Pádové techniky (Ukemi waza)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pádové techniky (Ukemi waza)"

Transkript

1 Pádové techniky (Ukemi waza) Pádové techniky obecně Pádové techniky jsou jedním ze základních kamenů při cvičení bojových umění a úpolových sportů obecně. V některých bojových uměních a sportech (dále jen BU) jsou využívány více, někde méně. Větší využití je u těch BU, kde se nejvíce využívají jako technických prostředků obránce hody, strčení, porazy apod. Jsou to z těch nejznámějších například judo, jujutsu, aikido a další. Například v karate se pádové techniky v rámci zkoušek a postupů nevyučují. Nicméně si myslím, že by každý, kdo cvičí BU měl základní pádové techniky zvládnout. Od svých mistrů jsem se učil, že pády děláme hlavně z těchto tří důvodů: -využít naučené techniky v běžném životě, při pádu ze schodů, z kola, zakopnutí jako bezpečnostní prvek protiúrazové zábrany -pády byly a stále mohou být využívány jako forma lokomoce, tedy přemístění se v prostoru -pády jako pomůcka při nácviku technik BU Je nutné si uvědomit, že bez dobrého zvládnutí pádových technik, se nelze ve dvojici učit techniky hodů, porazů, pák apod., což jste již všichni poznali Dělení pádů pádové techniky: -podle směru pádu: vpřed, vzad, stranou, kombinované -podle otočení kolem příčné osy těla: s převratem, bez převratu -podle způsobu tlumení pádu: bez zaražení, se zaražením -podle letové fáze: bez letové fáze, s letovou fází, -podle úrovně, ve které pád začíná: z postoje, ze snížených poloh, -podle provádějícího: nechtěné, cílené -podle partnera: neúmyslné, úmyslné Základní jednoduchá metodika je vždy uvedena u jednotlivých pádových technik. Využití v neúpolových sportech je veliké. Však i u šachů můžeme spadnout z rozbité židle a ejhle, ihned můžeme využít techniku pádu vzad nebo pádu stranou. Při volejbale se vrháme za míčem a použití modifikované techniky pádu vpřed bez převratu (zenpó ukemi) je na místě. Zde jasně vidíme využitelnost a to nemluvíme o jednoduchém zakopnutí při turistice, pádu z kola apod., jak jsem již výše uvedl. a ) Pád vpřed s převratem bez zaražení - mae ukemi maj ukemi b ) Pád vzad s převratem bez zaražení - ushiro ukemi uširo ukemi c ) Pád vpřed bez převratu bez zaražení zenpó ukemi d ) Pád vpřed s převratem se zaražením mae ukemi maj ukemi e ) Pád stranou se zaražením yoko ukemi joko ukemi f ) Pád vzad se zaražením - ushiro ukemi uširo ukemi g) Nácvik odvalení po podložce nácvik pro pád a) a b) Literatura: - MÁDL J. Živé ostří. 1. vyd. Praha : Hubertlov Bohemia, 00. ISBN REGULI, Zdenko. Aikidó Průvodce pro žáky i učitele. Bratislava : CAD PRESS, 00. s. ISBN Osobní zápisky a poznatky

2 a ) Pád vpřed s převratem bez zaražení - mae ukemi maj ukemi Využití: Tento pád se používá při nácviku BU k úniku z nasazených technik, může být ale také použit jako forma přemístění, forma zkrácení vzdálenosti se zakomponovaným útokem (bodem, úderem, ). Nebo jako způsob sebrání zbraně ze země apod. Provedení: Výkrokem levé nebo pravé, souhlasná ruka s přední nohou je v předpažení poníž, mírně pokrčená. V postoji se pomalu snižujeme a odrážíme. Hlava je sklopena a obličejem odvrácena od přední nohy. První část, která se má dotknout země není ruka, paže ani rameno, ale místo na zádech kolem lopatky. Dále je potom styk s podložkou v diagonální dráze až k opačné polovině zadku. Metodika: U cvičenců je největší problém provést pád bez pomoci rukou. Můžeme tedy začínat třeba vkleče, kdy vzdálenost těla od podložky je menší. Rovněž v úplných začátcích povolíme dotyk ruky s podložkou pozor, těžko se to následně odbourává!!! Dbáme na postavení hlavy, která se dívá stranou a vzad. K nácviku postavení nohou při vstávání používáme nácvik odvalení po podložce se specifickým polohou nohou. Zásady: První styčnou plochou je místo na zádech kolem lopatky, hlavu při vlastním pádu vytáčíme směrem od přední nohy, hlava se nesmí dotknout podložky, snažíme se o prodloužení odrazu do dálky, pro pád není potřebný styk paží s podložkou.

3 b)pád vzad s převratem bez zaražení - ushiro ukemi uširo ukemi Využití: Využití nejenom při cvičení BU, ale i v běžném životě. Jde o celkem bezpečný způsob pádu s přetočením a opětným zaujmutím postoje. Cílem techniky je zareagovat na podnět přicházející zepředu strčení, poraz apod. Provedení: Cvičenec se pomocí zakročení dolní končetiny zde levé, šikmo vzad snižuje co nejblíže zemi. V podstatě si sedáme. Pokrčená noha je položena na zemi malíkovou hranou až nártem. Následuje přetočení přes rameno, kde využíváme energie získané zakročením a sednutím na zem. K přetočení použijeme ruce, které opřeme o zem na straně přetáčeného ramene. Ruce na podložce při přetočení nám součastně slouží jako ochrana hlavy a při vstávání se s nimi odrazíme od podložky. Následně vstáváme opět do výchozího postoje. Existuje několik variant provedení vzhledem k poloze paží při pádu. Zásady: Pohyb musí být energický, hlava se nikdy nedotkne podložky, ruce klademe na zem pouze při přetočení!! Točíme se přes to rameno, kterou nohu máme při zahájení pádu vpředu!!! Paže při pádu nikdy nesmíme dát pod sebe!!! Principem pádu je kotoul vzad přes rameno, ruce u hlavy. Držet tělo vždy kulaté, po celou dobu pádu. Metodika: Před cvičením musíme zvládnout odvalení po podložce se specifickým polohou nohou. Dále učíme pád z kleče na jednom koleni, po zvládnutí ze stoje.

4 c ) Pád vpřed bez převratu bez zaražení zenpó ukemi Využití: Pádová technika se využívá při cvičení BU. V aikido se například používá při dovedení soupeře na podložku při znehybnění. Jedná se o techniku pádu na přední část trupu a nohou. Lze ji využít při potřebě pádu na podložku bez dalšího pohybu těla po podložce a to především v dopředném směru. Provedení: Nácvik provádíme z podporu klečmo. Dlaně jsou na podložce zhruba na šíři ramen. Hlavu otočíme na stranu, aby nedošlo k poranění obličeje. Nohy provedou zášvih a plynulým pokrčení paží necháme hrudník lehce dotknout podložky. Dále provedeme kolébku ve směru hrudník břicho pánev a stehna. Cvičení končíme ve vzporu ležmo, nohy pokrčmo. Zásady: Hlava musí být vždy otočena na stranu. Musíme dbát na odvalení těla po podložce vždy dodržet plynulé odvalení. Nohy jsou pokrčeny, aby nedošlo k poranění kolenou a nártů. Po stabilizaci polohy a pohybu pokládáme celé dolní končetiny na podložku.

5 d ) Pád vpřed s převratem se zaražením Využití: Využití především při cvičení BU. Cílem techniky je zareagovat na nasazenou techniku hodu, porazu, podmetení apod. Je to technika, kde by nemělo po pádu dojít k posunu těla po podložce. Provedení: zahájení pádu je stejné jako u pádu vřed bez zaražení. Pří nácviku si můžeme pomoci, tím, že provádíme jako by holubičku - váhu předklonmo. Následuje energický odraz, hlava je sklopena. Nohu, kterou máme zanoženou, necháváme nataženou a dopadáme na tuto stranu těla. Ruka je při zaražení v úhlu cca 45 o od těla. Hlava se nesmí dotknout podložky. Zásady: Pohyb musí být energický, hlava se nikdy nedotkne podložky, dodržujeme umístění paže v úhlu cca 45 o od těla, nohy jsou v postavení jako u pádu na bok.

6 e ) Pád stranou se zaražením yoko ukemi joko ukemi Využití: Pádová technika se využívá při cvičení BU. Jedná se o techniku pádu na bok z různých hodů a porazů. Specifikou této techniky je dopadnutí na podložku bez dalšího pohybu těla po podložce. Provedení: Z přirozeného postoje přednožíme dovnitř pravou nohu. Na stojné, levé noze se co nejvíce pokrčíme. Paže vedeme směrem s přednoženou nohou. Přednoženou nohu ve fázi pádu stále jako by protahujeme do strany a nepokládáme. Při vlastním dopadnutí provedeme pravou rukou zaražení o podložku. Zaražení slouží k tlumení nárazu a musí tedy těsně předcházet dopadu těla na podložku. Vrchní noha je položena za spodní nohou v oblasti lýtky spodní nohy. Hlava opět nesmí klesnout na podložku. Zaražení provádíme dlaní, prsty jsou u sebe a vytvářejí tzv. mističku. Paže je od těla v úhlu cca 45 o. Zásady: Paže při pádu nikdy nesmíme dát pod sebe!!! Při nácviku se snažíme co nejvíce krčit stojnou nohu následně si pak téměř sedáme. Padáme na bok, ne na záda. Nohu, kterou přednožíme máme stále napnutou a nepokládáme ji při padání chodidlem na podložku. Hlava se nesmí dotknout podložky. Paže, kterou zarážíme, nesmí být příliš u těla nebo zase u hlavy, dodržujeme úhel cca 45 o. Nohy máme křížem, nikdy nad sebou. Metodika: Nejdříve učíme na zemi - konečná pozice a odražení rukou. Dále houpání na boku bez zaražení. Následují další cvičení leh na zádech, paže na břiše, brada ha rudníku z této pozice se přetáčíme střídavě na levý či pravý bok a provádíme zaražení příslušnou paží. Dále provádíme pád ze sníženého postoje.

7 f ) Pád vzad se zaražením - ushiro ukemi uširo ukemi Využití: Využití především při cvičení BU. Cílem techniky je zareagovat na nasazenou techniku hodu, porazu, podmetení apod. Provedení: Ze stoje, ruce předpaženy poníž. Dlaně tvoří mističku. Krčíme nohy a snažíme si sednout zadkem těsně za paty. Hlava je sklopena bradou na prsa. Těsně před dokončením techniky, paže zarážejí o podložku (odplácnou). Paže jsou v úhlu cca 45 o od těla. Nohy se dále nepohybují a zůstávají zpevněny. Metodika: Nejdříve žáky učíme polohu těla po dopadnutí na zádech, ruce v úhlu cca 45 o. Dále je necháme zvednout halu brada na prsa, dolní končetiny cca 0-0 cm nad podložku a provádějí plácání začínají s pažemi nad trupem a s výdechem zarazí (odplácnou) dlaněmi do podložky v požadovaném úhlu. Potom houpání bez plácnutí, ale s bradou na prsou, houpání i s plácnutím. Potom přecházíme do nácviku z podřepu ruce předpažené poníž, dále pády z náčiní v různých výškách a po zvládnutí dále již pád ze stoje. Zásady: Hlava se nikdy nedotkne podložky, dodržujeme úhel paží od těla cca 45 o, zadek při pádu dáváme za paty. Při velkých z velké výšky, pádech může docházet k modifikacím např. pád ze židle, vysoký hod apod.

8 g) odvalení po podložce se specifickou polohou nohou Jedná se o část pádové techniky a) a b). Tuto část techniky je nutné velmi dobře nacvičit a zafixovat si její pohybový vzorec, před vlastním učením celých pádů a) a b). Především je důležitý pohyb a směr odvalení a pozice dolních končetin a chodidla při dopadnutí položení na podložku!! Při správně provedeném pádu nedochází k bouchání a tedy zvukové kulise pádu. Je to součastně znak, že ani nedojde k poškození kostí a kloubu. Bouchající částí je většinou kotník spodní-zde levé dolní končetiny a pata nohy přední zde pravé dolní končetiny. Cvičení zahájíme vkleče na jedné noze, ruce jsou v pozici krytu- střehu. Sedáme si na zanoženou nohu, která je nártem (malíkovou hranou) na podložce. Odvalení vedeme jako u pádu vzad s tím rozdílem, že se již dále nepřetočíme. Opět využijeme energie těla a pohyb opakujeme v opačném pořadí do výchozí polohy. Při každém zhoupnutí v pozici () na zádech změníme střeh a pozici nohou, tak aby se nohy pravidelně střídaly. Důležité je dbát na směr odvalení, tedy styk s podložkou, které vede v diagonální dráze od ramene až k opačné polovině zadku. Důsledně dodržujeme polohu dolních končetin.

ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Směry, osy, roviny

ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Směry, osy, roviny ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Přes zdánlivou složitost je naše názvosloví tělesných cvičení jedno z nejjednodušších na světě. Při ujasnění a dodržování určitých zásad a pravidel, při využívání správných předpon a

Více

Vypracovala: Denisa Kovačiková

Vypracovala: Denisa Kovačiková Vypracovala: Denisa Kovačiková OBSAH 1 Hodina basketbalu 1... 3 2 Hodina basketbalu 2... 7 3 Hodina basketbalu 3... 12 4 Hodina basketbalu 4... 17 5 Hodina basketbalu 5... 21 2 1 Hodina basketbalu 1 První

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ V NE-WAZA

SEMINÁRNÍ PRÁCE PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ V NE-WAZA ČESKÝ SVAZ JUDO ŠKOLENÍ TRENÉRŮ II. TŘÍDY SEMINÁRNÍ PRÁCE PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ V NE-WAZA Vypracoval: Bc. Marek Lanč Rok: 2012 SOUHRN Předkládaná seminární práce stručně představuje vybraná průpravná cvičení

Více

Sportovní. příprava dětí. zásobník cvičení. Tomáš Perič a kolektiv

Sportovní. příprava dětí. zásobník cvičení. Tomáš Perič a kolektiv Sportovní příprava dětí zásobník cvičení 2 Tomáš Perič a kolektiv Sportovní příprava dětí 2 zásobník cvičení Tomáš Perič a kolektiv Grada Publishing Poděkování Za trpělivost při focení děkuji Kryštofovi,

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text

Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text Recenzenti: Mgr. Alena Skotáková, PhD. Mgr. Brigita Stloukalová, PhD. Autoři: Viléma

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj. ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. 2009 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici Občianske združenie Pedagóg Banská Bystrica ROZVOJ A DIAGNOSTIKA

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovala: Bc. Jana Burišková Brno, 2012 OBSAH ÚVOD...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění.............................................

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2009 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

Cvičení pro plavecký způsob znak

Cvičení pro plavecký způsob znak MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Cvičení pro plavecký způsob znak Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PaedDr.Lukášek Miloš, Ph.D. Vypracovala:

Více

Todome technika cíl tréninku tradičního karate

Todome technika cíl tréninku tradičního karate Todome technika cíl tréninku tradičního karate napsal Robin Bařák, uchazeč o 4.dan Ing. Robin Bařák barak@karate.cz +420 777 77 45 44 1 Page 1 of 16 Obsah TODOME TECHNIKA CÍL TRÉNINKU TRADIČNÍHO KARATE...1

Více

Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět

Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět Obsah Obsah... 1 Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět... 2 Co bych měl znát:... 2 Co bych měl také vědět:... 2 Běžně používané termíny, se kterými se budu setkávat:... 3 Nekladkové luky...

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2010 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 132 stran Autor: Jaroslav Formánek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této

Více

Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram)

Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram) Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra tělesné výchovy a sportu Bakalářská práce Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram) Lenka Rendlová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností

Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností Obsahem tréninku mládeže by měl být především všestranný systematický pohybový rozvoj. Pohybové schopnosti se dělí na rychlostní,

Více

Metodický list číslo 3 VÝŠ Vydáno dne: 21. 12. 2004 Stran: 8. slaněním,

Metodický list číslo 3 VÝŠ Vydáno dne: 21. 12. 2004 Stran: 8. slaněním, Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Sebezáchrana slaněním nouzové způsoby slanění Metodický

Více

POI. Richard Bruna - Richee

POI. Richard Bruna - Richee POI. Richard Bruna - Richee 2 Tato kniha je věnována mé rodině, kamarádům a krásným lidem dobré vůle. Všem, kteří hledají rytmus svého života. autor 3 OBSAH Vysvětlivky Úvod..........................................................

Více

Harmonie; spojení Dosl. harmonie energií; být v harmonii. Volněji lze přeložit jako vzájemná shoda nebo souznění má se zde na mysli souznění s útočníkem. Pojem aiki nevznikl současně s bojovým uměním aikidó

Více

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA Test tělesné způsobilosti před přijetím k městské policii jsou povinni absolvovat všichni uchazeči o zaměstnání

Více

JAK SE MÁ SPRÁVNĚ PÁDLOVAT NA DRAČÍ LODI

JAK SE MÁ SPRÁVNĚ PÁDLOVAT NA DRAČÍ LODI JAK SE MÁ SPRÁVNĚ PÁDLOVAT NA DRAČÍ LODI Technika pádlování na dračí lodi vychází z tradiční čínské školy, která je, i přes poměrně krátkou historii tohoto sportu v Evropě, ovlivněna značnou měrou klasickým

Více

Hod míčkem. Nácvik hodu kriketovým míčkem za chůze. chůze s míčkem. překrok

Hod míčkem. Nácvik hodu kriketovým míčkem za chůze. chůze s míčkem. překrok Hod míčkem Hod míčkem bychom měli děti naučit správně tak, aby posléze bez potíží zvládly poměrně složitou techniku hodu oštěpem. Hod oštěpem je naše velmi úspěšná disciplína, v žádné jiné nemáme tři olympijské

Více

Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha

Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha Petr Smolík Uveřejněno: SMOLÍK, P. Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha. In ČECHOVSKÁ,

Více

Minibasketbal v školní TV

Minibasketbal v školní TV Minibasketbal v školní TV Osnova přednášky Základní pravidla minibasketbalu: Výška košů hraje se na snížené koše, výška obroučky je 260cm nad zemí Velikost míčů hraje se s míčem velikosti č. 5 Hrací doba

Více

TALENTOVÉ ZKOUŠKY ATLETIKA. 16,74 s. 16,04 s. 13,24 s a lépe 100 m ženy II. kategorie. 17,24 s. 16,54 s

TALENTOVÉ ZKOUŠKY ATLETIKA. 16,74 s. 16,04 s. 13,24 s a lépe 100 m ženy II. kategorie. 17,24 s. 16,54 s TALENTOVÉ ZKOUŠKY V přijímacím řízení na FTVS UK v Praze musí uchazeč prokázat požadovanou úroveň výkonů v atletice, plavání, ve sportovní gymnastice a sportovních hrách. Výkony v každém z těchto čtyř

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více