Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo. Záměr MŠ : Ve škole musí být vytvořeno prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, ve škole nesmí být prostor pro strach a stres! SPOKOJENÁ UČITELKA - SPOKOJENÉ DÍTĚ - SPOKOJENÁ RODINA!

2 OBSAH ŠVP: 1.Identifikační údaje o MŠ 2.Charakteristika školy 3.Podmínky vzdělávání 4.Charakteristika vzdělávacího programu 5.Vzdělávací obsah 6.Evaluační systém

3 1. Identifikační údaje o MŠ: Název školy: Zřizovatel: Mateřská škola Boršov nad Vltavou, Mateřská škola Boršov nad Vltavou, odloučené pracoviště Vrábče Obec Boršov nad Vltavou Adresa: Ke Školce 30, Boršov nad Vltavou, Ke Školce 230, Ves-Vrábče, Telefon MŠ: MŠ Boršov nad Vltavou , mobil MŠ Vrábče Telefon ŠJ: MŠ Boršov nad Vltavou: MŠ Vrábče: Webové stránky: Provoz školy: Ředitelka MŠ: MŠ Boršov nad Vltavou hod hod MŠ Vrábče hod Kubáňová Alena Název ŠVP: Hrajeme si v pohybu vypracovala A. Kubáňová s kolektivem pg. pracovníků schváleno na pg. poradě dne:

4 2. Charakteristika školy: Mateřská škola Boršov nad Vltavou se od stala právním subjektem a hned v tomto roce jsme zahájili rekonstrukci a modernizaci mateřské školy. Byla rozdělena do tří etap. První jsme zahájili 12. května 2008, druhou v březnu 2009, třetí červen V listopadu 2011 byla navýšena kapacita MŠ na 112 dětí, kapacita jídelny byla v listopadu 2012 navýšena na 230 dětí. Protože ZŠ Boršov nad Vltavou navyšuje každým rokem kapacitu žáků a tím i počet strávníků, bylo nutné navýšit kapacitu ŠJ z 230ti na 255 (toto proběhlo v červenci 2014 s platností od ). Od září 2013 má MŠ Boršov nad Vltavou odloučené pracoviště MŠ Vrábče. Od září 2013 má MŠ Boršov nad Vltavou odloučené pracoviště MŠ Vrábče. Mateřská škola Vrábče byla zkolaudována 27. července 2013 a je odloučeným pracovištěm MŠ Boršov nad Vltavou. Oficiální otevření mateřské školy bylo od 1. září Mateřská škola se nachází v bývalém objektu Zemědělského družstva Vrábče. MŠ je jednopodlažní. Třída je rozdělena na dvě části. V jedné části mají děti možnost využití herny s kobercem a druhá polovina se využívá jako pracovní část se stolečky, pro kreativní tvoření. Třída má i svoji šatnu a umývárnu. Pro pedagogický a provozní personál je zde vytvořeno zázemí. Mateřská škola je obklopena prostornou zahradou, kde jsou nově osazeny lavičky, houpačky, prolézačky a nové pískoviště. Dále je zde možnost využití letní umývárny a skladu hraček pro venkovní použití. Na jaře 2014 proběhla výstavba jednoduchého (formou asfaltových cestiček) dopravního hřiště, kde děti mohou jezdit na tříkolkách koloběžkách, odrážedlech. V prostoru MŠ je k dispozici nová výdejna s myčkou nádobí a novou moderní varnou technologií, vše v nerezovém provedení, včetně prostor pro ukládání a mytí thermoportů. Mateřská škola Boršov nad Vltavou je pavilónového typu, která byla uvedena do provozu v roce Třídy na pavilonech jsou rozděleny na mladší (žlutý pavilon) a starší (oranžový a zelený pavilon). Třídy jsou částečně heterogenní. Oranžový pavilon je přízemní s třídou Smajlíků, 4,5-7 letých dětí. Patrový pavilon, žlutý, má dvě třídy, třídu Kytiček a Sluníček, kde jsou děti 3 5 leté (v individuálních případech již děti od cca 2,5 let). V poslední 4té třídě Hvězdiček, která má po rekonstrukci novou třídu i hernu, jsou také děti 4,5 7 leté. V dalším přízemním pavilonu, tzv. hospodářském pavilonu propojeným s ostatními pavilony spojovací chodbou, je kuchyně, školní jídelna, kancelář vedoucí ŠJ, sklad prádla a čistících prostředků. Vybavení školní jídelny bylo v roce 2008 modernizováno a v roce 2011 zde proběhla celková rekonstrukce V nově zrekonstruovaném hospodářském pavilonu vznikla velká prostorná jídelna, kde svačí třídy Smajlíků a Hvězdiček a obědvají zde všechny 4 třídy. Dále je zde k dispozici nová výdejna s myčkou nádobí, nově zařízená kuchyně s novými nerezovými prvky, prostor pro ukládání a mytí therrmoportů, zázemí pro kuchařky, nová kancelář vedoucí ŠJ, hygienické zázemí, jak pro kuchařky, tak i pro děti. Každá třída má svoji šatnu. Plochy tříd Sluníček a Kytiček jsou rozděleny na tři části: pracovní se stolečky, herní s kobercem a na ložnici. Tyto třídy zde i svačí. Třída

5 Smajlíků má tři samostatné herny, vzájemně propojené: výtvarnou učebnu, hernu a tělocvičnu. Nově postavená a částečně zrekonstruovaná třída Hvězdiček má dvě propojené herny. Jedna je využívaná také jako ložnice, druhá, větší, je se stolečky a interaktivní tabulí, ve které děti provozují veškeré denní činnosti. Třída Hvězdiček také často využívá tělocvičnu, která je situovaná hned vedle. U každé třídy je umývárna s WC. Třídy Sluníček a Kytiček mají k dispozici kuchyňku pro výdej jídla.(dopoledních a odpoledních svačin). Mateřská škola je obklopena prostornou zahradou. V minulém školním roce, po III. etapě rekonstrukce a modernizace, se podařilo školní zahradu vybavit novým, moderním, dřevěným nářadím pro všechny třídy. Zahrada má umělý svah (v přední části, u třídy Hvězdiček), aby nabízela využití pobytu dětí ve všech čtyřech ročních obdobích. Na školní zahradě se vysázelo týpí z vrbiček a dodělala výsadba okrasných dřevin. Na podzim 2014 zvažujeme vypracování projektu na tvorbu přírodní zahrady a následně se přihlásit o finanční dotaci z ROPu (?? možné vyhlášení podzim 2014??). proto jsme pozastavili veškeré aktivity na školní zahradě. Pouze jsme zadali výrobu a postavení zahradního domku realizace červenec Ve škole pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti naší školy (zájmové kroužky, plavecký výcvik, sportovní i kulturní akce, akce pro rodiče a děti, výlety, Školu v přírodě, apod.). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Denně zařazujeme přirozený, spontánní tělesný pohyb dětí, formou ranních cvičení, kroužku TV, pohybových chvilek a tím rozvíjíme u dětí samostatnost, fyzickou a psychickou zralost a v neposlední řadě i jazykový projev dětí. Toto nám usnadňuje tělocvična, kterou využívají všechny děti v MŠ. Veškeré snažení zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. A. Koncepce a cíle školy: Hrajeme si v pohybu Prostřednictvím vztahu dětí k přirozenému pohybu, k přírodě a využití prostředí školní tělocvičny i školní zahrady, chceme působit na vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte. Pravidelně zařazovat pohybové aktivity (celoroční využití tělocvičny i školní zahrady), které vycházejí z potřeb dětí a respektovat jejich rozvoj a vývoj v oblasti psychické, fyzické a sociální. Dbát na to, aby byl poměr spontánních a řízených aktivit vyvážený. Idea MŠ: Zdravě a radostně získávat návyky, způsoby chování, základy zdravého životního stylu. Respektovat práva a potřeby každého jednotlivce, podporovat osobnostní růst dítěte, umožnit mu porozumět okolnímu světu, probouzet v dítěti chuť poznávat, tvořit a být samo sebou. Na základě přirozeného, spontánního tělesného pohybu rozvíjet u dětí samostatnost, fyzickou a psychickou zralost i jazykový projev dětí.

6 Rámcové cíle MŠ: 1. Tvorba podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte, rozvoj dítěte v oblasti učení a poznání. 2. Prosociální chování dětí i dospělých. 3. Rozvoj aktivního vztahu k přírodě a k péči o životní prostředí (využití vesnického prostředí MŠ). 4. Zabezpečení a nabídka mimoškolní činnosti, kroužků. 5. Dodržovat optimální denní režim s dostatkem pohybu. 6. Podporovat u dětí zvídavost, zdravé sebevědomí, usilovat o osobnostní rozvoj každého jedince s ohledem na jeho možnosti, zájmy, potřeby. 7. Upřednostňovat smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, maximálně podporovat rozvoj komunikativních dovedností B. Zaměstnanci školy: Ředitelka školy: Kubáňová Alena, SPgŠ, Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení ( ), NIDV Jak úspěšně komunikovat nejen s rodiči ( ), CCV zařízení pro DVPP ( ), NIDV Řízení MŠ v kostce ( ), NIDV Podpora pedagogů při realizaci školních vzdělávacích programů v MŠ ( ), Internationalen tagung kinder & garten ( ), ZŘETEL Dítě se syndromem hyperaktivity v MŠ ( ), NIDV- Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve šk. prostředí ( ), Krajský úřad Č.B. Nový občanský zákoník ve školské praxi ( ) Učitelky: Kabelová Eva, SPgŠ, DVPP Dívej se, tvoř a povídej ( ) Šilhanová Dana, SPgŠ Kristýna Staňková, SPgŠ DVPP Regionální setkání Mrkvička k ekologické výchově v MŠ ( ), NIDV Jazyk a řeč jazykové chvilky v MŠ ( ), NIDV Už půjdu do školy? Školní zralost dítěte ( ), NIDV Správná řeč předpoklad úspěšného školáka ( ), Cassiopeia Jedlá školní zahrada ( ) Pavla Martínková, SPgŠ obor vychovatelství (6. června 2013 ukončeno doplňkové studium maturita z pedagogiky PV) Brodská Jana, SpgŠ, NIDV Interaktivní tabule v MŠ ( ), Asteria Dítě se syndromem hyperaktivity ( ), Asteria Jóga pro malé II. ( ) Bc.Šubardová Gabriela, SpgŠ, PF JČU České Budějovice, NIDV Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání (80 vyučovacích hodin ) Eva Šanderová SPgŠ Prachatice Mgr. Hrdličková Lucie, SPgŠ, PF JČU České Budějovice Bc. Šanderová Romana, SPgŠ, PF JČU České Budějovice, NIDV Interaktivní tabule v MŠ ( )

7 Hospodářka: Vedoucí ŠJ: Školnice: Uklízečky: Kuchařky: Pom. kuchařka: Účetní: Mlezivová Šárka, SPŠ s maturitou Maříková Radka, SOU s maturitou Brtnová Helena, odloučené pracoviště MŠ Vrábče Perníková Alena Baboučková Jana Egnerová Markéta Carhounová Iveta Dvořáčková Renata Mikolášová Miroslava, SEŠ C. Rozdělení tříd a dislokace učitelek, uklízeček: SLUNÍČKA KYTIČKY Dana Šilhanová Eva Šanderová ukl. Baboučková J. Kristýna Staňková Pavla Martínková ukl. Baboučková J. SMAJLÍCI Alena Kubáňová ukl. Perníková A. Bc. Gabriela Šubardová HVĚZDIČKY Eva Kabelová ukl. Perníková A. Jana Brodská VRABČÁČCI Bc. Romana Šanderová ukl. Brtnová H. Mgr. Lucie Hrdličková D. Informační a komunikační systém školy: 1. vnitřní - základní informace o škole, viz. organizační řád školy - zpřístupnění ŠVP na nástěnkách - kontakt s rodiči při předávání dětí kdykoliv možno nahlédnout do tříd - schůzky s rodiči během šk. roku - zapojení rodičů do akcí školy - pořádání dnů otevřených dveří 2. vnější - studium odborné literatury, časopisů - získávání informací prostřednictvím internetu - spolupráce se ZŠ, ostatními MŠ - spolupráce se OÚ Boršov nad Vltavou - semináře, školení NIDV

8 3. Podmínky vzdělávání : A. Materiální vybavení B. Životospráva C. Psychosociální podmínky D. Organizace a řízení mš E. Spolupráce s rodiči A. Materiální podmínky : + pozitiva - negativa + estetika prostředí, výzdoba dětskými pracemi + dostatek prostoru i vybavení pro rozvinutí her + rolety ve všech třídách + dovybavení školní zahrady reklamace vyřízena, výsadba vrbičkového týpí, okrasné dřeviny (podzim 2013), výstavba zahradního domku (červenec 2014). + spojovací chodba oživena dětskými pracemi každá třída má svou síť, nástěnkami - umístit vitríny na budovy (1 na budovu Hvězdiček, 1 na budovu Smajlíků) na fotky, tabla, aj. + dobrá vybavenost výpočetní technikou, ICT ve třídě Smajlíků i ve třídě Hvězdiček, internet v každé třídě + tiskárna, kopírka + hračky, doplňky jsou umístěny tak, aby je děti viděly a mohly si je samostatně brát + výukové programy pro předškolní děti (programy na ICT - Kamínky) + dostatečná tepelná pohoda v zimních měsících - po rekonstrukci a modernizaci již vhodné kryty na topení, cirkulace vzduchu, zateplení budovy + výměna dětského nábytku, který již vyhovuje antropometrickým požadavkům (stoly, židle) září děti ve všech třídách již mají dostatek osobního soukromí při hře + sortiment hraček je již moderní, inovace metodického materiálu sledovat novinky, průběžně doplňovat + v rámci II. etapy rekonstrukce a modernizace ve třídě Sluníček a Kytiček výměna vodovodních baterií čipové + samostatná jídelna určená výhradně ke stravování dětí Dlouhodobé cíle materiálního zabezpečení: Na mateřské škole, po všech třech rekonstrukcích (závěrečná slavnostní kolaudace proběhla v měsíci září 2012), jsou již vyhovující podmínky pro výuku, hry dětí. Školní zahrada postupně se dovybavuje herními prvky, okrasnou výsadbou, týpí z vrbiček. Na podzim 2014 zvažujeme vypracování projektu na tvorbu přírodní zahrady a následně se přihlásit o finanční dotaci z ROPu (?? možné vyhlášení podzim 2014??). Proto jsme pozastavili veškeré aktivity na školní zahradě. Pouze jsme zadali výrobu a postavení zahradního domku realizace červenec 2014.

9 B. Životospráva: + zajištění pitného režimu dětí v průběhu celého dne, děti mají možnost se obsluhovat samy + plnohodnotná strava s dostatkem nabídky více druhů ovoce, zeleniny (u některých dětí nedostatečná konzumace osvěta, spolupráce s rodiči) + děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování (včetně pečiva s pomazánkou!!!) + v srpnu 08 proběhla v kuchyni modernizace zařízení koupil se konvektomat a nový nerezový kotel, tímto krokem se zajistila zdravější příprava pokrmů (v páře), ve spolupráci s vedoucí ŠJ se již povedlo zařazovat do jídelníčku tzv. zelený program stále platí - zařazovat nové inovující receptury (získávat je na školeních, výměnou a spoluprací s jinými MŠ a ŠJ, internetu, z odborného tisku Výživa, účast na republikové konferenci o školním stravování atd.), + zaměstnanci školní jídelny úzce spolupracují s pedagogickým personálem, proto mohou vznikat tzv. čarodějnické, vánoční, čertovské jídelníčky + dbát na to, aby poměr spontánních a řízených aktivit byl vyvážený + pravidelný každodenní pobyt venku, každodenní začleňování tělovýchovných chvilek, respektovat přirozený pohyb dítěte - více využívat tělocvičnu pro pohybové vyžití dětí především třídy Sluníček a Kytiček, ale v tomto roce i třída Hvězdiček! + rytmické střídání dne - mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly + postupně respektovat individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku ve třídě Smajlíků a Hvězdiček je zkrácen klid na lůžku a zařazena příprava na školu, což se osvědčuje + zařazení Školy v přírodě pro nejstarší děti (duben 2015) Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění. Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech, a to po konzultaci s ředitelkou školy a dětským lékařem (viz Školní řád). V rámci podpory prevence zubního kazu se v naší školce děti seznamují se správnou technikou čištění zubů, všechny děti si čistí zuby po obědě. C. Psychosociální podmínky: + zařazení předadaptačního období pro budoucí rodiče dětí MŠ - pobyt na školní zahradě, účast na kultur. i společenských akcích školy + individuální adaptační režim pro nově příchozí děti, dle požadavku rodičů + vytváření takových podmínek, aby se děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně (jednotné působení všech dospělých), partnerský přístup + všechny děti mají ve škole rovnocenné postavení (děti z DD) - zamezit nezdravé soutěživosti dětí + převaha pozitivního hodnocení, pochvaly + vymezení jasných pravidel chování (spoluúčast dětí) - dobrý kolektiv kamarádů ve třídě, učíme děti pracovat samostatně i ve skupině + kolektivní oslavy narozenin dětí (označit oslavence, obdarování dárkem) + důsledné a spravedlivé vyhodnocování chování dětí - všechny děti jsou si rovny

10 D. Organizace a řízení mš : Organizace chodu mateřské školy se řídí směrnicemi ředitele školy, Školním řádem, provozním řádem školy a dalšími právními předpisy. Provoz školy - je od 6.00 hod do hod. Třídy jsou částečně heterogenní (dvě třídy 3 4,5 let, dvě třídy 4 6,7 let), děti jsou zařazovány do tříd podle věku, jejich schopností, ale i dle požadavku rodičů. V MŠ Vrábče je provozní doba od hod s jednou heterogenní třídou. Naším zájmem je především spokojené dítě.vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. Časové rozvržení denního režimu je předmětem každé třídy, dle jejich specifik a je zpracováno v TVP. Doplňkové aktivity jsou plánované na dopoledne, ale i odpoledne, dle zájmu rodičů. V případě výletů, návštěvy divadelních představení, výstav je organizace přizpůsobena daným potřebám a rodiče jsou o tom včas informováni. Po zkušenostech z loňského školního roku, nebudeme spolupracovat se společností Rytmik, která u nás provozovala zájmový kroužek keramiky (za rok se zde vystřídaly 3 lektorky, nespolehlivost docházky, rozbité výrobky,.). Řízení školy: Ředitelce podléhají zaměstnanci v přímé linii, kteří jsou pak zodpovědní za své podřízené na jednotlivých úsecích. Provozní porady všech zaměstnanců se budou konat cca 3x za rok dle provozu, dle potřeb. Pedagogické rady budou probíhat dle potřeb, minimálně však 4x do roka. viz příloha č. 1 - Schéma řízení podle pracovního zařazení Režim dne: časy jsou pouze orientační, zpracováno dle specifik každé třídy do TVP scházení dětí, ranní hry dle volby dětí ranní cvičení hygiena, svačina řízené činnosti - ve skupinách, individuální dle TVP (Smajlíci, Hvězdičky do 9.45) pobyt venku (Smajlíci, Hvězdičky do 11.45) hygiena, oběd četba, vyprávění pohádek, poslech relaxační hudby, odpočinek nejstarší děti třída Smajlíků a Hvězdiček příprava na školu, klidové činnosti, logopedická cvičení - diagnostika hygiena, svačina (Smajlíci, Hvězdičky ) odpolední zájmové činnosti dětí (individuální práce s dětmi), za příznivého počasí pobyt na školní zahradě

11 + uspořádání dne se operativně mění a přizpůsobuje dětem i plánovaným činnostem (divadlo, výlety, atd.) + zařazení činností pro rozvoj talentu a znalostí dětí: hudební kroužek, anglický kroužek, plavecký výcvik, pohybová průprava děvčat, sportovní cvičení chlapců - překračování doporučovaných počtů dětí ve třídě (max. do 24 dětí na tř.) Akce školy: viz příloha č. 2 Kulturní kalendář pro školní rok 2014/15 Celoroční spolupráce s OÚ Boršov n/vlt., Myslivci, HZS Boršov n. Vlt. Celoroční spolupráce se ZŠ. Nad rámec ŠVP je zařazováno každý měsíc divadelní představení - v MŠ nebo návštěva MD, výstav v Č.B, aj. E. Spolupráce s rodiči : - zlepšit vztahy mezi rodiči a pedagogy, více empatie ze strany pedagogů, aby panovala oboustranná důvěra a otevřenost + k prohloubení těchto vztahů již více využíváme společných akcí s rodiči, pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých rodin, snaží se jim vyhovět akce Čarodějnice, závěr šk. roku posezení u ohně, akce s rodiči na jednotlivých třídách + zlepšila se včasná informovanost rodičů o změnách a uzavírce školy (minimálně 14 dní dopředu, o uzavírce MŠ 2 měsíce dopředu dané vyhláškou) + pedagogové průběžně informují rodiče o prospívání jejich dítěte na škole + pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost + jednají s rodiči ohleduplně, taktně a diskrétně, nezasahují do života a soukromí rodiny + MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům profesionální radou, tipem či vhodnou osvětovou aktivitou 4. Charakteristika vzdělávacího programu : A. CÍL PROJEKTU B. VZDĚLÁVACÍ OBSAH C. INTEGROVANÉ BLOKY - očekávané cíle - očekávané výstupy D. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ A. Cíl projektu : sounáležitost s přírodou podporovat spontánní prožitkové učení ve hře podpora podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu pobytu v MŠ (s využitím zájmových kroužků) odolnost vůči stresům a zdraví škodícím vlivům ochraňovat a posilovat organismus dítěte, podporovat zdravý růst a

12 B. Vzdělávací obsah: vývoj dítěte (dostatečné pohybové vyžití a celoroční využití školní zahrady) vytvářet sociální klima na základě vztahů důvěry, úcty a empatie, spolupráce mezi všemi lidmi v MŠ, být pro něj správným příkladem navázat co nejbližší spolupráci s rodiči, usilovat o jednotné působení rodiny a školy Celoroční ústřední téma: Hrajeme si v pohybu. Název jsme zvolili proto, jelikož naše mateřská škola se zaměřuje na pohyb. Pohyb je nám vlastní nejen v mateřské škole, ale i v životě. Není tím myšleno jen to, že v MŠ máme zařazen kroužek TV, kterého se účastní na 70% dětí, ale především to, že jsme ŠKOLA V POHYBU. Pohybem myslíme pružnost a kreativitu učitelek, aktivní přístup k našim nejmenším, ale i k široké rodičovské veřejnosti. Pohyb je obsažen i ve výtvarných činnostech vždyť co je to jiného, než pohyb ruky přenesený na papír. A v neposlední řadě pozorujeme pohyb i v jazykových dovednostech pohyb rtů, jazyka, hlasivek. V pohybu jsme nejenom my, ale i příroda kolem nás, kterou se učíme chápat a poznávat. Myslíme tím, že nejlehčí je vždy říct, že něco nejde. U nás se snažíme vše řešit s empatií, aby zde děti měly pocit bezpečí a důvěry, ale i přátelství duševní pohody a optimismu. Přebíráme na sebe, jakým směrem se vydají předškolní děti, jaké základy jim v mateřské škole dáme a jaké podmínky dětem vytvoříme. Škola by měla pomáhat pěstovat potřebu celoživotního pohybu. Pohyb by se měl vrátit do života dětí a s tím i radostné prožívání pohybových aktivit. Pohybové hry by se měly uplatňovat jako vnitřně odměňující činnosti a tím i sebedůvěry ve vlastní výkon. Nejvhodnějším a nejzdravějším vyplněním volného času dětí je zdravý pohyb a cvičení. Pro děti je to navíc podmínka pro zdravý růst a vývoj. POHYB JE MOTOREM RŮSTU!!! Ústřední téma je dále rozpracováno do 5 společných integrovaných bloků, které si jednotlivé třídy časově rozvrhnou do celého roku a jsou upraveny v TVP dle věkových zvláštností konkrétní třídy a realizují se prostřednictvím témat, příp. podtémat. Příklady témat, podtémat jsou zde také uvedeny a tyto se mohou, ale i nemusí konkrétně v TVP objevit. Tímto jsou realizovány obsahy vzdělávání i vlastní činnosti vedoucí k naplňování cílů. Jednotlivé cíle a výstupy jsou barevně rozlišené a každá barva určuje vzdělávací oblasti: 1. Dítě a jeho tělo biologická oblast 2. Dítě a jeho psychika psychologická oblast 3. Dítě a ten druhý interpersonální oblast 4. Dítě a společnost sociálně-kulturní oblast 5. Dítě a svět environmentální oblast C. Integrované bloky: 1. Pohyb i hra nás baví 2. Příroda čaruje

13 3. Na světě nejsem sám 4. Zdraví nás baví 5. Pohyb je život x Svět v pohybu 1. I.B. Pohyb i hra nás baví: Téma: Podzim plný kamarádů podtémata: - Já a moji kamarádi - Já v mateřské škole Charakteristika tématického bloku: děti se navzájem poznávají, seznamují se. Je to krok socializace dítěte předškolního věku. U těch nejmenších je to otázka adaptačního procesu v ryze individuální míře. Pro děti, které přechází z jedné třídy do druhé, je proces méně náročný. I tak je potřeba vytvořit takové podmínky, aby se děti cítily bezpečně a jistě, aby získaly důvěru v učitelku i ostatní personál školy. Poznávám sám sebe, svou identitu a osobní roli Znát své jméno, jména svých kamarádů Pěstovat kamarádské vztahy Orientace ve své třídě i ve škole, poznávat okolí MŠ Utvořit si s dětmi pravidla soužití ve třídě při hře, řízených činnostech, při hygieně, odpočinku i při pobytu na zahradě Učit se sebeobslužným dovednostem Podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností dítěte Zařazovat pohybové hry, učit děti, že je pohyb každodenní činnost, která stmeluje kolektiv, posiluje kamarádské vztahy PD učíme se pracovat na interaktivní tabuli Časový rozsah: cca 4 týdny Očekávané cíle: adaptace na MŠ, osvojování si společných pravidel seznamování se s učitelkou, s kamarády, se značkou, místem na ukládání věcí, s prostorami MŠ, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem učíme se respektovat dospělého, ostatní děti, uvědomovat si svou vlastní identitu, svou roli, poznávání sebe sama získání relativní citové samostatnosti seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření, porozumění základním neverbálním projevům rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky struktura rodiny, dům, ve kterém bydlím

14 Očekávané výstupy: navazovat kontakty s učitelkami, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho porozumět běžným projevům emocí, přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, kamarádem, navazovat dětská přátelství zaujmout místo v daném útvaru, zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, v řadě, v kruhu, radost z pohybu zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, oblékat se, svlékat, obouvat, ) odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je spolupráce ve skupině, porozumět neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, přijímat autoritu orientovat se bezpečně v mateřské škole, v blízkém okolí zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené (které se v MŠ opakují), chovat se přiměřeně a bezpečně (ve třídě, na zahradě, na ulici,...) 2. I.B. Příroda čaruje: Téma : Jsme kamarádi i s přírodou podtémata: - My jsme malí zahradníci (květiny,ovoce, zelenina) - Malované počasí - U zvířátek mají podzim - Pohádkový les - Hallowen, kde pracují rodiče? Charakteristika tématického bloku: tento blok se snaží dětem přiblížit změny v přírodě související s příchodem podzimu. I příroda je v pohybu 4. roční období, pojmy - rok, 12 měsíců, týden, dny v týdnu, hodiny, minuty. Zařazujeme činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem a zdravím, ale i výlety do přírody, sbírání i pozorování všech plodů podzimu. Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu, především u nejmladších dětí. Společně s dětmi si vyzdobíme naši mateřskou školu. Seznamovat děti s názvy různých druhů ovoce a zeleniny, prožitkové učení, jejich význam pro lidské zdraví, smyslové vnímání Seznamovat děti s rozdílným počasím, s ročními dobami Poznávat a rozdělovat stromy na jehličnaté, listnaté, jejich listy, plody, užitek Seznamovat a pěstovat u dětí základy ekologického chování

15 Seznamujeme se a poznáváme barvy, ve výtvarných činnostech různé přírodní materiály, práce s nimi, základy ekologické výchovy, chování Seznamovat se stěhovavými ptáky, zvířaty v lese, příprava zvířat na zimu Zařadit se aktivně do různých zájmových kroužků, dle volby a zaměření dítěte Prohlubovat jazykové dovednosti receptivních (vnímání, naslouchání) i produktivních (výslovnost, vyjadřování),učíme se správně mluvit, cvičíme jazýčky Zařazovat hry se slovy, hádanky, rytmizaci říkadel, nácvik básní, písní. Seznamujeme se s hudebními nástroji. Posloucháme a čteme pohádky. Časový rozsah: cca 8 týdnů Očekávané cíle: rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, prohloubení znalostí o ročním období, znalost stromů a plodů, ovoce i zeleninu vnímání změn počasí, vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jejich rozmanitosti rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí-spolupracovat, spolupodílet se rozvoj řečových schopností vytleskávání slov, sluchově vnímat hlásku na začátku slova (říkadla a pohádky o zvířátkách) rozvoj pohybových aktivit koordinace a rozsah pohybu rozvoj kooperativních dovedností - vytrhávání, stříhání papíru, správné držení štětce, správná technika lepení, rozvoj grafomotoriky - modelování osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech, orientace v číselné řadě do 5, více x méně rozvoj hudebních schopností a dovedností, učíme se pohybem vyjádřit postup melodie, stoupání a klesání s využitím písně, recitace říkadel (při hrách, chůzi, běhu) rozvoj a užívání všech smyslů - procvičování: koulení míče v kruhu i ve dvojicích, reakce na pohybující se míč, házení lehkými předměty, míčem rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách - pozorování zvířátek v přírodě, rozlišování zvířat volně žijících, domácích, v ZOO rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů - třídění předmětů podle určité vlastnosti seznamování se světem lidí, kultury a umění Hallowen Očekávané výstupy: vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si změn porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé všechno kolem se mění, vyvíjí, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole uplatňovat návyky v základních formách společenského chování zdravit známé děti i dospělé, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc, uposlechnout pokyn apod.)

16 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči porozumět slyšenému zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách, vyprávět pohádku sluchově rozlišovat slabiky ve slově zachovávat správné držení těla, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkol s jiným dítětem chápat základní číselné a matematické pojmy, třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do 6ti, u předškoláků do 10ti, chápat číselnou řadu, porovnávat, uspořádávat prožívat radost ze zvládnutého a poznaného zachytit a vyjádřit své prožitky pomocí hudby, výtvarně, hudebně pohybovou improvizací zvládat jednoduché pracovní úkony úklid hraček, své místo, ůklid po svačině obědě, udržovat pořádek házet a chytat míč mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si vlivu člověka na přírodu a její zpětné vazby, chránit přírodu, starat se o živé tvory - krmítko, krmelec, aj. dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik ( kreslit, používat barvy, modelovat, tvořit z papíru, přírodnin, ) 3. I.B. Na světě nejsem sám: Téma : Kouzelná zima - podtémata: - Zimu máme taky rádi Čert, Anděl, Mikuláš - Těšíme se na Ježíška - Rolničky, rolničky, - Tři Králové Téma : Hra na školu - podtémata: - Jdeme k zápisu - Kde bydlím, žiju - Planeta Země, ekologie - Stavíme ze sněhu Téma : Vítej, vítej karnevale - podtéma: - Masopust Charakteristika tématického bloku: sledujeme změny v přírodě, příchod zimního období,

17 sníh a jeho vlastnosti, stavba sněhuláků. Cílem tohoto bloku je přiblížit dětem domov, posilujeme jak rodinné vztahy, tak i mezilidské. Seznamujeme děti s tradicemi předvánočních i vánočních svátků. Učíme se, že na světě nejsme sami, učíme se projevovat city i k ostatním rodiče, kamarádi ve třídě, sourozenci, ale i k učitelce, personálu ve školce. S nejstaršími se už těšíme na zápis do ZŠ, návštěva školy za našimi kamarády. Užijeme si opět i s rodiči Masopust. Seznamovat děti se svátkem sv. Mikuláše, s tradicemi Vánoc Vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností (u nás Ježíšek, v USA Santa Klaus, Rusko Dědeček Mráz,...) Upevňovat vztahy v rodině, ale i mezi kamarády ve třídě Vyrábíme dárečky pro nejbližší i pro kamarády ze ZŠ, pracujeme s papírem černý, hnědý, modrý, červený Zdokonalovat dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky Nacvičit pro své nejbližší pohybové vystoupení s tématikou zimy, Vánoc a dokázat ho předvést. Učit se správně ovládat nůžky, trhat papír, lepit. Seznámit děti s některými historickými budovami v obci kostel, fara atd. Vánoční výzdoba v obci i ve městě. Výlet do Českých Budějovic vánoční trh, výzdoba. Užít si vánoční atmosféru. PD - osvojit si poznatky a dovednosti, které předcházejí psaní, čtení, znakové systémy (čísla, písmena) rozvoj zájmu o ZŠ zápis dětí do ZŠ PD orientovat se a samostatně pracovat na interaktavní tabuli Seznamovat děti s charakteristickými znaky zimy, skupenství vody Seznamovat děti s lidovými tradicemi Masopust Poznávat i jiné kultury, že svět je tvořen z lidí různých barev pleti Časový rozsah: cca 10 týdnů Očekávané cíle: rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city prožívat vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí - naše planeta Země ve Sluneční soustavě, a kdo na ní žije - IT rozvoj jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání) i produktivních (výslovnosti, mluvený projev, vyjadřování) osvojení si věku přiměřených praktických dovedností vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení (předškolní děti zápis do ZŠ) vytváření prosociálních postojů rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti, apod.

18 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře, umění - mikulášská nadílka, zvyky a tradice, příprava na vánoční besídku s rodiči vést děti k rozhovoru o charakteristických vlastnostech vnímaných předmětů a jevů procvičování: chůze po zvýšené rovině, šikmé rovině, překračování překážek v chůzi i běhu - proudové cvičení koordinace ruky a oka - práce s papírem, lepidlem, modelínou, nůžkami - výroba vánočních ozdob přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému, rozvoj paměti a pozornosti procvičování znalosti geometrických tvarů - IT seznamování se s tradicemi Masopustu Očekávané výstupy: naučit se zpaměti krátké texty reprodukovat říkanky, písně, básničky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod. ve známých i opakujících se situacích, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování, přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch (vystoupení pro rodiče) vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení, hodnotit svoje zážitky vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečný a různorodý jak svět přírody, tak svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, o planetě Zemi, vesmíru apod.) vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, úsudky ve vhodně zformulovaných větách koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou, vědomě napodobit jednoduchý pohyb vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení chápat, že všichni lidé děti mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, osobnostní odlišnosti jsou přirozené dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, dodržovat herní pravidla začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti, dovednosti vést rozhovor, naslouchat druhým, sledovat aktivně řečníka ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku stříhání, lepení, práce s papírem, apod. záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, umět pojmenovat základní geometrické tvary

19 při cvičení ovládat dechové svalstvo, zvládat překážky při tv. cvičení zvládnout základní pohybové dovednosti na sněhu, ledu poznat některá písmena a číslice, poznat napsané své jméno mít povědomí o širším společenském, kulturním prostředí i jeho dění v okolí dítěte Masopust akce ve spolupráci s Obcí s rodiči 4. I.B. Zdraví nás baví: Téma : Poznávám tělo své i svého kamaráda podtémata: - Moje tělo a zdraví - Poznávám své smysly - Co umí vítr déšť Téma : Dopravní školička podtéma: - Dopravní školička Charakteristika tématického bloku: v tomto bloku se především zaměříme na osvojení si poznatků těle a jeho zdraví, jak se chránit před úrazy, učit se dát jednoduchou první pomoc. Seznamovat se složkami integrovaného záchranného systému. Spolupracovat chceme s hasiči, policejními složkami. Zorganizujeme příjezd těchto složek přímo do školky s předvedením jejich práce. Zařadíme hry s dopravní tématikou. Budeme se zaměřovat na správnou životosprávu, vitamíny. Podporovat zdravý životní styl pohybové aktivity. Nebudou chybět ani společné výlety, aktivity s rodiči. Umět pečovat o své zdraví, uvědomění si vlastního těla, zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou i zdravotní kulturu Stimulovat a podporovat biologický růst a neurosvalový vývoj dítěte Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka jak se chováme my k Zemi, tak se bude chovat ona k nám Seznamovat se s různými povoláními, poznat je, orientovat se v nich Rozlišovat některé obrazné symboly - piktogramy, orientační a dopravní značky, semafor a porozumět jejich významu Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může dítě setkat ve svém okolí, jak se chránit, příp. kam se obrátit Dodržovat pravidla her, jednat spravedlivě, dokázat se přiznat, mluvit pravdu Chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, v případě potřeby požádat druhého o pomoc Časový rozsah: cca 6 týdnů Očekávané cíle: osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

20 rozvoj koordinace ruky a oka osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní vytváření základů pro práci s informacemi (IZS), získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dětmi i dospělými vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit procvičování her na sněhu, stavby ze sněhu, sáňkování, koulování poznávání účelnosti jednotlivých dopravních prostředků, barevná signalizace v dopravě, semafor, dopravní značky soustředění při práci s papírem - překládání rozlišování hlásek na začátku a na konci slova, analyticko-syntetické činnosti Očekávané výstupy: zvládnout samostatně sebeobsluhu, uplatňovat zdravotně preventivní návyky čištění zubů po obědě pojmenovávat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím všímat si změn a dění v nejbližším okolí, uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, mít povědomí o tom, jak se chránit rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se bezpečně poznat některá písmena, číslice, poznat své jméno, sledovat očima zleva doprava projevovat zájem o knížky, encyklopedie chápat prostorové pojmy vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, vedle, pod, atd. vyjádřit v nebezpečných situacích nesouhlas, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech chovat se zdvořile, s úctou, vážit si práce druhých lidí, odmítat společensky nežádoucí chování pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, požádat druhého o pomoc sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově tvary předmětů, rozlišovat vůně, chutě porozumět, že změny v přírodě jsou přirozené střídání ročního období uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, jak se prakticky chránit, příp. kam se obrátit (IZS) rozlišovat některé obrazné symboly dopravní značky, piktogramy, atd.

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Č.j. : 00471/13/ZŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M -----------------------------------------------------------

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více