Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 říjen 2013 Mgr. Jiří Suchý

2 Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace IZO: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Kapacita: 400 žáků Zřizovatel: obec Bánov Právní forma: obec IČO: Statutární orgán školy: ředitel Mgr. Jiří Suchý Datum jmenování: Datum potvrzení ve funkci: Statutární zástupce ředitele: Mgr. Vlastimil Ondra Datum jmenování: Kontakt na zařízení: tel/fax: , Datum založení školy: 1. září 1951 Datum zařazení do sítě: 26. února 1996 Poslední aktualizace v síti: Identifikátor ředitelství: Součásti školy zařazené do sítě: Školní družina - kapacita 65 žáků - IZO: Školní klub kapacita 200 žáků - IZO: Školní jídelna - kapacita 280 jídel - IZO: Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2012/2013 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet žáků na ped.úvazek /skupin 1. stupeň stupeň ,5 10,95 10,87 Školní družina ,5 1,8 31,6 Školní klub x 0,5 x Školní jídelna x 194 x 3,5 x Školská rada má 9 členů. Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: Klub rodičů a přátel školy 2

3 Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2012/2013 v ročnících počet žáků ŠVP Škola východního Slovácka Ve školním roce 2012/2013 nabídla škola žákům tyto volitelné a nepovinné předměty: a) volitelné předměty: informatika (pro žáky 9. ročníku) biologicko ekologické praktikum ( pro žáky 8. a 9. ročníku ) seminář a cvičení z fyziky (pro žáky 7. ročníku) seminář a praktikum z chemie (pro žáky 8. a 9. ročníku) sportovní hry (pro žáky ročníku) konverzace z angličtiny (pro žáky 8. a 9. ročníku) etická výchova (pro žáky ročníku) tvorba školního časopisu (pro žáky ročníku) b) nepovinné předměty: náboženství ( pro všechny žáky ) Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 19 18,45 Externí pracovníci 0 0 3

4 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013: P.Č. TITUL VZDĚLÁNÍ FUNKCE DÉLKA PRAXE 1. Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel středoškolské vychovatelka ŠK 5. Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel 7 7. Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské výchovný poradce 12. Mgr. vysokoškolské ředitel Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel Mgr. vysokoškolské učitel Ing. vysokoškolské učitel středoškolské vychovatelka ŠD 19. středoškolské vychovatelka ŠD Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : Věková struktura pracovníků je pravidelně rozložena. Chybí některé aprobace (I. stupeň, HV, Ze). Přesto je kvalifikovanost pedagogických pracovníků dobrá. ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY Z HLEDISKA ODBORNÉ A PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI UČITELŮ : v % Požadovaný stupeň vzdělání : 1. stupeň stupeň 100 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 10 7,9 Externí pracovníci 0 0 4

5 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1 hospodářka, účetní 1,0 SOU, rekvalifikační kurz 2 školník, údržbář 1,0 SOU 3 uklízečka 0,6 SOU 4 uklízečka 0,6 SOU 5 uklízečka 0,6 SOU 6 uklízečka 0,6 SOU 7 vedoucí ŠJ 0,9 SOŠ 8 kuchařka 0,9 SOU 9 kuchařka 0,80 SOU 10 pomocná kuchařka 0,9 základní Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy: název počet Motivační setkání učitelů Aj. 2 Čtení bez slabikování 3 GeoGebra v matematice 1 Interaktivní tabule SMART 2 Badatelé CZ 2 Tvorba DUM a Cloud technologie 16 DVPP plní důležitou funkci ve vzdělávání učitelů. Ze strany vedení školy jsou vytvářeny velmi dobré podmínky pro další vzdělávání. Učitelé jsou bez problémů na akce DVPP uvolňováni. V letošním roce mělo vliv na DVPP omezené množství finančních prostředků. 5

6 Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013 : Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí do tříd 2012 o odklad 1. třídy 2012 tříd 2013 o odklad 1. třídy Očekávaný demografický vývoj Rok zápisu Ročník Předpokládaný počet dětí u zápisu celkem Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2012/2013: Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2012/2013: Gymnázium SOŠ vč. SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté konzervatoří

7 Hodnocení výsledků výchovného působení Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 7 3,125 3 neuspokojivé 5 2,23 Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 19 0,27 2. pololetí 32 0,32 za školní rok 51 0,3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení Počet žáků Mentálně postižení 0 Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 Zdravotní znevýhodnění 29 S vývojovými poruchami učení 8 S vývojovými poruchami chování 1 Celkem 39 7

8 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2012/2013: Název soutěže, přehlídky Školní kolo Počty účastníků : Okresní Krajské kolo kolo Ústřední kolo Pythagoriáda 56 9 Matematická olympiáda 7 4 Matematický klokan Fyzikální olympiáda 8 0 Archimediáda 10 2 Olympiáda z ČJ 14 2 Olympiáda v AJ Olympiáda v AJ Biologická olympiáda C Biologická olympiáda D 0 0 Chemická olympiáda 7 0 Soutěž v informatice 0 0 Dějepisná olympiáda 13 1 Zeměpisná olympiáda A 4 0 Zeměpisná olympiáda B 5 0 Zeměpisná olympiáda C 7 0 Pythagoriáda místo: Dominik Klon, 4. místo: Alexandr Skalský Matematická olympiáda 3. místo: Alexandr Skalský (kategorie Z5) a 4. místo: Alexandr Skalský (kategorie Z6) Matematický klokan místo okres UH: Alexandr Skalský, 2. místo Zlínský kraj: Alexandr Skalský Biologická olympiáda C 2. místo okres UH: Daniel Beníček, 2. místo Zlínský kraj: Daniel Beníček Olympiáda v anglickém jazyce 2. místo okres UH: Eliška Vranková Rozbor školní úrazovosti - pouze registrované úrazy ZŠ ŠD ŠJ SK celkem odškodněno: počet / částka / Kč Výsledky inspekcí a kontrol 1. Veřejnosprávní kontrola provedená Krajským úřadem Zlínského kraje dne výsledky kontroly jsou uloženy v ředitelně školy 8

9 Další údaje o škole a) zájmové kroužky Ve školním roce 2012/2013 pracovalo na škole 18 zájmových kroužků v rámci školního klubu. 1. Vybíjená 1 vyuč. hodina I. Vítková 2. Volejbal 2 vyuč. hodiny G. Krchňáčková 3. Taneční 1 vyuč. hodina L. Švehlíková 4. Keramický 4 vyuč. hodiny A. Volná 5. Český jazyk 1 vyuč. hodina D. Bařinová 6. Matematický 1 vyuč. hodina I. Mačková 7. Pantoflíček 2 vyuč. hodiny J. Suchý 8. Filmový 2 vyuč. hodiny V. Ondra 9. Flétničky 1 vyuč. hodina J. Malá 10. Florbal I. 1 vyuč. hodina R. Münsterová 11. Divadélko 2 vyuč. hodiny V. Ondra 12. Matematický 1 vyuč. hodina V. Ondra 13. Kuřátko 2 vyuč. hodiny V. Ondra 14. Míčové hry 3 vyuč. hodiny J. Herberková 15. Bublaninka 1 vyuč. hodina V. Ondra 16. Florbal II. 2 vyuč. hodiny R. Münsterová 17. Cvičení s hudbou 1 vyuč. hodina R. Münsterová 18. Angličtina hrou 2 vyuč. hodiny P. Kočendová b) projekty a programy Program GLOBE. Vedoucím programu na škole je Mgr. Jiří Suchý. Jde o mezinárodní monitorování životního prostředí. Získané údaje o stavu prostředí žáci posílají přes INTERNET do amerického centra programu GLOBE ve Washingtonu. Stejnou cestou získávají výstupy v podobě grafů, obrázků apod. Škola za svoji činnost získala ocenění americké agentury pro výzkum atmosféry a oceánů NOAA. Zařadila se tak po bok dalších 7 českých a 56 škol z jiných zemí z celkového počtu škol. Škola je do programu zapojena od 1. května The Tree Ring Project - hlavním tématem projektu je studium letokruhů a pochopení toho, jak lze získat informace o klimatu z pohledu na světlé a tmavé letokruhy. Studenti spolupracují se dvěma dendroklimatology, Andreasem Kirchheferem z Norska a Vladimirem Kušanem z Chorvatska. 9

10 o obecné cíle projektu: studenti provádějí vlastní výzkumné projekty a spolupracují s vědci rozvíjejí znalosti o zúčastněných zemích výměna studentů o projektu se účastní 24 škol, 10 z Norska, 6 z České republiky a 8 z Chorvatska. o Naší twin schools je škola z norské Sørreisy, městečka, které leží daleko za polárním kruhem. Společně s norskými učiteli jsme zpracovali plán spolupráce. Školní časopis Bublanina vedoucí projektu Vlastimil Ondra Finanční vzdělávání žáků 2. stupně dvouletý projekt s názvem Finanční vzdělávání žáků 2. stupně základních škol ve Zlínském kraji realizuje Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace od 1. listopadu 2012 do 31. října Do spolupráce na finančním vzdělávání se zapojí dalších jedenáct základních škol ve Zlínském kraji. Dohromady 70 pedagogů ze zapojených škol čeká celkem 14 dní odborných seminářů, aby mohli aplikovat výuku o finanční gramotnosti do výuky pro školáky a to už ve školním roce 2012/2013 a především pak ve školním roce 2013/2014. V rámci projektu se pak 600 žáků ze spolupracujících škol vypraví na třídenní výjezdní akce zaměřené nejen na finanční gramotnost, ale také rozvoj klíčových kompetencí. Nedílnou součástí projektu je také tvorba interaktivních výukových prezentací pro žáky 2. stupně základních škol, které budou ověřeny v praxi prostřednictvím zapojených škol. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR ve výši 3,7 milionu korun. Minimální preventivní program - cílem minimálního preventivního programu je především zvýšení odolnosti dětí a mládeže proti rizikovému chování, zejména posílením vlastního sebevědomí, výchova ke zdravému životnímu stylu a účelné vyplnění volného času dětí. Svoji pozornost hlavně zaměřujeme a mezilidské vztahy a komunikaci, protože jsme přesvědčeni, že problémy v těchto oblastech se promítají do dalších rovin lidského života a mohou vést k závislostem nebo dalším rizikovým chováním. V tomto školním roce byli žáci poučeni o tématech primární prevence: v rámci vzdělávacího procesu přírodopis, chemie, český jazyk, rodinná výchova, občanská výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova, přírodověda, prvouka třídním učitelem- třídnické hodiny metodikem prevence a výchovným poradcem-nástěnky, výuka ostatními odborníky-přednášky, besedy, hry, zážitkové programy prostřednictvím volnočasových aktivit-kroužky, jednorázové akce Třídní učitelé se snaží navodit příjemnou atmosféru ve třídním kolektivu mezi žáky. Na začátku školního roku si žáci stanovují svá pravidla chování, případně postihy, které 10

11 následují za nedodržení pravidel. Žáci by totiž měli vědět, co je čeká, pokud vytvořená pravidla nebudou respektovat. U hodně žáků to zabírá, jelikož ví dopředu, co by následovalo. Důležité je neotáčet se k problému zády, ale řešit jej hned. Každý případ je řešen okamžitě, řešení náročnějších problémů probíhá za spolupráce výchovného poradce či vedení školy, případně za spolupráce s rodiči žáka či s příslušnými institucemi. Všichni pedagogičtí pracovníci mají za úkol sledovat absenci žáků, získávat jejich důvěru a snažit se o spolupráci s rodinou. Během školního roku všichni pedagogové sledují vztahy mezi žáky, snaží se zapojit žáky do společného činnosti, povzbuzují je a dodávají jim odvahu, hlavně těm, kteří to potřebují, posilují jejich sebevědomí, aby se ujistili, že jsou stejně hodnotní, jako ti ostatní, všímají si dětí plachých, úzkostných, či méně výřečných, snaží seje motivovat, svým každodenním působením zabránit možnosti vzniku šikany.. K předání informací či řešení problémů učitelé využívají různé metody, aby efektivita působení na žáky byla co největší - skupinová práce, diskuse, dotazník, brainstorming, různé metodické hry, Mají také možnost využít různé letáky, propagační materiály, knihy, pracovní listy, či VHS kazety nebo DVD týkající se určité problematiky, které jsou umístěny v knihovně, nebo počítačové učebny k hledání potřebných informací. Ve škole je umístěna nástěnka: Pro žáky- na chodbě- věnovaná problematice rizikového chování, která je průběžně obměňována a doplňována Pro pedagogy ve sborovně Přehled aktivit specifické prevence Kouření Dýchání a důsledky kouření (8. roč. Př) Zdraví a nemoc (8., 9. roč. Př) Alkoholismus Alkohol (9. roč. Ch) Drogy Člověk proti sobě (9. roč. Ch) Drogy, závislost (8. roč. VO, Př) Šikana a další formy násilného chování 2., 3. roč. ČaS, 8. roč. VO) Komunikace a sebepojetí prolíná všemi předměty, třídnické hodiny Bezpečné chování roč. ČaS, 8. roč. Ch, 9. roč. VZ, TV, ČSP Xenofobie, rasismus 7. roč. VO, 8. roč. Př Dospívání Rozmnožování člověka (8. roč. Př) Problematika dospívání (5. roč. ČaS, prolíná učivem roč., VO, ETV) Využití volného času roč. ČaS, ČJ sloh, 9. roč. VZ) 11

12 Zdravý životní styl Zdravá strava (1. 3. roč. ČaS, 8. roč. Př, 9. roč. VZ, Ch) Naše tělo a zdraví Zdravé zuby (prolíná učivem všech ročníků) Hygiena (prolíná učivem všech ročníků) Nemoc a úrazovost (prolíná učivem všech ročníků) Jaký bude nový školní rok? Najdu si v novém kolektivu kamarády? Na tyto otázky a i další otázky hledali odpovědi naši žáci šestých tříd. Někteří šli na druhý stupeň ZŠ i s určitými obavami. Aby se obavy žáku nenaplnily, škola pro ně připravila Seznamku. V měsíci září (dva dny), kdy seznamka proběhla, se žáci učili pracovat v týmu, poznávali své vlastnosti, reakce na různé situace, zvládat komplikované situace a nalézat své nové kamarády. Lektorkami byly učitelky naší ZŠ, které prodělaly kurzy osobnosti a sociální výchovy a třídní učitelky. Z hodnocení akce vyplynulo, že žáci byli velmi nadšeni a danou akci by si rádi zopakovali. Velmi úspěšné byly i motivační programy pořádané Poradnou Zlín, zástupci hasičského sboru Uherský Brod a Policií ČR. Uskutečněné programy a besedy Dopravní výchova Seznamka Moje rodina Lidé kolem mě Přizpůsobení se druhým Nenech se Policista náš kamarád Bezpečné chování Trestná činnost mládeže Divácké násilí Antisemitismus a Holocaust 3. a 4. ročník 6. ročník 1. ročník 7. ročník 8. ročník 4. ročník 2. ročník 5. ročník 8. ročník 9. ročník 9. ročník Projekty Projekt Hasík 2. a 6. ročník Zpětná vazba Zpětná vazba na všechny preventivní akce, přednášky a projekty je v deníku prevence a ve školním časopise Bublanina. Jednotlivé akce hodnotí sami žáci, ohlasy jsou většinou pozitivní. Dotazníková řešení Bývají zařazovány dle potřeby v průběhu školního roku, jsou zaměřeny hlavně na vztahy mezi žáky. Bývají vyhodnocovány ve spolupráci zástupce ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence a třídního učitele. Nespecifická prevence V rámci nespecifické prevence se žáci účastnili aktivit daných plánem školy (soutěže, olympiády, zájmové kroužky). 12

13 Všechny aktivity, které by mohly ovlivnit upevnění kolektivu jednotlivých tříd, atmosféru ve třídách a zabránit tak šikaně i dalším rizikovým chováním, jsou vyhodnocovány a rozebírány na třídnických hodinách, případně s rodiči na třídnických schůzkách. Informace o aktivitách, které proběhnou na naší škole, jsou žákům i rodičům předány prostřednictvím nástěnek, tabulí, sdělení v žákovské knížce, školního rozhlasu a časopisu nebo webových stránek školy. c) akce školy sprinterský víceboj Uh. Hradiště starší žáci 3. místo _25 seznamka 6. A Lopeník stmelování rodícího se nového kolektivu florbalový turnaj Uh. Brod mladší žáci 4. místo _09 seznamka 6. B Lopeník stmelování rodícího se nového kolektivu Logická olympiáda Bánov Přemysl Lysáček a Dominik Machalík z 5. A postoupili do krajského kola Logické olympiády z I. stupně ZŠ Bánov Logická olympiáda Bánov Denisa Francová, Filip Kudela, Veronika Polanská, Štěpánka Wampulová, Petr Drábek, Kristýna Kočicová, Václav Král postoupili do krajského kola Logické olympiády z II. stupně ZŠ Bánov Dýňová slavnost Bánov žáci, učitelé a rodiče I. stupně Školní časopis roku 2012 Staré Město školní časopis Bublanina 1. místo ve Zlínském kraji hodová výstava Bánov Škola ve spolupráci s OÚ Bánov připravila hodovou výstavu pro veřejnost na téma Svatý Martin Straňanská laťka, okresní soutěž ve skoku vysokém, Jakub Novák 3. místo Školní časopis roku 2012 Brno školní časopis Bublanina v celostátním finále florbalový turnaj Uh. Brod mladší žáci 6. místo, okresní kolo soutěže o POHÁR ČFbU PRO 1. STUPEŇ ZŠ VE FLORBALU beseda se spisovatelem Bánov spisovatel Peter Stoličný a žáci I. stupně, rozvoj čtenářské gramotnosti pexesový turnaj Bánov žáci, učitelé a rodiče I. stupně beseda se spisovatelem Bánov spisovatelka Petra Braunová a žáci I. stupně, rozvoj čtenářské gramotnosti vánoční dílna Bánov školní ples Bánov slavnostní předtančení žáků 9. tříd Matematická olympiáda Uh. Hradiště Alexandr Skalský 3. místo v okresním kole recitační soutěž Bánov školní kolo recitační soutěž Uh. Brod okrskové kolo Olympiáda v angličtině Uh. Hradiště Eliška Vranková 2. místo v okresním kole Bánovský kohút Bánov školní kolo pěvecké soutěže zpěváků lidových písní, spolupráce s MŠ Bánov Zpěváček 2013 Uh. Brod Kateřina Beníčková 7. A - 2. místo, Vojtěch Jankůj 2. A 3. místo v okresním kole vynášení Morany Bánov udržování tradice volejbal Bojkovice starší žačky 4. místo olympiáda biologie Uh. Hradiště Daniel Beníček 2. místo v okresním kole biologické olympiády vybíjená Bojkovice mladší žáci 1. místo, mladší žačky 2. místo Matematický klokan Zlínský kraj Alexandr Skalský na 2. místě ve Zlínském kraji _26 KWN Panasonic Praha Filmový kroužek ZŠ Bánov v národním kole filmové soutěže s filmem Isabel _ GLOBE GAMES Litvínov slet čarodějnic Bánov aktivita I. stupně beseda se spisovatelem Bánov spisovatel Miloš Kratochvíl a žáci I. stupně, rozvoj čtenářské gramotnosti Pythagoriáda Zlín Dominik Klon 6. A místo v okresním kole olympiáda biologie Zlín Daniel Beníček 2. místo v krajském kole biologické olympiády. 13

14 školní akademie Bánov projekt pro veřejnost ke Dni matek den slabikáře Bánov prvňáčci s rodiči na čtenářské slavnosti ve škole hod vlaštovkou Bánov turnaj celé školy, organizuje žákovská rada logo bánovské knihovny Bánov výtvarná soutěž ve spolupráci s OÚ Bánov turnaj v pokeru Bánov turnaj II. stupně, organizuje žákovská rada OVOV Uh. Hradiště okresní finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů Velehradská kamera Velehrad Filmový kroužek ZŠ Bánov 2. místo ve filmové soutěži s filmem Ukliď si svůj svět a zisk hlavní ceny TV Noe dětský den Bánov deváťáci připravili sportovní dopoledne pro žáky I. stupně Skřivánek 2013 Březová Martina Sedláková 5. A - 2. místo, Vendula Pochylová 2. A - 3. místo v pěvecké soutěži krajské kolo OVOV, Kroměříž, Jakub Novák, Adéla Zálešáková, Eliška Smetanová plavecké závody Uh. Brod Michael Pražan 4. A - 1. místo, Jonáš Beníček 1. A 1. místo, štafeta 4. A 3. místo, štafeta 1. A 3. Místo Nezdenská skala 2013 Nezdenice Divadélko ZŠ Bánov na divadelním festivalu Píšu povídky Uh. Hradiště Vyhlášení okresního kola literární soutěže. Jakub Hrbáč 7. A - 2. místo, próza, Alexandr Skalský 4. A 3. místo, próza rozloučení deváťáků Bánov Deváťácká akademie pro žáky a učitele školy slavnostní vyřazení Bánov Slavnostní vyřazení deváťáků na obecním úřade spolupráce s OÚ Bánov d) spolupráce školy se zahraničními školami rozvíjí se i spolupráce mezi učiteli a žáky naší školy a Základné školy Bánov při Nových Zámkoch pokračujeme ve spolupráci s učiteli a žáky Sørreisa Sentralskolen v Norsku v rámci projektu The Tree Ring Project. Komunikace probíhá přes Facebook a y. e) spolupráce s obcí Je na velmi dobré úrovni. f) spolupráce s rodičovskou veřejností Klub rodičů a přátel školy úzce spolupracuje s vedením školy. Výsledkem spolupráce byl ples školy, Den dětí, předvánoční dílna a další drobné aktivity. Spolupráce ostatních rodičů se školou má značné rezervy. Nedaří se získat rodiče ve větší míře pro mimoškolní aktivity. g) problematika materiálně - technického zabezpečení práce školy V tomto školním roce byla uvedena do provozu nová učebna informatiky financovaná z projektu EU peníze školám. První třída byla vybavena interaktivní tabulí SMART. Rovněž byla zprovozněna wifi v aule školy. Částečně bylo rekonstruováno schodiště před budovou školy. V příštích letech bude třeba dokončit jeho rekonstrukci a měla by být zahájena rekonstrukce rozvodů elektřiny v celé budově. Škola má rovněž potíže s plněním osnov TV, neboť zcela chybí sportovní areál pro atletiku. Je nutné vybudovat atletickou dráhu alespoň 180 m dlouhou + rovinka, sektor pro vrh koulí, sektor pro skok daleký apod. V Bánově dne 15. října 2013 Mgr. Jiří Suchý, ředitel školy 14

15 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK

16 16

17 Přehled čerpání za rok 2012 příjem (rozpočet) příjem výdej HV Obec Bánov ,00 Obec Bánov-ostatní , , ,15 0,00 MŠMT ,00 Použití fondů , , ,00 0,00 OPVK-EU , ,00 0,00 OPVK-FV , ,00 0,00 CELKEM , ,15 0,00 17

18 Čerpání příspěvku obec Schválený rozpočet Kč celkem ,00 Č.účtu Název Kč Kč-celkem dovykrytí odpisů 8 200,00 k použití RF ,00 Výnosy ENERGIE PALIVO plyn ,00 Náklady EL.ENERGIE el. energie ,00 VODNÉ A STOČNÉ vodné , srážkové vody ,00 OPRAVA A ÚDRŽBA Pohonné hmoty 3 264, oprava budovy , opr.přístrojů-zš , ostatní opravy-zš , opr.přístrojů-šj , ostatní opravy-šj 1 896, Údržba poč.sítě VŠEOBECNÝ MATERIÁL Kanc. potřeby , Časopisy,publ.,UK , Čistící prostředky , Pomocný materiál , Výuk. sp. mat , Spotř.mat-ŠJ 2 916, Tiskopisy 3 042, Akvaria 5 664, Spotřeba-ostatní 5 222, OOPP 7 052,00 DDHM DDHM-ZŠ , DDHM-ZŠ (evidence) , DDHM-ŠJ , DDHM-ŠJ (evidence) 2 673, DDHM-UP , DDHM-UP (evidence) 8 488, DDNM-ZŠ -SW , DDNM-ZŠ -SW (evidence) Technické zhodnocení do limitu 708, Náhradní díl pro opravu 4 078, Knihy do ŠK ,00 18

19 PRÁCE A SLUŽBY Nákl.na reprezantaci 1 991, Poštovné 5 446, Čistírna , Služby ostaní , Služby-testy 6 424, SW-licence,aktualizace , Další vzdělávání OÚ 4 090, Lékařské prohlídky 6 750, Softwarové práce 2 880, Revize-ostatní , Zpracování MÚ-SSŠ , GLOBE Games 9 938, Služby ostatní-šj Serv.služby-COPYCLIC , Ostatní náklady 584, Bankovní výdaje , Kurzové ztráty 358,31 VÝKONY SPOJU Telefon ,28 POJ.ODPOVĚDNOSTI Pojištění ,00 CESTOVNÉ Cestovné , Přeprava-žáci ,00 LVK LVK-ped.dozor 2 820,00 PLAVÁNÍ Plavání +BUS ,32 ODPISY zaok odpisy ,00 CELKEM OÚ , ,30 TRANSFERY OÚ dotace , ,00 OSTATNÍ VÝDEJE Školní jídelna spotřeba potravin ,85 Školní družina sp.materiál , služby 1 560,00 LVK-žáci LVK-žáci,zájezdy Cstravné-karty cstravné-karty 4 830,00 Keramická dílna keramická dílna ,00 Nájem sportovní haly Nájem sportovní haly ,00 19

20 Stravné dr.obědy Platy-jiné zdroje(stravné) SP+ZP-jiné zdroje FKSP -jiné zdroje Fin.příspěvky-čerpání Spotřeba-akce žáci 1 297, Školní klub-ddhm,vsm Fin.příspěvky-čerpání (služby) Služby-alce žáků 3 400, Služby-spotřeba ostatní , ,85 OSTATNÍ PŘÍJMY Zúčtování fondů zúčt.fondů-rf , zúčt.fondů- RF dary , zúčt.fondů -IF Čerpání fond- FKSP 8 098,00 Školní jídelna stravné-žáci , stravné-zaměstnanci , stravné-dr.obědy MR+OR 2 478, stravné-cizí 82,00 Školní družina ŠD ,00 Kroužky kroužky ,00 LVK-žáci LVK-žáci,zájezdy Cstravné-karty cstravné-karty 4 830,00 Ostatní výnosy-akce žáků ost.výnosy-akce žáků ,00 Ostatní výnosy-keram.dílna ost.výnosy-keram.dílna ,00 Náhrady náhrady ,00 Ostatní výnosy ost.výnosy 953,10 Úroky úroky 9 418,58 Jiné ostaní výnosy Jiné ostatní výnosy ,00 Ostatní výnosy-fin.příspěvky Finanční příspěvky , , , ,15 CELKEM HV 0,00 20

21 Středisko úprava 2.úprava 3.úprava Čerpání příspěvku - MŠMT Účet Název účtu ONIV , , , ,00 Učebnice Učebnice , ročník -spotřeba 4 600, Knihy UK - ŠU 0,00 Šk.potřeby UP-DDHM 5 400,00 Ostatní UP-DDHM (evidence) , UP -DDNM- SW 8 990, UP -DDNM -SW (evidence) , Cestovné-ostatní 0, Cestovné DVPP 2 360, Plavání 4 114, Další vzdělávání 0, DVPP 1 300, Zákonné pojištění-koop , Náklady na PN -PP ,00 CELKEM , náklady na PN -NP 1 731, , ,00 OOPP-ŠJ 5 983, , , , OOPP-ŠJ+ZŠ 0,00 0,00 INTEGRACE 5 700, , , , UP-integr ,00 Integrace-DDHM (evidence) 540, SW-integr. 969, ,00 ONIV , , , ,00 Součet ONIV ,00

22 ODVODY ,00 UZ PP , , , , , , , Zákonné ZP-PP ,00 UZ NP , , , , Zákonné SP-PP , Zákonné ZP-NP , Zákonné SP-NP , FKSP-tvorba -PP , FKSP-tvorba -NP , , , , ,00 MP-UZ PP ,00 MP-UZ NP , , , , , , Platy -UZ PP , , Platy -UZ NP , , ,00 MP -UZ ,00 CELKEM , , , , , , ,00 Výdaje celkem ,00 PŘÍJEM UZ , ,00 Středisko 400 EU- peníze školám Čerpání RF-dary , , Čerpání RF-odvody 1 129, , Čerpání FO- překročení NN 3 225, , ,00 OPVK OPVK -DDHM ,00 22

23 OPVK -služby 4 560, Transkér-OPVK ,00 RF z ost.titulů-opvk Nedočerpané prostředky Kč ,00 RF z ost.titulů_fv Nedočerpané prostředky ,74 Kč 23

24 Čerpání prostředků v rámci projektu Finanční vzdělávání žáků 2. stupně Středisko 200 Účet Název účtu CELKEM NÁKLADY Přímé náklady Stravování na úvodní setkání 2514, Platy_FV 42248, Sociální pojištění_fv 7786, Zdravotní pojištění_fv 2806, , ,10 Nepřímé náklady NN-spotřeba 837, NN-cestovné 4175, NN-služby 680, NN-bank.poplatky 309, NN-platy 3108, , , ,00 VÝNOSY Úroky_FV 299, TRANSFÉRY_FV 64164, , ,00 RF z ost.titulů_fv Nedočerpané prostředky ,84 24

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 říjen 2012 Mgr. Jiří Suchý Schváleno školskou radou dne: Základní

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 září 2006 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 září 2005 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, 76363

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více