Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Datum: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti. Aktivní a pasivní operace obchodních bank 3. ročník, 4. ročník HLI_62_24_aktivní a pasivní operace obchodních bank Ing. Šárka Hlinovská Ekonomika Bankovnictví Výklad pojmů bankovní marže, aktivní a pasivní operace obchodních bank. Vhodné pří výkladu ve 3. ročníku a k opakování maturitního tématu ve 4. ročníku Pokud není uvedeno jinak, materiá je z vlastních zdrojů autora.

2 Aktivní a pasivní operace obchodních bank Autor: Ing. Šárka Hlinovská, Gymnázium a SOŠ Rokycany

3 Aktivní a pasivní operace obchod. bank Obchodní banky pracují na komerčním principu (komerční banky), tzn., že jejich hlavním cílem (úkolem) a hlavním motivem činnosti je dosahování zisku.

4 Bankovní marže Zisk u banky je dán úrokovým rozpětím = bankovní marže Bankovní marže = úroky přijaté z úvěrů úroky vydané vkladatelům Úroky přijaté z úvěrů jsou větší než úroky vydané vkladatelům. To znamená, že banky získávají peníze levněji, než je půjčují.

5 Obchodní banky Obchodní banky podnikají (podnikatelský subjekt) na finančním trhu za účelem dosažení zisku. Jejich klienty jsou jak občané, tak podniky, tak i organizace zřizované státem, krajem či obcí (krajské a obecní úřady, školy, nemocnice atd.) Tím se liší od centrální banky, která není podnikatelský subjek, podporuje politiku vlády a je OB nadřazená. Má jiné cíle než dosahování zisku (viz. úkoly CB)

6 Obchodní banky Banky můžeme označit jako univerzální správce peněz. Jejich činnost můžeme rozdělit na: aktivní operace pasivní operace služby

7 Aktivní a pasivní operace Aktivní operace přinášejí bankám příjmy z přijatých úroků (poskytování úvěrů), kdežto pasivní operace znamenají výdaj, vyplácení úroků (za přijaté vklady).

8 Obchodní banky Činnost bank je však ještě daleko rozsáhlejší. Často zakládají další instituce stavební spořitelny, penzijní fondy, podílové fondy, pojišťovny atd. Tak mohou nabízet komplexní služby a zároveň garantovat dostatečnou finanční stabilitu.

9 Aktivní operace Banka je v aktivní roli věřitele. Jedná se zejména o poskytování úvěrů. Podstata úvěru spočívá ve využití dočasně volných peněžních prostředků u obyvatelstva a podnikové sféry státu. Tyto volné peněžní prostředky banka od jednotlivých subjektů nakupuje a vytváří peněžní zdroj, ze kterého může poskytovat úvěry.

10 Aktivní operace obchodních bank Aktivní operace jedná se zejména o poskytování úvěrů. Úvěr se poskytuje: jednorázově klient částku vyčerpá najednou nebo postupně v dohodnutých lhůtách. Banka se dohodne s klientem na počtu, výši a termínech splátek. Peníze se uvolňují až v okamžiku potřeby průběžně klient si může opakovaně půjčovat do výše předem stanoveného úvěrového limitu. Není tak nutno vždy znovu sjednávat úvěrovou smlouvu. Úvěr se splácí v pravidelných intervalech, přičemž dlužník musí poukazovat bance splátky alespoň v minimální výši stanovené v úvěrové smlouvě

11 Úvěry občanům 1. Účelové úvěry občanům Banky mají zájem poskytovat účelové úvěry, tedy na konkrétní potřebu klienta, kdy mohou posoudit oprávněnost požadované částky a snadněji odhadnout, zda dlužník bude schopen úvěr splácet. Obvyklými účelovými úvěry je úvěr na auto, na vybavení bytu či jiné spotřební předměty.

12 Úvěry občanům Velmi používaný je také hypoteční úvěr. Poskytuje se na koupi nemovitosti, na výstavbu nemovitosti nebo její rekonstrukci, na modernizaci či opravu. Je zajištěn zástavním právem k nemovitosti a je většinou sjednám na část tržní ceny nemovitosti. Existují však i hypoteční úvěry až na 100% ceny nemovitosti. Jeho splatnost může být až 40 let.

13 Úvěry občanům 2. Neúčelové úvěry občanům V současné době banky poskytují širokou škálu neúčelových úvěrů: Kontokorentní úvěr (kontokorent) Osobní půjčky občanům Kreditní karty Americká hypotéka

14 Neúčelové úvěry občanům Kontokorent může být poskytnut, pokud máme v bance běžný účet. Z tohoto účtu můžeme čerpat více, než je na něm uloženo (do minusu). Bývá ovšem stanoven limit, do kterého lze čerpat. Mívá vyšší úrokovou sazbu než ostatní druhy úvěrů. Splácí se tak, že na účet přicházejí prostředky. Někdy si banka vede dva účty (běžný a současně s ním úvěrový, oba jsou propojeny.

15 Neúčelové úvěry občanům Osobní půjčky jsou určeny pro financování osobních (nepodnikatelských) potřeb. Zpravidla není potřeba ručitel ani jiné zajištění. Je možné ho sjednat i e- mailem, telefonem, přes internet. Potřebné dokumenty pak přijdou poštou nebo je dojdeme podepsat na pobočku. Vyšší úroková sazba, někdy potřeba pojištění proti nesplácení.

16 Neúčelové úvěry občanům Kreditní karty touto kartou můžeme čerpat prostředky z úvěrového účtu buď při placení v obchodech, nebo při výběru z bankomatu. Čerpat je můžeme prakticky kdykoliv, opakovaně nebo jednorázově. Vysoká úroková sazba 20-26%. Při placení u obchodníků platí bezúročné období. Podmínky splátek se liší u jednotlivých bank (viz smlouva).

17 Neúčelové úvěry občanům Americká hypotéka tento úvěr je zajištěn zástavou nemovitosti. Na rozdíl od klasické hypotéky nemá účelový charakter, získané prostředky lze využít na pořízení čehokoliv. Maximální výše úvěru zpravidla činí 70% odhadní ceny nemovitosti, doba splatnosti úvěru se pohybuje v rozmezí od 3 do 20 let. Výhodou jsou úrokové sazby, jsou sice vyšší než u hypoték, ale nižší než u spotřebitelských úvěrů.

18 Úvěry podnikatelům Mohou být opět účelové a neúčelové. Účelové nákup zásob, na investice apod. Neúčelové kontokorent nebo eskontní úvěr

19 Eskontní úvěr Při eskontním úvěru banky odkupují od svých klientů směnky před dobou jejich splatnosti, ale nejde v pravém smyslu slova o odkoupení. V případě, že dlužník odkoupenou směnku bance nezaplatí, bude požadovat zaplacení od majitele, který směnku předložil k eskontu.

20 Proces poskytnutí úvěru Při poskytování úvěru banku zajímá základní otázka z čeho žadatel úvěr splatí a jak spolehlivě.

21 Poskytnutí úvěru úvodní schůzka (kde obě strany zjišťují podmínky pro poskytnutí a výši možného úvěru a vymezují se požadované podklady) předložení žádosti o úvěr s požadovanými podklady posouzení žádosti o úvěr uzavření úvěrové smlouvy poskytnutí úvěru převedením peněz na účet, vyplacení hotově

22 Poskytnutí úvěru Před poskytnutím úvěrů banky ověřují, zda jde o spolehlivého klienta např. z úvěrových registrů. Do nich přispívají informacemi banky, leasingové společnosti atd. Banka si tak zjistí, zda už klient někde čerpal úvěr a jestli splácel.

23 Poskytování úvěrů občanům Při poskytování úvěrů občanům jsou podmínky standardizovány u jednotlivých druhů úvěrů jsou předem stanoveny úrokové sazby, maximální lhůty splatnosti, účel úvěru, popř. způsob zajištění.

24 Podklady pro posouzení úvěru doložení finanční situace potvrzení příjmů od zaměstnavatele posouzení, zda občan bude schopen úvěr splatit (viz úvěrový registr) obvykle se požaduje, aby zbylý příjem občana činil určitý násobek životního minima zajištění úvěru využívají se ručitelé, zástava nemovitého majetku, pojištění úvěru proti neplacení (při nemoci), zástava movitého majetku (cenné papíry, stroje, zásoby), bankovní záruka (zavazuje se jedna banka, že uhradí jiné bance do dohodnuté výše nesplacený úvěr a úrok)

25 Poskytování úvěru podnikům Při poskytování úvěrů podnikům se k žádosti o úvěr přikládá další potřebná dokumentace, např. podnikatelský záměr, účetní výkazy, daňová přiznání, doklady o zajištění úvěru.

26 Poskytování úvěrů podnikům Podnikatelský záměr obsahuje podrobnou analýzu oboru, ve kterém chce firma podnikat, analýzu konkurenčního prostředí, analýzu odbytového zajištění, analýzu výrobních faktorů (výrobní prostory, strojové vybavení, kvalifikovaných pracovníků), rozbor dodavatelského zajištění, očekávaný objem prodeje, kalkulace nákladů, analýzu cen vstupů a prodejních cen výrobků.

27 Poskytování úvěru podnikům Další doklady, které banka požaduje: analýzu současné a předpokládané finanční situace podniku na období, po které bude trvat úvěrový vztah klient musí mít vyjasněno, kolik si musí půjčit, kolik má peněz a za jakou dobu vložené prostředky vrátí součástí těchto rozborů jsou rozvaha a výsledovka (u daňové evidence přehled příjmů a výdajů, hospodářského výsledku, přehled majetku a výkaz cash flow peněžních toků) doklad o právní subjektivitě klienta (výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění, koncesní listinu a průkaz totožnosti)

28 Banka Banka si na základě předložených podkladů provede úvěrovou analýzu, při které hodnotí bonitu klienta =schopnost klienta dosáhnout svých závazků. Pokud se rozhodne poskytnout úvěr uzavře s klientem úvěrovou smlouvu.

29 Úvěrová smlouva (banka a klient) název a sídlo zákazníka název banky účel úvěru a jeho výši výši úrokové sazby termíny a částky čerpání úvěru termíny a částky splátek úvěru konečnou splatnost úvěru práva a povinnosti klienta i banky datum, razítko, podpis

30 Pasivní operace obchodních bank Banka přijímá vklady (depozita). Banka je v dlužnické pozici.

31 Nejběžnější vklady vklady na běžných účtech (netermínované), kde hlavním účelem nebývá ukládání peněz, ale platební styk. úsporné vklady (spořící účet, vkladní knížka termínované vklady, je sjednáván na fixně stanovenou částku a na dobu určitou vklady mohou být korunové nebo devizové

32 Vklady Jde-li o vklad FO, úroky jsou připisovány na účet po zdanění 15% srážkovou daní. Vklady jsou ze zákona pojištěny. V případě krachu banky dostane klient od Fondu pojištění vkladů náhradu ve výši 90% vkladu, maximálně však ekvivalent 25 tisíc EUR.

33 Další formy vkladu cenné papíry Vkladové listy krátkodobé nebo dlouhodobé vklady. Banka je prodává za nominální hodnotu, po uplynutí sjednané doby se vrací nominální hodnota plus dohodnutý úrok. Vhodné pro drobné střadatele. Depozitní certifikáty banky je prodávají za nižší cenu, než je jejich nominální hodnota pod pari. Výhodou je, že vkladatel zná dopředu svůj budoucí výnos. Obligace CP, který se vydává na delší časové období. Vydává jed stát nebo banka, město, podnik, aby se získaly peníze na financování určité akce. Emitent (ten, kdo dluhopis vydává), vyplácí každý rok sjednaný úrok. Minimální doba je zde většinou 5 až 7 let. Po uplynutí sjednané doby se částka vrací zpět (viz povodňové dluhopisy).

34 Další formy spoření stavební spoření penzijní připojištění Pro studenty jsou výhodná studentská Pro studenty jsou výhodná studentská konta (téměř bez poplatků), vyšší úroková sazba, možnost peníze kdykoliv vybrat.

35 Literatura Ing. Klínský, Petr; Ing. Chromá Danuše. Finanční gramotnost, úlohy a metodika. Praha: NUOV, ISBN Ing. Klínský, Petr; Ing. Chromá, Danuše a kol. Ekonomika, Ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy.praha: Nakladatelství EDUKO, ISBN Švarcová, J. a kol. Ekonomie stručný přehled, 2010/2011, Zlín, CEED ISBN

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Standardy bankovních aktivit Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Datum vydání: 2005 Aktualizace: 7/2007, 4/2010 OBSAH Preambule 3 Část 1: Úvod 4 Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více