V České republice se v současné době chová 23 masných plemen skotu. Je to jen část ze všech masných plemen chovaných ve světě. Například v sousedním

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V České republice se v současné době chová 23 masných plemen skotu. Je to jen část ze všech masných plemen chovaných ve světě. Například v sousedním"

Transkript

1

2 V České republice se v současné době chová 23 masných plemen skotu. Je to jen část ze všech masných plemen chovaných ve světě. Například v sousedním Německu se chová 43 masných plemen. Jednotlivá plemena lze třídit do skupin podle užitkových vlastností. Například podle tělesného rámce, masné užitkovosti a podobně. Další vlastností podle které lze třídit masná plemena je i věk při I. otelení. V tomto případě je to ale poněkud složitější. Zkrácení odchovu jalovic o jeden rok je zcela jednoznačně vedeno ekonomickým aspektem a tlak na realizaci tohoto způsobu chovu skotu vytváří celková ekonomika chovu skotu v příslušné zemi. Systém telení ve věku dvou let je zcela typický pro USA a Kanadu a týká se nejen masných plemen, ale i plemen mléčných. Z masných plemen se to proto netýká jen plemen Hereford, Simentál a Aberdeen Angus. Ve dvou letech se v USA a Kanadě telí i plemena Charolais, Limousine, Blonde d Aquitaine, ale také Salers, Piemontese a Galloway. Tomu aby bylo možno telit ve dvou letech musel předcházet cílený systém šlechtění. Je třeba zvýšit růstovou křivku jedince ve fázi před připuštěním a do období otelení. U francouzských plemen tak došlo ke zvýšení rámce v tomto období, ale na úkor osvalení. To že zkrácení období odchovu jalovic o jeden rok je zajímavé pro chovatele i v Evropě lze dokumentovat například i na výsledcích chovu Charolais ve Francii. Existují zde chovy, které se snaží telit jalovice ve dvou letech. Z cca 1,6 miliónu krav v kontrole užitkovosti se v současné době 15 % telí do věku 31 měsíců. To bylo před 10 lety nepředstavitelné. Na druhé straně je telení ve dvou letech typické zejména pro plemeno Aberdeen Angus i v Evropě. Ostatně tento věk jako optimální věk pro telení je obsažen i ve šlechtitelském programu plemene v České republice. To že se první importy z Kanady telily ve věku do 28 měsíců je proto asi normální. Ještě počátkem let 2000 až 2001 se přes 80 % jalovic telilo v tomto věku (viz tabulka 6). Z pohledu do této tabulky je ale zřejmé, že dnes již více než polovina chovatelů volí pro I. otelení pozdější věk. Jedním z hlavních argumentů pro toto pozdější období telení jsou: a) Zvýšení dlouhověkosti b) Menší ztráty telat při porodu c) Vyšší hmotnost u telat od prvotelek d) Lepší hodnocení zevnějšku těchto prvotelek e) Lepší reprodukční výsledky u těchto později telených prvotelek Jak se tyto argumenty projevují v chovu si probereme v následujícím rozboru.

3 1) Počty narozených telat podle ročníku rok býci jalovice MN podíl % celkem embrya dvojčata podíl % ,4% ,9% ,8% ,2% ,6% ,2% ,5% ,5% ,1% ,7% celkem ,7% ,3% 1b) Počty narozených telat podle ročníku - otec v inseminaci rok býci jalovice MN podíl % celkem dvojčata podíl % ,3% ,7% ,0% ,3% ,3% ,8% ,8% ,9% ,7% ,3% celkem ,2% ,9%

4 V tabulce 1 je uveden vývoj počtu narozených telat u plemene Aberdeen Angus za posledních pět let. V tabulce je počet živě narozených býků a jalovic, počet mrtvě narozených telat a procentický podíl živě narozených telat. V roce 2014 byl dosažen za posledních pět let asi nejlepší výsledek a to jak v celkovém počtu narozených telat, tak i v podílu živě narozených telat. Není bez zajímavosti, že se celkem pravidelně zvyšuje i počet narozených dvojčat. Tabulku doplňuje přehled počtu narozených telat, která se narodila po embryotransféru (ET). Počet provedených ET v posledních letech klesá, ale tento trend se objevuje i u dalších masných plemen. Na druhé straně se pravidelně zvyšuje využití inseminace v chovech. To je zřejmé z tabulky 2. V roce 2014 dosáhl počet telat narozených po inseminaci 11 % z celkového počtu telat. V předcházejících letech se podíl telat, která se narodila po inseminaci pohyboval do 9,5 %. Jak byla využívána inseminace v roce 2014 (resp. 2013) podle pořadí otelení dokumentuje tabulka 3. U prvotelek se po inseminaci narodilo téměř 20 % telat. Vysoký podíl využití inseminací u mladých krav by stál za samostatný rozbor. Jde o to jakým býkům dávají chovatelé přednost (snadné porody a nebo růst). U starších krav postupně využití inseminací klesá. V roce 2014 kdy se narodilo nejvíc telat po inseminací, bylo použito 51 býků a 161 býků v přirozené plemenitbě. Na jednoho býka v inseminaci tak připadá 7 narozených telat. V přirozené plemenitbě vychází na jednoho býka v průměru 17 narozených telat. Tyto relativně nízké počty telat, která vychází na býka v průměru, se pochopitelně musí promítat na výši koeficientu spolehlivosti těchto plemeníků. V následujících dvou tabulkách jsou uvedeni býci s nejvyšším počtem narozených telat v roce Býci v inseminaci Býci v přirozené plemenitbě registr Jméno telat ZAA 882 TE Mania Emperor E ZAA 796 Red WAF Cachafaz 351U ET 28 ZAA 798 Nightingale Red Piper H ZAA 888 Paringa Iron CRE E27 Red 25 ZAA 942 Red Lazy Mc CC Cut Above 102Y 24 registr Jméno telat ZAA 879 Rosemead Bishop J ZAA 858 Tbilisi J.E. 46 AAP 786 Pitbul Tegro 45 ZAA 907 Uzel Red ET 44 PAA 034 Terno Red z Pěčína 39

5 2) Počty telat narozených po inseminaci a přirozené plemenitbě podle roku telení rok insem. insem.% přirozená přiroz. % celkem ,2% ,8% ,0% ,0% ,3% ,7% ,9% ,1% ,7% ,3% 3148 celkem ,3% ,7% ) Počty telat narozených po inseminaci a přirozené plemenitbě podle pořadí otelení (rok 2014) pořadí otel. insem. insem.% přirozená přiroz. % celkem ET ,0% ,7% ,3% ,1% ,9% ,6% ,4% ,6% ,4% až ,0% ,0% a víc 8 5,2% ,8% 154 celkem ,7% ,3% 3148

6 V tabulce 4 jsou uvedeny plemenné hodnoty nejčastěji použitých inseminačních býků v KUMP v roce 2014 (resp. 2013). Plemenné hodnoty jsou aktuální podle zemí původu. Při hodnocení musíme brát v úvahu, že se jednotlivé země mohou v jednotlivých ukazatelích lišit podle rozdílné úrovně populací. Z těchto pěti býků vykazuje nejvyšší podíl snadných porodů (průběh porodů CE a porodní hmotnost BW) ZAA 888 a ZAA 796. To ostatně prokazují i podle našich plem. hodnot. Plemenné hodnoty pro růst ( WW odstav a YW 365 a 400 dní) mají nejvyšší ZAA 798, ZAA 942, To opět potvrzují u nás nadprůměrnou plemennou hodnotou. ZAA 796 má u nás naopak nejnižší RPH v maternálním efektu, ale i v Kanadě patří mezi 7% nejhorších býků. Koef. spolehlivosti ACC jsou mimo ZAA 796 a ZAA 942 vyšší než u nás. To ale ovlivňují počty u nás narozených telat. Tyto počty ostatně dokumentuje tabulka. Vysvětlivky: CE - snadnost telení BW - porodní hmotnost WW- odstavová hmotnost YW hmotnost v 365 dnech MCE- snadnost telení dcer Milk- mléčnost CW- hmotnost JUT ACC koeficient spolehlivosti TOP % - procentický podíl v rámci populace

7 4) Aktuální plemenné hodnoty býků v zemích původu registr Jméno číslo PK Země pův. Telat * CE BW WW YW MCE Milk CW ZAA 796 ZAA 798 ZAA 882 ZAA 888 ZAA 942 Red Waf Cachafaz 351U ET Kanada Nichtingale Red Piper H ,8-0, , ACC TOP % Skotsko 26-2,1 3, , ACC TOP % TE Mania Emperor E343 ANGVTME343 Australie 32 3,6 4, , ACC TOP % Paringa Iron ORE E27 Red ANGHKFE27 Australie 25 3,4 1, Red Lazy Mc CC Cut Above 102Y ACC TOP % Kanada 24-0,8 1, ACC TOP % * Telata narozená v roce 2014

8 5) Podíl telení podle pořadí otelení ročník a víc ,7% 15,7% 13,6% 11,4% 11,0% 9,0% 6,3% 4,5% 2,9% 4,0% ,8% 18,7% 13,9% 11,2% 9,9% 8,9% 7,0% 4,5% 3,1% 4,1% ,3% 16,0% 15,8% 11,2% 8,8% 8,1% 7,4% 4,7% 3,2% 4,5% ,6% 16,9% 13,6% 13,2% 9,7% 7,2% 6,3% 5,4% 3,2% 4,8% ,8% 17,0% 14,1% 11,8% 11,0% 7,6% 5,6% 4,9% 4,2% 4,9% celkem 19,8% 16,9% 14,2% 11,8% 10,1% 8,1% 6,5% 4,8% 3,3% 4,5%

9 V tabulce 5 je podle jednotlivých roků telení struktura pořadí otelení krav (bez ohledu na věk při otelení). Postupně klesá podíl prvotelek a naopak se zvyšuje podíl starších krav. Tento vývoj by mohl podporovat argument, že se zvýšením věku při I. otelení se zvýší u krav AA i dlouhověkost. Jak tomu je ve skutečnosti se pokusíme doložit v následujícím rozboru. To že se skutečně zvyšuje věk při I. otelení dokumentuje tabulka 6. Zatím co v letech 2001 a 2002 se telilo do věku 28 měsíců přes 80 % jalovic. V letech 2013 a 2014 se otelilo do věku 28 měsíců již jen něco kolem 50 %. V průměru posledních pěti let je nejvyšší podíl mrtvě narozených telat u jalovic otelených do věku 28 měsíců (viz tabulka 7). S rostoucím věkem jalovic při prvním otelení naopak klesá podíl mrtvě narozených telat v dlouhodobém průměru. Pokud ale hodnotíme samostatně jednotlivé roky telení tak ty průměry dostávají jiný rozměr. Je zde patrný vliv konkrétního roku telení a také to, že se snižuje počet chovů ve kterých dochází k telení do 28 měsíců věku. To je zřejmé při porovnání let 2013 a Přesto by bylo možno konstatovat, že u později otelených jalovic je cca o 3 % vyšší podíl živě narozených telat. Podíl mrtvě narozených telat je také vyšší u telat po inseminaci než u telat po přirozené plemenitbě. Zajímavý je pohled do tabulky 8. Zde výsledky telení dokumentují rozdíl v reprodukci u jalovic otelených do věku 28 měsíců a jalovic otelených ve věku vyšším než 32 měsíců. Pokud se po prvé jalovice otelily v roce 2010, tak tabulka dokumentuje telení v následujících letech. V roce 2014 se po páté otelilo 64 % jalovic otelených po prvé v roce 2010 do věku 28 měsíců. Ale u jalovic otelených v roce 2010 ve věku nad 32 měsíců po prvé se v roce 2014 po páté otelilo jen 45,3 %. Tento rozdíl je patrný i u počtu telení po 2 (rok 2011), po 3 (rok 2012) a po 4 (rok 2013). Rozdíl v reprodukčních výsledcích u jalovic podle věku při I. otelení je zhruba stejný i v roce telení 2011, 2012 a Přitom ztráty na nenarozených telatech se zdají být vyšší než zisk, který plyne z vyššího podílu živě narozených telat (viz předcházející tabulka). Tento vývoj se zákonitě musí asi negativně promítat do celkové natality, ale také do vyšší brakace z reprodukčních důvodů. Pokud v chovech nestojí krávy bez telat. Při vyšší brakaci je naopak v těchto chovech větší potřeba na stav odchovávaných jalovic. To při delším odchovu o 1 rok a více, nepůsobí příliš ekonomicky.

10 6) Telení prvotelek podle ročníku telení a věku při I. otelení ročník do 28 měs 28 až až a víc ,8% 3,0% 8,5% 6,7% ,4% 0,3% 7,5% 4,7% ,6% 3,1% 9,4% 9,9% ,1% 5,3% 17,5% 15,2% ,0% 4,9% 9,3% 21,7% ,3% 3,6% 10,4% 24,7% ,5% 4,6% 15,0% 23,9% ,2% 3,4% 19,2% 17,2% ,9% 3,8% 14,6% 18,7% ,4% 3,5% 21,7% 22,4% ,2% 2,9% 20,6% 23,3% ,4% 3,1% 17,7% 14,8% ,9% 4,5% 22,5% 22,1% ,6% 5,2% 24,0% 24,2% celkem 59,3% 3,7% 17,2% 19,7%

11 7) Podíl mrtvě narozených telat podle věku matky při I. otelení rok 28 a méně 28 až až až a víc celkem ,4% 10,0% 6,4% 5,2% 6,1% 7,2% ,1% 0,0% 2,6% 5,7% 7,1% 4,7% ,3% 0,0% 9,5% 3,3% 7,7% 9,7% ,2% 3,8% 3,1% 5,5% 0,0% 6,4% ,2% 0,0% 4,2% 5,8% 0,0% 5,4% celkem 8,4% 2,8% 5,0% 5,2% 4,5% 6,7%

12 8) Podíl telení krav na dalším otelení podle ročníku telení a jejich věku při I. otelení ( podíl % ) ročník věk I. otel II. otel III. otel IV. otel V. otel 2010 do 28 m 78,7 68,8 65,0 64,0 nad 32 m 73,8 56,6 46,0 45, do 28 m 81,2 72,6 72,9 nad 32 m 67,3 60,8 55, do 28 m 74,9 65,2 nad 32 m 72,7 73, do 28 m 85,2 nad 32 m 76,2

13 Jedním z argumentů ve prospěch pozdějšího telení je i to, že starší prvotelky mají těžší telata. V následujících tabulkách 9 a 10 je porovnání hmotností telat podle pohlaví ve věku 210 dní. V tabulce 9 jsou hmotnosti telat od prvotelek otelených po prvé v roce Jalovice, které se po prvé otelily do věku 28 měsíců, se v průměru otelily ve věku 25 měsíců. Starší jalovice se telily v průměru o cca 14 měsíců později. Pokud hodnotíme hmotnosti telat po prvním otelení, tak telata od starších prvotelek skutečně dosahují vyšší hmotnosti. Postupně tyto rozdíly mizí. Od roku 2012 (na třetím otelení) jsou již lepší telata od mladších prvotelek. Podobný vývoj je i v tabulce 10, kde jsou výsledky prvotelek, které se po prvé otelily v roce Trochu jiný pohled ale získáme v případě, že budeme porovnávat hmotnosti telat podle průměrného věku při otelení. Při tomto porovnání již výchází o něco lépe mladší prvotelky. Ve stejném věku například 7 let dají Ještě o jedno tele víc. Pokud vezmeme v úvahu i výsledky z tabulky 8, tak to může být i současně i více potomků celkem za produkční věk. Při odhadu plemenných hodnot pro růst v přímém, ale i maternálním efektu, je jako jeden z údajů při hodnocení vlivu matky na užitkovost potomstva využíván věk matky při otelení. Rozdíly z tabulek 9 a 10 se tak projevují i na vlastních relativních plemenných hodnotách. To je zřejmé z tabulky 11. Jsou v ní uvedeny RPH prvotelek v přímém i maternálním efektu podle věku při prvním otelení. RPH u mladších prvotelek jsou o něco výšší a to v obou užitkových směrech. I když nejsou rozdíly velké, postupně se zvyšují především ve prospěch přímého efektu. V tabulce 12 je dokumentován vliv úrovně odchovu na věk jalovic při I. otelení. Z tabulky je zřejmé, že nejméně se na tomto věku podílí hmotnost jalovice ve věku 120 dní. Vliv hmotnosti ve věku 210 dní je již zřejmý. Největší vliv ale má dosažená hmotnost v 365 dnech věku. Vliv úrovně odchovu zejména po odstavu v zimních období má asi největší vliv na věk při I. otelení a nebo přesněji na věk při připouštění jalovic.

14 9) Porovnání hmotnosti telat ve 210 dnech podle věku matky při otelení (I. otelení v roce 2010) věk při I. otel do 28 měsíců věk při I. ot. nad 32 měsíců ročník býci jalovice věk měs. býci jalovice věk měs ) Porovnání hmotnosti telat ve 210 dnech podle věku matky při otelení ( I.otelení v roce 2011) věk při I. otel do 28 měsíců věk při I. ot. nad 32 měsíců ročník býci jalovice věk měs. býci jalovice věk měs

15 11) Relativní plemenné hodnoty matek podle jejich věku při I. otelení do 28 měsíců nad 32 měsíců ročník M peru M meru M peru M meru průměr

16 12) Věk při I. otelení podle hmotností ve 120, 210, 365 dnech teo 120 počet věk I.ot teo 210 počet věk I.ot teo 365 počet věk I.ot 130 a méně a méně a méně a víc neváženo celkem a víc neváženo a víc celkem neváženo celkem

17 13) Hodnocení výšky a hmotnosti prvotelek podle věku při I. otelení a roku otelení věk I. otel věk hod kříž hmot. věk věk kříž hmot. hod hod kříž hmot. 28 a méně až až a a víc věk I. otel věk hod kříž hmot. věk hod kříž hmot. 28 a méně až až a a víc

18 Tabulka 13 dokumentuje rozdíly ve výšce v kříži a hmotnosti. V roce 2010 nejsou mezi věkem při hodnocení větší rozdíly. Vesměs jsou ale tělesné rozměry u hodnocených jalovic ovlivněny spíše věkem při hodnocení a odpovídají růstové schopnosti krav v rámci plemene. Jalovice, které se otelily v roce 2014 do věku 28 měsíců, mají průměrnou výšku v kříži dle standardu hodnocenou 8 a hmotnost také 8 body. U jalovic otelených ve věku 33 až 36 měsíců je to 8 bodů výška a 9 bodů za hmotnost. V tabulce 14 jsou uvedeny počty chovů a jalovic podle věku při I.otelení. V levé části tabulky jsou uvedeny počty za období 2010 až 2014 celkem. Nejvíc chovů je s telením do 28 měsíců, ale nejvíc jalovic v průměru na chov připadá na chovy s telením v 32 až 36 měsících. V pravé polovině tabulky jsou chovy s produkcí plemenných býků. I v tomto případě je nejvíc chovů a býků ve skupině telení do 28 měsíců. Průměrný počet býků na chov je opět nejvyšší na chovech s telením ve věku 32 až 36 měsíců. Tento rozbor dokazuje, že I. otelení jalovic ve věku do 28 měsíců vyžaduje intenzivní odchov jalovic do připuštění. Tím chovatel získá i vysokou natalitu a celkovou produkci telat během produkčního věku krávy. Zanedbatelná není i výborná růstová schopnost telat. Telení jalovic ve vyšším věku asi vychází z extenzivního pojetí chovu masného skotu. Musí se ale negativně promítat do ekonomiky chovu.

19 14) Chovy podle počtu chovů s produkcí plem. býků v letech 2010 až 2014 věk při I. otelení celkem 2010 až 2014 chovy s plem. býky chovů jalovic průměr s býky podíl % býků celk průměr do , ,1% ,3 29 až , ,2% ,5 32 až , ,6% ,9 37 a víc , ,7% 54 4,9 celkem , ,5% ,5

20 Děkuji za pozornost Karel Šeba

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015 Manuál Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Detail zvířete, karta zvířete Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled

Více

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ ZLEPŠOVATELŮ NA ROK 2015 DOVOZ Z FRANCIE

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ ZLEPŠOVATELŮ NA ROK 2015 DOVOZ Z FRANCIE / NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ ZLEPŠOVATELŮ NA ROK 2015 DOVOZ Z FRANCIE BÝCI PRO INSEMINACI JALOVIC FIRST Sylvaner x Pinay *29.10.2010 FR 7613879841 Snadnost porodů...108 Růst..121 Osvalení....117

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Zvířata zařazená do hodnocení V modelu plemene H jsou hodnoceny krávy s podílem krve H nebo 75% a výše. V modelu plemene C jsou hodnoceny krávy s podílem krve

Více

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Učební texty k předmětům zabývajícím

Více

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA CERTIFIKOVANÁ METODIKA doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a kolektiv Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 26.02.2015 Minaříková Hana, Hluk začátek cca 11,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 26.02.2015 Minaříková Hana, Hluk začátek cca 11,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 26.02.2015 Minaříková Hana, Hluk začátek cca 11,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g CHOVATEL + + + + + + + 1 615257 072

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 16.10.2015 Montážně obchodní firma s.r.o., Bučický Mlýn farma Pojedy začátek cca 13,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 16.10.2015 Montážně obchodní firma s.r.o., Bučický Mlýn farma Pojedy začátek cca 13,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 16.10.2015 Montážně obchodní firma s.r.o., Bučický Mlýn farma Pojedy začátek cca 13,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g

Více

Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene Hereford Farma Prak (Ing.J.Tupý) - 21.3.2012

Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene Hereford Farma Prak (Ing.J.Tupý) - 21.3.2012 Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene Hereford Farma Prak (Ing.J.Tupý) - 21.3.2012 Přítomni: dle presenční listiny u předsedy klubu Zahájení: Ing. Machač přivítání přítomných a seznámení s programem

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ,

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s. Pokyny pro chovatele k vedení ústřední evidence skotu srpen 2009 5. upravené revidované vydání 1 Úvod Vážení chovatelé, zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě

Více

ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 srpen 2003 - číslo 2

ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 srpen 2003 - číslo 2 ZPRAVODAJ ČSCHMS Občasník Českého svazu chovatelů masného skotu Praha Adresa: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel.: 221 812 865 fax: 222 221 424 číslo účtu: 0123459399 / 0800 E-mail: CSCHMS.Praha@IOL.CZ webové

Více

Management reprodukce jalovic dojných plemen

Management reprodukce jalovic dojných plemen Management reprodukce jalovic dojných plemen Paul M. Fricke, PhD Professor of Dairy Science University of Wisconsin - Madison Růst jalovic Věk při prvním otelení = 24 měs. Narození 1.otelení 2.otelení

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 20.04.2012 Farma Kaliště s.r.o.č.libchavy začátek cca 17,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 20.04.2012 Farma Kaliště s.r.o.č.libchavy začátek cca 17,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 20.04.2012 Farma Kaliště s.r.o.č.libchavy začátek cca 17,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g IND CHOVATEL + + + + + + +

Více

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Přenos embryí skotu v České republice v roce 2007 V ý r o č n í z p r á v a Květen, 2008 Vypracovala: Ing. Jiřina Petelíková,CSc. Metoda ET u skotu v České republice

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat část 3. (rough draft version) 4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat Obecné principy postupu šlechtění Šlechtění je ekonomicky výhodnější než prostá produkce živočišných produktů ať v krátkodobém

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014 doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. INVESTIČNĚ NÁROČNÁ ZAŘÍZENÍ DO STÁJÍ nové tvary stranových boxových zábran automatické krmné soustavy

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 117 05, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 117 05, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 117 05, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz Zápis z ustavující schůze Klubu chovatelů plemene dexter ze dne 11. 6. 2014, ve Skrýšově

Více

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně 2013 1 Účelem této brožury je představit studentům nabídku možností

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 1 SOUČASNÁ SITUACE 1.1. Počty koní V současné době je ve stavu k 1.10. 2013: 13 plemenných hřebců 90 chovných klisen 231 ostatních, tedy valachů, klisen,

Více

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky Journal Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2013 Porodní hmotnost a geny jsou důležitými ukazateli technických a ekonomických vý- sledků dosahovaných při výkrmu prasat Výtah Výsledky výkrmových

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS (nejprve je černě uveden originální text z knihy, zeleně potom následuje oprava) KAPITOLA: PŘÍBUZENSKÁ PLEMENITBA NEBEZPEČNÝ

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 14.05.2014 Diviš Miroslav,Láz začátek cca 16,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 14.05.2014 Diviš Miroslav,Láz začátek cca 16,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 14.05.2014 Diviš Miroslav,Láz začátek cca 16,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g RPH CHOVATEL + + + + + + + 1 848381 031

Více

KLÍČOVÁ SLOVA: český strakatý skot, mléčná užitkovost, masná užitkovost, plemenné hodnoty, plodnost

KLÍČOVÁ SLOVA: český strakatý skot, mléčná užitkovost, masná užitkovost, plemenné hodnoty, plodnost ORIGINAL ARTICLE INFLUENCE OF SIRE S BREEDING VALUES AT MILK PRODUCTION AND REPRODUCTION OF DAIRY COWS VLIV PLEMENNÝCH HODNOT OTCŮ NA MLÉČNOU UŽITKOVOST A REPRODUKCI DOJNIC KECLÍK 1 *, R., M. ŠTÍPKOVÁ

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

MVDr. Horník František

MVDr. Horník František MVDr. Horník František Chovný cíl chladnokrevný kůň dospívající v 5-6ti letech (slezský norik) ve 4 letech (norik) delšího rámce, s dobrým osvalením pracovitý a dobře ovladatelný kůň přiměřeného temperamentu,

Více

Zápis z 25. výroční členské schůze ČSCHMS

Zápis z 25. výroční členské schůze ČSCHMS Zápis z 25. výroční členské schůze ČSCHMS Skalský Dvůr 24. 9. 2014 1. Prezence Na VČS bylo pozváno celkem 579 řádných členů, 221 zájmových a 7 čestných. Přítomno: 77 řádných členů a 11 zájmových. Prezenční

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 13.5.2015 Tájek Jaroslav, Zvíkov začátek cca 12,30 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 13.5.2015 Tájek Jaroslav, Zvíkov začátek cca 12,30 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 13.5.2015 Tájek Jaroslav, Zvíkov začátek cca 12,30 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g RPH CHOVATEL + + + + + + + 1 855935

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka - 1 - Řád plemenné knihy Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka I. VŠEOBECNÁ ČÁST A. Základní ustanovení 1. Řád plemenné knihy (ŘPK) upravuje vedení chovatelské dokumentace a plemenné knihy anglického

Více

Známí špi?koví zlepšovatelé

Známí špi?koví zlepšovatelé Díky senza?nímu nástupu na sebe strhl obrovskou pozornost Waterberg?v syn Wagut. Poté co se již p?i dubnových výpo?tech plemenných hodnot dostal do TOP 50 nejlepších fleckvieh býk? v N?mecku a Rakousku,

Více

Mléčná užitkovost skotu. cvičení

Mléčná užitkovost skotu. cvičení Mléčná užitkovost skotu cvičení Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů, s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 20.4.2015 Reinold Manfred, Stará Červená Voda začátek cca 15,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 20.4.2015 Reinold Manfred, Stará Červená Voda začátek cca 15,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 20.4.2015 Reinold Manfred, Stará Červená Voda začátek cca 15,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g RPH CHOVATEL + + + + +

Více

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Skalský Dvůr 6.9.2011 1. Prezence Na VČS bylo pozváno celkem 456 řádných členů, 223 zájmových a 5 čestných. Přítomno: 85 řádných členů a 13 zájmových. Prezenční listina

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

Růst a vývin hospodářských zvířat

Růst a vývin hospodářských zvířat Růst a vývin hospodářských zvířat Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení),

Více

Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07./2.4.00/31.0037) Brožura stáží

Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07./2.4.00/31.0037) Brožura stáží Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07./2.4.00/31.0037) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně Vysoké učení technické v Brně

Více

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení Chovatelský řád ČSV Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské, kterým je Český svaz včelařů, o. s., (ČSV) vydává chovatelský řád, který se vztahuje na druh - včela medonosná (Apis mellifera L.),

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

EVIDENCE MLÉČNÉHO SKOTU Win verze 3.1.1.0

EVIDENCE MLÉČNÉHO SKOTU Win verze 3.1.1.0 EVIDENCE MLÉČNÉHO SKOTU Win verze 3.1.1.0 1. O programu...7 2. Instalace a spuštění programu...8 2.1. Doporučené systémové požadavky...8 2.2. Instalační složky...8 2.3. Licence...9 2.4. Spuštění programu...10

Více

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 I. Zařazení klisny do chovu. Klisna, která je poprvé připouštěna plnokrevným hřebcem, musí být registrována jako chovná nejpozději do 15.7. v roce, v němž

Více

OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (SKOT, KONĚ A PRASATA)

OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (SKOT, KONĚ A PRASATA) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a kol. OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (SKOT, KONĚ A PRASATA) CERTIFIKOVANÁ METODIKA 2013 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností GENETIKA A ŠLECHTNÍ Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní OBECNÁ GENETIKA Genetika nauka o ddinosti a promnlivosti živých organism Ddinost schopnost organism penést znaky a vlastnosti na potomstvo

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Radek Stibor

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Radek Stibor ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Radek Stibor ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra speciální zootechniky ANALÝZA VLIVU

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07./2.4.00/31.0037) Brožura stáží

Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07./2.4.00/31.0037) Brožura stáží Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07./2.4.00/31.0037) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně Vysoké učení technické v Brně

Více

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Fakulta veterinární hygieny a ekologie Multimediální učební pomůcka pro předmět Chov hospodářských zvířat a veterinární prevence CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Doc.

Více

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

ROČ. 8 Č. 3 ČERVEN 2011

ROČ. 8 Č. 3 ČERVEN 2011 ROČ. 8 Č. 3 ČERVEN 2011 V TOMTO VYDÁNÍ TECHNOLOGIE CHOVU Možnosti ventilace stájí pro dojnice ŠLECHTĚNÍ Novinky v nabídce CRV pro chovatele holštýnů i strak MANAGEMENT STÁDA Tvorba skupin krav je základem

Více

Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací

Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Jak zamezit stresování telat v průběhu jejich odchovu

Jak zamezit stresování telat v průběhu jejich odchovu ROČ. 7 Č. 2 BŘEZEN 2010 V TOMTO VYDÁNÍ TECHNOLOGIE CHOVU Když se kravám rozsvítí aneb Jak působí světlo na dojnice MANAGEMENT CHOVU Jak zamezit stresování telat v průběhu jejich odchovu NOVINKA V NABÍDCE

Více

PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2008 VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV

PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2008 VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2008 VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV PŘEROV 22. 24. 8. 2008 OBSAH OBSAH TECHAGRO, ANIMAL VETEX A SILVA REGINA 2008 4 4 12 MURPHY - NOVÁ JEDNIČKA ČESKÉHO ŽEBŘÍČKU KRÁL HORNET, ANEB ČEŠTÍ BÝCI DOBÝVAJÍ

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Ekonomické aspekty výkrmu býků

Ekonomické aspekty výkrmu býků Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha-Uhříněves Oddělení chovu skotu Ekonomické aspekty výkrmu býků Metodická příručka Jindřich Kvapilík Metodika byla vypracována v rámci řešení záměru MZe číslo

Více

Stanovy Českého svazu chovatelů masného skotu

Stanovy Českého svazu chovatelů masného skotu Stanovy Českého svazu chovatelů masného skotu Článek 1 1 Název svazu Oficiální název spolku zní: Český svaz chovatelů masného skotu, z. s. a zkratka ČSCHMS (dále jen Svaz). Sídlem svazu je: Praha Adresa:

Více

Jakost Bio Weide-Beef

Jakost Bio Weide-Beef Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau Institut de recherche de l agriculture biologique Jakost Bio Weide-Beef Eric Meili, MSc Agriculture, ETH/SIA, eric.meili@fibl.org,

Více

Ě ÁÁ Ú é é ý ů ý ů é ý ů é é ú Ž ý ů é ů é é Ě ÁÁ Ú é Ý ž ý ž ý ý ů ž ů ň é Ž ý Ž ů ý é é é é ý ž Í Ě ÁÁ Ú é é ň é Ž ý ž Ž Í ý é ý Í ů ý ý ý é ý é ý é ň Ž Ž Ě ÁÁ Ú é é ý Ý é é ý Ž Í Í é ž Í Ž Ě ÁÁ Ú é

Více

Milí čtenáři, Welcome GARTER-ET je po listopadových hodnotách absolutní jedničkou v TOP TPI TM býků USA více uvnitř čísla

Milí čtenáři, Welcome GARTER-ET je po listopadových hodnotách absolutní jedničkou v TOP TPI TM býků USA více uvnitř čísla čtvrtlletníík prosiinec 2001 Milí čtenáři, tak už jsme se opět dostali až na konec roku 2001 právě držíte v ruce poslední letošní číslo. Stejně tak jako ta předešlá čísla našeho časopisu i v tomto Vás

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství (Národní program zvířat) za

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

ZPRAVODAJ. Téma: PLEMENÁŘI Rozhovor s Marcelem Maxou Nová ředitelka MŠ se představuje Brunšov a Rajchardov nové části obce ZIMA 2013

ZPRAVODAJ. Téma: PLEMENÁŘI Rozhovor s Marcelem Maxou Nová ředitelka MŠ se představuje Brunšov a Rajchardov nové části obce ZIMA 2013 ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O ZIMA 2013 Foto: VOJTĚCH PAVELČÍK Téma: PLEMENÁŘI Rozhovor s Marcelem Maxou Nová ředitelka MŠ se představuje Brunšov a Rajchardov nové části obce Na konci

Více

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech Dobré životní podmínky zvířat, navržených

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Obsah: Vybíráme z obsahu: str. 4. Novinky v pořizování údajů o inseminaci skotu str. 22. Přeštické černostrakaté plemeno prasat

Obsah: Vybíráme z obsahu: str. 4. Novinky v pořizování údajů o inseminaci skotu str. 22. Přeštické černostrakaté plemeno prasat Ročník IX. Číslo 1 12. 5. 2009 Vydává : Zemědělská 897 500 03 Hradec Králové náklad 2000 ks Redakční rada: Ing. Rostislav Barnet, MBA Ing. Vítězslav Burdych Ing. Josef Kadečka, CSc. Dr. Ing. Josef Langr

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více