V České republice se v současné době chová 23 masných plemen skotu. Je to jen část ze všech masných plemen chovaných ve světě. Například v sousedním

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V České republice se v současné době chová 23 masných plemen skotu. Je to jen část ze všech masných plemen chovaných ve světě. Například v sousedním"

Transkript

1

2 V České republice se v současné době chová 23 masných plemen skotu. Je to jen část ze všech masných plemen chovaných ve světě. Například v sousedním Německu se chová 43 masných plemen. Jednotlivá plemena lze třídit do skupin podle užitkových vlastností. Například podle tělesného rámce, masné užitkovosti a podobně. Další vlastností podle které lze třídit masná plemena je i věk při I. otelení. V tomto případě je to ale poněkud složitější. Zkrácení odchovu jalovic o jeden rok je zcela jednoznačně vedeno ekonomickým aspektem a tlak na realizaci tohoto způsobu chovu skotu vytváří celková ekonomika chovu skotu v příslušné zemi. Systém telení ve věku dvou let je zcela typický pro USA a Kanadu a týká se nejen masných plemen, ale i plemen mléčných. Z masných plemen se to proto netýká jen plemen Hereford, Simentál a Aberdeen Angus. Ve dvou letech se v USA a Kanadě telí i plemena Charolais, Limousine, Blonde d Aquitaine, ale také Salers, Piemontese a Galloway. Tomu aby bylo možno telit ve dvou letech musel předcházet cílený systém šlechtění. Je třeba zvýšit růstovou křivku jedince ve fázi před připuštěním a do období otelení. U francouzských plemen tak došlo ke zvýšení rámce v tomto období, ale na úkor osvalení. To že zkrácení období odchovu jalovic o jeden rok je zajímavé pro chovatele i v Evropě lze dokumentovat například i na výsledcích chovu Charolais ve Francii. Existují zde chovy, které se snaží telit jalovice ve dvou letech. Z cca 1,6 miliónu krav v kontrole užitkovosti se v současné době 15 % telí do věku 31 měsíců. To bylo před 10 lety nepředstavitelné. Na druhé straně je telení ve dvou letech typické zejména pro plemeno Aberdeen Angus i v Evropě. Ostatně tento věk jako optimální věk pro telení je obsažen i ve šlechtitelském programu plemene v České republice. To že se první importy z Kanady telily ve věku do 28 měsíců je proto asi normální. Ještě počátkem let 2000 až 2001 se přes 80 % jalovic telilo v tomto věku (viz tabulka 6). Z pohledu do této tabulky je ale zřejmé, že dnes již více než polovina chovatelů volí pro I. otelení pozdější věk. Jedním z hlavních argumentů pro toto pozdější období telení jsou: a) Zvýšení dlouhověkosti b) Menší ztráty telat při porodu c) Vyšší hmotnost u telat od prvotelek d) Lepší hodnocení zevnějšku těchto prvotelek e) Lepší reprodukční výsledky u těchto později telených prvotelek Jak se tyto argumenty projevují v chovu si probereme v následujícím rozboru.

3 1) Počty narozených telat podle ročníku rok býci jalovice MN podíl % celkem embrya dvojčata podíl % ,4% ,9% ,8% ,2% ,6% ,2% ,5% ,5% ,1% ,7% celkem ,7% ,3% 1b) Počty narozených telat podle ročníku - otec v inseminaci rok býci jalovice MN podíl % celkem dvojčata podíl % ,3% ,7% ,0% ,3% ,3% ,8% ,8% ,9% ,7% ,3% celkem ,2% ,9%

4 V tabulce 1 je uveden vývoj počtu narozených telat u plemene Aberdeen Angus za posledních pět let. V tabulce je počet živě narozených býků a jalovic, počet mrtvě narozených telat a procentický podíl živě narozených telat. V roce 2014 byl dosažen za posledních pět let asi nejlepší výsledek a to jak v celkovém počtu narozených telat, tak i v podílu živě narozených telat. Není bez zajímavosti, že se celkem pravidelně zvyšuje i počet narozených dvojčat. Tabulku doplňuje přehled počtu narozených telat, která se narodila po embryotransféru (ET). Počet provedených ET v posledních letech klesá, ale tento trend se objevuje i u dalších masných plemen. Na druhé straně se pravidelně zvyšuje využití inseminace v chovech. To je zřejmé z tabulky 2. V roce 2014 dosáhl počet telat narozených po inseminaci 11 % z celkového počtu telat. V předcházejících letech se podíl telat, která se narodila po inseminaci pohyboval do 9,5 %. Jak byla využívána inseminace v roce 2014 (resp. 2013) podle pořadí otelení dokumentuje tabulka 3. U prvotelek se po inseminaci narodilo téměř 20 % telat. Vysoký podíl využití inseminací u mladých krav by stál za samostatný rozbor. Jde o to jakým býkům dávají chovatelé přednost (snadné porody a nebo růst). U starších krav postupně využití inseminací klesá. V roce 2014 kdy se narodilo nejvíc telat po inseminací, bylo použito 51 býků a 161 býků v přirozené plemenitbě. Na jednoho býka v inseminaci tak připadá 7 narozených telat. V přirozené plemenitbě vychází na jednoho býka v průměru 17 narozených telat. Tyto relativně nízké počty telat, která vychází na býka v průměru, se pochopitelně musí promítat na výši koeficientu spolehlivosti těchto plemeníků. V následujících dvou tabulkách jsou uvedeni býci s nejvyšším počtem narozených telat v roce Býci v inseminaci Býci v přirozené plemenitbě registr Jméno telat ZAA 882 TE Mania Emperor E ZAA 796 Red WAF Cachafaz 351U ET 28 ZAA 798 Nightingale Red Piper H ZAA 888 Paringa Iron CRE E27 Red 25 ZAA 942 Red Lazy Mc CC Cut Above 102Y 24 registr Jméno telat ZAA 879 Rosemead Bishop J ZAA 858 Tbilisi J.E. 46 AAP 786 Pitbul Tegro 45 ZAA 907 Uzel Red ET 44 PAA 034 Terno Red z Pěčína 39

5 2) Počty telat narozených po inseminaci a přirozené plemenitbě podle roku telení rok insem. insem.% přirozená přiroz. % celkem ,2% ,8% ,0% ,0% ,3% ,7% ,9% ,1% ,7% ,3% 3148 celkem ,3% ,7% ) Počty telat narozených po inseminaci a přirozené plemenitbě podle pořadí otelení (rok 2014) pořadí otel. insem. insem.% přirozená přiroz. % celkem ET ,0% ,7% ,3% ,1% ,9% ,6% ,4% ,6% ,4% až ,0% ,0% a víc 8 5,2% ,8% 154 celkem ,7% ,3% 3148

6 V tabulce 4 jsou uvedeny plemenné hodnoty nejčastěji použitých inseminačních býků v KUMP v roce 2014 (resp. 2013). Plemenné hodnoty jsou aktuální podle zemí původu. Při hodnocení musíme brát v úvahu, že se jednotlivé země mohou v jednotlivých ukazatelích lišit podle rozdílné úrovně populací. Z těchto pěti býků vykazuje nejvyšší podíl snadných porodů (průběh porodů CE a porodní hmotnost BW) ZAA 888 a ZAA 796. To ostatně prokazují i podle našich plem. hodnot. Plemenné hodnoty pro růst ( WW odstav a YW 365 a 400 dní) mají nejvyšší ZAA 798, ZAA 942, To opět potvrzují u nás nadprůměrnou plemennou hodnotou. ZAA 796 má u nás naopak nejnižší RPH v maternálním efektu, ale i v Kanadě patří mezi 7% nejhorších býků. Koef. spolehlivosti ACC jsou mimo ZAA 796 a ZAA 942 vyšší než u nás. To ale ovlivňují počty u nás narozených telat. Tyto počty ostatně dokumentuje tabulka. Vysvětlivky: CE - snadnost telení BW - porodní hmotnost WW- odstavová hmotnost YW hmotnost v 365 dnech MCE- snadnost telení dcer Milk- mléčnost CW- hmotnost JUT ACC koeficient spolehlivosti TOP % - procentický podíl v rámci populace

7 4) Aktuální plemenné hodnoty býků v zemích původu registr Jméno číslo PK Země pův. Telat * CE BW WW YW MCE Milk CW ZAA 796 ZAA 798 ZAA 882 ZAA 888 ZAA 942 Red Waf Cachafaz 351U ET Kanada Nichtingale Red Piper H ,8-0, , ACC TOP % Skotsko 26-2,1 3, , ACC TOP % TE Mania Emperor E343 ANGVTME343 Australie 32 3,6 4, , ACC TOP % Paringa Iron ORE E27 Red ANGHKFE27 Australie 25 3,4 1, Red Lazy Mc CC Cut Above 102Y ACC TOP % Kanada 24-0,8 1, ACC TOP % * Telata narozená v roce 2014

8 5) Podíl telení podle pořadí otelení ročník a víc ,7% 15,7% 13,6% 11,4% 11,0% 9,0% 6,3% 4,5% 2,9% 4,0% ,8% 18,7% 13,9% 11,2% 9,9% 8,9% 7,0% 4,5% 3,1% 4,1% ,3% 16,0% 15,8% 11,2% 8,8% 8,1% 7,4% 4,7% 3,2% 4,5% ,6% 16,9% 13,6% 13,2% 9,7% 7,2% 6,3% 5,4% 3,2% 4,8% ,8% 17,0% 14,1% 11,8% 11,0% 7,6% 5,6% 4,9% 4,2% 4,9% celkem 19,8% 16,9% 14,2% 11,8% 10,1% 8,1% 6,5% 4,8% 3,3% 4,5%

9 V tabulce 5 je podle jednotlivých roků telení struktura pořadí otelení krav (bez ohledu na věk při otelení). Postupně klesá podíl prvotelek a naopak se zvyšuje podíl starších krav. Tento vývoj by mohl podporovat argument, že se zvýšením věku při I. otelení se zvýší u krav AA i dlouhověkost. Jak tomu je ve skutečnosti se pokusíme doložit v následujícím rozboru. To že se skutečně zvyšuje věk při I. otelení dokumentuje tabulka 6. Zatím co v letech 2001 a 2002 se telilo do věku 28 měsíců přes 80 % jalovic. V letech 2013 a 2014 se otelilo do věku 28 měsíců již jen něco kolem 50 %. V průměru posledních pěti let je nejvyšší podíl mrtvě narozených telat u jalovic otelených do věku 28 měsíců (viz tabulka 7). S rostoucím věkem jalovic při prvním otelení naopak klesá podíl mrtvě narozených telat v dlouhodobém průměru. Pokud ale hodnotíme samostatně jednotlivé roky telení tak ty průměry dostávají jiný rozměr. Je zde patrný vliv konkrétního roku telení a také to, že se snižuje počet chovů ve kterých dochází k telení do 28 měsíců věku. To je zřejmé při porovnání let 2013 a Přesto by bylo možno konstatovat, že u později otelených jalovic je cca o 3 % vyšší podíl živě narozených telat. Podíl mrtvě narozených telat je také vyšší u telat po inseminaci než u telat po přirozené plemenitbě. Zajímavý je pohled do tabulky 8. Zde výsledky telení dokumentují rozdíl v reprodukci u jalovic otelených do věku 28 měsíců a jalovic otelených ve věku vyšším než 32 měsíců. Pokud se po prvé jalovice otelily v roce 2010, tak tabulka dokumentuje telení v následujících letech. V roce 2014 se po páté otelilo 64 % jalovic otelených po prvé v roce 2010 do věku 28 měsíců. Ale u jalovic otelených v roce 2010 ve věku nad 32 měsíců po prvé se v roce 2014 po páté otelilo jen 45,3 %. Tento rozdíl je patrný i u počtu telení po 2 (rok 2011), po 3 (rok 2012) a po 4 (rok 2013). Rozdíl v reprodukčních výsledcích u jalovic podle věku při I. otelení je zhruba stejný i v roce telení 2011, 2012 a Přitom ztráty na nenarozených telatech se zdají být vyšší než zisk, který plyne z vyššího podílu živě narozených telat (viz předcházející tabulka). Tento vývoj se zákonitě musí asi negativně promítat do celkové natality, ale také do vyšší brakace z reprodukčních důvodů. Pokud v chovech nestojí krávy bez telat. Při vyšší brakaci je naopak v těchto chovech větší potřeba na stav odchovávaných jalovic. To při delším odchovu o 1 rok a více, nepůsobí příliš ekonomicky.

10 6) Telení prvotelek podle ročníku telení a věku při I. otelení ročník do 28 měs 28 až až a víc ,8% 3,0% 8,5% 6,7% ,4% 0,3% 7,5% 4,7% ,6% 3,1% 9,4% 9,9% ,1% 5,3% 17,5% 15,2% ,0% 4,9% 9,3% 21,7% ,3% 3,6% 10,4% 24,7% ,5% 4,6% 15,0% 23,9% ,2% 3,4% 19,2% 17,2% ,9% 3,8% 14,6% 18,7% ,4% 3,5% 21,7% 22,4% ,2% 2,9% 20,6% 23,3% ,4% 3,1% 17,7% 14,8% ,9% 4,5% 22,5% 22,1% ,6% 5,2% 24,0% 24,2% celkem 59,3% 3,7% 17,2% 19,7%

11 7) Podíl mrtvě narozených telat podle věku matky při I. otelení rok 28 a méně 28 až až až a víc celkem ,4% 10,0% 6,4% 5,2% 6,1% 7,2% ,1% 0,0% 2,6% 5,7% 7,1% 4,7% ,3% 0,0% 9,5% 3,3% 7,7% 9,7% ,2% 3,8% 3,1% 5,5% 0,0% 6,4% ,2% 0,0% 4,2% 5,8% 0,0% 5,4% celkem 8,4% 2,8% 5,0% 5,2% 4,5% 6,7%

12 8) Podíl telení krav na dalším otelení podle ročníku telení a jejich věku při I. otelení ( podíl % ) ročník věk I. otel II. otel III. otel IV. otel V. otel 2010 do 28 m 78,7 68,8 65,0 64,0 nad 32 m 73,8 56,6 46,0 45, do 28 m 81,2 72,6 72,9 nad 32 m 67,3 60,8 55, do 28 m 74,9 65,2 nad 32 m 72,7 73, do 28 m 85,2 nad 32 m 76,2

13 Jedním z argumentů ve prospěch pozdějšího telení je i to, že starší prvotelky mají těžší telata. V následujících tabulkách 9 a 10 je porovnání hmotností telat podle pohlaví ve věku 210 dní. V tabulce 9 jsou hmotnosti telat od prvotelek otelených po prvé v roce Jalovice, které se po prvé otelily do věku 28 měsíců, se v průměru otelily ve věku 25 měsíců. Starší jalovice se telily v průměru o cca 14 měsíců později. Pokud hodnotíme hmotnosti telat po prvním otelení, tak telata od starších prvotelek skutečně dosahují vyšší hmotnosti. Postupně tyto rozdíly mizí. Od roku 2012 (na třetím otelení) jsou již lepší telata od mladších prvotelek. Podobný vývoj je i v tabulce 10, kde jsou výsledky prvotelek, které se po prvé otelily v roce Trochu jiný pohled ale získáme v případě, že budeme porovnávat hmotnosti telat podle průměrného věku při otelení. Při tomto porovnání již výchází o něco lépe mladší prvotelky. Ve stejném věku například 7 let dají Ještě o jedno tele víc. Pokud vezmeme v úvahu i výsledky z tabulky 8, tak to může být i současně i více potomků celkem za produkční věk. Při odhadu plemenných hodnot pro růst v přímém, ale i maternálním efektu, je jako jeden z údajů při hodnocení vlivu matky na užitkovost potomstva využíván věk matky při otelení. Rozdíly z tabulek 9 a 10 se tak projevují i na vlastních relativních plemenných hodnotách. To je zřejmé z tabulky 11. Jsou v ní uvedeny RPH prvotelek v přímém i maternálním efektu podle věku při prvním otelení. RPH u mladších prvotelek jsou o něco výšší a to v obou užitkových směrech. I když nejsou rozdíly velké, postupně se zvyšují především ve prospěch přímého efektu. V tabulce 12 je dokumentován vliv úrovně odchovu na věk jalovic při I. otelení. Z tabulky je zřejmé, že nejméně se na tomto věku podílí hmotnost jalovice ve věku 120 dní. Vliv hmotnosti ve věku 210 dní je již zřejmý. Největší vliv ale má dosažená hmotnost v 365 dnech věku. Vliv úrovně odchovu zejména po odstavu v zimních období má asi největší vliv na věk při I. otelení a nebo přesněji na věk při připouštění jalovic.

14 9) Porovnání hmotnosti telat ve 210 dnech podle věku matky při otelení (I. otelení v roce 2010) věk při I. otel do 28 měsíců věk při I. ot. nad 32 měsíců ročník býci jalovice věk měs. býci jalovice věk měs ) Porovnání hmotnosti telat ve 210 dnech podle věku matky při otelení ( I.otelení v roce 2011) věk při I. otel do 28 měsíců věk při I. ot. nad 32 měsíců ročník býci jalovice věk měs. býci jalovice věk měs

15 11) Relativní plemenné hodnoty matek podle jejich věku při I. otelení do 28 měsíců nad 32 měsíců ročník M peru M meru M peru M meru průměr

16 12) Věk při I. otelení podle hmotností ve 120, 210, 365 dnech teo 120 počet věk I.ot teo 210 počet věk I.ot teo 365 počet věk I.ot 130 a méně a méně a méně a víc neváženo celkem a víc neváženo a víc celkem neváženo celkem

17 13) Hodnocení výšky a hmotnosti prvotelek podle věku při I. otelení a roku otelení věk I. otel věk hod kříž hmot. věk věk kříž hmot. hod hod kříž hmot. 28 a méně až až a a víc věk I. otel věk hod kříž hmot. věk hod kříž hmot. 28 a méně až až a a víc

18 Tabulka 13 dokumentuje rozdíly ve výšce v kříži a hmotnosti. V roce 2010 nejsou mezi věkem při hodnocení větší rozdíly. Vesměs jsou ale tělesné rozměry u hodnocených jalovic ovlivněny spíše věkem při hodnocení a odpovídají růstové schopnosti krav v rámci plemene. Jalovice, které se otelily v roce 2014 do věku 28 měsíců, mají průměrnou výšku v kříži dle standardu hodnocenou 8 a hmotnost také 8 body. U jalovic otelených ve věku 33 až 36 měsíců je to 8 bodů výška a 9 bodů za hmotnost. V tabulce 14 jsou uvedeny počty chovů a jalovic podle věku při I.otelení. V levé části tabulky jsou uvedeny počty za období 2010 až 2014 celkem. Nejvíc chovů je s telením do 28 měsíců, ale nejvíc jalovic v průměru na chov připadá na chovy s telením v 32 až 36 měsících. V pravé polovině tabulky jsou chovy s produkcí plemenných býků. I v tomto případě je nejvíc chovů a býků ve skupině telení do 28 měsíců. Průměrný počet býků na chov je opět nejvyšší na chovech s telením ve věku 32 až 36 měsíců. Tento rozbor dokazuje, že I. otelení jalovic ve věku do 28 měsíců vyžaduje intenzivní odchov jalovic do připuštění. Tím chovatel získá i vysokou natalitu a celkovou produkci telat během produkčního věku krávy. Zanedbatelná není i výborná růstová schopnost telat. Telení jalovic ve vyšším věku asi vychází z extenzivního pojetí chovu masného skotu. Musí se ale negativně promítat do ekonomiky chovu.

19 14) Chovy podle počtu chovů s produkcí plem. býků v letech 2010 až 2014 věk při I. otelení celkem 2010 až 2014 chovy s plem. býky chovů jalovic průměr s býky podíl % býků celk průměr do , ,1% ,3 29 až , ,2% ,5 32 až , ,6% ,9 37 a víc , ,7% 54 4,9 celkem , ,5% ,5

20 Děkuji za pozornost Karel Šeba

Uzávěrky kontroly užitkovosti masného skotu za kontrolní rok 2010

Uzávěrky kontroly užitkovosti masného skotu za kontrolní rok 2010 Uzávěrky kontroly užitkovosti masného skotu za kontrolní rok 2010 Uzávěrky kontroly užitkovosti masného skotu (dále jen KUMP) navazují na předcházející publikace a jsou již v pořadí devatenáctým vydáním

Více

Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu

Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu Stavy krav a jalovic v letech 2015 a 2005 stavy dle ÚE celkem 70000 60000 69899 Krávy celkem 50000 40000 30000 34477 30374 26191 20000 10000 0 9712 774

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění masného skotu v ČR Testování a posuzování užitkových vlastností krav bez tržní produkce mléka KUMP Kontrola užitkovosti masných plemen KUMP zajišťují

Více

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU Emil KRUPA Alena SVITÁKOVÁ Zdeňka VESELÁ Luboš VOSTRÝ Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 25. září, Skalský Dvůr Šlechtění masného skotu Z. Veselá: Plemenné hodnoty u masného

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Odhad plemenné hodnoty u plemene Salers

Odhad plemenné hodnoty u plemene Salers Odhad plemenné hodnoty u plemene Salers Základní statistické analýzy polního testu Rok zpracování 2000 počet průměr smodch min max průběh porodu PP 83916 1,09 0,36 1,00 4,00 porodní hmotnost porhm 85145

Více

Hodnocení odchovu mladých plemenných býků v letech 2002 až 2012

Hodnocení odchovu mladých plemenných býků v letech 2002 až 2012 Hodnocení odchovu mladých plemenných býků v letech 2002 až 2012 Tabulka 1) Počty narozených a testovaných býků výsledek 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 celkem mimo testaci 113 136 79

Více

Rutinní předpověď PH a její spolehlivost

Rutinní předpověď PH a její spolehlivost Rutinní předpověď PH a její spolehlivost Základní statistické analýzy polního testu Rok zpracování 2000 počet průměr smodch min max průběh porodu PP 83916 1,09 0,36 1,00 4,00 porodní hmotnost porhm 85145

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

Plemeno: Aberdeen Angus

Plemeno: Aberdeen Angus Plemeno: Aberdeen Angus Tabulka 4) Počet narozených telat v kontrolním roce 5) Genotyp živě narozeno celkem Z toho narozeno mrtvě zmetání podíl naroz. z toho podíl % z narozeno telat celkem narozeno celkem

Více

Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemeno Aberdeen Angus

Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemeno Aberdeen Angus Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemeno Aberdeen Angus 2 Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 154/2000 Sb Prováděcí vyhláška č. 471/2000 ze dne 29.12.2000 k zákonu 154/2000

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

Působení býků v přirozené plemenitbě ve stádě masného skotu

Působení býků v přirozené plemenitbě ve stádě masného skotu Působení býků v přirozené plemenitbě ve stádě masného skotu Strategie zakládání stáda Louda F. Agrovýzkum Rapotín s.r.o. 1 Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací a ekonomickou rozvahu

Více

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Odchov jalovic základ úspěchu Při odchovu telat a jalovic si musíme uvědomit, že náklady na jejich odchov

Více

Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP

Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D. vesela.zdenka@vuzv.cz Hodnocení jatečně upravených těl systémem SEUROP Hmotnost JUT Zmasilost 6

Více

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Masná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Highland plemeno malého tělesného rámce tzv. ekologické plemeno podhorské a horské oblasti nízká intenzita, celoročně venku, pochází

Více

Šlechtitelský program plemene limousine

Šlechtitelský program plemene limousine Šlechtitelský program plemene limousine 1. Historie chovu plemene limousine Plemeno vzniklo v limousinské oblasti jihozápadní Francie.Tato oblast je klimaticky poměrně drsná, nadmořská výška dosahuje až

Více

Plemeno Blonde d Aquitaine zpráva o činnosti za rok 2012/2013

Plemeno Blonde d Aquitaine zpráva o činnosti za rok 2012/2013 Plemeno Blonde d Aquitaine zpráva o činnosti za rok 2012/2013 Graf 1) Vývoj početních stavů krav a jalovic podle ústřední evidence (k 1.7.2013) 8000 7000 6000 5782 6077 6335 6444 6660 6968 7212 7352 5000

Více

8.2 PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE V CHOVU SKOTU

8.2 PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE V CHOVU SKOTU 8.2 PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE V CHOVU SKOTU A. SELEKCE SKOTU Zákon č. 154/2000Sb O šlechtění,plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ( plemenářský zákon ) Organizace zabývající se šlechtěním: Plemo a.s., ČMSCH

Více

Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemena CH a LI

Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemena CH a LI Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemena CH a LI Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 154/2000 Sb Prováděcí vyhláška č. 471/2000 ze dne 29.12.2000 k zákonu 154/2000 Příloha

Více

Jednání pracovní skupiny k plemenným hodnotám , Hradištko pod M.

Jednání pracovní skupiny k plemenným hodnotám , Hradištko pod M. Jednání pracovní skupiny k plemenným hodnotám 5. 12. 2017, Hradištko pod M. Přítomní: Šeba, Svitáková, Brzáková, Farka, Káčer, Hatláková, Kopecký, Vydrová Omluveni: Vráblík, Jungwirth, Malát Pracovní poznámky:

Více

Jednání pracovní skupiny k porodním hmotnostem

Jednání pracovní skupiny k porodním hmotnostem Jednání pracovní skupiny k porodním hmotnostem 21. 1. 2019, Hradištko pod M. od 9:30 Přítomní: Jungwirth, Šindler, Farka, Kozák, Nátr J., Nátr D., Hatláková, Taušek, Hašpl, Šašek, Chládek, Machač, Chroust

Více

Šlechtitelský program plemene charolais

Šlechtitelský program plemene charolais Šlechtitelský program plemene charolais 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno vzniklo na přelomu 18. a 19. století z původního žlutého skotu chovaného v té době ve Francií. Některé literární prameny

Více

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Zdeňka Veselá Oddělení šlechtění hospodářských zvířat VÚŽV 25.9.2012, Skalský Dvůr INTERBEEF Příklady genetického hodnocení masného skotu v některých členských

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

Šlechtitelský program plemene salers

Šlechtitelský program plemene salers Šlechtitelský program plemene salers 1. Historie a základní charakteristika plemene Toto původem francouzské plemeno pochází z oblasti vulkanického pohoří v Centrálním masivu (oblast Auvergne). Bylo vyšlechtěno

Více

Nabídka ID ABERDEEN ANGUS na rok 2018

Nabídka ID ABERDEEN ANGUS na rok 2018 Nabídka ID ABERDEEN ANGUS na rok 2018 Vážení chovatelé plemene aberdeen angus, připravili jsme pro Vás výběr nejzajímavějších inseminačních dávek býků. V naší nabídce jsou minimálně 4 novinky. Kompletní

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

Plemena masného skotu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Plemena masného skotu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Plemena masného skotu Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Highland (skotské náhorní plemeno) - malého tělesného rámce, hmotnost krav 400

Více

Členské shromáždění Jiří Motyčka. Novelizace svazových dokumentů

Členské shromáždění Jiří Motyčka. Novelizace svazových dokumentů Členské shromáždění 25. 4. 2019 11. 4. 2017 Jiří Motyčka Novelizace svazových dokumentů Důvod změn Nařízení EU 1012/2016 Nové podmínky uznávání chovatelských organizací Pro jedno plemeno více organizací,

Více

Šlechtitelský program plemene parthenaise

Šlechtitelský program plemene parthenaise Šlechtitelský program plemene parthenaise 1. Historie a základní charakteristika plemene Původním domovem plemene parthenaise je oblast středozápadní Francie, ale největšího rozvoje se mu dostalo na severozápadě.

Více

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Krmení matek v období před otelením Příprava matky na otelení Vedení porodu hmotnost 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 měsíce březosti

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, , tel:

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, , tel: ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 117 05, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz Zápis z jednání Klubu plemene blonde d Aquitaine ze dne 18.11.2014, v J. Pavlovicích

Více

Proč nový systém odhadu plemenných hodnot?

Proč nový systém odhadu plemenných hodnot? Proč nový systém odhadu plemenných hodnot? Faktory ovlivňující užitkovost Chovatel Výživa Prostředí Užitkovost Genetická výbava 5-15% Zisk chovatele Spotřebitel Hodnocení zvířat 1900 KU 1920 vývoj metod

Více

Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz

Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz Praktické skúsenosti s reprodukciou a odchovom teliat v stádach dojčiacich kráv Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz cz Nitra 29.11.2007

Více

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM Partnerské sítě mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037 CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM 1. Historie chovu masného skotu v

Více

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F.

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra speciální zootechniky Ukazatele kvality JUT nelze měřit přímo na živém

Více

Selekce. Zdeňka Veselá

Selekce. Zdeňka Veselá Selekce Zdeňka Veselá vesela.zdenka@vuzv.cz Selekce Cílem změna genetické struktury populace 1. Přírodní 2. Umělá Selekce 1. Direkcionální (směrovaná) Nejčastější Výsledkem je posun střední hodnoty populace

Více

Šlechtitelský program plemene gasconne

Šlechtitelský program plemene gasconne Šlechtitelský program plemene gasconne 1. Historie a základní charakteristika plemene Současná podoba plemene gasconne byla vytvořena z původní populace skotu chovaného ve francouzských Pyrenejích, kde

Více

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE ABERDEEN ANGUS PRO ČISTOKREVNOU PLEMENITBU PRO ROK 2014/15

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE ABERDEEN ANGUS PRO ČISTOKREVNOU PLEMENITBU PRO ROK 2014/15 NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE ABERDEEN ANGUS PRO ČISTOKREVNOU PLEMENITBU PRO ROK 2014/15 Nightingale Red Piper H446 ZAA 798 *22.4.2008 UK302307 300446 Aldhouseburn Karlos D218 MVF Stockman 15

Více

Šlechtitelský program plemene parthenaise

Šlechtitelský program plemene parthenaise Šlechtitelský program plemene parthenaise 1. Historie a základní charakteristika plemene Původním domovem plemene parthenaise je oblast středozápadní Francie, ale největšího rozvoje se mu dostalo na severozápadě.

Více

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Vyhodnocují se inseminace provedené před třemi měsíci a starší, tedy po vyšetření březosti. Inseminace provedené dříve než v roce 1995 nejsou do

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

BÝCI NA JALOVICE. LILEY RED DESIGNER R201 (l. Kougar H897 x Bakkens Stryker) CORAL RED Z BŘINKOVA ( Red Piper x Suharto Red) cena 940 Kč.

BÝCI NA JALOVICE. LILEY RED DESIGNER R201 (l. Kougar H897 x Bakkens Stryker) CORAL RED Z BŘINKOVA ( Red Piper x Suharto Red) cena 940 Kč. Nabídka ID ABERDEEN ANGUS na rok 2018 Vážení chovatelé plemene aberdeen angus, připravili jsme pro Vás výběr nejzajímavějších inseminačních dávek býků. V naší nabídce jsou minimálně 4 novinky. Kompletní

Více

Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé

Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé 1. Historie a základní charakteristika plemene První zmínky o modře zbarveném skotu sahají do 19. století do oblasti řek Meuse a Escaut. Plemeno vznikalo

Více

- Definice inbreedingu a jeho teorie

- Definice inbreedingu a jeho teorie Negativní důsledky inbrední deprese v chovu skotu Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín 26. listopadu 2009 - Definice inbreedingu a jeho teorie - Proč je inbreeding v

Více

Šlechtitelský program plemene piemontese

Šlechtitelský program plemene piemontese Šlechtitelský program plemene piemontese 1. Historie a základní charakteristika plemene Piemontský skot pochází ze severozápadní části Itálie z podhůří Savojských Alp z oblasti označované jako Piemonte

Více

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE ABERDEEN ANGUS PRO ČISTOKREVNOU PLEMENITBU PRO ROK 2016/17

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE ABERDEEN ANGUS PRO ČISTOKREVNOU PLEMENITBU PRO ROK 2016/17 NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE ABERDEEN ANGUS PRO ČISTOKREVNOU PLEMENITBU PRO ROK 2016/17 Thrunton Picador N567 ZAI 305 *6.6.2013 UK 106935101567 Netherallan Peter Pershore ZAI 184 Rawburn Transformer

Více

Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine

Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine 1. Historie a základní charakteristika plemene Od počátku se zvířata tohoto plemene, pocházejícího z jiho-západní Francie, vyznačovala světlou barvou. Zvířata

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Národní výstava hospodářských zvířat - Brno 2013

Národní výstava hospodářských zvířat - Brno 2013 Národní výstava hospodářských zvířat - Brno 2013 Šampionát Blonde d Aquitaine se v letošním roce konal tradičně v rámci této výstavy. V porovnání s předcházejícím šampionátem v roce 2011 byla ale účast

Více

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Krupa E., Wolfová M., Wolf, J., Krupová, Z. I Výzkumný Ústav Živočišné Výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Obsah přednášky Celková plemenná hodnota Co to je Ekonomická

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene HEREFORD Petrovice u Sušice 19.3.2013

Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene HEREFORD Petrovice u Sušice 19.3.2013 Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene HEREFORD Petrovice u Sušice 19.3.2013 Přítomni: dle presenční listiny Zahájení: Machač uvítání přítomných, seznámení s programem: 1) Dění ve Svazu 2) Kontrola užitkovosti

Více

Předpověď plemenné hodnoty Něco málo z praxe. Zdeňka Veselá

Předpověď plemenné hodnoty Něco málo z praxe. Zdeňka Veselá Předpověď plemenné hodnoty Něco málo z praxe Zdeňka Veselá vesela.zdenka@vuzv.cz Příprava datových souboru Databáze s výsledky užitkovosti jsou zpravidla obrovské soubory Např. kontrola užitkovosti masného

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, , tel:

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, , tel: ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz Zápis z jednání Klubu plemene hereford ze dne 8. 3. 2017, Hradištko pod Medníkem Jednání

Více

Řád plemenné knihy pro masná plemena skotu

Řád plemenné knihy pro masná plemena skotu l. Základní východiska plemenné knihy Řád plemenné knihy pro masná plemena skotu 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon ČR č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí.

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR IČO 63109859, DIČ 290-63109859, bankovní spojení - VOLKSBANK, číslo účtu 4100004058/6800 sídlo: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, a fax 541 243 4 81, e-mail: schok@atlas.cz,

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne Farma EGERT (ING) s.r.o., Lásenice Začátek cca 14,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne Farma EGERT (ING) s.r.o., Lásenice Začátek cca 14,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 26.02.2019 Farma EGERT (ING) s.r.o., Lásenice Začátek cca 14,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g RPH CHOVATEL + + + + +

Více

OPIS provedeného vážení

OPIS provedeného vážení OPIS provedeného vážení datum datum Kříž Přírustek číslo telete narození současné kg věk cm posl od nar ---------------------------------------------------------------------- 13863034 CZ 01.02.18 24.01.19

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene dexter ze dne 27. 8. 2015, ve Skrýšově prezenční

Více

HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU SKOTU A JEHO VYUŽITÍ. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU SKOTU A JEHO VYUŽITÍ. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU SKOTU A JEHO VYUŽITÍ Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Účel hodnocení zevnějšku Porovnání zvířat mezi sebou Zlepšování vlastností zevnějšku Lineární popis zevnějšku Cíl:

Více

vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Testování a posuzování vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Dojený skot: Testování a posuzování užitkových vlastností Mléčná užitkovost Dojitelnost Plodnost Průběh porodů Růstová

Více

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Z chovatelské praxe a z celé řady vědeckých experimentů

Více

Proč chovat masný skot? Chov masného skotu. Plemeno charolais. Aberdeen-anguský skot

Proč chovat masný skot? Chov masného skotu. Plemeno charolais. Aberdeen-anguský skot Proč chovat masný skot? Chov masného skotu http://www.ansi.okstate.edu/breeds/cattle/ Michal Hejcman Využití nadbytečných TTP údržba krajiny Produkce kvalitního masa Nenáročný na ošetřování využití starých

Více

Šlechtitelský program plemene wagyu

Šlechtitelský program plemene wagyu Šlechtitelský program plemene wagyu 1. Historie a základní charakteristika plemene Historie Plemeno wagyu je původní japonské plemeno. Slovem wagyu se v podstatě označuje veškerý japonský skot, protože

Více

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE ABERDEEN ANGUS PRO ČISTOKREVNOU PLEMENITBU PRO ROK 2018

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE ABERDEEN ANGUS PRO ČISTOKREVNOU PLEMENITBU PRO ROK 2018 NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE ABERDEEN ANGUS PRO ČISTOKREVNOU PLEMENITBU PRO ROK 2018 Thrunton Picador N567 ZAI 305 *6.6.2013 UK 106935101567 Netherallan Peter Pershore ZAI 184 Rawburn Transformer

Více

Šlechtitelský program plemene dexter

Šlechtitelský program plemene dexter Šlechtitelský program plemene dexter 1. Historie plemene Jedná se o jedno z nejstarších evropských plemen, jehož historie sahá až do doby kamenné. Stejně jako u původního irského dojeného plemene kerry

Více

Šlechtitelský program plemene masný simentál

Šlechtitelský program plemene masný simentál Šlechtitelský program plemene masný simentál 1. Historie chovu simentálského skotu Podle archeologických nálezů získaných na kolových stavbách v oblasti švýcarských jezer je možno považovat za historicky

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne Dvořák Josef, ing., Telecí Začátek 15,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne Dvořák Josef, ing., Telecí Začátek 15,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 23.6.2018 Dvořák Josef, ing., Telecí Začátek 15,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g RPH CHOVATEL + + + + + + + 1 795412

Více

Šlechtitelský program plemene aubrac

Šlechtitelský program plemene aubrac Šlechtitelský program plemene aubrac 1. Historie a základní charakteristika plemene Aubrac je plemeno masného skotu s více než 100 let trvající historií čistokrevného chovu. Pochází z Benediktýnského opatství

Více

CHOVNÝ CÍL A STANDARD

CHOVNÝ CÍL A STANDARD SVAZ CHOVATELŮ Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU CHOVNÝ CÍL A STANDARD ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU b ř ezen 2012 1 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují na období nejbližších pěti

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

Český svaz chovatelů masného skotu partner úspěšných chovatelů

Český svaz chovatelů masného skotu partner úspěšných chovatelů Český svaz chovatelů masného skotu partner úspěšných chovatelů Český svaz chovatelů masného skotu byl založen v roce 99. Má celorepublikovou působnost a sdružuje chovatele všech masných plemen skotu, která

Více

Šlechtitelský program plemene shorthorn

Šlechtitelský program plemene shorthorn Šlechtitelský program plemene shorthorn 1. Historie a charakteristika plemene Původně kombinované plemeno bylo vyšlechtěno před více než 200 lety v severovýchodní Anglii z původního Teeswatera, později

Více

AGRO-MĚŘÍN, a.s. www.agro-merin.cz

AGRO-MĚŘÍN, a.s. www.agro-merin.cz adresář firmy PLEMO PLEMO, a.s. www.plemo.cz Zarybník 56,594 0 Měřín fax : 566 544 25 Mobil : 602 739 735 plemo@agro-merin.cz ŘEDITEL PLEMA, a.s. HLAVNÍ ŠLECHTITEL H SKOTU Ludvík Dodávka Zarybník 56,594

Více

Zdeňka Veselá Tel.: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Zdeňka Veselá Tel.: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ŠLECHTĚNÍ Zdeňka Veselá vesela.zdenka@vuzv.cz Tel.: 267009571 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Význam šlechtění Nejefektivnější činnost chovatele Soustavné zlepšování genetických

Více

Je shredlage dobrý nápad? One 17 konference plná nápadů Ptačí chřipka v roce Plemeno měsíce: galloway

Je shredlage dobrý nápad? One 17 konference plná nápadů Ptačí chřipka v roce Plemeno měsíce: galloway Náš chov NÁŠ Odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře 70 Kč 2, 70 82017 Plemeno měsíce: galloway TÉMA: Investiční výstavba, dotace pro živočišnou výrobu Je shredlage dobrý

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Řízení stáda dojnic pro zlepšení ekonomiky výroby mléka Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kde hledat možnosti zlepšení ekonomiky

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, , tel:

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, , tel: ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene hereford 13.3.2019, Hradištko Přítomní: viz

Více

Genetické hodnocení plemenných býků Blonde d Aquitaine ve Francii - říjen 2013 IBOVAL

Genetické hodnocení plemenných býků Blonde d Aquitaine ve Francii - říjen 2013 IBOVAL Genetické hodnocení plemenných býků Blonde d Aquitaine ve Francii - říjen 2013 IBOVAL Do letošního roku bylo ve Francii zvykem zveřejňovat genetické hodnocení plemenných býků vždy začátkem února. V letošním

Více

Metodický pokyn pro odchovná zařízení plemenných býků

Metodický pokyn pro odchovná zařízení plemenných býků Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z. s. Rada plemenné knihy U Topíren 2, 170 41 PRAHA 7 Věc: Metodické pokyny pro odchovná zařízení plemenných býků, pro odchov a výběr býků u chovatele a pro zápis

Více

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE ABERDEEN ANGUS PRO ČISTOKREVNOU PLEMENITBU PRO ROK 2015/16

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE ABERDEEN ANGUS PRO ČISTOKREVNOU PLEMENITBU PRO ROK 2015/16 NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE ABERDEEN ANGUS PRO ČISTOKREVNOU PLEMENITBU PRO ROK 2015/16 Thrunton Picador N567 ZAI 305 *6.6.2013 UK106935101567 Netherallan Peter Pershore ZAI 184 Rawburn Transformer

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná produkce Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná užitkovost - ukazatelé:1. výkrmnost (přír.) 2. jatečná hodnota (výtěţ.,kval.) - alometrie růstu - růstová křivka - jatečná

Více

Šlechtitelský program plemene bazadaise

Šlechtitelský program plemene bazadaise Šlechtitelský program plemene bazadaise 1. Historie a základní charakteristika plemene Masné plemeno Bazadaise je původním plemenem jihozápadní Francie. První zmínky o plemeni se datují již do středověku,

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

Komplexní řešení reprodukce. Jana Prošková

Komplexní řešení reprodukce. Jana Prošková Komplexní řešení reprodukce Jana Prošková Současné problémy v chovu skotu nedostatek pracovní síly, času zdravotní stav špatné zabřezávání málo vyhledaných říjí neefektivní brakace nízké % složek v mléce

Více

Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.

Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. Uchopte příležitost ke zlepšení výkonnosti svého stáda Zdravý růst Vyšší mléčná produkce Vyšší celoživotní užitkovost Silné, odolné dojnice Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. Jednoduchá, přirozená cesta

Více

Šlechtitelský program plemene hereford

Šlechtitelský program plemene hereford Šlechtitelský program plemene hereford 1. Charakteristika a historie plemene Herefordský skot patří mezi jedno z nejstarších a nejrozšířenějších masných plemen skotu, které je schopno i v extrémních klimatických

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, , tel:

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, , tel: ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 117 05, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz Zápis z jednání Klubu plemene gasconne ze dne 17. 6. 2014, na Bučickém mlýně Jednání

Více

Nabídka ID Limousine na rok 2018

Nabídka ID Limousine na rok 2018 Nabídka ID Limousine na rok 2018 Vážení chovatelé plemene Limousine, připravili jsme pro Vás výběr nejzajímavějších inseminačních dávek býků určených pro čistokrevnou plemenitbu. V nabídce najdete inseminační

Více

Zápis ze zasedání Klubu chovatelů plemene Gasconne Bučický Mlýn

Zápis ze zasedání Klubu chovatelů plemene Gasconne Bučický Mlýn Zápis ze zasedání Klubu chovatelů plemene Gasconne Bučický Mlýn 15.2.2013 Přítomni dle presenční listiny Zahájení: pan Petersík Přivítání přítomných, zvláště pak nových zájemců o chov a zahraniční delegace

Více

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY Úvod Původní plemeno chované na území Čech a Moravy byl brachycerní skot, označovaný názvy české červinky, slezské červinky, líštňanské červinky apod. Podle Bílka (1955) bylo

Více

angus show Země živitelka 3. září 2012 České Budějovice

angus show Země živitelka 3. září 2012 České Budějovice první jihoãeská angus show Země živitelka 3. září 2012 České Budějovice KATALOG VYSTAVOVANÝCH ZVÍŘAT první jihoãeská angus show Země živitelka 3. září 2012 České Budějovice KATALOG VYSTAVOVANÝCH ZVÍŘAT

Více

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE LIMOUSINE PRO ROK 2014

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE LIMOUSINE PRO ROK 2014 NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE LIMOUSINE PRO ROK 2014 UNIQUE ZLM 053 Nelombo x Highlander FR 931432417 *15.10.2003 PH Francie 11/2013 (219 potomků/8 stád) IFNAIS (snadnost porodů) 114 CRsev (růstová

Více

Šlechtitelský program plemene rouge des prés

Šlechtitelský program plemene rouge des prés Šlechtitelský program plemene rouge des prés 1. Historie a základní charakteristika plemene Historie Masné plemeno rouge des prés, dříve známé pod názvem maine-anjou, (oficiální zkratka MM) pochází ze

Více