VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011

2

3

4 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního roku 3. 0 Identifikační údaje společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s., včetně složení statutárního orgánu ke dni Poslání a podnikatelský cíl OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI 5.0 Základní ekonomické ukazatele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. za rok Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Příloha k účetní závěrce za rok Vybrané údaje o hospodaření společnosti v roce Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 6.0 Předpokládaný vývoj společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. v roce Zpráva dozorčí rady 8.0 Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce a výroční zprávě

5

6

7 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 1.0 Vážené dámy, vážení pánové, stejně jako v předcházejících letech se Vám do rukou dostává výroční zpráva společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. obsahující podstatné informace o činnosti této společnosti za uplynulý rok. V roce 2011 jsme navázali na úspěšnou činnost z let předcházejících a pokračovali jsme zejména v podpoře odborného vzdělávání zdravotnického personálu, rozvoji osvětové činnosti zaměřené na nejširší veřejnost a organizaci aktivit pro podporu zdraví a zdravého životního stylu. Činnost společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. spočívala v organizaci odborných konferencí a seminářů pro lékaře i střední zdravotnický personál. Na organizaci některých vzdělávacích akcí se spolupodílíme každoročně, za již tradiční odbornou akci je možné považovat například třinecký KARDIODEN či Rožnovské gastroenterologické dny. Jednou z největších vzdělávacích akcí uplynulého roku bylo V. Sympozium AGEL, které se konalo v hotelu Park Inn v Ostravě. Téměř čtyřem stům odborníků z řad lékařů i sester tu bylo umožněno předat si zkušenosti z oblasti zobrazovacích metod za účasti řady předních osobností české medicíny. Cílem našeho snažení zůstává i nadále podpora rozvoje zdravotní péče a z toho plynoucí spokojenost pacientů a občanů. Dosahování pozitivních výsledků v této oblasti je možné jen díky fungující spolupráci se zaměstnanci zainteresovaných zdravotnických zařízení. Rád bych jim proto touto cestou poděkoval za obětavý přístup k plnění uložených úkolů a příkladnou spolupráci v průběhu celého roku Jsem přesvědčen o tom, že i v roce 2012 a letech následujících budeme ve svém snažení úspěšní a podaří se nám dosáhnout všech stanovených cílů. Poděkování patří též všem obchodním partnerům a členům správní a dozorčí rady za spolupráci v uplynulém kalendářním roce. Mgr. Libor Vrba ředitel společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 7

8 Významné události uplynulého kalendářního roku 2.0 Obecně prospěšná společnost Vzdělávací institut AGEL se podílela během roku 2011 na organizaci několika odborných konferencí. Dne 16. listopadu 2011 uspořádalo již tradičně Kardiocentrum Nemocnice Podlesí a.s. ve spolupráci se Vzdělávacím institutem AGEL, o.p.s. v prostorách Kulturního domu Trisia v Třinci odbornou konferenci XIII. KARDIODEN. KARDIODEN je výjimečný svým zaměřením a spektrem účastníků. Jedná se o postgraduální vzdělávací akci, jejímž úkolem je seznamovat lékaře se správnými medicínskými postupy, představovat nové metody léčby srdečních onemocnění, posílit spolupráci mezi Kardiocentrem a odesílajícími lékaři. Lékařská sekce je určena kardiologům, internistům, praktickým lékařům a mladým lékařům v přípravě na specializační zkoušku z kardiologie a interny. V sekci středně zdravotnických pracovníků jsou sestry z kardiologických i kardiochirurgických oddělení, intenzivní péče nebo standardních interních oddělení. Kromě přednášek čekalo na účastníky konference několik přímých přenosů vysílaných z Nemocnice Podlesí, která patří v tomto oboru ke špičkovým zařízením v republice. Společně s Kardiocentrem Nemocnice Podlesí a.s. uspořádala společnost Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. již 5. ročník konference Srdce na dlani. Konference byla určená střednímu zdravotnickému personálu. Vzdělávací akce proběhla v prostorách kulturního domu Trisia v Třinci a byla věnována tématu Nové diagnostické postupy a léčebné trendy v Kardiocentru Nemocnice Podlesí Třinec. Společnost Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. se také spolupodílela na organizaci 16. ročníku konference Rožnovské gastroenterologické dny, kterou pořádala dne 27. května 2011 v Rožnově pod Radhoštěm Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Konference byla již tradičně rozdělena na sekci lékařskou a sesterskou a zúčastnilo se jí téměř 200 lékařů a sester nejen z ČR, ale i ze Slovenska. Tematicky byla konference v lékařské sekci zaměřena na problematiku zobrazovacích metod, krvácení do trávicí trubice a karcinomu tlustého střeva. Sesterská sekce byla věnována výživě, chorobám jícnu a chronickým střevním zánětům. XIII. KARDIODEN 5. ročník konference Srdce na dlani 8

9 Významné události uplynulého kalendářního roku 2.0 Další odbornou akcí, na jejíž organizaci se společnost podílela, byl 4. ročník konference Ostravské angiodny pořádaný Vaskulárním centrem společnosti Vítkovická nemocnice a.s. Během konference konané ve dnech 18. a 19. října 2011 v ostravském Hotelu Clarion byly do přednáškového sálu přenášeny živé přenosy z angiologického sálu Vítkovické nemocnice. Hlavními tématy konference byla problematika ischemické choroby dolních končetin a péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Akce se zúčastnilo celkem 250 odborníků z řad lékařů i sester z České republiky a Slovenska. Vítkovická nemocnice a.s. uspořádala ve spolupráci se společností Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. také Ostravské dny léčebné výživy. Šestý ročník této konference se uskutečnil 15. a 16. září 2011 za účasti více než 200 odborníků a byl zaměřen na výživové postupy po operacích v dutině břišní, na oblast výživy dětí a obezitologii. Výživa je jedním z klíčových faktorů při prevenci i při léčbě mnoha onemocnění, kongres proto tradičně přispívá ke zdůraznění významu práce nutričních specialistů. Při příležitosti otevření laserového centra společnosti 1. Oční s.r.o. byl za spoluúčasti společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. dne 2. září 2011 uspořádán Oftalmologický seminář v ostravském Hotelu Clarion určený zejména pro oční i praktické lékaře. Rožnovské gastroenterologické dny Ostravské dny léčebné výživy 4. ročník konference Ostravské angiodny Oftalmologický seminář 9

10 Významné události uplynulého kalendářního roku 2.0 Ve spolupráci se společností AGEL a.s. se společnost Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. stala ve dnech 6. a 7. října 2011 organizátorem v pořadí již V. sympozia AGEL, které se uskutečnilo v prostorách hotelu Park Inn v Ostravě. Program tvořený desítkami odborných přednášek byl i letos rozdělen na sekci lékařskou a sesterskou. Téměř 400 odborníků z řad lékařů a sester z České i Slovenské republiky si zde za účasti řady významných osobností jednotlivých odborností předalo zkušenosti z oblasti zobrazovacích metod. V. sympozium AGEL

11 Identifikační údaje společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. včetně složení statutárního orgánu ke dni Obchodní jméno: Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. Datum zápisu: 21. května 2001 Společnost Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. je vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 407. IČ: Sídlo: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ Právní forma: Obecně prospěšná společnost Druh obecně prospěšných činností ke dni : poradenská služba pro pacienty a odborníky z jiných oborů, edukace pacientů a odborné veřejnosti, materiální podpora při vybavování odborných zdravotnických pracovišť, osvětová činnost v oblasti prevence nemocí a propagace zdravotnických zařízení, zprostředkování získávání grantů pro zdravotnická zařízení na území České republiky, podpora rozvoje zdravotní péče a zdravotní osvěty na území České republiky, pořádání sportovně kulturních akcí na podporu zdraví, podpora mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotní péče, osvětová činnost a propagace zdravotnických zařízení, všestranná podpora při zavádění moderních trendů medicíny, vytváření podmínek pro zlepšení léčby pacientů, podpora volnočasových, sportovních a kulturních aktivit a společností podporujících tyto činnosti, podpora publikační činnosti v oblasti medicíny, zdravotní péče a řízení zdravotnictví, podpora aktivit v oblasti životního prostředí, podpora ostatních neziskových organizací, podpora projektů zaměřených na rozvoj osobností dětí a mládeže, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Zakladatel: AGEL a.s., identifikační číslo: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ

12 Složení statutárního orgánu společnosti ke dni Správní rada společnosti: Ing. ROMAN GAVANDA... předseda správní rady Ing. KAREL KANTOR....člen správní rady Ing. IVETA OSTRUSZKOVÁ, MBA... člen správní rady 12

13 Složení statutárního orgánu společnosti ke dni Dozorčí rada společnosti: Mgr. MILENA KŘENKOVÁ.... předseda dozorčí rady Ing. JARMILA ŠVECOVÁ člen dozorčí rady DANA KOŘÍNKOVÁ... člen dozorčí rady Statutární orgán - ředitel: Mgr. LIBOR VRBA... ředitel Jednání za společnost: Jménem obecně prospěšné společnosti jedná její ředitel. 13

14 Poslání a podnikatelský cíl 4.0 Posláním obecně prospěšné společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s., jak vyplývá z jejího názvu a statutu, je zejména podpora vzdělávání, rozvoje zdravotní péče a zdravotní osvěty. V rámci vytváření podmínek pro zlepšení léčby pacientů se společnost podílí nejen na prohlubování znalostí a sdílení zkušeností lékařů a středního zdravotnického personálu, ale také na edukaci pacientů prostřednictvím osvětové činnosti v oblasti prevence. V současné době je již nezpochybnitelné, že na našem zdravotním stavu se ve velké míře podepisuje náš životní styl: jak se stravujeme, do jaké míry se věnujeme aktivnímu pohybu, jaké jsou naše zlozvyky, tedy jak se o své zdraví obecně staráme. Je mnohem levnější nemocem předcházet než je léčit. Tato filosofie je však u nás zatím poněkud nepopulární. Mezi většinou lidí přetrvává názor, že se o své zdraví starat nemusí, protože když onemocní, jsou tady lékaři, kteří mají moderní prostředky k jejich uzdravení. Dalším cílem našeho úsilí je všestranná podpora odborného vzdělávání zdravotnických pracovníků. Jsme pořadateli nebo spoluorganizátory řady konferencí, seminářů, kursů a jiných odborných akcí, jejichž prostřednictvím je účastníkům umožněno rozvíjet a prohlubovat své znalosti a zároveň se podělit o své cenné zkušenosti. Při přípravě odborných vzdělávacích akcí navazujeme vazby s odborníky ze zdravotnických zařízení a také s odbornými společnostmi, jako jsou např. Česká lékařská komora, Spolek lékařů, Česká asociace sester a další. V neposlední řadě se snažíme poskytovat materiální podporu při vybavování odborných zdravotnických pracovišť a zlepšovat prostředí pro pacienty, které významnou měrou ovlivňuje jejich psychickou pohodu a následně i proces léčby. Dosáhnout zásadní změny tohoto přístupu je ovšem nezbytné, proto se naše společnost ve velké míře zaměřuje na nejrůznější aktivity z oblasti osvěty, prevence a včasného předcházení onemocnění. Podílí se na pořádání sportovně kulturních akcí a podporuje volnočasové a sportovní aktivity s příznivým vlivem na lidské zdraví. 14

15 Základní ekonomické ukazatele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. za rok Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Příloha k účetní závěrce za rok Vybrané údaje o hospodaření společnosti v roce Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 15

16 Účetní závěrka k 31. prosinci Název společnosti: Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. Sídlo: Mathonova 291/1, Prostějov Právní forma: obecně prospěšná společnost IČ: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne Statutární orgán účetní jednotky Podpis Mgr. Jitka Tinclová ředitelka společnosti 16

17 Rozvaha (bilance) k Název účetní jednotky Vzdělávací institut AGEL, o.p.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: A K T I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období (údaje v celých tis. Kč) Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek ř Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému majetku Software (013) Ocenitelná práva (014) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Součet ř. 2 až Samost. movité věci a soubory movitých věcí (022) Součet ř. 10 až Oprávky k softwaru (073) Oprávky k ocenitelným právům (074) Oprávky k samostatným movitým věcem (082) Součet ř. 29 až B. Krátkodobý majetek ř II. Pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek Jiná aktiva celkem Odběratelé (311) Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (391) Součet ř. 52 až 69 minus Pokladna (211) Bankovní účty (221) Součet ř. 72 až Náklady příštích období (381) Součet ř. 81 až ÚHRN AKTIV ř Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů 17

18 Rozvaha (bilance) k (údaje v celých tis. Kč) P A S I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období c d 3 4 A. Vlastní zdroje č Jmění Fondy (911) Součet ř. 87 až Účet výsledku hospodaření (+/-963) 91 X Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) X Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) Součet ř. 91 až B Cizí zdroje ř Dodavatelé (321) Krátkodobé závazky Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky ze sociálního zabezp.a zdr.pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Dohadné účty pasivní (389) Součet ř. 105 až ÚHRN PASIV ř

19 Výkaz zisku a ztráty k Název účetní jednotky Vzdělávací institut AGEL, o.p.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: Číslo účtu A. NÁKLADY Název ukazatele Číslo řádku (údaje v celých tis. Kč) Činnosti hlavní hospodářská celkem I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem , 523 Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Odpis nedobytné pohledávky Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tvorba opravných položek Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby z prodeje služeb IV. Ostatní výnosy celkem Jiné ostatní výnosy VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky (dary) Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 ) C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů 19

20 Příloha účetní závěrky za rok Název: Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. Sídlo: Mathonova 291/1, Prostějov Právní forma: obecně prospěšná společnost IČO:

21 Příloha účetní závěrky za rok OBECNÉ ÚDAJE Založení a charakteristika obecně prospěšné společnosti Změny a dodatky v rejstříku obecně prospěšných společností v uplynulém účetním období Organizační struktura obecně prospěšné společnosti Správní rada a dozorčí rada ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ Dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky Závazky Daň z příjmů Výnosy a náklady Přijaté a poskytnuté dary DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Krátkodobé závazky Dohadné účty pasivní Daň z příjmů Vlastní zdroje Tržby a výnosy Přijaté dary Poskytnuté dary Služby Transakce se zakladatelem Osobní náklady DODATEČNÉ INFORMACE

22 Příloha účetní závěrky za rok OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika obecně prospěšné společnosti Společnost Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. byla založena zakládací listinou ze dne a byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně dne Zakladatelem obecně prospěšné společnosti je společnost AGEL a.s., se sídlem Mathonova 291/1, Prostějov. Společnost poskytuje tyto druhy obecně prospěšných služeb: poradenská služba pro pacienty a odborníky z jiných oborů edukace pacientů a odborné veřejnosti osvětová činnost v oblasti prevence nemocí a propagace zdravotnických zařízení materiální podpora při vybavování odborných zdravotnických pracovišť zprostředkování získávání grantů pro zdravotnická zařízení na území České republiky podpora rozvoje zdravotní péče a zdravotní osvěty na území České republiky pořádání sportovně kulturních akcí na podporu zdraví podpora mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotní péče osvětová činnost a propagace zdravotnických zařízení všestranná podpora při zavádění moderních trendů medicíny vytváření podmínek pro zlepšení léčby pacientů podpora volnočasových, sportovních a kulturních aktivit a společností podporujících tyto činnosti podpora publikační činnosti v oblasti medicíny, zdravotní péče a řízení zdravotnictví podpora aktivit v oblasti životního prostředí podpora ostatních neziskových organizací podpora projektů zaměřených na rozvoj osobností dětí a mládeže výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Změny a dodatky v rejstříku obecně prospěšných společností v uplynulém účetním období V uplynulém účetním období došlo ke změnám ve složení členů správní rady a dozorčí rady společnosti, viz bod 1.4. Statutárním orgánem je ředitel společnosti. Ředitelem se stal Mgr. Libor Vrba, tato skutečnost byla zapsána v rejstříku dne Organizační struktura obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost je řízena ředitelem společnosti. 22

23 Příloha účetní závěrky za rok Správní rada a dozorčí rada Správní rada společnosti: Funkce Původní člen Nový člen Datum změny předseda správní rady člen správní rady Ing. Roman Gavanda Ing. Karel Kantor člen správní rady PhDr. Miroslava Pešátová, MBA Ing. Iveta Ostruszková, MBA Dozorčí rada: Funkce Původní člen Nový člen Datum změny předseda dozorčí rady člen dozorčí rady Mgr. Milena Křenková Dana Kořínková člen dozorčí rady Ing. Iveta Ostruszková, MBA Ing. Jarmila Švecová

24 Příloha účetní závěrky za rok ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Účetnictví obecně prospěšné společnosti je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč). Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni za kalendářní rok Údaje v příloze za srovnatelné období u rozvahových účtů jsou uvedeny k v návaznosti na strukturu rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Údaje v příloze u výsledkových účtů jsou uvedeny k v návaznosti na údaje vykázané ve výkazu zisku a ztráty. Jako doplňkový údaj jsou uvedeny i srovnatelné údaje k z důvodu zvýšení informační hodnoty přílohy pro její uživatele. 24

25 Příloha účetní závěrky za rok PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ 3.1. Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 5 tis. Kč. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem: Dopravní prostředky 5 Inventář s PC nižší než 40 tis. Kč 2 Počet let 3.2. Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o případné opravné položky k pohledávkám Závazky Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě Daň z příjmů V souladu s 18 zákona 586/92 Sb. v platném znění jsou předmětem daně pouze příjmy přesahující výdaje vynaložené podle tohoto zákona. V rámci daňového hospodářského výsledku nejsou uvedeny příjmy, které nejsou předmětem daně Výnosy a náklady Společnost vykazuje odděleně náklady, výnosy, výsledek hospodaření za hlavní činnost a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za hospodářskou činnost: a) hlavní činností se rozumí veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena, tj. činnost uvedena v bodě 1.1., b) hospodářskou činností se rozumí činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost, tj. především příjmy z pronájmu a prodeje movitého majetku Přijaté a poskytnuté dary Přijaté a poskytnuté dary jsou součástí hlavní činnosti a účtuje se o nich prostřednictvím výkazu zisku a ztráty. 25

26 Příloha účetní závěrky za rok DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 4.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Pořizovací cena (údaje v tis. Kč) Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Samostatné movité věci Zdravotnická zařízení Dopravní prostředky Inventář Pořízení dlouh.hm.majetku Celkem hmotný majetek Celkem dlouhodobý maj Oprávky (údaje v tis. Kč) Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Samostatné movité věci Zdravotnická zařízení Dopravní prostředky Inventář Pořízení dlouh.hm.majetku Celkem hmotný majetek Celkem dlouhodobý maj

27 Příloha účetní závěrky za rok Přírůstky oprávek v roce 2011 představují odpisy ve výši 405 tis. Kč. Zůstatková hodnota (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Stav k Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Samostatné movité věci Zdravotnická zařízení Dopravní prostředky Inventář Pořízení dlouh.hmot.majetku Celkem hmotný majetek Celkem dlouhodobý majetek Krátkodobé pohledávky Věková struktura krátkodobých pohledávek za odběrateli (údaje v tis. Kč) Rok Kategorie Do splatnosti 0 90 dní dní Po splatnosti dní 1 2 roky 2 a více let Celkem po splatnosti Celkem 2011 Brutto Opr. Položky Netto Brutto Opr. Položky Netto Náklady příštích období V této položce je zachyceno především předplacené nájemné za nemovitosti, které jsou využívány jak pro aktivity související s hlavní činností společnosti, tak i pro potencionální ekonomické činnosti. 27

28 Příloha účetní závěrky za rok Krátkodobé závazky Věková struktura krátkodobých závazků (údaje v tis. Kč) Rok Kategorie Do splatnosti 0 90 dní dní Po splatnosti dní 1 2 roky 2 a více let Celkem po splatnosti Celkem 2011 Dodavatelé Celkem Dodavatelé Celkem Dohadné účty pasivní Položka obsahuje zejména dohadné položky na odměny a sociální a zdravotní pojištění Daň z příjmů (údaje v tis.kč) Zisk před zdaněním - účetní Vyloučení položek jež nejsou předmětem daně Položky snižující základ daně Zisk - ztráta před zdaněním dle zákona 586/92, tj. z hospodářské činnosti upravené o náklady a výnosy, jež nejsou předmětem daně Částka podle 20 odst.7, o kterou lze snížit základ daně Upravený základ daně Celkem daň z příjmů za běžnou činnost a z mimořádné činnosti

29 Příloha účetní závěrky za rok Vlastní zdroje Fondy Výsledek hospodaření Neuhraz. ztráta min. let Celkem vlastní zdroje Stav k Převody hospodářského výsledku v roce Hospodářský výsledek roku Stav k Převody hospodářského výsledku v roce Hospodářský výsledek roku Stav k Tržby a výnosy (údaje v tis. Kč) Období do Období do Tržby z prodeje služeb Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku 33 Přijaté příspěvky Celkem Tržby z prodeje služeb zachycují zejména výnosy z hlavní činnosti spojené s pořádáním odborných kurzů. Jiné ostatní výnosy představují výnosy z hospodářské činnosti, což jsou výnosy s podnájmu výstavních ploch a propagace společností. Přijaté příspěvky představují přijaté dary viz kapitola

30 Příloha účetní závěrky za rok Přijaté dary Přijaté dary v roce 2011, vykázané v položce přijaté příspěvky: (údaje v tis. Kč) Účel příspěvku - daru Dárce Období do Podpora obecně prospěšných činností MARTEK MEDICAL a.s Podpora obecně prospěšných činností Nemocnice Podlesí a.s Podpora obecně prospěšných činností Repharm, a.s Podpora obecně prospěšných činností ZENAGEL a.s Celkem Přijaté dary v roce 2010, vykázané v položce přijaté příspěvky: (údaje v tis. Kč) Účel příspěvku - daru Dárce Období do Podpora obecně prospěšných činností MARTEK MEDICAL a.s Podpora obecně prospěšných činností Nemocnice Podlesí a.s Podpora obecně prospěšných činností Repharm, a.s Podpora obecně prospěšných činností ZENAGEL a.s Podpora obecně prospěšných činností Honoris Finance a.s. 200 Podpora obecně prospěšných činností Medtronic Czechia s.r.o. 150 Celkem Poskytnuté dary V roce 2011 nebyly poskytnuty žádné dary. Poskytnuté dary v roce 2010: (údaje v tis. Kč) Účel příspěvku - daru Obdarovaný Období do Vzdělávání Vítkovická nemocnice a.s. 50 Celkem 50 30

31 Příloha účetní závěrky za rok Služby (údaje v tis.kč) Období do Období do Kardioden Gastrodny 119 Angiodny 654 Srdce na dlani Sympozium Burn Out 210 Dny léčebné výživy 89 Oftalmodny 30 Zdravotnické právo I,II 2 7 Ostatní Celkem Ostatní služby představují náklady spojené se správou společnosti, zejména nájemné prostor Transakce se zakladatelem Nákupy od AGEL a.s. v roce 2011 (údaje v tis. Kč) Subjekt Služby Ost. náklady Dary Období do AGEL a.s Celkem Nákupy od AGEL a.s. v roce 2010 (údaje v tis. Kč) Subjekt Služby Ost. náklady Dary Období do AGEL a.s Celkem

32 Příloha účetní závěrky za rok Výnosy realizované s AGEL a.s. v roce 2011 (údaje v tis. Kč) Subjekt Služby Ost. výnosy Dary Období do AGEL a.s Celkem Výnosy realizované s AGEL a.s. v roce 2010 (údaje v tis. Kč) Subjekt Služby Ost. výnosy Dary Období do AGEL a.s Celkem Osobní náklady V roce 2011 zaměstnávala společnost 9 zaměstnanců na stálý pracovní poměr. Ostatní osobní náklady byly vyplaceny na základě dohod o provedení práce. V roce 2010 zaměstnávala společnost pouze jediného zaměstnance na stálý pracovní poměr. Ostatní osobní náklady byly vyplaceny na základě dohod o provedení práce. 32

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více