1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další"

Transkript

1 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3. Projekt Ambulantní léčebná péče 3.1. Cílová skupina 3.2. Základní poskytované služby 3.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 3.4. Hodnocení úspěšnosti programu 3.5. Statistika 4. Projekt Terénní program 4.1. Cílová skupina 4.2. Základní poskytované služby 4.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 4.4. Hodnocení úspěšnosti programu 4.5. Statistika 5. Projekt Evita 5.1. Cílová skupina 5.2. Základní poskytované služby 5.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 5.4. Hodnocení úspěšnosti programu 5.5. Statistika 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 7. Struktura organizace Drug out club, o.s Výbor sdružení 7.2. Tým Drug out club, o.s. 8. Finanční zpráva 9. Závěr 10. Kontakt 1

2 1. Úvodní slovo Devět let činnosti.devět let úsilí a snah zabezpečit kvalitu programů prevence sekundární a terciární především. Kontaktní centrum, Terénní program, Ambulantní léčebný program pro uživatele drog a jejich blízké a poradna pro ženy Evita, to je naše nabídka pro obyvatele města Ústí nad Labem. Každý program má svoji historii. Vznikly jako reakce na potřeby klientely (drogové i nedrogové) a jejich existence je, domníváme se, oprávněná. Budete-li číst dál, dozvíte se podrobnosti o každém z nich - pro koho jsou, co nabízejí a jak byly v roce 2004 využívány. Rok 2005 bude rokem příprav na certifikaci odborné způsobilosti protidrogových aktivit, bude to rok ve znamení zvyšování kvality služeb pro klienty a na to se moc těším. Mgr. Radka Kobližková ředitelka programů člen výboru Drug out club Objekt občanského sdružení Drug out club 2

3 Projekt Kontaktní centrum provozuje o. s. Drug out club od roku Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří: problémoví uživatelé drog osoby závislé na nealkoholových a netabákových drogách, experimentátoři rodinní příslušníci, partneři a blízcí uživatelů drog 2.2. Základní poskytované služby Výměnný program injekčních stříkaček a jehel v rámci HR Psychiatrické ošetření Zdravotní ošetření Testování na infekční choroby, zdravotní poradenství Poskytování kondomů Hygienický servis Krizová intervence Potravinový servis Sociální servis Osobní a telefonické poradenství zprostředkování terapie Práce se studenty a žáky besedy a stáže 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku Projekt zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení, které se specializuje na problematiku drogových závislostí. Klientelu tvoří osoby na drogách závislé, drogami ohrožené, ale také rodinní příslušníci a blízcí uživatelů drog. Cílem je poskytování zdravotní a psychosociální pomoci uživatelům drog, motivovat klienty k minimalizaci rizik spojených se způsobem jejich života, zejména v oblasti zdravotní (např. ochrana před infekčními chorobami), sociální aj. Základním cílem je motivovat klienta ke změně jeho rizikového chování a navázání kontaktu pro případnou pozdější terapeutickou práci. Abstinence jako taková není tedy primárním cílem tohoto programu. Trendem poslední doby je zneužívání Subutexu i.v. což vede k zvýšenému výskytu zdravotních komplikací neohraničených zánětů, abscesů. Tato situace se odráží i na frekvenci zájmu o službu zdravotního ošetření. 3

4 I nadále značnou část klientely (asi 1/3) tvoří romská minorita, která využívá nejčastěji výměnný program, testování na infekční choroby, poradenskou službu a návštěvu lékaře. Práce s touto specifickou skupinou vyžaduje jiný přístup (vzhledem k nižšímu vzdělání, časté negramotnosti, atd.). Práce s rodiči romských uživatelů je spíše výjimečná Hodnocení úspěšnosti programu Supervize - externí - interní Statistické zpracování dat - FreeBase - vlastní databázový systém pracovní okno FreeBase Porady týmu probíhají 1x týdně. Požadavky a stížnosti ze strany klientů v budově je umístěn sběrný box, kam mohou klienti vhazovat své připomínky k fungování zařízení. V průběhu roku 2004 jsme nezaregistrovali žádný negativní ohlas Statistika Počet klientů z toho uživatelů drog z toho injekčních uživatelů drog z toho mužů z toho se základní drogou heroin z toho se základní drogou pervitin z toho se základní drogou těkavé látky 5 - z toho se základní látkou Subutex nelegálně 40 Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu 87 Počet kontaktů celkem z toho s uživateli drog Počet prvních kontaktů z toho s uživateli drog z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 104 4

5 Statistika služby/výkony Služba Počet osob, které danou službu využili Počet výkonů Kontaktní místnost Počet výměn ve výměnném programu Vydané injekční jehly N Hygienický servis Hygienický servis Potravinový servis Zdravotní ošetření Individuální poradenství / 60 min Krizová intervence Reference do K-center Reference do léčby Odkazy na zdravotnická zařízení Asistenční služba 3 4 Testy HIV N* 181 Testy VHC N 167 Těhotenské testy N 10 Testy VHA N 181 Testy VHB N 182 Poradenské telefonáty N 749 Ošetření psychiatra Zdravotní info Sociální info *) neevidováno Stále častějším jevem je flexibilita preference uživatelů drog. Ti se dokáží snadno přeorientovat z jedné drogy na druhou, přičemž důležitým faktorem při výběru drogy je její dostupnost na drogovém trhu a také její kvalita. Vzhledem k tomu, že v statistickém programu FreeBase nejsou zavedeny všechny INCOME, celé naší kartotéky, nelze uvést průměrný věk klienta. Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu nejsme schopni rozlišit počet neuživatelů, proto je v tabulce uveden počet kontaktu s neuživateli jedná se hlavně o kontakt s rodiči. Nově evidovaní klienti pohlaví osob % Muži 65 62,5 Ženy 39 37,5 V evidenci KC je 104 nových klientů, tzn. lidí, kteří požádali o nějakou specifickou službu /léčba, soc. poradenství, PT.../ a netrvali na své anonymitě. Klienti terénního programu a klienti využívající pouze hygienický servis a výměnný program v KC v evidenci nejsou. 5

6 Struktura dle bydliště (nově evidovaní klienti) město osob % město osob % Ústí nad Labem 71 68,3 Trmice 5 4,8 Teplice 7 6,7 Krupka 5 4,8 Děčín 3 2,9 ostatní 6 5,8 Povrly 3 2,9 CELKEM Litoměřice 4 3,8 Struktura podle užívaných drog (nově evidovaní klienti) Droga osob % Heroin 18 17,3 Pervitin 16 15,4 Heroin+Pervitin 14 13,5 Heroin+Subutex+Pervitin 12 11,5 Heroin+Subutex 6 5,8 P+H+Kodein+Rohypnol 4 3,8 H+Rohypnol+Dyolan 1 1,0 P+Subutex 6 5,8 P+THC 14 13,5 Toluen 2 1,9 Toluen+Pervitin 2 1,9 THC+MDMA+LSD 4 3,8 Ostatní kombinace 5 4,8 Celkem Věk nově registrovaných klientů KC Při statistickém zpracování vycházíme z roku narození. Průměrný věk klientely registrovaných v roce 2004 je 24,7 roku (muži 25,5, ženy 23,3 roku). Věk prvního kontaktu s drogou Prvním kontaktem s drogou je rozuměno věk prvního užití nealkoholové drogy. Průměrný věk klientů při prvním kontaktu s drogou je 16,9 roku. U mužů - 17,1 u žen 16,5 roku. Struktura klientů podle způsobu aplikace (nově evidovaní klienti) U klientů převažuje intravenózní aplikace. Klienti, kteří při první návštěvě KC uvedli způsob aplikace drogy šňupání, v současné době již drogu aplikují nitrožilně. Ti z klientů, jež kombinují nitrožilní aplikaci s per oralní aplikací a kouřením, jsou počítaní jako intravenózní uživatelé. Aplikace osob % Intravenózní 76 73,1 Kouření 5 4,8 kouření + sniffing 8 7,7 Sniffing 7 6,7 Čichání 3 2,9 kouření a PO 4 3,8 Sniffing + K + PO 1 1,0 Na realizaci projektu KC se finančně podíleli: RVKPP, MPSV, MZ, Město Ústí nad Labem, Krajský úřad Ústeckého kraje. 6

7 Program Ambulantní léčebný program pro uživatele drog a jejich blízké vznikl roku Cílová skupina uživatelé drog motivovaní k ambulantní terapii uživatelé drog v substitučních programech abstinující v doléčovacím programu rodiče a blízcí uživatelů drog 3.2. Základní poskytované služby Ambulantní léčba Substituční léčba, podpůrná terapie Následná péče, poradenství Individuální program pro abstinující klienty individuální psychoterapie abstinujících poradenství osobní a telefonické krizová intervence odkazy a zprostředkování Program pro klienty v substitučním programu substituční program individuální terapie konzultace, vyšetření psychiatrem individuální poradenství osobní a telefonické Program pro rodiče a blízké uživatelů drog osobní a telefonické poradenství individuální sezení Rodičovská skupina informační nástěnka Psychiatrická péče Sociální servis pomoc s vyřízením sociálních dávek, podpory pomoc při získání alespoň přechodného bydliště hledání zaměstnání prostřednictvím aktuálního seznamu z ÚP v Ústí n./l. nabídka možných rekvalifikačních kurzů poradenství v trestním řízení ve spolupráci s Probační a mediační službou 7

8 3.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku Ambulantní program D.O.C.(Drug out club) je co do obsahu aktivit a počtu klientů výjimečný. V Ústeckém kraji program s podobnou kapacitou neexistuje, proto jsou v něm zapojeni klienti z okolí, zejména z Teplic. Oproti minulému roku jsou do statistik programu zahrnuti v rámci substituční léčby pouze ti klienti, kterým je poskytována současně také individuální terapie. Vymezení cílové skupiny uživatelů služeb se v rámci realizace programu nezměnilo. Mezi uživateli drog, kteří přicházeli s žádostí o léčbu, jsme zaznamenali výrazný nárůst klientů, kteří uváděli závislost na buprenorfinu (Subutex tbl., iv). I nadále trval značný zájem o substituci ze strany romského etnika. Oproti minulému období došlo ke změně využití nabídky doléčovacího programu. Cílová skupina abstinujících klientů, přicházejících nejčastěji z léčebných zařízení, požadovala pouze specifické krátkodobé intervence a poradenství Hodnocení úspěšnosti programu nejvhodnější forma léčby. Projekt Ambulantní léčebný program pro uživatele drog a jejich blízké, dále jen ALP, je jedním z mála ambulantních programů, který poskytují komplexní péči o uživatele drog a jejich blízké v Ústeckém kraji. Ambulantní program - substituce je důležitý článek péče o uživatele drog, využívají ho zejména pracující, studenti a matky s dětmi. Pro gravidní ženy závislé na opiátech je to pravděpodobně Program substituční má 2 větve: 1. klientovi je vydáván buprenorfin na psychiatrickém oddělení Masarykovy nemocnice, v rámci ALP je mu poskytována podpůrná psychoterapie, sociální služby, probíhají u nás toxikologické kontroly. 2. klientovi psychiatr předepisuje buprenorhin klient si Rp hradí sám, dobrovolně může docházet do ALP a využívat jeho nabídky, je toxikologicky testován. Podmínkou zařazení do 1. větve je pravidelné zaměstnání doložené pracovní smlouvou, pobírání invalidního důchodu či rodičovská dovolená. Zařazení do bezplatné substituce je pro ostatní klienty velkou motivací - být v léčbě úspěšný, najít si zaměstnání. Tento kontrakt s Masarykovou nemocnicí je příkladem kvalitní, účinné spolupráce státní instituce a NGO. 8

9 V rámci retrospektivního zhodnocení statistických dat došlo k porovnání dvou skupin klientů substituční léčby (uživatelé s individuální terapií a bez ní). Potvrdil se nám předpoklad o délce setrvání v léčbě, průměrná délka léčby klienta účastnícího se individuální terapie v rámci ambulantního substitučního programu je prokazatelně delší. Stejně tak, jak se navýšil počet klientů přicházejících se závislostí na buprenorfinu (Subutex tbl.) i.v. (snadná dostupnost Subutexu na černém trhu), zvyšuje se i možnost zneužití substituce v rámci nabízeného programu. Program Ambulantní léčebné péče naplnil své cíle v plném rozsahu. Reagoval na poptávku uživatelů služeb. Ze strany klientů jsme nezaznamenali žádný negativní ohlas na chod programu. Ambulantní léčebný program je šancí pro specifickou skupinu matek, uživatelek drog, které jsou svým rodičovstvím vázány na sociální zázemí. Ambulantní léčebný program postrádá v síti sociálních služeb možnosti krizového bydlení zejména pro ženy, ale zároveň i pro celé rodiny. Jako problematická se nám jeví také nízká informovanost pracovníků jiných pomáhajících profesí či zdravotnického personálu, a to především v otázkách drogové závislosti, léčebných procesů /substituční léčba atp./ nebo přístupu ke klientům. V mnoha případech dochází ke stigmatizaci, která staví uživatele do nelehké pozice. Průměrná délka setrvání v programu je u skupiny substituentů využívajících individuální terapie znatelně delší než u těch, kteří ji nevyužívají. Tato skutečnost nás vede k maximální podpoře tohoto způsobu spolupráce. Zvyšující se počet klientů s prokazatelnou závislostí na Subutexu i.v. je podnětem k následujícím opatřením v průběhu substituční léčby : motivační pohovory se zájemci o substituční program před jejich zařazením (př. zjištění očekávání, aby nedošlo k mylným předpokladům o možnostech léčby, účinky sublingválního užívání Subutexu, rizika i.v. aplikace ) podrobné seznámení s pravidly programu (klient pravidla zná, rozumí jim, akceptuje je ) pravidelné kontroly těla pro ověření správného užívání substituce, toxikologické vyšetřování moči v případě i.v. aplikace Subutexu během programu zjišťujeme motivy a lékař rozhoduje o možnostech další léčby. 9

10 V roce 2005 dojde ke změně evidence klientů programu ALP. Nově budou do statistik ALP zahrnuti všichni substituenti, i ti, kteří byly v roce 2004 ošetřeni v rámci programu Kontaktní centrum pro drogově závislé. Spolupráce na výzkumu Porovnání účinnosti tří způsobů poskytování buprenorphinové substituční terapie, otevřená prospektivní pilotní studie se společností Academia Medica Pragensis bude nadále pokračovat. Drug out club, o. s. hodlá i nadále podporovat vzdělávací aktivity realizačního týmu programu ALP Statistika Ambulantní léčebná péče V tomto roce se na nás obracely vedle dospělých klientů také rodiny s dospívajícími dětmi. Z celkového počtu uživatelů přijatých do programu tvořily celou 1/3 klientely. Ambulantní program se nezaměřoval pouze na péči o tyto nezletilé, ale i na individuální popř. skupinovou práci s jejich rodiči. Substituční léčba Průměrná délka pobytu v programu jednoho klienta má vzrůstající tendenci. Průměrná hodnota z prvního pololetí, která činila 328 dní, vzrostla na 495. Klienti se zájmem o ambulantní detoxifikaci byli ošetřeni lékařem Kontaktního centra pro drogově závislé, a proto nejsou zahrnuti ve statistikách ALP. Následná péče Oproti minulému roku došlo ke změně využití nabídky doléčovacího programu. Cílová skupina abstinujících klientů, přicházejících nejčastěji z léčebných zařízení, požadovala pouze specifické krátkodobé intervence a poradenství. Aktivity doléčování využívali zejména ti klienti, se kterými jsme byli v kontaktu v období jejich aktuálního užívání. Jednalo se především o klienty vracející se z rezidenčních léčeb nebo klienty dlouhodobě abstinující, které jsme léčebným procesem provázeli. Ambulantní léčba: Počet klientů 34 - z toho uživatelů drog 15 - z toho injekčních uživatelů drog 9 - z toho mužů 8 - z toho se základní drogou heroin 4 - z toho se základní drogou pervitin 6 - z toho se základní drogou kanabinoidy 2 - z toho se základní drogou těkavé látky 2 - z toho se základní drogou speedball 1 - z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 15 Průměrný věk klienta 22,07 Počet kontaktů celkem z toho s uživateli drog 99 - z toho s neuživateli drog 109 Počet prvních kontaktů 0 *) Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou v daném období služeb programu 19 10

11 Poznámky a komentáře (viz tabulka na předchozí straně) : Z tabulky je zřejmé, že Ambulantní léčbu využili především injekční uživatelé drog. Nicméně ve srovnání s rokem 2003 vzrostl počet klientů neaplikujících injekčně z 0 na 4 uživatele. Jak je zřejmé z tabulky jedná se o uživatele kanabinoidů a toluenu. V tomto roce, ve srovnání s rokem 2003, poklesl průměrný věk klientů, a to téměř o 2,5 roku. Tento pokles je způsoben vzrůstajícím počtem nezletilých klientů, kteří tvořily 1/3 klientely programu. Z celkového počtu nezletilých klientů 1 uvedl experimentování s THC a MDMA. Ostatní uváděli užívání pervitinu a heroinu. Ambulantní léčbu využili především klienti, kteří byli vázáni na své sociální prostředí zejména zaměstnaneckým poměrem, rodinou, rodičovstvím atp. Výjimkou nebyli klienti se soudem nařízenou ochrannou léčbou. *) Nulový počet prvních kontaktů je způsoben primárním přijetím klientů do programu Kontaktního centra, kde jsou zároveň vyplňovány registry žádostí o léčbu hygienické služby. Klienti jsou následně odkázáni na služby Ambulantního programu. Ambulantní léčba, intenzívní ambulantní léčba Služba Počet osob Počet výkonů Sociální práce Individuální terapie, poradenství 15 77/60 min. Rodinná terapie, poradenství 4 4/60 min. Rodičovská skupina 16 20/90 min. Krizová intervence 4 4 Intervence po telefonu xxxxxx 68 Testy HIV 3 3 Testy HAV 3 3 Testy HBV 3 3 Testy HCV 1 1 Testy Lues 3 3 Testy na přítomnost drog Návštěva lékaře 5 19 Poznámky a komentáře: Skupinová terapie v rámci Ambulantního programu v prvním pololetí roku 2004 vzhledem k nevelkému zájmu klientů neprobíhala. 11

12 Substituční léčba: Substituční látka buprenorphin Kapacita programu 1) 35 Průměrná délka programu 1 klienta 2) 495 dní Počet všech klientů, kteří se programu účastnili 26 - z toho noví v roce z toho injekčních uživatelů drog 26 - z toho mužů 17 - z toho se sekundární drogou pervitin 9 - z toho se sekundární drogou alkohol 1 - z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 26 Počet klientů, kteří program ukončili 12 - z toho byli vyloučeni 6 Průměrný věk klienta 26,42 Poznámky a komentáře: Průměrná délka pobytu v programu jednoho klienta má vzrůstající tendenci. Průměrná hodnota z prvního pololetí, která činila 328 dní, vzrostla na 495. Substituční léčba: Služba Počet osob Počet výkonů Skupinová terapie, poradenství 3 1/90 min. Sociální práce Individuální terapie, poradenství /60 min. Krizová intervence 1 1 Intervence po telefonu xxxxxx 219 Testy HIV 4 4 Testy HAV 4 4 Testy HBV 4 4 Testy HCV 4 4 Testy Lues 4 4 Testy na přítomnost drog Návštěva lékaře Poznámky a komentáře: V tomto období se nám podařilo realizovat první skupinové sezení s klienty substituční léčby. Jednalo se o dlouho plánované setkání. Z řad klientů jsme zaznamenali výrazný zájem o aktivní účast, nicméně se nám potvrdila zkušenost z minulého roku, kdy klienti, pracující převážně ve směnných provozech, nemohli naší nabídky využít. Pracovní a rodinná vytíženost jsou nejčastějšími důvody pro absenci na skupinových setkáních. Individuální terapie je naopak místem, kde lze snáze vyjít vstříc konkrétním časovým požadavkům klientů. 12

13 Ambulantní následná péče: počet klientů a kontaktů Počet klientů 13 - z toho injekčních uživatelů drog 13 - z toho mužů 10 - z toho se základní drogou heroin 6 - z toho se základní drogou pervitin 7 - z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 13 Průměrný věk klienta 26,62 Počet kontaktů celkem 2) 25 - z toho s uživateli drog 25 Následná péče (doléčování): počet a druh výkonů Služba Počet osob Počet výkonů Sociální práce Individuální terapie, poradenství 7 10 Intervence po telefonu xxxxxx 3 Testy HIV 1 1 Testy HCV 1 1 Návštěva lékaře 1 1 Poznámky, komentáře: Oproti roku 2003 došlo ke změně využití nabídky doléčovacího programu. Cílová skupina abstinujících klientů, přicházejících nejčastěji z léčebných zařízení, požadovala pouze specifické, krátkodobé intervence a poradenství. Aktivity doléčování využívali zejména ti klienti, se kterými jsme byli v kontaktu v období jejich aktuálního užívání. Jednalo se především o klienty vracející se z rezidenčních léčeb, nebo klienty dlouhodobě abstinující, které jsme léčebným procesem provázeli. Na realizaci projektu ALP se finančně podíleli: RVKPP, MPSV, MZ, Město Ústí nad Labem, Krajský úřad Ústeckého kraje. 13

14 Terénní program o. s. Drug out club vznikl roku Cílová skupina Nitrožilní uživatelé drog osoby experimentující s nealkoholovými drogami Nitrožilní uživatelé drog osoby závislé na toxických látkách Osoby experimentující s návykovými látkami zneužívající drogy jiným než nitrožilním způsobem Těhotné uživatelky a matky zneužívající drogy 4.2. Základní poskytované služby Výměna použitých injekčních stříkaček Poradenství (zdravotní, sociální, právní) Krizová intervence a psychologická pomoc První pomoc Sběr odhozených injekčních stříkaček Mapování drogové scény Rozšiřování povědomí o terénním programu Asistenční služba 4.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku nádobíčko Všechny aktivity TP jsou v plném souladu s mezinárodně uznávanou strategií Harm Reduction, Etickým kodexem Asociace neziskových organizací (A.N.O. Praha) a s pracovními manuály o.s. Drug out club. Při realizaci služeb TP jsme vycházeli z projektu Terénní program 2004 o.s. Drug out club. Pouze jsme služby TP rozšířili o asistenční službu. Tu využívali klienti, kteří z různých důvodů nebyli schopni samostatné návštěvy konkrétní instituce (zdravotnická zařízení, ÚP, Probační a mediační služba). 14

15 V roce 2004 se nám podařilo vytvořit nové informační letáky obsahující základní informace o infekčních nemocech (hepatitidy A, B, C, HIV, Lues) a dalších onemocněních vznikajících v důsledku intravenózního užívání drog (flegmóna, absces, bércový vřed). Dále vznikly pro klienty letáky Terénního programu, na kterých jsou uvedena místa, dny a přesné hodiny, kde klienti mohou najít terénní pracovníky a využít tak jejich služeb. Tento informační materiál bude distribuován ve výměnných balíčcích a v přímém kontaktu s klienty. V roce 2004 pokračujeme v depistáži drogového prostředí okrajových částí města Ústí nad Labem a jeho přilehlých obcí. Na základě smlouvy s MÚ Trmice jsme rozšířili působnost TP i do tohoto města. Vývoj a případné změny cílové populace Ke změnám cílové populace, na kterou byl projekt zaměřen, nedošlo. Ze statistik je však patrné zvýšení počtu problémových intravenózních uživatelů buprenorfinu, kteří tuto látku preferují před heroinem (popř. braunem). Při dotazování klientů jsme zjistili tyto skutečnosti: Subutex je cenově výhodnější (1 tableta 2 mg. Subutexu = 200 Kč.), je to jistota ve smyslu potlačení fyzických abstinenčních příznaků, považují ji za bezpečnou - neobsahuje nebezpečné příměsi Hodnocení úspěšnosti programu V rámci terénního programu se uskutečnilo 830 kontaktů (muži 614, ženy 216). V roce 2004 došlo v porovnání s rokem 2003 k markantnímu nárůstu nově kontaktovaných klientů. Zatímco v roce 2003 jsme nově kontaktovali 9 klientů, tak v roce 2004 to bylo 59 klientů (v roce 2003 byl TP součástí služeb Kontaktního centra, v roce 2004 funguje TP jako samostatný projekt). Z celkového počtu 225 klientů (muži 167, ženy 58) je 67 těch, jenž užívají různé kombinace drog (heroin, braun, pervitin, buprenorfin). Pervitin zneužívá 45 klientů. V roce 2004 evidujeme 34 klientů na heroinu. Počet heroinových klientů, kteří byli vždy tradiční klientelou TP, poklesl. V současné době, jak již bylo zmíněno, převážnou část klientely tvoří drogově závislí zneužívající různé kombinace drog. Jsou to klienti, kteří si drogy aplikují nitrožilně. Stále častějším jevem je flexibilita preference uživatelů drog. 15

16 To znamená, že se klienti dokáží snadno přeorientovat z jedné drogy na druhou, přičemž důležitým faktorem při výběru drogy je její dostupnost na drogovém trhu. Došlo k výraznému zvýšení počtu uživatelů buprenorfinu, kteří tuto látku preferují před heroinem (popř. braunem). Z celkového počtu 225 kontaktovaných klientů je registrováno 59 klientů, kteří užívají buprenorfin. Tento počet klientů zahrnuje 27 klientů, jenž užívají Subutex pod lékařským dohledem v rámci Subutexového programu. Zbývajících 32 klientů jsou klienti, kterým buprenorfin není předepisován pod odborným lékařským dohledem, ale shánějí jej na černém trhu. U těchto klientů převažuje i.v. aplikace. Z celkového počtu 225 klientů využilo služeb TP 11 abstinentů a 36 substituentů (27 buprenorfin, 9 metadon). Tito klienti nejvíce využívají poradenství v oblasti sociálně právní. Z poskytovaných služeb klienti nejvíce využívají výměnný program. V roce 2004 byla výměna provedena ve 444 případech a vyměnilo se injekčních stříkaček. V rámci této služby byli v 71 případech klienti informováni o bezpečnějším braní a bezpečném sexu. Za rok 2004 bylo sebráno 87 odhozených injekčních stříkaček. Poradenství bylo poskytnuto v 613 případech (zdravotní 312, sociálně-právní 301). Ve 102 případech byli klienti odkázáni na služby kontaktního centra, léčebných zařízení, krizového centra. Dále byli klienti odesílání na testy a bylo jim doporučováno, aby se obrátili na instituce zabývající se zdravotními a sociálními službami. V roce 2004 byl v rámci služby první pomoci ošetřen jeden klient, který měl kožní poranění spojené s injekčním užíváním. Převážná část klientely TP jsou uživatele drog s trvalým bydlištěm v Ústí nad Labem. Velkým problémem jsou těhotné ženy a matky, zneužívající drogy, které se snažíme motivovat ke změně způsobu života s ohledem na jejich děti. Věková struktura klientely se pohybuje od 16 do 40 let. Nejvíce zastoupenou skupinou jsou lidé ve věku let, zneužívající různé kombinace drog. Obvykle nejsou v kontaktu s žádnou léčebnou institucí. Minimum z nich studuje či pracuje. 16

17 Ústí nad Labem je město s vysokou koncentrací Romů, přičemž většina romských uživatelů drog preferuje jako svou hlavní drogu heroin, respektive buprenorfin. Není výjimkou, že drogy užívá i několik generací (děti, rodiče, prarodiče). Takováto situace pak prakticky vylučuje terapeutický zásah. Je proto více než důležité pokusit se o stabilizaci jejich zdravotního stavu (výměnný program, poradenství, testy ), popř. přimět je k placení zdravotního pojištění a zaevidování se na úřadu práce. Romové tvoří více než polovinu pouliční klientely terénního programu. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu klientů, kteří jsou osloveni Terénním programem občanského sdružení Drug out club budeme hledat další finanční zdroje, abychom z důvodu nedostatku peněz nemuseli redukovat služby TP. V roce 2005 počítáme s navázáním spolupráce s Kontaktním centrem a Terénním programem města Nymburk. Došlo k naplnění všech cílů projektu Terénní program tzn.: zvýšení počtu navázaných kontaktů s nově kontaktovanými narkomany zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (hepatitidy, HIV, ) zkvalitnění stávajících služeb (rozšíření služeb o asistenční službu) mapování drogové scény účinné reagování na měnící se situaci na drogové scéně (rozšíření působnosti TP do Trmic) rozšiřování povědomí o Kontaktním centru a o významu terénní práce mezi veřejností (informační materiály do lékáren, na úřady ). Důkazem úspěšnosti této aktivity jsou klienti, kteří se na doporučení terénních pracovníků dostavili do Kontaktního centra na odběry na infekční choroby Statistika Terénní programy, kontaktní centra: počet klientů a kontaktů Počet klientů z toho uživatelů drog z toho injekčních uživatelů drog z toho mužů z toho se základní drogou heroin 34 - z toho se základní drogou pervitin 45 - z toho se základní látkou Subutex nelegálně 32 - z toho se základní látkou Subutex legálně 27 - z toho se základní látkou metadon legálně 9 Průměrný věk klienta 1) 26,2 Počet kontaktů celkem 3) 830 -z toho s uživateli drog 830 Počet prvních kontaktů 4) 59 - z toho s uživateli drog 59 17

18 Terénní programy, kontaktní centra: služby/výkony Služba Počet osob Počet výkonů Kontaktní místnost Počet výměn ve výměnném programu Vydané injekční jehly xxxxxx Zdravotní ošetření 1 1 Reference do K-center Reference do léčby 8 10 Reference do programů substituce Asistenční služba 5 10 Odkazy na zdravotní služby Struktura klientely podle užívané drogy Užívaná droga Počet klientů Kombinace drog 67 Pervitin 45 Heroin 34 Buprenorfin nelegálně 32 Buprenorfin legálně 27 Metadon 9 Abstinenti 11 Celkem 225 V roce 2004 bylo vyměněno 1412 injekčních setů. Na realizaci projektu TP se finančně podíleli: RVKPP, MZ, Město Ústí nad Labem, Krajský úřad Ústeckého kraje. 18

19 5.1. Cílová skupina ženy uživatelky drog rodinní příslušníci a jiní blízcí uživatelek drog 5.2. Základní poskytované služby zdravotní a psychosociální rehabilitace žen - uživatelek drog vytváření nových služeb pro stigmatizovanou skupinu žen uživatelek drog a těch, které od drog abstinují podpora a pomoc v procesu vystupování z anonymity, zvýšení sebevědomí a sebepojetí žen aktivní spolupráce cílové skupiny na tvorbě konkrétních služeb na základě jejich aktuálních potřeb 5.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku Poradenství Poradenství bylo aktivitou, kterou klientky využívaly z celé nabídky jednotlivých služeb nejčastěji. Nabízely jsme potřebné informace, a to zdarma, bez čekací doby a v příjemné atmosféře poradny. Klientky měly nejčastěji zájem o poradenství v oblasti zdravotní a sociální. Jednalo se zejména o řešení otázek aktuálního zdravotního stavu /léčba žloutenek, těhotenství, poruchy příjmu potravy atp./ a sociální situace. Sociální poradenství bylo zaměřeno často na situace spojené s výchovou dětí, jejich svěření do péče, atp. Klientkám také činil problém styk s úřady a komunikace s nimi /např. řešení vysokého dluhu u pojišťovny a jeho následné splácení/. Další oblastí poradenství, která byla klientkami využívána, bylo poradenství v oblasti bydlení. Nejčastějšími případy byly matky s dětmi, které ztratily bydlení a žádaly okamžité řešení své nepříznivé situace, která mohla mít neblahé následky zejména na jejich děti. nástěnka v klubu EVITA 19

20 Zdravotní péče Nejvíce poptávanou službou v rámci aktivit nabízené zdravotnické péče byly testy gravidity, substituční léčba a testy na infekční choroby. Sdílení injekčního náčiní u i.v. uživatelů drog a promiskuitní chování často způsobuje nejrůznější nebezpečná onemocnění. Klientky tedy využívaly možnosti zjistit svůj aktuální zdravotní stav a v několika případech bylo včasně i prokázáno těhotenství. Tato včasná informace byla pro mnohé velmi důležitá, protože umožnila učinit rozhodnutí, které mělo dopad jak na budoucnost samotné matky, tak i jejího nenarozeného dítěte. V některých případech byly gravidní ženy zařazeny do substitučního programu, který jim umožňoval léčbu závislosti v rodinném prostředí. Případová práce V rámci případové práce byla 7x poskytnuta krizová intervence. Krizová intervence řešila zejména případy suicidálních tendencí /jednou dokonce s akutním převozem do psychiatrické léčebny/ a náhlých případů ztráty bydlení. Individuální psychoterapie byla klientkám poradny poskytnuta 13x. Tématy, která si klientky přinášely, byla zejména podpora při řešení problémů, obnova partnerských a rodinných vztahů, provázení obtížným životním obdobím. O skupinovou či individuální formu psychoterapie nebyl ze strany rodičů klientek projeven zájem. Během realizace projektu nedošlo k vytvoření regulérně fungující svépomocné skupiny, nicméně během některých společných setkání klientek byly její principy naplněny. Potravinový a vitamínový servis Drobné občerstvení /čaj, káva, pečivo, vitamíny/ bylo klientkami s chudými stravovacími návyky vítáno, navíc bylo výborným prostředkem k navázání komunikace zejména s nově příchozími klientkami. Hygienický servis Hygienický servis je jednou ze služeb, kterou si klientky /nejčastěji UD bez sociálního zázemí/ výrazně upravily dle svých aktuálních potřeb. Kromě možnosti osprchování se a vyprání prádla bylo klientkám vyhověno v žádosti o žehlení si osobního prádla a úpravu šatů na šicím stroji. Ten byl na základě poptávky zakoupen z prostředků Nizozemského velvyslanectví, které také projekt finančně podpořilo. Péče o děti těhotenství, mateřství, výchova, výživa, hry atd. Vzhledem ke skutečnosti, že přibližně 1/3 klientek využívající služby poradny přicházela se svými dětmi, poskytoval realizační tým často i praktické nácviky péče o novorozence /správné zásady krmení, hygiena, přebalování atp./. 20

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Služby sociální prevence Kontaktní centra IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 8008943 VEDOUCÍ: Mgr. Michal Fabian, DiS. KONTAKT: Tel. č.: 596884854, 602715805 Adresa:

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. krizové A Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu

Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé 4. Obsah a průběh programu 4.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku 4.2 Důležité aktivity a mezníky

Více

let Výroční zpráva 2014

let Výroční zpráva 2014 Point 14 let Výroční zpráva 2014 Strana 2 Point 14 20 let existence a činnosti Připravujeme pro Vás tuto publikaci Dagmar Hudecová Plzeň 2014 Tato publikace vznikla díky finanční podpoře odboru Bezpečnosti

Více

Úvod. Velké poděkování patří všem zaměstnancům o.s.drug - OUT Klub, kteří se na realizaci projektů podíleli.

Úvod. Velké poděkování patří všem zaměstnancům o.s.drug - OUT Klub, kteří se na realizaci projektů podíleli. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2009 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Mluvme s dětmi o infekci, Intenzivní monitoring výskytu infekčního

Více

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice Kontaktní centrum Litoměřice je určeno problémovým uživatelům a lidem závislým na nelegálních omamně psychotropních látkách (OPL). Dále osobám

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1.1. 31.12.2014)

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1.1. 31.12.2014) Semiramis o. s. Dlabačova 2208, Nymburk 288 02 IČO: 70 84 53 87, tel.: +420 606 936 212, Semiramis o.s. je zapsaný jako spolek ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou

Více

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5 2009 2 Úvod 4 1. Informace o realizátorovi 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 7 2.4. Cílová skupina 7 2.5. Základní poskytované služby 7 2.6 Hodnocení

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková

MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub slavilo v tomto roce 15 let existence nejstaršího kontaktního centra v Ústeckém kraji Kontaktního centra pro drogově závislé a 14 let Terénního programu. Udržet kvalitu

Více

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Cíle Hlavními cíly terénního programu je: - navázání kontaktu s

Více

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb Výroční zpráva o. s. Darmoděj 2008 Vážení, předem, než se začtete do naší třetí výroční zprávy, chtěl bych na úvod poděkovat všem těm, kteří se na projektech Darmoděj o.s. spolupodíleli a spolupodílí.

Více

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Výbor dobré

Více

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek)

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Cílová skupina se na území města Oseka v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 19-41 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby V souladu se smlouvou o vnitřních vztazích sdružení Terénní programy Mělnicko ze dne 31.12.2010 Zpráva je podkladem pro průběžnou monitorovací zprávu za období:

Více

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Hlavním cílem této krátké analýzy bylo zjistit data o aktuálním stavu a nových trendech na drogové

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK?

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? MUDr. Václav Stehlík, Mgr. Markéta Ackrmannová Substituční centrum Plzeň Substituční centrum Plzeň Substituční program je primárně určen pro ty klienty, kteří jsou závislí

Více

Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Zpráva o realizaci sekundární protidrogové prevence ve městě Turnov Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Autorský tým (věcná část): Bc. Pavel Pech Ivona Vendégová Alena Havelková Komentáře a

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí Do ruky se vám dostala výroční zpráva Kontaktního centra Litoměřice za rok 21. Jako již v uplynulých letech se vám tímto způsobem pokusím ukázat nejen práci tohoto zařízení, ale také jeho potřebnost. V

Více

Doléčovací centra v ČR

Doléčovací centra v ČR Doléčovací centra v ČR Moravskoslezský kraj Renarkon Dům na půl cesty Doléčovací centrum Telefon: 596 638 804 Mobil: 724 148 882 Email DC: dcrenarkon@seznam.cz Iva Valášková vedoucí centra email: veddcrenarkon@seznam.cz

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V roce 2007 naše sdružení podpořili: jejich nasazení a práci v uplynulém roce.

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V roce 2007 naše sdružení podpořili: jejich nasazení a práci v uplynulém roce. PODĚKOVÁNÍ: Zde chci poděkovat všem institucím i jednotlivcům, organizacím, sponzorům, dárcům či sympatizantům, kteří podpořili naši činnost. Díky nim můžeme realizovat naše programy a pomáhat tak těm,

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Závěrečná zpráva CDP za rok 2012

Závěrečná zpráva CDP za rok 2012 Závěrečná zpráva CDP za rok 2012 Organizace: Sociální služby města Havířova IČO: 60337583 Ředitel organizace: Ing. Milan Černý Název zařízení: Centrum drogové pomoci Adresa zařízení: Hřbitovní 12, 736

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Občanské sdružení Světlo Kadaň

Občanské sdružení Světlo Kadaň Občanské sdružení Světlo Kadaň Výroční zpráva 2004 K-centrum Kadaň s terénním programem, pobočka K-centra Chomutov K-centrum Chomutov s terénním programem K-centrum Karlovy Vary s terénním programem OBSAH:

Více

obsah Slovo úvodem Mgr. Jakub Olšák předseda sdružení AGARTA o. s.

obsah Slovo úvodem Mgr. Jakub Olšák předseda sdružení AGARTA o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 obsah Slovo úvodem Slovo úvodem...1 Kdo jsme...2 Kontaktní centrum...2 Terénní programy...3 Organizační struktura o. s. Agarta...4 Cílová skupina...4 Odbornost a certifikace...5 Zpráva

Více

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí Vážení a milí, ve výroční zprávě 22 Kontaktního centra Litoměřice vám nabízíme pohled na samotnou práci s klienty, popis jednotlivých aktivit a služeb tak, jak jsou a byly v tomto roce standardně nabízeny.

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

6. krajská protidrogová konference

6. krajská protidrogová konference 6. krajská protidrogová konference Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice Prof. Morag MacDonald Centre for Research into Quality Birmingham City University Česká Republika,

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Kontaktní centrum

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

OBSAH: 1. Poslání KC Spektrum 2. Historie zařízení

OBSAH: 1. Poslání KC Spektrum 2. Historie zařízení Výroční zpráva 2005 OBSAH: 1. Poslání KC Spektrum 2. Historie zařízení 3. Cíle 4. Cílová skupina 5. Principy 6. Obsah a struktura programu 7. Vývoj aktivit programu v období v roce 2005 8. Vývoj cílové

Více

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

Darmoděj o. s. 2013 2013

Darmoděj o. s. 2013 2013 Darmoděj o. s. 2013 2013 Poskytované služby Darmoděj o. s. Kontaktní centrum Darmoděj Terénní program Babylon Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek Doléčovací centrum Restart Pracovní centrum

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Projekt. jako FÉNIX drogových služeb. Kandler M., Škařupová K., Orlíková B.

Projekt. jako FÉNIX drogových služeb. Kandler M., Škařupová K., Orlíková B. Projekt jako FÉNIX drogových služeb Představení projektu Safer Party - omezení služeb 2003, iniciativa 2007/2008 - pracovní skupina Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích při NMS seskupení

Více

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme?... 3. Základní údaje o organizaci... 3

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme?... 3. Základní údaje o organizaci... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20I3 1 2 Obsah Slovo úvodem... 2 Kdo jsme?... 3 Základní údaje o organizaci... 3 Organizační struktura občanského sdružení AGARTA... 4 Provozované aktivity a služby organizace... 4 Kontaktní

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Dětská a dorostová adiktologie

Dětská a dorostová adiktologie Dětská a dorostová adiktologie Michaela Namyslovová 18. 6 2015 Diskuse Kam byste poslali nezletilého závislého/experimentátora? Pro tuto specifickou klientelu chybí specifické služby Jediná ambulance dětské

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 Statutární město Frýdek-Místek Magistrát města Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek OBSAH strana

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 Obsah Úvod... 3 1. Vyhodnocení Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014... 5 2. Klíčové subjekty a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí:

Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí: 2 Úvodní slovo ředitele Vážení donoři, přátelé a spolupracovníci, nevím, jestli máte podobný pocit: Sotva začne pondělí a než se nadějete, je tu pátek a po pracovním týdnu je veta. V takovémto duchu se

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobliţková, JUDr.Rostislav Sochor

Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobliţková, JUDr.Rostislav Sochor Úvod Občanské sdruţení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2013 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Hlídej si své zdraví, Na ulici v bezpečí, Terénní program

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Slovo úvodem. Děkuji Vám všem. Mgr. Hana Vojtěchová vedoucí centra Auritus

Slovo úvodem. Děkuji Vám všem. Mgr. Hana Vojtěchová vedoucí centra Auritus Slovo úvodem Předkládáme Vám zde výroční zprávu centra Auritus za rok 2014, ve které se můžete podrobně seznámit s našimi aktivitami v tomto roce, statistickými údaji i finančním přehledem. Ráda bych poděkovala

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE Zlínský kraj Krajský úřad Zlínského kraje Tř.Tomáše Bati 3792 odbor kancelář hejtmana 761 90 - Zlín oddělení vnějších vztahů http://www.kr-zlinsky.cz telefon:

Více

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme... 3. Základní údaje o organizaci... 3

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme... 3. Základní údaje o organizaci... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20I2 1 2 Obsah Slovo úvodem... 2 Kdo jsme... 3 Základní údaje o organizaci... 3 Organizační struktura o. s. Agarta... 4 Provozované aktivity a služby organizace... 4 Kontaktní centrum Klíč...

Více

Vážený pane hejtmane,

Vážený pane hejtmane, Vážený pane hejtmane, dovolte, abych Vám jako zástupce Asociace krajů ČR v Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RV KPP ) poskytl touto cestou základní informace o aktuálních tématech

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog Situace nákazy u injekčních uživatelů drog Bc. Martin Strnad Terénní programy SANANIM Faktory ovlivňující rizikové chování Znalosti infekční choroby bezpečná aplikace pomoc Postoje a chování Podmínky

Více

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou Břetislav Brejcha & Jaroslav Šejvl Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí Obsah prezentace Legislativa v oblasti

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více