6. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK"

Transkript

1 TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK (Pozn. autora: v naší terminologii, v bývalé normalizaci i v odborné literatuře se setkáváme s názvem "hladká lepenka". Tento název je zcela nesprávný, nevýstižný a nedoporučuje se ho nadále používat. Hladkost je měřitelná vlastnost lepenky, u jednotlivých druhů lepenek je rozdílná a proto ji nelze v názvu plných lepenek zobecňovat. V papírenské encyklopedii je uvedeno 150 druhů lepenek, rozlišujících se přívlastkem podle účelů použití, podle úpravy, podle látkového složení i podle jiných hledisek. Pro výrobu lepenkových obalů se v evropské odborné terminologii, normalizaci i literatuře lepenky rozlišují na vlnitou lepenku (v němčině Wellpappe) a plnou lepenku (Vollpappe). Tak jako vlnitá lepenka má četné druhy (viz kapitola Technologie výroby kartonáží z vlnitých lepenek) má i plná lepenka četné druhy podle kterých se rozlišuje, především podle zpracovatelských postupů a principů, kterými se na obaly i jiné účely zpracovává. Plná lepenka se vyrábí různými způsoby (a podle toho má své přívlastkové názvy kupříklad ruční, strojní, slepovaná, vrstvená, natíraná, ale kufrová, tažná, těsnící, stavební apod.). Vždy však její tloušťku tvoří a vyplňují k sobě v celé ploše plné spojené vrstvy stejných i rozdílných materiálů, na rozdíl od vlnité lepenky, která se stává z vrstev plošných a zvlněných. Obě skupiny lepenek se podle rozdílných vlastností od sebe výrazně liší. Ve vztahu k výrobě lepenkových obalů mají plné lepenky podstatně vyšší plošnou hmotnost při stejné i menší tloušťce a postrádají některé obalově funkční vlastnosti, které mají vlnité lepenky (např. tlumící vlastnosti a fixační vlastnosti, snadnější vytváření linek v ohybu, menší zpětné pružení v přehybu). V dalších textech této kapitoly se budou používat některá přívlastková označení lepenek pro rozlišení. Vždy však půjde o technologii výrob kartonáží z plných lepenek. 6.1 TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK V technologiích výrob kartonáží z plných lepenek se zpravidla používají srovnatelné technologické postupy výroby a jejich principy (viz I. učebnice). Některé technologické principy i postupy jsou odlišné podle rozdílné plošné hmotnosti zpracovávaných vlnitých lepenek a některé jsou pro použití v dané technologické skupině upraveny nebo přizpůsobeny. Proto se technologie výrob kartonáží v podstatě rozlišuje především podle plošné hmotnosti zpracovávané lepenky, která se zpracovává z archů, nebo i z kotoučů. Obaly bez ohledu na plošnou hmotnost lepenek ze které byly vyrobeny jsou dnes v převážné většině skladatelné, což je jejich významná výhoda ve srovnání s obaly z jiných materiálů. Kartonáže ve složeném stavu představují pět až sedm procent objemu, který má jejich vnitřní objem po rozložení do prostorového stavu.

2 152 TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK To je významný a ekonomicky výhodný faktor v dopravě obalů, v celém logistickém systému dopravy a skladování zásob obalu. Druhým hlediskem pro rozlišení technologií jsou odlišné technologické způsoby výroby prostorových kartonáží z plných lepenek. Technologie výrob kartonáží z plných lepenek se podle plošné hmotnosti zpracované lepenky rozlišují na: technologie výroby těžkých kartonáží, které se vyrábí z plných lepenek o plošné -2 hmotnosti na 1000 gm technologie výroby lehkých kartonáží, které se vyrýbí z plných lepenek o plošné -2 hmotnosti pod 1000 gm technologie výroby potištěných skládaček spotřebitelských kartonáží, z plných -2 lepenek, do plošné hmotnosti 500 gm technologie výroby potažených kartonáží, které se vyrábí potahováním prostorových krabic z plných lepenek potištěnými (zušlechťovanými potahy) Kartonáže vyráběné těmito technologiemi jsou zpravidla ve skladatelných útvarech. Vyjímku tvoří některé dnes již jen ojedinělé používané prostorové těžké a lehké kartonáže a potažené kartonáže. Podle odlišných způsobů výroby se odlišují: technologie výroby vinuté kartonáže v rámci které se vyrábí kartonáže se stěnami z plných lepenek vinutím papírů, nebo kartónů doplněných díly (dýnky, víčky) z tažených plných lepenek (případně plastovými nebo plechovými). Do této skupiny se řadí také výroba kelímků a pohárků z kelímkových kartónů. technologie výroby tažené a lisované kartonáže, v rámci kterých se kartonáže vyrábí tažením nebo lisováním plných lepenek, tvarováním do prostorových útvarů. Výslednými výrobky těchto technologií jsou prostorové kartonáže - lepenkové obaly. Technologie výroby těžkých a lehkých kartonáží, budou pojednány společně v jedné úvodní kapitole. Je to zdůvodněno tím, že v obou technologiích se vyrábějí kartonáže z plných lepenek, lišících se s plošnou hmotností. To ovlivňuje použití některých rozdílných technologických postupů výroby a jejich principů. Druhy kartonáží vyráběné v obou technologických skupinách a jejich konstrukční typy jsou až na některé vyjímky shodné, srovnatelné a využívají stejné konstrukční návody. Obě technologické skupiny výroby kartonáží z plných lepenek na trhu účelově, cenově i vzhledem k velikostem výrobních sérií soutěží s kartonážemi z vlnitých

3 TECNOLOGIE VÝROBY TĚŽKÝCH A LEHKÝCH KARTONÁŽÍ 153 lepenek. V této soutěži vykazuje výroba kartonáží z vlnitých lepenek v Evropě, soustavný vzestupný trend a výroba kartonáží z plných lepenek postupný trend sestupný. Ostatním technologiím zpracování plných lepenek na kartonážní obaly, jsou vymezeny samostatné kapitoly. 6.2 TECHNOLOGIE VÝROBY TĚŽKÝCH A LEHKÝCH KARTONÁŽÍ. Výrobu těžkých kartonáží začíná v historii papírenského průmyslu výroba lepenkových obalů. Původně se vyráběly z archů ručně vyráběných lepenek (ručních lepenek) a nazývaly se lepenkové bedny. Postupně se na výrobu kartonáže začaly používat i strojní lepenky a rozvinula se výroba lehkých kartonáží. Pro výrobu těchto kartonáží se používají plné lepenky vyráběné na papírenských -2 strojích do plošné hmotnosti 1000 gm, zvané strojí lepenky. Ty představují hlavní podíl lepenek na výrobu lehkých kartonáží. Jejich slepováním do více vrstev, případně v kombinacích s pevnými sulfátovými papíry (kraftlinery) se vyrábějí slepované lepenky, které jsou hlavním druhem lepenek pro výrobu těžkých kartonáží. Jsou výráběny i lepenky na formátových válcích v různých tloušťách (o plošné -2 hmotnosti gm ) na lepenkových strojích (mechanizujících původní výrobu ručních lepenek). Ty se používají také pro výrobu těžkých kartonáží. Podle druhů použítých surovin, jde dnes převážně o šedé lepenky, vyráběné ze sběrových papírů, někdy s větším podílem sběru z vlnitých lepenek a papírových pytlů s obsahem sulfátových vlákem. Ty bývají v barvě hnědé, nebo hnědošedé. Ojediněle se používaly také hnědé lepenky s podílem dřevoviny (obaly na střelivo a kovové předměty). Strojní lepenky mohou být duplexové, triplexové i multiplexové, s různým materiálovým složením jednotlivých vrstev. Mohou mít i vrchní vrstvu v bílém provedení pro lepší potiskovatelnost. Mohou být pro obalově funční účely zušlechťováním na jedné, nebo i na obou stranách. Strojní lepenky mohou mít vrchní vrstvu natíranou pigmentových nátěrem pro zlepšení potiskovatelnosti (s bílým barevným povrchem). Pro speciální účely mohou být lepenky i vrstvené plasty. Lepenky mohou být i polepovány i potištěným papírem pro dekorativní účely, ale i předtiskem pro výrobu potištěných obalů jak ve skupině těžkých, tak i ve skupině lehkých kartonáží. V současné době je na evropském trhu k dispozici velmi široký sortiment nejrůzněších druhů lepenek. Druhy kartonáží z plných lepenek v technologiích výrob těžkých i lehkých kartonáží

4 154 TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK rozlišujících se podle konstrukčního řešení, podle různých tvarů způsobu spojování a uzavírání znázorňuje schéma na obr. 50. Znázornění některých charakterizujících druhů konstrukčních řešení krabic znázorňují pak obrazky č Pro konstrukční řešení jednotlivých znázorněných druhů a pro celou řadu dalších, jsou vydána konstrukční pravidla a návody, ve kterých se rozměrové proporce odvozují od tloušťky použité lepenky. Proto jsou konstrukční pravidla stejná pro kartonáže těžké i lehké. (Vydavatel této učebnice připravuje vydání konstrukčních pravidel zpracovaných pro počítačové zpracování, které navazuje na vydání této učebnice). Stručná charakteristika nejčastěji vyráběných druhů a použití kartonáží těžkých i Druhy kartonáží z plných lepenek (Schématické znázornění rozlišení dle konstrukčního řešení a provedení) 1 Konstrukční druhy 2 Potisk 3 Tvar při dodání 1.1 Skládací krabice s klopovými uzávěry 1.2 Dvoudílné krabice (víko-spodek) 1.3 Přiklápěcí krabice 1.4 Průvlekové krabice 1.5 Dvoudílné zasouvací krabice 1.6 Přebaly 1.7 Kombinované, jiný uzávěr, jiné dno 1.8 Odnosné krabice 1.9 Ostatní druhy (vložky, proložky) 4 Spojování 5 Zušlechťování 6 Uzavírání 4.1 Sešíváním 4.2 Sešíváním a slepováním 4.3 Slepováním, jedno, tří, čtyř a šestimístným 4.4 Skládáním 3.1 Krabicový přířez - pro spojování sešíváním, slepováním, skládáním 3.2 Složená krabice (rozkládácí) 3.3 Prostorová krabice - - neskládací 3.4 Krabicové (přebalové) díly 3.5 Vložky a proložky 2.1 Flexotisk 2.3 Sítotisk 2.4 Ofsetový tisk (u lehk. kart.) 2.5 Etiketování 5.1 Zpracováním zušlechěných materiálů 6.1 Skládáním 6.2 Zasouváním 6.3 Přelepováním lepicí páskou 6.4 Slepováním 6.5 Sešíváním

5 TECNOLOGIE VÝROBY TĚŽKÝCH A LEHKÝCH KARTONÁŽÍ Obr. 51 Krabice s klopovými uzávěry (viz. schema na obr. 50; 1.1) Obr. 52 Dvoudílné krabice a krabice s přiklápěcím víkem (viz. schema na obr. 50; )

6 156 TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK Obr. 53 Překlápěcí krabice (viz. schema na obr. 50; 1.3)

7 TECNOLOGIE VÝROBY TĚŽKÝCH A LEHKÝCH KARTONÁŽÍ Obr. 54 Průvlakové a dvoudílné zasouvací krabice (viz. schema na obr. 50; ) 1.6 Obr. 55 Přebaly (viz. schema na obr. 50; 1.6)

8 158 TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK lehkých, jakož i jejich technologie výroby jsou následně pojednány v samostatných kapitolách. Těžké kartonáže jsou kartonážní obaly vyrobené ze slepovaných nebo ručních -2 lepenek o plošné hmotnosti 1000 až 3000 gm. Slouží převážně jako přepravní nebo skupinové obaly. Používají se na přepravní balení pokrmových tuků, másla a potravinových konzevr. Jsou vhodnými obaly pro barvy, laky a chemikálie v plechových obalech, pro balení strojních součástí, kovových předmětů, výrobků a polotovarů z plastů a pro jiné zboží, které nevyžaduje náročnou ochranu proti vnějšímu namáhání nárazem, vibracemi, nebo které značně namáhá obal na hraně při pádu. Mají dobrou pevnost ve vzpěru, která se uplatňuje při stohování naplněných krabic. Krabice se mohou vybavit vnitřními vložkami, proložkami, mřížkami, kterými se zabelné zboží fixuje proti setrvačnému pohybu vznikajícímu vlivem rázů a vibrací při manipulaci a přepravě. Fixační vložky a proložky mohou být nejen z plných lepenek, ale i z vlnitých lepenek, ze zpevněného polystyrénu, polyuretanu, ze dřeva apod. Určitou nevýhodou je, že výrobní technika na zpracování těžkých lepenek se rozvíjí co do produktivity práce pomaleji, než výrobní technika na zpracování vlnitých lepenek. 6.3 Druhy těžkých kartonáží Těžké kartonáže lze dnes vyrábět ve velmi širokém sortimentu konstrukčních rozměrových a účelových druhů. Nejčastějším druhem těžkých kartonáží je skládací klopová krabice nazývaná také lepenková bedna. Praktická rovněž často používaná je krabice s příklápěcím víkem. Méně se dnes používá dvoudílná krabice skládající se z víka a spodního dílu. Vyrábějí se ještě jiné druhy, např. dvoudílné zasouvací krabice, průvlekové nebo kombinované druhy, které mají jiné konstrukční řešení víka než dna, různé druhy odnosných krabic a celá řada jiných konstrukčních řešení, která jsou zahrnuta v různých idetifikačních kartonážních kódech a normách.

9 DRUHY TĚŽKÝCH KARTONÁŽÍ Obr. 56 Kombinované krabice (viz. schema na obr. 50; 1.7) Obr. 57 Odnosné krabice a ostatní druhy krabic (viz schema na obr. 50; )

10 160 TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK Technologické postupy výroby Výroby těžkých kartonáží se provádí těmito základími výrobními postupy: a) řezání archů na přířezy, pokud nejsou přířezy upravovány na potřebné rozměry přímo na slepovacím stroji b) potiskování přířezů (archů), c) vytváření linek v ohybu, d) vysekávání tvaru přířezu, e) spojování přířezů na hotové krabice, f) svazkování přířezů nebo krabic. Obr. 58 Varianty výroby těžkých kartonáží Výroba lepenkových přířezů na slepovacím stroji - slepováním několika vrstev strojní lepenky a podélné a příčné řezání na přířezy Lepenka v arších Řezání na přířezy I. II. III. IV. Potiskování Potiskování Potiskování Potiskování Podélné drážkování Rotační vysekávání Vysekávání a rýhování planžetovým nástrojem Rotační vysekávání a rýhování planžetovými nástroji Příčné drážkování Příčné rýhování (2 linky ohybu) Vylupování odpadu Vylupování odpadu Vysekávání (zdvihové nebo rotační) Příčné rýhování (2 linky ohybu) Podélné rýhování (2 linky ohybu) Zušlechťování přířezů Sešívání Sešívání a slepování Slepování Svazkování

11 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH POSTUPŮ 161 Tyto základní výrobní postupy se provádějí různými technologickými způsoby v několika variantách (schéma na obr. 58). Sled výrobních postupů je závislý na použité výrobní technice, jejíž volba závisí zase na technickém provedení krabice, což je základní a rozhodující hledisko, a také na velikosti výrobní série pro dosažení optimální efektivnosti výroby. Samozřejmě, že v daných výrobních podmínkách je pro volbu varianty technologie výroby rozhodující výrobní zařízení, kterým je výrobní závod vybaven. Varianty výrobních postupů se liší způsoby zhotovení krabicového přířezu vybaveného linkami ohybu. Způsoby spojování přířezů jsou rozdílné, a však použitelné pro všechny varianty výrobních postupů Charakteristika jednotlivých postupů. Varianta I. je charakteristická tím, že výrobní postupy se provádí na jednotlivých rozměrově univerzálně seřiditelených strojích, které jsou snadno a v krátkém čase seřiditelné na rozměrově rozdílné druhy. Výkony strojů jsou však v porovnání s ostatními variantami nízké. Rovněž možnost volby kartonážních přířezů je druhově omezena převážně jen na skládací krabice s klopovým uzávěrem a na přířezy pro dvoudílné krabice. Varianta je efektivní pro výrobu krabic ve velmi malých sériích, nebo pro vzorkovací účely. Varianta II. je nejrozšířenější, protože jde o kombinovanou výrobní linku rychle seřiditelnou na různé rozměry krabicových přířezů. Rotační způsob vysekávání a rýhování umožňuje poměrně vysoké výkony. Na lince lze vyrábět běžné druhy krabic s klopových uzávěrem, přířezy na víka a spodky dvoudílných krabic a přířezy na přiklápěcí krabice. Využití výrobní linky je efektivní pro výrobu středních i větších výrobních sérií i nejrozšířenějších druhů těžkých kartonáží. Varianta III. je charakteristická možnostmi výroby různých tvarů kartonážních přířezů, které dovoluje vysekávání a rýhování sdruženým planžetovým nástrojem. Pro každý druh kartonážního přířezu musí být zhotoven vysekávací a rýhovací planžetový nástroj, u kombinovaných strojů s vylupováním odpadu i vylupovací nástroj. Přípravné časy jsou vzhledem k protitlakové matricové přípravě poměrně dlouhé. Vysekávání lze provádět na příklopových lisech při výrobě malých výrobních sérií s ručním vylupováním odpadu, střední a velké série na horizontálních vysekávacích lisech s následným ručním vylupováním odpadu, nebo na kombinovaných lisech se současným vylupováním odpadu.

12 162 TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK Varianta IV. využívá rotační způsob vysekávání a rýhování sdruženým planžetovým nástrojem při současném vylupování odpadu. Výrobní linka je zpravidla vybavena tiskovými agregáty. Na lince lze vyrábět všechny druhy tvarově vysekávaných přířezů. Výroba je efektivní zejména ve velkosériové výrobě Používané stroje Ve výrobě těžkých kartonáží došlo v posledním dvacetiletí k určité stagnaci v rozvoji výrobní techniky. Výrobci strojů se zaměřili především na rozvoj strojů pro zpracování vlnitých lepenek, které jsou pro zpracování lepenek nad 1000 gm nepoužitelné. Hlavní příčinou je, že linky ohybu u těžkých kartonáží musí být prováděny drážkováním, které je prováděno soustavou zdvihových nástrojů na jednoduchých strojích, nebo rotačním drážkováním příčným (kolmo k vedení archu), rotujícími drážkovacími nástroji (čelisťovými). Pro vytváření linek ohybu na tlustších lepenkách je používáno i rýhování kolmým a šikmým rotujícím kotoučem proti rýhovacímu výstupku, které plní zcela stejnou funkci jako drážkování a je použitelné jen pro vytváření linek ohybu na tlustších lepenkách. V rozvoji techniky pokročilo vysekávání sdruženým planžetovým nástrojem, kterým lze provádět rýhování tlustších lepenek dvěma rýhovacími nástroji proti partici a to jak ve vysekávání plochými nástroji, tak rotačními nástroji. Pokud jde o dělení a tvarování využívají se principy střihu dvojdílnými nástroji (zdvihové nebo rotační) i principy řezu planžetovými nástroji (zdvihové nebo rotační). Na těchto technologických postupech a principech je založena technologie tvarování linek ohybu a vysekávání ve zpracování lepenek v technologii výroby těžkých kartonáží. Vylupování odpadu při vysekávání planžetovými nástroji zůstává u malosériové výroby ruční, nebo u horizontálních vysekávacích a rotačních vysekávacích strojůmechanické. Používaná výrobní technika ve spojování krabicových přířezů je srovnatelná se stroji používanými ve výrobě kartonáží z vlnitých lepenek (sešívání se provádí drátem kruhových průřezů a volí se podle tloušťky lepenky od 0,45 mm do 0,7 mm. Na slepování se dnes používají velmi rychle adhezivní syntetická lepidla na bázi polymerů. Potiskování plných lepenek ve výrobě těžkých kartonáží se původně provádělo na jedno i vícebarevníkových strojích gumovými tiskovými formami, knihtiskovými barvami. Byly používány i speciální až čtyřbarvové stroje na potisk archů (Bobst). V současné době se používá především flexotisk na jedno i vícebarevníkových strojích. Ty umožnily zvýšení výkonů a s rozvojem flexotisku a jeho možnostmi reprodukovat i náročnější grafické úpravy na nepříliš dobře potiskovatelné materiály a umožňuje dnes vyrábět i dobře potiskovat těžké kartonáže. Tiskové stroje jsou dnes -2

13 POUŽÍVANÉ STROJE 163 Obr. 59 Archový flexotiskový stroj se dvěma tiskovými jednotkami (s mechanickým nakladačem a vykladačem) e d a b b c Obr. 60 Kombinovaná linka na rotační vysekávání, příčné a podélné rýhování přířezů (soustavou rotujícího šikmého a kolmého kotouče proti výstupku) a - rotační vysekávání průseků a spojovací záložky, b- příčné rýhování c - podélné rýhování, d - potištěné lepenkové archy e - potištěné přířezy na klopové krabice

14 164 TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK používány v pracovních rozměrech až do pracovní šíře 250 cm pro ruční nakládání, nebo mechanické nakládání a dosahují výkony až 6000 přířezů za hodinu. Starší typ stroje je znázorněn na obr. 59. Pro potiskování lepenek pro výrobu těžkých kartonáží mohou být používány i modernější stroje, které se používají pro potiskování vlnitých lepenek. Pro potisk kartonáží v menších výrobních sériích se dnes účelně využívá také sítotisk. V některých případech se používá i etiketování při kterém se kvalitně nebo i jednoduše potištěné etikety přilepují na bočné stěny krabic. V menších seriích ručně pomoci strojů na nanášení lepidla, nebo mechanicky na jednoduchých etiketovacích strojích. Pro vysekávání přířezů a tvarování linek ohybu se používají výrobní linky (obr. 60) skládající se z rotačního prosekávacího stroje se stohovým nakladačem, ze dvou za sebou postavených rýhovacích strojů (každý pro dvě linky ohybu) a z třetího rýhovacího a 4 5 b c 5 Obr. 61 Postup výroby krabicového přířezu a - na dvoudílné krabice b- na skládací krabice ze dvou dílů c - na skládací krabice z jednoho přířezu

15 POUŽÍVANÉ STROJE 165 stroje přistaveného příčně ke směru výroby, který provádí dvě podélné linky ohybu. Vykládání zajišťuje stohovací nakladač. Linka dosahuje výkonu 6000 až 8000 archů za hodinu. Lze na ní vyrábět přířezy na dvoudílné a klopové krabice (obr. 61). Novější verzí je kombinovaná výrobní linka DERITEND, která je sestavou nakladače, rotačního vysekávacího stroje, rotačního drážkovacího stroje pro příčné drážkování (2 drážek), dvojitého příčného drážkovacího stroje, který tvaruje dvakrát dvě příčné rýhy, a tiskové jednotky (jeno- i vicebarevníkové). Linka dosahuje výkonu až přířezů za hodinu. e d c b a Obr. 62 Schéma horizontálního vysekávacího lisu: a - nakladač b - podavač c - vysekávací lis d - vylupovací stanice e - stohovací vykladač

16 166 TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK Vysekávání planžetovými nástroji při současné tvorbě linek ohybu se provádí na příklopovém lisu nebo častěji na horizontálním vysekávacím lisu (obr. 62). Stroj plynule nakládá archy lepenky ze stohu a vysekané archy vykládá do stohů. Stohy se vyměňují během provozu stroje tzv. nonstop vybavením. Stroj je zpravidla vybaven mechanickým vylupováním odpadu pomocí vylupovacích nástrojů, které musí být speciálně zhotoveny pro každý jednotlivý druh krabice podobně jako planžetový vysekávací stroj. Stroje mají různé pracovní rozměry od 720 x 1020 mm do 1100 x 1600 mm, dosahují maximálního výkonu až 6500 archů za hodinu (u formátu 1020 x 1420 mm). Mohou -2 vysekávat lepenku až do plošné hmotnosti 2000 gm. Obr. 63 Poloautomatický sešívací stroj s ručním nakládáním a mechanikcým vykládáním Obr. 64 Kombinovaný sešívací a slepovací stroj s mechanickým nakládáním a vykládáním

17 POUŽÍVANÉ STROJE 167 Kromě horizontálních lisů se používá rotační způsob vysekávání planžetovým nástrojem. Tímto způsobem vysekává kombinovaná a tisková vysekávací linka vybavená rovněž rotačním vylupováním odpadu a tiskovými jednotkami. Rotační vylupování pracuje válcovým vylupovacím nástrojem opatřeným trny a jinými plošnými výstupky, které vylupují proti měkkému obložení spodního válce. Stroje dosahují vyšších výkonů než horizontální vysekávací lisy. Spojování krabicových přířezů na skládací krabice se provádí na sešívacích nebo slepovacích strojích, příp. na strojích, které kombinují slepování se sešíváním. Slepovací stroj na slepování krabicových přířezů se slepovací záložkou znázorňuje (obr. 65). Pro sešívání se používají jednoduché ramenové sešívací stroje nebo stroje vybavené nakladacím stolem, tzv. stolové sešívačky. Pro větší výrobní série se používají poloautomatické sešívací stroje (obr. 63) nebo automatické stroje, které mohou být vybaveny pro kombinované sešívání a slepování (obr. 64). Stroje dosahují výkonu až kusů krabic za hodinu (výkon je rozdílný podle velikosti krabic). Slepování krabic se provádí na slepovacím stroji, který je vybaven pro slepování krabic z plné lepenky až do plošné hmotnosti 1200 gm (obr. č. 65) Stroj provádí předlamování, skládání a slepování krabicových přířezů v seříditelné rychlosti od 20 do -2 Obr. 65 Slepovací stroj na lepenkové krabice

18 168 TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK Obr. 66 Vázací stroj na svazky a jejich paletizování 300 m za minutu. Může být vybaven také pro třímistné, čtyřmístné a šesti místné slepování, jako stroj Bobst znázorněný na obr. č. 49. Pro slepování lehkých kartonáží je dodána v šíři 1450 mm. Sešité nebo slepené krabice se svazkují na vázacím stroji. Svazky se stohují na paletě a stoh se k paletě připevňuje vázací (cyklopovou) páskou. Vázaný stoh na paletě umožňuje mechanizaci přepravy a vysokozdvižným vozíkem nakládání do nákladních aut, nebo vagónů (obr. 66) Kvalita výrobků Kvalita těžkých kartonáží je závislá především na kvalitě lepenky, ze které se vyrábí. U lepenek se zjišťuje pevnost v průtlaku, v průrazu, tuhost a odolnost proti ohybu, vzpěrová pevnost. Stejnoměrná tloušťka lepenky je jedním ze základních požadavků pro kvalitní zpracování. Závisí na ní kvalita rýhování, drážkování, ale i rovinnost a hladkost vysekávaných okrajů. Při zpracování lepenky na moderních zpracovatelských strojích se stohovými nakladači je vedle rovnoměrné tloušťky rovněž nezbytná i rovinnost archů. Nerovné archy nelze mechanicky nakládat. Kvalita krabic je rovněž do značné míry závislá na přesnosti konstrukce. Přesná konstrukce přířezu společně s mechanickými vlastnostmi dávají krabici vzpěrovou

19 KVALITA VÝROBKŮ 169 pevnost, odolnost prti tlaku, geometrickou pravidelnost nutnou zejména u krabic pro automatické plnění a uzavírání. Kvalitní spoj sešitím, slepením nebo kombinací slepení a sešití a i kvalitní linky ohybu zajišťují pevnost hran, která zvyšuje odolnost krabice při pádu na plochu i na hranu. V některých státech jsou pro určité rozměry krabic a pro hmotnost jejich obsahu předepsané fyzikálně-mechanické vlastnosti lepenky, která pak zabalené zboží při dopravě a manipulaci, dostatečně chrání, takže státní dráha a ostatní dopravní instituce přebírají záruku za dopravu bez porušení obsahu. Lehké kartonáže jsou lepenkové kartonážní obaly vyrobené z lepenek do plošné -2 hmotnosti 900 až 1000 gm. Na rozdíl od těžkých kartonáží se nevyrábí jen z archů, ale také z kotoučů. Plnily a plní zpravidla funkce skupinových obalů tzn., že se do nich balí určité množství spotřebitelsky baleného zboží, jako sýry, čokolády, trvanlivé pečivo, koření, ale i šrouby a hřebíky a řada dalších druhů zboží. Jako skupinové obaly byly a jsou vystavovány do prodejních pultů v obchodech a spotřebitel si z nich vybírá zboží. Tím se usnadnila práce pracovníků v obchodech s vykládáním zboží do pultů. Mají tedy zásluhu na racionalizaci práce v obchodě. Tato úloha si však postupně vynutila zvýraznění jejich prodejně propagačních funkcí, zejména u rozměrově menších druhů baleného zboží, jehož spotřebitelské balení i s velmi kvalitním potiskem tuto funkci v samoobslužném prodeji nemohlo dobře plnit. Proto se na vystavovací obal kladly a kladou stále větší nároky na grafickou úpravu, která musí dobře propagovat obsah spotřebitelsky baleného zboží, které je jeho obsahem. Výrobce baleného zboží, má tímto způsobem možnost přímo sám ovlivňovat propagaci svého zboží v obchodě. V tomto směru se postupně zvýšil podíl potištěných lehkých kartonáží, zvýšil se i podíl zpracovaných lepenek s bílou krycí dobře potiskovatelnou vrstvou. Zvýšil se i podíl kartonáží z lepenek zušlechťovaných v odolnosti proti vlhkosti, tukům, plísním apod.. Z těch se vyrábějí i některé obaly na ovoce a zeleninu, odnosné obaly na nápoje apod. Významnou skupinou v lehký kartonážích představily a představují spotřebitelské obaly na balení kuchyňských potřeb a přístrojů, elektrospotřebičů a dalších nejrůznějších předmětů domácnosti, hraček, sprotovních potřeb apod. U těchto balených předmětů plnily funkce ochranného balení a prodejnost původně iniciovali prodavači. V rozšířeném samoobslužném prodeji všeho druhu a marketingových obchodech, musí tyto obaly plnit rovněž prodejně propagační funkce a u ruzných spotřebičů i návodnost použití, dokonalé znázornění zabaleného obsahu tak, aby obal působil zvýšení pozornosti spotřebitele na obsah. Tyto zvýšované požadavky především na grafickou úpravu, zařadily původně zcela jednoduché nepotiskované, nebo ojediněle potiskované kartonáže ze šedých strojních

20 170 TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK lepenek do kategorie potiskovaných, skupinových a spotřebitelských kartonážních obalů, které se stále více přibližují k technologií výroby potištěných skládačkových spotřebitelských kartonáží - skládaček vyráběných z bílých a natíraných lepenek do -2 plošné hmotnosti 500 gm, při snadnější zpracovatelnosti. Dnes s nimi úspěšně soutěží kartonážní obaly z jemno- a mikrovlnitých lepenek. Proti nim mají nevýhodů v tom, že tyto při stejné tloušťce nemají nižší plošnou hmotnost. Přesto si lehké kartonáže z plných lepenek udržují své poslání v obalové technice. Určitý podíl si nadále udržují jednoduché lehké kartonáže ze strojních lepenek nejen v malosériových, ale i ve středně sériových výrobách, protože patří k nejlepším ochranným kartonážním obalům. 6.4 Druhy lehkých kartonáží Lehké kartonáže se používá jako prostorové krabice dvoudílné, složené z víka a spodního dílu, nebo jako přířezů na dvoudílné krabice spojené u uživatele slepováním, sešíváním, nebo skládáním. Nejrozšířenější jsou však skládací krabice s klopovým uzávěrem, které jsou velmi úsporné na prostor při skladování a dopravě. Snadno se rozkládají do prostorového stavu, plní zbožím a snadno se uzavírají. Stále výrazněji se uplatňují druhy skládaných krabic z tvarově členitých přířezů. Jsou to skládačky se zásuvnou klopou, s různými sládatelnými uzávěry, rozkládací obaly, odnosné obaly apod.. Přířezy na lehké kartonáže se vyrábějí a dodávají buď jako jednoduché krabicové díly (víko a spodek), které si uživatel spojuje do prostorového tvaru, nebo častěji ve skladatelném provedení. Tyto lze pak snadno ručně nebo mechanicky skládat do prostorových tvarů v balícím prostoru podle podmínek uživatele. Tyto druhy jsou velmi racionální, neboť užívají mechanizaci a automatizaci balících procesů. Zvětšují se požadavky na výstavní krabice racionalizující manipulaci v samoobslužných formách prodeje. Lehké kartonáže se dodávají buď jako krabice nebo přířezy nepotištěné, které uživatel označuje etiketou nebo potištěným přebalem, nebo potištěné v jednoduchých grafických úpravách. Lehké kartonáže se vyrábějí v různých druzích a provedeních (schéma obr.50). Velmi početný sortiment kartonážních přířezů (obr 51-55) znázorňují charakterizující nejčastěji používané druhy. Široký sortiment druhů je znázorněn i v identifikačních kódech a konstrukčních návodech. Kartonáže se spojují buď sešíváním drátem kruhového průřezu nebo na rohových šicích strojích drátem se sploštělým průřezem. Na slepování se používají většinou různé druhy syntetických lepidel.

21 VARIANTY VÝROBY Z ARCHŮ Technologické postupy výroby Lehké kartonáže a přířezy se vyrábějí z lepenek v arších nebo z kotoučů těmito základními výrobními postupy: a) řezání archu nebo kotoučů, b) potiskování archů nebo kotoučů, c) vysekávání a vytváření linek v ohybu (na samostatných nebo kombinovaných strojích) Vznikají kartonážní přířezy, které se svazují a dávají odběratelům nebo se dále zpracovávají na krabice těmito postupy: d) spojování přířezů hotové krabice (sešíváním, slepováním), e) svazování hotových krabic (stohování na palety) Tyto základní výrobní postupy se provádějí různými technologickými postupy v několika variantách. Sled postupů je u jednotlivých variant rozdílný (schéma) Varianty výroby z archů (obr. 67) Varianta I. je charakteristická součastným řezáním a rýhováním lepenkových archů na kombinované kruhové řezačce v příčném i podélném směru. Řezací nože i rýhovací nástroje jsou na stroji rozměrově universálně seřazené. (Rýhování se provádí patentními rýhovacími nástroji, dvěma širokými kotouči proti výstupu na návlečce). Vysekávání se provádí na universálním vysekávacím stroji rozměrově různě seřiditelnými nástroji. Varianta II. je kombinovanou výrobní linkou skládající se ze samostatných rýhovacích strojů (rýhovacími hranami kolmého i šikmého rotujícího kotouče proti rýhovacímu nástroji) pro dvě příčné a dvě podélné linky ohybu. Spojení do kombinované linky si vyžaduje řazení postupu vysekávání před rýhováním (umožňuje přesné umístění výseku na ploše přířezu rozměrovou vazbou nakladače na funkci vysekávacích nástrojů. Varianty I. a II. mají možnost seřizovat rýhovací a vysekávací nástroje podle potřebných rozměrů přířezů a to při velmi krátkých seřizovacích časech. Lze na nich vyrábět krabice s klopovým uzavěrem, přířezy na víka a spodky dvoudílných krabic. Varianta III. se používá k vysekávání a rýhování planžetový nástrojem, který musí být zhotovovaný pro každou zakázku. Vysekávání malých sérií se provádí na příklopovém lisu s ručním nakládáním a vykládáním vyseknutých archů. Vysekávání se může provádět také na jednoduchém horizontálním vysekávacím lisu s mechanickým

OBSAH. Obsah. 1. Úvod 7

OBSAH. Obsah. 1. Úvod 7 Obsah OBSAH 1. Úvod 7 2. Obaly z papíru, kartónu a lepenek 11 2.1. Členění obalů z papíru, kartónu a lepenek 11 2.2. Členění podle použití 13 2.2.1. Přepravní obaly 13 2.2.2. Skupinové obaly 13 2.2.3.

Více

5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK

5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY 95 5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK Kartonáže z vlnitých lepenek představují v celém světě nejvýznamnější obalové prostředky, jejichž podíl se v obalové technice

Více

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží MINIMÁLNÍ SPOTŘEA LEPENEK PŘI ÝROĚ KARTONÁŽÍ 47. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží Potřebnou plochu lepenky na výrobu krabice ovlivňuje jednak typ krabice, jednak její rozměry,

Více

7. Technologie výroby potištěných skládaček - spotřebitelských kartonáží z lepenek do plošné hmotnosti 500 g.m -2

7. Technologie výroby potištěných skládaček - spotřebitelských kartonáží z lepenek do plošné hmotnosti 500 g.m -2 DRUHY POTIŠTĚNÝCH LEPENEK 179 7. Technologie výroby potištěných skládaček - spotřebitelských kartonáží z lepenek do plošné hmotnosti 500 g.m -2 Potištěné skládačky jsou spotřebitelské obaly vyráběné z

Více

2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK

2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK ČLENĚNÍ OBALŮ Z PAPÍRU, KARTÓNŮ A LEPENEK 11 2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK Více než polovina veškeré výroby papírů, kartónů a lepenek v Evropě se koncem dvacátého století zpracovává na obaly. V

Více

LEPENKY PRO PRŮMYSLOVÉ UŽITÍ

LEPENKY PRO PRŮMYSLOVÉ UŽITÍ LEPENKY KARTONÁŽ 2 LEPENKY A KARTONÁŽ LEPENKY PRO PRŮMYSLOVÉ UŽITÍ EMBA disponuje výkonným automatickým strojním vybavením, které je zaměřeno na efektivní produkci sériových obalů s orientací na cenovou

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

Určení kapacity mezioperačního skladu pomocí simulace Vladimír HANTA

Určení kapacity mezioperačního skladu pomocí simulace Vladimír HANTA Určení kapacity mezioperačního skladu pomocí simulace Vladimír HANTA Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT Praha Obsah úvod vlnitá lepenka výroba vlnité lepenky simulační model linky pro výrobu a zpracování

Více

10. Technologie výroby papírových sáčků

10. Technologie výroby papírových sáčků TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ 289 10. Technologie výroby papírových sáčků Papírové sáčky patří v historii používání papírových obalů k nejstarším dříve obchodních, dnes spotřebitelských obalů. Vznikaly

Více

4.2. VÝROBNÍ FÁZE A JEJÍ ČLENĚNÍ

4.2. VÝROBNÍ FÁZE A JEJÍ ČLENĚNÍ 4.2. VÝROBNÍ FÁZE A JEJÍ ČLENĚNÍ SCHÉMA VÝROBNÍHO PROCESU Tisková technologie TISK 1 Potiskovaný materiál Zušlechťovací technologie Technologie postpressového zpracování ZUŠLECHTĚNÍ TISKOVINY POTISKOVÉ

Více

4. Konstrukce lepenkových obalů

4. Konstrukce lepenkových obalů KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ 47 4. Konstrukce lepenkových obalů Přesnost a správnost konstrukce lepenkových obalů je základním předpokladem řešení jejich tvarů a výchozím požadavkem pro přípravu výroby.

Více

S Í T O T I S K O V É S T R O J E

S Í T O T I S K O V É S T R O J E S Í T O T I S K O V É S T R O J E Princip tisku 1 Sklopný pohyb tiskové formy 2 Sítotisková barva 3 Tříč (Těrka) 4 Potiskovaný materiál 5 Barviště 6 5 6 Obrazotvorná šablona 7 Barvový film 7 Na tisknoucích

Více

9. Technologie výroby papírových obalů. 9.1 Technologie výroby papírových pytlů TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH OBALŮ 267

9. Technologie výroby papírových obalů. 9.1 Technologie výroby papírových pytlů TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH OBALŮ 267 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH OBALŮ 267 9. Technologie výroby papírových obalů 9.1 Technologie výroby papírových pytlů Papírové pytle jsou nevratné průmyslové přepravní obaly, které slouží k balení sypkých

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 14

Více

Produktový katalog. KARDO GROUP a.s. kartonáž & autodoprava Jesenická 688, Rapotín,

Produktový katalog. KARDO GROUP a.s. kartonáž & autodoprava Jesenická 688, Rapotín, Produktový katalog KARDO GROUP a.s. kartonáž & autodoprava Jesenická 688, Rapotín, www.kardo.cz 1 KARTONÁŽ WWW.KARDO.CZ Zpracovávané materiály Třívrstvá vlnitá lepenka vlna B, C, E Čtyřvrstvá vlnitá lepenka

Více

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2 1 2 4 3 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 mm 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 3 C6 samolepící 1070941 4 C6 samolepící, recy 1071863 C6 samolepící, vnitřní tisk 107099

Více

11. Obálky a obchodní tašky

11. Obálky a obchodní tašky DRUHY A ÚČEL POUŽITÍ 317 11. Obálky a obchodní tašky Obálky a obchodní tašky slouží jako obaly na písemnosti v poštovním provozu. Používají se rovněž na ukládání dokladů, vizitek, fofografií apod. K nejpoužívanějším

Více

Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů

Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů Kapitola 6.6 Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů 6.6.1 Všeobecné 6.6.1.1 Ustanovení této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 27 Lepené

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 12 Laťovky

Více

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů Kapitola 6.6 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů 6.6.1 Všeobecně 6.6.1.1 Požadavky této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 26

Více

Jednoduchá úspora místa

Jednoduchá úspora místa Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Jednoduchá úspora místa 124 Skládací přepravky Skládací přepravky 125 Systém skládání I Při vybavování poboček firem je často zapotřebí sebrat na zpět prázdné balení.

Více

TISKOPISY. Nepotištěné tiskopisy

TISKOPISY. Nepotištěné tiskopisy TISKOPISY TISKOPISY Nepotištěné tiskopisy Nepotištěné tiskopisy Standardní produkce P šířka (mm) originál boční složek ID typ x délka ( ) + počet kopií perforace v krabici položky 1 210x12 1+0 tab. ne

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 29

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

Papírenské výrobky. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_627_Papírenské výrobky_pwp

Papírenské výrobky. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_627_Papírenské výrobky_pwp Papírenské výrobky Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_627_Papírenské výrobky_pwp Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ 1 HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem, hlavní pohyb přímočarý vratný koná obvykle obrobek. Vedlejší pohyb (posuv) přerušovaný a kolmý na hlavní pohyb koná nástroj. Obrážení

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE TISKOVÉ TECHNIKY Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Kotoučový tisk 10. Kotoučový tisk 1. VII. novinový tisk www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal DUM

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 13

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 5. 3. 2013 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 3,4 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP

Více

Katalog. obalových materiálů

Katalog. obalových materiálů Katalog obalových materiálů Kartonové lepící pásky Nejčastěji používané pásky, slouží většinou k uzavírání kartonů. Dodáváme v rozměrech 12 75 mm x 66 m, v provedení hnědém nebo průhledném. V šířích 25

Více

POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY

POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY OBÁLKY A TAŠKY Poštovní obálky 1 2 3 4 5 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 (mm) 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 S 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 S 3 C6 samolepící 1070941

Více

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla).

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla). 1 TVÁŘENÍ Mechanické zpracování kovů, při kterém se působením vnějších sil mění tvar předmětů, aniž se poruší materiál dochází k tvalému přemisťování částic hmoty. Tváření se provádí : klidným působením

Více

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg kdr 60, 602 kdr 604 KOMBINOVANÉ BRUSKY Válcová bruska Průměr kotouče Hmotnost KDR 60 00 x 90 mm 50 x 220 mm 2 400 W, 230 V/50 Hz 550 W, 230 V/ 50 Hz 560 x 270 x 300 mm 700 x 450 x 3 7 kg 8 kg 5 kg 54 kg

Více

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Polotovary Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Výroba : výchozí materiál ( dodávaný ve formě housek, ingotů, prášků ) se zpracovává

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

Válcování. Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová. Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

Válcování. Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová. Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/ Válcování Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová Princip Ztuhlé ocelové ingoty o hmotnosti kolem 10 t se prohřívají v hlubinných pecích na teplotu tváření kolem 1100 C a válcují se na předvalky. Z těch se pak

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Tisk s přidanou hodnotou v maloformátovém ofsetu

Tisk s přidanou hodnotou v maloformátovém ofsetu Tisk s přidanou hodnotou v maloformátovém ofsetu Printfórum 18. červen 2009, Praha Vedoucí obchodního oddělení manroland s.r.o. Trh s tiskovinami Archový ofset 50 x 70 cm a menší Celkový trh s ofsetovými

Více

8. TECHNOLOGIE VÝROBY POTAŽENÝCH KARTONÁŽÍ

8. TECHNOLOGIE VÝROBY POTAŽENÝCH KARTONÁŽÍ DRUHY POTAŽENÝCH KARTONÁŽÍ 217 8. TECHNOLOGIE VÝROBY POTAŽENÝCH KARTONÁŽÍ Potažené kartonáže jsou krabice vyrobené z hrubých plných lepenek, polepené zušlechtěným nebo potištěným papírem i jinými potahovými

Více

KOMBINACE POSTUPÙ 351 10. KOMBINACE POSTUPÙ

KOMBINACE POSTUPÙ 351 10. KOMBINACE POSTUPÙ KOMBINACE POSTUPÙ 351 10. KOMBINACE POSTUPÙ Rozvoj výroby obalù z papíru a lepenek, opakovanost výrobních programù, která je pro výrobu obalù charakteristická, jakož i soustavná snaha po zvyšování výkonù

Více

Lisovací nástroje. Stříhání

Lisovací nástroje. Stříhání Lisovací nástroje Podle počtu pracovních úkonů při jednom zdvihu jsou lisovací nástroje: - Jednoduché při každém zdvihu beranu lisu je zhotoven výrobek. Např. k vystřižení jednoduchého tvaru na jeden krok.

Více

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/ 4. Plošný materiál Nabídka plošných materiálů zahrnuje zejména dřevotřískové desky laminované, surové a dýhované, dále dřevovláknité desky, desky MDF a HDF, pracovní desky, překližky, štěpkové desky a

Více

TISKOPISY. Nepotištěné tiskopisy

TISKOPISY. Nepotištěné tiskopisy Nepotištěné tiskopisy Nepotištěné tiskopisy Standardní produkce P šířka (mm) originál boční složek ID x délka ( ) + počet kopií perforace v krabici položky 1 210x12 1+0 tab. ne 3 600 1002489 2 210x12 1+0

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY VY_32_INOVACE_07_2_12_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY Obal je prostředek nebo soubor prostředků chránící materiál

Více

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby Doprava a manipulace s materiálem zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy překonání

Více

CODIMAG VIVA340. Představení

CODIMAG VIVA340. Představení CODIMAG VIVA340 V souvislosti s trendem stále menších a menších tiskových zakázek, jsou stále více požadovány kotoučové tiskové stroje s přerušovaným posuvem potiskovaného média s velmi rychlou přípravou

Více

Průvodní dokumentace. Montáž a uvedení do provozu:

Průvodní dokumentace. Montáž a uvedení do provozu: Průvodní dokumentace Prohlášení výrobce o bezpečnosti výrobku Výrobce ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a ve znění následujících změn a doplňků prohlašuje, že výrobek

Více

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír Doplňkový sortiment Obalový materiál - fólie Obálky a tašky 2 Lepicí pásky Obalový materiál - papír Vlnité lepenky, krabice Strana v PDF 3-4 5-6 7-8 9 10 STREČOVÉ FÓLIE - RUČNÍ Micron Šíře (mm) Návin (m)

Více

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie Potřebujete urychlit Váš výrobní proces? Využijte skvělé vlastnosti lepidla, kombinující pevnost současně s pružností. SikaForce -7550 V moderních

Více

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš)

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš) Popis produktu Jednotka Požadované množství 1) Pořadač archivační, šířka hřbetu 80 mm, hřbetní otvor pro pohodlné vytažení, vnější potah v tmavě mramorované barvě, všitá kartonová kapsa, určeno na dokumenty

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

Vše pro elektro-průmysl

Vše pro elektro-průmysl Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Vše pro elektro-průmysl 214 Antistatické přepravky ESD Antistatické přepravky ESD 215 Systémy skladování a přepravy ESD (ochrana před elektrostatickými výboji) Vakuové

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE TISKOVÉ TECHNIKY Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Kotoučový tisk 6. Kotoučový 1. tisk III. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal DUM číslo: 1 Co je

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 26 Konstrukční

Více

Vývojové trendy flexotisku při potisku vlnitých lepenek

Vývojové trendy flexotisku při potisku vlnitých lepenek Vývojové trendy flexotisku při potisku vlnitých lepenek Flexotisk je v současnosti snad nejuniversálnější technikou v potisku obalů a balících materiálů, z hlediska vývoje se jedná o jednu z mladších klasických

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 15

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 11

Více

Úvod Ofset Závěr Konec Ofset

Úvod Ofset Závěr Konec Ofset Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Ofset Autor: Adéla Seberová, Kateřina Turková Editor: Jan Ďoubal Praha, Březen 2010 Katedra mapování a kartografie Fakulta stavební ČVUT

Více

1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií

1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií 1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií 1.1 Teoretická pevnost švu Za teoretickou hodnotu pevnosti švu F š(t), lze považovat maximálně dosažitelnou

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování snášecí drátovky, automatické snášecí drátovky,linky na výrobu vazby V1 www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 30. 3. 2013 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 3, 4 (SOŠ,

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Sesazenky vznikají spojením dýhových listů na požadovaný formát, daného vzhledu a kvality.

CZ.1.07/1.5.00/ Sesazenky vznikají spojením dýhových listů na požadovaný formát, daného vzhledu a kvality. Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sesazenky, VY_32_INOVACE_IND104 Autor:

Více

S T A N D A R D I Z A C E

S T A N D A R D I Z A C E S T A N D A R D I Z A C E OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ Standard č. 02-01 - 02 V 60 S 35 Natavitelný asfaltovaný hydroizolační pás s nosnou vložkou ze skleněné rohože - typ S Standard č. 02-02 02 V 60 S

Více

Návrh obalů na křehké produkty pro převoz společností DHL

Návrh obalů na křehké produkty pro převoz společností DHL Libor Vašíček / Ústav vizuální tvorby Uherské Hradiště / Ateliér 3D design / 3. ročník / 2008 Návrh obalů na křehké produkty pro převoz společností DHL Papírový obal s potiskem určený pro převoz láhve

Více

BALENÍ ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU

BALENÍ ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU BALENÍ ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_626_Balení čalouněného nábytku_pwp Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká

Více

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč KÓD NÁZEV TYP CENA 7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč 7 772 620 Klopová krabice 620 x 420 x 350 mm, 3vrstvá

Více

Balící stroj na brikety BP 800

Balící stroj na brikety BP 800 Balící stroj na brikety BP 800 Pro balení briket nabízíme poloautomatický balicí stroj typu SmiPack BP 800 pro skupinové balení briket do teplem smrštitelné folie LDPE. Předpokládané technické zadání:

Více

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 25.10.2012 Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky Jsou nedílnou součástí automobilu pro jeho pohyb, přenos sil a momentů. Účel kola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 24 Voštinové

Více

Vyměnitelné břitové destičky

Vyměnitelné břitové destičky Vyměnitelné břitové destičky Obr. Sortiment nejběžnějších normalizovaných vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu a řezné keramiky (bílé a černé destičky). Vyměnitelné břitové destičky (VBD)

Více

STARstrap.

STARstrap. STARstrap TM www.fromm-cz.cz www.fromm-sk.sk FROMM polyesterové pásky - Vaše pojištění pro bezpečnou přepravu FROMM vyrábí páskovací zařízení na PET pásky světové třídy, ve výrobních závodech v Evropě,

Více

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních pásů EKOflex a výrobků z těchto pásů. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Pás EKOflex je izolační pás z lehčeného extrudovaného

Více

ZPRACOVÁNÍ D EVA část 5, díl 2, kapitola 3, str. 21. díl 2, dýhy a vrstvené dýhové materiály

ZPRACOVÁNÍ D EVA část 5, díl 2, kapitola 3, str. 21. díl 2, dýhy a vrstvené dýhové materiály ZPRACOVÁNÍ D EVA část 5, díl 2, kapitola 3, str. 21 pojovat i na ocelové potrubí. Dopravní trubky se používají na dopravu minerálních nebo agresivních vod. Trubky v sobě spojují přednosti vysokou pevnost

Více

Filtry a koše. Naše filtry. pro Váš úspěch

Filtry a koše. Naše filtry. pro Váš úspěch Filtry a koše Naše filtry pro Váš úspěch Filtry Filtry Filtry jsou důležitou součástí technologických procesů v nejrůznějších odvětvích hospodářství. Používají se k filtraci tekutin v chemickém a potravinářském

Více

Netkané textilie. Technologická část 1

Netkané textilie. Technologická část 1 Netkané textilie Technologická část 1 Netkané textilie 1 Netkané textilie 2 Příprava vlákenných vrstev Mechanické způsoby přípravy vlákenných vrstev Aerodynamická výroba vlákenné vrstvy Mechanicko-aerodynamické

Více

Evropský seznam tříd sběrového papíru a lepenky

Evropský seznam tříd sběrového papíru a lepenky Evropský seznam tříd sběrového papíru a lepenky únor 1999 Tento seznam byl vytvořen the Confederation of European Paper Industries (CEPI) a the Bureau of International Recycling (BIR) jako úprava CEPI

Více

Proč mít řezačku? Typy řezaček ŘEZÁNÍ

Proč mít řezačku? Typy řezaček ŘEZÁNÍ GBC Premier Proč mít řezačku? Při výrobě tištěných materiálů následuje po samotném tisku dokumentů další důležitý krok, úprava tvaru dokumentů, obrázků, fotografií, prezentací. Mnohdy konečný tvar a úprava

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_KONSTRUKČNÍ SPOJOVÁNÍ DÍLCŮ A SOUČÁSTÍ_T1 Číslo

Více

Přírubová lišta splňuje vysoké požadavky na těsnost a tuhost. Na potrubí se připevňuje pomocí prolisů nebo bodováním.

Přírubová lišta splňuje vysoké požadavky na těsnost a tuhost. Na potrubí se připevňuje pomocí prolisů nebo bodováním. KATALOGOVÝ LIST KM 0043/96h PŘÍRUBOVÁ LIŠTA Vydání: 8/07 DK 20/3; DK 30/3; DK 40/4 Strana: 1 Stran: 4 Přírubová lišta splňuje vysoké požadavky na těsnost a tuhost. Na potrubí se připevňuje pomocí prolisů

Více

MANIPULACE & ZPŮSOBY TVAROVÁNÍ

MANIPULACE & ZPŮSOBY TVAROVÁNÍ MANIPULACE & ZPŮSOBY TVAROVÁNÍ Balení a skladování Manipulace a zvedání panelů a desek Řezání & Tvarování MANIPULACE & ZPŮSOBY TVAROVÁNÍ Balení a skladování Výrobky jsou baleny do kartonových krabic běžných

Více

NABÍDKOVÝ KAtAlOg www.versailles.cz

NABÍDKOVÝ KAtAlOg www.versailles.cz NABÍDKOVÝ KAtAlOg Dárkově balený alkohol 2 A) Obal na 1 láhev ledového nebo slámového vína. Materiál : kraft B) Obal na 1 láhev vína Materiál : kraft C) Obal na Habánské víno. Materiál: přírodní hnědý

Více

Filtry a filtrační koše. Naše filtry pro váš úspěch

Filtry a filtrační koše. Naše filtry pro váš úspěch Filtry a filtrační koše Naše filtry pro váš úspěch Filtry Filtry Filtry jsou důležitou součástí technologických procesů v nejrůznějších odvětvích hospodářství. Používají se k filtraci tekutin v chemickém

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 32

Více

KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE

KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Podniková norma Nákup hrubých přířezů Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Originální název a cesta k dokumentu: F:\DATA\Spolecne\A-Zpracování dřeva\originální dokumenty\n030-5 Nákup hrubých přířezů.docx

Více

KATALOG PRODUKTŮ VÝHODY SEŠÍVÁNÍ

KATALOG PRODUKTŮ VÝHODY SEŠÍVÁNÍ KATALOG PRODUKTŮ VÝHODY SEŠÍVÁNÍ LEDEN 2011 VÝHODY SEŠÍVÁNÍ 1. BEZPEČNÉ 2. VZHLEDNÉ Pevné spojení a výborná stabilita sešitého kartonu za všech okolností. Bezpečnostní efekt spoje proti zlodějům. Dokonalý

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 7 Pilové

Více

Hlavní součástí tohoto výrobku je sběrná nádoba, která může být instalována třemi různými způsoby:

Hlavní součástí tohoto výrobku je sběrná nádoba, která může být instalována třemi různými způsoby: NÁDOBA NA ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY A VÝBOJKY NÁDOBA NA ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY A VÝBOJKY 1. Popis a použití: Sběrná nádoba je určena pro sběr úsporných kompaktních zářivek a výbojek. Uplatnění může

Více

Jedinečná konstrukce pro více řešení 2. Typové označení skříní 8. Skříň ENUX jednokřídlé dveře 16. Skříň ENUX dvoukřídlé dveře 22

Jedinečná konstrukce pro více řešení 2. Typové označení skříní 8. Skříň ENUX jednokřídlé dveře 16. Skříň ENUX dvoukřídlé dveře 22 vydání 20 Obsah Jedinečná konstrukce pro více řešení 2 Typové označení skříní 8 Skříň ENUX jednokřídlé dveře 16 Skříň ENUX dvoukřídlé dveře 22 Skříň ENUX SIMPLEX jednokřídlé dveře 25 Skříň ENUX SIMPLEX

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 11

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 25

Více

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Knihař na knihařských strojích (kód: 34-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Průmyslový

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 28 Speciální

Více