá 10. Florbal I. 1 vyuč. hodina R. Münsterová 11. Divadélko 2 vyuč. hodiny V. Ondra 12. Matematický 1 vyuč. hodina V. Ondra 13. Kuřátko 2 vyuč. hodiny V. Ondra 14. Míčové hry 3 vyuč. hodiny J. Herberková 15. Bublaninka 1 vyuč. hodina V. Ondra 16. Florbal II. 2 vyuč. hodiny R. Münsterová 17. Cvičení s hudbou 1 vyuč. hodina R. Münsterová 18. Angličtina hrou 2 vyuč. hodiny P. Kočendová b) projekty a programy Program GLOBE. Vedoucím programu na škole je Mgr. Jiří Suchý. Jde o mezinárodní monitorování životního prostředí. Získané údaje o stavu prostředí žáci posílají přes INTERNET do amerického centra programu GLOBE ve Washingtonu. Stejnou cestou získávají výstupy v podobě grafů, obrázků apod. Škola za svoji činnost získala ocenění americké agentury pro výzkum atmosféry a oceánů NOAA. Zařadila se tak po bok dalších 7 českých a 56 škol z jiných zemí z celkového počtu škol. Škola je do programu zapojena od 1. května The Tree Ring Project - hlavním tématem projektu je studium letokruhů a pochopení toho, jak lze získat informace o klimatu z pohledu na světlé a tmavé letokruhy. Studenti spolupracují se dvěma dendroklimatology, Andreasem Kirchheferem z Norska a Vladimirem Kušanem z Chorvatska. 9

10 o obecné cíle projektu: studenti provádějí vlastní výzkumné projekty a spolupracují s vědci rozvíjejí znalosti o zúčastněných zemích výměna studentů o projektu se účastní 24 škol, 10 z Norska, 6 z České republiky a 8 z Chorvatska. o Naší twin schools je škola z norské Sørreisy, městečka, které leží daleko za polárním kruhem. Společně s norskými učiteli jsme zpracovali plán spolupráce. Školní časopis Bublanina vedoucí projektu Vlastimil Ondra Finanční vzdělávání žáků 2. stupně dvouletý projekt s názvem Finanční vzdělávání žáků 2. stupně základních škol ve Zlínském kraji realizuje Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace od 1. listopadu 2012 do 31. října Do spolupráce na finančním vzdělávání se zapojí dalších jedenáct základních škol ve Zlínském kraji. Dohromady 70 pedagogů ze zapojených škol čeká celkem 14 dní odborných seminářů, aby mohli aplikovat výuku o finanční gramotnosti do výuky pro školáky a to už ve školním roce 2012/2013 a především pak ve školním roce 2013/2014. V rámci projektu se pak 600 žáků ze spolupracujících škol vypraví na třídenní výjezdní akce zaměřené nejen na finanční gramotnost, ale také rozvoj klíčových kompetencí. Nedílnou součástí projektu je také tvorba interaktivních výukových prezentací pro žáky 2. stupně základních škol, které budou ověřeny v praxi prostřednictvím zapojených škol. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR ve výši 3,7 milionu korun. Minimální preventivní program - cílem minimálního preventivního programu je především zvýšení odolnosti dětí a mládeže proti rizikovému chování, zejména posílením vlastního sebevědomí, výchova ke zdravému životnímu stylu a účelné vyplnění volného času dětí. Svoji pozornost hlavně zaměřujeme a mezilidské vztahy a komunikaci, protože jsme přesvědčeni, že problémy v těchto oblastech se promítají do dalších rovin lidského života a mohou vést k závislostem nebo dalším rizikovým chováním. V tomto školním roce byli žáci poučeni o tématech primární prevence: v rámci vzdělávacího procesu přírodopis, chemie, český jazyk, rodinná výchova, občanská výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova, přírodověda, prvouka třídním učitelem- třídnické hodiny metodikem prevence a výchovným poradcem-nástěnky, výuka ostatními odborníky-přednášky, besedy, hry, zážitkové programy prostřednictvím volnočasových aktivit-kroužky, jednorázové akce Třídní učitelé se snaží navodit příjemnou atmosféru ve třídním kolektivu mezi žáky. Na začátku školního roku si žáci stanovují svá pravidla chování, případně postihy, které 10

11 následují za nedodržení pravidel. Žáci by totiž měli vědět, co je čeká, pokud vytvořená pravidla nebudou respektovat. U hodně žáků to zabírá, jelikož ví dopředu, co by následovalo. Důležité je neotáčet se k problému zády, ale řešit jej hned. Každý případ je řešen okamžitě, řešení náročnějších problémů probíhá za spolupráce výchovného poradce či vedení školy, případně za spolupráce s rodiči žáka či s příslušnými institucemi. Všichni pedagogičtí pracovníci mají za úkol sledovat absenci žáků, získávat jejich důvěru a snažit se o spolupráci s rodinou. Během školního roku všichni pedagogové sledují vztahy mezi žáky, snaží se zapojit žáky do společného činnosti, povzbuzují je a dodávají jim odvahu, hlavně těm, kteří to potřebují, posilují jejich sebevědomí, aby se ujistili, že jsou stejně hodnotní, jako ti ostatní, všímají si dětí plachých, úzkostných, či méně výřečných, snaží seje motivovat, svým každodenním působením zabránit možnosti vzniku šikany.. K předání informací či řešení problémů učitelé využívají různé metody, aby efektivita působení na žáky byla co největší - skupinová práce, diskuse, dotazník, brainstorming, různé metodické hry, Mají také možnost využít různé letáky, propagační materiály, knihy, pracovní listy, či VHS kazety nebo DVD týkající se určité problematiky, které jsou umístěny v knihovně, nebo počítačové učebny k hledání potřebných informací. Ve škole je umístěna nástěnka: Pro žáky- na chodbě- věnovaná problematice rizikového chování, která je průběžně obměňována a doplňována Pro pedagogy ve sborovně Přehled aktivit specifické prevence Kouření Dýchání a důsledky kouření (8. roč. Př) Zdraví a nemoc (8., 9. roč. Př) Alkoholismus Alkohol (9. roč. Ch) Drogy Člověk proti sobě (9. roč. Ch) Drogy, závislost (8. roč. VO, Př) Šikana a další formy násilného chování 2., 3. roč. ČaS, 8. roč. VO) Komunikace a sebepojetí prolíná všemi předměty, třídnické hodiny Bezpečné chování roč. ČaS, 8. roč. Ch, 9. roč. VZ, TV, ČSP Xenofobie, rasismus 7. roč. VO, 8. roč. Př Dospívání Rozmnožování člověka (8. roč. Př) Problematika dospívání (5. roč. ČaS, prolíná učivem roč., VO, ETV) Využití volného času roč. ČaS, ČJ sloh, 9. roč. VZ) 11

12 Zdravý životní styl Zdravá strava (1. 3. roč. ČaS, 8. roč. Př, 9. roč. VZ, Ch) Naše tělo a zdraví Zdravé zuby (prolíná učivem všech ročníků) Hygiena (prolíná učivem všech ročníků) Nemoc a úrazovost (prolíná učivem všech ročníků) Jaký bude nový školní rok? Najdu si v novém kolektivu kamarády? Na tyto otázky a i další otázky hledali odpovědi naši žáci šestých tříd. Někteří šli na druhý stupeň ZŠ i s určitými obavami. Aby se obavy žáku nenaplnily, škola pro ně připravila Seznamku. V měsíci září (dva dny), kdy seznamka proběhla, se žáci učili pracovat v týmu, poznávali své vlastnosti, reakce na různé situace, zvládat komplikované situace a nalézat své nové kamarády. Lektorkami byly učitelky naší ZŠ, které prodělaly kurzy osobnosti a sociální výchovy a třídní učitelky. Z hodnocení akce vyplynulo, že žáci byli velmi nadšeni a danou akci by si rádi zopakovali. Velmi úspěšné byly i motivační programy pořádané Poradnou Zlín, zástupci hasičského sboru Uherský Brod a Policií ČR. Uskutečněné programy a besedy Dopravní výchova Seznamka Moje rodina Lidé kolem mě Přizpůsobení se druhým Nenech se Policista náš kamarád Bezpečné chování Trestná činnost mládeže Divácké násilí Antisemitismus a Holocaust 3. a 4. ročník 6. ročník 1. ročník 7. ročník 8. ročník 4. ročník 2. ročník 5. ročník 8. ročník 9. ročník 9. ročník Projekty Projekt Hasík 2. a 6. ročník Zpětná vazba Zpětná vazba na všechny preventivní akce, přednášky a projekty je v deníku prevence a ve školním časopise Bublanina. Jednotlivé akce hodnotí sami žáci, ohlasy jsou většinou pozitivní. Dotazníková řešení Bývají zařazovány dle potřeby v průběhu školního roku, jsou zaměřeny hlavně na vztahy mezi žáky. Bývají vyhodnocovány ve spolupráci zástupce ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence a třídního učitele. Nespecifická prevence V rámci nespecifické prevence se žáci účastnili aktivit daných plánem školy (soutěže, olympiády, zájmové kroužky). 12

13 Všechny aktivity, které by mohly ovlivnit upevnění kolektivu jednotlivých tříd, atmosféru ve třídách a zabránit tak šikaně i dalším rizikovým chováním, jsou vyhodnocovány a rozebírány na třídnických hodinách, případně s rodiči na třídnických schůzkách. Informace o aktivitách, které proběhnou na naší škole, jsou žákům i rodičům předány prostřednictvím nástěnek, tabulí, sdělení v žákovské knížce, školního rozhlasu a časopisu nebo webových stránek školy. c) akce školy sprinterský víceboj Uh. Hradiště starší žáci 3. místo _25 seznamka 6. A Lopeník stmelování rodícího se nového kolektivu florbalový turnaj Uh. Brod mladší žáci 4. místo _09 seznamka 6. B Lopeník stmelování rodícího se nového kolektivu Logická olympiáda Bánov Přemysl Lysáček a Dominik Machalík z 5. A postoupili do krajského kola Logické olympiády z I. stupně ZŠ Bánov Logická olympiáda Bánov Denisa Francová, Filip Kudela, Veronika Polanská, Štěpánka Wampulová, Petr Drábek, Kristýna Kočicová, Václav Král postoupili do krajského kola Logické olympiády z II. stupně ZŠ Bánov Dýňová slavnost Bánov žáci, učitelé a rodiče I. stupně Školní časopis roku 2012 Staré Město školní časopis Bublanina 1. místo ve Zlínském kraji hodová výstava Bánov Škola ve spolupráci s OÚ Bánov připravila hodovou výstavu pro veřejnost na téma Svatý Martin Straňanská laťka, okresní soutěž ve skoku vysokém, Jakub Novák 3. místo Školní časopis roku 2012 Brno školní časopis Bublanina v celostátním finále florbalový turnaj Uh. Brod mladší žáci 6. místo, okresní kolo soutěže o POHÁR ČFbU PRO 1. STUPEŇ ZŠ VE FLORBALU beseda se spisovatelem Bánov spisovatel Peter Stoličný a žáci I. stupně, rozvoj čtenářské gramotnosti pexesový turnaj Bánov žáci, učitelé a rodiče I. stupně beseda se spisovatelem Bánov spisovatelka Petra Braunová a žáci I. stupně, rozvoj čtenářské gramotnosti vánoční dílna Bánov školní ples Bánov slavnostní předtančení žáků 9. tříd Matematická olympiáda Uh. Hradiště Alexandr Skalský 3. místo v okresním kole recitační soutěž Bánov školní kolo recitační soutěž Uh. Brod okrskové kolo Olympiáda v angličtině Uh. Hradiště Eliška Vranková 2. místo v okresním kole Bánovský kohút Bánov školní kolo pěvecké soutěže zpěváků lidových písní, spolupráce s MŠ Bánov Zpěváček 2013 Uh. Brod Kateřina Beníčková 7. A - 2. místo, Vojtěch Jankůj 2. A 3. místo v okresním kole vynášení Morany Bánov udržování tradice volejbal Bojkovice starší žačky 4. místo olympiáda biologie Uh. Hradiště Daniel Beníček 2. místo v okresním kole biologické olympiády vybíjená Bojkovice mladší žáci 1. místo, mladší žačky 2. místo Matematický klokan Zlínský kraj Alexandr Skalský na 2. místě ve Zlínském kraji _26 KWN Panasonic Praha Filmový kroužek ZŠ Bánov v národním kole filmové soutěže s filmem Isabel _ GLOBE GAMES Litvínov slet čarodějnic Bánov aktivita I. stupně beseda se spisovatelem Bánov spisovatel Miloš Kratochvíl a žáci I. stupně, rozvoj čtenářské gramotnosti Pythagoriáda Zlín Dominik Klon 6. A místo v okresním kole olympiáda biologie Zlín Daniel Beníček 2. místo v krajském kole biologické olympiády. 13

14 školní akademie Bánov projekt pro veřejnost ke Dni matek den slabikáře Bánov prvňáčci s rodiči na čtenářské slavnosti ve škole hod vlaštovkou Bánov turnaj celé školy, organizuje žákovská rada logo bánovské knihovny Bánov výtvarná soutěž ve spolupráci s OÚ Bánov turnaj v pokeru Bánov turnaj II. stupně, organizuje žákovská rada OVOV Uh. Hradiště okresní finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů Velehradská kamera Velehrad Filmový kroužek ZŠ Bánov 2. místo ve filmové soutěži s filmem Ukliď si svůj svět a zisk hlavní ceny TV Noe dětský den Bánov deváťáci připravili sportovní dopoledne pro žáky I. stupně Skřivánek 2013 Březová Martina Sedláková 5. A - 2. místo, Vendula Pochylová 2. A - 3. místo v pěvecké soutěži krajské kolo OVOV, Kroměříž, Jakub Novák, Adéla Zálešáková, Eliška Smetanová plavecké závody Uh. Brod Michael Pražan 4. A - 1. místo, Jonáš Beníček 1. A 1. místo, štafeta 4. A 3. místo, štafeta 1. A 3. Místo Nezdenská skala 2013 Nezdenice Divadélko ZŠ Bánov na divadelním festivalu Píšu povídky Uh. Hradiště Vyhlášení okresního kola literární soutěže. Jakub Hrbáč 7. A - 2. místo, próza, Alexandr Skalský 4. A 3. místo, próza rozloučení deváťáků Bánov Deváťácká akademie pro žáky a učitele školy slavnostní vyřazení Bánov Slavnostní vyřazení deváťáků na obecním úřade spolupráce s OÚ Bánov d) spolupráce školy se zahraničními školami rozvíjí se i spolupráce mezi učiteli a žáky naší školy a Základné školy Bánov při Nových Zámkoch pokračujeme ve spolupráci s učiteli a žáky Sørreisa Sentralskolen v Norsku v rámci projektu The Tree Ring Project. Komunikace probíhá přes Facebook a y. e) spolupráce s obcí Je na velmi dobré úrovni. f) spolupráce s rodičovskou veřejností Klub rodičů a přátel školy úzce spolupracuje s vedením školy. Výsledkem spolupráce byl ples školy, Den dětí, předvánoční dílna a další drobné aktivity. Spolupráce ostatních rodičů se školou má značné rezervy. Nedaří se získat rodiče ve větší míře pro mimoškolní aktivity. g) problematika materiálně - technického zabezpečení práce školy V tomto školním roce byla uvedena do provozu nová učebna informatiky financovaná z projektu EU peníze školám. První třída byla vybavena interaktivní tabulí SMART. Rovněž byla zprovozněna wifi v aule školy. Částečně bylo rekonstruováno schodiště před budovou školy. V příštích letech bude třeba dokončit jeho rekonstrukci a měla by být zahájena rekonstrukce rozvodů elektřiny v celé budově. Škola má rovněž potíže s plněním osnov TV, neboť zcela chybí sportovní areál pro atletiku. Je nutné vybudovat atletickou dráhu alespoň 180 m dlouhou + rovinka, sektor pro vrh koulí, sektor pro skok daleký apod. V Bánově dne 15. října 2013 Mgr. Jiří Suchý, ředitel školy 14

15 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK

16 16

17 Přehled čerpání za rok 2012 příjem (rozpočet) příjem výdej HV Obec Bánov ,00 Obec Bánov-ostatní , , ,15 0,00 MŠMT ,00 Použití fondů , , ,00 0,00 OPVK-EU , ,00 0,00 OPVK-FV , ,00 0,00 CELKEM , ,15 0,00 17

18 Čerpání příspěvku obec Schválený rozpočet Kč celkem ,00 Č.účtu Název Kč Kč-celkem dovykrytí odpisů 8 200,00 k použití RF ,00 Výnosy ENERGIE PALIVO plyn ,00 Náklady EL.ENERGIE el. energie ,00 VODNÉ A STOČNÉ vodné , srážkové vody ,00 OPRAVA A ÚDRŽBA Pohonné hmoty 3 264, oprava budovy , opr.přístrojů-zš , ostatní opravy-zš , opr.přístrojů-šj , ostatní opravy-šj 1 896, Údržba poč.sítě VŠEOBECNÝ MATERIÁL Kanc. potřeby , Časopisy,publ.,UK , Čistící prostředky , Pomocný materiál , Výuk. sp. mat , Spotř.mat-ŠJ 2 916, Tiskopisy 3 042, Akvaria 5 664, Spotřeba-ostatní 5 222, OOPP 7 052,00 DDHM DDHM-ZŠ , DDHM-ZŠ (evidence) , DDHM-ŠJ , DDHM-ŠJ (evidence) 2 673, DDHM-UP , DDHM-UP (evidence) 8 488, DDNM-ZŠ -SW , DDNM-ZŠ -SW (evidence) Technické zhodnocení do limitu 708, Náhradní díl pro opravu 4 078, Knihy do ŠK ,00 18

19 PRÁCE A SLUŽBY Nákl.na reprezantaci 1 991, Poštovné 5 446, Čistírna , Služby ostaní , Služby-testy 6 424, SW-licence,aktualizace , Další vzdělávání OÚ 4 090, Lékařské prohlídky 6 750, Softwarové práce 2 880, Revize-ostatní , Zpracování MÚ-SSŠ , GLOBE Games 9 938, Služby ostatní-šj Serv.služby-COPYCLIC , Ostatní náklady 584, Bankovní výdaje , Kurzové ztráty 358,31 VÝKONY SPOJU Telefon ,28 POJ.ODPOVĚDNOSTI Pojištění ,00 CESTOVNÉ Cestovné , Přeprava-žáci ,00 LVK LVK-ped.dozor 2 820,00 PLAVÁNÍ Plavání +BUS ,32 ODPISY zaok odpisy ,00 CELKEM OÚ , ,30 TRANSFERY OÚ dotace , ,00 OSTATNÍ VÝDEJE Školní jídelna spotřeba potravin ,85 Školní družina sp.materiál , služby 1 560,00 LVK-žáci LVK-žáci,zájezdy Cstravné-karty cstravné-karty 4 830,00 Keramická dílna keramická dílna ,00 Nájem sportovní haly Nájem sportovní haly ,00 19

20 Stravné dr.obědy Platy-jiné zdroje(stravné) SP+ZP-jiné zdroje FKSP -jiné zdroje Fin.příspěvky-čerpání Spotřeba-akce žáci 1 297, Školní klub-ddhm,vsm Fin.příspěvky-čerpání (služby) Služby-alce žáků 3 400, Služby-spotřeba ostatní , ,85 OSTATNÍ PŘÍJMY Zúčtování fondů zúčt.fondů-rf , zúčt.fondů- RF dary , zúčt.fondů -IF Čerpání fond- FKSP 8 098,00 Školní jídelna stravné-žáci , stravné-zaměstnanci , stravné-dr.obědy MR+OR 2 478, stravné-cizí 82,00 Školní družina ŠD ,00 Kroužky kroužky ,00 LVK-žáci LVK-žáci,zájezdy Cstravné-karty cstravné-karty 4 830,00 Ostatní výnosy-akce žáků ost.výnosy-akce žáků ,00 Ostatní výnosy-keram.dílna ost.výnosy-keram.dílna ,00 Náhrady náhrady ,00 Ostatní výnosy ost.výnosy 953,10 Úroky úroky 9 418,58 Jiné ostaní výnosy Jiné ostatní výnosy ,00 Ostatní výnosy-fin.příspěvky Finanční příspěvky , , , ,15 CELKEM HV 0,00 20

21 Středisko úprava 2.úprava 3.úprava Čerpání příspěvku - MŠMT Účet Název účtu ONIV , , , ,00 Učebnice Učebnice , ročník -spotřeba 4 600, Knihy UK - ŠU 0,00 Šk.potřeby UP-DDHM 5 400,00 Ostatní UP-DDHM (evidence) , UP -DDNM- SW 8 990, UP -DDNM -SW (evidence) , Cestovné-ostatní 0, Cestovné DVPP 2 360, Plavání 4 114, Další vzdělávání 0, DVPP 1 300, Zákonné pojištění-koop , Náklady na PN -PP ,00 CELKEM , náklady na PN -NP 1 731, , ,00 OOPP-ŠJ 5 983, , , , OOPP-ŠJ+ZŠ 0,00 0,00 INTEGRACE 5 700, , , , UP-integr ,00 Integrace-DDHM (evidence) 540, SW-integr. 969, ,00 ONIV , , , ,00 Součet ONIV ,00

22 ODVODY ,00 UZ PP , , , , , , , Zákonné ZP-PP ,00 UZ NP , , , , Zákonné SP-PP , Zákonné ZP-NP , Zákonné SP-NP , FKSP-tvorba -PP , FKSP-tvorba -NP , , , , ,00 MP-UZ PP ,00 MP-UZ NP , , , , , , Platy -UZ PP , , Platy -UZ NP , , ,00 MP -UZ ,00 CELKEM , , , , , , ,00 Výdaje celkem ,00 PŘÍJEM UZ , ,00 Středisko 400 EU- peníze školám Čerpání RF-dary , , Čerpání RF-odvody 1 129, , Čerpání FO- překročení NN 3 225, , ,00 OPVK OPVK -DDHM ,00 22

23 OPVK -služby 4 560, Transkér-OPVK ,00 RF z ost.titulů-opvk Nedočerpané prostředky Kč ,00 RF z ost.titulů_fv Nedočerpané prostředky ,74 Kč 23

24 Čerpání prostředků v rámci projektu Finanční vzdělávání žáků 2. stupně Středisko 200 Účet Název účtu CELKEM NÁKLADY Přímé náklady Stravování na úvodní setkání 2514, Platy_FV 42248, Sociální pojištění_fv 7786, Zdravotní pojištění_fv 2806, , ,10 Nepřímé náklady NN-spotřeba 837, NN-cestovné 4175, NN-služby 680, NN-bank.poplatky 309, NN-platy 3108, , , ,00 VÝNOSY Úroky_FV 299, TRANSFÉRY_FV 64164, , ,00 RF z ost.titulů_fv Nedočerpané prostředky ,84 24

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více