VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011

2

3

4 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního roku 3. 0 Identifikační údaje společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s., včetně složení statutárního orgánu ke dni Poslání a podnikatelský cíl OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI 5.0 Základní ekonomické ukazatele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. za rok Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Příloha k účetní závěrce za rok Vybrané údaje o hospodaření společnosti v roce Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 6.0 Předpokládaný vývoj společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. v roce Zpráva dozorčí rady 8.0 Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce a výroční zprávě

5

6

7 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 1.0 Vážené dámy, vážení pánové, stejně jako v předcházejících letech se Vám do rukou dostává výroční zpráva společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. obsahující podstatné informace o činnosti této společnosti za uplynulý rok. V roce 2011 jsme navázali na úspěšnou činnost z let předcházejících a pokračovali jsme zejména v podpoře odborného vzdělávání zdravotnického personálu, rozvoji osvětové činnosti zaměřené na nejširší veřejnost a organizaci aktivit pro podporu zdraví a zdravého životního stylu. Činnost společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. spočívala v organizaci odborných konferencí a seminářů pro lékaře i střední zdravotnický personál. Na organizaci některých vzdělávacích akcí se spolupodílíme každoročně, za již tradiční odbornou akci je možné považovat například třinecký KARDIODEN či Rožnovské gastroenterologické dny. Jednou z největších vzdělávacích akcí uplynulého roku bylo V. Sympozium AGEL, které se konalo v hotelu Park Inn v Ostravě. Téměř čtyřem stům odborníků z řad lékařů i sester tu bylo umožněno předat si zkušenosti z oblasti zobrazovacích metod za účasti řady předních osobností české medicíny. Cílem našeho snažení zůstává i nadále podpora rozvoje zdravotní péče a z toho plynoucí spokojenost pacientů a občanů. Dosahování pozitivních výsledků v této oblasti je možné jen díky fungující spolupráci se zaměstnanci zainteresovaných zdravotnických zařízení. Rád bych jim proto touto cestou poděkoval za obětavý přístup k plnění uložených úkolů a příkladnou spolupráci v průběhu celého roku Jsem přesvědčen o tom, že i v roce 2012 a letech následujících budeme ve svém snažení úspěšní a podaří se nám dosáhnout všech stanovených cílů. Poděkování patří též všem obchodním partnerům a členům správní a dozorčí rady za spolupráci v uplynulém kalendářním roce. Mgr. Libor Vrba ředitel společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 7

8 Významné události uplynulého kalendářního roku 2.0 Obecně prospěšná společnost Vzdělávací institut AGEL se podílela během roku 2011 na organizaci několika odborných konferencí. Dne 16. listopadu 2011 uspořádalo již tradičně Kardiocentrum Nemocnice Podlesí a.s. ve spolupráci se Vzdělávacím institutem AGEL, o.p.s. v prostorách Kulturního domu Trisia v Třinci odbornou konferenci XIII. KARDIODEN. KARDIODEN je výjimečný svým zaměřením a spektrem účastníků. Jedná se o postgraduální vzdělávací akci, jejímž úkolem je seznamovat lékaře se správnými medicínskými postupy, představovat nové metody léčby srdečních onemocnění, posílit spolupráci mezi Kardiocentrem a odesílajícími lékaři. Lékařská sekce je určena kardiologům, internistům, praktickým lékařům a mladým lékařům v přípravě na specializační zkoušku z kardiologie a interny. V sekci středně zdravotnických pracovníků jsou sestry z kardiologických i kardiochirurgických oddělení, intenzivní péče nebo standardních interních oddělení. Kromě přednášek čekalo na účastníky konference několik přímých přenosů vysílaných z Nemocnice Podlesí, která patří v tomto oboru ke špičkovým zařízením v republice. Společně s Kardiocentrem Nemocnice Podlesí a.s. uspořádala společnost Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. již 5. ročník konference Srdce na dlani. Konference byla určená střednímu zdravotnickému personálu. Vzdělávací akce proběhla v prostorách kulturního domu Trisia v Třinci a byla věnována tématu Nové diagnostické postupy a léčebné trendy v Kardiocentru Nemocnice Podlesí Třinec. Společnost Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. se také spolupodílela na organizaci 16. ročníku konference Rožnovské gastroenterologické dny, kterou pořádala dne 27. května 2011 v Rožnově pod Radhoštěm Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Konference byla již tradičně rozdělena na sekci lékařskou a sesterskou a zúčastnilo se jí téměř 200 lékařů a sester nejen z ČR, ale i ze Slovenska. Tematicky byla konference v lékařské sekci zaměřena na problematiku zobrazovacích metod, krvácení do trávicí trubice a karcinomu tlustého střeva. Sesterská sekce byla věnována výživě, chorobám jícnu a chronickým střevním zánětům. XIII. KARDIODEN 5. ročník konference Srdce na dlani 8

9 Významné události uplynulého kalendářního roku 2.0 Další odbornou akcí, na jejíž organizaci se společnost podílela, byl 4. ročník konference Ostravské angiodny pořádaný Vaskulárním centrem společnosti Vítkovická nemocnice a.s. Během konference konané ve dnech 18. a 19. října 2011 v ostravském Hotelu Clarion byly do přednáškového sálu přenášeny živé přenosy z angiologického sálu Vítkovické nemocnice. Hlavními tématy konference byla problematika ischemické choroby dolních končetin a péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Akce se zúčastnilo celkem 250 odborníků z řad lékařů i sester z České republiky a Slovenska. Vítkovická nemocnice a.s. uspořádala ve spolupráci se společností Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. také Ostravské dny léčebné výživy. Šestý ročník této konference se uskutečnil 15. a 16. září 2011 za účasti více než 200 odborníků a byl zaměřen na výživové postupy po operacích v dutině břišní, na oblast výživy dětí a obezitologii. Výživa je jedním z klíčových faktorů při prevenci i při léčbě mnoha onemocnění, kongres proto tradičně přispívá ke zdůraznění významu práce nutričních specialistů. Při příležitosti otevření laserového centra společnosti 1. Oční s.r.o. byl za spoluúčasti společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. dne 2. září 2011 uspořádán Oftalmologický seminář v ostravském Hotelu Clarion určený zejména pro oční i praktické lékaře. Rožnovské gastroenterologické dny Ostravské dny léčebné výživy 4. ročník konference Ostravské angiodny Oftalmologický seminář 9

10 Významné události uplynulého kalendářního roku 2.0 Ve spolupráci se společností AGEL a.s. se společnost Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. stala ve dnech 6. a 7. října 2011 organizátorem v pořadí již V. sympozia AGEL, které se uskutečnilo v prostorách hotelu Park Inn v Ostravě. Program tvořený desítkami odborných přednášek byl i letos rozdělen na sekci lékařskou a sesterskou. Téměř 400 odborníků z řad lékařů a sester z České i Slovenské republiky si zde za účasti řady významných osobností jednotlivých odborností předalo zkušenosti z oblasti zobrazovacích metod. V. sympozium AGEL

11 Identifikační údaje společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. včetně složení statutárního orgánu ke dni Obchodní jméno: Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. Datum zápisu: 21. května 2001 Společnost Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. je vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 407. IČ: Sídlo: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ Právní forma: Obecně prospěšná společnost Druh obecně prospěšných činností ke dni : poradenská služba pro pacienty a odborníky z jiných oborů, edukace pacientů a odborné veřejnosti, materiální podpora při vybavování odborných zdravotnických pracovišť, osvětová činnost v oblasti prevence nemocí a propagace zdravotnických zařízení, zprostředkování získávání grantů pro zdravotnická zařízení na území České republiky, podpora rozvoje zdravotní péče a zdravotní osvěty na území České republiky, pořádání sportovně kulturních akcí na podporu zdraví, podpora mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotní péče, osvětová činnost a propagace zdravotnických zařízení, všestranná podpora při zavádění moderních trendů medicíny, vytváření podmínek pro zlepšení léčby pacientů, podpora volnočasových, sportovních a kulturních aktivit a společností podporujících tyto činnosti, podpora publikační činnosti v oblasti medicíny, zdravotní péče a řízení zdravotnictví, podpora aktivit v oblasti životního prostředí, podpora ostatních neziskových organizací, podpora projektů zaměřených na rozvoj osobností dětí a mládeže, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Zakladatel: AGEL a.s., identifikační číslo: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ

12 Složení statutárního orgánu společnosti ke dni Správní rada společnosti: Ing. ROMAN GAVANDA... předseda správní rady Ing. KAREL KANTOR....člen správní rady Ing. IVETA OSTRUSZKOVÁ, MBA... člen správní rady 12

13 Složení statutárního orgánu společnosti ke dni Dozorčí rada společnosti: Mgr. MILENA KŘENKOVÁ.... předseda dozorčí rady Ing. JARMILA ŠVECOVÁ člen dozorčí rady DANA KOŘÍNKOVÁ... člen dozorčí rady Statutární orgán - ředitel: Mgr. LIBOR VRBA... ředitel Jednání za společnost: Jménem obecně prospěšné společnosti jedná její ředitel. 13

14 Poslání a podnikatelský cíl 4.0 Posláním obecně prospěšné společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s., jak vyplývá z jejího názvu a statutu, je zejména podpora vzdělávání, rozvoje zdravotní péče a zdravotní osvěty. V rámci vytváření podmínek pro zlepšení léčby pacientů se společnost podílí nejen na prohlubování znalostí a sdílení zkušeností lékařů a středního zdravotnického personálu, ale také na edukaci pacientů prostřednictvím osvětové činnosti v oblasti prevence. V současné době je již nezpochybnitelné, že na našem zdravotním stavu se ve velké míře podepisuje náš životní styl: jak se stravujeme, do jaké míry se věnujeme aktivnímu pohybu, jaké jsou naše zlozvyky, tedy jak se o své zdraví obecně staráme. Je mnohem levnější nemocem předcházet než je léčit. Tato filosofie je však u nás zatím poněkud nepopulární. Mezi většinou lidí přetrvává názor, že se o své zdraví starat nemusí, protože když onemocní, jsou tady lékaři, kteří mají moderní prostředky k jejich uzdravení. Dalším cílem našeho úsilí je všestranná podpora odborného vzdělávání zdravotnických pracovníků. Jsme pořadateli nebo spoluorganizátory řady konferencí, seminářů, kursů a jiných odborných akcí, jejichž prostřednictvím je účastníkům umožněno rozvíjet a prohlubovat své znalosti a zároveň se podělit o své cenné zkušenosti. Při přípravě odborných vzdělávacích akcí navazujeme vazby s odborníky ze zdravotnických zařízení a také s odbornými společnostmi, jako jsou např. Česká lékařská komora, Spolek lékařů, Česká asociace sester a další. V neposlední řadě se snažíme poskytovat materiální podporu při vybavování odborných zdravotnických pracovišť a zlepšovat prostředí pro pacienty, které významnou měrou ovlivňuje jejich psychickou pohodu a následně i proces léčby. Dosáhnout zásadní změny tohoto přístupu je ovšem nezbytné, proto se naše společnost ve velké míře zaměřuje na nejrůznější aktivity z oblasti osvěty, prevence a včasného předcházení onemocnění. Podílí se na pořádání sportovně kulturních akcí a podporuje volnočasové a sportovní aktivity s příznivým vlivem na lidské zdraví. 14

15 Základní ekonomické ukazatele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. za rok Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Příloha k účetní závěrce za rok Vybrané údaje o hospodaření společnosti v roce Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 15

16 Účetní závěrka k 31. prosinci Název společnosti: Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. Sídlo: Mathonova 291/1, Prostějov Právní forma: obecně prospěšná společnost IČ: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne Statutární orgán účetní jednotky Podpis Mgr. Jitka Tinclová ředitelka společnosti 16

17 Rozvaha (bilance) k Název účetní jednotky Vzdělávací institut AGEL, o.p.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: A K T I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období (údaje v celých tis. Kč) Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek ř Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému majetku Software (013) Ocenitelná práva (014) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Součet ř. 2 až Samost. movité věci a soubory movitých věcí (022) Součet ř. 10 až Oprávky k softwaru (073) Oprávky k ocenitelným právům (074) Oprávky k samostatným movitým věcem (082) Součet ř. 29 až B. Krátkodobý majetek ř II. Pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek Jiná aktiva celkem Odběratelé (311) Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (391) Součet ř. 52 až 69 minus Pokladna (211) Bankovní účty (221) Součet ř. 72 až Náklady příštích období (381) Součet ř. 81 až ÚHRN AKTIV ř Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů 17

18 Rozvaha (bilance) k (údaje v celých tis. Kč) P A S I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období c d 3 4 A. Vlastní zdroje č Jmění Fondy (911) Součet ř. 87 až Účet výsledku hospodaření (+/-963) 91 X Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) X Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) Součet ř. 91 až B Cizí zdroje ř Dodavatelé (321) Krátkodobé závazky Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky ze sociálního zabezp.a zdr.pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Dohadné účty pasivní (389) Součet ř. 105 až ÚHRN PASIV ř

19 Výkaz zisku a ztráty k Název účetní jednotky Vzdělávací institut AGEL, o.p.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: Číslo účtu A. NÁKLADY Název ukazatele Číslo řádku (údaje v celých tis. Kč) Činnosti hlavní hospodářská celkem I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem , 523 Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Odpis nedobytné pohledávky Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tvorba opravných položek Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby z prodeje služeb IV. Ostatní výnosy celkem Jiné ostatní výnosy VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky (dary) Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 ) C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů 19

20 Příloha účetní závěrky za rok Název: Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. Sídlo: Mathonova 291/1, Prostějov Právní forma: obecně prospěšná společnost IČO:

21 Příloha účetní závěrky za rok OBECNÉ ÚDAJE Založení a charakteristika obecně prospěšné společnosti Změny a dodatky v rejstříku obecně prospěšných společností v uplynulém účetním období Organizační struktura obecně prospěšné společnosti Správní rada a dozorčí rada ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ Dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky Závazky Daň z příjmů Výnosy a náklady Přijaté a poskytnuté dary DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Krátkodobé závazky Dohadné účty pasivní Daň z příjmů Vlastní zdroje Tržby a výnosy Přijaté dary Poskytnuté dary Služby Transakce se zakladatelem Osobní náklady DODATEČNÉ INFORMACE

22 Příloha účetní závěrky za rok OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika obecně prospěšné společnosti Společnost Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. byla založena zakládací listinou ze dne a byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně dne Zakladatelem obecně prospěšné společnosti je společnost AGEL a.s., se sídlem Mathonova 291/1, Prostějov. Společnost poskytuje tyto druhy obecně prospěšných služeb: poradenská služba pro pacienty a odborníky z jiných oborů edukace pacientů a odborné veřejnosti osvětová činnost v oblasti prevence nemocí a propagace zdravotnických zařízení materiální podpora při vybavování odborných zdravotnických pracovišť zprostředkování získávání grantů pro zdravotnická zařízení na území České republiky podpora rozvoje zdravotní péče a zdravotní osvěty na území České republiky pořádání sportovně kulturních akcí na podporu zdraví podpora mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotní péče osvětová činnost a propagace zdravotnických zařízení všestranná podpora při zavádění moderních trendů medicíny vytváření podmínek pro zlepšení léčby pacientů podpora volnočasových, sportovních a kulturních aktivit a společností podporujících tyto činnosti podpora publikační činnosti v oblasti medicíny, zdravotní péče a řízení zdravotnictví podpora aktivit v oblasti životního prostředí podpora ostatních neziskových organizací podpora projektů zaměřených na rozvoj osobností dětí a mládeže výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Změny a dodatky v rejstříku obecně prospěšných společností v uplynulém účetním období V uplynulém účetním období došlo ke změnám ve složení členů správní rady a dozorčí rady společnosti, viz bod 1.4. Statutárním orgánem je ředitel společnosti. Ředitelem se stal Mgr. Libor Vrba, tato skutečnost byla zapsána v rejstříku dne Organizační struktura obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost je řízena ředitelem společnosti. 22

23 Příloha účetní závěrky za rok Správní rada a dozorčí rada Správní rada společnosti: Funkce Původní člen Nový člen Datum změny předseda správní rady člen správní rady Ing. Roman Gavanda Ing. Karel Kantor člen správní rady PhDr. Miroslava Pešátová, MBA Ing. Iveta Ostruszková, MBA Dozorčí rada: Funkce Původní člen Nový člen Datum změny předseda dozorčí rady člen dozorčí rady Mgr. Milena Křenková Dana Kořínková člen dozorčí rady Ing. Iveta Ostruszková, MBA Ing. Jarmila Švecová

24 Příloha účetní závěrky za rok ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Účetnictví obecně prospěšné společnosti je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč). Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni za kalendářní rok Údaje v příloze za srovnatelné období u rozvahových účtů jsou uvedeny k v návaznosti na strukturu rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Údaje v příloze u výsledkových účtů jsou uvedeny k v návaznosti na údaje vykázané ve výkazu zisku a ztráty. Jako doplňkový údaj jsou uvedeny i srovnatelné údaje k z důvodu zvýšení informační hodnoty přílohy pro její uživatele. 24

25 Příloha účetní závěrky za rok PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ 3.1. Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 5 tis. Kč. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem: Dopravní prostředky 5 Inventář s PC nižší než 40 tis. Kč 2 Počet let 3.2. Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o případné opravné položky k pohledávkám Závazky Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě Daň z příjmů V souladu s 18 zákona 586/92 Sb. v platném znění jsou předmětem daně pouze příjmy přesahující výdaje vynaložené podle tohoto zákona. V rámci daňového hospodářského výsledku nejsou uvedeny příjmy, které nejsou předmětem daně Výnosy a náklady Společnost vykazuje odděleně náklady, výnosy, výsledek hospodaření za hlavní činnost a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za hospodářskou činnost: a) hlavní činností se rozumí veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena, tj. činnost uvedena v bodě 1.1., b) hospodářskou činností se rozumí činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost, tj. především příjmy z pronájmu a prodeje movitého majetku Přijaté a poskytnuté dary Přijaté a poskytnuté dary jsou součástí hlavní činnosti a účtuje se o nich prostřednictvím výkazu zisku a ztráty. 25

26 Příloha účetní závěrky za rok DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 4.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Pořizovací cena (údaje v tis. Kč) Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Samostatné movité věci Zdravotnická zařízení Dopravní prostředky Inventář Pořízení dlouh.hm.majetku Celkem hmotný majetek Celkem dlouhodobý maj Oprávky (údaje v tis. Kč) Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Samostatné movité věci Zdravotnická zařízení Dopravní prostředky Inventář Pořízení dlouh.hm.majetku Celkem hmotný majetek Celkem dlouhodobý maj

27 Příloha účetní závěrky za rok Přírůstky oprávek v roce 2011 představují odpisy ve výši 405 tis. Kč. Zůstatková hodnota (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Stav k Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Samostatné movité věci Zdravotnická zařízení Dopravní prostředky Inventář Pořízení dlouh.hmot.majetku Celkem hmotný majetek Celkem dlouhodobý majetek Krátkodobé pohledávky Věková struktura krátkodobých pohledávek za odběrateli (údaje v tis. Kč) Rok Kategorie Do splatnosti 0 90 dní dní Po splatnosti dní 1 2 roky 2 a více let Celkem po splatnosti Celkem 2011 Brutto Opr. Položky Netto Brutto Opr. Položky Netto Náklady příštích období V této položce je zachyceno především předplacené nájemné za nemovitosti, které jsou využívány jak pro aktivity související s hlavní činností společnosti, tak i pro potencionální ekonomické činnosti. 27

28 Příloha účetní závěrky za rok Krátkodobé závazky Věková struktura krátkodobých závazků (údaje v tis. Kč) Rok Kategorie Do splatnosti 0 90 dní dní Po splatnosti dní 1 2 roky 2 a více let Celkem po splatnosti Celkem 2011 Dodavatelé Celkem Dodavatelé Celkem Dohadné účty pasivní Položka obsahuje zejména dohadné položky na odměny a sociální a zdravotní pojištění Daň z příjmů (údaje v tis.kč) Zisk před zdaněním - účetní Vyloučení položek jež nejsou předmětem daně Položky snižující základ daně Zisk - ztráta před zdaněním dle zákona 586/92, tj. z hospodářské činnosti upravené o náklady a výnosy, jež nejsou předmětem daně Částka podle 20 odst.7, o kterou lze snížit základ daně Upravený základ daně Celkem daň z příjmů za běžnou činnost a z mimořádné činnosti

29 Příloha účetní závěrky za rok Vlastní zdroje Fondy Výsledek hospodaření Neuhraz. ztráta min. let Celkem vlastní zdroje Stav k Převody hospodářského výsledku v roce Hospodářský výsledek roku Stav k Převody hospodářského výsledku v roce Hospodářský výsledek roku Stav k Tržby a výnosy (údaje v tis. Kč) Období do Období do Tržby z prodeje služeb Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku 33 Přijaté příspěvky Celkem Tržby z prodeje služeb zachycují zejména výnosy z hlavní činnosti spojené s pořádáním odborných kurzů. Jiné ostatní výnosy představují výnosy z hospodářské činnosti, což jsou výnosy s podnájmu výstavních ploch a propagace společností. Přijaté příspěvky představují přijaté dary viz kapitola

30 Příloha účetní závěrky za rok Přijaté dary Přijaté dary v roce 2011, vykázané v položce přijaté příspěvky: (údaje v tis. Kč) Účel příspěvku - daru Dárce Období do Podpora obecně prospěšných činností MARTEK MEDICAL a.s Podpora obecně prospěšných činností Nemocnice Podlesí a.s Podpora obecně prospěšných činností Repharm, a.s Podpora obecně prospěšných činností ZENAGEL a.s Celkem Přijaté dary v roce 2010, vykázané v položce přijaté příspěvky: (údaje v tis. Kč) Účel příspěvku - daru Dárce Období do Podpora obecně prospěšných činností MARTEK MEDICAL a.s Podpora obecně prospěšných činností Nemocnice Podlesí a.s Podpora obecně prospěšných činností Repharm, a.s Podpora obecně prospěšných činností ZENAGEL a.s Podpora obecně prospěšných činností Honoris Finance a.s. 200 Podpora obecně prospěšných činností Medtronic Czechia s.r.o. 150 Celkem Poskytnuté dary V roce 2011 nebyly poskytnuty žádné dary. Poskytnuté dary v roce 2010: (údaje v tis. Kč) Účel příspěvku - daru Obdarovaný Období do Vzdělávání Vítkovická nemocnice a.s. 50 Celkem 50 30

31 Příloha účetní závěrky za rok Služby (údaje v tis.kč) Období do Období do Kardioden Gastrodny 119 Angiodny 654 Srdce na dlani Sympozium Burn Out 210 Dny léčebné výživy 89 Oftalmodny 30 Zdravotnické právo I,II 2 7 Ostatní Celkem Ostatní služby představují náklady spojené se správou společnosti, zejména nájemné prostor Transakce se zakladatelem Nákupy od AGEL a.s. v roce 2011 (údaje v tis. Kč) Subjekt Služby Ost. náklady Dary Období do AGEL a.s Celkem Nákupy od AGEL a.s. v roce 2010 (údaje v tis. Kč) Subjekt Služby Ost. náklady Dary Období do AGEL a.s Celkem

32 Příloha účetní závěrky za rok Výnosy realizované s AGEL a.s. v roce 2011 (údaje v tis. Kč) Subjekt Služby Ost. výnosy Dary Období do AGEL a.s Celkem Výnosy realizované s AGEL a.s. v roce 2010 (údaje v tis. Kč) Subjekt Služby Ost. výnosy Dary Období do AGEL a.s Celkem Osobní náklady V roce 2011 zaměstnávala společnost 9 zaměstnanců na stálý pracovní poměr. Ostatní osobní náklady byly vyplaceny na základě dohod o provedení práce. V roce 2010 zaměstnávala společnost pouze jediného zaměstnance na stálý pracovní poměr. Ostatní osobní náklady byly vyplaceny na základě dohod o provedení práce. 32

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více