Návrh zdravotní a sociální komise na poskytnutí příspěvků 4984

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh zdravotní a sociální komise na poskytnutí příspěvků 4984"

Transkript

1 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo: Zpracovatele usnesení: MUDr. Ivana Borka, Karla Halíře Ověřovatele zápisu: Františka Pavelka, Karla Vodičku bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID nepřiděleno Změna č. 1 finančního vztahu k příspěvkové organizaci Městská knihovna 4966 Hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2005 a jejich rozdělení do fondů 4967 Návrh změny Statutu sociálního fondu - MěÚ Rokycany 4976 Závěrečný účet rok Změny rozpočtu roku 2006 k Návrh zdravotní a sociální komise na poskytnutí příspěvků 4984 Společnost Lesy města Rokycan s.r.o.- zvýšení základního kapitálu 5005 Společnost Tehor, s.r.o. - pohledávky roku bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Prodej části stavební parcely p.č. 131/2 v k.ú. Rokycany (p. Stejskalové) 4961 Prodej části pozemkové parcely p.č. 2764/17 v k.ú. Rokycany ( Spilka) Parkoviště u hřbitova - nabytí části p.p.č. 2867/ Prodej pozemkové parcely č. 2631/41 v k.ú. Rokycany - ( Šístkovi) Záměr prodeje pozemku č. 630/1 v k.ú. Kamenný Újezd 4972 Věcná břemena ( Český Telecom, a.s.) Řešení hranic pozemku ( p. Bartáková, Pojerovi) bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Prodej nemovitostí v areálu bývalých kasáren - bloky 19B,19C- 3.kolo dražeb a pozemková parcela ppč.491/18-5.kolo dražeb Prodej části technického zařízení TS č umístěné na stpč.3320 v k.ú. Rokycany (Zimní stadion v Rokycanech) společnosti ČEZ Distribuce, a.s Změna ÚPD č. 52, rozšíření skládky Němčičky 4973 Pořízení změn ÚPD č. 49, 50, Prodej Partišovy vily v Rokycanech včetně pozemků veřejnou dražbou Územní plán VÚC Plzeňského kraje 4981 Prodej bytů města 4983 Strana 1 z 13

2 nepřiděleno nepřiděleno nepřiděleno Bytová komise Prodej domů a bytů 4986 Záměr prodeje stavby umístěné na stpč v k.ú. Rokycany a souvisejících pozemků František Sekanina, opakovaná žádost o prodej části pozemku v k.ú. Pavlovsko 4991 Prodej nemovitostí v katastrálním území Borek - ZM Zač Market + InterCora - příspěvek na stavbu podchodu 4994 Prodej stavby umístěné na stpč.1157/10 a souvisejících pozemků v k.ú.rokycany - ZM - 2 Záměr prodeje stavby umístěné na stpč 1157/32 (budova inv.č.63, bývalá kasárna) a souvisejících pozemků Jaroslav Třešňák, změna obchodního centra 4998 Záměr prodeje stavby umístěné na stpč. 1157/22 a souvisejících pozemků v k.ú. Rokycany (dříve inv.č.19 - kasírna) Záměr prodeje dvou částí pozemkové parcely ppč.3850/1 v k.ú. Rokycany (dříve kasárna) Darování stavby komunikace (prodloužená část ulice Kotelská z důvodu nového areálu ARAVIS) Směna pozemků ARAVIS 5010 Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu stavby - Kaufland 5011 Sanace sklepa radnice, brána starý hřbitov 5013 Převzetí kanalizačního řadu (přivaděče) od spol. PROWELL s.r.o bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Bytové záležitosti - prominutí jistot 4985 bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID nepřiděleno Odměny členům zastupitelstva, komisí, výborů - rok Pozvání na inauguraci činnosti Evropské kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu 4995 Výroční zpráva MěÚ za rok Poskytnutí příspěvku na odstranění škod Příspěvkové organizace města 4966 Změna č. 1 finančního vztahu k příspěvkové organizaci Městská knihovna 1897 Zastupitelstvo města schvaluje změnu č. 1 finančního vztahu k příspěvkové organizaci Městská knihovna Rokycany takto: - příspěvek na činnost příspěvkové organizace se navyšuje o ,- Kč. Pro použití tohoto příspěvku na činnost se stanovuje tento závazný ukazatel: - příspěvek na regionální funkci ,- Kč, z toho maximální částka na osobní náklady pro pracovníky zajišťující regionální funkci ,- Kč, Zastupitelstvo města ukládá usnesení finančnímu odboru k realizaci. Termín: idd: 200 Strana 2 z 13

3 1090 Příspěvkové organizace města 4967 Hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2005 a jejich rozdělení do fondů 1898 Zastupitelstvo města schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2005 a jejich rozdělení do fondů takto: Městská knihovna Rokycany hospodářský výsledek ,48 Kč rozdělení: příděl do fondu odměn ,48 Kč, příděl do fondu rezervního ,- Kč, Školní jídelna, Sedláčkova 32 hospodářský výsledek ,20,- Kč, příděl do fondu odměn 0,- Kč, příděl do fondu rezervního 0,- Kč, Školní jídelna Čechova hospodářský výsledek ,49,- Kč rozdělení: příděl do fondu odměn 100,- Kč, příděl do fondu rezervního ,49,- Kč, Základní škola ulice Míru hospodářský výsledek ,56 Kč rozdělení: příděl do fondu odměn ,83 Kč, příděl do fondu rezervního ,73 Kč, Základní škola TGM. hospodářský výsledek ,94 Kč rozdělení: příděl do fondu odměn ,- Kč, příděl do fondu rezervního ,94 Kč, Základní škola Čechova 855 hospodářský výsledek ,30 Kč rozdělení: příděl do fondu odměn 7.506,07 Kč, příděl do fondu rezervního ,24 Kč, Mateřská škola U Saské brány hospodářský výsledek ,- Kč příděl do fondu odměn 5.641,85 Kč, příděl do fondu rezervního ,15 Kč, Mateřská škola Školní ulice hospodářský výsledek ,67 Kč rozdělení: příděl do fondu odměn 1.750,38 Kč, příděl do fondu rezervního ,29 Kč, a ukládá finančnímu odboru k vyřízení. Termín: idd: Návrh změny Statutu sociálního fondu - MěÚ Rokycany 1899 Zastupitelstvo města schvaluje Opatření orgánů města č. 1/2006 Statut sociálního fondu města Rokycany (se změnou v článku 8) Penzijní připojištění), s účinností od 1. května Termín : idd: 202 Audit a závěrečný účet 4977 Závěrečný účet rok ) Zastupitelstvo města vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města Rokycany za rok 2005 a to bez výhrad. 2) Zastupitelstvo města schvaluje závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku města Rokycany za rok ) Zastupitelstvo města schvaluje přebytek hospodářského výsledku podnikatelské činnosti města Rokycany za rok 2005 a souhlasí s jeho zaúčtováním na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. idd: 203 Strana 3 z 13

4 1000 Rozpočet 4978 Změny rozpočtu roku 2006 k Zastupitelstvo města schvaluje změny rozpočtu roku 2006 č. ZM/ 1 18 dle přílohy, která je součástí usnesení a ukládá odboru finančnímu k realizaci. Termín: Zastupitelstvo města schvaluje přijetí neinvestiční dotace na regionální funkci pro Městskou knihovnu ve výši 688 tis. Kč a ukládá odboru finančnímu k realizaci. Termín: idd: Návrh zdravotní a sociální komise na poskytnutí příspěvků 1902 Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvky pro Rokycanskou nemocnici, a.s Kč a pro Chiros s.r.o Kč a ukládá sociálnímu a zdravotnímu odboru k realizaci. Termín: idd: 205 Společnosti města 5005 Společnost Lesy města Rokycan s.r.o.- zvýšení základního kapitálu 1903 Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu splatnosti závazku zvýšení základního kapitálu společnosti Lesy města Rokycan, s.r.o., Soukenická 2, Rokycany, ve výši ,-- Kč do a ukládá finančnímu odboru k realizaci. Termín: idd: 206 Společnosti města 5008 Společnost Tehor, s.r.o. - pohledávky roku 2005 Kontrola : nepřiděleno K tomuto bodu nepřijalo zastupitelstvo města žádné usnesení. idd: Prodej části stavební parcely p.č. 131/2 v k.ú. Rokycany (p. Stejskalové) 1904 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části stavební parcely p.č. 131/2 v k.ú. Rokycany označené v geometrickém plánu č /2005 st.p.č. 131/3 o výměře 1 m2 paní Věře Stejskalové, Ke koupališti 460, Rokycany za cenu 1000,- Kč/m2 a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín : idd: Prodej části pozemkové parcely p.č. 2764/17 v k.ú. Rokycany ( Spilka). Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemkové parcely p.č. 2764/17 v k.ú. Rokycany označené v geometrickém plánu č /2006 jako díl a o výměře 8 m2 panu Michalu Štochlovi, Plzeňská 385, Rokycany za cenu 1000,- Kč/m2 a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín : idd: Strana 4 z 13

5 1413 Jiné dispozice s majetkem 4963 Parkoviště u hřbitova - nabytí části p.p.č. 2867/ ) Zastupitelstvo města revokuje část svého usnesení č. 1765, odst.2) ze dne ) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely p.č. 2867/7 v k.ú. Rokycany označené v geometrickém plánu č /2006 jako díl a o výměře 105 m2 z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví města Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín : idd: 302 Jiné dispozice s majetkem 4965 Prodej pozemkové parcely č. 2631/41 v k.ú. Rokycany - ( Šístkovi) Zastupitelstvo města revokuje část svého usnesení č ( druhý odstavec) ze dne a ukládá odboru rozvoje města k realizaci Termín : ihned. idd: Záměr prodeje pozemku č. 630/1 v k.ú. Kamenný Újezd 1908 Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje p.č. 630/1 v k.ú. Kamenný Újezd o výměře m2 a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín : idd: 304 Jiné dispozice s majetkem 4988 Věcná břemena ( Český Telecom, a.s.). 1) Zastupitelstvo města revokuje svoje usnesení č ( pouze odstavec první ) ze dne ) Zastupitelstvo města schvaluje, aby na městských pozemkových parcelách p.č. 425, p.č. 430/19, p.č. 431/1, p.č. 2809/2 v k.ú. Rokycany bylo zřízeno pro Český Telecom a.s. věcné břemeno užívání částí těchto pozemků za účelům zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 5.040,- Kč, přičemž rozsah zatížení věcným břemenem je stanoven geometrickým plánem a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: ) Zastupitelstvo města schvaluje, aby na městských pozemkových parcelách p.č. 2055/1 p.č. 2071/16 v k.ú. Rokycany bylo zřízeno pro Český Telecom a.s. věcné břemeno užívání částí těchto pozemků za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 5.489,- Kč, přičemž rozsah zatížení věcným břemenem je stanoven geometrickým plánem a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín idd: 305 Jiné dispozice s majetkem 4989 Řešení hranic pozemku ( p. Bartáková, Pojerovi). Zastupitelstvo města odkládá projednání směny pozemků města za pozemky ve vlastnictví p. Pojera, paní Rakové a paní Bartákové na příští jednání zastupitelstva. idd: Strana 5 z 13

6 1415 Dispozice s majetkem - kasárna 4903 Prodej nemovitostí v areálu bývalých kasáren - bloky 19B,19C- 3.kolo dražeb a pozemková parcela ppč.491/18-5.kolo dražeb ) Zastupitelstvo města schvaluje prodej bloku 19B, který je tvořen : - částí pozemkové parcely ppč. 3850/1 označené na geometrickém plánu číslo /2005 jako pozemková parcela ppč. 3850/21 o výměře m2, k.ú. Rokycany, - částí stavební parcely stpč. 1157/38 o výměře 120 m2, označené na geometrickém plánu číslo jako stpč. 1157/38, k.ú. Rokycany, - celou stavbou umístěnou na stpč. 1157/38 a na stpč. 1157/67, k.ú. Rokycany opakovanou veřejnou dobrovolnou dražbou za vyvolávací cenu ,- Kč, s podmínkou, že nabyvatel na vlastní náklady odstraní stavbu umístěnou na stavební parcele č. 1157/38 a na stavební parcele č. 1157/67, (zastavěná plocha 205 m2) vše v katastrálním území Rokycany nejpozději do jednoho roku po nabytí vlastnictví a souhlasí se zřízením budoucího věcného břemene spočívajícím v uložení vn kabelu podél východní hranice uvnitř pozemku. 2) Zastupitelstvo města schvaluje prodej bloku 19C, který je tvořen : - částí pozemkové parcely ppč. 3850/1 označené na geometrickém plánu číslo /2005 jako díl e o výměře 2224 m2 a částí pozemkové parcely ppč. 442/1 označené na geometrickém plánu číslo /2005 jako díl f o výměře 5 m2 vše v k.ú. Rokycany, nově vzniklá pozemková parcela je označena na geometrickém plánu číslo /2005 jako pozemková parcela ppč. 3850/20, k.ú. Rokycany, opakovanou veřejnou dobrovolnou dražbou za vyvolávací cenu ,- Kč s podmínkou, že nabyvatel souhlasí se zřízením budoucího věcného břemene spočívajícím v uložení vn kabelu podél východní hranice uvnitř pozemku. 3) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely ppč. 491/18 v katastrálním území Rokycany o výměře 1187 m2 (zatravněná plocha, blok 26a) opakovanou veřejnou dobrovolnou dražbou za vyvolávací cenu ,- Kč. Zastupitelstvo města ukládá usnesení odboru rozvoje města k realizaci.termín: idd: Prodej části technického zařízení TS č umístěné na stpč.3320 v k.ú. Rokycany (Zimní stadion v Rokycanech) společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí trafostanice ev.č umístěné na stpč v k.ú. Rokycany - sběren VN, kobky VN pro TRII, transformátoru TRII, propojení TRII a NN rozvaděče a dvou polí NN rozvaděče za smluvní cenu ,- Kč a ukládá odboru rozvoje města realizaci.termín: idd: 401 Územní plán 4973 Změna ÚPD č. 52, rozšíření skládky Němčičky Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny územního plánu č. 52, kterou se vymezí část pozemkové parcely č. 627/1 o výměře cca 5 ha pro rozšíření skládky odpadů podle předloženého návrhu a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 402 Kontrola : Strana 6 z 13

7 1420 Územní plán 4974 Pořízení změn ÚPD č. 49, 50, ) Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny územního plánu č. 49, kterou se změní funkční využití pozemků č. 3862, 3942/1, 3942/2 a 3942/3 z všeobecného smíšeného území na obytné území rodinných domů a kterou se vyřadí ze seznamu veřejně prospěšných staveb v lokalitě R4 úprava Čapkovy ulice - výstavba nové obslužné komunikace", kolmé na ulici J. Růžičky a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. 2) Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny územního plánu č. 50, kterou se nově stanoví hranice současně zastavěného území obce a zastavitelného území a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. 3) Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny územního plánu č. 51, kterou se změní funkční využití pozemků č. 385/1, 385/2, 532/1, 532/2, 532/3, 532/6, 532/7, 532/8, 532/9, 532/10, 532/11, 532/14, 532/15, 532/16, 532/17, 532/21, 532/23, 3878/1, 3878/3, 3878/4, 3878/5, 3878/9, 3878/11 a 3887 v areálu bývalé slévárny Škoda z komerčně smíšeného území na území nerušící výroby a služeb a ukládá odboru rozvoje města informovat o usnesení zastupitelstva žadatele.termín : a idd: 403 Kontrola : Prodej Partišovy vily v Rokycanech včetně pozemků veřejnou dražbou ) Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č ze dne ) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje budovy čp. 379 (Partišova vila) v Rokycanech, Plzeňské Předměstí, umístěné na stavební parcele č. 1048, stavební parcely parcelní č o výměře 594 m2 plochy a pozemkové parcely č. 1452/10 o výměře m2 plochy, obě v katastrálním území Rokycany a ukládá odboru rozvoje města ke zveřejnění. Termín : ihned idd: 404 Územní plán 4981 Územní plán VÚC Plzeňského kraje 1916 Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh zadání územního plánu velkého územního celku Plzeňského kraje a ukládá odboru rozvoje města předat obdržené připomínky odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje. Termín: idd: 405 Strana 7 z 13

8 1450 Prodej bytů 4983 Prodej bytů města 1917 Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytů dle Zásad pro prodej bytů ve vlastnictví města Rokycany nájemcům: - bytové jednotky č. 55/1 o velikosti 1+1, III.kategorie o celkové podlahové ploše 34,89 m2 s podílem jednotky 35/820 na společných částech domu čp. 55/I za ,- Kč p. Františku Končalovi a paní Miloslavě Končalové, bytem Smetanova ul. 55/I, Rokycany, k jednotce č. 55/1 náleží spoluvlastnický podíl ve výši 35/820 ke st.pozemku par.č. 75 kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 888/8 o velikosti 1+3, I.kategorie o celkové podlahové ploše 63,80 m2 s podílem jednotky 64/1060 na společných částech domu čp. 887/II, 888/II za ,- Kč panu Karlu Chaloupkovi a paní Haně Chaloupkové, bytem Soukenická ul. 888/II, Rokycany, k jednotce č. 888/8 náleží spoluvlastnický podíl ve výši 64/1060 ke st.pozemku par.č a par.č. 2728, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 660/2 o velikosti 1+3, I.kategorie o celkové podlahové ploše 81,79 m2 s podílem jednotky 8179/ na společných částech domu čp. 659/II, 660/II a 661/II za ,- Kč panu Miroslavu Minaříkovi a paní Jitce Minaříkové, bytem Barákova ul. 660/II, Rokycany, k jednotce č. 660/2 náleží spoluvlastnický podíl ve výši 8179/ ke st.pozemku par.č. 1313, 1314 a par.č. 1311, kat. území Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 406 Prodej bytů 4986 Prodej domů a bytů 1) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje domů čp ul. Barákova a čp ul. Barákova a ukládá odboru rozvoje města ke zveřejnění. Termín: ihned. 2) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje bytů v domech čp ul. Rokycanova byty č. 1 24, čp ul. Rokycanova byty č. 1-24, čp ul. Pod Ohradou byty č. 1-4, čp. 665 ul. Pod Ohradou byty č. 1-4, čp ul. Smetanova byty č. 1 4 a ukládá odboru rozvoje města ke zveřejnění. Termín: ihned. 3) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 " Zásad pro prodej bytů ve vlastnictví města Rokycany" a Dodatek č. 9 "Zásad prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany". Termín: idd: Záměr prodeje stavby umístěné na stpč v k.ú. Rokycany a souvisejících pozemků - 4 1) Zastupitelstvo města revokuje svoje usnesení č.1863 ze dne ) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely ppč. 377/2 v k.ú. Rokycany o výměře 101 m2, stavební parcely stpč.1221 v k.ú. Rokycany o výměře 388 m2 a stavby umístěné na stavební parcele stpč v k.ú. Rokycany na adrese Rokycany, Nové Město, ul. Čechova čp. 582 a ukládá odboru rozvoje města ke zveřejnění.termín: idd: Strana 8 z 13

9 4991 František Sekanina, opakovaná žádost o prodej části pozemku v k.ú. Pavlovsko nepřiděleno K tomuto bodu nepřijalo zastupitelstvo města žádné usnesení. idd: Prodej nemovitostí v katastrálním území Borek - ZM Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavby bez čísla popisného i čísla evidenčního umístěné na stpč. 17/2 v k.ú. Borek a stavební parcely stpč.17/2 o výměře 140 m2 v k.ú. Borek ve veřejné dobrovolné dražbě za vyvolávací cenu stanovenou ve znaleckém posudku, to je ,- Kč a ukládá odboru rozvoje města k realizaci.termín: idd: 410 Přijetí darů 4994 Zač Market + InterCora - příspěvek na stavbu podchodu K tomuto bodu nepřijalo zastupitelstvo města žádné usnesení idd: 411 Dispozice s majetkem - kasárna 4996 Prodej stavby umístěné na stpč.1157/10 a souvisejících pozemků v k.ú.rokycany - ZM - 2 nepřiděleno 1921 Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu inv. č. 20 v bývalých kasárnách, tj. prodej stavby umístěné na stpč.1157/10, stavební parcely stpč.1157/10 o výměře 562 m2 a pozemkové parcely ppč.2850/22 o výměře 352 m2 vše v k.ú. Rokycany ve veřejné dobrovolné dražbě za celkovou vyvolávací cenu ,- Kč a ukládá odboru rozvoje města k realizaci.termín: idd: 412 Dispozice s majetkem - kasárna 4997 Záměr prodeje stavby umístěné na stpč 1157/32 (budova inv.č.63, bývalá kasárna) a souvisejících pozemků ) Zastupitelstvo města revokuje část svého usnesení ze dne , č odstavec B), článek 6. 2) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje: a) budovy bez čísla evidenčního nebo popisného umístěné na stavební parcele parcelní číslo 1157/32, v katastrálním území Rokycany, používané jako sklady (inv.č. 63), b) stavební parcely parcelní číslo 1157/32 o výměře 385 m2, v katastrálním území Rokycany, c) stavební parcely parcelní číslo 1157/33 o výměře 129 m2, v katastrálním území Rokycany, d) pozemkové parcely parcelní číslo 3850/18 o výměře 531 m2 a části stavební parcely stpč. 1157/32 označené na geometrickém plánu č /2006 jako díl b o výměře 20 m2, obojí v katastrálním území Rokycany, nově vzniklá pozemková parcela označená na GP č /97 jako ppč.3850/18 bude mít výměru 551 m2, a ukládá odboru rozvoje města k realizaci.termín: idd: 413 Strana 9 z 13

10 1006 Přijetí darů 4998 Jaroslav Třešňák, změna obchodního centra 1923 Zastupitelstvo města neschvaluje přijetí částky Kč na činnost sportovního, vzdělávacího nebo výchovného zařízení a Kč na výsadbu nebo údržbu městské zeleně od společnosti Jaroslav Třešňák- Horova, Třebízského 3020, Teplice a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 414 Dispozice s majetkem - kasárna 4999 Záměr prodeje stavby umístěné na stpč. 1157/22 a souvisejících pozemků v k.ú. Rokycany (dříve inv.č.19 - kasírna) 1) Zastupitelstvo města revokuje svoje usnesení č.1449 v bodu 3) ze dne ) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví města Rokycany stavby umístěné na stpč. 1157/22 v k.ú. Rokycany (objekt inv.č.19) a stavební parcely stpč. 1157/22 o výměře 593 m2 v k.ú. Rokycany a pozemkové parcely označené na GP č /2006 jako ppč. 3850/23 o výměře 579 m2 v k.ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města ke zveřejnění. Termín: idd: 415 Dispozice s majetkem - kasárna 5000 Záměr prodeje dvou částí pozemkové parcely ppč.3850/1 v k.ú. Rokycany (dříve kasárna) 1) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely ppč. 3850/1 v k.ú. Rokycany sousedící s pozemkovou parcelou ppč.3850/12 v k.ú. Rokycany o předpokládané výměře cca 238 m2 a ukládá odboru rozvoje města ke zveřejnění. Termín: ) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely ppč. 3850/1 v k.ú. Rokycany sousedící s pozemkovou parcelou ppč.3850/12 v k.ú. Rokycany o předpokládané výměře cca 154 m2 a ukládá odboru rozvoje města ke zveřejnění.termín: idd: 416 Darování majetku 5009 Darování stavby komunikace (prodloužená část ulice Kotelská z důvodu nového areálu ARAVIS) ) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru komunikace (prodloužená část ulice Kotelská v úseku nutném k vybudování výrobního areálu spol. ARAVIS s.r.o.) od společnosti ARAVIS s.r.o. Petrská 12, Praha. 2) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací se spol. ARAVIS s.r.o., Petrská 12, Praha za účelem pozdějšího uzavření darovací smlouvy na prodlouženou část Kotelské ulice a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín idd: Strana 10 z 13

11 1413 Jiné dispozice s majetkem 5010 Směna pozemků ARAVIS 1927 Zastupitelstvo města schvaluje směnu části městské pozemkové parcely p.č. 2652/73 v k.ú. Rokycany označené na geometrickém plánu č /2005 (dále jen GP) jako parcela č. 2652/68 o výměře m2 za část pozemkové parcely č. 2652/25 v k.ú. Rokycany označené na GP jako parcela č. 2652/70 o výměře m2 a za část pozemkové parcely č. 2652/72 v k.ú. Rokycany označené na GP jako parcela č. 2652/69 o výměře 720 m2 a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín idd: 418 Jiné dispozice s majetkem 5011 Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu stavby - Kaufland Zastupitelstvo města schvaluje záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu stavby (městského pozemku zastavěného stavbou komunikace z důvodu rozšíření ulice J. Růžičky pro obchodní dům Kaufland) s Plzeňským krajem, Škroupova 1760/18, Plzeň a se spol. InterCora s.r.o., Lochotínská 18, Plzeň, s tím, že článek 1.2. bude v části Vlastnické právo upraven takto: vlastnické právo ke stavbě komunikace bude náležet do okamžiku uzavření smlouvy o bezúplatném převodu investorovi, tj. společnosti InterCora, spol. s r. o., a vlastnické právo k pozemku dotčenému rozšířením komunikace bude náležet budoucímu převodci, tj. městu Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín idd: 419 Památková péče 5013 Sanace sklepa radnice, brána starý hřbitov Zastupitelstvo města bere na vědomí postup odboru rozvoje města při provádění průzkumu a sanace sklepa a archivu stavebního odboru a postup při havarijním stavu vstupní brány na starý hřbitov z ulice Plzeňská idd: 420 Inženýrské sítě Kontrola : 5015 Převzetí kanalizačního řadu (přivaděče) od spol. PROWELL s.r.o nepřiděleno 1929 Zastupitelstvo města odkládá projednání převzetí kanalizačního výtlačného potrubí (přivaděče) od společnosti PROWELL s.r.o., Arbesova 1003/III, Rokycany na další jednání. idd: 421 Bytová komise 1451 Ostatní bytové záležitosti 4985 Bytové záležitosti - prominutí jistot 1930 Zastupitelstvo města odkládá projednání prominutí jistot při uzavírání nájemních smluv s nájemníky bývalých vojenských bytů v bytových domech města. Bytová komise idd: 500 Strana 11 z 13

12 Odměny členům zastupitelstva, komisí, výborů - rok ) Zastupitelstvo města schvaluje odměny za výkon funkce člena rady, zastupitelstva, předsedů výborů a komisí, členů výborů a komisí takto: a) neuvolněnému členu rady měsíčně 2 020,- Kč, b) neuvolněnému členu zastupitelstva měsíčně 690,- Kč, c) členu výboru, komise, zvláštního orgánu za účast na jednání měsíčně 600,- Kč (pokud se jednání v příslušném měsíci konalo a bez ohledu na počet jednání v příslušném měsíci). Člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu obdrží odměnu jen pokud není zaměstnancem úřadu (který tuto činnost vykonává v rámci pracovní náplně). d) předsedovi výboru nebo komise rady měsíčně 1 700,- Kč, (pokud se jednání v příslušném měsíci konalo a bez ohledu na počet jednání v příslušném měsíci). 2) Zastupitelstvo města schvaluje : a) členu výboru zastupitelstva, který není členem zastupitelstva města, za účast na jednání měsíčně 600,- Kč jako peněžité plnění dle 84 odst.2 písm.y, zákona o obcích (pokud se jednání v příslušném měsíci konalo a bez ohledu na počet jednání v příslušném měsíci), b) členu komise rady, který není členem zastupitelstva města, za účast na jednání měsíčně 600,- Kč, jako peněžitý dar v souladu s 85 písm.b) zákona o obcích (pokud se jednání v příslušném měsíci konalo a bez ohledu na počet jednání v příslušném měsíci). Výše uvedené odměny a peněžitá plnění náleží od ) Zastupitelstvo revokuje svoje usnesení č ze dne , ve kterém je stanoveno kapesné při konání zahraniční pracovní cesty pro uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva města. 4) Zastupitelstvo města schvaluje vyplacení kapesného ve výši 30% denní dávky stravného dle zákona 119/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů členovi zastupitelstva při konání zahraniční pracovní cesty s účinností od Termín: idd: 800 Zahraniční cesty členů zastupitelstva 4995 Pozvání na inauguraci činnosti Evropské kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu 1932 Zastupitelstvo města schvaluje cestu starosty Ing. Jana Balouna do Bruselu v termínu od do a ukládá kanceláři tajemníka k vyřízení. Termín: idd: Výroční zpráva MěÚ za rok 2005 Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu MěÚ Rokycany za rok nepřiděleno idd: Poskytnutí příspěvku na odstranění škod. Kontrola : 1933 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 100 tis. Kč obci Křešice u Litoměřic na odstraňování povodňových škod. Zastupitelstvo města ukládá finančnímu odboru poskytnutí příspěvku z reservy finančního odboru. Termín: ihned. idd: 803 Strana 12 z 13

13 Marie Hlávková místostarosta Ing. Jan Baloun starosta Strana 13 z 13

Žádost o nápravu stavu, pozemek č. 167, Horákova ulice 4642. Pravoslavná Církevní Obec v Rokycanech - opětovná žádost o podíl daně 4703

Žádost o nápravu stavu, pozemek č. 167, Horákova ulice 4642. Pravoslavná Církevní Obec v Rokycanech - opětovná žádost o podíl daně 4703 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 24.1.2006 od 15:00:00 do 18:35:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Změna rozpočtu komentář ORM Závěrečný inventarizační zápis

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Změna rozpočtu komentář ORM Závěrečný inventarizační zápis Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 18.4.2011 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Vyplacení náhrady za zhodnocení bytu č. 4 Smetanova ul. 55, paní Jaroslavě Soukupové. TEHOR - prodej tepelného hospodářství - 2 9624

Vyplacení náhrady za zhodnocení bytu č. 4 Smetanova ul. 55, paní Jaroslavě Soukupové. TEHOR - prodej tepelného hospodářství - 2 9624 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 16.11.2009 od 15:00:00 do 18:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

TEHOR - prodej tepelného hospodářství Prodej komínu v areálu kotelny Železná

TEHOR - prodej tepelného hospodářství Prodej komínu v areálu kotelny Železná Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 19.10.2009 od 15:00:00 do 18:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH 8038. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8051

Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH 8038. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8051 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 14.7.2008 od 15:00:00 do 19:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 23.3.2009 od 15:00:00 do v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo:

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - IV.

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - IV. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 26.1.2015 od 15:00:00 do 17:20:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Stavba na adrese Rokycany, Nové Město, B. Němcové, č.p.

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Stavba na adrese Rokycany, Nové Město, B. Němcové, č.p. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 28.1.2013 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Stanovisko společnosti Rumpold ke skládce Němčičky Informace o zajištění financí na stavbu kruh. objezdu (Plzeňská-Šťáhlavská) 2824

Stanovisko společnosti Rumpold ke skládce Němčičky Informace o zajištění financí na stavbu kruh. objezdu (Plzeňská-Šťáhlavská) 2824 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 101 konaného dne: 3.8.2004 od 15:00:00 do 20:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 1.9.2014 od 15:00:00 do 17:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Doplnění usnesení ZM č (nemovitosti v k.ú. Zahrádka) Přehled plnění rozpočtu ke

Doplnění usnesení ZM č (nemovitosti v k.ú. Zahrádka) Přehled plnění rozpočtu ke Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 74 konaného dne: 16.12.2003 od 15:00:00 do 18:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Využití prostoru na pozemkové parcele p.č. 316/5 v k.ú. Rokycany Informace o návrhu komise ŽP na revitalizaci Rakovského potoka 7060

Využití prostoru na pozemkové parcele p.č. 316/5 v k.ú. Rokycany Informace o návrhu komise ŽP na revitalizaci Rakovského potoka 7060 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 24.9.2007 od 15:00:00 do 19:27:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Žádost pana Marka Sekaniny, bytem Josefa Růžičky 1170, Rokycany, žádost o doprodej části pozemkové parcely č. 2763/3

Žádost pana Marka Sekaniny, bytem Josefa Růžičky 1170, Rokycany, žádost o doprodej části pozemkové parcely č. 2763/3 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 14.3.2016 od 15:00:00 do 16:45:00 v budově TRIANA. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo:

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Prodej pozemku č. 196/2 manž. Heidenreichovým Prodej parcely na řad. garáž u Kovohutí Změny rozpočtu říjen, listopad

Prodej pozemku č. 196/2 manž. Heidenreichovým Prodej parcely na řad. garáž u Kovohutí Změny rozpočtu říjen, listopad Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 69 konaného dne: 11.11.2003 od 15:00:00 do 19:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Návrh na vydání OZV č.7/2010 o místním poplatku ze psů 10693

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Návrh na vydání OZV č.7/2010 o místním poplatku ze psů 10693 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 11.10.2010 od 15:00:00 do 18:10:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Prodej st.p.č v lokalitě pod Kotlem ( pod garáží p. Jandy.) Plavecký bazén - náhrada škody vzniklá činností VRV, a.s.

Prodej st.p.č v lokalitě pod Kotlem ( pod garáží p. Jandy.) Plavecký bazén - náhrada škody vzniklá činností VRV, a.s. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 13.12.2005 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Vybrané nemovitosti v areálu bývalých kasárenarmády ČR

Vybrané nemovitosti v areálu bývalých kasárenarmády ČR Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 10.2.2010 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 14.3.2011 od 15:00:00 do 20:10:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Financování nových schválených investičních akcí z přebytků minulých let. 10194. Fond rozvoje bydlení - žádosti r.2010 10197

Financování nových schválených investičních akcí z přebytků minulých let. 10194. Fond rozvoje bydlení - žádosti r.2010 10197 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 26.4.2010 od 15:00:00 do 18:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Prodej parcely č.2982/21 Ředitelství silnic a dálnic ČR Prodej pozemků zastavěných budovami STOR 1637

Prodej parcely č.2982/21 Ředitelství silnic a dálnic ČR Prodej pozemků zastavěných budovami STOR 1637 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 61 konaného dne: 19.8.2003 od 15:00:00 do 19:10:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 27.4.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 197/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Vladimíra

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Příloha č. 1. usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013

Příloha č. 1. usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013 Příloha č. 1 usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č. 154 o výměře 42m 2 a poz.p.č.190/24 o výměře

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 1. prodej bytové jednotky ve Štětí nájemcům Na základě podané žádostí RM dne 26. 5. 2011 schválila

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 6.3.2008 Usnesení č. 41 /08-62 /08 41/08 Volba návrhové komise 42/08 Schválení programu 43/08 Kontrola usnesení ZM 44/08 Odměny

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 6. 2008 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.7.2013 od 7:00:00 do 7:55:00 v budově MěÚ - Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. března 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. března 2016 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. března 2016 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.03.2005 416/2005 17. ZM V bere na vě domí informaci o přípravách průmyslových zón

Více

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 3.10.2016 Zastupitelstvo města 16/337 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně) U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 22. června 2010 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Poděkování za

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na bezúplatný převod

Více

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou konaného dne 25. dubna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kamýku nad Vltavou od 18,00 hodin. Přítomni: pp. Petr Halada, Svatava Lajbnerová,

Více

Příloha č. 01. usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016

Příloha č. 01. usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016 Příloha č. 01 usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města schvaluje: II. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Záměr účelového prodeje p.p.č. 3258/20

Více