Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Schválený Upravený

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Schválený Upravený"

Transkript

1 Finančný_rozpočet_ Druh Funč,kl, Ekon,kl, Zdroj Názov Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Príjmy Schválený Upravený Očakávaná skutočnosť bežný rozpočet Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s , , , , , , , , Daň z pozemkov 9099, , , , , , , , Daň zo stavieb 5650, , , , , , , , Daň z bytov a nebytových priestorov v by 115,34 124,01 116,00 116,00 119,97 121,00 121,00 121, Daň za psa 637,07 592,61 596,00 596,00 474,46 480,00 480,00 480, Daň za predajné automaty 0,00 0, , ,00 800,00 800,00 800,00 800, Daň za užívanie verejného priestranstva 91,00 461,00 300,00 619,00 682,00 400,00 400,00 400, Daň za komunálne odpady a drobné stavebn 13467, , , , , , , , Príjmy z prenajatých pozemkov 2800, , , ,00 393, , , , Príjmy z prenajatých budov, priestorov a 2547, , , , , , , , Príjmy z prenajatých bytov 49503, , , , , , , , Vklad do fondu opráv 16 BJ-A 0,00 0,00 0,00 0,00 770,64 770, , , Vklad do fondu opráv 16 BJ-B 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Príjmy z prenajmu sály, zasadačky OcU 0,00 304, , ,00 354, , , , Správne poplatky 838, ,40 800,00 800, , , , , SU - poplatky 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Za porušenie predpisov 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poplatok za MR 122,00 133,34 200,00 200,00 105,00 150,00 150,00 150, Kopírovacie služby 0,60 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10, Poplatky od členov MĽK 61,50 45,60 80,00 80,00 79,18 90,00 90,00 90, Povodie Hrona - kosba Ček,potoka 216,00 226,80 0,00 226,80 226,00 0,00 0,00 0, Cintorínske poplatky 185,64 201,89 180,00 216,39 248,78 220,00 220,00 220, Kanalizačný poplatok 1958, , , , , , , , Poplatky z reklamy 0,00 0,00 61,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0, Predaj prebytočného majetku 66, ,00 200,00 218,30 349,30 200,00 200,00 200, Recyklačný fond - sep,zber 328,00 65,00 350,00 350,00 102,00 100,00 0,00 0, Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 779,31 23,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, DHZ preplatenie stravy 1490,98 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poplatky za vodu 140,17 26,45 150,00 203,52 203,52 150,00 150,00 150, Poplatky za vodu - byty 647,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdu 66,39 66,39 66,00 66,00 132,78 66,00 66,00 66, Z účtov finančného hospodárenia 12,64 32,99 20,00 20,00 15,15 20,00 20,00 20, Z náhrad z poistného plnenia 0,00 279,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnos odvodov z hazardných hier a podobných hier 912,52 900,02 800,00 800,00 100,00 100,00 100,00 100, Preplatky el,energie min,rokov 6795,72 0,00 0, , ,77 0,00 0,00 0, Z vratiek 602,35 7,96 0,00 0,00 13,86 0,00 0,00 0,00 SPOLU : , , , , , , , , Odmena skladníka CO 84,60 112,50 74,00 75,00 150,00 150,00 150,00 150, SU opatrovateľská služba 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SU - Stavebný úrad 1036,02 0, , ,00 0, , , , SU - Pozemné komunikácie 58,00 0,00 58,00 58,00 0,00 58,00 58,00 58, VOĽBY do SAMOSPRÁVY 0,00 600,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 AČ- 50J dotácia , ,75 0,00 0,00 431,84 0,00 0,00 0, AČ - 54 dotácia ,80 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0, AČ- menšie obec,služby 2014/ 52 24, ,15 0, , ,11 0,00 0,00 0, VOĽBY PREZIDENT, -transfer 1163,81 362,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, REGOB 367,62 372,24 368,00 377,85 377,85 380,00 380,00 380, VOĽBY 0,00 843,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodinné prídavky Gabriela Kováčová 277,20 140,70 0,00 23,52 117,60 0,00 0,00 0, Rodinné prídavky Denisa Kováčová 0,00 0,00 0,00 70,56 211,68 0,00 0,00 0, REFERENDUM ,00 0,00 0,00 573,66 573,66 0,00 0,00 0, MK SR dotácia na nákup kníh 500,00 500,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0, Dotácia na opravu miestnych komunikácií 1006,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotácia na matričný úrad 2817, , ,00 0, , ,00 0,00 0, Dotácia na opravu miestneho rozhlasu 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Envirofond odsrtaňovanie čiernych skládok 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, MK SR dotácia na údržbu hradu 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, VUC BB dotácia na oslavy obce 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, VUC BB dotácia na archeologický prieskum 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU: 7606, , , , , , , ,00 SPOLU: PRÍJMY OBCE SPOLU: , , , , , , , , ZŠ učebnice 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ZŠ - prenesené kompetencie , , , , , , , , ZŠ - dotácie na stravu 8884, ,42 0, , , , , , MFSR dotácia na orginálne kompetencie 1113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZŠ - dotácia na mzdy nepedag,zamest, 3617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZŠ - mimoriadne výsledky žiakov dotácia 400,00 400,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0, ZŠ dopravné 15506, ,00 0, , , , , , ZŠ odchodné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZŠ - vzdelávacie poukazy 5609, ,00 0, , , , , , ZŠ školské potreby 2075, ,40 0, , , , , , Asistent učiteľa transfer zo ŠR 7200, ,00 0, , , , , , MŠ vzdelávanie - transfer zo ŠR 1711, ,00 0, , , , , , ZŠ -výchova a vzdel, znevýhod, skupín 5267, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ZŠ - dotácia na opravu havaríjneho stavu SPOLU dotácie MŠ: 55000, , , , , , , , ,00 SPOLU: 1-bežný rozpočet , , , , , , , ,41 2-kapitálový rozpočet Z predaja pozemkov 0,00 250,56 0,00 0,00 236, ,50 0,00 0, MV SR - kamerový systém 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU: 2-kapitálový rozpočet 2000,00 250,56 0,00 0,00 236, ,50 0,00 0,00 3-finančné operácie Tvorba SF 566,06 520,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, D ZŠ- dopravné žiakov ,00 541,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, D ZŠ - prenesené kompetencie , ,56 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0, Prevod z rezervného fondu obce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,56 0,00 0,00 SPOLU: 3-finančné operácie 566, ,45 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0,00 PRÍJMY SPOLU , , , , , , , ,41

3 VÝDAVKY 1-bežný rozpočet Tarifný plat- starosta 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Poistné na nemocenské poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,00 294,00 294, Poistné na starobné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 294, Poistné na úrazové poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 168,00 168, Na invalidné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 630,00 630, Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 210, Na poistenie do rezervného fondu solidar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 998,00 998, Tarifný plat- zamestnanci obce 58678, , , , , , , , Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov 5759, , , , , , , , Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 0,00 289,54 260, , ,00 0,00 0,00 0, Poistné na nemocenské poistenie 821,44 579,42 807,00 807,00 807,00 459,00 459,00 459, Poistné na starobné poistenie 8563, , , , , , , , Poistné na úrazové poistenie 488,82 528,12 461,00 461,00 461,00 265,00 265,00 265, Na invalidné poistenie 1158, , , , ,00 983,00 983,00 983, Na poistenie v nezamestnanosti 373,06 377,46 545,00 545,00 545,00 328,00 328,00 328, Na poistenie do rezervného fondu solidar 2905, , , , , , , , Príspevok do doplnkových dôchodkových po 352,61 215,16 466,00 466,00 220,00 466,00 470,00 470, Tarifný plat- Hlavný kontrolor 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 325,00 325, Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poistné na nemocenské poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 46,00 46, Poistné na starobné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 454,00 454, Poistné na úrazové poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 26, Na invalidné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 98,00 98, Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 33, Na poistenie do rezervného fondu solidar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 155,00 155, Cestovné náhrady - tuzemské 0,00 96,89 150,00 150,00 42,15 150,00 150,00 150, ZSB- energie 11208, , , , , , , , Vodné, stočné 1153,50 919,75 700,00 700, , ,00 900,00 900, OcU - Poštové služby 928,90 756,18 750,00 750,00 790,00 800,00 800,00 800, OcU - Telefonne poplatky 2651, , , , , , , , Interiérové vybavenie 0, , , , ,00 600,00 300,00 300, Výpočtová technika 39,90 51,40 200,00 200,00 0,00 200,00 400,00 300, Zariadenie, technika, náradie na drobnú opravu bud 0,00 228,10 400,00 400,00 510,00 400,00 300,00 400, Kancelársky a iný všeobecný materiál 1044, , , , , , , , Čistiace a hygienické potreby 777,52 699,41 500,00 500,00 690,00 600,00 600,00 600, Vybavenie kuchyne -taniere,poháre,príbory 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Kancelársky papier 0,00 0,00 0,00 500,00 250,00 300,00 200,00 200, Materiál na údržbu kancelárií 0,00 0,00 0,00 368,16 543,24 500,00 500,00 500, Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebn 742, ,19 500,00 500,00 510,00 500,00 500,00 500, Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1,80 127,95 80,00 80,00 39,98 80,00 80,00 80, Reprezentačné 423,51 981,66 600, , ,48 800,00 800,00 800, Fábia -PHM, oleje 1146, , , , , , , ,00

4 FÁBIA servis, údržba, opravy 94,54 153,00 200,00 278,99 811,36 800,00 800,00 800, FÁBIA - Poistenie motorového vozidla 395,71 421,39 383,00 383,00 409,89 410,00 410,00 410, Karty, známky, poplatky 91,50 44,00 90,00 90,00 49,11 90,00 80,00 90, Udržba interierového vybavenia 84,45 0,00 200,00 200,00 0,00 100,00 100,00 100, Udržba výpočtovej techniky 36,00 0,00 70,00 70,00 0,00 170,00 170,00 170, Údržba prevádzkových strojov,náradia, revízie 32,55 160,00 100,00 219,18 219,18 300,00 300,00 150, Udržba budov OcU 645,47 491,24 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 300, Údržba sofrweru- aktualizácie 666,15 814,43 250,00 250, , , , , Školenia, kurzy, semináre, porady, konfe 355,00 686,00 400,00 400,00 420,00 400,00 400,00 400, Revízie elektrických zariadení,spotrebičov obce 610,00 316,08 0,00 0,00 100,00 200,00 300,00 200, Projekty 0,00 0,00 0, , , , , , Štúdie, expertízy, posudky, inzeráty 464,00 585,60 0,00 800,00 724, ,00 800,00 800, Slovenský rozhlas-vysielanie 147,15 141,82 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140, Stravovanie 2138, , , , , , , , Poistenie majetku obce 1908, , , , , , , , Prídel do sociálneho fondu 541,38 498,97 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700, Odmeny poslancom OZ 0, ,00 200,00 200,00 0, ,00 400,00 400, Dohody o vyk, prác-+ Kronikár 0,00 0,00 200,00 280,60 280,60 200,00 200,00 200, Príspevky pre Spoločnú úradovňu 5820, , , , , , , , bežné transfery na členské-zmos,zpoz,,, 917,68 598,00 600,00 600,00 567,83 650,00 600,00 600, Auditorské služby 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700, BJ A splácanie úrokov 7175, , , , , , , , BJ B splácanie úrokov 3812, , , , , , , , Klub dôchodcov 330,00 528,00 450,00 450,00 450, , , , Poplatky a odvody bankám 961, ,50 800,00 800,00 900,00 900,00 900,00 900, PO známky, pož,súťaž 547,61 827,49 30,00 201,23 201,23 200,00 200,00 200, PO palivo, oleje 0,00 0,00 150,00 150,00 87,03 150,00 150,00 200, DHZ oprava mototor,striekačky 0,00 827,49 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Odstupné starosta 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU: , , , , , , , , Matrika -tarifný plat 1699, , , , , , , , Voľby, odvody do zdravotej poisťovni 0,00 295,70 0,00 23,88 23,88 0,00 0,00 0, Matrika - poistenie do zdravotnej poisťo 180,11 169,77 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142, Matrika-Poistné na nemocenské poistenie 24,86 23,26 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47, Matrika -Poistné na starobné poistenie 248,47 232,59 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197, Matirika -Poistné na úrazové poistenie 14,24 13,23 18,00 18,00 4,93 18,00 18,00 18, Matrika invalidné poistenie 53,22 49,83 45,00 45,00 36,80 45,00 45,00 45, Matrika - poistenie v nezamestnanosti 17,74 16,64 15,00 15,00 6,20 15,00 15,00 15, Matrika - poistenie do rezervného fondu solidar 84,29 78,88 67,00 67,00 67,00 70,00 70,00 70, Matrika- doplnkových dôchodkových poisťovní 25,87 23,88 12,00 12,00 12,00 23,00 25,00 25, VOĽBY - stravné vlastným zamestnancom 0,00 84,70 0,00 19,60 19,60 0,00 0,00 0, REFERENDUM - cestovné a stravné vlastn zam 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 0, Matrika cestovné 0,00 0,00 25,00 25,00 5,10 25,00 25,00 25, Matrika energie 170,00 250,54 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270, Matrika poštové služby 0,00 60,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30, Matrika telefónne poplatky 60,57 98,93 150,00 150,00 101,82 150,00 150,00 150, Matrika kancelárske potreby 52,87 123,49 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170, REGOB kancelárske potreby 367,62 372,24 363,00 363,00 363,00 378,00 378,00 378, Rodinné prídavky Denisa Kováčová 0,00 140,70 0,00 70,56 211,68 0,00 0,00 0, Rodinné prídavky Gabriela Kováčová 0,00 0,00 0,00 23,52 94,06 0,00 0,00 0,00

5 Voľby VUC, kancelárske potreby 0,00 47,18 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0, VUC - Oslavy obce - transfer 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, MATRIKA - kancelárske potreby 0,00 54,60 0,00 48,80 0,00 0,00 0,00 0, Voľby do VUC - Občerstvenie 0,00 124,70 0,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0, Matrika - školenie 0,00 0,00 70,00 70,00 37,00 70,00 70,00 70, REFERENDUM stravné vyplatené cudzím -členom OVK 0,00 342,40 0,00 58,80 58,80 0,00 0,00 0, Matrika ošatné 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Matrika - prídel do sociálneho fondu 24,58 21,15 20,00 20,00 20,00 25,00 25,00 25, VOĽBY -Odmeny a príspevky 0, ,97 0,00 53,16 53,16 0,00 0,00 0, Odmena skladníka CO 0,00 0,00 74,00 74,00 0,00 150,00 150,00 150, Voľby - odmeny členov OVK 0, ,65 0,00 186,00 186,00 0,00 0,00 0, Pozemné komunikácie 0,00 0,00 59,00 59,00 0,00 59,00 59,00 59, Stavebný úrad - Spoločný úrad 1430,00 0, , , , , , , Matrika- údržba softveru 99,00 0,00 30,00 30,00 25,09 30,00 30,00 30,00 SPOLU: 4652, , , , , , , , AČ - koordinátor čistá mzda TALIAN 0,00 0,00 0,00 872, ,13 0,00 0,00 0, AČ - pracovníci 54 mzda 5/2015 0,00 0,00 0,00 967, ,24 0,00 0,00 0, AČ - pracovníci 50 j mzda 5/2015 jelcha 0,00 0,00 0,00 0,00 966,98 0,00 0,00 0, AČ - pracovníci, 54 mzda 0,00 0,00 0,00 204,86 570,73 0,00 0,00 0, AČ - pracovníci, 50j mzda Jelcha 0,00 0,00 0,00 0,00 221,43 0,00 0,00 0, AČ par,54 Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0,00 0,00 0,00 95,61 266,61 0,00 0,00 0, AČ par,50 j Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0,00 0,00 0,00 0,00 123,63 0,00 0,00 0, AČ par,54 Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AČ par,50 j Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AČ Koordinátor do ostatných zdravotných poisťovní 0,00 0,00 0,00 91,23 282,83 0,00 0,00 0, AČ koordinátor Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 0,00 6,06 39,56 0,00 0,00 0, AČ- 54 Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 0,00 16,63 48,55 0,00 0,00 0, AČ- 50j Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AČ- 54 Na nemocenské poistenie OcU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AČ- 50 Na nemocenské poistenie OcU 0,00 0,00 0,00 0,00 17,30 0,00 0,00 0, AČ Koordináto Na starobné poistenie 0,00 0,00 0,00 127,73 395,97 0,00 0,00 0, AČ 54- Na starobné poistenie 0,00 0,00 0,00 166,38 485,58 0,00 0,00 0, AČ 50j- Na starobné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 173,09 0,00 0,00 0, AČ 54- Na starobné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AČ 50j- Na starobné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AČ Koordináto- Na úrazové poistenie 0,00 0,00 0,00 13,00 22,61 0,00 0,00 0, AČ 54- Na úrazové poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 27,74 0,00 0,00 0, AČ 54- Na úrazové poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AČ 54- Na úrazové poistenie Ocu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AČ Koordináto -Na invalidné poistenie 0,00 0,00 0,00 27,37 84,85 0,00 0,00 0, AČ 54-Na invalidné poistenie 0,00 0,00 0,00 35,64 104,04 0,00 0,00 0, AČ 50 j -Na invalidné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 37,09 0,00 0,00 0, AČ 54-Na invalidné poistenie Ocu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AČ 50j-Na invalidné poistenie Ocu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AČ Koordináto- Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 0,00 52,45 162,61 0,00 0,00 0, AČ 54- Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 0,00 63,68 183,38 0,00 0,00 0, AČ 50j- Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AČ 54- Na poistenie v nezamestnanosti OcU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AČ 50j- Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 AČ Koordináto- rezervného fondu solidarity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AČ 54- rezervného fondu solidarity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AČ 50 j- rezervného fondu solidarity 0,00 0,00 0,00 0,00 58,72 0,00 0,00 0, AČ - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, 20,15 836,50 0, , ,07 0,00 0,00 0, MOS stroje, prístroje,náradie, náhr,diely 218,36 0,00 0,00 500,00 580,34 0,00 0,00 0, AČ pracovné náradie,všeob,mater, 0,00 703,86 0,00 251,22 651,94 0,00 0,00 0, AČ- DS - Všeobecný materiál 21,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AČ- par,52 lpracovné odevy, obuv a prac, pom, 40,90 302,10 0,00 679,73 932,88 0,00 0,00 0, AČ- par,52 pracovné odevy 42,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AČ- OcU -Pracovné odevy, obuv a prac, pom, 219,65 260,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AČ, PHM do krovinorezov 0,00 537,60 0,00 61,39 179,14 0,00 0,00 0, AČ - Palivá ako zdroj energie 0,00 0,00 0,00 8,99 8,99 0,00 0,00 0, AČ - poistenie nezamestnaných 0,00 260,80 0,00 94,25 94,25 0,00 0,00 0,00 SPOLU: 563, ,66 0, , ,28 0,00 0,00 0, MF, chodníky, materiál na výstavbu a opravu 1006,68 409,70 0,00 664, , ,00 0,00 0, Zimná a letná údržba MK 9180, , , , , , , ,00 SPOLU: 10187, , , , , , , , Odvoz komunálneho odpadu 9905, , , , , , , , Spolufinancovanie EF - čierne skládky 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0, Poplatky za uloženie KO 6249, , , , , , , , ČOV Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 5,82 0,00 0,00 0,00 294,00 300,00 0,00 0, ČOV Na starobné poistenie 8,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ČOV poistné na úrazové poistenie 0,96 0,00 206,00 206,00 0,00 206,00 206,00 0, ČOV Na invalidné poistenie 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ČOV - Na poistenie do rezervného fondu solidarity 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ČOV - energie 795, ,89 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600, ČOV - kanalizácia údržba 745, ,40 200,00 200,00 189,47 500,00 300,00 300, ČOV - rozbory vody 53,93 107,86 60,00 60,00 120,00 120,00 110,00 110, ČOV- odmena čerpára 121,15 597,30 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 SPOLU: 17889, , , , , , , , Ver,zeleň -vrecia, ND na krovi,, detské ihr,kvety 766, , , , , , , , IHRISKÁ- detské, tenisové, 396, ,22 0,00 105,60 105,60 0,00 0,00 0, Palivá ako zdroj energie 559,91 537,60 450,00 769,53 973,51 600,00 600,00 600, ZETOR PHM 1238,02 974,05 800, , , ,00 0,00 0, ZETOR - opravy, údržba 974,03 218,80 150,00 324,80 378,76 150,00 150,00 0, LIAZ - servis, opravy, výdavky na opravy 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZETOR - poistenie 683,14 403,28 712,00 712,00 712,00 712,00 712,00 712, , Údržba prevádzkov, strojov/kosačky,krovi 265,27 246,85 440,00 440,00 450,00 500,00 400,00 0, , Udržba verejnej zelene, parkov,ihrísk 344,57 0,00 500,00 500,00 339,60 500,00 500,00 500, ,84 SPOLU: 5332, , , , , , , , Údržba nájomných bytov-materiál 297, , , , ,49 0,00 0,00 0, Udržba bytov 0, ,30 300,00 300,00 36,00 0,00 0,00 0, Vklad do fondu opráv 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80, Vklad do fondu opráv 16BJ ,00 0,00 0,00 0, , , , , Vklad do fondu opráv 16BJ ,00 0,00 0,00 0, , , , , Finančná zábezpeka 16BJ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU: 377, , , , , , , ,00

7 DM - energie 211,89 397,96 130,00 264,00 264,00 265,00 265,00 265, DM a HM vodáreň materiíl na opravu 0,00 0,00 150,00 150,00 54,00 500,00 100,00 100,00 SPOLU: 211,89 397,96 280,00 414,00 318,00 765,00 365,00 365, VO energie 5201, , , , , , , , VO - všeobecný materiál 43,91 96,00 180,00 180,00 8,40 100,00 100,00 100, MR- údržba 943, ,74 120,00 120,00 0, ,00 100,00 100, VO- údržba 3894,51 784,39 450, , ,07 800,00 0,00 0,00 SPOLU: 10083, , , , , , , , Transfery pre TJ -futbalisti 7170, , , , , ,00 0,00 0, Transfery- turist,odd,,tenisti,,,, 280, ,92 800,00 800,00 300, ,00 0,00 0,00 SPOLU: 7450, , , , , ,00 0,00 0, Údržba HRADU -zábradlie 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kuchyňa pri sále, kuchynská linka 0,00 0,00 0,00 0,00 804,00 0,00 0,00 0, Dotácia MK SR - na nákup kníh 500,00 500,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0, MĽK - nákup kníh 492,12 270,77 400,00 400,00 350,00 400,00 400,00 400, MLK inrernet- údržba 66,39 66,39 150,00 150,00 191,50 150,00 100,00 100, VUC dotácia na oslavy obce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultúrne a športové podujatia 3770, , , , , ,00 0,00 0, Obecná knižnica - poistenie počítačov 125,11 125,11 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0, CVČ - domček Krupina 660, ,00 0,00 250,00 250, , , ,00 SPOLU: 5614, , , , , , , , DS- energie 237,80 359,55 150,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230, DS - údržba 40, ,51 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200, Cintorín - údržba 62,50 24,43 100,00 100,00 0,00 150,00 100,00 100,00 SPOLU: 340, ,49 450,00 530,00 230,00 580,00 530,00 530, ZŠ posudky, projekty 575,00 900,00 0,00 450,00 450, ,00 0,00 0, MŠ splátky úrokov z úveru 369,94 204,54 520,00 520,00 38,48 0,00 0,00 0, Oprava budovy ZŠ 10842,57 500,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU: 11787, ,54 520, ,00 938, ,00 0,00 0,00 SPOLU: 1-bežný rozpočet , , , , , , , ,00 2-kapitálový rozpočet Počítačová zostava 0,00 947,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup motorovej striekačky DHZ 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kanalizácia - projekty,výstavba 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rekonštrukcia a modernizácia MR,VO 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 0, Rekonštrukcia Hradu- spolufinancovanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zateplenie budov ZŠ s MŠ 3000, ,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0, Kamerový systém 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOU nákup osobn,automobilu 442,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Katafalk do domu smútku 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup pozemku pod ČOV 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU: 2-kapitálový rozpočet 5942, ,70 0, , ,20 0,00 0,00 0,00

8 3-finančné operácie BJ -A splácanie úveru 10329, , , , , , , , BJ -B splácanie úveru 19887, , , , , , , , MŠ bankový úver 5745, , , , ,26 0,00 0,00 0, SF príspevok na stravovanie 1245,64 902,25 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 SPOLU: 3-finančné operácie 37207, , , , , , , ,00 VÝDAVKY SPOLU: , , , , , , , ,00 Celkový rozpočtový prehľad pre rok 2016 Bežné príjmy obce ,00 Dotácie obce 4551,00 Prenesené kompetencie ZŠ a MŠ Bzovík ,00 Bežný rozpočet spolu ,00 Kapitálový rozpočet spolu 4575,50 Finančné operácie 2211,21 Príjmy obce Bzovík spolu ,71 Bežné výdavky spolu ,32 Prenesené kompetencie ZŠ a MŠ Bzovík ,00 Originálne kompetencie ZŠ a MŠ Bzovík na ,00 základe rozpočtu ZŠ a MŠ zo dňa Kapitálové výdavky spolu 0,00 Finančné operácie 27791,00 Výdavky obce Bzovík spolu ,32 Prebytok rozpočtu: 33854,39 Druh Funč,kl, Ekon,kl, Zdroj Názov Poznámky k rozpočtu obce Bzovík Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Schválený Upravený Očakávaná skutočnosť Projekty 0,00 0,00 0, , , , Poznámka finančné prostriedky sa projektov vopred schválených obecným zastupiteľstvom

9 finančné prostriedky sa výstavby a opráv MF, chodníky, materiál na výstavbu a opravu 1006,68 409,70 0,00 664, , ,00 chodníkov v súlade s plánom investícií na rok 2016 schváleným obecným zastupiteľstvom finančné prostriedky sa kultúrnych a športových Kultúrne a športové podujatia 3770, , , , ,98 podujatí organizovaných 5000,00 obcou v súlade s plánom kultúrnych podujatí na rok 2016 schváleným obecným zastupiteľstvom ZŠ posudky, projekty 575,00 900,00 0,00 450,00 450, , Údržba sofrweru- aktualizácie 666,15 814,43 250,00 250, , ,00 finančné prostriedky sa projektov vopred schválených obecným zastupiteľstvom finančné prostriedky sa aktualizácií softvéru a aktualizáciu webovej stránky obce, ktorej návrh vopred schvaľuje obecné zastupiteľstvo

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2016 2017 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 368 055.00 368 055.00 368 055.00 121001 41 Daň z pozemkov

Více

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 642006 41 Členské príspevky 500

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

Príjmy rozpočtu

Príjmy rozpočtu Príjmy rozpočtu 2013-2015 Bežné príjmy 2010 2011 2012 čerpanie predpoklad 2012 2013 2014 2015 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 80 147 98 451 102 232 98 943 109 616 109 616 109 616 111 003

Více

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 800 780 98 642006

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený r. 2016 Návrh r. 2017 Návrh r. 2018 Návrh r. 2019 Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia,

Více

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 287 000

Více

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Vyvesené: 11. 2. 2011 Zvesené: 2. 3. 2011 ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 1. 3. 2011 schválený uznesením č. 3/2011-II.a) Predkladá: Dana Kytková,

Více

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36% PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU

Více

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111 Výnos dane z príjmov - podielové dane 800 000 121 Z pozemkov 55 000 121 Zo stavieb 65 000 121 Z bytov 15 000 133 Za psa 2 500 133 Za ubytovanie

Více

ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017

ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017 ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2017 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 436135 121001 41 Dan z pozemkov FO 2523 121001 41 Dan z pozemkov PO 11030

Více

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka úvodná strana Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2020 Obec Vígľašská Huta Kalinka Strana 1 Návrh rozpočtu na rok 2018 Návrh rozpočtu- príjmy Príjmová časť Návrh r.2018 Názov

Více

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500

Více

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT 611 Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 69 800 70 000 70 000 612001 Príplatky

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

ROZPOČET NA ROKY

ROZPOČET NA ROKY Vyvesené dňa: 13.12.2011 Zvesené dňa: 28.12.2011 OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012-2014 Príjmová časť Bežné príjmy 2012 2013 2014 v EUR v EUR v EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 237

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , , ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1

Více

Rozpočet na rok: 2015 ( )

Rozpočet na rok: 2015 ( ) OBEC VELIČNÁ č.162 02754 Veličná Strana : 1 Bežný rozpočet IČO : 00314960 DIČ :2020561895 Rozpočet na rok: 2015 ( ) Príjmy Zdroj 71 ODD Trieda Položka AU RP,V Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 312

Více

Tlačivo zmeny rozpočtu

Tlačivo zmeny rozpočtu Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 17.10.2015 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 17.10.2015 V súlade s 14 ods. 2 písm.

Více

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro Finančné 2016 2017 Príjmy 2,065,444.95 500.00 26,200.00 2,189,371.65 2,307,635.02 Výdavky 1908444.6288 207500 0.00 2,209,345 2,121,955 Bilancia 157,000.32-207,000.00

Více

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Více

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 01.1. Výdavky verejnej správy 56844 54124 55 811 55 811 57 570 57 570 57 570 01.1.1.6 Manažment obce 55109 52073 53

Více

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 313000 314000 314000 121001 41 Daň z pozemkov 65179,43

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Obec Oravský Podzámok SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Bežné príjmy 2018 2014-sk.pl. 2015-sk.pl. 2016-sch.roz. 2016-oč.sk. 2017 2019 Zdroj Daňové príjmy 565582 613905 568346 650000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov

Více

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment

Více

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014-2016 Bežné príjmy Kategória položka podpoložka R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 409 723 410 973 412 533 110 Dane z príjmov

Více

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2015-2017 Výdavková časť Bežné výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS 2015 2016 2017 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 112 964

Více

Obec Sečovská Polianka

Obec Sečovská Polianka Obec Sečovská Polianka Rozpočet na roky 2014, 2015, 2016 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane 512 792.00 524 460,98 573 712 567 478,00 562 478,00 560 000,00 550 000,00 121001 41 Z pozemkov 23 327.82 25

Více

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu 2014 2016 Vypracoval: Ján Varga Iveta Somogyiová Zverejnené: 14.06.2014 Zvesené: tegó Príjmy - návrh 2014 2015 2016 ## Daňové príjmy 301 813 327 400 330 600

Více

Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY O1116 O111 Rozpočet na roky 2017-2019 Výdavky BEŢNÉ VÝDAVKY Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány 2014 2015 2016 2016S 2017 2018 2019 610 41 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné

Více

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy #

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy # ROZPOČET OBCE NA ROKY 2010-2012 v Bežné príjmy # 2010 2011 2012 Daňové príjmy 940 200 991 179 1 003 137 111 003 výnos dane z príjmov 840 200 891 179 901 137 121 002 DzN celkom 100 000 100 000 102 000 Dane

Více

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482 P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 3-2 0 1 5 po 3.zmene rozpočtu - 16. MsZ dňa 27.6.2013 uzn. č. 16MsZ/2013/482 PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Akti- vita 1 1.1. Manažment 1 000 1 000

Více

Strana 1. Skutočnos ť za rok Skutočnos ť za rok 2014

Strana 1. Skutočnos ť za rok Skutočnos ť za rok 2014 Strana 1 Schválený rozpočet obce y,, B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 110 Dane z príjmov Skutočnos Skutočnos 2014 111 41 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS 769375 816776 915 000 915 000 990 000 990

Více

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013, uznesenie č. 09/2013 PRÍJMY kategória položka Bežné príjmy rozpočet 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 578 950 110 Dane z príjmov a kapitálového

Více

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015-31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 72 415,95 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015 109 801,38 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť

Více

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 Bežné príjmy Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 003 Výnos dane z príjmov samospráve 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 361 643 265 862 44 647 51

Více

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 PRÍJMY OBCE Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná skutočnosť Podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet PRIJMY

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2019 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2019 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2018 2019 Podprogram

Více

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013 Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky P. Č Bežné príjmy. D a ň o v é:

Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky P. Č Bežné príjmy. D a ň o v é: Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2012-2014 21.11.2011 P. Č. 2012 2013 2014 1. Bežné príjmy D a ň o v é: 1. Daň z príjmu FO zo záv. Činnosti 371 000,00 380 000,00 395 000,00 2. Daň z

Více

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách IČO: 00314838 Názov: Sídlo: Obec Rabča Hlavná 426 Schv. rozp. Dátum: 01.12.2011 2011 Úpr. rozp. 2012 2012 2013 2014 P1 P2 P3 P4 S1 S2 ZDR Príjmová položka Bežné príjmy Kapit. príjmy Príjm. fin. op. Spolu

Více

Návrh rozpočtu príjmov na roky

Návrh rozpočtu príjmov na roky Návrh rozpočtu príjmov na roky Bežné príjmy Kód Bežné príjmy zdroja 41 Daňové príjmy 332 850 342 850 352 850 41 111 003 výnos dane z príjmov 269 400 279 400 289 400 41 121 daň z nehnuteľností 63 450 63

Více

Strana 1. Skutočnosť rok Skutočnosť rok 2014

Strana 1. Skutočnosť rok Skutočnosť rok 2014 rok 2014 Strana 1 N Á V R H - rozpočet obce y,, B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 110 Dane z príjmov 111 41 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS 816776 933852 990 000 1 090 000 990 000 990 000 120 Dane

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011

ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011 ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK 2011 Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 412 000.00 121001 Z pozemkov 9 062.00 121002

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2015

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2015 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2018 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2018 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2017 2018 Podprogram

Více

Rozpočet Obce Beckov na rok 2015

Rozpočet Obce Beckov na rok 2015 Rozpočet Obce Beckov na rok 2015 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 očakávaná skutočnosť Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 242 817,02

Více

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY Z 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 230 626 237 250 244 0 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 190 000 195 800 201 680 Daň z pozemkov FO 4 100 4 190 4 320 Daň z pozemkov PO 11 000 11 220 11 560 Daň zo stavieb FO 3 000

Více

1. Bežné príjmy D a ň o v é: N e d a ň o v é : ROK , , , , , , ,00

1. Bežné príjmy D a ň o v é: N e d a ň o v é : ROK , , , , , , ,00 Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2013-2015 Schválené na zasadnutí OZ dňa 14.1.2013, uznesením č. 1/2013 P. Č. 2010 2 011 2012 Očakávaná skutočnosť 2012 ROK 2013 2014 2015 1. Bežné príjmy

Více

Výdavky Obecná správa Tarif.plat 95000, Príplatky 9300,-

Výdavky Obecná správa Tarif.plat 95000, Príplatky 9300,- Rozpočet pre rok 2016 Príjmy: Položka úprava 111 003 Podielové dane 372000,- 121 001 Daň z pozemkov 19000,- 121 002 Daň zo stavieb 6000,- 133 001 Daň za psa 680,- 133 013 Daň za zneškodňovanie odpadu 39000,-

Více

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2006 Bežný Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. Názov 41 111001 Daň z príjmov FO zo závislej činnosti 46540 41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 730

Více

Rozpočet príjmov na roky

Rozpočet príjmov na roky Rozpočet príjmov na roky 2016 2018 Bežné príjmy Kód Bežné príjmy Rok Rok Rok zdroja 2016 2017 2018 41 Daňové príjmy 338 980 348 980 358 980 41 270 530 280 530 290 530 111 003 výnos dane z príjmov 41 121

Více

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY ROZPOČTOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY ROZPOČTOVÉ PRÍJMY ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2014-2016 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY Z Položka 2012 ( ) 2013 ( ) 2014 ( ) 2015( ) 2016 ( ) BEŽNÉ PRÍJMY 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 227 101 251 665 262 130 267 390 275 460 41 111003 Podiel

Více

Plnenie rozpočtu obce k PRÍJMY

Plnenie rozpočtu obce k PRÍJMY Pro gra m Pod pro gra m Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2012 PRÍJMY Položka Názov Rozpočet V Plnenie 1 Daňové príjmy 1 1 111 003 Výnos dane z príjmov - DÚ 293.000,00 280.143,49 95,61 1 2 121 001 Daň z

Více

Bežný rozpočet. Bežné príjmy. OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku BELUŠA

Bežný rozpočet. Bežné príjmy. OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku BELUŠA OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku 2016 018 61 BELUŠA Bežný rozpočet Bežné príjmy SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 Zmena č. 1 Zmena č. 2 č. 1/2016 č. 2/2016 Daňové príjmy 241 966,00

Více

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov schválený 1 Plánovanie, manažment a kontrola 118 595,00 143 124,21 293 500,00 260 700,00 214 710,00 216 207,00 217 817,00 1.1 1.2 1.3 Výkon funkcie starostu 39 525,00 39 876,80 43 010,00 43 010,00 44 400,00

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY kategória položka podpo- ložka 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 920 533 0 0 0 0 0 0 920 533 2 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 918 253 0 0 0 0

Více

Rekapitulácia Programového rozpočtu

Rekapitulácia Programového rozpočtu Rekapitulácia Prograového rozpočtu PROGRAM Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 PROGRAM 1: Plánovanie,anaţent a kontrola 1 140-1 080-1 080 - PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ 3 535-3 500-3 510 - PROGRAM 3: Kounikácie

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 59 14 Spišský Štiavnik IČO: 326569 Návrh rozpočtu obce na rok 217 s výhľadom na roky 218-219 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29.11.216 Zvesené z úradnej tabule

Více

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2016-31.12. 2016 Stav účtu k 01.01. 2016 109 801,35 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2016 163 355,98 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV. na roky

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV. na roky NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV na roky 2010-2012 Tabuľková časť Starosta obce: Ľuboš Stríž Vypracovala: Alena Brezinová, učtovníčka obce Finančná komisia obce Vyvesený: 12.3.2010 Zvesený: B E Ž N É P R Í

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmene Skutočnosť k 31. 12. 2013 plnenia BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 029 768 4 194 447 4 177 068 100 Daňové

Více

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 59 14 Spišský Štiavnik IČO: 326569 Schválený rozpočet na rok 216 s výhľadom na roky - 218 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 2.11.215 Zvesené z úradnej tabule

Více

Finančný rozpočet 2016 Strana 1

Finančný rozpočet 2016 Strana 1 Finančný rozpočet 2016 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane pre obec 665 000.00 665 000.00 121001 41 DzN - FO - pozemky 65 727.00 65 727.00 121002 41 DzN

Více

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky PRÍJMY BEŽNÉ PRÍJMY 111003 Daň zo závislej činnosti FO 644696,76 523965,54 523000,00 550000,00 550000,00 550000,00 550000,00 121001 Daň z nehnuteľnosti-z pozemkov 8705,68 9954,55 12000,00 12000,00 12000,00

Více

O B E C V I N I C A. R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k

O B E C V I N I C A. R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k O B E C V I N I C A R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k 2 0 1 3 Rozpočet na rok 2013 (EUR) BEŽNÉ VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY - ŠKOLA VÝDAVKY CELKOM VÝDAVKY Schválený 1.úpr.

Více

ROZPOČET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov ROK 2012

ROZPOČET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov ROK 2012 ROZPOČET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK 2012 Funč.kl. Ekon.kl. Názov ROK 2012 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 419 000.00 121001 Z pozemkov 9 062.00 121002

Více

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Rozpočet Mesta Ilava na rok 2010 sa člení na Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky Bežné príjmy a bežné výdavky Finančné operácie príjmové a výdavkové (úvery

Více

ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY

ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY Strana 1 ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY 2016-2018 kód ekonom. skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikác. BEŽNÉ 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 01.1.1 Výdavky

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 190 371 4 220 478 2 204 811 Daňové príjmy spolu 1 873 953 1 904 753 954 926 50 111003 Výnos dane poukázaný územnej

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 Obec Príbovce v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 583/2004

Více

Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Strana 1

Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Strana 1 Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Strana 1 Príjmy Čerpanie od 01.01.2016 do 30.06.2016 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 224 000.00 224 000.00 178 045.60 45

Více

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * Bežné príjmy spolu: ROZPOČET 2014-2016 plnenie rok 2011 plnenie rok 2012 2013 Predp. skutoč. r.2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 564 805 626 725 653 096 684 509 670 381 662 081 670 361 Bežné

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY 2013-2015 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 25 950 25 950 25 950 3 1 Výkon funkcie starostky MČ Košice

Více

Z B O R O V. k OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V. Spracovala: Jana Bukovská. Prerokované na obecnej rade dňa:

Z B O R O V. k OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V. Spracovala: Jana Bukovská. Prerokované na obecnej rade dňa: OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V R o z b o r h o s p o d á r e n i a obce Z B O R O V k 30.6.2016 Spracovala: Jana Bukovská Prerokované na obecnej rade dňa: 4.8.2016 Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa 18.8.2016,

Více

Bežné výdavky Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Bežné výdavky Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Bežné výdavky Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 194 852 210 263 272 173 274 448 279 982 294 747 286 147 Podprogram 1.1: Manažment

Více

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia BEŽNÉ VÝDAVKY 1. Bežný rozpočet spolu 3524413 3735809 3701147 99 01.1.1.6 Obce 657040 674360 636240 94 61 Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ 158980 156930 150311 96 62 Poistné a príspevky do poisťovní -

Více

Bežný rozpočet SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové príjmy ,00 0, ,00 300, ,00 0, ,00 KZ Výnos dane z príjmov

Bežný rozpočet SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové príjmy ,00 0, ,00 300, ,00 0, ,00 KZ Výnos dane z príjmov OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 018 61 BELUŠA Prehľad rozpočtových opatrení po 3. zmene rozpočtu Bežný rozpočet Bežné príjmy Zmena č. 1 Zmena č. 2 Zmena č. 3 č. 1/ č. 2/ č. 3/ Daňové príjmy 241 966,00 0,00 241

Více

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013 ROZPOČET MESTA TISOVEC 211 a na roky 212, 213 Schválený: 31.3.211 Bežné príjmy 211 212 213 EUR EUR EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 3 Výnos dane z príjmov FO 121 Daň z nehnuteľností

Více

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zázrivá na rok 2014-2016 PROGRAM 1: Obecný úrad Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 1: Činnosť Obecného úradu 58 288 38 832 71 108 0 67 088 7 000 108

Více

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu, ako hlavného nástroja finančného riadenia mesta, bolo k 31.12.2014 v rozpočtových rámcoch, ktoré boli určené schváleným ako aj upravovaným

Více

Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR

Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR PROGRAM : Plánovanie, manažment a kontrola 88 69 0 88 69 0 88 69 88 448 99,80 9 49 Výkon funkcie starostu 5 949 56 48 000 0 48000 0 48000 49 6 0,58 50 000 0...6 08.4.0.0 Repre - občerstvenie + zasadnutia

Více

ROZPOČET OBCE SVRČINOVEC NA ROK 2012

ROZPOČET OBCE SVRČINOVEC NA ROK 2012 ROZPOČET OBCE SVRČINOVEC NA ROK 2012 Bežné príjmy 2012 Eur Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 646 543 111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve 612 000 121 001 Daň z nehnuteľností-pozemky

Více

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM OBEC PAVLOVCE NAD UHOM Ú P R A V A ROZPOČTU OBCE č. 2 na rok 2 0 1 3 Rozpočet obce na rok 2013 schválený OcZ dňa:14.12.2012 uznesením číslo: 60/2012 Úprava rozpočtu obce č. 1 schválená OcZ dňa : 05.04.2013

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik IČO: 00326569 Schválený rozpočet obce na s výhľadom na roky 2016-2017 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 9.10.2014 Zvesené z úradnej

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VLČKOVCE NA ROKY

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VLČKOVCE NA ROKY Strana 1 NÁVRH ROZPOČTU OBCE VLČKOVCE NA ROKY 2017-2019 kód ekonom. skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikác. BEŽNÉ 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 01.1.1

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

Monitorovacia správa obce Nálepkovo k

Monitorovacia správa obce Nálepkovo k 2015 Monitorovacia správa obce Nálepkovo Spracoval : Bc.Danielová Jarmilaa Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce Obsah 1. Návrh na uznesenie... 1 2. Úvod... 2 3. Príjmy obce (tabuľková časť)...

Více