Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo. Záměr MŠ : Ve škole musí být vytvořeno prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, ve škole nesmí být prostor pro strach a stres! SPOKOJENÁ UČITELKA - SPOKOJENÉ DÍTĚ - SPOKOJENÁ RODINA!

2 OBSAH ŠVP: 1.Identifikační údaje o MŠ 2.Charakteristika školy 3.Podmínky vzdělávání 4.Charakteristika vzdělávacího programu 5.Vzdělávací obsah 6.Evaluační systém

3 1. Identifikační údaje o MŠ: Název školy: Zřizovatel: Mateřská škola Boršov nad Vltavou, Mateřská škola Boršov nad Vltavou, odloučené pracoviště Vrábče Obec Boršov nad Vltavou Adresa: Ke Školce 30, Boršov nad Vltavou, Ke Školce 230, Ves-Vrábče, Telefon MŠ: MŠ Boršov nad Vltavou , mobil MŠ Vrábče Telefon ŠJ: MŠ Boršov nad Vltavou: MŠ Vrábče: Webové stránky: Provoz školy: Ředitelka MŠ: MŠ Boršov nad Vltavou hod hod MŠ Vrábče hod Kubáňová Alena Název ŠVP: Hrajeme si v pohybu vypracovala A. Kubáňová s kolektivem pg. pracovníků schváleno na pg. poradě dne:

4 2. Charakteristika školy: Mateřská škola Boršov nad Vltavou se od stala právním subjektem a hned v tomto roce jsme zahájili rekonstrukci a modernizaci mateřské školy. Byla rozdělena do tří etap. První jsme zahájili 12. května 2008, druhou v březnu 2009, třetí červen V listopadu 2011 byla navýšena kapacita MŠ na 112 dětí, kapacita jídelny byla v listopadu 2012 navýšena na 230 dětí. Protože ZŠ Boršov nad Vltavou navyšuje každým rokem kapacitu žáků a tím i počet strávníků, bylo nutné navýšit kapacitu ŠJ z 230ti na 255 (toto proběhlo v červenci 2014 s platností od ). Od září 2013 má MŠ Boršov nad Vltavou odloučené pracoviště MŠ Vrábče. Od září 2013 má MŠ Boršov nad Vltavou odloučené pracoviště MŠ Vrábče. Mateřská škola Vrábče byla zkolaudována 27. července 2013 a je odloučeným pracovištěm MŠ Boršov nad Vltavou. Oficiální otevření mateřské školy bylo od 1. září Mateřská škola se nachází v bývalém objektu Zemědělského družstva Vrábče. MŠ je jednopodlažní. Třída je rozdělena na dvě části. V jedné části mají děti možnost využití herny s kobercem a druhá polovina se využívá jako pracovní část se stolečky, pro kreativní tvoření. Třída má i svoji šatnu a umývárnu. Pro pedagogický a provozní personál je zde vytvořeno zázemí. Mateřská škola je obklopena prostornou zahradou, kde jsou nově osazeny lavičky, houpačky, prolézačky a nové pískoviště. Dále je zde možnost využití letní umývárny a skladu hraček pro venkovní použití. Na jaře 2014 proběhla výstavba jednoduchého (formou asfaltových cestiček) dopravního hřiště, kde děti mohou jezdit na tříkolkách koloběžkách, odrážedlech. V prostoru MŠ je k dispozici nová výdejna s myčkou nádobí a novou moderní varnou technologií, vše v nerezovém provedení, včetně prostor pro ukládání a mytí thermoportů. Mateřská škola Boršov nad Vltavou je pavilónového typu, která byla uvedena do provozu v roce Třídy na pavilonech jsou rozděleny na mladší (žlutý pavilon) a starší (oranžový a zelený pavilon). Třídy jsou částečně heterogenní. Oranžový pavilon je přízemní s třídou Smajlíků, 4,5-7 letých dětí. Patrový pavilon, žlutý, má dvě třídy, třídu Kytiček a Sluníček, kde jsou děti 3 5 leté (v individuálních případech již děti od cca 2,5 let). V poslední 4té třídě Hvězdiček, která má po rekonstrukci novou třídu i hernu, jsou také děti 4,5 7 leté. V dalším přízemním pavilonu, tzv. hospodářském pavilonu propojeným s ostatními pavilony spojovací chodbou, je kuchyně, školní jídelna, kancelář vedoucí ŠJ, sklad prádla a čistících prostředků. Vybavení školní jídelny bylo v roce 2008 modernizováno a v roce 2011 zde proběhla celková rekonstrukce V nově zrekonstruovaném hospodářském pavilonu vznikla velká prostorná jídelna, kde svačí třídy Smajlíků a Hvězdiček a obědvají zde všechny 4 třídy. Dále je zde k dispozici nová výdejna s myčkou nádobí, nově zařízená kuchyně s novými nerezovými prvky, prostor pro ukládání a mytí therrmoportů, zázemí pro kuchařky, nová kancelář vedoucí ŠJ, hygienické zázemí, jak pro kuchařky, tak i pro děti. Každá třída má svoji šatnu. Plochy tříd Sluníček a Kytiček jsou rozděleny na tři části: pracovní se stolečky, herní s kobercem a na ložnici. Tyto třídy zde i svačí. Třída

5 Smajlíků má tři samostatné herny, vzájemně propojené: výtvarnou učebnu, hernu a tělocvičnu. Nově postavená a částečně zrekonstruovaná třída Hvězdiček má dvě propojené herny. Jedna je využívaná také jako ložnice, druhá, větší, je se stolečky a interaktivní tabulí, ve které děti provozují veškeré denní činnosti. Třída Hvězdiček také často využívá tělocvičnu, která je situovaná hned vedle. U každé třídy je umývárna s WC. Třídy Sluníček a Kytiček mají k dispozici kuchyňku pro výdej jídla.(dopoledních a odpoledních svačin). Mateřská škola je obklopena prostornou zahradou. V minulém školním roce, po III. etapě rekonstrukce a modernizace, se podařilo školní zahradu vybavit novým, moderním, dřevěným nářadím pro všechny třídy. Zahrada má umělý svah (v přední části, u třídy Hvězdiček), aby nabízela využití pobytu dětí ve všech čtyřech ročních obdobích. Na školní zahradě se vysázelo týpí z vrbiček a dodělala výsadba okrasných dřevin. Na podzim 2014 zvažujeme vypracování projektu na tvorbu přírodní zahrady a následně se přihlásit o finanční dotaci z ROPu (?? možné vyhlášení podzim 2014??). proto jsme pozastavili veškeré aktivity na školní zahradě. Pouze jsme zadali výrobu a postavení zahradního domku realizace červenec Ve škole pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti naší školy (zájmové kroužky, plavecký výcvik, sportovní i kulturní akce, akce pro rodiče a děti, výlety, Školu v přírodě, apod.). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Denně zařazujeme přirozený, spontánní tělesný pohyb dětí, formou ranních cvičení, kroužku TV, pohybových chvilek a tím rozvíjíme u dětí samostatnost, fyzickou a psychickou zralost a v neposlední řadě i jazykový projev dětí. Toto nám usnadňuje tělocvična, kterou využívají všechny děti v MŠ. Veškeré snažení zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. A. Koncepce a cíle školy: Hrajeme si v pohybu Prostřednictvím vztahu dětí k přirozenému pohybu, k přírodě a využití prostředí školní tělocvičny i školní zahrady, chceme působit na vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte. Pravidelně zařazovat pohybové aktivity (celoroční využití tělocvičny i školní zahrady), které vycházejí z potřeb dětí a respektovat jejich rozvoj a vývoj v oblasti psychické, fyzické a sociální. Dbát na to, aby byl poměr spontánních a řízených aktivit vyvážený. Idea MŠ: Zdravě a radostně získávat návyky, způsoby chování, základy zdravého životního stylu. Respektovat práva a potřeby každého jednotlivce, podporovat osobnostní růst dítěte, umožnit mu porozumět okolnímu světu, probouzet v dítěti chuť poznávat, tvořit a být samo sebou. Na základě přirozeného, spontánního tělesného pohybu rozvíjet u dětí samostatnost, fyzickou a psychickou zralost i jazykový projev dětí.

6 Rámcové cíle MŠ: 1. Tvorba podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte, rozvoj dítěte v oblasti učení a poznání. 2. Prosociální chování dětí i dospělých. 3. Rozvoj aktivního vztahu k přírodě a k péči o životní prostředí (využití vesnického prostředí MŠ). 4. Zabezpečení a nabídka mimoškolní činnosti, kroužků. 5. Dodržovat optimální denní režim s dostatkem pohybu. 6. Podporovat u dětí zvídavost, zdravé sebevědomí, usilovat o osobnostní rozvoj každého jedince s ohledem na jeho možnosti, zájmy, potřeby. 7. Upřednostňovat smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, maximálně podporovat rozvoj komunikativních dovedností B. Zaměstnanci školy: Ředitelka školy: Kubáňová Alena, SPgŠ, Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení ( ), NIDV Jak úspěšně komunikovat nejen s rodiči ( ), CCV zařízení pro DVPP ( ), NIDV Řízení MŠ v kostce ( ), NIDV Podpora pedagogů při realizaci školních vzdělávacích programů v MŠ ( ), Internationalen tagung kinder & garten ( ), ZŘETEL Dítě se syndromem hyperaktivity v MŠ ( ), NIDV- Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve šk. prostředí ( ), Krajský úřad Č.B. Nový občanský zákoník ve školské praxi ( ) Učitelky: Kabelová Eva, SPgŠ, DVPP Dívej se, tvoř a povídej ( ) Šilhanová Dana, SPgŠ Kristýna Staňková, SPgŠ DVPP Regionální setkání Mrkvička k ekologické výchově v MŠ ( ), NIDV Jazyk a řeč jazykové chvilky v MŠ ( ), NIDV Už půjdu do školy? Školní zralost dítěte ( ), NIDV Správná řeč předpoklad úspěšného školáka ( ), Cassiopeia Jedlá školní zahrada ( ) Pavla Martínková, SPgŠ obor vychovatelství (6. června 2013 ukončeno doplňkové studium maturita z pedagogiky PV) Brodská Jana, SpgŠ, NIDV Interaktivní tabule v MŠ ( ), Asteria Dítě se syndromem hyperaktivity ( ), Asteria Jóga pro malé II. ( ) Bc.Šubardová Gabriela, SpgŠ, PF JČU České Budějovice, NIDV Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání (80 vyučovacích hodin ) Eva Šanderová SPgŠ Prachatice Mgr. Hrdličková Lucie, SPgŠ, PF JČU České Budějovice Bc. Šanderová Romana, SPgŠ, PF JČU České Budějovice, NIDV Interaktivní tabule v MŠ ( )

7 Hospodářka: Vedoucí ŠJ: Školnice: Uklízečky: Kuchařky: Pom. kuchařka: Účetní: Mlezivová Šárka, SPŠ s maturitou Maříková Radka, SOU s maturitou Brtnová Helena, odloučené pracoviště MŠ Vrábče Perníková Alena Baboučková Jana Egnerová Markéta Carhounová Iveta Dvořáčková Renata Mikolášová Miroslava, SEŠ C. Rozdělení tříd a dislokace učitelek, uklízeček: SLUNÍČKA KYTIČKY Dana Šilhanová Eva Šanderová ukl. Baboučková J. Kristýna Staňková Pavla Martínková ukl. Baboučková J. SMAJLÍCI Alena Kubáňová ukl. Perníková A. Bc. Gabriela Šubardová HVĚZDIČKY Eva Kabelová ukl. Perníková A. Jana Brodská VRABČÁČCI Bc. Romana Šanderová ukl. Brtnová H. Mgr. Lucie Hrdličková D. Informační a komunikační systém školy: 1. vnitřní - základní informace o škole, viz. organizační řád školy - zpřístupnění ŠVP na nástěnkách - kontakt s rodiči při předávání dětí kdykoliv možno nahlédnout do tříd - schůzky s rodiči během šk. roku - zapojení rodičů do akcí školy - pořádání dnů otevřených dveří 2. vnější - studium odborné literatury, časopisů - získávání informací prostřednictvím internetu - spolupráce se ZŠ, ostatními MŠ - spolupráce se OÚ Boršov nad Vltavou - semináře, školení NIDV

8 3. Podmínky vzdělávání : A. Materiální vybavení B. Životospráva C. Psychosociální podmínky D. Organizace a řízení mš E. Spolupráce s rodiči A. Materiální podmínky : + pozitiva - negativa + estetika prostředí, výzdoba dětskými pracemi + dostatek prostoru i vybavení pro rozvinutí her + rolety ve všech třídách + dovybavení školní zahrady reklamace vyřízena, výsadba vrbičkového týpí, okrasné dřeviny (podzim 2013), výstavba zahradního domku (červenec 2014). + spojovací chodba oživena dětskými pracemi každá třída má svou síť, nástěnkami - umístit vitríny na budovy (1 na budovu Hvězdiček, 1 na budovu Smajlíků) na fotky, tabla, aj. + dobrá vybavenost výpočetní technikou, ICT ve třídě Smajlíků i ve třídě Hvězdiček, internet v každé třídě + tiskárna, kopírka + hračky, doplňky jsou umístěny tak, aby je děti viděly a mohly si je samostatně brát + výukové programy pro předškolní děti (programy na ICT - Kamínky) + dostatečná tepelná pohoda v zimních měsících - po rekonstrukci a modernizaci již vhodné kryty na topení, cirkulace vzduchu, zateplení budovy + výměna dětského nábytku, který již vyhovuje antropometrickým požadavkům (stoly, židle) září děti ve všech třídách již mají dostatek osobního soukromí při hře + sortiment hraček je již moderní, inovace metodického materiálu sledovat novinky, průběžně doplňovat + v rámci II. etapy rekonstrukce a modernizace ve třídě Sluníček a Kytiček výměna vodovodních baterií čipové + samostatná jídelna určená výhradně ke stravování dětí Dlouhodobé cíle materiálního zabezpečení: Na mateřské škole, po všech třech rekonstrukcích (závěrečná slavnostní kolaudace proběhla v měsíci září 2012), jsou již vyhovující podmínky pro výuku, hry dětí. Školní zahrada postupně se dovybavuje herními prvky, okrasnou výsadbou, týpí z vrbiček. Na podzim 2014 zvažujeme vypracování projektu na tvorbu přírodní zahrady a následně se přihlásit o finanční dotaci z ROPu (?? možné vyhlášení podzim 2014??). Proto jsme pozastavili veškeré aktivity na školní zahradě. Pouze jsme zadali výrobu a postavení zahradního domku realizace červenec 2014.

9 B. Životospráva: + zajištění pitného režimu dětí v průběhu celého dne, děti mají možnost se obsluhovat samy + plnohodnotná strava s dostatkem nabídky více druhů ovoce, zeleniny (u některých dětí nedostatečná konzumace osvěta, spolupráce s rodiči) + děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování (včetně pečiva s pomazánkou!!!) + v srpnu 08 proběhla v kuchyni modernizace zařízení koupil se konvektomat a nový nerezový kotel, tímto krokem se zajistila zdravější příprava pokrmů (v páře), ve spolupráci s vedoucí ŠJ se již povedlo zařazovat do jídelníčku tzv. zelený program stále platí - zařazovat nové inovující receptury (získávat je na školeních, výměnou a spoluprací s jinými MŠ a ŠJ, internetu, z odborného tisku Výživa, účast na republikové konferenci o školním stravování atd.), + zaměstnanci školní jídelny úzce spolupracují s pedagogickým personálem, proto mohou vznikat tzv. čarodějnické, vánoční, čertovské jídelníčky + dbát na to, aby poměr spontánních a řízených aktivit byl vyvážený + pravidelný každodenní pobyt venku, každodenní začleňování tělovýchovných chvilek, respektovat přirozený pohyb dítěte - více využívat tělocvičnu pro pohybové vyžití dětí především třídy Sluníček a Kytiček, ale v tomto roce i třída Hvězdiček! + rytmické střídání dne - mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly + postupně respektovat individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku ve třídě Smajlíků a Hvězdiček je zkrácen klid na lůžku a zařazena příprava na školu, což se osvědčuje + zařazení Školy v přírodě pro nejstarší děti (duben 2015) Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění. Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech, a to po konzultaci s ředitelkou školy a dětským lékařem (viz Školní řád). V rámci podpory prevence zubního kazu se v naší školce děti seznamují se správnou technikou čištění zubů, všechny děti si čistí zuby po obědě. C. Psychosociální podmínky: + zařazení předadaptačního období pro budoucí rodiče dětí MŠ - pobyt na školní zahradě, účast na kultur. i společenských akcích školy + individuální adaptační režim pro nově příchozí děti, dle požadavku rodičů + vytváření takových podmínek, aby se děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně (jednotné působení všech dospělých), partnerský přístup + všechny děti mají ve škole rovnocenné postavení (děti z DD) - zamezit nezdravé soutěživosti dětí + převaha pozitivního hodnocení, pochvaly + vymezení jasných pravidel chování (spoluúčast dětí) - dobrý kolektiv kamarádů ve třídě, učíme děti pracovat samostatně i ve skupině + kolektivní oslavy narozenin dětí (označit oslavence, obdarování dárkem) + důsledné a spravedlivé vyhodnocování chování dětí - všechny děti jsou si rovny

10 D. Organizace a řízení mš : Organizace chodu mateřské školy se řídí směrnicemi ředitele školy, Školním řádem, provozním řádem školy a dalšími právními předpisy. Provoz školy - je od 6.00 hod do hod. Třídy jsou částečně heterogenní (dvě třídy 3 4,5 let, dvě třídy 4 6,7 let), děti jsou zařazovány do tříd podle věku, jejich schopností, ale i dle požadavku rodičů. V MŠ Vrábče je provozní doba od hod s jednou heterogenní třídou. Naším zájmem je především spokojené dítě.vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. Časové rozvržení denního režimu je předmětem každé třídy, dle jejich specifik a je zpracováno v TVP. Doplňkové aktivity jsou plánované na dopoledne, ale i odpoledne, dle zájmu rodičů. V případě výletů, návštěvy divadelních představení, výstav je organizace přizpůsobena daným potřebám a rodiče jsou o tom včas informováni. Po zkušenostech z loňského školního roku, nebudeme spolupracovat se společností Rytmik, která u nás provozovala zájmový kroužek keramiky (za rok se zde vystřídaly 3 lektorky, nespolehlivost docházky, rozbité výrobky,.). Řízení školy: Ředitelce podléhají zaměstnanci v přímé linii, kteří jsou pak zodpovědní za své podřízené na jednotlivých úsecích. Provozní porady všech zaměstnanců se budou konat cca 3x za rok dle provozu, dle potřeb. Pedagogické rady budou probíhat dle potřeb, minimálně však 4x do roka. viz příloha č. 1 - Schéma řízení podle pracovního zařazení Režim dne: časy jsou pouze orientační, zpracováno dle specifik každé třídy do TVP scházení dětí, ranní hry dle volby dětí ranní cvičení hygiena, svačina řízené činnosti - ve skupinách, individuální dle TVP (Smajlíci, Hvězdičky do 9.45) pobyt venku (Smajlíci, Hvězdičky do 11.45) hygiena, oběd četba, vyprávění pohádek, poslech relaxační hudby, odpočinek nejstarší děti třída Smajlíků a Hvězdiček příprava na školu, klidové činnosti, logopedická cvičení - diagnostika hygiena, svačina (Smajlíci, Hvězdičky ) odpolední zájmové činnosti dětí (individuální práce s dětmi), za příznivého počasí pobyt na školní zahradě

11 + uspořádání dne se operativně mění a přizpůsobuje dětem i plánovaným činnostem (divadlo, výlety, atd.) + zařazení činností pro rozvoj talentu a znalostí dětí: hudební kroužek, anglický kroužek, plavecký výcvik, pohybová průprava děvčat, sportovní cvičení chlapců - překračování doporučovaných počtů dětí ve třídě (max. do 24 dětí na tř.) Akce školy: viz příloha č. 2 Kulturní kalendář pro školní rok 2014/15 Celoroční spolupráce s OÚ Boršov n/vlt., Myslivci, HZS Boršov n. Vlt. Celoroční spolupráce se ZŠ. Nad rámec ŠVP je zařazováno každý měsíc divadelní představení - v MŠ nebo návštěva MD, výstav v Č.B, aj. E. Spolupráce s rodiči : - zlepšit vztahy mezi rodiči a pedagogy, více empatie ze strany pedagogů, aby panovala oboustranná důvěra a otevřenost + k prohloubení těchto vztahů již více využíváme společných akcí s rodiči, pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých rodin, snaží se jim vyhovět akce Čarodějnice, závěr šk. roku posezení u ohně, akce s rodiči na jednotlivých třídách + zlepšila se včasná informovanost rodičů o změnách a uzavírce školy (minimálně 14 dní dopředu, o uzavírce MŠ 2 měsíce dopředu dané vyhláškou) + pedagogové průběžně informují rodiče o prospívání jejich dítěte na škole + pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost + jednají s rodiči ohleduplně, taktně a diskrétně, nezasahují do života a soukromí rodiny + MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům profesionální radou, tipem či vhodnou osvětovou aktivitou 4. Charakteristika vzdělávacího programu : A. CÍL PROJEKTU B. VZDĚLÁVACÍ OBSAH C. INTEGROVANÉ BLOKY - očekávané cíle - očekávané výstupy D. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ A. Cíl projektu : sounáležitost s přírodou podporovat spontánní prožitkové učení ve hře podpora podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu pobytu v MŠ (s využitím zájmových kroužků) odolnost vůči stresům a zdraví škodícím vlivům ochraňovat a posilovat organismus dítěte, podporovat zdravý růst a

12 B. Vzdělávací obsah: vývoj dítěte (dostatečné pohybové vyžití a celoroční využití školní zahrady) vytvářet sociální klima na základě vztahů důvěry, úcty a empatie, spolupráce mezi všemi lidmi v MŠ, být pro něj správným příkladem navázat co nejbližší spolupráci s rodiči, usilovat o jednotné působení rodiny a školy Celoroční ústřední téma: Hrajeme si v pohybu. Název jsme zvolili proto, jelikož naše mateřská škola se zaměřuje na pohyb. Pohyb je nám vlastní nejen v mateřské škole, ale i v životě. Není tím myšleno jen to, že v MŠ máme zařazen kroužek TV, kterého se účastní na 70% dětí, ale především to, že jsme ŠKOLA V POHYBU. Pohybem myslíme pružnost a kreativitu učitelek, aktivní přístup k našim nejmenším, ale i k široké rodičovské veřejnosti. Pohyb je obsažen i ve výtvarných činnostech vždyť co je to jiného, než pohyb ruky přenesený na papír. A v neposlední řadě pozorujeme pohyb i v jazykových dovednostech pohyb rtů, jazyka, hlasivek. V pohybu jsme nejenom my, ale i příroda kolem nás, kterou se učíme chápat a poznávat. Myslíme tím, že nejlehčí je vždy říct, že něco nejde. U nás se snažíme vše řešit s empatií, aby zde děti měly pocit bezpečí a důvěry, ale i přátelství duševní pohody a optimismu. Přebíráme na sebe, jakým směrem se vydají předškolní děti, jaké základy jim v mateřské škole dáme a jaké podmínky dětem vytvoříme. Škola by měla pomáhat pěstovat potřebu celoživotního pohybu. Pohyb by se měl vrátit do života dětí a s tím i radostné prožívání pohybových aktivit. Pohybové hry by se měly uplatňovat jako vnitřně odměňující činnosti a tím i sebedůvěry ve vlastní výkon. Nejvhodnějším a nejzdravějším vyplněním volného času dětí je zdravý pohyb a cvičení. Pro děti je to navíc podmínka pro zdravý růst a vývoj. POHYB JE MOTOREM RŮSTU!!! Ústřední téma je dále rozpracováno do 5 společných integrovaných bloků, které si jednotlivé třídy časově rozvrhnou do celého roku a jsou upraveny v TVP dle věkových zvláštností konkrétní třídy a realizují se prostřednictvím témat, příp. podtémat. Příklady témat, podtémat jsou zde také uvedeny a tyto se mohou, ale i nemusí konkrétně v TVP objevit. Tímto jsou realizovány obsahy vzdělávání i vlastní činnosti vedoucí k naplňování cílů. Jednotlivé cíle a výstupy jsou barevně rozlišené a každá barva určuje vzdělávací oblasti: 1. Dítě a jeho tělo biologická oblast 2. Dítě a jeho psychika psychologická oblast 3. Dítě a ten druhý interpersonální oblast 4. Dítě a společnost sociálně-kulturní oblast 5. Dítě a svět environmentální oblast C. Integrované bloky: 1. Pohyb i hra nás baví 2. Příroda čaruje

13 3. Na světě nejsem sám 4. Zdraví nás baví 5. Pohyb je život x Svět v pohybu 1. I.B. Pohyb i hra nás baví: Téma: Podzim plný kamarádů podtémata: - Já a moji kamarádi - Já v mateřské škole Charakteristika tématického bloku: děti se navzájem poznávají, seznamují se. Je to krok socializace dítěte předškolního věku. U těch nejmenších je to otázka adaptačního procesu v ryze individuální míře. Pro děti, které přechází z jedné třídy do druhé, je proces méně náročný. I tak je potřeba vytvořit takové podmínky, aby se děti cítily bezpečně a jistě, aby získaly důvěru v učitelku i ostatní personál školy. Poznávám sám sebe, svou identitu a osobní roli Znát své jméno, jména svých kamarádů Pěstovat kamarádské vztahy Orientace ve své třídě i ve škole, poznávat okolí MŠ Utvořit si s dětmi pravidla soužití ve třídě při hře, řízených činnostech, při hygieně, odpočinku i při pobytu na zahradě Učit se sebeobslužným dovednostem Podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností dítěte Zařazovat pohybové hry, učit děti, že je pohyb každodenní činnost, která stmeluje kolektiv, posiluje kamarádské vztahy PD učíme se pracovat na interaktivní tabuli Časový rozsah: cca 4 týdny Očekávané cíle: adaptace na MŠ, osvojování si společných pravidel seznamování se s učitelkou, s kamarády, se značkou, místem na ukládání věcí, s prostorami MŠ, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem učíme se respektovat dospělého, ostatní děti, uvědomovat si svou vlastní identitu, svou roli, poznávání sebe sama získání relativní citové samostatnosti seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření, porozumění základním neverbálním projevům rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky struktura rodiny, dům, ve kterém bydlím

14 Očekávané výstupy: navazovat kontakty s učitelkami, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho porozumět běžným projevům emocí, přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, kamarádem, navazovat dětská přátelství zaujmout místo v daném útvaru, zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, v řadě, v kruhu, radost z pohybu zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, oblékat se, svlékat, obouvat, ) odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je spolupráce ve skupině, porozumět neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, přijímat autoritu orientovat se bezpečně v mateřské škole, v blízkém okolí zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené (které se v MŠ opakují), chovat se přiměřeně a bezpečně (ve třídě, na zahradě, na ulici,...) 2. I.B. Příroda čaruje: Téma : Jsme kamarádi i s přírodou podtémata: - My jsme malí zahradníci (květiny,ovoce, zelenina) - Malované počasí - U zvířátek mají podzim - Pohádkový les - Hallowen, kde pracují rodiče? Charakteristika tématického bloku: tento blok se snaží dětem přiblížit změny v přírodě související s příchodem podzimu. I příroda je v pohybu 4. roční období, pojmy - rok, 12 měsíců, týden, dny v týdnu, hodiny, minuty. Zařazujeme činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem a zdravím, ale i výlety do přírody, sbírání i pozorování všech plodů podzimu. Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu, především u nejmladších dětí. Společně s dětmi si vyzdobíme naši mateřskou školu. Seznamovat děti s názvy různých druhů ovoce a zeleniny, prožitkové učení, jejich význam pro lidské zdraví, smyslové vnímání Seznamovat děti s rozdílným počasím, s ročními dobami Poznávat a rozdělovat stromy na jehličnaté, listnaté, jejich listy, plody, užitek Seznamovat a pěstovat u dětí základy ekologického chování

15 Seznamujeme se a poznáváme barvy, ve výtvarných činnostech různé přírodní materiály, práce s nimi, základy ekologické výchovy, chování Seznamovat se stěhovavými ptáky, zvířaty v lese, příprava zvířat na zimu Zařadit se aktivně do různých zájmových kroužků, dle volby a zaměření dítěte Prohlubovat jazykové dovednosti receptivních (vnímání, naslouchání) i produktivních (výslovnost, vyjadřování),učíme se správně mluvit, cvičíme jazýčky Zařazovat hry se slovy, hádanky, rytmizaci říkadel, nácvik básní, písní. Seznamujeme se s hudebními nástroji. Posloucháme a čteme pohádky. Časový rozsah: cca 8 týdnů Očekávané cíle: rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, prohloubení znalostí o ročním období, znalost stromů a plodů, ovoce i zeleninu vnímání změn počasí, vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jejich rozmanitosti rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí-spolupracovat, spolupodílet se rozvoj řečových schopností vytleskávání slov, sluchově vnímat hlásku na začátku slova (říkadla a pohádky o zvířátkách) rozvoj pohybových aktivit koordinace a rozsah pohybu rozvoj kooperativních dovedností - vytrhávání, stříhání papíru, správné držení štětce, správná technika lepení, rozvoj grafomotoriky - modelování osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech, orientace v číselné řadě do 5, více x méně rozvoj hudebních schopností a dovedností, učíme se pohybem vyjádřit postup melodie, stoupání a klesání s využitím písně, recitace říkadel (při hrách, chůzi, běhu) rozvoj a užívání všech smyslů - procvičování: koulení míče v kruhu i ve dvojicích, reakce na pohybující se míč, házení lehkými předměty, míčem rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách - pozorování zvířátek v přírodě, rozlišování zvířat volně žijících, domácích, v ZOO rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů - třídění předmětů podle určité vlastnosti seznamování se světem lidí, kultury a umění Hallowen Očekávané výstupy: vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si změn porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé všechno kolem se mění, vyvíjí, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole uplatňovat návyky v základních formách společenského chování zdravit známé děti i dospělé, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc, uposlechnout pokyn apod.)

16 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči porozumět slyšenému zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách, vyprávět pohádku sluchově rozlišovat slabiky ve slově zachovávat správné držení těla, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkol s jiným dítětem chápat základní číselné a matematické pojmy, třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do 6ti, u předškoláků do 10ti, chápat číselnou řadu, porovnávat, uspořádávat prožívat radost ze zvládnutého a poznaného zachytit a vyjádřit své prožitky pomocí hudby, výtvarně, hudebně pohybovou improvizací zvládat jednoduché pracovní úkony úklid hraček, své místo, ůklid po svačině obědě, udržovat pořádek házet a chytat míč mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si vlivu člověka na přírodu a její zpětné vazby, chránit přírodu, starat se o živé tvory - krmítko, krmelec, aj. dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik ( kreslit, používat barvy, modelovat, tvořit z papíru, přírodnin, ) 3. I.B. Na světě nejsem sám: Téma : Kouzelná zima - podtémata: - Zimu máme taky rádi Čert, Anděl, Mikuláš - Těšíme se na Ježíška - Rolničky, rolničky, - Tři Králové Téma : Hra na školu - podtémata: - Jdeme k zápisu - Kde bydlím, žiju - Planeta Země, ekologie - Stavíme ze sněhu Téma : Vítej, vítej karnevale - podtéma: - Masopust Charakteristika tématického bloku: sledujeme změny v přírodě, příchod zimního období,

17 sníh a jeho vlastnosti, stavba sněhuláků. Cílem tohoto bloku je přiblížit dětem domov, posilujeme jak rodinné vztahy, tak i mezilidské. Seznamujeme děti s tradicemi předvánočních i vánočních svátků. Učíme se, že na světě nejsme sami, učíme se projevovat city i k ostatním rodiče, kamarádi ve třídě, sourozenci, ale i k učitelce, personálu ve školce. S nejstaršími se už těšíme na zápis do ZŠ, návštěva školy za našimi kamarády. Užijeme si opět i s rodiči Masopust. Seznamovat děti se svátkem sv. Mikuláše, s tradicemi Vánoc Vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností (u nás Ježíšek, v USA Santa Klaus, Rusko Dědeček Mráz,...) Upevňovat vztahy v rodině, ale i mezi kamarády ve třídě Vyrábíme dárečky pro nejbližší i pro kamarády ze ZŠ, pracujeme s papírem černý, hnědý, modrý, červený Zdokonalovat dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky Nacvičit pro své nejbližší pohybové vystoupení s tématikou zimy, Vánoc a dokázat ho předvést. Učit se správně ovládat nůžky, trhat papír, lepit. Seznámit děti s některými historickými budovami v obci kostel, fara atd. Vánoční výzdoba v obci i ve městě. Výlet do Českých Budějovic vánoční trh, výzdoba. Užít si vánoční atmosféru. PD - osvojit si poznatky a dovednosti, které předcházejí psaní, čtení, znakové systémy (čísla, písmena) rozvoj zájmu o ZŠ zápis dětí do ZŠ PD orientovat se a samostatně pracovat na interaktavní tabuli Seznamovat děti s charakteristickými znaky zimy, skupenství vody Seznamovat děti s lidovými tradicemi Masopust Poznávat i jiné kultury, že svět je tvořen z lidí různých barev pleti Časový rozsah: cca 10 týdnů Očekávané cíle: rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city prožívat vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí - naše planeta Země ve Sluneční soustavě, a kdo na ní žije - IT rozvoj jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání) i produktivních (výslovnosti, mluvený projev, vyjadřování) osvojení si věku přiměřených praktických dovedností vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení (předškolní děti zápis do ZŠ) vytváření prosociálních postojů rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti, apod.

18 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře, umění - mikulášská nadílka, zvyky a tradice, příprava na vánoční besídku s rodiči vést děti k rozhovoru o charakteristických vlastnostech vnímaných předmětů a jevů procvičování: chůze po zvýšené rovině, šikmé rovině, překračování překážek v chůzi i běhu - proudové cvičení koordinace ruky a oka - práce s papírem, lepidlem, modelínou, nůžkami - výroba vánočních ozdob přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému, rozvoj paměti a pozornosti procvičování znalosti geometrických tvarů - IT seznamování se s tradicemi Masopustu Očekávané výstupy: naučit se zpaměti krátké texty reprodukovat říkanky, písně, básničky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod. ve známých i opakujících se situacích, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování, přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch (vystoupení pro rodiče) vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení, hodnotit svoje zážitky vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečný a různorodý jak svět přírody, tak svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, o planetě Zemi, vesmíru apod.) vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, úsudky ve vhodně zformulovaných větách koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou, vědomě napodobit jednoduchý pohyb vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení chápat, že všichni lidé děti mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, osobnostní odlišnosti jsou přirozené dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, dodržovat herní pravidla začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti, dovednosti vést rozhovor, naslouchat druhým, sledovat aktivně řečníka ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku stříhání, lepení, práce s papírem, apod. záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, umět pojmenovat základní geometrické tvary

19 při cvičení ovládat dechové svalstvo, zvládat překážky při tv. cvičení zvládnout základní pohybové dovednosti na sněhu, ledu poznat některá písmena a číslice, poznat napsané své jméno mít povědomí o širším společenském, kulturním prostředí i jeho dění v okolí dítěte Masopust akce ve spolupráci s Obcí s rodiči 4. I.B. Zdraví nás baví: Téma : Poznávám tělo své i svého kamaráda podtémata: - Moje tělo a zdraví - Poznávám své smysly - Co umí vítr déšť Téma : Dopravní školička podtéma: - Dopravní školička Charakteristika tématického bloku: v tomto bloku se především zaměříme na osvojení si poznatků těle a jeho zdraví, jak se chránit před úrazy, učit se dát jednoduchou první pomoc. Seznamovat se složkami integrovaného záchranného systému. Spolupracovat chceme s hasiči, policejními složkami. Zorganizujeme příjezd těchto složek přímo do školky s předvedením jejich práce. Zařadíme hry s dopravní tématikou. Budeme se zaměřovat na správnou životosprávu, vitamíny. Podporovat zdravý životní styl pohybové aktivity. Nebudou chybět ani společné výlety, aktivity s rodiči. Umět pečovat o své zdraví, uvědomění si vlastního těla, zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou i zdravotní kulturu Stimulovat a podporovat biologický růst a neurosvalový vývoj dítěte Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka jak se chováme my k Zemi, tak se bude chovat ona k nám Seznamovat se s různými povoláními, poznat je, orientovat se v nich Rozlišovat některé obrazné symboly - piktogramy, orientační a dopravní značky, semafor a porozumět jejich významu Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může dítě setkat ve svém okolí, jak se chránit, příp. kam se obrátit Dodržovat pravidla her, jednat spravedlivě, dokázat se přiznat, mluvit pravdu Chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, v případě potřeby požádat druhého o pomoc Časový rozsah: cca 6 týdnů Očekávané cíle: osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

20 rozvoj koordinace ruky a oka osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní vytváření základů pro práci s informacemi (IZS), získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dětmi i dospělými vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit procvičování her na sněhu, stavby ze sněhu, sáňkování, koulování poznávání účelnosti jednotlivých dopravních prostředků, barevná signalizace v dopravě, semafor, dopravní značky soustředění při práci s papírem - překládání rozlišování hlásek na začátku a na konci slova, analyticko-syntetické činnosti Očekávané výstupy: zvládnout samostatně sebeobsluhu, uplatňovat zdravotně preventivní návyky čištění zubů po obědě pojmenovávat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím všímat si změn a dění v nejbližším okolí, uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, mít povědomí o tom, jak se chránit rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se bezpečně poznat některá písmena, číslice, poznat své jméno, sledovat očima zleva doprava projevovat zájem o knížky, encyklopedie chápat prostorové pojmy vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, vedle, pod, atd. vyjádřit v nebezpečných situacích nesouhlas, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech chovat se zdvořile, s úctou, vážit si práce druhých lidí, odmítat společensky nežádoucí chování pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, požádat druhého o pomoc sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově tvary předmětů, rozlišovat vůně, chutě porozumět, že změny v přírodě jsou přirozené střídání ročního období uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, jak se prakticky chránit, příp. kam se obrátit (IZS) rozlišovat některé obrazné symboly dopravní značky, piktogramy, atd.

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU Školní vzdělávací program Mateřská škola Strančice Zpracoval pedagogický kolektiv Mateřské školy Strančice Revidovaná verze č.j. MŠS-242/2015 projednána na pedagogické poradě

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ

OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ Třídní vzdělávací program školní rok 2016/2017 OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ Zpracoval: Bc. Kateřina Homolová Marta Zoubková Mapa tematických celků Deštník Petrklíč k jaru klíč Souhrnný přehled integrovaných

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Mateřská škola Štramberk. Bařiny 700

Mateřská škola Štramberk. Bařiny 700 Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ Projednáno a schváleno na pedagogické poradě 28. 8. 2015. OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. OBECNÁ

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více