Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:00 hod. v zasedací síni radnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice"

Transkript

1 Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina Omluven: Vilém Kraus, MUDr. Ladislav Peychl, Mgr. Petr Volf, Ing. Jaroslav Šuk Mgr. Helena Vavřinová RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č. : 144/2014 : Záměr směny pozemků, ul. Sportovní, k.ú. Mělník RM ne/doporučuje ke schválení ZM záměr směny části pozemku p.č. 1558/2 (Monika Kasalická) za část pozemku p.č. 1558/2 (město), ul. Sportovní, k.ú. Mělník. RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje části pozemku p.č. 1558/2, k.ú. Mělník 2. bod programu materiál č. : 211/2014 předkládá : Pavel Průcha za odbor : Odbor výstavby a rozvoje města : Názvy nových ulic - nad ulicí Dřevařská RM doporučuje ZM ne/přidělit název nové ulice. RM doporučuje ZM přidělit názvy nových ulic Tesařská a K Neuberku. 3. bod programu materiál č. : 272/2014 : Žádost o dotaci na TV Mělníček Jana Prejzová 1

2 RM bere na vědomí informaci o projektu TV Mělníček a ukládá jednat o budoucích podmínkách smluvní podpory činnosti ze strany města Mělníka. RM doporučuje / nedoporučuje ZM schválit dotaci na stavební úpravy a vybavení studia TV Mělníček ve výši... Financování... RM bere na vědomí informaci o projektu TV Mělníček a ukládá jednat o budoucích podmínkách smluvní podpory činnosti ze strany města Mělníka. 4. bod programu materiál č. : 273/2014 : Žádost o dotaci na projekt Zkušebny.com RM pověřuje odbor školství a kultury jednáním s předkladatelem projektu Zkušebny. com a předložením bližších informací k projektu. RM pověřuje odbor školství a kultury jednáním s předkladatelem projektu Zkušebny.com a předložením bližších informací k projektu. 5. bod programu materiál č. : 275/2014 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Schválení úč.závěrek a hosp. výsledků k přísp. organizací města Mělník 1)RM schvaluje účetní závěrky a hospodářské výsledky k následujících příspěvkových organizací: Technické služby města Mělníka Centrum seniorů Mělník Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník Základní škola Jaroslava Seiferta Mělník Základní škola Mělník - Pšovka Základní škola Jungmannovy sady Mělník Základní škola Mělník, Mlazice Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník Školní jídelna Mělník Základní umělecká škola Mělník Mateřská škola Mělník, V Zátiší Mateřská škola Motýlek Mělník Mateřská škola Zvoneček, Mělník Mateřská škola Mělník, Pod Vrchem Mateřská škola Pohádka, Mělník Jana Prejzová 2

3 2)RM schvaluje dle přílohy č.5 rozdělení hospodářských výsledků do fondů u příspěvkových organizací zřízených městem Mělník 1) RM schvaluje účetní závěrky a hospodářské výsledky k následujících příspěvkových organizací: Technické služby města Mělníka Centrum seniorů Mělník Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník Základní škola Jaroslava Seiferta Mělník Základní škola Mělník - Pšovka Základní škola Jungmannovy sady Mělník Základní škola Mělník, Mlazice Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník Školní jídelna Mělník Základní umělecká škola Mělník Mateřská škola Mělník, V Zátiší Mateřská škola Motýlek Mělník Mateřská škola Zvoneček, Mělník Mateřská škola Mělník, Pod Vrchem Mateřská škola Pohádka, Mělník 2) RM schvaluje dle přílohy č.5 rozdělení hospodářských výsledků do fondů u příspěvkových organizací zřízených městem Mělník. 6. bod programu materiál č. : 280/2014 předkládá : Petr Skácel, Dis. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Žádost o pronájem prostoru sloužícího k podnikání o vým. 62,85 m2 v č.p na nám. Karla IV. v Mělníku RM konstatuje, že došla 1 žádost o pronájem prostoru sloužícího k podnikání o vým. 62,85 m2 v č.p v zalepené, neporušené obálce č.j /14. RM schvaluje pronájem prostoru sloužícího k podnikání o vým. 62,85 m2 v č.p na nám. Karla IV. v Mělníku pro... za níže uvedených podmínek: Doba nájmu: neurčitá, s výpovědní lhůtou 3 měsíce Výše nájemného:...kč/m2/rok Účel nájmu:.../konkrétní činnost/ Případnou změnu účelu užívání u stavebního úřadu je povinen zajistit nájemce vlastními náklady bez nároku na jakékoliv finanční vypořádání v průběhu nájmu či při ukončení nájemního poměru. Žadatel nesmí mít vůči pronajímateli žádné závazky po lhůtě splatnosti. RM konstatuje, že došla 1 žádost o pronájem prostoru sloužícího k podnikání o vým. 62,85 m2 v č.p v zalepené, neporušené obálce č.j /14. Jana Prejzová 3

4 RM schvaluje pronájem prostoru sloužícího k podnikání o vým. 62,85 m2 v č.p na nám. Karla IV. v Mělníku pro Václavu Koubkovou za níže uvedených podmínek: Doba nájmu: neurčitá, s výpovědní lhůtou 3 měsíce Výše nájemného: 400 Kč/m2/rok Účel nájmu: prodej obuvi Případnou změnu účelu užívání u stavebního úřadu je povinen zajistit nájemce vlastními náklady bez nároku na jakékoliv finanční vypořádání v průběhu nájmu či při ukončení nájemního poměru. Žadatel nesmí mít vůči pronajímateli žádné závazky po lhůtě splatnosti. RM schvaluje, že současný nájemní poměr může skončit dohodou k datu účinnosti nové nájemní smlouvy. 7. bod programu materiál č. : 281/2014 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Spoluúčast města na dotačních akcích 1.RM doporučuje ZM ke schválení navýšení rozpočtu v oblasti výdajů města celkem ve výši tis. Kč, z toho: a. Běžná rezerva celkem tis. Kč Na krytí výpadku příjmů z hospodářské činnost 188 tis. Kč Navýšení rezervy na krytí havárií a nepředvídaných výdajů 812 tis. Kč b. Výdaje odboru Kultura celkem 960 tis. Kč Z toho: vánoční trhy 200 tis. Kč Publikace Mělník 200 tis. Kč autorské honoráře publik. Mělník 200 tis. Kč Publikace Židovské osídlení na Mělnicku 60 tis. Kč TV Mělníček 250 tis. Kč Cyklobus Kokořínsko-Mělnicko 50 tis. Kč (vše ka 16, provozní výdaje, odd. 33 Kultura) c. Výdaje SMI Pamětní desky celkem 150 tis. Kč (provozní výdaje ka 50, odd. 33 Kultura) Finanční krytí ve výši tis. Kč z financování města (položka 8115). 2.RM předkládá ZM k odsouhlasení navýšení výdajů - tvorbu účelově vázané investiční rezervy ka 41 na dotační akce celkem ve výši tis. Kč ( ka 41, odd. 63 Finanční operace) a. S probíhající realizací a nekrytou další etapou v r tis. Kč b. S podanými žádostmi o dotaci tis. Kč c. Připravované tis. Kč Finanční krytí ve výši tis. Kč z financování města (položka 8115). 1. RM doporučuje ZM ke schválení navýšení rozpočtu v oblasti výdajů města celkem ve výši tis. Kč, z toho: a. Běžná rezerva celkem tis. Kč Na krytí výpadku příjmů z hospodářské činnost 188 tis. Kč Navýšení rezervy na krytí havárií a nepředvídaných výdajů 812 tis. Kč b. Výdaje odboru kultura celkem 960 tis. Kč Jana Prejzová 4

5 Z toho: vánoční trhy 200 tis. Kč Publikace Mělník 200 tis. Kč autorské honoráře publik. Mělník 200 tis. Kč Publikace Židovské osídlení na Mělnicku 60 tis. Kč TV Mělníček 250 tis. Kč Cyklobus Kokořínsko-Mělnicko 50 tis. Kč (vše ka 16, provozní výdaje, odd. 33 Kultura) c. Výdaje SMI Pamětní desky celkem 150 tis. Kč (provozní výdaje ka 50, odd. 33 Kultura) Finanční krytí ve výši tis. Kč z financování města (položka 8115). 2.RM předkládá ZM k odsouhlasení navýšení výdajů - tvorbu účelově vázané investiční rezervy ka 41 na dotační akce celkem ve výši tis. Kč ( ka 41, odd. 63 Finanční operace) a. S probíhající realizací a nekrytou další etapou v r tis. Kč b. S podanými žádostmi o dotaci tis. Kč c. Připravované tis. Kč Finanční krytí ve výši tis. Kč z financování města (položka 8115). 8. bod programu materiál č. : 282/2014 : Finanční příspěvek FK Pšovka Mělník na turnaj starších přípravek RM schvaluje příspěvek Kč FK Pšovka Mělník na uspořádání turnaje starších přípravek. RM schvaluje příspěvek Kč FK Pšovka Mělník na uspořádání turnaje starších přípravek. 9. bod programu materiál č. : 283/2014 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení služeb, správy a údržby komunikací : Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o financování č RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 smlouvy o financování akce realizované v rámci programu č. O RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 smlouvy o financování akce realizované v rámci programu č. O Jana Prejzová 5

6 10. bod programu materiál č. : 284/2014 : I. kolo dotačního řízení Fondu regenerace MPZ Mělník v roce 2014 RM doporučuje ZM schválit dotace z Fondu regenerace MPZ Mělník v I. kole roku 2014 včetně vzorové smlouvy. č.p ,- Kč, restaurování pozdně barokních maleb na klenbě č.p ,- Kč, celková obnova vnějšího pláště kostel sv. Petra a Pavla ,- Kč, restaurátorské práce na klenbě hlavní lodi č.p ,- Kč, oprava mansardové střechy č.p ,-Kč, obnova fasády čp. 138, 139, ,- Kč, oprava fasády čp. 548, evang. fara ,- Kč, výměna oken RM doporučuje ZM schválit dotace z Fondu regenerace MPZ Mělník v I. kole roku 2014 včetně vzorové smlouvy. č.p ,- Kč, restaurování pozdně barokních maleb na klenbě č.p ,- Kč, celková obnova vnějšího pláště kostel sv. Petra a Pavla ,- Kč, restaurátorské práce na klenbě hlavní lodi č.p ,- Kč, oprava mansardové střechy č.p ,-Kč, obnova fasády čp. 138, 139, ,- Kč, oprava fasády čp. 548, evang. fara ,- Kč, výměna oken 11. bod programu materiál č. : 285/2014 : Předseda Rady Fondu regenerace MPZ Mělník RM doporučuje ZM odvolat z funkce předsedy Rady Fondu regenerace MPZ Mělník Doc. Lukáše Čechuru a jmenovat do této funkce Mgr. Ondřeje Tichotu. RM doporučuje ZM odvolat z funkce předsedy Rady Fondu regenerace MPZ Mělník Doc. Lukáše Čechuru a jmenovat do této funkce Mgr. Ondřeje Tichotu. 12. bod programu materiál č. : 286/2014 předkládá : Petr Skácel, Dis. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Žádost pí. Ivety Fialové o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor dohodou, z důvodu platební neschopnosti Jana Prejzová 6

7 RM schvaluje pí. Ivetě Fialové ukončení nájmu nebytového prostoru v č.p na nám. Karla IV. v Mělníku o vým. 123,23 m2 dohodou, k RM schvaluje pí. Ivetě Fialové ukončení nájmu nebytového prostoru v č.p na nám. Karla IV. v Mělníku o vým. 123,23 m2 dohodou, k bod programu materiál č. : 287/2014 : Vyhláška č. 1/ změna přílohy č.1 znak města RM doporučuje ZM schválit změnu přílohy č. 1 Vyhlášky č.1/2004 o použití symbolů města, čestném občanství a cenách města. RM doporučuje ZM schválit změnu přílohy č. 1 Vyhlášky č.1/2004 o použití symbolů města, čestném občanství a cenách města. 14. bod programu materiál č. : 288/2014 předkládá : Petr Skácel, Dis. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Smlouva o předání vyvolané investice - PPO RM ne/doporučuje ke schválení ZM smlouvu o předání vyvolané investice č protipovodňové opatření. RM doporučuje ke schválení ZM smlouvu o předání vyvolané investice č protipovodňové opatření. 15. bod programu materiál č. : 289/2014 předkládá : Petr Skácel, Dis. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Zápis z dopravní komise č. 2/2014 Jana Prejzová 7

8 RM bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 2/2014 ze dne RM schvaluje: - změnu DZ v ul. Fr. Kriegela - nahradit stávající dopravní značku B 28 (zákaz zastavení) při nájezdu do ulice Fr. Kriegela z ulice Vodárenská za novou dopravní značku B 29 (zákaz stání). RM neschvaluje: - pravostranné parkování na chodníku v ulici Matěje Kopeckého (parkování by odporovalo ČSN a TP). RM bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 2/2014 ze dne RM schvaluje změnu DZ v ul. Fr. Kriegela - nahradit stávající dopravní značku B 28 (zákaz zastavení) při nájezdu do ulice Fr. Kriegela z ulice Vodárenská za novou dopravní značku B 29 (zákaz stání). RM neschvaluje pravostranné parkování na chodníku v ulici Matěje Kopeckého (parkování by odporovalo ČSN a TP). 16. bod programu materiál č. : 290/2014 za odbor : Odbor výstavby a rozvoje města : Stavební a dislokační komise - zápis č. 2/14 RM bere na vědomí zápis stavební a dislokační č.2/14 ze dne RM bere na vědomí zápis stavební a dislokační č.2/14 ze dne bod programu materiál č. : 291/2014 : Věcné břemeno - ul. Panešova, RWE GasNet, s.r.o. RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení věcného břemene do níže uvedených pozemků města ve prospěch oprávněného: Oprávněný RWE GasNet, s.r.o., rekonstrukce NTL plynovodu vč. přípojek, ul. Panešova do pozemků města p.č. 3613, 3446/6 a 7910, k.ú. Mělník, předpokládaná délka vedení cca 200m. Jednorázová úhrada ve výši 1 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene. ZÁVĚRRADY: RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení věcného břemene do níže uvedených pozemků města ve prospěch oprávněného: Oprávněný RWE GasNet, s.r.o., rekonstrukce NTL plynovodu vč. přípojek, ul. Panešova do pozemků města p.č. 3613, 3446/6 a 7910, k.ú. Mělník, předpokládaná délka vedení cca 200m. Jednorázová úhrada ve výši 1 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene Jana Prejzová 8

9 18. bod programu materiál č. : 292/2014 předkládá : Pavel Průcha za odbor : Odbor výstavby a rozvoje města : Zadání územního plánu Mělník - schválení RM doporučuje ZM schválit zadání územního plánu Mělník. RM doporučuje ZM schválit zadání územního plánu Mělník. 19. bod programu materiál č. : 293/2014 : Věcné břemeno - ČEZ Distribuce, a.s., ul. Strážnická (Na Výsluní) RM schvaluje na základě usnesení ZM ze dne a zřízení věcného břemene do níže uvedeného pozemku města ve prospěch oprávněného: Oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., přeložka TS, kvn a knn, ul. Strážnická (Na Výsluní) do pozemku města p.č. 6241/17, k.ú. Mělník, předpokládaná délka vedení cca 6m. Jednorázová úhrada ve výši ,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene. RM schvaluje na základě usnesení ZM ze dne a zřízení věcného břemene do níže uvedeného pozemku města ve prospěch oprávněného: Oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., přeložka TS, kvn a knn, ul. Strážnická (Na Výsluní) do pozemku města p.č. 6241/17, k.ú. Mělník, předpokládaná délka vedení cca 6m. Jednorázová úhrada ve výši ,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene. 20. bod programu materiál č. : 294/2014 : Věcné břemeno - ČEZ Distribuce, a.s., ul. Hraniční RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení věcného břemene do níže uvedeného pozemku města ve prospěch oprávněného: Oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., přípojka knn k pozemu p.č. 3392/8, ul. Hraniční do pozemku města p.č. 3446/11, k.ú. Mělník, předpokládaná délka vedení cca 5m. Jednorázová úhrada ve výši 5 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene. Jana Prejzová 9

10 RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení věcného břemene do níže uvedeného pozemku města ve prospěch oprávněného: Oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., přípojka knn k pozemu p.č. 3392/8, ul. Hraniční do pozemku města p.č. 3446/11, k.ú. Mělník, předpokládaná délka vedení cca 5m. Jednorázová úhrada ve výši 5 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene. 21. bod programu materiál č. : 295/2014 : Zápis č.3 volnočasové komise RM bere na vědomí zápis č. 3 volnočasové komise. RM bere na vědomí zápis č. 3 volnočasové komise. 22. bod programu materiál č. : 296/2014 : Dotace z loterií za rok 2013 na výkonnost sportovním týmům a jednotlivcům RM schvaluje dotace na výkonnost týmů a jednotlivců na rok 2014 z výtěžku loterií za rok 2013 ve výši 200 tis. Kč dle návrhu volnočasové komise. RM schvaluje dotace na výkonnost týmů a jednotlivců na rok 2014 z výtěžku loterií za rok 2013 ve výši 200 tis. Kč dle návrhu volnočasové komise. 23. bod programu materiál č. : 297/2014 : Věcné břemeno - ČEZ Distribuce, a.s., ul. Příčná RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení věcného břemene do níže uvedeného pozemku města ve prospěch oprávněného: Jana Prejzová 10

11 Oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., přípojka NN k pozemku p.č. 1384, ul. Příčná do pozemku města p.č. 7946, k.ú. Mělník, předpokládaná délka vedení cca 1m. Jednorázová úhrada ve výši 5 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene. RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení věcného břemene do níže uvedeného pozemku města ve prospěch oprávněného: Oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., přípojka NN k pozemku p.č. 1384, ul. Příčná do pozemku města p.č. 7946, k.ú. Mělník, předpokládaná délka vedení cca 1m. Jednorázová úhrada ve výši 5 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene. 24. bod programu materiál č. : 299/2014 : Služebnost - JUDr. R.C., k.ú. Skuhrov u Mělníka RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č JUDr. R.C., plynovodní řad vč. přípojky a vodovodní přípojka, do služebného pozemku města p.č. 164/4, k.ú. Skuhrov u Mělníka, předpokládaná délka: plyn cca 50,8m, voda cca 2m. Jednorázová úhrada ve výši ,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č JUDr. R.C., plynovodní řad vč. přípojky a vodovodní přípojka, do služebného pozemku města p.č. 164/4, k.ú. Skuhrov u Mělníka, předpokládaná délka: plyn cca 50,8m, voda cca 2m. Jednorázová úhrada ve výši ,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. 25. bod programu materiál č. : 300/2014 : Záměr výkupu částí pozemků ul.truhlářská RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu částí pozemků p.č. 3242/1, p.č. 3241/1, p.č. 3243, p.č. 3251, p.č. 3253, p.č k.ú.mělník, ul.truhlářská. RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu částí pozemků p.č. 3242/1, p.č. 3241/1, p.č. 3243, p.č. 3251, p.č. 3253, p.č k.ú.mělník, ul.truhlářská. Jana Prejzová 11

12 26. bod programu materiál č. : 301/2014 : Záměr výkupu pozemku p.č a části pozemku p.č k.ú.mělník, ul.nad Drahou, manž. Zemanovi RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu pozemku p.č a části pozemku p.č k.ú.mělník, ul.nad Drahou. RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu pozemku p.č a části pozemku p.č k.ú.mělník, ul.nad Drahou. 27. bod programu materiál č. : 303/2014 : Záměr prodeje částí pozemků p.č. 4077/12, p.č. 8049/42 k.ú.mělník, ul.za Stadionem, ČEZ Distribuce, a.s. RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje částí pozemků p.č. 4077/12, p.č. 8049/42 k.ú.mělník, ul.za Stadionem. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje částí pozemků p.č. 4077/12, p.č. 8049/42 k.ú.mělník, ul.za Stadionem. 28. bod programu materiál č. : 304/2014 : Služebnost - Povodí Ohře, státní podnik, České přístavy, a.s. RM doporučuje ke schválení ZM zřízení služebnosti: přípojka VN 22kV vybudována v rámci stavby "Labe - Mělník, protipovodňová ochrana" 1) Povinný - Povodí Ohře, státní podnik Služebný pozemek - p.č. 8055/1, k.ú. Mělník, Oprávněný - město Mělník Jednorázová úhrada ve výši 1.000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení služebnosti. 2) Povinný - České přístavy, a.s. Jana Prejzová 12

13 Služebný pozemek - p.č. 2329/1, 2329/2, 2329/3, 2329/5, 2354/12, 2510 a 2517/1, k.ú. Mělník, Oprávněný - město Mělník Jednorázová úhrada ve výši 1.000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení služebnosti. RM doporučuje ke schválení ZM zřízení služebnosti: přípojka VN 22kV vybudována v rámci stavby "Labe - Mělník, protipovodňová ochrana" 1) Povinný - Povodí Ohře, státní podnik Služebný pozemek - p.č. 8055/1, k.ú. Mělník, Oprávněný - město Mělník Jednorázová úhrada ve výši 1.000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení služebnosti. 2) Povinný - České přístavy, a.s. Služebný pozemek - p.č. 2329/1, 2329/2, 2329/3, 2329/5, 2354/12, 2510 a 2517/1, k.ú. Mělník, Oprávněný - město Mělník Jednorázová úhrada ve výši 1.000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení služebnosti. 29. bod programu materiál č. : 305/2014 : Pronájem pozemku p.č. 417/27 a pozemků p.č. 417/35, 439/27 vytvořených geometrickým plánem č /2012 k.ú. Vehlovice - LESCO ENTERPRISES CZ s.r.o. RM ruší závěr rady ze dne materiál č. 10/2014 a schvaluje společnosti LESCO ENTERPRISES CZ s.r.o. pronájem pozemku p.č. 417/27 a pozemků p.č. 417/35, 439/27 vytvořených geometrickým plánem č /2012 k.ú. Vehlovice o celkové výměře 218 m2. Podmínky pronájmu pozemků: výše nájemného: 13,- Kč/m2/rok + úhrada za užívání pozemků 2 roky zpětně od podpisu nájemní smlouvy, ve výši sjednaného nájemného doba nájmu: neurčitá s dobou výpovědi jednoho roku účel nájmu: ostatní skladová a manipulační plocha v areálu společnosti RM ruší závěr rady ze dne materiál č. 10/2014 a schvaluje společnosti LESCO ENTERPRISES CZ s.r.o. pronájem pozemku p.č. 417/27 a pozemků p.č. 417/35, 439/27 vytvořených geometrickým plánem č /2012 k.ú. Vehlovice o celkové výměře 218 m2. Podmínky pronájmu pozemků: výše nájemného: 13,- Kč/m2/rok + úhrada za užívání pozemků 2 roky zpětně od podpisu nájemní smlouvy, ve výši sjednaného nájemného doba nájmu: neurčitá s dobou výpovědi jednoho roku účel nájmu: ostatní skladová a manipulační plocha v areálu společnosti Jana Prejzová 13

14 30. bod programu materiál č. : 306/2014 : Záměr prodeje části pozemku p.č. 5880/1 k.ú.mělník, ul.komenského, Mgr.Roman Roubíček RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje části pozemku p.č. 5880/1 k.ú.mělník. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje části pozemku p.č. 5880/1 k.ú.mělník. 31. bod programu materiál č. : 308/2014 : Záměr prodeje pozemků p.č.3796, p.č.3798/1, p.č.3797/1, p.č.3799/1, p.č.3800/1, p.č.3823/1, p.č.3822/1, p.č.3821/13, p.č.3824/1 (část), p.č.3837/13 k.ú.mělník, Erwin Junker Grinding Technology a.s. RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemků p.č. 3796, p.č. 3798/1, p.č. 3797/1, p.č. 3799/1, p.č. 3800/1, p.č. 3823/1, p.č. 3822/1, p.č. 3821/13, p.č. 3824/1 (část), p.č. 3837/13 k.ú.mělník. RM nedoporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemků p.č. 3796, p.č. 3798/1, p.č. 3797/1, p.č. 3799/1, p.č. 3800/1, p.č. 3823/1, p.č. 3822/1, p.č. 3821/13, p.č. 3824/1 (část), p.č. 3837/13 k.ú.mělník. 32. bod programu materiál č. : 309/2014 předkládá : Jaroslava Sedlecká : Záměr prodeje částí pozemků p.č. 4463, p.č k.ú.mělník, ul. Okružní, ČEZ Distribuce, a.s. RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje částí pozemků p.č. 4463, p.č k.ú.mělník. Jana Prejzová 14

15 RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje částí pozemků p.č. 4463, p.č k.ú.mělník. 33. bod programu materiál č. : 311/2014 : Záměr prodeje části pozemku p.č k.ú.mělník, Perunov, ČEZ Distribuce, a.s. RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje části pozemku p.č.5921 k.ú.mělník. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje části pozemku p.č.5921 k.ú.mělník. 34. bod programu materiál č. : 312/2014 předkládá : Jaroslava Sedlecká : Záměr výkupu pozemku p.č. 1638/1 k.ú.mělník, ul. Révová, Bohumil Černý RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu pozemku p.č. 1638/1 k.ú.mělník, ul. Révová. RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu pozemku p.č. 1638/1 k.ú.mělník, ul. Révová. 35. bod programu materiál č. : 313/2014 : Jmenování členů správní rady Literárního fondu RM doporučuje ZM jmenovat za členy správní rady Literárního fondu Mgr. Zuzanu Liškovou, Mgr. Dalibora Státníka a Martina Klihavce. Předsedou správní rady doporučuje ZM jmenovat Mgr. Zuzanu Liškovou. RM pověřuje správou fondu odbor školství a kultury MÚ Mělník. RM doporučuje ZM jmenovat za členy správní rady Literárního fondu Mgr. Zuzanu Liškovou, Mgr. Dalibora Státníka a Martina Klihavce. Předsedou správní rady doporučuje ZM jmenovat Mgr. Zuzanu Liškovou. RM pověřuje správou fondu Odbor školství a kultury MÚ Mělník. Jana Prejzová 15

16 36. bod programu materiál č. : 314/2014 : Záměr prodeje pozemků k.ú.mělník, ul.bezručova, Andrej Várady RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemků p.č. 4087/1 (část), p.č. 4087/28, p.č. 4087/26, p.č. 4087/32 (část), p.č. 4087/23 (část), p.č. 4087/24, p.č. 4087/21, p.č. 4087/18 (část), p.č. 4087/27 (část) k.ú.mělník, ul.bezručova. RM nedoporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemků p.č. 4087/1 (část), p.č. 4087/28, p.č. 4087/26, p.č. 4087/32 (část), p.č. 4087/23 (část), p.č. 4087/24, p.č. 4087/21, p.č. 4087/18 (část), p.č. 4087/27 (část) k.ú.mělník, ul.bezručova. 37. bod programu materiál č. : 315/2014 : Záměr prodeje pozemků k.ú.mělník, ul.bezručova, ASYRIO INVEST s.r.o., Josef Sedláček RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemků p.č. 4077/12, p.č. 4087/7, p.č. 4087/8, p.č. 4087/9, p.č. 4087/10, p.č. 4087/11, p.č. 4087/12, p.č. 4087/13 (část), p.č. 8042/27 k.ú.mělník, ul. Bezručova. RM nedoporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemků p.č. 4077/12, p.č. 4087/7, p.č. 4087/8, p.č. 4087/9, p.č. 4087/10, p.č. 4087/11, p.č. 4087/12, p.č. 4087/13 (část), p.č. 8042/27 k.ú.mělník, ul. Bezručova. 38. bod programu materiál č. : 316/2014 : Záměr prodeje pozemků k.ú.mělník, ul.bezručova, SALLEROVA VÝSTAVBA spol. s r.o., Ing. David Tejml RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemků p.č. 4077/12, p.č. 4087/7, p.č. 4087/8, p.č. 4087/9, p.č. 4087/10, p.č. 4087/11, p.č. 4087/12, p.č. 4087/13 (část), p.č. 8042/27 k.ú.mělník, ul. Bezručova. RM nedoporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemků p.č. 4077/12, p.č. 4087/7, p.č. Jana Prejzová 16

17 4087/8, p.č. 4087/9, p.č. 4087/10, p.č. 4087/11, p.č. 4087/12, p.č. 4087/13 (část), p.č. 8042/27 k.ú.mělník, ul. Bezručova. 39. bod programu materiál č. : 321/2014 předkládá : Monika Nová, Dis. : Výběrové řízení na místo ředitele(ky) příspěvkové organizace ZŠ praktická a ZŠ speciální RM schvaluje vyřazení uchazečky G.N. z konkurzního řízení na místo ředitele(ky) Základní školy praktické a Základní školy speciální, Mělník, příspěvková organizace. RM schvaluje vyřazení uchazečky G.N. z konkurzního řízení na místo ředitele(ky) Základní školy praktické a Základní školy speciální, Mělník, příspěvková organizace. Jednání ukončeno v 16:10 hod MVDr. Ctirad Mikeš Mgr. Miroslav Neumann starosta města místostarosta Jana Prejzová 17

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod v 16:10 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr.

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 Usnesení s termínem č.: 367 taj. (ONI) 01.06. 428 taj. (OD) 01.06. Splněné usnesení: 337 R A D A M Ě S T A I. ukládá

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.02.2009 1298/2009 76. RM V a) bere na vě d o m í informaci o žalobě společnosti WWTP DKNL, s. r. o.,

Více

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS,

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2010 (RM č. 18) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. března 2011 (RM č. 6)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. března 2011 (RM č. 6) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. března 2011 (RM č. 6) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Radek Pelc, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Radek Pelc, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2015 konaného dne 27. 4.2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 107. jednání Rady města

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

R ADA M Ě STA N EJDEK

R ADA M Ě STA N EJDEK ZÁPIS USNESENÍ 2. ZÁŘÍ 2008 R ADA M Ě STA N EJDEK 61. SCHŮZE Přítomni: Benda, Drobná, Schwarzová, Šoustalová, tajemník Omluveni: Kaššák Hosté : 0 RM schvaluje předložený program schůze, doplněný o bod

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 60. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 60. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 19. SRPNA 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 60. SCHŮZE Přítomni: Benda, Drobná, Schwarzová, Šoustalová, tajemník Omluveni: Kaššák Hosté : - RM schvaluje předložený program schůze doplněný o bod

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Zápis č. 19.4. ze schůze Rady města Unhoště dne 23.9.2014

Zápis č. 19.4. ze schůze Rady města Unhoště dne 23.9.2014 Zápis č. 19.4. ze schůze Rady města Unhoště dne 23.9.2014 Přítomni: Mazuchová, Čížková, Kindlová, Šnajberková, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Čížková Program: I. Volba

Více

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha Zápis č.32 z 32. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 8.11.2005, konaného od 14.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, MUDr.

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program:

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 18. jednání Rady města

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č.

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 33/2015 konaného dne 12.10. 2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Přítomni: Mgr. Malotová - PR

Přítomni: Mgr. Malotová - PR - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 42. jednání Rady města

Více

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb.

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 99. jednání Rady města

Více

1. Majetkové záležitosti

1. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 79. jednání Rady města

Více

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Usnesení 19/01/15R: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi OSI, o.p.s. a Městskými službami Rousínov, p. o., ZŠ Rousínov,

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Č. 132/08 Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů souhlasí s majetkoprávní operací pod bodem: I. Výkup souhlasí s výkupem

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 52. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 52. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 2. ČERVNA 2008 Přítomni: 5 radních Omluveni: 0 Hosté : 0 R A D A MĚSTA NEJDEK 52. SCHŮZE RM schvaluje předložený program schůze doplněný o bod T. Uplatnění odpisů pronajatého majetku a U.

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.06.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

9. schůze rady města, konaná dne 2.5.2006

9. schůze rady města, konaná dne 2.5.2006 9. schůze rady města, konaná dne 2.5.2006 Výpis z přijatých usnesení: Rozbory hospodaření škol a školských zařízení za rok 2005 RM bere na vědomí rozbory hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jan Leicht,

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

KONANÉ DNE 19. 10. 2015

KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Z Á P I S ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek ZÁPIS USNESENÍ 18. LISTOPADU 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 67. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, p. Kaššák, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté : 0 RM schvaluje

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 9-2009 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 8. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Ing. Pavel místostarosta

Ing. Pavel místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 50. jednání Rady města

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.4.2012 do 30.6.2012 Usnesení č. 1921/2012 (72/2)

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.4.2012 do 30.6.2012 Usnesení č. 1921/2012 (72/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 74. jednání Rady města

Více

USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 9. 2011

USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 9. 2011 USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 9. 2011 USNESENÍ Č. 654/2011 Žádost Bytového družstva LB Tyršova se změnami zástavních smluv souhlasí se zřízením zástavního práva k bytovým objektům

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 17. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.10.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 17. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.10.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 17. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.10.2015 452/17R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení č. 11/2016 z 11. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 05.05.2016 Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne 05.05.2016

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 25. 03. 2015 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Bc. Š. Čeněk, RNDr. J. Dobroruková, Ing. P. Holzhauserová, JUDr.

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Přijatá usnesení z 1. Rady města Rousínova konaného dne 15. ledna 2014

Přijatá usnesení z 1. Rady města Rousínova konaného dne 15. ledna 2014 Přijatá usnesení z 1. Rady města Rousínova konaného dne 15. ledna 2014 Usnesení 01/01/14 R: RM schvaluje uzavření nájemních smluv na pronájem orientačních směrníků pro rok 2014, nájemné ve výši 1 250,-

Více

Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. února 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. února 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. února 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města Martin Pozdníček,

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Město Pohořelice Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník

Více

U s n e s e n í. z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo

U s n e s e n í. z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo U s n e s e n í z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo 356/2014 RM bere na vědomí Zprávu o stavu na úseku sociální péče a zdravotnictví

Více

3. Zefektivnění ohřevu vody - Penziony Žižkova č.p.2030,2031,2032,2047, Turnov - vyhodnocení VŘ

3. Zefektivnění ohřevu vody - Penziony Žižkova č.p.2030,2031,2032,2047, Turnov - vyhodnocení VŘ Zápis z 4. jednání rady města Turnov ze dne 25. 2. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o

Více