zlaté pravidlo použití této knihy Příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zlaté pravidlo použití této knihy Příručka"

Transkript

1 použití této knihy Příručka zlaté pravidlo Tento text poskytuje hráčům podrobného průvodce obsahujícího pokročilé postupy a vysvětlení pravidel, které mají pomoci řešit nastalé herní situace. Je doporučeno, aby si hráči nejprve přečetli pravidla a zahráli výukový scénář. Jakmile se během hry objeví otázky, hráči se podívají do slovníčku tohoto textu namísto do pravidel. Ačkoli jsou pravidla silný nástroj pro výuku hry, záměrně vynechávají některé výjimky a vzácné situace. slovníček... strany 2 10 Tato část poskytuje další detaily týkající se konkrétních pravidel, popsaných v základním textu. Všechna hesla jsou řazena abecedně. Navíc tato část obsahuje vysvětlivky a další podrobnosti pro schopnosti jednotek, karty velení a karty lore. volitelná pravidla... strana 10 Tato kapitola obsahuje možnosti pro variantu tažení, hru s přednastavenými sadami karet velení a pro použití více kopií hry. obsah... strana 11 Tato část uvádí seznam všech témat, popsaných v pravidlech, a rovněž hesla, která mohou hráči potřebovat při hraní. Tato příručka doplňuje a rozšiřuje informace v pravidlech. Pokud bude něco z tohoto sešitu v rozporu s pravidly, tato příručka má přednost. Pokud ovšem bude v rozporu text na kartě nebo jiné komponentě s textem pravidel či příručky, má přednost pravidlo na kartě. Stop! Je doporučeno, aby hráči začali hrát BattleLore Second Edition bez čtení této knihy. Raději by měli hráči používat tento text ke konzultacím, když nastanou situace, jež nejsou zmíněny v pravidlech (viz Použití této knihy vlevo). Nicméně pokud si hráči přejí ihned se naučit a porozumět všem pokročilým pravidlům a detailům hry, mohou přečíst příručku od začátku do konce. rychlý přehled... strana 12 Zadní strana tohoto sešitu uvádí fáze a kroky hry v rychle přístupném formátu. Rovněž obsahuje přehled pravidel pro terény, symboly kostek a často prohlížená pravidla.

2 2 slovníček Tato část poskytuje další detaily k pravidlům popsaným v základním textu. Hesla v této části jsou řazena abecedně, takže je hráči během hry budou moci rychle najít. Pokud hráči nenaleznou konkrétní heslo v tomto průvodci, mohou se podívat na Obsah na straně 11. základní pravidla Jsou určitá zásadní pravidla, na která se hráči mohou chtít podívat, aby plně porozuměli interakcím mezi ostatními pravidly a schopnostmi. Tato základní pravidla mohou být nalezena na následujících stranách: Boj... strana 2 Časování... strana 3 Dohled... strana 3 Herní plán... strana 3 Omezené komponenty... strana 6 Vyčlenění kostek... strana 9 aktivní hráč Aktivní hráč je ten, který právě vyhodnocuje svůj tah. balíčky Když hráč zahraje kartu velení nebo lore, odloží ji na odhazovací balíček poblíž balíčku, ze kterého kartu dobral. Pokud je balíček karet velení nebo lore vyčerpán a hráč si potřebuje dobrat kartu, pak zamíchá odhazovací balíček příslušného typu karet, vytvoří tak nový dobírací balíček a kartu si dobere. běsnění (schopnost jednotky) Když hráč provede bojový hod s jednotkou se schopností Běsnění, použije jednu kostku navíc za každé zranění, které jeho jednotka utrpěla. běsnění Y llan (karta lore) Když hráč zahraje kartu Běsnění Y llan, hodí při bojovém hodu třemi kostkami navíc. Libovolný počet symbolů hozených při bojovém hodu může vyčlenit na způsobení jednoho zranění za každou takovou kostku. Hráč může vyčlenit hozený symbol na způsobení jednoho zranění, i když je útočící jednotka slabá, nebo útočí na dálku. boj Tato část poskytuje podrobné informace pro vyhodnocení boje. 1. Ohlášení cíle: Hráč ovládající jednotku zvolí podle pravidel pro dosah a dohled jednotku, jež se stane cílem útoku. - Jednotka nemůže provést útok, pokud nemá žádný oprávněný cíl. 2. Provedení bojového hodu: Hráč provede bojový hod, jímž získá symboly pro vyhodnocení. 3. Přehození a změna hozených symbolů: Hráč může použít herní efekty nebo schopnosti ke změně hozených symbolů a/nebo přehození kostek. 4. Vyčlenění kostek: Hráč vyčlení každou kostku, kterou si přeje použít pro jiný než její běžný účinek, jako například symbol používaný pro aktivaci kostkové schopnosti. - Pokud je možné vyčlenit kostky na více efektů, hráč, který házel, vybere pořadí, v jakém kostky vyčlení. - Pokud hráč vyčlení kostky na způsobení zranění, donucení k ústupu nebo získání lore, vyhodnotí tyto efekty během následujících kroků. 5. Ignorování zranění: Soupeř může použít některé herní schopnosti nebo efekty k ignorování způsobeného zranění. 6. Utrpění zranění: Cílová jednotka utrpí zranění. 7. Ignorování ústupu: Soupeř může použít některé herní schopnosti nebo efekty k ignorování ústupu. 8. Vyhodnocení ústupu: Cílová jednotka musí vyhodnotit ústup, což zahrnuje utrpění zranění za každý ústup, který nemůže provést. 9. Zisk lore: Hráč získá 1 žeton lore za každý hozený symbol, který nevyčlenil v kroku Protiútok: Pokud cílová jednotka sousedí s útočící jednotkou a nebyla zničena, soupeř si může zvolit protiútok, a to vyhodnocením kroků 2-9, s útočící jednotkou jako cílem. 11. Postup: Pokud byla cílová jednotka zničena nebo donucena ustoupit, hráč může posunout útočící jednotku na hex, kde se původně nacházela cílová jednotka. bojový pokřik (karta lore). Když hráč zahraje kartu Bojový pokřik, vybere svou jednotku. Všechny nepřátelské jednotky, sousedící s vybranou jednotkou, se musí posunout o 1 hex ve směru od této jednotky, je-li to možné. Pohyb vyvolaný touto kartou není ústup. Pokud by tento efekt způsobil pohyb jednotky na hex, na který nemůže vstoupit, jednotka se nepohybuje a neutrpí zranění. Jednotky s rozkazem, které jsou tímto způsobem donuceny se pohnout, mohou stále během kroku útok zaútočit. blokující terén Pokud je terén označen jako blokující (viz Pravidla pro terén na straně 12), jednotky nemohou vést linii dohledu přes hex s blokujícím terénem. budovy (terén) Hexy s budovami jsou považovány za blokující terén. Jednotka na hexu s budovou může v každém boji ignorovat jedno zranění a jedno zranění z každého herního efektu, který působí mimo boj. Když jednotka vstoupí na hex s budovou, musí ihned ukončit pohyb. Tato jednotka se může později během tahu opět pohybovat, a to s použitím schopnosti jednotky nebo díky jiným efektům, například postupu.

3 Jednotka, která ustoupí do budovy, již nemůže během tohoto boje dále ustupovat; jakýkoli další ústup jí způsobí zranění. Nicméně jednotka, která ustoupí do budovy, může ignorovat jedno zranění, způsobené dalšími ústupy, jak je uvedeno dále. časování Pokud má více efektů stejné časování, aktivní hráč vybere pořadí, ve kterém jsou tyto efekty vyhodnocovány (kromě níže uvedených výjimek). Pokud oba hráči zahrají kartu lore se stejným časováním, aktivní hráči ji vyhodnotí jako první. Použitý výraz po znamená ihned po uvedeném kroku nebo události, před vyhodnocením jiného kroku nebo události. další útoky Pokud herní efekty umožňují jednotce provést další útok, jednotka musí vyhodnotit tento útok dříve, než hráč během kroku útok zaútočí ostatními jednotkami. Cílem dalšího útoku může být jiná jednotka, než cílem běžného útoku. divokost (schopnost jednotky) Když je napadena jednotka se schopností Divokost, může provést protiútok dříve, než útočící jednotka vyhodnotí ústup. Protiútok je zcela vyhodnocen dříve, než útočící jednotka vyhodnotí ústup či další z následujících kroků boje, například postup. Cílová jednotka může provést protiútok, i pokud by ji ústup donutil se pohnout, nebo pokud by byla zničena. Pokud jednotka se schopností Divokost donutí cílovou jednotku svého protiútoku ustoupit o jeden či více hexů, nemůže postoupit, ani použít schopnost Pronásledování. dohled K provedení útoku na dálku musí být hráč schopen vést pomyslnou čáru ze středu hexu útočící jednotky do středu hexu cílové jednotky. Pokud tato čára prochází jakoukoli částí hexu obsazeného jinou jednotkou nebo blokujícím terénem, dohled je blokován a jednotka nemůže být zacílena (viz obrázek vpravo). Dohled není blokován ani hexem útočící jednotky, ani hexem cílové jednotky. Pokud je čára dohledu vedena po hraně jednoho či více hexů, útočník čáru posune v jednom směru mimo hranu hexu. Dohled není blokován, pokud na této nové čáře není hex blokujícího terénu nebo hex obsazený jednotkou. dosah Dosah je počet hexů mezi útočící jednotkou a cílovou jednotkou a zahrnuje hex, na kterém se nachází cílová jednotka, ale ne hex s útočící jednotkou. Každá jednotka se schopností boje na dálku má minimální a maximální dosah, na který může útoky provádět. Tyto hodnoty jsou uvedeny na přehledové kartě jednotky nad hodnotou boje. Pokud má jednotka minimální dosah jedna, může provádět útok na dálku na cílovou jednotku na sousedním hexu. Jednotky se schopností boje z blízka mají dosah jedna. Tyto jednotky mohou provádět útoky pouze proti cílové jednotce na sousedním hexu. dohled a hranice hexů Čára dohledu je vedena po hraně jednoho či více hexů. Čára je posunuta a není blokována. Čára dohledu je vedena po hraně jednoho či více hexů a na obou stranách čáry je blokující terén. Dohled je blokován. dvojitý výstřel (schopnost jednotky) Během kroku útok může aktivní hráč provést jeden další útok každou jednotkou s rozkazem, která má schopnost Dvojitý výstřel a která se v tomto tahu nepohybovala. herní plán Dále se nachází několik pojmů a jejich definic, které se váží k hernímu plánu.. HRANICE ÚZEMÍ hráče je nejbližší okraj herního plánu. Obdobně hranice území soupeře je okraj plánu nejblíže druhému hráči. Hráčova POLOVINA HERNÍHO PLÁNU obsahuje pět řad nejblíže hranici jeho území. Středová řada je rozdělená a je považována za součást obou polovin herního plánu. Herní plán obsahuje dvě červené ÚSEKOVÉ LINIE, které jej dělí na tři ÚSEKY. Většina karet velení říká hráči, aby udělil rozkaz jednotkám v určitém úseku. Jednotka, která se nachází na hexu rozděleném úsekovou linií, stojí v obou úsecích, které daná linie rozděluje. 3

4 4 hex kopců (terén) Hexy kopců jsou považovány za blokující terén. Jednotky, které se nachází na hexu s kopci, ignorují při určování dohledu všechny jednotky. Nicméně blokující terén stále dohled jednotek na kopcích blokuje. hex lesa (terén) Hexy lesa jsou považovány za blokující terén. Když jednotka vstoupí na hex lesa, musí ihned ukončit pohyb. Tato jednotka se může později během tahu opět pohybovat, a to s použitím schopnosti jednotky nebo díky jiným efektům, například postupu. Jednotka, která se nachází na hexu lesa, hází při útoku maximálně dvěma kostkami (před modifikacemi). Navíc pokud nějaká jednotka útočí na cílovou jednotku nacházející se na hexu lesa, rovněž hází maximálně dvěma kostkami (před modifikacemi). Jednotka, která ustoupí na hex lesa, již nemůže během tohoto boje dále ustupovat. Jakýkoli další ústup jí způsobí zranění. Jednotka nicméně může z hexu ustoupit, pokud je k tomu donucena během jiného boje později v tomto tahu. ignorování hodů a účinků Některé efekty umožňují jednotkám ignorovat zranění a/nebo ústupy. Jednotka neutrpí zranění ani neustupuje, pokud tyto efekty ignoruje. Pokud má jednotka utrpět více zranění nebo vyhodnotit více ústupů, než může ignorovat, ignoruje tolik, kolik je dovoleno, a zbývající zranění či ústupy vyhodnotí obvyklým způsobem. Například jednotka nacházející se v budově má utrpět dvě zranění, ale jedno zranění může ignorovat, utrpí tedy ve skutečnosti jedno zranění. jednotka Všechny figurky na jednom hexu tvoří jednotku. Když se jednotka pohybuje, všechny její figurky se pohybují společně. Figurky jedné jednotky nemohou být rozděleny na více hexů. Hráč nemůže kombinovat figurky jedné jednotky s figurkami jiné jednotky. Hex, na kterém se nachází jednotka, je touto jednotkou obsazen. karty velení Aktivní hráč musí během kroku velení zahrát kartu velení z ruky. Aktivní hráč si může vybrat nevyhodnotit text na zahrané kartě velení a místo toho udělit rozkaz jedné své jednotce v libovolném úseku. kostkové schopnosti Text některých schopností jednotek předchází kostkový symbol (například. Hráči mohou použít tyto schopnosti pouze vyčleněním kostky. kostkové symboly Na kostkách je šest symbolů: úder, seknutí, bodnutí, lore ( ), morálka a hrdinství. Pokud nějaký efekt přidává k hodu určitý výsledek, berte to tak, jako by jste házeli jednou kostkou navíc a padl na ní tento symbol. let Na jednotku se schopností Let se nevztahují účinky terénu hexu, na kterém se nachází, nebo přes nějž se pohybuje. Například létající jednotka nemusí ukončit pohyb při vstupu na hex lesa. Jednotka se schopností Let se může pohybovat na nebo přes hexy s neprůchodným terénem a hexy obsahující jiné jednotky, ale nemůže zakončit pohyb na hexu s jinou jednotkou. Jednotka provádějící hod na boj z blízka proti jednotce se schopností Let, hází o jednu kostku méně. Na jednotku se schopností Let se nevztahují účinky terénu hexu, na kterém se nachází během boje, ani na útočící jednotku se nevztahují účinky terénu, na kterém se nachází létající jednotka. Například jednotka se schopností let není na hexu lesa před útokem omezena na dvě kostky. Stejně tak je-li tato jednotka napadena, útočník není omezen na hod dvěma kostkami. Pokud je jednotka se schopností let donucena ustoupit, může ustoupit na nebo přes neprůchodný terén a ignoruje účinky hexu, přes který se pohybuje nebo na kterém se zastaví. Jednotka se schopností let může ustupovat přes hexy obsahující jiné jednotky, pokud se zastaví na neobsazeném hexu. Jakékoli ústupy, které nemohou být vyhodnoceny, způsobí obvyklé zranění. Ačkoli není létající jednotka postižena účinky terénu, stále se nachází na nějakém hexu, čili získává body za obsazení hexu s žetonem korouhve.

5 lore Hráč v průběhu hry sbírá žetony lore a utrácí je za zahrání karet lore. Hráč získá jeden žeton lore za každý symbol hozený během bojového hodu, který není vyčleněn na jiné efekty. Během kroku lore se hráč rozhodne pro jedno z následujícího: - Získá dva žetony lore. - Získá jeden žeton lore a dobere si jednu kartu lore. - Dobere si dvě karty lore, pak z ruky odhodí jednu libovolnou kartu lore. Když hráč získá žeton lore, vezme si jeden ze zásoby a položí si jej před sebe. Když hráč utratí žeton lore, vezme jeden svůj žeton a vrátí jej do zásoby. modifikátory Počet kostek, kterým může hráč házet při bojovém hodu, může být upraven efekty lore nebo schopnostmi jednotek. Hráči započítávají bojové modifikátory až po použití příslušných efektů terénu. mohutnost (schopnost jednotky) Jednotka se schopností Mohutnost nemůže vstoupit na hex budovy, ani jej obsadit. nájezd (karta lore) Když hráč zahraje kartu Nájezd, jeho jízdní jednotky se smí do konce tahu pohybovat přes hexy obsazené nepřátelskými jednotkami. Když jedna z těchto jízdních jednotek vstoupí na hex obsazený nepřátelskou jednotkou, hodí jednou kostkou. Pokud padne nebo, nepřátelská jednotka utrpí jedno zranění. Hráč nemůže ukončit pohyb své jednotky na hexu obsazeném jinou jednotkou. Hráč může jízdní jednotkou vstoupit na stejný hex vícekrát a hází kostkou pokaždé, když vstoupí na hex obsazený nepřátelskou jednotkou. Hráč nemůže vstoupit na hex obsazený jinou jednotkou, pokud by tento hex ukončuje pohyb jednotky aktivního hráče, jako například budova nebo les. neobsazený hex Hex, na kterém se nenachází žádná jednotka, je neobsazený hex. neprůchodný terén Pokud je terén považován za neprůchodný (například vodní hex), jednotky na tento hex nemohou vstoupit ani jej obsadit. nepřátelské komponenty Všechny figurky, karty a žetony patřící soupeři, jsou nepřátelské komponenty. neústupnost (schopnost jednotky) Pokud je jednotka se schopností Neústupnost donucena ustoupit, hráč může ignorovat počet ústupů až do hodnoty Neústupnosti této jednotky. nezastavitelný (karta lore) Když hráč zahraje kartu Nezastavitelný, provede protiútok s přátelskou jednotkou těsně před vyhodnocením kroku boje, ve kterém je tato jednotka zničena. Protiútok je zcela vyhodnocen dříve, než útočící jednotka vyhodnotí fáze kroku boje, ve kterém byla cílová jednotka zničena, například postup. Hráč nemůže provést protiútok, pokud byla jeho jednotka před zničením donucena ustoupit o jeden či více hexů. Pokud protiútok donutí nepřátelskou jednotku ustoupit o jeden či více hexů, nepřátelská jednotka nemůže postoupit, ani použít schopnost Pronásledování. obklíčení (schopnost jednotky) Pokud hráč provádí s některou svou jednotkou bojový hod, hodí jednou kostkou navíc, jestliže s cílovou jednotkou sousedí jeho jednotka se schopností Obklíčení. Pokud má schopnost Obklíčení sama útočící jednotka, hráč v tomto útoku za tuto jednotku nezíská výhodu dané schopnosti. Hráč nemůže za schopnost Obklíčení získat více než jednu kostku navíc, i kdyby s cílovou jednotkou sousedilo více jeho jednotek s touto schopností. Útoky na dálku mohou získat výhodu za schopnost Obklíčení. obnovení zdraví Některé herní efekty umožňují jednotce obnovit si zdraví. Pokud si jedno zdraví obnoví jednotka, která má nad svou hodnotou zdraví symbol zranění, odstraní ze svého hexu jeden žeton zranění. Když si obnoví zdraví jiná jednotka, hráč přidá k této jednotce jednu figurku. Jednotka nemůže mít více figurek, než je její hodnota zdraví. Pokud herní efekt umožní jednotce obnovit si více zdraví, než je schopna, hráč stále může přidat figurky (nebo odstranit žetony zranění) až do její hodnoty zdraví, ne však více. 5

6 odstranění figurek Některé herní efekty odstraňují z jednotek figurky. Odstranění figurky není zranění a nemůže být ignorováno. Pokud jsou z jednotky odstraněny všechny figurky, je zničena. omezené komponenty Hráči nejsou omezeni počtem žetonů a značek ve hře. Pokud je určitá položka (žetony lore nebo vítězných bodů) vyčerpána, hráči ji mohou v případě potřeby nahradit libovolnou jinou značkou. Pokud hráč musí házet více kostkami, než má k dispozici, musí použít dříve hozené kostky a zapsat si před přehozením jejich výsledek. omráčení Hráč nemůže omráčenou jednotkou pohybovat, útočit, provádět protiútok ani ustupovat. Pokud je omráčená jednotka donucena ustoupit, utrpí místo toho zranění (není-li podporována). Když je jednotka omráčena, položte na hex této jednotky žeton omráčení na znamení, že je omráčena. Když je jednotka zničena, odstraňte žeton omráčení z plánu. Další omráčení omráčené jednotky nemá žádný účinek. Pokud je jednotka omráčena během bojového hodu, ústupy dosažené tímto hodem způsobí každý jedno zranění (pokud není omráčená jednotka podporována, nebo nemůže ústupy ignorovat jinak). Během kroku rozkazy může aktivní hráč utratit dvě lore a odstranit žeton omráčení z jednotky s rozkazem. Tato jednotka již není nadále omráčena. otrava Když jednotka vyhodnocuje útok proti otrávené jednotce, každý symbol hozený během bojového hodu může být vyčleněn na způsobení jednoho zranění. Když je jednotka otrávena, položte na hex této jednotky žeton otravy na znamení, že je otrávena. Když se otrávená jednotka přemístí, pohybujte žetonem spolu s jednotkou. Když je tato jednotka zničena, odstraňte žeton otravy z plánu. Další otrávení otrávené jednotky nemá žádný účinek. Pokud je jednotka otrávena během bojového hodu, každý symbol dosažený během tohoto hodu, může být vyčleněn na způsobení jednoho zranění. Během kroku rozkazy může aktivní hráč utratit dvě lore a odstranit žeton otravy z jednotky s rozkazem. Tato jednotka již není nadále otrávena. podpora Jednotka je podporována, pokud by měla ustoupit na hex, na kterém se nachází přátelská jednotka. Při podpoře jednotka ignoruje všechny ústupy; ignorované ústupy nezpůsobují zranění. Podporovaná jednotka ignoruje všechny ústupy, i pokud by se na sousední hex nemohla dostat z jiných důvodů. Například omráčená jednotka nebo jednotka, která nemůže ustupovat kvůli efektům terénu, ignoruje při podpoře všechny ústupy. pohyb Jednotky se obvykle pohybují během svého kroku pohyb; nicméně mnoho herních efektů umožňuje jednotkám pohyb i v jiných krocích hry. Následuje seznam obecných pravidel pohybu: Jednotka může vstoupit na hex obsahující úsekovou linii. Jednotka nemůže vstoupit na hex obsahující jinou jednotku nebo neprůchodný terén. Jednotka nemůže vstoupit na neúplný hex na okrajích plánu. Jednotka se nemůže dostat mimo herní plán. Pokud by měla být jednotka nucena pohybovat se ve směru, kterým se pohybovat nemůže, pak se nepohybuje. pohyblivost (schopnost jednotky) Na konci kroku útok může aktivní hráč pohnout každou jednotku s rozkazem, která má schopnost Pohyblivost. Maximální počet polí, o která se může jednotka pohnout s použitím Pohyblivosti, je uveden na přehledové kartě jednotky za názvem schopnosti. Například jednotka se schopností Pohyblivost 2 se může s použitím této schopnosti pohnout až o 2 hexy. portál (karta lore) Když hráč zahraje kartu Portál, umístí na plán do vzdálenosti 8 hexů od sebe dva žetony portálu. Při pohybu jednotkou může aktivní hráč přemístit svou jednotku z jednoho hexu obsahujícího portál na druhý, jako by ležely vedle sebe. Když hráč vstoupí jednotkou na hex obsahující portál, na pohyb jednotky se nevztahují efekty terénu tohoto hexu. Pokud například jednotka vstoupí na hex lesa obsahující žeton portálu, nemusí ukončit svůj pohyb. Na konci svého kroku pohyb odstraní aktivní hráč žetony portálu z plánu. postup Poté, co útok zničí sousedící cílovou jednotku, nebo při boji donutí sousedící cílovou jednotku ustoupit z původního hexu, může útočící jednotka POSTOUPIT. Při postupu se útočící jednotka posune na původní hex cílové jednotky. Jednotka nemůže postoupit při vyhodnocování protiútoku. 6

7 prázdné hexy (terén) Jakýkoli hex na herním plánu, jenž neobsahuje destičku terénu, je prázdný hex. Prázdné hexy nemají žádné terénní efekty. pronásledování (schopnost jednotky) Když může jednotka se schopností Pronásledování postoupit, hráč může namísto postupu provést s útočící jednotkou pohyb a další útok. Hráč musí posunout útočící jednotku alespoň o jeden hex. Maximální počet hexů, o které se smí jednotka při použití této schopnosti posunout, je uvedeno na její přehledové kartě za názvem schopnosti. Například jednotka se schopností Pronásledování 2 se může při použití této schopnosti posunout o dva hexy. Hráč musí nejprve posunout útočící jednotku na hex, na kterém se nacházela cílová jednotka, teprve potom jí může pohnout dále. Hráč nemůže posunout útočící jednotku na hex, na němž původně stála. Hráč nemusí provádět další útok. Hráč může použít schopnost Pronásledování pouze jednou za tah.. protiútok Poté, co je jednotka napadena, může provést PROTIÚTOK proti útočící jednotce, pokud jsou splněny všechny následující podmínky: Po vyhodnocení bojového hodu útočící jednotky cílová jednotka sousedí s útočící jednotkou. Po vyhodnocení bojového hodu útočící jednotky zůstává cílová jednotka na stejném hexu. Po vyhodnocení bojového hodu útočící jednotky není cílová jednotka zničena. Provedení protiútoku je volitelné a protiútok nemůže vyvolat další protiútok. Hráči provádějí protiútok s pomocí bojové sekvence pro obvyklý útok, ale s následujícími změnami: Cílovou jednotkou musí být původní útočící jednotka. Hráč při protiútoku provádí BOJOVÝ HOD podle obvyklých pravidel. Jednotka v protiútoku nemůže postupovat ani využit schopnost Pronásledování. první hráč První hráč je ten, který má žeton prvního hráče. První hráč je určen během přípravy pomocí indikátoru iniciativy na kartách scénáře. První hráč drží žeton prvního hráče po zbytek hry. Pokud první hráč nasbírá 16 vítězných bodů, neznamená to okamžité vítězství ve hře. Hráči určují vítěze na začátku tahu prvního hráče. přátelské komponenty Všechny figurky, karty a žetony patřící vlastní straně hráče, jsou přátelské komponenty. rozmístění jednotek Jednotka může být umístěna pouze na rozmisťovací hex, který může obsadit. Pokud může jednotka obsadit neprůchodný terén, může být umístěna na hex obsahující neprůchodný terén.. runová bariéra (karta lore) Když hráč zahraje kartu Runová bariéra, jeho soupeř odhodí právě zahranou kartu lore bez zaplacení jejích nákladů i bez vyhodnocení účinku. Během tahu, kdy byla zahrána Runová bariéra, hráčův soupeř nemůže zahrát jinou karu lore. runové ostří (karta lore) Když hráč zahraje kartu Runové ostří, místo obvyklého provedení bojového hodu provede následující kroky. 1. Hodí čtyřmi kostkami. 2. Při zachování výsledku odloží jednu či více kostek na kartu Runové ostří. Poté hodí zbývajícími kostkami. 3. Opakuje krok 2, dokud nejsou všechny čtyři kostky odloženy na kartě. Poté vyhodnotí útok s použitím kostek odložených na kartě jako s výsledkem hodu. Hráč použije všechny čtyři kostky, i když by jinak útočící jednotka při bojovém hodu házela méně kostkami. Počet kostek, kterými aktivní hráč hází, není ovlivněn dalšími efekty, jako například terénem nebo hexem lesa. slabé jednotky Jednotka, ve které zbývá poslední figurka, je SLABÁ jednotka. Jednotky, které mají na své přehledové kartě symbol žetonu zranění, se skládají pouze z jedné figurky. Tyto jednotky nejsou nikdy slabé. Slabé jednotky nemohou při bojovém hodu způsobit zranění symbolem. Některé efekty, například na kartách lore nebo velitelských kartách, mohou dovolit slabé jednotce způsobit zranění hozeným symbolem. 7

8 8 udělení rozkazu Když hráč udílí jednotce rozkaz, ukáže na jednotku na plánu a prohlásí ji za jednotku s rozkazem. Jednotky s rozkazem se mohou během kroku pohyb pohybovat a během kroku útok útočit. Jednotky obvykle obdrží rozkaz díky použití karty velení během hráčova kroku velení. Každý hráč může udělit rozkaz pouze své vlastní jednotce. Každé jednotce může být udělen rozkaz pouze jednou za tah. Jednotky s rozkazem se nemusí nutně pohybovat nebo útočit. Pokud karta velení umožňuje hráči udělit rozkaz více jednotkám, než je možné, rozkazy navíc propadnou. umístění žetonů Některé žetony jsou umisťovány spolu s jednotkami (např. žetony zranění nebo otravy). Když se toto stane, hráč položí žeton na stejný hex, kde se nachází jednotka. Kdykoli je tato jednotka přemístěna na nový hex, hráč s ní musí přemístit i příslušný žeton. ústup Účinky některých karet a schopnosti jednotek, stejně jako symboly, hozené během bojového hodu, mohou jednotku donutit USTOUPIT. Při vyhodnocení ústupu se musí jednotka posunout o jeden hex směrem přímo od útočící jednotky. Pokud je útok veden na dálku, cílová jednotka musí ustoupit přímo od hrany svého hexu, přes kterou byla vedena čára dohledu (viz Dohled a hrany hexů na straně 3). Pokud by měla být ustupující jednotka nucena ustoupit na hex, na kterém se nachází přátelská jednotka, získá PODPORU. Ustupující jednotka ukončí svůj pohyb a ignuruje všechny. zbývající ústupy. Ustupující jednotka se nemůže dostat mimo herní plán ani na hex obsahující neprůchodný terén či nepřátelskou jednotku. Jednotka, která by měla být donucena ustoupit na některý z těchto hexů, namísto toho ukončí svůj pohyb a utrpí jedno zranění za každý nevyhodnocený ústup (není-li podporována). Pokud je jednotka donucena ukončit svůj pohyb kvůli terénu, například lesu, nemůže dále ustupovat a utrpí jedno zranění za každý nevyhodnocený ústup (není-li podporována). Hráči vyhodnocují ústupy získané bojovým hodem až po přidělení všech zranění z tohoto bojového hodu. útok na dálku Jednotky se schopností boje na dálku mohou provádět útoky na dálku. Útok na dálku může být veden na cílovou jednotku v dosahu a v dohledu útočící jednotky. Když jednotka provádí útok na dálku, každý symbol hozený během bojového hodu, který není vyčleněn na jiné efekty, způsobí cílové jednotce jedno zranění. Jednotky se schopností boje na dálku mohou útočit na sousedící příklad ústupu 1. Uthucký hráč získal v bojovém hodu proti yeomanským lučištníkům dva symboly. Yeomanští lučištníci tudíž musí ustoupit o dva hexy. 2. Yeomanští lučištníci se musí pohnout o dva hexy přímo od útočící jednotky. 3. Vodní hex brání yeomanským lučištníkům v ústupu. Jednotka utrpí jedno zranění a zůstane na hexu, jehož dosáhla při prvním ústupu. ústup při útoku na dálku 1 1. Čára dohledu je vedena přes levou vertikální hranu hexu cílové jednotky. 2. Cílová jednotka musí ustoupit ve směru přímo od levé vertikální hrany hexu. 2 jednotky pouze tehdy, je-li jejich minimální dosah jedna uvedený na přehledové kartě. Takový útok je stále útok na dálku, nikoli z blízka. útok z blízka Jednotky se schopností boje z blízka mohou provádět útoky z blízka. Útok z blízka může být veden pouze na jednotku sousedící s útočící jednotkou. Když jednotka provádí útok z blízka, každý symbol a hozený během bojového hodu, který není vyčleněn na jiné efekty, způsobí cílové jednotce jedno zranění

9 velitelský stan Hex velitelského stanu je terén, který hráč musí svolat jako součást své armády. Hráč musí umístit velitelský stan na prázdný hex a nemůže rozmístit žádné jednotky do řady, která je vzdálenější od hranice jeho území než velitelský stan. Velitelský stan není budova, je to zvláštní typ terénu. Velitelský stan je považován za blokující terén. Když jednotka vstoupí na hex s velitelským stanem, musí ihned ukončit pohyb. Tato jednotka se může později během tahu opět pohybovat, a to s použitím schopnosti jednotky nebo díky jiným efektům, například postupu. Jednotka, která ustoupí do velitelského stanu, již nemůže během tohoto boje dále ustupovat; jakýkoli další ústup jí způsobí zranění. Jednotka může ustoupit z velitelského stanu, pokud je donucena ustoupit v jiném boji později během tahu. Na začátku svého tahu, ve kterém se hráčova jednotka nachází na soupeřově velitelském stanu, odstraní hráč tento stan z plánu a získá 2 VB. vítězné body Hráč vítězí ve hře nasbíráním vítězných bodů (VB). Během kroku vítězné body získává hráč body za každý hex s žetonem korouhve, na kterém se nachází jeho jednotka. Hráč získá vítězné body uvedené na každém z těchto žetonů korouhve. Karty scénáře popisují další způsoby získání vítězných bodů. Kdykoli hráč získá vítězný bod, vezme si ze zásoby žeton vítězného bodu. vítězství ve hře Pokaždé, když začínající hráč zahajuje nový tah, hráči ověří, zda některý z nich nevyhrál. Hráč vítězí tehdy, má-li 16 či více vítězných bodů a má více vítězných bodů, než jeho soupeř. Další možností vítězství je zničení všech nepřátelských jednotek. Toto vítězství nastane okamžitě, bez ohledu na počty vítězných bodů, a je nadřazeno všem ostatním podmínkám vítězství. vyčlenění kostek Mnoho schopností jednotek nebo herních efektů umožňuje vyčlenit jednu či více kostek ke spuštění účinku. Na stejnou schopnost může být vyčleněno více kostek. Každá kostka může být vyčleněna pouze na jednu schopnost. Po vyčlenění kostky je původní hozený symbol ignorován a nemůže být po zbytek boje znovu použit. Pokud například hráč vyčlení symbol na použití schopnosti jednotky, nemůže již za tento symbol získat lore. Pokud hráč může vyčlenit více různých symbolů, vybere si, v jakém pořadí je vyčlení. Hráč může vyčlenit kostky pouze v kroku 4 boje (viz Boj na straně 2); nicméně zranění a ústup, způsobené vyčleněním kostek, není vyhodnoceno v tuto chvíli. Všechna zranění a ústupy jsou vyhodnoceny v krocích 5 a 8 boje. vzhůru do oblak (karta lore) Když hráč zahraje kartu Vzhůru do oblak, vybere si jednotku na hexu, přes který se pohyboval jeho válečník na ruchovi. Vezme zvolenou jednotku z plánu a umístí ji na neobsazený hex, který může tato jednotka obsadit a který se nachází do dvou hexů od válečníka na ruchovi. Hráč si může vybrat vlastní i nepřátelskou jednotku. Hráč nemůže vybrat stejného válečníka na ruchovi, kterým pohyboval. Umístění jednotky se pro účely schopností jednotek, efektů lore nebo terénu nepovažuje za pohyb. zisk vítězných bodů Během kroku vítězné body může aktivní hráč získat kromě vítězných bodů za obsazení hexů s žetonem korouhve také body dle textu na své kartě scénáře. vodní hexy (terén) Vodní hexy jsou neprůchodný terén. Jednotky tedy nemohou vstoupit na vodní hex, pokud ovšem tento hex neobsahuje žeton brodu nebo mostu. Jednotky nemohou být rozmístěny na vodní hex, pokud ovšem tento hex neobsahuje žeton brodu nebo mostu. Některé efekty, například schopnost jednotky Let, umožňují jednotce vstoupit na vodní hex, i když neobsahuje žeton brodu nebo mostu. Žeton brodu nebo mostu může být umístěn na libovolný vodní hex, dokonce i na jezero. 9

10 zranění Když jednotka utrpí zranění, odstraňte za každé zranění z jednotky jednu figurku. Některé jednotky mají na své přehledové kartě vedle hodnoty zdraví symbol žetonu zranění. Kdykoli taková jednotka utrpí zranění, místo odstranění figurek z této jednotky položte na hex obsazený touto jednotkou tolik žetonů zranění, kolik zranění utrpěla. zteč (karta velení) Když hráč zahraje kartu Zteč, udělí rozkaz až třem pěším jednotkám. Na začátku svého kroku útok může pohnout ještě před vyhodnocením útoku každou z těchto jednotek až o jeden další hex. Dodatečný pohyb daný touto kartou nastává během kroku útok. Jako takový tedy nebrání hráči v použití schopnosti Dvojitý výstřel. Hráč nemusí jednotkou provádět útok, aby mohl využít dodatečný pohyb z této karty. zuřivost (schopnost jednotky) Když hráč vyhodnocuje útok provedený jednotkou se schopností Zuřivost, může vyčlenit libovolný počet kostek, na nichž padl symbol, a způsobit každou takovou kostkou jedno zranění. Hráč může použít schopnost Zuřivost za každý vyčleněný symbol, bez ohledu na počet figurek zbývajících v jednotce. Po vyhodnocení útoku či protiútoku, ve kterém hráč použil schopnost Zuřivost, odstraní z jednotky jednu figurku za každé použití této schopnosti; to může jednotku zničit. žeton brodu (terén) Po rozmístění destiček terénu během přípravy musí každý hráč umístit jeden žeton brodu na vodní hex zobrazený na jeho kartě scénáře. Jednotky mohou vstoupit na vodní hex, obsahující žeton brodu; takovýto hex již dále není považován za neprůchodný. Když jednotka vstoupí na vodní hex obsahující žeton brodu, musí ihned ukončit pohyb. Tato jednotka se může později během tahu opět pohybovat, a to s použitím schopnosti jednotky nebo díky jiným efektům, například postupu. Je zde limit jednoho žetonu brodu nebo mostu na jednom hexu. Jednotka, která ustoupí na vodní hex obsahující brod, již nemůže během tohoto boje dále ustupovat. Jakýkoli další ústup jí způsobí zranění. Jednotka nicméně může z hexu ustoupit, pokud je k tomu donucena během jiného boje později v tomto tahu. žeton mostu (terén) Některé karty scénářů požadují po hráčích, aby na vodní hexy umístili žeton mostu. Jednotky mohou vstoupit na vodní hex, obsahující žeton mostu; takovýto hex již dále není považován za neprůchodný. Orientace žetonu mostu nemá ve hře žádný význam. Jednotka může vstoupit na most, nebo z něj vystoupit, z libovolného směru. Je zde limit jednoho žetonu mostu nebo brodu na jednom hexu. volitelná pravidla Tato část popisuje volitelná pravidla. Pokud oba hráči souhlasí, mohou do hry zařadit libovolné množství těchto pravidel. dané startovní karty Místo náhodného dobrání čtyř karet při přípravě obdrží každý hráč následující čtyři karty: Hlídka vlevo, Hlídka vpravo, Hlídka ve středu a Frontální postup. Po vybrání těchto osmi karet balíček karet velení zamíchejte. hra s více základními sadami Pro zvýšení možností stavby armád mohou hráči použít více kopií hry BattleLore Second Edition. Nicméně dva hráči nemohou hrát za stejnou stranu: Hráči jsou při svolávání armády omezeni pouze kartami rozmístění, které mají k dispozici. To znamená, že se dvěma kopiemi hry může uthucký hráč svolat dva pány chaosu a daqanský hráč dva válečníky na ruchovi. varianta tažení V této variantě hráči použijí karty scénáře pro sestavení čtyřscénářového tažení. Místo obvyklého vyhodnocení scénáře zahajuje každý hráč první scénář použitím karty s indikátorem iniciativy A1. Poté se náhodně určí začínající hráč a hra pokračuje obvyklým způsobem. Na konci každého scénáře hráči zaznamenají získaný počet vítězných bodů. Pro další scénář si může vítěz předchozího scénáře vybrat libovolnou kartu s indikátorem iniciativy obsahujícím další písmeno v abecedě. Vítěz prvního scénáře si tedy může vybrat kartu scénáře B1 nebo B2. Poražený z předchozího scénáře si musí vybrat kartu s příslušným písmenem a indikátorem iniciativy obsahujícím 1. Čili poražený z prvního scénáře si musí vybrat kartu scénáře B1. Po odehrání čtvrtého scénáře hráči sečtou vítězné body nasbírané ze všech čtyř scénářů; toto je SOUČET ZA TAŽENÍ. Navíc získá hráč, který vyhrál poslední tažení, jeden VB za každý scénář, který během tažení vyhrál (body přičte ke svému součtu). Hráč s nejvyšším součtem se stává vítězem tažení. V případě shody je vítězem tažení vítěz posledního scénáře. 10

11 A aktivní hráč... 2 B balíčky... 2 běsnění (schopnost jednotky)... 2 běsnění Y llan (karta lore)... 2 blokující terén... 2 boj... 2 bojový pokřik (karta lore)... 2 budovy (terén)... 2, 12 Č časování... 3 D další útoky... 3 divokost (schopnost jednotky)... 3 dohled... 3 dohled a hranice hexů... 3 dosah... 3 dvojitý výstřel (schopnost jednotky)... 3 H herní plán... 3 hex kopců (terén)... 4, 12 hex lesa (terén)... 4, 12 I ignorování hodů a účinků... 4 j jednotka... 4 k karty velení... 4 kostkové schopnosti... 4 kostkové symboly... 4,12 L let... 4 lore... 5 m modifikátory... 5 mohutnost (schopnost jednotky)... 5 obsah n nájezd (karta lore)... 5 neobsazený hex... 5 neprůchodný terén... 5 nepřátelské komponenty... 5 neústupnost (schopnost jednotky)... 5 nezastavitelný (karta lore)... 5 o obklíčení (schopnost jednotky)... 5 obnovení.. zdraví... 5 odstranění figurek... 6 omezené komponenty... 6 omráčení... 6 otrava... 6 p podpora... 6 pohyb... 6 pohyblivost (schopnost jednotky)... 6 portál (karta lore)... 6 postup... 6 prázdné hexy (terén)... 7 pronásledování (schopnost jednotky)... 7 protiútok... 7 první hráč... 7 přátelské komponenty... 7 r rozmístění jednotek... 7 runová bariéra (karta lore)... 7 runové ostří (karta lore)... 7 s slabé jednotky... 7 u udělení rozkazu... 8 umístění žetonů... 8 ústup... 8 příklad ústupu... 8 ústup při útoku na dálku... 8 útok na dálku... 8 útok z blízka... 8 v velitelský stan... 9, 12 vítězné body... 9 vítězství ve hře... 9 vodní hexy (terén)... 9 vyčlenění kostek... 9 vzhůru do oblak (karta lore)... 9 z zisk vítězných bodů... 9 zranění zteč (karta velení) zuřivost (schopnost jednotky) ž žeton brodu (terén)... 10, 12 žeton mostu (terén)... 10, 12 11

12 fáze hry 1. Hlavní fáze a. Krok velení: Zahrání jedné karty velení. b. Krok rozkazy: Určení jednotek s rozkazem. c. Krok pohyb: Pohyb každou jednotkou s rozkazem až do hodnoty jejího pohybu. d. Krok útok: Provedení útoku každou jednotkou s rozkazem. 2. Fáze údržby a. Krok vítězné body (VB): Získání vítězných bodů za obsazené hexy s žetonem korouhve a vyhodnocení cílů určených scénářem. b. Krok dobrání: Dobrání jedné karty z balíčku velení. c. Krok lore: Vyhodnocení jednoho z následujícího: Zisk dvou žetonů lore. Zisk jednoho žetonu lore a dobrání jedné karty lore. Zisk dvou karet lore. symboly na kostkách Úder: Pokud je útok veden z blízka, cílová jednotka utrpí jedno zranění. rychlý přehled Seknutí: Pokud je útok veden z blízka a útočící jednotka není slabá, cílová jednotka utrpí jedno zranění. Bodnutí: Pokud je útok veden na dálku, cílová jednotka utrpí jedno zranění. Morálka: Cílová jednotka musí ustoupit o jeden hex. Lore: Hráč, který prováděl bojový hod, získá jeden žeton lore. Hrdinství: Symbol nemá žádný vlastní účinek, ale často umožňuje aktivovat schopnosti jednotek. často vyhledávaná pravidla Všechny jednotky mohou postupovat a provádět protiútok. Po sestavení armády obdrží každý hráč jeden žeton lore (až do maxima pěti) za každý neutracený žeton svolání. pravidla pro terén kopce Blokující terén Boj: Jednotky, které se nachází na hexu s kopci, ignorují při určování dohledu všechny jednotky. Nicméně blokující terén stále blokuje dohled jednotek na kopcích. les Blokující terén Pohyb: Když jednotka vstoupí na hex lesa, musí ihned ukončit pohyb. Boj: Jednotka, která se nachází na hexu lesa, hází při útoku maximálně dvěma kostkami (před modifikacemi). Navíc jednotka útočící na cílovou jednotku nacházející se na hexu lesa rovněž hází maximálně dvěma kostkami (před modifikacemi). budova Blokující terén Pohyb: Když jednotka vstoupí na hex budovy, musí ihned ukončit pohyb. Boj: Jednotka na hexu s budovou ignoruje v každém boji jedno zranění. velitelský stan Blokující terén Pohyb: Když jednotka vstoupí na hex s velitelským stanem, musí ihned ukončit pohyb. voda Neprůchodný terén Pohyb: Jednotka nemůže vstoupit na vodní hex, pokud neobsahuje žeton brodu nebo mostu. brod Pohyb: Jednotka může vstoupit na vodní hex obsahující žeton brodu. Když jednotka vstoupí na hex s brodem, musí ihned ukončit pohyb. most Pohyb: Jednotka může vstoupit na vodní hex obsahující žeton mostu. 12

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

1. Cíl hry. 2. Komponenty

1. Cíl hry. 2. Komponenty 1. Cíl hry Hráči se stávají dračími Akolyty, kteří hledají magické krystaly, aby se stali dračími králi či královnami. Krystalem zobrazeným na kartě bojiště je odměněn hráč, který vyhraje boj na bojišti,

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO SETUP karty: každý hráč si náhodně vylosuje 6 karet, zvolí jednu a současně s ostatními hráči ji odkryje. města: každý hráč si zvolí barvu jednotek a umístí hlavní město. Při hře dvou, tří a čtyř hráčů

Více

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Autor hry: Gary Kim Ilustrace: Stephane Gantiz Grafika: Ian Parovel Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Překlad do češtiny: Tomáš Endymion Hubka Choson je hra pro 2 až 4 hráče ve věku 14 a výše.

Více

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Cíl hry Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Dovedným budováním osídlení hráči vytváří svá vlastní království. Jejich cílem je získat na konci hry co nejvíce zlata. Podmínky pro jeho získání

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Rozdmýchání plamenů. Očarování Aura

Rozdmýchání plamenů. Očarování Aura Chandřina zuřivost Rozdmýchání plamenů Síla ohně Očarovaný Chodec získá +1, dokud není vázán. Rozdmýchání plamenů může očarovat pouze tvého Chodce. Všechny tvé figurky ve vzdálenosti až 4 pole čistého

Více

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS od Uweho Rosenberga Hráči: 2-5 hráčů Věk: 10+ Herní doba: 45 min FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS I pěstitelé fazolí si po těžké celodenní dřině na poli chtějí užít trochu zábavy s kostkami. Zde se jim naskýtá

Více

královna Má hodnotu 16.

královna Má hodnotu 16. Karty vlivu Karty vlivu je možné rozdělit na 3 druhy: 1. karty, které mají pouze číselnou hodnotu 2. karty s okamžitým efektem 3. karty s efektem při vyhodnocování Hodnota i efekt každé karty se uplatní

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci K dispozici máte dvě verze: 1) s bílým pozadím pro úsporný tisk 2) s barevným pozadím, pokud se vám bude víc líbit Jedná se o oboustranný

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

VEDENÍ VÁLKY VE WESTEROSU

VEDENÍ VÁLKY VE WESTEROSU VEDENÍ VÁLKY VE WESTEROSU Battlelore: Battles of Westeros (BoW) je hra založená na scénářích, které umožňují hráčům vytvoření válečných střetů v epickém fantasy světě od George R.R. Martina, autora knižní

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření Vážení přátelé, máte před sebou rozšíření hry Evoluce. Před tím, než začnete tuto hru hrát, spojte oba balíčky karet základní a rozšíření - a pořádně je zamíchejte.

Více

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče Streetcar Linie 1 1996 Mayfair Games 1995 Goldsieber Pravidla hry Hra pro 2 5 hráčů 40 60 minut pro 5 hráčů 20 30 minut pro 2 hráče Designed by Stefan Dorra CZ překlad: Merlin 2009, runebound@gmail.com,

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

OBSAH BALENÍ. od René Wiersma

OBSAH BALENÍ. od René Wiersma od René Wiersma Hráči se vžívají do role bohů jenž za úsvitu časů přetváří a osidlují krajinu lidmi. V průběhu hry budou hráči ovládat tvorbu a zánik světadílů a vzestup a pád civilizací! Hráči se mezi

Více

AFRICKÝ PARK. (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta

AFRICKÝ PARK. (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta AFRICKÝ PARK (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta Cíl hry Ve hře Africký park představuje každý hráč ochránce zvířat, který je odpovědný za jednu africkou přírodní rezervaci a musí ji znovu

Více

Vlastnická listina. Křišťálová koule

Vlastnická listina. Křišťálová koule Kapesní hodinky Vlastnická listina Zlaté váhy Pokud jsi v zápase poražen, můžeš se po zápase podívat na předměty vítěze. Zahraj po zápase, jehož se neúčastníš. Vezmi si jeden z předmětů použitých v zápase

Více

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion Po zničující válce je všemi hlavními rasami galaxie uzavřen mír a vytvořena Aliance. Prvním krokem Aliance je vytvoření

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Může být přátelství silnější než válka? Na váš rozkaz! Autoři: Fabien Riffaud a Juan Rodriguez Výtvarník:Tignous Překlad: Michal Kohoutek

Může být přátelství silnější než válka? Na váš rozkaz! Autoři: Fabien Riffaud a Juan Rodriguez Výtvarník:Tignous Překlad: Michal Kohoutek Může být přátelství silnější než válka? Na váš rozkaz! Autoři: Fabien Riffaud a Juan Rodriguez Výtvarník:Tignous Překlad: Michal Kohoutek 4. duben 1916 - Válka pokračuje. Zákopy se staly naším novým domovem.

Více

návod ke hře GWINT Gwint je karetní hra pro 2 hráče, ve které se spolu na bojišti utkají dvě armády.

návod ke hře GWINT Gwint je karetní hra pro 2 hráče, ve které se spolu na bojišti utkají dvě armády. návod ke hře GWINT Gwint je karetní hra pro 2 hráče, ve které se spolu na bojišti utkají dvě armády. Hráči se střídají a každý ve svém tahu na bojiště vynese jednu kartu. Na konci každého kola si hráči

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí:

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí: Legendary Inventors Cíl hry V průběhu hry se hráči budou podílet na tvorbě vynálezů a získávat patenty, aby získali co nejvíce vítězných bodů a stali se nejúspěšnějším týmem vynálezců, které kdy poznal

Více

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény.

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. FRAGMASTER ORIGINS Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. Hra je volně inspirovaná Fraghammerem, českým fan-módem pro Warhammer

Více

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Pravidla rozšíření Takenoko: Panďátka je rozšířením pro hru Takenoko, jež přináší 3 nové herní prvky: nové díly políček, nové karty

Více

Strážci západu (Wardens of the West)

Strážci západu (Wardens of the West) Strážci západu (Wardens of the West) Uvnitř tohoto rozšíření pro hru Battles of Westeros (BoW) naleznete nové jednotky a velitele pro všechny hráče rodu Lannisterů. Toto rozšíření kromě nových pravidel

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

ZRANĚNÍ A ŠÍLENSTVÍ. Pokud jsou na 0 sníženy zároveň vaše body příčetnosti i vaše body zdraví, pak jste ihned zničeni dle základních pravidel.

ZRANĚNÍ A ŠÍLENSTVÍ. Pokud jsou na 0 sníženy zároveň vaše body příčetnosti i vaše body zdraví, pak jste ihned zničeni dle základních pravidel. ZRANĚNÍ A ŠÍLENSTVÍ Pravidla Pokud vaše body příčetnosti nebo zdraví klesnou na 0, můžete si místo zničení (pohlcení) své postavy, dobrat 1 kartu šílenství v případě ztráty příčetnosti nebo 1 kartu zranění

Více

Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více.

Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více. Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více. Herní komponenty 12 planet 1 mezihvězdná brána 5 vesmírných lodí v pěti barvách, po jedné pro každého

Více

Vítejte u druhého rozšíření s názvem Memoir '44: The Eastern Front. (Memoir '44: Východní fronta) Richard Borg

Vítejte u druhého rozšíření s názvem Memoir '44: The Eastern Front. (Memoir '44: Východní fronta) Richard Borg (Východní fronta) 1 Vítejte u druhého rozšíření s názvem Memoir '44: The Eastern Front. (Memoir '44: Východní fronta) Předmluva Od zamrzlých břehů Ladožského jezera až po hořící ruiny Stalingradu. Můžete

Více

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ Michael Schacht TŘI NOVÉ BUDOVY (Drei Zusatzgebäude) 4 nové destičky, a sice: - 1 restaurace (Restaurant) - 1 obchod se suvenýry (Souvenirshop) - 2 pavilóny (Pavillon) Čtyři nové destičky

Více

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2).

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2). Materiál 9 destiček ulic, dále jen hrací pole. - jsou oboustranné a slouží jako hrací plocha (městská čtvrť) Na jedné straně není vyobrazena žádná postava to je prázdná strana. Na druhé straně postava

Více

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra)

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) Wolfgang Lüdtke Caesar a Kleopatra jsou ve sporu. Jedná se o nezávislost Egypta. Pomocí šikovného nasazení povolených a méně povolených prostředků se oba snaží získat

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy Svět překrásných barev ožívá, když si hráč vybírá z karet zakázek, zobrazující 34 nejlepší umělecká díla evropských mistrů minulých šesti století. Hráči tvoří svou zakázku mícháním základních barev chytrým

Více

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice Ukradni Galaxy, Sharana, Alhambru Desková hra ve které si můžete vyzkoušet vzrušení jako velitel party zlodějů, která se snaží ukrást Ford Galaxy, Volkswagen Sharan anebo Seat Alhambra. Ve zkratce Každý

Více

Komponenty a příprava hry

Komponenty a příprava hry Hra Wolfganga Panninga pro 2-4 hráče Komponenty a příprava hry 1 herní plán - představuje 6 měst, do kterých jsou v průběhu hry přidávány různé čtvrtě. Uprostřed je počítadlo bodů určené k záznamu bodů,

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a 100 1 herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Jay Cormier & Sen-Foong Lim Ve hře Tortuga se z hráčů stávají piráti, prahnoucí po pokladech Karibiku. Vaším cílem je legendární pirátský přístav Tortuga pouze zde budou uloupené poklady v bezpečí, a vás

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

V krátkosti. Obsah. Příprava

V krátkosti. Obsah. Příprava V krátkosti Při pátrání po slávě, zlatu a legendárním Prstenu moci vedeš skupinku dobrodruhů a postupně prozkoumáváte čtyři věže. Každá věž má tři patra plná nebezpečí a pokladů. Bez ohledu na počet hráčů

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Tento dokument vyjmenovává všech 66 karet farmy ve hře. Prosím mějte na paměti následující: Vysvětlení efektů některých pomocníků:

Tento dokument vyjmenovává všech 66 karet farmy ve hře. Prosím mějte na paměti následující: Vysvětlení efektů některých pomocníků: Karty farmy Přehled Tento dokument vyjmenovává všech 66 karet farmy ve hře. Prosím mějte na paměti následující: Karty můžete používat okamžitě poté, co je zahrajete na svou farmu. Nápověda časování: Barva

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8 Maharaja Hra, ve které budujete paláce v Indii 1. Úvod... 1 2. Hrací materiál... 2 3. Začínáme hrát... 2 3.1. Hrací deska... 2 3.2. Příprava hry... 2 3.3. Bodovací tabulka... 2 4. Základní průběh hry...

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Niagara. Materiál. Cíl hry

Niagara. Materiál. Cíl hry Niagara V divokých peřejích řeky Niagara propadli odvážní dobrodruhové diamantové horečce. Aby získali drahokamy plují ve svých kanoích až k hraně vodopádů. Ano nejcennější poklady se nachází v těsné blízkosti

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY CÍL HRY agresivní bojové a dobyvačné hře, kdy budete obsazovat města protivníků. V této hře stupeň města představuje přesně to množství vítězných bodů, které hráč právě vlastní, když dané město kontroluje.

Více

COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS

COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS I. ÚVOD Commands & Colors: Napoleonics není příliš složitá hra. Je založena na sledu her Commands & Colors, ve kterých karty velení řídí pohyb, který současně vytváří mlhu

Více

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ.

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ. Collinův meč Nezovo kladivo +2 Bojovník Tyldin palcát Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze (místo +2). TILDA Lilyin luk Mystik Dýka Dýka Pokud

Více

Pravidla vybraných deskových her pro potřeby předmětů Projektový seminář 1 a 2 v roce 2011/2012. Tomáš Kühr

Pravidla vybraných deskových her pro potřeby předmětů Projektový seminář 1 a 2 v roce 2011/2012. Tomáš Kühr Pravidla vybraných deskových her pro potřeby předmětů Projektový seminář 1 a 2 v roce 2011/2012 Tomáš Kühr Gotická dáma Jedná se o tradiční německou hru, která je známá také pod názvy Altdeutsche Dame

Více

Přehled hry Délka hry: 5 minut Počet hráčů: 2 Každý hráč reprezentuje jeden klan, který usiluje o získání kontroly nad královstvím.

Přehled hry Délka hry: 5 minut Počet hráčů: 2 Každý hráč reprezentuje jeden klan, který usiluje o získání kontroly nad královstvím. TM Historie Skotská vysočina, 13. století Krysí válka mezi Eidamáky a Hermelíny se táhne již od nepaměti a vznikla údajně proto, že princ Plesnivec urazil princeznu Eidamínu, když jí na bále při tanci

Více

V elk é B ritá nie. F r a ncie

V elk é B ritá nie. F r a ncie 30 N ě m eck a V elk é B ritá nie F r a ncie SSSR USA 1 k a rta trosek 9 poč áteční sa dy pro 6. hr áče 6 12 m edailí V elk é B ritá nie 9 štá bů 6 oboustr a n ných př ehledov ých 3 2 12 pr ázdné k a rty

Více

FRONTA. Komponenty hry

FRONTA. Komponenty hry FRONTA Chceme vás informovat, že v momentě otevření této krabice se ocitnete v osmdesátých letech dvacátého století. Nyní máte úplně jiné životní cíle a prozaické touhy. Bohužel realizace vašich snů je

Více

PRAVIDLA HRY. hra pro 2 nebo 4 hráče od 8 let na 30 40 minut

PRAVIDLA HRY. hra pro 2 nebo 4 hráče od 8 let na 30 40 minut PRAVIDLA HRY hra pro 2 nebo 4 hráče od 8 let na 30 40 minut All rights reserved 2008 HERNÍ MATERIÁL ŽETONY HRÁČŮ 2x10 normálních autíček 2x1 magnetické autíčko 2x4 baterie 2x1 bodovací žeton HERNÍ PLÁN

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná.

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Herní materiál 6 kostek se surovinami blok s 60 herními plány Příprava Každý hráč dostane list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Princip hry

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/zviratkanavod.pdf CZ Rychlá pravidla 1 Rozestavění kamenů 3 Hrací kameny a pohyb

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech.

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Možná tušíte, že žirafa může být vysoká přes 5 metrů a krokodýl nilský může vážit až 700 kilogramů. Ale víte, jak

Více

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

KOMPONENTY Tato kapitola popisuje všechny komponenty hry Beowulf. překlad: Kadaver; úprava: Cauly

KOMPONENTY Tato kapitola popisuje všechny komponenty hry Beowulf. překlad: Kadaver; úprava: Cauly překlad: Kadaver; úprava: Cauly Noc za nocí se vraždící obr Grendel vkrádá do království Heorot. Každé ráno při rozbřesku se Scyldigové schází ve své královské síni, aby se dozvěděli, koho si hrozivá stvůra

Více

aneb Mizerný nekromant

aneb Mizerný nekromant KOSTLIVEC aneb Mizerný nekromant Pravidla hry Úvod Kostlivec je desková/karetní hra, jejímž cílem je postavit ze souboru kostí a různých doplňků kostlivce, který bude schopen porazit kostlivce postaveného

Více

Je čas vzít věci do vlastních rukou, ale rychle! Protože chcete uskutečnit zásadní vědecký průlom před tím, než to udělá konkurence.

Je čas vzít věci do vlastních rukou, ale rychle! Protože chcete uskutečnit zásadní vědecký průlom před tím, než to udělá konkurence. Úvod Jako vědec a inženýr na palubě podmořské výzkumné stanice "AquaSphere" se potýkáte s krizovou situací: vaše nejdůležitější nástroje - roboti, přestaly fungovat! Je čas vzít věci do vlastních rukou,

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

MK Sorcery přináší do vaší hry nové magické síly. Pro MK Sorcery platí všechna MK pravidla, kromě výjimek uvedených v těchto pravidlech.

MK Sorcery přináší do vaší hry nové magické síly. Pro MK Sorcery platí všechna MK pravidla, kromě výjimek uvedených v těchto pravidlech. MK Sorcery přináší do vaší hry nové magické síly. Pro MK Sorcery platí všechna MK pravidla, kromě výjimek uvedených v těchto pravidlech. Kouzelná Kniha a kouzla Kouzelná Kniha je předmět, který svému uživateli

Více

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý)

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý) Michael Kiesling Hráči představují vůdce vikingských kmenů, které se z pevniny vydávají na moře a objevují a osídlují neznámé ostrovy. Na ostrovech těží zlato a bojují proti nepřátelským lodím. Zvítězí

Více

Vydavatel: Axel S.C. Rynek Dobczyce, Poland Axel HERNÍ KOMPONENTY

Vydavatel: Axel S.C. Rynek Dobczyce, Poland Axel HERNÍ KOMPONENTY Na nejzazším konci vesmíru nazývaném Outer rim (Vnější okraj), vedou Telluriáni a Kalmiani nekončící, vyčerpávající válku. Obě rasy se stále dokola utkávají, kdykoli jejich obrovské vesmírné lodě na sebe

Více

Anno 1701: Das Brettspiel překlad: tondakolik

Anno 1701: Das Brettspiel překlad: tondakolik Anno 1701: Das Brettspiel překlad: tondakolik Myšlenka hry Píše se rok 1701. Dle rozkazu královny jste se vydali osídlovat nové ostrovy a budovat nové kolonie. Musíte udělat vše pro bohatství a slávu koruny.

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

Materiál 50 karet hanabi 4 karty pravidel 8 modrých žetonů 3 červené žetony. Autor Antoine Bauza Ilustrace Albertine Ralenti Překlad Michal Kohoutek

Materiál 50 karet hanabi 4 karty pravidel 8 modrých žetonů 3 červené žetony. Autor Antoine Bauza Ilustrace Albertine Ralenti Překlad Michal Kohoutek Autor Antoine Bauza Ilustrace Albertine Ralenti Překlad Michal Kohoutek Pro 2 až 5 hráčů od 8 let Materiál 50 karet hanabi 4 karty pravidel 8 modrých žetonů 3 červené žetony Poznámka: Hodnoty karet k rozdání

Více

MYŠLENKA HRY KOMPONENTY HRY. Autor: Stefan Feld. Myšlenka hry

MYŠLENKA HRY KOMPONENTY HRY. Autor: Stefan Feld. Myšlenka hry Autor: Stefan Feld Burgundy Jedinečná budovatelská hra o pastvinách, zboží a kostkách MYŠLENKA RY Ú dolí Loiry v průběhu 15. století. V rolích vlivných princů zasvěcují hráči své snahy rozvážnému obchodu

Více

Etapa základní pravidla

Etapa základní pravidla Pravidla hry Věk: 10+, počet hráčů: 2-5, čas: 60-120 minut Věrná simulace cyklistických etapových závodů u Vás doma Děkujeme Vám za zakoupení hry, která je jednou z nejlepších simulací cyklistických závodů.

Více

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek)

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) Hra pro 2-5 hráčů od 8 let v trvání asi 30 minut Herní materiál a příprava hry 1 herní plán, 15 dřevěných sedláků (3 od každé barvy: modrá, žlutá,

Více

ANERA S ARENA. Hra Richarda de Rijka

ANERA S ARENA. Hra Richarda de Rijka Pravidla Překlad: Michal Kohoutek ANERA S ARENA Hra Richarda de Rijka Zvláštní poděkování jdou Jeroenovi de Grebber, Henkovi de Rijn, Dave Higgsovi a Marku Veldhuisenovi za jejich úsilí, které učinilo

Více

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony ÚVODEM Vítejte u hry Colossal Arena! Pro všeobecnou zábavu dnes mezi sebou bojuje v aréně osm divokých nestvůr v zápase na pět kol. Přišli jste vsadit na tyto gladiátory své těžce vydělané zlato s nadějí

Více