1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další"

Transkript

1 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3. Projekt Ambulantní léčebná péče 3.1. Cílová skupina 3.2. Základní poskytované služby 3.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 3.4. Hodnocení úspěšnosti programu 3.5. Statistika 4. Projekt Terénní program 4.1. Cílová skupina 4.2. Základní poskytované služby 4.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 4.4. Hodnocení úspěšnosti programu 4.5. Statistika 5. Projekt Evita 5.1. Cílová skupina 5.2. Základní poskytované služby 5.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 5.4. Hodnocení úspěšnosti programu 5.5. Statistika 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 7. Struktura organizace Drug out club, o.s Výbor sdružení 7.2. Tým Drug out club, o.s. 8. Finanční zpráva 9. Závěr 10. Kontakt 1

2 1. Úvodní slovo Devět let činnosti.devět let úsilí a snah zabezpečit kvalitu programů prevence sekundární a terciární především. Kontaktní centrum, Terénní program, Ambulantní léčebný program pro uživatele drog a jejich blízké a poradna pro ženy Evita, to je naše nabídka pro obyvatele města Ústí nad Labem. Každý program má svoji historii. Vznikly jako reakce na potřeby klientely (drogové i nedrogové) a jejich existence je, domníváme se, oprávněná. Budete-li číst dál, dozvíte se podrobnosti o každém z nich - pro koho jsou, co nabízejí a jak byly v roce 2004 využívány. Rok 2005 bude rokem příprav na certifikaci odborné způsobilosti protidrogových aktivit, bude to rok ve znamení zvyšování kvality služeb pro klienty a na to se moc těším. Mgr. Radka Kobližková ředitelka programů člen výboru Drug out club Objekt občanského sdružení Drug out club 2

3 Projekt Kontaktní centrum provozuje o. s. Drug out club od roku Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří: problémoví uživatelé drog osoby závislé na nealkoholových a netabákových drogách, experimentátoři rodinní příslušníci, partneři a blízcí uživatelů drog 2.2. Základní poskytované služby Výměnný program injekčních stříkaček a jehel v rámci HR Psychiatrické ošetření Zdravotní ošetření Testování na infekční choroby, zdravotní poradenství Poskytování kondomů Hygienický servis Krizová intervence Potravinový servis Sociální servis Osobní a telefonické poradenství zprostředkování terapie Práce se studenty a žáky besedy a stáže 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku Projekt zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení, které se specializuje na problematiku drogových závislostí. Klientelu tvoří osoby na drogách závislé, drogami ohrožené, ale také rodinní příslušníci a blízcí uživatelů drog. Cílem je poskytování zdravotní a psychosociální pomoci uživatelům drog, motivovat klienty k minimalizaci rizik spojených se způsobem jejich života, zejména v oblasti zdravotní (např. ochrana před infekčními chorobami), sociální aj. Základním cílem je motivovat klienta ke změně jeho rizikového chování a navázání kontaktu pro případnou pozdější terapeutickou práci. Abstinence jako taková není tedy primárním cílem tohoto programu. Trendem poslední doby je zneužívání Subutexu i.v. což vede k zvýšenému výskytu zdravotních komplikací neohraničených zánětů, abscesů. Tato situace se odráží i na frekvenci zájmu o službu zdravotního ošetření. 3

4 I nadále značnou část klientely (asi 1/3) tvoří romská minorita, která využívá nejčastěji výměnný program, testování na infekční choroby, poradenskou službu a návštěvu lékaře. Práce s touto specifickou skupinou vyžaduje jiný přístup (vzhledem k nižšímu vzdělání, časté negramotnosti, atd.). Práce s rodiči romských uživatelů je spíše výjimečná Hodnocení úspěšnosti programu Supervize - externí - interní Statistické zpracování dat - FreeBase - vlastní databázový systém pracovní okno FreeBase Porady týmu probíhají 1x týdně. Požadavky a stížnosti ze strany klientů v budově je umístěn sběrný box, kam mohou klienti vhazovat své připomínky k fungování zařízení. V průběhu roku 2004 jsme nezaregistrovali žádný negativní ohlas Statistika Počet klientů z toho uživatelů drog z toho injekčních uživatelů drog z toho mužů z toho se základní drogou heroin z toho se základní drogou pervitin z toho se základní drogou těkavé látky 5 - z toho se základní látkou Subutex nelegálně 40 Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu 87 Počet kontaktů celkem z toho s uživateli drog Počet prvních kontaktů z toho s uživateli drog z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 104 4

5 Statistika služby/výkony Služba Počet osob, které danou službu využili Počet výkonů Kontaktní místnost Počet výměn ve výměnném programu Vydané injekční jehly N Hygienický servis Hygienický servis Potravinový servis Zdravotní ošetření Individuální poradenství / 60 min Krizová intervence Reference do K-center Reference do léčby Odkazy na zdravotnická zařízení Asistenční služba 3 4 Testy HIV N* 181 Testy VHC N 167 Těhotenské testy N 10 Testy VHA N 181 Testy VHB N 182 Poradenské telefonáty N 749 Ošetření psychiatra Zdravotní info Sociální info *) neevidováno Stále častějším jevem je flexibilita preference uživatelů drog. Ti se dokáží snadno přeorientovat z jedné drogy na druhou, přičemž důležitým faktorem při výběru drogy je její dostupnost na drogovém trhu a také její kvalita. Vzhledem k tomu, že v statistickém programu FreeBase nejsou zavedeny všechny INCOME, celé naší kartotéky, nelze uvést průměrný věk klienta. Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu nejsme schopni rozlišit počet neuživatelů, proto je v tabulce uveden počet kontaktu s neuživateli jedná se hlavně o kontakt s rodiči. Nově evidovaní klienti pohlaví osob % Muži 65 62,5 Ženy 39 37,5 V evidenci KC je 104 nových klientů, tzn. lidí, kteří požádali o nějakou specifickou službu /léčba, soc. poradenství, PT.../ a netrvali na své anonymitě. Klienti terénního programu a klienti využívající pouze hygienický servis a výměnný program v KC v evidenci nejsou. 5

6 Struktura dle bydliště (nově evidovaní klienti) město osob % město osob % Ústí nad Labem 71 68,3 Trmice 5 4,8 Teplice 7 6,7 Krupka 5 4,8 Děčín 3 2,9 ostatní 6 5,8 Povrly 3 2,9 CELKEM Litoměřice 4 3,8 Struktura podle užívaných drog (nově evidovaní klienti) Droga osob % Heroin 18 17,3 Pervitin 16 15,4 Heroin+Pervitin 14 13,5 Heroin+Subutex+Pervitin 12 11,5 Heroin+Subutex 6 5,8 P+H+Kodein+Rohypnol 4 3,8 H+Rohypnol+Dyolan 1 1,0 P+Subutex 6 5,8 P+THC 14 13,5 Toluen 2 1,9 Toluen+Pervitin 2 1,9 THC+MDMA+LSD 4 3,8 Ostatní kombinace 5 4,8 Celkem Věk nově registrovaných klientů KC Při statistickém zpracování vycházíme z roku narození. Průměrný věk klientely registrovaných v roce 2004 je 24,7 roku (muži 25,5, ženy 23,3 roku). Věk prvního kontaktu s drogou Prvním kontaktem s drogou je rozuměno věk prvního užití nealkoholové drogy. Průměrný věk klientů při prvním kontaktu s drogou je 16,9 roku. U mužů - 17,1 u žen 16,5 roku. Struktura klientů podle způsobu aplikace (nově evidovaní klienti) U klientů převažuje intravenózní aplikace. Klienti, kteří při první návštěvě KC uvedli způsob aplikace drogy šňupání, v současné době již drogu aplikují nitrožilně. Ti z klientů, jež kombinují nitrožilní aplikaci s per oralní aplikací a kouřením, jsou počítaní jako intravenózní uživatelé. Aplikace osob % Intravenózní 76 73,1 Kouření 5 4,8 kouření + sniffing 8 7,7 Sniffing 7 6,7 Čichání 3 2,9 kouření a PO 4 3,8 Sniffing + K + PO 1 1,0 Na realizaci projektu KC se finančně podíleli: RVKPP, MPSV, MZ, Město Ústí nad Labem, Krajský úřad Ústeckého kraje. 6

7 Program Ambulantní léčebný program pro uživatele drog a jejich blízké vznikl roku Cílová skupina uživatelé drog motivovaní k ambulantní terapii uživatelé drog v substitučních programech abstinující v doléčovacím programu rodiče a blízcí uživatelů drog 3.2. Základní poskytované služby Ambulantní léčba Substituční léčba, podpůrná terapie Následná péče, poradenství Individuální program pro abstinující klienty individuální psychoterapie abstinujících poradenství osobní a telefonické krizová intervence odkazy a zprostředkování Program pro klienty v substitučním programu substituční program individuální terapie konzultace, vyšetření psychiatrem individuální poradenství osobní a telefonické Program pro rodiče a blízké uživatelů drog osobní a telefonické poradenství individuální sezení Rodičovská skupina informační nástěnka Psychiatrická péče Sociální servis pomoc s vyřízením sociálních dávek, podpory pomoc při získání alespoň přechodného bydliště hledání zaměstnání prostřednictvím aktuálního seznamu z ÚP v Ústí n./l. nabídka možných rekvalifikačních kurzů poradenství v trestním řízení ve spolupráci s Probační a mediační službou 7

8 3.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku Ambulantní program D.O.C.(Drug out club) je co do obsahu aktivit a počtu klientů výjimečný. V Ústeckém kraji program s podobnou kapacitou neexistuje, proto jsou v něm zapojeni klienti z okolí, zejména z Teplic. Oproti minulému roku jsou do statistik programu zahrnuti v rámci substituční léčby pouze ti klienti, kterým je poskytována současně také individuální terapie. Vymezení cílové skupiny uživatelů služeb se v rámci realizace programu nezměnilo. Mezi uživateli drog, kteří přicházeli s žádostí o léčbu, jsme zaznamenali výrazný nárůst klientů, kteří uváděli závislost na buprenorfinu (Subutex tbl., iv). I nadále trval značný zájem o substituci ze strany romského etnika. Oproti minulému období došlo ke změně využití nabídky doléčovacího programu. Cílová skupina abstinujících klientů, přicházejících nejčastěji z léčebných zařízení, požadovala pouze specifické krátkodobé intervence a poradenství Hodnocení úspěšnosti programu nejvhodnější forma léčby. Projekt Ambulantní léčebný program pro uživatele drog a jejich blízké, dále jen ALP, je jedním z mála ambulantních programů, který poskytují komplexní péči o uživatele drog a jejich blízké v Ústeckém kraji. Ambulantní program - substituce je důležitý článek péče o uživatele drog, využívají ho zejména pracující, studenti a matky s dětmi. Pro gravidní ženy závislé na opiátech je to pravděpodobně Program substituční má 2 větve: 1. klientovi je vydáván buprenorfin na psychiatrickém oddělení Masarykovy nemocnice, v rámci ALP je mu poskytována podpůrná psychoterapie, sociální služby, probíhají u nás toxikologické kontroly. 2. klientovi psychiatr předepisuje buprenorhin klient si Rp hradí sám, dobrovolně může docházet do ALP a využívat jeho nabídky, je toxikologicky testován. Podmínkou zařazení do 1. větve je pravidelné zaměstnání doložené pracovní smlouvou, pobírání invalidního důchodu či rodičovská dovolená. Zařazení do bezplatné substituce je pro ostatní klienty velkou motivací - být v léčbě úspěšný, najít si zaměstnání. Tento kontrakt s Masarykovou nemocnicí je příkladem kvalitní, účinné spolupráce státní instituce a NGO. 8

9 V rámci retrospektivního zhodnocení statistických dat došlo k porovnání dvou skupin klientů substituční léčby (uživatelé s individuální terapií a bez ní). Potvrdil se nám předpoklad o délce setrvání v léčbě, průměrná délka léčby klienta účastnícího se individuální terapie v rámci ambulantního substitučního programu je prokazatelně delší. Stejně tak, jak se navýšil počet klientů přicházejících se závislostí na buprenorfinu (Subutex tbl.) i.v. (snadná dostupnost Subutexu na černém trhu), zvyšuje se i možnost zneužití substituce v rámci nabízeného programu. Program Ambulantní léčebné péče naplnil své cíle v plném rozsahu. Reagoval na poptávku uživatelů služeb. Ze strany klientů jsme nezaznamenali žádný negativní ohlas na chod programu. Ambulantní léčebný program je šancí pro specifickou skupinu matek, uživatelek drog, které jsou svým rodičovstvím vázány na sociální zázemí. Ambulantní léčebný program postrádá v síti sociálních služeb možnosti krizového bydlení zejména pro ženy, ale zároveň i pro celé rodiny. Jako problematická se nám jeví také nízká informovanost pracovníků jiných pomáhajících profesí či zdravotnického personálu, a to především v otázkách drogové závislosti, léčebných procesů /substituční léčba atp./ nebo přístupu ke klientům. V mnoha případech dochází ke stigmatizaci, která staví uživatele do nelehké pozice. Průměrná délka setrvání v programu je u skupiny substituentů využívajících individuální terapie znatelně delší než u těch, kteří ji nevyužívají. Tato skutečnost nás vede k maximální podpoře tohoto způsobu spolupráce. Zvyšující se počet klientů s prokazatelnou závislostí na Subutexu i.v. je podnětem k následujícím opatřením v průběhu substituční léčby : motivační pohovory se zájemci o substituční program před jejich zařazením (př. zjištění očekávání, aby nedošlo k mylným předpokladům o možnostech léčby, účinky sublingválního užívání Subutexu, rizika i.v. aplikace ) podrobné seznámení s pravidly programu (klient pravidla zná, rozumí jim, akceptuje je ) pravidelné kontroly těla pro ověření správného užívání substituce, toxikologické vyšetřování moči v případě i.v. aplikace Subutexu během programu zjišťujeme motivy a lékař rozhoduje o možnostech další léčby. 9

10 V roce 2005 dojde ke změně evidence klientů programu ALP. Nově budou do statistik ALP zahrnuti všichni substituenti, i ti, kteří byly v roce 2004 ošetřeni v rámci programu Kontaktní centrum pro drogově závislé. Spolupráce na výzkumu Porovnání účinnosti tří způsobů poskytování buprenorphinové substituční terapie, otevřená prospektivní pilotní studie se společností Academia Medica Pragensis bude nadále pokračovat. Drug out club, o. s. hodlá i nadále podporovat vzdělávací aktivity realizačního týmu programu ALP Statistika Ambulantní léčebná péče V tomto roce se na nás obracely vedle dospělých klientů také rodiny s dospívajícími dětmi. Z celkového počtu uživatelů přijatých do programu tvořily celou 1/3 klientely. Ambulantní program se nezaměřoval pouze na péči o tyto nezletilé, ale i na individuální popř. skupinovou práci s jejich rodiči. Substituční léčba Průměrná délka pobytu v programu jednoho klienta má vzrůstající tendenci. Průměrná hodnota z prvního pololetí, která činila 328 dní, vzrostla na 495. Klienti se zájmem o ambulantní detoxifikaci byli ošetřeni lékařem Kontaktního centra pro drogově závislé, a proto nejsou zahrnuti ve statistikách ALP. Následná péče Oproti minulému roku došlo ke změně využití nabídky doléčovacího programu. Cílová skupina abstinujících klientů, přicházejících nejčastěji z léčebných zařízení, požadovala pouze specifické krátkodobé intervence a poradenství. Aktivity doléčování využívali zejména ti klienti, se kterými jsme byli v kontaktu v období jejich aktuálního užívání. Jednalo se především o klienty vracející se z rezidenčních léčeb nebo klienty dlouhodobě abstinující, které jsme léčebným procesem provázeli. Ambulantní léčba: Počet klientů 34 - z toho uživatelů drog 15 - z toho injekčních uživatelů drog 9 - z toho mužů 8 - z toho se základní drogou heroin 4 - z toho se základní drogou pervitin 6 - z toho se základní drogou kanabinoidy 2 - z toho se základní drogou těkavé látky 2 - z toho se základní drogou speedball 1 - z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 15 Průměrný věk klienta 22,07 Počet kontaktů celkem z toho s uživateli drog 99 - z toho s neuživateli drog 109 Počet prvních kontaktů 0 *) Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou v daném období služeb programu 19 10

11 Poznámky a komentáře (viz tabulka na předchozí straně) : Z tabulky je zřejmé, že Ambulantní léčbu využili především injekční uživatelé drog. Nicméně ve srovnání s rokem 2003 vzrostl počet klientů neaplikujících injekčně z 0 na 4 uživatele. Jak je zřejmé z tabulky jedná se o uživatele kanabinoidů a toluenu. V tomto roce, ve srovnání s rokem 2003, poklesl průměrný věk klientů, a to téměř o 2,5 roku. Tento pokles je způsoben vzrůstajícím počtem nezletilých klientů, kteří tvořily 1/3 klientely programu. Z celkového počtu nezletilých klientů 1 uvedl experimentování s THC a MDMA. Ostatní uváděli užívání pervitinu a heroinu. Ambulantní léčbu využili především klienti, kteří byli vázáni na své sociální prostředí zejména zaměstnaneckým poměrem, rodinou, rodičovstvím atp. Výjimkou nebyli klienti se soudem nařízenou ochrannou léčbou. *) Nulový počet prvních kontaktů je způsoben primárním přijetím klientů do programu Kontaktního centra, kde jsou zároveň vyplňovány registry žádostí o léčbu hygienické služby. Klienti jsou následně odkázáni na služby Ambulantního programu. Ambulantní léčba, intenzívní ambulantní léčba Služba Počet osob Počet výkonů Sociální práce Individuální terapie, poradenství 15 77/60 min. Rodinná terapie, poradenství 4 4/60 min. Rodičovská skupina 16 20/90 min. Krizová intervence 4 4 Intervence po telefonu xxxxxx 68 Testy HIV 3 3 Testy HAV 3 3 Testy HBV 3 3 Testy HCV 1 1 Testy Lues 3 3 Testy na přítomnost drog Návštěva lékaře 5 19 Poznámky a komentáře: Skupinová terapie v rámci Ambulantního programu v prvním pololetí roku 2004 vzhledem k nevelkému zájmu klientů neprobíhala. 11

12 Substituční léčba: Substituční látka buprenorphin Kapacita programu 1) 35 Průměrná délka programu 1 klienta 2) 495 dní Počet všech klientů, kteří se programu účastnili 26 - z toho noví v roce z toho injekčních uživatelů drog 26 - z toho mužů 17 - z toho se sekundární drogou pervitin 9 - z toho se sekundární drogou alkohol 1 - z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 26 Počet klientů, kteří program ukončili 12 - z toho byli vyloučeni 6 Průměrný věk klienta 26,42 Poznámky a komentáře: Průměrná délka pobytu v programu jednoho klienta má vzrůstající tendenci. Průměrná hodnota z prvního pololetí, která činila 328 dní, vzrostla na 495. Substituční léčba: Služba Počet osob Počet výkonů Skupinová terapie, poradenství 3 1/90 min. Sociální práce Individuální terapie, poradenství /60 min. Krizová intervence 1 1 Intervence po telefonu xxxxxx 219 Testy HIV 4 4 Testy HAV 4 4 Testy HBV 4 4 Testy HCV 4 4 Testy Lues 4 4 Testy na přítomnost drog Návštěva lékaře Poznámky a komentáře: V tomto období se nám podařilo realizovat první skupinové sezení s klienty substituční léčby. Jednalo se o dlouho plánované setkání. Z řad klientů jsme zaznamenali výrazný zájem o aktivní účast, nicméně se nám potvrdila zkušenost z minulého roku, kdy klienti, pracující převážně ve směnných provozech, nemohli naší nabídky využít. Pracovní a rodinná vytíženost jsou nejčastějšími důvody pro absenci na skupinových setkáních. Individuální terapie je naopak místem, kde lze snáze vyjít vstříc konkrétním časovým požadavkům klientů. 12

13 Ambulantní následná péče: počet klientů a kontaktů Počet klientů 13 - z toho injekčních uživatelů drog 13 - z toho mužů 10 - z toho se základní drogou heroin 6 - z toho se základní drogou pervitin 7 - z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 13 Průměrný věk klienta 26,62 Počet kontaktů celkem 2) 25 - z toho s uživateli drog 25 Následná péče (doléčování): počet a druh výkonů Služba Počet osob Počet výkonů Sociální práce Individuální terapie, poradenství 7 10 Intervence po telefonu xxxxxx 3 Testy HIV 1 1 Testy HCV 1 1 Návštěva lékaře 1 1 Poznámky, komentáře: Oproti roku 2003 došlo ke změně využití nabídky doléčovacího programu. Cílová skupina abstinujících klientů, přicházejících nejčastěji z léčebných zařízení, požadovala pouze specifické, krátkodobé intervence a poradenství. Aktivity doléčování využívali zejména ti klienti, se kterými jsme byli v kontaktu v období jejich aktuálního užívání. Jednalo se především o klienty vracející se z rezidenčních léčeb, nebo klienty dlouhodobě abstinující, které jsme léčebným procesem provázeli. Na realizaci projektu ALP se finančně podíleli: RVKPP, MPSV, MZ, Město Ústí nad Labem, Krajský úřad Ústeckého kraje. 13

14 Terénní program o. s. Drug out club vznikl roku Cílová skupina Nitrožilní uživatelé drog osoby experimentující s nealkoholovými drogami Nitrožilní uživatelé drog osoby závislé na toxických látkách Osoby experimentující s návykovými látkami zneužívající drogy jiným než nitrožilním způsobem Těhotné uživatelky a matky zneužívající drogy 4.2. Základní poskytované služby Výměna použitých injekčních stříkaček Poradenství (zdravotní, sociální, právní) Krizová intervence a psychologická pomoc První pomoc Sběr odhozených injekčních stříkaček Mapování drogové scény Rozšiřování povědomí o terénním programu Asistenční služba 4.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku nádobíčko Všechny aktivity TP jsou v plném souladu s mezinárodně uznávanou strategií Harm Reduction, Etickým kodexem Asociace neziskových organizací (A.N.O. Praha) a s pracovními manuály o.s. Drug out club. Při realizaci služeb TP jsme vycházeli z projektu Terénní program 2004 o.s. Drug out club. Pouze jsme služby TP rozšířili o asistenční službu. Tu využívali klienti, kteří z různých důvodů nebyli schopni samostatné návštěvy konkrétní instituce (zdravotnická zařízení, ÚP, Probační a mediační služba). 14

15 V roce 2004 se nám podařilo vytvořit nové informační letáky obsahující základní informace o infekčních nemocech (hepatitidy A, B, C, HIV, Lues) a dalších onemocněních vznikajících v důsledku intravenózního užívání drog (flegmóna, absces, bércový vřed). Dále vznikly pro klienty letáky Terénního programu, na kterých jsou uvedena místa, dny a přesné hodiny, kde klienti mohou najít terénní pracovníky a využít tak jejich služeb. Tento informační materiál bude distribuován ve výměnných balíčcích a v přímém kontaktu s klienty. V roce 2004 pokračujeme v depistáži drogového prostředí okrajových částí města Ústí nad Labem a jeho přilehlých obcí. Na základě smlouvy s MÚ Trmice jsme rozšířili působnost TP i do tohoto města. Vývoj a případné změny cílové populace Ke změnám cílové populace, na kterou byl projekt zaměřen, nedošlo. Ze statistik je však patrné zvýšení počtu problémových intravenózních uživatelů buprenorfinu, kteří tuto látku preferují před heroinem (popř. braunem). Při dotazování klientů jsme zjistili tyto skutečnosti: Subutex je cenově výhodnější (1 tableta 2 mg. Subutexu = 200 Kč.), je to jistota ve smyslu potlačení fyzických abstinenčních příznaků, považují ji za bezpečnou - neobsahuje nebezpečné příměsi Hodnocení úspěšnosti programu V rámci terénního programu se uskutečnilo 830 kontaktů (muži 614, ženy 216). V roce 2004 došlo v porovnání s rokem 2003 k markantnímu nárůstu nově kontaktovaných klientů. Zatímco v roce 2003 jsme nově kontaktovali 9 klientů, tak v roce 2004 to bylo 59 klientů (v roce 2003 byl TP součástí služeb Kontaktního centra, v roce 2004 funguje TP jako samostatný projekt). Z celkového počtu 225 klientů (muži 167, ženy 58) je 67 těch, jenž užívají různé kombinace drog (heroin, braun, pervitin, buprenorfin). Pervitin zneužívá 45 klientů. V roce 2004 evidujeme 34 klientů na heroinu. Počet heroinových klientů, kteří byli vždy tradiční klientelou TP, poklesl. V současné době, jak již bylo zmíněno, převážnou část klientely tvoří drogově závislí zneužívající různé kombinace drog. Jsou to klienti, kteří si drogy aplikují nitrožilně. Stále častějším jevem je flexibilita preference uživatelů drog. 15

16 To znamená, že se klienti dokáží snadno přeorientovat z jedné drogy na druhou, přičemž důležitým faktorem při výběru drogy je její dostupnost na drogovém trhu. Došlo k výraznému zvýšení počtu uživatelů buprenorfinu, kteří tuto látku preferují před heroinem (popř. braunem). Z celkového počtu 225 kontaktovaných klientů je registrováno 59 klientů, kteří užívají buprenorfin. Tento počet klientů zahrnuje 27 klientů, jenž užívají Subutex pod lékařským dohledem v rámci Subutexového programu. Zbývajících 32 klientů jsou klienti, kterým buprenorfin není předepisován pod odborným lékařským dohledem, ale shánějí jej na černém trhu. U těchto klientů převažuje i.v. aplikace. Z celkového počtu 225 klientů využilo služeb TP 11 abstinentů a 36 substituentů (27 buprenorfin, 9 metadon). Tito klienti nejvíce využívají poradenství v oblasti sociálně právní. Z poskytovaných služeb klienti nejvíce využívají výměnný program. V roce 2004 byla výměna provedena ve 444 případech a vyměnilo se injekčních stříkaček. V rámci této služby byli v 71 případech klienti informováni o bezpečnějším braní a bezpečném sexu. Za rok 2004 bylo sebráno 87 odhozených injekčních stříkaček. Poradenství bylo poskytnuto v 613 případech (zdravotní 312, sociálně-právní 301). Ve 102 případech byli klienti odkázáni na služby kontaktního centra, léčebných zařízení, krizového centra. Dále byli klienti odesílání na testy a bylo jim doporučováno, aby se obrátili na instituce zabývající se zdravotními a sociálními službami. V roce 2004 byl v rámci služby první pomoci ošetřen jeden klient, který měl kožní poranění spojené s injekčním užíváním. Převážná část klientely TP jsou uživatele drog s trvalým bydlištěm v Ústí nad Labem. Velkým problémem jsou těhotné ženy a matky, zneužívající drogy, které se snažíme motivovat ke změně způsobu života s ohledem na jejich děti. Věková struktura klientely se pohybuje od 16 do 40 let. Nejvíce zastoupenou skupinou jsou lidé ve věku let, zneužívající různé kombinace drog. Obvykle nejsou v kontaktu s žádnou léčebnou institucí. Minimum z nich studuje či pracuje. 16

17 Ústí nad Labem je město s vysokou koncentrací Romů, přičemž většina romských uživatelů drog preferuje jako svou hlavní drogu heroin, respektive buprenorfin. Není výjimkou, že drogy užívá i několik generací (děti, rodiče, prarodiče). Takováto situace pak prakticky vylučuje terapeutický zásah. Je proto více než důležité pokusit se o stabilizaci jejich zdravotního stavu (výměnný program, poradenství, testy ), popř. přimět je k placení zdravotního pojištění a zaevidování se na úřadu práce. Romové tvoří více než polovinu pouliční klientely terénního programu. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu klientů, kteří jsou osloveni Terénním programem občanského sdružení Drug out club budeme hledat další finanční zdroje, abychom z důvodu nedostatku peněz nemuseli redukovat služby TP. V roce 2005 počítáme s navázáním spolupráce s Kontaktním centrem a Terénním programem města Nymburk. Došlo k naplnění všech cílů projektu Terénní program tzn.: zvýšení počtu navázaných kontaktů s nově kontaktovanými narkomany zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (hepatitidy, HIV, ) zkvalitnění stávajících služeb (rozšíření služeb o asistenční službu) mapování drogové scény účinné reagování na měnící se situaci na drogové scéně (rozšíření působnosti TP do Trmic) rozšiřování povědomí o Kontaktním centru a o významu terénní práce mezi veřejností (informační materiály do lékáren, na úřady ). Důkazem úspěšnosti této aktivity jsou klienti, kteří se na doporučení terénních pracovníků dostavili do Kontaktního centra na odběry na infekční choroby Statistika Terénní programy, kontaktní centra: počet klientů a kontaktů Počet klientů z toho uživatelů drog z toho injekčních uživatelů drog z toho mužů z toho se základní drogou heroin 34 - z toho se základní drogou pervitin 45 - z toho se základní látkou Subutex nelegálně 32 - z toho se základní látkou Subutex legálně 27 - z toho se základní látkou metadon legálně 9 Průměrný věk klienta 1) 26,2 Počet kontaktů celkem 3) 830 -z toho s uživateli drog 830 Počet prvních kontaktů 4) 59 - z toho s uživateli drog 59 17

18 Terénní programy, kontaktní centra: služby/výkony Služba Počet osob Počet výkonů Kontaktní místnost Počet výměn ve výměnném programu Vydané injekční jehly xxxxxx Zdravotní ošetření 1 1 Reference do K-center Reference do léčby 8 10 Reference do programů substituce Asistenční služba 5 10 Odkazy na zdravotní služby Struktura klientely podle užívané drogy Užívaná droga Počet klientů Kombinace drog 67 Pervitin 45 Heroin 34 Buprenorfin nelegálně 32 Buprenorfin legálně 27 Metadon 9 Abstinenti 11 Celkem 225 V roce 2004 bylo vyměněno 1412 injekčních setů. Na realizaci projektu TP se finančně podíleli: RVKPP, MZ, Město Ústí nad Labem, Krajský úřad Ústeckého kraje. 18

19 5.1. Cílová skupina ženy uživatelky drog rodinní příslušníci a jiní blízcí uživatelek drog 5.2. Základní poskytované služby zdravotní a psychosociální rehabilitace žen - uživatelek drog vytváření nových služeb pro stigmatizovanou skupinu žen uživatelek drog a těch, které od drog abstinují podpora a pomoc v procesu vystupování z anonymity, zvýšení sebevědomí a sebepojetí žen aktivní spolupráce cílové skupiny na tvorbě konkrétních služeb na základě jejich aktuálních potřeb 5.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku Poradenství Poradenství bylo aktivitou, kterou klientky využívaly z celé nabídky jednotlivých služeb nejčastěji. Nabízely jsme potřebné informace, a to zdarma, bez čekací doby a v příjemné atmosféře poradny. Klientky měly nejčastěji zájem o poradenství v oblasti zdravotní a sociální. Jednalo se zejména o řešení otázek aktuálního zdravotního stavu /léčba žloutenek, těhotenství, poruchy příjmu potravy atp./ a sociální situace. Sociální poradenství bylo zaměřeno často na situace spojené s výchovou dětí, jejich svěření do péče, atp. Klientkám také činil problém styk s úřady a komunikace s nimi /např. řešení vysokého dluhu u pojišťovny a jeho následné splácení/. Další oblastí poradenství, která byla klientkami využívána, bylo poradenství v oblasti bydlení. Nejčastějšími případy byly matky s dětmi, které ztratily bydlení a žádaly okamžité řešení své nepříznivé situace, která mohla mít neblahé následky zejména na jejich děti. nástěnka v klubu EVITA 19

20 Zdravotní péče Nejvíce poptávanou službou v rámci aktivit nabízené zdravotnické péče byly testy gravidity, substituční léčba a testy na infekční choroby. Sdílení injekčního náčiní u i.v. uživatelů drog a promiskuitní chování často způsobuje nejrůznější nebezpečná onemocnění. Klientky tedy využívaly možnosti zjistit svůj aktuální zdravotní stav a v několika případech bylo včasně i prokázáno těhotenství. Tato včasná informace byla pro mnohé velmi důležitá, protože umožnila učinit rozhodnutí, které mělo dopad jak na budoucnost samotné matky, tak i jejího nenarozeného dítěte. V některých případech byly gravidní ženy zařazeny do substitučního programu, který jim umožňoval léčbu závislosti v rodinném prostředí. Případová práce V rámci případové práce byla 7x poskytnuta krizová intervence. Krizová intervence řešila zejména případy suicidálních tendencí /jednou dokonce s akutním převozem do psychiatrické léčebny/ a náhlých případů ztráty bydlení. Individuální psychoterapie byla klientkám poradny poskytnuta 13x. Tématy, která si klientky přinášely, byla zejména podpora při řešení problémů, obnova partnerských a rodinných vztahů, provázení obtížným životním obdobím. O skupinovou či individuální formu psychoterapie nebyl ze strany rodičů klientek projeven zájem. Během realizace projektu nedošlo k vytvoření regulérně fungující svépomocné skupiny, nicméně během některých společných setkání klientek byly její principy naplněny. Potravinový a vitamínový servis Drobné občerstvení /čaj, káva, pečivo, vitamíny/ bylo klientkami s chudými stravovacími návyky vítáno, navíc bylo výborným prostředkem k navázání komunikace zejména s nově příchozími klientkami. Hygienický servis Hygienický servis je jednou ze služeb, kterou si klientky /nejčastěji UD bez sociálního zázemí/ výrazně upravily dle svých aktuálních potřeb. Kromě možnosti osprchování se a vyprání prádla bylo klientkám vyhověno v žádosti o žehlení si osobního prádla a úpravu šatů na šicím stroji. Ten byl na základě poptávky zakoupen z prostředků Nizozemského velvyslanectví, které také projekt finančně podpořilo. Péče o děti těhotenství, mateřství, výchova, výživa, hry atd. Vzhledem ke skutečnosti, že přibližně 1/3 klientek využívající služby poradny přicházela se svými dětmi, poskytoval realizační tým často i praktické nácviky péče o novorozence /správné zásady krmení, hygiena, přebalování atp./. 20

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

Kontaktní údaje. název Občanské sdružení DRUG OUT Klub. sídlo Velká Hradební 13/47 400 01 Ústí nad Labem

Kontaktní údaje. název Občanské sdružení DRUG OUT Klub. sídlo Velká Hradební 13/47 400 01 Ústí nad Labem Obsah I. ÚVOD II. KONTAKTNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI III. PROJEKT KONTAKTNÍ CENTRUM IV. PROJEKT AMBULANTNÍ LÉČEBNÁ PÉČE V. PROJEKT TERÉNNÍ PROGRAM VI. PROJEKT EVITA VII. PRIORITY PRO ROK 2006 VIII.FINANČNÍ ZPRÁVA

Více

Obsah: 1. Úvod. 4. Resumé a plány do budoucna 4.1. Kontaktní centrum 4.2. Ambulantní léčebná péče 4.3. Terénní program 2004. 5.

Obsah: 1. Úvod. 4. Resumé a plány do budoucna 4.1. Kontaktní centrum 4.2. Ambulantní léčebná péče 4.3. Terénní program 2004. 5. 1 Obsah: 1. Úvod 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Projekt Kontaktní centrum pro drogově závislé 2.2. Cílová skupina 2.3. Služby Kontaktního centra 2.4. Struktura nově zaevidovaných klientů KC dle užívaných

Více

Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková

Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2008 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé a Terénní program: MPSV, MZ, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky,

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7543/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor sociální oddělení sociálních věcí Gavlovská Jana Bc. Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním služby je snižovat důsledky rizikového užívání drog u uživatelů nelegálních návykových látek prostřednictvím sociálně terapeutických a preventivních činností, sociálního poradenství.

Více

C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice Výroční zpráva 2010 Kontaktní centrum Litoměřice, Lidická 57, 412 01 Litoměřice tel: 416 737 182, 728 262 683, terénní program: 606 229 979 email: info@kclitomerice.cz

Více

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice Kontaktní centrum Litoměřice je určeno problémovým uživatelům a lidem závislým na nelegálních omamně psychotropních látkách (OPL). Dále osobám

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK 2007 C E N T R U M KC-LTM (Kontaktní centrum Litoměřice) Adresa: Zřizovatel: Litoměřice, Lidická 57 Oblastní spolek Českého červeného kříže tel: 416

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK 2012 C E N T R U M Kontaktní centrum Litoměřice Adresa: Zřizovatel: Litoměřice, Lidická 57 Oblastní spolek Českého červeného kříže tel: 416 737 182,

Více

Obecná idea terénní práce

Obecná idea terénní práce Obecná idea terénní práce vyhledávat skrytou populaci uživatelů drog oslovovat ji motivovat ji ke změně chování směrem k méně rizikovému = minimalizovat zdravotní a sociální poškození spojená s užíváním

Více

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Základní informace o výzkumu Průřezová studie probíhala v květnu 2008 celkem v 7mi pražských nízkoprahových zařízeních.

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem ˇ

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem ˇ VÝROČNÍ ˇ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální služby 4

Více

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Aktuální trendy v užívání drog v ČR Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Systém sběru dat situační analýza 5 harmonizovaných epidemiologických indikátorů EMCDDA data z oblasti prevence, léčby a

Více

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Služby sociální prevence Kontaktní centra IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 8008943 VEDOUCÍ: Mgr. Michal Fabian, DiS. KONTAKT: Tel. č.: 596884854, 602715805 Adresa:

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.10.2004 63 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Substituční léčba je typem léčby závislosti na opiátech,

Více

VZTAHY KÁČKA A OKOLNÍCH INSTITUCÍ

VZTAHY KÁČKA A OKOLNÍCH INSTITUCÍ VZTAHY KÁČKA A OKOLNÍCH INSTITUCÍ Mgr. Daniel Randák PREVENT 99 z.ú. ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JČ.KRAJE 2016 OBSAH WORKSHOPU: 1. Ukotvení v síti služeb mapa pomoci. 2. Kdy spolupracovat. 3. Modelové situace

Více

Terénní program pro uživatele drog v projektu IP5

Terénní program pro uživatele drog v projektu IP5 Terénní program pro uživatele drog v projektu IP5 Organizace Most k naději vznikla v roce 1995, motivací pro vznik byla zhoršující se situace v oblasti zneužívání drog a nárůstu HIV/AIDS. V současné době

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2009 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2009 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2009 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Úvod. Velké poděkování patří všem zaměstnancům o.s.drug - OUT Klub, kteří se na realizaci projektů podíleli.

Úvod. Velké poděkování patří všem zaměstnancům o.s.drug - OUT Klub, kteří se na realizaci projektů podíleli. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2009 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Mluvme s dětmi o infekci, Intenzivní monitoring výskytu infekčního

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2016 31.12.2016 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Národní registr léčby uživatelů drog

Národní registr léčby uživatelů drog Národní registr léčby uživatelů drog Cíl prezentace: 1. základní informace o registru 2. zpravodajské jednotky 3. obsah hlášení zahájení a ukončení léčby 4. ukázky hlášenky v systému 5. spuštění systému

Více

O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X

O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X V ý r o č n í z p r á v a 211 O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X Z l í n, 2 1 2 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o organizaci 3. Poslání a cíle organizace 4. Realizované projekty sdružení 5.

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji v roce 2004

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji v roce 2004 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji v roce 2004-1 - Obsah 1. Souhrn... 3 2. Obecná charakteristika kraje... 3 3. Koordinace protidrogové politiky... 3 3.1 Institucionální

Více

let Výroční zpráva 2014

let Výroční zpráva 2014 Point 14 let Výroční zpráva 2014 Strana 2 Point 14 20 let existence a činnosti Připravujeme pro Vás tuto publikaci Dagmar Hudecová Plzeň 2014 Tato publikace vznikla díky finanční podpoře odboru Bezpečnosti

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. krizové A Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2016 31.12.2016 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Drogový informační systém v ČR

Drogový informační systém v ČR Drogový informační systém v ČR MUDr. Běla Studničková Centrální pracoviště drogové epidemiologie Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze Ukazatelé drogové scény: 1. populační studie o drogách

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Potřeby klientů: připomínky vítány

Potřeby klientů: připomínky vítány Potřeby klientů: připomínky vítány Evaluace služeb snižování rizik na taneční scéně Struktura příspěvku 1) Úvod 2) Východiska 3) Charakteristika programu 4) Cíle evaluace 5) Metodika evaluace 6) Analýza

Více

Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu

Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé 4. Obsah a průběh programu 4.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku 4.2 Důležité aktivity a mezníky

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X Z l í n, 2 0 1 3 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o organizaci 3. Poslání a cíle organizace 4. Realizované projekty sdružení

Více

Systém péče o těhotné uživatelky drog v ČR

Systém péče o těhotné uživatelky drog v ČR Systém péče o těhotné uživatelky drog v ČR Centrum pro rodinu Drop In,o.p.s. 2.9.2009 1 Vývoj Do r. 1989 užívání NL pervitin, brawn Užívání v skryté populaci Chemici, zdravotníci, lékaři Domácí výroba

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2010 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY Ilona Preslová, Kateřina Mladá SANANIM z.ú. HISTORIE r. 1996 - zahájení (individuální a rodinná terapie, poradenství, sociální práce) r. 1997 - otevřen tzv. Denní program

Více

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Příloha č. 1 Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Státní organizace ústav v Praze Klíčovou institucí realizace preventivních aktivit v ČR je

Více

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta 2012 2016 Akční plán drogové problematiky na léta 2014 2015 1. Udržet stávající síť služeb protidrogové prevence v regionu a usilovat

Více

Aleš Herzog, TP Sananim

Aleš Herzog, TP Sananim Aleš Herzog, TP Sananim 95 programů, 23.700 injekčních uživatelů v kontaktu, 4 859 100 vydaných injekčních setů v Praze 8 programů vydalo 2 130 729 injekčních setů, 145 891 kontaktů s uživateli drog Zdroj:

Více

Point 14 Výroční zpráva

Point 14 Výroční zpráva Point 14 Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo strana 3 Informace o činnosti strana 4 Primární prevence (PP) strana 5 Nízkoprahový klub pro děti a mládež (NZDM) strana 7 Terénní program (TP) strana 8

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Migrace a užívání drog v ČR Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Definice drogy Mění vnímání reality, tedy má psychotropní potenciál a současně má schopnost vyvolávat návyk; Drogová závislost

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2012 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1.1. 31.12.2014)

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1.1. 31.12.2014) Semiramis o. s. Dlabačova 2208, Nymburk 288 02 IČO: 70 84 53 87, tel.: +420 606 936 212, Semiramis o.s. je zapsaný jako spolek ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SOULADU S 37 ZÁKONA Č. 108/2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SOULADU S 37 ZÁKONA Č. 108/2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SOULADU S 37 ZÁKONA Č. 108/2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Název organizace: PREVENT 99 z.ú. IČO: 69100641 Sídlo: Heydukova 349, 386

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5 2009 2 Úvod 4 1. Informace o realizátorovi 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 7 2.4. Cílová skupina 7 2.5. Základní poskytované služby 7 2.6 Hodnocení

Více

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Cíle Hlavními cíly terénního programu je: - navázání kontaktu s

Více

SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT

SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT MUDr.DUŠAN RANDÁK Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace Praha 4 DROP IN o.p.s. Měřín 18.11.2004 SUBSTITUČNÍ LÉČBA JEDNA ZE SPEKTRA PÉČE O ZÁVISLÉ NA OPIÁTECH

Více

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Definice a cíle kontaktního

Více

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (prostřednictvím Úřadu vlády ČR) Požadovaná výše finančních

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1. 1. 31. 12. 2013)

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1. 1. 31. 12. 2013) Aktivita je součástí individuálního projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji. Projekt Centra terénních programů na Mladoboleslavsku a Mělnicku je financován z ESF prostřednictvím operačního

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2010 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2010 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2010 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Základní instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte

Více

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková

MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub slavilo v tomto roce 15 let existence nejstaršího kontaktního centra v Ústeckém kraji Kontaktního centra pro drogově závislé a 14 let Terénního programu. Udržet kvalitu

Více

REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU

REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze Referát drogové epidemiologie Epidemiologické informace by měly m umožnit sledování: - incidence a prevalence,

Více

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK?

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? MUDr. Václav Stehlík, Mgr. Markéta Ackrmannová Substituční centrum Plzeň Substituční centrum Plzeň Substituční program je primárně určen pro ty klienty, kteří jsou závislí

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků... 3 1. Drogový informační systém (DIS) - 2005... 4 2. Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS kraji... 4 3. Incidence žadatelů o léčbu - gamblerů v MS

Více

Shrnutí roku 2011 v litvínovském terénu (Litvínov)

Shrnutí roku 2011 v litvínovském terénu (Litvínov) Shrnutí roku 2011 v litvínovském terénu (Litvínov) V tomto roce působila v litvínovském terénu již ustálená dvojice pracovníků ve složení Jan Šroub a Vladimír Pechek. Pracovníci v tomto roce spolupracovali

Více

Údaje o sociální službě Kontaktní centrum Litoměřice

Údaje o sociální službě Kontaktní centrum Litoměřice Údaje o sociální službě Kontaktní centrum Litoměřice Kontaktní centrum Litoměřice se zabývá sekundární a terciální prevencí zneužívaní omamně psychotropních látek. Provoz Kontaktního centra Litoměřice

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Čelákovice (1. ledna prosince 2013)

Čelákovice (1. ledna prosince 2013) Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice (1. ledna - 31. prosince 2013) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Semiramis o.s. IČO: 70845387 Telefon/email: +420 606 365 338 Email:

Více

III. Statistiky Výkazy

III. Statistiky Výkazy III. Statistiky Výkazy Ve Statistikách výkazy jsou základní data zadaná do databáze v oddíle Výkazy. Konkrétně se jedná o oddíly 1. Služby, 2. Případová práce a 3. Ostatní. Oddíl 3. Ostatní zahrnuje položky

Více

MANUÁL - IN-COME DOTAZNÍK

MANUÁL - IN-COME DOTAZNÍK MANUÁL - IN-COME DOTAZNÍK IN-COME DOTAZNÍK se v rámci databáze skládá ze tří formulářů: 1. IN-COME 2. Tabulka užívaných drog 3. Tabulka rizikového užívání Základní pravidla při používání IN-COME dotazníku

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

MANUÁL DENNÍHO VÝKAZU

MANUÁL DENNÍHO VÝKAZU MANUÁL DENNÍHO VÝKAZU Základní pravidla při vyplňování Denního výkazu: 1. Denní výkaz se vyplňuje: do formuláře DENNÍ VÝKAZ do databáze v PC (program Access) VÝKAZY 2. Údaje zaznamenáváme na základě poskytnuté

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Potřeby klientů: připomínky vítány

Potřeby klientů: připomínky vítány Potřeby klientů: připomínky vítány Evaluace služeb snižování rizik na taneční scéně Struktura příspěvku 1) Úvod 2) Východiska 3) Charakteristika programu 4) Cíle evaluace 5) Metodika evaluace 6) Analýza

Více

Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách

Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách Petr Popov Evropské dny handicapu 2014, XXII. ročník Konference Zlepšování podmínek pro osoby s psychiatrickou diagnózou v kontextu EU Mamaison

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Zhodnocení drogové situace na Broumovsku. MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček

Zhodnocení drogové situace na Broumovsku. MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček Zhodnocení drogové situace na Broumovsku MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček Cíl a témata studie Zmapování drogové scény jejích změn, Identifikace hlavních užívaných drog a jejich dostupnosti, Identifikace

Více

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Internetové poradenství drogové problematice v ČR v III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Úvod všechna odvětví včetně pomáhajících profesí jsou zasažena fenoménem internetu a jsme

Více

Doléčovací centra v ČR

Doléčovací centra v ČR Doléčovací centra v ČR Moravskoslezský kraj Renarkon Dům na půl cesty Doléčovací centrum Telefon: 596 638 804 Mobil: 724 148 882 Email DC: dcrenarkon@seznam.cz Iva Valášková vedoucí centra email: veddcrenarkon@seznam.cz

Více

Výroční zpráva 2004 o.s. Prostor

Výroční zpráva 2004 o.s. Prostor Výroční zpráva 2004 o.s. Prostor Obsah: Úvodní slovo předsedy správní rady...3 Historie sdružení.4 Kontaktní centrum a terénní programy o Základní charakteristika (cíle, formy práce, cíl. skupiny, přehled

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 14. 12. 2015 45. Věc: Informace o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 2018 Důvod

Více