Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zootechnické aspekty chovu masného skotu"

Transkript

1 Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

2 Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu 1. Velikost stáda matek ks dospělých matek proč? ekonomicky aktivní jednotka stačí jeden plem. Býk jeden kvalifikovaný pracovník 2. Souvislá plocha travních porostů půdu na výrobu krmiv zimní období 0,7-1,5 ha pro jednu matku s teletem

3 3. Vybavení pastevního areálu oplocení -1 km 50 tis.kč a více napajedla fixační zařízení přístřešek, drbadlo? 4. Výstavba zimoviště volné ustájení (mikroklima,podestýlka) kryté krmiště tvrdý výběh

4 5. Skladovací prostory nové stávající 6. Ekonomická rozvaha obsahuje předmět finalizace: odstavené tele jaké hmotnosti výkrm odstavu prodej plem. zvířat cenové kalkulace budoucí obchodní partner odbytové smlouvy

5 Založení stáda: a) nákupem čistokrevných zvířat náklady na pořízení stáda vyšší návratnost zvyšuje produkce plem. Materiálu b) využitím vlastních plemenic převod vyřazených dojených krav křížením se mění užitkový typ náklady na pořízení stáda nižší návratnost - zvyšuje heterózní efekt

6 Jaké krávy do systému zařadit? mají funkční pohlavní orgány zdravé končetiny zdravé vemeno min. 2 čtvrti klidný temperament dobrý zdravotní stav selektované prvotelky, jalovice zapouštění-v. - VI. měsíc vytvořit turnus zimní telení

7 Selekce ve stádě na základě: vlastní reprodukce růstové schopnosti telat osvalení obtížnosti porodu mateřského chování Zdraví Nutná návaznost - s KU a KD

8 Za příznivé lze považovat tyto výsledky chovatelské práce: vyřazování krav do 15 % celkoví březost 96 % a více zmetání a mrtvě nar. telata do 3 % živě narozená telata 93 % a více úhyn telat do 3 % odchov ks telat na 100 ks krav živá hmotnost při odstavu kg období telení únor březen odstav telat konec září až počátek října zapouštění jalovic věk + hmotnost přírůstek ve výkrmu býků min1 200 g

9 Tělesná kondice intenzifikační faktor chovu

10 Stupně TK podle reprodukčního cyklu

11 Vliv stupně TK v době zapouštění na zabřezávání krav

12 Řízení reprodukčního procesu ve stádě plodnost = prosperita = zisk mezidobí 365 dnů interval telení 9 13 týdnů jalovice telit dříve o 2 3 týdny v dobrém chovu se většina krav telí v I. třetině až polovině období soustavné zkracování délky doby telení přispívá ke zvýšení zisku

13 Zapouštění ve stádě: přirozená - inseminace - kombinace Délka zapouštěcího období: co nejkratší 3-4 estrální cykly délka období ovlivňuje pracnost, prosperitu

14 Porod je fyziologické zakončení březosti Psychická a pracovní zátěž chovatele Mateřské chování matky Prvotelky sledovat projevy mateřského chování

15 II. Masná užitkovost Charakterizována - výkrmností a jatečnou hodnotou Rozdílnost cílů výrobkové vertikály hovězího masa (jatečného skotu) Producent Výkrmce Zpracovatel Spotřebitel zástavu Snadnost +++ porodu Životaschop.+++ Výkrmnost Příjem krmiv +++ Záživnost +++ Jatečná +++ dospělost Výtěžnost +++ Svalovina/Kosti +++ Zmasilost +++ Kvalita masa

16 Rozdílnost cílů jednotlivých článků výrobkové vertikály hovězího masa (jatečného skotu) Producent Výkrmce Zpracovatel Spotřebitel zástavu Snadnost porodu +++ Životaschopnost telat +++ Výkrmnost Schopnost příjmu potr. +++ Záživnost +++ Jatečná zralost +++ Jatečná výtěžnosat Svalovina/Kosti +++ Zmasilost +++ Kvalita masa

17 Fenotypový projev genet. markerů - genů u otestovaných vykrmovaných býků Genet. marker detekovaná změna na úseku DNA je přenášena z potomstva na potomstvo Genet. marker - je konkrétní gen s konkrétní funkcí a fenotypovým projevem

18 Sledování vybraných genet. markerů se uskutečnilo: u 10-ti býků plemene BA u 18-ti býků kříženců C x BA Byly stanoveny tyto genet. markery MSTN-myostatin - ovlivňuje k hyperplasii = dvojí osvalení DGAT1 - gen leptinu a TG5 - ovlivňují mramorování masa = marbling SCD - ovlivňují přítomnost nenasycených mastných kyselin v mase Genet. markery byly stanoveny u těchto genotypů: pro MSTM myostatin - byl stanoven pouze genotyp AB pro SCD - byl stanoven pouze genotyp AA pro DGAT1 - byly stanoveny tři genotypy QQ (n=9), Qq (n=16), qq (n=3) pro TG5 - byly stanoveny dva genotypy CC (n=24), TC (n=4)

19 Výsledky manifestace genet. makerů : DGAT1 věk osvalení hřbetu - (P=0,05) věk výška kříži - (P=0,05) TG5 věk přímá délka trupu - (P=0,05) věk výška tuku na 1.bed.obr.- (P=0,01) 22 2

20 Efekt genotypu na manifestaci genet. markeru Věk 120- marker - DGAT- rozdíl mezi genotyp-qq a qq u živé hmotnosti, přírůstku-(p=0,05) 25,5 kg,+qq u těl.rozměrů u Qq tendence vyšších hodnot u osvalení u QQ vysoké-(p=0,05)+0,5 bodu - plec,hřbet, záď a podkožní tuk-bedra u JUT mezi genotypy v hmotnosti, jateč. výtěžnosti žádný rozdíl Věk 210- marker-dgat- genotyp- Qq a qq žádný statist. rozdíl

21 Věk dnů - marker -DGAT1- rozdíly mezi-genot. QQ a qq u výšky v kříži u qq (P=00,1) Věk dnů marker - TG5 - rozdíly mezi genot. CC a TC u vyšší živé hmot. u CC-(P=0,05) Věk 260,365 bez statist významnosti

22 F- test 120 dnů 210 dnů 365 dnů DGAT1 TG5 TG5 DGAT1 TG5 P F- test P F- test P F- test P F- test P F- test Hmotnost (kg) 3,17 0,0648 0,37 0,5480 1,27 0,3049 0,09 0,7637 0,33 0,7226 0,74 0,3984 Denní přírůstek (g) 3,17 0,0648 0,37 0,5480 1,27 0,3049 0,10 0,7515 0,33 0,7226 0,74 0,3984 Výška v kříži (cm) 0,02 0,9766 0,09 0,7677 0,86 0,4390 0,13 0,7231 5,89 0,0102 0,07 0,7967 Přímá délka trupu (cm) 0,19 0,8271 6,59 0,0184 0,40 0,6750 0,11 0,7429 0,21 0,8099 0,40 0,5327 Šířka beder na 1. obr. páska (cm) 0,38 0,6892 1,76 0,2000 0,51 0,6076 0,09 0,7612 0,22 0,8077 0,17 0,6862 Šířka beder na 1. obr. kružidlo (cm) 1,12 0,3466 0,68 0,4200 0,03 0,9723 0,11 0,7411 2,09 0,1509 0,46 0,5060 Šířka beder na 6. obr. páska (cm) 0,70 0,5089 1,08 0,3105 0,51 0,6104 0,09 0,7621 0,21 0,8158 0,92 0,3481 Šířka beder na 6. obr. kružidlo (cm) 0,87 0,4350 0,55 0,4685 0,51 0,6090 0,15 0,6996 1,07 0,3633 0,32 0,5771 Osvalení plece (bod) 0,95 0,4060 0,00 0,9981 1,23 0,3157 0,16 0,6907 0,72 0,4994 0,00 0,9509 Osvalení hřbetu (bod) 3,62 0,0467 0,02 0,8810 1,53 0,2430 0,05 0,8189 0,83 0,4518 0,07 0,7991 Osvalení zádě (bod) 0,60 0,5577 0,10 0,7606 1,25 0,3098 0,26 0,6134 0,87 0,4333 1,00 0,3296 Plocha MLLT na 1. bed. obr. (cm 2 ) 1,20 0,3224 0,17 0,6844 0,51 0,6091 0,47 0,4996 0,83 0,4516 0,08 0,7864 Plocha MLLT na 6. bed. obr. (cm 2 ) 2,08 0,1524 0,01 0,9411 0,27 0,7627 0,03 0,8539 0,00 0,9964 0,15 0,7049 Výška tuku na 1. bed. obr. (cm) 0,58 0,5690 0,08 0,7853 1,00 0,3853 1,08 0,3103 0,80 0, ,35 0,0022 Výška tuku na 6. bed. obr. (cm) 2,75 0,0897 1,27 0,2733 1,31 0,2922 1,71 0,2059 0,49 0,6200 0,20 0,6414 Hmotnost JUT (kg) 0,39 0,6811 0,08 0,7797 0,36 0,7056 0,11 0,7490 0,39 0,6811 0,08 0,7797 Jatečná výtěžnost (%) 0,30 0,7412 0,01 0,9272 0,31 0,7398 0,01 0,9220 0,30 0,7412 0,01 0,9272 P

23 QQ n=9 Qq n=16 qq n=3 P µ+α SE µ+α SE µ+α SE Hmotnost ve 365 dnech (kg) 436,3 25,47 456,8 15,92 448,9 28,64 - Denní přírůstek (g) Výška v kříži (cm) 134,2 4,37 133,3 2,73 148,1 4,92 1-3*, 2-3** Přímá délka trupu (cm) 93,1 2,97 91,3 1,86 91,6 3,34 - Šířka beder na 1. obr. páska (cm) 48,0 1,49 48,7 0,93 48,0 1,68 - Šířka beder na 1. obr. kružidlo (cm) 31,9 1,11 30,5 0,69 29,0 1,25 1-3* Šířka beder na 6. obr. páska (cm) 50,6 1,28 51,3 0,80 50,7 1,44 - Šířka beder na 6. obr. kružidlo (cm) 34,1 1,21 32,8 0,76 31,8 1,36 - Osvalení plece (bod) 7,3 0,59 6,8 0,37 6,4 0,66 - Osvalení hřbetu (bod) 7,0 0,60 6,4 0,38 6,1 0,67 - Osvalení zádě (bod) 7,4 0,56 6,8 0,35 6,5 0,63 - Plocha MLLT na 1. bed. obr. (cm 2 ) 67,0 4,69 62,4 2,93 59,5 5,27 - Plocha MLLT na 6. bed. obr. (cm 2 ) 61,6 3,99 61,8 2,49 61,5 4,49 - Výška tuku na 1. bed. obr. (cm) 0,49 0,03 0,53 0,03 0,56 0,05 - Výška tuku na 6. bed. obr. (cm) 0,55 0,06 0,58 0,04 0,52 0,07 - Hmotnost JUT (kg) 392,8 20,28 404,3 12,67 389,9 22,8 - Jatečná výtěžnost (%) 58,2 1,49 57,6 0,93 58,7 1,68 -

24 prof. PAČES (2000) Molek. genetika a v ní genomika jsou: nejrychleji rozvíjející se vědní obory podstatně ovlivní náš život lidský genom (2003) umožní stanovit dědičnou informaci jedince poznat příčiny mnoha dědičných vad, nemocí umožní nové postupy léčení

25 EPIGENETIKA se zabývá: chováním genů tím jak se geny mění chováním jedince prostředím, výživou, stresem Funkčnost genů lze ovlivnit pozitivně i negativně. Pokud se tak děje bez poškození genet. kódu jde o epigenetiku. Děje genetické - poškození genu = jsou děje nevratné Epigenetické děje metilace = děje vratné

26 Princip působení: Aktivita genů se v průběhu života mění: vnějším prostředím, výživou, stresem které vyvolávají chemické změny a některé z nich mobilizují (metylové) skupiny molekul. metylové skupiny se dokážou přitulit na spuštěné geny a přilepit se na jejich řídící úseky tím výkon genu na čas utlumí nebo posílí až k jeho mezní hodnotě vlastnost, kterou gen řídí se tak může měnit ke změnám dochází nejčastěji v embr. období změna se může ukázat až v dospělosti, nebo v dalších generacích epigenetické děje jsou na vrcholu genet. řízení a jsou vratné

27 Co bude ovlivňovat chov masných plemen? Společenská objednávka - zdrav. nezávadnost, kvalita, sortiment, cena, místo původu Dotace ??? Ekonomika chovu, zpeněžování zvířat v současné době-neuspokojivé Jak dál? finalizace doma: výkrm odchovu zpracování - domácí jatky prodej ze dvora

28 Děkuji za pozornost Prof. Ing. František Louda, DrSc. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín, Výzkumníků 267 Tel. :

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA CERTIFIKOVANÁ METODIKA doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a kolektiv Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

1. cvičení 30.9.2004 I. SKOT

1. cvičení 30.9.2004 I. SKOT 1. cvičení 30.9.2004 I. SKOT 1. VÝVOJ STAVŮ SKOTU A TERMINOLOGIE V ČR: 1.400.00 ks skotu, 440.000 ks krávy s produkcí mléka, 140.000 ks krávy bez produkce mléka, 570.000 ks celkem krávy 90.300 ks kvóta

Více

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby Metodika Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby prof. Ing. František LOUDA, DrSc. a kol. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín, 2007 Autorský kolektiv: prof. Ing. František

Více

ROČENKA CHOVU OVCÍ A KOZ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2013

ROČENKA CHOVU OVCÍ A KOZ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Benešovská 123 252 09 Hradištko GPS: 14 24 55 E; 49 51 54 N tel: +420 257 896 444 fax: +420 257 740 491 datová schránka: 4vndkx2 E-mail: cmsch@cmsch.cz http://www.cmsch.cz

Více

Růst a vývin hospodářských zvířat

Růst a vývin hospodářských zvířat Růst a vývin hospodářských zvířat Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení),

Více

CHOV OVCÍ V SYSTÉMU TRVALE UDRŽITELNÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

CHOV OVCÍ V SYSTÉMU TRVALE UDRŽITELNÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Mediální partner akce Studijní materiály CHOV OVCÍ V SYSTÉMU TRVALE UDRŽITELNÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Vzdělávací akce je součástí projektu Šetrné hospodaření v krajině a územích soustavy NATURA 2000 Evropský zemědělský

Více

ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 srpen 2003 - číslo 2

ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 srpen 2003 - číslo 2 ZPRAVODAJ ČSCHMS Občasník Českého svazu chovatelů masného skotu Praha Adresa: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel.: 221 812 865 fax: 222 221 424 číslo účtu: 0123459399 / 0800 E-mail: CSCHMS.Praha@IOL.CZ webové

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 červen 2011 2 1 Obecné informace Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Používaná zkratka názvu:

Více

Doležal Oldřich, Bílek Miloslav, Dolejš Jan Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu

Doležal Oldřich, Bílek Miloslav, Dolejš Jan Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves Doležal Oldřich, Bílek Miloslav, Dolejš Jan Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu PRAHA 2004 Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves,

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Radek Stibor

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Radek Stibor ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Radek Stibor ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra speciální zootechniky ANALÝZA VLIVU

Více

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum QH91260 VÝZKUM A HODNOCENÍ INTERAKCÍ SYSTÉMU ČLOVĚK ZVÍŘE ROBOT V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC Národní agentura pro zemědělský výzkum AUTORSKÝ KOLEKTIV Ing.

Více

Chov ovcí v systému trvale udržitelného zemědělství, ochrana biodiverzity pastvin a krajiny

Chov ovcí v systému trvale udržitelného zemědělství, ochrana biodiverzity pastvin a krajiny Chov ovcí v systému trvale udržitelného zemědělství, ochrana biodiverzity pastvin a krajiny (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Vzdělávání podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství JE

Více

Inovativní postupy v chovu skotu a jejich vliv na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu a jejich vliv na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu a jejich vliv na jeho rentabilitu O.Doležal FAKTORY CHOVU SKOTU Snaha člověka ochočovat a zdomácňovat a nakonec i šlechtit zvířata je zaznamenávána po tisíciletí - činí

Více

ŘÁD PRO CHOV SKOTU V SYSTÉMU BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA. Český svaz chovatelů masného skotu Praha

ŘÁD PRO CHOV SKOTU V SYSTÉMU BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA. Český svaz chovatelů masného skotu Praha ŘÁD PRO CHOV SKOTU V SYSTÉMU BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA Český svaz chovatelů masného skotu Praha Těšnov 117 05 PRAHA 1 Schváleno Ústřední komisí pro ochranu zvířat na jejím zasedání dne 25.10.2000 Poznatky

Více

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost Reprodukce prasat 1. Rozmnožování je ve smyslu reprodukční užitkovosti hospodářských zvířat, tedy i prasat, základní charakteristikou živé hmoty. Jde o složitý proces, který je ovlivňován komplexem faktorů

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Rukověť chovatele ovcí. Ing. Petr David

Rukověť chovatele ovcí. Ing. Petr David Rukověť chovatele ovcí Ing. Petr David Obsah 1. Úvod............................................................................. 2 2. Analýza součastného stavu chovu ovcí v ČR...........................................3

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více

Úvod. Michal Jarolímek, Novohradská občanská společnost

Úvod. Michal Jarolímek, Novohradská občanská společnost Úvod Michal Jarolímek, Novohradská občanská společnost Tato publikace je jedním z výsledků projektu Marketing místních potravinových produktů - šance pro zemědělské podnikání v mikroregionu Sdružení Růže,

Více

Sborník ze slavnostní konference k 80. výročí KU v chovu prasat

Sborník ze slavnostní konference k 80. výročí KU v chovu prasat Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Historie a výhledy šlechtění

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost

Více

Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat

Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat MANAGEMENT, WELFARE, EKONOMIKA,VÝŽIVA A VÝROBA KRMIV V CHOVU MASNÉHO SKOTU odborný seminář v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

TECHNOLOGIE CHOVU TELAT DO ODSTAVU

TECHNOLOGIE CHOVU TELAT DO ODSTAVU TECHNOLOGIE CHOVU TELAT DO ODSTAVU doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Certifikovaná metodika pro zemědělskou praxi

Více

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit 1. srpna 2006, číslo 2/2006 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Krmivo Optimální management silážování Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více