Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy."

Transkript

1 Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: - Základní pokyny - Trénink koordinace - Nácvik techniky - Kondiční trénink - Psychika - Periodizace V. Turnaje. VI. Golfová technika: Pre shot - Držení golfové hole - Míření - Základní postavení In swing - Golfový švih - Pohyb těla - Švihová křivka VII. Organizace tréninkových jednotek - Tréninkové příklady - Základní informace - Rozcvičení - Cool Down (odreagování) a závěrečné hry - Trénink na stanovištích - Metodické řady - Hra na hřišti - Kooperativní herní formy - Soutěže VIII. Péče o mladé hráče - Trenér jako instruktor, kouč a rádce - Lékařská péče - Péče ze strany rodičů vliv rodičů (a jejich vliv) - Klubová pomoc - Sportovní internáty IX. Definice dobrých tréninkových podmínek X. Kondiční příprava

2 I. Role trenéra. Hlavní postavení v řízení golfového tréninku zaujímá profesionální trenér. Každý trenér by si měl uvědomit, že není pouze odborník pro výuku golfu, ale z popisu vedení tréninku, složitosti jeho obsahu, z pestré palety řešených úkolů i z náročnosti na tvůrčí přístupy vyplývá šíře požadavků na trenéra, na jeho vlastnosti a schopnosti. Proto se v současnosti ve vyspělých golfových zemích projevuje v praxi výrazná snaha, aby měl trenér k ruce jednoho či více asistentů nebo dokonce celý realizační tým, složený z řady specializovaných odborníků. Práci s mládeží charakterizuje - TEAMWORK. Zde se nám naskýtá ideální využití práce cvičitelů golfu. Trénink dětí a mládeže je náročný a požadavky na trenéra jsou stále širší, hlubší a také specifičtější. Přes různorodost požadavků různých výkonnostních skupin je zřejmé, že existují i některé obecné předpoklady pro trenérskou práci, které více či méně podmiňují její úspěšnost. Dokonce se často hovoří o trenérském talentu. Tato úvaha by se neměla stát dogmatem, dobrý trenér se nerodí, ale schopnosti být dobrým získává v průběhu svého dlouhodobého vzdělávání. Soubor předpokladů vytvářející profil trenéra: - všeobecné a odborné vzdělání, snaha o jeho další prohlubování a rozšiřování - vztah ke sportu, především ke golfu, ke konkrétním věkovým skupinám, celková aktivita - odpovídající zkušenosti životní, sportovní (osobní i jiné) Vlastnosti a schopnosti charakterizující osobnost trenéra: - osobnostní profil: vzorem, zejména pro mládež, určitá úroveň tělesné zdatnosti a herní výkonnosti - sportovní morálka, golfová etika: charakter, zásadovost, smysl pro spravedlivost, emoční stabilita, tolerance, fair play - cílevědomost, houževnatost, samostatnost, rozhodnost - přizpůsobivost, tvořivost, sociální cítění Soubor těchto předpokladů vytváří určitý obecný model profilu trenéra golfu. Tyto předpoklady se stále v průběhu trenérské praxe stále formují a vyvíjí. Způsob vedení tréninku je různorodá, vyskytuje se v rovině dvou protichůdných pólů, jako autoritářský-demokratický, empirický-vědecký, racionální-živelný apod. Golfový trénink dětí a mládeže je praktickou činností, jejíž charakter a zaměření určuje především věk a výkonnostní úroveň. Je velmi nebezpečné, když při práci s mládeží převládá pouze jeden z níže uvedených způsobů vedení tréninku. Pro informaci uvedu některé příklady jednostranného vedení tréninku: Dominantní autoritářský způsob - žák nemá žádnou možnost realizovat svoje vlastní nápady - je zde více příkazů a trestů než pochválení - vzniká nedorozumění - nebezpečí vzniku vzdoru, svéhlavosti, trucu a naschválu - nejsou zde podmínky pro vytvoření vzájemné důvěry Bohužel častým důvodem je nedostatečné vzdělání, vědomostní deficit v teorii a praxi golfu.

3 Demokratický - zapojení žáků do uspořádání tréninku - trenér je aktivní, vede, pomáhá, koriguje, chválí, je schopen porozumět dotazům - toto vedení tréninku může být pomalejší, ale přináší více radosti Živelný - trenér je pasivní, nechá žáky dělat, co sami chtějí - vede ke ztrátě orientace a zaměření tréninku Pedagogické optimální vedení tréninku - respektuje vývojové zvláštnosti - všestranný a harmonický rozvoj - zaměřen perspektivně - všeobecné a speciální vzdělání, biologie, psychologie a pedagogické zásady - získání a zaujmutí žáka - rozpoznání míry schopností žáka Uvedené činnosti, by měl každý profesionál v odpovídající míře ovládat ať trénuje na kterékoliv úrovni. Soubor činností se neustále rozšiřuje a vedení tréninkového procesu je stále náročnější. Nesmíme zapomínat, že nejdůležitější pro práci s mládeží je vytváření vztahu Trenér Děti a Mládež který je uspořádán na přátelství a důvěře. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. První etapa golfového tréninku má nesmírný význam pro vytváření základů budoucího golfového rozvoje a výkonnosti. Máme zkušenosti, že žádná věková skupina se neučí golfovou techniku a dovednosti tak lehce a rychle jako děti. Proto je nesmírně důležité vycházet při stavbě tréninku ze zákonitostí somatického, fyziologického, psychologického a sociálního vývoje dětí a mládeže, které určují kvantitativní a kvalitativní změny a zajišťují perspektivní golfový růst. Děti mají přirozený cit pro pohybový úkol, jsou výrazně pohybově svérázné. V první řadě používají pohybovou intuici, a už méně hlavu pro správnou golfovou techniku. Tyto dispozice jsou optimálním tréninkovým potenciálem. Tlak, ctižádost trenérů eventuelně rodičů a schematizování pohybových částí švihu jsou nežádoucí. Všeobecná gymnastika a pohybové hry se v každém případě musí podílet na tréninku. Výuka dětí se liší od výuky dospělých: - děti a mládež napodobují a myslí obrazně, radují se z nových věcí(g.hůl a míč), soustředí se na míč a cíl pozitivní myšlení - dospělí myslí ve slovech, mají rádi známé a staré příbuzné-své tělo, zaměřují se na techniku, především na nápřah (backswing) negativní myšlení Kromě správného golfového vybavení, potřebují děti správné informace pro udržení pozornosti a úspěch ve hře. Příliš mnoho informací vyvolává ztrátu zájmu a naopak málo instrukcí se podílí na rozvoji špatných pohybových návyků.

4 III. Struktura tréninku a dělení podle věku: Golfová přípravka - předškolní věk, skupinová výuka, počet dětí ve skupině 8 max.12, trénink je zaměřen především na hry, pohybové a koordinační cvičení, délka tréninkové jednotky by neměla přesahovat 60 min., 1 až 2x týdně, golfové prvky jsou začleněny do pohybových her, nezaměřujeme se na techniku golfového švihu, používáme lehké plastové golf. hole např. zn. TOYS, měkké soft míče veliké jako míče pro tenis, jako další pomůcky používáme dětské hokejky, malé plastové branky, cílové koše, plastové obruče, různé druhy míčů atd. Základní trénink - věk, 6 10 let, skupinová výuka, zůstáváme u počtu 8 max.12 dětí, v tréninku využíváme základů školní tělovýchovy, doporučujeme proto zařadit trénink golfu 2x týdně, tréninková jednotka nemá přesahovat 90 min., děti můžeme zaměstnat jednoduchými úkoly na dobu 15 min., střídáme různá stanoviště, dbáme na výběr jednoduchých úkolů a herních forem, které podporují sebedůvěru a vedou k úspěchu, švih u dětí v tomto věku nekorigujeme, ale nejlepší formou výuky je napodobování, důraz na povzbuzení a pochvalu správného provedení a neustále správné předvést, kolem 8 roku začínají děti logicky myslet a již porozumějí souvislostem švihu, přesto nesmíme zapomínat, že v základním tréninku klademe důraz na dostatek pohybu, je důležité, aby děti měli možnost v tréninku se vydovádět, v této etapě je trénink tvořen 70% všeobecné tělesné přípravy a 30% speciální golfové přípravy, předpokladem pro úspěšné vedení tréninku je odpovídající golfové vybavení, které je určeno tělesnou výškou, základní dětskou sadu tvoří: - dřevo s větší lehkou kovovou hlavou-úhel úderové plochy ca.25st., - železo-úhel úderové plochy ca.33-37st. a putter, kompletní dětskou sadu tvoří šest g. holí - dřevo č.3, železa č.5,7,9, sandwedge a putter. Není na škodu označit násadu g. hole jmenovkou, děti často zapomenou g. hole někde ležet. Speciální trénink - tuto etapu dělíme na dvě skupiny - 1.sk.- věk, let, počet dětí 10, plánujeme 2 až 3 tréninky v týdnu, minimálně dva s profesionálem á 90 min., v tomto věku je důležité posilovat vztah trenér-děti, především přátelství a důvěru, těžištěm trenérské práce je stále skupinová výuka se zaměřením na radost z pohybu, vytváření předpokladů pro získání optimální techniky, případné drobné koordinační a svalové nerovnováhy s citem vyrovnáváme, můžeme již motivovat cvičení trpělivosti a uvolnění v jednotlivých fázích tréninku, pro děti v této době je nesmírně důležitý úspěch a udržení motivace, trénink musí být extrémně modelován danou situací, současně se mladí stávají více zodpovědnými, proto jim trenér musí dát tréninkový plán do ruky (P.Donnelly-Teaching and Sustaining the Child Player)

5 - 2.sk. - věk, let, max. 8 dětí, převládá skupinová výuka, vzhledem k individuálním dispozicím můžeme přistupovat k samostatnému tréninku jednotlivce, plánujeme 3 až 5 tréninků v týdnu, minimálně tři s profesionálem á 90 min., v těchto letech dochází u mládeže k hormonálním změnám a prudkému tělesnému růstu, což se může projevit na poklesu výkonnosti a zhoršené koordinaci, přesto stále pracujeme na stabilizaci optimální techniky, přistupujeme k vytváření individuálních cílů, které podporují motivaci a sebedůvěru, vzhledem k mentálním dispozicím přistupujeme k důsledné analýze švihu, pravidel, taktiky a mentálních aspektů golfové hry, organizujeme pravidelná tréninková a soutěžní kola v průběhu víkendů a prázdnin, v této etapě je trénink tvořen 40% všeobecné tělesné přípravy a 60% speciální golfové přípravy Vrcholový trénink - věk, 14 let a starší, tréninková skupina je redukována na 4 max. 6 dětí, plánujeme 4 až 6 tréninků v týdnu, minimálně tři s profesionálem á 90 až 180 min., účast na turnajích národního i zahraničního charakteru, na základě individuálních dispozic, předností-slabostí, nasměrováním správné orientace,formováním příkladů ke zdolávání různých herních forem na hřišti přistupujeme k individuálním tréninkovým formám, struktura tréninku je tvořena 25% VTP a 75% SGP Předpokladem pro úspěšný trénink dětí a mládeže je odpovídající golfové vybavení, vycházíme především z tělesné výšky a váhy, dále z dynamických schopností mládeže. Nepřichází v úvahu různé úpravy tzv. značkových golfových holí, např. po dědečkovi atd. IV. Organizace tréninku Základní pokyny Děti mají rády změnu a potřebují ji, zejména ve věkové skupině do 12 let. Z tohoto důvodu by neměly být tréninkové jednotky až do tohoto věku delší než 90 minut. Kromě toho by v nich mělo být propojeno vždy více částí, obsahujících různé druhy nácviku hry. Tak např. patří do tréninkové jednotky rozcvička, vhodná pro děti, stejně jako zábavné zakončení, při němž se děti mohou vyřádit. Velmi vhodnou a pestrou formou je trénink v kruhu. Tréninkové jednotky se mohou postupně prodlužovat. Většinou se v nich propojí 2-3 různé druhy nácviku. Například po 30 minutové krátké hře může následovat dlouhá hra o délce 45 minut. Kondiční trénink lze zařadit do večerních hodin. Trenér by měl při výběru nácvikových prvků vždy uvědomit, že učení není možné bez zpětné vazby. Měl by dát přednost takovému druhu nácviku, který umožňuje bezprostřední zpětnou kontrolu. Cílový kruh, do kterého je nutno se trefit, umožňuje lepší zpětnou kontrolu než odpalování míčů k blízkému praporku. Při rozdělení do tréninkových skupin je nutno postupovat velmi opatrně. Doporučujeme spíše rozdělení podle stáří hráčů než podle jejich hráčské úrovně, a to zejména u nejmladších hráčů. Důležitá je i určitá flexibilita a možnost výběru náhradních termínů, protože mnoho dětí má vícekrát v týdnu odpoledne i jiné povinnosti. Významnou roli má i zařazení do skupin podle míry talentu nebo nutnosti další podpory: zařazení do skupiny s talentovanými hráči může děti motivovat a popř. pomoci jim překonat

6 dobu, než budou moci být zařazeny do družstva chlapců nebo děvčat a později do klubového mužstva. Družstva složená pouze z dívek mohou přispět k tomu, aby se děvčata- zejména v pubertěpři tréninku cítila lépe. S dosažením určité výkonnostní úrovně stoupá i sebevědomí hráček, takže je možné skupinky dále promíchávat. Samozřejmě by se při sestavování skupiny měl brát ohled na existující přátelství nebo např. na to, zda děti společně dojíždějí na trénink. Trénink koordinace Vědci se doposud neshodli, zda by měl trénink koordinace probíhat pouze ve všeobecné tělesné přípravě nebo ve speciální se zaměřením na dané sportovní odvětví. Golf je senzomotorická činnost, kdy správná koordinace umožňuje dosažení výkonnostního vrcholu, proto je důležité provádět všeobecný nácvik koordinace již v golfové přípravce. Se zvyšováním podílu STP roste i rozvoj speciální koordinace. Při nácviku koordinace je nutno vždy obměňovat a zvyšovat náročnost základní formy pohybu. Jednoduchou chůzi lze např. obměnit na hopsání, běh do strany nebo v podřepu. Lze jej ztížit např. změnou směru, rychlosti, povrchu dráhy, postavením překážek nebo stanovením směru pohybu (pohyb vlnovkami, do kruhu atd.) Kromě toho si mohou partneři navzájem překážet, zavázat si oči, před během se točit kolem své osy - fantazii se zde nekladou žádné meze. Nácvik koordinace by měl být neustále náročnější: současně ale i pestrý a hráč by měl cvičení provádět stále bezchybněji. Kromě toho je důležité, aby tato cvičení děti bavila. Pro mladé sportovce je napínavé a vzrušující, když si mohou s tréninkovým nářadím vyzkoušet různé kousky. Vedle učebních pomůcek potřebuje trenér i širokou paletu cvičebních prvků a mnoho vlastní tvořivosti, aby bylo možno cvičení neustále obměňovat a zvyšovat jejich obtížnost. Nácvik techniky Cílem tréninkového procesu je, aby mládež zvládla standardní herní situace při golfu a byla kromě toho schopna vhodně se vyrovnat se stále měnícími se speciálními nároky. Východiskem je zde stabilně zvládnutá technika všech standardních úderů, jako je hra dřevem, železem, krátká hra a patování. Tyto údery by měla mládež za standardních podmínek zvládat již v 10 až 12 letech věku a provádět je technicky na dobré úrovni. V prvních letech nácviku techniky dominuje výuka formou nápodoby: trenér provede úder jednou jako celek, pak předvede vybrané detaily a děti jej napodobují. V řadě případů to ovšem nestačí, takže je nutno občas hráče cíleně opravovat. Často se nepodaří dosáhnout zlepšení v rámci jedné tréninkové jednotky. Proto musí být trenér trpělivý a mít i dostatek kreativity, aby dokázal mladého hráče dovést k požadované opravě. Dobrými pomocníky pro výuku nápodobou mohou být instruktážní obrazové příručky nebo video dobrých hráčů. Obohacením tréninku může být i videozáznam napínavé fáze z turnaje. Nejpozději od 10 let věku je nutný cílený nácvik techniky. Čím menší skupinka, tím lépe. Oprava chyby u jednoho hráče často trvá více než 10 minut. Je proto dobré při nácviku techniky skupinku rozdělit. U menších dětí je vítaná pomoc cvičitelů golfu, či jinak golfově proškolených pomocníků. Nejčastěji je používána forma kruhového tréninku. Chceme-li pracovat u mladších hráčů s videem, musíme jim dát čas, aby pochopili abstraktní obrazy a dokázali je interpretovat. Zde záleží zejména na trenérovi, aby vše dokázal vysvětlit slovy, která jsou přiměřená stáří hráčů. Pro snazší pochopení používáme bodů nebo čar na obrazovce, podle nichž se děti lépe orientují. Před prvním použitím videa objasníme nejdůležitější detaily golfového úderu, aby následná analýza videa byla snazší a pochopitelnější. Není na škodu použít vzorovou nahrávku trenéra. Při vlastní analýze by měl trenér objasnit nejvýše jeden nebo dva aspekty. Neupozorňuje na každou odchylku od

7 základního úderu, vzniká chaos a mládež se pak nekoncentruje na podstatnou opravu. Trenér by měl začít mluvit, až když uvidí vše, svá pozorování si utřídí a vytvoří si plán oprav. Analýza by měla být stručná a jasná. Nejpozději od 12 let věku náleží použití videa pravidelně ke golfovému tréninku a ve fázích intenzivních oprav techniky dokonce několikrát denně. Nácvik pomocí videa by měl být organizován tak, aby hráč byl po několika dnech schopen videozáznam samostatně vyhodnotit a sám sebe korigovat. Velmi důležitým prvkem nácviku, který rovněž náleží do oblasti procvičování techniky, je formování velmi jemného citu pro pohyb. I zde může pomoci videokamera. Může totiž znovu a znovu nabídnout srovnání skutečného a pociťovaného pohybu a tím významně přispět ke schopnosti hráče provádět vlastní kontrolu. Z nových výzkumů vyplývá, že pestrý trénink vede k lepším výsledkům než stereotypní, tedy takový, při kterém se opakovaně hraje tentýž úder z téhož místa. Proto by měly být do nácviku techniky stále častěji zařazovány tréninkové jednotky, v nichž se řeší stále se měnící úkoly. Například je možné na cvičné louce vytvářet různé situace, které se vyskytují při hře na hřišti a v tréninkové jednotce tyto situace procvičovat. Série úderů se stále stejným cílem (stereotypní trénink) by se měl střídat s variabilním tréninkem. Přitom se nesmí zapomenout, že v pokročilé fázi tréninku je nutno se neustále přibližovat skutečné hře. To znamená například, že před každým úderem v rámci variabilního tréninku vedeme mládež k provádění před úderové průpravy, tzv. Pre-shot-rutine. Kondiční trénink Golf je fyzicky i psychicky náročnou hrou. Kromě toho nesmíme zapomenout, že při hře i při tréninku vykonávají hráči značnou námahu. V dětském věku lze snadno dosáhnout dobré fyzické kondice doplňkovými druhy sportu. Později, při začínající specializaci, je nutné zahájit přiměřený kondiční trénink. Síla, vytrvalost, pohyblivost a rychlost se při golfu vyžadují ve zvláštní kombinaci. Při kondičním tréninku se musí posilovat méně vyvinuté svaly a předcházet nerovnoměrnému vývoji svalových partií. Kromě toho vyžaduje golf, aby zapojené svaly byly schopny vyvinout maximální výbušnost i rychlost. Trénink vytrvalosti by měl přispět k posílení imunitního systému, pomáhat rychleji odbourat stres a zlepšovat regenerační schopnosti. Dobrá kondice umožňuje trénovat několikrát denně a současně snižuje náchylnost ke zraněním.stupeň kondiční úrovně určuje úroveň zvládnutí golfové techniky. Jelikož je golfová technika u mládeže velmi často přeceňovaná, je ostatním složkám tréninku věnovaná malá pozornost, především kondičnímu tréninku. Vzhledem k omezenému rozsahu kondičního tréninku je nutno o to více dbát na to, jak hráč svou kondici zlepšuje. Pravidelné přesné rozbory prováděné fyzioterapeutem pomohou objevit případné nedostatky v oblasti síly, vytrvalosti a pohyblivosti a současně stanovit klíčové momenty v tréninkovém procesu. Vytrvalost lze trénovat mnoha způsoby. Vhodný je běh, jízda na kole, inline-bruslení, aerobik, vytrvalostní gymnastika atd. Výběr lze přizpůsobit potřebám a zálibám mládeže. Při nácviku vytrvalosti by zátěž měla být spíše dlouhodobější, ale zato nízká. Rozvoj síly u mládeže je nahrazen koordinačně-regulačními cvičeními. Při těchto cvičeních pracují některé svaly staticky, jiné dynamicky. Současně je podporován i centrální nervový systém. Typickým cvičením je například posilování zádového svalstva pomocí cvičení, kdy stojíme jednou nohou na vratkém prkně. Kromě zlepšování silové složky a smyslu pro rovnováhu se tím zlepšuje vnímání pohybu a pohybová koordinace. Toto cvičení je vhodné pro všechny věkové skupiny.

8 Psychika Je na trenérovi dorostu, jak zorganizuje trénink a soutěže dětí a jakou náplň jim dá. Když se děti vrátí po špatném kole z hřiště a se zářícíma očima vyprávějí trenérovi nebo rodičům, že zahrály svůj první par, že se seznámily s nějakým bezvadným hráčem, že by bylo pěkné, kdyby si zlepšily handicap, ale že bylo daleko důležitější, když dnes se jim dařily údery z bunkrů, potom je sport tím, co má být: pozitivní a obohacující součástí života. A jak trenér, tak i rodiče si potom nemusí lámat hlavu, zda tyto děti budou v tomto sportu úspěšné. Podstatnou úlohou trenéra je naučit děti mít radost z golfu, popř. si ji udržet. Kromě toho se nesmí s mladými talenty nakládat příliš brzy jako s hvězdami zítřka: není to dobré ani pro jejich charakter, ani pro sportovní rozvoj. Golfový trénink má přispět k tomu, aby mládež získala sebevědomí a to je nejdůležitější krok na cestě k úspěšnému golfovému hráči. Některé děti je mají v dostatečné míře, jiné je ale potřebují získat. Sebevědomí ale nikomu nelze vemluvit, nýbrž musí se vytvořit soustavnou pílí a z ní vyplývajících dobrých výsledků. Trenér musí např. klást před hráče takové úkoly, které jsou pro ně výzvou, ale které jsou i schopni zvládnout a tím se rozvíjí i jejich pocit, že mohou být úspěšní, když vyvinou dostatek úsilí. Trenér by měl svým chováním a svým postojem přispět k tomu, aby mládež dlouhodobě pracovala na své osobnosti a chtěla se dále rozvíjet. Osobnostní zralost znamená například být čestný vůči sobě samému a být schopen převzít zodpovědnost za své jednání. Vyzrálý hráč golfu se nepokouší výsledky svých úderů vysvětlovat, nýbrž je bez komentáře a v klidu přijímá. I když mladí hráči mají radost a sebevědomí, pociťují někteří z nich enormní psychický tlak: každý úder má mimořádný význam pro celkový výsledek a hráč si nemůže dovolit žádnou, anebo pouze málo chyb. To znamená, že se u hráče stupňuje očekávání, které se většinou zvyšuje s významem turnaje. Ne vždy však trenér dokáže rozpoznat příčiny psychického tlaku, nebo je dokonce odstranit. V každém případě však může hráči pomoci, jak se s tlakem vyrovnat. Nestačí však obecné rady: spíše je třeba pomoc přizpůsobit konkrétnímu hráči a jeho problémům. Odreagování se lze naučit. Na začátek je vhodné progresivní svalové napětí, s jehož pomocí lze odstranit fyzické napětí. Pokud se uvolní tělo, dojde i k uklidnění psychiky. Tato technika ovšem nepůsobí krátkodobě: může pomoci spíše při usínání večer před turnajem. S trochou cvičení lze zvládnout vlastní rozrušení velmi rychle i přímo na hřišti: kdo se naučil se v případě potřeby hluboce a klidně dýchat, dokáže zpomalit svůj puls. To je pro psychiku jednoznačný signál, že není důvod ke znepokojení. Uvolnění se v zásadě nedosáhne pouze pomocí svalů nebo dechu: nejlepší cestou ke skutečnému uvolnění je meditace. Při pravidelném meditování lze proniknout do hlubších vrstev psychiky a zvládnout strach přímo v zárodku. Proto bychom si přitom měli nechat poradit od psychologa nebo učitele meditace a nechat se jím vést. Hráči, kteří sami sebe výrazně přeceňují, většinou pravidelně selžou. Mentálně silní hráči jsou naproti tomu schopni reálně odhadnout své schopnosti. Metodou, jak se naučit sám sebe reálně odhadnout, je prognostický trénink: mladí hráči před tréninkem pokusí předpovědět, jak asi tréninková hra dopadne, a poté porovnají předpověď s výsledky. Přitom např. napíše každý hráč na lístek počet bodů nebo kvótu a předá jej trenérovi. Kdo nedosáhne cíle, dostane 0 bodů. Vyhraje ten, který předpověděl nejlepší výsledek a také jej dosáhl. Neschopnost sebeovládání neruší pouze spoluhráče, nýbrž je škodlivá i pro vlastní koncentraci. Proto se musí hráči, kteří se nedokáží ovládat, nejprve naučit kontrolovat své chování, aby pomocí vnějšího sebeovládání dosáhli vnitřní stability. Je přirozené během hry mluvit sám se sebou. Trenér může společně s hráčem pracovat na tom, jak tyto rozmluvy se sebou samým zvládnout tak, aby měly pozitivní a stabilizující dopad na psychiku. Hráč by se

9 měl naučit mluvit sám se sebou tak, jako by byl caddy jedním z jeho nejlepších přátel: tedy aby sám sebe povzbudil, motivoval a vytvářel optimistickou náladu. Mládež učíme reagovat na vnitřní a vnější rušivé faktory. Rušivě mohou působit například zvuky, rozhovory, počasí, diváci a další: při hře na jamky k tomu může vést i chování protivníka. Jestliže hráč citlivě reaguje na rušivé vlivy a nechá se snadno vyvést z klidu a vlastního rytmu, měl by s ním trenér trénovat i hru za rušivých okolností. Lze na něj například během rutinního úderu promluvit nebo mu přehrávat vlastní nahranou kazetu. Hráč by si měl zvykat i na neočekávaný potlesk, hluk aut atd. Hráče, kteří se špatně vyrovnávají s psychickým tlakem během soutěže, lze navykat na normální situaci soutěže formou tréninku bez možnosti opakování. Při něm jsou mladí hráči při tréninku postaveni před úkol, který budou smět provádět a plnit teprve po určité stanovené přípravné době, při níž tlak teprve narůstá. Aby si trenér učinil přesný obraz o psychice každého hráče, může využít dotazníků a individuálních pohovorů s hráči. Rovněž písemně stanovené cíle, mentální analýzy jednotlivých kol atd. jsou pro trenéra významnou pomůckou pro vyhodnocování. Periodizace Výkonnostní úroveň hráče nemůže být ve všech oblastech vždy konstantní. Intenzivní nácvik techniky může vést např. krátkodobě k tomu, že hráč bude mít horší výsledky. Proto je důležité provádět trénink periodicky, což umožní rozložit stěžejní body tréninku do celé sezóny. Klasická periodizace, založená na dvou pilířích, není v rámci ročního plánování pro děti příliš vhodná. V této době je cílem optimální rozvoj a nikoli optimální výkonnost na turnajích. Sledované cíle v oblasti hráčova rozvoje je nutno plnit celoročně, což vylučuje jeden nebo více sezónních vrcholů. Periodizace má smysl teprve se zahájením výkonnostního tréninku. Do té doby by mělo být plánování sezóny podřízeno např. školní docházce a období prázdnin. Periodizace znamená, že se sezóna rozdělí do více fází. Vrcholy jsou sezónní regionální přebory, národní a popř. mezinárodní turnaje. V České republice trvá hrací sezóna od konce dubna do začátku října. Mezinárodní turnaje se ovšem mohou konat již před tímto obdobím nebo po něm. V rámci soutěžní periody se stanoví vždy dva až tři vrcholy sezóny, při nichž by měl hráč podat optimální výkon. Po každém vrcholu sezóny by měl hráč mít krátkou odpočinkovou fázi v délce 5-7 dní, při níž omezí hru golfu na minimum. Tyto cílené odpočinkové přestávky by měly zabránit vyhoření, tedy ztrátě motivace a vzniku výkonnostního propadu. Po posledním vrcholu sezóny by mělo následovat regenerační období v délce ca. 3 týdnů (přechodná fáze). Poté začíná přípravná fáze, tedy příprava na novou soutěžní sezónu. Přípravnou fázi lze dále rozdělit na tři menší úseky, v nichž mají různé druhy tréninku různou závažnost. Mělo by se zde provádět např. pilování techniky a zlepšovat kondice na optimální úroveň. V únoru až březnu se pak již za vhodných podmínek konají první tréninkové turnaje, při nichž je ovšem často nutné odjet do zahraničí. Roční plány tabulky

10 V. Turnaje Kdo je úspěšný již v mladém věku, bývá oslavován jako velký talent. Jakkoli je krásné, že mladé sportovce podporujeme a i obskakujeme, jejich šance být dlouhodobě úspěšnými se tím jen zmenšují. Často se primárním cílem stává vítězit a vyhrávat poháry, může to ale i zničit motivaci a radost ze hry. Právě kdo má úspěchy již v mládí, musí se naučit, že talent sám o sobě pro dlouhodobý úspěch nestačí. Patří k němu i dlouholetá tvrdá práce. Ceny a prémie jsou problémem. Nejprve máme radost ze každé překážky, kterou překonáme. S úspěchem se dostaví chvála a objeví se nebezpečí, že radost ze hry ustoupí do pozadí, protože hlavním cílem se stane získávání dalších cen. To neplatí jen pro soutěže, nýbrž by se to mělo promítnout i do organizace tréninku. Počet turnajů Děti začínají s prvními mládežnickými turnaji v 10 letech. Neměly by hrát víc než 5 až 8 turnajů ročně. Regionální přebory, národní nebo mezinárodní mistrovství by se v tomto věku zhruba do 12 let - vůbec neměly konat, aby děti nebyly vystaveny žádnému tlaku a stresu. Pro ně by měly být soutěže radostí. Rovněž sestavování výkonnostních žebříčků ve věku do 12 let vede k předčasnému tlaku na úspěšnost a ke stresu: kromě toho nejsou vhodným prostředkem k předpovídání výkonnostního vývoje. Počet soutěží se s přibývajícím věkem zvyšuje. Zatímco se mladší hráči zúčastňují pouze klubových turnajů, mohou již letí sbírat první regionální zkušenosti. Na mistrovství České rep. by se měli hráči pokoušet kvalifikovat poprvé ve věku let: dřívější účast by mohla víc škodit než prospět. Zde existuje zejména nebezpečí, že kvůli časným úspěchům by se mohla opomíjet mnohostrannost. V 16 letech by měli být hráči s odpovídající výkonností přivedeni na mezinárodní úroveň a popř. se zúčastňovat prvních mezinárodních turnajů. Účast na profesionálních turnajích může hráči pomoci se seznámit s životem a herní úrovní na turnajích. V letech mohou jak profesionálové, tak i amatéři zvládnout plné penzum 20 až 30 turnajů ročně. VI. Golfová technika Golfovou technikou rozumíme nejvýhodnější řešení pohybového úkolu v konkrétní herní situaci, na herní dráze, jamkovišti či v písečné překážce. Realizujeme ji skladbou pohybových prvků v prostoru a čase. V současném pojetí techniky golfového švihu se objevují charakteristické znaky, které jsou společné pro většinu modifikovaných golfových úderů. Základem výuky golfové techniky u mládeže je používání a trénink takové techniky, která odpovídá schopnostem a možnostem žáka dítěte. Dříve než se pokusíte předat dítěti techniku švihu, je bezpodmínečně nutné, aby dítě znalo základy golfu a věřilo, že to tak funguje (příčina-efekt). Pod dohledem kvalif. PRO učíme mládež základům techniky. Základy techniky: - Pre-shot / Grip - uchopení golf. hole Aim - míření Setup - umístění míče - kompletní držení těla - pozice chodidel - rozložení váhy - svalová pohotovost

11 - In-swing / - golfový švih, pohyb g. hole - pohyb těla - švihová křivka Umožněte dětem správný Start do golfu. Spolupracujte s kvalifikovanými PRO. Pamatujte si, že špatné pohybové návyky (dynamický stereotyp) osvojené v juniorském věku se později velmi špatně odvykají odnaučí. Příprava golfového švihu - Pre-shot. Grip - uchopení golfové hole. Jediné spojení mezi hráčem a golfovou holí je její správné uchopení. Ovládnutí a kontrola golfové hole je dána jejím držením. Úroveň hráče lze často poznat jak drží golfovou hůl. Držení golfové hole věnujeme značnou pozornost, protože je jedním z předpokladů úspěšné hry, umožňuje nám kontrolu úderu, zlepšení citového vjemu, dosažení pohyblivosti zápěstí a ovlivňuje rychlost úderu. Při nácviku správného držení (uchopení) golfové hole budete muset překonat velký problém. Správné držení je nepřirozené. Ještě se nenašel nikdo, kdo by hned na poprvé optimálně uchopil golfovou hůl. Správné držení g. hole nám umožní nácvik optimální techniky úderu. Špatné držení nám toto neumožní. Kvalitu úderu g. míče ovlivňuje úroveň držení. John Jacobs jednou řekl, že ještě neviděl dobrého hráče golfu se špatným držením g. hole. Neměli bychom, ale z výuky držení vytvářet dogma. Důležité je věnovat pozornost velikosti rukojeti g.hole. Silná rukojetˇ vede k blokování zápěstí při nápřahu a v okamžiku úderu - výsledkem je často slice, pokud máme tenkou rukojetˇ g. hole, ruce jsou příliš aktivní výsledkem je často hook. Příprava správného držení g. hole musí vycházet z dispozic dětské ruky, která se vyvíjí, rovněž tak se vyvíjí i správné držení g. hole. Velkou chybou je učit děti tzv. Interlocking. Nejoptimálnější držení pro děti je tzv. Baseball grip, kdy všechny prsty spočívají na rukojeti g.hole. S postupným tělesným a výkonnostním růstem se můžeme rozhodnout pro konečné a správné držení g. hole. Technické provedení správného uchopení g. hole-neutrální technika. Pravák položí levou ruku nahoru na rukojeť g. hole následujícím způsobem tak, aby rukojeť ležela v předních dvou článcích ukazováku levé ruky a dále napříč přes prsty až pod malíček. Položením bříška dlaně na rukojeť g. hole otočíme levou ruku vpravo tak, že palec je umístěn lehce vpravo od středu rukojeti. Tímto vznikne V mezi palcem a ukazovákem, které směřuje mezi bradu a pravé rameno. Dále pokračujeme pravou rukou. Přední dva články prsteníku a prostředního prstu pravé ruky položíme na rukojeť g. hole pod levou ruku v těsném kontaktu s levým ukazovákem. Malíček pravé ruky je umístěn za ukazovák levé ruky. Držení uzavřeme přikrytím levého palce žlábkem pravé dlaně. Pravý palec je přiložen na levé straně rukojeti g. hole a může se lehce dotýkat ukazováku pravé ruky. Vznikne V, které rovněž směřuje mezi bradu a pravé rameno. V obou rukou jsou navzájem paralelně. Umístění rukou na rukojeti g. hole pootočením ve směru, nebo proti směru hodinových ručiček změní držení na silné nebo slabé.

12 Postup provedení uchopení Pomocné obrázky

13 Jak silně svíráme rukojeť g. hole. Ten, kdo drží g. hůl příliš pevně ztrácí cit a rychlost švihu. Přehnaně pevné až křečovité držení se může rozšířit na celé tělo tak, že se naprosto naruší koordinace pohybu a ten pak neodpovídá schopnostem hráče.kdo drží g. hůl lehce, ale nepouští ji, prosadí svůj cit, sílu a harmonii. Vytváří svou psychickou důvěru a dává sám sobě nejlepší šanci. Jednoduše si představte, že máte držet g. hůl, jako otevřenou tubu pasty na zuby. Nechcete přijít o tubu a ani o pastu v ní. Snažíme se o stále stejné, neměnné sevření g. hole v průběhu celého švihu. Od začátku do konce švihu musí být ruce spojeny a pracovat společně. Časté chyby při držení g. hole. Golfová hůl leží příliš v dlaních, což předstírá pocit kontroly a síly. Pravá ruka je položena silně pod rukojetí (podhmat). V mezi palcem a ukazovákem směřuje příliš vpravo. Držení je pohodlné, ale má negativní vliv na g. hůl. Pravá paže je propnutá, V mezi palcem a ukazovákem směřuje vlevo. Levá ruka leží často vysoko na rukojeti, takže svalový polštářek levé dlaně přesahuje rukojeť. Tento je tlakovým bodem a měl by mít bezpodmínečně kontakt s rukojetí. Konec rukojeti by měl koukat z dlaně. Abychom se vyvarovali chyb, doporučujeme při nácviku používat zrcadlo.stanovte si též pevné pořadí, jak postupujete při nácviku uchopení g. hole. Toto by se mělo pro Vás stát rutinou. Míření. V golfové hře nejde jen o to, abychom odpálili g. míč co nejdále, ale též abychom jej umístili co nejblíže k cíli, který jsme si určili. Je proto důležité si osvojit základy míření. Největší vliv na let míče má postavení úderové plochy g. hole. Pokud při založení hlavy g. hole za g. míč je postavení úderové plochy g. hole (dále líc ) kolmo na spojnici cíl míč, začíná dráha letu míče rovně. Otočením líce g. hole vlevo, či vpravo od cíle, ovlivníme počáteční dráhu letu míče tím směrem kam jsme líc g. hole nasměrovali. Dalším faktorem, který ovlivňuje dráhu letu míče je zaujmutí správného základního postoje. Jedná se o postavení těla : tzn. poloha očí, ramen, paží, boků, kolen a chodidel by mělo být paralelně se spojnicí cíl míč. Vytvoříme optimální podmínky pro dráhu hlavy hole, která by měla být shodná s cílovou linií.

14 Základní postavení. Zaujmutí základního postavení má vliv na mnoho faktorů, které ovlivňují výsledek našeho snažení. Je to situace, která obsahuje rozmístění nohou, polohu míče, kompletní držení těla, pohotovost svalstva a správné rozložení váhy. Tímto vytvoříme předpoklad pro efektivně provedený golfový úder, to znamená zajištění rovnováhy v průběhu celého švihu, optimální zapojení svalstva celého těla a maximální využití energie, která je vložena do švihu. Technické provedení základního postavení. Při správném postoji je hráč rozkročen na šířku ramen. Váha je rovnoměrně rozložena na obě nohy s důrazem na bříška chodidel. Trup je držen zpříma s mírným předklonem z výše boků. Paže necháme viset volně od těla směrem k zemi. Dolní končetiny jsou v pevném postoji lehce pokrčeny v kolenou, tak že kolena jsou pod rameny a zároveň nad bříšky chodidel. Protože při držení g. hole je pravá ruka níže než levá je také pravé rameno níže než levé. Pozor na uklonění do strany. Osa těla musí zůstat kolmá. Úhel mezi trupem a násadou g. hole je u všech g. holí stejný je předklon trupu ovlivněn jejich délkou. U kratších g. holí je předklon trupu v bocích větší než u holí delších. Postavení dolních končetin je rovnoběžně s cílovou linií. Špičky chodidel otočeny lehce od sebe. Míč hrajeme zásadně z levé poloviny postavení chodidel. Pozice míče je vždy mezi levou patou a středem postoje. Změnu šířky postoje měníme pouze pravou nohou. Výjimkou je Driver, kdy je postoj širší a míč je umístěn u levého chodidla. Vzdálenost postoje od míče ovlivňuje délka g. hole a tělesné proporce hráče. Při založení hlavy g. hole za míč, směřuje násada g. hole mezi bradu a levé rameno. Vzdálenost konce rukojeti g. hole je přibližně na šířku dlaně od vnitřní strany stehenní oblasti levé dolní končetiny. Nohy, boky a ramena paralelně vyrovnáme s cílovou linií. Při nácviku základního postoje využívejte každé možnosti kontroly (zrcadlo, video,..). Pokud nacvičujete základní postoj pokaždé jinak v různém sledu, např. jednou nejdříve pokrčíte kolena a potom srovnáte horní část těla, podruhé obráceně. Tak tímto způsobem nikdy nemůžete docílit téže pozice, není zde předpoklad pro vznik rutiny. Správné pořadí nácviku základního postoje zní: g. hůl, horní část těla, nohy. Celkově při osvojování základů přípravy g. švihu vycházíme z následujícího sledu grip, aim, setup. To znamená, že nejprve správně uchopíme g. hůl, dále založíme hlavu g. hole za míč a nasměrujeme líc hole k cíli. Nakonec zaujmeme základní postavení. Úspěšným zvládnutím základů přípravy golfového švihu jste vytvořili optimální podmínky pro snadný nácvik správné techniky golfového švihu.

15 In-Swing / golfový švih. Neexistují dvě osoby, které by odpalovaly g. míč stejně. Také mezi špičkovými hráči nenajdeme shodný způsob odpálení, přesto skoro všichni zasáhnou míč stejně dobře. Kdo chvátá, odpaluje překotně. Klidný hráč odpaluje klidně. Kdo myslí technicky, švihne výrazně. Mají rozdílné švihové myšlení, podle toho jaké mají (jsou jejich) priority. Mají rozdílnou stavbu těla. Každý je individuální osobností a tak to také má být. Přesto existují určité golfové zákony fyzikální pravidla, která všichni úspěšní hráči golfu musí respektovat. Golfová hůl musí splňovat určité podmínky, jestliže má g. míč optimálně letět k cíli, tzn. dosáhnout určené vzdálenosti a směru. Hovoříme o základních faktorech letu golfového míče. Zákonitosti, které mají vliv na vzdálenost letu g. míče jsou: 1/ rychlost hlavy g.hole 2/ úhel úderu 3/ přesnost kontaktu při úderu Směr letu g. míče ovlivňuje pouze: 1/ poloha líce g. hole v okamžiku kontaktu s míčem 2/ dráha hlavy g. hole v průběhu švihu. Technické provedení základního golfového švihu můžeme rozdělit do dvou oblastí: a/ pohyb těla b/ švihová křivka

16 Pohyb těla. Pohyb těla se skládá z rotace a přenosu váhy těla. Nápřah, neboli Backswing, začíná rotací vpravo u praváků a opačně. Otáčivý pohyb je zahájen aktivitou horní poloviny těla a dolní polovina je pasivní. Z toho vyplývá, že dosažená poloha těla ve vrcholu nápřahu je otočení ramen o 90, boků o 45 a kolen o 20 stupňů. Přenesení váhy těla je mírné, pouze 20%. Horní polovina těla pracuje souhlasně s pažemi až do výše boků, kdy se paže postupně osamostatňují až dosáhnou vrcholu nápřahu v poloze (pozici) mezi hlavou a pravým ramenem. Předpokladem správného pohybu je udržení předklonu trupu, který jsme získali základním postavením. Důležitým faktorem pro dynamický švih, je pevné pravé koleno, které zůstává v pozici základního postoje. Pro zahájení pohybu z vrcholu nápřahu existují různé názory, které většinou vycházejí z poznatku, že tělo pohyb vykonává, ruce a paže reagují. To je jistě pro určitou menšinu nejlepší cesta. Ale hovoříme o základním g. švihu, kdy se snažíme vytvořit jednoduchý švih s minimem pohybových úkolů. Protože g. hůl leží v ruce kde máme nejlepší cit a kontrolu, upřednostňujeme zahájení švihu pohybem paží.pomáhá nám i zemská přitažlivost. Dá se zjednodušeně říci, že paže švihnou g. holí kolem těla a to se současně uvede do pohybu. Paže samostatně zahájí pohyb směrem dolů, přiblížení pravého lokte k tělu vyvolá rotaci boků směrem k cíli. V této fázi pohybu pracují paže souhlasně s trupem. K propnutí paží dochází vlivem odstředivé síly asi 20 cm od místa kde došlo ke kontaktu s míčem a pokračují přibližně do výše boků a současně s g. holí směřují k cíli. Dále pokračují paže vlivem švihové rychlosti samostatně až do výše hlavy nad levé rameno. Trup zachovává v průběhu pohybu stále stejný úhel předklonu, který byl vytvořen základním postojem. Švihová křivka. Golfovou holí švihneme kolem otáčejícího se těla. Pohyb g. hole vytváří křivku, která má dvě vlastnosti, sklon a nasměrování. Ideální křivka g. hole vede při nápřahu pryč od míče k bodu mezi hlavou a ramenem. A opět tuto dráhu opisuje při pohybu k míči směrem k cíli a je ukončena ve stejné výši ve které byla při nápřahu. Sklon švihové křivky. Tento název odpovídá Swing plane, švihové rovině. Sklon švihové roviny je dán tělesnými dispozicemi a volbou g. hole tzn. velikostí úhlu předklonu trupu. Postavou velký hráč má švihovou rovinu strmější a čím menší postavy, tím je rovina švihu plošší. Rovněž větší předklon trupu dává předpoklad pro strmější rovinu švihu a naopak. Nasměrování švihové křivky. Známe jako Swing path, neboli dráha švihu. Obecně platí, že směr dráhy švihu je totožný s nasměrováním ramen. Chyba při zaujmutí základního postoje je příčinou změny dráhy švihu, která není shodná cílovou linií (target line). Při nácviku švihu buďte trpěliví, zkoušejte často před zrcadlem, abyste získali zrakovou kontrolu. Nacvičujte pohyb g. holí v pomalém tempu, získáte výraznější cit pro pohyb těla i golfové hole.

17 VII. Organizace tréninkových jednotek Základní informace Níže uvedená tabulka obsahuje přehled velikosti skupin, odpovídající stáří hráčů, doplněný o vhodný objem tréninku pod dohledem trenéra i nutnost případného individuálního tréninku. Stáří Velikost skupiny Trénink pod dohledem trenéra Individuální trénink 7 až 10 let 12 dětí ca. 3 hodiny 10 až 12 let 10 dětí ca. 4 hodin 12 až 14 let 8 mladých hráčů ca. 6 hodin ano 14 až 16 let 6 mladých hráčů ca 8 hodin ano 16 a více 4-6 mladých hráčů ca. 10 hodin ano Příklad týdenního tréninkového plánu. Počet tréninkových jednotek je určen věkovou kategorií. tr.jednotka č. 1 tr.jednotka č. 2 tr.jednotka č.3 tr.jednotka č.4 Dlouhé údery Dlouhé údery Dlouhé údery Dlouhé údery 15 min.- technika 30 min.- technika 60 min.- technika na realistická příprava 15 min.- modelový tr. 10 min.- shaping hřišti pro hru 20min.- série Krátká hra Krátká hra Krátká hra Krátká hra 30 min.- putting 30 min.- putting,technika 15 min.- putting,tech. realistická příprava jamkovka 15 min.- chipping 15 min.- putting pro hru 30 min.- pitch/bunker 15 min.- pitching jamkovka různé situace 15 min.- pitching 15 min.- bunker Hra Hra Hra Hra 9 jamek 9 jamek s úkoly 18 jamek

18 Ostatní 1-2x týdně zařadit 10min speciální golfovou koordinaci nácvik úderů: levoruká hůl, noha na košíku, jednou rukou, z jedné nohy, na kolenou,atd. pokud možno jednou týdně videoanalýza 4x týdně kondiční cvičení 1-2x týdně 30-45min.vytrvalostní běh-farthleg Putting - technika čtení jamkoviště aims-puttprovázek, trueroller, putt-tutor srovnání úderové plochy h. -cílový trojúhelník překlopení -putting dvou míčů sweetspot -použití clips, týčka, míče atd. směr švihu -g.hole, latě atd. odhad vzdálenosti -trefení cílového kruhu, safety drawback Modelový trénink po každém úderu na driving range změna hole a cíle, představa konkrétní dráhy na hřišti, zachování pre-shot, post-shot routine Shaping nácvik různých drah letu g.míče - slice, hook, nízká rána atd., trénink úderu z různých poloh míče Aby bylo možno zachovat uvedenou velikost skupin, je nutná určitá organizační dovednost. Skupiny lze - jak již bylo uvedeno výše - dále dělit, např. cvičení na stanovištích. Trenér by měl dodržovat tyto zásady: nacvičovat vždy jenom jednu dovednost názorné předvedení je vždy účinnější než verbální informace děti by měly mít možnost vyzkoušet si co nejrychleji předvedený úkon nebo prvek stručné a jasné pokyny, dosažení lepších výsledků, když je příprava krátká a lze odhadnout její délku - zapojit aktivně do nácviku vždy co nejvíce účastníků úkoly zadávat zpravidla tak, aby bylo možné z nich většinu splnit a aby hráči neztratili radost a motivaci ke hře, nesmí však být natolik snadné, aby je bylo možné splnit bez námahy, nebezpečí ztráty motivace. Dave Pelz při tréninku krátké hry navrhuje, aby obtížnost úkolu byla zvolena vždy tak, aby úspěšnost byla vždy přesně 50%. To např. znamená, že v polovině případů se povede umístit míček v předem zadaném cílovém kruhu. Takto lze trénovat tak dlouho, dokud nebude úspěšnost 80% - tedy že se v osmi z deseti případů podaří umístit míček v cílovém kruhu. Poté se obtížnost zvyšuje, takže se opět podaří 50% pokusů. Každá tréninková jednotka má tři části: individuální rozcvičení předchází hlavní části a po ní následuje taktéž individuální závěrečná hra. Hlavní část má jeden nebo několik vrcholů, odpovídajících tréninkovému plánu.

19 Rozcvičení V různých věkových skupinách je možno provádět různé druhy rozcvičení. V podstatě platí, že děti do 12 let provádějí rozcvičení formou hry. Pro starší hráče by měl být připraven aktivační program, který mohou provádět individuálně. Rozcvičení před činností Jedná se o část tréninku, kterou nelze podceňovat, která má určité zákonitosti a nejde pouze o přípravu pohybového aparátu, ale také o mobilizaci psychických předpokladů k nastávající náročné činnosti. Postup pro rozcvičení a příklady pro vaši činnost uvádíme v následujícím textu. Samozřejmě je vhodné činnosti obměňovat, aby nedošlo k nežádoucímu stereotypu. Dále je nutné přesvědčit hráče o nutnosti soustředit se na jednotlivé cviky, aby byl skutečně naplněn požadovaný efekt. Rozcvičením rozumíme přípravu hybného systému na následující intenzivnější zatížení, s důrazem na prevenci poškození pohybového aparátu. Z pohledu správného navození podmínek by rozcvičení mělo obsahovat kombinaci těchto cvičení: na zahřátí organismu, na protažení svalových skupin, či jednotlivých svalů, na mobilizaci kloubních struktur a prvky dynamického rozcvičení. Cvičení na zahřátí Pro správnou činnost pohybového aparátu je nutné zahřát organismus tak aby mohly následovat další činnosti. Jedná se to různé obměny chůze (na místě, vpřed a vzad, atd.), poskoků (snožmo, stranou, do stoje rozkročného a zpět, atd.), poklus, běh a podobně. V rozcvičení můžeme též využívat specifických činností pro golf, prováděných zvolna se stupňující se intenzitou. Příkladem může být zařazení volných švihů pažemi nebo i s golfovou holí ve všech různých rovinách. V žádném případě se nejedná o odpalování míče, ale o průpravné volné švihy. Příklady jsou uvedeny na následujících obrázcích.

20 Cvičení mobilizační Cílem kloubně mobilizačních cvičení (kloubně uvolňovacích) je rozhýbat a obnovit funkčnost kloubů. Mobilizační cvičení působí na kloubní struktury podobně jako masáž na svaly. Správné a pravidelné provádění těchto cvičení zlepšuje prokrvení a prohřátí kloubů a pomáhá při prevenci či odstraňování svalových dysbalancí (svalové nerovnováhy). Je tedy potřeba si uvědomit, že jakýkoli pohyb je realizován v kloubně svalové jednotce, a tudíž je nutné rozcvičit nejen svaly, ale i klouby. Mobilizační cvičení provádíme pokud možno v nezatíženém stavu daného kloubu. Cvičíme zvolna, abychom stačili vnímat informace, které nám kloubně svalová jednotka poskytuje. Je nutné se vyvarovat rychlých švihových pohybů a snahy okamžitě po zahájení cvičení dosáhnout krajních rozsahů pohybu. Naopak je třeba cvičit lehce, zapojovat minimální počet nervosvalových jednotek (pocit, jako by cvičil někdo za nás), začít pohybem v malém rozsahu a teprve po prohřátí a uvolnění kloubu postupně zvětšovat rozsah pohybu. Příklady cvičení: uvolnění krční páteře turecký sed, otáčet hlavou vlevo a vpravo, kroužení hlavou uvolnění bederní páteře předklony, úklony, záklony trupu, otáčení a kroužení trupu, spinální cvičení (zaměřená na uvolnění páteře) uvolnění horních končetin - kroužení v čelní rovině, v boční rovině, uvolnění dolních končetin - kroužení, vtáčení a vytáčení dolní končetiny komíhání uvolněnou končetinou, kdy využíváme setrvačnosti a gravitace Cvičení protahovací - strečink Strečink je specifická forma cvičení. Při strečinku se protahované svaly a v určitém rozsahu šlachy a vazy prodlužují, čímž se povzbuzuje prokrvení svalu. Sval se zahřívá, což vede ke zlepšení schopnosti protažení, stává se pružnějším, elastičtějším a pohyblivějším. Hlavním úkolem strečinku je snižování svalového napětí a tím i snížení síly tahu svalu v místě úponu na kost. Strečink tak pomáhá připravit tělo na následující zátěž a snižuje tím tak riziko vzniku úrazu (natažení, natržení svalu apod.). Dále působí jako prevence nebo při odstraňování svalových dysbalancí v kloubně svalových jednotkách díky vyrovnání nepoměru mezi hyperaktivními svaly a jejich funkčně utlumenými antagonisty. Existuje několik základních metod protahovacích cvičení, které se využívají při rozcvičení před danou sportovní aktivitou. Jednou z nich je statická metoda, jejíž základ spočívá ve výdrži v dané poloze bývá nazývána jako postizometrická relaxace ( napětí uvolnění protažení ). Po izometrické kontrakci dochází k útlumu a poklesu svalového tonu, čehož se využívá pro snadnější protažení svalu. Všeobecné zásady protahování: Svaly protahujeme zahřáté a uvolněné. Při strečinku nehmitáme, neboť rychlé a prudké pohyby vyvolávají kontrakci protahovaného svalu. Strečink není soutěž, proto se nesrovnáváme s ostatními. Neprotahujeme přes bolest, stačí do pocitu mírného tahu. Výdrž v dané poloze 8 10 sekund podle účelu cviku. Každý cvik opakujeme nejméně dvakrát. K větší relaxaci protahovaných svalů lze využít i skutečnosti, že u většiny kosterních svalů se napětí zvyšuje při vdechu a snižuje při výdechu. Proto je u mnohých svalů účelné spojovat fázi protahování s uvolněným výdechem, který přechází do klidného dýchání. Cvičenec by měl zaujmout stabilní a pohodlnou polohu. Tato poloha nesmí být náročná po stránce fyzické, ani po stránce psychické. Čím více pozornosti musí cvičenec věnovat udržení

21 vratké nebo namáhavé polohy, tím méně se může soustředit na přesné zacílení cvičebního účinku a na vědomé uvolnění protahovaných svalů. Příklady cvičení: Protažení postranních zádových svalů Mírný stoj rozkročný na šířku pánve zády ke stěně tak, aby se paty dotýkali stěny. Pravou paží vzpažte zevnitř. Levá paže volně podél těla. Pomalý úklon trupu vlevo, pravá paže pokračuje přes hlavu. Levá paže v bok. V úklonu uvolněná výdrž, klidně dýchat. Obměna s využitím golfové hole Hráč uchopí hůl před tělem v širokém úchopu. Zaujme stoj rozkročný a vzpaží. Následuje pomalý úklon trupu vlevo a tahem levé paží pomáhá v pohybu pravé paže přes hlavu. V úklonu dále táhne levá paže dolů a pomáhá tím zvýšit tah na postranní zádové svaly v pravé části těla. V krajní poloze výdrž spojená s uvolněným dýcháním. Totéž na druhou stranu. Protažení vzpřimovačů trupu Mírný stoj rozkročný na šířku pánve zády ke stěně. Mírně pokrčeny dolní končetiny, bedra se opírají o stěnu. Ruce v týl. Pomalý hluboký předklon trupu a hlavy. V poloze optimálního protažení výdrž, volně dýchat. Protažení prsních svalů Stoj pravým bokem šikmo ke stěně. Pravou paži položte ve skrčení upažmo povýš na stěnu, aby předloktí a dlaň byly celé opřeny o stěnu. Levá paže volně podél těla. Pravou nohou nakročit mírně dopředu. Pomalu pokrčovat přední koleno a sunout celé tělo směrem nad přední chodidlo, popřípadě i natáčet trup doleva. V poloze optimálního protažení výdrž, volně dýchat. Protažení ohybačů (flexorů) kyčelního kloubu Podřep zánožný pravou. Obě paže se opírají o levé koleno. Hlava v prodloužení trupu. Protlačte boky vpřed. Levá noha svírá mezi bércem a stehnem zhruba pravý úhel. Výdrž v poloze optimálního protažení, klidně dýchat. Protažení svalů přední strany stehna Mírný podřep na pravé, skrčit zánožmo levou, chyťte nárt oběma rukama. Tahem za nárt skrčte levou nohu zánožmo povýš. Výdrž v poloze optimálního protažení, klidně dýchat. Poznámka: pokud se vyskytnou problémy s rovnováhou, je možné chytit nárt pouze jednou rukou a druhou se opřít o stěnu. Protažení Achillovy šlachy Podřep zánožný pravou, čelem ke stěně. Dlaně se opírají o stěnu ve výšce ramen. Hlubší podřep na pravé, protlačte boky vpřed a celé chodidlo musí zůstat na zemi. Výdrž v poloze optimálního protažení, klidně dýchat. Protažení lýtkových svalů Podřep zánožný levou. Dlaně opřeny o koleno. Protlačte boky vpřed, zadní noha zůstane natažená, chodidlo na zemi. Výdrž v poloze optimálního protažení, klidně dýchat.

22 Cool Down (odreagování) a závěrečné hry Cool Down (odreagování) je důležitou součásti každé tréninkové jednotky, protože tělo se tak může snadněji zotavit po předchozí námaze. Mělo by trval nejméně půl hodiny. Starší hráči si pro odreagování mohou 15 minut vyklusat a poté se protáhnout, aby se namáhané svaly nezkracovaly. Trénink dětí a mládeže by měl být zakončen vhodnou závěrečnou hrou a stejně jako rozcvička by měl mít spíše zábavnou formu a být i dostatečně náročný: mladí hráči by měli mít možnost se vyřádit. Velmi oblíbenou hrou na zakončení tréninku je fotbal, ale ten má řadu nevýhod: často se hraje i ve škole, a proto se některým dětem zprotivil. Kromě toho jsou některé děti zřetelně lepšími hráči fotbalu než jiné a hrají vlastně skoro samy, zatímco slabší hráči stojí stranou a jsou trochu odstrčeni. Kromě toho je fotbal značně hlasitý, potřebuje hodně místa a je spjat s nebezpečím častých zranění. Proti občasnému zařazení fotbalu nelze nic namítat, ale trenér by měl vyzkoušet i něco jiného, při čem by se mohly zapojit všechny děti a co by je všechny bavilo. Závěrečné hry lze modifikovat různými strategiemi, aby se snížil význam výhry, vyrovnala se síla uvnitř týmu a rozvinul se prvek spolupráce. Pro hokej s míčkem lze uvést například tyto herní formy: Při strategii Všichni se musí dotknout si všichni členové mužstva musí sáhnout na míč, aby střela na branku platila. Při variantě Jeden bod pro všechny musí všichni hráči jednoho mužstva vstřelit branku, aby toto mužstvo mohlo zvítězit. U těchto herních variant se brzy podaří zapojit do hry všechny hráče. Přitom se osvědčilo použití velkých branek. Herní varianta Rozdíl se odečítá znamená, že každému mužstvu bude na konci hry odečten rozdíl mezi počtem bodů nejúspěšnějšího a nejméně úspěšného hráče. Příklad: V mužstvu A dosáhl jeden hráč 6 bodů a jeden 0 bodů. Tomuto mužstvu se odečítá 6 bodů. Mužstvo B, v němž má jeden hráč 4 body a všichni ostatní 2 nebo 3 body, se naproti tomu odečítají pouze 2 body. Význam vítězství lze omezit např. i při rotační strategii: tak lze např. uvnitř jednoho mužstva zajistit, aby se pozice neustále střídaly od brankáře až po útočníka. Rotaci lze uplatnit i u druhého mužstva. Toto je vhodné zejména tehdy, jestliže je mezi mužstvy zřetelný výkonnostní rozdíl. Trénink na stanovištích Trénink dětí a mládeže se zpravidla provádí skupinově. Aby se optimálně využil čas a aby se zohlednil dětský věk z hlediska tréninkových potřeb, je v mnoha případech ideální tréninkovou formou trénink na stanovištích, neboli trénink v kruhu. Při tréninku na stanovištích plní každý hráč jeden úkol a po určité době si hráči role vymění a přecházejí na další stanoviště a tím i k dalšímu úkolu. Trénink na stanovištích vyžaduje pečlivou přípravu a většinou trochu času pro postavení jednotlivých stanovišť. Při plánování takové tréninkové jednotky je nutno respektovat několik faktorů : Všechna cvičení by se měla nechat zvládnou za zhruba stejný čas. Proto lze například velmi těžko kombinovat komplexní úkoly, jako např. dlouhé série hry s míčkem na předem daný cíl se snadnými prvky patování. Při tréninku děti se doporučuje zadat předem čas, který je k dispozici na jednotlivých stanovištích. Tím se zajistí, že všechny děti budou trvale zaměstnány. Trenér má stopky a ke změně postů vydá příkaz. Čím mladší hráči, tím kratší by měla být doba nácviku na jednotlivém stanovišti. Jako vhodný interval se jeví 2 nebo 4 minuty. Mnohdy je z pedagogického hlediska vhodné namísto času zadat počet odehraných míčků. Hráči se tak naučí si sami rozdělit čas. Kromě toho může trenér tuto variantu snáze zorganizovat.

23 Při dobře připraveném tréninku na stanovištích lze teoreticky řídit trénink nekonečného počtu hráčů. Má-li však trenérovi zbýt čas pro korigování chyb, neměl by mít najednou více než 8-10 hráčů. Má-li trenér málo zkušeností s tréninkem na stanovištích, měl by si vyhradit 30 minut, aby si je v klidu připravil. Musí přitom dbát na to, aby byla zajištěna bezpečnost hráčů na všech stanovištích a vše bylo na správném místě. Když mají trenér i trénující hráči dostatek zkušeností, je možné začít vést tréninkové záznamy, na kterých se uvede vybavení stanoviště, prováděný úkon a popř. i bodové ohodnocení. Na začátku tréninku dostane každý hráč tréninkový záznam a vyhledá si potřebné vybavení. Poté postaví stanoviště na místě, které mu trenér předem zřetelně označil. Když jsou všichni hráči hotovi, může trénink začít. Metodické řady Při nácviku nového herního prvku jsou vhodné metodické řady. Při nich je hráč systematicky veden od známého prvku k neznámému. Například pomocí herních forem házení, kutálení různých druhů míčů k cíli přivedeme děti ke hře na jamkovišti-patování nebo od základů krátké hry, malý rozsah pohybu k plnému švihu, hra dlouhými železy. Hra na hřišti Do doby, než se z dítěte stane samostatný hráč golfu, je nutno udělat ještě mnoho kroků. Nejprve je možné přeměnit cvičný green na driving range. Později mohou děti a mladiství hrát na zkrácených drahách tzv. modrá odpaliště a na krátkých hřištích. Doporučujeme tyto odpaliště používat do 10 let a do 13 let hrát z dámských odpališť. Aby byla zajištěna plynulost hry a děti se seznámily s pravidly a etiketou, měl by být přitom vždy nějaký zkušený hráč (asistent trenéra, zkušenější mladý hráč). Jakmile děti získají určitou jistotu ve hře, pravidlech i etiketě, mohou hrát samostatně. Pro děti je jistě velmi dobré, když nad nimi převezme patronát nějaký starší hráč. Od takovéhoto patrona získají především děti, jejichž rodiče sami golf nehrají.ovšem i děti z golfových rodin často raději přijmou poučení od cizího člověk než od vlastního rodiče. Doporučujeme hodnotit výkonnost dětí udělováním určitých stupňů výkonnosti, např. bronzový,stříbrný a zlatý odznak nebo plaketu či diplom. Získáním odznaku mohou děti samostatně hrát na hřišti. Pro zkušené hráče může trenér učinit trénink ještě zajímavějším a pestřejším, když jim zadá úkoly navíc. Může je např. nechat jít do hry pouze s jednou holí. Kooperativní herní formy Doposud jsme opakovaně zdůrazňovali, že není dobře klást příliš brzy důraz na výhru a na soutěživost. Důvodem je kromě jiného i to, že dnes žijeme v době výrazně ovlivněné soutěžením. To na nás nemá dobrý vliv: především děti často trpí tlakem na úspěch a strachem, který by byl příliš časnými soutěžemi ještě posílen. Při nácviku golfu nemusí a neměl by být prvek soutěživosti na prvním místě. Řadu důležitých vlastností si lze osvojit kooperativní formou. Schopnost týmové spolupráce v rámci skupiny je kromě toho cennou vlastností, ve společnosti a v profesním světě stále více podporovanou. Studie týkající se hodnocení sociálního vlivu dobře koncipovaných kooperativních herních programů prokázaly u dětí, které se jich zúčastnily, neustálý nárůst partnerského chování při sportu, při volné hře a při výuce. Změny nenastaly přes noc, ale v průběhu několika měsíců se zdá, že děti se staly ohleduplnějšími, schopnější lépe navazovat vztahy. Kooperativní učení může napomoci zlepšit schopnosti dítěte něco vytvořit nebo se nějak vyznamenat, pokud k tomu dostane příležitost v méně ohrožujícím rámci. Kromě toho

24 kooperativní hry naplňují potřebu zúčastnit se pouze z radosti z věci samé nějakých zábavných volno-časových aktivit, jejichž tempo si určí každý sám. Jestliže postavíme lidi do situace vzájemné konkurence, a dáme jim pocit, že na tom závisí jejich osobní oblíbenost a pocit vlastního sebehodnocení, vytvářejí se problémy. Když je vítězství považováno za rozhodující, začnou účastníci podvádět a šidit...a pravidlům, kterým se naučí jako děti, na ně budou mít vliv po celý život Zásady, které je nutno dodržovat při používání kooperativních herních forem: u těchto herních forem by zásadně neměl nikdo vypadávat ze hry a všichni by se měli zapojit do plnění úkolů nemělo by docházet k tvrdým, bolestivým střetům při výběru mužstev je nutno dbát na to, aby že pro některé děti může být velmi nepří-jemné, být vybrán vždy jako poslední. Určité strategie tomu mohou pomoci zabránit. Tak lze např. postupovat podle měsíce narození, podle počátečních písmen jména nebo podle jiných kritérií výběru. Legrace je například, když si všichni hráči sundají jednu botu nebo odevzdají jednu hůl, a když jsou pak libovolně přiděleni do mužstev. Soutěže Třebaže by uvedené kooperativní herní formy měly díky svým přednostem v tréninku převažovat, není nutné úplně vynechat hry s bodovým hodnocením. Při soutěžích by ale měl trenér dbát na to, aby vítěz nebyl nijak mimořádně vychvalován a aby za výhru nedostal odměnu. K tomu krátký exkurz do výzkumu motivace: Jestliže děti baví nějaký úkol stejně jako dospělé, mají instrinsickou motivaci. Dělají něco kvůli radosti z pohybu samého, z řešení úkolu nebo zvládání problému. Jestliže ovšem za úspěch dostanou odměnu- ať nějaký pohár v případě sportovního utkání, nebo prémii v pracovní oblasti, vzniká nebezpečí, že radost z odměny převáží nad radostí z vlastní činnosti. Z intrinsické motivace se může stát motivace extrinsická, to znamená, že primárním cílem činnosti se v budoucnu stane případná odměna. Radost z činnosti samotné se tak vytratí. Při soutěžích s bodovým hodnocením je nutno bát na to, aby byly všechny úkoly hodnoceny přibližně stejně: za přeskakování provazu nesmí být jeden bod, když bude za desetimetrový sprint také jen jeden bod: tak by nadaní skokani dopadli lépe než sprinteři. Jestliže například zdvojnásobíme bodové ohodnocení znevýhodněných postů v kruhu, zabráníme tím tomu, aby některé dovednosti dominovaly. Vlastní fantazii se nekladou žádné meze, jestliže jde o to, za co se budou dávat body: je možné udělat branku z kloboučků nebo nechat sestřelovat samotné klouboučky, je možné odpalovat míčky do kruhu a nechat je tam přistávat, lze také - případně za body navíc- nechat děti odpalovat míčky pod nebo nad nataženým lanem. Cílové kruhy mají v golfovém tréninku důležitou roli. Lze je bez dlouhého zaškolování rychle vytvořit pomocí různých materiálů ( písek, lano, křída, značky na laně). Jejich velikost, vzdálenost a dosažitelnost se přizpůsobí situaci a výkonnosti hráčů. Zimní trénink Téměř všechny kluby stojí před otázkou, jak provádět trénink dětí a mládeže v zimě. Nepříznivé počasí často venkovní trénink znemožňuje a omezuje jeho pestrost. Proto řada dětí v zimě netrénuje, skupiny se rozpadnou a na jaře je nutné motivaci dětí částečně znovu vytvářet. Alternativou k tréninku na hřišti je indoor trénink pod střechou. Lze si například pronajmout tenisové nebo jiné sportovní zařízení např. tělocvičnu, golfové indoor. Ve všech je řada tréninkových možností, počínaje kondičním tréninkem přes všeobecný nácvik

25 koordinace se zaměřením na daný sport až po teoretickou výuku týkající se taktiky, pravidel a etikety. Kromě toho lze trénovat i techniku: pro patování, čipování a pitching lze např. na umělém trávníku nebo na koberci vytvořit kruhy. Pomocí videokamery lze pracovat na dlouhé hře, když necháme hráče odpalovat normálními míčky do sítě, nebo dětskými míčky do dělících stěn haly. Pro kontinuální a úspěšný zimní trénink je samozřejmě zapotřebí, aby klub neměl v zimě zavřeno a trenéři nebyli několik měsíců za sebou pryč. VIII. Péče o mladé hráče Trenér jako instruktor, kouč a rádce Každý trenér by si měl být bezpodmínečně vědom toho, že není pouze odborníkem v oblasti sportovní výchovy. Pro mnoho dětí a mladých sportovců je o mnoho více: spoluvytváří u dětí obraz jejich vlastní osobnosti i uvědomění si vlastní hodnoty, je osobu, s kterou se mladí lidé mohou identifikovat, i jejich vzorem. To pro trenéra znamená velkou zodpovědnost, která může být odměněna jejich kladným postojem a poskytnout mu radost i uspokojení. Chování trenéra jako osoby, které se stará o sportovce, se stává pro děti ve skupině vzorem jednání. To on stanoví vzory vzájemného jednání, atmosféru, jazykový kodex a poctivost při dodržování pravidel. Trenéři mají významný vliv na sportovní postoje dětí, jako např. úctu k druhému, schopnost ocenit úspěch druhého, schopnost přiznat porážku nebo porušení pravidel i mít radost z vlastního úspěchu i úspěchu druhých. Tento velký vliv na vývoj dětí pro trenéra znamená velkou pedagogickou zodpovědnost. Důvěrný vztah se může vyvíjet jen tehdy, když se trenér bude snažit být stále spravedlivý. Kromě toho musí umět přizpůsobit své jednání, své vyjadřování a tréninkové metody dané skupině a věku dětí. Musí hráčům vytvořit v první řadě příjemnou tréninkovou atmosféru. V prvních letech tréninku má trenér především funkci instruktora. To znamená, že plánuje a organizuje trénink do všech detailů, dává dětem všechny důležité informace a pokyny. Tyto pokyny by měly být zpravidla formulovány pozitivně, protože časté negativní pokyny mohou vést k poškození vlastního sebehodnocení dětí i jejich obrazu o sobě samém. Chování trenéra jako kouče popř. rádce nabývá na významu u hráčů ve vyšší fázi tréninku, napomáhá zejména při vytváření životního stylu umožňujícího dosažení dobré sportovní výkonnosti a vytváří optimální podmínky, v nichž může sportovec vyzrát v samostatného hráče. Ve roli kouče nabývá na významu trenérova činnost v oblasti péče o hráče. Kromě pokynů dávaných sportovci nabývá na významu diskuse s ním: nyní se hledá společné řešení problémů. Sportovec přitom hledá stále více řešení sám a dostává pokyny od trenéra. Tak je stále častěji schopen řešit problémy samostatně. Trenérovi jako rádci jde především o to, podpořit celkový rozvoj osobnosti sportovce a pomoci mu v otázkách, jako je stále důležitější plánování času, života a povolání. Rádce ovlivňuje postoje a jednání sportovce, konkrétní návrhy ale dělá zřídka. Dobře a konkrétně položené otázky mohou sportovci pomoci nalézt vlastní řešení. Tento obecný vývoj od instruktora ke koučovi a rádci je jen jednou tendencí. I děti již někdy potřebují kouče a přirozeně potřebuje výkonnostní sportovec občas od trenéra poopravit techniku. Trenérovi musí být jasné, že se stoupající sportovní úrovní dojde k nárůstu tréninkové a soutěžní zátěže ve věku, kdy hodně času vyžádá i škola. Navíc musí mít děti i mládež čas i pro své soukromé zájmy a pro neorganizované využití volného času. Musí se naučit koordinovat svoje povinnosti, zájmy a sklony tak, aby nedošlo subjektivně, tak i objektivně k

26 problémům ve škole i ve společnosti. Trenér, rodiče a škola musí společně přispět k tomu, aby se sportovec zvládl školní nároky, aby měl čas na přátelské vztahy a současně byl pro něj sport jednou z priorit. Sportovec sám se přitom musí naučit nejen organizovat svůj denní program, nýbrž také vyvážit ostatní soukromé zájmy se sportem. Přirozeně má každý trenér své vlastní silné stránky: zatímco jeden je vynikajícím instruktorem, jiný umí lépe vycházet s mladými lidmi (rádce). To vše je nutno při výběru trenéra pro různé věkové skupiny zohlednit. Lékařská péče Výkonnostní sportovci musí být bezpodmínečně pod lékařskou kontrolou. Pravidelně by se měla testovat schopnost hráče provozovat sport. Přitom lze včas rozpoznat problémy s držením těla a svalovou nevyváženost. Lékařská péče ve výkonnostním sportu má chránit před přetížením, zraněními a nemocemi. Pokud i přesto dojde ke zranění, je možné je vhodným způsobem ošetřit. Kromě toho tak lze dokumentovat i sledovat výkonnostní vývoj především v silové oblasti a vytrvalosti. Při vyšetření by měl trenér buď být přítomen, anebo jeho výsledky projednat se sportovcem a lékařem. Je nutno ovšem zachovat mlčenlivost. Rozhodující je, aby byla sportovci na základě těchto vyšetření poskytnuta lékařská péče. Nejpozději při tréninku na úrovni mistrovství republiky by měl být pravidelně přítomen i fyzioterapeut. Kromě toho je velmi důležitá důvěrná spolupráce mezi sportovcem, rodiči, sportovním lékařem, fytioterapeutem a trenérem. Kromě základního lékařského vyšetření by se během základního tréninku mělo provádět i důkladné ortopedické vyšetření. V tréninku na náročnější úrovni by se mělo přidat i vyšetření krve a moči. Vyšší úroveň lékařské diagnostiky, jako např. měření laktátu, začíná na úrovni výkonnostního, popř. špičkového sportu. Výsledky slouží i zde ke kontrole dosažené tréninkové úrovně a výsledků absolvované tréninkové fáze a vyplývají z nich důsledky pro další plánování tréninku. Péče ze strany rodičů Zde věnujeme jednu kapitolu i rodičům, protože se snadno může stát, že i přes nejlepší úmysly brání optimálnímu rozvoji svých dětí. Důvodem je zejména přehnaná aktivita, příliš vysoké představy a cíle. Rodiče utvářejí dítě již od nejútlejšího věku, daleko dříve, než do života dítěte vstoupí golf a s ním i trenér. Svou výchovou a především vlastním vzorem rodiče formují charakter a chování dítěte.optimální pro vývoj dětí je zdravé sebevědomí a zdravý způsob života. Později mají rodiče zejména organizační úkoly: měli by svým dětem pomoci najít vhodného trenéra a vzory. Kromě toho děti potřebují podporu při zajišťování tréninku, soutěží a vhodného vybavení. Pokud rodiče sami hrají golf, mohou být na hřišti pozitivním příkladem, např. svým nadhledem při špatném úderu nebo svou trpělivostí při unavující pomalé hře. Rodiče by měli být velmi opatrní při učení golfové techniky. Děti se sice učí na základě nápodoby, většinou ale nemají rády, když je rodiče poučují. Rodiče nejsou ani odborníky na techniku úderů, ani nevědí, jak a ke kterým cílům se trenér v daném okamžiku snaží dojít. Tak se často stává, že dávají dětem špatné rady a tím dochází k narušení vztahu mezi nimi, dítětem a trenérem. Jen jeden příklad z praxe: Jako trenér jsem již musel naučit stovky dětí, že vůbec není zdravé a pro hru vhodné nechat při úderu hlavu dlouho dole a zírat na míček. Skoro vždy jsem slyšel odůvodnění: Ale táta / maminka / děda mě to tak naučili.. Pokud rodiče mají obavy, že jejich dítě dělá při švihu chybu, měli by se snažit spojit se s trenérem.

27 Nápomocní rodiče Jezdí s dětmi často a přesně na trénink a soutěže Hovoří pravidelně s trenérem Ptají se po soutěži dítěte, zda se něco naučilo Zachovávají při tréninku prostorový (a tím i vnitřní) odstup Při soutěži zůstávají v klidu a důvěřují dítěti Zapojují se organizačně při sportovní aktivitě dítěte Jsou při prosazování svého dítěte zdrženliví Vědí, kdy jejich zdrženlivá přítomnost může pomoci Pomáhají tím, že nezasahují Naslouchají, když je někdo požádá o radu nedávají ale předem žádné řešení Škodící rodiče Jsou nervózní a ztratí nakonec chuť jezdit s dítětem Často se kriticky vyjadřují o tréninku Ptají se po soutěží nejprve na výsledek Jsou vždy v blízkosti svého dítěte, aby ihned pomohli radou i činem, když něco není v pořádku Citově se angažují, protože dítěti nevěří Organizují sport pro své dítě Zasahují a ruší samostatný proces nácviku Nevědí, kdy jejich zdrženlivá přítomnost může pomoci Jsou příliš aktivní Přerušují druhého a mají ihned po ruce řešení Renier Mund:? Paříž, St. Cloud. Miriam Nagl právě se právě připravuje na odpališti č.7, a vtom vidím přicházet jejího otce. Jak to, že právě teď přijel do Paříže? ptám se. Doufejme, že ona ho neuvidí před odpalem, jinak by to narušilo její plynulost hry. Na předchozích jamkách hrála s jistotou. Hráči a jejich caddy stojí vedle odpaliště a organizují se. Otec Nagl zůstává stát ve vzdálenosti asi 20 metrů. S klidem přihlíží přípravě na odpal. Nesnaží se přiblížit k dceři. Ona jej ještě nevidí. Po odpalu poodejde k bagu, koukne se na něj, oba na sebe krátce kývnou. Potom se vydá za svým míčkem. On se nepřibližuje ani ji neosloví. Tak to by šlo, pomyslím si, tak a ne jinak. Ne vždy se takové situace (setkání během turnaje) řeší tak elegantně, protože rodiče to myslí dobře ( Půjdu trochu napřed a stoupnu si vpravo k lesu ). Rodiče to myslí dobře ( Na jakém místě jsi? ). A chtějí vždy pomoci ( Neměl bych ti radši táhnout bag? ). Snažíme se, aby mladí hráči řešili své problémy na turnaji sami. Pouze takový sportovec je dobrý sportovec. Musí se to ovšem naučit. V připraveném dotazníku jsme se hráčů ptali, jak reagují v různých situacích jedné sezóny, např. v této: Otec sice nedává najevo své zklamání, ale jeho neustálé připomínky po skončení kola naznačují, že na rozdíl od hráče není schopen se vyrovnat s tím, že při golfu občas někdo hraje i špatně. Schopnost dobře se vyrovnat s těmito situacemi je zlomovým bodem ve sportovní kariéře. Rodiče k tomu musí významně přispět. Patří k tomu i odstup diváka (zůstává venku ) od hráče (ten je uvnitř ).

28 Péče ze strany klubu Materiální pomoc by měla být při golfu poskytována jen velmi opatrně. U amatérů je přesně stanoveno, jaký druh pomoci je povolen. Při sportu samotném smí a měl by klub své hráče podporovat, jak jen to je možné. Zejména mladším hráčům může poskytnout potřeby na trénink, především dětské hole. Starším hráčům může zorganizovat odvoz na turnaje a podpořit je finančně, nebo uvolnit pro důležité turnaje trenéra, který by hráče podpořil. Negativní dopad na koncentraci a výkonnost starších hráčů může mít ukončení studia nebo příprava na budoucí povolání. Kluby se mohou pokusit pomoci: vedoucí dorostu a mládeže nebo jiní členové mohou udržovat pravidelný kontakt s učiteli, rodiči nebo se zaměstnavatelem. Pokud je to možné, mohou dokonce pomoci i s výběrem vhodné školy nebo učebního místa. Sportovní internáty Kdo chce provozovat golf na výkonnostní úrovni, musí se vyrovnat s extrémně vysokými časovými i organizačními nároky. Protože jsou golfová hřiště většinou mimo město, je vzdálenost od bydliště často velkým problémem. Využití sportovních internátů, v nichž lze optimálně skloubit školu se sportem, je proto u výkonnostní formy golfu nasnadě. Velký význam má ovšem kvalita pedagogického sboru: pokud ji nelze zajistit, je projekt předem odsouzen k nezdaru. Především je nutné zajistit celkový sportovní styl života a postoj k němu. Pro úspěšnost při výchově hráče golfu v internátu jsou mimořádně důležité rámcové podmínky. Patří sem dobrá péče ze strany trenéra, bezprostřední blízkost hřiště, celodenní pedagogická péče a dobré tréninkové podmínky. IX. Definice dobrých tréninkových podmínek: Driving range s možností hry po celý rok, dobrá kvalita trávníku na driving range i na hřišti, dostatek zastřešených odpališť s měkkými rohožkami, video (v ideálním případě sestava SCOPE), velký putting green, pitching green s velmi nízkým trávníkem, hřiště s možností hry na letních greenech po celý rok, kvalifikovaní trenéři. X. Kondiční příprava Kondice bývá často podceňovanou složkou sportovního tréninku v golfu. Golf jako každá jiná jednostranně orientovaná pohybová zátěž představuje jisté riziko porušení svalové rovnováhy a tím může způsobit hráči zdravotní problémy. Jedním z cílů kondiční přípravy je předcházet těmto svalovým dysbalancím a napravovat případné problémy. Zcela pochopitelně vliv kondiční přípravy byl prokázán i na výkon ve vlastní hře. S kondiční přípravou bývá často spojeno pouze posilování. Není tomu tak, kondiční příprava sportovce by měla být orientována jednak k ovlivňování oběhového systému, k udržení fyziologických vlastností svalů a kloubních spojení (celkově pohybového aparátu) a také ke specifickým požadavkům k sportovnímu výkonu v golfu. Sedavý způsob zaměstnání, trávení volného času při hrách na počítači vede k tomu, že je tělo celkově oslabováno a následná jednostranná zátěž při švihu golfovou holí může způsobit problémy zejména v oblasti bederní části páteře. Proto je důležité se zaměřit také na udržování a rozvoj svalů v této oblasti. Netýká se to pouze zádových svalů, ale také svalů břišních. Pro tento trénink se v poslední době objevuje název core training. Využívá zejména cvičení na nestabilních podložkách a jejich vliv na posilování posturálních svalů. V následující části ukážeme příklady tohoto přístupu, který veden nejen k zmíněnému posilování, ale také k rozvoji koordinace a rovnováhy, které jsou velmi důležité pro golf.

29 Kultivace oběhového systému V tréninku mládeže je vhodné, k ovlivňování oběhového systému a také vytrvalosti, využívat pohybové aktivity, které děti mají rády a proto se jim nebudou bránit. K vhodným aktivitám patří kromě běhu jízda na kole, jízda na kolečkových bruslích, plavání, běh na lyžích, ale i sjezdové lyžování, aquafitnees a podobně. S dávkováním u mládeže by neměl být problém protože cílem není získání maximálních předpokladů, ale mírně nadprůměrná úroveň. Doporučujeme dávkování 2-3 x týdně po půl hodině. Důležitá je ale intenzita prováděných aktivit. V odborné literatuře se doporučuje intenzita na úrovni anaerobního prahu, což v průměru odpovídá tepové frekvenci okolo 170 tepů za minutu. Pro přesnější dávkování je vhodné se poradit se sportovním lékařem. Posilování A. Posilování břišních a zádových svalů (core training) Pod pojmem core bývá označováno tělesné jádro, což je oblast trupu a pánve, ve které se nachází v klidové poloze těžiště těla a mechanicky spojuje horní a spodní část těla. Stabilita v této části těla je důležitá pro přenos energie z velkých části těla na menší a především přenesení silových účinků z dolních končetin na horní. Svaly tělesného jádra tvoří svaly břišní, zádové a svaly pánevní. Celkem se jedná o komplex 29 svalů. Není účelem dále podrobněji rozebírat o jaké svalové skupiny se jedná, pro podrobnější znalost této problematiky je nutné nahlédnout do anatomie a případně do citované literatura v závěru této knihy. V tomto tréninku využíváme různé pomůcky, jako balanční desky, gymnastické míče medicinbaly, ale i válečky sestavené smotáním ručníku, deky a podobně. Při cvičení na těchto pomůckách dochází k porušování stability a tím k následnému vyrovnání do stabilní polohy, které způsobuje zapojování posturálních svalů a tím i jejich posilování. Příklady posilovacích cvičení: Břišní svaly Zahajujeme v kleku za válečkem a spojené ruce položíme na něj (obr1) Kutálejte váleček vpřed, ale musíte udržet záda v jedné rovině s rameny a krkem, nezaklánějte hlavu (obr2). V koncové poloze vydržte 2-3s a pokračujte zpět do startovní polohy. Pokyny a kontraindikace Při návratu, držet záda v rovině, nekulatit záda. Neužívejte vaše paže při rolování zpět do počáteční polohy, držte paže mírně ohnuté v lokti Jestli vaše záda začnou kulatit nebo cítíte nepohodlí v ramenou, pravděpodobně rolujete příliš daleko Cíl : břišní svaly - rectus abdominis Zaujměte vzpor ležmo s nohama na míči Hlava páteř a paty držte v jedné rovině. Držte vaše paže natažené pokrčte kolena a přitahujte je k hrudníku. Bradu tlačte na hrudník a držte zakulacená záda Obráceným pohybem se vraťte do výchozí polohy.

30 Pokyny a kontraindikace V počátečním postavení držte záda v rovině. Jakmile se vaše záda prohýbají nebo cítíte diskonfort v dolní části zad zastavte činnost. To je obvykle signálem, že vaše břišní svaly jsou slabé. Nepropínejte paže v loktech, když jsou napnuté. Zpevněte břišní svaly k udržení neutrální polohy páteře Cíl : břišní svaly - rectus abdominis Lehněte si na míč tak aby jste se jej dotýkali zadkem dolní částí zad a rameny. Nohy držte ohnuté v koleni s úhlem 90 stupňů. Ruce v týl nebo držte paže zkřížené na prsou. (obr1) Pomalu zvedejte tělo z míče postupně od hlavy přes ramena k horní části zad. Pokyny a kontraindikace Ohýbejte tělo táhnutín spodní části hrudního koše dolů směrem k vašim kyčlím. Vyhněte se natáhnoutí hlavy nebo krku. Vraťte se do neutrální polohy mezi každým opakováním. Cíl : břišní svaly -internal/external obliques, rectus abdominis Lehněte si na míč tak aby jste se jej dotýkali zadkem dolní částí zad a rameny. Nohy držte ohnuté v koleni s úhlem 90 stupňů. Ruce v týl nebo držte paže zkřížené na prsou. (obr1) Postupujte nohama zpět k míči, nechte rolovat míč dolů až k dolní části zad (lumbální část páteře). Vaše tělo je teď v paralelní poloze k podlaze to je počáteční poloha Dejte ruce v týl pro vyšší stabilitu krku (obr 1) Zvednutím ramen a horní části zad pomalu zvedejte tělo z míče se současnou rotací těla. Pravé rameno a pravý loket míří k levému boku.(obr.2) Pomalý návrat do počáteční polohy a cvik opakujte s opačnou rotací trupu. (obr.3)

31 Pokyny a kontraindikace Ohýbejte tělo táhnutín spodní části hrudního koše dolů směrem k vašim kyčlím. Držte bradu na hrudníku a tím se vyhnete natáhnoutí hlavy nebo krku Rovnováha a koordinace K trénování rovnováhy a správných reflexů musíte trénovat na nestabilní podložce.zpočátku trénujte bez golfové hole. Pokud dokážete klečet na míči 30 sekund tak můžete začít procvičovat váš švih s golfovou holí. (obr 1-3) a poté můžete použít například medicinbal pro zvýšení odporu. Pokyny a kontraindikace Zpočátku při nácviku používejte pomocníka Buďte si jistí, že kolem míče nejsou žádné předměty Zádové svaly Zádovým svalům je potřeba věnovat stejnou pozornost jako svalům břišním. V příkladech cvičení vycházíme z balančních cvičení. Doporučujeme zájemcům nahlédnout do odborné literatury a vybrat si další možnosti ke správnému posilování zádových svalů.

32

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Úvod: Koncepce dlouhodobého tréninku popisuje dlouhodobý rozvoj golfisty ve 4 věkových fázích dospívání od 5 do 18 let, v těchto jednotlivých

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ "SENIOR"

KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ SENIOR Tf\10 KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ "SENIOR",, ", ZAKLADNI CVICEBNI POKYNY Vypracováno Rehabilitačnfm ústavem Kladruby Výrobce: TR Antoš s.r.o. Na Perchtě 1631 511 01 Turnov Tel.: 481 549 368 Email: tr@trantos.cz

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník prosinec 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 57 POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Text a foto: Martina Vaclová, redakce a foto na titulní straně: PaedDr. Zdeňka

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992. Český atletický svaz ve spolupráci s firmou Jipast a.s. navrhl Sadu pro atletickou přípravku, která obsahuje nářadí a náčiní využitelné v tréninku desetiletých a jedenáctiletých atletů. SADA PRO ATLETICKOU

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 3. 4. týden 3. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě Praktická příručka k projektu Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě PŘÍPRAVA NA LEDĚ V RÁMCI HOKEJOVÉHO DNE Tato provozní příručka obsahuje zásady pro uskutečnění přípravy na ledě a praktické informace

Více

DLOUHODOBÝ ROZVOJ SPORTOVCE - GOLFOVÝ MODEL Fáze

DLOUHODOBÝ ROZVOJ SPORTOVCE - GOLFOVÝ MODEL Fáze Hlavní cíl fáze Možnosti nácviku Pohybové prostřednictvím všeobecného sportování, tj. golf, gymnastika, trampolína, atletika plavání Klíčový důraz na ZÁBAVNÉ hry rozvoj pohybových dovedností 1.nácvik rychlosti

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE 1. TEORIE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU V LH 1.1. Koučink Profesní etika Základ koučování Vzdělanost a zkušenost jako základ pro koučování Inovace tréninku neustálý

Více

Koordinační schopnosti

Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti dříve nazývané obratnostní schopnosti, též koordinačně-psychomotorické, zaujímají mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní postavení, vyplývající z různorodosti

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více

Dětský trénink neznamená honbu za momentálním výkonem dávkováním zatížení! Práce trenéra mládeže se hodnotí vždy až s odstupem!

Dětský trénink neznamená honbu za momentálním výkonem dávkováním zatížení! Práce trenéra mládeže se hodnotí vždy až s odstupem! Příprava nejmladších věkových kategorií Děti nejsou malí dospělí! Jiná stavba těla, psychika, vnímání, sociální vztahy... Trénink dětí má diametrálně odlišné cíle a úkoly! Hlavní úkoly sportovní přípravy

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST 10. lekce Tématický plán: Teorie - Kloubní pohyblivost, zásady a metody rozvoje. Strečink. Praxe - Kompenzační cvičení- program pro vadné držení těla. Lavičky. Doporučená literatura 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zdraví a pohyb v kostce

Zdraví a pohyb v kostce Zdraví a pohyb v kostce Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka M. Svobodová Ukončený kurz pedagogických pracovníků měl, dle průzkumu, velký přínos: 1/ pro výuku tělesné výchovy (praktická

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Fi ve riders co s. r. o

Fi ve riders co s. r. o Fi ve riders co s. r. o Firma vznikla v letošním roce jako spojení dlouholetých znalostí a zkušeností v oblasti kondičních a posilovacích strojů. Její představitelé nejsou na našem i evropském trhu neznámí.

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS

GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS ÚVODEM Vítejte v nové golfové akademii v areálech Golf Resort Kaskáda a Driving range Žabovřesky. Naše golfové

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV Seminář trenérů mládežnických družstev okresu Břeclav Velké Pavlovice 19.února 2011 POKUD SI MYSLÍTE, ŽE: máme dostatek KVALITNÍCH hráčů, máme úspěšné reprezentační

Více