Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka VISLAB s.r.o."

Transkript

1 1/55

2 Verze: 6.20 Platné od: Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Libuše Švorcová MUDr. B. Višňovská 2/55

3 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak doufáme, naleznete veškeré informace nutné k naší vzájemné spoluprací, na jejímž konci bude nejenom kvalitní laboratorní výsledek s přínosem pro diagnostiku či léčbu, ale i Vaše spokojenost. Laboratorní příručka je vytvořena plně v souladu s normou ČSN EN ISO 15189:2007, jejíž požadavky jsou plně implementovány do laboratorního provozu, dokumentačního procesu i ostatních procedur zajišťujících jakost našich služeb. MUDr. B. Višňovská vedoucí laboratoře Dokument v aktuálním znění je k dispozici na či na požádání k vyzvednutí v laboratoři. 3/55

4 OBSAH (A) Základní a identifikační údaje laboratoře...5 (A1) O společnosti VISLAB s.r.o....5 (A2) Identifikace společnosti, základní informace o laboratoři...6 (A3) Úroveň a stav akreditace pracoviště...6 (B) Zaměření a organizace laboratoře...8 (B-1) Zaměření laboratoře...8 (B-2) Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení...8 (B-3) Popis nabízených služeb...9 (C). Manuál pro odběry primárních vzorků (C-1) Základní informace (C-2) Žádanky (C-3) Požadavky na urgentní vyšetření - STATIM (C-4) Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření (C-5) Používaný odběrový systém (C-6) Příprava pacienta před vyšetřením (C-7) Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku (C-8) Odběr vzorku (C-9) Množství vzorku (C-10) Nezbytné operace se vzorkem, stabilita (C-11) Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky (C-12) Informace k dopravě vzorků (C-13) Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu (D) Příjem žádanek a vzorků (D-1) Příjem žádanek a vzorků (D-2) Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků (E) Expedice výsledků (E-1) Hlášení výsledků v kritických intervalech (E-2) Informace o formách vydávání výsledků (E-3) Typy nálezů a laboratorních zpráv (E-4) Vydávání výsledků přímo klientům/pacientům (E-5) Opakovaná a dodatečná vyšetření (E-6) Změny výsledků a nálezů (E-7) Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku (F) Seznam prováděných metod (F1) Metody klinickobiochemické (F1s) Metody klinickobiochemické - imunochemické a speciální (F2) Metody močové analýzy (F3) Metody hematologické (G) Přílohy (G1) Návody pro klienty (G2) Formulář velké žádanky (G3) Formulář DIA žádanky (G4) Formulář INR žádanky (G5) Formulář žádanky o odběrový materiál a žádanky (G6) Reklamační řád /55

5 (A) Základní a identifikační údaje laboratoře (A1) O společnosti VISLAB s.r.o. VISLAB s.r.o. je společností provozující biochemickou, imunologickou a hematologickou laboratoř, provádějící vyšetření z krve, séra, moče, plasmy a stolice. V prostorách je také situována odběrová místnost zajišťující odběr primárních vzorků, konkrétně odběry žilní krve a příjem ostatních matriálů ke zpracování či odeslání do odborných spolupracujících laboratoří. První laboratoř na Poliklinice I byla vytvořena již v na začátku 60tých let při interní ambulanci. Vyšetřovaly se základní krevní obrazy a moč. Při vytváření koncepce lékařského oboru klinické biochemie se při tehdejším OÚNZ ustanovilo oddělení klinické biochemie pro ambulantní pacienty pod metodickým vedením Fakultní nemocnice. Paleta vyšetření byla rozšířena o některé biochemické metody pro metabolismus tuků, jaterních testů a glukózy pro potřeby diabetologické poradny. Množství vyšetření se dále rozrůstalo spolu s technickým vybavením a stálým vedením lékaře. Společnost VISLAB s.r.o. vznikla po privatizaci v r při zrušení instituce okresu jakožto zřizovatele a provozovatele státních zdravotnických zařízení. Je vybavena moderní laboratorní technikou pro vyšetření v oborech klinická biochemie a hematologie na úrovni všeobecných, dětských i odborných ambulancí pod vedením odborného lékaře a analytika. Provádíme: odběry žilní krve příjem materiálu ke zpracování vyšetření na žádost ošetřujícího lékaře. celý sortiment vyšetření lze provést i přímo na žádost pacienta oproti úhradě máme uzavřeny smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) Vojenská zdravotní pojišťovna (201) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) Oborová pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven (207) Zdravotní pojišťovna ŠKODA (209) Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211) Pojišťovna Metal Aliance (217) nabízíme odborné služby všem osobám a organizacím poskytujeme konzultace v oboru biochemie a hematologie telefonicky oznamujeme výsledky urgentních vyšetření a závažné nálezy na požádání zasíláme výsledky v elektronické podobě cestami: Envis Distribuční Portál plně v režii laboratoře Compek MEDIADTA Stapro MISE dodáváme na požádání odběrový materiál zdarma zajišťujeme na požádání svoz materiálu 5/55

6 (A2) Identifikace společnosti, základní informace o laboratoři Název organizace: VISLAB s.r.o. IČO: IČZ: Typ organizace: společnost s ručením omezeným Vedoucí laboratoře: MUDr. Božena Višňovská Adresa: Jeronýmova 750, Hradec Králové 2 Umístění: přízemí Polikliniky I Lékařský garant odbornosti 801: MUDr. Božena Višňovská Analytický garant odbornosti 801: Ing. Jana Jeníčková Kontakty: Telefon1: Telefon2: Telefon3: Web: (A3) Úroveň a stav akreditace pracoviště Laboratoř je od zdravotnickou laboratoří akreditovanou ČIA dle ČSN EN ISO 15189:2007. Provádíme následující vyšetření dle akreditovaných SOP: Metoda, [zkratka na výsledkové zprávě], SOP číslo, použitý materiál Stanovení železa fotometrickou metodou, [S_Fe..], SOP 1, Sérum Stanovení Na + ion selektivní elektrodou, [S_Na..], SOP 2 část a, Sérum Stanovení K + ion selektivní elektrodou, [S_K...], SOP 2 část b, Sérum Stanovení Cl - ion selektivní elektrodou, [S_Cl..], SOP 2 část c, Sérum Stanovení HDL-cholesterolu absorpční fotometrií, [S_HDLC], SOP 3, Sérum Stanovení močoviny absorpční fotometrií, [S_UREA], SOP 4, Sérum Stanovení kyseliny močové absorpční fotometrií, [S_KMOC], SOP 6, Sérum Stanovení vápníku absorpční fotometrií, [S_Ca..], SOP 7, Sérum Stanovení fosforu absorpční fotometrií, [S_P...], SOP 8, Sérum Stanovení hořčíku absorpční fotometrií, [S_Mg..], SOP 9, Sérum Stanovení celkového bilirubinu absorpční fotometrií, [S_BIL.], SOP 12, Sérum Stanovení ALT absorpční fotometrií, [S_ALT.], SOP 14, Sérum Stanovení GGT absorpční fotometrií, [S_GGT.], SOP 15, Sérum Stanovení -AMS absorpční fotometrií, [S_AMS.], SOP16, Sérum Stanovení ALP absorpční fotometrií, [S_ALP.], SOP 17, Sérum Stanovení CK absorpční fotometrií, [S_CK..], SOP 18, Sérum Stanovení cholesterolu absorpční fotometrií, [S_CHOL], SOP 19, Sérum Stanovení triacylglycerolů absorpční fotometrií, [S_TAG.], SOP 20, Sérum Stanovení glukózy absorpční fotometrií s hexokinázou, [S_GLU.], SOP 21, Sérum Stanovení celkové bílkoviny absorpční fotometrií, [S_PROT], SOP 22, Sérum Stanovení PSA metodou ECLIA, [S_PSA.], SOP 25, Sérum Stanovení TSH metodou ECLIA, [S_TSH.], SOP 26, Sérum Stanovení glykovaného hemoglobinu metodou HPLC, [B_HA1C], SOP 27, Žilní krev 6/55

7 Odběr primárních vzorků: Název postupu odběru, SOP číslo, druh odebíraného materiálu Odběr vzorku žilní krve, SOP 10, Žilní krev 7/55

8 (B) Zaměření a organizace laboratoře (B-1) Zaměření laboratoře Laboratoř provádí biochemická, hematologická a imunologická vyšetření biologických materiálů. Jedná se o základní až specializovaná vyšetření, zajištění odběrů a svozu materiálu. Dále realizuje konzultační činnost vzhledem k realizovaným vyšetřením. (B-2) Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Organizační struktura laboratoře Vedoucí zdravotnické laboratoře Zástupce vedoucí laboratoře Odborný pracovník v laboratorních metodách Odborný garant - lékař Odborný garant - analytik Metrolog Operátorka Účetní, asistentka zákazníka Manažer kvality Zástupce manažera kvality Interní auditor Vedoucí pro oblast provozu Vedoucí pro oblast dodávek Odběrová sestra Laborantka Legenda: osoby odborného vedení (odborné vedení tvoří spolu s vedoucí laboratoře a manažerem kvality) Tab.1 Pracovní režim Odběrová místnost Příjem materiálu Provozní doba: pondělí pátek 7:00 14:00 Laboratoř Provozní doba: pondělí pátek 7:00 15:00 07:00 09:30 07:30 13:00 odběry příchozích pacientů příjem a zpracování vlastních odběrů a donesených vzorků od praktických lékařů 07:00 14:00 14:00 15:00 příprava na měření, provedení analýz a kompletace výsledkových listů požadovaných vyšetření odesílání elektronických výsledků a ostatních informací pro lékaře a pacienty. 8/55

9 7:30 14:00 příjem a zpracování vzorků ze svozové linky, příp. z jiných laboratoří, kompletace výsledků rutinních vyšetření a výdej výsledkových listů (13:00 14:00). Příprava výsledků pro odeslání poštou a svozovou linkou. Příprava pracoviště na následující den. 14:00 15:00 Příprava pracoviště na následující den. (B-3) Popis nabízených služeb Provádíme laboratorní vyšetření v oboru klinická biochemie, hematologie a imunologie. Provádíme odběry vzorků krve ve svých odběrových prostorách. Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami uvedenými v úvodu této příručky. 9/55

10 (C). Manuál pro odběry primárních vzorků (C-1) Základní informace Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření viz kap. (F-1-3) Seznam prováděných metod. Vyplnění žádanky je popsáno v kap. (C-7) Identifikace pacienta na žádance a vzorku Identifikace primárního vzorku je popsána v kap. (C-7) Identifikace pacienta na žádance a vzorku. Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) je uveden v kap. (C-5) Používaný odběrový systém. Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat je definován v kap. (C-9) Množství vzorku Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz jsou stanoveny v kap. Opakovaná a dodatečná vyšetření. (C-2) Žádanky Základním požadavkovým listem je formulář žádanky. žádanky jsou určeny pro současný požadavek na více vyšetření. žádanka je určena pro biochemická, hematologická a vybraná imunologická vyšetření prováděná dle požadavku objednavatele ze séra, plasmy, žilní krve, moči nebo stolice. DIA žádanka je určena pro vybraná biochemická vyšetření diabetických pacientů dle požadavku diabetologa. INR žádanka je určena pro opakovaná vyšetření INR u monitorovaných pacientů. Zaslaná žádanka je považována za závaznou smlouvou mezi lékařem a laboratoří s požadavkem o provedení označených vyšetření. Pro laboratoř je základním dokumentem pro prokázání požadované zdravotní péče zdravotním pojišťovnám. Žádáme Vás o pečlivé a čitelné vyplňování žádanek!!! Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance: příjmení, jméno a tituly klienta/pacienta číslo pojištěnce klienta/pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců) pojišťovna stačí číselný kód, příp. uvést, že se jedná o samoplátce základní a další diagnózy klienta/pacienta věk v letech a pohlaví klienta/pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce (uvedené informace prosím uvádějte v případě klienta/pacienta cizince do kolonky poznámka) datum a čas odběru druh primárního vzorku pokud toto nevyplývá ze značení odběrové nádoby identifikace zadavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost) nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části žádanky kontakt na zadavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení (není-li adresa a telefon uvedena na razítku, je nutné kontakt specifikovat v položkách žádanky Oddělení, Lékař, Telefon) urgentnost dodání (požadavek na přednostní zpracování se vyznačí nápisem STATIM) identifikace osoby provádějící odběr (parafa) požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům) 10/55

11 Nepovinné, fakultativní údaje: Na žádance lze uvést doplňující klinické informace týkající se pacienta a vyšetření (pro interpretační účely), popis typu primárního vzorku a případně i anatomická specifikace místa odběru respektive podmínek, za kterých byl odběr realizován (např.: s manžetou - bez manžety, vleže - vsedě, s blíže specifikovanou zátěží atd.), podávané léky, datum a čas zahájení transportu vzorku do laboratoře (doporučený údaj) a další informace. Kromě naší žádanky se připouští použití následující formu dokumentu: - formulář VZP 06 podle platné metodiky VZP. Je bez předtisku a požadavky se vyplňují vepsáním - jakýkoliv jiný formulář žádanky, obsahující výše uvedené údaje Laboratoř nakládá s vyplněnou žádankou jako s jakoukoli jinou smlouvou a skladuje ji po dobu 5ti let od přijetí. Laboratoř: nesmí přijmout žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení (odbornost H) nebo jednotek intenzivní péče (odbornost I). Současně upozorňujeme, že není přípustné užívat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance. nesmí přijmout žádanku pro muže s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie). Postup při odmítnutí vzorku vizte kap. (D-1) Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorku Postup při nesprávné identifikaci vizte kap. (D-02) Postupy při nesprávné identifikaci vzorku. (C-3) Požadavky na urgentní vyšetření - STATIM Za urgentní (STATIM) jsou v systému laboratoře považována vyšetření, která jsou takto indikována ordinujícím lékařem a tato skutečnost je označena na žádance. V tomto režimu lze provést tato vyšetření: Na +, K +, Cl - ionty v séru S_Na, S_K, S_Cl Močovina (urea) v séru S_UREA Kreatinin v séru S_KREA Bilirubin celkový v séru S_BIL. AST v séru S_AST. ALT v séru S_ALT. AMS v séru S_AMS. AMS v moči U_AMS. CK v séru S_CK.. Glukosa v séru S_GLU. hcg v séru S_HCG. CRP v séru S_ICRP Krevní obraz APTT P_APTT INR P_TQI Moč chemicky Moč sediment Tento požadavek musí být označen jako STATIM odesílajícími lékaři včetně podpisu žádanky. Výsledek je expedován v nejkratším možném čase od přijetí telefonicky ošetřujícímu lékaři současně odchází také elektronickou cestou (pokud je tato s lékařem ustanovena), 11/55

12 případně je předán klientovi, který jej doručí lékaři/zadavateli. O telefonickém hlášení je proveden zápis přímo do LIMS k danému vzorku, uvádí se minimálně komu byl výsledek sdělen a v kolik hodin. Pro ověření identity přebírajícího jsou laborantky oprávněny vyžadovat IČZ lékaře, který zadal vyšetření. V případě předání výsledků do vlastních rukou klienta je proveden o předání zápis do formuláře Výdej výsledků. (C-4) Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření Ze vzorků dodaných do laboratoře (příp. zde odebraných) lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel: dodatečná vyšetření budou provedena v nejbližší době po telefonickém doobjednání. Dodatečný požadavek musí být vždy po telefonickém objednání a se souhlasem lékaře doplněn do žádanky (parafován pracovníkem, který požadavek přijal), v případě již uzavřených výsledkových listů a vyúčtovaných ZP je lékař požádán o novou žádanku. dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu. Standardní doba po kterou lze z materiálu provádět další stanovení je 5 dní (standardní doba uložení vzorků) kromě následujících výjimek: Tab.2 ANALYT Stabilita Doba skladování v laboratoři Diferenciální rozpočet leukocytů 4 hodiny 24 hodin Krevní obraz 6 hodin 24 hodin Glukóza v séru 72 hodin standardní INR 4 hodiny 4 hodiny po dokončení analýzy APTT 2 hodiny 4 hodiny po dokončení analýzy Po uplynutí uvedeného časového intervalu 1, nebo při nedostatku materiálu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku. 1 vyšetření je možné provést pouze na výslovné přání zadavatele (lékaře) seznámeného se skutečností nestability daného analytu a upozorněného na možnost nepřesného výsledku 12/55

13 (C-5) Používaný odběrový systém BIOLOGICKÝ MATERIÁL Srážlivá žilní krev Nesrážlivá žilní krev (EDTA) Nesrážlivá žilní krev (citrát 1 : 4) Nesrážlivá žilní krev (citrát 1 : 9 ) Nesrážlivá žilní krev (heparin litný) Odběr moče na základní biochemická vyšetření TYP ODBĚROVÉHO MATERIÁLU Plastová zkumavka s aktivátorem srážení BD Vacutainer červený uzávěr 2 a 6 ml Plastová zkumavka + K 3 EDTA BD Vacutainer fialový uzávěr 2,3,6 ml Plastová zkumavka s citrátem sodným BD Vacutainer černý uzávěr 2 ml Plastová zkumavka s citrátem sodným BD Vacutainer sv.modrý uzávěr 2,5 ml Plastová zkumavka s heparinem BD Vacutainer zelený uzávěr 2 ml Plastová zkumavka se žlutým uzávěrem 10 ml PŘÍKLAD POUŽITÍ Běžná biochemická a imunologická vyšetření Vhodné pro většinu vyšetřovaných analytů běžná sérologická, alergologická vyš., screening, identifikace a titrace protilátek, virologická vyšetření Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů, počet eozinofilů, glykovaný hemoglobin, krevní skupina, metody PCR ACTH oddělit plazmu, zmrazit, odeslat do FNHK zmrazené! Sedimentace PT (Quickův test), fibrinogen, APTT, TT (trombinový test), krvácivost, Protein S, D- dimery stanovení fagocytární aktivity troponin, HLA-B 27 Vyšetření močového sedimentu Některá vyšetření vyžadují speciální odběr způsob odběru a nakládání s materiálem je specifikován u jednotlivých vyšetření. 13/55

14 (C-6) Příprava pacienta před vyšetřením Základní pokyny pro pacienty: Pacienta je nutné předem o podmínkách přípravy k odběru poučit! Tab.3 Odběr nalačno Ranní moč Sběr moči Vizte NP01 v příloze této příručky Vizte NP02 v příloze této příručky Vizte NP03 v příloze této příručky (C-7) Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Vzorky pacientů určené k analýze bez pozitivní identifikace pacienta se v laboratoři nesmějí přijímat. Každá zkumavka nebo odběrová nádobka musí být čitelně označena Jménem a příjmením pacienta Rokem narození, případně rodným číslem Druhem materiálu pokud tento není odvoditelný dle odběrové nádoby Po kontrole přijatého materiálu a žádanky jsou základní identifikační znaky pacienta zapsány do LIMS a zároveň je vzorku (primární zkumavce) a žádance přiřazeno číslo z denního souboru v laboratorním informačním systému (LIMS). Tímto jsou označeny i zkumavky s alikvoty. Číslo se zároveň tiskne i na výsledkovou zprávu. Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem odstavce žádanky. 14/55

15 Stručné pokyny k odběru vzorků Tab.4 Odběr žilní krve Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. (C-8) Odběr vzorku Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku,provede se dezinfekce místa vpichu. Palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: - zkumavky bez přísad - zkumavky pro hemokoagulaci - ostatní zkumavky s přísadami Odběr ranního vzorku moči Provádí se po poučení pacienta. Po očistě ústí močové trubice se odebere střední proud moči. Je nutné zabránit kontaminaci moče např. zbytkem přešlého obsahu odběrové nádoby (mycí prostředky, léky, potraviny, ) Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám vizte kap. (F-1) Seznam prováděných metod. (C-9) Množství vzorku Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru Tab.5 Základní biochemická a serologická 3 4 až 5 ml sražlivé krve vyšetření Speciální stanovení (hormony) 4 až 5 ml srážlivé krve Hematologie, buněčná imunologie 2 2 až 3 ml EDTA krve, fagocytární aktivita 1ml v heparinu Hemokoagulace rutinní 1 až 3 ml citrátové krve nutné dodržení poměru krve a citrátu (1+9) Moč (chemické a morfologické vyšetření) 10 ml (u malých dětí 5 ml) Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Při odběru pístovým způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku - na zkumavce ryska, po kterou má být naplněna. Na požádání Vám laboratoř dodá požadovaný odběrový materiál. 2 vyšetření zajišťuje spolupracující laboratoř FN 15/55

16 (C-10) Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Odběr žilní krve - s odebraným vzorkem se nesmí bezprostředně po odběru manipulovat, je nutno cca 20 minut počkat. Poté je možný transport (okamžitý transport je častou příčinou hemolýzy). - při odběru srážlivé krve je vhodné nechat vzorek minimálně 1/2h při pokojové teplotě. Po oddělení krevního koláče od séra je možné vzorek uchovávat v lednici za podmínek odpovídajících jednotlivým vyšetřením. - odebraná venózní krev nesrážlivá by měla být uchovávána při pokojové teplotě. Uvedená opatření slouží k zabránění hemolýzy. Množství odebrané krve závisí na počtu požadovaných vyšetření. Pokud množství materiálu nestačí na požadovaná vyšetření, konzultuje laboratoř s lékařem stanovení preferencí. Pokud není lékař zastižen a hrozí-li nebezpečí z prodlení, stanoví toto pořadí kompetentní pracovník laboratoře. Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů (vizte Informace o zajišťovaném svozu vzorků). Odebraný biologický materiál je uložen společně s dokumentací v přepravních nádobách. Na příjmovém pracovišti se dovezený materiál třídí a postupně přijímá. Materiál je označen a tříděn pro další preanalytické úkony (např. centrifugace krve), analýzy či připraven k transportu do spolupracující odborné laboratoře. Další informace k přepravě vzorků vizte kap. (C-12) Informace k dopravě vzorků. Veškeré nesrovnalosti týkající se dodaného materiálu nebo dokumentace zapíše příjem provádějící pracovník laboratoře do sešitu neshod a telefonicky ihned řeší se zadavatelem/lékařem/pověřeným zdravotníkem. Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením vizte kap. (F-1-3) Seznam prováděných metod. (C-11) Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být viditelně označeny. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo 16/55

17 dojít k rozlití, potřísnění okolí biologickým materiálem nebo znehodnocení vzorku. Všichni pracovníci přicházející se vzorky do kontaktu jsou povinni používat ochranné pomůcky a dodržovat všechny předepsané pracovní, bezpečnostní a hygienické postupy. S veškerým materiálem použitým při odběru, zpracování a vyšetření vzorků je nakládáno ve smyslu zákona o odpadech a předpisy tento zákon provádějícími. Materiál je tříděn a likvidován podle Katalogu odpadů a Seznamu nebezpečných odpadů. Metodika je podrobně rozvedena v provozním řádu firmy, Hygienický a protiepidemický režim. (C-12) Informace k dopravě vzorků Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku. Při přepravě je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem. Transportní teplota pro moče do +15 C, pro ostatní materiál je transportní teplota +15 C až +25 C. Tuto teplotu je po celou dopravu vzorku nutno monitorovat. (C-13) Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu Po předchozí telefonické domluvě (tel: ) je možno zajistit svoz odebraného materiálu dle předepsaných podmínek. Na tomto telefonu je možno zajistit i dodání odběrového materiálu. 17/55

18 (D) Příjem žádanek a vzorků (D-1) Příjem žádanek a vzorků Identifikace pacienta na biologickém materiálu: Každá zkumavka musí být označena! Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří čitelné příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo nebo číslo pojistky u cizinců), jinak je nutné materiál odmítnout (vizte dále). Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. (D-2) Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Důvody pro odmítnutí biologického materiálu anebo žádanky laboratoří 3 : Odmítnout lze: žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu anebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoře neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření) žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie žádanku muže od subjektu s odborností gynekologie, žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení žádanku dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou specializací žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem neadekvátně značené / neoznačené odběrové materiály ztracené, nedodané a pozdě dodané vzorky nevhodně transportované vzorky (vzhledem ke stabilitě vzorků) chybný odběrový materiál nedostatečný objem materiálu vzhledem k dodržení poměru krve a aditiva chybné antikoagulační činidlo V případě, že je odesílající lékař identifikovatelný, laboratoř lékaři oznámí, pro jakou vadu nebyl vzorek vyšetřen a domluví s ním nápravná opatření. 3 Dle: Bunešová M., Blažková J., Coufal P., Friedecký B., Kapustová M., Kotrbatý J., Malina P.: Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří, ČSKB, /55

19 (E) Expedice výsledků (E-1) Hlášení výsledků v kritických intervalech Výrazně patologické nálezy se odesílajícímu lékaři (příp. jeho sestře) telefonují v co nejkratší době po vyšetření. O nahlášení výsledku se provede zápis do databáze LIMS přímo k ID pacienta. Zapisuje se čas nahlášení a jméno osoby, která telefonát přijala. (E-2) Informace o formách vydávání výsledků Hlášení výsledků a předávání výsledkových zpráv - obecné zásady Výsledky se telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům a klientům/pacientům. Telefonování výsledků Pokud tak lékař požaduje, je mu výsledek telefonicky sdělen ihned po jeho stanovení. O sdělení výsledku se provede zápis do LIMS s hodinou a jménem osoby, které byl výsledek oznámen. Lékař vždy obdrží i písemnou zprávu. Pokud lékař telefonicky žádá sdělení výsledku, je dotazem na své IČZ prověřen, případně je kontaktován přímo laboratoří na oficiální telefonní číslo. O ohlášení patologických výsledků rozhoduje vedoucí laboratoře nebo její zástupce, kteří je také většinou provedou. Mohou také tím pověřit jinou zodpovědnou osobu. O hlášení se vede evidence v LIMS. Přehled Hlášení výsledků v kritických intervalech vizte NA 09. Hlášení ostatních výsledků se nezaznamenává. (E-3) Typy nálezů a laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vydávají ve formě výsledkové zprávy v papírové podobě. Výstup z LIMS v podobě výsledkové zprávy obsahuje: název laboratoře, která výsledek vydala, jednoznačnou identifikaci klienta/pacienta (jméno, rodné číslo) název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří datum a čas tisku zprávy typ primárního vzorku název vyšetřovaného systému (skupiny) nezaměnitelnou identifikaci vyšetření, výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné biologické referenční intervaly (rozmezí normálních hodnot) v případě potřeby textové interpretace výsledků jiné poznámky (označení vzorku v LIMS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.) identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu 19/55

20 Uchovávání kopií výsledků, archivování: Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIMS. (E-4) Vydávání výsledků přímo klientům/pacientům Klientům se jejich výsledkové zprávy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky: jedná se o výsledek analýzy provedené na žádost klienta a jím uhrazená na žádance je lékařem písemně uvedeno, že si zprávu osobně vyzvedne klient/pacient jedná se o klienta/pacienta, který je často monitorován (koagulace, diabetici) o klient/pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou) nebo plnou mocí, za předpokladu splnění výše uvedených podmínek Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkové zprávy, vydávají se v uzavřené obálce nebo přeložené a sešité sponkami. (E-5) Opakovaná a dodatečná vyšetření Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření z vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v části (C-4) Ústní požadavky na vyšetření. (E-6) Změny výsledků a nálezů Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených LIMSem se provádí pro: identifikaci pacienta výsledkovou část A. Oprava identifikace pacienta Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním protokolu (výsledkové zprávy). Vzhledem k tomu, že laboratorní informační systém STAPRO nepořizuje údaj o rodném příjmení, týká se oprava také všech změn příjmení (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně). Pod pojem oprava identifikace nepatří změna generovaného rodného čísla na korektní, oprava titulu, spojení záznamů korektního rodného čísla a nekorektního rodného čísla po verifikaci, oprava interpunkce. Vedením laboratoře jsou pověřeni pracovníci, kteří jsou oprávněni provádět opravy a změny identifikace pacienta v databázi, jejich přístup je ošetřen kompetencemi, vázanými na přístupové heslo. Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo v rámci oprav databáze. B. Oprava výsledkové části Provádí pouze lékařský garant / vedoucí laboratoře ve zcela specifických a výjimečných případech. 20/55

21 (E-7) Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Prostřednictvím laboratorního informačního systému (LIMS) laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků a čas tisku závěrečné zprávy. Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v kap. (F1-3) Seznam prováděných metod. Doba odezvy - údaj udává maximální čas od převzetí vzorku do jeho zpracování a zajištění dostupnosti výsledku pro zadavatele. 21/55

22 (F) Seznam prováděných metod (F1) Metody klinickobiochemické α-amyláza v séru akreditovaná metoda, Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche AMYL2 Kód dle číselníku VZP: (enzymatická kolorimetrická metoda dle IFCC) Zkratka na výsledkové zprávě: S_AMS Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Vhodný je odběr ráno nalačno. Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. 0,47 1,67 µkat/l α-amyláza v moči Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche AMYL2 Kód dle číselníku VZP: (enzymatická kolorimetrická metoda dle IFCC) Zkratka na výsledkové zprávě: U_AMS Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Moč musí být dodána bez konzervačních činidel. Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. < 6,82 µkat/l albumin v séru, moč Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche ALB2 Kód dle číselníku VZP: (kolorimetrické stanovení v endpoint) Zkratka na výsledkové zprávě: S_ALB Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Vhodný je odběr ráno nalačno. Vysoce ikterická a hemolytická séra vykazují vyšší výsledky. 34,00 48,00 g/l ALP alkalická fosfatáza v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche ALP2 Kód dle číselníku VZP: (kolorimetrická metoda v souladu se standardní metodou) Zkratka na výsledkové zprávě: S_ALP. Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Doporučeno je minimalizování doby zaškrcení paže. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Vhodný je odběr ráno nalačno. 0,67 2,15 µkat/l ALT alaninaminotransferáza v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche ALTL Kód dle číselníku VZP: (enzymatická kolorimetrická metoda dle IFCC) Zkratka na výsledkové zprávě: S_ALT. Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Doporučeno je minimalizování svalové námahy před odběrem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Vhodný je odběr ráno nalačno. Interference: Hemolýza zvýšení hodnot (erytrocyty obsahují až 7x vyšší aktivitu ALT než plazma/sérum) 22/55

23 Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. 0,15 0,68 µkat/l AST aspartátaminotransferáza v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche ASTL Kód dle číselníku VZP: (enzymatická kolorimetrická metoda dle IFCC) Zkratka na výsledkové zprávě: S_AST. Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Doporučeno je minimalizování svalové námahy před odběrem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Vhodný je odběr ráno nalačno. Interference: Hemolýza velké zvýšení hodnot (erytrocyty obsahují až 40x vyšší aktivitu AST než plazma/sérum) Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. 0,17 0,62 µkat/l Bilirubin celkový v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche BILTS Kód dle číselníku VZP: (diazometoda) Zkratka na výsledkové zprávě: S_BIL. Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Interference: Hemolýza způsobuje snížení hodnot. Světlo způsobuje snížení hodnot, až o 30% za hodinu. Zkumavku nevystavujete přímému světlu! Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. 0,00 24,00 µmol/l Bilirubin konjugovaný v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche BIL-D Kód dle číselníku VZP: (diazometoda) Zkratka na výsledkové zprávě: S_BILK Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Interference: Hemolýza a chylóza ruší stanovení. Světlo způsobuje snížení hodnot, až o 30% za hodinu. Zkumavku nevystavujete přímému světlu. Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. < 5,10 µmol/l Celková bílkovina v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche TP2 Kód dle číselníku VZP: (kolorimetrická biuretová metoda) Zkratka na výsledkové zprávě: S_PROT Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Interference: Hemolýza a chylóza zvyšují hodnoty. Odběr vleže znamená o 4 6% nižší hodnoty než vsedě g/l 23/55

24 Celková bílkovina v moči Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche TPUC3 Kód dle číselníku VZP: (turbidimetrie po denaturaci) Zkratka na výsledkové zprávě: U_PROT Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Toto stanovení je lépe provádět ze sbírané moči za 24 hodin. 0,00 0,15 g/l CK kreatinkináza v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche CKL Kód dle číselníku VZP: (enzymatická kolorimetrická metoda dle IFCC) Zkratka na výsledkové zprávě: S_CK Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Doporučeno je minimalizování svalové námahy před odběrem. Interference: Hemolýza zvyšuje hodnoty. Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. < 2,91 µkat/l CRP C-reaktivní protein v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche CRPL2 Kód dle číselníku VZP: (částicemi usnadněná turbidimetrie) Zkratka na výsledkové zprávě: S_ICRP Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Interference: Chylóza zvyšuje hodnoty. Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. < 5,00 mg/l Draselný kation v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche ISE K + Kód dle číselníku VZP: (ISE) Zkratka na výsledkové zprávě: S_K Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Interference: Hemolýza výrazně zvyšuje hodnoty, v erytrocytech je koncentrace K + až 23krát vyšší než v séru. Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. 3,5 5,1 mmol/l Draselný kation v moči Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche ISE K + Kód dle číselníku VZP: (ISE) Zkratka na výsledkové zprávě: U_K Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Moč musí být dodána bez konzervačních činidel. Je třeba dodat pouze vzorek ranní moči. Pro diagnostiku je vhodnější provést vyšetření jako odpad za 24 hodin. 24/55

25 mmol/l Draselný kation v moči - odpad Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche ISE K + Kód dle číselníku VZP: (ISE) Zkratka na výsledkové zprávě: fu_k Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr je nutné provést jako sběr za 24 hodin. Podrobnosti a návod v NP mmol/24 hod Fosfor anorganický v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche PHOS2 Kód dle číselníku VZP: (kolorimetrické stanovení s fosfomolybdenanem amonným) Zkratka na výsledkové zprávě: S_P Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Vzhledem k denním biorytmům je vhodné odebrat materiál na vyšetření v ranních hodinách. Interference: Hemolýza mírně zvyšuje hodnoty 0,87 1,45 mmo/l Fosfor anorganický v moči Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche PHOS2 Kód dle číselníku VZP: (kolorimetrické stanovení s fosfomolybdenanem amonným) Zkratka na výsledkové zprávě: U_P Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Moč musí být dodána bez konzervačních činidel. Je třeba dodat pouze vzorek ranní moči. Pro diagnostiku je vhodnější provést vyšetření jako odpad za 24 hodin. 13,00 42,00 mmol/l Fosfor anorganický v moči - odpad Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche PHOS2 Kód dle číselníku VZP: (kolorimetrické stanovení s fosfomolybdenanem amonným) Zkratka na výsledkové zprávě: fu_p Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr je nutné provést jako sběr za 24 hodin. Podrobnosti a návod v NP06. 13,00 42,00 mmol/čas Glukóza v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche GLUC3 Kód dle číselníku VZP: (referenční enzymatická kolorimetrická metoda s hexokynázou) Zkratka na výsledkové zprávě: S_GLU Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem, důležité je zachování 8mi hodinové lačnění před odběrem. Doporučeno je minimalizování svalové námahy a silné omezení kouření před odběrem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Vhodný je odběr ráno nalačno. Interference: Hemolýza lehké zvýšení hodnot. 25/55

26 Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. 3,3 5,6 mmol/l Glukóza v moči Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche GLUC3 Kód dle číselníku VZP: (referenční enzymatická kolorimetrická metoda s hexokynázou) Zkratka na výsledkové zprávě: U_GLU Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Vhodné je zaslat k vyšetření ranní moč. Glukóza v moči odpad / Glukóza v moči odpad DIA Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche GLUC3 Kód dle číselníku VZP: (referenční enzymatická kolorimetrická metoda s hexokynázou) Zkratka na výsledkové zprávě: fu_glu DIA Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Pro vyšetření je třeba 24 hodinový sběr moči. Návod a podrobnosti v NP06. GMT / GGT gama-glutamyltransferáza v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche GGTI2 Kód dle číselníku VZP: (enzymatická kolorimetrická metoda dle IFCC) Zkratka na výsledkové zprávě: S_GGT Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Vhodný je odběr ráno po 8mi hodinovém lačnění. Interference: Hemolýza lehké snížení hodnot 0,13 1,02 µkat/l HbA1c glykovaný hemoglobin v krvi akreditovaná metoda Materiál: plná krev s antikoagulanciem Odběr do:plastová zkumavka s K 3EDTA Použitá metoda: Tosoh G7 Kód dle číselníku VZP: (HPLC) Zkratka na výsledkové zprávě: B_HbA1c Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná mmol/mol HDL frakce cholesterolu v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche HDLC3 Kód dle číselníku VZP: (homogenní kolorimetrická metoda) Zkratka na výsledkové zprávě: S_HDLC Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Vhodný je odběr ráno po nejméně 8mi hodinovém lačnění. Interference: Trigliceridy nad 13,6 mmol/l ruší stanovení 26/55

27 1,00 2,10 mmo/l Hořčík celkový v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche MG Kód dle číselníku VZP: (kolorimetrická metoda s chlorofosfonazo III) Zkratka na výsledkové zprávě: S_Mg Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Interference: Hemolýza zvyšuje hodnoty. 0,65-1,05 mmol/l Hořčík celkový v moči Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche MG Kód dle číselníku VZP: (kolorimetrická metoda s chlorofosfonazo III) Zkratka na výsledkové zprávě: U_Mg Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Moč musí být dodána bez konzervačních činidel. Je třeba dodat pouze vzorek ranní moči. Pro diagnostiku je vhodnější provést vyšetření jako odpad za 24 hodin. 1,20 12,00 mmol/l Hořčík celkový v moči - odpad Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche MG Kód dle číselníku VZP: (kolorimetrická metoda s chlorofosfonazo III) Zkratka na výsledkové zprávě: fu_mg Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr je nutné provést jako sběr za 24 hodin. Podrobnosti a návod v NP06. 2,50 8,50 mmol/čas Cholesterol celkový v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche CHOL2 Kód dle číselníku VZP: (enzymatická kolorimetrická metoda) Zkratka na výsledkové zprávě: S_CHOL Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Vhodný je odběr ráno po nejméně 8mi hodinovém lačnění. 2,20 5,20 mmol/l Chloridový anion v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche ISE Cl - Kód dle číselníku VZP: (ISE) Zkratka na výsledkové zprávě: S_Cl Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. 27/55

28 Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky mmol/l Chloridový anion v moči Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche ISE Cl - Kód dle číselníku VZP: (ISE) Zkratka na výsledkové zprávě: U_Cl Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Moč musí být dodána bez konzervačních činidel. Je třeba dodat pouze vzorek ranní moči. Pro diagnostiku je vhodnější provést vyšetření jako odpad za 24 hodin mmol/l Chloridový anion v moči - odpad Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche ISE Cl - Kód dle číselníku VZP: (ISE) Zkratka na výsledkové zprávě: fu_cl Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr je nutné provést jako sběr za 24 hodin. Podrobnosti a návod v NP06. Kreatinin v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche CREJ2 Kód dle číselníku VZP: (kinetické kolorimetrické stanovení založené na Jaffé metodě) Zkratka na výsledkové zprávě: S_KREA Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Interference: Hemolýza mírně zvyšuje hodnoty. Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky µmol/l Kreatinin v moči Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche CREJ2 Kód dle číselníku VZP: (kinetické kolorimetrické stanovení založené na Jaffé metodě) Zkratka na výsledkové zprávě: U_KREA Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Moč musí být dodána bez konzervačních činidel. Je třeba dodat pouze vzorek ranní moči. Pro diagnostiku je vhodnější provést vyšetření jako odpad za 24 hodin. 9,00 21,00 mmol/l Kreatinin v moči - odpad Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche CREJ2 Kód dle číselníku VZP: (kinetické kolorimetrické stanovení založené na Jaffé metodě) Zkratka na výsledkové zprávě: fu_krea Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr je nutné provést jako sběr za 24 hodin. Podrobnosti a návod v NP06. 28/55

29 9,00 21,00 mmol/čas Kyselina močová v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche UA2 Kód dle číselníku VZP: (enzymatická kolorimetrická metoda) Zkratka na výsledkové zprávě: S_KMOC Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem µmol/l Kyselina močová v moči Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche UA2 Kód dle číselníku VZP: (enzymatická kolorimetrická metoda) Zkratka na výsledkové zprávě: U_KMOC Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Moč musí být dodána bez konzervačních činidel. Je třeba dodat pouze vzorek ranní moči. Pro diagnostiku je vhodnější provést vyšetření jako odpad za 24 hodin. 1,20 5,90 mmol/l Kyselina močová v moči - odpad Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche UA2 Kód dle číselníku VZP: (enzymatická kolorimetrická metoda) Zkratka na výsledkové zprávě: fu_kmoc Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr je nutné provést jako sběr za 24 hodin. Podrobnosti a návod v NP06. 1,20 5,90 mmol/čas LDL frakce cholesterolu v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche LDLC2 Kód dle číselníku VZP: (homogenní kolorimetrická metoda) Zkratka na výsledkové zprávě: S_LDLC Odbornost: 801 Interference: - 1,00 3,30 mmol/l MDRD - odhad glomerulární filtrace Materiál: - Odebrané množství: - Odběr do:- Použitá metoda: výpočet Kód dle číselníku VZP: - (vzorec dle Levey et al.) Zkratka na výsledkové zprávě: GF_MDRD Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Vyšetření je prováděno pouze při věku pacienta nad 15 let. Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. 1,30 2,30 ml/s/ppt 29/55

30 Močovina (urea) v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche UREAL Kód dle číselníku VZP: (kinetická enzymatická metoda s glutamátdehydrogenázou) Zkratka na výsledkové zprávě: S_UREA Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Před odběrem není vhodná vysokoproteinová dieta. Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. 1,70 8,30 mmol/l Močovina (urea) v moči Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche UREAL Kód dle číselníku VZP: (kinetická enzymatická metoda s glutamátdehydrogenázou) Zkratka na výsledkové zprávě: U_UREA Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Moč musí být dodána bez konzervačních činidel. Je třeba dodat pouze vzorek ranní moči. Pro diagnostiku je vhodnější provést vyšetření jako odpad za 24 hodin. 150,0 500,0 mmol/l Močovina (urea) v moči - odpad Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche UREAL Kód dle číselníku VZP: (kinetická enzymatická metoda s glutamátdehydrogenázou) Zkratka na výsledkové zprávě: fu_urea Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr je nutné provést jako sběr za 24 hodin. Podrobnosti a návod v NP ,0-580,0 mmol/čas Sodný kation v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche ISE Na + Kód dle číselníku VZP: (ISE) Zkratka na výsledkové zprávě: S_Na Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky mmol/l Sodný kation v moči Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche ISE Na + Kód dle číselníku VZP: (ISE) Zkratka na výsledkové zprávě: U_Na Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Moč musí být dodána bez konzervačních činidel. Je třeba dodat pouze vzorek ranní moči. Pro diagnostiku je vhodnější provést vyšetření jako odpad za 24 hodin mmol/l Sodný kation v moči - odpad Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche ISE Na + 30/55

31 Kód dle číselníku VZP: (ISE) Zkratka na výsledkové zprávě: fu_na Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr je nutné provést jako sběr za 24 hodin. Podrobnosti a návod v NP06. Triglyceridy v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche TRIGLY Kód dle číselníku VZP: (enzymatická kolorimetrická metoda) Zkratka na výsledkové zprávě: S_TAG Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Vhodný je odběr ráno po nejméně 12ti hodinovém lačnění a 24 hodinovém vyloučením alkoholu. 0,45 1,70 mmol/l Vápník v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche CA Kód dle číselníku VZP: (metoda s o-kresolflataleinkomplexonem) Zkratka na výsledkové zprávě: S_Ca Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Interference: Léčiva s obsahem stroncia a chelatačních činidel silně ovlivňují výsledky. 2,15 2,55 mmol/l Vápník v moči Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche CA Kód dle číselníku VZP: (metoda s o-kresolflataleinkomplexonem) Zkratka na výsledkové zprávě: U_Ca Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Moč musí být dodána bez konzervačních činidel. Je třeba dodat pouze vzorek ranní moči. Pro diagnostiku je vhodnější provést vyšetření jako odpad za 24 hodin. 2,20 2,80 mmol/l Vápník v moči odpad Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche CA Kód dle číselníku VZP: (metoda s o-kresolflataleinkomplexonem) Zkratka na výsledkové zprávě: fu_ca Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr je nutné provést jako sběr za 24 hodin. Podrobnosti a návod v NP06. 2,50 8,00 mmol/čas Vazebná kapacita železa v séru - volná (UBIC) Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche UBIC Kód dle číselníku VZP: (přímé stanovení pomocí FerroZine) Zkratka na výsledkové zprávě: S_FeVK Odbornost: /55

32 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Vzhledem k denním biorytmům je vhodné odebrat materiál na vyšetření v ranních hodinách. 22,30 61,70 µmol/l Železo v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche IRON2 Kód dle číselníku VZP: (metoda s FerroZine) Zkratka na výsledkové zprávě: S_Fe Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Speciální příprava či dieta není před odběrem nutná. Vzhledem k denním biorytmům je vhodné odebrat materiál na vyšetření v ranních hodinách. 10,60 28,30 µmol/l Železo saturace Materiál: - Odebrané množství: - Odběr do:- Použitá metoda: výpočet Kód dle číselníku VZP: - (S_Fe/(S_FeVK+S_Fe)*100) Zkratka na výsledkové zprávě: S_FeSa Odbornost: 801 Poznámka k odběru: - 20,0 55,0 % 32/55

33 (F1s) Metody klinickobiochemické - imunochemické a speciální ASLO v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche ASO2 Kód dle číselníku VZP: (imunoturbidimetrie) Zkratka na výsledkové zprávě: S_ASLO Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Poznámka k metodě:vyšetření pro klienty VZP (111) provádí spolupracující laboratoř! < 200IU/ml Anti-Tyreoglobulin (atg, anti-tg) v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche anti-tg Kód dle číselníku VZP: (kompetiční imunostanovení ECLIA) Zkratka na výsledkové zprávě: S_aTG Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Poznámka k metodě:vyšetření pro klienty VZP (111) provádí spolupracující laboratoř! < 115 IU/ml Anti-Tyreoperoxydáza (atpo, anti-tpo, protilátky proti mikrosomálnímu ag.) v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche CA125 II Kód dle číselníku VZP: (kompetiční imunostanovení ECLIA) Zkratka na výsledkové zprávě: S_aTPO Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Poznámka k metodě:vyšetření pro klienty VZP (111) provádí spolupracující laboratoř! < 34 IU/ml CA 125 Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche CA125 II Kód dle číselníku VZP: (kompetiční imunostanovení ECLIA) Zkratka na výsledkové zprávě: S_C125 Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. < 35,0 U/ml Drogový screenig v moči Odebrané množství: min. 1 ml Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: imunodetekce Kód dle číselníku VZP: Zkratka na výsledkové zprávě: vizte níže Odbornost: 801 Poznámka k odběru: - 33/55

34 Poznámka k metodě: Při hodnocení musí být brán zřetel na pravidelně užívaná léčiva. Poznámka k metodě:vyšetření pro klienty VZP (111) provádí spolupracující laboratoř! Do 20ti minut pro osobní převzetí, elektronický přenos a telefonní sdělení. Prokazované analyty: D-amfetamin Kokain THC Benzodiazepiny Tricyklická antidepresiva Barbituráty Metamfetamin Morfin / opiáty Metadon MDMA T3 Trijódtyronin v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche T3 Kód dle číselníku VZP: (kompetiční imunostanovení ECLIA) Zkratka na výsledkové zprávě: S_T3 Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. 1,27 3,07 nmol/l ft3 Trijódtyronin volný v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche FT3 Kód dle číselníku VZP: (kompetiční imunostanovení ECLIA) Zkratka na výsledkové zprávě: S_fT3 Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. 3,13 6,76 pmol/l T4 Tyroxin v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche T4 Kód dle číselníku VZP: (kompetiční imunostanovení ECLIA) Zkratka na výsledkové zprávě: S_T4 Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. 66,0 181,0 nmol/l ft4 Tyroxin volný v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche FT4 Kód dle číselníku VZP: (kompetiční imunostanovení ECLIA) Zkratka na výsledkové zprávě: S_fT4 Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. 12,0 22,0 pmol/l 34/55

35 TSH Thyreotropin v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche TSH Kód dle číselníku VZP: (sendvičová imunoanalýza ECLIA) Zkratka na výsledkové zprávě: S_TSH. Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. 0,270 4,20 mu/l IgA imunoglobulin A celkový v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche IGA Kód dle číselníku VZP: (imunoturbidimetrie) Zkratka na výsledkové zprávě: S_IgA. Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Interference: Silná chylóza zvyšuje výsledky vyšetření. 0,70 4,0 g/l IgE imunoglobulin E celkový v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche IgE II Kód dle číselníku VZP: (sendvičová imunoanalýza ECLIA) Zkratka na výsledkové zprávě: S_IgE. Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. 0,0 100,0 IU/ml IgG imunoglobulin G celkový v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche IGGT Kód dle číselníku VZP: (imunoturbidimetrie) Zkratka na výsledkové zprávě: S_IgG. Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Interference: Silná chylóza zvyšuje výsledky vyšetření. 7,0 16,0 g/l IgM imunoglobulin M celkový v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche IGM Kód dle číselníku VZP: (imunoturbidimetrie) Zkratka na výsledkové zprávě: S_IgM. Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Interference: Silná chylóza zvyšuje výsledky vyšetření. 0,40 2,30 g/l 35/55

36 hcg choriogonadotropin v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche HCG STAT Kód dle číselníku VZP: (sendvičová imunoanalýza ECLIA) Zkratka na výsledkové zprávě: S_HCG. Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. PSA prostatický specifický antigen v séru akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche TOTAL PSA Kód dle číselníku VZP: (sendvičová imunoanalýza ECLIA) Zkratka na výsledkové zprávě: S_PSA. Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Interference: Mechanické dráždění prostaty (vyšetření per rektum, dlouhá jízda na kole, sexuální aktivita, ) zvyšuje výsledky vyšetření 0,00 3,50 ng/ml fpsa volný prostatický spec. antigen v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche free PSA Kód dle číselníku VZP: (sendvičová imunoanalýza ECLIA) Zkratka na výsledkové zprávě: S_FPSA Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Indikace pouze tohoto vyšetření není možná. Provádíme pouze současně s S_PSA. Interference: - fpsa / PSA v séru Materiál: - Odebrané množství: - Odběr do:- Použitá metoda: výpočet Kód dle číselníku VZP: (S_FPSA / S_PSA) Zkratka na výsledkové zprávě: S_F/T Odbornost: 801 Poznámka k odběru: - Interference: - RF v séru Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia Použitá metoda: Roche RF II Kód dle číselníku VZP: (imunoturbidimetrie) Zkratka na výsledkové zprávě: S_RF Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí standardním způsobem. Poznámka k metodě:vyšetření pro klienty VZP (111) provádí spolupracující laboratoř! < 20 IU/ml 36/55

37 OK okultní krvácení ve stolici Materiál: stolice Odběr do:speciální odběrový set (k vyzvednutí v laboratoři) Použitá metoda: FOBC Kód dle číselníku VZP: (imunologický test) Zkratka na výsledkové zprávě: F_OK. Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr vzorku se provádí do speciálního setu, tento spolu s pokyny je k dispozici v laboratoři. OGTT orální glukózotoleranční test Materiál: sérum / NaF plazma Odebrané množství: 3krát 2 ml Odběr do:plastová zkumavka bez antikoagulancia / s NaF Použitá metoda: - Kód dle číselníku VZP: Zkratka na výsledkové zprávě:sa_glux (x=číslo porce) Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Na provedení testu se klient musí objednat. Vlastní test probíhá za přítomnosti klienta v laboratoři po dobu 3 hodin. Podrobnosti a návod v NP03 a NP04 (pro gravidní) Interference: Výchozí hladina glukózy nalačno před testem 8,3 mmol/l, u gravidních 5,6 mmol/l. Mikroalbuminurie - vzorek Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche ALBTU2 Kód dle číselníku VZP: (imunoturbidimetrie) Zkratka na výsledkové zprávě: U_ACR Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Nejlépe vzorek první ranní moči. Poznámka k metodě:stanoven je poměr U_ALB/U_KREA vydávaný jako U_ACN - albumin-creatinin ratio. 0,00 2,5 mg/mmol Mikroalbuminurie - sběr Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: Roche ALBTU2 Kód dle číselníku VZP: (imunoturbidimetrie) Zkratka na výsledkové zprávě: U_MAUs Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Sběr přes noc (tj. cca 8 hodin - nutno zapsat čas počátku a konce sběru na žádanku!). Sběr za 24 hodin - v současné době toto není ČSKB doporučováno. 0,00 20,00 ug/min 37/55

38 (F2) Metody močové analýzy Moč chemicky akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: LabStrip U11 Plus / LabUMat Kód dle číselníku VZP: (suchá chemie, odečet refrakční fotometrie) Zkratka na výsledkové zprávě: vizte níže Odbornost: 801 Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. ph moči Použitá metoda: směsný ph indikátor Zkratka na výsledkové zprávě: U_pH Poznámka k metodě: - Bílkovina v moči provedení suchou chemií Použitá metoda: proteinová chyba ph indikátoru Zkratka na výsledkové zprávě: U_PROT Poznámka k metodě: V případě pozitivního nebo suspektního nálezu je bílkovina přesně kvantifikována. Test je nejvíce citlivý k albuminu. Bílkovina v moči kvantifikace Použitá metoda: Roche TPUC3 Zkratka na výsledkové zprávě: U_PROT (turbidimetrie po denaturaci) Poznámka k metodě: Provádí se pouze při pozitivním či suspektním nálezu metodou suché chemie. Glukóza v moči provedení suchou chemií Použitá metoda: enzymatické stanovení s glukózooxydázou Zkratka na výsledkové zprávě: U_GLUK Poznámka k metodě: V případě pozitivního nebo suspektního nálezu je glukóza přesně kvantifikována. Glukóza v moči kvantifikace Použitá metoda: Roche GLUC Zkratka na výsledkové zprávě: U_GLUK (referenční kolorimetrická metoda s hexokynázou) Poznámka k metodě: Provádí se pouze při pozitivním či suspektním nálezu metodou suché chemie. Ketony v moči Použitá metoda: Legalova reakce Zkratka na výsledkové zprávě: U_KETO Poznámka k metodě:kys. hydroxylmáselná s činidlem téměř nereaguje. Urobilinogen v moči Použitá metoda: Diazometoda Zkratka na výsledkové zprávě: U_UBG Poznámka k metodě: Látky a potraviny barvící moč do červena mohou falešně zvyšovat hodnoty. Bilirubin v moči Použitá metoda: Diazometoda Zkratka na výsledkové zprávě: U_BILI Poznámka k metodě: Dlouhé stání na denním světle snižuje hodnoty. Krev / hemoglobin v moči Použitá metoda: pseudoperoxydázová reakce Zkratka na výsledkové zprávě: U_KREV Poznámka k metodě: Citlivost stanovení může být ovlivněna elektron akceptujícími látkami (léčiva, gluthation, kys. gentisová, ) 38/55

39 Nitrity v moči Použitá metoda: Aminvázající látky Zkratka na výsledkové zprávě: U_NITR Poznámka k metodě: Negativní výsledek i při morfologicky prokázané bakteriurii je možný. Moč sediment akreditovaná metoda Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: UriSed Kód dle číselníku VZP: - (softwarové hodnocení digitalizovaného obrazu) Zkratka na výsledkové zprávě: vizte níže Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Vyšetření je doporučeno provádět ze vzorku ranní moči doručené do 2 hodin od vymočení. Poznámka k metodě: Močový sediment je vyšetřován pouze spolu s chemickým vyšetřením moči v rámci metody Moč chemicky a moč. sedimet. Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. Erytrocyty v moči Zkratka na výsledkové zprávě: U_ERY Poznámka k metodě: Nízký počet erytrocytů v moči je možný i při silném nálezu v chemické části vyšetření. Důvodem takovéto situace je rozpad krvinek při transportu. Leukocyty v moči Zkratka na výsledkové zprávě: U_LEUK Krystaly v moči Zkratka na výsledkové zprávě: U_KRST Krystaly oxalátu sodného v moči Zkratka na výsledkové zprávě: U_OXAL Krystaly triplfosfátu v moči Zkratka na výsledkové zprávě: U_TRIP Krystaly kyseliny močové v moči Zkratka na výsledkové zprávě: U_KMOC Drť krystalů v moči v moči Zkratka na výsledkové zprávě: U_DRT. Poznámka k metodě: Do této kategorie jsou zařazeny veškeré nespecifikovatelné části krystalů. Hyalinní válce v moči Zkratka na výsledkové zprávě: U_HYAL Granulované válce v moči Zkratka na výsledkové zprávě: U_GRAN 39/55

40 Přechodné epitélie v moči Zkratka na výsledkové zprávě: U_EPPR Renální epitélie v moči Zkratka na výsledkové zprávě: U_EPRE Dlaždicové epitélie v moči Zkratka na výsledkové zprávě: U_EPDL Kvasinky v moči Zkratka na výsledkové zprávě: U_KVAS Bakterie v moči Zkratka na výsledkové zprávě: U_BAKT Hlen v moči Zkratka na výsledkové zprávě: U_HLEN Spermie v moči Zkratka na výsledkové zprávě: U_SPER Moč sediment dle Hamburgera Odebrané množství: 10 ml Odběr do:plastová zkumavka, vhodná uzavíratelná nádoba Použitá metoda: UriSed / mikroskopie Kód dle číselníku VZP: (softwarové hodnocení digitalizovaného obrazu / mikroskopie) Zkratka na výsledkové zprávě: vizte níže Odbornost: 801 Poznámka k odběru: Odběr je nutné provést jako sběr za 3 hodiny. Podrobnosti a návod v NP05. Poznámka k metodě: Pokud vzorek obsahuje přílišné množství částic je vyhodnocen mikroskopickou metodou. Erytrocyty v moči vyloučené za s. Zkratka na výsledkové zprávě: fu_hery Leukocyty v moči vyloučené za s. Zkratka na výsledkové zprávě: fu_hleu Válce v moči vyloučené za s. Zkratka na výsledkové zprávě: fu_hval 40/55

41 Krevní obraz Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. (F3) Metody hematologické Materiál: plná krev s K 3EDTA Odběr do:plastová zkumavka s K 3EDTA Použitá metoda: Mindray BC5800 Kód dle číselníku VZP: (impedance a fotometrické stanoveni HBG) Zkratka na výsledkové zprávě: vizte níže Odbornost: 818 Poznámka k odběru: Krev by měla být doručena do laboratoře do 2 hodin po odběru. Poznámka k metodě: Vyšetření nelze provést při nevyhovujícím odběru vzorku (sražená krev, silná hemolýza, chybně zvolená odběrová zkumavka, ) Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. Pro jednotlivé položky vizte níže Erytrocyty v plné krvi Zkratka na výsledkové zprávě: B_ERY 4,0 5,8 x 10 9 /l Leukocyty v plné krvi Zkratka na výsledkové zprávě: B_LEUK 4,0 10,0 x 10 12/ /l Hemoglobin v plné krvi Zkratka na výsledkové zprávě: B_HEMG g/l Hematokrit Zkratka na výsledkové zprávě: B_HMTK 0,400 0,500 Šíře distribuce erytrocytů Zkratka na výsledkové zprávě: B_RDW-CV 10,0 15,2 % Trombocyty v plné krvi Zkratka na výsledkové zprávě: B_TROM x 10 9 /l Šíře distribuce trombocytů Zkratka na výsledkové zprávě: B_PDW-CV 12,0 18,0% MCHC střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech Zkratka na výsledkové zprávě: B_MCHC 0,320 0,360 kg/l MCH střední množství hemoglobinu v erytrocytu Zkratka na výsledkové zprávě: B_MCHC pg MCV střední objem erytrocytu Zkratka na výsledkové zprávě: B_MCV 82,0 98,0 fl 41/55

42 Diferenciální rozpočet leukocytů - přístrojově Materiál: plná krev s K 3EDTA Odběr do:plastová zkumavka s K 3EDTA Použitá metoda: Mindray BC5800 Kód dle číselníku VZP: (impedance) Zkratka na výsledkové zprávě: vizte níže Odbornost: 818 Poznámka k odběru: Krev by měla být doručena do laboratoře do 2 hodin po odběru. Poznámka k metodě: Vyšetření nelze provést při nevyhovujícím odběru vzorku (sražená krev, silná hemolýza, chybně zvolená odběrová zkumavka, ) Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. Neutrofilní segmenty v plné krvi - přístrojově Zkratka na výsledkové zprávě: B_SEGM 0,450 0,700 / 1 Eosinofilní segmenty v plné krvi - přístrojově Zkratka na výsledkové zprávě: B_EOS 0,00 0,03 /1 Basofilní segmenty v plné krvi přístrojově Zkratka na výsledkové zprávě: B_BAZO 0,00 0,02/1 Lymfocyty v plné krvi - přístrojově Zkratka na výsledkové zprávě: B_LY.. 0,200 0,450/1 Monocyty v plné krvi přístrojově Zkratka na výsledkové zprávě: B_MONO 0,020 0,120/1 Diferenciální rozpočet leukocytů mikroskopicky Materiál: plná krev s K 3EDTA Odběr do:plastová zkumavka s K 3EDTA Použitá metoda: Mikroskopické hodnocení Kód dle číselníku VZP: panopticky barveného krevního nátěru Zkratka na výsledkové zprávě: vizte níže Odbornost: 818 Poznámka k odběru: Krev by měla být doručena do laboratoře do 2 hodin po odběru. Poznámka k metodě: Vyšetření nelze provést při nevyhovujícím odběru vzorku (sražená krev, silná hemolýza, chybně zvolená odběrová zkumavka, ) Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. Neutrofilní segmenty v plné krvi - mikroskopicky Zkratka na výsledkové zprávě: B_SEGM Tyčky v plné krvi - mikroskopicky Zkratka na výsledkové zprávě: B_TYC Poznámka k metodě: Do této kategorie jsou zahrnuty všechny druhy tyčí tj. neutrofilní (tyto se vyskytují v nátěrech dominantně), eosinofilní, basofilní. 42/55

43 Eosinofilní segmenty v plné krvi - přístrojově Zkratka na výsledkové zprávě: B_EOS Basofilní segmenty v plné krvi přístrojově Zkratka na výsledkové zprávě: B_BAZO Lymfocyty v plné krvi - přístrojově Zkratka na výsledkové zprávě: B_LY.. Monocyty v plné krvi přístrojově Zkratka na výsledkové zprávě: B_MONO Retikulocyty v plné krvi - mikroskopicky Materiál: plná krev s K 3EDTA Odběr do:plastová zkumavka s K 3EDTA Použitá metoda: Mikroskopické hodnocení Kód dle číselníku VZP: barveného krevního nátěru Zkratka na výsledkové zprávě: B_RET Odbornost: 818 Poznámka k odběru: Krev by měla být doručena do laboratoře do 2 hodin po odběru. Poznámka k metodě: Vyšetření nelze provést při nevyhovujícím odběru vzorku (sražená krev, silná hemolýza, chybně zvolená odběrová zkumavka, ) 0,005 0,025 % 0 FW sedimentace erytrocytů plné krve za 1 hodinu Materiál: plná krev s antikoagulanciem Odebrané množství: 2ml Odběr do:plastová zkumavka s Na citrátem v poměru 1+4 Použitá metoda: Fahreus-Westergren Kód dle číselníku VZP: Zkratka na výsledkové zprávě: B_FW/1 Odbornost: 818 Poznámka k odběru: Krev by měla být doručena do laboratoře do 2 hodin po odběru. Poznámka k metodě: Vyšetření nelze provést při nevyhovujícím odběru vzorku (sražená krev, silná hemolýza, chybně zvolená odběrová zkumavka, ) Na žádost zadávajícího lékaře lze provést FW i s odečtem po 2 hodinách Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky mm/hod FW/2 sedimentace erytrocytů plné krve za 2 hodiny Materiál: plná krev s antikoagulanciem Odebrané množství: 2 ml Odběr do:plastová zkumavka s Na citrátem v poměru 1+4 Použitá metoda: Fahreus-Westergren Kód dle číselníku VZP: Zkratka na výsledkové zprávě: B_FW/2 Odbornost: 818 Poznámka k odběru: Krev by měla být doručena do laboratoře do 2 hodin po odběru. Poznámka k metodě: Vyšetření nelze provést při nevyhovujícím odběru vzorku (sražená krev, silná hemolýza, chybně zvolená odběrová zkumavka, ) Na žádost zadávajícího lékaře lze provést FW i s odečtem po 2 hodinách 6 29 mm/hod 43/55

44 APTT aktivovaný parciální tromboplastinový test Materiál: plná krev s antikoagulanciem Odebrané množství: 5ml Odběr do:plastová zkumavka s Na citrátem v poměru 1+9 Použitá metoda: Siemens APTT/Sysmex CA 600 Kód dle číselníku VZP: (koagulační, optická detekce) Zkratka na výsledkové zprávě: P_APTT Odbornost: 818 Poznámka k odběru: Krev by měla být doručena do laboratoře do 2 hodin po odběru. Poznámka k metodě: Vyšetření nelze provést při nevyhovujícím odběru vzorku (sražená krev, silná hemolýza, chybně zvolená odběrová zkumavka, ) Do 60 min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. 0,8 1,2 INR normalizovaný poměr tromboplastinového času Materiál: plná krev s antikoagulanciem Odebrané množství: 5ml Odběr do:plastová zkumavka s Na citrátem v poměru 1+9 Použitá metoda: Siemens PT/Sysmex CA 500 Kód dle číselníku VZP: (koagulační, optická detekce) Zkratka na výsledkové zprávě: P_TQI Odbornost: 818 Poznámka k odběru: Krev by měla být doručena do laboratoře do 2 hodin po odběru. Poznámka k metodě: Vyšetření nelze provést při nevyhovujícím odběru vzorku (sražená krev, silná hemolýza, chybně zvolená odběrová zkumavka, ) Do 90min od přijetí ke zpracování sděleno telefonicky. 0,8 1,2 terapeutické rozmezí 2,0 4,0 44/55

45 (G) Přílohy (G1) Návody pro klienty 45/55

46 46/55

47 47/55

48 48/55

49 (G2) Formulář velké žádanky 49/55

50 (G3) Formulář DIA žádanky (G4) Formulář INR žádanky 50/55

51 (G5) Formulář žádanky o odběrový materiál a žádanky 51/55

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/68 Verze: 6.00 Platné od: 2.1.2013 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Martin Bureš MUDr. B. Višňovská 2/68 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak doufáme,

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. Zpracoval: Petra Šrůtková, DiS. Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Schválil: Ing. Mgr. Simona

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 1.5.2013 A Úvod Vážené kolegyně, vážení

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrické nemocnice Schválil: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel strana 1 z 36 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/26 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Bendová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka () Strana 1 / 70 Nemocnice Valtice, s.r.o. Laboratorní příručka platná od: 1.11. 2013, verze č.6 nahrazuje verzi č.5 Zpracoval Ověřil Schválil Funkce Vedoucí laborantka Vedoucí OKBH Vedoucí OKBH Jméno

Více

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek Schválil: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Poliklinika Města Bystřice n.p. s.r.o. OKBH Zahradní 580, 59301 Bystřice nad Pernštejnem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: květen 2015 Verze: 03 Platnost do: aktualizace Počet stran: 34 Kód dokumentu:

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l)

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l) LJ Laboratoře Jabloňová, Jabloňová 8, 106 00 Praha 10 NER Pracoviště Nemocnice Neratovice, Alšova 462, 277 11 Neratovice RKM Pracoviště Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření 2008 Určeno pro uživatele laboratorních služeb 0/61 A. ÚVOD A-1. PŘEDMLUVA Předkládám širší

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie Podklady pro spolupráci i OKBH a klinickými pracovišti Vážené kolegyně a kolegové, vážení klienti! Oddělení klinické biochemie a hematologie

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 78) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Úrazová nemocnice v Brně Ponávka 6, 662 50 Brno pošt. přihr. 107 tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Zpracoval: 6.1.2014 Účinnost: 6.1.2014 Schválil: Revize

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 6 Počet stran: 105 Datum platnosti: od 1.10.2014 Zpracoval: Mgr. Zuzana Rožnovská Zdeňka Martincová Schválil: RNDr. Blanka Zemanová MUDr. Július Špaňár MUDr. Elena Hamzová A

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoře ALA Jeseník s.r.o. Jeseník 2008 Obsah: 1. ÚVOD...2 2. Definice a zkratky...3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O Laboratoří...3 3.1. Statut a důležité údaje...3 3.2.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Opočno Vypracovala: Mgr. Marie Vejvodová Kontrolovala: Mgr. Lenka Dítětová Schválil: prim. MUDr. Josef Hornych Verze 05 Platnost

Více

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD.

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř pro poruchy hemostázy Zpracovatel: Dr. Ing. František Mareček Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. Podpis: Garant dokumentu: Dr. Ing. František

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 12.12.2011 A Úvod Váţené kolegyně, váţení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ ŘÍJEN 2013 LP 1/47 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř Skupina: Laboratorní příručka Označení: LP Verze: 02 Počet stran: 47 Platí od : 1. 10. 2013

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 97) Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Brno tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Jméno a podpis: Vypracoval: 7.7.2014 RNDr. Pavel Breinek Schválil: 7.7.2014

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Strana: 1/47 Ošetřovatelský standart Laboratorní příručka KOPÍROVÁNÍ ZAKÁZÁNO Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Ing. Lucie Kiršová manažer kvality 28.6.2013 Schválil PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ MANUÁL PRO UŽIVATELE SLUŽEB ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A IMUNOGENETIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

LABORATORNÍ MANUÁL PRO UŽIVATELE SLUŽEB ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A IMUNOGENETIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC LABORATORNÍ MANUÁL PRO UŽIVATELE SLUŽEB ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A IMUNOGENETIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC 4. PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ OLOMOUC 2010 ÚVOD...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OKB...3 1.1. Statut a

Více

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2014 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘÍCH ÚSTAVU IMUNOLOGIE...

Více