zlaté pravidlo použití této knihy Příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zlaté pravidlo použití této knihy Příručka"

Transkript

1 použití této knihy Příručka zlaté pravidlo Tento text poskytuje hráčům podrobného průvodce obsahujícího pokročilé postupy a vysvětlení pravidel, které mají pomoci řešit nastalé herní situace. Je doporučeno, aby si hráči nejprve přečetli pravidla a zahráli výukový scénář. Jakmile se během hry objeví otázky, hráči se podívají do slovníčku tohoto textu namísto do pravidel. Ačkoli jsou pravidla silný nástroj pro výuku hry, záměrně vynechávají některé výjimky a vzácné situace. slovníček... strany 2 10 Tato část poskytuje další detaily týkající se konkrétních pravidel, popsaných v základním textu. Všechna hesla jsou řazena abecedně. Navíc tato část obsahuje vysvětlivky a další podrobnosti pro schopnosti jednotek, karty velení a karty lore. volitelná pravidla... strana 10 Tato kapitola obsahuje možnosti pro variantu tažení, hru s přednastavenými sadami karet velení a pro použití více kopií hry. obsah... strana 11 Tato část uvádí seznam všech témat, popsaných v pravidlech, a rovněž hesla, která mohou hráči potřebovat při hraní. Tato příručka doplňuje a rozšiřuje informace v pravidlech. Pokud bude něco z tohoto sešitu v rozporu s pravidly, tato příručka má přednost. Pokud ovšem bude v rozporu text na kartě nebo jiné komponentě s textem pravidel či příručky, má přednost pravidlo na kartě. Stop! Je doporučeno, aby hráči začali hrát BattleLore Second Edition bez čtení této knihy. Raději by měli hráči používat tento text ke konzultacím, když nastanou situace, jež nejsou zmíněny v pravidlech (viz Použití této knihy vlevo). Nicméně pokud si hráči přejí ihned se naučit a porozumět všem pokročilým pravidlům a detailům hry, mohou přečíst příručku od začátku do konce. rychlý přehled... strana 12 Zadní strana tohoto sešitu uvádí fáze a kroky hry v rychle přístupném formátu. Rovněž obsahuje přehled pravidel pro terény, symboly kostek a často prohlížená pravidla.

2 2 slovníček Tato část poskytuje další detaily k pravidlům popsaným v základním textu. Hesla v této části jsou řazena abecedně, takže je hráči během hry budou moci rychle najít. Pokud hráči nenaleznou konkrétní heslo v tomto průvodci, mohou se podívat na Obsah na straně 11. základní pravidla Jsou určitá zásadní pravidla, na která se hráči mohou chtít podívat, aby plně porozuměli interakcím mezi ostatními pravidly a schopnostmi. Tato základní pravidla mohou být nalezena na následujících stranách: Boj... strana 2 Časování... strana 3 Dohled... strana 3 Herní plán... strana 3 Omezené komponenty... strana 6 Vyčlenění kostek... strana 9 aktivní hráč Aktivní hráč je ten, který právě vyhodnocuje svůj tah. balíčky Když hráč zahraje kartu velení nebo lore, odloží ji na odhazovací balíček poblíž balíčku, ze kterého kartu dobral. Pokud je balíček karet velení nebo lore vyčerpán a hráč si potřebuje dobrat kartu, pak zamíchá odhazovací balíček příslušného typu karet, vytvoří tak nový dobírací balíček a kartu si dobere. běsnění (schopnost jednotky) Když hráč provede bojový hod s jednotkou se schopností Běsnění, použije jednu kostku navíc za každé zranění, které jeho jednotka utrpěla. běsnění Y llan (karta lore) Když hráč zahraje kartu Běsnění Y llan, hodí při bojovém hodu třemi kostkami navíc. Libovolný počet symbolů hozených při bojovém hodu může vyčlenit na způsobení jednoho zranění za každou takovou kostku. Hráč může vyčlenit hozený symbol na způsobení jednoho zranění, i když je útočící jednotka slabá, nebo útočí na dálku. boj Tato část poskytuje podrobné informace pro vyhodnocení boje. 1. Ohlášení cíle: Hráč ovládající jednotku zvolí podle pravidel pro dosah a dohled jednotku, jež se stane cílem útoku. - Jednotka nemůže provést útok, pokud nemá žádný oprávněný cíl. 2. Provedení bojového hodu: Hráč provede bojový hod, jímž získá symboly pro vyhodnocení. 3. Přehození a změna hozených symbolů: Hráč může použít herní efekty nebo schopnosti ke změně hozených symbolů a/nebo přehození kostek. 4. Vyčlenění kostek: Hráč vyčlení každou kostku, kterou si přeje použít pro jiný než její běžný účinek, jako například symbol používaný pro aktivaci kostkové schopnosti. - Pokud je možné vyčlenit kostky na více efektů, hráč, který házel, vybere pořadí, v jakém kostky vyčlení. - Pokud hráč vyčlení kostky na způsobení zranění, donucení k ústupu nebo získání lore, vyhodnotí tyto efekty během následujících kroků. 5. Ignorování zranění: Soupeř může použít některé herní schopnosti nebo efekty k ignorování způsobeného zranění. 6. Utrpění zranění: Cílová jednotka utrpí zranění. 7. Ignorování ústupu: Soupeř může použít některé herní schopnosti nebo efekty k ignorování ústupu. 8. Vyhodnocení ústupu: Cílová jednotka musí vyhodnotit ústup, což zahrnuje utrpění zranění za každý ústup, který nemůže provést. 9. Zisk lore: Hráč získá 1 žeton lore za každý hozený symbol, který nevyčlenil v kroku Protiútok: Pokud cílová jednotka sousedí s útočící jednotkou a nebyla zničena, soupeř si může zvolit protiútok, a to vyhodnocením kroků 2-9, s útočící jednotkou jako cílem. 11. Postup: Pokud byla cílová jednotka zničena nebo donucena ustoupit, hráč může posunout útočící jednotku na hex, kde se původně nacházela cílová jednotka. bojový pokřik (karta lore). Když hráč zahraje kartu Bojový pokřik, vybere svou jednotku. Všechny nepřátelské jednotky, sousedící s vybranou jednotkou, se musí posunout o 1 hex ve směru od této jednotky, je-li to možné. Pohyb vyvolaný touto kartou není ústup. Pokud by tento efekt způsobil pohyb jednotky na hex, na který nemůže vstoupit, jednotka se nepohybuje a neutrpí zranění. Jednotky s rozkazem, které jsou tímto způsobem donuceny se pohnout, mohou stále během kroku útok zaútočit. blokující terén Pokud je terén označen jako blokující (viz Pravidla pro terén na straně 12), jednotky nemohou vést linii dohledu přes hex s blokujícím terénem. budovy (terén) Hexy s budovami jsou považovány za blokující terén. Jednotka na hexu s budovou může v každém boji ignorovat jedno zranění a jedno zranění z každého herního efektu, který působí mimo boj. Když jednotka vstoupí na hex s budovou, musí ihned ukončit pohyb. Tato jednotka se může později během tahu opět pohybovat, a to s použitím schopnosti jednotky nebo díky jiným efektům, například postupu.

3 Jednotka, která ustoupí do budovy, již nemůže během tohoto boje dále ustupovat; jakýkoli další ústup jí způsobí zranění. Nicméně jednotka, která ustoupí do budovy, může ignorovat jedno zranění, způsobené dalšími ústupy, jak je uvedeno dále. časování Pokud má více efektů stejné časování, aktivní hráč vybere pořadí, ve kterém jsou tyto efekty vyhodnocovány (kromě níže uvedených výjimek). Pokud oba hráči zahrají kartu lore se stejným časováním, aktivní hráči ji vyhodnotí jako první. Použitý výraz po znamená ihned po uvedeném kroku nebo události, před vyhodnocením jiného kroku nebo události. další útoky Pokud herní efekty umožňují jednotce provést další útok, jednotka musí vyhodnotit tento útok dříve, než hráč během kroku útok zaútočí ostatními jednotkami. Cílem dalšího útoku může být jiná jednotka, než cílem běžného útoku. divokost (schopnost jednotky) Když je napadena jednotka se schopností Divokost, může provést protiútok dříve, než útočící jednotka vyhodnotí ústup. Protiútok je zcela vyhodnocen dříve, než útočící jednotka vyhodnotí ústup či další z následujících kroků boje, například postup. Cílová jednotka může provést protiútok, i pokud by ji ústup donutil se pohnout, nebo pokud by byla zničena. Pokud jednotka se schopností Divokost donutí cílovou jednotku svého protiútoku ustoupit o jeden či více hexů, nemůže postoupit, ani použít schopnost Pronásledování. dohled K provedení útoku na dálku musí být hráč schopen vést pomyslnou čáru ze středu hexu útočící jednotky do středu hexu cílové jednotky. Pokud tato čára prochází jakoukoli částí hexu obsazeného jinou jednotkou nebo blokujícím terénem, dohled je blokován a jednotka nemůže být zacílena (viz obrázek vpravo). Dohled není blokován ani hexem útočící jednotky, ani hexem cílové jednotky. Pokud je čára dohledu vedena po hraně jednoho či více hexů, útočník čáru posune v jednom směru mimo hranu hexu. Dohled není blokován, pokud na této nové čáře není hex blokujícího terénu nebo hex obsazený jednotkou. dosah Dosah je počet hexů mezi útočící jednotkou a cílovou jednotkou a zahrnuje hex, na kterém se nachází cílová jednotka, ale ne hex s útočící jednotkou. Každá jednotka se schopností boje na dálku má minimální a maximální dosah, na který může útoky provádět. Tyto hodnoty jsou uvedeny na přehledové kartě jednotky nad hodnotou boje. Pokud má jednotka minimální dosah jedna, může provádět útok na dálku na cílovou jednotku na sousedním hexu. Jednotky se schopností boje z blízka mají dosah jedna. Tyto jednotky mohou provádět útoky pouze proti cílové jednotce na sousedním hexu. dohled a hranice hexů Čára dohledu je vedena po hraně jednoho či více hexů. Čára je posunuta a není blokována. Čára dohledu je vedena po hraně jednoho či více hexů a na obou stranách čáry je blokující terén. Dohled je blokován. dvojitý výstřel (schopnost jednotky) Během kroku útok může aktivní hráč provést jeden další útok každou jednotkou s rozkazem, která má schopnost Dvojitý výstřel a která se v tomto tahu nepohybovala. herní plán Dále se nachází několik pojmů a jejich definic, které se váží k hernímu plánu.. HRANICE ÚZEMÍ hráče je nejbližší okraj herního plánu. Obdobně hranice území soupeře je okraj plánu nejblíže druhému hráči. Hráčova POLOVINA HERNÍHO PLÁNU obsahuje pět řad nejblíže hranici jeho území. Středová řada je rozdělená a je považována za součást obou polovin herního plánu. Herní plán obsahuje dvě červené ÚSEKOVÉ LINIE, které jej dělí na tři ÚSEKY. Většina karet velení říká hráči, aby udělil rozkaz jednotkám v určitém úseku. Jednotka, která se nachází na hexu rozděleném úsekovou linií, stojí v obou úsecích, které daná linie rozděluje. 3

4 4 hex kopců (terén) Hexy kopců jsou považovány za blokující terén. Jednotky, které se nachází na hexu s kopci, ignorují při určování dohledu všechny jednotky. Nicméně blokující terén stále dohled jednotek na kopcích blokuje. hex lesa (terén) Hexy lesa jsou považovány za blokující terén. Když jednotka vstoupí na hex lesa, musí ihned ukončit pohyb. Tato jednotka se může později během tahu opět pohybovat, a to s použitím schopnosti jednotky nebo díky jiným efektům, například postupu. Jednotka, která se nachází na hexu lesa, hází při útoku maximálně dvěma kostkami (před modifikacemi). Navíc pokud nějaká jednotka útočí na cílovou jednotku nacházející se na hexu lesa, rovněž hází maximálně dvěma kostkami (před modifikacemi). Jednotka, která ustoupí na hex lesa, již nemůže během tohoto boje dále ustupovat. Jakýkoli další ústup jí způsobí zranění. Jednotka nicméně může z hexu ustoupit, pokud je k tomu donucena během jiného boje později v tomto tahu. ignorování hodů a účinků Některé efekty umožňují jednotkám ignorovat zranění a/nebo ústupy. Jednotka neutrpí zranění ani neustupuje, pokud tyto efekty ignoruje. Pokud má jednotka utrpět více zranění nebo vyhodnotit více ústupů, než může ignorovat, ignoruje tolik, kolik je dovoleno, a zbývající zranění či ústupy vyhodnotí obvyklým způsobem. Například jednotka nacházející se v budově má utrpět dvě zranění, ale jedno zranění může ignorovat, utrpí tedy ve skutečnosti jedno zranění. jednotka Všechny figurky na jednom hexu tvoří jednotku. Když se jednotka pohybuje, všechny její figurky se pohybují společně. Figurky jedné jednotky nemohou být rozděleny na více hexů. Hráč nemůže kombinovat figurky jedné jednotky s figurkami jiné jednotky. Hex, na kterém se nachází jednotka, je touto jednotkou obsazen. karty velení Aktivní hráč musí během kroku velení zahrát kartu velení z ruky. Aktivní hráč si může vybrat nevyhodnotit text na zahrané kartě velení a místo toho udělit rozkaz jedné své jednotce v libovolném úseku. kostkové schopnosti Text některých schopností jednotek předchází kostkový symbol (například. Hráči mohou použít tyto schopnosti pouze vyčleněním kostky. kostkové symboly Na kostkách je šest symbolů: úder, seknutí, bodnutí, lore ( ), morálka a hrdinství. Pokud nějaký efekt přidává k hodu určitý výsledek, berte to tak, jako by jste házeli jednou kostkou navíc a padl na ní tento symbol. let Na jednotku se schopností Let se nevztahují účinky terénu hexu, na kterém se nachází, nebo přes nějž se pohybuje. Například létající jednotka nemusí ukončit pohyb při vstupu na hex lesa. Jednotka se schopností Let se může pohybovat na nebo přes hexy s neprůchodným terénem a hexy obsahující jiné jednotky, ale nemůže zakončit pohyb na hexu s jinou jednotkou. Jednotka provádějící hod na boj z blízka proti jednotce se schopností Let, hází o jednu kostku méně. Na jednotku se schopností Let se nevztahují účinky terénu hexu, na kterém se nachází během boje, ani na útočící jednotku se nevztahují účinky terénu, na kterém se nachází létající jednotka. Například jednotka se schopností let není na hexu lesa před útokem omezena na dvě kostky. Stejně tak je-li tato jednotka napadena, útočník není omezen na hod dvěma kostkami. Pokud je jednotka se schopností let donucena ustoupit, může ustoupit na nebo přes neprůchodný terén a ignoruje účinky hexu, přes který se pohybuje nebo na kterém se zastaví. Jednotka se schopností let může ustupovat přes hexy obsahující jiné jednotky, pokud se zastaví na neobsazeném hexu. Jakékoli ústupy, které nemohou být vyhodnoceny, způsobí obvyklé zranění. Ačkoli není létající jednotka postižena účinky terénu, stále se nachází na nějakém hexu, čili získává body za obsazení hexu s žetonem korouhve.

5 lore Hráč v průběhu hry sbírá žetony lore a utrácí je za zahrání karet lore. Hráč získá jeden žeton lore za každý symbol hozený během bojového hodu, který není vyčleněn na jiné efekty. Během kroku lore se hráč rozhodne pro jedno z následujícího: - Získá dva žetony lore. - Získá jeden žeton lore a dobere si jednu kartu lore. - Dobere si dvě karty lore, pak z ruky odhodí jednu libovolnou kartu lore. Když hráč získá žeton lore, vezme si jeden ze zásoby a položí si jej před sebe. Když hráč utratí žeton lore, vezme jeden svůj žeton a vrátí jej do zásoby. modifikátory Počet kostek, kterým může hráč házet při bojovém hodu, může být upraven efekty lore nebo schopnostmi jednotek. Hráči započítávají bojové modifikátory až po použití příslušných efektů terénu. mohutnost (schopnost jednotky) Jednotka se schopností Mohutnost nemůže vstoupit na hex budovy, ani jej obsadit. nájezd (karta lore) Když hráč zahraje kartu Nájezd, jeho jízdní jednotky se smí do konce tahu pohybovat přes hexy obsazené nepřátelskými jednotkami. Když jedna z těchto jízdních jednotek vstoupí na hex obsazený nepřátelskou jednotkou, hodí jednou kostkou. Pokud padne nebo, nepřátelská jednotka utrpí jedno zranění. Hráč nemůže ukončit pohyb své jednotky na hexu obsazeném jinou jednotkou. Hráč může jízdní jednotkou vstoupit na stejný hex vícekrát a hází kostkou pokaždé, když vstoupí na hex obsazený nepřátelskou jednotkou. Hráč nemůže vstoupit na hex obsazený jinou jednotkou, pokud by tento hex ukončuje pohyb jednotky aktivního hráče, jako například budova nebo les. neobsazený hex Hex, na kterém se nenachází žádná jednotka, je neobsazený hex. neprůchodný terén Pokud je terén považován za neprůchodný (například vodní hex), jednotky na tento hex nemohou vstoupit ani jej obsadit. nepřátelské komponenty Všechny figurky, karty a žetony patřící soupeři, jsou nepřátelské komponenty. neústupnost (schopnost jednotky) Pokud je jednotka se schopností Neústupnost donucena ustoupit, hráč může ignorovat počet ústupů až do hodnoty Neústupnosti této jednotky. nezastavitelný (karta lore) Když hráč zahraje kartu Nezastavitelný, provede protiútok s přátelskou jednotkou těsně před vyhodnocením kroku boje, ve kterém je tato jednotka zničena. Protiútok je zcela vyhodnocen dříve, než útočící jednotka vyhodnotí fáze kroku boje, ve kterém byla cílová jednotka zničena, například postup. Hráč nemůže provést protiútok, pokud byla jeho jednotka před zničením donucena ustoupit o jeden či více hexů. Pokud protiútok donutí nepřátelskou jednotku ustoupit o jeden či více hexů, nepřátelská jednotka nemůže postoupit, ani použít schopnost Pronásledování. obklíčení (schopnost jednotky) Pokud hráč provádí s některou svou jednotkou bojový hod, hodí jednou kostkou navíc, jestliže s cílovou jednotkou sousedí jeho jednotka se schopností Obklíčení. Pokud má schopnost Obklíčení sama útočící jednotka, hráč v tomto útoku za tuto jednotku nezíská výhodu dané schopnosti. Hráč nemůže za schopnost Obklíčení získat více než jednu kostku navíc, i kdyby s cílovou jednotkou sousedilo více jeho jednotek s touto schopností. Útoky na dálku mohou získat výhodu za schopnost Obklíčení. obnovení zdraví Některé herní efekty umožňují jednotce obnovit si zdraví. Pokud si jedno zdraví obnoví jednotka, která má nad svou hodnotou zdraví symbol zranění, odstraní ze svého hexu jeden žeton zranění. Když si obnoví zdraví jiná jednotka, hráč přidá k této jednotce jednu figurku. Jednotka nemůže mít více figurek, než je její hodnota zdraví. Pokud herní efekt umožní jednotce obnovit si více zdraví, než je schopna, hráč stále může přidat figurky (nebo odstranit žetony zranění) až do její hodnoty zdraví, ne však více. 5

6 odstranění figurek Některé herní efekty odstraňují z jednotek figurky. Odstranění figurky není zranění a nemůže být ignorováno. Pokud jsou z jednotky odstraněny všechny figurky, je zničena. omezené komponenty Hráči nejsou omezeni počtem žetonů a značek ve hře. Pokud je určitá položka (žetony lore nebo vítězných bodů) vyčerpána, hráči ji mohou v případě potřeby nahradit libovolnou jinou značkou. Pokud hráč musí házet více kostkami, než má k dispozici, musí použít dříve hozené kostky a zapsat si před přehozením jejich výsledek. omráčení Hráč nemůže omráčenou jednotkou pohybovat, útočit, provádět protiútok ani ustupovat. Pokud je omráčená jednotka donucena ustoupit, utrpí místo toho zranění (není-li podporována). Když je jednotka omráčena, položte na hex této jednotky žeton omráčení na znamení, že je omráčena. Když je jednotka zničena, odstraňte žeton omráčení z plánu. Další omráčení omráčené jednotky nemá žádný účinek. Pokud je jednotka omráčena během bojového hodu, ústupy dosažené tímto hodem způsobí každý jedno zranění (pokud není omráčená jednotka podporována, nebo nemůže ústupy ignorovat jinak). Během kroku rozkazy může aktivní hráč utratit dvě lore a odstranit žeton omráčení z jednotky s rozkazem. Tato jednotka již není nadále omráčena. otrava Když jednotka vyhodnocuje útok proti otrávené jednotce, každý symbol hozený během bojového hodu může být vyčleněn na způsobení jednoho zranění. Když je jednotka otrávena, položte na hex této jednotky žeton otravy na znamení, že je otrávena. Když se otrávená jednotka přemístí, pohybujte žetonem spolu s jednotkou. Když je tato jednotka zničena, odstraňte žeton otravy z plánu. Další otrávení otrávené jednotky nemá žádný účinek. Pokud je jednotka otrávena během bojového hodu, každý symbol dosažený během tohoto hodu, může být vyčleněn na způsobení jednoho zranění. Během kroku rozkazy může aktivní hráč utratit dvě lore a odstranit žeton otravy z jednotky s rozkazem. Tato jednotka již není nadále otrávena. podpora Jednotka je podporována, pokud by měla ustoupit na hex, na kterém se nachází přátelská jednotka. Při podpoře jednotka ignoruje všechny ústupy; ignorované ústupy nezpůsobují zranění. Podporovaná jednotka ignoruje všechny ústupy, i pokud by se na sousední hex nemohla dostat z jiných důvodů. Například omráčená jednotka nebo jednotka, která nemůže ustupovat kvůli efektům terénu, ignoruje při podpoře všechny ústupy. pohyb Jednotky se obvykle pohybují během svého kroku pohyb; nicméně mnoho herních efektů umožňuje jednotkám pohyb i v jiných krocích hry. Následuje seznam obecných pravidel pohybu: Jednotka může vstoupit na hex obsahující úsekovou linii. Jednotka nemůže vstoupit na hex obsahující jinou jednotku nebo neprůchodný terén. Jednotka nemůže vstoupit na neúplný hex na okrajích plánu. Jednotka se nemůže dostat mimo herní plán. Pokud by měla být jednotka nucena pohybovat se ve směru, kterým se pohybovat nemůže, pak se nepohybuje. pohyblivost (schopnost jednotky) Na konci kroku útok může aktivní hráč pohnout každou jednotku s rozkazem, která má schopnost Pohyblivost. Maximální počet polí, o která se může jednotka pohnout s použitím Pohyblivosti, je uveden na přehledové kartě jednotky za názvem schopnosti. Například jednotka se schopností Pohyblivost 2 se může s použitím této schopnosti pohnout až o 2 hexy. portál (karta lore) Když hráč zahraje kartu Portál, umístí na plán do vzdálenosti 8 hexů od sebe dva žetony portálu. Při pohybu jednotkou může aktivní hráč přemístit svou jednotku z jednoho hexu obsahujícího portál na druhý, jako by ležely vedle sebe. Když hráč vstoupí jednotkou na hex obsahující portál, na pohyb jednotky se nevztahují efekty terénu tohoto hexu. Pokud například jednotka vstoupí na hex lesa obsahující žeton portálu, nemusí ukončit svůj pohyb. Na konci svého kroku pohyb odstraní aktivní hráč žetony portálu z plánu. postup Poté, co útok zničí sousedící cílovou jednotku, nebo při boji donutí sousedící cílovou jednotku ustoupit z původního hexu, může útočící jednotka POSTOUPIT. Při postupu se útočící jednotka posune na původní hex cílové jednotky. Jednotka nemůže postoupit při vyhodnocování protiútoku. 6

7 prázdné hexy (terén) Jakýkoli hex na herním plánu, jenž neobsahuje destičku terénu, je prázdný hex. Prázdné hexy nemají žádné terénní efekty. pronásledování (schopnost jednotky) Když může jednotka se schopností Pronásledování postoupit, hráč může namísto postupu provést s útočící jednotkou pohyb a další útok. Hráč musí posunout útočící jednotku alespoň o jeden hex. Maximální počet hexů, o které se smí jednotka při použití této schopnosti posunout, je uvedeno na její přehledové kartě za názvem schopnosti. Například jednotka se schopností Pronásledování 2 se může při použití této schopnosti posunout o dva hexy. Hráč musí nejprve posunout útočící jednotku na hex, na kterém se nacházela cílová jednotka, teprve potom jí může pohnout dále. Hráč nemůže posunout útočící jednotku na hex, na němž původně stála. Hráč nemusí provádět další útok. Hráč může použít schopnost Pronásledování pouze jednou za tah.. protiútok Poté, co je jednotka napadena, může provést PROTIÚTOK proti útočící jednotce, pokud jsou splněny všechny následující podmínky: Po vyhodnocení bojového hodu útočící jednotky cílová jednotka sousedí s útočící jednotkou. Po vyhodnocení bojového hodu útočící jednotky zůstává cílová jednotka na stejném hexu. Po vyhodnocení bojového hodu útočící jednotky není cílová jednotka zničena. Provedení protiútoku je volitelné a protiútok nemůže vyvolat další protiútok. Hráči provádějí protiútok s pomocí bojové sekvence pro obvyklý útok, ale s následujícími změnami: Cílovou jednotkou musí být původní útočící jednotka. Hráč při protiútoku provádí BOJOVÝ HOD podle obvyklých pravidel. Jednotka v protiútoku nemůže postupovat ani využit schopnost Pronásledování. první hráč První hráč je ten, který má žeton prvního hráče. První hráč je určen během přípravy pomocí indikátoru iniciativy na kartách scénáře. První hráč drží žeton prvního hráče po zbytek hry. Pokud první hráč nasbírá 16 vítězných bodů, neznamená to okamžité vítězství ve hře. Hráči určují vítěze na začátku tahu prvního hráče. přátelské komponenty Všechny figurky, karty a žetony patřící vlastní straně hráče, jsou přátelské komponenty. rozmístění jednotek Jednotka může být umístěna pouze na rozmisťovací hex, který může obsadit. Pokud může jednotka obsadit neprůchodný terén, může být umístěna na hex obsahující neprůchodný terén.. runová bariéra (karta lore) Když hráč zahraje kartu Runová bariéra, jeho soupeř odhodí právě zahranou kartu lore bez zaplacení jejích nákladů i bez vyhodnocení účinku. Během tahu, kdy byla zahrána Runová bariéra, hráčův soupeř nemůže zahrát jinou karu lore. runové ostří (karta lore) Když hráč zahraje kartu Runové ostří, místo obvyklého provedení bojového hodu provede následující kroky. 1. Hodí čtyřmi kostkami. 2. Při zachování výsledku odloží jednu či více kostek na kartu Runové ostří. Poté hodí zbývajícími kostkami. 3. Opakuje krok 2, dokud nejsou všechny čtyři kostky odloženy na kartě. Poté vyhodnotí útok s použitím kostek odložených na kartě jako s výsledkem hodu. Hráč použije všechny čtyři kostky, i když by jinak útočící jednotka při bojovém hodu házela méně kostkami. Počet kostek, kterými aktivní hráč hází, není ovlivněn dalšími efekty, jako například terénem nebo hexem lesa. slabé jednotky Jednotka, ve které zbývá poslední figurka, je SLABÁ jednotka. Jednotky, které mají na své přehledové kartě symbol žetonu zranění, se skládají pouze z jedné figurky. Tyto jednotky nejsou nikdy slabé. Slabé jednotky nemohou při bojovém hodu způsobit zranění symbolem. Některé efekty, například na kartách lore nebo velitelských kartách, mohou dovolit slabé jednotce způsobit zranění hozeným symbolem. 7

8 8 udělení rozkazu Když hráč udílí jednotce rozkaz, ukáže na jednotku na plánu a prohlásí ji za jednotku s rozkazem. Jednotky s rozkazem se mohou během kroku pohyb pohybovat a během kroku útok útočit. Jednotky obvykle obdrží rozkaz díky použití karty velení během hráčova kroku velení. Každý hráč může udělit rozkaz pouze své vlastní jednotce. Každé jednotce může být udělen rozkaz pouze jednou za tah. Jednotky s rozkazem se nemusí nutně pohybovat nebo útočit. Pokud karta velení umožňuje hráči udělit rozkaz více jednotkám, než je možné, rozkazy navíc propadnou. umístění žetonů Některé žetony jsou umisťovány spolu s jednotkami (např. žetony zranění nebo otravy). Když se toto stane, hráč položí žeton na stejný hex, kde se nachází jednotka. Kdykoli je tato jednotka přemístěna na nový hex, hráč s ní musí přemístit i příslušný žeton. ústup Účinky některých karet a schopnosti jednotek, stejně jako symboly, hozené během bojového hodu, mohou jednotku donutit USTOUPIT. Při vyhodnocení ústupu se musí jednotka posunout o jeden hex směrem přímo od útočící jednotky. Pokud je útok veden na dálku, cílová jednotka musí ustoupit přímo od hrany svého hexu, přes kterou byla vedena čára dohledu (viz Dohled a hrany hexů na straně 3). Pokud by měla být ustupující jednotka nucena ustoupit na hex, na kterém se nachází přátelská jednotka, získá PODPORU. Ustupující jednotka ukončí svůj pohyb a ignuruje všechny. zbývající ústupy. Ustupující jednotka se nemůže dostat mimo herní plán ani na hex obsahující neprůchodný terén či nepřátelskou jednotku. Jednotka, která by měla být donucena ustoupit na některý z těchto hexů, namísto toho ukončí svůj pohyb a utrpí jedno zranění za každý nevyhodnocený ústup (není-li podporována). Pokud je jednotka donucena ukončit svůj pohyb kvůli terénu, například lesu, nemůže dále ustupovat a utrpí jedno zranění za každý nevyhodnocený ústup (není-li podporována). Hráči vyhodnocují ústupy získané bojovým hodem až po přidělení všech zranění z tohoto bojového hodu. útok na dálku Jednotky se schopností boje na dálku mohou provádět útoky na dálku. Útok na dálku může být veden na cílovou jednotku v dosahu a v dohledu útočící jednotky. Když jednotka provádí útok na dálku, každý symbol hozený během bojového hodu, který není vyčleněn na jiné efekty, způsobí cílové jednotce jedno zranění. Jednotky se schopností boje na dálku mohou útočit na sousedící příklad ústupu 1. Uthucký hráč získal v bojovém hodu proti yeomanským lučištníkům dva symboly. Yeomanští lučištníci tudíž musí ustoupit o dva hexy. 2. Yeomanští lučištníci se musí pohnout o dva hexy přímo od útočící jednotky. 3. Vodní hex brání yeomanským lučištníkům v ústupu. Jednotka utrpí jedno zranění a zůstane na hexu, jehož dosáhla při prvním ústupu. ústup při útoku na dálku 1 1. Čára dohledu je vedena přes levou vertikální hranu hexu cílové jednotky. 2. Cílová jednotka musí ustoupit ve směru přímo od levé vertikální hrany hexu. 2 jednotky pouze tehdy, je-li jejich minimální dosah jedna uvedený na přehledové kartě. Takový útok je stále útok na dálku, nikoli z blízka. útok z blízka Jednotky se schopností boje z blízka mohou provádět útoky z blízka. Útok z blízka může být veden pouze na jednotku sousedící s útočící jednotkou. Když jednotka provádí útok z blízka, každý symbol a hozený během bojového hodu, který není vyčleněn na jiné efekty, způsobí cílové jednotce jedno zranění

9 velitelský stan Hex velitelského stanu je terén, který hráč musí svolat jako součást své armády. Hráč musí umístit velitelský stan na prázdný hex a nemůže rozmístit žádné jednotky do řady, která je vzdálenější od hranice jeho území než velitelský stan. Velitelský stan není budova, je to zvláštní typ terénu. Velitelský stan je považován za blokující terén. Když jednotka vstoupí na hex s velitelským stanem, musí ihned ukončit pohyb. Tato jednotka se může později během tahu opět pohybovat, a to s použitím schopnosti jednotky nebo díky jiným efektům, například postupu. Jednotka, která ustoupí do velitelského stanu, již nemůže během tohoto boje dále ustupovat; jakýkoli další ústup jí způsobí zranění. Jednotka může ustoupit z velitelského stanu, pokud je donucena ustoupit v jiném boji později během tahu. Na začátku svého tahu, ve kterém se hráčova jednotka nachází na soupeřově velitelském stanu, odstraní hráč tento stan z plánu a získá 2 VB. vítězné body Hráč vítězí ve hře nasbíráním vítězných bodů (VB). Během kroku vítězné body získává hráč body za každý hex s žetonem korouhve, na kterém se nachází jeho jednotka. Hráč získá vítězné body uvedené na každém z těchto žetonů korouhve. Karty scénáře popisují další způsoby získání vítězných bodů. Kdykoli hráč získá vítězný bod, vezme si ze zásoby žeton vítězného bodu. vítězství ve hře Pokaždé, když začínající hráč zahajuje nový tah, hráči ověří, zda některý z nich nevyhrál. Hráč vítězí tehdy, má-li 16 či více vítězných bodů a má více vítězných bodů, než jeho soupeř. Další možností vítězství je zničení všech nepřátelských jednotek. Toto vítězství nastane okamžitě, bez ohledu na počty vítězných bodů, a je nadřazeno všem ostatním podmínkám vítězství. vyčlenění kostek Mnoho schopností jednotek nebo herních efektů umožňuje vyčlenit jednu či více kostek ke spuštění účinku. Na stejnou schopnost může být vyčleněno více kostek. Každá kostka může být vyčleněna pouze na jednu schopnost. Po vyčlenění kostky je původní hozený symbol ignorován a nemůže být po zbytek boje znovu použit. Pokud například hráč vyčlení symbol na použití schopnosti jednotky, nemůže již za tento symbol získat lore. Pokud hráč může vyčlenit více různých symbolů, vybere si, v jakém pořadí je vyčlení. Hráč může vyčlenit kostky pouze v kroku 4 boje (viz Boj na straně 2); nicméně zranění a ústup, způsobené vyčleněním kostek, není vyhodnoceno v tuto chvíli. Všechna zranění a ústupy jsou vyhodnoceny v krocích 5 a 8 boje. vzhůru do oblak (karta lore) Když hráč zahraje kartu Vzhůru do oblak, vybere si jednotku na hexu, přes který se pohyboval jeho válečník na ruchovi. Vezme zvolenou jednotku z plánu a umístí ji na neobsazený hex, který může tato jednotka obsadit a který se nachází do dvou hexů od válečníka na ruchovi. Hráč si může vybrat vlastní i nepřátelskou jednotku. Hráč nemůže vybrat stejného válečníka na ruchovi, kterým pohyboval. Umístění jednotky se pro účely schopností jednotek, efektů lore nebo terénu nepovažuje za pohyb. zisk vítězných bodů Během kroku vítězné body může aktivní hráč získat kromě vítězných bodů za obsazení hexů s žetonem korouhve také body dle textu na své kartě scénáře. vodní hexy (terén) Vodní hexy jsou neprůchodný terén. Jednotky tedy nemohou vstoupit na vodní hex, pokud ovšem tento hex neobsahuje žeton brodu nebo mostu. Jednotky nemohou být rozmístěny na vodní hex, pokud ovšem tento hex neobsahuje žeton brodu nebo mostu. Některé efekty, například schopnost jednotky Let, umožňují jednotce vstoupit na vodní hex, i když neobsahuje žeton brodu nebo mostu. Žeton brodu nebo mostu může být umístěn na libovolný vodní hex, dokonce i na jezero. 9

10 zranění Když jednotka utrpí zranění, odstraňte za každé zranění z jednotky jednu figurku. Některé jednotky mají na své přehledové kartě vedle hodnoty zdraví symbol žetonu zranění. Kdykoli taková jednotka utrpí zranění, místo odstranění figurek z této jednotky položte na hex obsazený touto jednotkou tolik žetonů zranění, kolik zranění utrpěla. zteč (karta velení) Když hráč zahraje kartu Zteč, udělí rozkaz až třem pěším jednotkám. Na začátku svého kroku útok může pohnout ještě před vyhodnocením útoku každou z těchto jednotek až o jeden další hex. Dodatečný pohyb daný touto kartou nastává během kroku útok. Jako takový tedy nebrání hráči v použití schopnosti Dvojitý výstřel. Hráč nemusí jednotkou provádět útok, aby mohl využít dodatečný pohyb z této karty. zuřivost (schopnost jednotky) Když hráč vyhodnocuje útok provedený jednotkou se schopností Zuřivost, může vyčlenit libovolný počet kostek, na nichž padl symbol, a způsobit každou takovou kostkou jedno zranění. Hráč může použít schopnost Zuřivost za každý vyčleněný symbol, bez ohledu na počet figurek zbývajících v jednotce. Po vyhodnocení útoku či protiútoku, ve kterém hráč použil schopnost Zuřivost, odstraní z jednotky jednu figurku za každé použití této schopnosti; to může jednotku zničit. žeton brodu (terén) Po rozmístění destiček terénu během přípravy musí každý hráč umístit jeden žeton brodu na vodní hex zobrazený na jeho kartě scénáře. Jednotky mohou vstoupit na vodní hex, obsahující žeton brodu; takovýto hex již dále není považován za neprůchodný. Když jednotka vstoupí na vodní hex obsahující žeton brodu, musí ihned ukončit pohyb. Tato jednotka se může později během tahu opět pohybovat, a to s použitím schopnosti jednotky nebo díky jiným efektům, například postupu. Je zde limit jednoho žetonu brodu nebo mostu na jednom hexu. Jednotka, která ustoupí na vodní hex obsahující brod, již nemůže během tohoto boje dále ustupovat. Jakýkoli další ústup jí způsobí zranění. Jednotka nicméně může z hexu ustoupit, pokud je k tomu donucena během jiného boje později v tomto tahu. žeton mostu (terén) Některé karty scénářů požadují po hráčích, aby na vodní hexy umístili žeton mostu. Jednotky mohou vstoupit na vodní hex, obsahující žeton mostu; takovýto hex již dále není považován za neprůchodný. Orientace žetonu mostu nemá ve hře žádný význam. Jednotka může vstoupit na most, nebo z něj vystoupit, z libovolného směru. Je zde limit jednoho žetonu mostu nebo brodu na jednom hexu. volitelná pravidla Tato část popisuje volitelná pravidla. Pokud oba hráči souhlasí, mohou do hry zařadit libovolné množství těchto pravidel. dané startovní karty Místo náhodného dobrání čtyř karet při přípravě obdrží každý hráč následující čtyři karty: Hlídka vlevo, Hlídka vpravo, Hlídka ve středu a Frontální postup. Po vybrání těchto osmi karet balíček karet velení zamíchejte. hra s více základními sadami Pro zvýšení možností stavby armád mohou hráči použít více kopií hry BattleLore Second Edition. Nicméně dva hráči nemohou hrát za stejnou stranu: Hráči jsou při svolávání armády omezeni pouze kartami rozmístění, které mají k dispozici. To znamená, že se dvěma kopiemi hry může uthucký hráč svolat dva pány chaosu a daqanský hráč dva válečníky na ruchovi. varianta tažení V této variantě hráči použijí karty scénáře pro sestavení čtyřscénářového tažení. Místo obvyklého vyhodnocení scénáře zahajuje každý hráč první scénář použitím karty s indikátorem iniciativy A1. Poté se náhodně určí začínající hráč a hra pokračuje obvyklým způsobem. Na konci každého scénáře hráči zaznamenají získaný počet vítězných bodů. Pro další scénář si může vítěz předchozího scénáře vybrat libovolnou kartu s indikátorem iniciativy obsahujícím další písmeno v abecedě. Vítěz prvního scénáře si tedy může vybrat kartu scénáře B1 nebo B2. Poražený z předchozího scénáře si musí vybrat kartu s příslušným písmenem a indikátorem iniciativy obsahujícím 1. Čili poražený z prvního scénáře si musí vybrat kartu scénáře B1. Po odehrání čtvrtého scénáře hráči sečtou vítězné body nasbírané ze všech čtyř scénářů; toto je SOUČET ZA TAŽENÍ. Navíc získá hráč, který vyhrál poslední tažení, jeden VB za každý scénář, který během tažení vyhrál (body přičte ke svému součtu). Hráč s nejvyšším součtem se stává vítězem tažení. V případě shody je vítězem tažení vítěz posledního scénáře. 10

11 A aktivní hráč... 2 B balíčky... 2 běsnění (schopnost jednotky)... 2 běsnění Y llan (karta lore)... 2 blokující terén... 2 boj... 2 bojový pokřik (karta lore)... 2 budovy (terén)... 2, 12 Č časování... 3 D další útoky... 3 divokost (schopnost jednotky)... 3 dohled... 3 dohled a hranice hexů... 3 dosah... 3 dvojitý výstřel (schopnost jednotky)... 3 H herní plán... 3 hex kopců (terén)... 4, 12 hex lesa (terén)... 4, 12 I ignorování hodů a účinků... 4 j jednotka... 4 k karty velení... 4 kostkové schopnosti... 4 kostkové symboly... 4,12 L let... 4 lore... 5 m modifikátory... 5 mohutnost (schopnost jednotky)... 5 obsah n nájezd (karta lore)... 5 neobsazený hex... 5 neprůchodný terén... 5 nepřátelské komponenty... 5 neústupnost (schopnost jednotky)... 5 nezastavitelný (karta lore)... 5 o obklíčení (schopnost jednotky)... 5 obnovení.. zdraví... 5 odstranění figurek... 6 omezené komponenty... 6 omráčení... 6 otrava... 6 p podpora... 6 pohyb... 6 pohyblivost (schopnost jednotky)... 6 portál (karta lore)... 6 postup... 6 prázdné hexy (terén)... 7 pronásledování (schopnost jednotky)... 7 protiútok... 7 první hráč... 7 přátelské komponenty... 7 r rozmístění jednotek... 7 runová bariéra (karta lore)... 7 runové ostří (karta lore)... 7 s slabé jednotky... 7 u udělení rozkazu... 8 umístění žetonů... 8 ústup... 8 příklad ústupu... 8 ústup při útoku na dálku... 8 útok na dálku... 8 útok z blízka... 8 v velitelský stan... 9, 12 vítězné body... 9 vítězství ve hře... 9 vodní hexy (terén)... 9 vyčlenění kostek... 9 vzhůru do oblak (karta lore)... 9 z zisk vítězných bodů... 9 zranění zteč (karta velení) zuřivost (schopnost jednotky) ž žeton brodu (terén)... 10, 12 žeton mostu (terén)... 10, 12 11

12 fáze hry 1. Hlavní fáze a. Krok velení: Zahrání jedné karty velení. b. Krok rozkazy: Určení jednotek s rozkazem. c. Krok pohyb: Pohyb každou jednotkou s rozkazem až do hodnoty jejího pohybu. d. Krok útok: Provedení útoku každou jednotkou s rozkazem. 2. Fáze údržby a. Krok vítězné body (VB): Získání vítězných bodů za obsazené hexy s žetonem korouhve a vyhodnocení cílů určených scénářem. b. Krok dobrání: Dobrání jedné karty z balíčku velení. c. Krok lore: Vyhodnocení jednoho z následujícího: Zisk dvou žetonů lore. Zisk jednoho žetonu lore a dobrání jedné karty lore. Zisk dvou karet lore. symboly na kostkách Úder: Pokud je útok veden z blízka, cílová jednotka utrpí jedno zranění. rychlý přehled Seknutí: Pokud je útok veden z blízka a útočící jednotka není slabá, cílová jednotka utrpí jedno zranění. Bodnutí: Pokud je útok veden na dálku, cílová jednotka utrpí jedno zranění. Morálka: Cílová jednotka musí ustoupit o jeden hex. Lore: Hráč, který prováděl bojový hod, získá jeden žeton lore. Hrdinství: Symbol nemá žádný vlastní účinek, ale často umožňuje aktivovat schopnosti jednotek. často vyhledávaná pravidla Všechny jednotky mohou postupovat a provádět protiútok. Po sestavení armády obdrží každý hráč jeden žeton lore (až do maxima pěti) za každý neutracený žeton svolání. pravidla pro terén kopce Blokující terén Boj: Jednotky, které se nachází na hexu s kopci, ignorují při určování dohledu všechny jednotky. Nicméně blokující terén stále blokuje dohled jednotek na kopcích. les Blokující terén Pohyb: Když jednotka vstoupí na hex lesa, musí ihned ukončit pohyb. Boj: Jednotka, která se nachází na hexu lesa, hází při útoku maximálně dvěma kostkami (před modifikacemi). Navíc jednotka útočící na cílovou jednotku nacházející se na hexu lesa rovněž hází maximálně dvěma kostkami (před modifikacemi). budova Blokující terén Pohyb: Když jednotka vstoupí na hex budovy, musí ihned ukončit pohyb. Boj: Jednotka na hexu s budovou ignoruje v každém boji jedno zranění. velitelský stan Blokující terén Pohyb: Když jednotka vstoupí na hex s velitelským stanem, musí ihned ukončit pohyb. voda Neprůchodný terén Pohyb: Jednotka nemůže vstoupit na vodní hex, pokud neobsahuje žeton brodu nebo mostu. brod Pohyb: Jednotka může vstoupit na vodní hex obsahující žeton brodu. Když jednotka vstoupí na hex s brodem, musí ihned ukončit pohyb. most Pohyb: Jednotka může vstoupit na vodní hex obsahující žeton mostu. 12

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření Vážení přátelé, máte před sebou rozšíření hry Evoluce. Před tím, než začnete tuto hru hrát, spojte oba balíčky karet základní a rozšíření - a pořádně je zamíchejte.

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Pravidla rozšíření Takenoko: Panďátka je rozšířením pro hru Takenoko, jež přináší 3 nové herní prvky: nové díly políček, nové karty

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény.

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. FRAGMASTER ORIGINS Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. Hra je volně inspirovaná Fraghammerem, českým fan-módem pro Warhammer

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Strážci západu (Wardens of the West)

Strážci západu (Wardens of the West) Strážci západu (Wardens of the West) Uvnitř tohoto rozšíření pro hru Battles of Westeros (BoW) naleznete nové jednotky a velitele pro všechny hráče rodu Lannisterů. Toto rozšíření kromě nových pravidel

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a 100 1 herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra)

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) Wolfgang Lüdtke Caesar a Kleopatra jsou ve sporu. Jedná se o nezávislost Egypta. Pomocí šikovného nasazení povolených a méně povolených prostředků se oba snaží získat

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná.

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Herní materiál 6 kostek se surovinami blok s 60 herními plány Příprava Každý hráč dostane list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Princip hry

Více

aneb Mizerný nekromant

aneb Mizerný nekromant KOSTLIVEC aneb Mizerný nekromant Pravidla hry Úvod Kostlivec je desková/karetní hra, jejímž cílem je postavit ze souboru kostí a různých doplňků kostlivce, který bude schopen porazit kostlivce postaveného

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Jay Cormier & Sen-Foong Lim Ve hře Tortuga se z hráčů stávají piráti, prahnoucí po pokladech Karibiku. Vaším cílem je legendární pirátský přístav Tortuga pouze zde budou uloupené poklady v bezpečí, a vás

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý)

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý) Michael Kiesling Hráči představují vůdce vikingských kmenů, které se z pevniny vydávají na moře a objevují a osídlují neznámé ostrovy. Na ostrovech těží zlato a bojují proti nepřátelským lodím. Zvítězí

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/zviratkanavod.pdf CZ Rychlá pravidla 1 Rozestavění kamenů 3 Hrací kameny a pohyb

Více

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8 Maharaja Hra, ve které budujete paláce v Indii 1. Úvod... 1 2. Hrací materiál... 2 3. Začínáme hrát... 2 3.1. Hrací deska... 2 3.2. Příprava hry... 2 3.3. Bodovací tabulka... 2 4. Základní průběh hry...

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS

COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS I. ÚVOD Commands & Colors: Napoleonics není příliš složitá hra. Je založena na sledu her Commands & Colors, ve kterých karty velení řídí pohyb, který současně vytváří mlhu

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

V elk é B ritá nie. F r a ncie

V elk é B ritá nie. F r a ncie 30 N ě m eck a V elk é B ritá nie F r a ncie SSSR USA 1 k a rta trosek 9 poč áteční sa dy pro 6. hr áče 6 12 m edailí V elk é B ritá nie 9 štá bů 6 oboustr a n ných př ehledov ých 3 2 12 pr ázdné k a rty

Více

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY CÍL HRY agresivní bojové a dobyvačné hře, kdy budete obsazovat města protivníků. V této hře stupeň města představuje přesně to množství vítězných bodů, které hráč právě vlastní, když dané město kontroluje.

Více

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ.

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ. Collinův meč Nezovo kladivo +2 Bojovník Tyldin palcát Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze (místo +2). TILDA Lilyin luk Mystik Dýka Dýka Pokud

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

MK Sorcery přináší do vaší hry nové magické síly. Pro MK Sorcery platí všechna MK pravidla, kromě výjimek uvedených v těchto pravidlech.

MK Sorcery přináší do vaší hry nové magické síly. Pro MK Sorcery platí všechna MK pravidla, kromě výjimek uvedených v těchto pravidlech. MK Sorcery přináší do vaší hry nové magické síly. Pro MK Sorcery platí všechna MK pravidla, kromě výjimek uvedených v těchto pravidlech. Kouzelná Kniha a kouzla Kouzelná Kniha je předmět, který svému uživateli

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

PRAVIDLA HRY. hra pro 2 nebo 4 hráče od 8 let na 30 40 minut

PRAVIDLA HRY. hra pro 2 nebo 4 hráče od 8 let na 30 40 minut PRAVIDLA HRY hra pro 2 nebo 4 hráče od 8 let na 30 40 minut All rights reserved 2008 HERNÍ MATERIÁL ŽETONY HRÁČŮ 2x10 normálních autíček 2x1 magnetické autíčko 2x4 baterie 2x1 bodovací žeton HERNÍ PLÁN

Více

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech.

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Možná tušíte, že žirafa může být vysoká přes 5 metrů a krokodýl nilský může vážit až 700 kilogramů. Ale víte, jak

Více

OPERACE: Work the Angles

OPERACE: Work the Angles OPERACE: Work the Angles Briefing: Říše objevila záhadný objekt, který by mohl znamenat porážku Unie. Unie musí zabránit kurýrovi v předání předmětu do rukou Císaře. Říše musí dostat předmět k agentovi

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

I. Nové terény. Russian Villages. City Ruins. Winter Forest. Zákop. Ruská vesnice. Pravidla stejná, jako pro Města a vesnice (základní var.

I. Nové terény. Russian Villages. City Ruins. Winter Forest. Zákop. Ruská vesnice. Pravidla stejná, jako pro Města a vesnice (základní var. Východní fronta Pravidla I. Nové terény Zákop Trenches Pohyb: Pěchota nebo tanky, které vstoupí do zákopu, masí zastavit a jejich další pohyb je možný až v příštím kole. Zákopy jsou nepřístupné pro dělostřelectvo.

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony ÚVODEM Vítejte u hry Colossal Arena! Pro všeobecnou zábavu dnes mezi sebou bojuje v aréně osm divokých nestvůr v zápase na pět kol. Přišli jste vsadit na tyto gladiátory své těžce vydělané zlato s nadějí

Více

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk.

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk. Jak se hraje Cardline? Vítězí ten hráč, který jako první úspěšně umístí svoji poslední kartu. Každý hráč se ve svém tahu pokouší umístit jednu ze svých karet na správné místo. Pokud hráč umístí kartu špatně,

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu.

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu. 1 Přehled hry Občanská válka přinesla do celé galaxie chaos a zmatek. Rebelové se snaží obnovit svobodu a volnost po celé galaxii, zatímco Impérium plánuje zkázu Rebelům a jakékoli naději, kterou probouzejí.

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

Pravidla ke hře Kubb

Pravidla ke hře Kubb Pravidla ke hře Kubb Úvod Kubb je tradiční švédská hra, která pochází z Gotlandu, malého ostrova uprostřed Baltského moře. Starodávný tisíciletý původ kubbu je ztracen v mlhách času. Jisté je, že pochází

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Zadání soutěžních úloh

Zadání soutěžních úloh Zadání soutěžních úloh Kategorie žáci Soutěž v programování 24. ročník Krajské kolo 2009/2010 15. až 17. dubna 2010 Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí a samozřejmě je nemusíte vyřešit všechny. Za každou

Více

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín VE ZKRATCE Pokud se hráč v průběhu kola stane jediným hráčem, který se zbavil své poslední karty, stává se vítězem hry. Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo.

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

Dinosauří Člověče nezlob se

Dinosauří Člověče nezlob se Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury. 1.1. Každý hráč

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET FORMULE jsou hra, díky níž mohou hráči zažít vzrušení, jež znají jen závodní jezdci. Není přitom potřeba mít řidičský průkaz,

Více

JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček

JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček PRAVIDLA HRY 1 JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček a příručka! Poté stačí vyzvat kamaráda s vlastním balíčkem na duel! 2. Na začátku každého duelu

Více

MEMOIR44 ZKRÁCENÁ VERZE HRA OBSAHUJE

MEMOIR44 ZKRÁCENÁ VERZE HRA OBSAHUJE MEMOIR44 ZKRÁCENÁ VERZE HRA OBSAHUJE oboustranná hrací deska s mapou bojiště (pláž a otevřená krajina) 44 kusů oboustranných terénů 10 kusů oboustranných vyznamenání 14 kusů symbolů speciálních jednotek

Více

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 16. 4. 2012 1.0 První naplnění Karel Kyovský OBSAH Historie revizí... 2 Obsah... 3 Úvod... 4 Rozsah

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien )

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) Klaus Teuber Herní materiál 2 rámečkové díly 4 přehledové karty 4 pole moře 3 pole džungle 2 pole sopek 1 pole zlatonosné řeky

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 1. Úloha výcvik samuraje (24 bodů) a. Každý samuraj se musí učit. V této úlozu probíhá jeho výcvik. Na ploše se najednou objeví nápis stejný

Více

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM VELKOMĚSTO ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM ROZŠÍŘENÍ ZÁCHRANÁŘI BOJ S OHNĚM NELZE HRÁT SAMOSTATNĚ. 8 595558 301393 Obsah: oboustranný herní plán, nová karta specializace, pravidla hry Autor hry: Travis Worthington

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

Wars of the Reformation 1517 1555 1. Reformační války 1517-1555. Ed Beach PRAVIDLA. 2. vydání

Wars of the Reformation 1517 1555 1. Reformační války 1517-1555. Ed Beach PRAVIDLA. 2. vydání Wars of the Reformation 1517 1555 1 Reformační války 1517-1555 Ed Beach PRAVIDLA 2. vydání GMT Games, LLC P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308 www.gmtgames.com 2010 Games, LLC 0512 2 1. OBSAH... 3 2.

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny.

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny. Pravidla hry Vítejte v RUNEBOUNDU Svět RUNEBOUNDU je magický, nebezpečný svět mocných čarodějů, vznešených rytířů, strašlivých monster a potrhlých tyranů. Je to svět velkých úkolů a pozoruhodných skutků.

Více

CommonTestsAndGames03

CommonTestsAndGames03 CommonTestsAndGames03 Petr Novák (Ing. Ph.D.), novakpe@labe.felk.cvut.cz V1.02.000.000 / 24-06-2014 Obecné poznámky: - WEB verze: Pouze demonstrační verze se zablokovanou schopností vytvářet si vlastní

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Japonské šachy Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/navod.pdf CZ O hře Shogi 1 Rychlá pravidla 2 Rozestavění kamenů

Více

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev MaSo jaro 2013 Co je to MaSo? o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev O soutěži MaSo spolupráce, komunikace, týmová hra Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol Praha + 10 Organizace o studenti

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

PRAVIDLA HRY HERNÍ SOUČÁSTI

PRAVIDLA HRY HERNÍ SOUČÁSTI PRAVIDLA HRY Gratulujeme! Právě jste byli zvoleni starosty svých obcí. Máte spoustu nápadů jak zde vybudovat hezké místo pro život. Rádi byste podpořili výstavbu nových domů, rozvoj řemesel nebo farmaření.

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

FRIEDEMANN FRIESE PRAvIDlA hry

FRIEDEMANN FRIESE PRAvIDlA hry FRIEDEMANN FRIESE Pravidla hry Herní komponenty 1 6 destiček [4 pro 2-6 hráčů, 1 pro 4-6 hráčů (označená), 1 pro 5-6 hráčů (označená)] 2 1 2 1 skladovací deska se stupnicemi pro velikost klanu (1-15) a

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 4. Hry v rozvinutém tvaru

Teorie her a ekonomické rozhodování. 4. Hry v rozvinutém tvaru Teorie her a ekonomické rozhodování 4. Hry v rozvinutém tvaru 4.1 Hry v rozvinutém tvaru Hra v normálním tvaru hráči provedou jediné rozhodnutí a to všichni najednou v rozvinutém tvaru řada po sobě následujících

Více

Doom Rozšíření Děkujeme, že jsi si zakoupil rozšíření ke hře DOOM: DESKOVÁ HRA. Toto rozšíření rozvíjí hru DOOM: DESKOVÁ HRA

Doom Rozšíření Děkujeme, že jsi si zakoupil rozšíření ke hře DOOM: DESKOVÁ HRA. Toto rozšíření rozvíjí hru DOOM: DESKOVÁ HRA Expansion Set PRAVIDLA POPLACH! POPLACH! POPLACH! DŮLEŽITÝ DODATEK! Hlášení veškerému personálu UAC. Identifikovaly se nové druhy útočníků. Tito noví útočníci mají mocné schopnosti a členové personálu by

Více

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Pravidla hry Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Připravil Jakub Dobal V této hře představujete vojenské velitele, Daimjó (japonský kníže, místodržitel), v Japonsku 16. století. Budete bránit pozici svého klanu,

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop Scénář odpolední bitvy asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert

Více