1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další"

Transkript

1 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3. Projekt Ambulantní léčebná péče 3.1. Cílová skupina 3.2. Základní poskytované služby 3.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 3.4. Hodnocení úspěšnosti programu 3.5. Statistika 4. Projekt Terénní program 4.1. Cílová skupina 4.2. Základní poskytované služby 4.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 4.4. Hodnocení úspěšnosti programu 4.5. Statistika 5. Projekt Evita 5.1. Cílová skupina 5.2. Základní poskytované služby 5.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 5.4. Hodnocení úspěšnosti programu 5.5. Statistika 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 7. Struktura organizace Drug out club, o.s Výbor sdružení 7.2. Tým Drug out club, o.s. 8. Finanční zpráva 9. Závěr 10. Kontakt 1

2 1. Úvodní slovo Devět let činnosti.devět let úsilí a snah zabezpečit kvalitu programů prevence sekundární a terciární především. Kontaktní centrum, Terénní program, Ambulantní léčebný program pro uživatele drog a jejich blízké a poradna pro ženy Evita, to je naše nabídka pro obyvatele města Ústí nad Labem. Každý program má svoji historii. Vznikly jako reakce na potřeby klientely (drogové i nedrogové) a jejich existence je, domníváme se, oprávněná. Budete-li číst dál, dozvíte se podrobnosti o každém z nich - pro koho jsou, co nabízejí a jak byly v roce 2004 využívány. Rok 2005 bude rokem příprav na certifikaci odborné způsobilosti protidrogových aktivit, bude to rok ve znamení zvyšování kvality služeb pro klienty a na to se moc těším. Mgr. Radka Kobližková ředitelka programů člen výboru Drug out club Objekt občanského sdružení Drug out club 2

3 Projekt Kontaktní centrum provozuje o. s. Drug out club od roku Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří: problémoví uživatelé drog osoby závislé na nealkoholových a netabákových drogách, experimentátoři rodinní příslušníci, partneři a blízcí uživatelů drog 2.2. Základní poskytované služby Výměnný program injekčních stříkaček a jehel v rámci HR Psychiatrické ošetření Zdravotní ošetření Testování na infekční choroby, zdravotní poradenství Poskytování kondomů Hygienický servis Krizová intervence Potravinový servis Sociální servis Osobní a telefonické poradenství zprostředkování terapie Práce se studenty a žáky besedy a stáže 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku Projekt zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení, které se specializuje na problematiku drogových závislostí. Klientelu tvoří osoby na drogách závislé, drogami ohrožené, ale také rodinní příslušníci a blízcí uživatelů drog. Cílem je poskytování zdravotní a psychosociální pomoci uživatelům drog, motivovat klienty k minimalizaci rizik spojených se způsobem jejich života, zejména v oblasti zdravotní (např. ochrana před infekčními chorobami), sociální aj. Základním cílem je motivovat klienta ke změně jeho rizikového chování a navázání kontaktu pro případnou pozdější terapeutickou práci. Abstinence jako taková není tedy primárním cílem tohoto programu. Trendem poslední doby je zneužívání Subutexu i.v. což vede k zvýšenému výskytu zdravotních komplikací neohraničených zánětů, abscesů. Tato situace se odráží i na frekvenci zájmu o službu zdravotního ošetření. 3

4 I nadále značnou část klientely (asi 1/3) tvoří romská minorita, která využívá nejčastěji výměnný program, testování na infekční choroby, poradenskou službu a návštěvu lékaře. Práce s touto specifickou skupinou vyžaduje jiný přístup (vzhledem k nižšímu vzdělání, časté negramotnosti, atd.). Práce s rodiči romských uživatelů je spíše výjimečná Hodnocení úspěšnosti programu Supervize - externí - interní Statistické zpracování dat - FreeBase - vlastní databázový systém pracovní okno FreeBase Porady týmu probíhají 1x týdně. Požadavky a stížnosti ze strany klientů v budově je umístěn sběrný box, kam mohou klienti vhazovat své připomínky k fungování zařízení. V průběhu roku 2004 jsme nezaregistrovali žádný negativní ohlas Statistika Počet klientů z toho uživatelů drog z toho injekčních uživatelů drog z toho mužů z toho se základní drogou heroin z toho se základní drogou pervitin z toho se základní drogou těkavé látky 5 - z toho se základní látkou Subutex nelegálně 40 Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu 87 Počet kontaktů celkem z toho s uživateli drog Počet prvních kontaktů z toho s uživateli drog z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 104 4

5 Statistika služby/výkony Služba Počet osob, které danou službu využili Počet výkonů Kontaktní místnost Počet výměn ve výměnném programu Vydané injekční jehly N Hygienický servis Hygienický servis Potravinový servis Zdravotní ošetření Individuální poradenství / 60 min Krizová intervence Reference do K-center Reference do léčby Odkazy na zdravotnická zařízení Asistenční služba 3 4 Testy HIV N* 181 Testy VHC N 167 Těhotenské testy N 10 Testy VHA N 181 Testy VHB N 182 Poradenské telefonáty N 749 Ošetření psychiatra Zdravotní info Sociální info *) neevidováno Stále častějším jevem je flexibilita preference uživatelů drog. Ti se dokáží snadno přeorientovat z jedné drogy na druhou, přičemž důležitým faktorem při výběru drogy je její dostupnost na drogovém trhu a také její kvalita. Vzhledem k tomu, že v statistickém programu FreeBase nejsou zavedeny všechny INCOME, celé naší kartotéky, nelze uvést průměrný věk klienta. Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu nejsme schopni rozlišit počet neuživatelů, proto je v tabulce uveden počet kontaktu s neuživateli jedná se hlavně o kontakt s rodiči. Nově evidovaní klienti pohlaví osob % Muži 65 62,5 Ženy 39 37,5 V evidenci KC je 104 nových klientů, tzn. lidí, kteří požádali o nějakou specifickou službu /léčba, soc. poradenství, PT.../ a netrvali na své anonymitě. Klienti terénního programu a klienti využívající pouze hygienický servis a výměnný program v KC v evidenci nejsou. 5

6 Struktura dle bydliště (nově evidovaní klienti) město osob % město osob % Ústí nad Labem 71 68,3 Trmice 5 4,8 Teplice 7 6,7 Krupka 5 4,8 Děčín 3 2,9 ostatní 6 5,8 Povrly 3 2,9 CELKEM Litoměřice 4 3,8 Struktura podle užívaných drog (nově evidovaní klienti) Droga osob % Heroin 18 17,3 Pervitin 16 15,4 Heroin+Pervitin 14 13,5 Heroin+Subutex+Pervitin 12 11,5 Heroin+Subutex 6 5,8 P+H+Kodein+Rohypnol 4 3,8 H+Rohypnol+Dyolan 1 1,0 P+Subutex 6 5,8 P+THC 14 13,5 Toluen 2 1,9 Toluen+Pervitin 2 1,9 THC+MDMA+LSD 4 3,8 Ostatní kombinace 5 4,8 Celkem Věk nově registrovaných klientů KC Při statistickém zpracování vycházíme z roku narození. Průměrný věk klientely registrovaných v roce 2004 je 24,7 roku (muži 25,5, ženy 23,3 roku). Věk prvního kontaktu s drogou Prvním kontaktem s drogou je rozuměno věk prvního užití nealkoholové drogy. Průměrný věk klientů při prvním kontaktu s drogou je 16,9 roku. U mužů - 17,1 u žen 16,5 roku. Struktura klientů podle způsobu aplikace (nově evidovaní klienti) U klientů převažuje intravenózní aplikace. Klienti, kteří při první návštěvě KC uvedli způsob aplikace drogy šňupání, v současné době již drogu aplikují nitrožilně. Ti z klientů, jež kombinují nitrožilní aplikaci s per oralní aplikací a kouřením, jsou počítaní jako intravenózní uživatelé. Aplikace osob % Intravenózní 76 73,1 Kouření 5 4,8 kouření + sniffing 8 7,7 Sniffing 7 6,7 Čichání 3 2,9 kouření a PO 4 3,8 Sniffing + K + PO 1 1,0 Na realizaci projektu KC se finančně podíleli: RVKPP, MPSV, MZ, Město Ústí nad Labem, Krajský úřad Ústeckého kraje. 6

7 Program Ambulantní léčebný program pro uživatele drog a jejich blízké vznikl roku Cílová skupina uživatelé drog motivovaní k ambulantní terapii uživatelé drog v substitučních programech abstinující v doléčovacím programu rodiče a blízcí uživatelů drog 3.2. Základní poskytované služby Ambulantní léčba Substituční léčba, podpůrná terapie Následná péče, poradenství Individuální program pro abstinující klienty individuální psychoterapie abstinujících poradenství osobní a telefonické krizová intervence odkazy a zprostředkování Program pro klienty v substitučním programu substituční program individuální terapie konzultace, vyšetření psychiatrem individuální poradenství osobní a telefonické Program pro rodiče a blízké uživatelů drog osobní a telefonické poradenství individuální sezení Rodičovská skupina informační nástěnka Psychiatrická péče Sociální servis pomoc s vyřízením sociálních dávek, podpory pomoc při získání alespoň přechodného bydliště hledání zaměstnání prostřednictvím aktuálního seznamu z ÚP v Ústí n./l. nabídka možných rekvalifikačních kurzů poradenství v trestním řízení ve spolupráci s Probační a mediační službou 7

8 3.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku Ambulantní program D.O.C.(Drug out club) je co do obsahu aktivit a počtu klientů výjimečný. V Ústeckém kraji program s podobnou kapacitou neexistuje, proto jsou v něm zapojeni klienti z okolí, zejména z Teplic. Oproti minulému roku jsou do statistik programu zahrnuti v rámci substituční léčby pouze ti klienti, kterým je poskytována současně také individuální terapie. Vymezení cílové skupiny uživatelů služeb se v rámci realizace programu nezměnilo. Mezi uživateli drog, kteří přicházeli s žádostí o léčbu, jsme zaznamenali výrazný nárůst klientů, kteří uváděli závislost na buprenorfinu (Subutex tbl., iv). I nadále trval značný zájem o substituci ze strany romského etnika. Oproti minulému období došlo ke změně využití nabídky doléčovacího programu. Cílová skupina abstinujících klientů, přicházejících nejčastěji z léčebných zařízení, požadovala pouze specifické krátkodobé intervence a poradenství Hodnocení úspěšnosti programu nejvhodnější forma léčby. Projekt Ambulantní léčebný program pro uživatele drog a jejich blízké, dále jen ALP, je jedním z mála ambulantních programů, který poskytují komplexní péči o uživatele drog a jejich blízké v Ústeckém kraji. Ambulantní program - substituce je důležitý článek péče o uživatele drog, využívají ho zejména pracující, studenti a matky s dětmi. Pro gravidní ženy závislé na opiátech je to pravděpodobně Program substituční má 2 větve: 1. klientovi je vydáván buprenorfin na psychiatrickém oddělení Masarykovy nemocnice, v rámci ALP je mu poskytována podpůrná psychoterapie, sociální služby, probíhají u nás toxikologické kontroly. 2. klientovi psychiatr předepisuje buprenorhin klient si Rp hradí sám, dobrovolně může docházet do ALP a využívat jeho nabídky, je toxikologicky testován. Podmínkou zařazení do 1. větve je pravidelné zaměstnání doložené pracovní smlouvou, pobírání invalidního důchodu či rodičovská dovolená. Zařazení do bezplatné substituce je pro ostatní klienty velkou motivací - být v léčbě úspěšný, najít si zaměstnání. Tento kontrakt s Masarykovou nemocnicí je příkladem kvalitní, účinné spolupráce státní instituce a NGO. 8

9 V rámci retrospektivního zhodnocení statistických dat došlo k porovnání dvou skupin klientů substituční léčby (uživatelé s individuální terapií a bez ní). Potvrdil se nám předpoklad o délce setrvání v léčbě, průměrná délka léčby klienta účastnícího se individuální terapie v rámci ambulantního substitučního programu je prokazatelně delší. Stejně tak, jak se navýšil počet klientů přicházejících se závislostí na buprenorfinu (Subutex tbl.) i.v. (snadná dostupnost Subutexu na černém trhu), zvyšuje se i možnost zneužití substituce v rámci nabízeného programu. Program Ambulantní léčebné péče naplnil své cíle v plném rozsahu. Reagoval na poptávku uživatelů služeb. Ze strany klientů jsme nezaznamenali žádný negativní ohlas na chod programu. Ambulantní léčebný program je šancí pro specifickou skupinu matek, uživatelek drog, které jsou svým rodičovstvím vázány na sociální zázemí. Ambulantní léčebný program postrádá v síti sociálních služeb možnosti krizového bydlení zejména pro ženy, ale zároveň i pro celé rodiny. Jako problematická se nám jeví také nízká informovanost pracovníků jiných pomáhajících profesí či zdravotnického personálu, a to především v otázkách drogové závislosti, léčebných procesů /substituční léčba atp./ nebo přístupu ke klientům. V mnoha případech dochází ke stigmatizaci, která staví uživatele do nelehké pozice. Průměrná délka setrvání v programu je u skupiny substituentů využívajících individuální terapie znatelně delší než u těch, kteří ji nevyužívají. Tato skutečnost nás vede k maximální podpoře tohoto způsobu spolupráce. Zvyšující se počet klientů s prokazatelnou závislostí na Subutexu i.v. je podnětem k následujícím opatřením v průběhu substituční léčby : motivační pohovory se zájemci o substituční program před jejich zařazením (př. zjištění očekávání, aby nedošlo k mylným předpokladům o možnostech léčby, účinky sublingválního užívání Subutexu, rizika i.v. aplikace ) podrobné seznámení s pravidly programu (klient pravidla zná, rozumí jim, akceptuje je ) pravidelné kontroly těla pro ověření správného užívání substituce, toxikologické vyšetřování moči v případě i.v. aplikace Subutexu během programu zjišťujeme motivy a lékař rozhoduje o možnostech další léčby. 9

10 V roce 2005 dojde ke změně evidence klientů programu ALP. Nově budou do statistik ALP zahrnuti všichni substituenti, i ti, kteří byly v roce 2004 ošetřeni v rámci programu Kontaktní centrum pro drogově závislé. Spolupráce na výzkumu Porovnání účinnosti tří způsobů poskytování buprenorphinové substituční terapie, otevřená prospektivní pilotní studie se společností Academia Medica Pragensis bude nadále pokračovat. Drug out club, o. s. hodlá i nadále podporovat vzdělávací aktivity realizačního týmu programu ALP Statistika Ambulantní léčebná péče V tomto roce se na nás obracely vedle dospělých klientů také rodiny s dospívajícími dětmi. Z celkového počtu uživatelů přijatých do programu tvořily celou 1/3 klientely. Ambulantní program se nezaměřoval pouze na péči o tyto nezletilé, ale i na individuální popř. skupinovou práci s jejich rodiči. Substituční léčba Průměrná délka pobytu v programu jednoho klienta má vzrůstající tendenci. Průměrná hodnota z prvního pololetí, která činila 328 dní, vzrostla na 495. Klienti se zájmem o ambulantní detoxifikaci byli ošetřeni lékařem Kontaktního centra pro drogově závislé, a proto nejsou zahrnuti ve statistikách ALP. Následná péče Oproti minulému roku došlo ke změně využití nabídky doléčovacího programu. Cílová skupina abstinujících klientů, přicházejících nejčastěji z léčebných zařízení, požadovala pouze specifické krátkodobé intervence a poradenství. Aktivity doléčování využívali zejména ti klienti, se kterými jsme byli v kontaktu v období jejich aktuálního užívání. Jednalo se především o klienty vracející se z rezidenčních léčeb nebo klienty dlouhodobě abstinující, které jsme léčebným procesem provázeli. Ambulantní léčba: Počet klientů 34 - z toho uživatelů drog 15 - z toho injekčních uživatelů drog 9 - z toho mužů 8 - z toho se základní drogou heroin 4 - z toho se základní drogou pervitin 6 - z toho se základní drogou kanabinoidy 2 - z toho se základní drogou těkavé látky 2 - z toho se základní drogou speedball 1 - z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 15 Průměrný věk klienta 22,07 Počet kontaktů celkem z toho s uživateli drog 99 - z toho s neuživateli drog 109 Počet prvních kontaktů 0 *) Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou v daném období služeb programu 19 10

11 Poznámky a komentáře (viz tabulka na předchozí straně) : Z tabulky je zřejmé, že Ambulantní léčbu využili především injekční uživatelé drog. Nicméně ve srovnání s rokem 2003 vzrostl počet klientů neaplikujících injekčně z 0 na 4 uživatele. Jak je zřejmé z tabulky jedná se o uživatele kanabinoidů a toluenu. V tomto roce, ve srovnání s rokem 2003, poklesl průměrný věk klientů, a to téměř o 2,5 roku. Tento pokles je způsoben vzrůstajícím počtem nezletilých klientů, kteří tvořily 1/3 klientely programu. Z celkového počtu nezletilých klientů 1 uvedl experimentování s THC a MDMA. Ostatní uváděli užívání pervitinu a heroinu. Ambulantní léčbu využili především klienti, kteří byli vázáni na své sociální prostředí zejména zaměstnaneckým poměrem, rodinou, rodičovstvím atp. Výjimkou nebyli klienti se soudem nařízenou ochrannou léčbou. *) Nulový počet prvních kontaktů je způsoben primárním přijetím klientů do programu Kontaktního centra, kde jsou zároveň vyplňovány registry žádostí o léčbu hygienické služby. Klienti jsou následně odkázáni na služby Ambulantního programu. Ambulantní léčba, intenzívní ambulantní léčba Služba Počet osob Počet výkonů Sociální práce Individuální terapie, poradenství 15 77/60 min. Rodinná terapie, poradenství 4 4/60 min. Rodičovská skupina 16 20/90 min. Krizová intervence 4 4 Intervence po telefonu xxxxxx 68 Testy HIV 3 3 Testy HAV 3 3 Testy HBV 3 3 Testy HCV 1 1 Testy Lues 3 3 Testy na přítomnost drog Návštěva lékaře 5 19 Poznámky a komentáře: Skupinová terapie v rámci Ambulantního programu v prvním pololetí roku 2004 vzhledem k nevelkému zájmu klientů neprobíhala. 11

12 Substituční léčba: Substituční látka buprenorphin Kapacita programu 1) 35 Průměrná délka programu 1 klienta 2) 495 dní Počet všech klientů, kteří se programu účastnili 26 - z toho noví v roce z toho injekčních uživatelů drog 26 - z toho mužů 17 - z toho se sekundární drogou pervitin 9 - z toho se sekundární drogou alkohol 1 - z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 26 Počet klientů, kteří program ukončili 12 - z toho byli vyloučeni 6 Průměrný věk klienta 26,42 Poznámky a komentáře: Průměrná délka pobytu v programu jednoho klienta má vzrůstající tendenci. Průměrná hodnota z prvního pololetí, která činila 328 dní, vzrostla na 495. Substituční léčba: Služba Počet osob Počet výkonů Skupinová terapie, poradenství 3 1/90 min. Sociální práce Individuální terapie, poradenství /60 min. Krizová intervence 1 1 Intervence po telefonu xxxxxx 219 Testy HIV 4 4 Testy HAV 4 4 Testy HBV 4 4 Testy HCV 4 4 Testy Lues 4 4 Testy na přítomnost drog Návštěva lékaře Poznámky a komentáře: V tomto období se nám podařilo realizovat první skupinové sezení s klienty substituční léčby. Jednalo se o dlouho plánované setkání. Z řad klientů jsme zaznamenali výrazný zájem o aktivní účast, nicméně se nám potvrdila zkušenost z minulého roku, kdy klienti, pracující převážně ve směnných provozech, nemohli naší nabídky využít. Pracovní a rodinná vytíženost jsou nejčastějšími důvody pro absenci na skupinových setkáních. Individuální terapie je naopak místem, kde lze snáze vyjít vstříc konkrétním časovým požadavkům klientů. 12

13 Ambulantní následná péče: počet klientů a kontaktů Počet klientů 13 - z toho injekčních uživatelů drog 13 - z toho mužů 10 - z toho se základní drogou heroin 6 - z toho se základní drogou pervitin 7 - z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 13 Průměrný věk klienta 26,62 Počet kontaktů celkem 2) 25 - z toho s uživateli drog 25 Následná péče (doléčování): počet a druh výkonů Služba Počet osob Počet výkonů Sociální práce Individuální terapie, poradenství 7 10 Intervence po telefonu xxxxxx 3 Testy HIV 1 1 Testy HCV 1 1 Návštěva lékaře 1 1 Poznámky, komentáře: Oproti roku 2003 došlo ke změně využití nabídky doléčovacího programu. Cílová skupina abstinujících klientů, přicházejících nejčastěji z léčebných zařízení, požadovala pouze specifické, krátkodobé intervence a poradenství. Aktivity doléčování využívali zejména ti klienti, se kterými jsme byli v kontaktu v období jejich aktuálního užívání. Jednalo se především o klienty vracející se z rezidenčních léčeb, nebo klienty dlouhodobě abstinující, které jsme léčebným procesem provázeli. Na realizaci projektu ALP se finančně podíleli: RVKPP, MPSV, MZ, Město Ústí nad Labem, Krajský úřad Ústeckého kraje. 13

14 Terénní program o. s. Drug out club vznikl roku Cílová skupina Nitrožilní uživatelé drog osoby experimentující s nealkoholovými drogami Nitrožilní uživatelé drog osoby závislé na toxických látkách Osoby experimentující s návykovými látkami zneužívající drogy jiným než nitrožilním způsobem Těhotné uživatelky a matky zneužívající drogy 4.2. Základní poskytované služby Výměna použitých injekčních stříkaček Poradenství (zdravotní, sociální, právní) Krizová intervence a psychologická pomoc První pomoc Sběr odhozených injekčních stříkaček Mapování drogové scény Rozšiřování povědomí o terénním programu Asistenční služba 4.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku nádobíčko Všechny aktivity TP jsou v plném souladu s mezinárodně uznávanou strategií Harm Reduction, Etickým kodexem Asociace neziskových organizací (A.N.O. Praha) a s pracovními manuály o.s. Drug out club. Při realizaci služeb TP jsme vycházeli z projektu Terénní program 2004 o.s. Drug out club. Pouze jsme služby TP rozšířili o asistenční službu. Tu využívali klienti, kteří z různých důvodů nebyli schopni samostatné návštěvy konkrétní instituce (zdravotnická zařízení, ÚP, Probační a mediační služba). 14

15 V roce 2004 se nám podařilo vytvořit nové informační letáky obsahující základní informace o infekčních nemocech (hepatitidy A, B, C, HIV, Lues) a dalších onemocněních vznikajících v důsledku intravenózního užívání drog (flegmóna, absces, bércový vřed). Dále vznikly pro klienty letáky Terénního programu, na kterých jsou uvedena místa, dny a přesné hodiny, kde klienti mohou najít terénní pracovníky a využít tak jejich služeb. Tento informační materiál bude distribuován ve výměnných balíčcích a v přímém kontaktu s klienty. V roce 2004 pokračujeme v depistáži drogového prostředí okrajových částí města Ústí nad Labem a jeho přilehlých obcí. Na základě smlouvy s MÚ Trmice jsme rozšířili působnost TP i do tohoto města. Vývoj a případné změny cílové populace Ke změnám cílové populace, na kterou byl projekt zaměřen, nedošlo. Ze statistik je však patrné zvýšení počtu problémových intravenózních uživatelů buprenorfinu, kteří tuto látku preferují před heroinem (popř. braunem). Při dotazování klientů jsme zjistili tyto skutečnosti: Subutex je cenově výhodnější (1 tableta 2 mg. Subutexu = 200 Kč.), je to jistota ve smyslu potlačení fyzických abstinenčních příznaků, považují ji za bezpečnou - neobsahuje nebezpečné příměsi Hodnocení úspěšnosti programu V rámci terénního programu se uskutečnilo 830 kontaktů (muži 614, ženy 216). V roce 2004 došlo v porovnání s rokem 2003 k markantnímu nárůstu nově kontaktovaných klientů. Zatímco v roce 2003 jsme nově kontaktovali 9 klientů, tak v roce 2004 to bylo 59 klientů (v roce 2003 byl TP součástí služeb Kontaktního centra, v roce 2004 funguje TP jako samostatný projekt). Z celkového počtu 225 klientů (muži 167, ženy 58) je 67 těch, jenž užívají různé kombinace drog (heroin, braun, pervitin, buprenorfin). Pervitin zneužívá 45 klientů. V roce 2004 evidujeme 34 klientů na heroinu. Počet heroinových klientů, kteří byli vždy tradiční klientelou TP, poklesl. V současné době, jak již bylo zmíněno, převážnou část klientely tvoří drogově závislí zneužívající různé kombinace drog. Jsou to klienti, kteří si drogy aplikují nitrožilně. Stále častějším jevem je flexibilita preference uživatelů drog. 15

16 To znamená, že se klienti dokáží snadno přeorientovat z jedné drogy na druhou, přičemž důležitým faktorem při výběru drogy je její dostupnost na drogovém trhu. Došlo k výraznému zvýšení počtu uživatelů buprenorfinu, kteří tuto látku preferují před heroinem (popř. braunem). Z celkového počtu 225 kontaktovaných klientů je registrováno 59 klientů, kteří užívají buprenorfin. Tento počet klientů zahrnuje 27 klientů, jenž užívají Subutex pod lékařským dohledem v rámci Subutexového programu. Zbývajících 32 klientů jsou klienti, kterým buprenorfin není předepisován pod odborným lékařským dohledem, ale shánějí jej na černém trhu. U těchto klientů převažuje i.v. aplikace. Z celkového počtu 225 klientů využilo služeb TP 11 abstinentů a 36 substituentů (27 buprenorfin, 9 metadon). Tito klienti nejvíce využívají poradenství v oblasti sociálně právní. Z poskytovaných služeb klienti nejvíce využívají výměnný program. V roce 2004 byla výměna provedena ve 444 případech a vyměnilo se injekčních stříkaček. V rámci této služby byli v 71 případech klienti informováni o bezpečnějším braní a bezpečném sexu. Za rok 2004 bylo sebráno 87 odhozených injekčních stříkaček. Poradenství bylo poskytnuto v 613 případech (zdravotní 312, sociálně-právní 301). Ve 102 případech byli klienti odkázáni na služby kontaktního centra, léčebných zařízení, krizového centra. Dále byli klienti odesílání na testy a bylo jim doporučováno, aby se obrátili na instituce zabývající se zdravotními a sociálními službami. V roce 2004 byl v rámci služby první pomoci ošetřen jeden klient, který měl kožní poranění spojené s injekčním užíváním. Převážná část klientely TP jsou uživatele drog s trvalým bydlištěm v Ústí nad Labem. Velkým problémem jsou těhotné ženy a matky, zneužívající drogy, které se snažíme motivovat ke změně způsobu života s ohledem na jejich děti. Věková struktura klientely se pohybuje od 16 do 40 let. Nejvíce zastoupenou skupinou jsou lidé ve věku let, zneužívající různé kombinace drog. Obvykle nejsou v kontaktu s žádnou léčebnou institucí. Minimum z nich studuje či pracuje. 16

17 Ústí nad Labem je město s vysokou koncentrací Romů, přičemž většina romských uživatelů drog preferuje jako svou hlavní drogu heroin, respektive buprenorfin. Není výjimkou, že drogy užívá i několik generací (děti, rodiče, prarodiče). Takováto situace pak prakticky vylučuje terapeutický zásah. Je proto více než důležité pokusit se o stabilizaci jejich zdravotního stavu (výměnný program, poradenství, testy ), popř. přimět je k placení zdravotního pojištění a zaevidování se na úřadu práce. Romové tvoří více než polovinu pouliční klientely terénního programu. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu klientů, kteří jsou osloveni Terénním programem občanského sdružení Drug out club budeme hledat další finanční zdroje, abychom z důvodu nedostatku peněz nemuseli redukovat služby TP. V roce 2005 počítáme s navázáním spolupráce s Kontaktním centrem a Terénním programem města Nymburk. Došlo k naplnění všech cílů projektu Terénní program tzn.: zvýšení počtu navázaných kontaktů s nově kontaktovanými narkomany zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (hepatitidy, HIV, ) zkvalitnění stávajících služeb (rozšíření služeb o asistenční službu) mapování drogové scény účinné reagování na měnící se situaci na drogové scéně (rozšíření působnosti TP do Trmic) rozšiřování povědomí o Kontaktním centru a o významu terénní práce mezi veřejností (informační materiály do lékáren, na úřady ). Důkazem úspěšnosti této aktivity jsou klienti, kteří se na doporučení terénních pracovníků dostavili do Kontaktního centra na odběry na infekční choroby Statistika Terénní programy, kontaktní centra: počet klientů a kontaktů Počet klientů z toho uživatelů drog z toho injekčních uživatelů drog z toho mužů z toho se základní drogou heroin 34 - z toho se základní drogou pervitin 45 - z toho se základní látkou Subutex nelegálně 32 - z toho se základní látkou Subutex legálně 27 - z toho se základní látkou metadon legálně 9 Průměrný věk klienta 1) 26,2 Počet kontaktů celkem 3) 830 -z toho s uživateli drog 830 Počet prvních kontaktů 4) 59 - z toho s uživateli drog 59 17

18 Terénní programy, kontaktní centra: služby/výkony Služba Počet osob Počet výkonů Kontaktní místnost Počet výměn ve výměnném programu Vydané injekční jehly xxxxxx Zdravotní ošetření 1 1 Reference do K-center Reference do léčby 8 10 Reference do programů substituce Asistenční služba 5 10 Odkazy na zdravotní služby Struktura klientely podle užívané drogy Užívaná droga Počet klientů Kombinace drog 67 Pervitin 45 Heroin 34 Buprenorfin nelegálně 32 Buprenorfin legálně 27 Metadon 9 Abstinenti 11 Celkem 225 V roce 2004 bylo vyměněno 1412 injekčních setů. Na realizaci projektu TP se finančně podíleli: RVKPP, MZ, Město Ústí nad Labem, Krajský úřad Ústeckého kraje. 18

19 5.1. Cílová skupina ženy uživatelky drog rodinní příslušníci a jiní blízcí uživatelek drog 5.2. Základní poskytované služby zdravotní a psychosociální rehabilitace žen - uživatelek drog vytváření nových služeb pro stigmatizovanou skupinu žen uživatelek drog a těch, které od drog abstinují podpora a pomoc v procesu vystupování z anonymity, zvýšení sebevědomí a sebepojetí žen aktivní spolupráce cílové skupiny na tvorbě konkrétních služeb na základě jejich aktuálních potřeb 5.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku Poradenství Poradenství bylo aktivitou, kterou klientky využívaly z celé nabídky jednotlivých služeb nejčastěji. Nabízely jsme potřebné informace, a to zdarma, bez čekací doby a v příjemné atmosféře poradny. Klientky měly nejčastěji zájem o poradenství v oblasti zdravotní a sociální. Jednalo se zejména o řešení otázek aktuálního zdravotního stavu /léčba žloutenek, těhotenství, poruchy příjmu potravy atp./ a sociální situace. Sociální poradenství bylo zaměřeno často na situace spojené s výchovou dětí, jejich svěření do péče, atp. Klientkám také činil problém styk s úřady a komunikace s nimi /např. řešení vysokého dluhu u pojišťovny a jeho následné splácení/. Další oblastí poradenství, která byla klientkami využívána, bylo poradenství v oblasti bydlení. Nejčastějšími případy byly matky s dětmi, které ztratily bydlení a žádaly okamžité řešení své nepříznivé situace, která mohla mít neblahé následky zejména na jejich děti. nástěnka v klubu EVITA 19

20 Zdravotní péče Nejvíce poptávanou službou v rámci aktivit nabízené zdravotnické péče byly testy gravidity, substituční léčba a testy na infekční choroby. Sdílení injekčního náčiní u i.v. uživatelů drog a promiskuitní chování často způsobuje nejrůznější nebezpečná onemocnění. Klientky tedy využívaly možnosti zjistit svůj aktuální zdravotní stav a v několika případech bylo včasně i prokázáno těhotenství. Tato včasná informace byla pro mnohé velmi důležitá, protože umožnila učinit rozhodnutí, které mělo dopad jak na budoucnost samotné matky, tak i jejího nenarozeného dítěte. V některých případech byly gravidní ženy zařazeny do substitučního programu, který jim umožňoval léčbu závislosti v rodinném prostředí. Případová práce V rámci případové práce byla 7x poskytnuta krizová intervence. Krizová intervence řešila zejména případy suicidálních tendencí /jednou dokonce s akutním převozem do psychiatrické léčebny/ a náhlých případů ztráty bydlení. Individuální psychoterapie byla klientkám poradny poskytnuta 13x. Tématy, která si klientky přinášely, byla zejména podpora při řešení problémů, obnova partnerských a rodinných vztahů, provázení obtížným životním obdobím. O skupinovou či individuální formu psychoterapie nebyl ze strany rodičů klientek projeven zájem. Během realizace projektu nedošlo k vytvoření regulérně fungující svépomocné skupiny, nicméně během některých společných setkání klientek byly její principy naplněny. Potravinový a vitamínový servis Drobné občerstvení /čaj, káva, pečivo, vitamíny/ bylo klientkami s chudými stravovacími návyky vítáno, navíc bylo výborným prostředkem k navázání komunikace zejména s nově příchozími klientkami. Hygienický servis Hygienický servis je jednou ze služeb, kterou si klientky /nejčastěji UD bez sociálního zázemí/ výrazně upravily dle svých aktuálních potřeb. Kromě možnosti osprchování se a vyprání prádla bylo klientkám vyhověno v žádosti o žehlení si osobního prádla a úpravu šatů na šicím stroji. Ten byl na základě poptávky zakoupen z prostředků Nizozemského velvyslanectví, které také projekt finančně podpořilo. Péče o děti těhotenství, mateřství, výchova, výživa, hry atd. Vzhledem ke skutečnosti, že přibližně 1/3 klientek využívající služby poradny přicházela se svými dětmi, poskytoval realizační tým často i praktické nácviky péče o novorozence /správné zásady krmení, hygiena, přebalování atp./. 20

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (znění předložené na jednání vlády dne 10. 5. 2010) Kontakt na zpracovatele: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Klademe si za cíl pružně a adekvátně reagovat na potřeby současné společnosti s důrazem na děti, mládež a mladé dospělé. www.progressive-os.cz copyright 2010 Progressive o.s. Obsah: 1. Základní informace

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Vládním usnesením č. 446/1993 ke koncepci a programu protidrogové politiky byl

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Závěrečná evaluace projektu Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Autoři: Lukáš Radostný, Hana Štěpánková, Daniel Vališ Jaro 2015 OBSAH CHARAKTERISTIKA

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více