MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor správy majetku V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Jan Tůma, MPA vedoucí odboru Lenka Sitterová, vedoucí oddělení pozemků

2 1) Konečné znění darovací smlouvy bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2554/6 k. ú. Písek od žadatele parkoviště u prodejny VM MOTOR Písek, Sedláčkova ulice NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. změnu svého usnesení č. 198/15 ze dne v tom smyslu, že se vypouští text bytem Písek, Semice, Ke Křížku 151, a nahrazuje se textem bytem Písek, Roháčova 289/33, konečné znění darovací smlouvy dle přílohy bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2554/6 dílu a o výměře 12 m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2015) k. ú. Písek z vlastnictví žadatele. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 198/15: Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2554/6 o výměře 12 m2 k. ú. Písek z vlastnictví žadatele do vlastnictví města. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy Na základě přijatého usnesení č. 198/15 byl vyhotoven geometrický plán č /2015, kterým byla oddělena převáděná část pozemku parc. č. 1554/6 k. ú. Písek a označena jako díl a tento díl je určen ke sloučení do pozemkové parcely č. 2554/1 k. ú. Písek, která je ve vlastnictví města. Na základě přijatého usnesení a vyhotoveného geometrického plánu byl vyhotoven návrh darovací smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení 1a+2a) Vztah k rozpočtu: --- Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh darovací smlouvy neveřejná příloha č. 2 vyhotovený geometrický plán č /2015 č. 3 zákres pozemku do mapy stránka 2 (celkem 38)

3 Příloha č. 1 neveřejná příloha Příloha č. 2 stránka 3 (celkem 38)

4 stránka 4 (celkem 38)

5 Příloha č. 3 stránka 5 (celkem 38)

6 2) Konečné znění kupní smlouvy výkup pozemku parc. č k. ú. Oldřichov u Písku od vlastníka NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy výkup pozemku parc. č. 1577, lesní pozemek o výměře 882 m 2 k. ú. Oldřichov u Písku z vlastnictví žadatele za kupní cenu Kč ,--, cena požadovaná prodávajícím. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 213/15: Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č o výměře 882 m2, lesní pozemek, k. ú. Oldřichov u Písku z vlastnictví žadatele za kupní cenu Kč, cena požadovaná prodávajícím. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Na základě přijatého usnesení č. 213/15 byl vyhotoven návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Město uhradí daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z kupní ceny tj. Kč 1.000,--. Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za výkup je obsažena v rozpočtu města na rok Způsob určení ceny: Cena smluvní požadovaná prodávajícím. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 2 zákres pozemku do mapy Příloha č. 1 neveřejná příloha stránka 6 (celkem 38)

7 Příloha č. 2 stránka 7 (celkem 38)

8 3) Konečné znění darovací smlouvy bezúplatný převod pozemku parc. č. 1258/5 k. ú. Písek od vlastníka lokalita sídliště Jih NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění darovací smlouvy dle přílohy bezúplatný převod pozemku parc. č. 1258/5, orná půda o výměře 18 m 2 k. ú. Písek z vlastnictví žadatelky. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 203/15: Zastupitelstvo města schvaluje záměr přijetí daru - pozemku parc. č. 1258/5 o výměře 18 m2, orná půda, v k. ú. Písek od žadatelky. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy Na základě přijatého usnesení č. 203/15 byl vyhotoven návrh darovací smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: --- Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh darovací smlouvy neveřejná příloha č. 2 zákres pozemku do mapy Příloha č. 1 neveřejná příloha stránka 8 (celkem 38)

9 Příloha č. 2 stránka 9 (celkem 38)

10 4) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemku parc. č. 1594/18 k. ú. Písek do vlastnictví žadatele lokalita Rokycanova ulice NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku parc. č. 1594/18, zahrada o výměře 15 m 2 k. ú. Písek do vlastnictví žadatele za kupní cenu 600,- Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek č. VI. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 187/15: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1594/18 o výměře 15 m2 k. ú. Písek žadateli za cenu 600 Kč/m2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. VI. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Na základě přijatého usnesení č. 187/15 byl vyhotoven návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od do Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej nemovitosti je příjmem v rozpočtu města, kap Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 2 zákres pozemku do mapy Příloha č. 1 neveřejná příloha stránka 10 (celkem 38)

11 Příloha č. 2 stránka 11 (celkem 38)

12 5) Konečné znění kupní smlouvy výkup pozemků parc. č. 1055/9 a č. 1055/10 vše k. ú. Písek ze spoluvlastnictví vlastníků chodník v lokalitě Putimská Vysoká NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy výkup pozemků parc. č. 1055/9, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 275 m 2 a parc. č. 1055/10, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 9 m 2 (oddělených geometrickým plánem č /2014 z pozemku parc. č. 1055/1) vše k. ú. Písek z vlastnictví spoluvlastníků za kupní cenu ve výši 550,- Kč/m 2, cena smluvní. (sml. č V) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města na svém zasedání dne přijalo usnesení č. 126/13: Zastupitelstvo města souhlasí: 1. s výkupem části pozemku parc. č. 1055/5 k ú Písek o výměře cca 74 m2, od spoluvlastníků za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2. 2. s výkupem části pozemku parc. č. 1055/1 k ú Písek o výměře cca 136 m2, od spoluvlastníků za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2. 3. s konečným zněním smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní dle přílohy budoucí výkup části pozemku parc. č. 1055/5, trvalý travní porost o výměře cca 74 m2 k. ú. Písek z vlastnictví spoluvlastníků za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2. Konečná kupní smlouva bude zastupitelstvu města předložena po výmazu zástavního práva. (sml. č V bud). 4. s konečným zněním smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní dle přílohy budoucí výkup části pozemku parc. č. 1055/1, trvalý travní porost o výměře cca 136 m2 k. ú. Písek z vlastnictví spoluvlastníků za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2. (sml. č V bud) Dále zastupitelstvo města na svém zasedání dne přijalo usnesení č. 256/15: Zastupitelstvo města: 1. neschvaluje výkup části pozemku parc. č. 1055/1 k. ú. Písek o výměře 148 m2 od spoluvlastníků za kupní cenu ve výši 800 Kč/m2, cena požadovaná prodávajícími. 2. schvaluje výkup části pozemku parc. č. 1055/1 k. ú. Písek o výměře 148 m2 od spoluvlastníků za kupní cenu ve výši 550 Kč/m2, cena navržená kupujícím. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. (sml. č V) Na základě přijatých usnesení a uzavřené smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní ze dne na budoucí výkup části pozemku parc. č. 1055/1 k. ú. Písek a na základě vyhotoveného geometrického plánu č /2014 na oddělení vykupovaných částí pozemku parc. č. 1055/1 k. ú. Písek vykupované části označeny jako parc. č. 1055/9 a parc. č. 1055/10 vše k. ú. Písek, byl vyhotoven návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatým usnesením doporučují schválení kupní smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za výkup pozemků je obsažena v rozpočtu města, kap. 739 na rok stránka 12 (celkem 38)

13 Způsob určení ceny: Cena smluvní. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 2 vyhotovený geometrický plán č /2014 Příloha č. 1 neveřejná příloha stránka 13 (celkem 38)

14 Příloha č. 2 stránka 14 (celkem 38)

15 stránka 15 (celkem 38)

16 6) Konečné znění kupní smlouvy a darovací smlouvy výkup stavby komunikace včetně parkovacích stání a veřejného osvětlení a bezúplatný převod pozemků parc. č. 105/68 a č. 105/69 vše k. ú. Semice u Písku z vlastnictví investora - podle zásad pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy č. 1 výkup staveb vybudovaných v rámci výstavby Semice místní komunikace a to komunikace včetně parkovacích stání a veřejného osvětlení umístěných na pozemcích parc. č. 68/1, č. 68/3, č. 68/4, č. 68/5, č. 105/36, č. 731/2, č. 772, č. 105/63 a č. 105/66 vše k. ú. Semice u Písku od investora za kupní cenu ve výši Kč ,-- vč. DPH do vlastnictví města. (sml. č INF) 2. konečné znění darovací smlouvy dle přílohy č. 2 darování pozemku parc. č. 105/68, travní porost o výměře 441 m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2015 z pozemku parc. č. 105/63) a pozemku parc. č. 105/69, travní porost o výměře 68 m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2015 z pozemku parc. č. 105/66) vše k. ú. Semice u Písku z vlastnictví investora do vlastnictví města Písek. (sml. č D) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města na svém zasedání dne přijalo usnesení č. 262/15: Zastupitelstvo města projednalo žádost investora o poskytnutí příspěvku na vybudování technické infrastruktury: Semice místní komunikace na pozemcích parc. č. 772, 731/2, 68/5, 68/3, 105/36, 105/63, 68/4, 68/1, 67/7 vše katastrální území Semice u Písku a poskytnutí příspěvku ve výši Kč (30 % prokazatelných nákladů do majetku města) schvaluje Na základě přijatého usnesení č. 262/15 byl vyhotoven návrh kupní smlouvy na výkup stavby komunikace včetně parkovacích stání a veřejného osvětlení do majetku města a to za kupní cenu ve výši Kč ,-- vč. DPH. Zákres převáděné komunikace a veřejného tvoří přílohu č. 3. Současně s kupní smlouvou na výkup vybudovaných staveb, bude uzavřena i darovací smlouva na bezúplatný převod pozemků parc. č. 105/68 a č. 105/69 vše k. ú. Semice u Písku, tak jak byly odděleny geometrickým plánem č /2015 z pozemků parc. č. 105/63 a č. 105/66 vše k. ú. Semice u Písku jedná se o pozemky pod vybudovanou stavbou komunikace, převáděné na město. Vyhotovení geometrický plán tvoří přílohu č. 4. Na základě shora uvedených usnesení a výše uvedených skutečností byl vypracován návrh kupní smlouvy (příloha č. 1) a návrh darovací smlouvy (příloha č. 2), oba návrhy jsou předloženy ke konečnému schválení. Návrhy smluv byly zkontrolovány a odsouhlaseny kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení kupní smlouvy a darovací smlouvy. (usnesení 1a+2a) Vztah k rozpočtu: Částka za výkup infrastruktury je obsažena v rozpočtu města, kap. 739 na rok stránka 16 (celkem 38)

17 Způsob určení ceny: Cena podle zásad pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů, zásady pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 2 návrh darovací smlouvy - neveřejná příloha č. 3 zákres komunikace a veřejného osvětlení č. 4 vyhotovený geometrický plán č /2015 č. 5 zákres pozemků do katastrální mapy Příloha č. 1 neveřejná příloha Příloha č. 2 neveřejná příloha stránka 17 (celkem 38)

18 Příloha č. 3 zákres komunikace a veřejného osvětlení stránka 18 (celkem 38)

19 Příloha č. 4 vyhotovený geometrický plán č /2015 stránka 19 (celkem 38)

20 stránka 20 (celkem 38)

21 Příloha č. 5 zákres pozemků do katastrální mapy stránka 21 (celkem 38)

22 7) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemku parc. č. 581/7 k. ú. Smrkovice do vlastnictví společnosti ODPADY PÍSEK, s. r. o. lokalita Smrkovice, skládka Vydlaby 5. etapa NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku parc. č. 581/7, trvalý travní porost o výměře 154 m 2 k. ú. Smrkovice do vlastnictví společnosti ODPADY PÍSEK, s. r. o., IČ , se sídlem Písek, Smrkovice, Vydlaby 175, PSČ za kupní cenu 220,- Kč/m 2, cena v čase a místě obvyklá. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 245/15: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 581/7 o výměře 154 m2 k. ú. Smrkovice společnosti ODPADY PÍSEK, s. r. o., IČ , se sídlem Písek, Smrkovice, Vydlaby 175, za cenu 220 Kč/m2, cena v čase a místě obvyklá. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Na základě přijatého usnesení č. 245/15 byl vyhotoven návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od do Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej nemovitosti je příjmem v rozpočtu města, kap Způsob určení ceny: Jedná se o cenu v čase a místě obvyklou. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy č. 2 zákres pozemku do mapy stránka 22 (celkem 38)

23 Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE město Písek, Velké náměstí 114, , Písek, IČ , DIČ CZ , zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou, jako prodávající a ODPADY PÍSEK, s. r. o., se sídlem Písek, Smrkovice, Vydlaby 175, PSČ , IČ , DIČ CZ , zastoupená jednatelem panem Ing. Jakubem Šimoníkem, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3354, jako kupující uzavírají tuto k u p n í s m l o u v u I. Prodávající prohlašuje, že je na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění pozdějších předpisů a na základě kupní smlouvy V /1997, právní účinky vkladu vznikly dnem výlučným vlastníkem pozemkové parcely č. 581/7 o výměře 154 m 2 (druh pozemku: trvalý travní porost), jak je vedeno na listu vlastnictví č. 1 pro obec Písek a k. ú. Smrkovice v katastru nemovitostí, evidovaném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Předmětem prodeje dle této smlouvy je pozemková parcela č. 581/7 o výměře 154 m 2 k. ú. Smrkovice. II. Prodávající touto kupní smlouvou prodává a kupující touto kupní smlouvou kupuje do svého výlučného vlastnictví pozemkovou parcelu č. 581/7, jak je uvedeno v čl. I. této smlouvy, za kupní cenu Kč ,-- (slovy: třicettřitisíceosmsetosmdesát korun českých). Kupující touto smlouvou kupuje pozemkovou parcelu č. 581/7 k. ú. Smrkovice za dohodnutou kupní cenu a přijímá ji do svého výlučného vlastnictví. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám skutečný stav kupované nemovité věci a že odpovídá kupní ceně, kterou si sjednal a že ji v tomto stavu do svého výlučného vlastnictví přijímá. Prodávající prohlašuje, že na převáděné nemovité věci ke dni podpisu této smlouvy neváznou žádné dluhy, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo ani jiné právní závazky, které by kupujícího omezovaly ve výkonu vlastnických práv. III. Kupní cena v celkové výši Kč ,-- bude kupujícím uhrazena na účet prodávajícího u Komerční banky, a. s., pobočka Písek, č. ú /0100, variabilní symbol nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření této kupní smlouvy. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé částky kupní ceny na účet prodávajícího. Smluvní strany si dále sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, minimálně však Kč 2.000,--. Případné následné odstoupení od smlouvy prodávajícím nemá na povinnost hradit smluvní pokutu vliv. Ke dni odstoupení však doba prodlení končí. IV. Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající má právo od této kupní smlouvy písemnou formou odstoupit, jestliže kupující neuhradí kupní cenu v termínu, jak je stanoveno v čl. III. této kupní smlouvy. Tímto odstoupením se tato kupní smlouva od počátku ruší. stránka 23 (celkem 38)

24 V. Obě smluvní strany této smlouvy se dohodly, že prodávající podá po úhradě kupní ceny návrh na vklad této kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Smluvní strany berou na vědomí, že kupující nabývá vlastnictví k nemovité věci, jak je uvedena v čl. II. této smlouvy, vkladem vlastnického práva podle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Právní účinky vkladu nastanou k okamžiku, kdy návrh na vklad došel katastrálnímu úřadu. Tímto okamžikem přejdou na kupujícího všechna práva i povinnosti, nebezpečí a užitky spojené s koupenou nemovitou věcí. Smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a do dne vkladu práva podle této smlouvy jsou účastníci svými projevy vázáni. VI. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení. VII. Náklady spojené se sepsáním a podpisem této kupní smlouvy (ověření podpisu na Městském úřadě Písek) i návrhem na vklad vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí hradí prodávající. Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. VIII. Tato kupní smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami obdrží prodávající a kupující po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude připojeno k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webu města v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, oba ve znění pozdějších předpisů. IX. Účastníci této kupní smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že tato smlouva je souhlasným a vážným projevem jejich skutečné vůle, smlouvu neuzavřeli za nevýhodných podmínek a že s obsahem této smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. V Písku dne... V Písku dne... Za město Písek Mgr. Eva Vanžurová, starostka Ing. Jakub Šimoník, jednatel Vyvěšeno na úřední desku dne Sejmuto z úřední desky dne Schváleno v radě města dne - Schváleno v zastupitelstvu města dne č. 245/15, č. / P stránka 24 (celkem 38)

25 Příloha č. 2 stránka 25 (celkem 38)

26 8) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemku st. parc. č k. ú. Písek do vlastnictví žadatele lokalita Čelakovského ulice, areál ZŠ T. G. Masaryka NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku st. parc. č. 2899, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 k. ú. Písek do vlastnictví žadatele za kupní cenu 1.600,- Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek č. III. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 244/15: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku st. parc. č o výměře 18 m2 k. ú. Písek žadateli za cenu Kč/m2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek, čl. III. Současně bude zřízena služebnost práva přístupu a příjezdu ke garáži přes pozemek st. parc. č. 424 k. ú. Písek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Na základě přijatého usnesení č. 244/15 byl vyhotoven návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od do Pozn.: Zřízení služebnosti práva přístupu a příjezdu ke garáží přes pozemek st. parc. č. 424 k. ú. Písek (areál školy TGM) bude předloženo radě města dne Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej nemovitosti je příjmem v rozpočtu města, kap Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 2 zákres pozemku do mapy Příloha č. 1 neveřejná příloha stránka 26 (celkem 38)

27 Příloha č. 2 stránka 27 (celkem 38)

28 9) Dohoda o předání a převzetí stavby mezi městem Písek a Jihočeským krajem - Okružní křižovatka v Nádražní ul. NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. konečné znění Dohody o předání a převzetí stavby dle přílohy č. 1 bezúplatný převod stavebního objektu SO 101 Okružní křižovatka vybudovaného na části pozemku parc. č. 2167/19 k. ú. Písek, v rámci stavby: Okružní křižovatka Nádražní ulice v Písku do vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. 2. zrušení usnesení ZM č. 222/15 ze dne Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města Písek na svém zasedání dne přijalo usnesení č. 178/09: Zastupitelstvo města 1. schvaluje záměr směny pozemků ve vlastnictví města Písku část parc. č. 951/36 o výměře cca 4 m2, část parc. č. 952/2 o výměře cca 18 m2, část parc. č. 1076/16 o výměře cca 104 m2, část parc. č. 1076/36 o výměře cca 24 m2, část parc. č. 1076/71 o výměře cca 131 m2, část parc. č. 1076/83 o výměře cca 114 m2, část parc. č. 2167/29 o výměře cca 323 m2, část parc. č. 2167/34 o výměře cca 20 m2, část parc. č. 2167/35 o výměře cca 13 m2, část parc. č. 2167/36 o výměře cca 6 m2, část parc. č. 2167/38 o výměře cca 8 m2 vše k.ú. Písek za pozemky ve vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - pozemek parc. č. 2167/1 o výměře 2190 m2 včetně stavby pozemní komunikace-silnice III/1402, část parc. č. 2167/19 o výměře cca 229 m2, část parc.č. 1076/76 o výměře cca 57 m2 vše k.ú. Písek. Směna se uskuteční bez finančního vyrovnání. 2. schvaluje smlouvu o budoucí směnné smlouvě (dle přílohy) mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice a městem Písek na majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou Okružní křižovatka Nádražní ulice v Písku. 3. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o převzetí stavby (dle přílohy) mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice a městem Písek na majetkoprávní vypořádání stavby Okružní křižovatka Nádražní ulice v Písku. a na zasedání ZM dne přijalo usnesení č. 36/14: Zastupitelstvo města schvaluje konečné znění smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby dle přílohy č. 1 bezúplatný převod stavebního objektu SO 101 Silnice III/1219 a OK jako součást stavby Okružní křižovatka na silnici III/1219 U obalovny v Písku včetně pozemků zastavěných stavebním objektem SO 101, do vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Na zasedání ZM dne přijalo usnesení č. 222/15 Zastupitelstvo města schvaluje konečné znění Dohody o předání a převzetí stavby dle přílohy č. 1 bezúplatný převod stavebního objektu SO 101 Okružní křižovatka stránka 28 (celkem 38)

29 vybudovaného v rámci stavby: Okružní křižovatka Nádražní ulice v Písku do vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Jihočeský kraj zaslal návrh Dohody o předání a převzetí stavby, který předkládáme ke konečnému schválení (viz. příloha č. 1). Návrh dohody byl zkontrolován a odsouhlasen kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k uzavřené budoucí smlouvě doporučují schválení Dohody (usnesení a). Vztah k rozpočtu: --- Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 - návrh Dohody o předání a převzetí stavby č. 2 - zákres předávané stavby Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE č. 010/15/116/03/00 DOHODA O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY kterou uzavřeli ve smyslu 1725 a 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ zastoupený Mgr. Bc. Antonínem Krákem, uvolněným členem Rady Jihočeského kraje na základě plné moci udělené dne Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 31 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů IČ /dále jen vlastník pozemní komunikace/ a Město Písek se sídlem Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí 114/3, PSČ zastoupené starostkou města Mgr. Evou Vanžurovou IČ /dále jen investor/ stránka 29 (celkem 38)

30 I. PŘEDMĚT DOHODY Investor je na základě stavebního povolení vydaného Městským úřadem Písek, odborem dopravy pod č. j.: MUPI/2009/01965/St.-STRI/StPo ze dne investorem stavby: Okružní křižovatka Nádražní ulice v Písku, v jejímž rámci byl proveden stavební objekt: SO 101 Okružní křižovatka Vlastník pozemní komunikace je vlastníkem stavby pozemní komunikace, silnice II/140. Dle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen z. č. 13/1997 Sb.) je vlastníkem silnic II. a III. třídy kraj, na jehož území se silnice nacházejí. K provedení ustanovení 9 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb. předává investor vlastníku pozemní komunikace stavební objekt SO 101 Okružní křižovatka realizovaný v rámci stavby Okružní křižovatka Nádražní ulice v Písku (dále jen Stavba ) a ten Stavbu za současného splnění podmínek stanovených touto dohodou přejímá. Stavba je součástí silnice II/140. Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, Nemanická 2133/10, IČ je majetek, který je předmětem této dohody předáván k hospodaření podle ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny. II. PŘEVZETÍ VĚCI Investor předává a vlastník pozemní komunikace přejímá Stavbu jako předmět dohody popsaný v čl. I této dohody se všemi právy a povinnostmi, s nimiž investor tuto nemovitost držel a užíval nebo byl oprávněn držet a užívat. III. ZÁRUKA Investor prohlašuje, že Stavba byla provedena bez vad a nedodělků a v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami jakož i rozhodnutími vydanými ve věci stavby příslušnými správními orgány a dle vyjádření Policie ČR, DI v rozsahu a kvalitě popsané v technickém předávacím protokole ze dne sepsaným mezi zhotovitelem, investorem a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje. Investor dále prohlašuje, že předmět dohody přejde vlastníku pozemní komunikace prost jakýchkoliv práv třetích osob a jakýchkoliv peněžitých zatížení, tedy prost všech závazků. Pro případ, že by se taková práva či závazky vyskytly, se zavazuje, že je sám uspokojí. IV. DOKUMENTACE KE STAVBĚ Současně s předáním Stavby tímto právním dokumentem dochází k předání Stavby technickým protokolárním převzetím spojeným s předáním dále uvedených dokumentů ke Stavbě Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje: o Stavebního povolení vydaného Městským úřadem Písek, odborem dopravy pod č. j.: MUPI/2009/01965/St.-STRI/StPo ze dne předáno při přejímce o o Dokumentace skutečného provedení stavby předáno při přejímce Geodetického zaměření stavby předáno při přejímce stránka 30 (celkem 38)

31 o Zápisu o odevzdání a převzetí stavby ze dne o Kolaudačního souhlasu vydaného Městským úřadem Písek, odborem dopravy pod č. j.: MUPI/2010/07994/St/KOLS/Souh. ze dne o o Doklady o jakosti zabudovaných materiálů a výrobků - předáno při přejímce Přehled výsledků zkoušek předáno při přejímce V. HODNOTA STAVBY Účetní hodnota předmětu dohody (cena dle SoD) činí , 87 Kč bez DPH. Jedná se o pořizovací cenu stavby. Předávaná Stavba je z účetního pohledu vynuceným nákladem stavby Okružní křižovatka Nádražní ulice v Písku ; náklad předávaných objektů: SO 101 Okružní křižovatka je zahrnutý z účetního a daňového pohledu v ocenění stavby Okružní křižovatka Nádražní ulice v Písku jedná se o tzv. vyvolanou investici, kterou odepisuje investor. VI. PLATNOST DOHODY Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody. Platnost této dohody je podmíněna připojením doložky potvrzující splnění podmínek uložených ustanovením 23 z. č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění. VII. Investor prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastníci dohody souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních webových stránkách Jihočeského kraje a města Písku s výjimkou osobních a citlivých údajů uvedených v této smlouvě. Účastníci dohody po jejím přečtení výslovně prohlásili, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je prosta omylu. Na důkaz toho připojují své podpisy. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží po dvou vyhotoveních. V Českých Budějovicích, dne V Písku, dne Mgr. Bc. Antonín Krák Mgr. Eva Vanžurová člen Rady Jihočeského kraje starostka města Písek stránka 31 (celkem 38)

32 Příloha č. 2 stránka 32 (celkem 38)

33 10) Smlouva o právu provést stavbu na pozemku Jihočeského kraje parc. č. 2645/4 k. ú. Písek pro město Písek akce: Cyklistická stezka v průmyslové zóně Dobešická NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc. č. 2645/4 k. ú. Písek v rámci akce: Cyklistická stezka v průmyslové zóně Dobešická mezi městem Písek a Jihočeským krajem, Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: Město Písek plánuje v příštím roce výstavbu cyklostezky v průmyslové zóně Dobešická. Plánovaná stavba zasahuje mimo jiné i do pozemku parc. č. 2645/4 k. ú. Písek ve vlastnictví Jihočeského kraje, ve správě Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Jedná se o trvalý zábor o výměře cca 19 m 2. Před vydáním stavebního povolení je nutno uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 2645/4 k. ú. Písek ve prospěch města Písek. Po ukončení výstavby cyklostezky bude provedeno geometrické zaměření stavby, ze kterého vyplyne skutečný zábor pozemku a následně proběhne konečné majetkoprávní vypořádání. Pozemek parc. č. 2645/4 k. ú. Písek o celkové výměře 7199 m 2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha silnice. Byl vypracován návrh Smlouvy o právu provést stavbu (viz. příloha č. 1), který bude sloužit jako souhlas vlastníka se stavbou pro účely vydání stavebního povolení. Tento souhlas bude udělen pro celou dobu udržitelnosti projektu, resp. do doby nabytí vlastnického práva do vlastnictví investora k části pozemku, která je předmětem této smlouvy. Návrh smlouvy byl zkontrolován kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru výstavby a územního plánování: K návrhu na uzavření smlouvy o právu provést stavbu uvádíme: Dle ÚPnSÚ Písek je předmětný pozemek z převážné části zahrnut do stávajících ploch dopravních. Minimální část pozemku parc.č. 2645/4 je zahrnuta do návrhových ploch doprovodné a izolační zeleně. Přes pozemek prochází trasy vymezených veřejně prospěšných staveb (dále VPS) D1 dílčí úprava silnice III/1219 Písek Čížová (včetně propojovací komunikace s okružní křižovatkou) a E1 koridory podzemních inženýrských sítí. ÚPnSÚ v území globálně připouští budování staveb dopravních, avšak navržená trasa cyklostezky opakovaně kříží vymezené VPS. Podle rozpracovaného územního plánu je pozemek parc.č. 2645/4 v kat. území Písek zahrnut z převážně části do stávajících ploch dopravní infrastruktury silniční. Zbývající část (jižní) je zahrnuta do návrhových ploch občanského vybavení komerční zařízení (OV-K). ÚP v těchto plochách (resp. ve všech funkčních plochách) budování nezbytné dopravní infrastruktury připouští (případně podmíněně připouští), avšak navržená trasa cyklostezky opakovaně kříží VPS D2 úprava křižovatky silnice III/1219, která v ÚP nezasahuje přímo předmětný pozemek, ale je vymezená na sousedních pozemcích. Trasa cyklostezky dále stránka 33 (celkem 38)

34 kříží VPS K48 a K49 výtlak splaškové kanalizace Z a P ploch a přeložka stávajícího výtlačného potrubí z průmyslové zóny. Je nutné, aby při projektování trasy cyklostezky byly vymezené VPS respektovány, a to již v úrovni dokumentace pro územní řízení o umístění stavby. Je nutné minimalizovat riziko, aby stavba cyklostezky neznemožnila umístění VPS, či zbytečně neprodražila jejich realizaci. Vyjádření odboru dopravy: Bez připomínek. Vyjádření MSP, s.r.o.: Bez připomínek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují uzavřít smlouvu (usnesení a). Vztah k rozpočtu: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 - návrh smlouvy č. 2 - ortofoto č. 3 - katastrální mapa se zákresem dotčených pozemků č. 4 - záborový elaborát Příloha č. 1 návrh smlouvy NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Dole uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely strany: Jihočeský kraj Se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice IČ: DIČ: CZ prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje právní forma: příspěvková organizace Nemanická 2133/10, České Budějovice, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích odd. Pr, vložka 173, datum zápisu dne zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Štíchou prostřednictvím dislokovaný závod Písek se sídlem Vrcovická 2148, Písek zastoupený p. Jaroslavem Kozákem ředitelem závodu IČ: DIČ: CZ /dále jako vlastník pozemků na straně jedné/ stránka 34 (celkem 38)

35 a Město Písek sídlem: Velké náměstí 114/3, Písek IČ : DIČ: CZ zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou starostkou bankovní spojení: Komerční banka č. účtu: /0100, /0100 /dále jako investor na straně druhé/ tuto Smlouvu o právu provést stavbu uzavřená podle 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 1746 občanského zákoníku I. PŘEDMĚT SMLOUVY Vlastník pozemku prohlašuje a prokazuje, že je na základě ustanovení 1 odstavce 1 zákona č. 157/2000 Sb. a 9 odstavce 1 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, výlučným vlastníkem pozemkové parcely: pozemková parcela KN p. č. 2645/4, ostatní plocha silnice, o výměře 7199 m 2, která je zapsána na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovišti v Písku, na listu vlastnictví č. 496 pro katastrální území Písek, obec Písek a okres Písek. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou ze dne schválené usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje pod č.j.: 183/2002/ZK, v platném znění a na základě tohoto je oprávněna uzavřít tuto smlouvu. II. ÚČEL UZAVŘENÍ SMLOUVY Město Písek je investorem stavby s názvem: Cyklistická stezka v průmyslové zóně Dobešická (dále jen stavba). Touto stavbou bude trvale dotčen pozemek citovaný v čl. I. této smlouvy. Stavba bude zřízena dle podmínek rozhodnutí stavebního úřadu, na základě kterého je možno realizovat stavbu. III. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY Vlastník pozemku tímto prohlašuje, že je seznámen s vlastním investičním záměrem stavby a že souhlasí s tím, že realizací této stavby bude dotčen mimo jiné i pozemek v jeho vlastnictví. Vlastník pozemku prohlašuje, jako účastník stavebního řízení ve smyslu ustanovení 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že souhlasí s tím, aby stavba uvedená v čl. II. této smlouvy byla realizována na nemovité věci uvedené v čl. I. této smlouvy. Tento souhlas se vydává pro celou dobu udržitelnosti projektu, resp. do doby nabytí vlastnického práva do vlastnictví investora k části pozemku, která je předmětem této smlouvy. Vlastník pozemku souhlasí s tím, aby tato smlouva byla jako vyjádření vůle vlastníka pozemku ve smyslu ustanovení 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů podkladem pro vydání stavebního povolení stavby v řízení stránka 35 (celkem 38)

36 vedeném podle příslušných ustanovení stavebního zákona (event. jiného rozhodnutí stavebního úřadu, na základě kterého je možno realizovat stavbu). IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ Investor se zavazuje na své náklady zajistit po dokončení stavby zaměření skutečného stavu stavby a následné zpracování geometrického plánu pro oddělení pozemku trvale dotčeného stavbou, na základě kterého bude následně provedeno majetkoprávní vypořádání předmětného pozemku, a to do 12 měsíců od vydání kolaudačního rozhodnutí nebo jiného povolení užívání stavby. V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ Město Písek schválilo uzavření této smlouvy usnesením Zastupitelstva města Písek č.... ze dne..., čímž byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Podle čl. VI bod 2, Zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje pod č.j. 183/2002/ZK v platném znění, je oprávněna tuto smlouvu uzavřít Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Investor bere dále na vědomí tu skutečnost, že vlastník pozemku ve smyslu 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů zpracovává a shromažďuje osobní údaje oprávněné za účelem vyhotovení této smlouvy. Investor výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby vlastník pozemku ve smyslu 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů shromáždil a zpracoval o investorovi údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla, a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně na pozemcích bude investor realizovat. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webu města Písek v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, oba ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně prohlásily, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je prosta omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dvě vyhotovení obdrží vlastník pozemku, dvě vyhotovení investor. V Písku, dne: V Písku, dne:.. Jaroslav Kozák ředitel závodu Písek Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.. za město Písek Mgr. Eva Vanžurová starostka stránka 36 (celkem 38)

37 Příloha č. 2 zákres dotčených pozemků do mapy Příloha č. 3 katastrální mapa se zákresem dotčených pozemků stránka 37 (celkem 38)

38 Příloha č. 4 záborový elaborát stránka 38 (celkem 38)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. Jihočeský kraj. Město Písek. I. Předmět daru. II. Darování nemovitosti C. 010/12/212/03/00 1 Č. 010/12/214/03/00

DAROVACÍ SMLOUVA. Jihočeský kraj. Město Písek. I. Předmět daru. II. Darování nemovitosti C. 010/12/212/03/00 1 Č. 010/12/214/03/00 Č. 010/12/214/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76 zastoupený

Více

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/250/03/00 KUJCP01AHG3R KUPNÍ s m l o u v a kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj se

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

SO AJ/0fáft/O &jl/m fh K U JC P015XE05

SO AJ/0fáft/O &jl/m fh K U JC P015XE05 Č. 010/12/153/03/00 SO AJ/0fáft/O &jl/m fh K U JC P015XE05 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního

Více

90*\J j o o ^ o ř l / P t r

90*\J j o o ^ o ř l / P t r Č. 010/13/169/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA KUJCP019UPW1 90*\J j o o ^ o ř l / P t r kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnici: Ředitelství

Více

^D A J/O W /& ft/š LO?b

^D A J/O W /& ft/š LO?b ^D A J/O W /& ft/š LO?b K U JC P 0 1 5 X A 3 I č. 010/10/249/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 08.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. /dále jen dárce /

DAROVACÍ SMLOUVA. /dále jen dárce / K5 D / \ f / m w / m / i o? } 010/ 11/ 065/ 03/00 KUJCP00UMGUA DAROVACÍ SMLOUVA íu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: hočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 20.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 29.11.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

SMĚNNÁ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/016/146/03/00 KUJCP019RBR9 sonj/0 w/do&/fc>vp SMĚNNÁ SMLOUVA kterou uzavřeli podle 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 15.02.2017 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 28.02.2017 Věc: Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy REAL AP Blansko, s.r.o.

Více

Prodej budovy bez č.p./č.e. na ulici U Střelnice stojící na pozemku parc.č.st. 1762

Prodej budovy bez č.p./č.e. na ulici U Střelnice stojící na pozemku parc.č.st. 1762 Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 16.04.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 30.11.2017 OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení

Více

S O iu jo O S H /IW /jtít-

S O iu jo O S H /IW /jtít- i S O iu jo O S H /IW /jtít- Č. 010/12/056/03/00 KUJCP015X4PM DOHODA O PŘEVZETÍ STAVBY A DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli ve smyslu 51 a 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 25. 07. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.08. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh smlouvy o zvláštním užívání nemovitosti mezi městem Písek

Více

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 15.08.2019 Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ. kterou uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ. kterou uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci Číslo smlouvy 00/4/287/03/00 KUJCP09WQRJ SSS/OO o/íiv?r SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ kterou uzavřeli podle 785-787 zákona č. 89/202 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Podklady na zasedání ZM dne: 27.06.2019 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Smlouvy o úhradě hodnoty ekologické újmy mezi Městem Písek

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS Strana číslo: 1 Počet stran: 05 KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. Výše uvedený pozemek, který je předmětem daru, je zastavěn stavbou silnice II/409.

DAROVACÍ SMLOUVA. Výše uvedený pozemek, který je předmětem daru, je zastavěn stavbou silnice II/409. 7 u 7 7 " K U J C P 1 5 X C 2 9 Č. 1/12/188/3/ DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Obec Radenín se sídlem obecního úřadu v Radeníně č. p. 61, PSČ 391 2 zastoupené

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. Výše uvedený pozemek, který je předmětem daru, je zastavěn stavbou silnice 111/01912.

DAROVACÍ SMLOUVA. Výše uvedený pozemek, který je předmětem daru, je zastavěn stavbou silnice 111/01912. Č. 010/13/281/03/00 KUJCP01AEK8D DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Lidi Česká republika v. o. s. se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, Praha 5, PSČ 158 00 IČ

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy Odbor správy majetku Písek 20.04.2018 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 k bodu 10) Výkupy MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč Kupní smlouvou č.j. V-4713/2002 ze dne 27.11. 2002 byla zakoupena p.č. v PK 648 o výměře 4902 m2 od manželů Kovářových za 88,-Kč/m2 DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: 25922157 počítáno

Více

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor)

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor) Materiál číslo: 8 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 20.09.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 1756 k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10203/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Vysluchová Beata Bc. Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zastupitelstvo města Planá schválilo dne 21. 03. 2018 tyto zásady, kterými se stanovuje postup při prodeji nemovitostí ve vlastnictví

Více

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10950/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM

K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní účastníci, jimiž jsou

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 23.11.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 06.12.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy pan Konečný Projednáno a doporučeno: RM 22.11.2016

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10605/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : Majetkoprávní operace odbor strategického rozvoje a dotací Zpracoval: Irena Weinerová

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11389/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Možutíková Drahomíra Materiál pro 19. zasedání Zastupitelstva

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01, IČ 00639958 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R O Z H O D N U T Í o prodeji obecního

Více

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor str. 1 / 7 Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor Naše č.j.: MUUO/35805/2017/MPO/pk Vyřizuje: Polakovičová Eva Číslo spisu: 2792/2017 Tel: 465514262 Poč. listů: 1 E-mail: polakovicova@muuo.cz Záměr

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 27.07.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 10.08.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne

Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/12175/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Vysluchová Beata Bc. Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 13.12.2018 Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEMILY

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEMILY MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEMILY Jednání Zastupitelstva města Semily dne: Věc: Předkládá: Zpracoval: Projednáno: 5. září 2016 Směna ěásti p.p.ě. 58 a 59 za ěást p.p.ě. 62 v kat. úz. Semily

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10603/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA 17 001 8 00 Městská část Praha Kunratice a Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA TATO SMĚNNÁ SMLOUVA DLE UST. 2184 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI:

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Obec Zhoř, IČ: 00286974, se sídlem Zhoř 64, PSČ: 588 26, Zhoř, zastoupená Ing. Vladimírem Čížkem, starostou obce -dále též budoucí prodávající - a 2....,

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

SOlU/OffýH/JW/Jclf DOHODA O PŘEVZETÍ STAVBY

SOlU/OffýH/JW/Jclf DOHODA O PŘEVZETÍ STAVBY / Č. 010/13/66/03/00 SOlU/OffýH/JW/Jclf KUJCP01AEL5L DOHODA O PŘEVZETÍ STAVBY kterou uzavřeli ve smyslu 1725 a 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě podle 1785 a následujících občanského zákoníku

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě podle 1785 a následujících občanského zákoníku Strana 1 (celkem 4) číslo smlouvy - SÚSJčK: B VB/l06/17/CB/Šo Jihočeský kraj se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ: 708 90 650 DIČ: CZ 708 90 650 prostřednictvím organizace hospodařící

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část "ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní.

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní. I. Důvodová zpráva - Schválení kupní smlouvy s VSK Č.K. Rozhodnutí ve věci schválení vlastní kupní smlouvy navazující na již schválenou a podepsanou budoucí smlouvu kupní reg. č. 434/212/OSM ze dne 11.6.2012,

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Podklady na zasedání ZM dne: 20.02.2018 Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Materiál pro 21. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne

Materiál pro 21. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11845/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Vysluchová Beata Bc. Materiál pro 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Název materiálu: Prodej pozemků v k.ú. Malý Rohozec p.č. 467/2 a 424/21 do soukromého vlastnictví

Název materiálu: Prodej pozemků v k.ú. Malý Rohozec p.č. 467/2 a 424/21 do soukromého vlastnictví Podklady na zasedání ZM dne: 30.05.2019 Název materiálu: Prodej pozemků v k.ú. Malý Rohozec p.č. 467/2 a 424/21 do soukromého vlastnictví Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní

Více

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van 2818/UCL/2013-UCLM Č.j.: UZSVM/UCL/2745/2013-UCLM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, za kterou jedná Ing. Zdeňka

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: bude doplněno Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice

Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 30.05.2019 Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/ KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU POZEMKŮ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany Obec Pertoltice pod Ralskem IČ: 000672912 se sídlem Pertoltice pod Ralskem 165, PSČ 471 24 zastoupen Petrem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 05.06.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 20 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 20 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 07.09.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 20 Předkládá: OSM Termín konání: 20.09.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy manželé Külzer Projednáno a doporučeno: RM

Více