Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo. Záměr MŠ : Ve škole musí být vytvořeno prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, ve škole nesmí být prostor pro strach a stres! SPOKOJENÁ UČITELKA - SPOKOJENÉ DÍTĚ - SPOKOJENÁ RODINA!

2 OBSAH ŠVP: 1.Identifikační údaje o MŠ 2.Charakteristika školy 3.Podmínky vzdělávání 4.Charakteristika vzdělávacího programu 5.Vzdělávací obsah 6.Evaluační systém

3 1. Identifikační údaje o MŠ: Název školy: Zřizovatel: Mateřská škola Boršov nad Vltavou, Mateřská škola Boršov nad Vltavou, odloučené pracoviště Vrábče Obec Boršov nad Vltavou Adresa: Ke Školce 30, Boršov nad Vltavou, Ke Školce 230, Ves-Vrábče, Telefon MŠ: MŠ Boršov nad Vltavou , mobil MŠ Vrábče Telefon ŠJ: MŠ Boršov nad Vltavou: MŠ Vrábče: Webové stránky: Provoz školy: Ředitelka MŠ: MŠ Boršov nad Vltavou hod hod MŠ Vrábče hod Kubáňová Alena Název ŠVP: Hrajeme si v pohybu vypracovala A. Kubáňová s kolektivem pg. pracovníků schváleno na pg. poradě dne:

4 2. Charakteristika školy: Mateřská škola Boršov nad Vltavou se od stala právním subjektem a hned v tomto roce jsme zahájili rekonstrukci a modernizaci mateřské školy. Byla rozdělena do tří etap. První jsme zahájili 12. května 2008, druhou v březnu 2009, třetí červen V listopadu 2011 byla navýšena kapacita MŠ na 112 dětí, kapacita jídelny byla v listopadu 2012 navýšena na 230 dětí. Protože ZŠ Boršov nad Vltavou navyšuje každým rokem kapacitu žáků a tím i počet strávníků, bylo nutné navýšit kapacitu ŠJ z 230ti na 255 (toto proběhlo v červenci 2014 s platností od ). Od září 2013 má MŠ Boršov nad Vltavou odloučené pracoviště MŠ Vrábče. Od září 2013 má MŠ Boršov nad Vltavou odloučené pracoviště MŠ Vrábče. Mateřská škola Vrábče byla zkolaudována 27. července 2013 a je odloučeným pracovištěm MŠ Boršov nad Vltavou. Oficiální otevření mateřské školy bylo od 1. září Mateřská škola se nachází v bývalém objektu Zemědělského družstva Vrábče. MŠ je jednopodlažní. Třída je rozdělena na dvě části. V jedné části mají děti možnost využití herny s kobercem a druhá polovina se využívá jako pracovní část se stolečky, pro kreativní tvoření. Třída má i svoji šatnu a umývárnu. Pro pedagogický a provozní personál je zde vytvořeno zázemí. Mateřská škola je obklopena prostornou zahradou, kde jsou nově osazeny lavičky, houpačky, prolézačky a nové pískoviště. Dále je zde možnost využití letní umývárny a skladu hraček pro venkovní použití. Na jaře 2014 proběhla výstavba jednoduchého (formou asfaltových cestiček) dopravního hřiště, kde děti mohou jezdit na tříkolkách koloběžkách, odrážedlech. V prostoru MŠ je k dispozici nová výdejna s myčkou nádobí a novou moderní varnou technologií, vše v nerezovém provedení, včetně prostor pro ukládání a mytí thermoportů. Mateřská škola Boršov nad Vltavou je pavilónového typu, která byla uvedena do provozu v roce Třídy na pavilonech jsou rozděleny na mladší (žlutý pavilon) a starší (oranžový a zelený pavilon). Třídy jsou částečně heterogenní. Oranžový pavilon je přízemní s třídou Smajlíků, 4,5-7 letých dětí. Patrový pavilon, žlutý, má dvě třídy, třídu Kytiček a Sluníček, kde jsou děti 3 5 leté (v individuálních případech již děti od cca 2,5 let). V poslední 4té třídě Hvězdiček, která má po rekonstrukci novou třídu i hernu, jsou také děti 4,5 7 leté. V dalším přízemním pavilonu, tzv. hospodářském pavilonu propojeným s ostatními pavilony spojovací chodbou, je kuchyně, školní jídelna, kancelář vedoucí ŠJ, sklad prádla a čistících prostředků. Vybavení školní jídelny bylo v roce 2008 modernizováno a v roce 2011 zde proběhla celková rekonstrukce V nově zrekonstruovaném hospodářském pavilonu vznikla velká prostorná jídelna, kde svačí třídy Smajlíků a Hvězdiček a obědvají zde všechny 4 třídy. Dále je zde k dispozici nová výdejna s myčkou nádobí, nově zařízená kuchyně s novými nerezovými prvky, prostor pro ukládání a mytí therrmoportů, zázemí pro kuchařky, nová kancelář vedoucí ŠJ, hygienické zázemí, jak pro kuchařky, tak i pro děti. Každá třída má svoji šatnu. Plochy tříd Sluníček a Kytiček jsou rozděleny na tři části: pracovní se stolečky, herní s kobercem a na ložnici. Tyto třídy zde i svačí. Třída

5 Smajlíků má tři samostatné herny, vzájemně propojené: výtvarnou učebnu, hernu a tělocvičnu. Nově postavená a částečně zrekonstruovaná třída Hvězdiček má dvě propojené herny. Jedna je využívaná také jako ložnice, druhá, větší, je se stolečky a interaktivní tabulí, ve které děti provozují veškeré denní činnosti. Třída Hvězdiček také často využívá tělocvičnu, která je situovaná hned vedle. U každé třídy je umývárna s WC. Třídy Sluníček a Kytiček mají k dispozici kuchyňku pro výdej jídla.(dopoledních a odpoledních svačin). Mateřská škola je obklopena prostornou zahradou. V minulém školním roce, po III. etapě rekonstrukce a modernizace, se podařilo školní zahradu vybavit novým, moderním, dřevěným nářadím pro všechny třídy. Zahrada má umělý svah (v přední části, u třídy Hvězdiček), aby nabízela využití pobytu dětí ve všech čtyřech ročních obdobích. Na školní zahradě se vysázelo týpí z vrbiček a dodělala výsadba okrasných dřevin. Na podzim 2014 zvažujeme vypracování projektu na tvorbu přírodní zahrady a následně se přihlásit o finanční dotaci z ROPu (?? možné vyhlášení podzim 2014??). proto jsme pozastavili veškeré aktivity na školní zahradě. Pouze jsme zadali výrobu a postavení zahradního domku realizace červenec Ve škole pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti naší školy (zájmové kroužky, plavecký výcvik, sportovní i kulturní akce, akce pro rodiče a děti, výlety, Školu v přírodě, apod.). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Denně zařazujeme přirozený, spontánní tělesný pohyb dětí, formou ranních cvičení, kroužku TV, pohybových chvilek a tím rozvíjíme u dětí samostatnost, fyzickou a psychickou zralost a v neposlední řadě i jazykový projev dětí. Toto nám usnadňuje tělocvična, kterou využívají všechny děti v MŠ. Veškeré snažení zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. A. Koncepce a cíle školy: Hrajeme si v pohybu Prostřednictvím vztahu dětí k přirozenému pohybu, k přírodě a využití prostředí školní tělocvičny i školní zahrady, chceme působit na vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte. Pravidelně zařazovat pohybové aktivity (celoroční využití tělocvičny i školní zahrady), které vycházejí z potřeb dětí a respektovat jejich rozvoj a vývoj v oblasti psychické, fyzické a sociální. Dbát na to, aby byl poměr spontánních a řízených aktivit vyvážený. Idea MŠ: Zdravě a radostně získávat návyky, způsoby chování, základy zdravého životního stylu. Respektovat práva a potřeby každého jednotlivce, podporovat osobnostní růst dítěte, umožnit mu porozumět okolnímu světu, probouzet v dítěti chuť poznávat, tvořit a být samo sebou. Na základě přirozeného, spontánního tělesného pohybu rozvíjet u dětí samostatnost, fyzickou a psychickou zralost i jazykový projev dětí.

6 Rámcové cíle MŠ: 1. Tvorba podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte, rozvoj dítěte v oblasti učení a poznání. 2. Prosociální chování dětí i dospělých. 3. Rozvoj aktivního vztahu k přírodě a k péči o životní prostředí (využití vesnického prostředí MŠ). 4. Zabezpečení a nabídka mimoškolní činnosti, kroužků. 5. Dodržovat optimální denní režim s dostatkem pohybu. 6. Podporovat u dětí zvídavost, zdravé sebevědomí, usilovat o osobnostní rozvoj každého jedince s ohledem na jeho možnosti, zájmy, potřeby. 7. Upřednostňovat smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, maximálně podporovat rozvoj komunikativních dovedností B. Zaměstnanci školy: Ředitelka školy: Kubáňová Alena, SPgŠ, Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení ( ), NIDV Jak úspěšně komunikovat nejen s rodiči ( ), CCV zařízení pro DVPP ( ), NIDV Řízení MŠ v kostce ( ), NIDV Podpora pedagogů při realizaci školních vzdělávacích programů v MŠ ( ), Internationalen tagung kinder & garten ( ), ZŘETEL Dítě se syndromem hyperaktivity v MŠ ( ), NIDV- Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve šk. prostředí ( ), Krajský úřad Č.B. Nový občanský zákoník ve školské praxi ( ) Učitelky: Kabelová Eva, SPgŠ, DVPP Dívej se, tvoř a povídej ( ) Šilhanová Dana, SPgŠ Kristýna Staňková, SPgŠ DVPP Regionální setkání Mrkvička k ekologické výchově v MŠ ( ), NIDV Jazyk a řeč jazykové chvilky v MŠ ( ), NIDV Už půjdu do školy? Školní zralost dítěte ( ), NIDV Správná řeč předpoklad úspěšného školáka ( ), Cassiopeia Jedlá školní zahrada ( ) Pavla Martínková, SPgŠ obor vychovatelství (6. června 2013 ukončeno doplňkové studium maturita z pedagogiky PV) Brodská Jana, SpgŠ, NIDV Interaktivní tabule v MŠ ( ), Asteria Dítě se syndromem hyperaktivity ( ), Asteria Jóga pro malé II. ( ) Bc.Šubardová Gabriela, SpgŠ, PF JČU České Budějovice, NIDV Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání (80 vyučovacích hodin ) Eva Šanderová SPgŠ Prachatice Mgr. Hrdličková Lucie, SPgŠ, PF JČU České Budějovice Bc. Šanderová Romana, SPgŠ, PF JČU České Budějovice, NIDV Interaktivní tabule v MŠ ( )

7 Hospodářka: Vedoucí ŠJ: Školnice: Uklízečky: Kuchařky: Pom. kuchařka: Účetní: Mlezivová Šárka, SPŠ s maturitou Maříková Radka, SOU s maturitou Brtnová Helena, odloučené pracoviště MŠ Vrábče Perníková Alena Baboučková Jana Egnerová Markéta Carhounová Iveta Dvořáčková Renata Mikolášová Miroslava, SEŠ C. Rozdělení tříd a dislokace učitelek, uklízeček: SLUNÍČKA KYTIČKY Dana Šilhanová Eva Šanderová ukl. Baboučková J. Kristýna Staňková Pavla Martínková ukl. Baboučková J. SMAJLÍCI Alena Kubáňová ukl. Perníková A. Bc. Gabriela Šubardová HVĚZDIČKY Eva Kabelová ukl. Perníková A. Jana Brodská VRABČÁČCI Bc. Romana Šanderová ukl. Brtnová H. Mgr. Lucie Hrdličková D. Informační a komunikační systém školy: 1. vnitřní - základní informace o škole, viz. organizační řád školy - zpřístupnění ŠVP na nástěnkách - kontakt s rodiči při předávání dětí kdykoliv možno nahlédnout do tříd - schůzky s rodiči během šk. roku - zapojení rodičů do akcí školy - pořádání dnů otevřených dveří 2. vnější - studium odborné literatury, časopisů - získávání informací prostřednictvím internetu - spolupráce se ZŠ, ostatními MŠ - spolupráce se OÚ Boršov nad Vltavou - semináře, školení NIDV

8 3. Podmínky vzdělávání : A. Materiální vybavení B. Životospráva C. Psychosociální podmínky D. Organizace a řízení mš E. Spolupráce s rodiči A. Materiální podmínky : + pozitiva - negativa + estetika prostředí, výzdoba dětskými pracemi + dostatek prostoru i vybavení pro rozvinutí her + rolety ve všech třídách + dovybavení školní zahrady reklamace vyřízena, výsadba vrbičkového týpí, okrasné dřeviny (podzim 2013), výstavba zahradního domku (červenec 2014). + spojovací chodba oživena dětskými pracemi každá třída má svou síť, nástěnkami - umístit vitríny na budovy (1 na budovu Hvězdiček, 1 na budovu Smajlíků) na fotky, tabla, aj. + dobrá vybavenost výpočetní technikou, ICT ve třídě Smajlíků i ve třídě Hvězdiček, internet v každé třídě + tiskárna, kopírka + hračky, doplňky jsou umístěny tak, aby je děti viděly a mohly si je samostatně brát + výukové programy pro předškolní děti (programy na ICT - Kamínky) + dostatečná tepelná pohoda v zimních měsících - po rekonstrukci a modernizaci již vhodné kryty na topení, cirkulace vzduchu, zateplení budovy + výměna dětského nábytku, který již vyhovuje antropometrickým požadavkům (stoly, židle) září děti ve všech třídách již mají dostatek osobního soukromí při hře + sortiment hraček je již moderní, inovace metodického materiálu sledovat novinky, průběžně doplňovat + v rámci II. etapy rekonstrukce a modernizace ve třídě Sluníček a Kytiček výměna vodovodních baterií čipové + samostatná jídelna určená výhradně ke stravování dětí Dlouhodobé cíle materiálního zabezpečení: Na mateřské škole, po všech třech rekonstrukcích (závěrečná slavnostní kolaudace proběhla v měsíci září 2012), jsou již vyhovující podmínky pro výuku, hry dětí. Školní zahrada postupně se dovybavuje herními prvky, okrasnou výsadbou, týpí z vrbiček. Na podzim 2014 zvažujeme vypracování projektu na tvorbu přírodní zahrady a následně se přihlásit o finanční dotaci z ROPu (?? možné vyhlášení podzim 2014??). Proto jsme pozastavili veškeré aktivity na školní zahradě. Pouze jsme zadali výrobu a postavení zahradního domku realizace červenec 2014.

9 B. Životospráva: + zajištění pitného režimu dětí v průběhu celého dne, děti mají možnost se obsluhovat samy + plnohodnotná strava s dostatkem nabídky více druhů ovoce, zeleniny (u některých dětí nedostatečná konzumace osvěta, spolupráce s rodiči) + děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování (včetně pečiva s pomazánkou!!!) + v srpnu 08 proběhla v kuchyni modernizace zařízení koupil se konvektomat a nový nerezový kotel, tímto krokem se zajistila zdravější příprava pokrmů (v páře), ve spolupráci s vedoucí ŠJ se již povedlo zařazovat do jídelníčku tzv. zelený program stále platí - zařazovat nové inovující receptury (získávat je na školeních, výměnou a spoluprací s jinými MŠ a ŠJ, internetu, z odborného tisku Výživa, účast na republikové konferenci o školním stravování atd.), + zaměstnanci školní jídelny úzce spolupracují s pedagogickým personálem, proto mohou vznikat tzv. čarodějnické, vánoční, čertovské jídelníčky + dbát na to, aby poměr spontánních a řízených aktivit byl vyvážený + pravidelný každodenní pobyt venku, každodenní začleňování tělovýchovných chvilek, respektovat přirozený pohyb dítěte - více využívat tělocvičnu pro pohybové vyžití dětí především třídy Sluníček a Kytiček, ale v tomto roce i třída Hvězdiček! + rytmické střídání dne - mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly + postupně respektovat individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku ve třídě Smajlíků a Hvězdiček je zkrácen klid na lůžku a zařazena příprava na školu, což se osvědčuje + zařazení Školy v přírodě pro nejstarší děti (duben 2015) Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění. Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech, a to po konzultaci s ředitelkou školy a dětským lékařem (viz Školní řád). V rámci podpory prevence zubního kazu se v naší školce děti seznamují se správnou technikou čištění zubů, všechny děti si čistí zuby po obědě. C. Psychosociální podmínky: + zařazení předadaptačního období pro budoucí rodiče dětí MŠ - pobyt na školní zahradě, účast na kultur. i společenských akcích školy + individuální adaptační režim pro nově příchozí děti, dle požadavku rodičů + vytváření takových podmínek, aby se děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně (jednotné působení všech dospělých), partnerský přístup + všechny děti mají ve škole rovnocenné postavení (děti z DD) - zamezit nezdravé soutěživosti dětí + převaha pozitivního hodnocení, pochvaly + vymezení jasných pravidel chování (spoluúčast dětí) - dobrý kolektiv kamarádů ve třídě, učíme děti pracovat samostatně i ve skupině + kolektivní oslavy narozenin dětí (označit oslavence, obdarování dárkem) + důsledné a spravedlivé vyhodnocování chování dětí - všechny děti jsou si rovny

10 D. Organizace a řízení mš : Organizace chodu mateřské školy se řídí směrnicemi ředitele školy, Školním řádem, provozním řádem školy a dalšími právními předpisy. Provoz školy - je od 6.00 hod do hod. Třídy jsou částečně heterogenní (dvě třídy 3 4,5 let, dvě třídy 4 6,7 let), děti jsou zařazovány do tříd podle věku, jejich schopností, ale i dle požadavku rodičů. V MŠ Vrábče je provozní doba od hod s jednou heterogenní třídou. Naším zájmem je především spokojené dítě.vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. Časové rozvržení denního režimu je předmětem každé třídy, dle jejich specifik a je zpracováno v TVP. Doplňkové aktivity jsou plánované na dopoledne, ale i odpoledne, dle zájmu rodičů. V případě výletů, návštěvy divadelních představení, výstav je organizace přizpůsobena daným potřebám a rodiče jsou o tom včas informováni. Po zkušenostech z loňského školního roku, nebudeme spolupracovat se společností Rytmik, která u nás provozovala zájmový kroužek keramiky (za rok se zde vystřídaly 3 lektorky, nespolehlivost docházky, rozbité výrobky,.). Řízení školy: Ředitelce podléhají zaměstnanci v přímé linii, kteří jsou pak zodpovědní za své podřízené na jednotlivých úsecích. Provozní porady všech zaměstnanců se budou konat cca 3x za rok dle provozu, dle potřeb. Pedagogické rady budou probíhat dle potřeb, minimálně však 4x do roka. viz příloha č. 1 - Schéma řízení podle pracovního zařazení Režim dne: časy jsou pouze orientační, zpracováno dle specifik každé třídy do TVP scházení dětí, ranní hry dle volby dětí ranní cvičení hygiena, svačina řízené činnosti - ve skupinách, individuální dle TVP (Smajlíci, Hvězdičky do 9.45) pobyt venku (Smajlíci, Hvězdičky do 11.45) hygiena, oběd četba, vyprávění pohádek, poslech relaxační hudby, odpočinek nejstarší děti třída Smajlíků a Hvězdiček příprava na školu, klidové činnosti, logopedická cvičení - diagnostika hygiena, svačina (Smajlíci, Hvězdičky ) odpolední zájmové činnosti dětí (individuální práce s dětmi), za příznivého počasí pobyt na školní zahradě

11 + uspořádání dne se operativně mění a přizpůsobuje dětem i plánovaným činnostem (divadlo, výlety, atd.) + zařazení činností pro rozvoj talentu a znalostí dětí: hudební kroužek, anglický kroužek, plavecký výcvik, pohybová průprava děvčat, sportovní cvičení chlapců - překračování doporučovaných počtů dětí ve třídě (max. do 24 dětí na tř.) Akce školy: viz příloha č. 2 Kulturní kalendář pro školní rok 2014/15 Celoroční spolupráce s OÚ Boršov n/vlt., Myslivci, HZS Boršov n. Vlt. Celoroční spolupráce se ZŠ. Nad rámec ŠVP je zařazováno každý měsíc divadelní představení - v MŠ nebo návštěva MD, výstav v Č.B, aj. E. Spolupráce s rodiči : - zlepšit vztahy mezi rodiči a pedagogy, více empatie ze strany pedagogů, aby panovala oboustranná důvěra a otevřenost + k prohloubení těchto vztahů již více využíváme společných akcí s rodiči, pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých rodin, snaží se jim vyhovět akce Čarodějnice, závěr šk. roku posezení u ohně, akce s rodiči na jednotlivých třídách + zlepšila se včasná informovanost rodičů o změnách a uzavírce školy (minimálně 14 dní dopředu, o uzavírce MŠ 2 měsíce dopředu dané vyhláškou) + pedagogové průběžně informují rodiče o prospívání jejich dítěte na škole + pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost + jednají s rodiči ohleduplně, taktně a diskrétně, nezasahují do života a soukromí rodiny + MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům profesionální radou, tipem či vhodnou osvětovou aktivitou 4. Charakteristika vzdělávacího programu : A. CÍL PROJEKTU B. VZDĚLÁVACÍ OBSAH C. INTEGROVANÉ BLOKY - očekávané cíle - očekávané výstupy D. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ A. Cíl projektu : sounáležitost s přírodou podporovat spontánní prožitkové učení ve hře podpora podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu pobytu v MŠ (s využitím zájmových kroužků) odolnost vůči stresům a zdraví škodícím vlivům ochraňovat a posilovat organismus dítěte, podporovat zdravý růst a

12 B. Vzdělávací obsah: vývoj dítěte (dostatečné pohybové vyžití a celoroční využití školní zahrady) vytvářet sociální klima na základě vztahů důvěry, úcty a empatie, spolupráce mezi všemi lidmi v MŠ, být pro něj správným příkladem navázat co nejbližší spolupráci s rodiči, usilovat o jednotné působení rodiny a školy Celoroční ústřední téma: Hrajeme si v pohybu. Název jsme zvolili proto, jelikož naše mateřská škola se zaměřuje na pohyb. Pohyb je nám vlastní nejen v mateřské škole, ale i v životě. Není tím myšleno jen to, že v MŠ máme zařazen kroužek TV, kterého se účastní na 70% dětí, ale především to, že jsme ŠKOLA V POHYBU. Pohybem myslíme pružnost a kreativitu učitelek, aktivní přístup k našim nejmenším, ale i k široké rodičovské veřejnosti. Pohyb je obsažen i ve výtvarných činnostech vždyť co je to jiného, než pohyb ruky přenesený na papír. A v neposlední řadě pozorujeme pohyb i v jazykových dovednostech pohyb rtů, jazyka, hlasivek. V pohybu jsme nejenom my, ale i příroda kolem nás, kterou se učíme chápat a poznávat. Myslíme tím, že nejlehčí je vždy říct, že něco nejde. U nás se snažíme vše řešit s empatií, aby zde děti měly pocit bezpečí a důvěry, ale i přátelství duševní pohody a optimismu. Přebíráme na sebe, jakým směrem se vydají předškolní děti, jaké základy jim v mateřské škole dáme a jaké podmínky dětem vytvoříme. Škola by měla pomáhat pěstovat potřebu celoživotního pohybu. Pohyb by se měl vrátit do života dětí a s tím i radostné prožívání pohybových aktivit. Pohybové hry by se měly uplatňovat jako vnitřně odměňující činnosti a tím i sebedůvěry ve vlastní výkon. Nejvhodnějším a nejzdravějším vyplněním volného času dětí je zdravý pohyb a cvičení. Pro děti je to navíc podmínka pro zdravý růst a vývoj. POHYB JE MOTOREM RŮSTU!!! Ústřední téma je dále rozpracováno do 5 společných integrovaných bloků, které si jednotlivé třídy časově rozvrhnou do celého roku a jsou upraveny v TVP dle věkových zvláštností konkrétní třídy a realizují se prostřednictvím témat, příp. podtémat. Příklady témat, podtémat jsou zde také uvedeny a tyto se mohou, ale i nemusí konkrétně v TVP objevit. Tímto jsou realizovány obsahy vzdělávání i vlastní činnosti vedoucí k naplňování cílů. Jednotlivé cíle a výstupy jsou barevně rozlišené a každá barva určuje vzdělávací oblasti: 1. Dítě a jeho tělo biologická oblast 2. Dítě a jeho psychika psychologická oblast 3. Dítě a ten druhý interpersonální oblast 4. Dítě a společnost sociálně-kulturní oblast 5. Dítě a svět environmentální oblast C. Integrované bloky: 1. Pohyb i hra nás baví 2. Příroda čaruje

13 3. Na světě nejsem sám 4. Zdraví nás baví 5. Pohyb je život x Svět v pohybu 1. I.B. Pohyb i hra nás baví: Téma: Podzim plný kamarádů podtémata: - Já a moji kamarádi - Já v mateřské škole Charakteristika tématického bloku: děti se navzájem poznávají, seznamují se. Je to krok socializace dítěte předškolního věku. U těch nejmenších je to otázka adaptačního procesu v ryze individuální míře. Pro děti, které přechází z jedné třídy do druhé, je proces méně náročný. I tak je potřeba vytvořit takové podmínky, aby se děti cítily bezpečně a jistě, aby získaly důvěru v učitelku i ostatní personál školy. Poznávám sám sebe, svou identitu a osobní roli Znát své jméno, jména svých kamarádů Pěstovat kamarádské vztahy Orientace ve své třídě i ve škole, poznávat okolí MŠ Utvořit si s dětmi pravidla soužití ve třídě při hře, řízených činnostech, při hygieně, odpočinku i při pobytu na zahradě Učit se sebeobslužným dovednostem Podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností dítěte Zařazovat pohybové hry, učit děti, že je pohyb každodenní činnost, která stmeluje kolektiv, posiluje kamarádské vztahy PD učíme se pracovat na interaktivní tabuli Časový rozsah: cca 4 týdny Očekávané cíle: adaptace na MŠ, osvojování si společných pravidel seznamování se s učitelkou, s kamarády, se značkou, místem na ukládání věcí, s prostorami MŠ, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem učíme se respektovat dospělého, ostatní děti, uvědomovat si svou vlastní identitu, svou roli, poznávání sebe sama získání relativní citové samostatnosti seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření, porozumění základním neverbálním projevům rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky struktura rodiny, dům, ve kterém bydlím

14 Očekávané výstupy: navazovat kontakty s učitelkami, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho porozumět běžným projevům emocí, přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, kamarádem, navazovat dětská přátelství zaujmout místo v daném útvaru, zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, v řadě, v kruhu, radost z pohybu zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, oblékat se, svlékat, obouvat, ) odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je spolupráce ve skupině, porozumět neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, přijímat autoritu orientovat se bezpečně v mateřské škole, v blízkém okolí zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené (které se v MŠ opakují), chovat se přiměřeně a bezpečně (ve třídě, na zahradě, na ulici,...) 2. I.B. Příroda čaruje: Téma : Jsme kamarádi i s přírodou podtémata: - My jsme malí zahradníci (květiny,ovoce, zelenina) - Malované počasí - U zvířátek mají podzim - Pohádkový les - Hallowen, kde pracují rodiče? Charakteristika tématického bloku: tento blok se snaží dětem přiblížit změny v přírodě související s příchodem podzimu. I příroda je v pohybu 4. roční období, pojmy - rok, 12 měsíců, týden, dny v týdnu, hodiny, minuty. Zařazujeme činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem a zdravím, ale i výlety do přírody, sbírání i pozorování všech plodů podzimu. Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu, především u nejmladších dětí. Společně s dětmi si vyzdobíme naši mateřskou školu. Seznamovat děti s názvy různých druhů ovoce a zeleniny, prožitkové učení, jejich význam pro lidské zdraví, smyslové vnímání Seznamovat děti s rozdílným počasím, s ročními dobami Poznávat a rozdělovat stromy na jehličnaté, listnaté, jejich listy, plody, užitek Seznamovat a pěstovat u dětí základy ekologického chování

15 Seznamujeme se a poznáváme barvy, ve výtvarných činnostech různé přírodní materiály, práce s nimi, základy ekologické výchovy, chování Seznamovat se stěhovavými ptáky, zvířaty v lese, příprava zvířat na zimu Zařadit se aktivně do různých zájmových kroužků, dle volby a zaměření dítěte Prohlubovat jazykové dovednosti receptivních (vnímání, naslouchání) i produktivních (výslovnost, vyjadřování),učíme se správně mluvit, cvičíme jazýčky Zařazovat hry se slovy, hádanky, rytmizaci říkadel, nácvik básní, písní. Seznamujeme se s hudebními nástroji. Posloucháme a čteme pohádky. Časový rozsah: cca 8 týdnů Očekávané cíle: rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, prohloubení znalostí o ročním období, znalost stromů a plodů, ovoce i zeleninu vnímání změn počasí, vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jejich rozmanitosti rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí-spolupracovat, spolupodílet se rozvoj řečových schopností vytleskávání slov, sluchově vnímat hlásku na začátku slova (říkadla a pohádky o zvířátkách) rozvoj pohybových aktivit koordinace a rozsah pohybu rozvoj kooperativních dovedností - vytrhávání, stříhání papíru, správné držení štětce, správná technika lepení, rozvoj grafomotoriky - modelování osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech, orientace v číselné řadě do 5, více x méně rozvoj hudebních schopností a dovedností, učíme se pohybem vyjádřit postup melodie, stoupání a klesání s využitím písně, recitace říkadel (při hrách, chůzi, běhu) rozvoj a užívání všech smyslů - procvičování: koulení míče v kruhu i ve dvojicích, reakce na pohybující se míč, házení lehkými předměty, míčem rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách - pozorování zvířátek v přírodě, rozlišování zvířat volně žijících, domácích, v ZOO rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů - třídění předmětů podle určité vlastnosti seznamování se světem lidí, kultury a umění Hallowen Očekávané výstupy: vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si změn porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé všechno kolem se mění, vyvíjí, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole uplatňovat návyky v základních formách společenského chování zdravit známé děti i dospělé, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc, uposlechnout pokyn apod.)

16 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči porozumět slyšenému zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách, vyprávět pohádku sluchově rozlišovat slabiky ve slově zachovávat správné držení těla, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkol s jiným dítětem chápat základní číselné a matematické pojmy, třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do 6ti, u předškoláků do 10ti, chápat číselnou řadu, porovnávat, uspořádávat prožívat radost ze zvládnutého a poznaného zachytit a vyjádřit své prožitky pomocí hudby, výtvarně, hudebně pohybovou improvizací zvládat jednoduché pracovní úkony úklid hraček, své místo, ůklid po svačině obědě, udržovat pořádek házet a chytat míč mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si vlivu člověka na přírodu a její zpětné vazby, chránit přírodu, starat se o živé tvory - krmítko, krmelec, aj. dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik ( kreslit, používat barvy, modelovat, tvořit z papíru, přírodnin, ) 3. I.B. Na světě nejsem sám: Téma : Kouzelná zima - podtémata: - Zimu máme taky rádi Čert, Anděl, Mikuláš - Těšíme se na Ježíška - Rolničky, rolničky, - Tři Králové Téma : Hra na školu - podtémata: - Jdeme k zápisu - Kde bydlím, žiju - Planeta Země, ekologie - Stavíme ze sněhu Téma : Vítej, vítej karnevale - podtéma: - Masopust Charakteristika tématického bloku: sledujeme změny v přírodě, příchod zimního období,

17 sníh a jeho vlastnosti, stavba sněhuláků. Cílem tohoto bloku je přiblížit dětem domov, posilujeme jak rodinné vztahy, tak i mezilidské. Seznamujeme děti s tradicemi předvánočních i vánočních svátků. Učíme se, že na světě nejsme sami, učíme se projevovat city i k ostatním rodiče, kamarádi ve třídě, sourozenci, ale i k učitelce, personálu ve školce. S nejstaršími se už těšíme na zápis do ZŠ, návštěva školy za našimi kamarády. Užijeme si opět i s rodiči Masopust. Seznamovat děti se svátkem sv. Mikuláše, s tradicemi Vánoc Vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností (u nás Ježíšek, v USA Santa Klaus, Rusko Dědeček Mráz,...) Upevňovat vztahy v rodině, ale i mezi kamarády ve třídě Vyrábíme dárečky pro nejbližší i pro kamarády ze ZŠ, pracujeme s papírem černý, hnědý, modrý, červený Zdokonalovat dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky Nacvičit pro své nejbližší pohybové vystoupení s tématikou zimy, Vánoc a dokázat ho předvést. Učit se správně ovládat nůžky, trhat papír, lepit. Seznámit děti s některými historickými budovami v obci kostel, fara atd. Vánoční výzdoba v obci i ve městě. Výlet do Českých Budějovic vánoční trh, výzdoba. Užít si vánoční atmosféru. PD - osvojit si poznatky a dovednosti, které předcházejí psaní, čtení, znakové systémy (čísla, písmena) rozvoj zájmu o ZŠ zápis dětí do ZŠ PD orientovat se a samostatně pracovat na interaktavní tabuli Seznamovat děti s charakteristickými znaky zimy, skupenství vody Seznamovat děti s lidovými tradicemi Masopust Poznávat i jiné kultury, že svět je tvořen z lidí různých barev pleti Časový rozsah: cca 10 týdnů Očekávané cíle: rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city prožívat vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí - naše planeta Země ve Sluneční soustavě, a kdo na ní žije - IT rozvoj jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání) i produktivních (výslovnosti, mluvený projev, vyjadřování) osvojení si věku přiměřených praktických dovedností vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení (předškolní děti zápis do ZŠ) vytváření prosociálních postojů rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti, apod.

18 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře, umění - mikulášská nadílka, zvyky a tradice, příprava na vánoční besídku s rodiči vést děti k rozhovoru o charakteristických vlastnostech vnímaných předmětů a jevů procvičování: chůze po zvýšené rovině, šikmé rovině, překračování překážek v chůzi i běhu - proudové cvičení koordinace ruky a oka - práce s papírem, lepidlem, modelínou, nůžkami - výroba vánočních ozdob přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému, rozvoj paměti a pozornosti procvičování znalosti geometrických tvarů - IT seznamování se s tradicemi Masopustu Očekávané výstupy: naučit se zpaměti krátké texty reprodukovat říkanky, písně, básničky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod. ve známých i opakujících se situacích, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování, přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch (vystoupení pro rodiče) vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení, hodnotit svoje zážitky vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečný a různorodý jak svět přírody, tak svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, o planetě Zemi, vesmíru apod.) vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, úsudky ve vhodně zformulovaných větách koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou, vědomě napodobit jednoduchý pohyb vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení chápat, že všichni lidé děti mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, osobnostní odlišnosti jsou přirozené dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, dodržovat herní pravidla začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti, dovednosti vést rozhovor, naslouchat druhým, sledovat aktivně řečníka ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku stříhání, lepení, práce s papírem, apod. záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, umět pojmenovat základní geometrické tvary

19 při cvičení ovládat dechové svalstvo, zvládat překážky při tv. cvičení zvládnout základní pohybové dovednosti na sněhu, ledu poznat některá písmena a číslice, poznat napsané své jméno mít povědomí o širším společenském, kulturním prostředí i jeho dění v okolí dítěte Masopust akce ve spolupráci s Obcí s rodiči 4. I.B. Zdraví nás baví: Téma : Poznávám tělo své i svého kamaráda podtémata: - Moje tělo a zdraví - Poznávám své smysly - Co umí vítr déšť Téma : Dopravní školička podtéma: - Dopravní školička Charakteristika tématického bloku: v tomto bloku se především zaměříme na osvojení si poznatků těle a jeho zdraví, jak se chránit před úrazy, učit se dát jednoduchou první pomoc. Seznamovat se složkami integrovaného záchranného systému. Spolupracovat chceme s hasiči, policejními složkami. Zorganizujeme příjezd těchto složek přímo do školky s předvedením jejich práce. Zařadíme hry s dopravní tématikou. Budeme se zaměřovat na správnou životosprávu, vitamíny. Podporovat zdravý životní styl pohybové aktivity. Nebudou chybět ani společné výlety, aktivity s rodiči. Umět pečovat o své zdraví, uvědomění si vlastního těla, zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou i zdravotní kulturu Stimulovat a podporovat biologický růst a neurosvalový vývoj dítěte Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka jak se chováme my k Zemi, tak se bude chovat ona k nám Seznamovat se s různými povoláními, poznat je, orientovat se v nich Rozlišovat některé obrazné symboly - piktogramy, orientační a dopravní značky, semafor a porozumět jejich významu Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může dítě setkat ve svém okolí, jak se chránit, příp. kam se obrátit Dodržovat pravidla her, jednat spravedlivě, dokázat se přiznat, mluvit pravdu Chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, v případě potřeby požádat druhého o pomoc Časový rozsah: cca 6 týdnů Očekávané cíle: osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

20 rozvoj koordinace ruky a oka osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní vytváření základů pro práci s informacemi (IZS), získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dětmi i dospělými vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit procvičování her na sněhu, stavby ze sněhu, sáňkování, koulování poznávání účelnosti jednotlivých dopravních prostředků, barevná signalizace v dopravě, semafor, dopravní značky soustředění při práci s papírem - překládání rozlišování hlásek na začátku a na konci slova, analyticko-syntetické činnosti Očekávané výstupy: zvládnout samostatně sebeobsluhu, uplatňovat zdravotně preventivní návyky čištění zubů po obědě pojmenovávat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím všímat si změn a dění v nejbližším okolí, uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, mít povědomí o tom, jak se chránit rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se bezpečně poznat některá písmena, číslice, poznat své jméno, sledovat očima zleva doprava projevovat zájem o knížky, encyklopedie chápat prostorové pojmy vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, vedle, pod, atd. vyjádřit v nebezpečných situacích nesouhlas, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech chovat se zdvořile, s úctou, vážit si práce druhých lidí, odmítat společensky nežádoucí chování pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, požádat druhého o pomoc sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově tvary předmětů, rozlišovat vůně, chutě porozumět, že změny v přírodě jsou přirozené střídání ročního období uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, jak se prakticky chránit, příp. kam se obrátit (IZS) rozlišovat některé obrazné symboly dopravní značky, piktogramy, atd.

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 3 Roční plán pro

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

IV. BLOK Zima. Dílčí vzdělávací cíle. Rozvoj pohybových schopností, dovedností hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

IV. BLOK Zima. Dílčí vzdělávací cíle. Rozvoj pohybových schopností, dovedností hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. IV. BLOK Zima Obsah: Poznáváme, jak počasí mění tvář země, vnímáme změny v zimní přírodě Uvědomujeme si, že svět zvířat má svůj řád, vytváříme vztah k živé přírodě Všímáme si, že svět přírody má svůj řád,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Objevujeme svět kolem nás aneb hledáme nové kamarády Zpracovaly: Šárka Přikrylová, vedoucí učitelka MŠ Leskovec nad Moravicí Hana Limberková, učitelka

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Motto: Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program Zelená třída Třídní učitelky: Blanka Švamberková Diana Oláhová Počet dětí ve třídě: 28 v rozmezí 3 až 6 let 6 dětí s odkladem školní docházky 13 dětí předškolního věku 9 dětí

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Č.j.: 51-21/2014/OŘ 21 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více