II. Externí zdroje financování krátkodobé

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Externí zdroje financování krátkodobé"

Transkript

1 II. Externí zdroje financování krátkodobé

2 Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení OM při vzniku podniku Obnova OM Rozšíření OM

3 1) Obchodní úvěr 2) Krátkodobé bankovní úvěry: -krátkodobá bankovní půjčka překlenovací - provozní úvěr - revolvingový - lombardní - kontokorentní - směnečné : - eskontní - negociační - akceptační - ramburzní - avalový

4 3) Ostatní formy: - obchodovatelné krátkodobé c.p. - zálohy od odběratelů - závazky vůči zaměstnancům - závazky vůči státu - přeměna majetku

5 1) Obchodní úvěr Obchodní úvěr je přirozenou formou úvěru, vplývající ze vzájemně logicky navazujících vztahů mezi dodavatelem a odběratelem Nemohou ho poskytovat libovolní dodavatelé libovolným odběratelům

6 Obchodní úvěr Za dodávky výrobků a služeb je placeno s časovým zpožděním (s časovým odstupem od převzetí) Čerpá odběratel od dodavatele tím, že mu za dodávky platí až po uplynutí sjednané lhůty (15;30; 60 dní) dle platebních podmínek Je poskytován v naturální formě a je splácen v penězích

7 Obchodní úvěr Nejedná se o všeobecnou formu úvěru, mohou jej poskytovat dodavatelé svým odběratelů Poskytnutí a využití obchodního úvěru závisí na postavení odběratele a dodavatele: převaha nabídky (dodavatel nabídne skonto a delší dobu splatnosti) převaha poptávky (dodavatel může požadovat kratší splatnost) Podpora poptávky (odběratel může nakoupit i v případě, že nemá likvidní prostředky), Podpora nabídky (dodavatel by mnohdy neprodal, kdyby neposkytl úvěr),

8 Obchodní úvěr Odběratel jej splácí zpravidla z docházejících tržeb, čímž se: - snižuje jeho kapitálová potřeba - závislost na jiných zdrojích - úrokové náklady K zajištění není zapotřebí zvláštních písemných záruk, vychází se: - ze solidnosti - z důvěry v dlužníka - z dosavadních pozitivních zkušeností

9 Skonto Skonto je srážka z celkové platby, pokud odběratel zaplatí před stanovenou dobou splatnosti Odběratel: - dřívějším zaplacením si své závazky snižuje - musí si dříve opatřit pohotové peněžní prostředky Dodavatel: - inkasuje dříve peněžní prostředky snížené o skonto - peněžní prostředky může dále investovat - snižuje si objem svých pohledávek

10 PVZ = DVZ x PDTZ PVZ = průměrná (trvalá) výše závazků, DVZ = denní výše závazků PDTZ = průměrná doba trvání závazků DVZ = závazky za období : počet dní období

11 2) Krátkodobé bankovní úvěry Před žádostí o úvěr je nutno zvážit následující okolnosti: 1) Charakter a optimální potřebu kapitálu 2) Dosažitelnost úvěru 3) Výběr banky 4) Způsob čerpání, splácení a doba splatnosti 5) Zajištění úvěru 6) Riziko úvěru 7) Náklady úvěru 8) Využití úvěrových prostředků (rentabilita) 9) Ostatní podmínky úvěrování

12 Lombardní úvěr Úvěr zajišťovaný zástavou movitých věcí nebo práv, Úvěr je krátkodobý na fixní částku a pevnou lhůtu splatnosti, Zástava: cenné papíry, zboží, pohledávky, drahé kovy a cennosti, životní pojistky, autorská práva apod.

13 Revolvingový úvěr (opakující se) Z hlediska čerpání úvěru funguje podobně jako úvěr z kontokorentního účtu, na rozdíl od něho je ovšem účelový a nezávislý na konkrétním běžném účtu, Předmětem financování bývají oběžná aktiva, Pokud zákazník splatí část či celou dlužnou částku, může si opět za předpokladu dodržení podmínek úvěrové smlouvy znovu půjčit a to až do výše úvěrového rámce, Díky účelovosti bývá úroková míra výrazně nižší, než u kontokorentního úvěru.

14 Kontokorentní úvěr - Poskytuje se na běžném účtu tzv. kontokorentu - Stanovuje se tzv. úvěrový rámec (limit) a je sjednána smlouva - Jedná se v podstatě o úvěr krátkodobý, který může nabývat charakteru trvalého úvěru (resp. neustále se obracejícího) - Úvěr se zajišťuje - Patří k nejdražším krátkodobým úvěrům - Úroky: z čerpání z přečerpání úvěrového rámce z nedočerpání úvěrového rámce obratová provize (úhrada za vedení účtu a provádění platebního styku)

15 Kontokorentní úvěr Účel: Na vyrovnání výkyvů běžného účtu, Na sezónní potřeby oběžného majetku, Na ostatní krátkodobé potřeby Úvěrový rámec (limit) = maximální přípustný debet na účtu

16 1 dodávka zboží 2 odeslání směnky dodavateli 3 eskont směnky bankou 4 proplacení směnky po předchozím sražení diskontu 5 proplacení směnky odběratelem bance Odběratel BANKA 4 3 Dodavatel

17 Akceptační úvěr Banka akceptuje směnku Banka se stává hlavním dlužníkem Banka se zavazuje, že směnku zaplatí Klient banky se zavazuje, že prostředky na zaplacení směnky bude deponovat na svém účtu u banky před dobou splatnosti směnky Banka neposkytuje dlužníkovi platební prostředky, ale své dobré jméno

18 1 žádost o akceptování směnky, 2- akcept směnky 3 odeslání akcept. směnky, 4 dodávka zboží 5 předání akcept. směnky, 6 zaplacení směnky před dnem její splatnosti, 7 proplacení předložení směnky 7 BANKA 2 Dodavatel Odběratel

19 Avalový (ručitelský) úvěr Banka přejímá záruku za závazek svého klienta vůči třetí osobě Banka není hlavním dlužníkem, ale dlužníkem vedlejším (banka platí v případě, že hlavní dlužník nezaplatil)

20 1 žádost o udělení doložky per aval 2 poskytnutí záruky (avalu) na žádanou směnku 3 dodávka zboží 4 předání směnky 5 předložení směnky k proplacení BANKA 6 proplacení směnky Dodavatel Odběratel

21 Zálohy od odběratelů: 3) Ostatní formy Poskytuje odběratel dodavateli v penězích před uskutečněním dodávky. Dodavatel zaplatí dodávkou zboží. Využití zálohy je závislé na postavení odběratele a dodavatele: Při převaze poptávky se zvyšuje výše a počet záloh

22 Ostatní formy financování Výhody pro dodavatele: - získává pohotové likvidní prostředky - snižuje si úvěrové zatížení od bank - zajištění odbytu Výhody, nevýhody pro odběratele: - musí si opatřit dříve peněžní prostředky - nezvyšuje si objem závazků

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 1. Podstata bankovního úvěru Úvěr = časově omezené, úplatné přenechání peněz k

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

1. přednáška. Jak je úsek finančního řízení členěn?

1. přednáška. Jak je úsek finančního řízení členěn? 1. přednáška Jak je úsek finančního řízení členěn? Úlohy Finanční úsek Kompetence Odpovědnost - úlohy horizontální nebo vertikální - kompetence práva a oprávnění, která jsou nutná k řádnému vykonávání

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Katedra obchodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Název tématu: Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění Jméno autora: Hana Hortová Rok zpracování: 2005 Čestné prohlášení:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více