Lesnícka biomasa a jej uplatnenie v bioenergetike. doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lesnícka biomasa a jej uplatnenie v bioenergetike. doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc."

Transkript

1 Lesnícka biomasa a jej uplatnenie v bioenergetike. doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc.

2 I. VYUŽITEĽNÉ MNOŽSTVO BIOMASY V LESNOM HOSPODÁRSTVE konáre a kmene stromov s hrúbkou do 10 cm v porastoch, konáre a priemyslovo ťažko spracovateľné časti kmeňov stromov s hrúbkou 10 cm a viac v porastoch, manipulačné odpady na lesníckych skladoch dreva, lesná biomasa z prerezávok, pne a korene, odpady po mechanickom spracovaní dreva v lesníckych drevospracujúcich prevádzkach, palivové drevo.

3 I.1 Konáre a kmene stromov hrúbky do 10 cm Technologické možnosti ťažby tenkého dreva sú obmedzené predpísanou formou hospodárskeho spôsobu pre každý HS. Preto sa využiteľné množstvo redukovalo o straty pri ťažbe a sústreďovaní dreva. Ročne zostáva po ťažbe dreva v porastoch a v malej miere na odvozných miestach m3 tenčiny z ihličnanov a m3 tenčiny z listnáčov, spolu m3 tenčiny Po zohľadnení biologických obmedzení možno využívať m3 tenčiny z ihličnanov a m3 listnatej tenčiny, spolu m3. Vplyvom technologických strát sa využiteľné množstvo tenčiny zmenší na m3 resp m3, spolu m3 tenčiny. Najväčšie využiteľné množstvá tenčiny ihličnanov sú v okresoch Senica, B. Bystrica, Čadca, Brezno, Námestovo, Dolný Kubín, L. Mikuláš, Martin, a Žilina. Najväčšie využiteľné množstvá tenčiny listnáčov sú v okresoch Bratislava - vidiek, Dunajská Streda, Nitra, Nové Zámky, Trnava, Rimavská Sobota, Vranov n. Topľou, Levice, Humenné, Snina, Košice - okolie a Svidník.

4 I.2 Konáre a časti kmeňov stromov s hrúbkou 10cm a viac v porastoch Za predpokladu dodržania technologickej disciplíny zostáva ročne po úmyselnej ťažbe v porastoch m3 ihličnatej a m3 listnatej hrubiny, spolu m3. Využiteľné množstvo je m3 hrubiny ihličnanov a m3 hrubiny listnáčov, spolu m3. Najväčšie využiteľné množstvá sú v okresoch Senica, Brezno, Čadca, Košice - okolie, Zvolen, Rimavská Sobota, Bardejov, Humenné a Snina.

5 I.3 Manipulačné odpady na lesníckych skladoch dreva Pri manipulácii dreva vznikajú kusové odpady vo forme odrezkov, ďalej piliny a kôra. Využiteľným odpadom sú odrezky po manipulácii na manipulačno-expedičných skladoch dreva (MES) a odvozných miestach. Ďalej piliny sústreďované v zásobníkoch manipulačných liniek na MES. Najväčšie využiteľné množstvá sú v okresoch Snina, Senica, Brezno, Čadca, Dolný Kubín, Rimavská Sobota, Zvolen, Krupina, Bardejov, Humenné, Košice-okolie, Rožňava a Snina. Využiteľné piliny a kôra po manipulácii dreva sú uvedené v členení podľa pôsobnosti podnikových riaditeľstiev štátnych lesov (PRŠL) vrátane vojenských lesov. Podnik Piliny, t.rok-1 Kôra, t.rok-1 Bratislava Žilina B.Bystrica Košice S p o l u

6 I.4 Lesná biomasa z prerezávok Využiteľná biomasa z prerezávok podľa PRŠL vrátane vojenských lesov. Podnik m3.rok-1 Bratislava 2800 Žilina 3500 B.Bystrica 3700 Košice 4300 S p o l u V jednotlivých okresoch sa využiteľné množstvo biomasy z prerezávok pohybuje v rozmedzí 200 až 600 m3 ročne.

7 I.5 Pne a korene Ťažba pňov a koreňov sa vykonáva pri celoplošnej príprave pôdy pred zalesňovaním v oblasti Záhorie a Podunajskej oblasti. Ročné využiteľné množstvo je ton v nasledovnom členení: Malacky t, Senica t, Dunajská Streda t, Komárno t, Nové Zámky 800 t.

8 I.6 Odpady po mechanickom spracovaní dreva v lesníckych drevospracujúcich prevádzkach lesníckych organizácií Využiteľné množstvá biomasy v lesníckych drevospracujúcich prevádzkach. Druh odpadov množstvo, t.rok-1 kusové odpady vlhké suché piliny, hobliny vlhké suché spolu v suché Celkové využiteľné množstvo je t ročne. V jednotlivých okresoch sa využiteľné množstvo pohybuje v rozmedzí 500 až t. Najväčšie množstvá sú v okresoch Malacky, Levice, Nitra, Brezno, Ružomberok, L. Mikuláš, Zvolen, Humenné, Vranov nad Topľou.

9 I.7 Palivové drevo Sortiment palivové drevo má normou stanovené kvalitatívne parametre. Vyrába sa pri manipulácii dreva z častí kmeňov a konárov, ktoré nevyhovujú kvalitatívnym požiadavkám na sortimenty vyššej akosti. Podľa sortimentácie plánovanej ťažby v permanentnej inventarizácii lesov sa predpokladá podiel palivového dreva na celkovej ťažbe 2,3 % t.j m3. V skutočnosti sa v posledných rokoch vyrobilo ročne 350 až 400 tis.m3 palivového dreva. Predpokladá sa ročná výroba palivového dreva z ihličnanov m3 a z listnáčov m3, spolu m3. Uvedené hodnoty vzhľadom na očakávaný vývoj možno považovať za dolnú hranicu množstva v budúcom období. Najviac palivového dreva sa vyrobí v okresoch Bratislava - vidiek, Senica, Brezno, Levice, B. Bystrica, Lučenec, Rimavská Sobota, Zvolen, Krupina, Bardejov, Humenné, Košice - okolie, Rožňava, Prievidza, Snina.

10 II. ODPADOVÁ BIOMASA V DREVOSPRACUJÚCOM PRIEMYSLE II.1 Odpadová biomasa po mechanickom spracovaní dreva Podľa súčasného stavu a rozvojových zámerov rozhodujúcich producentov odpadovej biomasy v drevospracujúcom priemysle možno ročne využiť na energetické účely 800 až 850 tis. t drevných odpadov v nasledovnej štruktúre Ročné množstvo Energetická hodnota [t] [TJ] Kusové odpady vlhké suché Jemnozrnné odpady vlhké suché Spolu

11 Z hľadiska druhu a fázy procesu spracovania dreva vznikajú nasledovné hlavné druhy využiteľných odpadov: Suché jemnozrnné odpady odpady vznikajúce pri výrobe finálnych výrobkov z rastlého dreva po sušení, odpady vznikajúce pri rozmerovej úprave a úprave povrchu dosiek z aglomerovaných materiálov. Vlhké kusové odpady odrezky guľatinového dreva pri sortimentácii pred porezom, odrezky vznikajúce pri poreze drevnej guľatiny, odrezky vznikajúce delením reziva pri výrobe polotovarov pred sušením dreva, kôra a drevný odpad pri odkôrňovaní. Suché kusové odpady odrezky vznikajúce pri výrobe finálnych výrobkov z rastlého dreva po sušení, odrezky vznikajúce pri formátovaní dosiek z aglomerovaných materiálov, požiadavky nespĺňajúce kvalitatívne požiadavky. Vlhké jemnozrnné odpady (piliny, hobliny, prach) odpady vznikajúce pri poreze drevnej guľatiny, odpady vznikajúce delením reziva pri výrobe polotovarov pred sušením.

12 Najväčšie množstvá energeticky využiteľnej biomasy sú v okresoch s najväčšími spracovateľmi dreva (drevokombináty): Pezinok t, Topoľčany t, Nové Zámky t, Ružomberok t, Banská Bystrica t, Zvolen t, Žarnovica t, Prešov t, Vranov n. Topľou t. Veľké množstvá odpadovej sú aj v ďalších okresoch s veľkou koncentráciou stredných a menších drevospracujúcich podnikov, napr. Myjava, Levice, Čadca, Žilina, Martin, Brezno, Lučenec a Sabinov, v ktorých sa vyprodukuje 12 až 20 tis. ton drevných odpadov ročne. Energetická hodnota odpadovej biomasy z mechanického spracovania dreva v uvedených okresoch je 90 až 235 TJ ročne.

13 II.2 Kvapalné odpady z celulózo - papierenského priemyslu (čierne lúhy) Zahustené čierne lúhy vznikajúce vo výrobnom procese celulózopapierenských kombinátov Ružomberok, Vranov n. Topľou a Štúrovo sa v súčasnosti využívajú na výrobu tepla spaľovaním. Celkové ročné množstvo využívaných čiernych lúhov v prepočte na sušinu je t s energetickou hodnotou TJ ročne. Výhrevnosť čiernych lúhov je 13 až 16 MJ na 1 kg. v prepočte na sušinu. Priemerné ročné množstvá, energetická hodnota a energetické výstupy zvyšovania čiernych lúhov sú nasledovné: Podnik Ročné množstvo v prepočte na sušinu Energetická hodnota Vyrobená tepelná energia t TJ TJ Ružomberok Vranov n. Topľou Štúrovo Spolu

14 Celkový využiteľný potenciál, energetická hodnota biomasy a predpokladané energetické výstupy z biomasy na Slovensku CELKOM t , , ,11 Druh biomasy Ročný využiteľný potenciál Energetická hodnota TJ ročná Predpokladaný energetický výstup Elektrická energia, MWh Teplo, TJ Lesná biomasa Tenčina stromov do 7 cm Odpadová hrubina stromov Odpady po manipulácii dreva Palivové dreva Biomasa z prerezávok Pne a korene Odpady po mechanickom spracovaní dreva Lesná biomasa spolu t t t t t t t t 2 383,05 724, , ,81 138,58 223, , , ,27 Poľnohospodárska biomasa Obilná slama Repková a slnečnicová slama Odpady z ovocných sadov a viníc Bioplyn Bionafta Poľnohospodárska biomasa spolu t t t tis m t t 3 861, ,30 528,60 972,50 214, , , ,17 433,27 281, ,19 Odpady z drevospracujúceho priemyslu Kusové odpady Jemnozrnné odpady Kvapalné odpady Biomasa z drevospracujúceho priemyslu spolu t t t t 5 680, , , , , , , , ,45 Kaly z ČOV tis m 3 682, ,33 386,20 Komunálny odpad Komunálny odpad Drevný komunálny odpad Komunálny odpad spolu t t t 1 062, , , , , ,00

15 Obnoviteľné zdroje energie Lesnatosť Slovenska predstavuje okolo 42% pôdy. Lesy predstavujú obrovský potenciál energie. Účinok využitia biomasy je ešte zrejmejší, keď zoberieme do úvahy miestne a regionálne úrovne v rámci Slovenska. I napriek vhodným prírodným podmienkam využitie obnoviteľných zdrojov v energetickej bilancii Slovenska je skutočne veľmi nízky a nezodpovedá našim podmienkam. Na Slovensku 0,16% Vo Švédsku 18 % V Rakúsku 12% Ekonomická výhodnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie

16

17 Úprava cien plynu je v kompetencii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) nezávislého od vlády a SPP bude stanovovať ceny plynu pod kontrolou ÚRSO. PROGNÓZY VÝVOJA CIEN PLYNU Svetová banka predpisuje každoročné 25 % zvyšovanie ceny zemného plynu najmenej tri roky, čo v končenom dôsledku znamená dvoj až trojnásobné zvýšenie nákladov pre domácnosti

18

19 Deregulácia cien zemného plynu je totiž jednou z podmienok vstupu Slovenska do EÚ. Napríklad v Nemecku stojí kubický meter 13,08 Sk, vo Francúzsku 13,56, v Rakúsku 16,57 Sk, v Taliansku 22,68 Sk, vo Veľkej Británii 9,36 Sk. Ceny plynu narastú, aj keď ich výšku bude stanovovať nezávislý regulačný úrad výlučne iba na ekonomickej báze bez zohľadnenia sociálneho aspektu. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) akceptuje návrh na postupné zvyšovanie cien aj v ďalšom období, čo by zlikvidovalo pre EÚ neprípustné dotovanie predajných cien plynu v SR výnosmi z tranzitu. V prípade, že by predajné ceny plynu na Slovensku mali pokrývať oprávnené náklady SPP a primeraný zisk, museli by sa podľa SPP oproti súčasnému stavu zvýšiť v priemere asi o 65%.

20

21 Prognóza vývoja ceny drevnej štiepky V rokoch 2002 až 2004 uvažuje OLZ Levice zvyšovať ceny štiepky o 10 % ročne a to v dôsledku inflácie i v dôsledku plánovaného nárastu cien ostatných druhov energie pri udržaní vyššej ekonomickej i ekologickej efektívnosti využívania energetickej štiepky

22

23 Uvedený vývoj cien prirovnáme k už uvedenej porovnávacej hodnote a to rodinnému domu so spotrebou tepla 100 GJ rok. Porovnáme použitie zemného plynu a energetickej štiepky v prognózovaných cenách na roky 2003 až 2004 čože do ukončenia deregulácie cien zemného plynu podľa prognózy navrhntou Vládou SR.

24

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Prodejní označení KGV 33X27 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el.

Více

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny Město Třebíč - kraj Vysočina Počet obyvatel: cca. 39.000 Vytápěné objekty: 9.800

Více

ITÍ BIOMASY V SLOVENSKÉ REPUBLICE

ITÍ BIOMASY V SLOVENSKÉ REPUBLICE ENERGETICKÉ VYUŽIT ITÍ BIOMASY V SLOVENSKÉ REPUBLICE Marian Mikulík Žilinská univerzita v Žilině Seminář Vytápění biomasou Luhačovice, 13. 14. května 2009 Slovensko je zemí s velmi omezenými zásobami z

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Prodejní označení KA 62DA70 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el.

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 08.05.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 08.05.1948 do: 30.09.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 94 V y h l á š k a ministerstva

Více

Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku

Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku 1. Organizátor a pořadatel soutěže Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o. se sídlem Jankovcova

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Prodejní označení KG 33VX27 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el.

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

POTENCIÁL BIOMASY V ŽILINSKÉM A TRENČIANSKÉM KRAJI

POTENCIÁL BIOMASY V ŽILINSKÉM A TRENČIANSKÉM KRAJI POTENCIÁL BIOMASY V ŽILINSKÉM A TRENČIANSKÉM KRAJI Marian Mikulík, Jozef Jandačka, Milan Malcho V příspěvku jsou stručně shrnuty potenciální možnosti získávání biomasy ze zemědělské produkce a z lesního

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Prodejní označení KA62DA71 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (++... nízká spotřeba el. energie až D... vysoká spotřeba el.

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Pavlína Voláková spol. Žlutická teplárenská a.s. Energetické zdroje Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje Karlovy Vary 13.

Více

Trh s lesní dendromasou pro energetické účely

Trh s lesní dendromasou pro energetické účely Regionální využití biomasy 27. 4. 2012 Trh s lesní dendromasou pro energetické účely Ing. Dalibor Šafařík Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Úvod Vývoj trhu s lesní energetickou štěpkou.

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování listopad 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2011

Obnovitelné zdroje energie v roce 2011 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2011 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2012 Oddělení datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

LNÍ SITUACE V ENERGETICKÉM

LNÍ SITUACE V ENERGETICKÉM AKTUÁLN LNÍ SITUACE V ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY V SLOVENSKÉ REPUBLICE Marian Mikulík Žilinská univerzita v Žilině seminář Energetické využití biomasy Hustopeče 5. 6. května 2010 Slovensko je zemí

Více

Zkušenosti z využití dendromasy z lesa a pohled ŠLP na její širší využití

Zkušenosti z využití dendromasy z lesa a pohled ŠLP na její širší využití Seminář Nová energie pro Moravský kras Zkušenosti z využití dendromasy z lesa a pohled ŠLP na její širší využití Jiří Šilhánek 6.6.2012, Rájec-Jestřebí Kvantifikace dendromasy k energetickému využití Možné

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Dovolená 2014. Cesta k sousedům, aneb opět poznávání krás Slovenska, Maďarska a Polska

Dovolená 2014. Cesta k sousedům, aneb opět poznávání krás Slovenska, Maďarska a Polska Dovolená 2014 Cesta k sousedům, aneb opět poznávání krás Slovenska, Maďarska a Polska Itinerář putovní cesty po Slovensku s návštěvou Maďarska a Polska. Výlet bude putovní, s přespáním dle příležitosti.

Více

PATRES Školící program. Bioplynové technologie

PATRES Školící program. Bioplynové technologie využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Bioplynové technologie Ing. Jiří Klicpera CSc. Ing.Evžen Přibyl ENVIROS, s.r.o. 1 Motto "Já elektřinu ke svému životu nepotřebuji, televizi klidně mohu sledovat

Více

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV Júlia Šumná, Beáta Michniaková Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. Gen. Svobodu 5, 812 49 Bratislava Abstrakt Už viac ako 30 rokov je proces nakladania s odpadmi

Více

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY SPOLEHLIVOST ŽIVOTNOST ZÁRUKY BIOPLYNOVÉ STANICE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD SKLÁDKY PRŮMYSL KOMFORT FLEXIBILITA APLIKACE VÝKONY MOTORY KONTAKTY SLYŠELI JSTE, ŽE KOGENERACE JE JEDNODUCHÁ.

Více

Malé motocykly evidenční značky (EZ)

Malé motocykly evidenční značky (EZ) Malé motocykly evidenční značky (EZ) EZ byly zavedeny pro malé motocykly Jawa s pevnými stupačkami na rozdíl od mopedů; objem do 50 ccm od výrobce Považská Bystrica, použivalo se a zažilo se pojmenování

Více

Technologie sušení velmi vlhkých materiálů se zpětným využitím tepla vloženého do procesu sušení

Technologie sušení velmi vlhkých materiálů se zpětným využitím tepla vloženého do procesu sušení Technologie sušení velmi vlhkých materiálů se zpětným využitím tepla vloženého do procesu sušení Ing. Stanislav Kraml, TENZA, a.s., Svatopetrská 7, Brno Ing. Zdeněk Frömel, TENZA, a.s., Svatopetrská 7,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Odbor životního prostředí KrÚ JMK Ing. Aleš Pantůček 1. Analýza území Jihomoravský kraj je svoji rozlohou čtvrtý největší kraj v ČR, z hlediska počtu

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY Použití: Námi dodávané kotle na spalování biomasy lze využít zejména pro vytápění objektů s větší potřebou tepla (průmyslové objekty, CZT, obecní výtopny, zemědělské objekty, hotely, provozovny atd.) Varianty

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.1.10 Integrovaná střední škola technická

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní:

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní: Návrh Vyhláška ze dne 008, kterou se mění vyhláška č. 48/005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/007 Sb. Ministerstvo

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vytápění biomasou VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI 7.10.2009 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická bilance Zlínského kraje Rok 2001: 38,8 PJ Rok

Více

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5.

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5. Autor: Jana Kakaščíková Datum: září 2013 Ročník: tercie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa TÉMA: Slovensko Klíčová slova: Karpaty, Bratislava, Nitra,

Více

ITÍ BIOMASY V SLOVENSKÉ REPUBLICE

ITÍ BIOMASY V SLOVENSKÉ REPUBLICE EKONOMICKÉ ASPEKTY VYUŽIT ITÍ BIOMASY V SLOVENSKÉ REPUBLICE Marian Mikulík Žilinská univerzita v Žilině Seminář Biomasa jako zdroj energie II. Rožnov pod Radhoštěm, 28. 29. února 2008 Slovensko je zemí

Více

Výroba tepelné energie v Centrální výtopně na spalování biomasy ve Žluticích

Výroba tepelné energie v Centrální výtopně na spalování biomasy ve Žluticích Výroba tepelné energie v Centrální výtopně na spalování biomasy ve Žluticích P. Volákov ková 1,M. MíkaM 2, B. Klápště 2, V. Verner 3 1 Žlutická teplárenská, a.s. 2 Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha 3

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 2.6.2013 Anotace a)

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI HELUZ CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL V. O. S.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI HELUZ CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL V. O. S. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI HELUZ CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL V. O. S. Společnost HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. je českou firmou s rodinnou tradicí již od roku 1876. V současné době má celkem osm výrobních provozů

Více

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8 Import poptávek Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011 Import poptávek specifikace Strana 1/8 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O NÁS... 3 1.2 HOTOVÁ ŘEŠENÍ...

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Zhodnocení projektu. Podpora lokáln. Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. ití biomasy 18. 19.5. 2010 Trojanovice

Zhodnocení projektu. Podpora lokáln. Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. ití biomasy 18. 19.5. 2010 Trojanovice Zhodnocení projektu Podpora lokáln lního vytápění biomasou Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Seminář: : Energetické využit ití biomasy 18. 19.5. 2010 Trojanovice O projektu navazující projekt k ukončenému

Více

Další aktivity projektu SRCplus. Ing. Jan Vidomus Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

Další aktivity projektu SRCplus. Ing. Jan Vidomus Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Další aktivity projektu SRCplus Ing. Jan Vidomus Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Projekt SRCplus Pěstování RRD pro jejich lokální využití Podpora a urychlení rozvoje místních dodavatelských

Více

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER OBSAH - CESTY K REDUKCI NOVOTVORBY CO 2 NEOBNOVITELNÉ SUROVINY OMEZENÍ UHLÍKOVÝCH

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

kotlem na pelety Ing. Silvie Petránkov 3.11. 4.11.2010 hotel Skalní mlýn, Blansko - 1 -

kotlem na pelety Ing. Silvie Petránkov 3.11. 4.11.2010 hotel Skalní mlýn, Blansko - 1 - Vytápění rodinných domů kotlem na pelety Ing. Silvie Petránkov nková Ševčíková 3.11. 4.11.2010 hotel Skalní mlýn, Blansko - 1 - Výběr r vhodného topidla Potřebný tepelný výkon Investiční náklady na zařízen

Více

Energetický potenciál biomasy v MSK

Energetický potenciál biomasy v MSK Energetický potenciál biomasy v MSK Ing. Silvie Petránková Ševčíková, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky, 21. 23.4.2015, Hradec Králové VŠB Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Biomasa

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012

VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012 VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012 Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH SZT Třebíč - současný stav Rok 2013 Výroba

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytků a biomasy

Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytků a biomasy Energetické využití biomasy Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytků a biomasy Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Ing. Petr Hutla, CSc. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha (VÚZT,

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 808 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

PŘÍLOHA A. Novohradská 3 370 01 České Budějovice

PŘÍLOHA A. Novohradská 3 370 01 České Budějovice PŘÍLOHA A Technicko-ekonomický propočet k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov porovnání variant závodů na využití tuhého komunálního odpadu s kapacitou 60.000 tun za rok Novohradská 3 370

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

ENERGETICKÉHO S PRŮMYSLOVÝM. Prof. Ing. Vladimír r Simanov, CSc. 2008

ENERGETICKÉHO S PRŮMYSLOVÝM. Prof. Ing. Vladimír r Simanov, CSc. 2008 STŘET ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ DŘÍVÍ S PRŮMYSLOVÝM ZPRACOVÁNÍM M DŘEVAD Prof. Ing. Vladimír r Simanov, CSc. 2008 Dřevo první materiál použitý člověkem všestranná využitelnost dřeva vedoucí k přílišné exploataci

Více

Co je BIOMASA? Ekologická definice

Co je BIOMASA? Ekologická definice BIOMASA Co je BIOMASA? Ekologická definice celkový objem všech organismů vyskytujících se v určitém okamžiku na určitém místě všechny organismy v sobě mají chemicky navázanou energii Slunce. Co je BIOMASA?

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_TECHNOLOGIE DŘEVAŘSKÉ PRVOVÝROBY_T1 Číslo projektu:

Více

ití biomasy v Ms kraji Seminář Podpora lokálního vytápění biomasou Luhačovice 13.-14.5.2009

ití biomasy v Ms kraji Seminář Podpora lokálního vytápění biomasou Luhačovice 13.-14.5.2009 Praktické využit ití biomasy v Ms kraji Seminář Podpora lokálního vytápění biomasou Luhačovice 13.-14.5.2009 Proč biomasa v Ms kraji? vhodný region (teritoriální determinace) - potenciál biomasy - charakter

Více

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Povinnost zpracování Územní energetické koncepce pro kraje, hl. město Praha a statutární města je stanovena v zákoněč.

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

Projekt ALERT: Parametrická dokumentace onkologického pacienta

Projekt ALERT: Parametrická dokumentace onkologického pacienta Prjekt ALERT: Parametrická dkumentace nklgickéh pacienta I. Záznamy d rku 2003... 2 Základní údaje... 2 Diagnóza... 3 Cytgenetika... 3 Úmrtí... 4 Přehled léčby... 4 Transplantace (tabulka)... 4 Přehled

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Těžební zbytky u LČR

Těžební zbytky u LČR Těžební zbytky u LČR Základní pojmy Těžební zbytky dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů, jejich odvětvování a po druhování surového dříví, tj. větve, vršky stromů, třísky, manipulační odřezky,

Více

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max.

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. Složení a výroba pelet čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. 2 % škrobu Energie na výrobu pelet 15 % na sušení pilin (využití odpadního

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Technológia Silverfrost

Technológia Silverfrost Quick Step Technológia Silverfrost Nové finančne úsporné podlahy s vynikajúcou dekoračnou hodnotou Uvedenie radu Go a technológie Silverfrost kolekcia Quick Step laminát Neustále narastá dopyt po finančne

Více

Cíle. Seznámit studenty s druhy paliv pocházející s biomasy a možnostmi produkce těchto paliv v rámci České republiky.

Cíle. Seznámit studenty s druhy paliv pocházející s biomasy a možnostmi produkce těchto paliv v rámci České republiky. Zdroje biomasy Cíle Seznámit studenty s druhy paliv pocházející s biomasy a možnostmi produkce těchto paliv v rámci České republiky. Klíčová slova Biopaliva, dendromasa, stébelniny, produkce 1. Úvod Biomasa

Více

Logistika zbytkové lesní biomasy

Logistika zbytkové lesní biomasy Logistika zbytkové lesní biomasy Ing. Silvie Petránkov nková Ševčíková VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum - 1 - Co to je logistika? Technické, organizační a obchodní zajištění cesty surové biomasy ke

Více

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA ANT 608 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY Francesco Rotta Andrea Femerstrand 1 7+ 15 2 4 min Obsah hry 16 dílků pastvin 64 žetonů ovcí: 16 od každé barvy STÁLE NA POUTI ZA ZELENĚJŠÍMI PASTVINAMI Naše malé stádečko ovcí

Více

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny

Více

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE Úkoly 1. Přečtěte si článek o koncertě Mira Žbirky. V textu podtrhněte přídavná jména. Která z nich vyjadřují zpěvákovi uznání a obdiv? Proč je v titulku tvar adjektiva vyprodané.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Výroční zpráva 2014 CARTHAMUS a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Výroční zpráva 2014 CARTHAMUS a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 CARTHAMUS a.s. Václavské náměstí 775/8 110 00 Praha IČ/DIČ: 27 062 970/CZ 27 062 970 Tel./Fax: +420 223 000 317 E-mail: info@carthamusas.cz Web: www.carthamus.cz

Více

Energetické plodiny pro vytápění budov

Energetické plodiny pro vytápění budov Energetické plodiny pro vytápění budov Ing.Vlasta Petříková, DrSc. CZ Biom České sdružení pro biomasu, Praha Kontakty - vpetrikova@volny.cz, Tel. 233 356 940, 736 171 353 Význam obnovitelných zdrojů energie

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Návod k použití Osvědčení o jakosti a užitných vlastnostech výrobku: TUSON POLY01 polyfúzní svářečka plastů A- Způsob použití: Tento výrobek je určen k ohřívání

Více

Nedostatek energetické biomasy

Nedostatek energetické biomasy Nedostatek energetické biomasy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. CZ Biom České sdružení pro biomasu Kontakt : vpetrikova@volny.cz Tel. 736 171 353 Obnovitelné zdroje energie (OZE) lze jednoduše rozdělit na :

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Logistika zbytkové lesní biomasy

Logistika zbytkové lesní biomasy Logistika zbytkové lesní biomasy Ing. Silvie Petránkov nková Ševčíková Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy 2011 9.11. 10.11.2011 v hotelu Mesit, Horní Bečva - 1 - Co to je logistika

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Rozvoj slovenskej elektroenergetiky v kontexte Európskeho priestoru BIOPROJECT s.r.o. Bc. Pavel Koman

Rozvoj slovenskej elektroenergetiky v kontexte Európskeho priestoru BIOPROJECT s.r.o. Bc. Pavel Koman www.bioproject.cz Rozvoj slovenskej elektroenergetiky v kontexte Európskeho priestoru BIOPROJECT s.r.o. Bc. Pavel Koman PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Společnost BIOPROJECT s.r.o. je přední českou firmou v oblasti

Více

Těžební zbytky u LČR

Těžební zbytky u LČR Těžební zbytky u LČR Základní pojmy Těžební zbytky = dendromasa, zbývající na pracovišti po kácení stromů, odvětvování a po druhování surového dříví, tj. větve, vršky stromů, třísky, manipulační odřezky,

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí. Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3.

Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí. Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3. Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3. 2012 Důvody pro vtláčení biometanu do plynárenských sítí 1. Situování bioplynových

Více